God jul og godt nytt år!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God jul og godt nytt år!"

Transkript

1 God jul og godt nytt år! Frifond gjør det mulig! Frivillig vs profesjonell - hvor går grensen? Statsbudsjettet igjen! Utveksling x 2: Immaturus i New York & Familien Mørland hos Loose Moose 2005 jubileenes år - også i Teaterrådet! Reisebrev fra norske registudenter i Klaipeda nr Norsk teaterråd 1

2 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner: AOF Norge, Forsvarets Overkommando, Hålogaland Amatørteaterselskap, JUVENTE, Landslaget Drama i Skolen, Noregs Ungdomslag, Noregs Bygdeungdomslag, Norges Døveforbund, Norges KFUK/KFUM, Norsk Amatørteaterforbund, Norsk Frilynt Ungdomsforbund, Norske 4H, Norske Teaterverksteder, Ravn, Sosialistisk Opplysningsforbund og Vestlandske Teatersenter. Organisasjonen har i tillegg 9 fylkesråd/-kontakter: Oslo Amatørteaterråd, Aust-Agder fylkeskontakt, Hedmark Teaterlag, Nord-Trøndelag Teatersamlag, Oppland Amatørteaterråd, Rogaland Amatørteaterråd, Amatørteaterrådet Vest-Agder, Vestfold Amatørteaterråd og Telemark fylkeskontakt Sekretariatet: Generalsekretær: Christin Sund Informasjonskonsulent: Trine Smestad Manuskonsulent: Arnfi nn Hagen Barne-/og ungdomskonsulent: Rune Lundby Sekretær/regnskap: Irja Braathen Styret: Leder: Steinar Arnesen Nestleder: Ida Marie Holmin Hans Konrad Lundekvam Dagrun Ranberg Ronny Fagereng Sceneliv nr. 4 & Ansvarlig utgiver: Norsk teaterråd Pb Grønland 0133 OSLO Tlf Faks Redaksjon: T. Smestad Frist stoff neste nr: 15. januar 2005 Juletradisjoner En av landets faste førjulstradisjoner er Stortingets budsjettinnspurt. Ofte har de måttet vente til 22. desember med å bli ferdig, men i år har det blitt et forlik på hovedtrekkene mellom Høyre og Fremskrittspartiet, så da er de jo egentlig ferdige. Vi i Teaterrådet har vårt faste innslag dette arbeidet; vi er på såkalt deputasjon til Stortingets kulturkomité. Dette foregår på samme måte som deputasjoner til kommunestyrer og fylkesting, man får avsatt ca. 15 min hvor man legger frem hvorfor nettopp vår organisasjon burde få mer støtte enn det som er lagt frem i forslaget til budsjett. Det fi nnes spilleregler og kutyme på dette området, de går ut på at man aldri får noen tilbakemeldinger av politikerne, men de kan stille oppklarende spørsmål. Det var her det skjedde en endring i år. Et medlem av Stortingets kulturkomité sa rett ut at hans parti ikke ville øke støtten hvis vi ikke endret våre vedtekter. Dette er ganske spesielt. Jeg synes at vedkommende valgte feil arena for sitt utspill, noe for så vidt komitélederen også påpekte da han var ferdig. Når det er sagt, så er vi selvsagt åpne for innspill på vår drift! Og det er selvfølgelig gledelig at medlemmer av Stortingets kulturkomité viser engasjement for Norsk teaterråd vi er takknemlig for den ekstra oppmerksomheten. Vi håper nå at også de andre medlemmene i kulturkomitéen vil huske Teaterrådet når kronene skal fordeles! Vi er inne i julespillenes tid. Over hele landet spilles det Prøysen, Egner og Brandt. Den sistnevnte var økonomisjef på Nationalteateret og skrev Reisen til julestjernen for 80 år siden. I Oslo er det vel knapt en innbygger som ikke har sett denne forestillingen som ble skrevet av en amatør. Det er fl ott at scenekunst er en del av våre kulturelle juletradisjoner. På mange småsteder i Norge spilles det julerevy i romjula. I mange tilfeller er julerevyen årets viktigste sosiale begivenhet. Jeg hørte nylig om en mann som hadde hatt det samme revynummeret gående i 14 år, slik at folk følte at det ikke ble ordentlig jul uten! Ta deg tid til en teaterforestilling nå før jul! Ta deg tid til å sitte i en sal og få en annen type ro! Da får du garantert litt fri fra elektroniske julesanger og CocaColanisser. Til slutt et par gode tips til julepresanger: hva med å gi bort et par teaterbilletter? eller kanskje deltagelse på et kurs i scenekamp? Det siste kan komme godt med når man skal nå normalvekten igjen i januar. På vegne av styret i Norsk teaterråd vil jeg ønske alle i Teater- Norge en god jul og et spennende nytt år! Hilsen Steinar Arnesen I dette nummer: Leder 2 Frivillig og profesjonell scenekunst - hvor går grensen? 3 Statsbudsjettet - nå i stortingspolitikernes makt jubileenes år! 5 Frifond gjør det mulig! 5 På plakaten 6&7 Utveksling: En løs elg lærer bort sine kunster 8 Utveksling: Immaturus i New York! 9 Hva er nytt? Og hva blir gjort? Norsk kulturråds årskonferanse i Tromsø 10 Ibsen skal statueres! 10 International Director s course - et reisebrev fra nordmenn i Litauen 11 2

3 Frivillig og profesjonell scenekunst - hvor går grensen? Innledning av Dagrun Ranberg, styremedlem i Norsk teaterråd Høstmøtet i representantskapet, Stavanger 2. oktober Defi nisjonen på profesjonell er en som har en virksomhet som yrke, for f.eks. idrettsfolk eller musikere og har en yrkesmessig dyktighet. Profesjonist er en person som har en virksomhet som levevei, som lever av å drive f.eks. idrett forskjell fra f.eks. amatør. Frivillig er av egen vilje, selvvalgt. Folk som melder seg til tjeneste av egen vilje f.eks. til krig. Fram til 9. juni i år var vi et amatørteaterråd og jeg tillater meg å komme med defi nisjonen på amatør kanskje en litt annerledes enn den Pål-Arild kom med i går: Amatør er en person som driver med kunst, idrett og lignende uten å ha det som levevei og amatør kommer fra det latinske ordet amare som betyr å elske. Ut fra ovennevnte beskrivelse stiller jeg spørsmålet er Norsk teaterråds medlemmer og teatergrupper på vei til å bli profesjonelle? Et lite tilbakeblikk: De fl este av oss begynte med teater i en eller annen form fordi vi hadde lyst, og for noen forble det en lidenskap, for andre en profesjon. Vi møttes på kveldene, skrev tekster, øvde, sydde kostymer, prøvde og øvde, snekret kulisser og øvde, øvet sent, satte lys, stekte vafl er, solgte billetter og øvde alt på dugnad! Til slutt hadde vi en forestilling for lokalbefolkningen. Det ble et lite overskudd som vi betalte pianisten med. Etter hvert ønsket vi å utvikle teatergruppa. Vi skaffet oss en til å skrive revy eller teatermanus for oss mot betaling. Siden man investerer i et godt manus må vi ha en instruktør utenfra mot betaling. Sanginstruktør/repetitør og musikere må vi også ha, og de får betalt. Ja, og så lyd og lys da vi får noen gode til å kjøre det også. Mot betaling vi må jo ha et proft tilsnitt - og det koster! Sminke, kostymer og skuespillere er omtrent de eneste som ikke får noe godtgjørelse og kanskje det er dem som bidrar til det positive miljøet vi ønsker å ha i en teaterproduksjon. Dette er altså ikke et profesjonelt teater. Og så? Utgiftene på et slikt oppsett blir store og vaffelsteking er ikke lenger nok til å dekke utgiftene. Det må søkes om økonomisk tilskudd. Heldigvis har Frifond kommet, men vi bør helst gå på kurs for å lage en profesjonell søknad om tilskudd til et ikkeprofesjonelt teater. Ja forstå det den som kan! Vi deltar også på kurs hos profesjonelle for å bli bedre skuespillere, manusskrivere og instruktører og vi lykkes. Dette er moro...!! De nykursede instruktørene begynner å ta betalt. Hvor er det da blitt av ideologien og gleden? Har de blitt profesjonelle? De tar jo betalt av sin egen teatergruppe.. Så ser de seg om etter andre teatergrupper som ønsker å kjøpe og å få glede av de nyervervede kunnskapene. Har den nyutdannede blitt proff? Vi går videre! Teatergruppene starter historiske spill. Her deltar ofte profesjonelle og ikke-profesjonelle men er dette da en profesjonell oppsetning, eller er det ja, jeg bruker ordet en amatørforestilling? De proffe får honorar, men ikke de frivillige. Gjør de proffe en bedre jobb enn de andre? De er alle avhengige av hverandre! Vi vet at de som har en formell utdannelse innen scenekunst kan kalle seg proffe. Men hva med dem som har sceneerfaring fra 20 år tilbake og har vært med i alle ledd i en teaterproduksjon. Er ikke dette utdanning og er ikke vedkommende profesjonell? Norsk teaterråd jobber for at vi skal få et enda bedre sceneliv enn det vi har i dag. Øke kompetansen og jobber for bedre økonomi og mere overføringer til organisasjonene. Vi må jobbe proft. Vi har sågar et utdanningsutvalg selv om navn og mandat er oppe til vurdering. Rundt om i landet jobbes det på dugnad med teaterfestivaler, det lages nettverk og Er det penger og betaling som er forskjellen? Eller er det kvaliteten eller er det gleden? møtesteder. Det er et stort sosialt engasjement, men disse sakene blir enda lettere å selge om noen proffe hjelper oss. Hva gir størst glede? Se en fl ott oppsetning med proffe skuespillere eller et barneteater som har øvd en hel vinter på sitt oppsett? Det er glede det og absolutt frivillig! Men instruktøren har nok fått betalt. Så lenge man har glede av teaterarbeid er man da amatør eller som vi sier: ikke profesjonell? Er det penger og betaling som er forskjellen? Eller er det kvaliteten eller er det gleden? Grensegangen mellom frivillig og profesjonell er meget uklar eller er den ikke? 3

4 Statsbudsjettet nå i stortingspolitikernes makt! I Sceneliv har Statsbudsjettet blitt en gjenganger i positiv forstand. Vi kan nemlig ikke ofte nok minne de bevilgende myndigheter på hvor viktig det er at frivillige organisasjoner får bedre økonomiske rammevilkår. Men hvorfor er det sånn at vi må minne politikerne på å følge opp det de selv sier gjentatte ganger? Senest under Kulturrådets årskonferanse i Tromsø ble det fra alle hold understreket betydningen av frivillig innsats på kulturfeltet. Kulturmeldingen sier det, statsbudsjettet sier det, partiene sier det, politikerne sier det, byråkratene sier det og vi, frivilligheten selv, sier det, dog kanskje ikke så rart. Alle sier det, men ingen gjør noe med det. Hvorfor er det så vanskelig å gi noen ekstra millioner til kultur, og i sær det frivillige kulturfeltet? Hvorfor må Norsk teaterråd hvert eneste år fortelle om vår syke mor og ønsket om og viktigheten av mer penger til våre medlemsorganisasjoner? Hvorfor er det så vanskelig for politikerne å se sammenhengene mellom de forskjellige støtteordningene? Hvorfor er det så lett å kutte i tilskuddene til de frivillige? Er vi ikke mange nok? Jo, vi er mange nok! Og vi blir stadig fl ere! Norsk teaterråd har vokst med en ny medlemsorganisasjon i år. Og sammen er vi sterke i hvert fall sterkere. Det siste året har et samlet Kultur-Norge møtt politikere med samstemte krav. Forslaget om 1 % av statsbudsjettet til kultur ble lansert i forbindelse med Kulturmeldingen. Budsjettforslaget understreker at dette kravet er ytterst nødvendig. Det gis for lite til det frivillige kulturfeltet. Videre har kulturorganisasjonene tatt til orde for en egen kulturlov det vil si at kultur blir en rettighet. Dette er en spennende tanke, som vi i Norge ikke er alene om å diskutere. Politikere i Skottland diskuterer det samme. Adrian Trickey, leder av Edinburghs største festival og en av innlederne på Kulturrådets konferanse, tok til orde for å gjøre opplevelse av kultur til en menneskerett. En spennende tanke tør norske politikere gå så langt? Teaterrådets medlemsorganisasjoner og deres medlemmer igjen legger ned en betydelig innsats for frivillig teater og scenekunst. De lokale gruppene er helt avhengig av den kompetansen de landsdekkende organisasjonene sitter på. Det er ikke slik at Frifond løser alle kulturpolitiske utfordringer de landsdekkende organisasjonene tilbyr lagene en unik teaterfaglig kompetanse, som ingen har råd til å kaste bort. Det er et paradoks at medlemsorganisasjonene sliter økonomisk med reduksjon i voksenopplæringsmidler og med overføringer fra Teaterrådet som ikke speiler faktisk aktivitet og ønske om aktivitet, mens Frifond er til stor glede for alle under 26. år Her er det en sammenheng, som det er overraskende at politikerne ikke ser. Stortingspolitikerne jobber nå døgnet rundt med å få på plass et statsbudsjett. Komiteene har dragkamp om midlene. I desember faller dommen. Vi må bare jobbe videre kultur er viktig. Tenk for et fattig samfunn vi vil få uten et bredt kulturtilbud. Og får vi ikke gehør denne gangen heller, må vi gå på med nytt friskt mot neste år. Da er det valg Kulturen trenger penger, de frivillige organisasjonene trenger penger alle vet det, alle sier det nå er det opp til stortingspolitikerne å vise at det er makt bak ordene. Og ikke la Hans Henrik Bugge, tidligere kinosjef i Tromsø og en ivrig kulturinnleder på Kulturrådets årskonferanse, få rett i sin spørsmålsstilling: Hvor er kulturpolitikeren blant politikerne? Jeg øyner ingen slik fremtoning Christin Sund Nå må de snart se sammenhengen! Teaterrådets generalsekretær Christin Sund og styremedlem Ida Marie Holmin vandrer i gangene. (foto: T. Smestad) 4

5 Norsk Amatørteaterråd (NAT) Norsk Amatørteaterråd (NAT) jubileenes år! Ikke bare feirer Norge unionsoppløsningen neste år, Norsk teaterråd fyller 25 faktisk år! Dette skal behørig markeres og feires i forbindelse med vårt årsmøte i Oslo i juni Årsmøtet går av stabelen 11. og 12. juni, samtidig med at Noregs Ungdomslags amatørteaterfestival blir gjennomført. Festivalen er et samarbeid mellom NU og Det Norske Teatret. NU kan allerede nå love lyrikklunsj og fest på lokalet. Norsk teaterråd for fremtiden! Selve jubileumsmarkeringen starter med forestillingen Lille K på torsdag kveld. På fredag blir det jubileumsseminar. Temaet for seminaret er i skrivende stund ikke ferdig, men det er mulig at vi setter kvalitetsdebatten på dagsorden. Fredagskveld blir i jubelens ånd. Jubileumsmiddag på Grefsenkollen en restaurant med utsikt over store deler av hovedstaden blir hovedmarkeringen av 25 års feiringen. Mye å glede seg til, så sett allerede av langhelgen 9. til 12. juni 2005 nå til teater, faglige diskusjoner, jubileumsfest og årsmøte! Frifond gjør det mulig Fagertun Barne- og Ungdomsteater har satt opp 12 forestillinger på 11 år. Det begynte som skoleprosjekt takket være iherdig innsats fra teaterinteresserte ildsjeler og fl inke unge skuespillere og ivrige foreldre. I løpet av årene har vi strukket oss lenger og lenger og er ikke fornøyd før både musikk, lyd og lys er av beste kvalitet. Det betyr noe for vårt rykte og våre besøkstall og stemningen innad i truppen. Dit hadde vi ikke kommet uten pengene fra Frifond. Det er rosinen i budsjettpølsa vår, prikken over i en, det lille ekstra som gir oss muligheten til å gi publikum på Hadeland så god kvalitet som de kan få i et forsamlingshus omgjort til teater. Vi er veldig takknemlige for at en slik ordning fi nnes. Det gir oss alle ekstra inspirasjon til å fortsette dette barne- og ungdomsarbeidet. For det er det det i bunn og grunn dreier seg om. Vi gir et tilbud til våre barn og ungdommer som bidrar til å gjøre dem glade og stolte og trygge. Takk for støtten. Janina Ziolko for FABU Fagertun Barne og Ungdomsteater Roa 27. august

6 på plakaten festivaler Studentteaterfestival Acthéa Sted: Albi, Frankrike Tid: april 2005 Europeisk studentteaterfestival med priser for beste forestilling. Stykket må være mellom 45 min og 1,15 t. Kontakt Norsk teaterråd for søknadskjema og mer info! Frist for søknad: mars Husk video! TAPS Sted: Namur, Belgia Tid: august 2005 Kulturavdelingen i Namurprovinsen inviterer til Internasjonal amatørteaterfestival for femte gang. Gruppen inviteres til å presentere et stykke av høy kvalitet, som ikke må være lenger enn en time, og det må være forståelig for et internasjonalt publikum. Valg av sjanger er fritt! Utvelgelseskriterier er kvalitet på skuespill og regi, teknisk gjennomførbarhet, og tilgjengelighet for et internasjonalt publikum. Guppen velges på bakgrunn av innsendt video. Søknadsskjema fås hos Norsk teaterråd. Søknadsfrist: 31. mars 2005 Møteplassen en hyllest til Hans Christian Andersen Tid: oktober 2005, Sted: Esbjerg, Danmark Den danske amatørteaterorganisasjonen DATS ønsker å invitere teatergrupper til feiring av HC Andersen. Alle sceniske uttrykk er velkomne, men forestillingen må vise en kreativ innfallsvinkel til HC Andersens eventyr, univers eller liv. Gruppen forplikter seg til å holde en to timers workshop basert på gruppens arbeidsmetoder og fi losofi. Kontakt: DATS for mer informasjon, e-post Barne- og ungdomsgruppe søkes til utveksling kli ilitauen Sted: Klaipeda, Litauen Tid: våren 2005 En litauisk barne- og ungdomsteatergruppe feirer neste år sitt 10årsjubileum, og ønsker å bli kjent med en norsk barne-og ungdomsteatergruppe med medlemmer i alderen 10 til 16 år for samarbeid, utveksling og vennskap! Dere får spille på festivalen mai! Kontakt Norsk teaterråd! kurs og konferanser Stanislavskysystemet i dag - praktisk trening for skuespillere og regissører Sted: Moskva Tid: 28. april - 5. mai 2005 Det årlige anerkjente Stanislavskiseminaret i regi av det russiske IATAsenteret. Deltakeravgift: EUR 430,- som inkluderer transfer fra fl yplassen i Moskva, overnatting og 3 måltid/dg. Be om søknadsskjema hos Alla Zorina, eller Frist for påmelding: 10. januar Internasjonalt studium i regi for amatørteatret Universitetet i Klaipeda, Litauen Tid for å tenkte på hva du skal gjøre neste skoleår? I samarbeid med Institutt for teater ved Universitetet i Klaipeda og Den Litauiske Amatørteaterorganisasjonen (LMTS), tilbys en ettårige regiutdanning for amatørteatret. Semesterstart er 1. september 2005, og kurset avsluttes 20. juni Lærere på kurset er professorer fra teaterinstituttet ved Universitetet, blant dem noen av Litauens mest anerkjente teaterinstruktører. Undervisningsspråket er engelsk. Programmet er ett års fulltids studium, tilsvarende 60 studiepoeng/ects credits. Kurskonsept Formålet med internasjonalt studium i regi er: Å tilegne seg basiskunnskaper innen regi, skuespill, stemmebruk, scenebevegelse, mime, og regihistorie. Ervervede kunnskaper gir gode verktøy i arbeidet med amatørteatergrupper. I løpet av studiet får studentene erfaring i såvel regi som skuespill. Programmet er basert på den generelle kreatviteten i gruppa. Skoleåret Kurset er delt inn i to semestre. Høstsemesteret er 16 uker, fra 1. september til 20. desember Vårsemesteret starter igjen 20. januar og varer til 20. mai De fi re siste ukene fram til 20. juni 2006 er satt av til studentenes avgangsprosjekt. Fagene Skuespillerteknikk: 8 måneder. Basert på K. Stanislavskis metode. Gjennom den praktiske treningen blir studentene kjent med de mest essensielle elementene i skuespillerens kreative arbeid: stimulering av skuespillerens psykofysiske energi, utvikling av fantasien, improvisasjon etc. Regi: 7 måneder. Gjennom praktisk arbeid med forskjellig materiale (manus, historier o.l.) blir du kjent med ulike måter å regissere på. Kroppsbevegelse: 4 måneder. Gjennom praktisk arbeid lærer du forskjellig metoder for avspenning og å forberede kroppen til å arbeide på scenen. Mime: 4 måneder. Gjennom praktiske øvelser får du muligheten til å utvikle kroppens smidighet. Regihistorie: 1 måned 6

7 på plakaten s støtteordninger Stemmebruk: 1 måned Avslutningsprosjekt: 1 måned. Dette er studentenes eget regiprosjekt. Som avslutningsprosjekt skal studentene forberede et utdrag av et stykke, som skal vises for publikum. Deltakere Maks 15 studenter på kurset. Et anbefalingsbrev fra IATA/AITAs nasjonale senter (Norsk teaterråd) skal ligge ved søknaden. Kandidaten må ha erfaring som skuespiller og instruktør fra amatørteaterproduksjoner. Dette, samt motivasjon, er kriteriet for utvelging ved fl ere søkere enn plasser. Øvre aldersgrense er 45 år. Kostnader Studiet koster LTL (EUR 5.800). Dette inkluderer kursavgift, administrasjonsavgift samt husleie til studenthjem. Av disse må et depositum på EUR 600 følge søknaden (administrasjonsgebyr). Det resterende beløpet, EUR 5.200, betales innen 1. august. Studenter som har generell studiekompetanse kan søke Statens Lånekasse (NB: v/utenlandskontoret) om lån. Søknad Det søkes på eget skjema på engelsk, som fås fra og sendes via Norsk teaterråd. Vi videresender søknaden til Universitetet i Klaipeda sammen med et anbefalingsbrev. Søknadsfrist: 1. mai Mer informasjon: Norsk teaterråd, ring , eller sjekk Noe på tapetet?...som angår amatørteater? Dersom du ønsker det oppført på disse sidene, kontakt Norsk teaterråd! Frifond teater Søk Frifond teater! Løpende søknadsfrist. Kriterier er som følger: 1. dere er demokratisk oppbygd 2. dere driver aktivitet på frivillig basis 3. dere arbeider for og med barn og unge under 26 år, og minst 1/3 av medlemmene i gruppa er i denne alderen 4. dere arbeider i lokalmiljøet Enkel rapport må skrives i etterkant. Finn søknadsskjema på eller ring Norsk teaterråd! Scenetekstfondet - tidligere Innkjøpsfondet for ny norsk dramatikk Fondets formål er å bidra til å gjøre norsk dramatikk mer tilgjengelig for amatørbevegelsen. Støtten skal benyttes på en måte som setter amatørteatergruppene i stand til å benytte profesjonell dramatiker i sin virksomhet. Fondets styre understreker at midlene er øremerketde deler av prosjektet som retter seg konkret mot utarbeiding eller bruk av ny norsk dramatikk, eksempelvis til dramatikerens honorar, reise, opphold e.l. Begrensninger: Avtalen gjelder kun verk som tidligere ikke er spilt av amatørteateret. Løpende søknadsfrist. Søknad sendes på eget skjema som fås i sekretariatet, kontakt Arnfi nn Hagen på tlf , eller e-post Se også Teaterrådes reisestøtte Har dere i teatergruppa lyst til å reise på en av festivalene på disse sidene? Norsk teaterråd gir støtte til teatergrupper som reiser på festival i utlandet! Formålet med støtteordningen lyder slik: "Reisetilskuddsordningen har som formål å bidra til og fremme at teatergrupper representerer Norge i internasjonale sammenhenger, slik som internasjonale festivaler, verksteder ol." Last ned retningslinjene fra NARs Gjestespillstøtte Grupper som vil på turne i Norden og Baltikum/Nordvest-Russland kan søke Nordisk Amatørteaterråd (NAR) om gjestespillstøtte. Gjestespill i forbindelse med festivaler blir prioritert. Det oppmuntres også til produksjonssamarbeid mellom to eller fl ere land. Også nordiske grupper kan søke støtte til gjestespill fra Baltikum/nærområdene. Enkeltpersoner kan søke støtte til for å delta på kurs/workshop i annet nordisk land/nærområde. Søk i god tid. Fullstendig kriterier og søknadsskjema på norsk fås fra NAR, tlf , faks , e-post Kan også lastes ned fra eller fås fra Norsk teaterråd Idébanken - støtte til fl erkulturelle tiltak blant barn og ungdom, er en tilskuddsordning LNU forvalter. Idèbanken er tuftet på ideene fra Rasismekampanjen 1995: "All different - all equal". Støtteordningen er gjort mulig gjennom et samarbeid mellom LNU, Barne- og familiedepartementet og Utlendingsdirektoratet (UDI). Det er ,- kroner til fordeling. Målsetning Formålet med støtteordningen er å stimulere til tiltak som kan redusere skillene mellom norske ungdommer og minoritetsungdom. Hvem kan søke? Barne- og ungdomsorganisasjoner og minoritetsorganisasjoner for og med barn og unge kan søke støtte fra ordningen. Kontakt: LNU Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner Søknadsfrist: løpende 7

8 En løs elg lærer bort sine kunster I over 20 år har The Loose Moose Theatre avholdt internasjonal sommerskole i improvisasjon. Hver sommer kommer det mellom 15 og 20 improvisatører fra hele verden som møtes for å utveksle erfaringer og selvfølgelig suge den hellige improlæren rett fra den orginale puppen. De dobbelte NM-mesterne i Teatersport "Fam. Mørland" bestående av Marte og Nils Petter Mørland representerte Norge og holdt fast på puppen så godt de kunne. (Med reisestøtte fra Norsk Teaterråd!!!) Keith Johnstones eget teater The Loose Moose Theatre ble grunnlagt på begynnelsen av 1970-tallet av improguruen, dramatikeren, regissøren og teaterlæreren Keith Johnstone etter at han fl yttet fra London til Calgary. Teateret ble åsted for utviklingen av "Teatersport" (og andre improformater) som har satt sitt preg på en hel improverden. Teateret har fostret en rekke improvisatører som senere har gjort suksess innen fi lm, teater og TV både i Canada og USA. Sommerskolen har blitt en av de viktigste kanalene for å Shawn Kinnley(til høyre) instruerer Osamu (fra venstre) og Rumi fra Japan (Foto: Familien Mørland) Nederst: Marte Mørland under NM i teatersport 2003 (foto: T. Smestad). fortsatt å spre Johnstone-"metoden" til alle verdenshjørner. Sommerskolens krefter K. Johnstone underviser ikke lenger selv fast ved sommerskolen, men derimot hans elever Dennis Cahill (nåværende kunsterisk sjef ved teateret) og Shawn Kinley (mangeårig workshopholder over hele verden bl.a. Norge tidligere i år). Gjestekursholder i år var Tony Totino fra Oslo, som har lang fartstid fra Loose Moose og var elev av K. Johnstone fra 1970 frem til ca Alle regnes som internasjonale kapasiteter på impro. Det sier seg selv at undervisningen holder svært høy kvalitet og at utbyttet er betydelig. Sommerskolen fungerer ikke bare som faglig påfyll, men også internasjonalt kontaktskapende. Denne gangen var det 14 deltakere fra henholdsvis Japan, Tyskland, USA, Canada, Norge og Belgia. All undervisning og improvisasjons foregår på engelsk. Da er det bra at språk betyr så lite som det nå engang gjør. Faglig fokus og tette bånd Kurset varer i to uker med to fridager. Ellers er det undervisning hver dag. Til slutt spiller alle deltakerne en "Micetro Impro"-forestilling for Loose Moose sitt publikum. Alle deltakerne bor på en universitetscampus litt utenfor Calgary sentrum og blir plukket opp med buss hver morgen. Bostandarden er rimelig grei med 2, 3 og 4-manns rom. Campus-blokken har også en diger takterasse med utsikt over Calgary hvor mye sosialt fant sted. Den tette timeplanen er krevende, engasjerende og skaper et tett fellesskap. Det faglige innholdet vil nok mange med impro-bakgrunn kjenne igjen. Ikke så og forstå at det oppleves som repetisjon - det er hardcore kunnskap rett fra kilden. Ingenting er bedre enn det. Loose Moose-tradisjonen er veldig opptatt av historiefortelling. Så også i år gikk det mye tid med til å dyrke frem grunnlaget for god historiefortelling på en teaterscene. Premissene for en god improvisert historie er jo som kjent mye av det samme som i vanlig teater basert på ferdige tekster. Punkter som ble et fokus i år var: utvise påpasselighet og grundighet i utvikling av plattformen for historien. Jo mer informasjon, jo mer å bygge på videre i scenen. forsøke å se hva historien egentlig forts siste side 8

9 Immaturus i New York! Studentteateret Immaturus er hjemme igjen etter tre vellykkede forestillinger i hjertet av New Yorks Manhattan. Selve reisen gikk greit. Vi har til sammen to regissører, sju skuespillere og to produsenter som tok fl y via London til New York. Vi bodde hele perioden på Jazz on the Park, et hostel i Upper West side. Ettersom den ene produsenten er fra New York hadde hun på forhånd ordnet med overnatting og teaterscene. Førpremiere i Sjømannskirken Vi fi kk bruke Ars Nova Theatre på dagtid for å øve, noe vi satte stor pris på, i tillegg til hjalp de oss med PR, teknisk utstyr og billettsalg. Vi fi kk også stor hjelp av Eirik Fluge, kulturadministrator ved Den Norske Sjømannskirken i New York. Han arrangerte en førpremiere på takterrassen til kirken der både kulturminister Valgerd Svarstad Haugland og kulturadministrasjonen fra det norske konsulatet i New York var til stede. Vi ble godt mottatt i kirken og det var en stor opplevelse for skuespillerne og resten av oss å ha et så prominent publikum. Kirken ga uttrykk for at den er åpne for videre samarbeid i fremtiden, også med andre teatergrupper. Det råder stor enighet blant både skuespillere, regissører og produsenter at vi ønsker å benytte oss av sjansen til å spille fl ere forestillinger i sjømannskirken! Vi spilte deretter to forestillinger på Ars nova Theater. Planen var å spille tre til fi re forestillinger, men problemer med å få nok publikum til forestillingene gjorde at vi valgte å kutte antallet. Forestillingene gikk veldig bra og vi fi kk god respons fra publikumet som kom. Vi hadde på forhånd delt ut fl yers på gaten og på kafeer og barer, men de fl este publikummerne hadde hørt om forestillingen via venner og familie av nordmenn som teatergruppen kjenner New York. Tvil, tro og mestring Det teaterfaglige utbyttet var stort for alle involverte. Fra en produsents synspunkt møtte jeg mange utfordringer og hindringer på veien, men helhetsinntrykket var absolutt veldig positivt! Det er en god følelse å gjennomføre et prosjekt som utenforstående til tider viste stor tvil til. Tanken på å sette opp et teaterstykke av en norsk dramatiker, med norske skuespillere i New York viste seg for mange å virke som en uoverkommelig oppgave. Men vi klarte det! I ettertid sitter vi alle igjen med en uforglemmelig opplevelse, og mange erfaringer rikere. Læringsutbyttet både med hensyn til kulturforskjeller og teaterfaget var stort. Jeg opplevde spesielt at amerikanerne vi jobbet med var profesjonelle og effektive i sitt yrke, og at det er mye å lære av hvordan de organiserer og jobber med en teaterforestilling. Som amatører på feltet fi kk vi et lite innblikk i hvordan det er å jobbe på et profesjonelt plan. Skuespillerne fi kk prøve hvordan det var å stå foran et amerikansk publikum og spille på et fremmed språk. Følelsen av å mestre også dette gjorde at skuespillerne vokste i troen på seg selv og sin evne til å uttrykke seg på en ukjent scene. Utfordringer og gleder Vi opplevde en del vanskeligheter, spesielt med hensyn til å få støtte til prosjektet, samt drive PR foran forestillingene. Vi opplevde fl ere ganger at vi falt mellom to stoler når det gjaldt de ulike støtteordningene. Det virker ikke som om det er vanlig at et amatørteater drar ut fra Norge, og de fl este støtteordningene er rettet mot profesjonell artister. Dette gjorde at de involverte måtte sponse deler av turen av egen lomme. Når det gjelder PR, så er det mye som foregår på forts siste side Immaturus i New York! Og Valgerd! (Foto: Immaturus) 9

10 Hva er nytt? Og hva blir gjort? Norsk kulturråds årskonferanse i Tromsø Jeg bare undres Norsk Kulturråd har avholdt sin årlige kulturkonferanse, denne gang i Tromsø. Temaet for årets konferanse var festivaler, både det kunstneriske innholdet og det politiske landskapet ble diskutert. HVORFOR FØLGES IKKE DETTE OPP I PRAKSIS? Hvorfor gis ikke frivillige organiasjoner bedre økonomiske rammer? Hvorfor blir ikke all den frivillige innsatsen verdsatt? Jeg bare undres Det må være en sammenheng mellom festmåltidet og det vi spiser hver dag, som Erik Bugge, leder av Kultursamarbeidet, så treffende sa det. Christin Sund Som en rød tråd gjennom hele konferansen var betydningen av den frivillige innsatsen. Uten frivillighet og trykk nedenfra ville det ikke vært mange festivaler i vårt langstrakte land. Den første som konstaterte dette var Valgerd Svarstad Haugland, som åpnet konferansen. Hun understrekte at frivilligheten var drivkraften i festivalene. Dette ble fulgt opp av politikerne under paneldebatten dag to. Tromsøs ordfører, Herman Kristoffersen (A) viste et stort kulturpolitisk engasjement og hevdet at festivalene ville dø dersom de frivillige ikke forble frivillige. Stortingsrepresentant Olemic Thommesen (H) var også opptatt av de frivilliges innsats, og at det var viktig å ta vare på deres lyst til å gjøre det og at det i større grad skulle fokuseres på å utvikle gode ideer. Statssekretær Yngve Slettholm (Krf) tok sågar til orde for å fryse bevillingene til institusjonene frivilligheten måtte prioriteres! Flotte ord som gir god gjenklang i øret, men som allikevel også gir en annen effekt, nemlig vond smak i munnnen. En av de mange festtalerne på årskonferansen i Tromsø, byens ordfører Herman Kristoffersen. (foto: Tromsø kommune) Ibsen skal statueres! Henrik Ibsen skal hedres med egne statuer i Oslo, nærmere bestemt Ibsens Peer Gynt fi gurer! - Oslo har Munch-museet og Vigelandsparken som er internasjonalt kjent. Henrik Ibsen er også internasjonalt kjent, men vi har få monumentale fremstillinger av hans verker. Det vil vi gjøre noe med, sier konsernsjef Ole Gunnar Selvaag i Selvaag Gruppen. - Vi vil sette ut et mangfold av skulpturer fra scener i hans kjente verk Peer Gynt Selvaag Gruppen inviterer billedhuggere i inn- og utland til å lage skulpturer fra Peer Gynt: Peer, Mor Aase, Solveig, Anitra, Bukken og Bøygen. Alle skal samles i den nye bydelen Løren i Oslo. - Dette er et initiativ som er til glede for byen og byens borgere. Med dette får vi en unik Ibsen-samling å være stolte over og en kulturarv å vise frem til de som besøker byen vår. Og ikke minst så er det med å sette bydelen Løren på kartet, sier ordfører Ditlev-Simonsen. Tre skulpturverk er allerede satt i bestilling. Disse skal settes ut i Ibsen-året Skulpturene lages av billedhuggerne Elena Engelsen/Per Ung, Jim Dine og Enzo Cucchi. En jury bestående av Peder Lund (Lund Fine Art), Kim Brandstrup (Galleri Brandstrup), Kirsten Kokkin (billedhugger), Vigdis Ystad (Senter for Ibsen-studier), Ellen Horn (skuespiller, Nationaltheatret) og Ole Gunnar Selvaag (Konsernsjef i Selvaag Gruppen) skal kåre vinnerne ut fra de beste utkastene. Den internasjonale skulpturkonkurransen utlyses i til sammen 14 land. Fristen for innlevering av utkast er 1. mars neste år. Volda har allerede sin Ibsenstatue. 10

11 International Amateur Theatre Director Course in Reisebrev fra nordmenn i Litauen Norge sender hvert år to-fem studenter til Klaipeda i Litauen for å delta på ettårig, internasjonalt studium i regi for amatørteatret - et samarbeidsprogram gjennom IATA. Her er reisebrev fra årets fi re norske studenter: Her kommer nyheter fra Litauen! Vi har nå vært her i to måneder og gruppa er endelig fulltallig etter mye rot med visum fra Afrika. Den første tiden var vi nemlig kun fi re norske elever som ventet i spenning på når de to jentene fra Uganda og gutten fra Zimbabwe skulle komme. Vi ventet og ventet og sto fl ere ganger klare til en hjertelig velkomst, men ble skuffet gang på gang av nye problemer med byråkratiet. De ankom endelig etter måneder med brunostog kvikklunsj-snakking oss nordmenn imellom. Med de siste på plass, er vi nå totalt syv elever som stresser med å forberede eksamener i instruksjon, kropp, stemme, skuespill og regihistorie fram mot jul. Det er stor bredde erfaringsmessig på de i klassen innenfor teaterteori og praksis, men undervisningen favner om alle og sørger for en god blanding mellom praksis i skuespillerkunst og teaterinstruksjon. Helt konkret har dagene våre frem til nå sett slik ut: hver dag starter klokken 8.20 med kroppstrening. Hensikten med denne morgentreningen er å lære å kontrollere de slappe kroppene våre på en teaterscene og lære grunnteknikkene for nyårets fysiske trening: pantomime. Etter kroppstrening har vi en liten pause før vi starter med skuespillertrening. Her lærer vi å bruke alle sanser for å reagere organisk på omgivelsene rundt oss. Vi har diverse øvelser i grupper og lager små sketsjer alene. Videre i løpet av dagen har vi undervisning i instruksjon som består av praktisk jobbing med egenproduserte sketsjer. Her får vi prøve Synes du dette høres spennende ut? Du får både skuespiller- og regitrening på dette faget. Det er fysisk krevende, men du får studere under noen av Litauens fremste teaterregissører! Du kan lese mer på s. 6. bladet, og på Krav: du må ha instruert for amatørteatret. Studiet gir 60 EU credits - tilsvarende ett norsk studieår. Lånekassen gir støtte til studiet. Søknadsfrist er 1. mai neste år. og feile i trygge omgivelser under kyndig veiledning. Akkurat nå holder vi på med San Diego av David Grieg, der vi er hverandres skuespillere og instruktører. Dette skal være vår juleeksamen i instruksjon hvor vi lager en forestilling på egenhånd fra en allerede skrevet tekst. Vi har også begynt med stemmetrening hvor målet er å fi nne vår naturlige stemme og utvikle den til scenemessig bruk. Treningen er basert på den georgianske skolen og innebærer mange fysiske øvelser. Ellers har vi hatt Litauisk språk på timeplanen som består av Litauisk til hus og restaurantbruk. Senere skal vi begynne med blant annet regihistorie, pantomime og vestlig dramaturgi. Skoledagen avsluttes klokken Vi har funnet oss godt til rette i Litauen. Det er fl inke lærere på skolen, og vi er blitt tatt imot med åpne armer. Vi har allerede vært så heldige å få se en del av dette landet og er bestemt på å få oppleve mer i løpet av året. På kulturfronten er dette et rikt land, med stor teateraktivitet og fl ere spennende festivaler. I november vil vi bli tatt med på noen av disse, noe vi gleder oss til. Konklusjonen er den at vi har det bra her nede, og ser frem til resten av året i Klaipeda. Og for dere som har knoklet dere gjennom dette reisebrevet med bare et eneste spørsmål i hodet kan vi herved svare på dette for dere: ja! Det er billig øl. Mange hilsener fra Grith, Christina, Lina og Michael. 11

12 B-BLAD Sceneliv Norskteaterråd pb.9136 grønland 0133 Oslo Forts fra s. 8, løs elg lærer bort... Forts fra s. 9, Immaturus i New York.. handler om ( higher narrative ). Et premiss for handlingen som kan oppsummeres i 1-2 setninger. god dramatikk har mellommenneskelige relasjoner og følelser som grunnlag. Tydeliggjør relasjoner i scenen. Forsøk å være ekte i letningen etter dette. Circle of expectation - la historien bevege seg innenfor det forventede I tillegg til historiefortelling var det også e-n god del kontaktimpro og arbeid med scenisk tilstedeværelse generelt samt noe arbeid med maske. Det mest slående faglig sett er å se hvor rolig og naturlig Loose Mooseimprovisatørene arbeider i sine forestillinger. De fl este improvisatører bør få oppleve hvor lite mas og vitsemakeri impro egentlig trenger. Det betyr ikke at det komiske uteblir, snarere tvert i mot. Virkelige karakterer, tydelig relasjoner og tydelig historieutvikling skaper nettopp basis for komiske fortellinger. Samtidig hindrer det at improvisatørene jager etter morsomheter og ekstremiteter. Nils Petter Mørland under NM i teatersport på Lillehammer i år. (foto: T. Smestad) kulturfronten i New York og det er ikke lett å nå ut til folk. Dersom man ikke har noen lokalkjente som hjelper til vil jeg tro at både PR og andre praktiske oppgaver som å fi nne teaterscene og få tak i nødvendig utstyr til scenografi og lignende vil være enda vanskeligere. Ut fra dette vil jeg anbefale andre teatergrupper å søke på internasjonale festivaler, der de praktiske detaljene tas hånd om av arrangørene, og teatergruppen fullt og helt kan konsentrer seg som det kulturelle! Jeg vil imidlertid påpeke at dette har vært en opplevelse jeg tror ingen av de involverte kommer til å glemme, og jeg er gladelig ville arrangert en tur til New York igjen, dersom jeg hadde fått sjansen! Med vennlig hilsen, Therese Karlson Produsent, Studentteateret Immaturus Kom deg ut av landet! Generelt sett er var alt det faglige av svært høy kvalitet. Bortsett fra Tony Totino, har vi ingen med så høy kompetanse på impro her i landet. Kurset er inspirerende og spennende og vi kan anbefale alle som en å komme seg over sjøen. Kurset forutsetter grunnleggende kjennskap til improvisasjon. Sjekk ut for å komme i kontakt med teateret og lese mer om sommerskolen. Med takk for reisestøtte fra Norsk Teaterråd Nils Petter og Marte Mørland Gladmelding fra IATA: Nytt Kultur og utdanningsfond Den internasjonale amatørteaterorganisasjonen AITA/IATA har sendt en gladmelding til alle sine medlemmer, herunder Norsk teaterråd. På deres siste møte ble det vedtatt å opprett et nytt fond for kultur og utdanning, kalt "Culture and education fund of AITA/ IATA asbl" Intensjonen med fondet er å gi økonomisk støtte til utdanningsprosjekt i medlemslandene. AITA/IATAmedlemmer (Teaterrådet) kan søke om støtte fra fondet, som har følgende retningslinjer: - prosjektet gjelder utdanning og/eller teater; - prosjektet må være relatert til offi sielle AITA/IATA arrangement, eller ellers ha sterke bånd til AITA/IATA og: - søknadsfrist for inneværende år var 1.desember, for neste år 1. juni og 1. november. Kontakt Teaterrådet hvis dere går med tanker om prosjekt som kan falle innenfor!

nr. 1/2005 Norsk teaterråd

nr. 1/2005 Norsk teaterråd Manuskonkurransen: Eventyrlig påskerøre til topps! Frifond teater - en støtteordning i utvikling Laiv og Frifond teater Klarerte kontrakter 2004: Intet nytt under følgespotten! nr. 1/2005 Norsk teaterråd

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L.

KURS VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN L Æ R Å S P I L L E! KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER E L. KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2014 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS L Æ R Å D A N S E B A L L E T T! K U N S T H Å N DV E R K D A N S T E AT E R L Æ R Å S P I L L E! E L. B

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * *

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * * Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 10. 11. mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling

Detaljer

Tromsø re:visited Premiere 18. september, Scene Øst

Tromsø re:visited Premiere 18. september, Scene Øst Tromsø re:visited Premiere 18. september, Scene Øst Kunst og kulturopplevelser kan skape entusiasme, følelser og engasjement. Det kan begeistre, skape kreativitet og spontanitet. Kunst og kulturopplevelser

Detaljer

Det kunstneriske teamet bak musikalen

Det kunstneriske teamet bak musikalen Thale Kvam Olsen, 29 år Scenograf, kostymedesigner og trønder i sjela. Jeg er utdannet kostymedesigner fra Kunsthøgskolen i Oslo, og har jobbet som kostymedesigner og scenograf siden 2012, da jeg også

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2013\01\15\120359...

file://\\fil85353\appsv-is\bsa\ephorte\dokumentlager\ny_prod\2013\01\15\120359... Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet - Scenelusa produksjoner: "21st Century Kid" Page 1 of 1 Fra: Scenelusa[scenelusa@gmail.com] Dato: 14.01.2013 22:13:34 Til: POSTMOTTAK Tittel: Søknad om tilskudd

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER

KURS VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN B A L L E T T PÅ TÅ H E V KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER KURS FOR BARN OG UNGE I BYDEL NORDRE AKER VÅREN 2015 TRIKKEHALLEN KULTUR- OG UNGDOMSHUS, KJELSÅS foto: stian schioldborg / www.magentastudios.no B A S S /G I TA R / T R O M M E R B A N D Ø V I N G R O

Detaljer

Fra Peer Gynt av Henrik Ibsen

Fra Peer Gynt av Henrik Ibsen «Hvor er jeg som meg selv, den hele, den sanne?» Fra Peer Gynt av Henrik Ibsen «Peer for alle 2011» Foto: Borgny Berglund Tekst: Dag Balavoine Prosjektleder «Hvor er jeg som meg selv, den hele, den sanne?»,

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014

Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014 Halvårsrapport fra sceneinstruktør Søren Frank (SIN) I Vesterålen våren 2014 Øksnes Teaterlivet i Øksnes er i en fantastisk utvikling. Særlig i Alsvåg, som har gode gamle revytradisjoner, der har man startet

Detaljer

Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no

Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no Årsmelding 2004 Postboks 9136 Grønland Tlf. 23 00 21 30 0133 OSLO Faks 23 00 21 39 www.teater.no norsk.teaterrad@teater.no 2 Designelementer: Jentestreker AS Lay-out: Trine Smestad ÅRSMELDING 2004 Medlemsorganisasjoner

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår.

Nyheter fra Fang. Den Hellige Ånd falt. To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Nyheter fra Fang Den Hellige Ånd falt To uker før pinse hadde vi en pinseopplevelse med staben vår. Denne uken hadde vi først et amerikansk ektepar som underviste. Da de skulle be for staben vår spurte

Detaljer

Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania

Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania Erfaringsrapport fra Erasmusopphold i Valencia, Spania Høsten 2013 var jeg på utveksling til Universidad Politecninca de Valencia. I løpet av de 6 månedene jeg var i Valencia møtte jeg nye venner fra alle

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Hva er en dramatiker?

Hva er en dramatiker? Hva er en dramatiker? Av Gunnar Germundson Forbundsleder Norske Dramatikeres Forbund Enhver forfatter av en scenetekst må sies å være en dramatiker, uansett type tekst, enn så lenge teksten er skrevet

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

STUDENTTEATERET IMMATURUS

STUDENTTEATERET IMMATURUS STUDENTTEATERET IMMATURUS HØSTSEMESTERET 2015 Foto: Henriette Abbedissen STYRET TEATERSJEF Ane Marie Bjerknes Friberg teatersjef@immaturus.no ØKONOMIANSVARLIG Carine Haugen Kreutzer okonomi@immaturus.no

Detaljer

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen» Barnehageloven 1

«Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen» Barnehageloven 1 Månedsbrev fra Elgtråkket NOVEMBER 2013 VIPS, så var vi i november! Elgtråkket kan se tilbake på oktober med dager i full aktivitet ute i skogen, på tross av ELGJAKTA! Vi pustet lettet ut da vi ikke hørte

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 2. Fortell om de praktiske forholdene ved vertsinstitusjonen

STUDENTRAPPORT. 2. Fortell om de praktiske forholdene ved vertsinstitusjonen STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University of Wollongong BY: Wollongong LAND: Australia UTVEKSLINGSPERIODE: Juli 2014 November 2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: 22/09-30/09

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror!

SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! SØK KURSTILSKUDD! - Det er enklere enn du tror! Hva er kurstilskudd? Kurstilskudd er en støtteordning der du kan søke timestøtte til opplæring via "kurs", dette vil si at om teatergruppen din setter opp

Detaljer

Halvårsrapport 2016 vår

Halvårsrapport 2016 vår Sceneinstruktøren i Sør-Helgeland Cezary Szewczyk Gamle Vik 2 8920 Sømna Halvårsrapport 2016 vår I første del av 2016 har sceneinstruktøren i Sør Helgeland arbeidet med 277 deltakere, (derav 248 barn)

Detaljer

MARTYRER. Av Marius von Mayenburg. Norgespremiere 25. januar 2014, Scene Øst. INSPIRASJONSMATERIALE og TILBUD OM WORKSHOPS

MARTYRER. Av Marius von Mayenburg. Norgespremiere 25. januar 2014, Scene Øst. INSPIRASJONSMATERIALE og TILBUD OM WORKSHOPS MARTYRER Av Marius von Mayenburg Norgespremiere 25. januar 2014, Scene Øst INSPIRASJONSMATERIALE og TILBUD OM WORKSHOPS I dette heftet finner dere oppgaver til for- og etterarbeid, og ideer til samtaler

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder.

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. MUNCHiFREDRIKSTAD. i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Forord Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med pensel og palett

Detaljer

Forumteater kursus Spillopperiet.no & forumteatretprisme.dk

Forumteater kursus Spillopperiet.no & forumteatretprisme.dk Forumteater kursus Spillopperiet.no & forumteatretprisme.dk TID: 24. og 25. september 10.00-16.30 STED: Universitetet i Stavanger PRIS: 1750 kr for medlemmmer i DTP (innmelding i DTP koster kr 400) 2500

Detaljer

Med friluftsspillkalender 2005! nr. 3/2005 Norsk teaterråd

Med friluftsspillkalender 2005! nr. 3/2005 Norsk teaterråd Med friluftsspillkalender 2005! nr. 3/2005 Norsk teaterråd 1 Politikk og teater i 25 år Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og regionale medlemsorganisasjoner: Norge feirer

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Scenetekster av. Samtidsdramatikk 2015

Scenetekster av. Samtidsdramatikk 2015 Samtidsdramatikk 2015 Scenetekster av kathrine nedrejord mari hesjedal liv bjørgum sara li stensrud ingrid weme nilsen linda gabrielsen kari saanum martin lotherington hanne ramsdal ragnhild tronvoll Juryen

Detaljer

Ett vennskap og samarbeid. De skaper og jeg formidler, og forsøker å finne de rette samlinger for dem.

Ett vennskap og samarbeid. De skaper og jeg formidler, og forsøker å finne de rette samlinger for dem. P jong! kurator. jong! har snakket med gallerist Kristin Hjellegjerde. En inspirerende kvinne med et genuint ønske om å skape et trygt sted for kunstneren å vise frem kunsten sin på. Hun forteller om hvordan

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR BARN OG UNGE. MØTET FANT STED 11. OKTOBER 2010 PÅ ADMINISTRASJONENS LOKALER I BYDEL 2 GRÜNERLØKKA MARKEVEIEN

PROTOKOLL FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR BARN OG UNGE. MØTET FANT STED 11. OKTOBER 2010 PÅ ADMINISTRASJONENS LOKALER I BYDEL 2 GRÜNERLØKKA MARKEVEIEN PROTOKOLL FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR BARN OG UNGE. MØTET FANT STED 11. OKTOBER 2010 PÅ ADMINISTRASJONENS LOKALER I BYDEL 2 GRÜNERLØKKA MARKEVEIEN 57. Forklaring av forkortelser: Brukerrådet for å barn

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Ås ungdomsskole uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Valgfag alle trinn opasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

Detaljer

Norsk Amatørteaterråd

Norsk Amatørteaterråd 1/04 Norsk Amatørteaterråd NAT nyhetsbrev Gavepakken Frifond! Ung og hekta på teater? HATS - 50 år i år! Kulturmeldingen - nå er det opp til Stortinget! HATS 50 år I Tromsø har det nettopp vært arrangert

Detaljer

31/10-13 Lillehammer hotell

31/10-13 Lillehammer hotell 31/10-13 Lillehammer hotell LUNDGAARDSLØKKA BARNEHAGE Satsningsområde: Aktive barn 64 plasser 15 Årsverk, 4 menn i faste stillinger. Baklivegen 181 2625 Fåberg Lillehammer kommune BAKRUNN FOR PROSJEKTET

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Ås ungdomsskole uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Valgfag alle trinn opasdfghjklzxcvbnmqwertyuio

Detaljer

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602)

Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Eventyrlørdag (Ref #1308053796602) Søknadssum: 50000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus / 982766184 Postboks

Detaljer

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015!

VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! VELKOMMEN TIL STANGE KULTURSKOLES FESTIVAL OG PASCAL NORGES FEMTE NASJONALE FESTIVAL PÅ STANGE, HELGEN 26. - 27. SEPTEMBER 2015! - I N V I T A S J O N - Kjære festivaldeltaker med følge! Det nærmer seg

Detaljer

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER Hva har skjedd? Velkommen til TENKs første nyhetsbrev dette skoleåret. Hvis du er interessert i hva som foregår i organisasjonen vår, les gjerne videre! PANGSTARTSKVELD

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

God sommer! Årsmøte 2005 - jubileum og nye fordelingskriterier! Teater er politikk! NUTU goes Norwegian. nr. 4/2005 Norsk teaterråd

God sommer! Årsmøte 2005 - jubileum og nye fordelingskriterier! Teater er politikk! NUTU goes Norwegian. nr. 4/2005 Norsk teaterråd God sommer! Årsmøte 2005 - jubileum og nye fordelingskriterier! Teater er politikk! NUTU goes Norwegian nr. 4/2005 Norsk teaterråd 1 Norsk teaterråd er en paraplyorganisasjon for 16 landsomfattende og

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith University. BY: Gold Coast. LAND: Australia. UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014. EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: En uke i midten av semesteret

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Mai Måneden har igjen vært proppfull av inntrykk og opplevelser. Vi har hatt fokus på samspillet i natur og 17.mai som kulturarv. Rusken ble avholdt i litt kaldt og vått vær men dugnadsånden blant barna

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00.

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Årsmelding 2013 Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Sakliste: 1. Valg av ordstyrer. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Valg av

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Kulturpotetene. presenterer PROSJEKTBESKRIVELSE. - en herlig og sprø musikalsk komedie

Kulturpotetene. presenterer PROSJEKTBESKRIVELSE. - en herlig og sprø musikalsk komedie Kulturpotetene presenterer PROSJEKTBESKRIVELSE - en herlig og sprø musikalsk komedie Spelling Bee er en humormusikal om en gruppe tolvåringer på en stavekonkurranse. På skolen er de ikke spesielt populære

Detaljer

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17.

VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN TABLÅER CRISPIN GURHOLT. Lillehammer Kunstmuseum. Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer. 21. april 17. VEILEDING FOR ELEVER I UNGDOMSSKOLEN 1 TABLÅER CRISPIN GURHOLT Lillehammer Kunstmuseum Crispin Gurholt Live Photo Lillehammer 21. april 17. juni 2012 KORT OM FORMIDLINGSOPPLEGGET Lillehammer Kunstmuseum

Detaljer

Danske (manglende) læreplaner. Drama og teater i kulturskolen. Cutting Edge 2015 Marianne Nødtvedt Knudsen

Danske (manglende) læreplaner. Drama og teater i kulturskolen. Cutting Edge 2015 Marianne Nødtvedt Knudsen Danske (manglende) læreplaner Drama og teater i kulturskolen Cutting Edge 2015 Marianne Nødtvedt Knudsen Drama på danske timeplaner Drama i barnehagen som del av de kreative fagene. Drama som valgfag 7-8-9

Detaljer

Velkommen til et år på. Motorsykkel

Velkommen til et år på. Motorsykkel Velkommen til et år på Motorsykkel Forsiden Nyheter Galleri Ansatte Fag Informasjon Søknad Kontakt er linja der fart og spenning preger hverdagen. Vi skal være ville i vettet til å tørre, men samtidig

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

Lys og skygge, gresk mytologi Stjerner og planeter. Eventyr og alver

Lys og skygge, gresk mytologi Stjerner og planeter. Eventyr og alver Plan for scenekunst, 2009-2010 Temaet vi jobber med dette skoleåret har vi kalt: Himmeldryss! Dette inneholder bl.a.: Gresk mytologi, eventyr, alver, stjerner og planeter Emne: Kunst Eventyr om alven og

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

ÅPNE OPP OG FINN UT MER

ÅPNE OPP OG FINN UT MER Vi har åpent: Tirsdager - kafeen åpner 17:00 Workshops 18:00 Torsdager: ungdomskafeen er åpen 14:30-21:00 Diverse andre arrangementer i tillegg ÅPNE OPP OG FINN UT MER UNGDOMSKAFEEN MUSIKKVERKSTED MED

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Dato fra 24. August til 19. Desember (ble vœrende en måneds tid etter skoleslutt i USA)

Dato fra 24. August til 19. Desember (ble vœrende en måneds tid etter skoleslutt i USA) AITeL Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 90 00 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD Navn: Birgitte Fidjeland Adresse: Møllenberg gate 70 Postnr: 7043 Trondheim E-post: birgitte.fidjeland@gmail.com

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

Vestfold Ungdomsfylking Årsmelding 2012

Vestfold Ungdomsfylking Årsmelding 2012 VESTFOLD UNGDOMSFYLKING Vestfold Ungdomsfylking Årsmelding 2012 En del av Norsk Frilynt Ungdomsforbund Foto fra Junior- NM i Teatersport ÅRSMELDING 2012 Side 1 Årsmelding 2012 Vestfold Ungdomsfylking (VUF)

Detaljer

I Tromsø: Dyrisk bra levert

I Tromsø: Dyrisk bra levert I Tromsø: Dyrisk bra levert Elevene ved Steinerskolen tok oss med inn i en verden hvor dyr kan både synge og prate på nordnorsk. Allerede før sceneteppet gikk opp, sørget lydeffekter for å ta med publikum

Detaljer

Invitasjon til Gapskratten 2012

Invitasjon til Gapskratten 2012 Invitasjon til Gapskratten 2012 Tresfjord 26. 03. 2012 For 9. gang arrangerer vi Gapskrattfestivalen i Tresfjord, - regionfestival for Nord- Vestlandet. Stikkord for festivalen: Tre forestillinger i Storsalen;

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SIN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SIN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SIN YTRE HELGELAND Høst 2011 SCENEINSTRUKTØRORDNINGA Kari Renate Nilsen NORDLAND FYLKESKOMMUNE Regionalt prosjekt Help en Beatles-musikal er et regionalt samarbeid med ledelse av Kulturskolen

Detaljer