PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 15. MAI 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 15. MAI 2008"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 15. MAI 2008 Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: Til stede Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Ingrid Sløgedal, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Bente Kvile Buflod Forfall: Gunleik Groven Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen Saker som ble behandlet: 05/08 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER /08 KONSTITUERING /08 STIPENDTILDELING /08 GODKJENNING AV VEDTEKTER ELVERUM MUSIKKRÅD...7 Hamar, Anne Koht Walmsnæss (s.) styreleder Trond Eklund Johansen daglig leder Protokoll sendes til: Styremedlemmene Varamedlemmene Medlemsorganisasjonene Lokale musikkråd NMR sentralt og regionalt Musikkens studieforbund VOFO Hedmark VOFO Oppland Lokalrevisjon AS Kultur og kompetanse - Hedmark fylkeskommune Kultur og idrett Oppland fylkeskommune Utskrift av enkeltsaker sendes til: 06/08 Musikk i Hedmark Hedmark teater 07/08 Søkerne + media 08/08 Elverum musikkråd Side 1 av 7

2 05/08 Referat- og orienteringssaker Innkomne saker fra: 1. Morten Sanner, Ridabu Søknad om støtte til konsert, Avslag 2. Berit Billingsø, Oslo Søknad om underskuddsgaranti, Avslag 3. NK Mjøsegnene Vedr. medlemskap eller samarbeidsavtale, Positive til samarb 4. Løten kommune Svar søknad om kommunale VO-midler, Avslag 5. Valdres folkemusikklag Vedtak fra styremøte 50/08 Valdres folkemusikklag melder seg inn i Hedmark musikkråd 6. Hedmark fylkeskommune Behandling av søknader, foreløpig svar, Ringsaker kommune Kommunal støtte til voksenopplæring H 07, kr Musikkverkstedordningen Tildelingsbrev, storbandkurs, kr Engerdal kommune Kommunal støtte til voksenopplæring H 07, kr Trysil kommune Kommunal støtte til voksenopplæring H 07, kr Hedmark fylkeskommune Svar søknad om tilskudd til medarbeideropplæring, Folldal musikkråd Protokoll årsmøte, Ny leder: Anne Toini Lohn 13. Hedmark fylkeskommune Svar søknader kulturmidler, Hedmark teater Teater Innlandet, orientering, Saker sendt til: 15. Stiftelsen Domkirkeodden Avlysning av kurs pga liten påmelding, Skatt Øst (folkeregisteret) Stikkprøve, kursdeltakere VO, Alt OK 17. Hedmark fylkeskommune Trekking av søknad om tilskudd, storbandkurs, Sparebanken Hedmark Søknad om støtte til storbandkurs, Kr NMF/NK regionnivå Invitasjon til samarbeidsmøte, Hamar, Forslag til samarbeidsavtale se vedlegg 20. Oppland fylkeskommune Søknad om driftstilskudd, Søknaden er lagt ved Invitasjoner/innkallinger Hvem? 21. Oppland fylkeskommune Møte om støttesøknad, Lillehammer, 16.4 Trond 22. Åmot kommune Orienteringsmøte, kulturråd, Rena, 17.4 Trond 23. VOFO Hedmark Årsmøte, Elverum, 23.4 Ingrid 24. Hamar kommune Brukermøte kulturhusprosjektet, Trond 25. Elverum musikkråd Års-/stiftelsesmøte, 29.4 Anne 26. Hamar kommune Studietur Stockholm, Trond 27. VOFO Oppland Medlemsmøte, Lillehammer, 23.05?? 28. Hamar musikkråd Årsmøte, 27.5 Hamar Trond 29. Hamar kommune Prosjektmøte kulturhus, København, Trond 30. Norsk musikkråd/msf Personalsamling, Stavanger, Trond 31. Norsk musikkråd Konferanse lokale musikkråd, Hurdal, ?? Kursplaner resten av året 32. Syng ut (Åsne B Persen) Hamar (fullt 20 deltakere) 33. UTSOLGT! (Thorsten Born) Kongsvinger 19.9, Jevnaker 20.9, Elverum 22.10,Lillehammer samarbeid med Musikk i Hedmark/lokalt musikkråd/folkeakademiet 34. Sangkurs (div lærere) Hamar (trinn 1 og 3??) uke 38-47, Brandbu (trinn 1) uke Skarnes (trinn 1)??, Elverum (trinn 3)??, Lillehammer (trinn 3)?? E:\Datafiler HMR\Styret\2008\Protokoll doc Side 2 av 7

3 Styrets kommentarer: Til punkt 4 administrasjonen purrer ikke i dette tilfellet, men følger opp med initiativ til et felles innspill via Voksenopplæringsforbundet (VOFO) i Hedmark og Oppland. Dette bør også meldes inn som tema til musikktinget i oktober, og til samlingen for lokale musikkråd i oktober/november. Til punkt 14 det utformes et notat til prosjektleder om at utredningen av Teater Innlandet ikke må bli en ny lokaliseringsdebatt. Brevet sendes styremedlemmene som egen sending. Sakene tas til orientering Administrasjonen følger opp punkt 4 og 14 E:\Datafiler HMR\Styret\2008\Protokoll doc Side 3 av 7

4 06/08 Konstituering Vedtektenes 5 har følgende formuleringer om sammensetning, mandat og oppgaver for styret: 5. 1 Sammensetning Styret består av leder og fire styremedlemmer valgt av årsmøtet. Styret velger selv nestleder Mandat og oppgaver Styret skal: Lede rådet i perioden mellom årsmøtene Ivareta arbeidsgiveransvar for ansatte i Hedmark og Oppland musikkråd Iverksette årsmøtets vedtak Oppnevne nødvendige utvalg Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner/fylkeskommunale organer Utarbeide melding om virksomheten og årlige regnskap Fremme forslag til handlingsprogram og budsjett Utarbeide retningslinjer for valgkomité og kontrollkomité Godkjenne vedtekter for lokale musikkråd i regionen Invitere gjester til årsmøtet Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to styremedlemmer er tilstede Ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme. Når styret behandler voksenopplæringssaker har kun styremedlemmer som representerer Musikkens studieforbund stemmerett. Hedmark musikkråd har de siste periodene praktisert at leder, nestleder og daglig leder utgjør et arbeidsutvalg som kan ta avgjørelser i hastesaker og gjøre forberedelser i saker som er ekstra krevende/kompliserte. Styret skal også oppnevne disse representantene: Musikk i Hedmarks styre (for 4 år) - styremedlem og varamedlem Musikk i Hedmarks råd (for 4 år) - en representant (i dag; Marit Westling) Hedmark teaters råd (for 4 år) - en representant (i dag; Gunleik Groven) Administrasjonen har involvert valgkomiteen og varamedlemmer til styret i denne prosessen, og har fått inn noen vel begrunnede forslag til personer. Marit Larsen Westling har meldt at hun ikke ønsker å fortsette, og vi må finne en ny. 1. Som nestleder velges Kåre Haugli 2. Til stiftelsen Musikk i Hedmarks styre velges Paul Inge Tønseth, Kongsvinger med Solveig Løkse Iversen, Grue som vara 3. Til Musikk i Hedmarks råd velges Amund Aasgaard 4. Til Hedmark teaters råd velges Gunleik Groven (gjenvalg) E:\Datafiler HMR\Styret\2008\Protokoll doc Side 4 av 7

5 07/08 Stipendtildeling Hedmark musikkråd har i flere år delt ut stipend til unge talenter fra fylket. I budsjettet for 2008 er det satt av kr til dette, men etter sammenslåingen med Oppland, vurderer administrasjonen det som riktig å doble dette beløpet. Stipendet har vært kunngjort slik: 1) gjennom vår internettside 2) ved utsending til medlemsorganisasjoner, kulturskoler, videregående skoler og folkehøgskoler m/musikklinje og lokale musikkråd 3) plakat er sendt til alle offentlige bibliotek i regionen Det er kommet søknader fra begge fylker, i alt 16. Søkerliste (i mottatt rekkefølge): Navn/hjemsted/instr. Om søkeren Formål 1. Henrik Berg Enger Flisa gitar/sang 2. Lars Eggen Tylldalen (pt Trondheim/ Perugia, IT) sang f Frank Nordeng Røe Tynset trommer f Guro Kleven Hagen Fagernes fiolin f Ragnhild Eskeland Wesenberg Brandbu cello f Lars Erik Tangen Spikkestad saxofon og bass 7. Marte Skattebo Røn althorn 8. Erle Viggen Taksdal Moelv piano/fiolin f Stian Alexander Olsen Fagernes piano f MÅL: Lyd- og musikkprodusent Sunget og spilt i flere band (spesielt framheves Currahee), skriver låter/tekster selv Leier ut sitt eget lydanlegg Fikk i 2007 Drømmestipendet fra Norsk tipping for sitt arbeid med lyd/musikk MÅL: Operasanger Har gjennomført 4 årig BA ved NTNU Planlegger å gå Masterstudier i musikkdramatikk ved NTNU og (forhåpentligvis) operahøgskole! Spilt i kulturskole siden 95 Går siste året på musikklinja ved N-Ø vgs Spilt fiolin siden 99 i kulturskolen Går nå på Barratt Due Musikkinstitutt (talentprogrammet) og Razumovsky Academy Vunnet flere internasjonale priser, og var finalist i Virtuos 07 (NRK) Spilt i Gjøvik kunst- og kulturskole siden 99 Går på Barratt Due Musikkinstitutt (konservatorieklassen) Spilt i korps og band i et par år Går første året på musikklinja ved Vinstra vgs Ønsker seg inn på jazzlinja ved NTNU Spilt althorn siden 99 Spiller i korps lokalt, og har deltatt på kurs og konkurranser (solist) Søker om opptak ved NMH s talentutviklingsprogram MÅL: Musikkstudier Gått i musikkbarnehage siden 98, og spilt piano siden 05 To år med fiolin og pianotimer på Toneheim MÅL: Musikkutdanning Gått i kulturskole siden 03 Pianist for lokalt barnekor siden 06 Til landsmønstringa i UKM i 08 Til å gå på lydteknikerlinjen ved NISS (Norsk institutt for Sal og Scene) i Oslo Til masterclasser denne sommeren, spilletimer og coaching i Norge og utenlands Til studier ved LIPA (Liverpool Institute for Performing Arts) vil gå til skolepenger Til Astona International (kurs) i Sveits og div mesterklasser i utlandet. vil gå til å sponse en forelder med på kurs/reise (nødvendig pga alder) Til studier ved Royal Northern College of Music, Manchester vil gå til skolepenger, husleie, reiser m.m. Til jazzkurs i sommerferien + instrumenter Til kurs og konkurranser ikke spesifisert Til spilletimer og evt kurs Til Valdres sommersymfoni (kurs) og til spilletimer i Gjøvik E:\Datafiler HMR\Styret\2008\Protokoll doc Side 5 av 7

6 Navn/hjemsted/instr. Om søkeren Formål 10. Audun Snartum MÅL: Musikkutdanning - usikker Til NJF s sommerkurs i jazzimprovisason Hamar Gått i Hamar kulturskole siden 01 + kjøp av instrument jazzpiano Går andre året på musikklinja ved Stange vgs 11. Tone Østli Ilseng/Kristiansand sang f Solvår Schjøll Hansen Søre Osen fiolin f Sebastian Molenaar Ryfoss slagverk f Bendik Bjørkelo Østmoen Sørskogbygda fele f Sivert Andreas Holmen Aurdal hardingfele f Rune Furøy Johansen Fagernes euphonium MÅL: sanger Mastergrad fra Høgskolen i Agder MÅL: satse på fiolin fiolin/piano-undervisning i kulturskole siden 03 samspillgruppe på Barratt Dues musikkinstitutt siden 06 spiller i lokale strykeork HEBU/Rings kulturskole MÅL: vil satse på musikken korpsbakgrunn siden 05 spiller i band: Strandingarna går siste året på allmenlinje, Valdres vgs vil søke NMH/Musikkonservatoriet MÅL: uspesifisert Spilt siden 98 med Atle Lien Jensen på kulturskolen Vant drømmestipendet i fjor Fylkesmønstringa UKM i 08 MÅL: folkemusikkstudier Spilt siden 99 på kulturskolen hos Jan B. Grlanli siden 05 Gått på kurs (Strunkeveko) 4 ganger Vunnet Valdreskappleiken i 3 år + Buskerudkappleiken i fjor MÅL: høgskolestudier i musikk (dirigent/utøver) Spilt i 5 år, går i kulturskole og korps NMF dirigent og instruktørkurs (nivå?) Til Diplomstudier ved Royal College of Music i London Til Valdres sommersymfoni Kostnad: (kursavgift) Til et år på Toneheim folkehøgskole Til spilletimer med Jørn Halbakken i Oslo Til instrument og spilletimer med gode pedagoger Til spille- og dirigentkurs. Skal delta på nasjonalt brassbandkurs (NMF) Vurdering Stipendet har vært forvaltet som et startgrop-tilskudd, dvs. at det i første rekke er tildelt søkere som er i en tidlig fase av det å utdanne seg til musiker, evt. finne ut om musikeryrket er noe for dem. Derfor har rådet ikke tidligere tildelt stipend til yrkesutdanning som lånekassen kan finansiere. Lånekassen går også lån/stipend til et år på folkehøgskole. Det har også vært lagt vekt på at søknaden skal være konkret, og at det er konkrete planer/kurs det søkes støtte til. Av de aktuelle, er det sør nr 4 som peker seg ut ift en nivåvurdering, med 9, 10 og 12 tett etter. Å skille ift nivå på disse tre blir vanskelig uten et bedre grunnlag, men opptak på NJF s sommerskole henger meget høyt (søker nr 10). 9 og 12 er også så unge at de er velkomne med søknad neste år. Aktuelle Mindre aktuelle Ikke aktuelle 4 til konkret kurs svært høyt nivå 9 til konkret kurs m/opptaksvurdering 10 til konkret kurs - m/opptaksvurdering 12 til konkret kurs - m/opptaksvurdering 14 til spilletimer med konkret person 16 til konkret kurs u/opptaksvurdering 1 til yrkesutdanning 3 til yrkesutdanning 7 til kurs, men ikke konkret 8 til kurs, men ikke konkret 13 til skoleår på folkehøgskole 15 til instrument/spilletimer (uspes) 2 til videreutdanning 5 til videreutdanning 6 søker er ikke fra regionen 11 til videreutdanning 1. Stipendet deles ut med kr til hver til søker nr 4, Guro Kleven Hagen, Fagernes og søker nr 10, Audun Snartum, Hamar. 2. Stipendet utbetales etter at Hedmark musikkråd har mottatt en kort rapport fra kursene. E:\Datafiler HMR\Styret\2008\Protokoll doc Side 6 av 7

7 08/08 Godkjenning av vedtekter Elverum musikkråd I følge vedtektenes 5.2. skal styret godkjenne vedtekter for lokale musikkråd i regionen. Det er disse punktene vi må prøve disse vedtektene etter: 1. Formål for å være ensartet i alle kommuner må de ligge nær opptil de vedtatte mønstervedtektene. 2. Medlemskap for å representere alle musikksjangre i kommunen. Merk også at det nå er åpning for å ta med offentlige instanser og stiftelser som assosierte medlemmer. Noen kommunale musikkråd har også åpnet for medlemskap fra ulike kulturorganisasjoner ikke bare musikk. Dette bryter ikke med vedtektene, og kan i mange tilfeller være en styrke i det lokale arbeidet. 3. Organisasjon - for å kunne være lokal arrangør av voksenopplæringskurs må det presiseres at de er lokalt ledd av Musikkens studieforbund 4. Årsmøtet dette punktet må inneholde følgende presisering av representasjon til fylkesmusikkrådet: Årsmøtet skal: Velge utsending til årsmøtet i musikkrådet i fylket. Kun personer som representerer organisasjoner som ikke er tilsluttet et annet studieforbund er valgbare. Elverum musikkråd har gjennomført årsmøte, og har varslet at de sender inn protokoll og nye vedtekter. Vurdering De vedtatte vedtektene fra Elverum musikkråd er i tråd med mønstervedtektene på de viktige punktene, og de kan dermed godkjennes. Elverum musikkråds vedtekter godkjennes MØTEPLAN 2008/2009 Tid Sted/type Faste saker Elverum Årsregnskap/-melding/ Budsjettinnspill fylket Alvdal Årsmøte (innen utgangen av uke 17) Hamar Konstituering/Økonomistatus/ Stipendtildeling/ Kursplaner neste skoleår Hamar kl Status handlingsprogrammet/evt MVO-søknad forberedes/ vara innkalles uke 46 Økonomistatus 3. kvartal uke 51 Budsjett neste år/ Årsmøteplanlegging/ Jule bord E:\Datafiler HMR\Styret\2008\Protokoll doc Side 7 av 7

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. JUNI 2012 Sted: Folkets hus, Hamar Tid: 1000-1500 Til stedet Fra styret: Kåre Haugli, Erik Aune, Elin Bjørnsmoen og Tone Vold Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen

Detaljer

PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI

PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI PROTOKOLL AU-MØTE MANDAG 9. MAI Sted: Telefon Tid: 1400-1500 Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli og Trond Eklund Johansen Saksliste 08/11 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER... 2 09/11 STIPENDTILDELING...

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 18. JUNI 2013 Sted: Folkets hus, Hamar Tid: 1000-1400 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune og Jan Morten Rønning (vara) Forfall:

Detaljer

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER Sted: Strand hotell, Gjøvik (Kulturhus) Tid: 1100-1500 Til stede: Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Tor Stallvik, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 12. FEBRUAR 2013 Sted: Folkets hus, Hamar Tid: 1000-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Monica Korsli Solberg, Erik Aune og Tone Vold Forfall: Elin

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER Sted: Lier gård, Veldre Tid: 1000-1400 Innkalte Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli Solberg

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 2.12.2014 Sted: Kapp næringshage Tid: 1000-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune og Erik Wang. Forfall: Tone Vold, Jan Morten

Detaljer

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00

ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 ÅRSMØTET 2014 H A M A R K U L T U R H U S R A G N A R R Ø G E B E R G S S A L L Ø R D A G 26. A P R I L KL 1 0 00-1 6 00 Program for årsmøtet 26. april 2014 0930 Registrering og litt fingermat + drikke

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 11. FEBRUAR

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 11. FEBRUAR PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 11. FEBRUAR Sted: Kulturskulen, Vestre Slidre Tid: 1100-1400 Til stede Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli

Detaljer

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE VELKOMMEN TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE Kulturhuset, Hamar 29. 30. mai 2015 Musikkens studieforbund - studieforbundet for det frivillige musikklivet i Norge! Postboks 4651 Sofienberg, 0506 Oslo Tlf 22 00 56

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

ÅRSMØTE. 22.mars 2014 Molde. Møre og Romsdal Musikkråd. Quality hotel Alexandra

ÅRSMØTE. 22.mars 2014 Molde. Møre og Romsdal Musikkråd. Quality hotel Alexandra ÅRSMØTE 2014 Møre og Romsdal Musikkråd 22.mars 2014 Molde Quality hotel Alexandra Program for fagkonferanse/årsmøtet, 22. mars 2014 Kl 1030 Kl 1100 Kaffe registrering Åpning av styreleder, Arne-Dag Gjærde

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet

Handle lokalt. VOFO over hele landet. Rapport fra VOFOs Regionutvalg. Oslo i september 2009. Voksenopplæringsforbundet Handle lokalt VOFO over hele landet Rapport fra VOFOs Regionutvalg Oslo i september 2009 Voksenopplæringsforbundet 1 Rapport fra VOFOs Regionutvalg 2006-2009 Innhold Regionutvalget..4 Bakgrunn og mandat

Detaljer

Oppland fylkes Eldreråd

Oppland fylkes Eldreråd Oppland fylkes Eldreråd Årsmelding 2011 INNHOLD: LEDERS FORORD 3 MEDLEMMER 4 BUDSJETT 5 REGLEMENT 5 MØTER I ELDREERÅDET 7 HANDLINGSPLAN / FOKUSOMRÅDER 2011 7 ELDRE OG DATA 7 BRUKERRÅDET SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 - kilde til rikere musikkliv Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 INNHOLD 1. Styre, komiteer og utvalg s. 1 2. Medlemsorganisasjoner, lokale

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: 09.04.2008 Tid: 13:00 Merk! Møtested Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Fylkesledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Det gjenstår nå å se om regjeringen følger opp det de har lovet, og om det gjenspeiles i Statsbudsjettet 2011 som i skrivende stund ikke er kjent.

Det gjenstår nå å se om regjeringen følger opp det de har lovet, og om det gjenspeiles i Statsbudsjettet 2011 som i skrivende stund ikke er kjent. MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008 2010 Landsmøtet 2010 For første gang i Norsk kulturskoleråds historie er landsmøtet lagt til Østfold, nærmere bestemt Quality Hotel Fredrikstad. Det er denne gangen ikke en

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

NORGES MUSIKKORPS FORBUND ÅRSMELDING 2003. Generalsponsor for Norges Musikkorps Forbund

NORGES MUSIKKORPS FORBUND ÅRSMELDING 2003. Generalsponsor for Norges Musikkorps Forbund NMF årsmelding 2003.qxd 09-03-04 14:16 Side 1 2003 NORGES MUSIKKORPS FORBUND ÅRSMELDING 2003 Generalsponsor for Norges Musikkorps Forbund NMF årsmelding 2003.qxd 09-03-04 14:16 Side 2 Årsmeldingen er utgitt

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no TOTUSENOGTRETTEN 2013 ÅRS MELDING & REGN SKAP musikkorps.no I N N H O L D HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff 1. NMF-ORGANISASJONEN

Detaljer

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2013. for stiftelsen

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2013. for stiftelsen ÅRSMELDING og REGNSKAP 2013 for stiftelsen Innhold 1 Organisasjon, stiftere og formål side 1 2 Styre, styremøter og administrasjon side 1 3 Forutsetninger for drift økonomi side 1 4 Sekretariat, arbeidsmiljø,

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer