Elever og studenter i utlandet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elever og studenter i utlandet"

Transkript

1 Elever og studenter i utlandet Undervisningsåret

2 Innhold Elever og studenter i utlandet Undervisningsåret Norske studenter reiser utenlands som aldri før. I fjor valgte nordmenn å studere i utlandet. Stadig flere velger USA som studieland. Elever og studenter i utlandet i undervisningsåret Tabell 1: Studenter med utenlandsopphold, historisk utvikling... 5 Tabell 2: Elever med utenlandsopphold, historisk utvikling... 6 Tabell 3: Studenter som tok hel grad og elever som tok hele videregående i utlandet... 7 Tabell 4: Studenter som tok deler av en grad og elever som tok deler av videregående i utlandet... 8 Tabell 5: Gradsstudenter og elever fordelt på fylke... 9 Tabell 6: Delstudenter og utvekslingselever fordelt på fylke... 9 Tabell 7: Elever og gradsstudenter i utlandet fordelt på kjønn, historisk utvikling...1 Tabell 8: Alders- og kjønnsfordeling, gradsstudenter...11 Tabell 9: Alders- og kjønnsfordeling, delstudenter...11 Tabell 1: De mest populære fagretningene blant gradsstudentene...12 Tabell 11: De mest populære fagretningene blant delstudentene...13 Tabell 12: Gradsstudenter fordelt på fag og utdanningsnivå...14 Tabell 13: Delstudenter fordelt på fag og utdanningsnivå...14 Tabell 14: De største lærestedene for gradsstudenter, utvalgte land...15 Tabell 15: Mest populære land gradsstudenter, historisk utvikling...16 Tabell 16: Mest populære land delstudenter, historisk utvikling...17 Tabell 17: Tildeling av lån og stipend til gradsstudenter i utlandet...18 Tabell 18: Tildeling av lån og stipend til delstudenter i utlandet...18 Tabellene i dette heftet viser blant annet hvor mange elever og studenter med støtte fra Lånekassen som tok hele utdanningen sin (gradsstudenter) og deler av utdanningen sin (delstudenter) i utlandet i fjor, fordelt på kjønn, studieland, fagretning, nivå og hjemstedsfylke. Utvekslingselever I undervisningsåret fikk elever støtte til utdanning i utlandet som del av en utdanning ved et norsk lærested (utveksling). Elevene reiste ut enten gjennom et samarbeid mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole, eller gjennom et utvekslingsprogram i regi av godkjente utvekslingsorganisasjoner. Det mest populære landet blant utvekslingselevene er USA, 56 prosent av utvekslingselevene valgte USA i prosent av elevene valgte Storbritannia. Andre elever i utlandet Lånekassen gir bare unntaksvis støtte til elever som tar hele videregående skole utenfor Norden. I Norden gis det støtte som til videregående skole i Norge Fakta om støtte til studier i utlandet For å få støtte til studier i utlandet må man som hovedregel være norsk statsborger. Statsborgere fra EØS-land kan på visse vilkår få støtte på linje med norske statsborgere. Støtten til utdanning i utlandet varierer etter utdanning, lærested, nivå og land. Til høyere utdanning i utlandet kan man få (satser for ): Basisstøtte: 9 8 kr. Skolepengestøtte (land utenfor Norden): inntil kr (dels som stipend, dels som lån). Reisestøtte: mellom 4 28 kr og kr, avhengig av studieland. 3

3 elever tok hele videregående i utlandet i fjor. 74 prosent av elevene fikk støtte til videregående utdanning i et nordisk land. Gradsstudenter og delstudenter Mens antallet norske studenter i utlandet gikk ned fra midten av 2-tallet, har det vært en stabil vekst de siste årene studenter tok hele eller deler av utdanningen i utlandet i fjor, en økning på 8,2 prosent fra året før. Dette er det høyeste antallet norske studenter i utlandet gjennom tidene. Land: Storbritannia holder stand som det mest populære landet å reise til, norske studenter valgte å ta hele eller deler av utdanningen sin der. Danmark følger som før på andreplass, mens USA har gått forbi Australia som det tredje mest populære studielandet. Østeuropeiske land som Polen, Ungarn, Slovakia og Tsjekkia har samlet sett en stor andel norske studenter, og de fleste av disse studerer medisin. Fag: Økonomi og administrasjon var det mest attraktive fagområdet for norske studenter i utlandet i fjor, valgte dette. Medisin, samfunnsfag, humanistiske fag og teknologi-/arkitektfag er også populært. Nivå: De fleste som reiser ut i studietiden, tar en del av eller hele bachelorgraden sin ute. Mens studerte på bachelornivå i utlandet i fjor, studerte 8 3 på mastergradsnivå. Hjemstedsfylke: En stor andel av de som studerte i utlandet i fjor, var fra Oslo og Akershus (36 prosent hadde Oslo eller Akershus som hjemstedsfylke). Andelen fra Oslo og Akershus er noe mindre blant delstudenter enn blant gradsstudentene. Gradsstudenter I fjor fikk norske studenter støtte til gradsutdanning i utlandet, 9,2 prosent flere enn året før. Land: De fem mest populære landene blant gradsstudentene i var Storbritannia, Danmark, Australia, Polen og USA. Disse landene har vært på topp siden USA og Storbritannia øker stadig. Slovakia, Danmark, Polen og Ungarn er også blant de mest populære studielandene med størst prosentvis økning. Sverige går noe tilbake. Engelskspråklige land og engelskspråklige studie-program i østeuropeiske land er fortsatt det studentene først og fremst velger når de reiser ut. Fag: Medisin er fortsatt det mest populære faget hos gradsstudentene. Videre følger økonomiske og administrative fag, samfunnsfag, kunstfag og humanistiske fag. Flere norske studenter tok disse fagene i fjor enn året før. Blant de mest populære fagene for norske studenter i utlandet, var det psykologi som økte mest. Andre fag som økte mye i fjor var foto/film, realfag og medie/bibliotekfag/journalistutdanning. Nivå: 8 54 gradsstudenter studerte på bachelornivå i utlandet i fjor, studerte på masternivå og 171 studerte på Ph.d-nivå. Kjønn: 59 prosent av gradsstudentene var kvinner. Delstudenter norske studenter fikk støtte til et delstudium i utlandet i fjor, som del av utdanningen ved et norsk lærested. Dette er det høyeste antallet norske delstudenter i utlandet gjennom tidene, og er 6,2 prosent flere enn året før. Land: De fire mest populære landene for delstudenter var i fjor som de to forrige undervisningsårene USA, Australia, Storbritannia og Tanzania. Mens Storbritannia og USA økte med rundt 2 prosent, reiste omtrent like mange til Australia som året før. Videre ser vi en økning i antall delstudenter til Frankrike, mens Danmark og Tyskland holder seg stabilt. De siste årene har antall delstudenter til Kina variert mye. Etter en nedgang i fjor er det nå oppgang. At antallet varier mye fra år til år, skyldes variasjoner i størrelsene på kullene lærestedene sender til Kina fra år til år. Engelskspråklige land er populære blant delstudentene, men de har en større geografisk spredning enn gradsstudentene. Det er langt flere delstudenter enn gradsstudenter som har opphold i land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Fag: Økonomi og administrasjon var det mest populære faget blant delstudentene i fjor, 2 prosent flere tok faget i fjor enn året før. Samfunnsfag og teknologi-/ ingeniør-/arkitektfag var også populært i Vi ser en tendens til økning på nesten alle fagområder, men samfunnsfag, jus og matematiske fag går noe tilbake. Nivå: delstudenter studerte på bachelornivå i utlandet i fjor, studerte på masternivå og én studerte på Ph.d-nivå. Kjønn: 66 prosent av delstudentene var kvinner. Tabell 1 Studenter med utenlandsopphold, historisk utvikling Undervisningsår Gradsstudenter Delstudenter Studenter totalt * *Lånekassen har ikke data for delstudenter før undervisningsåret Antall studenter Gradsstudenter Delstudenter Studenter totalt

4 Tabell 2 Elever med utenlandsopphold, historisk utvikling Undervisningsår Elever som tar hele videregående utdanning i utlandet Utvekslingselever Elever totalt Antall elever Elever som tar hele videregående i utlandet Utvekslingselever Elever totalt Studenter som tok hel grad og elever som tok hele videregående i utlandet undervisningsåret Australia Canada Danmark Frankrike Irland Italia Nederland New Zealand Oseania Polen Slovakia Spania Storbritannia Sveits Sverige Sør-Afrika Tsjekkia Tyskland Ungarn USA Afrika Asia Europa ellers Latin-Amerika Totalt Sum videregående Allmennfag Diverse videregående Folkehøgskole Lærling Sum høyere utdanning Dans/opera Foto/film Humanistiske fag Kunstfag Musikk Teater Teologi Humaniora og estetikk Idrett Lærerutdanning, pedagogikk Undervisning Jus Journalist, media og bibliotekfag Psykologi Samfunnsfag Samfunnsøkonomi Økonomi og administrasjon Øk/adm, samfunnsfag og jus Arkitektur Realfag Teknologi og ingeniørfag Naturvitenskap og teknologi Hotell- og reiselivsfag Ernæring Ergoterapi Farmasi Fysioterapi Helsefag Medisin Odontologi Sosialt arbeid Sykepleie Terapeutiske fag Veterinær Helse- og sosialfag Fiskeri- og landbruksfag Forsker Uspesifisert Totalt antall Tabell 3

5 Studenter som tok deler av en grad og elever som tok deler av videregående i utlandet undervisningsåret Australia Canada Danmark Frankrike India Italia Japan Kina Namibia Nederland New Zealand Singapore Spania Storbritannia Sverige Sør-Afrika Tanzania Tyskland USA Zambia Afrika Asia Europa Latin-Amerika Oseania Totalt Sum videregående opplæring Videregående opplæring Lærling Sum høyere utdanning Estetiske fag Historie, religion og idefag Språk og litteratur Humaniora og estetikk Allmenlærer Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv Lærer- og lektorutdanning Pedagogiske fag Undervisning Jus Journalist, media og bibliotekfag Samfunnsfag og psykologi Økonomi og administrasjon Øk/adm, samfunnsfag og jus Informasjonsteknologi og informatikk Matematikk og naturfag Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Naturvitenskap og teknologi Hotell- og reiselivsfag Farmasi Helse- og sosialfag Medisin Odontologi Sykepleie Veterinær Helse- og sosialfag Fiskeri- og landbruksfag Annen høyere utdanning Totalt Tabell 5 Gradsstudenter og elever fordelt på fylke Fylke Antall studenter Antall elever Totalt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Utland Hele landet Tabell 6 Delstudenter og utvekslingselever fordelt på fylke Fylke Antall studenter Antall elever Totalt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Ukjent Totalt Tabell 4 9

6 Tabell 7 Elever og gradsstudenter i utlandet fordelt på kjønn, historisk utvikling Undervisningsår Kvinner Kvinner i pst Menn Menn i pst Totalt Antall av totalt Antall av totalt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Tabell 8 Alders- og kjønnsfordeling, gradsstudenter Alder Kvinner Menn Totalt Under Over Totalt Andel 59% 41% 41% Menn 59% Kvinner Tabell 9 Alders- og kjønnsfordeling, delstudenter Alder Kvinner Menn Totalt Under Over Totalt Andel 66% 34% Antall elever og gradsstudenter 1 34% Menn % Kvinner Kvinner Menn

7 Tabell 1 De mest populære fagretningene blant gradsstudentene Fagområde Kvinner Menn Totalt Medisin Økonomi og administrasjon Samfunnsfag Kunstfag Humanistiske fag Teknologi og ingeniør Fysioterapi Psykologi Medie- og bibliotekfag, journalistutd Terapeutiske fag Arkitekt Realfag Veterinær Musikk Foto/film Tabell 11 De mest populære fagretningene blant delstudentene Fagområde Kvinner Menn Totalt Økonomi og administrasjon Samfunnsfag Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Humanistiske fag Helse- og sosialfag Sykepleie Lærer- og lektorutdanning Medie- og bibliotekfag, journalistutd Medisin Jus Estetiske fag Allmennlærer utdanning Matematikk og naturfag Pedagogiske fag Antall gradsstudenter Antall delstudenter Medisin Økonomi og administrasjon Samfunnsfag Kunstfag Humanistfag Teknologiogingeniør Fysioterapi Psykologi Medie og bibliotekfag, journalistutd. Terapeutiskefag Arkitekt Realfag Veterinær Musikk Foto/film Økonomi og administrasjon Samfunnsfag Teknologi, ingeniørfag og arkitektur Humanistfag Helse og sosialfag Sykepleie Lærer og lektorutdanning Medie ogbibliotekfag, journalistutd. Medisin Jus Estetiske fag Allmennlærerutdanning Matematikk og naturfag Pedagogiske fag Kvinner Menn Kvinner Menn 12 13

8 Tabell 12 Gradsstudenter fordelt på fag og utdanningsnivå Fag Totalt Bachelor Master Phd Økonomi, samfunnsfag og jus Helse- og sosialfag Humaniora og estetikk Naturvitenskap og teknologi Forsker/diverse Undervisning Hotellfag Fiskeri- og landbruksfag Totalt Tabell 13 Økonomi, samfunnsfag og jus 36% Helse- og sosialfag 33% Humaniora og estetikk 16% Naturvitenskap og teknologi 1% Forsker/diverse 3% Undervisning 1% Hotellfag 1% Delstudenter fordelt på fag og utdanningsnivå, Fagretning Totalt Bachelor Master Phd Humaniora og estetikk Undervisning Økonomi, samfunnsfag og jus Naturvitenskap og teknologi Hotellfag Helse- og sosialfag Fiskeri- og landbruksfag Forsker/Diverse Totalt Humaniora og estetikk 12% Undervisning 1% Økonomi, samfunnsfag og jus 41% Naturvitenskap og teknologi 16% Hotellfag 1% Helse- og sosialfag 2% Fiskeri- og landbruksfag % Tabell 14 De største lærestedene for gradsstudenter, utvalgte land Land Læresteder Antall Storbritannina Antall studenter totalt Kingston University, London 186 University of Edinburgh 151 University of Essex 149 Anglo-European College of Chiropractic, Bournemouth 141 Middlesex University 13 Danmark Antall studenter totalt Handelshøjskolen i København (Copenhagen Business School) 582 Københavns Universitet 356 Aarhus Universitet 317 Syddansk Universitet 182 Professionshøjskolen Metropol, København 129 Australia Antall studenter totalt Griffith University 288 Deakin University 13 Curtin University of Technology 92 Macquarie University, Sydney 81 Rmit University 7 Polen Antall studenter totalt Pomeranian Medical University in Szczecin 318 Medical University of Krakow 317 Poznan University of Medical Sciences 26 Medical University of Bialystok 162 Medical University of Lublin 14 USA Antall studenter totalt University of North Dakota, Grand Forks 79 Hawaii Pacific University 65 Berkeley College, New York 56 California Lutheran University 42 Pacific Lutheran University, Tacoma, Washington 34 Ungarn Antall studenter totalt 751 Semmelweis University of Medicine, Budapest 232 Pecs University 186 Szent Istvan University, Budapest 159 University of Debrecen 16 University of Szeged 37 Sverige Antall studenter Totalt 75 Naprapathögskolan, Stockholm 145 Göteborgs Universitet 87 Lunds Universitet 86 Stockholms Universitet 57 Karlstads Universitet inkl. Musikhögskolan Ingesund 31 Nederland Antall studenter Totalt 361 Saxion Hogeschool Enschede 13 Fontys Hogescholen 32 Universiteit Maastricht 25 Hotelschool Den Haag 24 Rijksuniversiteit Groningen University of Groningen

9 Tabell 15 Mest populære land gradsstudenter, historisk utvikling Undervisningsår Storbritannia Danmark Australia Polen USA Tabell 16 Mest populære land delstudenter, historisk utvikling Undervisningsår USA Australia Storbritannia Tanzania Frankrike Antall gradsstudenter Antall delstudenter Storbritannia Danmark Australia Polen USA USA Australia Storbritannia Tanzania Frankrike 16 17

10 Tabell 17 Tildeling av lån og stipend til gradsstudenter i utlandet Antall Gjennomsnitt Totalt i kr Stipendmottakere Fordelt på stipendtypene: Reisestipend innland Reisestipend Norden Reisestipend utland Gebyrstipend Foreldrestipend Skolepengestipend Sykestipend Reisestipend i Norge utlandsstudenter Tilleggsstipend Språkstipend Forsørgerstipend Låntakere Støttesøkere Støttemottakere Tabell 18 Tildeling av lån og stipend til delstudenter i utlandet Antall Gjennomsnitt Totalt i kr Stipendmottakere Fordelt på stipendtypene: Reisestipend innland Reisestipend Norden Reisestipend utland Foreldrestipend Skolepengestipend Sykestipend Reisestipend i Norge til utlandsstudenter Reisestipend til kvotestudenter Tilleggsstipend Språkstipend Forsørgerstipend Låntakere Støttesøkere Statens lånekasse for utdanning Statistikk: Lånekassen Bilder: istock.com 18

11 211 Statens lånekasse for utdanning Statistikk: Lånekassen Bilder: istock.com

Økonomi og administrasjon er det mest attraktive fagområdet for norske studenter i utlandet, fulgt av medisin og samfunnsfag.

Økonomi og administrasjon er det mest attraktive fagområdet for norske studenter i utlandet, fulgt av medisin og samfunnsfag. Norske studenter og elever i utlandet 2012 2013 Innhold Rekordmange norske studenter i utlandet... 2 Studenter med utenlandsopphold, historisk utvikling... 3 Elever med utenlandsopphold, historisk utvikling...

Detaljer

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2010... 5

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2010... 5 Lånekassen i 2010 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2010... 5 Kundeservice Kundehenvendelser telefon, besøk, e-post og nettbesøk... 6 Elektroniske

Detaljer

MOBILITETSRAPPORT 2013

MOBILITETSRAPPORT 2013 MOBILITETSRAPPORT 13 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING Rapport 1/14 INNHOLD /5/ 1. Innledning /6/ 2. Mobilitet i grunn opplæringen /6/ Den samlede mobiliteten i grunnopplæringen øker /7/ Lånekassens

Detaljer

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003

Jannecke Wiers-Jenssen. Over bekken etter vann? NIFU skriftserie nr. 26/2003 Jannecke Wiers-Jenssen Over bekken etter vann? Hvorfor studere i utlandet når det finnes lignende tilbud i Norge NIFU skriftserie nr. 26/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Norske studenter i utlandet

Norske studenter i utlandet Utdanning 2005 Jannecke Wiers-Jenssen, NIFU STEP Innledning I dette kapittelet belyses bakgrunnen for at norsk ungdom velger studier i utlandet. Vi skal se på omfanget av utenlandsstudier og hvordan studentene

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2014... 5

INNHOLD. Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2014... 5 Lånekassen i 2014 INNHOLD Lånekassen gjør utdanning mulig Formål... 4 Historikk... 4 Organisasjon... 5 Aktuelt i 2014... 5 Kundeservice i 2014 Kundehenvendelser telefon, besøk, e-post og nettbesøk... 6

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

6.1 Om folkehøyskoler

6.1 Om folkehøyskoler 6Folkehøyskole 6.1 Om folkehøyskoler Folkehøyskoler er eksamensfrie skoler der elevene bor på internat på skolen. Undervisningen er gratis, men elevene betaler for å bo på internatet og for mat, materiell

Detaljer

i høyere utdanning 2010

i høyere utdanning 2010 3Voksne i høyere utdanning 2010 Andelen høyt utdannet arbeidskraft i Norge har økt betydelig de siste tiårene. På 1990-tallet økte utdanningskapasiteten på videregående og høyere nivå kraftig, samtidig

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning Kapitteltittel 4Voksne i høyere utdanning De fleste som tar høyere utdanning, gjør dette relativt raskt etter videregående opplæring. Men det er også mange voksne som tar høyere utdanning etter et avbrudd

Detaljer

3. Utdanning. Gunnlaug Daugstad. prosent for norskfødte med innvandrerforeldre, I 2007 gikk nær 19 000 barn med minoritetsbakgrunn. 89 prosent.

3. Utdanning. Gunnlaug Daugstad. prosent for norskfødte med innvandrerforeldre, I 2007 gikk nær 19 000 barn med minoritetsbakgrunn. 89 prosent. Gunnlaug Daugstad 3. I 2007 gikk nær 9 000 barn med minoritetsbakgrunn i barnehagene i Norge. Andelen har økt fra nær 5 prosent i 2000 til nesten 8 prosent i 2007. 43 prosent av de minoritetsspråklige

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

ANSAs 10steg til STUDIER I UTLANDET

ANSAs 10steg til STUDIER I UTLANDET ANSAs 10 steg til STUDIER I UTLANDET ANSA VISER VEI TIL STUDIER I UTLANDET ANSA Samskipnaden for norske utenlandsstudenter ANSAs formål er å ivareta de norske utenlandsstudentenes faglige, økonomiske,

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen

4. Infrastruktur. Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet Infrastruktur Mona I.A. Engedal og Kjell Lorentzen 4. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer og utbredelsen

Detaljer

UtdanningsBarometeret Studentums halvårsrapport

UtdanningsBarometeret Studentums halvårsrapport UtdanningsBarometeret Studentums halvårsrapport Høsten 2010 UtdanningsBarometeret er en halvårsrapport om utdanningsmarkedet gjort av Studentum.no. Formålet med rapporten er å identifisere populære utdanningsområder,

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q1 2013 Norge Manpowers Norge 1. kvartal 13 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Hovedtall for utdanning

Hovedtall for utdanning Utdanning 29 Mona Raabe, SSB Innledning Utdanningssystemet i Norge omfatter alle sektorer fra barnehage til høyere utdanning. En stor andel av befolkningen i de aktuelle aldersgruppene er innenfor utdanningssystemet.

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Borte bra, men hjemme best?

Borte bra, men hjemme best? RAPPORT 21/2008 Borte bra, men hjemme best? Færre norske studenter i utlandet Jannecke Wiers-Jenssen, Nicoline Frølich, Per Olaf Aamodt og Elisabeth Hovdhaugen Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Flest voksne studenter ved de statlige høgskolene

Flest voksne studenter ved de statlige høgskolene Flest voksne studenter ved de statlige høgskolene Høsten 200 var drøyt 67 000 personer over 29 registrert i høyere utdanning. Dette utgjorde 29 prosent av den samlede studentmassen. Statlige høgskoler

Detaljer