Markedsrapport. og selger på bunn?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport. og selger på bunn?"

Transkript

1 Lukk dokumentet Markedsrapport August INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Leder 3 Avkastnings- og risikomålinger 4 Nyheter: Hvorfor kjøper vi på topp og selger på bunn SKAGEN Høyrente banker banken SKAGEN Høyrente 5 Nyheter: Vi fokuserer på verdier ikke aksjekurser Velkommen til informasjonsmøter! 6 Porteføljeforvalternes beretning 12 Portefølje SKAGEN Vekst 14 Portefølje SKAGEN Global 16 Portefølje SKAGEN Kon-Tiki 18 Portefølje rentefondene 20 Regnskap for SKAGEN Fondene 21 Fondsrangering & SKAGEN Fondene i Ålesund 22 Blankett for kjøp av andeler i SKAGEN Fondene Vi satser på sunne bedrifter I et depressivt aksjemarked blir lavt vurderte sunne bedrifter, med høy egenkapital og god inntjening, solgt ukritisk ned sammen med overvurderte gjelds-tunge selskaper. SKAGEN Fondene tror vår satsing på sunne bedrifter kan gi god uttelling når aksjemarkedet snur nesen opp igjen. Klikk her! Hvorfor kjøper vi på topp og selger på bunn? Undersøkelser både i Norge og utlandet viser at sparere i aksjefond er "flinke" til å kjøpe på topp og selge på bunn, og med det går glipp av den meravkastningen aksjemarkedet gir over tid. Les her hvorfor vi kjøper dyrt og selger billig, og få tips om hvordan du skal unngå å gjøre dette i fremtiden. Klikk her! SKAGEN Fondene Stavanger Fondsforvaltning AS Telefon Kundeservice Telefaks E-post NB! Medarbeiderne på våre kontorer utenfor Stavanger er ofte på kundebesøk. Det betyr at kontorene ikke alltid er betjent. Det kan være fornuftig å avtale møte på forhånd. Stavanger Skagen 3, Torgterrassen (5. etasje), postboks 160, 4001 Stavanger Bergen Foreningsgaten 3, 5015 Bergen Oslo Parkveien 12, 0350 Oslo Ålesund Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund Trondheim Kongensgate 8, 7011 Trondheim

2 Kjære andelseier Tilbake til førstesiden 2 Harald Espedal adm. direktør Fortsatt opplever vi uro og nedgangs-tider i aksjemarkedet. Vi vet at mange er bekymret for at de verdiene som er spart opp i aksjefond nå er blitt redusert til dels betydelig. Dette gjelder også blant våre kunder, selv om våre aksjefond i denne tøffe tiden har gjort det en god del bedre enn aksjemarkedene generelt. I tider som dette skal vi huske at en aksje er en eierandel i en bedrift. Verdien av denne eierandelen blir daglig blir priset på verdens børser. Prislappen vil være gjenstand for markedenes svingende optimisme og pessimisme. Aksjens fundamentale verdi bestemmes av bedriftens forventede langsiktige inntjening. Vi vet at aksjekursene svinger langt mer enn bedriftenes fundamentale verdi. Dette er et uttrykk for at frykten og grådigheten delvis styrer aksjemarkedet på kort sikt. På lang sikt styres imidlertid en bedrifts aksjekurs av bedriftens fundamentale verdi. Benjamin Graham, som av mange regnes som finansanalysens far, illustrerte dette med en historie. Tenk deg at du eier en bedrift sammen med en partner som heter Markedet. Bedriften går godt, men opplever som de fleste andre bedrifter kortsiktige svingninger i resultatet. Din partner, Markedet, er hver dag villig til å gi deg en pris på din eierandel i bedriften. Han har ingenting i mot å bli avvist. Hver dag møter han opp på kontoret ditt med et nytt pristilbud. Det spesielle med Markedet er at han lar sine humørsvingninger påvirke prisen han er villig til å gi for bedriften. Av og til, gjerne etter en periode med særskilte gode resultater, ser han kun skyfri himmel og legger på bordet et altfor høyt pristilbud. Andre ganger ser han bare bekymringer for bedriften din, og er kun villig til å by en latterlig lav pris. Du selv vet at bildet verken er svart eller rosenrødt, og at bedriftens langsiktige verdi fluktuerer på langt nær så mye som Markedet mener. Poenget med historien er at du ikke må la deg styre av Markedets pristilbud, men utnytte dem. Vi legger stor vekt på å kjenne bedriftene vi investerer i og analyserer deres langsiktige verdi. Vi ser ikke at en bedrifts verdi endres vesentlig fordi om markedet preges av frykt eller uro for kortsiktige konjunktursvingninger. I denne markedsrapporten finner du som alltid informasjon om hvordan vi bedømmer våre investeringer. Har du behov for å diskutere dine plasseringer med oss, ta kontakt! Det er forskjell på fond SKAGEN Fondene har en aktiv forvaltningsfilosofi. Vårt hovedfokus er verdiene i selskapene. Vi finner aksjer verden over som tilfredsstiller en eller flere av de tre U ene: undervurderte, underanalyserte og upopulære. Høy gjeld og svak kontantstrøm er fyord. Det er selskapenes verdiskaping som skal gi våre langsiktige andelseiere best mulig avkastning for lavest mulig risiko. Alt du trenger Ring Kundeservice Vinner kundene, vinner vi

3 Tilbake til førstesiden 3 Avkastnings- og risikomålinger Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning). Avkastning per Hittil i år 12 måneder 24 måneder 36 måneder 48 måneder 60 måneder Siden start SKAGEN Vekst -3,66 % -6,90 % -7,44 % 8,98 % 9,46 % 9,79 % 17,47 % Oslo Børs totalindeks -11,20 % -23,56 % -15,09 % -5,02 % -6,54 % -3,68 % 6,37 % SKAGEN Global -7,84 % -10,06 % -13,64 % 7,62 % 21,65 % 21,16 % Morgan Stanley verdensindeks (NOK) -24,46 % -32,55 % -23,66 % -11,03 % -3,50 % -1,84 % SKAGEN Avkastning 0,95 % 6,65 % 5,58 % 5,01 % 5,06 % 4,61 % 7,22 % BRIX obligasjonsindeks 1,54 % 7,36 % 6,58 % 5,28 % 5,21 % 4,84 % 7,22 % SKAGEN Høyrente 3,01 % 6,90 % 6,91 % 6,57 % 6,77 % Statssertifikatindeks 0,5 2,69 % 6,68 % 6,77 % 6,35 % 6,36 % Differanseavkastning per SKAGEN Vekst 16,65 % 7,65 % 13,99 % 16,00 % 13,46 % SKAGEN Global 22,50 % 10,02 % 18,65 % 25,15 % SKAGEN Avkastning -0,71 % -1,00 % -0,27 % -0,15 % -0,22 % SKAGEN Høyrente 0,22 % 0,14 % 0,21 % Standardavvik per SKAGEN Vekst 23,83 21,86 21,32 21,78 20,15 Oslo Børs totalindeks 25,68 21,91 20,56 26,23 24,34 SKAGEN Global 28,75 25,54 24,38 27,14 Morgan Stanley verdensindeks 19,36 18,13 17,84 19,25 SKAGEN Avkastning 3,18 2,53 2,11 2,08 1,88 BRIX obligasjonsindeks 2,31 1,89 1,76 2,52 2,39 SKAGEN Høyrente 0,30 0,26 0,31 Statssertifikatindeks 0,5 0,50 0,40 0,40 Relativ volatilitet per SKAGEN Vekst 5,76 7,08 8,54 11,67 11,18 SKAGEN Global 13,03 13,22 13,00 SKAGEN Avkastning 1,43 1,15 1,14 1,62 1,67 SKAGEN Høyrente 0,24 0,20 0,19 Sharpe-indeks per SKAGEN Vekst -0,55-0,65 0,10 0,13 0,19 Oslo Børs totalindeks -1,12-0,90-0,38-0,43-0,33 SKAGEN Global -0,55-0,79 0,04 0,53 Morgan Stanley verdensindeks -2,04-1,71-1,03-0,62 SKAGEN Avkastning -0,10-0,59-0,77-0,71-0,74 BRIX obligasjonsindeks 0,19-0,24-0,78-0,52-0,46 SKAGEN Høyrente 0,37 0,30 0,05 Statssertifikatindeks 0,5-0,04-0,11-0,38 Information Ratio per SKAGEN Vekst 2,86 1,06 1,60 1,38 1,21 SKAGEN Global 1,82 0,79 1,43 SKAGEN Avkastning -0,55-0,90-0,22-0,10-0,17 SKAGEN Høyrente 0,54 0,60 0,89 Standardavviket gir oss et mål på svingningene i fondets/indeksens avkastning gjennom en gitt periode. Hvert månedlige avkastningstall sammenlignes med gjennomsnittlig avkastning i perioden (siste 12, 24, 36, 48 og 60 måneder). Dess høyere standardavvik, dess høyere gjennomsnittlig svingning har fondet/indeksen, noe som indikerer høyere risiko. For deg som andelseier betyr et lavt standardavvik at sannsynligheten for å tape penger på investeringen er lavere. Sharpe-indeksen sammenholder fondets/indeksens avkastning og standardavvik med risikofri avkastning, og gir et bilde av fondets/indeksens risikojusterte avkastning. Ettersom både historisk avkastning og risiko er viktige faktorer som bør hensyntas før en investering i fond foretas, er Sharpe-indeksen et viktig nøkkeltall når forskjellige fond skal sammenlignes. Dess høyere Sharpeindeks, dess høyere risikojustert avkastning har fondet/indeksen. Information ratio (IR) er et alternativt mål på risikojustert avkastning. Til forskjell fra Sharpe-indeksen, justeres fondets avkastning fratrukket en referanseindeks avkastning (dette kalles differanseavkastning) med et mål på hvor mye fondet svinger i forhold til referanseindeksen (dette kalles relativ volatilitet). Det er altså ikke fondets utvikling alene som påvirker IR, men også referanseindeksens utvikling. Dess høyere IR, dess høyere risikojustert avkastning har fondet. IR som mål på risikojustert avkastning passer best hvis en er opptatt av relativ risiko (dvs. faren for å oppnå lavere risiko enn referanseindeksen). Vi i SKAGEN Fondene er mer opptatt av absolutt risiko (dvs. faren for å tape penger), og mener derfor at Sharpe gir et bedre uttrykk for risikojustert avkastning. IR beregnes per definisjon ikke for indekser.

4 Hvorfor kjøper "vi" på topp og selger på bunn? I flere sammenhenger i det siste har vi blitt påminnet om at folk flest handler de fleste varer på billigsalg, unntatt aksjer og aksjefond. Blant annet peker Kapital i nummer 7/2002 på at den gjennomsnittlige sparer i norske aksjefond faktisk har tapt penger siste ti års periode. Dette i en tid da Oslo Børs la på seg 170%! De til sammen 26 milliarder kronene som ble investert i norske aksjefond i perioden var ved utgangen av år 2001 verdt 25,5 milliarder. Årsaken til den elendige avkastningen var: Fondssparerne er "flinke" til å kjøpe fondsandeler på topp, da de er dyrest, og selge på bunn, da de er billigst. En tilsvarende undersøkelse fra det amerikanske markedet fra perioden 1984 til 2000 viser følgende: S&P 500-indeksen (en bred amerikansk aksjeindeks med 500 selskaper) hadde i perioden en gjennomsnittlig årlig avkastning på 16,3 %, mens det gjennomsnittlige aksjefondet oppnådde en avkastning på 13,1%. Den gjennomsnittlige fondssparer derimot måtte klare seg med en årlig avkastning på bare 5,3%. Blir påvirket av markedsføring og media Det er med andre ord ikke bare norske fondssparere som kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkter. Hvorfor er det da slik at "vi" selger andeler i aksjefond når de er billige og kjøper når de er dyre? Her er det nok flere elementer som spiller inn. Vi kan med rimelig sikkerhet anta at en del av årsaken er at fondsbransjen generelt er mye flinkere til å markedsføre sine produkter i oppgangstider enn i SKAGEN Høyrente banker banken Til tross for at Norges Bank den 3. juli satte opp renten med 0,5 prosentpoeng, venter bankene med å gi deg gleden av høyere innskuddsrente. SKAGEN Høyrente gir deg i skrivende stund 7,35 % rente på sparepengene dine, langt over beste banktilbud på 6,75 %. Da snakker vi om banker rangert av Norsk Familieøkonomi som kan konkurrere med SKAGEN Høyrentes minsteinnskudd på kroner og et ubegrenset uttak i løpet av året. Årsaken til at SKAGEN Høyrente kan tilby den høye rentesatsen allerede fra første tusenlapp er at alle små og store andelseiere i fondet sitter i samme store båt. Dermed oppnås stordriftsfordeler i rentemarkedet. nedgangstider. At media også skal ha mye av skylden synes på det rene. Aviser og TV er flinke til å slå opp saker om aksjer og aksjefond i nærheten av både topper og bunner. Når aksjemarkedet er i nærheten av himmelen får vi høre hvor mange penger de som ikke er i aksjemarkedet har gått glipp av. Og hvor mange som har blitt styrtrike på aksjer og aksjefond. Da er det dessverre mange som kaster seg på børskarusellen, i håp om å blir rike de også. Ofte viser det seg imidlertid at toppen da er rett rundt neste sving. Alle som kom inn på topp blir da sittende med skjegget i postkassen og håper på at markedet snur oppover igjen mot en ny topp. I stedet fortsetter gjerne markedet nedover mot en ny bunn. Da er media flinke til å komme på banen igjen. Med fete krigstyper forteller de hvor fattige alle som sparer i aksjer er blitt, og at verden kommer til å gå under. Ingen ønsker å være en del av dette, ei heller tape enda mer av sparepengene sine, så hva er da mer naturlig enn å selge og ta tapet? Hvordan unngå å selge andeler i aksjefond på bunn og kjøpe på topp? For det første må alle være klar over at å investere i aksjefond er forbundet med risiko. Du må kunne tåle å se at verdiene av dine fondsandeler svinger til dels mye over tid. Ikke la deg påvirke av media til å gå ut og inn av markedet på gale tidspunkter. For å oppnå den meravkastning som sparing i aksjer gir utover å ha pengene i banken, må du være inne i markedet over flere år. De pengene du sparerer i aksjefond må med andre ord være penger du kan avsette flere år frem i tid. Fordel sparingen over tid. Gjerne ved å inngå spareavtale med månedlige innskudd. Sett et mål med sparingen din, selg når du når dette målet. mellom innskudd og utlån, på 1-3 prosentpoeng. Dette for å dekke inn sine høye kostnader. Ingen gebyrer ta ut så mye du vil når du vil Det koster ingenting å kjøpe eller selge andeler i SKAGEN Høyrente. Ei heller er det noen begrensninger for hvor mange uttak du kan foreta i løpet av året for å opprettholde den høye renten. Som andelseier kan du, i likhet med hva tilfellet er for våre andre fond, også bruke Internett når du kjøper og selger andeler i SKAGEN Høyrente. Oppgjørstiden er tre bankdager. SKAGEN Høyrente Spørsmål og svar: Tilbake til førstesiden 4 Høy avkastning lav risiko SKAGEN Høyrente har i siste tre års periode gitt best avkastning av samtlige fondsforvaltere innen kategorien "lange norske pengemarkedsfond". Men ikke minst viktig for våre andelseiere, risikoen i fondet er meget lav. SKAGEN Høyrente investerer kun i solide papirer innen bank og industri. I likhet med hva tilfellet er på aksjesiden, er vi meget grundige med kredittvurderingen av de selskapene vi låner ut penger til. Soliditeten skal være bunnsolid. Bankene "raner" deg At SKAGEN Høyrente kan gi deg så høy avkastning som 7,35 prosent effektiv rente, skyldes vårt lave forvaltningshonorar sammenlignet med bankene. Mens du som andelseier i SKAGEN Høyrente bare betaler et årlig forvaltningshonorar på 0,3%, beregner bankene seg et honorar, bedre kjent som rentemarginen Hvilken rente får jeg når jeg sparer i rentefond? Du får den løpende effektive renten. Renten vil endre seg noe fra dag til dag, ut ifra hvordan markedsrentene (korte NIBOR-renter) beveger seg. Dersom Norges Bank setter opp eller ned renten, gjenspeiles dette raskt i markedsrenten. Når får jeg renten ved sparing i rentefond? Du får rente hver eneste dag. Fondet øker i verdi tilsvarende det daglige rentetillegget. Hva er et rentefond? Rentefond er en samlebetegnelse for fond som plasserer penger (låner ut penger) i obligasjoner, sertifikater og andre instrumenter i pengemarkedet. For flere spørsmål/svar se våre nettsider

5 Vi fokuserer på verdier ikke aksjekurser I et depresivt aksjemarked blir både "gode" og "dårlige" aksjer solgt, mer eller mindre ukritisk. Solide selskaper med høy egenkapital og god inntjening, som SKAGEN Fondene satser på, får (nesten) like mye bank som selskaper med lav egenkapital og svak inntjening. I et slikt marked blir spriket mellom de solide selskapenes reelle verdier og verdiene børskursen gjenspeiler, spesielt stort. Vi spiller ikke pyramidespill SKAGEN Fondene har ikke latt seg friste til å være med på det som har lignet et pyramidespill i indekstunge aksjer, og da primært amerikanske sådanne. Gjennom stadig mer indeksforvaltning de siste årene, fordi dette er "in", har flere og flere måttet kjøpe de samme indekstunge aksjene, som har blitt dyrere og dyrere. Nå ser Velkommen til informasjonsmøter! Til høsten satser vi bredt på informasjonsmøter, slik at svært mange av våre kunder får muligheten til å møte oss og spørre om hvordan vi investerer sparepengene deres. Vi ønsker å informere deg om hvordan vi ser på situasjonen i verdipapirmarkedene. Ut i fra økonomiske nøkkeltall forteller vi deg hva vi tror om fremtiden. Videre redegjør vi for de kjøp og salg som er foretatt i de ulike fonds porteføljer. Fra 29. august til 2. oktober er vi å treffe på følgende steder rundt omkring i landet: Arrangeres av SKAGEN Fondene, Stavanger Dato Sted Lokaler 29. august Sola Sola Kulturhus 2. september Stavanger Radisson SAS Atlantic Hotel (Atlantic Hall) 3. september Sandnes Sandnes Kulturhus 3. september Strand Jørpeland Brug 4. september Ålgård Ålgård Hotell 4. september Bryne Jæren Hotel 4. september Karmøy Hendersons Airport Hotel 5. september Haugesund Rica Maritim Hotel (Lille Maritim) 5. september Egersund Egersund Hotell 10. september Flekkefjord Maritim Hotel 11. september Mandal Hotel Solborg 12. september Kristiansand Radisson SAS Caledonien Hotel (Kongsgård) Tilbake til førstesiden 5 det imidlertid ut som om indekspyramiden er i ferd med å rase sammen. Flere store tunge amerikanske selskaper har, enten de har jukset med regnskapet eller ei, opplevd store kursfall. Grunnfestet i vår filosofi skal ikke SKAGEN Fondene henge seg på motebølger, men snarere gå i mot strømmen. Vårt fokus har hele tiden vært konsentrert om de tre U ene: Undervurdert, Upopulær og Underanalysert. Kun selskaper som tilfredsstiller en eller flere av disse U ene kvalifiserer til en plass i våre aksjeporteføljer. Reprise av i fjor høst? Den forrige kraftige nedturen for verdens børser, i fjor høst etter terrorangrepet på World Trade Center 11. september, var delvis en nødvendig og fornuftig korreksjon av overvurderte selskaper. Men mest ble kursene drevet ned av psykologi. Da markedene snudde opp igjen, steg alt. Ved neste opptur vil solide undervurderte aksjer stige først, noe våre andelseiere får glede av. Arrangeres av SKAGEN Fondene, Trondheim Dato Sted Lokaler 3. september Støren Støren Hotell 4. september Namsos Namsen Hotell 5. september Røros Bergstadens Hotel 9. september Stjørdal Rica Hell Hotel 10. september Orkanger Bårdshaug Herregård 11. september Melhus Høvdingen 17. september Tromsø Radisson SAS Hotel 18. september Bodø Radisson SAS Hotel Bodø 19. september Trondheim Britannia Hotel Arrangeres av SKAGEN Fondene, Ålesund Dato Sted Lokaler 4. september Ålesund Rica Parken Hotel 5. september Vestnes Vestnes Fjordhotell 9. september Brattvåg Brattvåg Hotel 11. september Stryn Stryn Hotell 12. september Nordfjordeid Nordfjord Hotell 17. september Florø Victoria Hotell 18. september Førde Rica Sunnfjord Hotel 25. september Molde Hotel Knausen 26. september Ørsta/Volda Ivar Aasen-tunet 1. oktober Surnadal Surnadal Hotel 2. oktober Kristiansund Rica Hotel Kristiansund Arrangeres av SKAGEN Fondene, Oslo Dato Sted Lokaler 29. august Bærum Henie Onstad Kunstsenter 3. september Oslo Oslo Konserthus 4. september Gol Solstad Hotell 5. september Hemsedal Fauske Skysstasjon 5. september Arendal Clarion Tyholmen Hotell 10. september Fredrikstad Balaklava Gjestgiveri 10. september Tønsberg Træleborg Konferansesenter 11. september Skien Rica Ibsen Hotell 11. september Lørenskog Losby Gods Arrangeres av SKAGEN Fondene, Bergen Dato Sted Lokaler 18. september Bergen Radisson SAS Hotel Norge 19. september Stord Vikahaugane Stord Sportssenter 23. september Voss Park Hotel Vossevangen 25. september Os Os Eldresenter Alle møter er fra klokken Påmelding på eller til Kundeservice telefon

6 Den store utrenskingsprosessen Tilbake til førstesiden 6 Porteføljeforvalternes beretning Det som startet som en sterk korreksjon av teknologiaksjer, har fortsatt med betydelige fall for andre høyt vurderte selskaper, særlig innen olje, farmasi og mat. De internasjonale aksjemarkedene falt gjennom hele andre kvartal. Spesielt sterk var nedgangen i juni måned. Kursutviklingen siden kvartalsslutt har også vært klart nedadgående. I skrivende stund er de toneangivende markedene i USA og Europa ned med henholdsvis 40% og 30% hittil i år, regnet i norske kroner. Det norske markedet har klart seg forholdsvis bra, med en nedgang på 15%. SKAGEN Fondene har, relativt til sine referanseindekser, klart seg rimelig bra i 2. kvartal. SKAGEN Vekst falt i verdi med 11,6%, mens fondets referanseindeks, Oslo Børs Hovedindeks, var ned 17,1% i samme tre måneders periode. SKAGEN Global svekket seg med 14,1%, mens verdensindeksen falt 22,6%. Fra oppstarten 8. april i år og frem til kvartalsskiftet opplevde SKAGEN Kon- Tiki et verdifall på 18,1%. I samme periode falt verdensindeksen med 22,5%, mens indeksen for nye markeder (MSCI) var ned 22,6%, målt i norske kroner. Aksjeraset rammer amerikansk økonomi? Selv om aksjekursene i USA stuper (fra skyhøye nivåer), er nøkkeltallene for den økonomiske utviklingen i USA gode Innhentingen Fortsatt dyrt i USA billig i Norge Grafen hviser at det amerikanske markedet fortsatt er dyrt basert på aksjepris i forhold til selskapets bokførte verdier, mens det norske markedet er billig. Kilde: First Securities Inflasjonsfrykten avtar Høye renter gjennom kvartalet ga et godt resultat for SKAGEN Høyrente. Resultatet for obligasjonsfondet SKAGEN Avkastning var imidlertid skuffende, da fondet hadde posisjonert seg for fall i de lange rentene, noe som ikke fant sted før på slutten av kvartalet. Utover i juli har de lange norske rentene fortsatt ned sammen med det internasjonale obligasjonsmarkedet. Dette har ført til at kursutviklingen til SKAGEN Avkastning har vært meget hyggelig de siste ukene. Frykten for høyere inflasjon er liten ute i verden. Også i "annerledeslandet" Norge begynner denne frykten å avta betraktelig. Få tror nå på noen ny renteøkning fra sentralbanksjef Svein Gjedrem, i hvert fall ikke på denne siden av nyttår. Porteføljeforvalterne i SKAGEN Fondene: Kristian Falnes, J. Kristoffer C. Stensrud og Filip Weintraub. Ross Porter var ikke til stede da bildet ble tatt. Kilde: Bloomberg Avkastning siden nyttår for SKAGEN Vekst og SKAGEN Global, og respektive referanseindekser.

7 av økonomien etter den svake utviklingen gjennom 2001 ser ut til å være i godt gjenge. Lave renter og et godt eiendomsmarked har holdt kjøpekraften oppe, selv om gjelden også er høy. Fallende dollarkurs og de sterke nedskjæringene i fjor på kostnadssiden har gjort at selskapene nå ser lysere tider i møte. Forventningene til resten av året er imidlertid tonet ned i forhold til tidligere i år. Det viktigste spørsmålet er om den svake utviklingen på aksjemarkedene får effekt på den økonomiske utviklingen. Svaret er sannsynligvis ja. Bortfallet av reserver i private og offentlige pensjonsplaner, høy gjeld, overkapasitet og lavere forventninger gjør at sparingen vil stige, mens forbruk og investeringer i beste fall vil holde seg stabilt. Dette er også en nødvendig forutsetning for å rette opp ubalansene i økonomiene. Vekstimpulsene fra USA på verdensøkonomien vil derfor være små den nærmeste tiden. Litt skuffende fra Europa I Europa har utviklingen under ett skuffet noe. Både forbruksveksten og selskapenes forventninger er lave, selv om sistnevnte tenderer til å stige noe. Inflasjonen faller nå kraftig, som følge av dollarfallet og stabile energipriser. Den økonomiske politikken fortsetter med sine stimulanser. Dollarfallet har stor betydning for de selskaper som konkurrerer direkte med amerikanske bedrifter, men for regionen som helhet er betydningen mindre. Bedre kjøpekraft og bra balanser ventes å gi større grad av stabilitet fremover. Europa sterkt oversolgt og meget kjøpverdig Tilbake til førstesiden 7 Fortsatt positivt i Asia I Asia overrasker utviklingen fortsatt positivt, drevet av god lokal etterspørsel. Dollarfallet stimulerer eksportøkonomien i de dollarbundne landene som Kina, Hong Kong og Malaysia. Tendensen vi så til rentestigninger i viktige land som Korea er reversert. Det er europeiske aksjemarkedet er sterkt oversolgt, og befinner seg i et området som historisk sett har vært et meget sterkt kjøpssignal. Kilde Morgan Stanley. I Japan interveneres det sterkt i valutamarkedet for å hindre kursstigning på yen mot dollar. Dette tilfører enda mer likviditet til markedene enn den sterke tilgangen vi allerede har sett for å trekke den japanske økonomien i gang. Etter hvert kommer dette til å føre til bedre innenlandsk vekst. Hittil har vekstimpulsene i hovedsak kommet fra resten av Asia. I nye markeder er det i første rekke den politiske usikkerhet i forbindelse med presidentvalget i Brasil, som har hatt innflytelse. Dette medførte rentestigning, svekket valuta og stigende markedsrenter, samtidig som innenlandsorienterte selskaper falt i kurs. Råvarer Oljepris med stor krigspremie Oljeprisene har holdt seg høye, og avspeiler fortsatt en "krigspremie" på 5-6 USD, mens oljelagrene stiger. Den negative påvirkningen den høye oljeprisen har på inflasjons- og i Europa og Asia er blitt bremset av dollarfallet. Dette peker mot forholdsvis stabile priser i de korte løp, men fortsatt en langsiktig prisrisiko. Andre råvarepriser har vært stabile, i takt med fallende dollar og en noe bedre industrikonjunktur. For en del vegetabilske varer begynner "El-Niño effekten" å vise seg, med stigende priser for korn og vegetabilske oljer. Stigende gullpris reflekterer sviktende tillit til finansielle fordringer, men også en forventning om fortsatt lave renter og stimulerende økonomisk politikk. Rentemarkedet Aksjeflukt senker rentene Som følge av fallende aksjemarkeder, har interessen for sikre obligasjoner vært stigende. Obligasjonsrenten har falt, spesielt i USA. Ved inngangen til året ventet vi at de internasjonale obligasjonsrentene (målt ved 10-årsrenten) ville variere mellom 4,75% og 5,25% gjennom året. Det scenariet har stort sett holdt stikk. Mot forventet har europeiske renter holdt seg høyere enn de amerikanske. Vi tror imidlertid at fallende forventninger til inflasjonen i Europa fremover fører til en reduksjon av dette rentegapet. Fallende dollarkurs og stigende råvarepriser gjør at vi er tett på rentebunnen for obligasjoner i USA. De styrte rentene i hoved-

8 markedene har vært stabile i 2 kvartal, og forventninger om rentestigninger er utsatt til neste år. Norske renter reduserte gapet 3. juli besluttet Norges Bank å heve renten med 0,5 prosentpoeng. Sentralbanksjef Svein Gjedrem ga også signaler om fortsatt stram pengepolitikk fremover, med muligheter for nye rentehevinger. Rentemarkedet hadde korrekt forutsett rentehevningen, men ikke at det fortsatt var muligheter nye rentehopp. Dette ga økt troverdighet til "anti-inflasjonslinjen", og forventningene til den norske inflasjonen fremover har vært avtakende, med blant annet ytterligere fall i de lange rentene som resultat. SKAGEN Høyrente var posisjonert for å dra nytte av dette scenarioet, og hadde en tilfredsstillende avkastning i 2 kvartal. SKAGEN Avkastning fikk uttelling Siden begynnelsen av juni har en investering i norske obligasjoner gitt god avkastning. Etter siste tids rentefall har forskjellen mellom norske og europeiske lange renter kommet noe inn. I SKAGEN Avkastning fikk vi fra begynnelsen av juni omsider uttelling for vårt syn på at de lange rentene skulle ned, og fikk med det god avkastning frem mot slutten av juli. Etter siste tids rentefall har vi redusert løpetiden i fondet noe. Renteutviklingen i det korte løp er usikker. Det er stor uenighet i hvor stor grad kronestigningen siste året vil slå inn som lavere inflasjon, ikke minst etter siste tids til dels kraftige korreksjon ned for kronen. Samtidig er obligasjonsmarkedene globalt kunstig stimulert av fallende aksjemarkeder. En positiv reaksjon opp i aksjemarkedene kan få rentene til å stige igjen. Urolige kapitalmarkeder har tradisjonelt også svekket kronekursen. Investeringsstrategi Billige aksjer? Etter de siste års målestokk, er aksjemarkedene i USA og Europa oversolgte. Sett opp mot de lave obligasjonsrentene og en global økonomi i bedring, er aksjemarkedene generelt sett billige. Regnskapsskandalene, og da først og fremst i USA, har imidlertid satt spørsmålstegn ved hvordan de børsnoterte selskapene langsiktig skal vurderes. Hva hjelper det at nøkkeltallene for selskapene kan se meget gunstige ut, hvis de rapporterte tallene viser seg å være gale? Siste ukers Tilbake til førstesiden 8 spredning av kursfallene, utover Teknologi, Media og Telekomsektoren (TMT), viser at det er flere "bobler" som må adresseres før vi ser tilliten returnerer til aksjemarkedene. Fortsatt er for mange selskaper for høyt vurdert. Det er lett å glemme at målestrikken for selskapsvurderinger ble strukket meget langt gjennom 90-årene, også utenom TMT-sektoren. Spesielt gjelder dette store tunge indeksselskaper, som gjennom 1990-årene ble handlet med stigende "sikkerhetspremie". Denne flukten til "sikkerhet" har vært spesielt påtakelig de siste par årene da TMTballongene har sprukket med dunder og brak. Fortsatt veier de store tunge "trygge" selskapene (for) tungt i indeksene, og vil derfor være utsatte når pensjonsfond og sparere reduserer aksjeandelen sin, slik vi har sett de siste ukene. Sikrer verdier og "utnytter" markedet For oss er det nå meget viktig å sikre at det er absolutte verdier bak de selskapene som til enhver tid er i porteføljene. At markedets prising av selskapene tilsier at nåværende verdier og fremtidig verdiskapning skal gi våre andelseiere en god avkastning. Og at selskapene blir drevet på en forsvarlig måte, til det beste for våre andelseiere. Sett i lys av siste tids tøffe børsklima, har det store flertallet av våre selskaper utviklet seg som forutsatt. Den generelle mistillit til aksjer har selvsagt også rammet våre porteføljer, til tider mer eller mindre ukritisk. Vår oppgave blir å spisse porteføljene på en slik måte at svake markeder kan "utnyttes" til en langsiktig fordel. Østen en reddende børsengel? Geografisk sett ser det i dag ut som om de positive overraskelsene i verdensøkonomien fremover først og fremst får adresse Østen. Flere land, med Sør Korea og Kina i spissen, kan nå vise til sterk økonomisk vekst. Samtidig er selskapene fortsatt lavt vurdert i dette området. I Europa er mange selskaper fortsatt dyre. Heller ikke denne delen av verden har gått fri fra regnskapsskandaler og finansieringsproblemer. Den store underskogen av mellomstore selskaper er imidlertid nøkternt vurdert, og bør gi muligheter for god avkastning fremover. Til tross de store kursreaksjonene i USA, er fortsatt de fleste selskaper priset for høyt for oss sett i et langsiktig perspektiv. Vi holder derfor fremdeles fast på vår lave vekting i dette området. Historisk lav pris på Oslo børs Grafen viser tydelig at prisingen av det norske markedet i forhold til bokførte verdier er på et veldig lavt nivå. Kilde First Securities.

9 SKAGEN Global Viser styrke i et "råttent" marked SKAGEN Global falt i 2. kvartal med 14.1%, noe som er 8.5%- poeng bedre enn referanseindeksen, Morgan Stanleys utbyttejusterte verdensindeks. Perioden har vært preget av en sterkt akselererende nedgang på alle verdens børser. Nedturen har i stor grad kommet ukritisk på bred basis, uten å selektere særlig mellom "gode" og "dårlige" selskaper. Dette skapte muligheter for å kjøpe aksjer i selskaper som etter vår mening er sterkt undervurderte. Til tross for at det i stor grad har vært et ukritisk nedsalg av aksjer de siste månedene, er det de indekstunge selskapene, og da spesielt de amerikanske, som har fått mest bank. Selskaper som etter vår mening har vært alt for høyt priset i lang tid, som følge av indekssyndromet (ref. tidligere markedsrapporter). Vi, som aktiv forvalter med fokus på underliggende verdier og god inntjening, har i en tid da det ene tunge indeksselskapet etter det andre er blitt likvidert, fått betalt for vårt verdisyn. Våre selskaper har relativt sett vist en god styrke i perioden. Spesielt har de mindre, defensive og kapitalvare relaterte selskapene i porteføljen vist god motstandskraft i et tøft marked. Den geografiske balansen i porteføljen er, i motsetning til indeksforvaltere, ikke basert på hvilken vekting de enkelte landenes børser har i verdensindeksen. SKAGEN Global fokuserer på enkeltselskaper og den underliggende økonomien i landet og regionen (BNP). Dette har også medført en mer stabil utvikling for porteføljen. Japan, Syd-Korea og visse europeiske markeder hvor vi er relativt tungt eksponert, har klart seg relativt bra. Til tross for en delvis sikring av valutaen, har den sterke norske kronen påvirket verdiutviklingen for SKAGEN Globalt klart negativt de siste månedene. Sikringsvaluta har hovedsakelig vært amerikanske dollar og japanske yen. Etter den kraftige styrkingen av kronen har vi valgt å redusere sikringen mot dollar noe. Petrobras rammet av politisk uro Siden forrige markedsrapport er det gjort følgende endringer i porteføljen: Vår reduksjon innen energi har vist seg å være riktig så langt i år. Riktignok har vi gått på en liten smell med vår investering i Petrobras, men dette skyldes i stor grad politisk usikkerhet i forbindelse med høstens valg i Brasil, og i liten utstrekning fundamentale forhold rundt Petrobras. Vi forventer at denne politiske "usikkerhetspremien" forsvinner etter valget. At den finske regjering nå har solgt seg ned i energiselskapet Fortum, er meget positivt for selskapets utvikling fremover. Innen råvarer har vår investering i Antofagasta gitt god uttelling. Selskapets aksjekurs nådde faktisk all time high i juni, godt hjulpet av generelt god etterspørsel etter råvareaksjer og en pen utvikling for kopperprisen. Vi har fortsatt å øke posisjonen i den finske stålprodusenten Rautaruukki. En bieffekt av nye eksportreguleringer på stålmarkedet globalt har bidratt til dramatisk høyere priser på stål i Europa, noe som pynter pent opp på bunnlinjen til Rautaruukki. Tilbake til førstesiden 9 Etter mer enn en dobling av aksjekursen for Agco, fant vi selskapet tilnærmet fullt priset og solgte ut det meste av våre aksjer, med pen gevinst. Vektingen innen forbruksvarer er blitt økt gjennom ytterligere kjøp i Volkswagen, som også var den største negative bidragsyteren i perioden. Vi økte også posisjonen i mexikanske hvite- og brunevarerkjeden Grupo Elektra. Til tross for en meget god utvikling innen kjernevirksomheten, var kursutviklingen for Sony meget svak i perioden. Salget av Playstation 2 (spillmaskin/spill) har gått over all forventning. Selskapet har også hatt flere suksesser på filmfronten. Samarbeidet mellom Sony og Ericsson på mobilsiden har også gått bedre enn ventet. Gode tall fra Holstein Brauerei Innen defensive konsumvarer økte vi posisjonen noe i fôr og oppdrettsselskapet Nutreco. Holstein Brauerei rapporterte et meget godt resultat og imponerende kontantstrøm. Utviklingen på det polske markedet går nå også mye bedre. Aksjen har opplevd en meget god kursutvikling. På medisinfronten kjøpte vi mer i danske Christian Hansen. Etter en god start på året har medisinsektoren utviklet seg spesielt dårlig den senere tid. Det er særlig de store tunge indeksselskapene som er blitt rammet av betydelige kursfall. Våre selskaper har utviklet seg vesentlig bedre enn snittet for bransjen. Vi økte vår posisjon ytterligere i det tyske reassuranseselskapet Hanover Rueckversicherung og Depfa Bank, og reduserte oss videre ned i amerikanske E*Trade. Finansbransjen er blitt hardt rammet av usikkerhet rundt større tap (utbetalinger) innen forsikring og dårlige lån til en høyt forgjeldet telekombransje. Det svake aksjemarkedet har også skapt frykt for manglende soliditet hos forsikringsselskapene. Både Hanover og Depfa har liten del av sin virksomhet knyttet opp mot aksjemarkedet. Pantelånsbanken Aareal Bank ble skilt ut fra Depfa Bank under perioden, og vi kjøpte i den anledning flere aksjer i den "nye" banken. Samsung og Motorola stod i mot Til tross for at markedet har vært meget negativ til informasjonsteknologi holdt Samsung Electronics, Samsung Display og Motorola seg veldig stabile i perioden. Mobilselskapene har vist en relativt sett god kursutvikling. Etter et fall for Sun Microsystem, og det faktum at selskapet leverer som forventet, økte vi vår posisjon noe. Total Access Telekom (TAC) i Thailand har økt sin abonnementsmasse betydelig. Dette begynner nå å reflekteres i aksjekursen. Telekom Indonesia har fått et helt nytt styre, som nå er uavhengig av den indonesiske regjeringen, noe som bør være positivt for utviklingen av selskapet fremover. Pakistan Telekom var opp 13% under perioden. Våre aksjer innen telekom i Asia har vært blant de absolutt beste i verden. Innen nyttetjenester har vi solgt posten i det danske elektrisitetsselskapet Nesa (se kommentar under SKAGEN Vekst). Opp i Svendborg og Volkswagen Innen kapitalvarer har vi økt vår posisjon i det danske rederiet D/S Svendborg, til meget attraktive priser. Etter en svak start på året, har vi store forventninger til den fremtidige utviklingen for selskapet. Både hva gjelder økt inntjening på driften, samt en opprydding og slanking av balansen.

10 SKAGEN Vekst Relativt bra Aksjefondet SKAGEN Vekst var ved halvårsskiftet ned 3,7%. Til sammenligning falt Oslo Børs Hovedindeks med 11,2% i samme periode. I 2. kvartal har SKAGEN Vekst hatt et verdifall på 11,6%, noe som er 5,5%-poeng bedre enn Oslo Børs Hovedindeks. De norske børsnoterte aksjene i SKAGEN Vekst har falt 4,0% siden nyttår, mens de unoterte aksjene er ned 3%. De utenlandske aksjene i fondet hadde per utgangen av juni falt med 8,1%, som er 14,7%-poeng bedre enn Morgan Stanleys utbyttejusterte verdensindeks målt i norske kroner. Som redegjort i forrige markedsrapport (4/2002), har fondets valutaeksponering i perioden vært delvis sikret. Dette er praksis blitt gjort gjennom å ha negativ saldo på valutakontoen, som motsvares med positiv banksaldo for norske kroner. Sikringsvaluta har hovedsakelig vært USD og JPY. Ved utgangen av 1. halvår utgjorde valutasikringen ca. 23% av utlandsporteføljen til SKAGEN Vekst. Valutasikring og positiv rentenetto fra bankinnskuddene har i 1. halvår bidratt med en positiv avkastning i fondet på ca. 2,6%. Per 30/6 var 53,1% av fondet plassert i norske aksjer, 46,7% i utenlandske aksjer, og 0,2% i kontanter. I 2. kvartal var vi vitne til fallende aksjemarkeder over hele verden, og i stort sett alle bransjer. I dette klimaet har det vært få selskaper som har gitt positiv avkastning. For SKAGEN Vekst har Olav Thon, BN-Bank, Partek og Carlsberg vært de selskaper som har gitt størst avkastning (målt i NOK) i kvartalet, mens McDermott, Samsung Electronics, Norske Skog og Norsk Hydro har vært de største negative bidragsyterne. Solgte oss ned på høye nivåer I 2. kvartal har vi solgt oss noe ned på høye kursnivåer i fondets største enkeltinvesteringer. Både Samsung Electronics, Norsk Hydro og Bergesen har med det fått redusert sin andel i porteføljen. Konsentrasjonsgraden i porteføljen er dermed ytterligere redusert. Per 30/6 utgjorde de 10 største enkeltinvesteringene 37,3% av fondets samlede verdi, mot 38,8% ved utgangen av 1. kvartal og 42,4% ved inngangen til Tilbake til førstesiden Var med på emisjonen i Fjord Seafood Andelen innen konsumvarer er økt noe gjennom vår deltakelse i konsortiet som bidro med ny egenkapital til det skakkjørte oppdrettsselskapet Fjord Seafood. Ny egenkapital, nye lånevilkår, og fokus på lavere kostnader medfører at selskapet står godt rustet til å tjene gode penger igjen når markedet for oppdrettslaks bedrer seg, sannsynligvis på slutten av året og utover i Vi har også økt posten i Orkla siden forrige markedsrapport. Innen bank/finans har vi kjøpt oss ytterligere opp i det tyske reassuranseselskapet Hannover Re og pantelånsbanken Aareal Bank, som i juni ble skilt ut fra Depfa Bank. Tok tap i Rambus og Hands Innen informasjonsteknologi har vi solgt ut postene i Rambus og Hands med tap. Rambus ble solgt etter at føderale myndigheter i USA varslet at de ville angripe flere av selskapets patenter. Hands gikk ut som følge av at selskapet har foretatt flere dyre oppkjøp, og har nå en dårlig kontantstrøm og en lite tilfredsstillende finansiell situasjon. For øvrig økte vi i juni postene noe i Nera og Sun Microsystems. Innen nyttetjenester har vi i forbindelse med at statseide Dansk Olie & Naturgas (DONG) kjøpte aksjene til Vattenfall solgt posten i det danske elektrisitetsselskapet Nesa. Realisert gevinst ble på hele 335% i forhold til investeringen vi gjorde i januar Ved halvårsskiftet fremstår porteføljen med en etter vårt skjønn fornuftig bransjebalanse. Andelen norske aksjer er fortsatt nær minimumsnivået på 50%. Årsaken er først og fremst spesielt krevende rammevilkår for norske eksportbedrifter, som følge av sterk krone, høy rente, dyre lønnsoppgjør og svak produktivitetsutvikling. Et fellestrekk for de fleste selskapene i porteføljen er at de fremstår som undervurdert i forhold til materielle verdier, og det vi forventer blir en normal inntjening fremover. 10 De fleste endringene som er foretatt i porteføljen 2. kvartal ble kommentert i forrige markedsrapport (4/2002). Nye endringer i porteføljen siden den gang er: Gjennom ytterligere kjøp av det brasilianske oljeselskapet Petrobras har vi økt vektingen noe innen energi. Petrobras opplevde et relativt stort kursfall som følge av blant annet et generelt dårlig brasiliansk aksjemarked, forårsaket av stigende renter og økt politisk usikkerhet. Dette ga oss en fin anledning til å kjøpe "billige" aksjer i verdens hurtigst voksende integrerte oljeselskap. Inn med to svensker Innen råvarer er de to svenske selskapene Boliden og Kinnevik kommet inn som nye selskaper i porteføljen. Bolidens virksomhet er konsentrert omkring gruver (kopper, sink og gull) og smelteverk. Etter store tap, blant annet som følge av miljøskadelige uhell, ble selskapet refinansiert i fjor. Boliden har valutasikret store deler av sine inntekter de neste to årene, og drar nytte av en eventuell videre stigning i prisene på nevnte råvarer. Kinnevik er et av hovedselskapene i sfæren rundt Jan Stenbeck, med skogselskapet Korsnæs som sin primærvirksomhet. Etter at selskapet i juni solgte skog til den svenske staten for over to milliarder svenske kroner, er usikkerheten omkring den finansielle situasjonen redusert betydelig. Selskapet handles med en stor rabatt i forhold til de underliggende verdiene.

11 SKAGEN Kon-Tiki Fikk markedet mot seg Utviklingen for fondet siden oppstart den 2. april i år har vært negativ. Frem til kvartalsskiftet utgjorde kursfallet 18,2%, mot minus 22,6% for fondets referanseindeks. Juni ble en spesielt svak måned. Selskaper som utpekte seg spesielt i negativ retning var de brasilianske, innlandsorienterte selskapene samt tyrkiske Yapi Kredi Bank. Positive bidragsytere var Carlsberg, nykommeren State Bank of India, BanColombia samt de plantasjerelaterte selskapene United Enterprises og Aarhus Oliefabrik. Også i SKAGEN Kon-Tiki har vi sikret oss noe mot en sterk krone. Resultateffekten av dette var et bidrag på 2,5% i kvartalet. Etter den sterke korreksjonen i juni, stabiliserte kursene seg noe i juli. Nye markeder er forholdsvis mindre rammet av tillitskrisen til aksjer generelt. Dette skyldes en lavere absolutt prising, da de fleste selskapene er forholdsvis små i global forstand. Dessuten har kravene til god rapportering og "corporate governance" blitt skjerpet de siste årene, slik at problemstillingene ikke er så akutte som i de industrialiserte markedene. Sist men ikke minst, så har de fleste av våre selskaper stigende inntjening og verdifulle aktiva i aksjemarkeder som hungrer etter verdier og verdiskapning. Som tidligere vil imidlertid uro i hovedmarkedene også gi turbulens i nye markeder. Det er imidlertid håp om at kurssvingningene totalt sett blir mindre. Inn i edle metaller Nye selskaper i porteføljen er Cluff Mining, som er et engelsk/sydafrikansk mineralselskap med virksomheten konsentrert om edel Tilbake til førstesiden 11 metaller. Selskapet har et erfarent fagteam som tidligere har skapt svært gode resultater for sine aksjonærer. Cluff Mining har etter en kort historie solgt sine viktigste gullengasjementer, for å konsentrere seg om to platinaforekomster i Syd-Afrika. En annen nykommer er State Bank of India. Banken er blant de største i India, et land som først nylig har startet en lang liberalisering av kapitalmarkedet mot mer forbruker- og boligfinansiering. Selskapet er priset under bokført egenkapital. Banken er godt konsolidert, har en solid balanse og god inntjening. Vi har også økt i Yapi Kredi Bank, Eletrobras, Sun Microsystems og China Unicom. Ved halvårsskiftet var fondet fullt investert i aksjer. Vi tok gevinst ved å selge oss noe ned i Telkom Indonesia og Vale Rio del Doce i Brasil, og økte noe polske KGHM, etter at det kom signaler om at selskapet skal rendyrkes. Siden kvartalsskiftet har vi kjøpt det ungarske farmasiselskapet Egis, som følge av forventet nyhetsstrøm om nye produkter. Motsatt hva vi så gjennom 1990-årene kan en ny global aksjeoppgang starte i nye markeder. Dette skyldes at mange av disse markedene allerede har vært gjennom en krise, samtidig som USA-påvirkningen på økonomiene er lavere enn hittil antatt. 23. juli 2002 J. Kristoffer C. Stensrud Kristian Falsnes Emerging Markeds vs Verdensindeksen Mye å gå på US-fortjenesten ned - opp i Emerging Markets Kilde: BCA Emerging Markets, Nye Markeder på godt norsk, har utviklet seg noe bedre enn verdensindeksen siden denne passerte toppen våren Siden slutten av 1994 har imidlertid nye markeder utviklet seg mye dårligere enn verdensindeksen. Utviklingen i fortjenesten til de børsnoterte selskapene i Emerging Markets har vært positiv siden inngangen til 2000, mens inntjeningen hos amrikanske selskaper har stupt siden 2001, med et lite oppsving i den senere tid.

12 SKAGEN Vekst Tilbake til førstesiden Aksjefondet SKAGEN Vekst investerer i undervurderte aksjer i inn- og utland. Minimum 50 prosent av fondets midler skal til enhver tid være investert i Norge. Det overordnede målet er, i likhet med hva tilfellet er for aksjefondet SKAGEN Global, å gi andelseierne høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko (lave kurssvingninger). 12 På målinger foretatt av blant andre Dine Penger, kommer SKAGEN Vekst ut blant de aksjefondene som over tid har gitt høyest avkastning. Samtidig er SKAGEN Vekst rangert som ett av de fondene med lavest risiko. På rangeringer fra andre uavhengige aktører, som den anerkjente internasjonale aktøren Morningstar, kommer også SKAGEN Vekst høyt opp. Redusert risiko oppnås først og fremst ved grundige analyser av de enkelte selskapene, men også ved å "se" trender i norsk- og internasjonal økonomi og næringsliv. Ved å investere i utenlandske selskaper oppnås en redusert risiko sammenlignet med å plassere alle pengene på Oslo Børs. Samtidig gir dette økte gevinstmuligheter. SKAGEN Vekst passer for en investor som ønsker en kvalitativt forbedret, og dermed mindre risikoutsatt, portefølje, sammenlignet med å være investert bare i det norske aksjemarkedet. Fondets startdato 1. desember 1993 Avkastning siden oppstart (frem til 28. jun 2002) 297,89 % Gjennomsnittlig avkastning per år 17,47 % Morningstar Rating (5= Best rating) Forvaltningskapital mill. kr Antall andelseiere Tegningsprovisjon 0,3 1,0 % (avhengig av beløp) Innløsningsprovisjon 0,3 % Forvaltningshonorar 1,0 % p.a % av avkastningen utover 6% p.a. Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000, spareavtale kr 250 Skatteordninger IPA og Unit Link Referanseindeks Oslo Børs Hovedindeks Porteføljeforvalter Kristian Falnes Geografisk fordeling Norge 50,44 % Kjerne-EU 11,41 % Perifer-EU 10,93 % Øst-Europa 1,38 % Nord-Amerika 5,08 % Syd-Amerika 2,19 % Asia ex Japan 11,69 % Japan 4,05 % Kontanter 0,20 % Norge Unorte 2,63 % Årstall Avkastning Referanse- Forvaltnings- Antall indeks kapital* andelseiere Hittil i år per ,66 % -11,20 % ,33 % -16,57 % ,86 % -1,68 % ,39 % 45,54 % ,37 % -26,65 % ,23 % 32,63 % ,09 % 32,12 % ,72 % 11,60 % ,13 % 7,13 % *I millioner kroner Bransjefordeling Energi 12,47 % Råvarer 9,13 % Kapitalvarer, service og transport 24,72 % Inntektsavhengige konsumvarer 8,54 % Defensive konsumvarer 8,81 % Medisin 3,30 % Bank og finans 13,40 % Informasjonsteknologi 13,34 % Telekom 5,73 % Nyttetjenester 1,15 % Norge Unorte 2,63 % Kontanter 0,20 %

13 Verdipapirportefølje SKAGEN Vekst per 28. juni 2002 Kjøpsverdi Markeds- Markeds- Markeds- Prosentvis Verdipapir Antall NOK kurs verdi verdi NOK fordeling Energi SOLSTAD OFFSHORE ASA , NOK ,72 KERR MCGEE , USD ,22 PRIDE INTERNATIONAL INC , USD ,15 PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR , USD ,13 BONHEUR , NOK ,05 DOF ASA , NOK ,92 CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE , EUR ,87 ROXAR ASA , NOK ,83 HYDRALIFT , NOK ,63 DET NORSKE OLJESELSKAP , NOK ,62 FMC TECHNOLOGIES INC , USD ,57 PETROBRAS ORD , USD ,54 FORTUM , EUR ,49 GANGER ROLF , NOK ,42 HITECVISION , NOK ,30 SMÅPOSTER ,51 Sum energi ,98 Råvarer NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA-A , NOK ,34 PECHINEY SA-A SHS , EUR ,30 BOLIDEN , SEK ,55 ANTOFAGASTA PLC , GBP ,52 KINNEVIK B , SEK ,25 SMÅPOSTER ,20 Sum råvarer ,16 Kapitalvarer, service og transport NORSK HYDRO ASA , NOK ,66 BERGESEN D Y ASA-A SHS , NOK ,53 KONGSBERG GRUPPEN ASA , NOK ,78 STOLT-NIELSEN S.A. SHS , NOK ,75 LEIF HOEGH & CO ASA , NOK ,70 SAS AB , NOK ,42 ODFJELL ASA-A SHS , NOK ,12 WILH WILHELMSEN LTD ASA-A , NOK ,09 D/S SVENDBORG A , DKK ,93 I.M. SKAUGEN , NOK ,77 MCDERMOTT INTL INC , USD ,72 CONCORDIA MARITIME AB-B SHS , SEK ,65 I.M. SKAUGEN konv , NOK ,56 SOLVANG ASA , NOK ,51 BUCHER INDUSTRIES , CHF ,49 CMB , EUR ,49 BROSTRØM AB-B SHS , SEK ,48 PENINSULAR & ORIENTAL STEAM , GBP ,40 FLS INDUSTRIES B , DKK ,35 FURUKAWA ELECTRIC CO LTD , JPY ,34 SMÅPOSTER ,46 Sum kapitalvarer, service og transport ,20 Inntektsavhengige forbruksvarer RICA HOTELS ASA , NOK ,38 OFOTEN & VESTERÅLEN D/S , NOK ,33 SENSONOR , NOK ,92 SONY CORPORATION , JPY ,75 HACKMAN OYJ ABP , EUR ,48 EXPERT EILAG , NOK ,41 SMÅPOSTER ,92 Sum inntektsavhengige forbruksvarer ,18 Defensive konsumvarer NUTRECO HOLDING , EUR ,96 RIEBER & SON ASA , NOK ,11 CARLSBERG AS-B , DKK ,06 LERØY SEAFOOD GROUP ASA , NOK ,92 ORKLA ASA , NOK ,88 FJORD SEAFOODS , NOK ,85 HOLSTEN-BRAUEREI AG , EUR ,61 INTL PLANTATIONS & FINANCE-A , DKK ,52 SYNNØVE FINDEN KONVERT , NOK ,26 SMÅPOSTER ,69 Sum defensive konsumvarer ,86 Medisin ORION-YHTYMA-A , EUR ,12 EISAI CO LTD , JPY ,73 AXIS-SHIELD (LONDON) , GBP ,55 CHRISTIAN HANSEN HOLDING-B , DKK ,45 AXIS-SHIELD , NOK ,28 SMÅPOSTER ,21 Sum medisin ,35 Bank og finans BOLIG- OG NAERINGSBANKEN ASA , NOK ,51 AMAGERBANKEN A/S , DKK ,98 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP , NOK ,68 HANNOVER RUECKVERSICHERU , EUR ,64 OLD MUTUAL , GBP ,60 DEPFA BANK PLC , EUR ,58 AAREAL BANK AG , EUR ,57 E*TRADE GROUP INC , USD ,52 SINGER & FRIEDLANDER GROUP , GBP ,39 NORDLANDSBANKEN ASA , NOK ,35 SMÅPOSTER ,48 Sum bank og finans ,32 Informasjonsteknologi SAMSUNG ELECTRONICS GDR , USD ,01 KYOCERA CORPORATION , JPY ,65 SAMSUNG SDI CO LTD-GDR , USD ,17 Q-FREE , NOK ,63 MOTOROLA , USD ,62 NERA ASA , NOK ,60 KYOCERA CORP , USD ,58 SUN MICROSYSTEMS INC , USD ,52 GLOBAL IP SOUND , NOK ,36 KITRON ASA , NOK ,29 WEBCENTER UNIQUE ASA , NOK ,28 SMÅPOSTER ,96 Sum informasjonsteknologi ,69 Telekom TELEKOMUNIK INDONESIA-SP ADR , USD ,24 VYMPELCOM-SP ADR , USD ,37 CABLE & WIRELESS PLC , GBP ,78 SMÅPOSTER ,30 Sum telekom ,69 Nyttetjenester HAFSLUND B , NOK ,14 SMÅPOSTER ,19 Sum nyttetjenester ,33 Renteinstrumenter SMÅPOSTER Unoterte aksjer SMÅPOSTER Aksjefond SMÅPOSTER ,08 Sum verdipapirportefølje ,84 Disponibel likviditet ,16 Sum Andelskapital ,00 Historisk kostpris er justert for kvartalets transaksjoner som ikke er resultatavregnet. Tilbake til førstesiden 13

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Desember 2002 8 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. Velg en forvalter du tror på: 2 Kommentar

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport September 2002 6 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

1Markedsrapport Januar 2002

1Markedsrapport Januar 2002 1Markedsrapport Januar 2002 Godt nyttår! Børsåret 2001 så lenge ut til å bli et meget trist år for alle som har sparepenger i aksjefond. Etter den tragiske terroraksjonen i New York 11. september stupte

Detaljer

6Markedsrapport September 2001

6Markedsrapport September 2001 6Markedsrapport September 2001 Etter USA-terroren - hva nå? Vi i SKAGEN Fondene er dypt rystet og sjokkert over de fryktelige hendelsene og ondskapen som ligger bak terrorhandlingene i USA tirsdag 11.

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport Mai 2003 2 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

2Markedsrapport Mars 2001

2Markedsrapport Mars 2001 2Markedsrapport Mars 2001 Oppmuntrende start på året SKAGEN Fondene har fortsatt den gode utviklingen fra desember. Alle våre fond har en positiv avkastning og ligger foran sine respektive referanseindekser.

Detaljer

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki

Innkalling til valgmøte i verdipapirfondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Avkastning, SKAGEN Global, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Kon-Tiki Lukk dokumentet Årsrapport 2002 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Absolutt svakt relativt

Detaljer

Markedsrapport. Sommeren er ikke over

Markedsrapport. Sommeren er ikke over Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2006 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Markedsrapport. Innhold. August 2005. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør Tilbake til førstesiden Markedsrapport August 2005 4 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake.

Markedsrapport. Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2007 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Bare lave priser?

Markedsrapport. Bare lave priser? Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2007 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing

Markedsrapport. Rally i obligasjoner. Garantert sparing Tilbake til førstesiden Markedsrapport Oktober 2006 6 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne

Markedsrapport. Overraskende sterk global vekst. Ny økonomisk verdensorden. Pensjonistene kan bli taperne Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mai 2006 2 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

www.skagenfondene.no

www.skagenfondene.no ÅRSRAPPORT 2014 ET UVANLIG ÅR VI HOLDER FAST VED FILOSOFIEN I MEDVIND OG MOTVIND www.skagenfondene.no LEDER Alt er relativt Når du leser denne Årsrapporten kan du få inntrykk av at 2014 var et dårlig år

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 28 SKAGENFONDENE.NO 5 Stopp ID-tyven Slik kan du beskytte deg mot ID-svindlere. 6 Aktiv forvalter hvorfor det? En aktiv absolutt forvalter velger kun selskaper han har tro

Detaljer

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet

Markedsrapport. Sporer opp de beste. Inflasjonsmål i siktet Tilbake til førstesiden Markedsrapport Mars 2006 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

Markedsrapport. Avanserte produkter øker risikoen. Hva kan du lære på to sekunder

Markedsrapport. Avanserte produkter øker risikoen. Hva kan du lære på to sekunder Tilbake til førstesiden Markedsrapport September 2007 5 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør

Detaljer

Markedsrapport. Mulig å sikre seg mot valutasvingninger? Skal SKAGEN Global videre opp i 2008?

Markedsrapport. Mulig å sikre seg mot valutasvingninger? Skal SKAGEN Global videre opp i 2008? Tilbake til førstesiden Markedsrapport Desember 2007 7 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 14 markedsrapport NUMMER 4 AUGUST 29 SKAGENFONDENE.NO 6 - Ikke la skatten styre Det er sjelden lønnsomt å realisere tap, skriver analytiker Harald Haukås 8 Toppkarakter Ratingbyrået Standard & Poors gir SKAGENs

Detaljer

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen

markedsrapport 36 Skeptikerne tok feil - igjen 5 Smart pensjon 6 Kunsten å slå indeks 10 Opptur på dypt vann 12 Hold balansen markedsrapport NUMMER 6 OKTOBER 29 SKAGENFONDENE.NO 5 Smart pensjon Selvstendig næringsdrivende har en stor pensjonsfordel. Vesterhavet i storm. Efter solnedgang. Højen. 199. Utsnitt. Av Laurits Tuxen,

Detaljer

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE

...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE MARKEDSRAPPORT HOLDER KURSEN...OG TØR Å VÆRE KONTRÆRE NUMMER 1 APRIL 2015 www.skagenfondene.no LEDER Sikt langt MEST LØNNSOMT Noen ganger er det lurt å ha litt perspektiv på tingene. Starten av 2015 kan

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

Markedsrapport. Størst på aksjefond

Markedsrapport. Størst på aksjefond Tilbake til førstesiden Markedsrapport Desember 2005 7 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar

Detaljer

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø

LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12. Stø kurs i urolig sjø markedsrapport NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDENE.NO LES PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING PÅ SIDE 12 Stø kurs i urolig sjø 5 Kunsten å kommunisere SKAGEN lanserer nytt kommunikasjonskonsept. 6 Skattefri

Detaljer

Markedsrapport. Med fremtiden foran seg. Verdiskaping fremfor gratis penger. Smart plan

Markedsrapport. Med fremtiden foran seg. Verdiskaping fremfor gratis penger. Smart plan Markedsrapport NUMMER 3 OKTOBER 2013 www.skagenfondene.no Verdiskaping fremfor gratis penger Kristoffer Stensrud kommenterer. >48 Smart plan Takket være en uttaksavtale fikk Roger Terje Larsson friheten

Detaljer

Markedsrapport. God start for våre fond

Markedsrapport. God start for våre fond Markedsrapport Mars 2005 1 Innhold Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar adm. direktør Kommentar ansvarlig redaktør

Detaljer

Etter stormens år - hvilke muligheter venter?

Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Årsrapport 2008 Et nødskudd. 1888. Utsnitt Av Christian Krohg, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Etter stormens år - hvilke muligheter venter? Våre fond 2008 Porteføljeforvalternes beretning

Detaljer

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge

markedsrapport bare svarte natta? Kvinner kan medforvalterne Tid for skatt Sparetips i urolige tider lar selskapenes bokførte verdier svinge markedsrapport NUMMER 1 MARS 2009 SKAGENFONDENE.NO Aftenbøn. 1888. utsnitt. Av Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. 5 Kvinner kan Bli med på temamøter for kvinner om sparing.

Detaljer

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet

markedsrapport Håp i hengende snøre 6 Usikker? 8 Muligheter i hus 10 Kamp mot ekstremlønninger 12 Tegn i tiden P-ordet markedsrapport NUMMER 2 JULI 2012 SKAGENFONDENE.NO 6 Usikker? Bli med på høstens inspirasjonsmøter. 8 Muligheter i hus Kortsiktighet kan lønne seg for langsiktige aksjeinvestorer. 10 Kamp mot ekstremlønninger

Detaljer

Opptur med oppvoksende markeder

Opptur med oppvoksende markeder Årsrapport 2010 Opptur med oppvoksende markeder Pessimistene tok feil. Med vekstmarkedene i førersetet ble den globale veksten i 2010 solide fem prosent. Aksjefondssparerne kunne glede seg over nok et

Detaljer