Markedsrapport. og selger på bunn?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsrapport. og selger på bunn?"

Transkript

1 Lukk dokumentet Markedsrapport August INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Leder 3 Avkastnings- og risikomålinger 4 Nyheter: Hvorfor kjøper vi på topp og selger på bunn SKAGEN Høyrente banker banken SKAGEN Høyrente 5 Nyheter: Vi fokuserer på verdier ikke aksjekurser Velkommen til informasjonsmøter! 6 Porteføljeforvalternes beretning 12 Portefølje SKAGEN Vekst 14 Portefølje SKAGEN Global 16 Portefølje SKAGEN Kon-Tiki 18 Portefølje rentefondene 20 Regnskap for SKAGEN Fondene 21 Fondsrangering & SKAGEN Fondene i Ålesund 22 Blankett for kjøp av andeler i SKAGEN Fondene Vi satser på sunne bedrifter I et depressivt aksjemarked blir lavt vurderte sunne bedrifter, med høy egenkapital og god inntjening, solgt ukritisk ned sammen med overvurderte gjelds-tunge selskaper. SKAGEN Fondene tror vår satsing på sunne bedrifter kan gi god uttelling når aksjemarkedet snur nesen opp igjen. Klikk her! Hvorfor kjøper vi på topp og selger på bunn? Undersøkelser både i Norge og utlandet viser at sparere i aksjefond er "flinke" til å kjøpe på topp og selge på bunn, og med det går glipp av den meravkastningen aksjemarkedet gir over tid. Les her hvorfor vi kjøper dyrt og selger billig, og få tips om hvordan du skal unngå å gjøre dette i fremtiden. Klikk her! SKAGEN Fondene Stavanger Fondsforvaltning AS Telefon Kundeservice Telefaks E-post NB! Medarbeiderne på våre kontorer utenfor Stavanger er ofte på kundebesøk. Det betyr at kontorene ikke alltid er betjent. Det kan være fornuftig å avtale møte på forhånd. Stavanger Skagen 3, Torgterrassen (5. etasje), postboks 160, 4001 Stavanger Bergen Foreningsgaten 3, 5015 Bergen Oslo Parkveien 12, 0350 Oslo Ålesund Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund Trondheim Kongensgate 8, 7011 Trondheim

2 Kjære andelseier Tilbake til førstesiden 2 Harald Espedal adm. direktør Fortsatt opplever vi uro og nedgangs-tider i aksjemarkedet. Vi vet at mange er bekymret for at de verdiene som er spart opp i aksjefond nå er blitt redusert til dels betydelig. Dette gjelder også blant våre kunder, selv om våre aksjefond i denne tøffe tiden har gjort det en god del bedre enn aksjemarkedene generelt. I tider som dette skal vi huske at en aksje er en eierandel i en bedrift. Verdien av denne eierandelen blir daglig blir priset på verdens børser. Prislappen vil være gjenstand for markedenes svingende optimisme og pessimisme. Aksjens fundamentale verdi bestemmes av bedriftens forventede langsiktige inntjening. Vi vet at aksjekursene svinger langt mer enn bedriftenes fundamentale verdi. Dette er et uttrykk for at frykten og grådigheten delvis styrer aksjemarkedet på kort sikt. På lang sikt styres imidlertid en bedrifts aksjekurs av bedriftens fundamentale verdi. Benjamin Graham, som av mange regnes som finansanalysens far, illustrerte dette med en historie. Tenk deg at du eier en bedrift sammen med en partner som heter Markedet. Bedriften går godt, men opplever som de fleste andre bedrifter kortsiktige svingninger i resultatet. Din partner, Markedet, er hver dag villig til å gi deg en pris på din eierandel i bedriften. Han har ingenting i mot å bli avvist. Hver dag møter han opp på kontoret ditt med et nytt pristilbud. Det spesielle med Markedet er at han lar sine humørsvingninger påvirke prisen han er villig til å gi for bedriften. Av og til, gjerne etter en periode med særskilte gode resultater, ser han kun skyfri himmel og legger på bordet et altfor høyt pristilbud. Andre ganger ser han bare bekymringer for bedriften din, og er kun villig til å by en latterlig lav pris. Du selv vet at bildet verken er svart eller rosenrødt, og at bedriftens langsiktige verdi fluktuerer på langt nær så mye som Markedet mener. Poenget med historien er at du ikke må la deg styre av Markedets pristilbud, men utnytte dem. Vi legger stor vekt på å kjenne bedriftene vi investerer i og analyserer deres langsiktige verdi. Vi ser ikke at en bedrifts verdi endres vesentlig fordi om markedet preges av frykt eller uro for kortsiktige konjunktursvingninger. I denne markedsrapporten finner du som alltid informasjon om hvordan vi bedømmer våre investeringer. Har du behov for å diskutere dine plasseringer med oss, ta kontakt! Det er forskjell på fond SKAGEN Fondene har en aktiv forvaltningsfilosofi. Vårt hovedfokus er verdiene i selskapene. Vi finner aksjer verden over som tilfredsstiller en eller flere av de tre U ene: undervurderte, underanalyserte og upopulære. Høy gjeld og svak kontantstrøm er fyord. Det er selskapenes verdiskaping som skal gi våre langsiktige andelseiere best mulig avkastning for lavest mulig risiko. Alt du trenger Ring Kundeservice Vinner kundene, vinner vi

3 Tilbake til førstesiden 3 Avkastnings- og risikomålinger Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning). Avkastning per Hittil i år 12 måneder 24 måneder 36 måneder 48 måneder 60 måneder Siden start SKAGEN Vekst -3,66 % -6,90 % -7,44 % 8,98 % 9,46 % 9,79 % 17,47 % Oslo Børs totalindeks -11,20 % -23,56 % -15,09 % -5,02 % -6,54 % -3,68 % 6,37 % SKAGEN Global -7,84 % -10,06 % -13,64 % 7,62 % 21,65 % 21,16 % Morgan Stanley verdensindeks (NOK) -24,46 % -32,55 % -23,66 % -11,03 % -3,50 % -1,84 % SKAGEN Avkastning 0,95 % 6,65 % 5,58 % 5,01 % 5,06 % 4,61 % 7,22 % BRIX obligasjonsindeks 1,54 % 7,36 % 6,58 % 5,28 % 5,21 % 4,84 % 7,22 % SKAGEN Høyrente 3,01 % 6,90 % 6,91 % 6,57 % 6,77 % Statssertifikatindeks 0,5 2,69 % 6,68 % 6,77 % 6,35 % 6,36 % Differanseavkastning per SKAGEN Vekst 16,65 % 7,65 % 13,99 % 16,00 % 13,46 % SKAGEN Global 22,50 % 10,02 % 18,65 % 25,15 % SKAGEN Avkastning -0,71 % -1,00 % -0,27 % -0,15 % -0,22 % SKAGEN Høyrente 0,22 % 0,14 % 0,21 % Standardavvik per SKAGEN Vekst 23,83 21,86 21,32 21,78 20,15 Oslo Børs totalindeks 25,68 21,91 20,56 26,23 24,34 SKAGEN Global 28,75 25,54 24,38 27,14 Morgan Stanley verdensindeks 19,36 18,13 17,84 19,25 SKAGEN Avkastning 3,18 2,53 2,11 2,08 1,88 BRIX obligasjonsindeks 2,31 1,89 1,76 2,52 2,39 SKAGEN Høyrente 0,30 0,26 0,31 Statssertifikatindeks 0,5 0,50 0,40 0,40 Relativ volatilitet per SKAGEN Vekst 5,76 7,08 8,54 11,67 11,18 SKAGEN Global 13,03 13,22 13,00 SKAGEN Avkastning 1,43 1,15 1,14 1,62 1,67 SKAGEN Høyrente 0,24 0,20 0,19 Sharpe-indeks per SKAGEN Vekst -0,55-0,65 0,10 0,13 0,19 Oslo Børs totalindeks -1,12-0,90-0,38-0,43-0,33 SKAGEN Global -0,55-0,79 0,04 0,53 Morgan Stanley verdensindeks -2,04-1,71-1,03-0,62 SKAGEN Avkastning -0,10-0,59-0,77-0,71-0,74 BRIX obligasjonsindeks 0,19-0,24-0,78-0,52-0,46 SKAGEN Høyrente 0,37 0,30 0,05 Statssertifikatindeks 0,5-0,04-0,11-0,38 Information Ratio per SKAGEN Vekst 2,86 1,06 1,60 1,38 1,21 SKAGEN Global 1,82 0,79 1,43 SKAGEN Avkastning -0,55-0,90-0,22-0,10-0,17 SKAGEN Høyrente 0,54 0,60 0,89 Standardavviket gir oss et mål på svingningene i fondets/indeksens avkastning gjennom en gitt periode. Hvert månedlige avkastningstall sammenlignes med gjennomsnittlig avkastning i perioden (siste 12, 24, 36, 48 og 60 måneder). Dess høyere standardavvik, dess høyere gjennomsnittlig svingning har fondet/indeksen, noe som indikerer høyere risiko. For deg som andelseier betyr et lavt standardavvik at sannsynligheten for å tape penger på investeringen er lavere. Sharpe-indeksen sammenholder fondets/indeksens avkastning og standardavvik med risikofri avkastning, og gir et bilde av fondets/indeksens risikojusterte avkastning. Ettersom både historisk avkastning og risiko er viktige faktorer som bør hensyntas før en investering i fond foretas, er Sharpe-indeksen et viktig nøkkeltall når forskjellige fond skal sammenlignes. Dess høyere Sharpeindeks, dess høyere risikojustert avkastning har fondet/indeksen. Information ratio (IR) er et alternativt mål på risikojustert avkastning. Til forskjell fra Sharpe-indeksen, justeres fondets avkastning fratrukket en referanseindeks avkastning (dette kalles differanseavkastning) med et mål på hvor mye fondet svinger i forhold til referanseindeksen (dette kalles relativ volatilitet). Det er altså ikke fondets utvikling alene som påvirker IR, men også referanseindeksens utvikling. Dess høyere IR, dess høyere risikojustert avkastning har fondet. IR som mål på risikojustert avkastning passer best hvis en er opptatt av relativ risiko (dvs. faren for å oppnå lavere risiko enn referanseindeksen). Vi i SKAGEN Fondene er mer opptatt av absolutt risiko (dvs. faren for å tape penger), og mener derfor at Sharpe gir et bedre uttrykk for risikojustert avkastning. IR beregnes per definisjon ikke for indekser.

4 Hvorfor kjøper "vi" på topp og selger på bunn? I flere sammenhenger i det siste har vi blitt påminnet om at folk flest handler de fleste varer på billigsalg, unntatt aksjer og aksjefond. Blant annet peker Kapital i nummer 7/2002 på at den gjennomsnittlige sparer i norske aksjefond faktisk har tapt penger siste ti års periode. Dette i en tid da Oslo Børs la på seg 170%! De til sammen 26 milliarder kronene som ble investert i norske aksjefond i perioden var ved utgangen av år 2001 verdt 25,5 milliarder. Årsaken til den elendige avkastningen var: Fondssparerne er "flinke" til å kjøpe fondsandeler på topp, da de er dyrest, og selge på bunn, da de er billigst. En tilsvarende undersøkelse fra det amerikanske markedet fra perioden 1984 til 2000 viser følgende: S&P 500-indeksen (en bred amerikansk aksjeindeks med 500 selskaper) hadde i perioden en gjennomsnittlig årlig avkastning på 16,3 %, mens det gjennomsnittlige aksjefondet oppnådde en avkastning på 13,1%. Den gjennomsnittlige fondssparer derimot måtte klare seg med en årlig avkastning på bare 5,3%. Blir påvirket av markedsføring og media Det er med andre ord ikke bare norske fondssparere som kjøper og selger aksjefond på gale tidspunkter. Hvorfor er det da slik at "vi" selger andeler i aksjefond når de er billige og kjøper når de er dyre? Her er det nok flere elementer som spiller inn. Vi kan med rimelig sikkerhet anta at en del av årsaken er at fondsbransjen generelt er mye flinkere til å markedsføre sine produkter i oppgangstider enn i SKAGEN Høyrente banker banken Til tross for at Norges Bank den 3. juli satte opp renten med 0,5 prosentpoeng, venter bankene med å gi deg gleden av høyere innskuddsrente. SKAGEN Høyrente gir deg i skrivende stund 7,35 % rente på sparepengene dine, langt over beste banktilbud på 6,75 %. Da snakker vi om banker rangert av Norsk Familieøkonomi som kan konkurrere med SKAGEN Høyrentes minsteinnskudd på kroner og et ubegrenset uttak i løpet av året. Årsaken til at SKAGEN Høyrente kan tilby den høye rentesatsen allerede fra første tusenlapp er at alle små og store andelseiere i fondet sitter i samme store båt. Dermed oppnås stordriftsfordeler i rentemarkedet. nedgangstider. At media også skal ha mye av skylden synes på det rene. Aviser og TV er flinke til å slå opp saker om aksjer og aksjefond i nærheten av både topper og bunner. Når aksjemarkedet er i nærheten av himmelen får vi høre hvor mange penger de som ikke er i aksjemarkedet har gått glipp av. Og hvor mange som har blitt styrtrike på aksjer og aksjefond. Da er det dessverre mange som kaster seg på børskarusellen, i håp om å blir rike de også. Ofte viser det seg imidlertid at toppen da er rett rundt neste sving. Alle som kom inn på topp blir da sittende med skjegget i postkassen og håper på at markedet snur oppover igjen mot en ny topp. I stedet fortsetter gjerne markedet nedover mot en ny bunn. Da er media flinke til å komme på banen igjen. Med fete krigstyper forteller de hvor fattige alle som sparer i aksjer er blitt, og at verden kommer til å gå under. Ingen ønsker å være en del av dette, ei heller tape enda mer av sparepengene sine, så hva er da mer naturlig enn å selge og ta tapet? Hvordan unngå å selge andeler i aksjefond på bunn og kjøpe på topp? For det første må alle være klar over at å investere i aksjefond er forbundet med risiko. Du må kunne tåle å se at verdiene av dine fondsandeler svinger til dels mye over tid. Ikke la deg påvirke av media til å gå ut og inn av markedet på gale tidspunkter. For å oppnå den meravkastning som sparing i aksjer gir utover å ha pengene i banken, må du være inne i markedet over flere år. De pengene du sparerer i aksjefond må med andre ord være penger du kan avsette flere år frem i tid. Fordel sparingen over tid. Gjerne ved å inngå spareavtale med månedlige innskudd. Sett et mål med sparingen din, selg når du når dette målet. mellom innskudd og utlån, på 1-3 prosentpoeng. Dette for å dekke inn sine høye kostnader. Ingen gebyrer ta ut så mye du vil når du vil Det koster ingenting å kjøpe eller selge andeler i SKAGEN Høyrente. Ei heller er det noen begrensninger for hvor mange uttak du kan foreta i løpet av året for å opprettholde den høye renten. Som andelseier kan du, i likhet med hva tilfellet er for våre andre fond, også bruke Internett når du kjøper og selger andeler i SKAGEN Høyrente. Oppgjørstiden er tre bankdager. SKAGEN Høyrente Spørsmål og svar: Tilbake til førstesiden 4 Høy avkastning lav risiko SKAGEN Høyrente har i siste tre års periode gitt best avkastning av samtlige fondsforvaltere innen kategorien "lange norske pengemarkedsfond". Men ikke minst viktig for våre andelseiere, risikoen i fondet er meget lav. SKAGEN Høyrente investerer kun i solide papirer innen bank og industri. I likhet med hva tilfellet er på aksjesiden, er vi meget grundige med kredittvurderingen av de selskapene vi låner ut penger til. Soliditeten skal være bunnsolid. Bankene "raner" deg At SKAGEN Høyrente kan gi deg så høy avkastning som 7,35 prosent effektiv rente, skyldes vårt lave forvaltningshonorar sammenlignet med bankene. Mens du som andelseier i SKAGEN Høyrente bare betaler et årlig forvaltningshonorar på 0,3%, beregner bankene seg et honorar, bedre kjent som rentemarginen Hvilken rente får jeg når jeg sparer i rentefond? Du får den løpende effektive renten. Renten vil endre seg noe fra dag til dag, ut ifra hvordan markedsrentene (korte NIBOR-renter) beveger seg. Dersom Norges Bank setter opp eller ned renten, gjenspeiles dette raskt i markedsrenten. Når får jeg renten ved sparing i rentefond? Du får rente hver eneste dag. Fondet øker i verdi tilsvarende det daglige rentetillegget. Hva er et rentefond? Rentefond er en samlebetegnelse for fond som plasserer penger (låner ut penger) i obligasjoner, sertifikater og andre instrumenter i pengemarkedet. For flere spørsmål/svar se våre nettsider

5 Vi fokuserer på verdier ikke aksjekurser I et depresivt aksjemarked blir både "gode" og "dårlige" aksjer solgt, mer eller mindre ukritisk. Solide selskaper med høy egenkapital og god inntjening, som SKAGEN Fondene satser på, får (nesten) like mye bank som selskaper med lav egenkapital og svak inntjening. I et slikt marked blir spriket mellom de solide selskapenes reelle verdier og verdiene børskursen gjenspeiler, spesielt stort. Vi spiller ikke pyramidespill SKAGEN Fondene har ikke latt seg friste til å være med på det som har lignet et pyramidespill i indekstunge aksjer, og da primært amerikanske sådanne. Gjennom stadig mer indeksforvaltning de siste årene, fordi dette er "in", har flere og flere måttet kjøpe de samme indekstunge aksjene, som har blitt dyrere og dyrere. Nå ser Velkommen til informasjonsmøter! Til høsten satser vi bredt på informasjonsmøter, slik at svært mange av våre kunder får muligheten til å møte oss og spørre om hvordan vi investerer sparepengene deres. Vi ønsker å informere deg om hvordan vi ser på situasjonen i verdipapirmarkedene. Ut i fra økonomiske nøkkeltall forteller vi deg hva vi tror om fremtiden. Videre redegjør vi for de kjøp og salg som er foretatt i de ulike fonds porteføljer. Fra 29. august til 2. oktober er vi å treffe på følgende steder rundt omkring i landet: Arrangeres av SKAGEN Fondene, Stavanger Dato Sted Lokaler 29. august Sola Sola Kulturhus 2. september Stavanger Radisson SAS Atlantic Hotel (Atlantic Hall) 3. september Sandnes Sandnes Kulturhus 3. september Strand Jørpeland Brug 4. september Ålgård Ålgård Hotell 4. september Bryne Jæren Hotel 4. september Karmøy Hendersons Airport Hotel 5. september Haugesund Rica Maritim Hotel (Lille Maritim) 5. september Egersund Egersund Hotell 10. september Flekkefjord Maritim Hotel 11. september Mandal Hotel Solborg 12. september Kristiansand Radisson SAS Caledonien Hotel (Kongsgård) Tilbake til førstesiden 5 det imidlertid ut som om indekspyramiden er i ferd med å rase sammen. Flere store tunge amerikanske selskaper har, enten de har jukset med regnskapet eller ei, opplevd store kursfall. Grunnfestet i vår filosofi skal ikke SKAGEN Fondene henge seg på motebølger, men snarere gå i mot strømmen. Vårt fokus har hele tiden vært konsentrert om de tre U ene: Undervurdert, Upopulær og Underanalysert. Kun selskaper som tilfredsstiller en eller flere av disse U ene kvalifiserer til en plass i våre aksjeporteføljer. Reprise av i fjor høst? Den forrige kraftige nedturen for verdens børser, i fjor høst etter terrorangrepet på World Trade Center 11. september, var delvis en nødvendig og fornuftig korreksjon av overvurderte selskaper. Men mest ble kursene drevet ned av psykologi. Da markedene snudde opp igjen, steg alt. Ved neste opptur vil solide undervurderte aksjer stige først, noe våre andelseiere får glede av. Arrangeres av SKAGEN Fondene, Trondheim Dato Sted Lokaler 3. september Støren Støren Hotell 4. september Namsos Namsen Hotell 5. september Røros Bergstadens Hotel 9. september Stjørdal Rica Hell Hotel 10. september Orkanger Bårdshaug Herregård 11. september Melhus Høvdingen 17. september Tromsø Radisson SAS Hotel 18. september Bodø Radisson SAS Hotel Bodø 19. september Trondheim Britannia Hotel Arrangeres av SKAGEN Fondene, Ålesund Dato Sted Lokaler 4. september Ålesund Rica Parken Hotel 5. september Vestnes Vestnes Fjordhotell 9. september Brattvåg Brattvåg Hotel 11. september Stryn Stryn Hotell 12. september Nordfjordeid Nordfjord Hotell 17. september Florø Victoria Hotell 18. september Førde Rica Sunnfjord Hotel 25. september Molde Hotel Knausen 26. september Ørsta/Volda Ivar Aasen-tunet 1. oktober Surnadal Surnadal Hotel 2. oktober Kristiansund Rica Hotel Kristiansund Arrangeres av SKAGEN Fondene, Oslo Dato Sted Lokaler 29. august Bærum Henie Onstad Kunstsenter 3. september Oslo Oslo Konserthus 4. september Gol Solstad Hotell 5. september Hemsedal Fauske Skysstasjon 5. september Arendal Clarion Tyholmen Hotell 10. september Fredrikstad Balaklava Gjestgiveri 10. september Tønsberg Træleborg Konferansesenter 11. september Skien Rica Ibsen Hotell 11. september Lørenskog Losby Gods Arrangeres av SKAGEN Fondene, Bergen Dato Sted Lokaler 18. september Bergen Radisson SAS Hotel Norge 19. september Stord Vikahaugane Stord Sportssenter 23. september Voss Park Hotel Vossevangen 25. september Os Os Eldresenter Alle møter er fra klokken Påmelding på eller til Kundeservice telefon

6 Den store utrenskingsprosessen Tilbake til førstesiden 6 Porteføljeforvalternes beretning Det som startet som en sterk korreksjon av teknologiaksjer, har fortsatt med betydelige fall for andre høyt vurderte selskaper, særlig innen olje, farmasi og mat. De internasjonale aksjemarkedene falt gjennom hele andre kvartal. Spesielt sterk var nedgangen i juni måned. Kursutviklingen siden kvartalsslutt har også vært klart nedadgående. I skrivende stund er de toneangivende markedene i USA og Europa ned med henholdsvis 40% og 30% hittil i år, regnet i norske kroner. Det norske markedet har klart seg forholdsvis bra, med en nedgang på 15%. SKAGEN Fondene har, relativt til sine referanseindekser, klart seg rimelig bra i 2. kvartal. SKAGEN Vekst falt i verdi med 11,6%, mens fondets referanseindeks, Oslo Børs Hovedindeks, var ned 17,1% i samme tre måneders periode. SKAGEN Global svekket seg med 14,1%, mens verdensindeksen falt 22,6%. Fra oppstarten 8. april i år og frem til kvartalsskiftet opplevde SKAGEN Kon- Tiki et verdifall på 18,1%. I samme periode falt verdensindeksen med 22,5%, mens indeksen for nye markeder (MSCI) var ned 22,6%, målt i norske kroner. Aksjeraset rammer amerikansk økonomi? Selv om aksjekursene i USA stuper (fra skyhøye nivåer), er nøkkeltallene for den økonomiske utviklingen i USA gode Innhentingen Fortsatt dyrt i USA billig i Norge Grafen hviser at det amerikanske markedet fortsatt er dyrt basert på aksjepris i forhold til selskapets bokførte verdier, mens det norske markedet er billig. Kilde: First Securities Inflasjonsfrykten avtar Høye renter gjennom kvartalet ga et godt resultat for SKAGEN Høyrente. Resultatet for obligasjonsfondet SKAGEN Avkastning var imidlertid skuffende, da fondet hadde posisjonert seg for fall i de lange rentene, noe som ikke fant sted før på slutten av kvartalet. Utover i juli har de lange norske rentene fortsatt ned sammen med det internasjonale obligasjonsmarkedet. Dette har ført til at kursutviklingen til SKAGEN Avkastning har vært meget hyggelig de siste ukene. Frykten for høyere inflasjon er liten ute i verden. Også i "annerledeslandet" Norge begynner denne frykten å avta betraktelig. Få tror nå på noen ny renteøkning fra sentralbanksjef Svein Gjedrem, i hvert fall ikke på denne siden av nyttår. Porteføljeforvalterne i SKAGEN Fondene: Kristian Falnes, J. Kristoffer C. Stensrud og Filip Weintraub. Ross Porter var ikke til stede da bildet ble tatt. Kilde: Bloomberg Avkastning siden nyttår for SKAGEN Vekst og SKAGEN Global, og respektive referanseindekser.

7 av økonomien etter den svake utviklingen gjennom 2001 ser ut til å være i godt gjenge. Lave renter og et godt eiendomsmarked har holdt kjøpekraften oppe, selv om gjelden også er høy. Fallende dollarkurs og de sterke nedskjæringene i fjor på kostnadssiden har gjort at selskapene nå ser lysere tider i møte. Forventningene til resten av året er imidlertid tonet ned i forhold til tidligere i år. Det viktigste spørsmålet er om den svake utviklingen på aksjemarkedene får effekt på den økonomiske utviklingen. Svaret er sannsynligvis ja. Bortfallet av reserver i private og offentlige pensjonsplaner, høy gjeld, overkapasitet og lavere forventninger gjør at sparingen vil stige, mens forbruk og investeringer i beste fall vil holde seg stabilt. Dette er også en nødvendig forutsetning for å rette opp ubalansene i økonomiene. Vekstimpulsene fra USA på verdensøkonomien vil derfor være små den nærmeste tiden. Litt skuffende fra Europa I Europa har utviklingen under ett skuffet noe. Både forbruksveksten og selskapenes forventninger er lave, selv om sistnevnte tenderer til å stige noe. Inflasjonen faller nå kraftig, som følge av dollarfallet og stabile energipriser. Den økonomiske politikken fortsetter med sine stimulanser. Dollarfallet har stor betydning for de selskaper som konkurrerer direkte med amerikanske bedrifter, men for regionen som helhet er betydningen mindre. Bedre kjøpekraft og bra balanser ventes å gi større grad av stabilitet fremover. Europa sterkt oversolgt og meget kjøpverdig Tilbake til førstesiden 7 Fortsatt positivt i Asia I Asia overrasker utviklingen fortsatt positivt, drevet av god lokal etterspørsel. Dollarfallet stimulerer eksportøkonomien i de dollarbundne landene som Kina, Hong Kong og Malaysia. Tendensen vi så til rentestigninger i viktige land som Korea er reversert. Det er europeiske aksjemarkedet er sterkt oversolgt, og befinner seg i et området som historisk sett har vært et meget sterkt kjøpssignal. Kilde Morgan Stanley. I Japan interveneres det sterkt i valutamarkedet for å hindre kursstigning på yen mot dollar. Dette tilfører enda mer likviditet til markedene enn den sterke tilgangen vi allerede har sett for å trekke den japanske økonomien i gang. Etter hvert kommer dette til å føre til bedre innenlandsk vekst. Hittil har vekstimpulsene i hovedsak kommet fra resten av Asia. I nye markeder er det i første rekke den politiske usikkerhet i forbindelse med presidentvalget i Brasil, som har hatt innflytelse. Dette medførte rentestigning, svekket valuta og stigende markedsrenter, samtidig som innenlandsorienterte selskaper falt i kurs. Råvarer Oljepris med stor krigspremie Oljeprisene har holdt seg høye, og avspeiler fortsatt en "krigspremie" på 5-6 USD, mens oljelagrene stiger. Den negative påvirkningen den høye oljeprisen har på inflasjons- og i Europa og Asia er blitt bremset av dollarfallet. Dette peker mot forholdsvis stabile priser i de korte løp, men fortsatt en langsiktig prisrisiko. Andre råvarepriser har vært stabile, i takt med fallende dollar og en noe bedre industrikonjunktur. For en del vegetabilske varer begynner "El-Niño effekten" å vise seg, med stigende priser for korn og vegetabilske oljer. Stigende gullpris reflekterer sviktende tillit til finansielle fordringer, men også en forventning om fortsatt lave renter og stimulerende økonomisk politikk. Rentemarkedet Aksjeflukt senker rentene Som følge av fallende aksjemarkeder, har interessen for sikre obligasjoner vært stigende. Obligasjonsrenten har falt, spesielt i USA. Ved inngangen til året ventet vi at de internasjonale obligasjonsrentene (målt ved 10-årsrenten) ville variere mellom 4,75% og 5,25% gjennom året. Det scenariet har stort sett holdt stikk. Mot forventet har europeiske renter holdt seg høyere enn de amerikanske. Vi tror imidlertid at fallende forventninger til inflasjonen i Europa fremover fører til en reduksjon av dette rentegapet. Fallende dollarkurs og stigende råvarepriser gjør at vi er tett på rentebunnen for obligasjoner i USA. De styrte rentene i hoved-

8 markedene har vært stabile i 2 kvartal, og forventninger om rentestigninger er utsatt til neste år. Norske renter reduserte gapet 3. juli besluttet Norges Bank å heve renten med 0,5 prosentpoeng. Sentralbanksjef Svein Gjedrem ga også signaler om fortsatt stram pengepolitikk fremover, med muligheter for nye rentehevinger. Rentemarkedet hadde korrekt forutsett rentehevningen, men ikke at det fortsatt var muligheter nye rentehopp. Dette ga økt troverdighet til "anti-inflasjonslinjen", og forventningene til den norske inflasjonen fremover har vært avtakende, med blant annet ytterligere fall i de lange rentene som resultat. SKAGEN Høyrente var posisjonert for å dra nytte av dette scenarioet, og hadde en tilfredsstillende avkastning i 2 kvartal. SKAGEN Avkastning fikk uttelling Siden begynnelsen av juni har en investering i norske obligasjoner gitt god avkastning. Etter siste tids rentefall har forskjellen mellom norske og europeiske lange renter kommet noe inn. I SKAGEN Avkastning fikk vi fra begynnelsen av juni omsider uttelling for vårt syn på at de lange rentene skulle ned, og fikk med det god avkastning frem mot slutten av juli. Etter siste tids rentefall har vi redusert løpetiden i fondet noe. Renteutviklingen i det korte løp er usikker. Det er stor uenighet i hvor stor grad kronestigningen siste året vil slå inn som lavere inflasjon, ikke minst etter siste tids til dels kraftige korreksjon ned for kronen. Samtidig er obligasjonsmarkedene globalt kunstig stimulert av fallende aksjemarkeder. En positiv reaksjon opp i aksjemarkedene kan få rentene til å stige igjen. Urolige kapitalmarkeder har tradisjonelt også svekket kronekursen. Investeringsstrategi Billige aksjer? Etter de siste års målestokk, er aksjemarkedene i USA og Europa oversolgte. Sett opp mot de lave obligasjonsrentene og en global økonomi i bedring, er aksjemarkedene generelt sett billige. Regnskapsskandalene, og da først og fremst i USA, har imidlertid satt spørsmålstegn ved hvordan de børsnoterte selskapene langsiktig skal vurderes. Hva hjelper det at nøkkeltallene for selskapene kan se meget gunstige ut, hvis de rapporterte tallene viser seg å være gale? Siste ukers Tilbake til førstesiden 8 spredning av kursfallene, utover Teknologi, Media og Telekomsektoren (TMT), viser at det er flere "bobler" som må adresseres før vi ser tilliten returnerer til aksjemarkedene. Fortsatt er for mange selskaper for høyt vurdert. Det er lett å glemme at målestrikken for selskapsvurderinger ble strukket meget langt gjennom 90-årene, også utenom TMT-sektoren. Spesielt gjelder dette store tunge indeksselskaper, som gjennom 1990-årene ble handlet med stigende "sikkerhetspremie". Denne flukten til "sikkerhet" har vært spesielt påtakelig de siste par årene da TMTballongene har sprukket med dunder og brak. Fortsatt veier de store tunge "trygge" selskapene (for) tungt i indeksene, og vil derfor være utsatte når pensjonsfond og sparere reduserer aksjeandelen sin, slik vi har sett de siste ukene. Sikrer verdier og "utnytter" markedet For oss er det nå meget viktig å sikre at det er absolutte verdier bak de selskapene som til enhver tid er i porteføljene. At markedets prising av selskapene tilsier at nåværende verdier og fremtidig verdiskapning skal gi våre andelseiere en god avkastning. Og at selskapene blir drevet på en forsvarlig måte, til det beste for våre andelseiere. Sett i lys av siste tids tøffe børsklima, har det store flertallet av våre selskaper utviklet seg som forutsatt. Den generelle mistillit til aksjer har selvsagt også rammet våre porteføljer, til tider mer eller mindre ukritisk. Vår oppgave blir å spisse porteføljene på en slik måte at svake markeder kan "utnyttes" til en langsiktig fordel. Østen en reddende børsengel? Geografisk sett ser det i dag ut som om de positive overraskelsene i verdensøkonomien fremover først og fremst får adresse Østen. Flere land, med Sør Korea og Kina i spissen, kan nå vise til sterk økonomisk vekst. Samtidig er selskapene fortsatt lavt vurdert i dette området. I Europa er mange selskaper fortsatt dyre. Heller ikke denne delen av verden har gått fri fra regnskapsskandaler og finansieringsproblemer. Den store underskogen av mellomstore selskaper er imidlertid nøkternt vurdert, og bør gi muligheter for god avkastning fremover. Til tross de store kursreaksjonene i USA, er fortsatt de fleste selskaper priset for høyt for oss sett i et langsiktig perspektiv. Vi holder derfor fremdeles fast på vår lave vekting i dette området. Historisk lav pris på Oslo børs Grafen viser tydelig at prisingen av det norske markedet i forhold til bokførte verdier er på et veldig lavt nivå. Kilde First Securities.

9 SKAGEN Global Viser styrke i et "råttent" marked SKAGEN Global falt i 2. kvartal med 14.1%, noe som er 8.5%- poeng bedre enn referanseindeksen, Morgan Stanleys utbyttejusterte verdensindeks. Perioden har vært preget av en sterkt akselererende nedgang på alle verdens børser. Nedturen har i stor grad kommet ukritisk på bred basis, uten å selektere særlig mellom "gode" og "dårlige" selskaper. Dette skapte muligheter for å kjøpe aksjer i selskaper som etter vår mening er sterkt undervurderte. Til tross for at det i stor grad har vært et ukritisk nedsalg av aksjer de siste månedene, er det de indekstunge selskapene, og da spesielt de amerikanske, som har fått mest bank. Selskaper som etter vår mening har vært alt for høyt priset i lang tid, som følge av indekssyndromet (ref. tidligere markedsrapporter). Vi, som aktiv forvalter med fokus på underliggende verdier og god inntjening, har i en tid da det ene tunge indeksselskapet etter det andre er blitt likvidert, fått betalt for vårt verdisyn. Våre selskaper har relativt sett vist en god styrke i perioden. Spesielt har de mindre, defensive og kapitalvare relaterte selskapene i porteføljen vist god motstandskraft i et tøft marked. Den geografiske balansen i porteføljen er, i motsetning til indeksforvaltere, ikke basert på hvilken vekting de enkelte landenes børser har i verdensindeksen. SKAGEN Global fokuserer på enkeltselskaper og den underliggende økonomien i landet og regionen (BNP). Dette har også medført en mer stabil utvikling for porteføljen. Japan, Syd-Korea og visse europeiske markeder hvor vi er relativt tungt eksponert, har klart seg relativt bra. Til tross for en delvis sikring av valutaen, har den sterke norske kronen påvirket verdiutviklingen for SKAGEN Globalt klart negativt de siste månedene. Sikringsvaluta har hovedsakelig vært amerikanske dollar og japanske yen. Etter den kraftige styrkingen av kronen har vi valgt å redusere sikringen mot dollar noe. Petrobras rammet av politisk uro Siden forrige markedsrapport er det gjort følgende endringer i porteføljen: Vår reduksjon innen energi har vist seg å være riktig så langt i år. Riktignok har vi gått på en liten smell med vår investering i Petrobras, men dette skyldes i stor grad politisk usikkerhet i forbindelse med høstens valg i Brasil, og i liten utstrekning fundamentale forhold rundt Petrobras. Vi forventer at denne politiske "usikkerhetspremien" forsvinner etter valget. At den finske regjering nå har solgt seg ned i energiselskapet Fortum, er meget positivt for selskapets utvikling fremover. Innen råvarer har vår investering i Antofagasta gitt god uttelling. Selskapets aksjekurs nådde faktisk all time high i juni, godt hjulpet av generelt god etterspørsel etter råvareaksjer og en pen utvikling for kopperprisen. Vi har fortsatt å øke posisjonen i den finske stålprodusenten Rautaruukki. En bieffekt av nye eksportreguleringer på stålmarkedet globalt har bidratt til dramatisk høyere priser på stål i Europa, noe som pynter pent opp på bunnlinjen til Rautaruukki. Tilbake til førstesiden 9 Etter mer enn en dobling av aksjekursen for Agco, fant vi selskapet tilnærmet fullt priset og solgte ut det meste av våre aksjer, med pen gevinst. Vektingen innen forbruksvarer er blitt økt gjennom ytterligere kjøp i Volkswagen, som også var den største negative bidragsyteren i perioden. Vi økte også posisjonen i mexikanske hvite- og brunevarerkjeden Grupo Elektra. Til tross for en meget god utvikling innen kjernevirksomheten, var kursutviklingen for Sony meget svak i perioden. Salget av Playstation 2 (spillmaskin/spill) har gått over all forventning. Selskapet har også hatt flere suksesser på filmfronten. Samarbeidet mellom Sony og Ericsson på mobilsiden har også gått bedre enn ventet. Gode tall fra Holstein Brauerei Innen defensive konsumvarer økte vi posisjonen noe i fôr og oppdrettsselskapet Nutreco. Holstein Brauerei rapporterte et meget godt resultat og imponerende kontantstrøm. Utviklingen på det polske markedet går nå også mye bedre. Aksjen har opplevd en meget god kursutvikling. På medisinfronten kjøpte vi mer i danske Christian Hansen. Etter en god start på året har medisinsektoren utviklet seg spesielt dårlig den senere tid. Det er særlig de store tunge indeksselskapene som er blitt rammet av betydelige kursfall. Våre selskaper har utviklet seg vesentlig bedre enn snittet for bransjen. Vi økte vår posisjon ytterligere i det tyske reassuranseselskapet Hanover Rueckversicherung og Depfa Bank, og reduserte oss videre ned i amerikanske E*Trade. Finansbransjen er blitt hardt rammet av usikkerhet rundt større tap (utbetalinger) innen forsikring og dårlige lån til en høyt forgjeldet telekombransje. Det svake aksjemarkedet har også skapt frykt for manglende soliditet hos forsikringsselskapene. Både Hanover og Depfa har liten del av sin virksomhet knyttet opp mot aksjemarkedet. Pantelånsbanken Aareal Bank ble skilt ut fra Depfa Bank under perioden, og vi kjøpte i den anledning flere aksjer i den "nye" banken. Samsung og Motorola stod i mot Til tross for at markedet har vært meget negativ til informasjonsteknologi holdt Samsung Electronics, Samsung Display og Motorola seg veldig stabile i perioden. Mobilselskapene har vist en relativt sett god kursutvikling. Etter et fall for Sun Microsystem, og det faktum at selskapet leverer som forventet, økte vi vår posisjon noe. Total Access Telekom (TAC) i Thailand har økt sin abonnementsmasse betydelig. Dette begynner nå å reflekteres i aksjekursen. Telekom Indonesia har fått et helt nytt styre, som nå er uavhengig av den indonesiske regjeringen, noe som bør være positivt for utviklingen av selskapet fremover. Pakistan Telekom var opp 13% under perioden. Våre aksjer innen telekom i Asia har vært blant de absolutt beste i verden. Innen nyttetjenester har vi solgt posten i det danske elektrisitetsselskapet Nesa (se kommentar under SKAGEN Vekst). Opp i Svendborg og Volkswagen Innen kapitalvarer har vi økt vår posisjon i det danske rederiet D/S Svendborg, til meget attraktive priser. Etter en svak start på året, har vi store forventninger til den fremtidige utviklingen for selskapet. Både hva gjelder økt inntjening på driften, samt en opprydding og slanking av balansen.

10 SKAGEN Vekst Relativt bra Aksjefondet SKAGEN Vekst var ved halvårsskiftet ned 3,7%. Til sammenligning falt Oslo Børs Hovedindeks med 11,2% i samme periode. I 2. kvartal har SKAGEN Vekst hatt et verdifall på 11,6%, noe som er 5,5%-poeng bedre enn Oslo Børs Hovedindeks. De norske børsnoterte aksjene i SKAGEN Vekst har falt 4,0% siden nyttår, mens de unoterte aksjene er ned 3%. De utenlandske aksjene i fondet hadde per utgangen av juni falt med 8,1%, som er 14,7%-poeng bedre enn Morgan Stanleys utbyttejusterte verdensindeks målt i norske kroner. Som redegjort i forrige markedsrapport (4/2002), har fondets valutaeksponering i perioden vært delvis sikret. Dette er praksis blitt gjort gjennom å ha negativ saldo på valutakontoen, som motsvares med positiv banksaldo for norske kroner. Sikringsvaluta har hovedsakelig vært USD og JPY. Ved utgangen av 1. halvår utgjorde valutasikringen ca. 23% av utlandsporteføljen til SKAGEN Vekst. Valutasikring og positiv rentenetto fra bankinnskuddene har i 1. halvår bidratt med en positiv avkastning i fondet på ca. 2,6%. Per 30/6 var 53,1% av fondet plassert i norske aksjer, 46,7% i utenlandske aksjer, og 0,2% i kontanter. I 2. kvartal var vi vitne til fallende aksjemarkeder over hele verden, og i stort sett alle bransjer. I dette klimaet har det vært få selskaper som har gitt positiv avkastning. For SKAGEN Vekst har Olav Thon, BN-Bank, Partek og Carlsberg vært de selskaper som har gitt størst avkastning (målt i NOK) i kvartalet, mens McDermott, Samsung Electronics, Norske Skog og Norsk Hydro har vært de største negative bidragsyterne. Solgte oss ned på høye nivåer I 2. kvartal har vi solgt oss noe ned på høye kursnivåer i fondets største enkeltinvesteringer. Både Samsung Electronics, Norsk Hydro og Bergesen har med det fått redusert sin andel i porteføljen. Konsentrasjonsgraden i porteføljen er dermed ytterligere redusert. Per 30/6 utgjorde de 10 største enkeltinvesteringene 37,3% av fondets samlede verdi, mot 38,8% ved utgangen av 1. kvartal og 42,4% ved inngangen til Tilbake til førstesiden Var med på emisjonen i Fjord Seafood Andelen innen konsumvarer er økt noe gjennom vår deltakelse i konsortiet som bidro med ny egenkapital til det skakkjørte oppdrettsselskapet Fjord Seafood. Ny egenkapital, nye lånevilkår, og fokus på lavere kostnader medfører at selskapet står godt rustet til å tjene gode penger igjen når markedet for oppdrettslaks bedrer seg, sannsynligvis på slutten av året og utover i Vi har også økt posten i Orkla siden forrige markedsrapport. Innen bank/finans har vi kjøpt oss ytterligere opp i det tyske reassuranseselskapet Hannover Re og pantelånsbanken Aareal Bank, som i juni ble skilt ut fra Depfa Bank. Tok tap i Rambus og Hands Innen informasjonsteknologi har vi solgt ut postene i Rambus og Hands med tap. Rambus ble solgt etter at føderale myndigheter i USA varslet at de ville angripe flere av selskapets patenter. Hands gikk ut som følge av at selskapet har foretatt flere dyre oppkjøp, og har nå en dårlig kontantstrøm og en lite tilfredsstillende finansiell situasjon. For øvrig økte vi i juni postene noe i Nera og Sun Microsystems. Innen nyttetjenester har vi i forbindelse med at statseide Dansk Olie & Naturgas (DONG) kjøpte aksjene til Vattenfall solgt posten i det danske elektrisitetsselskapet Nesa. Realisert gevinst ble på hele 335% i forhold til investeringen vi gjorde i januar Ved halvårsskiftet fremstår porteføljen med en etter vårt skjønn fornuftig bransjebalanse. Andelen norske aksjer er fortsatt nær minimumsnivået på 50%. Årsaken er først og fremst spesielt krevende rammevilkår for norske eksportbedrifter, som følge av sterk krone, høy rente, dyre lønnsoppgjør og svak produktivitetsutvikling. Et fellestrekk for de fleste selskapene i porteføljen er at de fremstår som undervurdert i forhold til materielle verdier, og det vi forventer blir en normal inntjening fremover. 10 De fleste endringene som er foretatt i porteføljen 2. kvartal ble kommentert i forrige markedsrapport (4/2002). Nye endringer i porteføljen siden den gang er: Gjennom ytterligere kjøp av det brasilianske oljeselskapet Petrobras har vi økt vektingen noe innen energi. Petrobras opplevde et relativt stort kursfall som følge av blant annet et generelt dårlig brasiliansk aksjemarked, forårsaket av stigende renter og økt politisk usikkerhet. Dette ga oss en fin anledning til å kjøpe "billige" aksjer i verdens hurtigst voksende integrerte oljeselskap. Inn med to svensker Innen råvarer er de to svenske selskapene Boliden og Kinnevik kommet inn som nye selskaper i porteføljen. Bolidens virksomhet er konsentrert omkring gruver (kopper, sink og gull) og smelteverk. Etter store tap, blant annet som følge av miljøskadelige uhell, ble selskapet refinansiert i fjor. Boliden har valutasikret store deler av sine inntekter de neste to årene, og drar nytte av en eventuell videre stigning i prisene på nevnte råvarer. Kinnevik er et av hovedselskapene i sfæren rundt Jan Stenbeck, med skogselskapet Korsnæs som sin primærvirksomhet. Etter at selskapet i juni solgte skog til den svenske staten for over to milliarder svenske kroner, er usikkerheten omkring den finansielle situasjonen redusert betydelig. Selskapet handles med en stor rabatt i forhold til de underliggende verdiene.

11 SKAGEN Kon-Tiki Fikk markedet mot seg Utviklingen for fondet siden oppstart den 2. april i år har vært negativ. Frem til kvartalsskiftet utgjorde kursfallet 18,2%, mot minus 22,6% for fondets referanseindeks. Juni ble en spesielt svak måned. Selskaper som utpekte seg spesielt i negativ retning var de brasilianske, innlandsorienterte selskapene samt tyrkiske Yapi Kredi Bank. Positive bidragsytere var Carlsberg, nykommeren State Bank of India, BanColombia samt de plantasjerelaterte selskapene United Enterprises og Aarhus Oliefabrik. Også i SKAGEN Kon-Tiki har vi sikret oss noe mot en sterk krone. Resultateffekten av dette var et bidrag på 2,5% i kvartalet. Etter den sterke korreksjonen i juni, stabiliserte kursene seg noe i juli. Nye markeder er forholdsvis mindre rammet av tillitskrisen til aksjer generelt. Dette skyldes en lavere absolutt prising, da de fleste selskapene er forholdsvis små i global forstand. Dessuten har kravene til god rapportering og "corporate governance" blitt skjerpet de siste årene, slik at problemstillingene ikke er så akutte som i de industrialiserte markedene. Sist men ikke minst, så har de fleste av våre selskaper stigende inntjening og verdifulle aktiva i aksjemarkeder som hungrer etter verdier og verdiskapning. Som tidligere vil imidlertid uro i hovedmarkedene også gi turbulens i nye markeder. Det er imidlertid håp om at kurssvingningene totalt sett blir mindre. Inn i edle metaller Nye selskaper i porteføljen er Cluff Mining, som er et engelsk/sydafrikansk mineralselskap med virksomheten konsentrert om edel Tilbake til førstesiden 11 metaller. Selskapet har et erfarent fagteam som tidligere har skapt svært gode resultater for sine aksjonærer. Cluff Mining har etter en kort historie solgt sine viktigste gullengasjementer, for å konsentrere seg om to platinaforekomster i Syd-Afrika. En annen nykommer er State Bank of India. Banken er blant de største i India, et land som først nylig har startet en lang liberalisering av kapitalmarkedet mot mer forbruker- og boligfinansiering. Selskapet er priset under bokført egenkapital. Banken er godt konsolidert, har en solid balanse og god inntjening. Vi har også økt i Yapi Kredi Bank, Eletrobras, Sun Microsystems og China Unicom. Ved halvårsskiftet var fondet fullt investert i aksjer. Vi tok gevinst ved å selge oss noe ned i Telkom Indonesia og Vale Rio del Doce i Brasil, og økte noe polske KGHM, etter at det kom signaler om at selskapet skal rendyrkes. Siden kvartalsskiftet har vi kjøpt det ungarske farmasiselskapet Egis, som følge av forventet nyhetsstrøm om nye produkter. Motsatt hva vi så gjennom 1990-årene kan en ny global aksjeoppgang starte i nye markeder. Dette skyldes at mange av disse markedene allerede har vært gjennom en krise, samtidig som USA-påvirkningen på økonomiene er lavere enn hittil antatt. 23. juli 2002 J. Kristoffer C. Stensrud Kristian Falsnes Emerging Markeds vs Verdensindeksen Mye å gå på US-fortjenesten ned - opp i Emerging Markets Kilde: BCA Emerging Markets, Nye Markeder på godt norsk, har utviklet seg noe bedre enn verdensindeksen siden denne passerte toppen våren Siden slutten av 1994 har imidlertid nye markeder utviklet seg mye dårligere enn verdensindeksen. Utviklingen i fortjenesten til de børsnoterte selskapene i Emerging Markets har vært positiv siden inngangen til 2000, mens inntjeningen hos amrikanske selskaper har stupt siden 2001, med et lite oppsving i den senere tid.

12 SKAGEN Vekst Tilbake til førstesiden Aksjefondet SKAGEN Vekst investerer i undervurderte aksjer i inn- og utland. Minimum 50 prosent av fondets midler skal til enhver tid være investert i Norge. Det overordnede målet er, i likhet med hva tilfellet er for aksjefondet SKAGEN Global, å gi andelseierne høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko (lave kurssvingninger). 12 På målinger foretatt av blant andre Dine Penger, kommer SKAGEN Vekst ut blant de aksjefondene som over tid har gitt høyest avkastning. Samtidig er SKAGEN Vekst rangert som ett av de fondene med lavest risiko. På rangeringer fra andre uavhengige aktører, som den anerkjente internasjonale aktøren Morningstar, kommer også SKAGEN Vekst høyt opp. Redusert risiko oppnås først og fremst ved grundige analyser av de enkelte selskapene, men også ved å "se" trender i norsk- og internasjonal økonomi og næringsliv. Ved å investere i utenlandske selskaper oppnås en redusert risiko sammenlignet med å plassere alle pengene på Oslo Børs. Samtidig gir dette økte gevinstmuligheter. SKAGEN Vekst passer for en investor som ønsker en kvalitativt forbedret, og dermed mindre risikoutsatt, portefølje, sammenlignet med å være investert bare i det norske aksjemarkedet. Fondets startdato 1. desember 1993 Avkastning siden oppstart (frem til 28. jun 2002) 297,89 % Gjennomsnittlig avkastning per år 17,47 % Morningstar Rating (5= Best rating) Forvaltningskapital mill. kr Antall andelseiere Tegningsprovisjon 0,3 1,0 % (avhengig av beløp) Innløsningsprovisjon 0,3 % Forvaltningshonorar 1,0 % p.a % av avkastningen utover 6% p.a. Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000, spareavtale kr 250 Skatteordninger IPA og Unit Link Referanseindeks Oslo Børs Hovedindeks Porteføljeforvalter Kristian Falnes Geografisk fordeling Norge 50,44 % Kjerne-EU 11,41 % Perifer-EU 10,93 % Øst-Europa 1,38 % Nord-Amerika 5,08 % Syd-Amerika 2,19 % Asia ex Japan 11,69 % Japan 4,05 % Kontanter 0,20 % Norge Unorte 2,63 % Årstall Avkastning Referanse- Forvaltnings- Antall indeks kapital* andelseiere Hittil i år per ,66 % -11,20 % ,33 % -16,57 % ,86 % -1,68 % ,39 % 45,54 % ,37 % -26,65 % ,23 % 32,63 % ,09 % 32,12 % ,72 % 11,60 % ,13 % 7,13 % *I millioner kroner Bransjefordeling Energi 12,47 % Råvarer 9,13 % Kapitalvarer, service og transport 24,72 % Inntektsavhengige konsumvarer 8,54 % Defensive konsumvarer 8,81 % Medisin 3,30 % Bank og finans 13,40 % Informasjonsteknologi 13,34 % Telekom 5,73 % Nyttetjenester 1,15 % Norge Unorte 2,63 % Kontanter 0,20 %

13 Verdipapirportefølje SKAGEN Vekst per 28. juni 2002 Kjøpsverdi Markeds- Markeds- Markeds- Prosentvis Verdipapir Antall NOK kurs verdi verdi NOK fordeling Energi SOLSTAD OFFSHORE ASA , NOK ,72 KERR MCGEE , USD ,22 PRIDE INTERNATIONAL INC , USD ,15 PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR , USD ,13 BONHEUR , NOK ,05 DOF ASA , NOK ,92 CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE , EUR ,87 ROXAR ASA , NOK ,83 HYDRALIFT , NOK ,63 DET NORSKE OLJESELSKAP , NOK ,62 FMC TECHNOLOGIES INC , USD ,57 PETROBRAS ORD , USD ,54 FORTUM , EUR ,49 GANGER ROLF , NOK ,42 HITECVISION , NOK ,30 SMÅPOSTER ,51 Sum energi ,98 Råvarer NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA-A , NOK ,34 PECHINEY SA-A SHS , EUR ,30 BOLIDEN , SEK ,55 ANTOFAGASTA PLC , GBP ,52 KINNEVIK B , SEK ,25 SMÅPOSTER ,20 Sum råvarer ,16 Kapitalvarer, service og transport NORSK HYDRO ASA , NOK ,66 BERGESEN D Y ASA-A SHS , NOK ,53 KONGSBERG GRUPPEN ASA , NOK ,78 STOLT-NIELSEN S.A. SHS , NOK ,75 LEIF HOEGH & CO ASA , NOK ,70 SAS AB , NOK ,42 ODFJELL ASA-A SHS , NOK ,12 WILH WILHELMSEN LTD ASA-A , NOK ,09 D/S SVENDBORG A , DKK ,93 I.M. SKAUGEN , NOK ,77 MCDERMOTT INTL INC , USD ,72 CONCORDIA MARITIME AB-B SHS , SEK ,65 I.M. SKAUGEN konv , NOK ,56 SOLVANG ASA , NOK ,51 BUCHER INDUSTRIES , CHF ,49 CMB , EUR ,49 BROSTRØM AB-B SHS , SEK ,48 PENINSULAR & ORIENTAL STEAM , GBP ,40 FLS INDUSTRIES B , DKK ,35 FURUKAWA ELECTRIC CO LTD , JPY ,34 SMÅPOSTER ,46 Sum kapitalvarer, service og transport ,20 Inntektsavhengige forbruksvarer RICA HOTELS ASA , NOK ,38 OFOTEN & VESTERÅLEN D/S , NOK ,33 SENSONOR , NOK ,92 SONY CORPORATION , JPY ,75 HACKMAN OYJ ABP , EUR ,48 EXPERT EILAG , NOK ,41 SMÅPOSTER ,92 Sum inntektsavhengige forbruksvarer ,18 Defensive konsumvarer NUTRECO HOLDING , EUR ,96 RIEBER & SON ASA , NOK ,11 CARLSBERG AS-B , DKK ,06 LERØY SEAFOOD GROUP ASA , NOK ,92 ORKLA ASA , NOK ,88 FJORD SEAFOODS , NOK ,85 HOLSTEN-BRAUEREI AG , EUR ,61 INTL PLANTATIONS & FINANCE-A , DKK ,52 SYNNØVE FINDEN KONVERT , NOK ,26 SMÅPOSTER ,69 Sum defensive konsumvarer ,86 Medisin ORION-YHTYMA-A , EUR ,12 EISAI CO LTD , JPY ,73 AXIS-SHIELD (LONDON) , GBP ,55 CHRISTIAN HANSEN HOLDING-B , DKK ,45 AXIS-SHIELD , NOK ,28 SMÅPOSTER ,21 Sum medisin ,35 Bank og finans BOLIG- OG NAERINGSBANKEN ASA , NOK ,51 AMAGERBANKEN A/S , DKK ,98 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP , NOK ,68 HANNOVER RUECKVERSICHERU , EUR ,64 OLD MUTUAL , GBP ,60 DEPFA BANK PLC , EUR ,58 AAREAL BANK AG , EUR ,57 E*TRADE GROUP INC , USD ,52 SINGER & FRIEDLANDER GROUP , GBP ,39 NORDLANDSBANKEN ASA , NOK ,35 SMÅPOSTER ,48 Sum bank og finans ,32 Informasjonsteknologi SAMSUNG ELECTRONICS GDR , USD ,01 KYOCERA CORPORATION , JPY ,65 SAMSUNG SDI CO LTD-GDR , USD ,17 Q-FREE , NOK ,63 MOTOROLA , USD ,62 NERA ASA , NOK ,60 KYOCERA CORP , USD ,58 SUN MICROSYSTEMS INC , USD ,52 GLOBAL IP SOUND , NOK ,36 KITRON ASA , NOK ,29 WEBCENTER UNIQUE ASA , NOK ,28 SMÅPOSTER ,96 Sum informasjonsteknologi ,69 Telekom TELEKOMUNIK INDONESIA-SP ADR , USD ,24 VYMPELCOM-SP ADR , USD ,37 CABLE & WIRELESS PLC , GBP ,78 SMÅPOSTER ,30 Sum telekom ,69 Nyttetjenester HAFSLUND B , NOK ,14 SMÅPOSTER ,19 Sum nyttetjenester ,33 Renteinstrumenter SMÅPOSTER Unoterte aksjer SMÅPOSTER Aksjefond SMÅPOSTER ,08 Sum verdipapirportefølje ,84 Disponibel likviditet ,16 Sum Andelskapital ,00 Historisk kostpris er justert for kvartalets transaksjoner som ikke er resultatavregnet. Tilbake til førstesiden 13

14 SKAGEN Global Tilbake til førstesiden Aksjefondet SKAGEN Global investerer kun i utenlandske aksjer. Som i SKAGEN Vekst er investeringsfilosofien å øke avkastningen og redusere risikoen. Dette ved å investere i undervurderte selskaper, uavhengig av bransjemessig eller geografisk tilhørighet. Begge fondene søker imidlertid en balansert eksponering mot bransjer. 14 I likhet med SKAGEN Vekst kommer SKAGEN Global høyt opp på alle uavhengige rangeringer av globale aksjefond, basert på både avkastning og risiko. Fondet passer for investorer som allerede har en eksponering i det norske markedet. Ved å investere i SKAGEN Global oppnår man en god internasjonal spredning på investeringene. Gjennom fondets brede geografiske spredning blir markedsrisikoen redusert. Fondets fokus på undervurderte enkeltselskaper, kombinert med en sunn markedsbalanse i porteføljen, gir muligheter for ekstraordinære gevinster. Fondets startdato Avkastning siden oppstart 8. august 1997 (frem til 28. jun 2002) Gjennomsnittlig avkastning per år 172,92 21,16 % Morningstar Rating (5= Best rating) Forvaltningskapital mill. kr Antall andelseiere Tegningsprovisjon 0,3 1,0 % (avhengig av beløp) Innløsningsprovisjon 0,3 % Forvaltningshonorar 1,0 % p.a % av avkastningen utover referanseindeks Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000, spareavtale kr 250 Skatteordninger IPA og Unit Link Referanseindeks MSCI Daily Net $ World Index målt i norske kroner Porteføljeforvalter J. Kristoffer C. Stensrud/Filip Weintraub Geografisk fordeling Kjerne-EU 27,97 % Perifer EU 20,41 % Øst-Europa 2,53 % Nord-Amerika 7,62 % Syd-Amerika 5,58 % Asia ex Japan 22,05 % Japan 130,21 % Kontanter 0,61 % Årstall Avkastning Referanseindeks Forvaltningskapital* Antall andelseiere Hittil i år per ,84 % -24,46 % ,24 % -16,07 % ,94 % -5,43 % ,41 % 31,16 % ,71 % 26,00 % ** -0,31 % -8,20 % *I millioner kroner **Fondet ble opprettet i løpet av året Bransjefordeling Energi 6,11 % Råvarer 10,18 % Kapitalvarer, service og transport 11,71 % Inntektsavhengige forbruksvarer 14,03 % Defensive konsumvarer 2,69 % Medisin 10,85 % Bank og finans 10,19 % Informasjonsteknologi 15,96 % Telekom 11,19 % Nyttetjenester 0 % Kontanter 0,61 %

15 Verdipapirportefølje SKAGEN Global per 28. juni 2002 Kjøpsverdi Markeds- Markeds- Valuta Markeds- Prosentvis Verdipapir Antall NOK kurs verdi verdi NOK fordeling Energi PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR , USD ,41 PRIDE INTERNATIONAL INC , USD ,28 FORTUM , EUR ,27 SMÅPOSTER ,14 Sum energi ,11 Råvarer SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS , SEK ,48 PECHINEY SA-A SHS , EUR ,81 KINNEVIK B , SEK ,59 RAUTARUUKKI OY , EUR ,49 ANTOFAGASTA PLC , GBP ,21 DYCKERHOF ORD , EUR ,49 SMÅPOSTER ,11 Sum råvarer ,18 Kapitalvarer, service og transport CMB , EUR ,93 D/S SVENDBORG A , DKK ,39 FURUKAWA ELECTRIC CO LTD , JPY ,27 STOLT NILSEN SA , USD ,11 FINNAIR , EUR ,74 FLS INDUSTRIES B , DKK ,73 TECHTRONIC INDUSTRIES CO , HKD ,68 PENINSULAR & ORIENTAL STEAM , GBP ,49 BUCHER INDUSTRIES , CHF ,48 AGCO CORPORATION , USD ,45 D/S 1912 B , DKK ,44 CONCORDIA MARITIME AB-B SHS , SEK ,42 BROSTRØM AB-B SHS , SEK ,26 Sum kapitalvarer, service og transport ,39 Inntektsavhengige forbruksvarer VOLKSWAGEN AG , EUR ,84 SONY CORPORATION , JPY ,81 SONY CORP ADR , USD ,40 INDEPENDENT NEWS & MEDIA , EUR ,05 SHANGRI-LA ASIA , HKD ,88 P & O PRINCESS CRUISES PLC , GBP ,76 GRUPO ELEKTRA ADR , USD ,73 LI & FUNG LTD , HKD ,71 SMÅPOSTER ,19 Sum inntektsavhengige forbruksvarer ,38 Defensive konsumvarer CARLSBERG AS-B , DKK ,50 NUTRECO HOLDING , EUR ,56 CARLSBERG AS - A , DKK ,43 AARHUS OLIEFABRIK A.S , DKK ,87 UNITED INTL ENTERPRISES , DKK ,33 SMÅPOSTER ,49 Sum defensive konsumvarer ,18 Medisin EISAI CO LTD , JPY ,76 CHRISTIAN HANSEN HOLDING-B , DKK ,74 ORION-YHTYMA-A , EUR ,64 GIDEON RICHTER GDR , USD ,22 ORION-YHTYMA-B , EUR ,09 SMÅPOSTER ,39 Sum medisin ,85 Bank og finans HANNOVER RUECKVERSICHERU , EUR ,25 DEPFA BANK PLC , EUR ,69 E*TRADE GROUP INC , USD ,21 OLD MUTUAL , GBP ,84 AAREAL BANK AG , EUR ,49 AMAGERBANKEN A/S , DKK ,47 SINGER & FRIEDLANDER GROUP , GBP ,41 YAPI VE KREDI BANKASI-GDR , USD ,37 SMÅPOSTER ,35 Sum bank og finans ,08 Informasjonsteknologi SAMSUNG ELECTRONICS GDR , USD ,33 KYOCERA CORPORATION , JPY ,22 SAMSUNG SDI CO LTD-GDR , USD ,85 MOTOROLA , USD ,16 KYOCERA CORP , USD ,75 SUN MICROSYSTEMS INC , USD ,66 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H , HKD ,50 SMÅPOSTER ,25 Sum informasjonsteknologi ,72 Telekom TELEKOMUNIK INDONESIA-SP ADR , USD ,01 VYMPELCOM-SP ADR , USD ,06 TOTAL ACCESS TELECOMMUNICATION , USD ,57 INDOSAT , USD ,48 CABLE & WIRELESS PLC , GBP ,83 SMÅPOSTER ,46 Sum telekom ,42 Aksjefond SMÅPOSTER ,10 Sum verdipapirportefølje ,41 Disponibel likviditet ,59 Sum Andelskapital ,00 Historisk kostpris er justert for kvartalets transaksjoner som ikke er resultatavregnet. Tilbake til førstesiden 15

16 SKAGEN Kon-Tiki Tilbake til førstesiden I likhet med våre to andre aksjefond, SKAGEN Vekst og SKAGEN Global, har SKAGEN Kon-Tiki som overordnet mål å oppnå høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko. Fondet skal investere store deler av midlene i såkalte nye markeder. Dette er markeder som ikke er inkludert i Morgan Stanley World Index. Disse er: Øst-Europa, Tyrkia, Afrika, Asia (utenom Japan, Singapore og Hong Kong) samt hele Latin-Amerika inklusive Mexico. 16 Som følge av vårt krav til en fornuftig bransjebalanse, kan inntil 50 prosent av fondets midler investeres i markeder som inngår i Morgan Stanleys verdensindeks. Forutsetningen er imidlertid at selskapene det investeres i må være registrert i, og/eller ha, nye markeder som sitt primære virksomhetsområde. I startfasen av fondet kommer minst 25 prosent av fondets midler til å være investert i selskaper og land som inngår i verdensindeksen, og som ikke er knyttet opp mot nye markeder. SKAGEN Kon-Tiki får en noe høyere risikoprofil enn SKAGEN Global, men også en høyere forventet avkastning. I likhet med våre øvrige aksjefond skal fokus ved investeringene i SKAGEN Kon-Tiki rettes mot de enkelte selskapene, uavhengig av markeder og bransjer. Dog søkes en balansert bransjebalanse. Høy kontantstrøm og/eller lav gjeldsgrad er også for dette fondet viktige kriterier i selskapsvalget. Likeledes de tre "SKAGEN U'ene": Undervurdert, underanalysert og upopulær. En viktig faktor blir også å analysere og redusere den politiske risikoen. Sentralt her er hvor langt i demokratiseringsprosessen landene vi investerer i er kommet. SKAGEN Kon-Tiki passer for investorer som er eksponert både i det norske og den modne delen av det globale aksjemarkedet, men ønsker å spisse porteføljen med en bit av verdens nye markeder. Fondets startdato Avkastning siden oppstart 2. april 2002 (frem til 28. juni 2002) Gjennomsnittlig avkastning per år -19,41 % Historie under 1 år Morningstar Rating (5= Best rating) Ikke rangert Forvaltningskapital 297 mill. Antall andelseiere Tegningsprovisjon 0,3 1,0 % (avhengig av beløp) Innløsningsprovisjon 0,3 % Forvaltningshonorar 2,5 % p.a. pluss/minus fortjenestedeling Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000, spareavtale kr 250 Skatteordninger IPA og Unit Link Referanseindeks MSCI Daily Net $ World Index målt i norske kroner Porteføljeforvalter J. Kristoffer C. Stensrud Geografisk fordeling Kjerne-EU 2,93 % Perifer EU 11,54 % Øst-Europa 18,56 % Nord-Amerika 3,74 % Syd-Amerika 23,32 % Asia ex Japan 39,11 % Japan 0 % Kontanter 0,81 % Bransjefordeling Energi 5,11 % Råvarer 9,39 % Kapitalvarer, service og transport 4,16 % Inntektsavhengige forbruksvarer 6,40 % Defensive konsumvarer 2,69 % Medisin 3,97 % Bank og finans 13,27 % Informasjonsteknologi 12,93 % Telekom 25,50 % Nyttetjenester 10,67 % Kontanter 0,80 %

17 Verdipapirportefølje SKAGEN Kon-Tiki per 28. juni 2002 Kjøpsverdi Markeds- Markeds- Valuta Markeds- Prosentvis Verdipapir Antall NOK kurs verdi verdi NOK fordeling Tilbake til førstesiden 17 Energi REPSOL YPF S.A , EUR ,98 PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR , USD ,23 Sum energi ,21 Råvarer KGHM POLSKA MIEDZ SA , PLN ,48 VALE RIO DEL DOCE (ADR) , USD ,05 GRUPO MEXICO SA -Series B , MXN ,54 CLUFF MINING PLC , GBP ,87 Sum råvarer ,93 Kapitalvarer, service og transport NEPTUNE ORIENT LINES LTD , SGD ,19 QUINENCO S.A. (ADR) , USD ,86 Sum kapitalvarer, service og transport ,05 Inntektsavhengige forbruksvarer GRUPO ELEKTRA ADR , USD ,40 DANUBIUS HOTELS RT , HUF ,10 Sum inntektsavhengige forbruksvarer ,50 Defensive konsumvarer CARLSBERG AS - A , DKK ,07 UNITED INTL ENTERPRISES , DKK ,67 SMÅPOSTER , ,15 Sum defensive konsumvarer ,88 Medisin GIDEON RICHTER GDR , USD ,68 GIDEON RICHTER RT , HUF ,45 Sum medisin ,13 Bank og finans UNIBANCO-GDR , USD ,13 OLD MUTUAL , GBP ,97 State Bank of India , USD ,93 YAPI VE KREDI BANKASI-GDR , USD ,15 BANCOLOMBIA , USD ,73 INTER-EUROPA BANK RT , HUF ,58 Sum bank og finans ,49 Informasjonsteknologi SAMSUNG ELECTRONICS GDR , USD ,04 SUN MICROSYSTEMS INC , USD ,80 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H , HKD ,74 SAMSUNG ELECTRONICS GDR , USD ,74 Sum informasjonsteknologi ,31 Telekom KOREA TELECOM PNOTE , USD ,31 TOTAL ACCESS TELECOMMUNICATION , USD ,16 VYMPELCOM-SP ADR , USD ,15 INDOSAT , USD ,17 CHINA UNICOM ADR , USD ,26 TELEKOMUNIK INDONESIA-SP ADR , USD ,22 PAKISTAN TELECOM CO LTD , USD ,73 Sum telekom ,99 Nyttetjenester SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD , HKD ,89 ELETROBRAS PREFERED ADR , USD ,76 UNIFIED ENERGY SYSTEMS REG GDR , USD ,27 Sum nyttetjenester ,92 Sum verdipapirportefølje ,41 Disponibel likviditet ,41 Sum Andelskapital ,00 Historisk kostpris er justert for kvartalets transaksjoner som ikke er resultatavregnet.

18 Obligasjonsfondet SKAGEN Avkastning Tilbake til førstesiden SKAGEN Avkastning er et obligasjonsfond opprettet for de som ønsker å ha deler av sin langsiktige formue i rentebærende verdipapirer. Fondet investerer kun i lån med lav utstederrisiko, det vil si statslån, statsgaranterte lån, lån i finansinstitusjoner og bankinnskudd. 18 Fondet skal på seks måneders sikt søke å oppnå best mulig avkastning i rente-markedet, ved å balansere investeringene mellom korte og lange papirer. Fondets startdato Avkastning siden oppstart 16. september 1994 (frem til 28. juni 2002) Gjennomsnittlig avkastning per år 72,03 % 7,22 % Morningstar Rating (5= Best rating) Forvaltningskapital 92 mill. kr Antall andelseiere 467 Tegningsprovisjon 0 % Innløsningsprovisjon 0 % Forvaltningshonorar 0,5 % p.a. Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000,- spareavtale kr 1 000,- Skatteordninger IPA Referanseindeks Oslo Børs BRIX obligasjonsindeks Porteføljeforvalter Ross Porter Årstall Avkastning Referanseindeks Forvaltningskapital* Antall andelseiere Hittil i år per ,95 % 1,54 % ,17 % 7,65 % ,29 % 4,55 % ,57 % 5,49 % ,63 % 2,86 % ,66 % 6,01 % ,77 % 8,73 % ,11 % 14,07 % ,71 % 5,53 % 5 18 *I millioner kroner **Fondet ble opprettet i løpet av året Pengemarkedsfondet SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente er et pengemarkedsfond som investerer i sertifikater og obligasjoner med gjenværende løpetid under ett år, samt i bankinnskudd. Utstedere kan være stat, kommuner, kraftselskaper og vanlige aksjeselskaper. Fondet søker å gi best mulig avkastning i den korteste enden av rentemarkedet. Fondet kan sammenlignes med en høyrentekonto, men siden pengene plasseres i verdipapirer hvor kursene fastsettes i markedet, vil verdiene av disse papirene kunne svinge noe. Vi anbefaler derfor en investeringshorisont på minst en til to måneder. Fondets startdato Avkastning siden oppstart 18. september 1998 (frem til 28. juni 2002) Gjennomsnittlig avkastning per år 28,07 % 6,77 % Morningstar Rating (5= Best rating) Forvaltningskapital 303 mill. kr Antall andelseiere 1761 Tegningsprovisjon 0 % Innløsningsprovisjon 0 % Forvaltningshonorar 0,3 % p.a. Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000,- spareavtale kr 1 000,- Skatteordninger IPA og Unit Link Referanseindeks Oslo Børs Statsobligasjonsindeks Porteføljeforvalter Ross Porter Årstall Avkastning Referanseindeks Forvaltningskapital* Antall andelseiere Hittil i år per ,01 % 2,69 % ,54 % 7,57 % ,19 % 6,07 % ,61 % 6,29 % ** 2,16 % 2,00 % *I millioner kroner **Fondet ble opprettet i løpet av året

19 Tilbake til førstesiden 19 Portefølje SKAGEN Avkastnıng per 28. juni 2002 Markeds- Markeds- Kjøpsverdi kurs Markeds- Påløpt verdi inkl. Prosentvis Verdipapir Forfall Antall (NOK) (lokal) verdi rente rente fordeling Statsobligasjoner NORSKE STAT 05/ , ,38 NORSKE STAT 15/ , ,49 NORSKE STAT 05/ , ,99 NORSKE STAT 01/ , ,56 NORSKE STAT , ,99 NORGES KOMMUNALBANK , ,01 NORSKE STAT , ,27 Sum statsobligasjoner ,68 Statssertifikater NORSK STATSSERTIFIKAT , ,17 Kommuneobligasjoner OSLO KOMMUNE , ,57 OSLO SPORVEIER , ,36 Sum kommuneobligasjoner ,93 Finansobligasjoner HELGELAND SPAREBANK , ,04 LANDKREDITT , ,86 NORGESKREDITT , ,65 BN-BANK , ,58 SPAREB.KREDITT , ,53 EKSPORTFINANS , ,63 CHRISTIANIA BANK , ,97 CHRISTIANIA BANK , ,86 NORDLANDSBANKEN , ,99 SPAREBANKEN MØRE , ,98 SANDNES SPAREBANK , ,46 Sum Finansobligasjoner ,53 Sum verdipapirportefølje ,30 Disponibel likviditet ,30 Sum Andelskapital ,00 Portefølje SKAGEN Høyrente per 28. juni 2002 Markeds- Markeds- Kjøpsverdi kurs Markeds- Påløpt verdi inkl. Prosentvis Verdipapir Forfall Antall (NOK) (lokal) verdi rente rente fordeling Statssertifikater NORGES STATSBANER , ,34 NORSK STATSSERTIFIKAT , ,24 Sum statssertifikater ,58 Kommunesertifikater ASKOYBRUA AS , ,32 GJØVIK KOMMUNE , ,68 Sum kommunesertifikater ,00 Kraftsertifikater BKK , ,38 FREDRIKSTAD ENERGI , ,37 TAFJORD KRAFT , ,35 AGDER ENERGI , ,31 AGDER ENERGI , ,43 TUSSA KRAFT , ,33 ISTAD KRAFT , ,33 ORKLA ASA , ,77 FREDRIKSTAD ENERGI , ,70 BKK , ,69 TAFJORD KRAFT , ,68 KONGSBERGGRUPPEN , ,68 HAFSLUND ASA , ,66 Sum kraftsertifikater ,66 Finanssertifikater SPAREBANKEN RANA , ,36 EIENDOMSKREDITT , ,28 SANDNES SPAREBANK , ,67 STEEN & STRØM , ,44 SPAREBANKEN 1 - Gudbrandsdal , ,44 LANDSHYPOTEK , ,35 SPAREBANK 1 NORDVEST , ,33 LANDSHYPOTEK , ,76 SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE , ,75 RYGGE VÅLER SPAREBANK , ,71 NES PRESTEGJELDS SPAREBANK , ,69 SPAREBANKEN NORD-NORGE , ,68 SPAREBANKEN VEST , ,68 SPAREBANKEN NORD-NORGE , ,67 NORDEA , ,67 BANK 1 OSLO , ,66 HOLLA SPAREBANK , ,65 SPAREBANK 1 NORDVEST , ,99 EIENDOMSKREDITT , ,67 Sum finanssertifikater ,47 Industrisertifikater REITAN NARVESEN ASA , ,36 THON HOLDING , ,33 THON HOLDING , ,04 WILH WILHELMSEN LTD , ,67 TELENOR ASA , ,67 POSTEN BA NORGE , ,66 SMEDVIG ASA , ,99 SMEDVIG ASA , ,98 Sum industrisertifikater ,69 Sum verdipapirportefølje ,40 Disponibel likviditet ,60 Sum Andelskapital ,00

20 Regnskap for SKAGEN Fondene per 30. juni Alle tall i hele SKAGEN Vekst SKAGEN Global SKAGEN Kon-Tiki SKAGEN Avkastning SKAGEN Høyrente Tilbake til førstesiden 20 Resultatregnskap Driftsposter Renteinntekter / -kostnader Mottatt aksjeutbytte Garantiprovisjon Kurtasje Agio / disagio Netto realiserte kursgevinst Endring urealisert kursgevinst Resultat fra drift Forvaltningshonorar Forvaltningshonorar fast Beregnet fortjenestedeling * Sum forvaltningshonorar Beregnet resultat Balanse Eiendeler Bankinnskudd Diverse tilgodehavende Opptjente renter Tilgode fra meglere Norske verdipapirer til kostpris Utenlandske verdipapirer til kostpris Urealiserte kursgevinster Sum eiendeler Gjeld og Andelskapital Kortsiktig gjeld Skyldig til meglere Avsatt utbetaling til deltakerne Skyldig til forvaltningsselskapet Beregnet fortjenestedeling * Sum kortsiktig gjeld Andelskapital Innbetalt andelskapital Overkurs Opptjent av fondet Urealisert kursgevinst Opptjente renter Beregnet resultat Sum andelskapital Sum gjeld og egenkapital Antall utstedte andeler , , , , ,54 Basiskurs per andel 397,00 258,56 81,73 119,29 103,74 Per er det gjennomført en begrenset revisjon av regnskapene. Avvik på kursen i forhold til porteføljene skyldes renter og bankinnskudd per * Beregnet fortjenestedeling per første halvår 2002: I henhold til vedtektene skal endelig avregning skje per basert på verdiutviklingen i resten av året.

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Markedsrapport. Ikke selg på bunn

Markedsrapport. Ikke selg på bunn Lukk dokumentet Markedsrapport Juni 2002 4 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Leder 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

SKAGEN Vekst. Status per 30-04-06

SKAGEN Vekst. Status per 30-04-06 SKAGEN Vekst Status per 30-04-06 Månedsoppsummering SKAGEN Vekst er opp 16,6% siden nyttår Fondets norske aksjer utviklet seg noe svakere enn Oslo Børs Fondets globale aksjer utviklet seg betydelig bedre

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

1Markedsrapport Januar 2002

1Markedsrapport Januar 2002 1Markedsrapport Januar 2002 Godt nyttår! Børsåret 2001 så lenge ut til å bli et meget trist år for alle som har sparepenger i aksjefond. Etter den tragiske terroraksjonen i New York 11. september stupte

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

SKAGEN Global. Januar 2007

SKAGEN Global. Januar 2007 SKAGEN Global Januar 2007 Oppsummering God Start på året, med oppkjøp av Bank Austria. Gode rapporter fra porteføljeselskapene, men svak relativ avkastning. SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks:

Detaljer

SKAGEN Global. April 2007

SKAGEN Global. April 2007 SKAGEN Global April 2007 Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. SKAGEN Global 2007: + 4,9% (verdensindeksen: 2,8%) Dagens tema er en

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juni 2006: Stormen er over for denne gang?

SKAGEN Vekst. Juni 2006: Stormen er over for denne gang? SKAGEN Vekst Juni 2006: Stormen er over for denne gang? Månedsoppsummering SKAGEN Vekst er opp 11,4% hittil i 2006 Fondets norske aksjer ligger litt foran Oslo Børs Fondets globale aksjer har utviklet

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2007

SKAGEN Global. Februar 2007 SKAGEN Global Februar 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en mindre korreksjon i sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Mai 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Mai 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter SKAGEN Avkastning Mai 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 1,6 prosent i mai mot 0,4 prosent for norsk pengemarked og en

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. November 2011. Månedens avkastning: -0.8% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst November

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 317 792,87 6,14 AKSJER 4 356 926,45 84,16 EGENKAPITALBEVIS 502 153,60 9,70 TOTALT

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy

SKAGEN Global. Mai 2007 Trigger-Happy SKAGEN Global Mai 2007 Trigger-Happy Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. Blant annet god utvikling blant omstruktereringscaser som

Detaljer

SKAGEN Global. Mars 2007

SKAGEN Global. Mars 2007 SKAGEN Global Mars 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en stabilisering mot sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki og de globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning

SPAR KAPITAL ASA. med fokus på langsiktig avkastning med fokus på langsiktig avkastning Presentasjon 16.november 2009 Inge Furu, daglig leder Erland Martinsen, porteføljeforvalter Bjarne Enervold, forvalter Program Aktiv Formuesforvaltning Spar Kapital ASA

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Årsrapport forvaltning 2009

Årsrapport forvaltning 2009 Til: Styret i Stiftelsen Scheibler Fra: Investeringsutvalget Dato: 03. mars 2010 Årsrapport forvaltning 2009 A. Strukturelle forhold Stiftelsen Scheiblers finansportefølje forvaltes for å oppnå god langsiktig

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

6Markedsrapport September 2001

6Markedsrapport September 2001 6Markedsrapport September 2001 Etter USA-terroren - hva nå? Vi i SKAGEN Fondene er dypt rystet og sjokkert over de fryktelige hendelsene og ondskapen som ligger bak terrorhandlingene i USA tirsdag 11.

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 13 Januar 2013 Nøkkeltall 31. januar 2013 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Vekst. Juli 2006: Rolig børssommer

SKAGEN Vekst. Juli 2006: Rolig børssommer SKAGEN Vekst Juli 2006: Rolig børssommer Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: +0,4% i juli, +11,8% hittil i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg på linje med Oslo Børs Fondets globale aksjer har

Detaljer

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør

Det er forskjell på fond. Kjære andelseier. Harald Espedal adm. direktør Lukk dokumentet Markedsrapport September 2002 6 INNHOLD Klikk på pil for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla fram og tilbake. 2 Kommentar 3 Avkastnings- og risikomålinger

Detaljer

SKAGEN Vekst. November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne

SKAGEN Vekst. November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne SKAGEN Vekst November 2006: Mot et godt nytt år for andelseierne Månedsoppsummering SKAGEN Vekst: + 2,3% i november, + 25,7% hittil i 2006 Fondets norske aksjer har i år utviklet seg bedre enn Oslo Børs

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 10. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

5Markedsrapport August 2001

5Markedsrapport August 2001 5Markedsrapport August 2001 Det kan se stygt ut. Men det blir ofte vakkert til slutt. Sparing i aksjefond er for deg som tenker langsiktig. Historisk har avkastningen i aksjemarkedet vært betydelig bedre

Detaljer

SKAGEN Global. Desember 2006

SKAGEN Global. Desember 2006 SKAGEN Global Desember 2006 Oppsummering SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks: 10,8%) Markedsnervøsitet angående Inflasjon, usikkerhet rundt sentralbankenes ambisjoner og lavere økonomisk vekst har

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i mars mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk stat

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 51. 18. desember 2006 Tilbakeblikk på uke 50. Etter at Oslo Børs steg svakt i uke 49, ble det nok en sterk uke i forrige uke. Hovedindeksen endte opp til ny

Detaljer

2Markedsrapport Mars 2001

2Markedsrapport Mars 2001 2Markedsrapport Mars 2001 Oppmuntrende start på året SKAGEN Fondene har fortsatt den gode utviklingen fra desember. Alle våre fond har en positiv avkastning og ligger foran sine respektive referanseindekser.

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport januar 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 1,2 prosent i januar mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og en negativ avkastning på 0,4 prosent for

Detaljer