PROTOKOLL INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD Tid: Fredag kl (i tilknytning Årskonferansen i Trøgstad) Sted: Trøgstad kommunehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD Tid: Fredag 06.02.2015 kl. 12.45 15.00 (i tilknytning Årskonferansen i Trøgstad) Sted: Trøgstad kommunehus"

Transkript

1 PROTOKOLL INDRE ØSTFOLD REGIONRÅD Tid: Fredag kl (i tilknytning Årskonferansen i Trøgstad) Sted: Trøgstad kommunehus MEDLEMMER Aremark Kommune Geir Aarbu Aremark Kommune Jon Fredrik Olsen Askim kommune Lars Holene Askim Kommune Synnøve Rambek Askim Kommune Thor Hals Erik Unaas Kjetil Igletjern Tom-Arne Tørfoss Håvard Jensen Bjørn Sjøvold Håvard Osflaten Espen Jaaval Kjersti Nythe Nilsen Sten Morten Henningsmoen Anne Kirsti Johnsen Jeanette M. Jansson Kari Pettersen Skiptvet Kommune Anne Grethe Larsen Skiptvet Kommune Svein Olav Agnalt Spydeberg Kommune Heidi Vildskog Spydeberg Kommune Knut Espeland Spydeberg Kommune Morten Strande Ole Andre Myhrvold Tor Melvold Tor-Anders Olsen OBSERVATØR Østfold Fylkeskommune Siv Henriette Jacobsen SEKRETARIAT Indre Østfold Utvikling Bjørn W. Johansen Ida Marie Ruud Stemmedalen Presentasjon av Trøgstad kommune v/ordfører Ole Andre Myhrvold 01/2015 Godkjenning av innkalling og dagsorden innkalling og dagsorden ble godkjent, inkl. to nye saker: - Orientering om Høgskolen i Østfold i Indre Østfold v/bjørn W. Johansen - Orientering om forslag til endringer for IKS v/ Åsmund Koppevik 02/2015 Godkjenning av protokoll Protokoll fra ble godkjent 1

2 3/2015 4G dekning i Indre Østfold v/robert Lindemark Indre Østfold Data IKS Lindemark og prosjektleder Kjartan Lodden la frem notat om 4Gdekning i Indre Østfold. Bakgrunnen er at anbudene for telefontjenester går ut ved nyttår for alle kommunene. IØD oppfordret til å benytte denne anledningen til ikke kun å la dette gjelde mobilpriser. Mener nytt anbud bør inkludere krav om utbygging av 4G og fiber som et krav til operatører for å få lov til å levere telefontjenestene. Med utgangspunkt i volumbehovet i Indre Østfold, tilbyr Indre Østfold Data å kjøre en anbudsprosess på vegne av kommunene i Indre Østfold. IØD har kompetanse og er motivert for ta på seg en slik oppgave, uten økte kostnader for kommunene. Presisering at dette gjelder alle kommuner i Indre Østfold, ikke kun eiere av selskapet Indre Østfold Data. - Ros fra Regionrådet til oppspillet, som oppfattes som en koordinering av et arbeid som hver kommune i dag jobber mye med hver for seg. - Full 4G dekning for innbyggere og næringsliv må være overordnet målsetting. - Kommunale og offentlige bygg. Regionrådet støtter notatet, med følgende merkede endringer/påpekninger til det tenkte tredelte anbudet: Spesifisere det overordnede målet, som er at alle innbyggere og næringsliv i Indre Østfold skal få full 4Gdekning. 1) Ordinært anbud om ringepriser fasttelefon og mobiltelefon for kommunene og deres ansatte, samt krav til 4G dekning i prioriterte kommunale bygg. 2) En opsjon for hver kommune om å gå i dialog med tilbyder om rammebetingelsene for utbygging av 3G/4G dekning og fiberkablet internett for kommunenes innbyggere. Kommunens innskudd kan være infrastruktur og tilrettelegging, bistand til forenklet prosess, eventuell kanalisering av tilskudd fra stat, fylke, næringsliv osv. 3) En intensjonsavtale som sørger for at kommunene i et 8-10 års perspektiv ikke lenger skal behøve å bygge lokale nettverk, men kunne støtte seg på 4G/5G dekning utendørs såvel som innendørs i alle kommunale og offentlige bygg. Som et ledd i dette er det naturlig å vurdere en overføring av drifts- og vedlikeholdsansvar for nødvendig kommunal infrastruktur til tilbyder. 2

3 4/2015 Høringsuttalelse KVU Oslofjordforbindelsen v/ Bjørn W. Johansen IØU En fast forbindelse mellom E6 i Østfold og E18 i Vestfold vil få stor betydning for Østfold og Indre Østfold gjennom en regionforstørring som påvirker bosetting og arbeidsmarked. Regionrådets tidligere AU har da også deltatt aktivt i KVU arbeidet. Dagens AU har deltatt i sluttfasen av arbeidet tidlig i Indre Østfold Regionråd har ikke mottatt formell henvendelse om høringsuttalelse fra Statens Vegvesen men har engasjert seg i arbeidet og må følge dette opp med en høringsuttalelse. Høringsfristen er 1. mars Som følge av at tidsfrist 1. mars ikke gir mulighet for Regionrådets behandling av en ferdig utarbeidet høringsuttalelse - ber AU om fullmakt til å utarbeide denne etter innspill i denne behandling. Det kan i denne være nyttig å se til Moss og fylkeskommunens saksinnstillinger. - Fylkeskommunens pkt. 1 er en realistisk tilnærming. - Følge opp fylkeskommunens videre prosess administrativt og politisk fremt til endelig behandling 28. februar. - Se til tidligere vedtak i regionrådet samt rv 114/115, rv 22 og rv 19. Regionrådets arbeidsutvalg gis fullmakt til å inngi høringsuttalelse til KVU for kryssing av Oslofjorden. 5/2015 Avklaringer og fremdrift i kommunereformarbeidet Rådmannsutvalget v/espen Jaavall presenterte prosjektplan og fremdriftsplan. Tor- Anders Olsen orienterte om prosess avholdt i Trøgstad, med fokus på en åpen diskusjon og refleksjonsrunder. Administrasjonen gjorde et forarbeid som så ble presentert arbeidsgruppen, etterfulgt av diskusjon i et utvidet formannskap. Målet var å danne oppmerksomhet for hvilke politikkområder som anses som mest viktige for kommunen. Diskusjonene blir et grunnlag for kartleggingen og øker forutsetningene som kommunen har for en konstruktiv dialog med andre kommuner i etterkant. 3

4 Eventuelt: Rådmannsgruppens prosjektplan/arbeidsbok og fremdriftsplan godkjennes. Regionrådet anbefaler at kommunene i størst mulig grad benytter dette i sitt videre arbeid. Det fremlagte forslaget fra arbeidsutvalget om å utrede Indre Østfold som en eller to kommuner støttes i utgangspunktet, utfordringen med forslaget dreier seg primært om gjennomføring i forhold til kommunenes eget ståsted og videre fremdrift. Rådmannsgruppen bes komme med forslag til hvordan disse to alternativer kan utredes hensyntatt kommunenes eget ståsted og videre fremdrift, jfr. også rådmannsgruppens Prosjektplan/arbeidsbok og fremdriftsplan. Prosessen bør legges opp med mål om endelig vedtak i kommunene i løpet av våren Nye regler IKS v/ Åsmund Koppevik Målet er å gi eiere begrenset ansvar, mot ubegrenset ansvar som i dag. Hovedproblemstillingen er knyttet til at IKS kan oppta lån på gunstige betingelser, og er rettet mot de IKS som driver markedsrettet virksomhet da disse kan få en fordel i markedet. Koppevik er spørrende til de nye reglene, den tid de fleste IKS (med unntak av IØR) i IØ har en ikke-markedsrettet drift og konsekvensen vil bli endrede betingelser for opptak av lån. Koppevik la frem innspill til reglene, utarbeidet av KS Bedrift. - Askim kommune har sendt inn eget innspill. Åsmund Kobbevik sender saksunderlaget til de enkelte kommuner. Den enkelte kommune beslutter hvorvidt de vil inngi høringsuttalelse. Høgskoletilbud i Indre Østfold Bjørn Winther Johansen presenterte status og videre planer for Høgskolen i Østfold sitt studietilbud i Indre Østfold. Et tilbud som drives fremover gjennom et samarbeid mellom fagpersoner i kommunene og Indre Østfold Utvikling og der Eidsberg er vertskommune (kulturtorget). 4

5 Regionrådet tar status og videre planer for Høgskolen i Østfolds sitt studietilbud i Indre Østfold til orientering. Ny dato for regionrådets møte i juni Etter ønske fra Indre Østfold Utvikling (tema «Regional næringsplan») og etter avtale med et flertall av ordførerne er regionrådsmøtet i 2. kvartal flyttet fra 05/6 (29/5) til 22/5 i Rømskog. 5

Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus

Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus RÅDSMØTE 03/15 - HAUGALAND VEKST IKS Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus Forfall: Ordfører Marte Eide

Detaljer

Representantskapets eierstrategi overfor Indre Østfold Utvikling IKS

Representantskapets eierstrategi overfor Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Representantskapets eierstrategi overfor Indre Østfold Utvikling IKS STRATEGI FOR PERIODEN 2016-2019 20.04.15 INNHOLD Prosess... 2 Eiertrategier overfor Indre Østfold Utvikling

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. november 2014

Rådmannsutvalget 28. november 2014 MØTREFERAT Rådmannsutvalget 28. november 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 21.11.14 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.06.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-11:40 Til stede Medlemmer: Anne Marie Lintho, Christian Granli, Martha Hersleth Holsen, Ole

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Kommunestyret 07.12.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 05.12.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Erik Mogens

Detaljer

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe: potensielle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Medlem Inger Anita Ruud FO Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Kommunereform utredning fase 1. Versjon: 1.1.1. Status: Vedtatt og revidert

Kommunereform utredning fase 1. Versjon: 1.1.1. Status: Vedtatt og revidert Kommunereform utredning fase 1 13.11.2014 Prosjektmandat Første fase av kommunens utredningsoppdrag i forbindelse med kommunereformen Filnavn: Prosjektmandat_kommunereform-utredning1_v-1_1_1.doc Side:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes.

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes. RÅDSMØTE 02/14 - HAUGALAND VEKST IKS Tid: Torsdag 19.06.14, kl. 14.00 18.30 (lunch fra kl.14.00-15.00) Sted: Skånevik Fjord hotell, Skånevik Forfall: Elling Hetland, Etne kommune Fra adm. møtte: K. Tormod

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 27. 28. NOVEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 27. 28. NOVEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr141127-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 27. 28. NOVEMBER 2014 THON HOTEL SVOLVÆR SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Torsdag 27/11 13.00 15.00 SR-sak 49/14 Mulighetsstudier

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 18.05.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-5 Dato 12. mars 2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 18.05.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-5 Dato 12. mars 2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 18.05.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-5 Dato 12. mars 2011 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Orienteringsvedlegg: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kvarts Kjell

Detaljer

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted :

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 09.03.2015 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Deltakere: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Forfall: I tillegg fra Åseral Kari Røynlid (det er ikke oppnevnt vara)

Deltakere: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Forfall: I tillegg fra Åseral Kari Røynlid (det er ikke oppnevnt vara) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 7.11.2014) Styre/organ: Sted: Lindesnesrådet Dato: Fredag 19.9.2014 Lindesnes rådhus, Kommunestyresalen Tidsrom: 8:30 10:00 (til og med sak 44)

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget I N N K A L L I N G til møte i Det faste planutvalget Det innkalles til møte i Det faste planutvalget torsdag 10. mars 2011 kl 19.30 på Kommunehuset. SAK NR. 03/11 ANNENGANGS BEHANDLING AV KLIMA- OG ENERGIPLAN

Detaljer

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 45406516 eller på e-post til hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no,

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 24.10.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Helsenettverket i Lister.

Helsenettverket i Lister. Helsenettverket i Lister. Referat fra møte på SSHF/Flekkefjord 9.12.2010. Møtested Møte tidspunkt Tilstede Forfall SSHF Flekkefjord Møterom: Auditoriet Torsdag.9.12.2010 kl. 10.00 14.00 Leder Bernhard

Detaljer

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010.

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Opplæringskomiteen vedtar: Vedtekter for fagskolen i Sør-Trøndelag gjennomgås og revideres i tråd med skoleeiers

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer