Vellykket årlig revisjonsstopp på våre offshore-felt. Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv An ExxonMobil Subsidiary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vellykket årlig revisjonsstopp på våre offshore-felt. Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv An ExxonMobil Subsidiary"

Transkript

1 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Vellykket årlig revisjonsstopp på våre offshore-felt Esso Norge AS Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv An ExxonMobil Subsidiary Forus Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: Slagen Postboks 2001 Postterminalen 3103 Tønsberg Tlf.: Erlend Kolve "Young Engineer of the Year" 2010

2 s4 s19 s29 s36 Vellykket nedstenging av Esso Energi distributør- Erlend Kolve "Young Verdens største fjellsykkelløp våre offshore-felt i høst I august ble den årlige revisjonsstoppen utført på våre offshorefelt. Samme måned utførte også dykkere vedlikeholdsarbeider på Sigyn-feltet. konferanse avholdt i juni 2010 Første dag av konferansen på Norsk Oljemuseum i Stavanger ble benyttet til å plassere Esso i et norsk, men også i et globalt oljeperspektiv. Engineer of the Year" 2010 Juryens begrunnelse for prisen var Kolves vesentlige bidrag til å øke produksjonen fra selskapets Ringhorne-felt med fat o.e. per dag. I&C Challenge 2010 Birkebeinerrittet er 95 kilometer langt og strekker seg over fjellet fra Rena til Lillehammer, med en total oppstigning på drøye 1750 meter. s12 Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv ExxonMobil har et team ledet av Gary Harald Isaksen som ser på hvordan marint liv i minst mulig grad skal påvirkes av lete- og produksjonslyd. s25 NM i friidrett i Sandnes august ExxonMobil var hovedsponsor for NM i friidrett i Sandnes i august. Mesterskapet, som trakk hele tilskuere, ble en stor suksess for arrangøren! s38 Vi ønsker våre nye ansatte velkommen Bildeoversikt med ferske kolleger. s8 Vellykket Offshore Northern Seas 2010 ONS var uten tvil en ny suksess både for ExxonMobil og for arrangøren. Nesten mennesker fra 91 forskjellige land besøkte messeområdet. s16 Praha Business Support Center (BSC) BSC-senteret er et av de største i verden og støtter ExxonMobils aktiviteter i rundt 30 land i Europa, Midtøsten og Afrika. s21 Jobben min: Øivind Smidesang distriktssjef med lang fartstid Øivind er distriktssjef i Vestfold og Buskerud, og en av seniorene i ExxonMobil med hele 33 år i forskjellige jobber for selskapet. s27 25 år: Jubileumsmesterskap i orientering 20 deltakere fra Stavanger, Slagen og Oslo møttes til dyst den første helgen i september på Lygnasæter nord for Hadeland. s33 Forberedelse til pensjonsalderen Seniorkurs Norsk Senter for Seniorutvikling ligger i Melsomvik, Vestfold og holder nyttig kurs for de som snart går over i pensjonistenes rekker. XOM internmagasin oktober 2010 Ansvarlig redaktør: Arvid Bærheim. Redaksjon: Arvid Bærheim og Kirsten Sivertsen Utforming: procontra. Repro og trykk: Kai Hansen. Internett: 3

3 Vellykket nedstenging av våre offshore-felt i høst Tekst Arvid I august ble den årlige revisjonsstoppen utført på våre offshore-felt. Stoppen på Jotun og Balder varte i ca. 10 dager den lengste så langt siden produksjonsstart for 11 år siden mens Ringhorne-stoppen gikk over 6 dager. Arbeidene ble utført av et integrert offshore og onshore shutdown-team, ledet av plattformsjefene Ove Amaliksen, Balder; Nils Terje Øidvin, Jotun; og Vidar Bringsli, Ringhorne. Hele manntimer gikk med til å gjennomføre de mange oppgavene, forteller Jo Petter Oftedal, Integrated Shutdown Coordinator, ansvarlig for å koordinere planlegging og utføring av revisjonsaktivitetene på våre offshore installasjoner. Jo Petter sier at det ligger over et års planlegging bak de hektiske aktivitetene som utfoldet seg over de ti dagene. Programmet i år minnet mye om det som ble utført under stoppen i Korrosjon var et viktig fokusområde. Under inspeksjonene, som blir jevnlig utført på produksjonsskipene, er det de siste årene blitt oppdaget korrosjon under isolasjonen på en del rørstykker (spools) på Balder og Jotun. Mange av rørstykkene er blitt skiftet ut eller reparert i år som i 2008, sier Jo Petter. Han forteller videre at fakkeltårnet på Balder-skipet også har gjennomgått reparasjon. På skipets fakkeltårn, som dekker hele 90 m 2, har vi skiftet ut 21 såkalte tulips, dvs. rør som gassen strømmer ut gjennom når den antennes. Tårnet, som har hatt en del korrosjon de siste årene, ble også reparert i Det ble også utført innvendige inspeksjoner av tanker og annet vedlikeholdsarbeid som krever trykk- og gassfrie systemer. Et stort prosjekt i Jo Petter Oftedal, Integrated Shutdown Coordinator, er fornøyd med god innsats fra alle som har bidratt i stoppen, slik at de kom i mål innenfor stramme tids- og budsjettrammer, og uten uhell av noe slag. Successful shutdown of our offshore fields this fall Jo Petter Oftedal, Integrated Shutdown Coordinator, is satisfied with the effort of everyone during the turnaround, contributing to the targets being reached within tight deadlines and budgets and without any incidents. August saw the annual maintenance turnaround be conducted on our offshore fields. The Jotun and Balder shutdown lasted for approx. 10 days the longest shutdown so far since the start of production 11 years ago whereas Ringhorne was shut down for a total of 6 days. The work operations were performed by an integrated offshore and onshore shutdown team managed by platform managers Ove Amaliksen, Balder, Nils Terje Øidvin, Jotun, and Vidar Bringsli, Ringhorne. As many as 16,000 manhours were consumed in performing the numerous maintenance tasks, says Jo Petter Oftedal, Integrated Shutdown Coordinator, responsible for co-ordinating the planning and execution of turnaround operations on our offshore installations. Jo Petter says more than a year of planning lays behind the bustling activities that unfolded over the ten days of shutdown. This year s program bore great resemblance to the activities under the year 2008 maintenance turnaround. Corrosion was an important area of focus. During the inspections, being performed regularly on board the production vessels, corrosion has, in recent years, been disclosed underneath the insulation of a series of spools on Balder and Jotun. Many of these spools have been replaced or repaired this year like in 2008, Jo Petter says. He goes on to say that also the flare tower of the Arbeid på Balders flammetårn i kveldssol. Work on the Balder flare tower at sunset. år har vært modifikasjoner på Ringhorne-plattformen for å tilrettelegge for boring av 3 nye brønner som startet i oktober. Det totale produksjonstapet for alle feltene under revisjonsstansen var fat oljeekvivalenter. At arbeidene har gått meget bra, er ingen tilfeldighet, understreker Jo Petter: God planlegging er en vesentlig årsak til at alle oppgavene ble fullført etter timeplanen og i henhold til budsjettene og viktigst av alt, uten uhell av noe slag. Selv om vi hadde litt dårlig vær et par dager, ble det bare små forsinkelser. I ExxonMobil går vi alltid systematisk til verks, og det såkalte Shut Down Management System (SDMS), som vi benytter under nedstengingsplanleggingen og stoppen, har vært meget nyttig. Planlegging krever minst nesten like mye tid og innsats som utførelse av vedlikeholdsjobbene. Balder FPSO has undergone repair. In the vessel s flare tower, covering as much as 90 m 2, we have replaced as many as 21 so-called tulips, i.e.. pipes through which the gas flows when ignited. The tower, which has seen quite some amount of corrosion in recent years, also underwent repair in Also internal inspections of tanks and other maintenance work requiring pressure- and gas-free systems, were conducted. A major project this year has been modifications to the Ringhorne platform in order to prepare for the drilling of 3 new wells which began in October. Total loss of production for all fields during the present maintenance turnaround was 845 thousand barrels of oil equivalent. The fact that the work has gone off very well, is no co-incidence, Jo Petter underlines. 4 5

4 Jeg kan nevne at vi allerede nå er i gang med å planlegge stoppaktiviteter for både 2011 og En annen hovedårsak til at stoppen ble vellykket, er dedikerte ansatte både offshore og på land, som virkelig trår til under de årlige vedlikeholdsstoppene. Absolutt alle som har vært involvert i stoppen, har bidratt positivt, det være seg innen innkjøp, logistikk, ledelse eller den fysiske utførelsen av jobbene. En stopp er en intens periode der det kreves full konsentrasjon om hver enkelt jobb. Alle har ytt det ekstra som skal til for å komme i mål innenfor stramme tids- og budsjettrammer. Dette har gitt gode resultater under årets som tidligere års revisjonsstanser, avslutter Jo Petter. Good planning is a primary reason why all tasks were completed according to schedule and on budget and most importantly, without accidents of any sort. Although weather conditions were rather poor for a few days, only small delays arose. In ExxonMobil, we always adopt a very systematic approach, and the so-called Shut Down Management System (SDMS) that we use during planning of the shutdown and turnaround has proven very useful. Planning takes almost the same amount of time and effort as actual execution of the maintenance jobs. I may add we are already in the process of planning turnaround activities for both 2011 and Another principal reason behind the success of the shutdown, is dedicated employees both offshore and onshore, and who really put in a great effort during the annual maintenance turnarounds. Dykkere utførte vedlikeholdsarbeider på Sigyn-feltet I slutten av august ble det utført vedlikeholdsarbeider på Sigyn-feltets undervanns produksjonsventiltrær (X-mas trees) og strømningskontroll-moduler under en planlagt vedlikeholdsstopp på Sleipner A-plattformen. Arbeidet ble utført av dykkere fra fartøyet Skandi Arctic, operert av selskapet Technip, via en rammeavtale om dykkeroperasjoner som ExxonMobil har med Statoil. Operasjonen som foregikk på 80 meters vanndyp, gikk over to dager, i henhold til plan og budsjett. ExxonMobil er operatør på Sigyn-feltet, som består av to gass/kondensatbrønner og en oljeprodusent knyttet opp mot Sleipner A-plattformen via en havbunnsramme. Divers performed maintenance work on the Sigyn field Late August, maintenance work was carried out on the Sigyn subsea production Christmas trees and flow control modules during a planned facility shutdown on the Sleipner A platform. The work was performed by divers from the Technip operated dive support vessel Skandi Arctic according to a Diving Frame Agreement with Statoil. The operation, performed at 80 metres waterdepth, was carried out during two days according to plan and budget. ExxonMobil is operator of the Sigyn field, which consists of two gas/condensate producers and one oil producer that are connected to the Sleipner A platform via a subsea template. Det kan være trangt når rør utskiftes. Her fra Jotun A-skipet. There is often little space when pipes are changed out. Here from the Jotun FPSO. Everyone who has been involved in the maintenance turnaround has, without exception, made a positive contribution, be it within procurement, logistics, management, or in the physical execution of the jobs. A shutdown of this nature is an intense period in which full concentration on each individual job is required. Everyone has performed the little extra that it takes in order to be successful within the tight time and budget frames available. This has secured good results during this year s and previous years maintenance turnarounds alike, Jo Petter concludes. Dykkere arbeidet med Sigyn-inspeksjon fra dykkerfartøyet Skandi Arctic over to dager på 80 meters vanndyp. Divers performed Sigyn inspection from the dive support vessel Skandi Arctic over two days at 80 metres waterdepth. 6 7

5 Vellykket ONS 2010 Tekst Kirsten Offshore Northern Seas 2010 eller ONS var uten tvil en ny suksess både for ExxonMobil og for arrangøren. Nesten mennesker fra 91 forskjellige land besøkte messeområdet, og på konferansen deltok industriledere. På festivalen i Stavanger sentrum var det rundt som hørte på konserten med Åge Alexandersen og fikk med seg årets avslutningsfyrverkeri torsdagskvelden. I tillegg arrangerte ExxonMobil et vellykket hageselskap hjemme hos Lee og Ty, vårt Young Professionals-lag gjorde en flott innsats gjennom sin presentasjon, Beverly Mentzer fra ExxonMobil Upstream Research Center holdt et svært bra foredrag på konferansen, og 160 ansatte med familie deltok i årets "Run for Fun". Puuh for en uke! ONS-uka startet med at familien Tillman inviterte ca. 200 gjester til hageselskap hjemme hos seg. Mat, underholdning og vær klaffet slik det skulle og stemningen var svært god. ONS 2010 with success There is no doubt that Offshore Northern Seas (ONS) 2010 turned out a new success, to ExxonMobil and the organizer alike. Close to 50,000 people from 91 different countries visited the exhibition area, including 1,200 industry leaders attending the conference. Approximately 10,000 people came to the festival concert given by Åge Aleksandersen in centre of Stavanger on Thursday night, which was rounded off with a display of fireworks. In addition, ExxonMobil hosted a nice garden party at Lee and Ty s place, our Young Professionals team made a great effort with their presentation, Beverly Mentzer of ExxonMobil Upstream Research Center gave a very good talk at the conference and 160 employees participated together with their families in this year s Run for Fun. What a week! ExxonMobils stand på messeområdet var gjenbruk fra 2008, men med en del justeringer framstod den nesten som ny. Tradisjonen tro hadde vi Our ONS week started out with a garden party given at the Tillmans. Everything was excellent food, entertainment, weather, as well as the general atmosphere. At the exhibition, the ExxonMobil stand was a reuse from 2008, appearing however as near-new with a few adjustments. ExxonMobils stand var ombygget gjenbruk fra tidligere ONS-utstillinger, men framstod som ny. Vi presenterte noen av selskapets hovedbudskap/satsinger når det gjelder å løse verdens økende behov for energi samtidig som vi fokuserer på å redusere utslipp. Blant de mange besøkende var også den britiske oljeministeren Charles Hendry. ExxonMobil's stand was rebuilt reuse from previous ONS exhibitions, but appeared as new. We presented some of the company's main messages/initiatives with regard to solving the world's increasing need for energy with less emissions involved. Among the many visitors was also the British Minister for Energy Charles Hendry. Kevin Costner flankert av Kristin Kragseth og Lee Tillman på ExxonMobils stand hvor han hadde et timelangt møte med vår ledelse i egenskap av sin eierrolle i oljeserviceselskapet "Blue Planet Solution", som har vært aktive i opprydningen i Mexico-gulfen med sin sentrifugeteknologi. Kevin Costner flanked by Kristin Kragseth and Lee Tillman at ExxonMobil's stand where he had a meeting with our management in his capacity as founder of the oil service company "Blue Planet Solution" which has been active in the clean-up work in the Gulf of Mexico with their centrifuge technology. Ca. 200 gjester var invitert til hageselskap hjemme hos Lee og Ty hvor de også fikk høre Morten Abel med September When som avslutning av kvelden. About 200 guests were invited to garden party at Lee and Ty's home where they also had the chance to hear Morten Abel with his band September When at the end of the evening. også i år et nytt interaktivt energispill som var minst like populært som tidligere år, og hvor køen som vanlig var lang fra messen startet og til de siste minuttene før stengetid på fredagen. Her var det om å gjøre både å teste kunnskap og få en premie. Utgangspunktet for innholdet på standen var "Energy for more people" som var ONS-mottoet dette året. Her fokuserte vi på noen av ExxonMobils hovedbudskap/satsinger med hensyn til hvordan selskapet vårt bidrar til å løse verdens økende behov for energi samtidig som vi fokuserer på å redusere utslipp. Vi viste for eksempel hvordan oljeprodukter også kan brukes innenfor fornybar energi i for eksempel vindmøller, solcellepanel og batteriteknologi. Vi hadde svært godt besøk på standen vår og jeg vil berømme standbetjeningen som nok en gang gjorde en Following tradition, we introduced a new interactive energy game, which was no less popular this year than earlier, and in front of which people were waiting in line throughout the exhibition. The purpose of the game was twofold: testing your knowledge and getting a prize. Our stand was focused on this year s ONS slogan Energy for more people, covering some of Exxon Mobil s main targets with respect to meeting global energy needs with less emissions involved. For instance, we showed how oil products can also be used as renewable energy, viz in windmills, solar panels and battery technology. Many people came to our stand, and I would like to commend our excellent staff, who attended to the visitors in the best manner possible this year too. I firmly believe that everybody, irrespective of level and position, felt 9

6 jobbet fram sitt innlegg om utfordringer forbundet med "New Frontiers". Dette presenterte de på hovedscenen framfor konferansedelegatene. Spennende, en ny erfaring og svært lærerikt, er de alle enige om i etterkant. Mosjonsløpet "Run for Fun" ble arrangert for 10. gang og samlet i år over 2000 deltakere totalt sett. ExxonMobil var godt representert med 160 deltakere og vi fikk vist at vi er å regne med enten det gjelder olje og gass, eller løp og lek. Etter løpet var det samling i sentrum av Stavanger til mat, drikke, konsert og fyrverkeri. ONS er over for denne gang, og vi kan se tilbake på nok et vellykket ONS-arrangement! connected with New Frontiers. Their results were presented on the main scene in front of the conference delegates. In retrospect, all of them agree that the new experience was both exciting and instructive. The exercise race named Run for Fun was set up for the tenth time, gathering a total of more than 2000 participants. ExxonMobil was well represented with 160 participants, all of whom were proving that they have to be taken into consideration when it comes to race and sports, as well as oil and gas. After the race, everybody gathered in the city centre for food, drink, a concert and firework displays. Once again ONS is over, once again a successful one! Standbetjeningen hadde travle dager og gjorde en flott innsats i møte med publikum. The stand crew had busy days and made a great effort in welcoming the visitors at our stand. flott innsats i møtet med publikum. Jeg tror bestemt at alle uansett stand og stilling følte seg velkomne og fikk et godt innblikk i hva selskapet står for, hvilke verdier vi er opptatt av og hva vi kan bidra med, sier Kristin Kragseth, Nordic Public and Government Affairs Manager. Konferanserommet ble flittig benyttet til møter med myndigheter og samarbeidspartnere og de mest prominente gjestene denne gang var nok den britiske energiministeren Charles Hendry og Kevin Costner ikke som filmskuespiller, men som industrimann med fokus på oljeopprydning. Beverly Mentzer, Manager, Gas Facilities Divison, ExxonMobil Upstream Research Center, holdt et foredrag med tittelen "Critical Future Technology Needs" på torsdagen og noen av hennes hovedbudskap var utfordringen ved at 8 milliarder mennesker vil trenge rimelig energi noe som igjen vil kreve integrerte, energieffektive teknologiske løsninger med minst mulig utslipp. Disse løsningene vil kreve store investeringer i form av kompetanse, teknologi og tekniske nyskapninger. Vårt Young Professionals-lag med Steffen Varpe, Erlend Kolve og Kristin Alne samt Kirsten Millar, Virgine Patacz og Osman Hassan fikk en spennende og ny utfordring da de welcome and were well informed about our company, our targets, values and contributions, says Kristin Kragseth, Nordic Public and Government Affairs Manager. The conference room was frequently used for meetings with authorities and cooperation partners, this year's most prominent guests being the British Minister for Energy Charles Hendry and Kevin Costner not in the capacity of an actor, but as a man of industry focusing on oil spill recovery. On Thursday, Beverly Mentzer, Manager, Gas Facilities Division, ExxonMobil Upstream Research Center, gave a presentation entitled Critical Future Technology Needs, dealing mainly with the challenge constituted by 8 billion people in need of inexpensive energy in the future. In its turn, this challenge will require integrated, energy efficient technological solutions involving lowest possible emissions. These solutions will require investments with respect to competence, technology and technical innovations. Our Young Professionals team, consisting of Steffen Varpe, Erlend Kolve and Kristin Alne, as well as Kirsten Millar, Virgine Patacz and Osman Hassan had an exciting and new challenge when working on their speech on challenges ExxonMobils Young Professionals-lag med Steffen Varpe, Kirsten Millar, Kristin Alne, Erlend Kolve, Osman Hassan og Virgine Patacz gjorde en flott presentasjon på hovedscenen for konferansedelegatene. ExxonMobil's Young Professionals team consisting of Steffen Varpe, Kirsten Millar, Kristin Alne, Erlend Kolve, Osman Hassan og Virgine Patacz made a great presentation on the main scene for the conference delegates. Rune Karstensen i god driv i mosjonsløpet "Run for Fun" hvor 160 ExxonMobilansatte med familier deltok med etterfølgende samling for mat og drikke i Stavanger sentrum. Rune Karstensen during the exercise race "Run for Fun" where 160 ExxonMobil employees and family members participated with subsequent social gathering for food and drinks in the center of Stavanger

7 Forskningsprosjekter om lydens innvirkning på marint liv Tekst Kirsten ExxonMobil har et team ledet av Gary Harald Isaksen i ExxonMobil Exploration Houston som ser på hvordan marint liv i minst mulig grad skal påvirkes av lete- og produksjonslyd for å muliggjøre enda bedre tilgang til olje- og gassressursene. For å nå disse målsettingene jobbes det på flere måter for å øke vår forståelse av hvordan industriens lydkilder kan påvirke det marine livet. Dette inkluderer intern forskning og forskning via akademiske programmer støttet av ExxonMobil, samt felles industriprogrammer. I tillegg gir teamet støtte til EM oppstrømsoperasjoner med tekniske råd, nye marine- og geofysiske miljøoperasjons-standarder og vitenskapelig baserte risikovurderinger. En annen viktig oppgave er å informere interne og eksterne interessenter og opinionsledere. ExxonMobil er det ledende energiselskapet i Exploration and Production Sound and Marine Sound Joint Industry Program, sier Gary. ExxonMobil satte igang dette prosjektet i 2004, og det er nå 10 medlemsbedrifter som gir øknomisk støtte til forskningen med et årlig beløp på totalt 3,2 millioner dollar. Ved årsslutt i 2009 hadde samarbeidsprogrammet inngått totalt 34 kontrakter innenfor fem forskningskategorier, og den akkumulerte verdien av disse kontraktene er 19 millioner dollar. Forskningskategorier og målsettinger Betydningsfulle vitenskapelige resultater blir nå samlet, basert på mange Research projects on the impact of sound on marine life A team led by Gary Harald Isaksen of ExxonMobil Exploration Houston is looking at how marine life may be affected as little as possible by exploration and production (E&P) sound and to further enable access to oil and gas resources. To reach these objectives, work is going on in multiple ways to advance our understanding of how sound generated by the E&P industry may impact marine life. This includes internal research and research via ExxonMobil funded academic programs, as well as joint industry programs. In addition, the team supports EM Upstream operations with technical advice, new marine geophysical operations environmental standards, and science-based risk assessments. Another important task consists in informing internal and external stakeholders and opinion leaders. ExxonMobil is the lead energy company for the Exploration & Production Sound and Marine Sound Joint Industry Program, Gary says. ExxonMobil initiated this project in 2004, and there are now 10 member companies funding the research with an annual budget of a total of USD 3.2 million. By the end of 2009, the JIP had established a total of 34 contracts within five research categories, the cumulative value of these contracts being USD 19 million. Sameksistens mellom oljevirksomhet og marint liv. forskningsstudier fra hele 24 universiteter på verdensbasis. De fem forskningskategoriene man arbeider innenfor er lydkildekarakterisering, fysiske-, psykologiske- og hørselseffekter, adferdsreaksjoner og betydelige biologiske effekter, lindring og måling, samt forskningsverktøy. Co-existence between oil industry and marine life. (Photo: C. Richter) worldwide. The five research categories within which work is currently going on, are sound source characterization, physical, physiological and hearing effects, behavioral reactions and biologically significant effects, mitigation and monitoring, and research tools. Research categories and objectives Significant scientific results are now being yielded, based on numerous research studies from as many as 24 universities Gary Harald Isaksen i ExxonMobil Exploration Houston har siden 2004 ledet et prosjekt hvor man studerer hvordan marint liv i minst mulig grad skal påvirkes av lete- og produksjonslyd. Gary Harald Isaksen in ExxonMobil Exploration Houston has since 2004 led a project studying how marine life may be affected as little as possible by exploration and production sound. Hva er målsettingen med disse felles industriprosjektene? Den overordnede målsettingen er å identifisere spesifikke spørsmål som relaterer seg til de virkningene lyd fra leteog produksjonsindustriens operasjoner offshore har på marint liv. Dette følges opp med forskningsprogram for å teste ut vitenskapelige hypoteser og produsere de dataene som trenges for å sette disse spørsmålene på dagsordenen, sier Gary. What is the objective of these joint industry programs? The overriding objective is to identify specific, operationallyfocused questions that relate to the effects of sound generated by the offshore E&P industry on marine life. This is followed up by pursuing a research program that will test scientific hypotheses and produce the data needed to put these questions on the agenda, Gary says. 13

8 Han forteller at programmet grovt sett arbeider innenfor fire kategorier: Gi en mer omfattende forståelse av hvordan olje- og gassoperasjoner offshore kan påvirke miljøet. Informere og oppdatere offentlige beslutningstakere og påvirke utviklingen av prosesser initiert av myndighetene som påvirker lete- og produksjonsoperasjoner på verdensbasis. Avgjøre basis for skadebegrensningstiltak som er beskyttende for marint liv, som er kostnadseffektive, vitenskapelig støttet og troverdige også for eksterne interessegrupper. Gi innspill når det gjelder planlegging av effektiv og miljøbeskyttende lete- og produksjonsutbygging. Praktiske resultat Et av de mest praktiske resultatene av disse felles forskningsprosjektene har vært utviklingen av et passivt akustisk (PAM) software-system kjent som PAMGuard, sier Gary. Det muliggjør påvisning av "hvalsang" under operasjoner slik at fartøyer kan holde en sikker avstand. PAMGuard har allerede gjennnomgått en rekke feltforsøk hovedsakelig i Mexicogulfen og er allerede blitt den akustiske overvåkingsteknikken som blir foretrukket av mange av lovgiverne. For mer informasjon om tidligere og nåværende forskningsprogram er det mulig å gå inn på internettsiden He says the program objective essentially consists of four categories: Afford a more comprehensive understanding of how offshore oil and gas operations may impact the environment. Inform and update public decision-makers and influence the development of regulatory initiated processes that affect E&P operations globally. Determine the basis for mitigation measures that are protective of marine life, cost effective, scientifically supportable and credible also with external stakeholders. Feed into the process of planning efficient and environmentally protective E&P project development. Practical outcomes One of the most practical outcomes of these Joint Industry Programs may have been the development of a passive acoustic (PAM) software system known as PAMGuard, Gary says. It enables detection of vocalizing whales during operations so that vessels can keep a safe distance. PAMGuard has already undergone a number of field trials principally in the Gulf of Mexico and has already become the acoustic monitoring technique preferred by many legislators. For further information about previous and current research programs, it is possible to access the following Internet site Følgende selskaper deltar i Sound and Marine Life Joint Industry Project: ExxonMobil ConocoPhillips Statoil Chevron Eni International Association of Geophysical Contractors (IAGC) BG Group BHP Billiton Woodside Santos It is Exxon Mobil Corporation's policy to conduct its business in a manner that is compatible with the balanced environmental and economic needs of the communities in which it operates. We want to achieve excellent environmental performance and be recognized as an industry leader who operates responsibly everywhere we do business, and who, in doing so, will Protect Tomorrow. Today. R.W. Tillerson Oljeindustrien støtter forskning for å forstå bedre hvordan industriaktiviteter kan påvirke hval og annet marint liv. Havene dekker 70 prosent av jorda og er hjem for et stort spekter av marint liv så som hvaler, niser og seler. Disse dyra bruker lyd for å navigere, finne mat, unngå fare og kommunisere. The petroleum industry is sponsoring research to better understand how industry activities may affect whales and other marine life. Oceans cover 70 percent of the earth and are home to a wide range of marine life, including whales, porpoises and seals. These animals use sound to navigate, find food, avoid danger and communicate.

9 Praha Business Support Center Tekst Kirsten I april 2004 opprettet ExxonMobil sitt Business Support Center Prague (BSC). Bakgrunnen for at Praha ble valgt, var stor tilgang på språkkyndig personell. Dessuten betyr det å samle tjenester for flere land på et kontorsted økt effektivitet. BSC-senteret er et av de største i verden og støtter ExxonMobils aktiviteter i rundt 30 land i Europa, Midtøsten og Afrika. Antall ansatte var ved årsslutt 2009 nesten 1100, og tallet øker fortsatt. Forretningsområdene som er representert i BSC Prague er Lubricants and Specialities, Procurement, Payables, Credit, Chemicals Customer Service, og Fuels Marketing Customer Service. I tillegg til disse er det servicegrupper for Human Resources, Recruitment, Law, Global Real Estate & Facilities, samt ExxonMobil Information Technology. Kontorene til BSC er lokalisert i to bygninger Palac Flora og Luxembourg Plaza nær det historiske sentrum av Praha med gode kollektivtransportforbindelser. Det ene bygget (Flora) ble åpnet i 2004 og det andre (Lux) i De ansatte i BSC Prague er gjennomsnittlig 30 år gamle og har mellom 2 og 4 års ansiennitet. I løpet av det siste året har andelen ansatte med mer enn 4 års erfaring økt fra 11 til 24 %. Frans Horjus, Lead Functional Manager, L&S, forteller at organisasjonen har jobbet mye med og har sterkt fokus på å beholde og utvikle ansatte. Det er satt igang flere program for å motivere ansatte til å bli værende i selskapet, og det vil jeg si vi har hatt suksess med. Jeg kan nevne et program for nyansatte og også for arbeidsledere med 1 1/2 års ansettelsesforhold, rekrutteringsprogram, involvering og intern markedsføring, samt erfaringsoverføring og karriereutvikling. For ansatte med mer enn 2 års ansettelsesforhold har vi et program for arbeidsledereffektivitet, program for å Frans Horjus, Lead Functional Manager, L&S, i Praha Business Support Center forteller at antall ansatte nå er nesten 1100 og at dette fortsatt øker. Frans Horjus, Lead Functional Manager, L&S, in Prague Business Support Center says that the number of employees now is almost 1100 and that this number is still increasing. Business Support Centre Prague In April 2004 ExxonMobil established their Business Support Centre in Prague (BSC). Prague was chosen as the city can boast plenty of personnel skilled in languages. Also, the gathering of services for several countries in one office means increased efficiency. The BSC centre is one of the largest worldwide, supporting ExxonMobil s activities in approximately 30 countries in Europe, the Middle East and Africa. The number of employees was almost 1,100 at the end of 2009, and is still increasing. The areas of operation represented in BSC Prague are Lubricants and Specialities, Procurement, Payables, Credit, Chemical Customer Service and Fuels Marketing Customer Service. In addition, there are service groups for Human Resources, Recruitment, Law, Global Real Estate & Facilities and ExxonMobil Information Technology. BSC s offices are located in two buildings, Palac Flora and Luxembourg Plaza, close to the historical centre of Prague, offering ample transport services. The former building was inaugurated in 2004, the latter in The employees of BSC Prague are aged 30 years old on average, most of whom with 2 to 4 years of service behind them. During last year, however, the percentage of employees with more than 4 years experience rose from 11 to 24. Frans Horjus, Lead Functional Manager, L&S, says that their organization continuously has a strong focus on keeping and developing its employees. Several measures have been Gammelt og moderne i skjønn harmoni innfelt er ExxonMobils kontorbygg i Praha Palac Flora og Luxembourg Plaza nær det historiske sentrum av byen. Old and modern in good harmony inserted here is ExxonMobil's office buildings in Prague Palac Flora and Luxembourg Plaza close to the historic center of the city. fremme profesjonell karrierestige, omdefinering av medarbeiderstrategi, karrierestige/utvikling og resultatmåling av effektivitet. Det er imidlertid klart at mange store multinasjonale selskaper har forretningssentra i Praha og er ute etter folk med de samme kvalifikasjonene som vi ønsker. Totalt er 66 nasjonaliteter representert i BCS Prague og 16 forskjellige språk blir dekket hvorav ca. 50 ansatte dekker nordiske språk. 85 % av de ansatte er EU-borgere av disse er 56 % tsjekkiske og resten fra andre EU land. Splitten mellom kvinner og menn er 56/44 %. Innenfor de aller fleste forretningsområdene er det ansatte som betjener både oppstrøms- og nedstrømsorganisasjonene. taken to motivate employees to stay in the company, which has been successful. For instance, we have special programmes for new employees and managers with 1.5 years seniority, as well as programmes for the furtherance of recruitment, involvement, internal marketing, transfer of experience and career development. As for employees with more than 2 years seniority, we offer a supervisor efficiency programme, in addition to programmes for the furtherance of professional upward mobility, redefinition of employee strategy, professional development and efficiency rating. It should be noted, however, that several important multinational companies also have their BSCs in Prague, who are looking for people with the same qualifications as we are. A total of 66 nationalities are represented in BCS Prague, covering 16 different languages. Approx. 50 employees cover the Scandinavian languages. 85% of the employees are EU citizens, of which 56% Czech and the rest from other EU countries. The percentage distribution of women and men is 56/44. Within the bulk of our operation areas there are employees serving both upstream and downstream organizations

10 Tsjekkia/Praha: Tsjekkia har 10,3 millioner innbyggere og har en 1000 år gammel historie. Landet Tjekkoslovakia ble opprettet i 1918, ble delt i 1938 (Munchenavtalen), ble okkupert av Tyskland i 1939, men gjenopprettet i Landet var del av Østblokken fra februar 1948 og fram til "fløyelsrevolusjonen" i Tsjekkoslovakia ble delt i to republikker Tsjekkia og Slovakia i Tsjekkia ble medlem av NATO i 1999, ble tilsluttet EU i 2004 og sluttet seg til Schengen-området i Valutaen er fortsatt tsjekkiske koruna og innføring av euro er utsatt i flere år. Tsjekkia har ca. 80 % av EU27-gjennomsnittsinntekt. Praha er hovedstaden i Tsjekkia og har en befolkning på 1,2 millioner mennesker. Byen har en rik historie med mange historiske monumenter i flere arkitektoniske stilarter Karlsbruen, Gamleby-plassen, Praha-borgen osv. I 1992 kom det historiske senteret av byen på UNESCOs verdensarvliste. Arbeidsledigheten i byen er lav 3,7 % i Praha har en befolkning på 1,2 millioner mennesker, og det historiske senteret av byen står på UNESCOs verdensarvliste. Prague has a population of 1.2 million people, and the historic center of the city is on UNESCO World Heritage List. Czech Republic/Prague The Czech Republic, whose history can be traced back 1,000 years, has 10.3 million inhabitants. The state of Czechoslovakia was founded in 1918, divided in 1938 (the Munich Agreement), occupied by Germany in 1939, but restored in The country made part of the Eastern Bloc from February 1948 until the velvet revolution in In 1993, Czechoslovakia was divided into two republics, viz the Czech Republic and Slovakia. The Czech Republic became a member of NATO in 1999, joined the EU in 2004 and the Schengen area in Its currency unit is still koruna, the introduction of Euro having been postponed for several years. Average Czech income is approximately 80% of average in the 27 EU nations. The Czech capital of Prague currently has a population of 1.2 million people. The city is rich in history, with a number of historical monuments in a variety of architectural styles, some of which are the Charles Bridge, the Old Town Square and the Prague Castle. In 1992 the historical centre of Prague was added to the Unesco World Heritage List. Unemployment is low, amounting to 3.7% in Tekst Ola Stormorken Esso Energi distributørkonferanse avholdt i juni 2010 Esso Energis distributørkonferanse 2010 ble avholdt i den norske oljehovedstaden den juni. Esso Energi, vår norskeide distributør, inviterer sine distributører og transportører til konferanse hvert tredje år for å feire resultatene man har oppnådd i fellesskap, og for å stake ut kursen med hensyn til framtidig satsing innenfor partnerskapet. Stavanger er hovedsete for landets oppstrømsaktiviteter, og Esso Norge har også sitt hovedkvarter der. Første dag av konferansen ble benyttet til å plassere Esso i et norsk, men også i et globalt oljeperspektiv. Konferansen ble åpnet av Terje Valebjørg, styreformann i Esso Norge AS. Arrangementet foregikk i Norsk Oljemuseum, der det under en omvisning ble pekt på oljens betydning for Norge. Ørjan Jentoft fra Upstream ga tilhørerne en interessant innføring i ExxonMobils nåværende aktiviteter i Norge. Jentoft understreket den strategisk viktige betydning av at ExxonMobil som partner opprettholder sine investeringer i Nordsjøen: Esso i Norge produserer 10 % av all norsk olje og gass, og selskapet står også bak 10 % av ExxonMobils olje- og gassproduksjon på verdensbasis. Stavanger har fasilitetene og omgivelsene som er skreddersydd for en slik konferanse, og middagen var lagt til en særegen restaurant som heter Flor og Fjære. Den ligger på en øy som faktisk talt er blitt forvandlet til verdens nordligste palmeøy bare en halv times båttur fra Stavanger. Hovedsaken på konferansen var kompaniskap og forholdet til kundene, som skal sikre grunnlaget for fremtiden. Distributørene er våre langsiktige strategipartnere. Ved å trekke på interne og eksterne ressurser ble lørdagen også en informativ og verdifull dag. Med fokus på resultater, fremtidige veivalg og kundeforhold, kunne vi både feire tidligere resultater, og også presentere fremtidige veivalg med alle detaljer angående salg, markedsføring og drift. For å fremheve vår kunderelasjonsdel, hadde vi også invitert BMW Norge (vinner av kundetilfredshetsprisen for 2009), som ga en innføring i hvordan de har jobbet strategisk med å få fornøyde kunder. Norsk Petroleumsinstitutt informerte om oljens fortsatte betydning innenfor industrielle og hjemlige Esso Energi Agent Conference June 2010 The 2010 Esso Energi Agent Conference was held in the Norwegian oil capital Stavanger on June Esso Energi the Owned Reseller in Norway invites its agents and haulers to an agent conference every 3rd year to celebrate its common results and to secure guidance on future focus and prolonged partnership. The Esso Norway headquarter is located in Stavanger, and this is also the center for the upstream activities in Norway. The first day of the conference was therefore utilized to look at ExxonMobil s role in the oil industry in Norway, but also worldwide. The conference was opened by the chairman of the board of Esso Norge AS, Terje Valebjørg. The day was spent in the facilities of the Norwegian Oil Museum in Stavanger, where there was a guided trip in the museum showing the oil s importance in Norway. Ørjan Jentoft from the upstream organization at Forus gave us an interesting overview of Exxon Mobil s activities in Norway. Jentoft stressed the strategic importance of ExxonMobil as a partner maintaining its investments in the North Sea: Esso in Norway produces 10% of all Norwegian oil and gas, as well as 10% of ExxonMobil s worldwide oil and gas. The city of Stavanger has facilities and surroundings well suited for such a conference. There was a dinner at a very special restaurant called Flor og Fjære located on an island 30 minutes from Stavanger city by ferry. The island has been transformed into nothing else than the world s northernmost palm tree island. The focus of the conference was partnership and customer relationships, also to secure the base for the future: The agents are strategic long-term partners in the Norwegian reseller market. Both internal and external resources enabled an informative and valuable day on Saturday. With focus on results, future roadmaps and customer relationship, we could both celebrate past results in Esso Energi, as well as present the future roadmaps with all details inside sales, marketing and operations

11 energimarkeder. Siste eksterne foredragsholder var Herodes Falsk som holdt en flott og motiverende presentasjon med tittelen Menneskets beste venn er et smil!, som tok for seg forskjellige kundetyper og situasjoner. Presentasjonen var en viktig påminnelse om hvor viktig det er å være hyggelig og imøtekommende til enhver tid, samt å holde løfter man gir til kundene. Distributør-konferansen ble avsluttet med en gallamiddag, der Erling Haslerud, EAME I&C Manager/I&W Manager Norway, i sin tale berømmet Esso Energi og samarbeidspartnere for en vellykket felles innsats. Maten var utmerket, og det var musikk, show og dans langt ut i de sene nattetimer, noe som bidro til at konferansekomiteens mål ble oppnådd: Esso Energi sammen vinner vi fremtiden! Fornøyde deltakere på Esso Energis forhandlerkonferanse samlet før middag på den eksotiske restauranten "Flor og Fjære" på en øy utenfor Stavanger. Happy participants at Esso Energi s Agent Conference gathered prior to dinner at the exotic restaurant "Flor og Fjære" on an island outside Stavanger. To emphasize the customer relation part, we had also invited external parties from BMW Norway (the receiver of the Norwegian customer satisfaction prize 2009) presenting their roadmap for customer satisfaction. The Norwegian Petroleum Institute informed about the continuous importance of oil in the industrial/home heath market. Finally, an external motivator gave a spectacular presentation on the theme The smile people s best friend in terms of customer relationship! He talked about different customers and customer situations, and reminded us about how important it is always to be nice and pleasant and keep our promises when dealing with customers. The agent conference was concluded with a gala banquet with several speeches including also a celebrating speech from the EAME I&C Manager/I&W Manager Norway, Erling Haslerud, putting into perspective the importance of Esso Energi and its result together with its partnership agents. The food was remarkable, and it was music, show and dance until late hours, securing the aim from the conference committee: Esso Energi Together we will win the future! Tekst Kirsten Øivind Smidesang distriktssjef med lang fartstid Øivind er en av seniorene i ExxonMobil og kan se tilbake på 33 år i forskjellige jobber for selskapet. Det hele startet med bensinstasjonsdrift i Drammen og Oslo. Deretter ble det jobbing med butikkinnredning og uniformer for så å skifte over til distriktssjefjobb for Vestfold og Buskerud. Det ble videre et opphold i kortsalgsavdelingen som salgssjef. Deretter gikk turen til Bodø med hele familien til jobben som distriktssjef for Nordland og Sør-Troms. Etter 3 1/2 år i Bodø gikk turen tilbake til Skøyen for å jobbe med drift av Tiger selskapets egne stasjoner før ringen nå er sluttet og Øivind igjen er tilbake som distriktssjef i Vestfold og Buskerud. Øivind Smidesang long-serving District Manager Øivind is one of the seniors of ExxonMobil and can look back on 33 years in various jobs. He started his career in the company operating gas stations in Drammen and Oslo. After that he worked at store furnishing and uniforms, then changing to a district manager job for the Vestfold and Buskerud regions. This was followed by a stay in the card sales department as a sales manager. Then, accompanied by his family, he went north to Bodø to serve as a district manager for Nordland and Sør-Troms. Jeg kan se tilbake på en en lang og kjekk periode i selskapet med mange spennende jobber og utfordringer og ikke minst store endringer underveis. Jeg hadde ikke planlagt at yrkeslivet skulle tilbringes i et oljeselskap, det var reiselivsutdanning jeg tok og senere bygget på med noen BI-fag, slik at jeg ble diplomøkonom. Men livet kan være fullt av tilfeldigheter og jeg må si at jeg ikke har angret på dette valget en eneste dag! Jobben som distriktssjef Hva går jobben din som distriktssjef ut på? Jeg har totalansvaret for Tiger-stasjonene i mitt distrikt det vil si både økonomisk, personalpolitisk og når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Det er med andre ord jeg som er sjefen og dermed kan bestemme hva de skal gjøre og hvordan. I praksis vil dette selvsagt alltid være et samarbeid med stasjonsbestyrerne. Dette er derfor en annerledes jobb enn å være distriktssjef for forhandlereide stasjoner da kan man kun rådgi, ikke pålegge. After three and a half years at Bodø, he returned to Skøyen to concentrate on the operation of Tiger the company s own gas station chain. Now, with Øivind back as a district manager of Vestfold and Buskerud, the wheel has come full circle. I can look back on a long and stimulating career in the company. I ve held a number of exciting positions, I ve faced numerous challenges, and not to forget major changes on the way. I certainly had not planned to spend my whole working life in an oil company. I was educated with a view to working within tourism, and had taken a number of business study subjects, ending up as a graduate economist. But life is full of surprises, and I have to say I have not regretted the choices I made one single day! District manager Tell me about your work as a district manager what does it involve? 20 21

12 Jeg følger opp stasjonene med HMS-rapporter, ukentlige rapporter om økonomistyring og oppfølging, kvartalsrapporter om mathåndtering, renhold, oppfølging av reklamekampanjer osv. så mye av tida mi tilbringer jeg ute på stasjonene. Organisasjonsendringer Hva vil du si er de største endringene som har skjedd i organisasjonen i løpet av dine år i selskapet?... life is full of surprises, and I have to say I have not regretted the choices I made one single day! I have full responsibility for the Tiger stations in my district that means financially, and in terms of personnel policies, health, environment and safety. In other words, I am the boss and can decide what personnel are to do and how they should do it. Of course, in practical terms, I will always cooperate with the station managers. This is therefore a somewhat different job than being district manager for stations owned by distributors because then you can only give advice, not impose orders. jobben MIN Det er ikke lett å peke på en enkelt sak det var en stor endring da Tiger ble etablert i For mange var det en stor endring da hjemmekontor-ordningen ble etablert for 6-7 år siden. På regnskapssiden er også endringene store før hadde man regnskapsførere i Norge, nå skjer dette i Guatemala via SAP-regnskapssystemet. Tidligere var vi nok mer et "norsk" selskap, nå er vi sterkere integrert med ExxonMobil på verdensbasis, og det er en absolutt nødvendighet å kunne engelsk. Hjemmekontorordningen Hvordan er det å jobbe på hjemmekontor? Skepsisen var enorm da vi fikk vite det, men det har vel gått bedre enn fryktet. Det er klart det er ting du savner som kollegialt samvær, ingen i nærheten å prate/diskutere jobb med og kanskje lider også kreativiteten litt under at man sitter alene. Men det har også mange positive sider og jeg har etter hvert blitt utrolig fornøyd med å ha hjemmekontor. Jeg har nok lært å tilpasse meg også slik at jeg har funnet en balanse mellom jobb og privatliv. Har man hjemmekontor er det utrolig lett å "bare" ta en liten økt til på kontoret om kvelden. Man må derfor være bevisst og sette grensene selv det er jeg blitt flinkere til. Jeg tror nok det er en fordel å ha hatt noen år i arbeidslivet før man eventuelt kommer på hjemmekontor, for det krever at man har selvdisiplin og kan klare å organisere arbeidshverdagen selv. Nå er barna mine flyttet ut, så det er bare kona, bikkja Øyvind feirer 17. mai i Sverige hvor han og kona har en eiendom de reiser til så ofte som mulig her sammen med barnebarna Julia og Thea. Øyvind celebrates the 17th of May in Sweden where he and his wife have a country cottage they use as often as possible here with the grandchildren Julia and Thea. I monitor the stations as regards SHE reports, weekly reports on financial management and follow-up, quarterly reports on handling of food, cleaning, follow-up of advertising campaigns, etc. I spend much of my time at the stations. Organizational changes What would you say are the most fundamental changes which have taken place during your years in the company? Pointing to one specific case is not easy there was a big change when Tiger was established in To many of us the introduction of the home office arrangement 6-7 years ago also represented a dramatic change. Also in accounting, there are fundamental changes in the past we had accountants in Norway, now accounting is being done in Guatemala via the SAP accounting system. Previously we were more of a "Norwegian" company I guess. Now we are more integrated with ExxonMobil on a global basis, and it s an absolute necessity to master English. Home office How do you find working from a home office? There was enormous skepticism when we first got to know about this, but it has turned out better than we feared. Of course, there are things you miss, such as interaction with your colleagues. There is no one near to talk to/discuss your job with, and your creativity may also suffer when you re sitting on your own. However, there are also a number of positive sides to this, and I ve gradually become extremely satisfied with having a home office. I guess I ve learnt to adapt Øyvind er en ivrig fluefisker. I sommer resulterte det i en glad fisker med en laks på drøye 4 kg, tatt i elva Beiarn i Nordland. Øyvind is a keen fly-fisher. This summer the result was a happy fisherman and a salmon of 4 kilos from in the river Beiarn in Nordland county. og jeg her hjemme, men de som har små barn, kan jo synes det er greit å være hjemme når barna kommer fra skolen og dermed ha muligheten til å tilpasse jobbingen sin livssituasjonen. Og så slipper jo vi på hjemmekontor å sitte i bilkø til og fra jobb! Hvordan holder du kontakten med ledelsen? Vi holder kontakt via mail, telefon og møter. Det fungerer greit noen ganger kommer min sjef, som er Stine Solheim, og blir med meg ut noen dager i mitt distrikt, andre ganger reiser jeg inn til møter på Skøyen. Fritidsaktiviteter Øivind bor i Sætre på Hurum i Buskerud på landet, sier han selv. Både han og kona, som også fortsatt er yrkesaktiv og jobber som lærer i Drammen, drar imidlertid så ofte som mulig til stedet de eier på svenskekysten. Vi har kun 2 1/2 times reisevei ned til landstedet vårt hvor vi trives veldig godt og hvor vi reiser hele året. Der har vi en also in the sense that I ve found a balance between work and my private life. If you have a home office it s incredibly easy "just" to put in some time at the office in the evening. You therefore need to be conscious about the situation, and set your own limits and I ve become much more adept at this. I believe it s an advantage to have a few years of work experience before you start working from a home office, because it does require a certain amount of selfdiscipline to organize your daily routine. Now that the children have moved out, there are only my wife, my dog and myself, but employees with small children may find it convenient to be at home when the children arrive from school, thereby having the opportunity to adapt work to their life situation. And not to forget, with a home office you avoid the hassle of traffic jams going to and from the office! How do you keep in touch with management? We keep in touch through , telephones and meetings. It works out fine sometimes my boss, Stine Solheim, joins me on trips to my district, or I attend meetings at Skøyen. MY JOB 22 23

13 God ExxonMobil-eksponering NM i friidrett i Sandnes august ExxonMobil var hovedsponsor for NM i friidrett i Sandnes i august. Mesterskapet, som trakk hele tilskuere, ble en stor suksess for arrangøren! De leverte et prikkfritt arrangement, som dessuten ga et fint økonomisk overskudd. Wide ExxonMobil publicity during the Norwegian Athletics Championship in Sandnes August Øyvind har lang erfaring fra forskjellige jobber i selskapet, noe som dokumenteres ved dette bildet fra 70-tallet hvor vi fra venstre ser Terje Andersen, Jesper Lyngved, Odd Fjelldalen, Håvard Kjærstad og Øyvind Smidesang. Øyvind has long experience from different jobs with the company and this is documented through this picture from the 70-ies where we from the left see Terje Andersen, Jesper Lyngved, Odd Fjelldalen, Håvard Kjærstad and Øyvind Smidesang. ganske stor tomt som krever vedlikehold, det er mulighet for fisking og nok av praktiske ting å ta tak i. Ellers bruker jeg en del tid på treningsstudio jeg har stor glede av spinning. Tidligere syklet jeg mye, var med i Birken, men nå er jeg veldig glad for at vi har fått et treningsstudio like i nærheten. Dessuten er jeg opptatt av og glad i fluefiske. Jeg binder fluer selv og fisker fortsatt en del med fluestang, både om sommeren og på vinterstid. I tillegg har vi fem barnebarn som vi også forsøker å følge opp, men det er klart, vi er ikke noen "gammeldagse" besteforeldre med veldig god tid så lenge vi begge er yrkesaktive. Jeg er imidlertid blitt 61 år nå, så pensjonisttilværelsen er nok ikke så altfor langt unna. Leisure activities Øivind lives at Sætre, Hurum, in Buskerud county in the countryside, or so he says himself. Both he and his wife, who is active as a teacher in Drammen, leave as often as they can for their retreat located on the Swedish coast. It takes only 2 ½ hours to travel to our country cottage where we like to spend as much time as possible throughout the year. The lot is fairly large and requires a certain amount of maintenance. We can go fishing, and there are enough practical chores to attend to. Otherwise I spend some time in the gym where I like spinning more than anything else. In the past I used to bicycle a lot, and I even participated in Birken, but now I m more than happy that we have a gym nearby. Moreover, I m into fly-fishing. I tie my own flies, and go fishing with the fly rod both summer and winter. We have five grandchildren whom we try to devote some time with. Obviously, being economically active, we are no "old-fashioned" grandparents with a lot of time on our hands. However, I ve turned 61 now, so I guess retirement is beckoning not too far away. Tekst Arvid ExxonMobil har i flere år vært en av hovedsponsorene for de lokale friidrettsklubbene Skjalg og Sandnes IL. Kenny Rettore, leder i Sandnes IL og sponsor- og presseansvarlig for NM 2010, er svært godt fornøyd med støtten vårt selskap har gitt til mesterskapet spesielt, og til det lokale friidrettsmiljøet generelt. ExxonMobil har bidratt sterkt til breddesatsning, samt til å bygge opp unge talenter. Henrik Ingebrigtsen tilhører den første generasjonen av utøvere som begynte med friidrett da ExxonMobil gikk inn som sponsor for Sandnes Idrettslag, sier Rettore. NM-budsjettet var på i underkant av to millioner og for å kunne arrangere et så stort mesterskap, er Sandnes Idrettslag helt avhengig av gode sponsorer i ryggen, sier han. ExxonMobil har vært friidrettsgruppens hovedsponsor siden For å støtte opp om rekruttering og bredde innenfor friidretten lokalt, har selskapet siden 2001 vært inne som hovedsponsor for Sandnes Idrettslags friidrettsgruppe for å støtte klubbens mange utøvere. Det er leder i friidrettsgruppa, Ketil Volden, meget glad for. Vår visjon er Topp og bredde på samme arena. Takket være den verdifulle støtten fra ExxonMobil, som vi har øremerket til rekruttering og bredde innenfor friidretten, kan vi gi et Lokale idrettsstjerner gjorde det bra under NM på Sandnes bl.a. Bjørn Ustad Kristensen, Sandnes IL, som tok gull både på 5000 m og 3000 m hinder. Local athletes performed well during the Norwegian championship in Sandnes. Among them was Bjørn Ustad Kristensen, Sandnes IL, winning gold at both 5000 m and 3000 m hurdles. ExxonMobil was main sponsor of the Norwegian Athletics Championship in Sandnes in August. To the organizer, the championship proved a great success, attracting as many as 10,000 spectators! It was a perfect event, with a good margin of profit. For several years, ExxonMobil has been one of the sponsors of the local athletics clubs Skjalg and Sandnes IL (Sandnes Athletics Team). The leader of Sandnes IL Kenny Rettore, who was responsible for sponsorship and press contact during this year s championship, is extremely happy with the financial contribution of our company to the championship in particular, and to the local athletics clubs in general. ExxonMobil has strongly contributed to supporting the masses, as well as talent building. For instance, Henrik Ingebrigtsen belongs to the first generation of active athletes starting out as ExxonMobil became sponsor of Sandnes IL, says Rettore. The Norwegian Championship was budgeted to almost NOK 2 million, so for Sandnes IL to afford such a major championship, they have to rely on good sponsors, he says. ExxonMobil has been the athletics group s main sponsor since Kjetil Volden, leader of the athletics group, says gratefully: The company has supported our numerous athletes for all these years, furthering recruitment and mass participation alike

14 Jubileumsmesterskap i orientering ExxonMobils informasjonsdirektør Kristin Kragseth deler ut gullmedaljen til storfavoritten i spyd, Andreas Thorkildsen. Kristin Kragseth, Nordic Public and Government Affairs Manager, is handing out the gold medal to the favourite in javelin, Andreas Thorkildsen. godt tilbud til alle barn og unge i Sandnes som ønsker å drive med friidrett, sier han. Volden synes det var ekstra hyggelig at de lokale friidrettsutøverne leverte en så utmerket innsats som ga flere NM-titler og medaljer. Tre NM-titler til Sandnesløpere to titler til Bjørnar Ustad Kristensen på 5000 m og 3000 m hinder, samt gull til Henrik Ingebrigtsen på 1500 m og bronse på 800 m er resultater vi er svært stolte over. Begge løperne hadde dessuten kort tid i forveien hevdet seg bra under EM i Barcelona med Bjørnar på en sterk 9. plass på 3000 m hinder. At Skjalg fikk to medaljer på m og Sandnes sølv på den avsluttende stafettøvelsen, samt flere gode resultater fra morgendagens, lokale friidrettsstjerner, bidro også til at NM ble en lokal sportslig suksess, sier Volden. Informasjonsdirektør for ExxonMobil i Norden, Kristin Kragseth, synes det er hyggelig at mesterskapet ble så vellykket, og ikke minst at det gror så godt i bredden i norsk friidrett. ExxonMobil har i mange år sponset idrett/ friidrett både nasjonalt gjennom bl.a. ExxonMobil Bislett Games, og lokalt, som støtten til Skjalg og Sandnes IL. Vi synes det er viktig å støtte både toppidrettsutøverne og bredden. Idretten har mye til felles med næringslivet det gjelder å utfordre seg selv; løpe raskere, kaste lengre og hele tiden prestere bedre. Sandnes IL har virkelig levd opp til dette idealet, noe som er demonstrert gjennom klubbens arrangering av norgesmesterskapet i friidrett både i 2002 og Begge svært vellykkede mesterskap. Vi er stolte av å samarbeide med norsk friidrett, sier Kristin. Our vision is Elite and masses on one arena. Thanks to the support from ExxonMobil, which we have earmarked for recruitment and mass participation in athletics, we can offer a good deal to children and teenagers wanting to do athletics in Sandnes, he says. Further, Volden says he was particularly pleased that the local athletes did so well during the championship, which resulted in several titles and medals. We are extremely proud of Bjørnar Ustad Kristensen winning two titles, ie in 5,000 and 3,000 metres hurdle races, and of Henrik Ingebrigtsen s gold medal for his 1,500 metres race and bronze for 800 metres. Shortly before the Norwegian championship, during the European Championship in Barcelona, both runners had also done well, with Bjørnar on a solid ninth place in the 3,000 metres hurdle race. The fact that Skjalg got two medals in the 10,000 metres race and Sandnes got silver in the final relay race, also contributed to making the National Championship a local sports success, together with many other good results from the part of tomorrow s local stars, says Volden. Kristin Kragseth, Nordic Public and Government Affairs Manager, is pleased that the championship turned out a success, and not least that the masses are increasingly active in Norwegian athletics. For many years, ExxonMobil has sponsored athletics both nationally through ExxonMobil Bislett Games, for instance, and locally with their support to Skjalg and Sandnes IL. We find it important to sponsor elite athletes as well as the amateurs. Athletics has much in common with business life it is important to challenge oneself running more quickly, throwing the ball longer, always improving. Sandnes IL has really lived up to this ideal, having organized the two National Athletics Championships of 2002 and 2010, which were both very successful. We are proud to cooperate with Norwegian athletes, says Kristin. Tekst Rune Karstensen I gamle dager var det landskamper i orientering mellom Essokontorene i nedstrømsvirksomheten i Skandinavia. Etter en del år uten landskamper ble det i 1986 bestemt at vi skulle starte opp med Esso-mesterskapet i orientering igjen, denne gang også inkludert oppstrøm. Gjennom årene har arrangementene gått på rundgang mellom Stavanger, Slagen, Oslo, og noen år med Finland som vertskap. Snittet pr. mesterskap har ligget på 32 deltakere, med en høydare i Oslo på Løvlia i 1989 med 53 deltakere! Årets arrangement: 20 deltakere fra Stavanger, Slagen, og Oslo møttes til dyst den første helgen i september på Lygnasæter nord for Hadeland. De fleste dukket opp fredag kveld, noen etter laaang tid i ekstrem kø ut av Oslo, resten kom utover lørdag formiddag. Da dette var et 25-årsjubileum, var også innbudte gjester (X-Esso) med på arrangementet. Det ble vist video/dvd-film og bilder fra tidligere arrangement, og vi fant også fram vår gamle "Esso-i-skogen-fane" fra vårt lager på Skøyen. Årets utflukt gikk til solobservatoriet på Harestua med foredrag, omvisning og lunch. Dette var meget interessant og vellykket til tross for at astronomen Knut Jørgen Røed Ødegaard meldte forfall. Alle var skjønt enige i at vi vil tilbake en mørk vinterkveld, slik at vi kan titte litt nærmere på stjerner og planeter i de store kikkertene deres. Etter deilig hjemmelaget grønnsaksuppe returnerte vi til Lygnasæter og EM induviduelt. En representant for Hadeland O-lag hadde laget krevende løyper og var arrangør med god hjelp av Grete Espen vår ex-kollega som også er fra Hadeland. Løypene var tunge, og med våte, lange myrer i tillegg var løypa til tider teknisk utfordrende. Noen slitne minutter ble brukt i skogen på jakt etter poster, og nesten alle var fornøyd med løpet sitt. Oslos vinnerlag i stafett/oslo's winning relay team: Nina Sjue, Lars Christensen og/and Toril Eine. Jubilee orienteering championship Back in the old days, national orienteering championships used to be organized between Exxon s Scandinavian downstream offices. Following a number of years without national championships, it was decided in 1986 to once again begin organizing Exxon orienteering championships, this time including the upstream operations. The events have, throughout the years, alternated between Stavanger, Slagen, Oslo, and in some years, Finland as organizing host. Championship participation has averaged 32 competitors, with an all-time high in Løvlia, Oslo, in 1989 with as many as 53 competitors! This year s event : 20 competitors from Stavanger, Slagen and Oslo met up for combat at Lygnasæter north of Hadeland the first weekend of September. Most turned up on Friday night, following a looong period of extreme queuing up leaving Oslo, with the remaining competitors following suit on Saturday morning. This being a 25-year jubilee, also special, invited guests (X-Esso) joined the event. Video shots/dvd and photos from previous events were shown, and our old "Esso-iskogen banner was dug out from our depot at Skøyen. This year s excursion went to the Solar Observatory at Harestua, with lectures, a guided tour and a luncheon. 26

15 Erlend Kolve - Resultatene fra lørdagens individuelle løp ble som følger: I dameklassen vant Nina Sjue, Oslo og i herreklassen ble Rune Karstensen vinner. I klassen yngre herrer fikk vi en vinner fra Slagen, Eivind Børstad. Etter løpet tok de tøffeste en frisk dukkert i Lygnavatnet før alle samlet seg til festmiddagen og premieutdeling. Takket være velvillig assistanse og give-aways fra våre venner på Forus, ble det i jubileumsåret et bugnende premiebord. En lojal løper ble også hedret litt, Rune Karstensen fra Forus har deltatt i 24 mesterskap på rad. Etter premieutdelingen ble de raskeste veivalgene tegnet inn på storformatet av dagens løype. Søndagen opprant like flott og strålende som lørdagen, lagene til stafetten ble satt opp, og ut i skogen bar det. Det ble en spennende dyst mellom lagene, som til slutt endte med at Oslo gikk av med seieren til tross for at Forus hadde bedre tid, men dessverre pga. en misforståelse stemplet på feil post på 2. etappen. Oslos vinnerlag besto av følgende løpere: Nina Sjue, Lars Christensen og Toril Eine. Da gjensto lunch med påfølgende pokalutdeling før vi returnerte hvert til vårt. Og alle var enige om at det hadde nok en gang hadde vært en fin helg. Neste år går arrangørpinnen til Slagen. Hold av første helgen i september til en "Esso-i-skogen" opplevelse. Vi satser friskt mot de neste 25 år og 50-årsjubileum i 2035! Glade deltakere (20 i alt) fra Stavanger, Slagen og Oslo! Happy participants (20 in total) from Stavanger, Slagen and Oslo! This was all very interesting and successful despite the astronomer Knut Jørgen Røed Ødegaard s inability to attend. There was general consensus that we would all like to go back on a dark winter s evening to take a closer gaze at stars and planets through the large telescopes. Having had a helping of delicious home-made vegetable soup, we returned to Lygnasæter and EM on an individual basis. A representative of the Hadeland Orienteering team had marked out demanding tracks and acted as organizer, with the benevolent assistance of Grete Espen our ex-colleague also from Hadeland. The tracks were heavy, and featuring additional wet and boggy stretches along the way, were quite technically challenging at times. A few tiring minutes were spent in the forest looking out for posts, and most were highly pleased with their race. The results of Saturday s individual races ended up as follows: Winner of the ladies class was Nina Sjue, Oslo, and of the men s class, Rune Karstensen. Winner of the younger men s class was Eivind Børstad of Slagen. After the race, all the tougher guys had a refreshing plunge into Lygnavatnet (Lake Lygna) before everyone gathered for the evening s gala dinner and prize award ceremony. Thanks to the benevolent assistance and give-aways from our friends at Forus, the Jubilee year was able to boast a rich array of prizes. Special tribute was also paid to a loyal racer: Rune Karstensen from Forus has taken part in 24 championships in succession. After the prize award ceremony, the fastest track routes were plotted on to the largescale format of the day s track. Sunday dawned as grand and magnificent as the Saturday, the teams for the relay race were aligned and set off into the forest. It ended up a nerve-racking competition between the teams, the final outcome being Oslo s snatching the victory in spite of the Forus team showing off a better finishing time, the reason being the latter team had mistakenly punched an incorrect post on the 2nd leg. The winning Oslo team was composed as follows: Nina Sjue, Lars Christensen and Toril Eine. Remaining on the agenda was luncheon with subsequent cup award before we all went back to our everyday life chores. Everyone agreed it had once again been a most successful and eventful weekend. Next year s organizer is going to be Slagen. Do make sure to set aside the first week of September for a real "Esso-i-skogen" experience. We are heading boldly for the next 25 years and for a 50-year anniversary in 2035! Tekst Arvid "Young Engineer of the Year" 2010 I juni 2010 fikk Erlend Kolve, en 27-år gammel reservoar-ingeniør fra Voss, tildelt den prestisjefylte utmerkelsen Young Engineer of the Year av Society of Petroleum Engineers, avd. Stavanger. Juryens begrunnelse for prisen var Kolves vesentlige bidrag til å øke produksjonen fra selskapets Ringhorne-felt med fat o.e. per dag. Hvordan var det mulig få til en så vesentlig økning på et modent felt? Det startet med at jeg skrev masteroppgave på Universitetet i Stavanger (UiS) om Impact of Completion Technology on Drainage Efficiency in High Permeability Bottom-Water Drive Reservoirs. Kort forklart går det ut på å få mer olje ut av reservoarene med avansert reservoarteknologi. Jeg fikk sommerjobb hos ExxonMobil, og i mitt tredje studieår da jeg var ferdig med bachelorgraden, spurte jeg om jeg kunne få skrive nevnte masteroppgave her. Det fikk jeg, og jeg var dessuten så heldig å få en utmerket mentor i Bob Hoff som assisterte meg mens jeg jobbet på selskapets egenutviklede simulatorverktøy, sier Erlend, som nå arbeider som Lead Surveillance Engineer, NSP, Forus. Vannkoning en stor utfordring i mange olje-og gassreservoarer Erlend forteller videre at han studerte hvilke brønn- og reservoarparametre som er viktigst for produksjonsrater og utvinningsgrad i reservoarer som er utsatt for vannkoning. Vannkoning er et fenomen som oppstår i reservoarer med olje som er seigere og tyngre enn vann. Vann strømmer mye lettere enn olje. Når reservoaret tappes, vil brønnen derfor produsere stadig mer av vannet som ligger under oljesonen. Produksjonsraten kan lett falle fra til 5000 I juni ble Erlend Kolve tildelt den prestisjefylte utmerkelsen Young Engineer of the Year på grunn av hans vesentlige bidrag med å øke produksjonen på Ringhorne-feltet med fat o.e. per dag. In June, Erlend Kolve was awarded the prestigious distinction Young Engineer of the Year for his substantial contribution to increasing the Ringhorne field production by 5,000 barrels oe per day. Erlend Kolve Young Engineer of the Year 2010 In June 2010 Erlend Kolve, a 27-year-old reservoir engineer originally from Voss, was awarded the prestigious distinction Young Engineer of the Year by the Stavanger section of the Society of Petroleum Engineers. The jury s basis for awarding the prize to Kolve was his substantial contribution to increasing the Ringhorne field production by 5,000 barrels oe per day. What exactly made possible such a production increase in a mature field? It all started at the University of Stavanger when I was working on my master thesis entitled Impact of Completion Technology on Drainage Efficiency in High Permeability Bottom-Water Drive Reservoirs. In short, this is about getting more oil out of the reservoirs by means of reservoir technology. As a student, I was a summer worker in ExxonMobil, so when I had finished my bachelor s degree, I asked them if they would let me do my master thesis with them, and they said yes. What is more, I was lucky enough to get a mentor as excellent as Bob Hoff, who assisted me while I was working on a simulator tool developed by the company 28

16 fat olje i døgnet etter en tid når vannet strømmer inn. Etter hvert som vannmengden øker, vil det oppstå problemer med opphopning av gass, olje og vann i rørene. Det skaper store trykksvingninger i separatorene og fører i verste fall til at brønnen må stenges. Ved å stenge brønnen vil vannkonen slappe av og olje siver inn i stedet for vannet. Når vi så åpner brønnen opp igjen, vil den kunne produsere ved lav vannmengde en stund før vannet kommer tilbake. Denne prosessen kan med hell repeteres. Dette prinsippet ble benyttet på 3 Ringhorne-brønner som gav fat per dag i Deres levetid nærmer seg imidlertid slutten, og brønnslissene til de tre brønnene vil bli benyttet av de nye Ringhornebrønnene som nå skal bores. Vi planlegger å bruke det i andre aktuelle brønner, dvs. vi vurderer når syklingen skal skje, hvordan, hvor lenge etc. Kandidater er bl.a. flere brønner i Balder/Ringhorne-området etter hvert som vannet lager problemer, sier Erlend. Vellykket brønnintervensjon ga nye fat olje i døgnet Erlends sjefer i ExxonMobil ble så imponert av hans praktiske grep på masteroppgaven, at han ble tilbudt fast jobb ett år før mastergraden ble fullført. Hans kunnskaper medvirket til at selskapet besluttet å investere titalls millioner kroner i en brønnintervensjon på Ringhorne. Vi tolket geologiske data på nytt, og sammenholdt disse med produksjonsdata og vår nye kunnskap om vannstrømming (4D). Et hull ble skutt i produksjonsrøret, et sandfilter montert, og dermed kunne produksjonen starte opp igjen. Resultatet var nye fat olje i gjennomsnitt per dag. Ny karriere som forsker? Med suksessen han har hatt så tidlig i yrkeslivet er det kanskje duket for en ny karriere som forsker? Nei, selv om jeg liker teori, er jeg mest opptatt av å få omsatt teorien i praktiske resultater. Jeg er vokst opp på en bondegård, og gammeldags, praktisk hardt arbeid passer best for meg. Det var også en viktig grunn til at jeg valgte å studere på UiS, Stavanger, og ikke ved f.eks. NTNU, Trondheim, da studiet på UiS var mer praktisk anlagt enn i Trondheim, understreker vår Young Engineer of the Year. Kanskje noe å tenke på for dem som mener at UiS og andre nye universiteter bør nedlegges på grunn av manglende kvalitet? itself, says Erlend, now employed as a Lead Surveillance Engineer, NSP, at Forus. Water coning a great challenge in many oil and gas reservoirs. Further, Erlend says he made a study of which well and reservoir parameters are the most important with respect to production rates and exploitation degree in reservoirs exposed to water coning. Water coning is a phenomenon arising in reservoirs containing oil tougher and heavier than water. Water streams more easily than oil. When emptied, the reservoir will therefore produce more and more of the water underneath the oil layer. When water is flowing in, the production rate may after a while easily drop from 20,000 to 5,000 barrels a day. With an increasing water volume, there will be problems with excess gas, oil and water in the pipelines, producing in its turn significant pressure swings in the separators. At worst, the well will then have to be closed down. If the well is closed, the water cone will relax, leading to oil seeping in instead of water. When reopened, the well will then be able to produce at a low water volume for a while before the water returns. This process can be repeated with success. This principle was utilized in three Ringhorne wells, yielding 2,000 barrels a day in However, their operating time is now nearly over, so the drilling slots of the three wells will be used by the new Ringhorne wells which are currently about to be drilled. We are planning to use this priciple in connection with other future wells, ie we are assessing when cycling is to take place, how, for how long etc. There are several candidate wells in the Balder/Ringhorne area, where water is expected to be causing trouble, says Erlend. Successful well intervention yielding 3,000 barrels of oil a day Erlend s superiors in ExxonMobil were so impressed by his practical grasp on his master thesis that he was offered a permanent job one year before graduating. The skills he demonstrated contributed to the company s investing tens of millions of NOK in a well intervention at Ringhorne. We reinterpreted some geological data, evaluating them in the light of production data and our recently acquired knowledge of water flow (4D). A hole was shot into the production pipeline and a sand screen was fitted, and then production could restart, resulting in an average of 3,000 new barrels of oil per day. Boring på Ringhorne-plattformen. Drilling on the Ringhorne platform. 30

17 Aktiv også utenom jobben A new career as a researcher? Forberedelse til pensjonsalderen Seniorkurs i Melsomvik Ellers er det vel ingen overraskelse at den unge ingeniøren fra Voss er friluftsinteressert. Han liker å gå på ski og ta turer ut i naturen, og dessuten er han aktiv i bedriftsfotballen. En ny side av seg selv fikk han testet som et av medlemmene i vårt Young Professionals Team under årets ONS i Stavanger. (Se egen artikkel om ONS 2010 på side 10.) Det var veldig lærerikt å delta i dette teamet, og ikke minst var det spennende da gruppen opptrådde på hovedscenen foran mange konferansetilhørere. Masse hardt og kreativt arbeid lå bak denne presentasjonen. Det tok også mye tid, men vi hadde det veldig kjekt sammen, og jeg er veldig takknemlig og glad for at jeg fikk være med på dette, er Erlends konklusjon. Erlend på skitur i vakre omgivelser på Voss. Erlend on a skiing trip in beautiful surroundings at Voss. With all that success early in your career, you may want to become a researcher? No. Although I like theory, I am mostly concerned with the transfer of theory into practical results. I grew up on a farm, so good, old-fashioned toiling suits me best. This is also a major reason why I opted for studies at the University of Stavanger, not NTNU in Trondheim for instance, as the UiS study programme is more focused on practical work than in Trondheim, says our Young Engineer of the Year. Probably something to bear in mind for those who think that UiS and other new universities should be closed down because of poor quality? Busy also outside work Moreover, it should come as no surprise that the young engineer from Voss is fond of outdoor life. He likes skiing and nature walks, besides being part of our company football team. On the other hand, he was allowed to test a new skill as one of the members of our Young Professionals Team during this year s ONS in Stavanger. (See separate article on ONS 2010 on page 10.) It was really instructive participating in this team, and, not least, exciting to perform on the main scene in front of a great audience. We put a lot of hard and creative work into this presentation. It was time-consuming, but we were having fun together, and I am really grateful and happy to be allowed to join the group, Erlend concludes. Tekst Arvid Når du får brev fra Personalavdelingen med invitasjon om å delta på seniorkurs på Norsk Senter for Seniorutvikling i Melsomvik, Vestfold, er det en påminnelse om at du snart går over i pensjonistenes rekker. Ektefelle/ samboer får også tilbud om å være med, og på kurset som gikk september, deltok 8 Esso-ansatte, de fleste med ektefeller. En hel uke på seniorkurs har man noe igjen for det? Tilbakemeldingen fra tidligere deltakere har vært meget positiv, og det gjelder også oss som deltok i september 37 deltakere i alt, de aller fleste fra NAV, Riksrevisjonen og Esso. Temaene var relevante pensjonsøkonomi (tjenestepensjon, folketrygd, samordning og AFP), personlig økonomi, aktuell jus, kosthold og ernæring, fysisk aktivitet og helse, samt utfordringer og muligheter for pensjonister. Foredragsholderne hadde et godt grep om sitt publikum de ga ikke bare gode forelesninger, men inviterte også til dialog. Noe av det fine med kurset var de mange spontane tilbakemeldingene, diskusjonene, og ikke minst den positive tonen ja, det var mye humor, lått og løye. Fengende temaer Blant de mange gode temaene var det nok de som var knyttet til helse, som fanget mest interesse. Alle vet jo at kostholdet er viktig, og hovedrådene var ikke overraskende spis mye feit fisk, frukt og grønnsaker, grove kornprodukter, unngå for mye salt og sukker osv. Betydningen som fysisk Preparing for retirement Seniors course at Melsomvik When you receive a letter from the HR Department, inviting you to attend a seniors course at Norsk Senter for Seniorutvkling at Melsomvik, Vestfold, this can be seen as a reminder of your soon reaching pensionable age. Also spouses/co-habitating partners are invited to come along, and the course held in the period September included the participation of a total of 8 Esso employees, most of whom attending with spouses. A whole week attending a seniors course does one get anything in return? The feedback of former attendees has been highly positive and the same thing goes for those of us attending in September 37 in numbers, most of whom from NAV, Riksrevisjonen and Esso. Topics raised were all relevant pension economy (occupational pension, national insurance, co-ordination and Joint pension under collective agreement AFP), personal economy, applicable law, diet and nutrition, physical activity and health, and challenges and opportunities for retirement pensioners. All lecturers had a good grip on their audience not only did they deliver good lectures but also invited the attendees to dialogue. Essos deltakere på seniorkurset på Melsomvik i september/esso s participants at the course employees due for retirement (or already retired) at Melsomvik. Fra venstre/from left: Sverre Liland, Helge T. Lund (vert på kurset/host), Arvid Bærheim, Sverre Fevang, Fredrik Rode, Kjell Schønemann, Finn Arne Hobæk, Trygve Thowsen og/and Karl Erik Jensen

18 Helge T. Lund, tidligere Esso-ansatt, var vert ved kurset. Han forteller bl.a. at han fikk god hjelp av selskapet da han ble utsatt for en dramatisk ulykke i Helge T. Lund, former Esso employee, was host at the course. He says that the got valuable assistance from the company following a severe accident he experienced in aktivitet har for god helse, ble selvsagt også grundig understreket. Ikke nøl med å kaste deg ut i trimaktiviteter jogging, svømming, sykling, skigåing, dansing osv. og trim minst 30 minutter hver dag! Trimmet gjorde vi også i gymsalen, og noen prøvde seg til og med på salsadansing. Men med stigende alder er dessverre sannsynligheten for å bli rammet av ulike plager og sykdommer større enn i yngre alder. En pensjonert lege og dr. med., behandlet temaet Helsevesen og menneskesyn, etiske refleksjoner på en særdeles engasjerende måte, ispedd en god porsjon humor. Vi gikk fra hans forelesning lyse til sinns og med et smil om munnen, hvem skulle trodd det! Godt vertskap En vesentlig grunn til kursets suksess er utmerket mat, både frokost, lunsj og middag, og et meget dyktig og hyggelig personale på senteret som gjorde alt for at vi kursdeltakerne skulle trives. Med seg hadde de to pensjonister utenfra, såkalte verter, som hjalp til med forskjellige praktiske gjøremål. Den ene av disse var Helge T. Lund, tidligere Essoansatt med 34 års tjenestetid i selskapet. Hvorfor meldte han seg på som vert? Vel, jeg deltok på et seniorkurs her selv, og takket ja til tilbudet om å bli vert. Jeg ble vert først og fremst fordi jeg er en sosial person som liker å omgås mennesker. Her kan jeg også holde meg oppdatert gjennom senterets mange fag og emner. Ekstra hyggelig er det når jeg av og til treffer tidligere Esso-kolleger som ved dette kurset. Dette er ulønnet arbeid, og det er viktig for meg at senteret er en stiftelse, for jeg ville ikke jobbet for noen vanlig bedrift, sier Helge, som hele sitt yrkesaktive liv jobbet for Esso. Esso var en meget god og ryddig arbeidsgiver, og jeg hadde mange gode år i selskapet. Jeg ble ansatt i selskapet rett etter stud.fag på handelsgym, og jeg fikk påkostet både Part of the good things about the course was the plentiful, spontaneous feedback, discussions and not least, the positive atmosphere. There was, indeed, a lot of humor, fun and smiles. Catching themes Among the many good themes, those linked to health were probably the ones that met with greatest interest and enthusiasm. Everyone knows diet is important and the main piece of advice was not surprisingly; eat a lot of fatty fish, fruits and vegetables, whole-grain cereal products, avoid too much salt and sugar etc. Obviously, also the importance of physical activity to good health was thoroughly underscored. Do not hesitate to plunge into sporting activities jogging, swimming, cycling, skiing, dancing etc. and make sure to exercise for at least 30 minutes every day! We also had a workout in the gym and some even had a go at salsa dancing. However with increasing age, the likelihood of getting struck by different ailments and diseases gets bigger than in younger years. A retired Doctor of Medicine raised the theme of Health service and view of man, reflections of ethics in an exceedingly absorbing manner, with a lot of admixed humor. We left his lecture session in great spirits and with a smile on our lips, who would have thought! Well hosted One major reason for the success of the course is excellent food, i.e. breakfast, lunch and dinner, and the very pleasant and skilful staff at the Center who did everything in order for the course attendees to feel good. The staff had recruited two external retirement pensioners, so-called hosts, who helped out in all practical activities at the Center. One of these was Helge T. Lund, a former Esso employee with 34 years of service with the company. Why did he sign up as a host? Well, I attended a seniors course here at the Center myself, and accepted the offer of becoming a host. The main reason why I became a host is that I am a very social person who likes to associate with people. Here, I can also keep myself up to date by way of the Center s many subjects bedrifts- og siviløkonom-utdanning av Esso. Jeg jobbet i flere avdelinger, både i økonomiavdelingen og personavdelingen, bl.a. som personalsjef på Slagen fra Da jeg akkurat hadde flyttet over til Motoristavdelingen på Skøyen i 1991, ble jeg utsatt for en alvorlig fallulykke under et turorienteringsløp nær Preikestolen i Rogaland. Jeg falt ned en fjellskråning og slo hodet mot en stein. Livet ble reddet på grunn av rask handling fra mine arbeidskolleger som tilkalte legehelikopter, og også takket være min gode fysiske form. Uhellet førte til en 3 år lang rekonvalesensperiode før Helge var tilbake i jobb, først i 25 % stilling. I mellomtiden hadde han fått god økonomisk hjelp av bl.a. Essos forsikringsordninger. Da mange av hans arbeidsoppgaver ble overtatt av det nye forretningssenteret i Praha i 2005, fikk han tilbud om å pensjonere seg, og takket ja til det. På seniorsenteret er jeg vert 5 6 ganger i året. Dessuten er jeg aktiv i Lions Club og er sesongarbeider i Osloskolene, dvs. jeg er eksamensvakt og også eksamensleder for alle skolene i juni og desember. Den fysiske formen holder jeg ved like gjennom løping, bl.a. ved årlig deltakelse i Stockholm maraton, Oslo maraton og Fjellmaraton på Beitostølen. Kona og jeg bruker også mye tid i hyttene våre på fjellet og ved sjøen. Vi har tre barn og har nettopp fått vårt første barnebarn. Ja, jeg kjeder meg absolutt ikke som pensjonist. Norsk Senter for Seniorutvikling ligger i vakre landlige omgivelser i Melsomvik i Vestfold. The Norwegian Center for Senior Development is located in beautiful rural surroundings in Melsomvik, Vestfold. and topics. All the more pleasant are those occasions where I happen to meet up with former Esso colleagues at the course. This is unpaid work, and the Center s being a foundation is very important to me, because I would not have been working for just any ordinary company, Helge says. He has been employed with Esso for his entire working life. Esso was a very good and tidy employer to work for, and I had many good years with the company. I became employed with the company right after my secretarial course at the Commercial College, and I had both my Business Economist and Master in Business and Economics degree paid by Esso. I worked with several departments, both with the Finance Department and the HR Department, i.a. as a HR manager at Slagen from Shortly after my transfer to the Retail Department at Skøyen in 1991, I suffered a serious fall accident while taking part in an orienteering race close to Preikestolen in Rogaland. I fell down a mountain slope and hit my head against a rock. My life was saved due to fast and speedy action on the part of my work colleagues who called the air ambulance, and also thanks to my good physical shape. The accident led to a three-year period of convalescence before Helge could go back to work, initially working 25% of a full-time position. In the meantime, he had received good financial aid by i.a. the insurance schemes of Esso. As many of his work assignments were taken over by the Business Center in Prague in 2005, he was offered to retire and accepted the offer. I work as a host at the Seniors Center 5-6 times a year. Besides, I am an active Lions Club supporter and a seasonal worker in the Oslo schools, i.e. I work as a warden and as an invigilator during exams at all schools in June and December. I stay physically fit by jogging, i.a. through annual participation in the Stockholm Marathon, the Oslo Marathon and the Fjellmaraton race at Beitostølen. My wife and I also spend a lot of time in our cabins in the mountain and by the sea. We have three children and have just received our first grandchild. So my life as a retirement pensioner is certainly not boring! 34 35

19 Verdens største fjellsykkelløp I&C Challenge 2010 Tekst Rune Bjørnø Blant andre viktige ting som ble tatt opp på I&C-konferansen i Frankrike i september 2009, var påfølgende års utfordring det norske Birkebeinerrittet. Det var leder for EAME I&C, Erling Haslerud, som kom med forslaget. Birkebeinerrittet er 95 kilometer langt og strekker seg over fjellet fra Rena til Lillehammer, med en total oppstigning på drøye 1750 meter, hovedsakelig grusvei. Ideen bak løpet er å etterligne ferden med Håkon Håkonsson (den lille vikingkongssønnen), som i 1205 måtte bæres over fjellene. Arrangementet ble for første gang holdt i 1932 med langrennsløpet Birkebeineren, og i 1993 ble sykkelrittet ved samme navn arrangert for første gang. I år deltok mer enn konkurrerende, deriblant 19 I&C-medlemmer! Alle fikk på seg t-skjorter og kortbukser med ExxonMobils logo på, og ble i tillegg utstyrt med jakker i tilfelle været skulle slå seg vrangt (noe det sannelig gjorde)! Vi stilte til start i Rena i gruppe to klokken Herifra er det en oppstigning på 14 km til Skramstadsætra, den første matstasjon. Dersom man tar seg for hardt ut i begynnelsen, kjenner man det i bena resten av løpet og det er langt Etter oppstigningen går det bratt nedover mot Djuposet, der det kan være vanskelig å holde seg på sykkelen, så mange velger å gå denne strekningen. Så går det noen steder bratt oppover på stier dekket med stein, søle og røtter. Vel tilbake på veien etter nok en krevende strekning, går det på flat mark og litt oppover til man kommer til Rosinbakken etter totalt 60 km. Rosinbakken er 1,5 km lang, og når bena allerede har tråkket 60 km, er det skikkelig hardt! The world's largest Mountain Bike Race I&C Challenge 2010 Back in September 2009, among serious topics discussed during the I&C Convention held in France, our EAME I&C Manager Erling Haslerud launched the 2010 I&C Challenge: the Birkebeiner Race in Norway. The Birkebeiner Race is 95 km-long over the mountains from Rena to Lillehammer and has a total climb of more than 1,750 meters on mainly gravel roads. The idea behind the race is to replicate the rescue of Håkon Håkonsson (Viking King s baby) which had to be carried over the mountains in The adventure started first in 1932 with the cross country ski race Birkebeiner, and in 1993 the mountain Birkebeiner bike race was arranged for the first time. This year more than 20,000 contestants participated, and among them 19 I&C members! Everybody got dressed up in ExxonMobil shirts and shorts, and even a jacket, if the weather would turn against us (and it sure did!). We started out from Rena in the second group at 08:35, the first 14 km being a climb up to Skramstadsætra, the first service station. If you start too tough, the climb will stay in your legs for the entire race, and it s a long way to go... After the climb it goes steep downhill into Djuposet Anders Thorbjørnsen i fint driv i Birkebeinerløypa. Anders Thorbjørnsen speeding along in the Birkebeiner track. Hele 19 I&C-medlemmer deltok i det knallharde, 95-km lange Birkebeinerrittet, og alle kom i mål med snittid på 6 timer! As many as 19 I&C members participated in the very tough, 95-km long Birkebeiner Race, and everyone finished the race the average time being 6 hours! Herifra fortsetter løypen litt opp og ned til man når Storåsen og de siste 25 km nedoverbakke mot mål. Det gjenstår imidlertid noen tøffe tak, fordi selv nedoverbakkene stiller strenge krav til ens sykkelferdigheter. Fra høyden får man øye på målområdet, og kan gjøre seg klar til å krysse målstreken med et stort smil! Alle deltakerne fra I&C gjennomførte løpet, med en snittid på seks timer! Samtlige er stolte og fornøyde det var hardt, men vi klarte det alle sammen! Nå gleder vi oss til I&C Challenge 2011 where it is almost impossible to stay on the bike, and most will walk this area. It is steep uphill at some points with a lot of stones, mud and roots in the path. Back on the road after another tough section, it is fairly flat/uphill until you enter Rosinbakkene (Raisin Hill) after 60 km. The Raisin Hill is 1.5 km of steep uphill, and with more than 60 km already in the legs, it is really tough! From here the course continues with some ups and downs until you reach Storåsen and then another 25 km downhill to the finish. But there is still some hard work to be done with some really tough descents requiring safe biking skills. From here you can see the finish area and prepare to cross the line with a big smile! The entire I&C Challengers finished the race average time being 6 hours! All the challengers are proud of themselves: it was a very hard battle, but we all made it! We now look forward to the 2011 I&C Challenge 36 37

20 Vi ønsker velkommen! Nye ansatte er alltid hyggelig her følger en liten oversikt: THOMAS W. SCHUESSLER NORWAY LCM NSP PRODUCTION MANAGER BJØRNAR S. LASSEN Engineer Surveillance and Reliability North Sea Production KATHRINE THURMAN Drilling Engineer Drilling, Forus ANNE CATHRINE BØE Administration Assistant North Sea Production JIA JU LEE G&G Norway Exploration, Forus JEFFREY BUFKIN Drilling Supervisor Drilling Operations Norway, Forus ELAINE CASH Drilling Superintendent Drilling, Forus ATLE GULLIKSEN Tech 1/2 Prod North Sea Production TYLER KOUTNEY Reservoir engineer North Sea Production, Forus BRIGHAM BIGBY Drilling Superintendent Drilling Operations Norway, Forus JOY GRAY Reservoir Engineer Production Joint Interest, Forus KNUT TJØRHOM Tech 2 Prod North Sea Production KNUT SKJERVE Analyst Controllers, Forus DAG ERIK HELGESTAD Integrity Engineer North Sea Production MAX GRAY Senior IT Supervisor EMIT ARNE DIETER MULLER Offshore nurse North Sea Production ESPEN RØRVIK Reservoir Engineer North Sea Production LUCAS HILLIARD Vendor colocated software designer EMIT PAUL AMINADOKIARI Machinery Engineer North Sea Production GJERTRUD WAAGE TVEIT Apprentice Balder, North Sea Production EDWARD HABGOOD Geos geoscience Production Joint Interest, Forus SHIRIN DYBSJORD Mekanisk ingeniør Teknisk avd., Slagen-raffineriet EIVIND ANDRÉ R. SIVERTSEN Apprentice Jotun, North Sea Production WALTER PISH Project coordinator Production Joint Interest, Forus RICHARD A. HOLMES Manager North Sea Field Drilling Drilling, Forus 38 Oktober

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Mål med prosjektet. proactima.com. Utvikle, markedsføre og selge den beste løsningen for Risikostyring og HMS ledelse for det globale markedet

Mål med prosjektet. proactima.com. Utvikle, markedsføre og selge den beste løsningen for Risikostyring og HMS ledelse for det globale markedet UXRisk PREPARED. Tema Målet med prosjektet hvilke utfordringer skulle løses Erfaringer fra samarbeid med et internasjonalt selskap Involvering av kunder Hvor er dere i dag. Erfaringer med Innovasjon Norge

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow»

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Per Franzén, Project Manager August 30 th, 2017 ERFARINGER FRA EN PROSJEKTLEDER SOM FIKK «OVERFLOW» AV GDPR BEGREPER OG INSTRUKSER Purpose limitation

Detaljer

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå Utfordringer for internasjonal bærekraft Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå 20 små minutter om et stort tema! Velger å ta opp: Klimaproblemet Mulige framtidsscenarier og tilhørende internasjonale

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 10.01.2017 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste

Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste Rick Salmon Subscribe to my blog at: www. www.ricksalmon. ricksalmon.com rs@ricksalmon.com Tlf.

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger

Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv. Terje Aven Universitetet i Stavanger Risikostyring i et samfunnssikkerhetsperspektiv Terje Aven Universitetet i Stavanger Samfunnssikkerhet Primært et spørsmål om fag? Primært et spørsmål om ledelse og politikk? Dagens ingeniører og økonomer

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 AMS v5 første versjon lanseres 13. november 100% uavhengig plattform 100% dedikert til Quality

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Course evaluation FYS3110 - Quantum mechanics

Course evaluation FYS3110 - Quantum mechanics Course evaluation FYS3110 - Quantum mechanics Autumn 2009 Lecturer: Olav Syljuåsen Fysisk fagutvalg 3rd November 2009 Undersøkelsen ble utført den 21. oktober 2009, det var 20 studenter som svarte på undersøkelsen.

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Infrastructure investments on NCS

Infrastructure investments on NCS Infrastructure investments on NCS Kurt Georgsen, CEO, Silex Gas Norway AS Oslo, 21 January 2014 Today s topics Gassled Role of infrastructure companies on the NCS Governance model Framework conditions

Detaljer