Prosjekt: NORGE ER HAVET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt: NORGE ER HAVET"

Transkript

1 Prosjekt: NORGE ER HAVET En utstilling for Norsk Maritimt Museum OVERSIKT INSTALLASJONER

2 OM UTSTILLINGEN Norge er havet er en av to nye basisutstillinger som åpner på Norsk Maritimt Museum i jubileumsåret Utstillingen skal bidra til å markere ferdigstillelsen av et omfattende moderniseringsprosjekt på museet: Bygningskroppen Innholdet Fokuset i formidlingen Utstillingen skal: Være en interaktiv, engasjerende utstilling om norsk maritim virksomhet siden 1960 og inn mot fremtiden Synliggjøre sjøfartsnasjonen Norges betydning i et globalt perspektiv Synliggjøre næringens betydning for Norge Gi museet en unik, varig og sterk identitet Styrke NMMs posisjon som viktig møteplass for næringen Ivareta partnernes interesser Målgrupper: Prioritet nr 1: Ungdom og unge voksne Prioritet nr 2: Utenlandske turister Prioritet nr 3: Voksne norske besøkende Prioritet nr 4: Den nysgjerrige familien Utstillingen Norge er havet skal gjennom opplevelse og dialog inspirere til diskusjon og debatt, samt spre kunnskap om norsk skipsfart og maritim virksomhet på en engasjerende og tankevekkende måte

3 Plan over utstillingen 00_INNGANGSSONE - Banner med introtekst, hengende fra tak, høyre side - Banner med motiv som dekker/slipper inn lys, hengende foran vindu, venstre side 01_KAST LOSS: Nullstilling og introduksjon til tema - Hovedbudskap med ikoner på vegg, avdekkes med sveip fra fyrlykt - Floorgraphic folie med navigasjonsmotiv på gulv 08 02_SJØENS MOTORVEI: Maritim virksomhet lokalt og globalt -Spillstasjon: 4 touch-skjermer med telefonhøyttalere, konkav projisert spillflate og projisert informasjonsflate 04_TA GREP: Skipsfart og miljø - Tunnel med 6 moduler, 3 av de med skjerm og høyttalere - Flaskepost med skjerm - Triality modell av konseptskip fra DNV _SETT KURS: Aktuelle tema mot fremtiden i maritim næring (1. DNV/Arktis) - Modulbasert temporær sone - Flater for grafikk, tekst, bilder og 3 skjermer med høyttalere 06_UROLIG SJØ: Grunnleggende endringer i bransjen - 6 stk montere med innebygd skjerm og navigasjons-spake - Innebygde gjenstander og lysbokser med bilder i tak - Kingsville skipsmodell (knyttet mot 09_Bølgen) _UT PÅ HAVET: Simulatorteknologi - Tre interaktive skjermstasjoner med DNV Ship Surveyor, KM simulator quiz og Ulsteins Virtual Yard - Lysspill fra himlingsselementer i foliebelagt akryl 08_UTKIKK: Oslo havn - porten til Norge - Kontemplativ utsiktssone med sitteplasser - Spin browser navigeringshjul knyttet til skjerm med timelaps - 3 stk tablets: informasjon, bilder, filmer og dagens anløp i Oslo havn - Grafikk på vegg 09_BØLGEN: Uviklingen og bredden innen norsk shipping og offshore - Scenografisk bakteppe som illuderer horisont - 8 skjermer innebygd i vegg, maskert bak trekanter, viser tekst, bilder og filmer - Offshore modell, containermodell

4 00_INNGANGSSONE Inngang ved heis, grenser mot Det elektriske akvarium 00 Vindusflate med motiv (tekstil) Introduksjon Ved inngangen til Norge er havet møter den besøkende kortfattet informasjon om utstillingen. Informasjonen presenteres på et banner i tekstil på høyre side ved heisen. Det er god plass for tilgang til heisen med jekketralle, og banneret kan trekkes til side ved behov for bedre plass i en evakueringssituasjon eller lignende. Man holder til venstre på vei inn i utstillingen. Vinduet tildekkes for lyskontroll med et tekstil. På tekstilet er trykket et motiv, og det slipper inn noe lys.

5 01_KAST LOSS Nullstilling og introduksjon til tema - Kompassmotiv på gulv 01 Navigering De besøkende kommer i stemning, orienterer seg, velger kurs og setter seil inn i utstillingen. Det er ikke lagt opp til noen bestemt rute. Det er dempet belysning, noe som vil bidra til å skjerpe sansene. På gulvet er det grafikk som henviser til navigering som kompass og sjøkart.

6 01_KAST LOSS Nullstilling og introduksjon til tema - Hovedbudskap med ikoner på vegg - Avdekkes med sveip fra fyrlykt 01 Introduksjon til tema På den venstre veggen kan de besøkende lese syv utvalgte budskap. Budskapene danner bakteppe til temaene i Norge er havet, og gjør disse relevante for publikum. Budskapstekstene underbygges med små illustrasjoner som symboliserer budskapet.

7 01_KAST LOSS Nullstilling og introduksjon til tema - Hovedbudskap med ikoner på vegg - Avdekkes med sveip fra fyrlykt

8 01_KAST LOSS Nullstilling og introduksjon til tema - Hovedbudskap med ikoner på vegg - Avdekkes med sveip fra fyrlykt

9 01_KAST LOSS Nullstilling og introduksjon til tema - Hovedbudskap med ikoner på vegg - Avdekkes med sveip fra fyrlykt

10 02_SJØENS MOTORVEI Spillbasert installasjon - 4 touch-skjermer med telefonhøyttalere - Konkav projisert spillflate - Projisert informasjonsflate 02 Maritim virksomhet lokalt og globalt Installasjonen består av 4 arbeidsstasjoner med touch-skjermer hvor de besøkende kan utforske informasjon og/eller spille et spill der de har rollen som reder. Stasjonene er plassert rundt et verdenskart. Verdenskartet er projisert med handelsruter og er den store flaten der deltakerne kan følge med på sine skip etter at de har tatt sine valg og satt skipet i fart. Arbeidsstasjonen har en telefonhøytaler slik at spillerne kan få muntlige beskjeder under veis. En projeksjonsvegg står bak verdenshavprojeksjonen. På denne veggen konkretiseres hendelsene som skjer i spillet som en sanselig dimensjon til makronivået som oppleves i spillet. For eksempel brukes veggen til å konkretisere x-faktorene med video av havet i orkan med innstikksbilder av pirater og streikende.

11 04_TA GREP Skipsfart og miljø - Tunnel med 6 moduler (3 med skjerm og høyttalere) 6 tema - organisert fra møkkete til renere: Oljeutslipp Resirkulering av skip Ballastvann Søppel Utslipp til luft Co2, SO2 og NOx Grønn innovasjon og design - Triality - konseptmodell, fremtidens skip fra DNV GL -Flaskepost - send din egen 04 Installasjonene danner sammen en bølgebevegelse hvor hver installasjon er et frosset øyeblikk i bølgens faser. Hver installasjon er utstyrt med en sensor som starter lyden av bølgen som ved bruk av flere høyttalere forplanter seg bortover i utstillingen. Fortellingene konkretiseres ved bruk av bilder og tekster på installasjonens bakvegg. Disse gis lys når den besøkende går inn i installasjonen. 3 av de 6 installasjonen har skjerm for å vise video som erstatter det største bildet. Denne starter også fra en skjermsparer når en besøkende utløser sensor. DNV GLs konseptmodell Triality er plassert i nærheten av siste stasjon i Ta Grep som omhandler bærekraftig shipping. Modellen og informasjonen som kobles til denne skal fungere som en konkretisering av hvordan nye skipskonsepter tar grep i forhold til miljøbelastningene skipsfarten representerer. I enden av tunnelen møter den besøkende en installasjon hvor de kan sende sin egen flaskepost.

12 04_TA GREP Skipsfart og miljø - Tunnel med 6 moduler (3 med skjerm og høyttalere) 6 tema - organisert fra møkkete til renere: Oljeutslipp (med skjerm/video) Resirkulering av skip, skipskirkegården Ballastvann (med skjerm/video) Søppel til havs Utslipp til luft Co2, SO2 og NOx (med skjerm/video) Bærekraftig skipsfart

13 04_TA GREP Skipsfart og miljø - Triality - DNV GL konseptmodell av fremtidens skip

14 04_TA GREP -Flaskepost - send din egen

15 05_SETT KURS Aktuelle tema mot fremtiden i maritim næring -Modulbasert temporær sone som skal sette fokus på og bidra til engasjement rundt aktuelle tema -Fleksibelt, modulbasert system som gjør det enkelt å skifte ut grafikk, tekst, bilder - 3 skjermer med høyttalere 05 Et stort introduksjonsbilde 3 moduler for tekst, bilder og video 3 gulvbaserte moduler for gjenstander

16 05_SETT KURS Arktis - mulighet og risiko Den første utstillingen i Sett kurs er produsert av DNV GL og fokuserer på nordområdene. Nordområdene som en driver for innovasjon, utvikling og handel, med åpningen av Nord-øst og vest passasjen, er et meget aktuelt tema både politisk, økonomisk og innovasjonsmessig. Begreper som dypere, kaldere, røffere og lenger ut påvirker hvordan vi tenker rundt utviklingen av olje- og gass ressurser i Barentshavet og andre utilgjengelige steder. Hvilke muligheter finnes? Hva med risikoen for ulykker og inngrep i naturen? Hva kreves for å lykkes?

17 06_UROLIG SJØ Grunnleggende endringer i bransjen Installasjonen viser hvordan teknologiske paradigmeskift har hatt påvirkning på utviklingen i maritim bransje de siste 60 årene. 06 Seks grunnleggende endringer: From sextant to GPS From paper charts to ECDIS From rudder & propeller to azimuth propulsion From radio to satellite telephone From manual control to autopilot From general cargo ships to specialised carriers Informasjon hentes på skjermer montert inne i seks moduler. Endringene representeres av gjenstander og lysbokser med bilder montert i tak.

18 06_UROLIG SJØ Kingsville skipsmodell (også knyttet mot 09_Bølgen)

19 07_UT PÅ HAVET Simulatorteknologi - Viser at simulatorteknologi er et verktøy som brukes til opplæring i maritime yrker - Tre interaktive skjermstasjoner plassert i midten av rommet 07

20 07_UT PÅ HAVET DNV - Ship Surveyor

21 07_UT PÅ HAVET Kongsberg Maritime - Simulator quiz

22 07_UT PÅ HAVET Ulstein Gruppen - Virtual Shipyard

23 08_UTKIKK Oslo havn - porten til Norge - Kontemplativ utsiktssone med sitteplasser - Spin browser navigeringshjul knyttet til skjerm med timelaps - 3 stk tablets: informasjon, bilder, filmer og dagens anløp i Oslo havn - Grafikk på vegg 08 Halve Norge bor under tre timer fra Oslo, og hver dag bringer båter fra europeiske havner verden til Oslo Havn. Tre passasjerferger fra Danmark og Tyskland, par sko og kilo kaffe er noe av det som daglig kommer sjøveien. 40 prosent av Norges forbruk av olje, bensin og diesel, nye biler og containere blir tatt inn over Oslo Havn i løpet av et år. Oslos befolkning vokser, og enda flere varer og mennesker vil komme sjøveien til Oslo. Visste du at ett containerskip erstatter 400 semitrailere og 10 km kø på veien? I 2030 tror vi havna må kunne ta imot dobbelt så mange containere og 40% flere passasjerer. Oslo Havn må derfor bli mer effektiv og miljøvennlig. Ny teknologi gjør det mulig å håndtere større mengder gods på mindre areal, og på en mer miljøvennlig måte. Der det før var skip og store kraner ligger det nå butikker, restauranter, museer og parkområder. Like i nærheten losses det mobiltelefoner hver dag. Hva slags varer tror du vil komme sjøveien til Norge i 2030?

24 09_BØLGEN Uviklingen og bredden innen norsk shipping og offshore - 35 meter scenografisk bakteppe som illuderer horisont - Infografikk med bransjebegreper og spesialiserte skip - 8 skjermer innebygd i vegg, maskeres bak trekanter 8 historier formidles på skjerm: Olje/ tank - Nedturer og oppturer Norske spesialiteter 1 Norske spesialiteter 2 Boksen som forandret verden Shippingrevolusjonen so what? (egen aktiviserbar containermodell) Mer enn skip, last og sjøfolk Offshore (med dynamisk modell inne i bølge) Offshore - havnene (plassering ved utsikten) 09 Forklaring på begreper de besøkende møter i utstillingen Illustrasjoner av spesialskip med korte informasjonstekster

Prosjekt: NORGE ER HAVET

Prosjekt: NORGE ER HAVET Prosjekt: NORGE ER HAVET En utstilling for Norsk Maritimt Museum OVERSIKT INSTALLASJONER OM UTSTILLINGEN Norge er havet er en av to nye basisutstillinger som åpner på Norsk Maritimt Museum i jubileumsåret

Detaljer

KJENN DIN HISTORIE, FINN DIN BØLGE OCEAN TALENT CAMP BYGDØY

KJENN DIN HISTORIE, FINN DIN BØLGE OCEAN TALENT CAMP BYGDØY KJENN DIN HISTORIE, FINN DIN BØLGE OCEAN TALENT CAMP BYGDØY 21. 23. MAI 2014 SETT AV 21.-23. MAI TIL OCEAN TALENT CAMP Over tre dager i mai blir Ocean Talent Camp Bygdøy arrangert på Norsk Maritimt Museum.

Detaljer

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE

VITE VILLE KUNNE. MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE VITE VILLE KUNNE MILJØKOMMUNIKASJON som FORANDRINGSKRAFT INSPIRASJONSHEFTE 2 Innhold Bakgrunn 3 Kommuniser mer, kommuner 4 Ti hindringer ti utfordringer 5 Vite, ville, kunne 9 Medvirkning 10 Gode eksempler

Detaljer

VEDLEGG OPERA- OG KULTURHUSET I KRISTIANSUND

VEDLEGG OPERA- OG KULTURHUSET I KRISTIANSUND VEDLEGG OPERA- OG KULTURHUSET I KRISTIANSUND FORPROSJEKT 01.02.2013 Oppdragsgiver: Kristiansund kommune Prosjekt: Opera- og kulturhuset i Kristiansund Forprosjektrapport 01.02.13 NYTT OPERA- OG KULTURHUS

Detaljer

[Betabarn, -et; -a: barn som tester ut produkter før de er ferdig utviklet] Definisjon utformet av prosjektgruppen

[Betabarn, -et; -a: barn som tester ut produkter før de er ferdig utviklet] Definisjon utformet av prosjektgruppen Betabarn [Betabarn, -et; -a: barn som tester ut produkter før de er ferdig utviklet] Definisjon utformet av prosjektgruppen Av Beate L. Aakerøy, Vestfold fylkesbibliotek 2007 2009 Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag TITTEL Installasjon med sko, lyd og lys undervisningsopplegg for 8. - 10.trinn Utarbeidet av Musikk i skolen ved Kristin Fonnes. For Musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. MÅLSETTING At alle

Detaljer

Maritim verdiskapingsbok 2015

Maritim verdiskapingsbok 2015 Maritim verdiskapingsbok 2015 71,2 2004 122,7 2007 140,2 2009 144,8 2011 174,4 2013 > Verdiskapingsutviklingen i maritim næring fra 2004 til 2013 2 Kysten og havet har fra de første nordboere etablere

Detaljer

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s.

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s. INNHOLD KAP 1: BYEN I BYEN s. 4 KAP 2: PARK OG BAD s. 8 KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16 KAP 4: DET URBANE LIV s. 20 KAP 5. BOLIGER s. 24 KAP 6. TURISME s. 32 KAP 7. BUSINESS s. 36 KAP 8. FAKTA OG FORSKJELLER

Detaljer

Kysten rundt. 5. mars 2012

Kysten rundt. 5. mars 2012 Kysten rundt 5. mars 2012 I dag Vi presenterer det som egentlig en justert og konkretisert kampanjeplan. På noen områder er vi tydelige, og mener dere bør beslutte her og nå. Andre steder antyder vi løsninger,

Detaljer

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende:

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende: GAN Aschehoug Innledning Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle med illustrasjoner fra venneserien. Tavlen er ment som et samtaleverktøy, der samtaler og aktiviteter tilpasses den konkrete barnehage

Detaljer

OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING

OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING OMDØMME- OG MERKEVAREBYGGING 2 Innhold Innledning 5 Kapittel 1 8 Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for maritime bedrifter? Kapittel 2 14 Norsk maritim nærings internasjonale omdømme Kapittel 3 18

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

Klimaskolens undevisningsverktøy Klimaendringer

Klimaskolens undevisningsverktøy Klimaendringer Klimaskolens undevisningsverktøy Klimaendringer Denne veiledningen er ment til å hjelpe til i utvelgelsen av aktuell film i aktuell undervisningssituasjon. Det som gjør klimaskolen spesielt egnet til bruk

Detaljer

Prosjektbeskrivelse og designstrategi Thomas Kjellberg

Prosjektbeskrivelse og designstrategi Thomas Kjellberg Prosjektbeskrivelse og designstrategi Thomas Kjellberg Oppgaven Situasjonsbeskrivelse Vikingskipshuset Frammuseet Kon-Tiki Museet Norsk Sjøfartsmuseum Trender Eksisterende image Interesse Støy Swotanalyse

Detaljer

SENIORGAMER. En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer. QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer.

SENIORGAMER. En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer. QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer. SENIORGAMER En håndbok i moderne spillteknologi for seniorer QR-koden tar deg til en kort film som forklarer Seniorgamer. Innledning Velkommen til denne håndboken! Den er ment både som inspirasjon og en

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

VI SETTER KURSEN MOT NYE OPPLEVELSER OCEAN TALENT CAMP MØRE. The future starts here 24. 25. SEPTEMBER 2014

VI SETTER KURSEN MOT NYE OPPLEVELSER OCEAN TALENT CAMP MØRE. The future starts here 24. 25. SEPTEMBER 2014 VI SETTER KURSEN MOT NYE OPPLEVELSER OCEAN TALENT CAMP MØRE 24. 25. SEPTEMBER 2014 The future starts here SETT AV 24.-25. SEPTEMBER TIL OCEAN TALENT CAMP MØRE Vi gjentar suksessen fra i fjor, da Ocean

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Utvikling av Svalbard Museums basisutstilling i Forskningsparken

Utvikling av Svalbard Museums basisutstilling i Forskningsparken RAPPORT: Fra fjøs til forskningspark Utvikling av Svalbard Museums basisutstilling i Forskningsparken Utstillingen: Et liv i lys og is Prosjektleder: Gerd Johanne Valen Referansegruppe: Eva Fuglei, Jørgen

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

SOGN OG FJORDANE FYLKESBIBLIOTEK

SOGN OG FJORDANE FYLKESBIBLIOTEK SOGN OG FJORDANE FYLKESBIBLIOTEK sommerdesignkontor, florø 2010 BIBLIOTEKET SOM MØTEPLASS Det er et ønske at bibliotekene i fylket skal gi brukerene et bedre sted å være, lære og gjøre. Ikke bare et sted

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen.

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen. De siste åra har vi sett tendenser til at mange ungdommer dropper ut av videregående opplæring. I enkelte yrkesfaglige studieprogram kan frafallsprosenten komme opp i 30%. Også innen studieforberedende

Detaljer

GIS integrert i mobile enheter. Av Magnus Norgren KF4

GIS integrert i mobile enheter. Av Magnus Norgren KF4 GIS integrert i mobile enheter Av Forord Kommer i denne oppgaven til å gi en utredning om hvordan GIS kan bli benyttet til mobile enheter. Her innbefatter hvilken løsninger vi i dag har da det gjelder

Detaljer

Innovasjon Norge. Innovasjon Norge

Innovasjon Norge. Innovasjon Norge Innovasjon Norge I Innovasjon Norge treffer du mennesker som har lokal og internasjonal kompetanse slik at din idé kan bli en forretningssuksess. Med kontorer i alle fylker og i tretti land over hele verden

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer