NIMA Utdanning - Norges ledende kompetanse- og ressurssenter for faglig utvikling og vekst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NIMA Utdanning - Norges ledende kompetanse- og ressurssenter for faglig utvikling og vekst"

Transkript

1 Studiekatalog 2014 Innkjøpsprogrammet Program for offentlig sektor Logistikkprogrammet Warehouseprogrammet Program for ledelse og strategi NIMA Utdanning - Norges ledende kompetanse- og ressurssenter for faglig utvikling og vekst Målrettet kompetanseheving som fører til akkrediterte titler Skreddersydde kurs og kompetanseprogram Erfarne kursholdere fra bransjen

2 Velkommen! NIMAs kompetansetilbud til deg Norges ledende Praktisk rettede kurs De dyktige foreleserne Bedriftsinternt Konferanser NIMA Utdanning har siden starten i 1961 vært den ledende kompetanseleverandøren til næringslivet og det offent lige innen fagene forhandlinger, innkjøp, Supply Chain/logistikk, kurs til offentlig sektor og lagerdrift. NIMA Utdannings kurs og kompetanseprogram er praktisk rettede, lærerike og inspirerende. Kursene vi tilbyr er intensivkurs som stort sett arrangeres på dagtid. Ved hjelp av effektive undervisningsmetoder, bestående av: Forelesninger, praktiske oppgaver, gruppearbeider, plenumsdiskusjoner, bruk av videoopptak etc. lærer du bedre på kortere tid. Vi benytter oss av forelesere med solid bakgrunn og lang erfaring; Først og fremst fra næringslivet, men også komplettert med de beste foreleserne fra øvrige etablerte utdanningsinstitusjoner innen fagområdene. For å sikre en høy kvalitet blir kursene og foreleserne evaluert etter hvert kurs. Flere av de dyktigste foreleserne har forelest hos NIMA i lang tid. Bedriftsinterne kurs tilbys innen de samme fagområder som de åpne kursene, men også innen andre fagområder, og mer spesialsydde for den enkelte bedrift. Interne «Supply Chain Academy» tilbys til større bedrifter. Noen inngår mer omfattende avtaler med NIMA, for å sikre at samtlige ansatte innen fagområdet til enhver tid er oppdatert/ utdannet i henhold til det aktuelle behovet. Konferansene presenterer de mest aktuelle temaene av de beste foredragsholderne. Vi tilbyr inspirasjon og faglig kunnskap, solid forankret i de aktuelle fagområdene. Vi ser frem til å møte deg! Innkjøpsprogrammet... 4 Program for offentlig sektor Logistikkprogrammet Valgfrie kurs Warehouseprogrammet Program for ledelse og strategi NIMA OFFSHORE Kursnyheter Bli NIMA-medlem Sertifiseringsordningen og høyskolepoeng/studiepoeng Praktiske opplysninger Kompetanse i nettverk Bedriftsintern kompetanseheving Kursoversikt våren NIMA - Norges ledende kompetansesenter innen Supply Chain med hovedfokus på Innkjøp og Logistikk Tlf: E-post: Kursoversikt høsten

3 NIVÅ 1 Grunnkurs Innkjøp trinn 1* Grunnkurs Innkjøp trinn 2 (To samlinger) Du har mulighet til å gjennomføre en studie - poengs eksamen etter NIVÅ 1, der du kan oppnå 15 studie poeng. * Tilbys også som selvstudium NIVÅ 2 Valg av leverandør Innkjøpsforhandlinger Forhandlingsteknikk (To samlinger) Jus for innkjøpere Praktisk bedriftsøkonomi i innkjøp og logistikk Tittel: Innkjøpskandidat NIMA Det kreves at du må gjennomføre de fire obligatoriske kursene i tillegg til NIVÅ 1 for å bli Innkjøpskandidat NIMA. NIVÅ 3 Forhandlinger 2 Forhandlingsatferd 2 valgfrie kurs Prosjektarbeid/-oppgave Tittel: Sertifisert Innkjøper NIMA Det kreves at du har gjennomført NIVÅ 1,2 og 3 for å oppnå den internasjonalt godkjente tittelen Sertifisert Innkjøper NIMA. «At våre ansatte har fått kompetanseheving hos NIMA, har vært svært viktig for Laerdal Medicals utvikling». Anne-Mari Bratthammer, Laerdal Medical Innkjøpsprogrammet Gjennomfør bedre Innkjøp og formaliser samtidig kompetansen din NIMA tilbyr det eneste internasjonale sertifiseringsprogrammet for Innkjøpere i Norge. Programmet er godkjent av The International Federation of Purchasing and Supply Chain Management, IFPSM. Gjennom NIMAs Innkjøpsprogram kommer du til å g jennomføre bedre Innkjøp, samtidig som kompetansen din formaliseres. Gjennomføringen av programmet, gir den internasjonalt anerkjente tittelen Sertifisert Innkjøper NIMA. NIVÅ 4 Strategisk Innkjøpsledelse Innkjøpsledelse i turbulente tider Tittel: Innkjøpsøkonom NIMA Programmet er godkjent av The International Federation of Purchasing and Supply Chain Management, IFPSM Det fjerde nivået består av to ledelseskurs. Mer info på: Gjennomføres kursene i den rekkefølge som er vist, vil det gi en studieprogresjon og kompetansebygging som går fra bredde til spesialisering. Du kan selvsagt fritt velge å g jennomføre enkeltstående kurs fra vår kursplan, uten å være registrert i en sertifiseringsordning. Kursene kan g jennomføres med eller uten eksamen. Etter Nivå 1 har du også mulighet til å g jennomføre en studiepoengeksamen og oppnå 15 studiepoeng. For hvem? Innkjøpsprogrammet passer deg som allerede jobber innen faget. Du ønsker å g jennomføre bedre Innkjøp, og samtidig formalisere din kompetanse. Programmet passer også deg uten erfaring men som ønsker å jobbe med Innkjøp. Valgfrie kurs Innkjøpsprogrammet Kontraktsjus IKT-kontrakter inngåelse og oppfølging Internasjonal sourcing Innkjøp i prosjekter Prognostisering og Innkjøpsstyring Transportkalkyler og forhandlinger Prognoseteknikker «Kursundervisningen har en fin balanse av teori, praktiske eksempler og faglig diskusjon. Dette gjør det lett å forstå, og man kan ta i bruk den nye kunnskapen på jobben med en gang.»»aryo Kattang, Innkjøpsansvarlig ved Den norske Eterfabrikk og student ved NIMAs program for Privat Innkjøp 4 5

4 Grunnkurs Innkjøp, trinn 1 Dette er første skritt på vei mot en internasjonalt, godkjent sertifisering i innkjøp. NIMA Utdanning gir deg her en innføring i fagområdet, innkjøp/anskaffelser. Kurset passer for alle som jobber med innkjøp, innen privatsektor. (For offentlig sektor, se Offentlige anskaffelser i praksis.) Etter å ha bestått grunnkursets to trinn, er det mulighet for å ta studiepoengeksamen. Kurset er praktisk rettet, og gir en grunnleggende innføring og forståelse for innkjøpsprosessen og andre innkjøpsrelaterte temaer. Innkjøpsprosessens forutsetninger og rammebetingelser Behov, spesifikasjon av behov og innkjøpsbetingelser Leverandører, prekvalifisering og innføring av den strategiske innkjøpsmatrisen Forespørsler Leverandør- og tilbudsvurdering Forhandlinger Avtalens innhold og funksjon Avtaleg jennomføring og implementering Leveranseprosessen Kursg jennomføring Alternativ 1: Kurs over tre dager som g jennomføres med hovedvekt på forelesninger. Alternativ 2: Selvstudium. Her leses pensum på egenhånd (studiemateriell er inkludert i kursavgiften). Multiple choice eksamen (1,5 time) arrangeres på slutten av siste kursdag. savgift er inkludert i prisen. Dette kurset kan alternativt g jennomføres som selv studium. Ved selvstudium må pensum (Inkludert i kursavgiften) leses på egenhånd (For selvstudium avtales eksamen med NIMA Utdanning, evt i forbindelse med GK2). Grunnkurs Innkjøp, trinn 2 (Samling 1 og 2) Dette kurset bygger på Grunnkurs Innkjøp trinn I, og er en videreføring og fordypning av sentrale temaer innen innkjøpsområdet. Kurset går over 6 dager fordelt på to samlinger, og gir en allsidig innføring i temaer som er sentrale i innkjøpsarbeidet. I tillegg til å følge innkjøpsprosessen og dens elementer på en inngående måte, legges det vekt på økonomi og samspillet med andre funksjoner internt, samt måling og oppfølging av kvaliteten i forbindelse med leveranseprosessen. Innkjøpets rammebetingelser og innføring i Supply Chain Management Økonomi for innkjøpere Leverandørevaluering Behovsberegning og spesifikasjonsmetoder Spesialtema Kvalitet og målinger i innkjøpsarbeidet. Avtaler med juridiske aspekter Incoterms Leveringsbetingelser Innkjøpsforhandlinger og innføring i samfunnsansvar Leverandør- og tilbudsevaluering Leverandørutvikling Forkunnskaper «Grunnkurs Innkjøp, trinn 1» eller praktisk innkjøpserfaring. savgift. Valg av leverandør Dette to-dagerskurset gir deg bedre kunnskap om de viktigste arbeidsområdene i anskaffelsesprosessen. Kvalifisering, utvikling, og valg av leverandører er en av de største utfordringene og viktigste arbeids - områder i anskaffelsesprosessen. Det er i denne fasen fundamentet legges for det endelige resultatet. En av hovedhensiktene med å innhente tilbud er å oppnå behovsdekning til lavest mulig totalkostnad. Dette kurset skal belyse fasene i kvalifisering, valg og utvikling av leverandører, samt fordeler og ulemper med ulike metoder og verktøy. Rammebetingelser og forutsetninger ved valg av leverandør Kvalifisering av leverandører Merkantil vurdering av leverandører Prekvalifisering av leverandører Leverandørrevisjoner Miljøkrav og kvalifisering Prosessen for valg av leverandør Forespørselsstrategi og planlegging Tilbudsevaluering savgift. Innkjøpsforhandlinger Forhandlingsteknikk Etter g jennomført kurs har du en helhetlig forståelse for forhandlingsprosessens ulike faser og bedre kunnskap om egen forhandlingsatferd. Du har også økt kunnskapen om bruken av ulike teknikker i forbindelse med forberedelser og g jennomføring av forhandlinger. I kurset legges det stor vekt på praktisk forhandlingstrening med forberedelse og g jennomføring av reelle forhandlings-case. Viktige elementer i denne treningen er evaluering av gruppedynamikken som oppstår i forhandlingene og tilbakemeldinger til deltakerne etter g jennomførte forhandlinger. Innføring i grunnleggende forhandlingsteknikker Ulike typer forhandlinger Forhandlingens ulike faser De ulike rollene i forhandlinger Kommunikasjonens betydning for å lykkes i forhandlinger Bruk av kalkyler og lærekurver i forhandlinger Gjennomgang og bruk av de viktigste kontraktstyper Gjennomføring av simulerte forhandlinger Analyse og evaluering av simulerte forhandlinger med bruk av videostøtte Kurset er i tillegg til g jennomgang av aktuelle temaer, i stor grad basert på praktiske oppgaver som forberedes i grupper og g jennomføres i simulerte forhandlinger. De simulerte forhandlingene danner grunnlag for konkrete tilbakemeldinger til deltakerne for forbedring av egen forhandlingsatferd. Kurset inviterer til stor personlig innsats og gir mulighet for personlig utvikling i et aktivt og lærerikt opplegg som g jør kursdeltageren i stand til å lykkes bedre i forhandlinger. savgift. Jus for innkjøpere «Det har vært en bevisst satsing fra Gjensidiges side å la de ansatte i avdeling for konserninnkjøp utdanne seg via NIMA. Det skal ikke være noen tvil om at vi kan faget når vi kjører prosesser for forretnings enhetene internt. Innkjøpsfaget er i stadig ut vikling og da må vi også henge med.»»karianne Raad Wanggaard, Innkjøpssjef i Gjensidige og snart uteksaminert Innkjøpsøkonom fra NIMA Å beherske de juridiske aspektene ved kjøpsforhold er et av de viktigste områdene for en innkjøper. Dette spesialkurset behandler sentrale juridiske emner man møter på i innkjøpsprosess. Dette kurset tar for seg juridiske aspekter ved konkrete innkjøpsbetingelser. Du får også en introduksjon til juridiske områder utover det spesifikt innkjøpsmessige. Målet med kurset er å gi et godt bedømmelsesgrunnlag ved enkle juridiske problemstillinger. Juridiske grunnbegreper innen avtale- og kjøpsretten Risikoovergang og levering Mislighold Erstatning i og utenfor kontraktsforhold Grunnprinsippene angående kreditorer og rettsvern Internasjonale kjøpsavtaler og tvister savgift. 6 7

5 Praktisk bedriftsøkonomi for innkjøpere og logistikere Dette kurset er spesialtilpasset for deg som jobber med innkjøp og logistikk og g jør deg rustet til møtet med økonomiske problemstillinger i innkjøpsprosesser. Dette kurset er spesialtilpasset for deg som jobber innenfor innkjøp og logistikk. Rett og slett økonomi fra en innkjøpers perspektiv! På kurset g jennomgås bedriftsøkonomi på grunnleggende nivå. Du skal etter g jennomført kurs ha en praktisk forståelse for sentrale økonomiske begreper og problemstillinger som har betydning for arbeid innen innkjøp og logistikk. Sentrale begreper innen bedriftsøkonomi Kapitalrasjonalisering og avkastning på investert kapital Kalkyler Likviditetsbudsjett Leverandørens evne til å overleve, leverandørstrategi Bedriftsøkonomisk leverandørvurdering Innkjøp og logistikk-kostnader i verdikjeden Faste og variable kostnader Regnskapsanalyser Muligheter for påvirkning CASE - Bedriftsøkonomi i innkjøp og logistikk savgift. Forhandlinger II Forhandlingsatferd Etter g jennomført kurs skal du ha utviklet egen evne til å analysere og strukturere en forhandlingssituasjon og ha økt forståelse for de atferdsmessige aspekter ved forhandlinger, bl.a. argumentasjon og kroppsspråk. Du vil kunne mer om hvordan du selv oppleves som forhandler og hvordan du kan bidra til hensiktsmessige forhandlinger. Målet med kurset er å få forståelse av hvordan du kan analysere og strukturere en forhandlingssituasjon, og å få økt forståelse for de atferdsmessige aspekter ved forhandlinger, bl.a. argumentasjon og kroppsspråk. Kurset gir en god praktisk innsikt og forståelse for egne ytelser og egen atferd ved forhandlinger. Mer info på: Forhandlingsstrategier Salgsmetoder og strategier Mobilisering av forhandlingsstyrke Kommunikasjon Mellommenneskelig atferd Gruppeprosesser Hva er et godt forhandlingsresultat? Kursopplegg Kurset er basert på praktiske situasjoner og bygger i stor grad på deltakernes egne forhandlingsmønstre. For hvert tilfelle gis det tid til forberedelse, g jennomgang, analyse og feedback. Analyse og evaluering av simulerte forhandlinger ved bruk av videostøtte. Det er ingen eksamen på kurset, men det forventes at deltakerne er aktive bidragsytere under forberedelse og g jennomføring av de praktiske øvelsene. Prosjektoppgaven Som en del av utdanningsprogrammene skal studentene skrive en prosjektoppgave. Hensikten med oppgaven er Vise hvordan kunnskaper/teori fra kursene kan anvendes i egen bedrift Gi øvelse i analyse av problemstillinger Gi øvelse i «prosjektarbeid» og skriftlig presentasjon av fagstoff Veiledning Kandidaten vil få en veileder for oppgaven oppnevnt av NIMA Utdanning. Oppnevnelse av veileder skjer i forbindelse med valg/godkjennelse av problemstilling, tittel og foreløpig disposisjon. Veiledning vil fortrinnsvis foregå via e-post og telefon. Forkunnskap Minst halvparten av kursene i utdanningsprogrammet bør være g jennomført før en starter med prosjektoppgaven. Arbeidet med oppgaven kan skje parallelt med kursg jennomføringen. NIMA Utdanning anbefaler at kandidaten så tidlig som mulig starter arbeidet med å finne en passende problemstilling for oppgaven. Den årlige konferansen for Norges Innkjøpere NIMA-DAGENE 2014 I tillegg til kompetanseheving tilbyr NIMA en rakke forskjellige forum for deg som opererer innen Norges Innkjøps - og Logistikkmiljøer. Her får du muligheten til faglig påfyll og nettverksbygging med bransjekollegaer. I tillegg til arrangementer arrangert av distrikts foreningene, g jennomfører NIMA årlig også flertallet viktige konferanser. NIMA-DAGENE Den årlige konferansen for Norges Innkjøpere er Norges eneste møtested for Innkjøpere fra både privat og offentlig sektor og arrangeres i april. Les mer om konferansen på: Vi sees på NIMA-DAGENE 2014! «Konferansen er Norges eneste forum som samler Innkjøpere fra både offentlig- og privat sektor. Sektorene har mye å lære av hverandre. Gjennom parallelle sesjoner med caser fra begge sektorene og mennesker fra begge bransjene, går man ut med verdifulle kontakter innen faget og nye erfaringer.» «Innkjøpernes betydning i organisasjonen blir stadig mer anerkjent og NIMA-DAGENE er et forum som fremhever dette enda mer. Konferansen tilbyr caser og faglige forelesninger som gjør at jeg går tilbake til arbeidet inspirert og med mange nye ideer.» «Konferansen er et urokkelig innslag på timeplanen min i april, den gir svært god faglig input og er en god mulighet til å bygge nettverk med andre innen faget.» «NIMA-DAGENE er en konferanse som i løpet av to dager byr på et program fullspekket med interessante caser og problemstillinger. Det negative er at det er vanskelig å velge bort foredrag under de parallelle sesjonene. Derfor går vi gjerne flere fra bedriften.» 8 9

6 Program for offentlig sektor - uten studiepoeng Årsstudium i offentlig innkjøp - med studiepoeng NIVÅ 1 NIVÅ 1 «Det faglige innholdet på NIMA-kurset har vært svært viktig for min karrieremessige utvikling» Jørn Eirik Pettersen, Innkjøpssjef, Den Norske Opera & Ballett Mer info på: Kompetanseheving innen offentlige anskaffelser To ulike g jennomføringsmodeller for god innsikt i hele Anskaffelsesprosessen NIMA tilbyr det eneste internasjonalt godkjente sertifiseringsprogrammet for Innkjøpere innen offentlig sektor i Norge. Programmet er godkjent av The Inter national Federation of Purchasing and Supply Chain Management, IFPSM. Gjennom NIMAs Innkjøpsprogram kommer du til å g jennomføre bedre Innkjøp, samtidig som kompetansen din formaliseres. Gjennomføringen av programmet, gir den internasjonalt anerkjente tittelen Sertifisert Offentlig Innkjøper NIMA. Kursene gir kunnskap om å dra nytte av mulighetene i Anskaffelsesregelverket, samt gir god Innkjøpsfaglig kompetanse som bidrar til gode kjøp for organisasjonen. Program for offentlig sektor dekker hele anskaffelsesprosessen, fra behov oppstår til oppfølging og kvalitetssikring av leveransen. Gjennomføres kursene i den rekkefølge som er vist, vil det gi en studieprogresjon og kompetansebygging som går fra bredde til spesialisering. Du kan selvsagt også fritt velge å g jennomføre enkeltstående kurs fra vår kursplan. NIMA tilbyr to ulike g jennomføringsmodeller for kompetanseheving innen offentlige anskaffelser, Program for Offentlig sektor uten studiepoeng og Årsstudium i Offentlig Innkjøp som gir totalt 60 studiepoeng. For mer info se For hvem? Program for Offentlig Sektor og Årsstudium i Offentlig Innkjøp passer deg som allerede jobber med anskaffelser. Du ønsker å bli enda bedre på anskaffelsesprosessen, og samtidig formalisere din kompetanse. Programmene passer også for deg uten erfaring men som ønsker å jobbe med offentlige anskaffelser. Offentlige anskaffelser i praksis (GK1) Effektiv gjennomføring av anskaffelser, Grunnkurs Innkjøp trinn 2 (To samlinger) NIVÅ 2 Innkjøp i offentligsektor (Regelverket) Innkjøp i offentligsektor, spesialtemaer (Innkjøp i praksis) Offensiv bruk av det offentlige anskaffelsesregelverket 1 stk. valgfritt kurs Tittel: Innkjøpskandidat offentlig sektor NIMA NIVÅ 3 Jus for innkjøpere Praktisk bedriftsøkonomi 1 stk. valgfritt kurs Prosjektarbeid/-oppgave Tittel: Sertifisert Offentlig Innkjøper NIMA NIVÅ 4 Strategisk Innkjøpsledelse Innkjøpsledelse i turbulente tider Tittel: Innkjøpsøkonom NIMA Programmene er godkjent av The International Federation of Purchasing and Supply Chain Management, IFPSM Valgfrie kurs for Offentlig sektor og Årsstudium Kontraktsjus IKT kontrakter inngåelse og oppfølging Innkjøpsforhandlinger Forhandlingsteknikk Internasjonal sourcing Valg av leverandør Innkjøp i prosjekter Prognostisering og innkjøpsstyring Grunnleggende innkjøp Offentlige anskaffelser i praksis (GK1) Effektiv gjennomføring av anskaffelser, Grunnkurs Innkjøp trinn 2 (To samlinger) Studiepoengeksamen 15 studiepoeng NIVÅ 2 Spesialisering Offentlig innkjøp Innkjøp i offentlig sektor (Regelverket) Innkjøp i offentlig sektor, spesialtemaer (Innkjøp i praksis) Offensiv bruk av det offentlige anskaffelsesregelverket 1 stk. valgfritt kurs Høgskolekurs Offentlig Innkjøp Nivå 2 15 studiepoeng Tittel: Innkjøpskandidat offentlig sektor NIMA NIVÅ 3 Fordypning Jus for innkjøpere Praktisk bedriftsøkonomi 2 stk. valgfrie kurs Høgskolekurs Offentlig Innkjøp Nivå 3 15 studiepoeng Tittel: Sertifisert Offentlig Innkjøper NIMA NIVÅ 4 Vær oppmerksom på at det kan være begrensninger for deg som skal gjennomføre studiepoengseksamen. Innkjøpsledelse Strategisk Innkjøpsledelse Innkjøpsledelse i turbulente tider Fagoppgave inkl 1 dags metodekurs i oppgaveskriving 15 studiepoeng Tittel: Innkjøpsøkonom NIMA 10 11

7 Offentlige anskaffelser i praksis (GK1) Formålet med kurset er å gi deltakerne en innføring i offentlige anskaffelser, og etter g jennomført kurs skal deltakerne være i stand til å g jennomføre innkjøpsfaglig korrekt anskaffelser i henhold til g jeldende regelverk. Det legges vekt på opplæring i bruk av praktiske verktøy. Kurset g jennomføres med to lærere, en innen innkjøpsfaget og en advokat/regelverk. Innkjøpets rammebetingelser Begreper Innkjøperens rolle og ansvar, etablering av anskaffelsesteam Regelverket for offentlige anskaffelser Gjennomgang av innkjøpsprosessen fra Behov til Betaling Behovsdefinisjon/analyse Valg av rett prosedyre (åpent anbud, konk. preget dialog etc) Utarbeidelse av konkurransegrunnlag herunder utvikling av kvalifikasjons- og tildelingskriterier Avvisning, avlysning Tilbudsevaluering Valg av løsning/leverandør Forhandlinger Avtale inngåelse/avtaler Begrunnelse/klage Rekvisisjonsbehandling/bestilling Ordreplassering/avrop Oppfølging av leveranse/expediting Varemottak Faktura kontroll og betaling inngår i kursavgiften. Multiple choice eksamen avholdes siste kursdag. Grunnkurs Innkjøp, trinn 2 Kurset bygger på Grunnkurs Innkjøp trinn I, og er en videreføring og fordypning av sentrale temaer innen innkjøpsområdet. Kurset går over 6 dager fordelt på to samlinger, og gir en allsidig innføring i temaer som er sentrale i innkjøpsarbeidet. I tillegg til å følge innkjøpsprosessen og dens elementer på en inngående måte, legges det vekt på økonomi og samspillet med andre funksjoner internt, samt måling og oppfølging av kvaliteten i forbindelse med leveranseprosessen. Etter g jennomført kurs kan deltagerne g jennomføre profesjonelle anskaffelser på en effektiv måte; organisering av innkjøpsprosessen, samspill med andre funksjoner i bedriften etc. Innkjøpets rammebetingelser og innføring i Supply Chain Management Økonomi for innkjøpere Leverandørevaluering Behovsberegning og spesifikasjonsmetoder Spesialtema Kvalitet og målinger i innkjøpsarbeidet. Avtaler med juridiske aspekter Incoterms Leveringsbetingelser Innkjøpsforhandlinger og innføring i samfunnsansvar Leverandør- og tilbudsevaluering Leverandørutvikling Forkunnskaper «Offentlige anskaffelser i praksis» eller tilsvarende. savgift. Innkjøp i offentlig sektor (Regelverk) Kurset er en fordypning i det offentlige innkjøpsregelverket. Kurset er praktisk rettet og passer for deg som jobber med innkjøp innen offentlig sektor. Etter g jennomført kurs skal du kunne g jennomføre offentlige anskaffelser på en korrekt måte fra behov til tildeling av kontrakter. Innkjøp, innleding Introduksjon og oversikt Regelverkets anvendelsesområde Valg av anskaffelsesprosedyre Konkurransegrunnlaget Kvalifikasjonskrav Kravspesifikasjon Tildelingskriterier Evaluering og avvisning Evaluering Avvisning pga forhold ved leverandøren Avvisning pga forhold ved tilbudet Avslutning av konkurransen Konkurransens sluttfase Sanksjoner og klageorganer savgift Innkjøp i offentlig sektor, spesialtemaer Målet med kurset er å gi en god forståelse for de mer spesielle områdene som er aktuelle innenfor offentlig innkjøp, og særlig mulighetene som følger av regelverket. Muligheter som offentlig innkjøper Det gode innkjøp, hva er det? Hvordan organisere innkjøpsarbeidet? Hvordan skape en god Innkjøpspolicy som skaper entusiasme Hvilke prinsipper bør legges til grunn i din bedrift Hvordan utvikle en god innkjøpspolicy (og som blir fulgt) Innklaget til KOFA, hva nå? Gangen i klagearbeidet, Hvordan forberede seg Hva legger KOFA vekt på Erfaringer fra en innklagd Kjøp av entrepriser/byggeprosjekter Spesielle forhold og utfordringer. Hvilke spesifikasjonstyper egner seg Hvordan følge opp underveis for å sikre ønsker resultat Forkunnskap Kursene Offentlige anskaffelser i praksis og innkjøp i offentlig sektor - regelverket, eller tilsvarende er en fordel, men ikke krav. savgift. Offensiv bruk av det offentlige anskaffelsesregelverket Kurset fokuserer på hvordan en aktivt kan bruke regelverket til å g jennomføre mer effektive anskaffelsesprosesser og dermed få mer ut av begrensede budsjettrammer. Mange er i dag mer opptatt av å unngå KOFA enn å utnytte de kommersielle og faktiske mulighetene som gis av regelverket. Gjennom en mer proaktiv og profesjonell holdning til regelverket vil en sikre at en oppnår de beste avtalene og velger de beste leverandørene. Kurset forenes det beste fra det offentlige anskaffelsesregelverket og profesjonelt innkjøp. Kurset passer for innkjøpere som arbeider innenfor regelverket, men som ønsker å jobbe aktivt med å effektivisere innkjøpsprosessene og skape gode resultater innen sin virksomhet. If you fail to plan, you plan to fail! Hvordan utnytte frihetsgradene som ligger i regelverket? Styring av anskaffelsesprosessen g jennom aktiv bruk av regelverket Hvordan velge rett prosedyre? Hvordan utnytte leverandørenes spisskompetanse i innkjøpsprosessen? Viktighet av eierskap og forståelse av eget konkurransegrunnlag Harmonisering av kravspec og kontrakt Hvordan bevisst sette relevante tildelingskriterier som ig jen gir gode valg Bruk av vektingsmodeller (muligheter og fallgruver) Forkunnskap Gjennomført kurs i nivå 1, NIMAs program for innkjøpere i offentlig sektor, evt. kunnskap/erfaring tilsvarende disse. Både anskaffelsesprosessen og det offentlige anskaffelsesregelverket forutsettes kjent. savgift. Jus for innkjøpere Å beherske de juridiske aspektene ved kjøpsforhold er et av de viktigste områdene for en innkjøper. Dette spesialkurset behandler sentrale juridiske emner man møter på i innkjøpsprosess. Kurset tar for seg juridiske aspekter ved konkrete innkjøpsbetingelser. Du får også en introduksjon til juridiske områder utover det spesifikt innkjøpsmessige. Målet med kurset er å gi et godt bedømmelsesgrunnlag ved enkle juridiske problemstillinger. Juridiske grunnbegreper innen avtale- og kjøpsretten Risikoovergang og levering Mislighold Erstatning i og utenfor kontraktsforhold Grunnprinsippene angående kreditorer og rettsvern Internasjonale kjøpsavtaler og tvister savgift. «NIMA-sertifisering gir meg en fin mulighet til å for malisere min kompetanse samtidig som jeg møter andre fra bransjen for å diskutere erfaringer». Morten Riise, Seniorrådgiver Høgskolen i Oslo og»akershus og snart Sertifisert Offentlig Innkjøpere 12 13

8 »Anna Sandman, Seniorrådgiver i Miljødirektoratet og snart Sertifisert Offentlig Innkjøpere Praktisk bedriftsøkonomi for innkjøpere og logistikere Dette kurset er spesialtilpasset for deg som jobber med innkjøp og logistikk og g jør deg rustet til møtet med økonomiske problemstillinger i innkjøpsprosesser. Dette kurset er spesialtilpasset for deg som jobber innenfor innkjøp og logistikk. Rett og slett økonomi fra en innkjøpers perspektiv! På kurset g jennomgås bedriftsøkonomi på grunnleggende nivå. Du skal etter g jennomført kurs ha en praktisk forståelse for sentrale økonomiske begreper og problemstillinger som har betydning for arbeid innen innkjøp og logistikk. Sentrale begreper innen bedriftsøkonomi Sentrale begreper innen bedriftsøkonomi Kapitalrasjonalisering og avkastning på investert kapital Kalkyler Likviditetsbudsjett Leverandørens evne til å overleve, leverandørstrategi Bedriftsøkonomisk leverandørvurdering Innkjøp og logistikk-kostnader i verdikjeden Faste og variable kostnader Regnskapsanalyser Muligheter for påvirkning CASE - Bedriftsøkonomi i innkjøp og logistikk savgift. «Årsstudium for Offentlige Innkjøp med høyskolepoeng, som NIMA har i samarbeid med Høgskolen i Molde, er et unikt tilbud som gir meg og andre offentlige Innkjøpere mulighet til å formalisere kompetansen vår innenfor faget. Sertifiseringen bidrar også til betydelig kompetanseheving, og gir tydelig uttrykk for realkompetansen til Innkjøpere som blir sertifisert. Det unike studiet bidrar også til at det skapes arenaer for nettverksbygging blant offentlige Innkjøpere der du gjennom faglige diskusjoner drar nytte av hverandres erfaringer og kunnskaper, noe som er et svært viktig verktøy i vår Innnkjøpshverdag.» Prosjektoppgaven Som en del av utdanningsprogrammene skal studentene skrive en prosjektoppgave. Hensikten med oppgaven Vise hvordan kunnskaper/teori fra kursene kan anvendes i egen bedrift Gi øvelse i analyse av problemstillinger Gi øvelse i «prosjektarbeid» og skriftlig presentasjon av fagstoff Veiledning Kandidaten vil få en veileder for oppgaven oppnevnt av NIMA Utdanning. Oppnevnelse av veileder skjer i forbindelse med valg/godkjennelse av problemstilling, tittel og foreløpig disposisjon. Veiledning vil fortrinnsvis foregå via e-post og telefon. Forkunnskap Minst halvparten av kursene i utdanningsprogrammet bør være g jennomført før en starter med prosjektoppgaven. Arbeidet med oppgaven kan skje parallelt med kursg jennomføringen. NIMA Utdanning anbefaler at kandidaten så tidlig som mulig starter arbeidet med å finne en passende problemstilling for oppgaven. Høgskolekurs offentlig innkjøp Nivå 2 Dette er et kurs som gir deg 15 studiepoeng. Kurset kan g jennomføres etter å ha tatt de obligatoriske kursene under nivå 2. Under nivå 2 er disse kursene: Innkjøp i offentlig sektor, regelverket Innkjøp i offentlig sektor, spesialtemaer Offensiv bruk av det offentlige anskaffelsesregelverket 1 stk valgfritt kurs Høgskolekurset tar for seg følgende: Korrekte og gode Innkjøp er et lederansvar Hvordan oppnå toppkvalitet i innkjøpsarbeidet Tilbudsevaluering og bruk av vektingmodeller Måling av innkjøp Risikoanalyse og utforming av porteføljeanalyse Bruk av elektroniske løsninger To-ukers innleveringsoppgave, eksamen er inkludert i pris. Kursavgiften inkluder forelesningen og eksamen. Pensumbøker er ikke inkludert i kursavgiften. Høgskolekurs offentlig innkjøp Nivå 3 Dette er et kurs som gir deg 15 studiepoeng. Kurset kan g jennomføres etter å ha tatt de obligatoriske kursene under nivå 3. Følgende kurs hører inn under nivå 3: Jus for innkjøpere Praktisk bedriftsøkonomi 2 stk valgfrie kurs Du må ha g jennomføre nivå 1 og 2 av årsstudiet for offentlig sektor, samt de to obligatoriske kursene på nivå 3 for å kunne melde deg på dette kurset. Innkjøp, logistikk og verdikjedeanalyse Innkjøp som strategisk funksjon Tilbudsanalyser Investeringsanalyse Effektivisering av innkjøpsprosesser LEAN Metodekurs/fagoppgave Dette kurset inngår i årsstudiumprogrammet og forbereder deg på arbeid med fagoppgaven. Du har nå vært g jennom teori og pensum, og skal vise tilegnet kunnskap g jennom innlevering av en fagoppgave. På metodekurset lærer du studieteknikk ved oppgaveskriving. Dette inkluderer hele gangen, fra søk i litteraturdatabase til systematisering/presentasjon av fagstoff og konklusjon. Gangen i en undersøkelsesprosess Utvikling av problemstilling Valg av undersøkelsesdesign Kvalitative vs kvantitative undersøkelser Tolking av data Kursavgiften inkluder forelesningen, veiledning under arbeid med fagoppgaven samt sensuren. Pensumbøker er ikke inkludert i kursavgiften. Dette kurset er kun for studenter som følger årsstudiene. Sjekk også ut: Årlig møtested for innkjøpere og leverandører: DIALOG2014 For effektive anskaffelsesprossesser! «DIALOG 2013 var et meget bra arrangement. Konferansen begynte tidlig, hadde en stram styring av dyktige og kunnskapsrike foredragsholdere. Når vi legger til at deltakelse av både leverandører og det offentlige skapte en egen dynamikk og gav gode tilbakemeldinger for begge leire ja, da vil jeg påstå at dette var den beste innkjøpskonferansen jeg noensinne har» vært på. Jeg ser allerede frem til Dialog 2014!» Heikki Fjelldal, Seniorrådgiver, Universitetet for Miljø-Biovitenskap Mer info på: Mer info på: 14 15

9 Logistikkprogrammet - uten studiepoeng Logistikk og logistikkfaget har vesentlig betydning for konkurransekraften i mange private og offentlige virksomheter. Det å tilfredsstille kravene til en effektiv logistikk forutsetter kunnskap og kompetanse, både på grunnplanet og på ledelsesnivå. NIVÅ 1 Grunnkurs Logistikk (To samlinger) Kurset gir de nødvendige forutsetningene for å forstå de grunnleggende elementene i logistikken og gir god innsikt i hele logistikkprosessen. NIVÅ 2 «Faglig har NIMA gitt meg den inputen jeg trenger, samtidig som det er en dokumentasjon på min kunnskap og et fint oppslagsverk i ettertid». Lasse Skinstad, KIWI-sjef og snart uteksaminert Logistikkøkonom ved NIMA Utdanning Kompetanseheving innen logistikk To ulike g jennomføringsmodeller for god innsikt i hele Logistikkprosessen Logistikk og logistikkfaget har vesentlig betydning for konkurransekraften i mange private- og offentlige virksomheter. Det å tilfredsstille kravene til en effektiv logistikk forutsetter kunnskap og kompetanse, både på grunnplanet og på ledelsesnivå. Prognostisering og innkjøpsstyring Produksjonslogistikk Transport og distribusjon 1 valgfritt kurs Prosjektarbeid/-oppgave Tittel: Logistikkandidat NIMA NIVÅ 3 Strategisk logistikk 1. valgfritt ledelsekurs Tittel: Logistikkøkonom NIMA Det kreves at du etter grunnkurset gjennomfører de tre obligatoriske kursene og ett valgfritt kurs (Med bestått eksamen) og prosjektarbeidet (Godkjent) for å bli Logistikkandidat NIMA. Det tredje nivået består av 2 ledelseskurs. Tittelen du deretter oppnår er Logistikkøkonom NIMA. Mer info på: NIMAs Logistikkprogram gir god innsikt i hele Logistikkprosessen, og g jennom to valgfrie kurs gis du også muligheten til å spesialisere ditt program innen det område du er ekstra opptatt av. Gjennomføres kursene i den rekkefølgen som er vist, vil det gi en studieprogresjon og kompetansebygging som går fra bredde til spesialisering. Du kan selvsagt også velge enkelte kurs fra vår kursportefølje. NIMA tilbyr to ulike g jennomføringsmodeller for kompetanseheving innen Logistikk, Logistikkprogrammet uten studiepoeng og Årsstudium i Logistikk som gir totalt 62 studiepoeng. For mer info se For hvem? Logistikkprogrammet og Årsstudium i Logistikk passer for deg som allerede jobber med Logistikk. Du ønsker å bli enda bedre på ulike Logistikkprosesser, og samtidig formalisere din kompetanse. Programmene passer også for deg uten erfaring men som ønsker å jobbe med Logistikk. Valgfrie kurs Logistikkprogrammet Kontraktsjus IKT-kontrakter inngåelse og oppfølging Internasjonal sourcing Innkjøp i prosjekter Transportkalkyler og forhandlinger Prognoseteknikker Praktisk bedriftsøkonomi «Logistikkprogrammet gir meg mulighet til å formalisere min kompetanse innenfor logistikkfaget samtidig som kursene gir meg kompetanseheving som jeg direkte kan benytte i mitt arbeid til daglig. Å treffe bransjekollegaer og diskutere ulike erfaringer er også et svært viktig støtte for å øke virkningen av studiene og bygge broen mellom teori og praksis. Jeg ser frem til å snart ha tittelen Logistikkøkonom!»»Tove-Lisbeth Johansen, Leder Vareforsyningsavdelingen, Coop Norge Handel 16 17

10 Årsstudium i Logistikk Logistikkprogrammet med studiepoeng: NIMA Utdanning tilbyr studiepoeng for de aller fleste av kursene i Logistikkprogrammet, og øvrige kurs presentert tilknyttet programmet. Mer informasjon finner du på. NIVÅ 1 Grunnleggende Logistikk Grunnkurs Logistikk (To samlinger) Studiepoengeksamen 12 studiepoeng NIVÅ 2 Spesialisering Logistikk 20 studiepoeng Prognostisering og innkjøpsstyring (5 studiepoeng) Produksjonslogistikk (5 studiepoeng) Transport og distribusjon (5 studiepoeng) 1 valgfritt kurs (5 studiepoeng) Tittel: Logistikkandidat NIMA NIVÅ 3 Fordypning 15 studiepoeng Prognoseteknikk (5 studiepoeng) Transportkalkyler og forhandlinger (5 studiepoeng) 1 valgfritt kurs (5 studiepoeng) NIVÅ 4 Etter bestått fagoppgave inkl. 2 stk. ledelseskurs oppnås 15 studiepoeng Fagoppgave (5 studiepoeng) Strategisk logistikk 1. valgfritt ledelsekurs Tittel: Logistikkøkonom NIMA Valgfrie kurs Årsstudium i Logistikk Kontraktsjus IKT-kontrakter inngåelse og oppfølging Internasjonal sourcing Innkjøp i prosjekter Praktisk bedriftsøkonomi Ved NIVÅ 1 kan du gjennomføre en tilleggseksamen (noe ekstra litteratur) og deretter oppnå 12 studiepoeng. Ved NIVÅ 2 og 3 oppnås 5 studiepoeng ved hvert av fagene. Kurset gir de nødvendige forutsetningene for å forstå de grunnleggende elementene i logistikken og gir god innsikt i hele logistikkprosessen. Det kreves at du etter grunnkurset gjennomfører fire kurs (Med bestått eksamen) og prosjektarbeidet (Godkjent) for å bli Logistikkandidat NIMA. Det fjerde nivået består av 2 ledelseskurs og fagoppgaven. Tittelen du deretter oppnår er Logistikkøkonom NIMA. Vedrørende fagoppgaven tilbys en dags metodekurs det er sterkt anbefalt å benytte seg av den. «Jeg jobber som kunderådgiver i Orklakonsernet hos Lilleborg Profesjonell, men ønsker en fremtidig karriere innen Logistikk. Programmet gir meg en unik mulighet til kompetanseheving, og tar meg direkte videre på min karrierevei. Kursene har en fin blanding av teori og praktiske eksempler, noe som gjør det lett å sette seg inn i faget. Gjennom programmet lærer jeg dessuten mye av andre gjennom faglige diskusjoner.» Grunnkurs Logistikk Kurset tar utgangspunkt i logistikkens forutsetninger og rammebetingelser. Vi følger verdikjeden fra anskaffelse til retur av anvendt materiale. Kurset som går over 2 samlinger (3+2 dager), gir deg en grundig innføring i alle sentrale logistikkaktiviteter g jennom verdikjeden. Du vil lære om nyttige verktøy for forbedringer av logistikken i egen virksomhet. Kurset er praktisk rettet med gruppeoppgaver underveis for best læring. Målet med kurset er å gi en grunnleggende innføring og forståelse av hele logistikkprosessen fra anskaffelse til retur av anvendt materiell. Etter endt kurs vil du ha en grunnleggende forståelse av sammenhengen mellom logistikk og logistikkens bidrag til økt lønnsomhet. Fagområdet Logistikk Logistikk utvikling og perspektiver Logistikksystemenes ytelse og effektivitet Prognoser og lagerstyring IKT og logistikk Produksjonsstyring Innkjøp og utvikling av leverandørrelasjoner Distribusjon Gods, godstransport og logistikkbedriftene Logistikk og miljø Prinsipper for å skape effektive logistikkbedrifter Ledende bedrifter Supply Chain Game - hvordan fungerer verdikjeden optimalt? Innleveringsoppgave med to ukers innleveringsfrist (Inngår i kursavgiften). Prognostisering og Innkjøpsstyring Gode prognoser er et viktig informasjonsgrunnlag for styring av innkjøp og lagerbeholdninger. På kurset lærer du hvordan prognoser og prognosefeil kan benyttes som grunnlag for optimal dimensjonering av sikkerhetslager, bestillingspunkt og partistørrelser. Effektiv planlegging og styring av logistikken vil i mange bedriftssituasjoner avhenge av gode salgsprognoser. Hovedmålet med kurset er derfor å gi en innføring i ulike tiltak for å forbedre prognosekvalitet, herunder en g jennomgang av de viktigste kvantitative teknikkene for salgsprognostisering som benyttes i praksis. Servicegradens betydning for sikkerhetslageret Beregning av ordrepunkt og bestillingsmengder ved maks/min politikk Optimale partier basert på faste partistørrelser Parametersetting Kvalitative og kvantitative prognoseteknikker Tolkning av prognosefeil Planprosesser Sesongindeksering Newsboy- modellen, forskjellen på salg og etterspørsel Forkunnskap Matematikk på videregående nivå anbefales savgift. Produksjonslogistikk Kurset tar for seg en del viktige elementer knyttet til planlegging av logistikk i produksjonsbedrifter. Metodene som g jennomgås kan imidlertid også benyttes til logistikkplanlegging i handels- og tjenestemiljøer. MRP Materialbehovs- og kapasitetsplanlegging, lær deg hovedprinsippene som kan gi: Lagerreduksjon Reduksjon i ledetider Realistiske løfter Økt effektivitet Optimalisering av serie- og innkjøpsstørrelser, ulike metoder og utregninger JIT prinsipper. Planlegging og optimalisering av vareflyt Prinsipper og mål Hvordan g jøres det I praksis? Optimalisering av kan-ban Lean og JIT Rekkefølgeplanlegging (Scheduling) Enkel rekkefølgeplanlegging for en maskin eller arbeidsprosess Optimal rekkefølgeplanlegging med to maskiner Rekkefølgeplanlegging for mer komplisert produksjon (mange enheter) savgift. Vær oppmerksom på at det kan være begrensninger for deg som skal gjennomføre studiepoengseksamen. 18»Karoline Lindsholm, student Årsstudium i Logistikk som ønsker en karriere innen Logistikk 19

11 Transport og distribusjon Bedriftene blir stadig mer prosessorienterte og har i den sammenheng et økende fokus på lagerhold, lagerdrift, transport og distribusjon. Den økende bevisstg jøringen på logistikkens rolle i organisasjonen har gitt økt fokus også på dets andel av bedriftens totalkostnader. Samtidig øker kundenes krav til levering, tidsmarginer og individuelle løsninger. På kurset vil du få presentert løsninger som kan møte disse kravene. Det vil bl. a. bli fokusert på bedriftens ulike muligheter for distribusjonsopplegg og -kanaler. Aktuelle teorier og hvordan de kan benyttes til å forbedre distribusjonen vil bli belyst. Målet med kurset er å gi en praktisk innføring i transport- og distribusjonsområdene som en del av en verdiskapingsprosess hvor fokus settes på elementer som har betydning for konkurransestrategien. Rammebetingelser i transport og distribusjon Innføring i distribusjonsbegrepet Organisasjon og distribusjon Tredjepartslogistikk Konsepter for distribusjon Strukturendringer innen distribusjonskanalene i Norge Kjøp og kostnader ifm distribusjonstjenester Kjøpsprosessen av transporttjenester Transportkalkyler Kostnader i en distribusjonskanal savgift. Prosjektoppgaven Som en del av utdanningsprogrammene skal studentene skrive en prosjektoppgave. Hensikten med oppgaven Vise hvordan kunnskaper/teori fra kursene kan anvendes i egen bedrift Gi øvelse i analyse av problemstillinger Gi øvelse i «prosjektarbeid» og skriftlig presentasjon av fagstoff Veiledning Kandidaten vil få en veileder for oppgaven oppnevnt av NIMA Utdanning. Oppnevnelse av veileder skjer i forbindelse med valg/godkjennelse av problemstilling, tittel og foreløpig disposisjon. Veiledning vil fortrinnsvis foregå via e-post og telefon. Forkunnskap Minst halvparten av kursene i utdanningsprogrammet bør være g jennomført før en starter med prosjektoppgaven. Arbeidet med oppgaven kan skje parallelt med kursg jennomføringen. NIMA Utdanning anbefaler at kandidaten så tidlig som mulig starter arbeidet med å finne en passende problemstilling for oppgaven. Transportkalkyler og forhandlinger Her ser vi nærmere på hvordan vi skal kjøpe transporttjenester, hva de egentlig koster, hvordan vi kan følge opp produktiviteten og risikoforholdet mellom kjøper og selger. På kurset benytter vi oss av en regnearkmodell for å kalkulere transportkostnadene. Det legges også stor vekt på diskusjoner rundt relasjonen mellom transportutøver og transportkjøper. Du vil også lære om hvordan g jennomføre forhandlinger på en profesjonell måte. Kan transportetterspørsel og miljøbelastning reduseres ved økt integrering i forsyningskjedene? Hva koster egentlig transporten? Skal vi kjøpe transport med åpne kalkyler? Oppbygging av en transportkalkyle Faste kostnader i transporten Variable kostnader i transporten Lønnskostnader i transporten Transportmarkedet Relasjon til transportør Måling og oppfølging av transportkostnadene Prissetting av en transporttjeneste Transportforhandlinger og rollespill savgift. Metodekurs/fagoppgave Dette kurset inngår i årsstudiumprogrammet og forbereder deg på arbeid med fagoppgaven. Du har nå vært g jennom teori og pensum, og skal vise tilegnet kunnskap g jennom innlevering av en fagoppgave. På metodekurset lærer du studieteknikk ved oppgaveskriving. Dette inkluderer hele gangen, fra søk i litteraturdatabase til systematisering/presentasjon av fagstoff og konklusjon. Gangen i en undersøkelsesprosess Utvikling av problemstilling Valg av undersøkelsesdesign Kvalitative vs kvantitative undersøkelser Tolking av data Prognoseteknikker Kurset bygger på kurset Prognostisering og Innkjøpsstyring, og har som mål å gi en grundig forståelse av ulike teknikker som i praksis benyttes for å prognostisere framtidig salgsutvikling. Kurset behandler tidsseriemetodikk for å estimere: Trend, sesong og nivåskift, samt kausal metodikk for å måle sammenhenger mellom salg og ulike forklaringsvariabler på dette som: Prissetting, kampanjer av ulike slag og spesielle kalenderdager, klima mm. Framstillingen vil bli belyst med praktiske eksempler på implementeringer av prognosesystem i konkrete bedrifter. Videre vil kurset vektlegge løsning av øvelsesoppgaver i grupper. Glidende g jennomsnitt Klassisk dekomponering Eksponensiell glatting Kausal metodikk Regresjonsanalyse, Prognosenøyaktiket (ulike mål) Praktiske implementeringer, Gruppeoppgaver Forkunnskap Kurset er metodebasert og det kreves derfor noe matematikkunnskaper. Dersom du har g jennomført «Prognostisering og innkjøpsstyring» har du tilstrekkelig forkunnskaper. savgift. Øvrige kurs innen logistikk Styring av lavfrekvente varer og varer med lange ledetider, sesongvarer Tradisjonelle innkjøps- og lagerstyringsmetoder tar primært for seg varer som har en viss etterspørsels frekvens, og hvor man ofte kan beskrive etterspørselen ut fra en såkalt normalfordeling. Det er ofte en forutsetning at man operer med repetitive kjøp. For reservedeler og andre varer med lav frekvens og /eller lange ledetider vil ofte bruk av andre metoder enn de tradisjonelle kunne gi langt bedre økonomiske resultater i styringen. Kurset forutsetter forkunnskaper tilsvarende de som gis i kursene prognostisering og innkjøpsstyring, og videre-gående kurs i innkjøps- og containeroptimalisering. Prognostisering av lavfrekvente varer: Croston Sikkerhetslager og partistørrelser ved Poisonfordelt etterspørsel, og lav frekvens Optimalisering av engangskjøp (sesong og «avisgutt») Innkjøpspolitikk for enheter med (svært) lange ledetider savgift. Videregående Produksjonslogistikk Oppfølgingskurs til «Produksjonslogistikk» Kurset omfatter planleggingsområdene innen produksjon som går under betegnelsene serieplanlegging og detaljplanlegging. Serieplanleggingen omfatter oppgaven å bestemme produksjonsserier periodisk slik kostnader forbundet med omstilling og lagring minimeres, mens detaljplanleggingen typisk vil være problem av typen; bestem rekkefølger for ordrer/serier på ulike maskin stasjoner slik at g jennomløpstidene minimeres eller kapasitetsutnyttelsen maksimeres. Kursets mål er å gi kunnskaper om metodikk og programvare som er egnet for å løse serie- og detaljplanleggingsproblem som opptrer i praksis. Planleggingshierarkiet i industriell produksjon Mål for planarbeidet Metodikk for å løse serieplanleggingsproblem Metodikk for å løse detaljplanleggingsproblem Demonstrasjon av kommersiell software savgift. Effektivisering av verdikjeder Målsettingen med kurset er å gi kunnskaper om metodikk for operasjonell logistikkstyring ved å vektlegge koordinering mellom logistikkfunksjonene i hele verdikjeder. Supply Chain Management (SCM) som metoderetning innen logistikk fokuserer på betydningen av et «helhetssyn» når logistikksystem skal utformes. Ved å organisere slike system med sterk integrasjon mellom bedriftsinterne funksjonsområder, bedrift og omgivelser, oppnår man effektive logistikkjeder som kjennetegnes ved integrert planlegging og mindre behov for buffere av ulike slag. Undervisningen i dette kurset er i stor grad basert på praktiske caser. Logistikkstrategier Casearbeid i logistikkstrategi Integrerte verdikjeder Modellverktøy for styring av hele verdikjeder CASE 1: Dell Computers, CASE 2: Omya Hustadmarmor savgift

12 Demand Based Management (DBM) Her fokuseres det på metoder, systemer og teknikker for sterkere integrasjon mellom logistikk- og markedsføringsfunksjonen. Dette kurset passer for personell fra både marked og logistikk, og tar for seg modeller for profittmaksimering. Såvel i praksis som i faglitteraturen, er logistikk- og markedsføringsfunksjonen dekoblet i separate styringsfunksjoner hvor salg typisk maksimerer salgsinntekter (eller salgsvolum) med begrenset informasjon om kostnadskonsekvenser i logistikken. Gitt salgsprognoser (fra salg) er logistikkens oppgave å minimere kostnader knyttet til innkjøp, produksjon og distribusjon. Det skal ikke mye fantasi til for å innse at en slik dekobling, hvor salg maksimerer inntekter og logistikken minimerer kostnader, ikke er noen garanti for at bedriftens overordnede mål om å maksimere profitt blir ivaretatt. Revenue management (RM) i serviceproduksjon/luftfart Overføring av RM-prinsipper til varehandel og industriell produksjon Profittmaksimerende modeller i logistikken Praktiske eksempler på DBM Demo software savgift. Miljøbasert logistikk I en tid hvor stadig flere retter fokus mot miljøvennlighet og samfunnsansvar, er dette kurset høyst aktuelt. Dette kurset gir grunnleggende forståelse av måling av utslipp, samt effektivisering av transport for å redusere utslipp. Kurset tar også opp de sentrale elementene i returlogistikk. Målet er å skape forståelse for de faktorer som reduserer de miljø- og klimamessige effektene av transportvirksomhet. Transport, klima og miljø grunnleggende begreper og forståelse Klimagasser og måling av disse Alternative transportmetoder Klassifisering av motortyper i forhold til utslipp Effektivisering av transporter for bedre miljø Planleggingsmodeller og utslippsreduksjoner Returlogistikk savgift. Mer info på: Valgfrie kurs Følgende er Valgfrie kurs i de ulike programmene; Innkjøpsprogrammet, Program for Offentlig sektor og Logistikkprogrammet. For å se hva som inngår, se under respektive program. Du kan selvsagt også fritt velge å gjennomføre disse som enkeltstående kurs! Kontraktsjus Kurset omhandler kontraktsinngåelsen i innkjøps og anskaffelsesprosessen. På kurset får du grundig kunnskap om kontraktsinngåelsen med særlig sikte på de formelle anskaffelsesprosedyrene for offentlige og private kontrakter. Mål med kurset er å gi en grundig forståelse av innhold og prosess i forbindelse med kontraktsinngåelser. Rammebetingelser i forbindelse med kontrakts arbeidet Juridiske grunnbegreper Ulike kontrakttyper/-standarder Valg av kontraktstype/avtalevilkår Sentrale kontraktsbestemmelser Kontraktsinngåelse i anskaffelsesprosessen Prekvalifisering Anbud/tilbud Evaluering av anbud/tilbud Kontraktsinngåelse Oppfølging og kontroll Etikk, habilitet og konfidensialitet Innleie av IT-konsulenter Leie/kjøp av programvare og datautstyr Endringer til programvaren Vedlikehold av programvare og utstyr Kildekode Driftstjenester Oppfølging av kontraktene savgift. Internasjonal Sourcing leverandørvalg Kurset skal gi deltakerne den grunnleggende kompetansen til å g jennomføre anskaffelser i det internasjonale markedet. Kurset skal også bidra til å sikre forståelse for de kulturelle, finansielle og logistiske utfordringene slike anskaffelser medfører. «Det g jelder å komme seg ut fra egen virksomhet med jevne mellomrom for å hente inspirasjon og lære av andre. Supply Chain management konferansen tilbyr et svært interessant og aktuelt program hvor mange av de viktige problemstillingene jeg møter til daglig blir tatt opp. I tillegg fremmer eksklusive plasser muligheten til nettverksbygging og verdifulle kontakter med bransjekollegaer etter konferansen. Vi sees på SCM 2014!» Supply Chain Management konferansen - SCM Ditt viktigste møtested som Logistikk ansvarlig, Supply Chain leder og Daglig leder Vi sees på SCM 2014! «Supply Chain Management konferansen har mange svært interessante temaer som belyses. Jeg deltar på konferansen for å få inspirasjon og nye ideer. Det er veldig viktig å møte andre med samme erfaring og problemstillinger som jeg møter i det daglige. Ikke minst er det hyggelig og lærerikt å knytte nye bekjentskaper. Jeg ser frem til konferansen i 2014!» savgift. IKT Kontrakter inngåelse og oppfølging Ved å ta dette kurset, vil du lære viktige punkter på de ulike områdene innenfor IKT-kontrakter som kan bidra til å redusere unødvendige kostnader. Kurset gir deg en g jennomgang av ulike kontraktstyper som benyttes innen IKT-området. Det belyser også hvordan du kan sikre at du får den leveransen du har bestilt, samt den service og kvalitet du trenger i kontraktens levetid. I tillegg skal du sikre dine rettigheter, dersom leverandøren ikke lenger er i stand til å oppfylle sine forpliktelser. Behovsidentifikasjon og behovsdefinisjon for det internasjonale markedet Leverandørmarkedsutvikling i et internasjonalt perspektiv Søking etter og valg av internasjonale kilder Leverandørvalg Vurdering og valg av kanal(er) Internasjonale kontrakter og forhandlinger Kulturelle og språklige utfordringer Eksempler og erfaringer fra internasjonale kjøp savgift. Christian Granlund,»Logistikkdirektør på Ringnes Gro Kristoffersen,»Supply Chain Director på OSO Hotwater Mer info på: 22 23

13 Innkjøp i prosjekter Dette kurset gir deg tilstrekkelig kunnskap i å bedømme leverandører og kontrakter ved innkjøp i prosjekter. Målet med kurset er å gi kunnskap om den betydning gode innkjøpsstrategier har for prosjektets lønnsomhet, spesielt med hensyn til valg av leverandører og kontrakter. Kurset fokuserer også på betydningen av gode systemer for informasjonsutveksling og integrert styring i funksjonsområdene design/konstruksjon, prosjekt-planlegging og innkjøp. Dette g jelder så vel i den over-ordende prosjektplanleggingen, som i den operasjonelle styringen av prosjektene. Dette kurset passer for alle som jobber med innkjøp i prosjektet og/eller prosjektledere. Kurset er ikke bransjerelatert. Organisering av prosjekter Prosjektplanlegging og kobling mot innkjøp Budsjett/kalkyler Risikobedømming Kontraktsformer Kontrakt-/leverandøroppfølging Prosjektavslutning, prosjektevaluering og etter-kalkyler Oppgaver og plenumsdiskusjoner Forkunnskap Kurset krever ingen forkunnskaper. savgift. Prognostisering og Innkjøpsstyring På kurset lærer du hvordan prognoser og prognose feil kan benyttes som grunnlag for optimal dimensjonering av sikkerhetslager, bestillingspunkt og partistørrelser. Effektiv planlegging og styring av logistikken vil i mange bedrifts-situasjoner avhenge av gode salgsprognoser. Hovedmålet med kurset er derfor å gi en innføring i ulike tiltak for å forbedre prognosekvalitet, herunder en g jennomgang av de viktigste kvantitative teknikkene for salgsprognostisering som benyttes i praksis. Servicegradens betydning for sikkerhetslageret Beregning av ordrepunkt og bestillingsmengder ved maks/min politikk Optimale partier basert på faste partistørrelser Parametersetting Kvalitative og kvantitative prognoseteknikker Tolkning av prognosefeil Planprosesser Sesongindeksering Newsboy- modellen, forskjellen på salg og etterspørsel Forkunnskap Matematikk på videregående nivå. savgift. Prognoseteknikker Kurset bygger på kurset prognostisering og innkjøpsstyring, og har som siktemål å gi en grundig forståelse av ulike teknikker som i praksis benyttes for å prognostisere framtidig salgutvikling. Kurset behandler såkalt tidsseriemetodikk for å estimere trend, sesong og nivåskift, samt kausal metodikk for å måle sammenhenger mellom salg og ulike forklaringsvariabler på dette som: Prissetting, kampanjer av ulike slag og spesielle kalenderdager, klima mm. Framstillingen vil bli belyst med praktiske eksempler på implementeringer av prognosesystem i konkrete bedrifter. Videre vil kurset vektlegge løsning avøvelsesoppgaver i grupper. Tidsseriemetodikk Glidende g jennomsnitt Klassisk dekomponering Eksponensiell glatting Kausal metodikk Regresjonsanalyse, Prognosenøyaktiket (ulike mål) Praktiske implementeringer, Gruppeoppgaver Forkunnskaper Kurset er metodebasert og det kreves derfor noe matematikkunnskaper. Dersom du har g jennomført «Prognostisering og innkjøpsstyring» har du tilstrekkelig forkunnskaper. savgift. Transportkalkyler og forhandlinger Her ser vi nærmere på hvordan vi skal kjøpe transporttjenester, hva de egentlig koster, hvordan vi kan følge opp produktiviteten og risikoforholdet mellom kjøper og selger. På kurset benytter vi oss av en regnearkmodell for å kalkulere transportkostnadene. Det legges også stor vekt på diskusjoner rundt relasjonen mellom transportutøver og transportkjøper. Du vil også lære om hvordan g jennomføre forhandlinger på en profesjonell måte. Kan transportetterspørsel og miljøbelastning reduseres ved økt integrering i forsyningskjedene? Hva koster egentlig transporten? Skal vi kjøpe transport med åpne kalkyler? Oppbygging av en transportkalkyle Faste og variable kostnader i transporten Lønnskostnader i transporten Transportmarkedet Relasjon til transportør Måling og oppfølging av transportkostnadene Prissetting av en transporttjeneste Transportforhandlinger og rollespill savgift. Innkjøpsforhandlinger Forhandlingsteknikk (2 samlinger) Målet med kurset er å gi en god teoretisk og praktisk forståelse av de sentrale teknikker som benyttes i forhandlingsprosessen. Hovedtema er forhandlingsteamets gruppedynamikk. Innføring i grunnleggende forhandlingsteknikker Ulike typer forhandlinger Den strategiske forhandlingsmatrisen De ulike rollene i forhandlinger Forhandlingens ulike faser Anbudsprosesser Kommunikasjonens betydning for å lykkes i forhand linger Bruk av kalkyler og lærekurver i forhandlinger Gjennomgang og bruk av de viktigste kontraktstyper Gjennomføring av simulerte forhandlinger Analyse og evaluering av simulerte forhandlinger med bruk av videostøtte Kursopplegg I tillegg til g jennomgang av aktuelle temaer, brukes mye av tiden på praktiske oppgaver, som forberedes i grupper og g jennomføres i simulerte forhandlinger. De simulerte forhandlingene danner grunnlag for konkrete tilbakemeldinger til deltakerne, som utgangspunkt for forbedring av egen forhandlingsatferd. Kurset inviterer til stor personlig innsats og gir mulighet for personlig utvikling i et aktivt og lærerikt opplegg som g jør kursdeltageren i stand til å lykkes bedre i forhandlinger. savgift. Valg av leverandør Dette to-dagerskurset gir deg bedre kunnskap om de viktigste arbeidsområdene i anskaffelsesprosessen. Kvalifisering, utvikling, og valg av leverandører er en av de største utfordringene og viktigste arbeidsområder i anskaffelsesprosessen. Det er i denne fasen fundamentet legges for det endelige resultatet. En av hovedhensiktene med å innhente tilbud er å oppnå behovsdekning til lavest mulig totalkostnad. Dette kurset skal belyse fasene i kvalifisering, valg og utvikling av leverandører, samt fordeler og ulemper med ulike metoder og verktøy. Rammebetingelser og forutsetninger ved valg av leverandør Kvalifisering av leverandører Merkantil vurdering av leverandører Prekvalifisering av leverandører Leverandørrevisjoner Miljøkrav og kvalifisering Prosessen for valg av konkret leverandør Forespørselsstrategi og planlegging Tilbudsevaluering savgift. Praktisk bedriftsøkonomi for innkjøpere og logistikere Dette kurset er spesialtilpasset for deg som jobber med innkjøp og logistikk og g jør deg rustet til møtet med økonomiske problemstillinger i innkjøpsprosesser. Dette kurset er spesialtilpasset for deg som jobber innenfor innkjøp og logistikk. Rett og slett økonomi fra en innkjøpers perspektiv! På kurset g jennomgås bedriftsøkonomi på grunnleggende nivå. Du skal etter g jennomført kurs ha en praktisk forståelse for sentrale økonomiske begreper og problemstillinger som har betydning for arbeid innen innkjøp og logistikk. Sentrale begreper innen bedriftsøkonomi Kapitalrasjonalisering og avkastning på investert kapital Kalkyler Likviditetsbudsjett Leverandørens evne til å overleve, leverandørstrategi Bedriftsøkonomisk leverandørvurdering Innkjøp og logistikk-kostnader i verdikjeden Faste og variable kostnader Regnskapsanalyser Muligheter for påvirkning CASE - Bedriftsøkonomi i innkjøp og logistikk savgift

14 Jeg g jennomfører NIMAs Warehouseprogram fordi jeg ønsker formalisering av kompetanse og videreutvikling innenfor lagerledelse. Gjennom prosjektoppgaven blir jeg tvunget til å bruke alt av erfaring knyttet opp mot teorien. Slik bygges broen mellom kursinnhold og mitt daglige arbeid for en solid kompetanseheving. En annen viktig del er at jeg treffer andre mennesker i samme posisjon. Dermed får eg en verdifull erfaringsutveksling og nye innspill til hvordan man håndterer lager ledelse på best måte.» Frank-Andrè Finstad, Lagersjef Plukk, Coop Norge og snart ferdig Warehousekandidat Mer info på: Warehouseprogrammet Bli Warehousekandidat og sikre din kompetanse innen lagerfaget Warehouseprogrammet gir en grundig utdanning innen lagerfaget og sikrer den faglige kompetansen innen lagerfunksjonen. Etter gjennomført program mottar du tittelen Warehousekandidat - NIMA. For hvem? Warehouseprogrammet passer deg som lagersjef som ønsker kompetanseheving og formalisering av egen kompetanse. Programmet passer også deg som jobber som lagermedarbeider og ønsker utvikling og mer ansvar. NIVÅ 1 Grunnleggende Warehouse Management NIVÅ 2 Videregående Warehouse Management Warehouse teknologi inkl. RFID/Warehouse design Operativ Warehouse Management Prosjektarbeid/-oppgave Tittel: Warehousekandidat NIMA NIVÅ 1 gir grunnleggende kunnskap i og forståelse av drift og utvikling av lagerfunksjonen. Ved NIVÅ 2 kreves det at du etter grunnkurset gjennom fører tre kurs og prosjekt arbeidet. Når du har bestått alle eksamener og gjennomført prosjekoppgaven, kan du kalle deg Warehousekandidat NIMA. Grunnleggende Warehouse Management Målet med kurset er å gi grunnleggende innsikt i de viktigste arbeidsområdene i forbindelse med drift og utvikling av et lager. Lagerets oppgave og funksjon Lagerets plass i logistikkfunksjonen Lagerteknologi Rutiner, lokasjon og vareplassering Drift og ledelse Lagerets beskaffenhet/rammebetingelser Skriftlig eksamen arrangeres på slutten av siste kursdag. er inkludert i kursavgiften. Videregående Warehouse Management På dette kurset rettes fokus mot retningslinjer og juridiske aspekter ved man må kjenne til når man er leder innen lagerdrift. Effektiv vareflyt, høy produktivitet og god plassutnyttelse er alfa omega når man snakker om effektiv lagerdrift. Målet med kurset er å gi deltakerne god innsikt i lagerets viktigste interne arbeidsprosesser med det formål å kunne forbedre driften. Rammebetingelser for lagereffektiviteten Mål, effektivitet og realisering av mål Noen forutsetninger for høy lagereffektivitet Transportforsikring og Incoterms Juridiske aspekter Spesiallagring Avhendingsproblematikk savgift. Warehouse teknologi inkl. RFID/ Warehouse design Målet med kurset er å gi deltakerne god innsikt i lagerets teknologiske støttefunksjoner. Teknologiske forutsetninger og rammebetingelser Lagerteknologi når og hvor kommer teknologien til anvendelse Teknologi, lagring og håndtering Lagrings- og håndteringsutstyr Emballasje og lagring Verktøy savgift. Operativ Warehouse Management Som lagerleder kan du ikke gå glipp av dette kurset. Her lærer du alt man trenger å vite om den administrative, daglige lagerdriften. Målet med kurset er å gi deltakerne god forståelse av de viktigste ledelsesaspekter ved å lede et lager, og å ha ansvar for lagerets ansatte. Organisatoriske og ledelsesmessige rammebetingelser Hva er ledelse? Hva er arbeidsledelse på et lager? Informasjon og kommunikasjon Motivasjon savgift. Prosjektoppgaven Som en del av utdanningsprogrammene skal studentene skrive en prosjektoppgave. Hensikten med oppgaven: Vise hvordan kunnskaper/teori fra kursene kan anvendes i egen bedrift Gi øvelse i analyse av problemstillinger Gi øvelse i «prosjektarbeid» og skriftlig presentasjon av fagstoff Veiledning Kandidaten vil få en veileder for oppgaven oppnevnt av NIMA Utdanning. Oppnevnelse av veileder skjer i forbindelse med valg/godkjennelse av problemstilling, tittel og foreløpig disposisjon. Veiledning vil fortrinnsvis foregå via e-post og telefon. Forkunnskap Minst halvparten av kursene i utdanningsprogrammet bør være g jennomført før en starter med prosjektoppgaven. Arbeidet med oppgaven kan skje parallelt med kursg jennomføringen. NIMA Utdanning anbefaler at kandidaten så tidlig som mulig starter arbeidet med å finne en passende problemstilling for oppgaven

15 Program for ledelse og strategi Program for ledelse og strategi gir fordypningskunnskap, og bidrar til å utvikle spesialkompetanse Programmet henvender seg spesielt til ledelsen innenfor innkjøp, logistikk og forsyning. Etter gjennomført program har deltakerne tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om hvordan de som forsyningsledere kan initiere og lede endringsprosesser, realisere gevinster og oppnå økt konkurransekraft. Det er en fordel at deltakerne har relativt lang erfaring, gjerne kombinert med høyere utdanning. Deltakerne bør også ha kjennskap til strategi- og verdikjedetankegang. Kandidater fra utdanningsprogrammene innenfor innkjøp og logistikk vil også ha tilstrekkelig bakgrunn. Strategisk innkjøpsledelse Innkjøperen er en viktig nøkkelressurs i styring av kapitalbinding. Her lærer du som innkjøpsleder om din rolle i forhold til bedriftens driftsregnskap og måloppnåelse. Dette kurset henvender seg spesielt til ledelsen innenfor innkjøp, logistikk og forsyning. Kurset tar for seg veien fra målsetting til ønsket resultat. Her gås det nærmere inn på hvordan innkjøpsledelsen konkret, g jennom sine mål kan påvirke bedriftens finansielle målsetting. Du lærer også strategiske innkjøpsgrep og hvordan man organiserer disse for best mulig måloppnåelse. Sammenheng mellom mål, strategi og handlingsplan Kommersiell styring av virksomheten Hvordan styrer vi innkjøpene? Utvikling av leverandørsamarbeid Hvordan skal vi organisere innkjøpsfunksjonen? Ledelse av endringsprosesser Hvordan g jennomføre konkurranseutsetting? Offentlig/privat samarbeid Markedsanalyse er grunnlaget Hvordan måle effekt av tiltak innen innkjøp? savgift. Innkjøpsledelse i turbulente tider Å komme styrket ut av usikre tider krever handling og endringsvilje hos toppledelsen i norske virksomheter. Dette kurset vil sette deg i stand til å formulere og presentere relevante Innkjøpsmål og Innkjøpsstrategier i denne prosessen. Det synligg jøres hvordan anvendelse av virkemiddel innen Innkjøpsområdet effektivt vil støtte virksomheten i å oppnå sine langsiktige mål i usikre tider. Kurset retter seg mot Innkjøpsledere og Innkjøpere som ønsker innsikt i ledelse og ledelsesprosesser. Innkjøpspotensialer skapt av usikre tider Porteføljestyring i turbulente tider Outsourcing for økt fleksibilitet Internhandel - fristilt fra konkurranse? Kapitaleffektivisering - hvordan bruke innkjøp som effektivt virkemiddel? Faste leverandørrelasjoner - er vi klare til å utvikle leverandørene i takt med egen markedsutvikling? Er vi organisert til å møte nedgangstider? Innleveringsoppgave med to-ukers innleveringsfrist. Strategisk logistikk Kurset behandler de strategiske utfordringene som knytter seg til logistisk ledelse og utvikling. Strategiske begreper, strategisk forståelse og strategiske prosesser er spesielt utfordrende knyttet til varestrøm og verdikjeder da disse knyttes opp til tverrfunksjonelle problemstillinger og ikke minst til de øvrige enheter i bedriftens/organisasjonens verdikjede(r). Kurset skal gi deltakerne en god bakgrunn for å utøve strategisk logistikk i egen organisasjon. Logistikk utvikling- begreper og perspektiver Nøkkelfaktorer Styringsprinsipper Status og utviklingspotensial Perspektiv for endring Utviklingsprosesser Endringsledelse Metodikk Verdikjeder ( samhandling- modenhet- modeller) Fra Supply Chain til Demand Chain - videre utvikling av verdikjede konsepter Eksempler og caser savgift. For deg som leder innen Innkjøp og Logistikk, og kandidater fra våres utdanningsprogram! 28 29

16 Øvrige kurs Kontraktsbrudd Håndtering av mangler og forsinkelser ved varekjøp Få god kunnskap om kjøpslovens regler om de rettigheter man har som innkjøper når vareleveranser er mangelfulle eller forsinket, og hvordan man håndhever disse rettighetene. Kunnskap om kjøpslovens regler er nødvendig for å kunne håndheve de rettigheter man har som innkjøper ved mangelfulle og / eller forsinkede vareleveranser. Dersom man ikke kjenner til reklamasjonsfrister og andre formregler i loven, vil man risikere å miste rettigheter som følge av formelle feil. Mangelspørsmålet Kjøpers undersøkelsesplikt Forsinkelse Når er en ytelse forsinket Grensedragning mellom mangler og forsinkelser Reklamasjonsplikter Sanksjoner ved mangler Sanksjoner ved forsinkelse Valg av strategi ved kontraktsbrudd Ingen eksamen, men det forventes at deltakerne er aktive bidragsytere under forberedelse og g jennomføring av de praktiske øvelsene. Kroppsspråkets makt under Forhandlinger På dette kurset får du en god innsikt i kommunikasjonens mange fasetter med spesiell vekt på nonverbal kommunikasjon. Du får god kjennskap til kroppsspråket som formidler av følelser, holdninger, verdier etc. Innsikt i ulike samtaleteknikker, både verbalt og nonverbalt. Vite hvordan kroppsspråk kan brukes både som kompass og virkemiddel. Kjennskap til en rekke praktiske verktøy som kan benyttes for å avsløre dobbeltkommunikasjon. Du kjenner til suksessfaktorer og fallgruver. Kroppsspråket: Refleksjon av menneskets indre og et effektivt verktøy Oppdrag, personen bak fasaden Tolkning av kroppsspråksignaler: suksesskriterier og fallgruver Stemme og ord som hjelpemidler Ditt kroppsspråk, hvordan påvirker det forhandlingssituasjonen? Når utsagn og kroppsspråk ikke stemmer overens Løgn, lekkasjer og hersketeknikker Hvordan ta kontroll i vanskelige og spente situasjoner etter at en eller flere feil er avslørt Suksess handler om å ligge et hestehode foran Etter at kurset er avsluttet, skal deltakerne Ha en god innsikt i kommunikasjonens mange fasetter med spesiell vekt på nonverbal kommunikasjon Ha god kjennskap til kroppsspråkets som formidler av følelser, holdninger, verdier etc. Ha god innsikt i ulike samtaleteknikker, både verbalt og nonverbalt Vite hvordan kroppsspråk kan brukes både som kompass og virkemiddel Kjenne til en rekke praktiske verktøy som kan benyttes for å avsløre dobbeltkommunikasjon Kjenne til suksessfaktorer og fallgruver Det er ingen eksamen i forbindelse med kurset. Kurset er frittstående og inngår ikke i noe utdanningsprogram. Samfunnsansvar ved Innkjøp Gjennom dette kurset vil du bli kjent med sentrale etiske og økonomiske argumenter for å inkludere samfunnsansvar som en del av Innkjøpsprosessen. Du vil lære hvordan du steg for steg kan arbeide systematisk med forbedringer i din leverandørkjede i tråd med bedriftens målsetninger. Teorien vil bli illustrert med nyttige eksempler og caser, og g jennom gruppearbeid vil du lære å tilpasse dette til situasjonen i din bedrift. : Samfunnsansvar: bakgrunn og trender Forankring Kartlegging av risiko Tilpasning av innkjøpspraksis Forbedringer Måling og kommunikasjon : Multiple choice oppgaver. savgift er inkludert i kursavgift. NIMAOFFSHORE Norges ledende kursleverandør innen Supply Chain med hovedfokus på Innkjøp og Logistikk NIMA er opptatt av å tilby kurs tilpasset dine behov og ønsker. Vi vet at du som opererer innenfor Olje- og gass bransjen har spesielle utfordringer. Derfor tilbyr NIMA OFFSHORE-kurs spesielt utviklet for deg! Hold deg oppdatert på for mer informasjon. NIMA OFFSHORE Skreddersydde kurs og kompetanseprogram Målrettet kompetanseheving som fører til akkrediterte titler Erfarne kursholdere fra bransjen Kursnyheter Produktlanseringer tilpasset dine behov og ønsker NIMA er opptatt av å tilby kurs og kompetanseutvikling innen de områder som dere kunder og medlemmer ønsker. Vi vil ivareta deres behov, og fortsatt leve opp til vårt rennomme som Norges ledende utdanningsleverandør innen Innkjøp og Logistikk. I forbindelse med vårt arbeid med å utvikle nye kurs har vi mottatt mange ønsker. NIMA er takknemlige for alle innspill, og lanserer i 2014 de første nye produktene. Følg med på under «kursnyheter». Det kommer mer! Velkommen på nye kurs i 2014! Dersom du ønsker noe mer i vårt kurstilbud, ikke nøl med å ta kontakt på: eller tlf

17 Bli medlem av NIMA du også! Er du medlem av Norges ledende nettverk innen Innkjøp og Supply Chain Management? NIMA Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk er stiftet i 1915 og er Norges ledende fagmiljø innen Innkjøpog Supply Chain Management. Forbundet er en frittstående og nøytral medlemsorganisasjon med et solid nettverk av medlemmer, representert av alle bransjer og alle funksjoner i forsyningskjeden. NIMAs ti lokalforeninger sørger for at du får nær tilknytning til Supply Chain- og Innkjøpsmiljøet rundt deg, g jennom lokale faglige møterfor medlemmene. For å fremme utvikling av faget samarbeider NIMA med nasjonale og internasjonale institusjoner og organisasjoner av betydning om utvikling av faget. Gjennom NIMA Utdanning tilbys også en uavhengig faglig autoriseringsog sertifiseringsinstans. Medlemskap i NIMA gir deg mange fordeler: NETTVERKSSENTER NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk er Norges største og ledende nettverk for Innkjøpere og Logistikere. Hele 10 lokale foreninger over hele landet gir deg muligheten til å bygge nettverk med andrei bransjen og dele erfaringer. FAGTIDSSKRIFT OG NYHETSBREV Som medlem av NIMA får du fagtidsskriftet, Logistikk & Innkjøp seks ganger per år og NIMAs ukentlige nyhetsbrev med siste nytt innen ditt fagfelt. RABATTERTE KURS OG KONFERANSER NIMA Utdanning AS har siden 1961 vært den ledende kompetanseleverandøren til det private næringslivet og til det offentlige. Som medlem i forbundet vil du få betydelig rabatterte priser på omfattende kurs og konferanse tilbud. LØNNSSTATISTIKK & NORSK PMI Du får også tilgang til NIMAs årlige lønnsundersøkelse for Innkjøpere og Logistikere. I tillegg holder vi deg opp datert på NIMAs Innkjøpssjefsindeks - Norsk PMI (Purschasing Manager Index) og gir deg tilgang til de månedlige rapportene. ADVOKATRÅDGIVNING Gjennom ditt medlemskap får du også 30 minutter gratis rådgivning fra Arntzen de Besche ett av Norges ledende advokatfirmaer og ti prosent fast reduksjon på standardiserte timepriser. Medlemskap i NIMA gir deg mange fordeler: Bli medlem: For mer informasjon eller medlemsskap ta kontakt på tlf: , på e-post: Sertifiseringsordningen og studiepoeng Du er fri til å g jennomføre kursene ved NIMA Utdanning uten å delta på eksamen. Dersom du ønsker å inngå i en sertifiseringsordning må du g jennomføre og bestå eksamen ved hvert kurs. I tillegg tilbys høyskoleeksamen ved flere av kursene, da med et tilleggspensum i enkelte tilfeller. Sertifiseringsordningen Ved NIMA Utdanning kan du blant annet utdanne deg til Sertifisert Innkjøper. NIMA er den eneste nordiske institusjon som tilbyr denne internasjonale tittelen. Sertifiseringsprogrammene under Norges Innkjøper skole (Innkjøpsprogrammet og Program for offentlig sektor) er internasjonalt godkjent av IFPSM (International Federation of Purchasing and Supply Chain Management). Se respektive programmer for titler. Høyskolepoeng studiepoeng NIMA Utdanning tilbyr, i samarbeid med Høgskolen i Molde, studiepoeng ved flere av kursene. Etter g jennomført kurs legges det inn en leseperiode før kandidaten avlegger studiepoengseksamen. Pensum for studiepoengeksamen er utvidet i forhold til pensum på kursene. Det kreves selvstudium for å bestå eksamen, og deltakerne må selv dekke kostnadene til tilleggslitteratur og eksamensavgift. For å kunne avlegge studiepoengeksamener kreves det at kandidaten har generell studiekompetanse. Studiepoenggivende kurs For studiepoenggivende kurs, se: Praktiske opplysninger Påmelding til kurs/registrere bruker For å melde deg på våre kurs, må du registrere deg på våre nettsider. Det g jøres på. Når dette er g jort kan du melde deg på kurs ved å klikke «ja, jeg vil delta» nederst på siden for det aktuelle kurset. Alternativt kan du melde deg på via e-post: eller pr. telefon Kursinformasjon Kursavgiften er eksklusiv overnatting, men lunsj og pauseservering er inkludert. Alle våre kurs varer fra den første dagen, mens de øvrige kursdagene varer fra Medlemsrabatt For medlemmer i NIMA Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk gis det rabatter på kursene. For å få medlemsrabatt må man ha betalt medlemskontingenten for inneværende år. Mine sider Her vil du finne informasjon om de kurs du er påmeldt til. Du vil også finne oversikt over hvilke kurs du har tatt, samt eksamensresultater. Tilgang til kursmateriell 3-4 uker før kursets oppstart, legges undervisningsplanen ut på kursets nettside. En uke før kursstart vil kurspresentasjonen være tilg jengelig. Du må være innlogget for å få tilgang til denne informasjonen. Innlogging skjer i menyen til høyre på våre hjemmesider. Ditt brukernavn er din e-postadresse. De som følger et av NIMAs utdanningsprogram må avlegge en eksamen som avholdes i forbindelse med kursene. Alle eksamener avholdes skriftlig. Avgift per eksamen er kr 1.450,-. Du vil få tildelt et studentnummer i forkant av kurset. Dette nummeret brukes også som eksamensnummer. Dette beholder du under studietiden din. Utstedelse av vitnemål Vitnemål blir sendt til adressen som er oppført under «Leveringsadresse» når du registrerer deg som bruker av NIMAs nettsider. For å endre leveringsadresse eller andre opplysninger, send e-post til Bokstavkarakterene er en gradert skala fra A til E for bestått, og F for ikke bestått. Fritak for fag Du kan søke om å få innpasset kurs/utdanning fra andre skoler for å oppnå en tittel hos NIMA. Vi kan godkjenne inntil 2 fag/kurs fra ekstern utdanning for å oppnå tittelen Innkjøpsøkonom/Logistikkøkonom NIMA. Mer informasjon om fritak for fag samt søknadsskjema fås ved å sende e-post til 32 33

18 Studiekompetanse NIMA Utdanning AS har et samarbeid med Høgskolen i Molde. Dette gir muligheten til å ta studiepoengeksamen på enkelte kurs. Søknadsfrist for studiepoengeksamen for 2013 er 22.april og 11.november. Søknadsskjema med attesterte kopier sendes NIMA. Overnatting i forbindelse med kurs Ved påmelding til kurs, kan du krysse av for om du ønsker overnatting. Dette er ikke inkludert i kursets påmeldingsavgift. Dersom du ikke ber om hotellreservasjon, forutsetter vi at du ordner dette på egen hånd, eller ikke har behov for overnatting. Den enkelte deltaker er selv ansvarlig for å g jøre opp med hotellet. Avmeldingsregler, kurs Avbud må meldes skriftlig pr. post eller e-post for å være gyldig. Følgende vilkår g jelder for avbestilling: Ved avbestilling f.o.m. 28 t.o.m. 15 dager før kursstart refunderes 25% av kursavgiften Ved avbestilling 14-0 dager før kursstart gis ingen refusjon Du kan søke om å flytte din kursdeltakelse til påfølgende semester Søknaden må være sendt inn senest 7 dager før kursstart Dersom søknaden innvilges tilkommer en avgift på lydende kr 2.000,- for todagers kurs og 3.000,- for øvrige kurs Dette g jelder kun kurs i utdanningsprogrammene Avlysning av kurs og konferanser Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs inntil to uker før kursstart dersom deltakerantallet er for lavt. Dette for å sikre best mulig g jennomføring av kurset. NIMA Utdanning AS refunderer i så tilfelle innbetalt avgift, men har ikke ansvar for eventuelle andre kostnader utover dette. Vi forbeholder oss retten til å utsette kurs ved sykdom hos foreleser. NIMA Utdanning AS har ikke ansvar for eventuelle tilleggskostnader i forbindelse med reise etc. som følge av dette. 3 ulike g jennomføringsmodeller For deg som skal på kurs tilbys 3 ulike g jennomføringsmodeller: 1. Kursbevis For deg som ønsker kunnskapen og et praktisk rettet kurs. Du g jennomfører kurset uten eksamen. Etter kurset mottar du et kursbevis. 2. og vitnemål For deg som ønsker en karakter og en sertifisering. Sertifisert Innkjøper NIMA, Innkjøpsøkonom NIMA er internasjonalt godkjent sertifiseringer/titler. Logistikkøkonom NIMA er en ettertraktet sertifisering i Norge. Etter kurset g jennomfører du en eksamen (med bokstavkarakter) og du mottar et vitnemål i etterkant av eksamen. 3. Høyskolepoeng/studiepoeng Tilbys g jennom NIMAs samarbeid med Høgskolen i Molde. For høyskolepoeng må du ha studiekompetanse og ekstra pensum. Du finner mer informasjon på. Kompetanse i nettverk NIMAs solide nettverk av høyt faglig kvalifiserte fagråd, faglige utvalg, programkomiteer, forelesere og den internasjonale tilknytningen, bidrar som en garanti for kvaliteten i våre utdanningsprogrammer og konferanser. I denne studiekatalogen finner du informasjon om alle utdanningsprogrammene. Konferanser, ekstrakurs og seminarer settes opp i løpet av sesongen og presenteres på nettsidene. Nasjonalt og internasjonalt kompetansenettverk Nettverket er et mangfold fra næringsliv, myndigheter, offentlige virksomheter og organisasjoner som til sammen sikrer at NIMA kan bidra til å skape effektive og lønnsomme verdikjeder i Norge. Alliansefokus Nordisk samarbeid om utdanning SILF: NIMAs søsterorganisasjon i Sverige DILF: NIMAs søsterorganisasjon i Danmark LOGY: NIMAs søsterorganisasjon i Finland Høyskole/utdanningsfokus Høgskolen i Molde er (g jennom tretti år) NIMAs akademiske samarbeidspartner ved kursutvikling, g jennomføring av kurs og godkjenning av studiepoengkurs. NIMAs Forlag Utgir fagtidsskriftet Logistikk & innkjøp samt aktuell faglitteratur så som Innkjøp og Supply Chain Management, Håndbok i innkjøp, Innføring i innkjøp, Inngåelse av kontrakter m.m. Internasjonalt fokus IFPSM International Federation of Purchasing and Supply Management IFPSM er en verdensomspennende medlemsorganisasjon der NIMA er det norske medlemmet. Som del av organisasjonen finnes den europeiske divisjonen PPE (Public Procurement Europe). ELA European Logistics Association ELA er en europeiskbasert medlemsorganisasjon der NIMA er det norske medlemmet. Distriktsforeninger NIMA har ti distrikts foreninger med egne styrer, og et omfattende regionalt aktivitetsnivå. Distriktsforeningene er aktive bidragsytere i forbundsorganisasjonen. Fagforum/Programkomiteer NIMA er initiativtaker til faglige nettverksgrupper-/ programkomiteer innen relevante fagområder. NIMAs Offentlig Komité (NOK) NOK består av personer fra stat og kommune som setter fokus på kompetanseutvikling i bred forstand innenfor det offentlige. NOK er bl.a. representert i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Bedriftsintern kompetanseheving NIMA Utdannings bedriftsinterne kurs er en god løsning for deg dersom: det er mange i din bedrift som har behov for samme kompetanseheving bedriften har behov for undervisning med en bestemt sammensetning av temaer det er behov for undervisning som skal foregå til andre tider enn de faste datoene du finner i kursoversikten det er behov for undervisning andre steder enn våre faste kurssteder I tillegg til kursene som er omtalt i denne studiekatalogen, utarbeider vi også kursprogram med andre temakombinasjoner. Enkelte bedrifter ønsker faste avtaler for interne kompetanseprogrammer for samtlige ansatte innen fagområdene, mens andre ønsker å g jennomføre enkelt kurs, som for eksempel et internt forhandlingskurs arrangert av NIMA Utdanning. På bedriftsinterne kurs kan du åpent diskutere felles problemstillinger. Kursene kan g jennomføres på dagtid, kveldstid, i helger, eller som en kombinasjon av dette. Kursstedet kan være i din egen bedrift eller et annet passende lokale. Innholdet i kursene kan spisses direkte mot bedriftens virksomhetsområde, slik at oppgaver og caser fokuserer på bedriftens nåværende og fremtidige utfordringer. Kontakt oss for en uforpliktende samtale, der vi kan gi deg et tilbud bestående av enkeltstående bedriftsinterne kurs, kompetanseutviklingsprogram, eller en kombinasjon av dette. For mer info: E-post: Tlf:

19 Kursoversikt våren 2014 Kursoversikt våren 2014 Kursnavn Dato Sted Pris: medlem/ikke-medlem Kursnavn Dato Sted Pris: medlem/ikke-medlem INNKJØPSPROGRAMMET Grunnkurs Innkjøp trinn jan oslo Grunnkurs Innkjøp trinn feb Bergen Innkjøpsforhandlinger Forhandlingsteknikk (2 samlinger) feb og mars Oslo IKT-kontrakter mars oslo Grunnkurs Innkjøp trinn mars Stavanger Innkjøpsforhandlinger Forhandlingsteknikk (2 samlinger) mars og mars Stavanger Grunnkurs Innkjøp trinn 2 (2 samlinger) mars og 31. mars-02. april Oslo Grunnkurs Innkjøp trinn 2 (2 samlinger) mars og april Stavanger Jus for innkjøpere mars oslo Praktisk bedriftsøkonomi for innkjøpere og logistikere mai Stavanger Valg av leverandør mai oslo PROGRAM FOR OFFENTLIG SEKTOR / ÅRSSTUDIUM I OFFENTLIG INNKJØP Offentlige anskaffelser i praksis (GK1) jan oslo Innkjøp i Offentlig sektor - Regelverk mars oslo Grunnkurs Innkjøp trinn 2 (2 samlinger) mars og 31. mars-02. april Oslo Grunnkurs Innkjøp trinn 2 (2 samlinger) mars og april Stavanger Jus for Innkjøpere mars oslo Innkjøp i Offentlig Sektor Spesialtemaer mars oslo Praktisk bedriftsøkonomi for innkjøpere og logistikere mai Stavanger Høyskolekurs Offentlig Innkjøp Nivå mai oslo Metodekurs/fagoppgave 04. feb oslo valgfrie kurs Fargene viser i hvilke program kurset inngår som valgfritt kurs. (vær oppmerksom på visse begrensninger ved Studiepoengeksamen og Årsstudium) Prognostering og Innkjøpsstyring april oslo Internasjonal Sourcing april Stavanger Valg av leverandør mai oslo Innkjøp i prosjekter mai oslo Innkjøpsforhandlinger Forhandlingsteknikk (2 samlinger) feb og mars Oslo IKT-kontrakter mars oslo Innkjøpsforhandlinger Forhandlingsteknikk (2 samlinger) mars og mars Stavanger Kontraktsjus juni oslo ØVRIGE KURS/KONFERANSER/SEMINAR NIMA-DAGENE april oslo Grunnkurs i Samfunnsansvar april oslo Kontraktsbrudd 13. mai oslo Videregående Produksjonslogistikk 28. mai oslo Styring av lavfrekvente varer 03. juni oslo Kroppsspråkets makt under forhandlinger mai oslo Du kan selvsagt også fritt velge å g jennomføre enkeltstående kurs! LOGISTIKKPROGRAMMET / ÅRSSTUDIUM I LOGISTIKK Grunnkurs Logistikk (2 samlinger) feb og mars Oslo Prognostisering og Innkjøpsstyring april oslo Produksjonslogistikk april oslo Effektivisering av verdikjeder mai oslo WAREHOUSEPROGRAMMET Grunnkurs Warehouse Management mars oslo Videregående Warehouse Management april oslo LEDELSE Strategisk Logistikk juni oslo Strategisk Innkjøpsledelse mars oslo Kursoversikt og påmelding: Tlf: E-post: Kursdato - kursnyheter: Følg med på under «kursnyheter» påmeldingsfristen er fire uker før kursstart. Vi tar imot påmelding frem til kursstart, dersom det er ledige plasser. Det er ikke nødvendig å være medlem for å delta på kurs. Vi tar forbehold om evt. trykkfeil i kursoversikten. For kurshotell se nima.no 36 37

20 Kursoversikt høsten 2014 Kursoversikt høsten 2014 Kursnavn Dato Sted Pris: medlem/ikke-medlem Kursnavn Dato Sted Pris: medlem/ikke-medlem INNKJØPSPROGRAMMET Grunnkurs Innkjøp trinn sept oslo Innkjøpsforhandlinger Forhandlingsteknikk (2 samlinger) sept og okt Oslo Grunnkurs Innkjøp trinn sept Stavanger Jus for innkjøpere sept Stavanger Grunnkurs Innkjøp trinn 2 (2 samlinger) sept og nov Oslo Grunnkurs Innkjøp trinn sept Bergen Innkjøpsforhandlinger Forhandlingsteknikk sept og okt Stavanger Grunnkurs Innkjøp trinn 2 (2 samlinger) okt og nov Stavanger Praktisk bedriftsøkonomi for innkjøpere og logistikere okt oslo Valg av leverandør nov Stavanger Forhandlinger 2 Forhandlingsatferd (2 samlinger) nov og des oslo PROGRAM FOR OFFENTLIG SEKTOR / ÅRSSTUDIUM I OFFENTLIG INNKJØP Offentlige anskaffelser i praksis (GK1) sept oslo Jus for innkjøpere sept Stavanger Grunnkurs Innkjøp trinn 2 (2 samlinger) sept og nov Oslo Grunnkurs Innkjøp trinn 2 (2 samlinger) okt og nov Stavanger Offensiv bruk av et offentlig anskaffelsesregelverket okt oslo Praktisk bedriftsøkonomi for innkjøpere og logistikere okt oslo Høgskolekurs for Offentlig innkjøp Nivå des oslo valgfrie kurs Fargene viser i hvilke program kurset inngår som valgfritt kurs. (vær oppmerksom på visse begrensninger ved Studiepoengeksamen og Årsstudium) Transportkalkyler og forhandlinger sept oslo Prognoseteknikker sept oslo Innkjøpsforhandlinger Forhandlingsteknikk (2 samlinger) sept og okt Oslo Innkjøpsforhandlinger Forhandlingsteknikk (2 samlinger) sept og okt Stavanger Prognostering og Innkjøpsstyring okt oslo Praktisk bedriftsøkonomi for innkjøpere og logistikere okt oslo Valg av leverandør nov Stavanger Innkjøp i prosjekter nov Stavanger Internasjonal Sourcing des oslo ØVRIGE KURS/KONFERANSER/SEMINAR Kontraktsbrudd 21. okt Stavanger Vi er alle forhandlere nov oslo Grunnkurs i Samfunnsansvar nov oslo Miljøbasert logistikk (Grønn logistikk) okt oslo Demand Based Management (DBM) 04. nov oslo Du kan selvsagt også fritt velge å g jennomføre enkeltstående kurs! LOGISTIKKPROGRAMMET / ÅRSSTUDIUM I LOGISTIKK Transportkalkyler og forhandlinger sept oslo Grunnkurs logistikk (2 samlinger) sept og okt Oslo Prognostisering og Innkjøpsstyring okt oslo Transport og distribusjon nov oslo WAREHOUSEPROGRAMMET Warehouse teknologi inkl. RFID sept oslo Operativ Warehouse Management 22. okt oslo LEDELSE Innkjøpsledelse i turbulente tider sept oslo Strategisk innkjøpsledelse okt Stavanger Kursoversikt og påmelding: Tlf: E-post: Kursdato - kursnyheter: Følg med på under «kursnyheter» påmeldingsfristen er fire uker før kursstart. Vi tar imot påmelding frem til kursstart, dersom det er ledige plasser. Det er ikke nødvendig å være medlem for å delta på kurs. Vi tar forbehold om evt. trykkfeil i kursoversikten. For kurshotell se nima.no 38 39

NIMA Utdanning - Norges ledende kompetanse- og ressurssenter for faglig utvikling og vekst

NIMA Utdanning - Norges ledende kompetanse- og ressurssenter for faglig utvikling og vekst STUDIEKATALOG 2015 INNKJØPSPROGRAMMET PROGRAM FOR OFFENTLIG SEKTOR LOGISTIKKPROGRAMMET WAREHOUSEPROGRAMMET PROGRAM FOR LEDELSE OG STRATEGI NIMA Utdanning - Norges ledende kompetanse- og ressurssenter for

Detaljer

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høgskolen i Molde tar opp nye studenter til årsstudiet i offentlige anskaffelser våren 2015. Studiet er dimensjonert for å kunne fullføres parallelt med en alminnelig

Detaljer

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet er et initiativ fra Norsk Test og NIMA - Norsk Forbund for

Detaljer

Innledning Årsstudiet i offentlige anskaffelser er spesielt rettet mot de som deltar i eller leder anskaffelsesprosesser i offentlig sektor.

Innledning Årsstudiet i offentlige anskaffelser er spesielt rettet mot de som deltar i eller leder anskaffelsesprosesser i offentlig sektor. ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høgskolen i Molde, Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Tekniske- og Naturfaglige Universitet (NTNU) og Universitetet i Bergen, har i samarbeid med en lang rekke offentlige

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høgskolen i Molde, Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Tekniske- og Naturfaglige Universitet (NTNU) og Universitetet i Bergen, har i samarbeid med en lang rekke offentlige

Detaljer

Innkjøpstest for innkjøpere i offentlige og private virksomheter

Innkjøpstest for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Innkjøpstest for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.5-13. april 2012 Innkjøpskortet er et initiativ fra Norsk Test og NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk som adresserer

Detaljer

FAGPLAN FOR INNKJØPERE TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHETER

FAGPLAN FOR INNKJØPERE TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHETER FAGPLAN FOR INNKJØPERE TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHETER Følgende fagplan er utarbeidet i samarbeid mellom NIMA Forbund, Norsk Test, DIFI og en rekke andre større miljøer innen anskaffelsesfaget.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring?

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? 22. januar 2015 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no 2010 2012 21. januar 2015 Side 2 www.inventura.no Utfordring nr

Detaljer

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng

Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse 30 studiepoeng Innkjøpsledelse, halvårsstudium Procurement Management, 30 credits 30 studiepoeng Dato for godkjenning xx.xx.2015 Gjelder for studenter tatt opp 2015/2016 Innledning Alle

Detaljer

Fagplan Innkjøp og anskaffelse

Fagplan Innkjøp og anskaffelse NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Innkjøp og anskaffelse ½ år dag, heltid 350 timer totalt undervisningstimer 18,5 timer pr. uke Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner: /Jørgen Ofstad Fima/avd.: Nordic

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs

Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs Om forhandlingskursene Vi forhandler hele tiden, ofte uten at vi tenker over det. Dessverre har vi ikke alltid den beste strategien for hånden og det fører

Detaljer

Anbud Tips til lokale innkjøpere

Anbud Tips til lokale innkjøpere 08.10.2014 MORTEN RIISE Anbud Tips til lokale innkjøpere Hvordan gjennomføre en tilbudsforespørsel enklest mulig? Informasjon om nytt dokument angående IKTrutine ved innkjøp 1 Hva er en tilbudsforespørsel?

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Kultur- og organisasjonsbygging Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på masternivå. Det er samlingsbasert og gjennomføres på deltid over ett år. Undervisningen

Detaljer

Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng

Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng Gjelder for studenter tatt opp Redigering av studie- og emnebeskrivelser Innledning I et globalt perspektiv er det store utfordringer knyttet til klima,

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg

Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Distribusjon, markedsføring og salg ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Motiverende intervju Studiepoeng: 10 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet gjennomføres på deltid over ett semester og er på totalt 10 studiepoeng Innledning Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse

Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Bachelor i Teknologiledelse eller Personalledelse Høgskulen på Vestlandet samarbeider om å tilby medlemmer av Foreningen for Ledelse og Teknikk (FLT) utdanning innen Teknologiledelse og Personalledelse.

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB En guide til målrettet samarbeid Vi ønsker deg og din virksomhet velkommen som leverandør til Universitetet i Bergen. Denne brosjyren har som formål å

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse ABBs fellesprogram i Prosjektledelse Hvorfor satser ABB på et eget opplæringsprogram i prosjektledelse? ABB satser på å utvikle de beste prosjektlederne. Et opplæringsprogram i prosjektledelse er en investering

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel

Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Fagplan Logistikkmedarbeider

Fagplan Logistikkmedarbeider NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Logistikkmedarbeider ½ år heltid, 1 år deltid 350 timer totalt (inkl 90 timer prosjektoppgave) Startdato: Sluttdato: Ansvarlig:, Utarbeidet av/ressurspersoner: /Jørgen

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Personalledelse 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave godkjent

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Prosjektledelse Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Deltidsstudium over ett semester med samlingsbasert undervisning. Oppdragsfinansiert. Bakgrunn for studiet Prosjekt

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017 OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING Program 2017 OPERATIV LEDERUTVIKLING PROGRAM 2017 Om programmet Programmet Operativ lederutvikling stammer fra forskningsprosjektet Operativ ledelse som har gått ved NTNU,

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering Studiet Evaluering i og av velferds- og utdanningsvirksomheter er på mastergradsnivå.

Detaljer

LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning

LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES LEAN for økt lønnsomhet hvordan LEAN gir din bedrift økt verdiskapning 20. 22. april Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES LEAN for økt lønnsomhet

Detaljer

ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET

ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET ALLE HAR BEHOV FOR Å LYKKES MED SALGET 68% kjøper deg før ditt produkt eller tjeneste! KONSULENT TRENING VERKTØY Gjennom egen erfaring, og vår nordisk samarbeidspartner, har vi bistått over 700 selskaper

Detaljer

Fagplan Produksjon og drift

Fagplan Produksjon og drift kompetanse i praksis www.collegium-consulting.no Adr: 2317 Hamar Tlf: Mobil: 90 50 34 55 Org.nr: NO 883 896 912 MVA Ajour: 22. september 2004 NORDIC BUSINESS INSTITUTE Fagplan Produksjon og drift ½ år

Detaljer

På jakt etter de beste

På jakt etter de beste På jakt etter de beste hvem er ikke det? Contiki Ressurser er et konsulentselskap med fokus på kontrakt, innkjøp, logistikk og prosjektledelse. Vi har mer enn 15 års erfaring innen bransjen, og er et av

Detaljer

Nettverk og relasjonsbygging. Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014

Nettverk og relasjonsbygging. Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014 Nettverk og relasjonsbygging Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014 Hvorfor har vi relasjoner? Eller: Hvordan skal bedriften organisere samarbeid med omverdenen? Innkjøp Leverandør A Leverandør

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i sikkerhetsledelse Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er et deltidsstudium som går over 2 år. Bakgrunn

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer

Heidi E. Rygg, seksjonssjef Anskaffelser brukere. Anskaffelser av hjelpemidler

Heidi E. Rygg, seksjonssjef Anskaffelser brukere. Anskaffelser av hjelpemidler 15.6.2012 Heidi E. Rygg, seksjonssjef Anskaffelser brukere Anskaffelser av hjelpemidler NAV Visjon - Vi gir mennesker muligheter Hovedmål: flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad gjøre det enklere

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Futurum konferanse 2009

Futurum konferanse 2009 Futurum konferanse 2009 Effektiv logistikk nøkkelen til bedre inntjening. v/eirill Bø, Handelshøyskolen BI Futurum konferansen 27. april 2009 Utvikling av logistikkbegrepet Innkjøp Prognoser Netto behovsberegning

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Risiko, sårbarhet og beredskap

Risiko, sårbarhet og beredskap Studieplan Risiko, sårbarhet og beredskap 30 studiepoeng Godkjent i studieplanutvalget: 24.02.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 01.03.2010 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Studiet

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

Bilag 1: Beskrivelse av oppdrag og bistand under Rammeavtalen

Bilag 1: Beskrivelse av oppdrag og bistand under Rammeavtalen 2016032096 Bilag 1 Side 1 av 5 Bilag 1: Beskrivelse av oppdrag og bistand under Rammeavtalen 1 Innledning 1.1 Om Kundens behov Kunden står overfor en større videreutvikling og omorganisering av anskaffelsesfunksjonen.

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Rendyrking av kjernevirksomhet En vei mot mer effektiv drift?

Rendyrking av kjernevirksomhet En vei mot mer effektiv drift? www.pwc.com Rendyrking av kjernevirksomhet En vei mot mer effektiv drift? Agenda Rendyrking Drivere, trender og suksessfaktorer Case eksempel: Lean i ekspedisjon 2 Rendyrking hvilke drivere er for/imot?

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på full tid over ett semester. Studiet består av tre fagmoduler der modul 1 omfatter pedagogiske emner, modul 2 språklige

Detaljer

Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017

Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017 Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017 Innholdsfortegnelse SPA1202 Spansk språkferdighet og litteratur... 1 SPA1104 Spansk språk II... 4 SPA2402 Spanskspråklige tekster... 7 SPA1202 Spansk språkferdighet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON

SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON 2015 - SALG,FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS SALG ER PROSESS DE 12 SALGS SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE SALG-FORHANDLING-KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Årsstudium i innovasjon, entreprenørskap og foretaksutvikling Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, normert til ett års

Detaljer

Arbeidskapital i en verden i forandring CM dagen 22. oktober 2015

Arbeidskapital i en verden i forandring CM dagen 22. oktober 2015 www.pwc.com Arbeidskapital i en verden i forandring CM dagen Jon Haugervåg Partner Agenda Verdi av å redusere arbeidskapitalbinding Hvordan redusere arbeidskapitalbinding 2 Kapitalbinding Kundefordringer

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Serviceledelse Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng, og kan legges opp som deltidsstudium over 1 år. Innledning

Detaljer

Tillit. Mot. Direktoratet for forvaltning og IKT

Tillit. Mot. Direktoratet for forvaltning og IKT Behovet Tillit Mot «Tilliten mellom Russland og Europa har kollapset» Ulf Sverdrup, direktør i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Tillit «Courage to challenge» Dr. Arjan Van Weele Mot Møbelavtale

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

BFO-SKOLEN. Kurskatalog 2013. Befalets Fellesorganisasjon

BFO-SKOLEN. Kurskatalog 2013. Befalets Fellesorganisasjon BFO-SKOLEN Kurskatalog 2013 Befalets Fellesorganisasjon KURS OG KOMPETANSE Utdanning og kompetanseutvikling for tillitsvalgte og medlemmer har alltid vært et viktig satsingsområde for BFO. BFO-skolens

Detaljer

Tollpost Globe. Resultater Workshop. Futurumkonferansen 9.-11. mai 2010. Tollpost Kunderådgivning

Tollpost Globe. Resultater Workshop. Futurumkonferansen 9.-11. mai 2010. Tollpost Kunderådgivning Tollpost Globe Resultater Workshop Futurumkonferansen 9.-11. mai 2010 Tollpost Kunderådgivning Resultater Workshop Spørsmål 1: Hvilke fordeler ser dere med tettere samarbeid internt mellom de ulike funksjonene

Detaljer

Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år

Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år Theo Schewe NRØA møte 3-06 Bø i Telemark 16. 17. 10. 2006 Studiemodell for Bachelorstudium i Økonomi og administrasjon

Detaljer

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere)

Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte. (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi for helsefaglig ansatte (Økonomi for ikke-økonomer/sykepleiere) Grunnleggende kommuneøkonomi Utgangspunktet for studiet er at Fagforbundet ønsker å heve kompetansen for sine

Detaljer

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Kurstilbud ved Universitetsbiblioteket i Bergen Bestill et kurs for dine studenter Som et bidrag til å heve studentenes generelle studiekompetanse tilbyr universitetsbiblioteket kurs som annonseres på

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

HØST Vi håper endringene gjør at vi vi blir enda bedre til å gi deg den kursopplevelsen du ønsker.

HØST Vi håper endringene gjør at vi vi blir enda bedre til å gi deg den kursopplevelsen du ønsker. KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER HØST 2009 Fra høsten 2009 innfører vi en sertifiseringsordning for våre kursdeltakere. Når du deltar på kurs hos oss, blir du sertifisert fra og med første kurs. Hvert kurs

Detaljer

Årsstudium i statsvitenskap

Årsstudium i statsvitenskap Årsstudium i statsvitenskap Studienavn Årsstudium i statsvitenskap 60 Varighet 1 år Organisering Nettstudier Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON SALG ER PROSESS DE 12 SALGS - SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE FORHANDLING & KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell forhandler Dette 2 dagers kurset i Salg, forhandling & kommunikasjon

Detaljer

WE GET YOU THERE! EDUCATION HØSTEN 2014 WE GET YOU THERE!

WE GET YOU THERE! EDUCATION HØSTEN 2014 WE GET YOU THERE! EDUCATION WE GET YOU THERE! HØSTEN 2014 WE GET YOU THERE! WE GET YOU THERE! ELIXIA Education er for deg som ønsker å jobbe med trening. Har du erfaring som instruktør og ønsker å ta steget videre? Vi kan

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Generell informasjon til brukergruppen

Generell informasjon til brukergruppen KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer