Møtetid: Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtetid: 09.15 12.20. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015"

Transkript

1 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Møterom A, Frøya herredshus Møtedato: Fra og med sak: 112/12 Til og med sak: 133/12 Møtetid: Av utvalgets medlemmer møtte 6 av 7 Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden Ap, H: Heidi Glørstad Nielsen, leder Frode Reppe, nestleder Gunn Heidi Hallaren Pål Terje Bekken Frp, V og Sp: Ellinor Holm Aleksander Søreng Lillian Holm Faste representanter med forfall: Ap, H: Gunn Heidi Hallaren Frp, V og Sp: Ellinor Holm Lillian Holm Vararepresentanter som møtte: Ap, H: Ann Kristin Kristoffersen Frp, V og Sp: Jorunn Skarsvåg Merknader: 1. Innkalling til møte med saksliste og tilleggssak 134/12 ble enstemmig godkjent. Underskrift: Heidi Glørstad Nielsen leder Frode Reppe Protokollunderskriver Frida Hanø Kvingedal sekretær

2 HOVEDUTSKRIFT Utvalg : Hovedutvalg for forvaltning Møtedato: SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 112/12 12/1050 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE /12 09/1320 GNR.64 BNR.183 KAI OG FLYTEBRYGGE- SULA TILBYGG 114/12 12/840 GNR 28 BNR 1 ULOVLIGE BYGGEARBEIDER PÅ EIENDOMMEN 115/12 12/903 RAPPORT VEDR UTFØRTE SALGS- SKJENKE- OG RØYKEKONTROLLER /12 12/796 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - HOTELL FRØYA AS 117/12 12/674 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN MUNTRE MATROS 118/12 12/871 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SULA RORBUER AS 119/12 12/966 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGSBEVILLING - TORBJ. JOHANSEN AS 120/12 12/698 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGSBEVILLING SUPEN PØBB 121/12 12/450 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGSBEVILLING NYE BRYGGEN UTESTED 122/12 12/697 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGSBEVILLING - ENKELTMANNSFORETAKET KJERSTI NORD 123/12 12/277 GNR 9 BNR 4 EGENGODKJENNING REGULERINGSPLAN - NABEITA BOLIGFELT 124/12 11/930 2

3 KLAGE PÅ VEDTAK, DISPENSASJON TIL OPPFYLLING AV STEINMASSE I OMRÅDET SKJÆRVIKA/GRUBBA 125/12 12/678 GNR 8 BNR 44 VIKAN SØKNAD OM OMLEGGING AV VEG SAMT MONTERING AV SLAMAVSKILLER 126/12 12/524 GNR 3 BNR 13 - DALØYA. SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV BOLIG/FRITIDSBOLIG 127/12 10/470 GNR.23 BNR.24 SØKNAD OM FORLENGET DISPENSASJON TIL BRUKSENDRING TIL BOLIGFORMÅL 128/12 11/1682 GNR 45 BNR 6 KLAGE PÅ DELINGSSAK 129/12 12/530 GNR 60 BNR 11 BYGGESAK OG DELINGGSAK - DYRØY 130/12 12/732 GNR 22 BNR 43 SØKNAD OM GARASJE I LNF-OMRÅDE PÅ SISTRANDA 131/12 12/759 GNR 28 BNR 12 FRADELING OG BYGGING AV BOLIG I LNF-OMRÅDE 132/12 12/687 GNR 8 BNR 76 OPPFØRING AV TELEKOMMUNIKASJONSMAST I SKARSVÅGEN 133/12 12/1049 ORIENTERINGER/SPØRRERUNDE 134/12 12/1080 FELLINGSTILLATELSER AV HJORT

4 112/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Protokoll fra møte godkjennes som framlagt. Protokoll fra møte godkjennes som framlagt. 113/12 GNR.64 BNR.183 KAI OG FLYTEBRYGGE- SULA TILBYGG Eier av gnr. 64 bnr. 183 gid dispensasjon fra planformål i kommuneplanens arealdel for utlegging av flytebrygge 2 x 5 meter. Dispensasjonen gis under forutsetning av samtykke fra Sula Fiskarlag og Kystverket. Dispensasjonen gis med hjemmel i Plan- og bygningslovens 19.1 og 19.2 Eier av gnr. 64 bnr. 183 gid dispensasjon fra planformål i kommuneplanens arealdel for utlegging av flytebrygge 2 x 5 meter. Dispensasjonen gis under forutsetning av samtykke fra Sula Fiskarlag og Kystverket. Dispensasjonen gis med hjemmel i Plan- og bygningslovens 19.1 og /12 GNR 28 BNR 1 ULOVLIGE BYGGEARBEIDER PÅ EIENDOMMEN Oddmund Madsvåg får tillatelse til oppføring av tilbygg på 23 m2 til hytte på gnr 28 bnr 1. Vedtaket fattes med hjemmel i kommuneplanens bestemmelser pkt og forutsetter samtykke fra aktuelle sameiere. Oddmund Madsvåg får tillatelse til oppføring av tilbygg på 23 m2 til hytte på gnr 28 bnr 1. Vedtaket fattes med hjemmel i kommuneplanens bestemmelser pkt og forutsetter samtykke fra aktuelle sameiere. 4

5 115/12 RAPPORT VEDR UTFØRTE SALGS- SKJENKE- OG RØYKEKONTROLLER Rapporten fra Nordfjeldske kontroll, datert , tas til orientering- Rapporten fra Nordfjeldske kontroll, datert , tas til orientering- 116/12 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - HOTELL FRØYA AS Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Hotell Frøya AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), Hotell Frøya AS, 7260 Sistranda, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 3. Bevillingen gjelder inne i 1. etg. i restaurant/bar, pub/sofabar og i møterom Grotten i underetasjen, samt uteservering på tydelig avgrenset uteområde jfr. tegninger. 4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 6. Valborg Bekken f godkjennes som skjenkestyrer. Lena Fillingsnes Antonsen f godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 7. Valborg Bekken må avlegge og bestå etablererprøven og levere skatteattest innen utgangen av oktober Lena Fillingsnes Antonsen må levere skatteattest innen utgangen av oktober

6 Innstilling: 1. Hotell Frøya AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), Hotell Frøya AS, 7260 Sistranda, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 3. Bevillingen gjelder inne i 1. etg. i restaurant/bar, pub/sofabar og i møterom Grotten i underetasjen, samt uteservering på tydelig avgrenset uteområde jfr. tegninger. 4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 6. Valborg Bekken f godkjennes som skjenkestyrer. Lena Fillingsnes Antonsen f godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 7. Valborg Bekken må avlegge og bestå etablererprøven og levere skatteattest innen utgangen av oktober Lena Fillingsnes Antonsen må levere skatteattest innen utgangen av oktober /12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN MUNTRE MATROS Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Den Muntre Matros, 7284 Mausund, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 2. Bevillingen gjelder inne i serveringslokalene Brovingen og Skipperlugaren med tilstøtende terasser/uteplasser, jfr. tegning. 3. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : 6

7 tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai. 5. Ingen Knudsen Øyen f godkjennes som skjenkestyrer. Hun har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Lene Slettun f , godkjennes som stedfortreder. Hun har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Innstilling: 1. Den Muntre Matros, 7284 Mausund, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 2. Bevillingen gjelder inne i serveringslokalene Brovingen og Skipperlugaren med tilstøtende terasser/uteplasser, jfr. tegning. 3. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : Hverdager: l tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai. 5. Ingen Knudsen Øyen f godkjennes som skjenkestyrer. Hun har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Lene Slettun f , godkjennes som stedfortreder. Hun har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 7

8 118/12 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SULA RORBUER AS Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Sula Rorbuer AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), Sula Rorbuer AS, 7280 Sula, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 3. Bevillingen gjelder inne i spiserom og møterom i 1. etg., jfr. tegning. 4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : Hverdager: Kl tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai. 6. Odd Larsen f godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 7. Edna Rudolfsen f godkjennes som stedfortreder under forutsetning av at hun avlegger og består kunnskapsprøven. 8. Odd Larsen må avlegge og bestå etablererprøven innen utgangen av oktober Styrer og stedfortreder må levere skatteattester fra kemneren innen oktober Innstilling: 1. Sula Rorbuer AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), Sula Rorbuer AS, 7280 Sula, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 3. Bevillingen gjelder inne i spiserom og møterom i 1. etg., jfr. tegning. 8

9 4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai. 6. Odd Larsen f godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 7. Edna Rudolfsen f godkjennes som stedfortreder under forutsetning av at hun avlegger og består kunnskapsprøven. 8. Odd Larsen må avlegge og bestå etablererprøven innen utgangen av oktober Styrer og stedfortreder må levere skatteattester fra kemneren innen oktober /12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGSBEVILLING - TORBJ. JOHANSEN AS Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Torbj. Johansen AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), Torbj. Johansen AS, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 3. Bevillingen gjelder inne i serveringslokalet (PUB) ca 45 m2, og i avgrenset uteområde/terrasse. 4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : 9

10 Hverdager: l tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai. 6. Torbjørn Johansen f godkjennes som skjenkestyrer. Eli G. Johansen f godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 7. Torbjørn Johansen må avlegge og bestå etablererprøven og levere skatteattest innen utgangen av oktober Eli G Johansen må levere skatteattest innen utgangen av oktober Innstilling: 1. Torbj. Johansen AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), Torbj. Johansen AS, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 4. Bevillingen gjelder inne i serveringslokalet (PUB) ca 45 m2, og i avgrenset uteområde/terrasse. 5. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai. 7. Torbjørn Johansen f godkjennes som skjenkestyrer. Eli G. Johansen f godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 8. Torbjørn Johansen må avlegge og bestå etablererprøven og levere skatteattest innen utgangen av oktober Eli G Johansen må levere skatteattest innen utgangen av oktober

11 120/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGSBEVILLING SUPEN PØBB Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. SUPEN PØBB Torleif Skatvold innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), SUPEN PØBB Torleif Skatvold, 7282 Bogøyvær, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 3. Bevillingen gjelder inne i serveringslokalet og på tyrdelig avgrenset uteområde jfr. tegninger. 4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai. 6. Torleif Skatvold f godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Det innvilges fritak for stedfortreder. 7. Torleif Skatvold må avlegge og bestå etablererprøven innen utgangen av oktober Innstilling: 1. SUPEN PØBB Torleif Skatvold innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), SUPEN PØBB Torleif Skatvold, 7282 Bogøyvær, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 3. Bevillingen gjelder inne i serveringslokalet og på tyrdelig avgrenset uteområde jfr. tegninger. 11

12 4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai. 6. Torleif Skatvold f godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Det innvilges fritak for stedfortreder. 7. Torleif Skatvold må avlegge og bestå etablererprøven innen utgangen av oktober /12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGSBEVILLING NYE BRYGGEN UTESTED Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Nye Bryggen Utested AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), Nye Bryggen Utested AS, 7260 Sistranda, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 3. Bevillingen gjelder inne i restauranten, i møterom og i vinterhaven med avgrenset terasse jfr. tegning. 4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 12

13 6. Wenche Boltås f , godkjennes som skjenkestyrer. Walter Sandvik f , godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven 7. Wenche Boltås må avlegge og bestå etablererprøven innen utgangen av oktober Styrer og stedforteder må levere skatteattester innen utgangen av oktober Innstilling: 1. Nye Bryggen Utested AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), Nye Bryggen Utested AS, 7260 Sistranda, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 3. Bevillingen gjelder inne i restauranten, i møterom og i vinterhaven med avgrenset terasse jfr. tegning. 4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 6. Wenche Boltås f , godkjennes som skjenkestyrer. Walter Sandvik f , godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven 7. Wenche Boltås må avlegge og bestå etablererprøven innen utgangen av oktober Styrer og stedforteder må levere skatteattester innen utgangen av oktober /12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGSBEVILLING - ENKELTMANNSFORETAKET KJERSTI NORD Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Enkeltmannsforetaket Kjersti Nord innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), 3. 13

14 2. Enkeltmannsforetaket Kjersti Nord, 7268 Titran, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 3. Bevillingen gjelder inne i serveringslokalet, tidligere butikken, og på tydelig avgrenset og inngjerdet uteområde på brygge/kai, jfr. tegninger. 4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai. 6. Kjersti Nord f godkjennes som skjenkestyrer. Hun har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Det innvilges fritak for stedfortreder. 7. Kjersti Nord må avlegge og bestå etablererprøven og levere skatteattest innen utgangen av oktober Innstilling: 1. Enkeltmannsforetaket Kjersti Nord innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), Enkeltmannsforetaket Kjersti Nord, 7268 Titran, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 3. Bevillingen gjelder inne i serveringslokalet, tidligere butikken, og på tydelig avgrenset og inngjerdet uteområde på brygge/kai, jfr. tegninger. 4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : 14

15 tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai. 6. Kjersti Nord f godkjennes som skjenkestyrer. Hun har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Det innvilges fritak for stedfortreder. 7. Kjersti Nord må avlegge og bestå etablererprøven og levere skatteattest innen utgangen av oktober /12 GNR 9 BNR 4 EGENGODKJENNING REGULERINGSPLAN - NABEITA BOLIGFELT Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan for Nabeita boligfelt, med plankart datert og planbestemmelser rev I plankartet skal siktsoner ved avkjørsel til hovedveg tas inn i plankartet. Avkjørselen skal bygges i hht vegnormalens krav og ferdig avkjørsel skal godkjennes av vegvesenet. Avkjørselen skal være bygd før utbygging av feltet starter. Vedtaket fattes i medhold til PBL Innstilling: Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan for Nabeita boligfelt, med plankart datert og planbestemmelser rev I plankartet skal siktsoner ved avkjørsel til hovedveg tas inn i plankartet. Avkjørselen skal bygges i hht vegnormalens krav og ferdig avkjørsel skal godkjennes av vegvesenet. Avkjørselen skal være bygd før utbygging av feltet starter. Vedtaket fattes i medhold til PBL /12 KLAGE PÅ VEDTAK, DISPENSASJON TIL OPPFYLLING AV STEINMASSE I OMRÅDET SKJÆRVIKA/GRUBBA 1. Frøya kommune opprettholder sitt vedtak fra HFF-sak 152/ Søker gis dispensasjon fra pbl 1-8, til oppfylling av steinmasse mellom land og et skjær i Skjærvika. 3. Vedtaket fattes i medhold til pbl 19-2, og begrunnes med at en ikke kan se at tiltaket tilsidesetter hensynene bak strandsonelovgivningen. 4. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år, faller dispensasjonen bort. 15

16 1. Frøya kommune opprettholder sitt vedtak fra HFF-sak 152/ Søker gis dispensasjon fra pbl 1-8, til oppfylling av steinmasse mellom land og et skjær i Skjærvika. 3. Vedtaket fattes i medhold til pbl 19-2, og begrunnes med at en ikke kan se at tiltaket tilsidesetter hensynene bak strandsonelovgivningen. 4. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år, faller dispensasjonen bort. 125/12 GNR 8 BNR 44 VIKAN SØKNAD OM OMLEGGING AV VEG SAMT MONTERING AV SLAMAVSKILLER 1. Søker gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til omlegging av veg i LNF-område. Begrunnelsenene at søker har anskaffet seg eiendommen med det formålet om å søke omdisponering til boligformål. Eiendommen har fra tidligere vært helårsbolig. 2. Søker gis tillatelse til å etablere en 4 m3 slamavskiller med utslipp til sjø. 3. Vedtaket fattes i medhold til PBL 19-2 Hovedutvalgets behandling av møte : Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 1. Søker gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til omlegging av veg i LNF-område. Begrunnelsenene at søker har anskaffet seg eiendommen med det formålet om å søke omdisponering til boligformål. Eiendommen har fra tidligere vært helårsbolig. 2. Søker gis tillatelse til å etablere en 4 m3 slamavskiller med utslipp til sjø. 3. Vedtaket fattes i medhold til PBL Søker gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til omlegging av veg i LNF-område. 2. Søker gis tillatelse til å etablere en 4 m3 slamavskiller med utslipp til sjø. 3. Vedtaket fattes i medhold til PBL /12 GNR 3 BNR 13 - DALØYA. SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV BOLIG/FRITIDSBOLIG 1. Søker gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel samt PBL 1-8 til oppføring av bolig/fritidsbolig. 2. Vedtaket fattes i medhold til PBL 19-2, og begrunnes med at tiltaket i liten grad tilsidesetter hensynene bak kommuneplanens arealdel og strandsoneforvaltningen. 3. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år faller dispensasjonen bort. 16

17 1. Søker gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel samt PBL 1-8 til oppføring av bolig/fritidsbolig. 2. Vedtaket fattes i medhold til PBL 19-2, og begrunnes med at tiltaket i liten grad tilsidesetter hensynene bak kommuneplanens arealdel og strandsoneforvaltningen. 3. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år faller dispensasjonen bort. 127/12 GNR.23 BNR.24 SØKNAD OM FORLENGET DISPENSASJON TIL BRUKSENDRING TIL BOLIGFORMÅL 1. Søker gis dispensasjon fra kommunedelplan for Sistranda til bruksendring fra kontor til bolig i en del av 1. etasje i Sentergården. Dette forutsettes av at rommene ikke leies ut til barnefamilier eller turister. 2. Dispensasjonen gis uten tidsbegrensning. Ved opphør av godkjent bruk faller dispensasjonen bort. Dispensasjonen kan også trekkes tilbake av kommunen dersom nye forhold skulle tilsi dette. 3. Vedtaket fattes i samsvar med plan- og bygningsloven 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil tilsidesette hensyn bak plan og lovverk i vesentlig grad. 4. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år fra vedtakets dato, faller dispensasjonen bort. 1. Søker gis dispensasjon fra kommunedelplan for Sistranda til bruksendring fra kontor til bolig i en del av 1. etasje i Sentergården. Dette forutsettes av at rommene ikke leies ut til barnefamilier eller turister. 2. Dispensasjonen gis uten tidsbegrensning. Ved opphør av godkjent bruk faller dispensasjonen bort. Dispensasjonen kan også trekkes tilbake av kommunen dersom nye forhold skulle tilsi dette. 3. Vedtaket fattes i samsvar med plan- og bygningsloven 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil tilsidesette hensyn bak plan og lovverk i vesentlig grad. 4. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år fra vedtakets dato, faller dispensasjonen bort. 128/12 GNR 45 BNR 6 KLAGE PÅ DELINGSSAK 1. Klagen tas ikke til følge. Vedtaket i sak 59/12 opprettholdes. 2. Saken oversendes til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse. 1. Klagen tas ikke til følge. Vedtaket i sak 59/12 opprettholdes. 2. Saken oversendes til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse. 17

18 129/12 GNR 60 BNR 11 BYGGESAK OG DELINGGSAK - DYRØY 1. Søker gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel samt plan- og bygningsloven 1-8 til fradeling og bygging i LNF-område. Dyrøyområdet har per dato svært få boligtomter og det omsøkte området er svært egnet til bolighus. 2. Vedtaket fattes i samsvar med plan- og bygningsloven 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil tilsidesette hensyn bak plan eller lovverk i vesentlig grad. 3. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år fra vedtakets dato, faller dispensasjonen bort. Hovedutvalgets behandling av møte : Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 1. Søker gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel samt plan- og bygningsloven 1-8 til fradeling og bygging i LNF-område. Dyrøyområdet har per dato svært få boligtomter og det omsøkt området er svært egnet til bolighus. 2. Vedtaket fattes i samsvar med plan- og bygningsloven 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil tilsidesette hensyn bak plan eller lovverk i vesentlig grad. 3. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år fra vedtakets dato, faller dispensasjonen bort. 1. Søker gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel samt plan- og bygningsloven 1-8 til fradeling og bygging i LNF-område. 2. Vedtaket begrunnes med at tiltaket vil tilsidesette hensyn bak plan og lovverk i vesentlig grad, jf. plan- og bygningsloven /12 GNR 22 BNR 43 SØKNAD OM GARASJE I LNF-OMRÅDE PÅ SISTRANDA 1. Søker gis dispensasjon for oppføring av garasje i LNF-område. 2. Vedtaket fattes i samsvar med plan- og bygningsloven 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil tilsidesette hensyn bak plan eller lovverk i vesentlig grad. 3. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år fra vedtakets dato, faller dispensasjonen bort. 1. Søker gis dispensasjon for oppføring av garasje i LNF-område. 2. Vedtaket fattes i samsvar med plan- og bygningsloven 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil tilsidesette hensyn bak plan eller lovverk i vesentlig grad. 3. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år fra vedtakets dato, faller dispensasjonen bort. 131/12 GNR 28 BNR 12 FRADELING OG BYGGING AV BOLIG I LNF-OMRÅDE 18

19 1. Søker gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av tomt og bygging av bolig på eiendom 28/12. Dette forutsettes av at søker ikke kommer i nærheten av dyrka mark slik som erklært. 2. Vedtaket fattes i samsvar med plan- og bygningsloven 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil tilsidesette hensyn bak plan eller lovverk i vesentlig grad. 3. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år fra vedtakets dato, faller dispensasjonen bort. 1. Søker gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av tomt og bygging av bolig på eiendom 28/12. Dette forutsettes av at søker ikke kommer i nærheten av dyrka mark slik som erklært. 2. Vedtaket fattes i samsvar med plan- og bygningsloven 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil tilsidesette hensyn bak plan eller lovverk i vesentlig grad. 3. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år fra vedtakets dato, faller dispensasjonen bort. 132/12 GNR 8 BNR 76 OPPFØRING AV TELEKOMMUNIKASJONSMAST I SKARSVÅGEN 1. Søker gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av telekommunikasjonsmast. 2. Vedtaket fattes i samsvar med plan- og bygningsloven 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil tilsidesette hensyn bak plan eller lovverk. 3. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år fra vedtakets dato, faller dispensasjonen bort. 1. Søker gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av telekommunikasjonsmast. 2. Vedtaket fattes i samsvar med plan- og bygningsloven 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil tilsidesette hensyn bak plan eller lovverk. 3. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år fra vedtakets dato, faller dispensasjonen bort. 133/12 ORIENTERINGER/SPØRRERUNDE Repr. Jorunn Skarsvåg: Kongetribunen på Bremneset. Det har kommet store reaksjoner på denne oppføringen og klage er sendt til kommuneadministrasjonen. Etterlyser en reaksjon på dette bygget da det er skjemmende for naboene i området. Administrasjonen har ikke mottatt saklige reaksjoner på bygget. Hytta er oppført i et godkjent hytteområde. Repr. Aleksander Søreng. Hvordan går det med Nordhammervika? Svar: Anbudsfrist neste onsdag. 3 store entreprenører regner på anbudet. Utfordring: 2 eiendommer som ikke er innløst da grunneierne ikke er villige til å selge. Teknisk sjef orienterte om flg. saker: Informerte om framdrifta for Miljøgata på Sistranda. 2 anbud kommet inn på utbygging av Sætervågen. Det er tildelt 10 tomter i Beinskardet. 19

20 Vedr. det ulovlige bygget på Rabben. Advokat er satt på saken. Mulig løsning på ulovlige bygging Vikasundet. 134/12 FELLINGSTILLATELSER AV HJORT I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt, tildeles valdene i Frøya kommune følgende fellingstillatelser i 2012: Tellende Tildelt Justert Antall Kalv Hanndy Hunndyr Vald areal antall areal r 1 Søreng ,3-35=5, Ervik , Storø ,8-35=8, Flaahammer ,8-35=4, Kristoffersen ,3 +50=2, Hammervik ,7 +50=1, Madsvåg ,1-50=4, Bekken , Sæther ,9 +50=1, Nordhammer ,7-25=2, Wågø , Tobiassen ,2 1 1 Totalt: Totalt i prosent Fellingsavgiften for 2012 er kr 370,- for voksen hjort og kr 225,- for kalv. Fellingsavgiften kreves inn etterskuddsvis. Jakten på Frøya følger de ordinære jakttidsrammene, som er 1. september til 23. desember. Forlsag til vedtak: I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt, tildeles valdene i Frøya kommune følgende fellingstillatelser i 2012: Vald Tellende Tildelt Justert Antal Kalv Hanndyr Hunndyr 20

21 areal antall areal l 1 Søreng ,3-35=5, Ervik , Storø ,8-35=8, Flaahammer ,8-35=4, Kristoffersen ,3 +50=2, Hammervik ,7 +50=1, Madsvåg ,1-50=4, Bekken , Sæther ,9 +50=1, Nordhammer ,7-25=2, Wågø , Tobiassen ,2 1 1 Totalt: Totalt i prosent Fellingsavgiften for 2012 er kr 370,- for voksen hjort og kr 225,- for kalv. Fellingsavgiften kreves inn etterskuddsvis. Jakten på Frøya følger de ordinære jakttidsrammene, som er 1. september til 23. desember. 21

Møtetid: 09.00 16.40. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen

Møtetid: 09.00 16.40. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.06.2011 Fra og med sak: 73/11 Til og med sak: 98/11 Møtetid: 09.00 16.40 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Møtetid: 12.00-16.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 12.00-16.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Møterom Kverva AS/SalMar ASA på Brattøra i Trondheim Møtedato: 16.01.2014 Fra og med sak: 1/14 Til og med sak: 15/14 Møtetid: 12.00-16.55 Av utvalgets

Detaljer

Møtetid: 10.00 17.25. Sosialistisk Venstreparti: Turid Berget

Møtetid: 10.00 17.25. Sosialistisk Venstreparti: Turid Berget FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 19.06.2014 Fra og med sak: 63/14 Til og med sak: 91/14 Møtetid: 10.00 17.25 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Møtetid: 10.00-15.30. Sosialistisk Venstreparti: Ola Vie

Møtetid: 10.00-15.30. Sosialistisk Venstreparti: Ola Vie FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 26.03.2015 Fra og med sak: 26/15 Til og med sak: 34/15 Møtetid: 10.00-15.30 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.04.2015 Fra og med sak: 57/15 Til og med sak: 68/15 Møtetid: 14.00 17.55 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall:

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall: FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 08.10.2013 Fra og med sak: 143/13 Til og med sak: 147/13 Møtetid: 09.00 13.45 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 29.01.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Barne- og Ungdomsrepr:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Roy Mienna for Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 FRA SAKSNR: 108/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 115/08 TIL KL: 21.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 14.02.2012 Tid: Kl. 09:00-15:35

MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 14.02.2012 Tid: Kl. 09:00-15:35 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 14.02.2012 Tid: Kl. 09:00-15:35 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Salve

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Johansen Fred Skogeng Følgende medlemmer møtte ikke:

Detaljer