Møtetid: Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtetid: 09.15 12.20. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015"

Transkript

1 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Møterom A, Frøya herredshus Møtedato: Fra og med sak: 112/12 Til og med sak: 133/12 Møtetid: Av utvalgets medlemmer møtte 6 av 7 Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden Ap, H: Heidi Glørstad Nielsen, leder Frode Reppe, nestleder Gunn Heidi Hallaren Pål Terje Bekken Frp, V og Sp: Ellinor Holm Aleksander Søreng Lillian Holm Faste representanter med forfall: Ap, H: Gunn Heidi Hallaren Frp, V og Sp: Ellinor Holm Lillian Holm Vararepresentanter som møtte: Ap, H: Ann Kristin Kristoffersen Frp, V og Sp: Jorunn Skarsvåg Merknader: 1. Innkalling til møte med saksliste og tilleggssak 134/12 ble enstemmig godkjent. Underskrift: Heidi Glørstad Nielsen leder Frode Reppe Protokollunderskriver Frida Hanø Kvingedal sekretær

2 HOVEDUTSKRIFT Utvalg : Hovedutvalg for forvaltning Møtedato: SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 112/12 12/1050 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE /12 09/1320 GNR.64 BNR.183 KAI OG FLYTEBRYGGE- SULA TILBYGG 114/12 12/840 GNR 28 BNR 1 ULOVLIGE BYGGEARBEIDER PÅ EIENDOMMEN 115/12 12/903 RAPPORT VEDR UTFØRTE SALGS- SKJENKE- OG RØYKEKONTROLLER /12 12/796 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - HOTELL FRØYA AS 117/12 12/674 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN MUNTRE MATROS 118/12 12/871 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SULA RORBUER AS 119/12 12/966 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGSBEVILLING - TORBJ. JOHANSEN AS 120/12 12/698 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGSBEVILLING SUPEN PØBB 121/12 12/450 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGSBEVILLING NYE BRYGGEN UTESTED 122/12 12/697 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGSBEVILLING - ENKELTMANNSFORETAKET KJERSTI NORD 123/12 12/277 GNR 9 BNR 4 EGENGODKJENNING REGULERINGSPLAN - NABEITA BOLIGFELT 124/12 11/930 2

3 KLAGE PÅ VEDTAK, DISPENSASJON TIL OPPFYLLING AV STEINMASSE I OMRÅDET SKJÆRVIKA/GRUBBA 125/12 12/678 GNR 8 BNR 44 VIKAN SØKNAD OM OMLEGGING AV VEG SAMT MONTERING AV SLAMAVSKILLER 126/12 12/524 GNR 3 BNR 13 - DALØYA. SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV BOLIG/FRITIDSBOLIG 127/12 10/470 GNR.23 BNR.24 SØKNAD OM FORLENGET DISPENSASJON TIL BRUKSENDRING TIL BOLIGFORMÅL 128/12 11/1682 GNR 45 BNR 6 KLAGE PÅ DELINGSSAK 129/12 12/530 GNR 60 BNR 11 BYGGESAK OG DELINGGSAK - DYRØY 130/12 12/732 GNR 22 BNR 43 SØKNAD OM GARASJE I LNF-OMRÅDE PÅ SISTRANDA 131/12 12/759 GNR 28 BNR 12 FRADELING OG BYGGING AV BOLIG I LNF-OMRÅDE 132/12 12/687 GNR 8 BNR 76 OPPFØRING AV TELEKOMMUNIKASJONSMAST I SKARSVÅGEN 133/12 12/1049 ORIENTERINGER/SPØRRERUNDE 134/12 12/1080 FELLINGSTILLATELSER AV HJORT

4 112/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Protokoll fra møte godkjennes som framlagt. Protokoll fra møte godkjennes som framlagt. 113/12 GNR.64 BNR.183 KAI OG FLYTEBRYGGE- SULA TILBYGG Eier av gnr. 64 bnr. 183 gid dispensasjon fra planformål i kommuneplanens arealdel for utlegging av flytebrygge 2 x 5 meter. Dispensasjonen gis under forutsetning av samtykke fra Sula Fiskarlag og Kystverket. Dispensasjonen gis med hjemmel i Plan- og bygningslovens 19.1 og 19.2 Eier av gnr. 64 bnr. 183 gid dispensasjon fra planformål i kommuneplanens arealdel for utlegging av flytebrygge 2 x 5 meter. Dispensasjonen gis under forutsetning av samtykke fra Sula Fiskarlag og Kystverket. Dispensasjonen gis med hjemmel i Plan- og bygningslovens 19.1 og /12 GNR 28 BNR 1 ULOVLIGE BYGGEARBEIDER PÅ EIENDOMMEN Oddmund Madsvåg får tillatelse til oppføring av tilbygg på 23 m2 til hytte på gnr 28 bnr 1. Vedtaket fattes med hjemmel i kommuneplanens bestemmelser pkt og forutsetter samtykke fra aktuelle sameiere. Oddmund Madsvåg får tillatelse til oppføring av tilbygg på 23 m2 til hytte på gnr 28 bnr 1. Vedtaket fattes med hjemmel i kommuneplanens bestemmelser pkt og forutsetter samtykke fra aktuelle sameiere. 4

5 115/12 RAPPORT VEDR UTFØRTE SALGS- SKJENKE- OG RØYKEKONTROLLER Rapporten fra Nordfjeldske kontroll, datert , tas til orientering- Rapporten fra Nordfjeldske kontroll, datert , tas til orientering- 116/12 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - HOTELL FRØYA AS Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Hotell Frøya AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), Hotell Frøya AS, 7260 Sistranda, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 3. Bevillingen gjelder inne i 1. etg. i restaurant/bar, pub/sofabar og i møterom Grotten i underetasjen, samt uteservering på tydelig avgrenset uteområde jfr. tegninger. 4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 6. Valborg Bekken f godkjennes som skjenkestyrer. Lena Fillingsnes Antonsen f godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 7. Valborg Bekken må avlegge og bestå etablererprøven og levere skatteattest innen utgangen av oktober Lena Fillingsnes Antonsen må levere skatteattest innen utgangen av oktober

6 Innstilling: 1. Hotell Frøya AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), Hotell Frøya AS, 7260 Sistranda, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 3. Bevillingen gjelder inne i 1. etg. i restaurant/bar, pub/sofabar og i møterom Grotten i underetasjen, samt uteservering på tydelig avgrenset uteområde jfr. tegninger. 4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 6. Valborg Bekken f godkjennes som skjenkestyrer. Lena Fillingsnes Antonsen f godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 7. Valborg Bekken må avlegge og bestå etablererprøven og levere skatteattest innen utgangen av oktober Lena Fillingsnes Antonsen må levere skatteattest innen utgangen av oktober /12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - DEN MUNTRE MATROS Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Den Muntre Matros, 7284 Mausund, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 2. Bevillingen gjelder inne i serveringslokalene Brovingen og Skipperlugaren med tilstøtende terasser/uteplasser, jfr. tegning. 3. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : 6

7 tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai. 5. Ingen Knudsen Øyen f godkjennes som skjenkestyrer. Hun har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Lene Slettun f , godkjennes som stedfortreder. Hun har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Innstilling: 1. Den Muntre Matros, 7284 Mausund, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 2. Bevillingen gjelder inne i serveringslokalene Brovingen og Skipperlugaren med tilstøtende terasser/uteplasser, jfr. tegning. 3. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : Hverdager: l tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai. 5. Ingen Knudsen Øyen f godkjennes som skjenkestyrer. Hun har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Lene Slettun f , godkjennes som stedfortreder. Hun har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 7

8 118/12 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SULA RORBUER AS Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Sula Rorbuer AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), Sula Rorbuer AS, 7280 Sula, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 3. Bevillingen gjelder inne i spiserom og møterom i 1. etg., jfr. tegning. 4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : Hverdager: Kl tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai. 6. Odd Larsen f godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 7. Edna Rudolfsen f godkjennes som stedfortreder under forutsetning av at hun avlegger og består kunnskapsprøven. 8. Odd Larsen må avlegge og bestå etablererprøven innen utgangen av oktober Styrer og stedfortreder må levere skatteattester fra kemneren innen oktober Innstilling: 1. Sula Rorbuer AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), Sula Rorbuer AS, 7280 Sula, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 3. Bevillingen gjelder inne i spiserom og møterom i 1. etg., jfr. tegning. 8

9 4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai. 6. Odd Larsen f godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 7. Edna Rudolfsen f godkjennes som stedfortreder under forutsetning av at hun avlegger og består kunnskapsprøven. 8. Odd Larsen må avlegge og bestå etablererprøven innen utgangen av oktober Styrer og stedfortreder må levere skatteattester fra kemneren innen oktober /12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGSBEVILLING - TORBJ. JOHANSEN AS Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Torbj. Johansen AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), Torbj. Johansen AS, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 3. Bevillingen gjelder inne i serveringslokalet (PUB) ca 45 m2, og i avgrenset uteområde/terrasse. 4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : 9

10 Hverdager: l tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai. 6. Torbjørn Johansen f godkjennes som skjenkestyrer. Eli G. Johansen f godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 7. Torbjørn Johansen må avlegge og bestå etablererprøven og levere skatteattest innen utgangen av oktober Eli G Johansen må levere skatteattest innen utgangen av oktober Innstilling: 1. Torbj. Johansen AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), Torbj. Johansen AS, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 4. Bevillingen gjelder inne i serveringslokalet (PUB) ca 45 m2, og i avgrenset uteområde/terrasse. 5. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai. 7. Torbjørn Johansen f godkjennes som skjenkestyrer. Eli G. Johansen f godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 8. Torbjørn Johansen må avlegge og bestå etablererprøven og levere skatteattest innen utgangen av oktober Eli G Johansen må levere skatteattest innen utgangen av oktober

11 120/12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGSBEVILLING SUPEN PØBB Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. SUPEN PØBB Torleif Skatvold innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), SUPEN PØBB Torleif Skatvold, 7282 Bogøyvær, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 3. Bevillingen gjelder inne i serveringslokalet og på tyrdelig avgrenset uteområde jfr. tegninger. 4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai. 6. Torleif Skatvold f godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Det innvilges fritak for stedfortreder. 7. Torleif Skatvold må avlegge og bestå etablererprøven innen utgangen av oktober Innstilling: 1. SUPEN PØBB Torleif Skatvold innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), SUPEN PØBB Torleif Skatvold, 7282 Bogøyvær, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 3. Bevillingen gjelder inne i serveringslokalet og på tyrdelig avgrenset uteområde jfr. tegninger. 11

12 4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai. 6. Torleif Skatvold f godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Det innvilges fritak for stedfortreder. 7. Torleif Skatvold må avlegge og bestå etablererprøven innen utgangen av oktober /12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGSBEVILLING NYE BRYGGEN UTESTED Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Nye Bryggen Utested AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), Nye Bryggen Utested AS, 7260 Sistranda, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 3. Bevillingen gjelder inne i restauranten, i møterom og i vinterhaven med avgrenset terasse jfr. tegning. 4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 12

13 6. Wenche Boltås f , godkjennes som skjenkestyrer. Walter Sandvik f , godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven 7. Wenche Boltås må avlegge og bestå etablererprøven innen utgangen av oktober Styrer og stedforteder må levere skatteattester innen utgangen av oktober Innstilling: 1. Nye Bryggen Utested AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), Nye Bryggen Utested AS, 7260 Sistranda, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 3. Bevillingen gjelder inne i restauranten, i møterom og i vinterhaven med avgrenset terasse jfr. tegning. 4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 6. Wenche Boltås f , godkjennes som skjenkestyrer. Walter Sandvik f , godkjennes som stedfortreder. Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven 7. Wenche Boltås må avlegge og bestå etablererprøven innen utgangen av oktober Styrer og stedforteder må levere skatteattester innen utgangen av oktober /12 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING OG SERVERINGSBEVILLING - ENKELTMANNSFORETAKET KJERSTI NORD Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Enkeltmannsforetaket Kjersti Nord innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), 3. 13

14 2. Enkeltmannsforetaket Kjersti Nord, 7268 Titran, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 3. Bevillingen gjelder inne i serveringslokalet, tidligere butikken, og på tydelig avgrenset og inngjerdet uteområde på brygge/kai, jfr. tegninger. 4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai. 6. Kjersti Nord f godkjennes som skjenkestyrer. Hun har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Det innvilges fritak for stedfortreder. 7. Kjersti Nord må avlegge og bestå etablererprøven og levere skatteattest innen utgangen av oktober Innstilling: 1. Enkeltmannsforetaket Kjersti Nord innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), Enkeltmannsforetaket Kjersti Nord, 7268 Titran, gis skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 3. Bevillingen gjelder inne i serveringslokalet, tidligere butikken, og på tydelig avgrenset og inngjerdet uteområde på brygge/kai, jfr. tegninger. 4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den : 14

15 tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl : Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17 mai. 6. Kjersti Nord f godkjennes som skjenkestyrer. Hun har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Det innvilges fritak for stedfortreder. 7. Kjersti Nord må avlegge og bestå etablererprøven og levere skatteattest innen utgangen av oktober /12 GNR 9 BNR 4 EGENGODKJENNING REGULERINGSPLAN - NABEITA BOLIGFELT Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan for Nabeita boligfelt, med plankart datert og planbestemmelser rev I plankartet skal siktsoner ved avkjørsel til hovedveg tas inn i plankartet. Avkjørselen skal bygges i hht vegnormalens krav og ferdig avkjørsel skal godkjennes av vegvesenet. Avkjørselen skal være bygd før utbygging av feltet starter. Vedtaket fattes i medhold til PBL Innstilling: Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan for Nabeita boligfelt, med plankart datert og planbestemmelser rev I plankartet skal siktsoner ved avkjørsel til hovedveg tas inn i plankartet. Avkjørselen skal bygges i hht vegnormalens krav og ferdig avkjørsel skal godkjennes av vegvesenet. Avkjørselen skal være bygd før utbygging av feltet starter. Vedtaket fattes i medhold til PBL /12 KLAGE PÅ VEDTAK, DISPENSASJON TIL OPPFYLLING AV STEINMASSE I OMRÅDET SKJÆRVIKA/GRUBBA 1. Frøya kommune opprettholder sitt vedtak fra HFF-sak 152/ Søker gis dispensasjon fra pbl 1-8, til oppfylling av steinmasse mellom land og et skjær i Skjærvika. 3. Vedtaket fattes i medhold til pbl 19-2, og begrunnes med at en ikke kan se at tiltaket tilsidesetter hensynene bak strandsonelovgivningen. 4. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år, faller dispensasjonen bort. 15

16 1. Frøya kommune opprettholder sitt vedtak fra HFF-sak 152/ Søker gis dispensasjon fra pbl 1-8, til oppfylling av steinmasse mellom land og et skjær i Skjærvika. 3. Vedtaket fattes i medhold til pbl 19-2, og begrunnes med at en ikke kan se at tiltaket tilsidesetter hensynene bak strandsonelovgivningen. 4. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år, faller dispensasjonen bort. 125/12 GNR 8 BNR 44 VIKAN SØKNAD OM OMLEGGING AV VEG SAMT MONTERING AV SLAMAVSKILLER 1. Søker gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til omlegging av veg i LNF-område. Begrunnelsenene at søker har anskaffet seg eiendommen med det formålet om å søke omdisponering til boligformål. Eiendommen har fra tidligere vært helårsbolig. 2. Søker gis tillatelse til å etablere en 4 m3 slamavskiller med utslipp til sjø. 3. Vedtaket fattes i medhold til PBL 19-2 Hovedutvalgets behandling av møte : Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 1. Søker gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til omlegging av veg i LNF-område. Begrunnelsenene at søker har anskaffet seg eiendommen med det formålet om å søke omdisponering til boligformål. Eiendommen har fra tidligere vært helårsbolig. 2. Søker gis tillatelse til å etablere en 4 m3 slamavskiller med utslipp til sjø. 3. Vedtaket fattes i medhold til PBL Søker gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til omlegging av veg i LNF-område. 2. Søker gis tillatelse til å etablere en 4 m3 slamavskiller med utslipp til sjø. 3. Vedtaket fattes i medhold til PBL /12 GNR 3 BNR 13 - DALØYA. SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV BOLIG/FRITIDSBOLIG 1. Søker gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel samt PBL 1-8 til oppføring av bolig/fritidsbolig. 2. Vedtaket fattes i medhold til PBL 19-2, og begrunnes med at tiltaket i liten grad tilsidesetter hensynene bak kommuneplanens arealdel og strandsoneforvaltningen. 3. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år faller dispensasjonen bort. 16

17 1. Søker gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel samt PBL 1-8 til oppføring av bolig/fritidsbolig. 2. Vedtaket fattes i medhold til PBL 19-2, og begrunnes med at tiltaket i liten grad tilsidesetter hensynene bak kommuneplanens arealdel og strandsoneforvaltningen. 3. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år faller dispensasjonen bort. 127/12 GNR.23 BNR.24 SØKNAD OM FORLENGET DISPENSASJON TIL BRUKSENDRING TIL BOLIGFORMÅL 1. Søker gis dispensasjon fra kommunedelplan for Sistranda til bruksendring fra kontor til bolig i en del av 1. etasje i Sentergården. Dette forutsettes av at rommene ikke leies ut til barnefamilier eller turister. 2. Dispensasjonen gis uten tidsbegrensning. Ved opphør av godkjent bruk faller dispensasjonen bort. Dispensasjonen kan også trekkes tilbake av kommunen dersom nye forhold skulle tilsi dette. 3. Vedtaket fattes i samsvar med plan- og bygningsloven 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil tilsidesette hensyn bak plan og lovverk i vesentlig grad. 4. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år fra vedtakets dato, faller dispensasjonen bort. 1. Søker gis dispensasjon fra kommunedelplan for Sistranda til bruksendring fra kontor til bolig i en del av 1. etasje i Sentergården. Dette forutsettes av at rommene ikke leies ut til barnefamilier eller turister. 2. Dispensasjonen gis uten tidsbegrensning. Ved opphør av godkjent bruk faller dispensasjonen bort. Dispensasjonen kan også trekkes tilbake av kommunen dersom nye forhold skulle tilsi dette. 3. Vedtaket fattes i samsvar med plan- og bygningsloven 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil tilsidesette hensyn bak plan og lovverk i vesentlig grad. 4. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år fra vedtakets dato, faller dispensasjonen bort. 128/12 GNR 45 BNR 6 KLAGE PÅ DELINGSSAK 1. Klagen tas ikke til følge. Vedtaket i sak 59/12 opprettholdes. 2. Saken oversendes til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse. 1. Klagen tas ikke til følge. Vedtaket i sak 59/12 opprettholdes. 2. Saken oversendes til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse. 17

18 129/12 GNR 60 BNR 11 BYGGESAK OG DELINGGSAK - DYRØY 1. Søker gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel samt plan- og bygningsloven 1-8 til fradeling og bygging i LNF-område. Dyrøyområdet har per dato svært få boligtomter og det omsøkte området er svært egnet til bolighus. 2. Vedtaket fattes i samsvar med plan- og bygningsloven 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil tilsidesette hensyn bak plan eller lovverk i vesentlig grad. 3. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år fra vedtakets dato, faller dispensasjonen bort. Hovedutvalgets behandling av møte : Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet: 1. Søker gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel samt plan- og bygningsloven 1-8 til fradeling og bygging i LNF-område. Dyrøyområdet har per dato svært få boligtomter og det omsøkt området er svært egnet til bolighus. 2. Vedtaket fattes i samsvar med plan- og bygningsloven 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil tilsidesette hensyn bak plan eller lovverk i vesentlig grad. 3. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år fra vedtakets dato, faller dispensasjonen bort. 1. Søker gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel samt plan- og bygningsloven 1-8 til fradeling og bygging i LNF-område. 2. Vedtaket begrunnes med at tiltaket vil tilsidesette hensyn bak plan og lovverk i vesentlig grad, jf. plan- og bygningsloven /12 GNR 22 BNR 43 SØKNAD OM GARASJE I LNF-OMRÅDE PÅ SISTRANDA 1. Søker gis dispensasjon for oppføring av garasje i LNF-område. 2. Vedtaket fattes i samsvar med plan- og bygningsloven 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil tilsidesette hensyn bak plan eller lovverk i vesentlig grad. 3. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år fra vedtakets dato, faller dispensasjonen bort. 1. Søker gis dispensasjon for oppføring av garasje i LNF-område. 2. Vedtaket fattes i samsvar med plan- og bygningsloven 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil tilsidesette hensyn bak plan eller lovverk i vesentlig grad. 3. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år fra vedtakets dato, faller dispensasjonen bort. 131/12 GNR 28 BNR 12 FRADELING OG BYGGING AV BOLIG I LNF-OMRÅDE 18

19 1. Søker gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av tomt og bygging av bolig på eiendom 28/12. Dette forutsettes av at søker ikke kommer i nærheten av dyrka mark slik som erklært. 2. Vedtaket fattes i samsvar med plan- og bygningsloven 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil tilsidesette hensyn bak plan eller lovverk i vesentlig grad. 3. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år fra vedtakets dato, faller dispensasjonen bort. 1. Søker gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av tomt og bygging av bolig på eiendom 28/12. Dette forutsettes av at søker ikke kommer i nærheten av dyrka mark slik som erklært. 2. Vedtaket fattes i samsvar med plan- og bygningsloven 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil tilsidesette hensyn bak plan eller lovverk i vesentlig grad. 3. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år fra vedtakets dato, faller dispensasjonen bort. 132/12 GNR 8 BNR 76 OPPFØRING AV TELEKOMMUNIKASJONSMAST I SKARSVÅGEN 1. Søker gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av telekommunikasjonsmast. 2. Vedtaket fattes i samsvar med plan- og bygningsloven 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil tilsidesette hensyn bak plan eller lovverk. 3. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år fra vedtakets dato, faller dispensasjonen bort. 1. Søker gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av telekommunikasjonsmast. 2. Vedtaket fattes i samsvar med plan- og bygningsloven 19-2, og begrunnes med at tiltaket ikke vil tilsidesette hensyn bak plan eller lovverk. 3. Er ikke tiltaket iverksatt innen 3 år fra vedtakets dato, faller dispensasjonen bort. 133/12 ORIENTERINGER/SPØRRERUNDE Repr. Jorunn Skarsvåg: Kongetribunen på Bremneset. Det har kommet store reaksjoner på denne oppføringen og klage er sendt til kommuneadministrasjonen. Etterlyser en reaksjon på dette bygget da det er skjemmende for naboene i området. Administrasjonen har ikke mottatt saklige reaksjoner på bygget. Hytta er oppført i et godkjent hytteområde. Repr. Aleksander Søreng. Hvordan går det med Nordhammervika? Svar: Anbudsfrist neste onsdag. 3 store entreprenører regner på anbudet. Utfordring: 2 eiendommer som ikke er innløst da grunneierne ikke er villige til å selge. Teknisk sjef orienterte om flg. saker: Informerte om framdrifta for Miljøgata på Sistranda. 2 anbud kommet inn på utbygging av Sætervågen. Det er tildelt 10 tomter i Beinskardet. 19

20 Vedr. det ulovlige bygget på Rabben. Advokat er satt på saken. Mulig løsning på ulovlige bygging Vikasundet. 134/12 FELLINGSTILLATELSER AV HJORT I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt, tildeles valdene i Frøya kommune følgende fellingstillatelser i 2012: Tellende Tildelt Justert Antall Kalv Hanndy Hunndyr Vald areal antall areal r 1 Søreng ,3-35=5, Ervik , Storø ,8-35=8, Flaahammer ,8-35=4, Kristoffersen ,3 +50=2, Hammervik ,7 +50=1, Madsvåg ,1-50=4, Bekken , Sæther ,9 +50=1, Nordhammer ,7-25=2, Wågø , Tobiassen ,2 1 1 Totalt: Totalt i prosent Fellingsavgiften for 2012 er kr 370,- for voksen hjort og kr 225,- for kalv. Fellingsavgiften kreves inn etterskuddsvis. Jakten på Frøya følger de ordinære jakttidsrammene, som er 1. september til 23. desember. Forlsag til vedtak: I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt, tildeles valdene i Frøya kommune følgende fellingstillatelser i 2012: Vald Tellende Tildelt Justert Antal Kalv Hanndyr Hunndyr 20

21 areal antall areal l 1 Søreng ,3-35=5, Ervik , Storø ,8-35=8, Flaahammer ,8-35=4, Kristoffersen ,3 +50=2, Hammervik ,7 +50=1, Madsvåg ,1-50=4, Bekken , Sæther ,9 +50=1, Nordhammer ,7-25=2, Wågø , Tobiassen ,2 1 1 Totalt: Totalt i prosent Fellingsavgiften for 2012 er kr 370,- for voksen hjort og kr 225,- for kalv. Fellingsavgiften kreves inn etterskuddsvis. Jakten på Frøya følger de ordinære jakttidsrammene, som er 1. september til 23. desember. 21

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15-10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 23.05.2013 Fra og med sak: 36/13 Til og med sak: 44/13 Møtetid: 09.15-10.30 Av utvalgets

Detaljer

Møtetid: 09.00 11.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015. Frp, Venstre og Sp: Aleksander Søreng Lillian Holm

Møtetid: 09.00 11.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015. Frp, Venstre og Sp: Aleksander Søreng Lillian Holm FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Møterom teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 21.08.14 Fra og med sak: 77/14 Til og med sak: 94/14 Møtetid: 09.00 11.30 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

Møtetid: 09.15 10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15 10.30. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Møterom teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 14.03.2013 Fra og med sak: 21/13 Til og med sak: 28/13 Møtetid: 09.15 10.30 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

Møtetid: 09.15 11.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15 11.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 18.04.2013 Fra og med sak: 29/13 Til og med sak: 35/13 Møtetid: 09.15 11.45 Av utvalgets

Detaljer

Møtetid: 09.00-12.15. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.00-12.15. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 24.10.2013 Fra og med sak: 84/13 Til og med sak: 92/13 Møtetid: 09.00-12.15 Av utvalgets

Detaljer

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 15.05.2014 Fra og med sak: 39/14 Til og med sak: 48/14 Møtetid: 09.00 10.45 Av utvalgets

Detaljer

Møtetid: 09.00-10.35. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015. Frp, Venstre og Sp: Elinor Holm Lillian Holm

Møtetid: 09.00-10.35. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015. Frp, Venstre og Sp: Elinor Holm Lillian Holm FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 23.04.2015 Fra og med sak: 29/15 Til og med sak: 36/15 Møtetid: 09.00-10.35 Av utvalgets

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00. Tilleggspapirer FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom teknisk, Frøya herredshus 11.06.2015 09.00 Tilleggspapirer Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT 139/16 16/47 FORVALTNINGSPLAN FOR GRÅGÅS FOR FRØYA OG HITRA

HOVEDUTSKRIFT 139/16 16/47 FORVALTNINGSPLAN FOR GRÅGÅS FOR FRØYA OG HITRA FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen Frå og med sak: Til og med sak: Møtedato: 08. 12.2016 138/16 151/16 Møtetid: Av utvalgets medlemmer møtte 13:00-15:30

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall

Detaljer

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 13.04.2011 Fra og med sak: 45/11 Til og med sak: 53/11 Møtetid: 12.00 15.15 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Faste representanter i Hovedutvale for forvaltnine i perioden Frp. V 02 H:

Faste representanter i Hovedutvale for forvaltnine i perioden Frp. V 02 H: FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen Frå og med sak: Til og med sak: Møtedato: 13. 10.2016 121/16 131/16 Møtetid: Av utvalgets medlemmer møtte 09:00-12:00

Detaljer

Møtetid: 10.00 15.25. Fremskrittspartiet: Olaf Reppe Jarl Arthur Dyrvik Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng Peggy Alise Johansen

Møtetid: 10.00 15.25. Fremskrittspartiet: Olaf Reppe Jarl Arthur Dyrvik Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng Peggy Alise Johansen FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 28.11.2013 Fra og med sak: 122/13 Til og med sak: 127/13 Møtetid: 10.00 15.25 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 23.05.2013 09.15 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15

MØTEPROTOKOLL GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Helse, sosial- og omsorg. Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Helse, sosial- og omsorg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 15:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Yngvar Mikkelsen Bodil

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Åsmund Nilsen Medlem V

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Åsmund Nilsen Medlem V Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 11:00 11:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall:

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall: FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 07.08.2012 Fra og med sak: 125/12 Til og med sak: 129/12 Møtetid: 09.00 12.00 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Stuene i Nøstvetmarka 05.05.2011 Fra HTM-sak: 30/11 Fra kl.: 17.00 Til HTM-sak: 36/11 Til kl.: 20.50 Av utvalgets

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 19/09 SERVERINGS OG SKJENKEBEVILLING VESTFOLD GOLFBKUBB 2 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE Tilleggssaker Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: 1900 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Loftet, Selva Møtedato: 17.03.2010 Tid: kl. 13.00 15.43 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt:

Detaljer

Møtetid: Frp/Sp: Hallgeir Bremnes Vivian Dolen Sørdal. Frp/Sp: Hallgeir Bremnes. Frp/Sp: Bjørnar Espnes

Møtetid: Frp/Sp: Hallgeir Bremnes Vivian Dolen Sørdal. Frp/Sp: Hallgeir Bremnes. Frp/Sp: Bjørnar Espnes FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 01.11.2011 Fra og med sak: 146/11 Til og med sak: 152/11 Møtetid: 09.00 14.45 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss

Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Venstre: Johan G Foss FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 20.09.2011 Fra og med sak: 124/11 Til og med sak: 140/11 Møtetid: 09.00-10.40 12.30-16.00 Av utvalgets

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.13 Medlemmene innkalles herved til

Detaljer

Møtetid: 09.15 12.50. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 09.15 12.50. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 30.09.2014 Fra og med sak: 161/14 Til og med sak: 166/14 Møtetid: 09.15 12.50 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 (onsdag) Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.04.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Møtetid: 09.00 12.10. Frp, V og Sp: Sten S Arntzen Vibeke Franck Sehm Ola Grønskag. Frp, V og Sp: Ola Grønskag. Protokollunderskriver

Møtetid: 09.00 12.10. Frp, V og Sp: Sten S Arntzen Vibeke Franck Sehm Ola Grønskag. Frp, V og Sp: Ola Grønskag. Protokollunderskriver FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for drift: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 12.04.2012 Fra og med sak: 25/12 Til og med sak: 32/12 Møtetid: 09.00 12.10 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder FDV Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder FDV Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Brannstasjonen- møterom Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 03.06.2005 Fra kl. 0830 Til kl. 1015 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Steinar Strøm, Kjell Ove Hovde

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Steinar Strøm, Kjell Ove Hovde SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 05.03.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Åse Lene B Eckhoff Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 18.05.2010 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Odd-Ingar Widnes, Mats Petter Sydengen, Ragnhild Søby Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Torbjørn Johnsen ( konsulent)

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Torbjørn Johnsen ( konsulent) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 16.02.2016 Tid: 12:00-14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Roger Markussen

Detaljer

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall:

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall: FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 08.10.2013 Fra og med sak: 143/13 Til og med sak: 147/13 Møtetid: 09.00 13.45 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 22.11.2007 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 22.11.2007 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 22.11.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit

Detaljer

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for

MØTEBOK. Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 07.10.2005 Fra kl. 0900 Til kl. 12.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Grøtta AP Leder

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Roy Mienna for Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.11.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakliste - tilleggssaker

Sakliste - tilleggssaker Sakliste - tilleggssaker STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 10.12.2015 09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 133/15 Sak 134/15 DRÅPEN BAR PAULO LOPES - SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Marit Røsten, Barnas repr. i plansaker Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Marit Røsten, Barnas repr. i plansaker Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 23.05.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00

Loppa kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 021/06-032/06 Dato: 22.09.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Arne Dag Isaksen, Marie Pedersen,

Detaljer

Skriftlig innkalling med sakliste ble sendt medlemmene Møte med sakliste ble kunngjort ved oppslag, annonsering i avisene og på internett.

Skriftlig innkalling med sakliste ble sendt medlemmene Møte med sakliste ble kunngjort ved oppslag, annonsering i avisene og på internett. MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for utvikling og drift Møtested: Møterom 1 Møtetid: 03.04.2013, kl. 9.00-12.45 Skriftlig innkalling med sakliste ble sendt medlemmene Møte med sakliste ble kunngjort

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2010 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden Faste representanter med forfall:

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden Faste representanter med forfall: FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 27.01.2015 Fra og med sak: 15/15 Til og med sak: 20/15 Møtetid: 09.30-10.15 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 25.10.2012 Møtetid: Kl. 17:00 20:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 055/12-060/12 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2016/440

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2016/440 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2016/440 Dato: 09.03.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Solgunn Barsleth MELDING OM SAKER VEDTATT I FORMANNSKAPET 2016 Sakens bakgrunn

Detaljer

Møtetid: 09.00 12.35. Frp, V og Sp: Sten S Arntzen Vibeke Franck Sehm Ola Grønskag. Frp, V og Sp: Sten S Arntzen Vibeke Franck Sehm

Møtetid: 09.00 12.35. Frp, V og Sp: Sten S Arntzen Vibeke Franck Sehm Ola Grønskag. Frp, V og Sp: Sten S Arntzen Vibeke Franck Sehm FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for drift: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 22.01.2013 Fra og med sak: 3/13 Til og med sak: 7/13 Møtetid: 09.00 12.35 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, møterom 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 19.03.2012 Tidspunkt: 13:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Christina

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13.49 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2008 Tid: kl.17.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Kurt Arne Jankila Martin Wittingsrud Marit Tangen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 08.09.2015 Tid: Kl. 09:00 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Magne Vik, Sissel Grimstad, Astri

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista.

MØTEBOK. Behandlede saker: Sak nr./år 14/08 24/08. Ingen merknader til møteinnkallingen og sakslista. Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 04.04.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer

Møteprotokoll for Planutvalget

Møteprotokoll for Planutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Planutvalget Møtedato: Onsdag 30.11.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00 15:25 Saksliste Saksnr Tittel 048/16 Godkjenning av møteprotokoll 26.10.2016

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 12.06.2014 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Åse Lene B Eckhoff Nestleder Henrik Østbye

Detaljer

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møterom HS, Selbu Helsesenter Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 18:00-19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

MØTEBOK. Ikke møtt Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Beate Hansine Aronsen Permitteres fra kl Knut Larsen AP Varamedlem Arne Pedersen

MØTEBOK. Ikke møtt Bernt-Aksel Jensen AP Varamedlem Beate Hansine Aronsen Permitteres fra kl Knut Larsen AP Varamedlem Arne Pedersen Styre, råd, utvalg m.v. Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 15.03.2012 Fra kl. 09.00 Til kl. 10.40 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 08.04.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll

Følgende møtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Bernt Erik Larsen Helene Øvrelid Thomas Holmen Olsen. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.03.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Møtte for Paul Henriksen Leder A/SV/SP Hans Herman Utgård Nestleder A/SV/SP

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial. Datert , godkjent Datert , godkjent

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial. Datert , godkjent Datert , godkjent Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Visningsarena, Altagård Møtedato: 31.10.2017 Tid: 10:00 13:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin AP Nestleder

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200905437 : E: U63 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 104/09 BRASSERIE DA - SØKNAD OM NY ALMINNELIG

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0022/06 0030/06

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær. Behandlede saker: Sak nr./år 0022/06 0030/06 Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønhvisgt. Møtedato: 24.05.2006 Fra kl. 0830 Til kl. 10.10 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ole Halvor Grøtta AP Leder

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Saknr: 106/14. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Saksliste. Tilleggssak

FRØYA KOMMUNE. Saknr: 106/14. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Saksliste. Tilleggssak FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, 24.09.2014 09.00 Frøya herredshus Tilleggssak Saksliste 106/14 14/840 GNR 8 BNR 193 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal 26.04.2007 FRA SAKSNR: 038/07 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 048/07 TIL KL: 20.50 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk Dato: 10.03.2011 Tid: 19:00 herredshus Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Terje

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 24.09.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen LEDER H

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen LEDER H Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2014 Tid: 09:30 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Olaf Hanssen Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.09.2009 Tid: Kl. 09:00 MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Magne Vik, Kjersti Gylseth,

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.04.2010 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus, Formanskapssalen Møtedato: 23.08.2016 Tidspunkt: 17:00 - Befaring Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.10.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møtetid: 09.15 15.00. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15 15.00. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 09.02.2012 Fra og med sak: 14/12 Til og med sak: 37/12 Møtetid: 09.15 15.00 Av utvalgets

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 10:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.09.2006 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Astrid

Detaljer

Frp/So/H: Aleksander Søren; Martin Nilsen

Frp/So/H: Aleksander Søren; Martin Nilsen FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen Frå og med sak: Til og med sak: Møtedato: 20. 09.2016 120/16 126/16 Møtetid: Av utvalgets medlemmer møtte 09:00-12:05 7 av 7 Faste

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Rådmannens kontor Møtedato: 30.08.2013 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Inga Manndal, Oddbjørg Vatndal

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina på rådhuset Møtedato: 26.05.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 18.08.2011 kl. 15.45 16.30 på Folkemusikksenteret TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1 Møtetid: 11.01.2017 Kl. 12:00-13:05 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene 05.01.2017. Møte med sakliste

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7

Aure kommune MØTEPROTOKOLL AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg Kommuneutvikling Møtedato: 10.07.2007 Møtested: Rådhuset på Aure Fra kl: 10.00 Til kl: 13:00 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Forfall meldt

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 16/12 FORNYELSE AV BEVILLING 2012 FOLDVIK BRYGGER OG RESTAURANT 17/12 SØKNAD OM SALGSBEVILLING - FORNYELSE ICA NÆR AS

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKLISTE 16/12 FORNYELSE AV BEVILLING 2012 FOLDVIK BRYGGER OG RESTAURANT 17/12 SØKNAD OM SALGSBEVILLING - FORNYELSE ICA NÆR AS GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Helse, sosial- og omsorg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 14.06.2012 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: kl. 12.00 Slutt: 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A.

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Befaring kl 9.00, møtestart kl 10.30 Møtedato: 09.09.2016 Tid: 09:00 Befaring Tilstede på møtet: Medlemmer: Norvald Ruderaas,

Detaljer

Møtetid: 10.00 16.35. Sosialistisk Venstreparti: Turid Berget

Møtetid: 10.00 16.35. Sosialistisk Venstreparti: Turid Berget FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 23.02.2012 Fra og med sak: 14/12 Til og med sak: 30/12 Møtetid: 10.00 16.35 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for miljø, teknikk og landbruk MØTEPROTOKOLL Utvalg for miljø, teknikk og landbruk Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 23.04.2010 Tid: 09.00-12.30 Til stede på møtet Medlemmer: Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, May-Britt Bjerkås, Wenche

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.11.2014 18.00. : Stein Erik Skjeldsvold, Torgunn Holm Maurset.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.11.2014 18.00. : Stein Erik Skjeldsvold, Torgunn Holm Maurset. Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 27.11.2014 18.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood, Jens Ringen : Stein Erik

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP Mariann Andreassen Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP Mariann Andreassen Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 05.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møtetid: Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 17.03.2015 Fra og med sak: 46/15 Til og med sak: 56/15 Møtetid: 09.00 14.40 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer