Forberedelsesprøve for offshore sykepleiere før simuleringskurs ved Haukeland Universitetssykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forberedelsesprøve for offshore sykepleiere før simuleringskurs ved Haukeland Universitetssykehus"

Transkript

1 Forberedelsesprøve for offshore sykepleiere før simuleringskurs ved Haukeland Universitetssykehus Det kan være flere riktige svar i hver oppgave. Pretesten besvares og medbringes til kurset. Oppgave 1 Hvilken påstand er feil om hjertestans? a) Etter larynxtube er etablert, skal man ventilere 10 ganger/minutt. b) Bytte av elektrodeplassering vurderes ved fortsatt ventrikkelflimmer etter to-tre støt. c) Kompresjonene skal være 4-5 cm dype. d) Ved monitorert stans, kan man sjokke inntil tre ganger etter hverandre. Oppgave 2 Hva kjennetegner gode hjertekompresjoner? a) Riktig plassering b) Dype nok c) Minst 100/min d) Slippe helt opp mellom hver kompresjon e) Lik tid til kompresjon/dekompresjon Protokoll: 5, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, Protokoll: 5, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, Oppgave 3 Hva er de viktigste tiltakene ved allergisk sjokk (anafylaksi) i prioritert rekkefølge? Velg det mest korrekte svaret. a) Fjerne utløsende agens, antihistamin, i.v. væske b) Fjerne utløsende agens, adrenalin, antihistamin, i.v. væske, steroider c) Fjerne utløsende agens, adrenalin, i.v. væske, antihistamin, steroider d) Adrenalin, antihistamin, i.v. væske Protokoll: 6.6 1

2 Oppgave 4 Brannskade på halsen og brystet. Hva er riktig prioriteringsrekkefølge? a) ABC, smertelindring, fjerne forbrente og fastsittende klær og til slutt å kjøle ned det brannskadde området. b) Kjøle det forbrente området, ABC, og til slutt smertelindring. c) ABC, kjøle ned det brannskadde området, smertelindring. Oppgave 5 Hvilke(n) av følgende pasienter skal sendes til land? Protokoll: 7.1, 7.5 a) Hypoglycemi som har blitt behandlet med glucose i.v. og er nå helt adekvat. b) Førstegangs atrieflimmer, rolig frekvens, ingen hemodynamisk påvirkning. c) Kortvarig syncope, ingen kjent utløsende årsak, tidligere helt frisk pasient, nå helt adekvat. d) Astmaanfall, kjent astma, fått inhalasjon, nå helt adekvat. Oppgave 6 Hva er riktig ved bruk av CPAP? Protokoll: 6.5, 6.11 a) CPAP kan trygt brukes ved alle former for oksygeneringssvikt. b) CPAP fører alltid til redusert blodtrykk. c) CPAP kan brukes ved redusert bevissthet, men med forsiktighet d) CPAP kan ikke brukes ved manglende samarbeid med pasient. Oppgave 7 Hvilke(n) påstand(er) er korrekt(e) om generelle kramper: Protokoll: 6.7 a) Midazolam brukes i samme dosering intranasalt som i.v. b) Prioriteringsrekkefølge er; hindre pasientskade, sikre luftvei/oksygenering og gi krampestillende medisin. c) Pasienter som har våknet til etter intranasal Midazolam trenger ikke venflon. d) Midazolam skal ikke lenger brukes iv. ved kramper. Protokoll:

3 Oppgave 8 Du mistenker cerebral TIA/apoplexi på en person som kommer gående til deg på sykestuen. Du har et hjelpemiddel som heter FAST-test. Skriv ned på arket hva bokstavene står for? F A S T Protokoll: 6.12 Oppgave 9 Ved traume mot brystet: a) redusert respirasjonslyd over deler av en lungeflate er mest sannsynlig pneumothorax b) Ved påvist pneumothorax skal man avlaste med venflon i 2. eller 3. intercostalrom c) En grov venflon kan være for kort til å komme gjennom brystveggen. Protokoll: 7.3 Oppgave 10 En person har åpenbart blitt utsatt for et stort traume. Hvordan vil du undersøke pasienten? a) Starte med å undersøke thorax, deretter abdomen, bekken, hode, nakke, armer, bein og til slutt ryggen. Dette vil avsløre eventuelle avvik i ABC. b) Undersøke ham systematisk fra topp til tå, og behandle skader etter hvert som de oppdages. c) Skaffe frie luftveier, undersøke respirasjonen og deretter sirkulasjonen. Hvis dette er tilfredsstillende, gjøres en undersøkelse fra topp til tå. Protokoll: 7.1, 7.2 Oppgave 11 Hva er riktig om bruk av pulsoksimetri (SpO 2 ) og brannskade? a) Ved brann i lukket rom kan inhalert CO2 forårsake feil måling av oksygenmetningen. b) Pulsoksimeteret kan vise 100%, selv ved lav oksygenmetning. c) Pulsoksimeteret kan vise feil verdi ved dårlig sirkulasjon i ekstremitetene. d) Pulsoksimeteret har ingen verdi hos en pasient med brannskade etter brann i lukket rom. Protokoll: 7.5 3

4 Oppgave 12 Hva gjør du hvis en hardt skadet pasient puster 35 ganger i minuttet? Han har normale respirasjonslyder over begge lungene. a) Gir 2 mg Midazolam iv da pasienten er stresset. Overvåker oksygenmetningen med pulsoksimeter. b) Vurderer om dette kan være tidlig tegn på alvorlig blødning. c) Stearter assistert ventilasjon med maske/bag og oksygen. Vurderer effekt. d) Gjør ingenting hvis oksygenmetningen er over 95%. Oppgave 13 En hardt skadd pasient med mistenkt indre blødning mister håndleddspulsen. Hvilke tiltak gjør du? Protokoll: 7.1, 7.2 a) Gir væskestøt 250 ml Ringer og revurderer. b) Revurderer ABC. c) Gir kontinuerlig væske inntil 1000ml Ringer til pasienten får igjen håndleddspulsen. d) Så lenge pasienten fortsatt er bevisst, trenger man ikke gi væskestøt. Protokoll: 7.1, 7.2 Oppgave 14 Hva er feil ang hypotermi? a) Temp < 30 C regnes som alvorlig hypotermi b) Man skal ikke bruke medikamenter ved AHLR og temp < 30 C c) Man skal aldri defibrillere ved sjokkbar rytme og temp < 30 C Oppgave 15 Hvilken av følgende påstander er feil angående flussyre? Protokoll: 6.9 a) Flussyre er en vanlig kjemikalie som gir gode muligheter for behandling, selv ved stor eksponering og brannskader. b) Flussyre er ekstremt etsende. Dødsfall har forekommet ved så små skader som 2,5 % av hudoverflaten. c) Inntil 7 % løsninger kan gi symptomdebut etter flere timer. Resultatet er at man oppdager skaden på et senere tidspunkt, den uoppløste flussyren trenger dypere inn i vevet og lager større skader. Protokoll: 7.8 4

5 Oppgave 16 Hva er rett behandling for en pasient som har fått flussyre over hele den ene underarmen? a) Dette er en for liten skade til at den er alvorlig. Man kan fint håndtere denne pasienten offshore. Det er ikke behov for å evakuere den skadde uten at det foreligger spesielle forhold. b) Dette er en alvorlig skade uansett. Omfanget av skaden er vanskelig å avgjøre fordi man ofte ser lite skade på hudoverflaten. Pasienten skal skylles med rikelige mengder vann og påføres HF antidot - gel over hele det affiserte området, behandles symptomatisk og sendes til land. c) Solu-Cortef er effektiv antidot ved flussyre skader. 200 mg Solu- Cortef gis i.v for å nøytralisere hydrogen fluorid (flussyre). Oppgave 17 Hovedproblemet med flussyre-skader er: Protokoll: 7.8 a) En anafylaksi-lignende reaksjon som fører til BT-fall og sirkulasjonssvikt. b) Etseskader som fører til økt infeksjonsfare fordi hudbarrieren forsvinner. c) Kjemiske prosesser som fører til store forstyrrelser i elektrolyttsammensetningen i berørt vev, spesielt kalsium og magnesium. Dette kan forårsake livsfarlige komplikasjoner. Protokoll: 7.8 Oppgave 18 Ved høyspentskade er følgende påstand(er) riktig: a) Pasienten må jordes før undersøkelse for å avlede ladningen. b) Asystoli er den vanligste årsaken til hjertestans hos disse pasientene. c) Den elektriske strømmen følger hovedsakelig huden til pasient. d) ABC følges som hos alle andre traumepasienter. Protokoll:

6 Oppgave 19 En pasient kommer bort i en ledning med volt. Strømmen er nå slått av, området er klarert sikkert men pasienten ligger fortsatt på golvet med krampelignende bevegelser. Hva er riktig? a) Du må vente til pasienten kommer til ro. b) Oksygen skal ikke brukes fordi det er stor brannfare på grunn gjenværende spenning. c) Pasienten har puls fordi han har kramper. d) Pasienten kan legges i sideleie hvis han puster normalt. Midazolam kan gis mot kramper ved behov. Oppgave 20 Ved lavspent strømgjennomgang er følgende påstand(er) feil: Protokoll: 7.10 a) Ventrikkelflimmer er den vanligste første rytme når slike pasienter får hjertestans. b) Det er vanligvis store indre skader pga. at strømmen ødelegger muskelvev og indre organer. c) Strøm med 220 volt er aldri farlig. d) ABC følges som hos alle andre traumepasienter. Oppgave 21 Ved flere skadde pasienter samtidig er følgende regler korrekte: Protokoll: 7.10 a) Alle pasienter skal så raskt som mulig tilses for å se om de har puls. b) Pasienter som er våkne og snakker ubesværet kan sannsynligvis vente i noen minutter før undersøkelse. c) ABCDE brukes for å prioritere hvilken av pasientene som skal behandles først. d) Bevisstløse pasienter skal legges i sideleie. Protokoll: 7.1, 7.2 Oppgave 22 Triage (prioritering) ved flere skadde pasienter samtidig. Hva er feil? a) Blodtrykket kan være en del av triage-prosessen. b) Pustefrekvens er viktig. c) Alle pasienter må ha intravenøs tilgang. d) Glasgow Coma Scale sier noe om bevissthetsgraden. e) Døende pasienter skal ikke behandles. 6 Protokoll: 7.1, 7.2

7 Oppgave 23 Hva er patofysiologien ved cyanid-forgiftning? a) Cyanid virker som CO, binder seg til hemoglobinet og tar opp plassen for oksygenmolekylene. b) Cyanid fraktes med blodet og avleveres til cellene hvor det blokkerer oksygenomsetningen slik at oksygen ikke kan tas opp i cellene. c) Cyanid fraktes inn i cellene hvor giftstoffet fører til at cellene fortærer seg selv. d) Cyanid fraktes med blodstrømmen og samler seg i hjertets atrier. Her blir etter hvert konsentrasjonen så høy at hjertemuskelen skades. Klinisk viser pasienten tegn og symptomer på hjerteinfarkt. Oppgave 24 Hvordan oppdager man cyanidforgiftning? Hva er riktig? Protokoll: 7.6 a) Cyanid dannes i de fleste branngasser. Det er spesielt plast/pvcsprodukter som danner cyanid når de brenner. Alle som har vært eksponert for branngasser kan i prinsippet være cyanidforgiftet, men spesielt i lukkede rom. b) Cyanid dannes sjelden i branngasser. Det er stort sett brann i petroleumsprodukter som danner cyanid. Derfor er oljeindustrien spesielt utsatt. c) En pasient som har cyanidforgiftning vil alltid være tachykard og ha muskelskjelvinger pga. cyanidets effekt på muskulatur (trigger raske muskelkontraksjoner). Oppgave 25 Når man har mange pasienter samtidig, hva er riktig prioritering? Protokoll: 7.6 a) De samme prinsippene som ved annen akuttmedisinsk behandling, A før B før C. b) Dette krever erfaring og er vanskelig. Indre blødninger er hyppigste dødsårsak for traume-pasienter og disse prioriteres derfor først, deretter kommer thorax-skader, hodeskader og til slutt ekstremitetsskader. c) 1. Pustevansker/luftveisproblem, 2. blødninger, 3. brannskader, 4. bevisstløse pasienter, 5. brudd og småskader. Protokoll: 7.1,7.2 7

8 Oppgave 26 Hva er rett behandling av en pasient med pågående kramper? a) Legge noe mellom tennene til pasienten så han/hun ikke biter seg i tunga, gi oksygen og legg pasienten i sideleie. b) Ikke rør pasienten før anfallet er over, det kan gjøre vondt verre c) Sørge for at pasienten ikke skader seg, gi O2, vurdere 2ml Midazolam 5 mg/ml intranasalt eller i.v. d) Legge ned svelgtube (hindrer også tungebiting), legge venekanyle for å kunne administrere Midazolam slik at årsaken til problemene elimineres. Protokoll: 6.10 Oppgave 27 Hvilken påstand om kramper er feil? a) Kramper er kun forårsaket av epilepsi eller feber. b) Kramper kan gi pasienten alvorlige skader. c) Kramper kan utløses av mange forskjellige årsaker. d) Det er viktig å huske på at kramper kan være et symptom på alvorlig tilstand. Denne tilstanden kan forbli ubehandlet hvis vi bare behandler krampene. Undersøk derfor etter utløsende årsak når krampeanfallet er over. Protokoll: 6.10 Oppgave 28 Du har en pasient som er i sirkulatorisk sjokk og du mistenker anafylaksi som årsak (kjent nøtteallergi). Hva er riktig angående bruk av adrenalin? a) Første dose adrenalin er 0,5 1,0 mg som settes i.m. b) Ved fortsatt sirkulasjonssvikt etter adrenalin i.m., og væskebehandling kan man gi adrenalin 0,1 mg i.v. c) Adrenalin i.m. kan gjentas etter 5 minutter, mens i.v. dosen kan gjentas til ønsket effekt. Protokoll: 6.6 Oppgave 29 Hva er riktig om ASA behandling ved brystsmerter av antatt kardial årsak? a) EKG må vise ST-elevasjoner før ASA gis. b) ASA må ikke gis hvis pasienten allerede står på Albyl E. c) Riktig dosering av ASA er 300mg PO. Protokoll: 6.2 8

9 Oppgave 30 Hva er feil om lungeødem? a) Akutt lungeødem skyldes oftest hjertesvikt. b) Man kan gi Nitrolingual spray i behandling av lungeødem ved hjertesvikt. c) CPAP kan brukes ved lungeødem. d) Morfin skal bare gis ved lungeødem hvis det samtidig er brystsmerter. Protokoll: 6.4, 6.7 Oppgave 31 Du kommer til en bevisstløs pasient som har falt bakover fra en stige på ca 4 meter og landet på bakhodet. Hjelmen falt av og du mistenker en alvorlig hodeskade. Hva er riktig om behandling av denne pasienten? a) Han bør transporteres på rygg for å ha best mulig oversikt b) Alle bevisstløse med hodeskade skal ha nakkekrage. c) Man bør være forsiktig med oksygen, bruke 1-2 liter/min, for å unngå skader man kan få av frie oksygenradikaler d) Det er veldig viktig å unngå hypoksi og hypotensjon. e) Pasienten bør rutinemessig hyperventileres Oppgave 32 Hva er riktig om behandling av psykisk ustabil person om bord på plattform? Protokoll: 7.4 a) Sykepleier kan selv medisinere pasienten for å unngå at pasienten blir utagerende. b) Man skal helst unngå å bruke politi ved evakuering da det kan øke aggresjonen og redusere sikkerheten ved helikopterevakuering til land. c) Vaktlegen bør tidligst mulig kontakte politiet for å meddele mulig behov for assistanse for å spare tid hvis det blir nødvendig senere. d) Helikoptermannskapet kan ikke informeres om pasientens tilstand pga. taushetsplikten. Protokoll: 8.1 9

10 Oppgave 33 Hva er riktig svar om bekreftende kommunikasjon (closed loop kommunikasjon)? a) Bekreftende kommunikasjon er kommunikasjon som er ment å styrke team-følelse av mestring. b) Bekreftende kommunikasjon er et middel for å sikre at en beskjed blir oppfattet og forstått. c) Bekreftende kommunikasjon er å snakke når de andre er stille og å gjenta beskjeder man mottar. Oppgave 34 Hva er riktig om Crew resource management (CRM)? a) CRM består av 15 punker som skal gjøre det lettere å finne feil hos andre. b) CRM er et redskap for å fremme soloarbeidet i et team. c) CRM styrker samhandling og kommunikasjon i team. Oppgave 35 En førstehjelper sier han ser blod på kjeledressen til en akutt skadet mann som ligger på ryggen. Du er opptatt med din ABC. Hva gjør du? a) Ber personen holde kjeft; -«Ser du ikke at jeg er opptatt!» b) Du sier ingen ting og gjør ingen ting c) Du sier at du har hørt han har blod på dressen og ber vedkommende gjenta det litt senere. 10

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen.

Førstehjelp. Kapittel 7. Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Kapittel 7 Kompetansemål: Eleven skal kunne utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha lært hvordan du utfører førstehjelp dersom det oppstår behov for akutt

Detaljer

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal Akuttmedisinkurs for allmennleger - en kursmal Jesper Blinkenberg, Tobias Nieber, Janecke Thesen Bergen, mai 2008 www.legevaktmedisin.no - 1 - Innhold 1. KORTVERSJON... 3 2. INNLEDNING... 5 3. LÆRINGSMÅL...

Detaljer

NUKs førstehjelpshåndbok

NUKs førstehjelpshåndbok Heftet er bygd opp slik at den mest kritiske og grunnleggende informasjonen til bruk på leir kommer først. Deretter følger mer detaljert informasjon om vurdering av skader, samt kapitler om konkrete skade-/sykdomstilstander.

Detaljer

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co.

Helse og livsstil H. Aschehoug & Co. Del 5 av 5 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og

Detaljer

TRAUMEPASIENTEN PREHOSPITAL VURDERING OG STABILISERING

TRAUMEPASIENTEN PREHOSPITAL VURDERING OG STABILISERING TRAUMEPASIENTEN PREHOSPITAL VURDERING OG STABILISERING Ivar Austlid Overlege Anestesi og intensivavd. Haukeland sykehus Luftambulansen, akuttmedisinsk seksjon E-post: ivar.austlid@haukeland.no www.akuttmedisin.uib.no

Detaljer

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps!

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Kvalifisert førstehjelp Deltakerhefte KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE Kjære kursdeltaker! Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Dette kurset er en del

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS I AKUTTMEDISIN!

VELKOMMEN TIL KURS I AKUTTMEDISIN! GJENOPPLIVNING Ivar Austlid Overlege Anestesi og intensivavd. Haukeland sykehus Luftambulansen, akuttmedisinsk seksjon E-post: ivar.austlid@haukeland.no www.akuttmedisin.uib.no Januar -06 VELKOMMEN TIL

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 1 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål 1-1-3 Medisinsk nødtelefon Kunne nummeret til medisinsk nødtelefon og vite

Detaljer

2011-2012. Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt

2011-2012. Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt 2011-2012 Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt Jon Erik Steen-Hansen, klinikkoverlege Helge Olsen, seksjonsleder

Detaljer

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker.

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker. Dessverre inntreffer ulykker på arbeidsplassen. Skade mappen er laget som et hjelpemiddel hvis en ulykke skulle skje. Det er mange ting man må huske på, både under selve ulykken og i etterkant. Elektrikere

Detaljer

Sikkerhets- og beredskapsplan, UllensakerSvømmerne

Sikkerhets- og beredskapsplan, UllensakerSvømmerne Sikkerhets- og beredskapsplan, UllensakerSvømmerne Formål Sikkerhets- og beredskapsplanen har til hensikt å redusere sannsynligheten for alvorlige kriser, skape trygghet hos deltager, pårørende og ledere,

Detaljer

Samtale ved mottak av 113-telefon

Samtale ved mottak av 113-telefon Samtale ved mottak av 3-telefon Lokal prosedyre som erstatter Startkort i Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (Des. 0) Medisinsk nødtelefon 3 Hvilket telefonnummer ringer du fra? Alternativ telefon for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 48

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 48 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave N O R S K I N D E K S for medisinsk nødhjelp 3. utgave Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, 3. utg. i A5 format, kan

Detaljer

21 Hypotermi - hypertermi

21 Hypotermi - hypertermi Hypotermi - hypertermi KRITERIER råd respons grønn - vanlig gul - haster rød - akutt A..0 A..0 A..03 A..04 A..05 A..06 A..07 A..08 A..09 A..0 H..0 H..0 V..0 V..0 V..03 V..04 Virker livløs. Virker sterkt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE:

INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE: INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Delegert myndighet 5 Forsvarlig behandling 5 Konsultasjon alle prosedyrer i MOM 5 Praktiske prosedyrer alle prosedyresider i MOM 6 1. Venekanylering 6 2. Medikamenthåndtering/

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL

INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL INNHOLDSFORTEGNELSE: SYSTEMDEL... 6 Forsvarlig behandling... 6 Grunnleggende prinsipper for pasientbehandling... 6 Tidsfaktor... 7 Oppgaver som krever sertifisering... 8 Retningslinjer for sertifiserte

Detaljer

FØRSTEHJELP VEDLEGG 8

FØRSTEHJELP VEDLEGG 8 FØRSTEHJELP VEDLEGG 8 INNHOLD 1. Bevisstløshet 4 2. Brannskade 4 3. Forstuing og brudd 6 4. Sårskader 7 5. Slag 8 4 FØRSTEHJEP Forord Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp når noen blir akutt

Detaljer

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER 1 Forord Når behovet er der, så bistår Norsk Folkehjelp ordinært helsevesen (ambulanse/lege/luftambulanse). Dette er aktuelt når

Detaljer

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie

Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Haraldsplass diakonale høgskole Prosjektoppgave i Legevaktsykepleie Traume mot hode - Hva må legevaktsykepleier kunne observere, vurdere og gjøre av tiltak? Head trauma what does a casualty nurse need

Detaljer

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin?

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Hva du bør vite om intensivmedisin 23-04-06 1 Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Et kompendium om akutt (alvorlig) svikt i vitale organer Redaktør Hans Flaatten Intensivmedisinsk seksjon

Detaljer

Førstehjelp En kortfattet innføring fra Norges Motorsportforbund

Førstehjelp En kortfattet innføring fra Norges Motorsportforbund Førstehjelp En kortfattet innføring fra Norges Motorsportforbund (Innføringen gir ikke fullverdig førstehjelpskompetanse, og må kun sees på som en innføring over noen viktige prinsipper for handling ved

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 2 Førstehjelp ved akutt skade Kunnskapsmål Egensikkerhet og sikring av skadested Kjenne til situasjoner med høy risiko for egensikkerhet

Detaljer

Sikkerhet og førstehjelp

Sikkerhet og førstehjelp Sikkerhet og førstehjelp av Sverre Mørk innhold Under hvert tema finner du symptomer og hvilke vurderinger og tiltak du må gjøre for å tilfredsstille disse. Forsidefoto: Caroline Neteland Gautland Krav

Detaljer

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015 1 Videregående førstehjelp Deltakerhefte Kjære kursdeltaker! Velkommen som deltaker på Videregående førstehjelp i Norges Røde Kors Hjelpekorps! 2 Dette kurset bygger på kurset «Kvalifisert førstehjelp»

Detaljer

Sanitet. idrettsskader og hyperventilering. Fagblad. Førstehjelp. Tema:

Sanitet. idrettsskader og hyperventilering. Fagblad. Førstehjelp. Tema: Fagblad Sanitet Norsk Folkehjelp Sanitet sitt fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Nr 2-2010 Les også: Når alarmen går! - Personlig beredskap Førstehjelp på fest Ungdom

Detaljer

Vindafjord Jakt og Fiskelag

Vindafjord Jakt og Fiskelag Grunnleggende strategier for førstehjelp når du er i øde villmark Det farlige stedet Pulsåre blødning er en livstruende skade. Med en trykkbandasje kan du stanse den. Trøkk først igjen såret med fingrene

Detaljer