ISAF Approved Offshore Personal Survival Course. NSF s sikkerhetskurs for havseilere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISAF Approved Offshore Personal Survival Course. NSF s sikkerhetskurs for havseilere"

Transkript

1 ISAF Approved Offshore Personal Survival Course NSF s sikkerhetskurs for havseilere Bilde fra Seilmagsinet Norges Seilforbund, Ullevål stadion, 0840 Oslo Tlf , Fax

2 Hva er kursets mål? Kursets mål er å øke sikkerheten for menneskeliv og utstyr, gjennom trening og formidling av holdninger og kunnskaper. Bakgrunn Det internasjonale seilforbundet (ISAF) innførte i 2006 krav til opplæring også for Offshore Special Regulations (OSR) Kategori 2, tidligere var dette krav bare for Kategori 0 og 1. På grunn av begrenset å gjennomføre kurs i 2006 ga Norges Seilforbund (NSF) dispensasjoner som medførte vesentlig reduserte kurskrav. For 2007 NSF besluttet at minimum to personer, inkludert skipperen i ISAF 6.01 endres til minimum en person, inkludert skipperen for kravet til opplæring for hver båt. For øvrig gjelder OSR s krav til kurs fullt ut. 2 tid til har OSR For hvilke seilaser gjelder ISAF s krav til kurs? De gjelder for seilaser som betegnes som OSR Kategori 0, 1 og 2. I Norge er det for tiden (sesongen 2007) fire seilaser i kategori 2: Watski Two Star, Simrad One Star, Shetland-Bergen Race og Banff- Stavanger Race. Hvordan defineres OSR Kategori 2? Relativt lange havseilaser langs med eller i nærheten av kysten, på større ubeskyttede innsjøer eller havbukter, der båtene må kunne klare seg selv. Hvem om bord skal ha tatt sikkerhetskurset? For Kategori 1 skal minst 30% (20% for Kategori 2) av mannskapet, minst to personer, inklusive skipperen ha kurssertifikat. For 2007 gjelder minst en person i Norge for Kategori 2. ISAF anbefaler sterkt at alle om bord har tatt kurset. For OSR Kategori 0 skal alle om bord ha kurset. Hvem godkjenner sikkerhetskurset? Kurset er godkjent av NSF på vegne av ISAF. Er annen opplæring godkjent? Dette kurs er spesielt rettet mot seilere og deres sikkerhet, og ingen andre kurs, f eks kystskippereksamen eller sikkerhetskurs for oljeindustrien, godkjennes som erstatning for ISAF-kurset. For å få kursbevis må alle gjennomføre både Del 1 og Del 2. Hvor gjelder kursbeviset, og hvor lenge? Kursbeviset gjelder både i Norge og internasjonalt, og arrangører skal etter ISAF s regler godta kursbeviset som dokumentasjon på at vedkommende har tatt et kurs som oppfyller isaf s krav. Kursbeviset er gyldig i fem år etter kursets dato.

3 Hvor farlig er det å seile på havet? Havseiling er en risikosport. En formiddag, med litteratur og Internett, identifiserte ulykker med 81 døde i kappseiling på havet, de fleste under de seneste 25 årene. Trolig er det mange flere. Ved å følge sikkerhetsbestemmelsene og anbefalt trening reduserer man denne risiko betraktelig. 3 Har alle seilere nytte av kurset? Erfaringer fra ulykker ved havseilaser viser at kunnskaper og trening er sterkt medvirkende årsaker til minking av risikoen for ulykker. Det er derfor svært fornuftig at alle som seiler på havet tar et sikkerhetskurs, uansett om det er for kappseiling eller familieseilas. Er det gøy å gå på sikkerhetskurs? De aller fleste syns at det er svært ufordrende og gøy å hoppe ut i vannet, snu flåte på rett kjøl og trene på å komme inn i flåten. Det samme gjelder brannslukning og oppsending av raketter. på hytta? Både liv også på land. Fra innledningen til kurset Har jeg nytte av kurset hjemme og førstehjelpstreningen og brannslukkingen kan redde Hva inneholder kurset? Innholdet i kurset er spesifisert i ISAF OSR Section 6 Training, og er utdypet i ISAF OSR Appendiks G. Dette kurset tilsvarer Appendiks G. Hva er kursplanen? Kursplanen omfatter to dager, hvor teori og praksis går i hverandre.

4 Del 1 inneholder: Vær og bølger Erfaringer med seiling i hardt vær Stabilitet Forberedelse for seiling i hardt vær Håndtering av båt i hardt vær Gjennomgåelse av OSR Vedlikehold av utstyr Håndtering av skader Stormseil Man over bord Assistanse til andre 4 Del 1 avsluttes med eksamen Del 2 inneholder teori og øvelser relatert til: Redningsflåter Personlig utstyr Hypotermi SAR og redningsmetoder Brann og bekjempelse av brann Førstehjelp Kommunikasjonsutstyr Pyroteknisk utstyr praktiske Del 2 avsluttes med eksamen Hvem er kursansvarlig og utsteder kursbevis? NSF er kursansvarlig og utsteder kursbevis. Hvordan finner man alle som har kursbevis? Det vil legges ut lister på slik at skippere og arrangører lett kan finne hvem som har kursbevis.

5 Hvem holder kurset? Del 1 holdes av autoriserte oppnevnt av Teknisk Utvalg i NSF. Del 2 holdes av NSF s Redningsselskapet og Falck Nutec. representanter samarbeidspartnere 5 Hvilke krav stilles til foredragsholdernes kompetanse? Foredragsholdere for Del 1 skal ha inngående kjennskap til OSR, og kunne dokumentere omfattende erfaring fra seiling, spesielt i hardt vær på havet. Foredragsholdere for Del 2 skal ha relevante sertifikater for de deler som de foreleser om. I begge tilfeller skal man ha erfaring som foredragsholder. Hvordan følger NSF opp kursets kvalitet? Foredragsholderne skal dokumentere sin kompetanse, i relevante tilfeller ved sertifikater. Representanter for NSF og Redningsselskapet er til stede på de første kursene for å evaluere disse. Deltagerne bes om å komme med tilbakemeldinger og kommentarer i løpet av kurset, og alle deltagere besvarer kursvurdering etter hvert kurs. Det lages statistikk på hvilken andel av deltagerne i hvert kurs som består eksamen. Kursarrangøren skal dokumentere at ISAF s krav til kursinnhold og NSF s krav til kvalitetssikring oppfylles fullt ut. Første datoer for kurset? Hva koster det? Kurset koster????????? Hvordan melder jeg meg på? Du melder deg på til Falck-Nutec. Se Kan andre enn NSF holde sikkerhetskurs i Norge? Ja, forutsatt at de oppfyller kravene i OSR 6.01 og Appendiks G, at kurset er tilpasset til seilernes behov, og at de oppfyller NSFs krav til kvalitetssikring, kan de bli godkjent av NSF.

6 ISAF Offshore Special regulations Appendix G Modell Training Course Part B Day 1 6 Session SR Underv. fasiliteter 1 Introduction Vedlikehold av sikkerhetsutstyr Klasserom Undervisningen vil foregå ved hjelp av modeller, vedlikeh. spesifikasjoner fra produsent, samt anbefalinger om årlig vedlikehold. Det vil bli laget sjekklister i vanntett materiale som Hand out til senere bruk for deltagerne Stormseil Klasserom Undervisningen omhandler krav til, og bruk av stormseil Havarivern/nødreparasjoner Klasserom Undervisningen foregår ved hjelp av relevant undervisningsvideo, samt at emnet kommer opp igjen ved senere undervisning om bord Hardt vær seilas, mannskapsrutiner. Klasserom/ombord Undervisningen omhandler: Forberedelser til hardtværseilas, vind og bølger, stabilitet, Sjøklargjøring og bruk av drivanker Mann over bord: Forebygging og redning Ombord/sjø Undervisningen vil foregå om bord på seilbåt ved kai, og senere ved praktiske øvelser i sjø Båt til båt assistanse Ombord. Undervisningen vil basere seg på å sette sleper, bruke egen redningsflåte som redningsmiddel for annet mannskap, bording av annet fartøy, og buksering Hypotermi Overføres dag 2 Istedet for kun hypotermiforebyggende opplæring, vil det bli lagt vekt på å forebygge utmattethet. Hypotermi som enkeltproblem taes opp på dag SAR organisering og metoder Klasserom Undervisningen vil ta for seg Internasjonalt SAR arbeide basert på IAMSAR vol III Værmeldinger Klasserom Undervisningen vil foregå ved hjelp av internettbasert værmelding og værinformasjon Redningsflåter og redningsvester. Ombord Undervisningen vil spesiellt fokusere på periodisk sjekk og vedlikehold av oppblåsbare vester, samt krav til årlig sjekk av redningsflåte. Havarivern/nødreparasjoner.

7 12 7 ISAF Offshore Special Regulations Appendix G Model Training Course Part B Day 2 Session Undervisningsfasiliteter 11/18/20 Kommunikasjon Klasserom Undervisningen vil ta for seg den teoretiske delen av VHF; Telefon, Satcom, og GMDSS. 8,16,17 Førstehjelp Ombord Undervisningen vil være rettet mot seilaktiviteter, og skadesituasjoner om bord. Hypotermi, HLR, Hode/nakke/ryggskader, blødningsproblematikk. 13,17,19 Bruk av redningsmidler Basseng Undervisningen vil være rettet mot praktisk bruk av redningsflåte, redningsdrakter, utprøving av eget seiltøy, samt redningsvester. 13,21 Bruk av redningsmidler og pyroteknikk. Sjø/ombord Undervisningen vil være knyttet opp mot opphold i flåte, formasjoner, ihopp i sjø, Bruk av helikopterslynge, samt praktisk bruk av raketter, bluss og flåterøyk. 14,15 Teoretisk og Praktisk brannslukking Brannfelt/kai Undervisningen vil være spesielt rettet mot brann i seilbåt/plastbåt, og vil omhandle forebygging av brann, forutsetninger for at brann kan oppstå, branngasser og praktisk brannslukking med apparater. All undervisning er forsøkt lagt opp med mest mulig praktiske øvelser (hands on) Undervisningsfasilitetene vil være: Klasserom Basseng Innleid seilbåt av relevant størrelse Sjø Dette for at undervisningen skal være relevant I forhold til målgruppen. Kursdeltagerne vil bli delt inn i grupper, dette for at læringsmålene lettere når små grupper enn store.

8 8 ESTIMERT TIMEPLAN DAG 1 Teoriundervisning Registrering informasjon om kurset. Klasserom Vedlikehold av sikkerhetsutstyr Klasserom Stormseil Klasserom Pause Kantine Havarivern/ nødreparasjoner Klasserom Hardtværseilas Klasserom Pause Kantine SAR organisering og metoder Klasserom Værmeldinger Værmeldinger Praktiske øvelser Kursdeltagerne deles inn i grupper Garderobe Gruppe 1 Mann over bord Ombord Gruppe 2 Båt til båt assistanse Sjø/Kai Gruppe 3 Redningsflåter og redningsvester Flåteverksted Eksamen dag 1. Klasserom Avslutning for dagen Gruppene vil rullere på de 3 ulike postene slik at deltakerantallet på den enkelte post er akseptabelt for god undervisning. Posten mann over bord krever klesskift, og vil medføre noe bruk av tid til dette.

9 9 ESTIMERT TIMEPLAN DAG 2 Teoriundervisning Gjennomgang av dag 1, og info om dag Kommunikasjonsutstyr /nødsamband Førstehjelp Lunsj Praktiske øvelser Kursdeltagerne deles inn i grupper Bruk av redningsmidler Basseng Bruk av redningsmidler og pyroteknisk Sjø Praktisk brannslukking Brannfelt Eksamen dag Evaluering/ avslutning Instruktører: Alle instruktører vil tilfredsstille kravene til kompetanse og relevant erfaring innefor sine undervisningsområder. Det vil bli utarbeidet detaljerte instruktørveiledninger i alle emnene som omhandles i kurset. Redningsselskapet ønsker på sikt å utarbeide en øvingsmanual for retrening av mannskap om bord (on job training) for perioden mellom hovedkurs og retreningkurs

ISAF Approved Offshore Personal Survival Course. NSF s sikkerhetskurs for havseilere

ISAF Approved Offshore Personal Survival Course. NSF s sikkerhetskurs for havseilere ISAF Approved Offshore Personal Survival Course NSF s sikkerhetskurs for havseilere Bilde fra Seilmagsinet Norges Seilforbund, Ullevål stadion, 0840 Oslo Tlf 21 02 29 00, Fax 21 02 97 15 www.seiling.no

Detaljer

Kurskatalog Asker Seilforening 2010-11

Kurskatalog Asker Seilforening 2010-11 Kurskatalog Asker Seilforening 2010-11 Oktober 2010 Asker Seilforening Tur og Hav kurs kalender høst 2010 oktober november desember januar 1 1 kl18 5DL 1 1 2 2 kl 18 Båtførerkurs 2 2 3 3 Kl 18 Motorkurs

Detaljer

Kurskatalog Skipperskolen. Asker Seilforening 2015

Kurskatalog Skipperskolen. Asker Seilforening 2015 Kurskatalog Skipperskolen Asker Seilforening 2015 Desember 2014 Innhold Båtførerprøven... 4 Båtførerprøven Privatist... 4 ISAF Sikkerhetskurs... 5 ISAF Sikkerhetskurs Oppfriskning... 5 Fritidsbåtskipper

Detaljer

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 3 VEILEDNING TIL KURSET... 6 OPPTAKSKRAV... 6 MÅLSETNING... 6 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB Veiledning til arrangement av Norgescup og rankingregatta og Klasseklubbenes

Detaljer

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB Veiledning til arrangement av Norgescup og rankingregatta og Klasseklubbenes

Detaljer

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK RS FEVA KLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB

NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK RS FEVA KLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB NORSK OPTIMISTJOLLEKLUBB NORSK EUROPAJOLLEKLUBB NORSK BRETTSEILERKLUBB NORSK RS FEVA KLUBB NORSK ZOOM 8 KLUBB NORSK LASERKLUBB NORSK 29 ER KLUBB Veiledning til arrangement av Norgescup og rankingregatta

Detaljer

HMS - Elvepadling. Notodden Padleklubb

HMS - Elvepadling. Notodden Padleklubb HMS - Elvepadling Notodden Padleklubb Versjon 1.1. Gjelder fra 09.februar 2010 1 Innholdsfortegnelse HMS-rapport... 1 Innledning... 3 Relevante lover og regler... 4 Mål for helse, miljø og sikkerhet...

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV BÅTER I SPEIDERARBEIDET

SIKKERHET VED BRUK AV BÅTER I SPEIDERARBEIDET SIKKERHET VED BRUK AV BÅTER I SPEIDERARBEIDET Speiderstyret vedtok januar 1997 følgende: REGLER FOR BÅTBRUK I SPEIDERARBEIDET I NORGE 1. Disse reglene gjelder for alle speidergrupper som bruker båter i

Detaljer

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon 002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring Original versjon Nr: 002 Etablert: 01.07.1980 Revisjon nr: 20 Rev. dato: 08.03.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Behandlet på styremøte senest 20. oktober 2008 Innholdsfortegnelse: Innledning... 4 Lover og regler som gjelder for LRKK... 5 Mål for helse,

Detaljer

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013

KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 KURS VANNREDNING C-KURS ELV KURSPLAN GJELDENE FRA MAI - 2013 Revidert/laget av: ressursgruppe vannredning vann 2010/2011 Godkjent: Ressursgruppe Vann 10/07-2011 Revidert av ressursgruppe vann 20/03-2012

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard

11 Inn på tunet. KSL-standard Utfylt Sjekkliste egenrevisjon skal være tilgjengelig på gården, enten elektronisk via KSLs bondeweb (www.matmerk.no) eller på utfylt skjema. LA U K K VA L KSL-standard I ET I T S SYST EM TE NDBR Versjon

Detaljer

WATSKI SKAGERRAK TWOSTAR. Notice of race 10 ÅR

WATSKI SKAGERRAK TWOSTAR. Notice of race 10 ÅR WATSKI SKAGERRAK TWOSTAR Notice of race 2013 10 ÅR 2004 2013 Sailracing Sailracing with with a friend a Velkommen til havseilasen: Watski Skagerrak TwoStar «Offshore» og kystseilasen: Watski Skagerrak

Detaljer

Til sjøfartsdirektøren

Til sjøfartsdirektøren 1 Til sjøfartsdirektøren Arbeidsgruppen som fikk i oppdrag å utarbeide et forslag om obligatorisk båtførerbevis for førere av fritidsbåter, har ferdigstilt sin rapport innen den fastsatte tidsfristen.

Detaljer

FÆRDERSEILASEN PROGRAM 12. - 14. JUNI

FÆRDERSEILASEN PROGRAM 12. - 14. JUNI FÆRDERSEILASEN PROGRAM 2015 12. - 14. JUNI 1 REGATTAKONTOR Torsdag 11. juni Kl. 09.00-16.00 Sted: KNS, Huk Aveny 1, Oslo Tlf.: 23 27 56 00. KNS vil i tillegg ha ha et eget informasjonskontor i Race Village

Detaljer

Utdanningsplan for instruktører trinn II - RIK. Utarbeidet av: Norsk Kennel Klubs Utdanningsutvalg for RIK

Utdanningsplan for instruktører trinn II - RIK. Utarbeidet av: Norsk Kennel Klubs Utdanningsutvalg for RIK Utdanningsplan for instruktører trinn II - RIK Utarbeidet av: Norsk Kennel Klubs Utdanningsutvalg for RIK Godkjent av Studieforbundet Natur & Miljø. Studieplannr.: XXXX. Utgitt av Norsk Kennel Klub 2004

Detaljer

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING 002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Original versjon Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.80 Revisjon nr: 18 Rev. dato: 11.04.11 Side: 2 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Forord...

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema KSL-standard Versjon 1 Oktober 2010 Bokmål Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema 11 Inn på tunet Generelle HMS-krav garden Generelle HMS-krav aktivitetene Kvalitet i tilbudet Skal oppbevares på garden

Detaljer

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund

Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund Lisens på seiling Høringsnotat til klubber og kretser underlagt Norges Seilforbund 2. november 2009 Norges Seilforbunds komité for utarbeidelse av forslag til lisens oppnevnt av Seiltinget 2009 Hørinsfrist

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

FITS Utøver IKT-drift for skoleverket

FITS Utøver IKT-drift for skoleverket FITS Utøver IKT-drift for skoleverket Invitasjon til samarbeid Senter for IKT i utdanningen er på utkikk etter kursleverandører som kan tilby todagerskurset FITS Utøver til IKTpersonell i skolesektoren

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Notice. of race. Sailracing with a friend. Sailracing. with a friend

Notice. of race. Sailracing with a friend. Sailracing. with a friend Notice of race Sailracing with a friend Sailracing with a friend Velkommen til: Watski Skagerrak TwoStar 2011 og nyheten: Watski 2Star Kystseilas 2011 Watski Skagerrak TwoStar er en regatta for to seilere

Detaljer

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER. 11 Inn på tunet

KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER. 11 Inn på tunet KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER 11 Inn på tunet Innledning Systemet for sikkerhet og kvalitet i Inn på tunet-virksomheter består av to deler: I Veileder og sjekkliste egenrevisjon

Detaljer

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften)

Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy (Utrykningsforskriften) Høringsuttalelse fra Utrykningspersonellets fellesutvalg (UF) Innledning Vi er fornøyd med det dokumentet

Detaljer

Velkommen til årets Færderseilas 13.-15. JUNI

Velkommen til årets Færderseilas 13.-15. JUNI 2014 Velkommen til årets Færderseilas 13.-15. JUNI Invitasjon til Færderseilasen 2014 1 Velkommen Et år er gått og vi har gleden av å invitere til Skandinavias største seilas, Færderseilasen. Så vidt vi

Detaljer

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 PARAGRAF 1 1.1. Norgesmesterskap kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med NSF godkjent klasseklubb. 1.2 NSFs styre bestemmer

Detaljer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer

Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul O-7.3 Faddere. 8 Timer Kursplan for dokumentert sikkerhetsopplæring Modul O-7.3 Faddere 8 Timer Versjon: 7 Dato 26.06.2014 1 Innhold 1 Forord... 3 2 Målgruppe... 3 3 Opplæringens varighet... 3 4 Opptaksvilkår/Forhåndskrav...

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer