Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Partiprogram Nedre Eiker Venstre"

Transkript

1 Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

2 Innhold 1. Miljøpolitikk 2. Næringspolitikk 2.1. Store virksomheter 2.2. Små virksomheter 3. Sosial- og helsepolitikk 4. Skolepolitikk 5. Idrett- og kulturpolitikk

3 Innledning Nedre Eiker Venstre vil være et alternativ til de store partiene som finnes i kommunen i dag. Venstres politikk bygger på enkeltsmenneskets ukrenkelige frihet med ansvar for fellesskapet og for hverandre. Vi staker ut en tredje vei, med utgangspunkt i den liberale ideologien og Venstres ti liberale prinsipper. Programmet er delt inn i fem hovedområder som dekker Venstres kjernesaker: miljøpolitikk, næringspolitikk, sosial- og helsepolitikk, skolepolitikk og idrett- og kulturpolitikk. Vi håper du finner det interessant å lese dette programmet, og at du kunne tenke deg å stemme på Nedre Eiker Venstre ved kommunevalget høsten Du er hjertelig velkommen

4 1. Miljøpolitikk Å ta vare på naturen jord, luft, vann og det biologiske mangfoldet er grunnleggende for vår eksistens. En god miljøpolitikk er avgjørende for å sikre framtidige generasjoners handlefrihet og valgfrihet. Natur og miljø har en egenverdi, og miljøpolitikken skal vektlegge hensynet til naturen. Det må legges til rette for at innbyggerne i Nedre Eiker kommune kan kutte i sine klimautslipp. En forutsetning er god og effektiv samferdsel. Det må være et tilstrekkelig godt kollektivtilbud, både på bane og vei, og det må sørges for flere gang- og sykkelstier, både for å redusere bilbruk og å sikre barnas skoleveier. Venstre vil At Nedre Eiker kommune skal være en foregangskommune i miljøspørsmål. Blant annet skal dette komme til syne gjennom å stille strenge miljøkrav til aktører som frakter og behandler/destruerer avfall fra kommunens innbyggere, og til søppelforbrenningsanlegg i kommunen. At Nedre Eiker kommune garanterer for en ren kommune, med rene gater og parker At åpningstidene ved Mile utvides og at tjenesten fortsetter å være gratis for kommunens innbyggere At Steinberg stasjon skal bestå. Det bør videreutvikles med nye parkeringsarealer for pendlerparkering, samt åpent venterom. Kommunen skal går foran som et godt eksempel i miljøhensyn, og kreve miljøsertifisering av alle kommunale virksomheter. At Nedre Eiker kommune prioriterer etablering av gang- og sykkelstier mellom kommunens tettsteder, fra Horgen til Vinnes og fra Steinberg til Daler.

5 2. Næringspolitikk I en liberal verden er verdiskapning en av grunnpilarene. Det skal være enkelt å bidra til fellesskapet gjennom små og store bedrifter. Det betyr at byråkratiet må reduseres betraktelig, og det skal legges til rette for at alle med en god idé skal ha mulighet til å realisere den. For et sunt og balansert marked må alle tjenesteytere likestilles, uavhengig om de tilhører offentlig eller privat sektor. Nedre Eiker kommune må legge til rette for at flere små bedrifter kan etableres, og det må være en attraktiv kommune for næringsvirksomhet i alle størrelser Store bedrifter Nedre Eiker kommune har en god beliggenhet i forhold til sentrale knutepunkter innen samferdsel, og kort vei til både Drammen og Oslo. Store arealer i kommunen kan tilrettelegges for næringsvirksomhet i større skala, og skape verdiøkning i form av nye arbeidsplasser Små bedrifter Nedre Eiker kommune er en levende kommune med et mangfold av småbedrifter og enkeltmannsforetak. Det må bli enklere å etablere og drive småbedrifter. Vi ønsker at kommunen skal stille med veiledning for de som driver enkeltmannsforetak, aksjeselskap eller gründervirksomhet. Mjøndalen sentrum må bevares. Det må gjøres mer attraktivt å drive opp virksomhet i sentrum, og det skal være like enkelt for innbyggere å benytte seg av tjenestene i sentrum som ved de store sentrene i Krokstadelva.

6 Venstre vil At Nedre Eiker kommune skal opprette en næringspolitisk avdeling som skal kunne bistå lokale næringsdrivende som trenger råd og veiledning til sin forretningsvirksomhet At Nedre Eiker kommune skal opparbeide og etablere nye næringsarealer Det må være gratis parkering i og ved Mjøndalen sentrum så lenge dette opprettholdes på Buskerud Storsenter

7 3. Sosial- og helsepolitikk Norge har et velferdssystem vi kan være stolte av. Likevel faller mange utenfor og må benytte kommunens sosialstøtte. For å sikre et bærekraftig og effektivt system som overlever dagens generasjoner må vi hele tiden utvikle og forbedre velferdssystemet Samhandling i helsetjenestene Samhandlingsreformen overfører flere helse- og omsorgstjenester innenfor spesialisthelsetjeneste og stat til primærhelsetjeneste og kommune. Nedre Eiker kommune må være i stand til å møte disse utfordringene ved å gjøre en avveiing mellom hvilken ressursbruk som er ønskelig og hva som er teknisk mulig Utvikling av helsetjenestene Kommunen trenger en endringsbasert og effektiv helse- og sosialtjeneste. Med nye behandlingsformer, bedre utstyr og nye medisiner må Nedre Eiker kommune være sitt ansvar bevisst ved å kunne tilby sine innbyggere flere og bedre tjenester på lokalt nivå Lokale helsetjenester Nedre Eiker kommune må kunne garantere for gode og lokale helsetjenester for sine innbyggere innenfor kommunegrensen. Innbyggerne skal ikke være nødt til å reise til en annen kommune for grunnleggende legehjelp. Legevakten må flyttes tilbake til Nedre Eiker kommune. Vi ser det som en grunnleggende rettighet for innbyggerne at kommunens akuttberedskap er lokalisert i kommunen.

8 3.4. Forebygging av helseproblemer Et forebyggende fokus på helseproblemer, spesielt blant barn og unge, er viktig. Fokusering på ungdom og tidlig inngripen er nødvendig for å kunne løse problemer tidlig. Denne forebyggingen skjer ikke bare i helsetjenesten. Forebygging skjer like mye i barnehager og skoler gjennom ivaretagelse og opplæring av barn og unge i temaer som psykisk helse, kosthold og ernæring, trening og friluftsliv. Venstre vil At Nedre Eiker kommune sørger for å stille med lokal akuttberedskap. Det innebærer at legevakttjenesten flyttes tilbake til kommunen, og at brannberedskap og lensmannskontoret beholdes for å sikre innbyggerne rask bistand i en krisesituasjon. At Nedre Eiker kommune skal utvikle sine helsetjenester i takt med samhandlingsreformen og styrke tjenestetilbudet til barn og unge med psykiske og fysiske helseproblemer. At Nedre Eiker kommune sørger for å bygge nye sykehjem som også dekker fremtidens behov. Det må ligge en langsiktig plan til grunn for utbygging av sykehjemsplasser. At Nedre Eiker kommune skal yte prosjekttilskudd til grunnskoler som tar tak i og jobber med forebygging av helseproblemer. At PP-tjenesten i kommunen skal gjøres mer synlig ovenfor elever, lærere og foreldre ved å stimulere til tetter samarbeid mellom skole og PP-tjeneste. At Nedre Eiker kommune sørger for at sosialhjelpssatsene er på det nivået som er anbefalt av sentrale myndigheter.

9 4. Skolepolitikk Gode skoler er helt nødvendige i dagens kunnskapssamfunn. Alle mennesker er skapt ulike. Denne ulikheten må ikke begrenses, men beskyttes. Det handler om å gi hvert menneske frihet til å utfolde seg og la de tusen blomster blomstre. Venstre vil arbeide for en langsiktig plan for utbedring og utbygging av skolebyggene få bredere kompetanse inn i skolen øke helsesøstertilbudet på skolen øke lærertettheten

10 5. Kultur og idrett Et kreativt samfunn er viktig for demokratiet, samhold og glede. Både kultur og idrett kan ha en sterk samfunnsendrende kraft. Derfor er det viktig at kommunen hele tiden opptrer støttende og åpen ovenfor kultur- og idrettstiltak. Nedre Eiker kommune har en lang og sterk idrettstradisjon og denne må ivaretas med velvilje fra kommunen. Venstre vil at kommunen skal fortsette å støtte og utvikle ulike møteplasser for kultur, som Portåsen og Down Under. Enkelttiltak, spesielt de som innebærer barn og unge, må få god støtte fra kommunen. At det må legges til rette for flere parker med innhold. Vi må verne godt om våre grønne lunger, og barn og unge må få større tilgang på aktiviteter i parkene våre.

11 Venstres 10 liberale prinsipper 1. Friheten skal gjelde overalt, for alle 2. Det personlige ansvaret er ufravikelig 3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner 4. Virkelig frihet forutsetter fellesskap og rettferdighet 5. Alle er likeverdige, men ingen er like 6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst 7. Politisk makt skal komme nedenfra 8. Makt skal spres og balanseres 9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset 10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no SE MULIGHETENE! Program 2011 2015 http://svelvik.venstre.no Se mulighetene! er et nytt parti i vår kommune, bestående av ferske politikere uten særlig politisk erfaring og ballast. Om det er positivt eller

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2011-2015 VÅRE VERDIER Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter får ikke de ressurser de burde hatt.

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld.

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld. Demokrati og Økonomi Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Politikk må være lett tilgjengelig

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

Marnardal Venstres Program

Marnardal Venstres Program Marnardal Venstres Program for perioden 2015-2019 Folk Først i Marnardal Marnardal Venstre bygger sitt program på Venstres ti liberale prinsipper. Venstre er det sosialliberale partiet som setter folk

Detaljer

VALGPROGRAM. Frihet og rettferdighet. Engasjement og deltagelse. Kreativitet og nyskaping. Lokalt miljø- og klimaansvar

VALGPROGRAM. Frihet og rettferdighet. Engasjement og deltagelse. Kreativitet og nyskaping. Lokalt miljø- og klimaansvar En sosial og kjempende liberalisme Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

GODT VALG RINGERIKE VENSTRE ET SOSIALLIBERALT RINGERIKE

GODT VALG RINGERIKE VENSTRE ET SOSIALLIBERALT RINGERIKE GODT VALG RINGERIKE VENSTRE Gjennom samarbeid, tillit og engasjement vil Ringerike Venstre arbeide for grønn vekst og næringsutvikling, nye arbeidsplasser, godt miljø og folkehelse, en kompakt miljø- og

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9 Innholdsfortegnelse Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5 Venstres 10 liberale grunnprinsipper... 5 1 Et levende folkestyre... 7 1.1 Ideologiens betydning for lokalpolitiske prioriteringer... 7

Detaljer

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10 algavisa FROGN VENSTRE www. KOMMUNEVALGET HØSTEN 2015 Frognskolen må bli topp 10 Side 3 LIV OG RØRE I DRØBAK Flere gang- og sykkelveier Side 6 Badeby året rundt Side 8 Vi må ha mer handel, servering, service

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse.

Visjon: Venstres politikk skal gi et samfunn av engasjerte og skapende mennesker med vidsyn og toleranse. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 LOKALT OG REGIONALT DEMOKRATI I BUSKERUD Venstres overordnede mål for perioden 01-01 er å bidra til åpne prosesser for å utvikle Buskerud i tett samarbeid mellom kommunene,

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Med hjerte for mangfold, rettferdighet og miljø

Med hjerte for mangfold, rettferdighet og miljø ÅS SVs PARTIPROGRAM 2015-2019 Med hjerte for mangfold, rettferdighet og miljø Kjære velger Politikk handler om å velge side. I politikken er det alltid noen som vinner og noen som taper. SV vil gi kommunene

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne i Trondheim vil:

Miljøpartiet De Grønne i Trondheim vil: Trondheim har et unikt utgangspunkt for å bli en grønn foregangsby, hvor medmenneskelighet og miljøets prinsipper står i sentrum for utviklingen. Når ikke regjeringa tar vår tids største utfordringer på

Detaljer