Framtidens kommuner - Med ansvar for egen utvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Framtidens kommuner - Med ansvar for egen utvikling"

Transkript

1 Framtidens kommuner - Med ansvar for egen utvikling Det økonomiske utfordringsbildet for kommunene i Sør-Trøndelag fremover KOMØKNETT Sør-Trøndelag Håvard Moe, Seniorrådgiver, KS-Konsulent

2 Kort om meg Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig for Styring og analyse og Politikk og samfunn Jobber særlig med spørsmål knyttet til strategi, ledelse- og organisasjonsutvikling, samt økonomiske, administrative og politiske analyser. Utdannet cand.mag UiO (sosiologi, historie, statsvitenskap) og Master of Managment BI (strategi, økonomi, ledelse og scenarier). Ledererfaring fra Oslo kommune Tretten år i KS-Konsulent as Tre år i KS Forskning Forfatter av boken Framtidens kommuner med ansvar for egen utvikling

3

4 Dagsorden 1. Utfordringsbildet 2. Nytt inntektssystem 3. Kommunereformen 4. Styringsverktøy

5 Utfordringsbildet

6 Endring - er det noe å mase med da? Kilde: Alta Museum

7 Den virksomhet som ikke endrer seg minst 10 % hvert år, står i fare for å måtte endres 100 % hvert tiende år Per Dahlin

8 Endring er det noe å mase med da?

9 SMS

10

11 I 1990 vinner Johan Olav Koss VM på skøyter med tiden 14.42,52 på meter I 2016 går samtlige som går meteren i VM (vesentlig) raskere enn dette

12 Hva har endret seg? Ny kunnskap og innsikt Enormt komplekse tjenester og enorme mengder data og saker Svært kompetente ansatte Krav til valgfrihet, tjenestetilpasning Lovfestede rettigheter og detaljerte forskrifter Konstant mangel på ressurser Kompetente, kravstore brukere som vet hva de har krav på

13 When We Understand That Slide, We'll Have Won The War US General Stanley McChrystal

14 Hvorfor er endring så vanskelig?

15 Kommunal styringsidé: Bygdas beste menn

16 Hva er poltikk? Fordeling av knappe goder

17 Politisk lederkompetanse Kompetansebehov Styringskompetanse Ombudsrollen Faglig kompetanse 1990 Tid

18 Behov for endring?

19 Indre og ytre motivasjon Mine arbeidsoppgaver er i seg selv en viktig drivkraft i jobben min Det er gøy å jobbe med de arbeidsoppgavene jeg har Jeg føler at den jobben jeg gjør er meningsfull Jobben min er veldig spennende Jobben min er så interessant at den i seg selv er sterkt motiverende Av og til blir jeg så inspirert av jobben min at jeg nesten glemmer ting rundt meg Dersom jeg skal legge inn en ekstrainnsats skal jeg ha betalt for det For meg er det viktig å ha en gulrot å strekke meg etter for å gjøre en god jobb Økonomiske ekstragoder som bonus og provisjon er viktig for hvordan jeg utfører jobben min Dersom jeg hadde blitt tilbudt bedre økonomiske betingelser hadde jeg gjort en mye bedre jobb

20 Kommunene må gi svar på nasjonens utfordringer Hva er utfordringsbildet? aldring av befolkning lav produktivitetsvekst fornyelse etter oljevekst manglende bærekraft i offentlig økonomi regional ubalanse utenforskap på arbeidsmarkedet klima, mm Hva er svarene? Innovasjon og teknologi i tjenestene redusert tjenestenivå Øke effektiviteten bedre by/kommuneorganisering, kommunene som sterkere utviklingsaktør 20

21 Hvorfor kan vi ikke fortsette som før? Scenarioer med videreføring av siste 10-års produktivitetstilvekst, lav sysselsettingsvekst og sterk vekst i helse og omsorg: Vi er ved et vendepunkt. Stagnasjon i privat verdiskapning per innbygger Store offentlige underskudd noe fram i tid Høyere produktivitetsvekst i offentlig sektor kritisk for bærekraft i offentlige finanser 21 Produktivitetskommisjonen

22

23 Befolkningsveksten forventes å fortsette, men nå er det i de eldste aldersgruppene veksten vil komme Framskriving med SSB MMMM alternativet 23

24 24

25 4000 Befolkningsfremskrivning Hemne Hitra Agdenes Bjugn Åfjord Orkdal Røros Midtre Gauldal Melhus Malvik

26 1200 Befolkning og Orkdal år Orkdal 90 år og eldre Melhus år Melhus 90 år og eldre Malvik år Malvik 90 år og eldre

27

28

29 Flere veier til saligheten 1. Øke produktiviteten

30 Produktivitet Produktivitet kan defineres som: Kommunens evne til å gjøre tingene riktig Med andre ord er det et uttrykk for produsert volum i forhold til innsats. Antall behandlede saker Antall elver pr voksen Antall brukere pr ansatt etc

31 Produktivitetsvekst de lange linjer Gjennomsnittlig vekst i timeverksproduktivitet. Glattet i prosent Kilde: Bergeaud, Cette og Lecat (2014) Produktivitetskommisjonen

32 Nye livsfaser Barndom Ansvar Alderdom Ungdom Frihetstid 2. ungdomstid

33 Svakere norsk produktivitetsvekst Timeverksproduktivitet, markedsrettet virksomhet Fastlands-Norge. Prosent 33 Produktivitetskommisjonen

34 Trendveksten er nå under 1% Årlig vekst i arbeidsproduktivitet Kilde: OECD. 34 Produktivitetskommisjonen

35 Lav produktivitetsvekst i mange tjenestenæringer Utvikling i arbeidsproduktivitet i k- og s-sektor. Indeks 1995=100 Kilde: Statistisk sentralbyrå Produktivitetskommisjonen

36 Lav produktivitetsvekst etter 2005 har vært maskert av høy oljepris Disponibel realinntekt og produksjonsinntekt per innbygger Disponibel inntekt tillagt endring i utenlandsformue Disponibel inntekt Produksjonsinntekt i alt som følge av volumvekst fra 1970 Produksjonsinntekt, olje- og gass, som følge av volumvekst fra 1975 Produksjonsinntekt, utenom olje og gass, som følge av volumvekst fra Kilde: Statistisk sentralbyrå. 36 Produktivitetskommisjonen

37 Fra ressursorientert økonomi til mer kunnskapsbasert næringsliv Norge Sverige Fisk Maskiner Elektronikk Biler Metaller Olje Kjemisk Plast Treforedling Kilde: Harvard Economic Complexity Index. 37 Produktivitetskommisjonen

38 Flere veier til saligheten 2. Øke kommuneramma Produktivitetskommisjonen

39 Økt ressursbruk i helse/ omsorg på bekostning av privat forbruk Forholdet mellom privat og offentlig sektor Kilde: Holmøy og Strøm (2016). 39 Produktivitetskommisjonen

40 Må de unge betale dobbelt så mye skatt som foreldrene? Skatt i prosent av husholdningsinntekt. Lav og høy arbeidsproduktivitet (AP) Kilde: Holmøy og Strøm (2016). 40 Produktivitetskommisjonen

41 Kommunesektoren som helhet var ved utgangen av 2015 ikke rammet av nedgangen, snarere tvert imot Nto driftsresultat for 2015 ble det beste siden 2006 etter flere svake år Større inntekt/lavere kostnad kompensert for skattesvikt med 1,2 mrd kroner i RNB, resultatet ble merskatt på 0,8, til sammen 2 mrd kr pensjonskostnader 2 mrd mindre enn forventet Skatteanslaget for 2016 oppjustert med 0,7 mrd 41

42 Befolkningsvekst

43 Eller omfordele innenfor kommuneramma.. Produktivitetskommisjonen

44 Tre hovedforklaringer 1. Skatteutjamningen Fordi det ikke er full skatteutjamning har de som har høye skatteinntekter betydelig bedre grunnlag for å gi stort omfang av tjenester 2. Regionalpolitiske virkemidler Bredt flertall på stortinget for at tjenestetilbudet skal være bedre i distrikts-norge enn i resten av landet (Nord-Norgetilskudd, Distriktstilskudd Sør- Norge, Småkommunetilskudd, etc) 3. Lokale inntekter Eiendomsskatt, eiendomsskatt på store statlige anlegg, kraftinntekter, finansinntekter, mm

45

46 HORTEN EID MALVIK TØNSBERG HAREID EIDE ULLENSAKER HARAM VESTVÅGØY HOBØL GJESDAL MELHUS ÅS KLÆBU GRIMSTAD HERØY SØRREISA GJØVIK LILLEHAMMER RISSA SAUHERAD GAUSDAL BERGEN RØROS RANDABERG ASKER RANA ÅL MELDAL KVINNHERAD TJELDSUND KVAM NESNA SNILLFJORD NARVIK HJARTDAL ROAN KARASJOK SKJÅK BREMANGER ÅMLI VAKSDAL SANDØY BARDU NORE OG UVDAL NORDDAL LOPPA UTSIRA Inntektsforskjellen i kommune-norge er enorme Hvis Malvik skulle hatt samme utgangspunkt som Tydal så måtte de øke sitt budsjett med 3,3 milliarder (hvert år ) Tydal Malvik Snitte av de 20 rikeste kommunen i Norge har ca 100 % mer å rutte med (utgiftskorrigert) hvert år enn snittet av de 20 fattigste Orkdal Ørland Trondheim Roan

47 Flere veier til saligheten 3. Øke effektiviteten

48 Effektivitet Effektivitet kan defineres som: Kommunens evne til å gjøre de riktige tingen riktig. I kommunal sektor skiller man ofte mellom: Prioriteringseffektivitet Ressursfordelingen mellom tjenesteområder i forhold til overordnede politiske mål og prioriteringer. Formålseffektivitet Realisere mål/sikre behovsdekning på lavest mulig innsatsnivå (de riktige oppgavene for de riktige brukerne). Resultateffektivitet Forholdet mellom hvilke resultater som oppnås og ressursbruk.

49 Behovet for styring av knappe ressurser Produktiv Uproduktiv Effektiv Gjøre det riktige bra Riktige tjenester til lavest kostnad Gjøre det riktige dårlig Riktige tjenester til høye kostnader Ineffektiv Gjøre det gale bra Gale tjenester til lavest kostnad Gjøre det gale dårlig Gale tjenester til høye kostnader

50 Men resursene er ikke likt fordelt.. Eksempel Hammerfest (9.900 innbyggere) (eiendomsskatt) (utbytte) (renteinntekter) (Nord-Norgetilskudd) = Hammerfest betaler ikke arbeidsgiveravgift.. Orkdal (utbytte) (renteinntekter) =

51

52 Hvor er sammenhengen mellom penger og resultater? La oss avklare det først som sist Er det noen sammenheng mellom ressursinnsats og resultater i norske kommuner? NEI!

53 Sammenheng mellom enhetsutgifter og kvalitet? KS-FoU mai 2011 Fürst og Høverstad Pleie- og omsorgsinstitusjoner: - Ingen sammenheng mellom utgifter per plass og resultater i bruker- og pårørendeundersøkelser. - (83 kommuner med bruker- og 93 kommuner med pårørendeundersøkelser i 2008/09) Grunnskolen: - Ingen sammenheng mellom utgifter per elev og læringsresultater (nasjonale prøver, grunnskolepoeng og overgang til videregående opplæring). Enhetsutgifter i kommunene er avhengig av: - Kommunens økonomiske handlingsrom «man bruker de pengene man har». - Kommunens valg ift. tjenestestruktur (skole- og institusjonsstørrelse). - Og strukturkvalitet lærertetthet, tilpassede enerom. - Vi finner ingen tegn på at høy ressursbruk/høye utgifter per tjenesteenhet fører til bedre resultatkvalitet. Fürst og Høverstad ANS

54

55 Man bruker de penga man har Kommunens frie inntekter har en klar og sterk positiv effekt på tjenesteomfanget og er den enkeltfaktoren som har størst betydning for forskjellene i dekningsgrad mellom kommuner. Jo mer kommunen selv må bekoste av pleie- og omsorgstjenestene, desto lavere dekningsgrad. Rapportens beregninger tyder på at langtidsopphold har lavest egenfinansieringsgrad, ca 80 %, mens korttidsopphold har høyest, ca 95 %. Hjemmetjenester og heldøgnsbemannede omsorgsboliger har en nokså lik egenfinansieringsgrad på rundt 85 %.

56 Konklusjon Vi må bli langt bedre på å levere resultat(kvalitet) som står i forhold til ressursinnsatsen! Vi må styre ressursene dit hvor de har størst effekt og vi må tørre og ta reelle prioriteringer Vi må begynne å styre på de virkelige målene og ikke bare på virkemiddelene Hvor mange her er det som bedriver reell mål/effektivitetsstyring?

57 Kommunereformen

58 Vi må ha vilje til å se behovet for endring Kommunegrensene er tross alt ikke en del av skaperverket

59 Tankeeksperiment Tenk at vi hadde alt vi har i dag (kompetanse, bosetningsmønstre, penger, samferdselsløsninger, etc), men ikke kommuner. Så finner vi ut at vi vil lagge et lokalt folkevalgt nivå med de oppgavene kommunene har i dag. Ville vi da laget noe som var i tråd med den kommunestrukturen vi har i Trøndelag/Norge i dag?

60 Framtidens kommunestruktur? eller Framtidens kommuner?

61 X-faktoren Hvor kommer pengene fra?

62 Men ingen vet hva netto resultat blir! 124 mrd. kr Saker med særskilt fordeling 790 mill. kr, herav Inndelingstilskudd 102 mill. kroner N-N-tilskudd (inkl Namdalen) 1 612mill.kr mill.kr Skjønn Småkommunetilskudd 964 mill.kr 409 mill.kr Distriktstilskudd for Sør-Norge Storbytilskudd 460 mill.kr 117,6 mrd.kr 441 mill.kr Vekstkommunetilskudd 1 milliard er 194 kr pr innbygger eller 1,2 million i redusert innbyggertilskudd for Røros Likt innbyggertilskudd, kr per innb. Nytt regionsenterkriterium mill.kr

63

64 Andre X-faktorer Skatt?

65 Regjeringserklæringen

66 Avtale H+Frp+V

67 Andre X-faktorer Politikken?

68

69

70

71 Men haster det sånn da?

72 «Likevel skjer det altså praktisk talt ingen ting med kommuneinndelingen. Å tale om sneglefart i denne sammenheng ville være en undervurdering av sneglene, for de når jo faktisk frem. Det kommune-norge risikerer med sitt bedrøvelige reformtempo er at når man når målet, oppdager man at den videre utvikling for lengst har ført til at målet burde vært et annet. [ ] En realistisk analyse vil derfor vise at man ikke vil få noen effektiv kommuneinndelingen i Norge, uten at regjeringen og Stortinget selv fyller sitt konstitusjonelle ansvar for organiseringen av hele landets offentlige sektor, inklusive kommuneinndelingen». (side 126) Kåre Willoch 1999

73 Hva gjør vi når politikerne (folket) «ikke vil».?

74 Interessenter Innbyggere, bruker, næringsliv, nabokommuner, stat, mm Politikk Strategier, Budsjetter og mål Ressursinnsats (input) Prosesser Produkter (output) Resultater (outcome) Impact Budsjett/ økonomiplan KOSTRA (Kommunebarometeret) Tertial/ Årsmelding KOSTRA (Kommunebarometeret) Tertial/ Årsmelding BedreKommune Skoleporten SSB etc

75

76 Hva er Kommunekompasset? For enklest å forklare hvordan Kommunekompasset virker, kan man trekke paralleller til skolen: I skoleverket finnes det beskrevet i læreplanen, en idé om hva som er det optimale kunnskapsnivå for en elev Elevene får så karakterer som forteller noe om hvor nære eller langt unna dette idealet de er. På samme måte finnes det en idé om hva som er den optimale kommune. Kommunekompasset vurderer så hvor langt unna eller hvor nærme kommunen er dette idealet. Ideen om hva den optimale kommune bør ha av rutiner, prosesser, arbeidsformer og samhandlingsmønstre er utviklet av KS/KS-K, KL og SKL, i samarbeid med professor H. Baldersheim (UiO) og 1. amanuensis Morten Øgård (UiA )

77 Hvordan ser idealkommunen ut? Idealkommunen er en kommune som: jobber systematisk og planmessig jobber helhetlig og integrert vektlegger resultater og effektivitet er åpen og brukerorientert kontinuerlig evaluerer sine tiltak og resultater evner å lære av denne evalueringspraksisen. Med andre ord en effektiv, utviklingsorientert, lærende og politisk målstyrt kommuneorganisasjon

78 8 fokusområder 1. Offentlighet og demokrati 2. Tilgjengelighet, innbygger og brukerorientering 3. Politisk styring og kontroll 4. Lederskap, ansvar og delegasjon 5. Resultatfokus og effektivitet 6. Kommunen som arbeidsgiver 7. Utviklingsstrategi og lærende organisasjon 8. Kommunen som samfunnsutvikler

79 Poenggivning 8 fokusområder 177 spørsmål/målepunkter 100 poeng på hvert område Maks 800 poeng Poenggivning på hvert spørsmål gis ut i fra: System/prosess hvor omfattende, gjennomarbeidet og dokumentert er systemet/prosessen? Omfang i hvor stor del av kommunen benyttes systemet? Resultat hvordan evner kommunen å lære av resultatene samt ta de inn i organisasjonen? Evaluering/analyse hvordan utvikler kommunen systemet/prosessen og bruker det over tid?

80 Metode Intervjuer med: Formannskapet Rådmann Kommunalsjefer Et utvalg virksomhetsledere Ledere og medarbeidere i stab Hovedtillitsvalgte På bakgrunn av svarene i intervjuene har KS-K gitt en scoresetting på de åtte fokusområdene.

81 Midtre Gauldal skårer 374 poeng Midtre Gauldal vs kommuner med innbyggere Midtre Gauldal Alle kommuner Snitt kommuner mellom og innbyggere

82 Gjennomsnitt Norge Gjennomsnitt Sverige

83 Engerdal Ibestad Hamarøy Storfjord Rendalen 2010 Kåfjord Marnardal 2009 Ørskog Hjelmeland Vanvylven Eide Meldal Skodje Hemne 2011 Sauda Ørland Tynset 2012 Røros Gloppen Midtre Gauldal 2010 Gausdal Midtre Gauldal 2015 Sund Skaun Meland Åsnes Sykkylven 2012 Sør-Odal Ulstein 2013 Lenvik Orkdal Nannestad Mandal Nesodden 2011 Kristiansund 2010 Lillehammer Bærum gangs resultat Kommunekompasset 2.0 Norge

84 Kommunekompassevalueringer i Lom kommune Offentlighet og demokrati 2. Tilgjengelighet, innbygger og brukerorientering 3. Politisk styring og kontroll 4. Lederskap, ansvar og delegasjon 5. Resultatfokus og effektivitet 6. Kommunen som arbeidsgiver 7. Utviklingsstrategi og lærende organisasjon 8. Kommunen som samfunnsutvikler

85 Lom 2011 Bærum Mandal Kristiansund 2012 Orkdal Nesodden 2014 Kristiansund 2010 Hemne 2011 Ulstein 2015 Tynset 2015 Gausdal Skaun Skien Marnardal 2013 Lillehammer Åsnes 2015 Sauda Øvre Eiker Midtre Gauldal 2015 Ulstein 2013 Melhus Sykkylven 2012 Rendalen 2012 Lenvik Marnardal 2011 Eide Nannestad Nesodden 2011 Tynset 2012 Vanylven Hamarøy Åsnes 2013 Ørland Skodje Gloppen Meldal Aurland Sund Midtre Gauldal 2010 Meland Vanvylven Ibestad Ørskog Storfjord Engerdal Røros Sør-Odal Hjelmeland Rendalen 2010 Marnardal 2009 Kåfjord

86 Lom 2011 Bærum Mandal Kristiansund 2012 Orkdal Nesodden 2014 Kristiansund 2010 Hemne 2011 Tynset 2015 Gausdal Ulstein 2015 Skaun Marnardal 2013 Lillehammer Sauda Midtre Gauldal 2015 Ulstein 2013 Sykkylven 2012 Rendalen 2012 Lenvik Marnardal 2011 Eide Nannestad Nesodden 2011 Tynset 2012 Hamarøy Åsnes Ørland Skodje Gloppen Meldal Midtre Gauldal 2010 Meland Vanvylven Ibestad Ørskog Storfjord Engerdal Røros Sør-Odal Hjelmeland Rendalen 2010 Marnardal 2009 Kåfjord

87 Poeng 8 fokusområder Offentlighet og demokrati 2. Tilgjengelighet, innbygger og brukerorientering 3. Politisk styring og kontroll 4. Lederskap, ansvar og delegasjon 5. Resultatfokus og effektivitet 6. Kommunen som arbeidsgiver 7. Utviklingsstrategi og lærende organisasjon 8. Kommunen som samfunnsutvikler

88 Poengfordeling område 1 Sum Max 1 Offentlighet og demokrati Fins det en plan / strategi for utvikling av demokrati og informasjon? 4,5 15,0 1.2 Hvordan informeres innbyggerne? 8,2 20,0 1.3 Hvordan informeres innbyggerne om resultater? 2,9 25,0 1.4 Hvordan fremmes innbyggerdialog og deltakelse? 12,3 30,0 1.5 Etikk - hvordan motvirkes korrupsjon? 3,3 10,0

89 Fokusområde 1: Offentlighet og demokrati Styrker Utfordringer Svakheter Poengskår: Møteinnkallinger, saksutredninger og protokoller ligger i sin helhet tilgjengelig på kommunens internettsider Gjennomfører systematisk Innbyggerundersøkelse God kontaktinformasjon til politikerne på nett Forankre informasjonsstrategien i hele organisasjonen Bli bedre på mer helhetlig og systematisk bruk av sosiale medier (Facebook/Twitter/ Instagram, etc) Bruke video/youtube mer i markedsføring av kommunen Bli bedre på å markedsføre politiske møter overfor innbyggerne Tilgjengeliggjøre resultatene fra forvaltningsrevisjonen på en bedre måte Utvikle innbyggerdialogen videre for å involvere innbyggerne i beslutningsprosesser Utvikle flere arenaer hvor innbyggerne kan komme i kontakt med politikerne Forankre og gjøre kjent de etiske retningslinjene i hele organisasjonen Har ikke en egen strategi for utvikling av lokaldemokratiet Gir ikke ut egen kommuneavis/ informasjonsblad Har ikke elektronisk forslagskasse fra innbyggerne til politikere Har ingen løsning for overføring av kommunestyremøter på nett Kommuniserer ikke kommunens resultater systematisk ut til innbyggerne Har et ikke et helhetlig internkontrollsystem Lager ikke sammendrag/ kortversjoner av politiske saker myntet på innbyggerne Sammenstiller ikke, sammenligner ikke og presenterer ikke resultatene systematisk for innbyggerne Bruker ikke resultatene som fremkommer til systematisk dialog med innbyggerne for å skape engasjement Ingen etablerte eksterne kanaler for tips om etiske betenkelige forhold Har ikke en helhetlig elektronisk kommunikasjonsplattform med innbyggerne

90

91 Skole: Netto driftsutgifter pr innbygger 6-15 år I 2008 brukte man 3,5 millioner mindre enn landsgjennomsnittet på skole. I 2014 bruker man 14,1 millioner mer. Dette er en produktivitetsforverring på 17,6 millioner på syv år.

92 NB: Denne prognosen er fra 2013 (sist gang SSB laget en prognose på kommunenivå). I følge denne skulle Midtre Gauldal ha 732 barn i Det reelle tallet ble 706. Som vi skal se nedenfor gir dette et betydelig utslag i kommuneøkonomien på dette området.

93

94 Fasiten på å spare penger (etter 13 års erfaring på tema ) Effektivitet/produktivitet - det er alltid mulig å løpe fortere Øke produktiviteten, jobbe smartere, ny teknologi, etc Struktur (er svinedyrt!) Skolestruktur, barnehagestruktur, institusjonsstruktur, plassering av omsorgsboliger, etc Nivå/terskel (for å få tildelt tjenester) Hvor enkel er tilgangen på hjemmetjenester, kulturskole, PPT, skoleskyss, snøbrøyting, etc

Framtidens kommuner - Med ansvar for egen utvikling

Framtidens kommuner - Med ansvar for egen utvikling Framtidens kommuner - Med ansvar for egen utvikling Utfordringsbildet for kommune-norge i tiden fremover Dialogkonferansen Sør-Trøndelag Håvard Moe, Seniorrådgiver, KS-Konsulent Kort om meg Seniorrådgiver

Detaljer

Nye Lindesnes kommune. Vallentuna/Stockholm september

Nye Lindesnes kommune. Vallentuna/Stockholm september Nye Lindesnes kommune Vallentuna/Stockholm 20. 22. september Kort om Håvard Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig for Styring og analyse og Politikk og samfunn Jobber særlig med spørsmål

Detaljer

Kommunekompasset - Hvor god er din kommune? KOMØK 2016

Kommunekompasset - Hvor god er din kommune? KOMØK 2016 Kommunekompasset - Hvor god er din kommune? KOMØK 2016 26. Mai Thon Congress Gardermoen Kort om Håvard Moe Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig for Styring og analyse og Politikk og samfunn

Detaljer

Dialogseminar Rana kommune Helhetlig styring

Dialogseminar Rana kommune Helhetlig styring Dialogseminar Rana kommune Helhetlig styring Kort om meg Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig for Styring og analyse og Politikk og samfunn Jobber særlig med spørsmål knyttet til strategi,

Detaljer

KOSTRA Husgud eller (fylkes)kommuneplage? Økonomiforum 2015 Skien 5. juni 2015 Håvard Moe Seniorrådgiver, KS-Konsulent as

KOSTRA Husgud eller (fylkes)kommuneplage? Økonomiforum 2015 Skien 5. juni 2015 Håvard Moe Seniorrådgiver, KS-Konsulent as KOSTRA Husgud eller (fylkes)kommuneplage? Økonomiforum 2015 Skien 5. juni 2015 Håvard Moe Seniorrådgiver, KS-Konsulent as Kort om meg Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig for Styring og

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland KOSTRA-seminar Stavanger 10. april 2014. Håvard Moe Seniorrådgiver KS-Konsulent as

Fylkesmannen i Rogaland KOSTRA-seminar Stavanger 10. april 2014. Håvard Moe Seniorrådgiver KS-Konsulent as Fylkesmannen i Rogaland KOSTRA-seminar Stavanger 10. april 2014 Håvard Moe Seniorrådgiver KS-Konsulent as Kort om meg Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig for Styring og analyse og Politikk

Detaljer

Kommune- kompasset. KS-Konsulent Konsulent as

Kommune- kompasset. KS-Konsulent Konsulent as Kommune- kompasset Marnardal kommune 19. februar 2013 Håvard Moe, seniorrådgiver KS-Konsulent Konsulent as SPENST 2012 SPennende ENergigivende Styring 2012 Hva er Kommunekompasset? For enklest å forklare

Detaljer

Effektivisering av kommunene. Håvard Moe Seniorrådgiver, KS-Konsulent as

Effektivisering av kommunene. Håvard Moe Seniorrådgiver, KS-Konsulent as Effektivisering av kommunene Bruk av KOSTRAstatistikk for innsikt Håvard Moe Seniorrådgiver, KS-Konsulent as Kort om meg Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig for Styring og analyse og Politikk

Detaljer

Framtidens Asker - med ansvar for egen utvikling

Framtidens Asker - med ansvar for egen utvikling Framtidens Asker - med ansvar for egen utvikling Jeg velger meg april I den det gamle faller, i den det ny får feste; det volder litt rabalder,- dog fred er ei det beste, men at man noe vil. Kort om meg

Detaljer

Kort om meg. Seniorrådgiver KS-Konsulent AS

Kort om meg. Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Fjord kommune Kort om meg Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig for Styring og analyse og Politikk og samfunn Jobber særlig med spørsmål knyttet til strategi, ledelse- og organisasjonsutvikling,

Detaljer

hovedelementer rapport

hovedelementer rapport KOMMUNEKOMPASSET hovedelementer rapport Kommunekompasset består av en intervjuserie med kommunens administrative og politiske toppledelse, mellomledere, stab og tillitsvalgte. Resultatet oppsummeres i

Detaljer

Kommunereformen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen i Sør-Trøndelag Kommunereformen i Sør-Trøndelag Innledning for kommunestyret i Skaun kommune 10. desember 2015 - Alf-Petter Tenfjord Skal si noe om Ny og avgjørende fase Fylkesmannens forventninger KMDs oppdrag til Fylkesmennene

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommuneøkonomisamling Budsjett 2018

Sør-Varanger kommune Kommuneøkonomisamling Budsjett 2018 Sør-Varanger kommune Kommuneøkonomisamling Budsjett 2018 Kirkenes 13. november 2017 Håvard Moe, Seniorrådgiver, KS-Konsulent Kort om Håvard Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig for Styring

Detaljer

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 2 Nytt inntektssystem i en urolig tid Usikkerhet om utvikling i norsk økonomi Fall i oljepris Veksten

Detaljer

Framtidens Nedre Romerike - med ansvar for egen utvikling

Framtidens Nedre Romerike - med ansvar for egen utvikling Framtidens Nedre Romerike - med ansvar for egen utvikling Kort om meg Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig for Styring og analyse og Politikk og samfunn Jobber særlig med spørsmål knyttet

Detaljer

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Høring nytt inntektssystem fra 1. januar 2017 Folk og samfunn

Detaljer

Resultatledelse og virksomhetsstyring. - Hvor er sammenhengen mellom penger og resultater?

Resultatledelse og virksomhetsstyring. - Hvor er sammenhengen mellom penger og resultater? Resultatledelse og virksomhetsstyring - Hvor er sammenhengen mellom penger og resultater? Håvard Moe Seniorrådgiver KS-Konsulent as Kort om Håvard Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Jobber særlig med spørsmål

Detaljer

Framtidens Follo - med ansvar for egen utvikling

Framtidens Follo - med ansvar for egen utvikling Framtidens Follo - med ansvar for egen utvikling Kort om meg Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig for Styring og analyse og Politikk og samfunn Jobber særlig med spørsmål knyttet til strategi,

Detaljer

Fylkesbildet. Vårkonferansen 16. mai Stule Lund Anne Gråberg Kommunal- og samordningsstaben

Fylkesbildet. Vårkonferansen 16. mai Stule Lund Anne Gråberg Kommunal- og samordningsstaben Foto: Grethe Lindseth Fylkesbildet Vårkonferansen 16. mai 2017 Stule Lund Anne Gråberg Kommunal- og samordningsstaben Trøndelag 2017 8 8 14 9 6 3 48-1 -1 +1 137 233 innbyggere Ø 5 967 +6,3 % siste 10

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Folkevalgtopplæring 2015 Analyse av ressursbruken i Odda kommune

Folkevalgtopplæring 2015 Analyse av ressursbruken i Odda kommune Folkevalgtopplæring 2015 Analyse av ressursbruken i Odda kommune Folkevalgtopplæring 27. november 2015 Kort om meg Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig for Styring og analyse og Politikk

Detaljer

Fremtidens kommunestruktur i Sør-Trøndelag

Fremtidens kommunestruktur i Sør-Trøndelag Fremtidens kommunestruktur i Sør-Trøndelag - Scenarier som metode for å utforske framtiden Trondheim 25. september 2015 Kort om meg Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig for Styring og analyse

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett for 2016 Statssekretær Kristin Holm Jensen Arbeid, aktivitet og omstilling Urolig økonomi med oljeprisfall og lavere inntekter til staten

Detaljer

Velferd i klemme: Produktivitetsveksten faller og behovene øker

Velferd i klemme: Produktivitetsveksten faller og behovene øker Velferd i klemme: Produktivitetsveksten faller og behovene øker Kommuneøkonomikonferansen 2016 Jørn Rattsø 1 Kommunene må gi svar på nasjonens utfordringer Hva er utfordringsbildet? Lav produktivitetsvekst,

Detaljer

Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag

Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag Foto: Eskild Haugum Fylkesbildet Oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag Vårkonferansen 2016 Frode Rabben og Stule Lund Kommunal- og samordningsstaben 2 Befolkningsutviklingen i 2015 1,07

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Sør-Trøndelag

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Sør-Trøndelag Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Sør-Trøndelag Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting mellom

Detaljer

Status for kommunereformen

Status for kommunereformen Status for kommunereformen Orientering for KS høstkonferanse 2016 Alf-Petter Tenfjord Tilråding 2020 2025 Osen Roan Åfjord Bjugn Rissa Ørland Agdenes Frøya Hitra Snillfjord Hemne Orkdal Skaun Trondheim

Detaljer

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as

Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as Seniorrådgiver Chriss Madsen, KS-Konsulent as http://www.kskonsulent.no/ Chriss Madsen Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Jobber særlig med kommunal analyse, styring, kvalitetsindikatorer og KOSTRA Kommunalkandidat

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Kommunereformen og kommuneøkonomi

Kommunereformen og kommuneøkonomi Kommunereformen og kommuneøkonomi -------------------- Kan man beregne seg fram til en fasit? Gir økonomien svaret? Klikk for å legge inn navn / epost / telefon -Oppgavemelding i 2015 Hva vet vi? -Forslag

Detaljer

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune?

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Kilder til fakta og kunnskap om kommunen Denne presentasjonen handler ikke om hvor GOD Lillehammer kommune er Denne presentasjonen handler heller ikke om hvor

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag

Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Kommunereformen prosessen i Sør-Trøndelag Prosjektleder Alf-Petter Tenfjord Konferanse «kultur i nye kommuner», Frøya 29-30. september Kultur Film Musikk Frivillighet Attraktivitet medier Litteratur Demokrati

Detaljer

Landskonferansen for regionråd 2011

Landskonferansen for regionråd 2011 Landskonferansen for regionråd 2011 Framtidens kommune Norge. Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Grunnleggende ståsted Livet leves i kommunene Reformtrykket enormt fra sektordepartementene - samhandlingsreformen

Detaljer

Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå

Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå Sigmund Engdal, Kommuneøkonomiseminar, Stavanger 6. april 2016 Problemstilling Kan utnyttelse

Detaljer

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Sigmund Engdal, Kommuneøkonomikonferansen 2015, Oslo 28.

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Nettverk for regional og kommunal planlegging 2. desember 2014 Alf-Petter Tenfjord, prosjektleder for kommunereformen Folk

Detaljer

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015 Kommunerapport -nettverket 2015 Rapporteringsåret 2014 1 Storbysamarbeidet Samarbeid mellom de 10 største byene Formål: dele nøkkeltall, analyser og erfaringer som kan danne grunnlag for kommunens prioriteringsdiskusjoner

Detaljer

Kommuneøkonomi Østfold i Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg

Kommuneøkonomi Østfold i Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg Kommuneøkonomi Østfold i 2015 Unni Skaar Rådmann i Sarpsborg Konsekvenser Endring fra årets regnskap til to år gamle regnskap for likeverdig behandling Grunnlag for beregning av pensjonskostnader ved tilskudd

Detaljer

Framtidens kommune - hva vil Holtålen? Innledning til debatt i kommunestyremøte Holtålen

Framtidens kommune - hva vil Holtålen? Innledning til debatt i kommunestyremøte Holtålen Framtidens kommune - hva vil Holtålen? Innledning til debatt i kommunestyremøte Holtålen 14.11.2013 Tema 1. Utfordringsbildet for kommunesektoren 2. Hvor står Holtålen? Hva ser vi? 3. Hva gjør vi med det

Detaljer

Kommunereformen konkrete innspill. Signe Pape, KS regiondirektør Akershus og Østfold

Kommunereformen konkrete innspill. Signe Pape, KS regiondirektør Akershus og Østfold Kommunereformen konkrete innspill Signe Pape, KS regiondirektør Akershus og Østfold KS sin arbeidsdeling ift kommunereform KS regionalt Prosesstilretteleggere i samarbeid med fylkesmennene Medlemsarenaer

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: -2016/147

Ørland kommune Arkiv: -2016/147 Ørland kommune Arkiv: -2016/147 Dato: 28.01.2016 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Ørland kommune Forslag til nytt inntektssystem fra 2017 - høring

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing 1) Bardu + Målselv 2) Bardu + Målselv + Sørreisa + Dyrøy 3) Målselv + Sørreisa + Tranøy + Torsken + Berg + Lenvik 4) Bardu + Salangen

Detaljer

Oppstartsamling Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av. Moss & Rygge. 21. Januar 2016

Oppstartsamling Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av. Moss & Rygge. 21. Januar 2016 Oppstartsamling Utarbeidelse intensjonsavtale for en mulig sammenslåing av Moss & Rygge 21. Januar 2016 Kort om meg Seniorrådgiver KS-Konsulent AS Forretningsansvarlig for Styring og analyse og Politikk

Detaljer

Viktige utfordringer for kommunesektoren og KS. Helge Eide, KS Sør-Trøndelag høstkonferanse og fylkesmøte, Røros 4.november 2015

Viktige utfordringer for kommunesektoren og KS. Helge Eide, KS Sør-Trøndelag høstkonferanse og fylkesmøte, Røros 4.november 2015 Viktige utfordringer for kommunesektoren og KS Helge Eide, KS Sør-Trøndelag høstkonferanse og fylkesmøte, Røros 4.november 2015 Introduksjon til KS KS roller som medlemsorganisasjon: Interessepolitisk

Detaljer

Nytt inntektssystem - gir det ny fart i arbeidet med kommunereformen?

Nytt inntektssystem - gir det ny fart i arbeidet med kommunereformen? KS felles fylkesmøte Nord-Norge Nytt inntektssystem - gir det ny fart i arbeidet med kommunereformen? Jan-Hugo Sørensen, rådmann i Karlsøy og medlem av KS sitt sentrale rådmannsutvalg Versjon 1 1 Hvem

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Folkemøte om kommunereformen. Kommunereform i Nord-Østerdal/ Sør - Østerdalen Rendalen kommune 30. Mars 2016

Folkemøte om kommunereformen. Kommunereform i Nord-Østerdal/ Sør - Østerdalen Rendalen kommune 30. Mars 2016 Folkemøte om kommunereformen Kommunereform i Nord-Østerdal/ Sør - Østerdalen Rendalen kommune 30. Mars 2016 Kommunereformen Behandlet i Stortinget i juni 2014 Hovedmål Gode og likeverdige tjenester til

Detaljer

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim De nye kommunene blir som følger 1. Ny kommune i Indre Østfold 2. Ny kommune på nedre Romerike Enighetspunkt Stortinget gjør vedtak om Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim Stortinget gjør vedtak om

Detaljer

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Sigmund Engdal, Økonomiforum Troms 2015, Tromsø 8. september

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2018

Kommuneproposisjonen 2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Statssekretær Paul Chaffey, KMD Agder, 12. mai 2017 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Drammen, 12. oktober 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Paul Chaffey. Drammen, 12. oktober 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Statssekretær Paul Chaffey Drammen, 12. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode

Detaljer

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Vedlegg Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Pr. 31.03.2013 var det 4 402 mennesker i asylmottak med lovlig opphold som ventet på å få flytte til en kommune. Av disse var det

Detaljer

Dialog med Malvik kommune om kommunereformen

Dialog med Malvik kommune om kommunereformen Dialog med Malvik kommune om kommunereformen Formannskapet, 16. februar 2016 Alf-Petter Tenfjord Frode Rabben Vår hensikt Gi et bilde av status for kommunereformen og forventning til vedtak innen 1. juli

Detaljer

Kommunekompasset - 2015 Evaluering av forvaltningspraksisen i Øvre Eiker kommune

Kommunekompasset - 2015 Evaluering av forvaltningspraksisen i Øvre Eiker kommune Kommunekompasset - 2015 Evaluering av forvaltningspraksisen i Øvre Eiker kommune KS-K rapport 27/2015 Innhold Forord... 3 1. Generelt... 4 2. Metode... 5 3. Resultat... 6 4. Forvaltningspraksis pr fokusområde...

Detaljer

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord

Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Nye Trøndelag hvordan utforme en god dialog mellom Fylkesmannen og kommunene? Alf-Petter Tenfjord Felles rådmannssamling, KSST og KSNT, 30. mai 2017 Trøndelag 2017 8 8 14 9 6 3 48 137 233 innbyggere +6,3

Detaljer

Må vi alle jobbe mer eller kan vi jobbe mindre?

Må vi alle jobbe mer eller kan vi jobbe mindre? 1 Må vi alle jobbe mer eller kan vi jobbe mindre? NTL-konferanse 17. februar 2017 Erling Holmøy, Forskningsavdelingen, SSB 8 7 6 5 4 3 2 1 Antall 20-66 år per person 67+ år 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Hvorfor regionalt samarbeid?

Hvorfor regionalt samarbeid? Hvorfor regionalt samarbeid? Sett fra Fylkesmannen fylkesmann Kåre Gjønnes Landskonferansen for regionråd 29-30. august 2011 Rådmann i kommune med Sør-Trøndelag med ca 3000 innbyggere: Det er ingen vei

Detaljer

Samlet vurdering «Meldal som egen kommune»

Samlet vurdering «Meldal som egen kommune» Samlet vurdering «Meldal som egen kommune» 1 Oppsummering poeng I tabellen under har vi oppsummert poengsummene «Meldal som egen kommune» har fått på hver av deltemaene. Vurderingene er best knyttet til

Detaljer

Kommunesammenslåing. Illustrasjon på beregning av inndelingstilskudd

Kommunesammenslåing. Illustrasjon på beregning av inndelingstilskudd Kommunesammenslåing Illustrasjon på beregning av inndelingstilskudd Forutsetninger for illustrasjonen Regionalpolitiske tilskudd er videreført slik de er i dag Den nye kommunens distriktsindekser beregnet

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Anne Karin Olli. Bodø, 16. oktober 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Anne Karin Olli. Bodø, 16. oktober 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Anne Karin Olli Bodø, 16. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Kommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2018

Kommuneproposisjonen 2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Bergen/Oslo 12. mai 2017 @jantoresanner Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å

Detaljer

Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016

Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016 Velkommen til seminaret «å bygge en ny kommune» Thon hotell Prinsen, Trondheim, 25. august 2016 Kl Programpost 09.30 Kaffe/te og litt å bite i 10.00 Åpning ved fylkesmann Brit Skjelbred 10.15 De nye kommunene

Detaljer

Nullalternativet Hva skjer om vi fortsetter som egen kommune?

Nullalternativet Hva skjer om vi fortsetter som egen kommune? Nullalternativet Hva skjer om vi fortsetter som egen kommune? Noen betraktninger fra rådmannen Ingen objektiv analyse Finnes ingen anerkjent metodikk for å vurdere dette Temmelig enkle analyser hos andre

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 18/2012

// PRESSEMELDING nr 18/2012 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 21.12.2012 Nedgangen i ledighet stopper opp - For første gang på to år er det en økning i ledigheten sammenlignet med samme periode året før, sier Bente Wold Wigum,

Detaljer

Oppdrag kommunereform. Aure

Oppdrag kommunereform. Aure Oppdrag kommunereform Aure 27. 01. 2015 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2014: Tiårig grunnskole, beredskap

Detaljer

Noen betraktninger om økonomi, kvalitet og struktur v/rådgiver Per-Oskar Schjølberg

Noen betraktninger om økonomi, kvalitet og struktur v/rådgiver Per-Oskar Schjølberg Noen betraktninger om økonomi, kvalitet og struktur v/rådgiver Per-Oskar Schjølberg Kvalitet og struktur - Skolestørrelse - Klassestørrelse - Lærertetthet - Avstand/Skolevei/skyss - Læringsresultater -

Detaljer

Fylkesbildet oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag

Fylkesbildet oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesbildet 2015 - oversikt og konsekvenser for kommunene i Sør-Trøndelag 20.05.2015 Stule Lund Kommunal- og samordningsstaben RNB og kommuneproposisjonen Befolkningsutviklingen

Detaljer

En framtid alene eller sammen med andre? Muligheter, dilemma og utfordringer i det videre arbeidet

En framtid alene eller sammen med andre? Muligheter, dilemma og utfordringer i det videre arbeidet En framtid alene eller sammen med andre? Muligheter, dilemma og utfordringer i det videre arbeidet Håvard Moe Seniorrådgiver, KS-Konsulent as Flekkefjord 20. januar 2016 Kort om meg Seniorrådgiver KS-Konsulent

Detaljer

Oppdrag kommunereform RINDAL

Oppdrag kommunereform RINDAL Oppdrag kommunereform RINDAL 02. 02. 2015 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2014: Tiårig grunnskole,

Detaljer

Kommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommuneproposisjonen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2018 Et godt kommuneopplegg er nødvendig for å realisere regjeringens ambisjoner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Kommunereformen i Troms status og veien videre

Kommunereformen i Troms status og veien videre Kommunereformen i Troms status og veien videre v. kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen Fylkesmannens rolle og oppgaver i kommunereformarbeidet Regjeringen har tillagt fylkesmennene et prosessansvar i

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/81-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kommunalsjef /rådmann Arkiv: 103 &13 Arkivsaksnr.: 16/814 HØRING NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Ferdigbehandles i: Formannskapet Saksdokumenter: Notat fra KS fra 14 januar

Detaljer

Svakere produktivitetsvekst i Norge etter 2005

Svakere produktivitetsvekst i Norge etter 2005 Det går fremover i offentlig sektor, men altfor sakte HR-konferansen for offentlig sektor 2016 Lillehammer 19. januar 2016 Direktør i Lånekassen og medlem i produktivitetskommisjonen Marianne Andreassen

Detaljer

Velkommen til fjerde møtet i prosjektlederforum for kommunereformen. Thon Prinsen hotell, Trondheim 25. mars 2015

Velkommen til fjerde møtet i prosjektlederforum for kommunereformen. Thon Prinsen hotell, Trondheim 25. mars 2015 Velkommen til fjerde møtet i prosjektlederforum for kommunereformen Thon Prinsen hotell, Trondheim 25. mars 2015 25.03.2015 Program onsdag 25. mars 09.30-10.00 Kaffe/te og noe å bite i 10.00-10.15 Velkommen

Detaljer

Bakgrunnsstatistikk. Vedlegg til tilrådning kommunestruktur i Sør-Trøndelag

Bakgrunnsstatistikk. Vedlegg til tilrådning kommunestruktur i Sør-Trøndelag Bakgrunnsstatistikk Vedlegg til tilrådning kommunestruktur i Sør-Trøndelag 30.09.2016 Folk og samfunn Barnehage og opplæring Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og reindrift Kommunal

Detaljer

6 900 6 880 6 760 6 620 6 480 6 340 6 200 6 283 2014k4 2013K4 2012K4 2011K4 2010K4 2009K4 2008K4 2007K4 2006K4 2005K4 2004K4 2003K4 2002K4 2001K4 2000K4 1999K4 2 1,5 Innenlands flytting Innvandring Fødsel

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Indikator på 0,5 samsvarer statistisk med en BNP-vekst

Detaljer

Halsa, Aure, Smøla, Hemne, Snillfjord, Hitra Strukturkriteriet grense 25,4 km

Halsa, Aure, Smøla, Hemne, Snillfjord, Hitra Strukturkriteriet grense 25,4 km Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for kommunesammenslåing? Halsa, Aure, Smøla, Hemne, Snillfjord, Hitra Strukturkriteriet grense 25,4 km 1 Forslaget til

Detaljer

Attraktive kommuner. Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar Telemarksforsking

Attraktive kommuner. Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar Telemarksforsking Attraktive kommuner Innspill til samarbeidskomiteen for Orkdalsregionen 20. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring Stedlig

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning

Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning Kommunereformen og arbeidet med fylkesmannens tilrådning FMs dialogkonferanse 29. august 2016 Brit Skjelbred og Alf-Petter Tenfjord Barn og foreldre Helse og omsorg Miljø og klima Landbruk, mat og reindrift

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Kristin Holm Jensen. Sarpsborg, 16. oktober 2017

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsbudsjettet Statssekretær Kristin Holm Jensen. Sarpsborg, 16. oktober 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2018 Statssekretær Kristin Holm Jensen Sarpsborg, 16. oktober 2017 Sterke kommuner bedre skole og mer til helse En skole som gir muligheter for

Detaljer

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune

Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen. Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Monika Olsen Leder budsjett og innkjøp Alta kommune Økonomiske rammebetingelser i forbindelse med kommunereformen Kommunenes rammetilskudd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2017 RNB 2016

Kommuneproposisjonen 2017 RNB 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuneproposisjonen 2017 RNB 2016 Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 11. mai 2016 2 2015 - beste driftsresultat siden 2006 Prosent av driftsinntektene

Detaljer