Annonsebilag. Ørsta og Volda juni #festspela. festspela.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annonsebilag. Ørsta og Volda 26. 29. juni 2014. #festspela. festspela.no"

Transkript

1 Annonsebiag Ørsta og Voda juni 2014 festspea.no #festspea

2 2 Dei nynorske festspea Ivar Aasen-tunet juni 2014 Ørsta og Voda Hesing frå ministeren Eg vi gjerne hesa Dei nynorske festspea i dette 23. festivaåret. Dei nynorske festspea er den største og edste nynorskfestivaen i andet er året det passar ekstra godt å samast ti ei feiring av nynorsk skriftkutur. Ti grunnovsjubieet fekk me Grunnova også på nynorsk. Det er ei historisk hending: «Ytringsfridom ska det vere». Så rett fram og høgtidsamt kan språket vera. Det er fint sagt, med innhad som me trur på. Kvart ord i eit språk er eit kikho inn i verda uike ord brukar nynorskforfattaren Kjartan Føgstad i forfattarskapen sin. Det har Nasjonabibioteket undersøkt. Føgstad har eitt av dei rikaste ordtifanga i norsk itteratur. Skriftspråket har i seg uendeeg mykje meir kunnskap og erfaring enn Vekomen ti festspe Årets tema, Makt, er inspirert av grunnovsjubieet. For Grunnova handar i hovudsak om makt og maktstrukturar. Sjøv om grunnovsteksten tydeeg forte oss koreis makta ska fordeast og utøvast, så er ikkje ae maktstrukturar i samfunnet ike synege og sjøvsagde. Årets festspe ønskjer å setje søkjeys både på dei opne og på dei ukjende maktstrukturane. Vi stier spørsmå som: kven har makt ti å ti å setje dagsorden, kven og kva set grenser for språkeg fridom, og kven har makt ti å setje grenser for andres makt? Vi byd på heftige debattar, sterk itteratur og gode samtaar. Vi har ei temautstiing om makta i språket og har invitert ein forfattar som måtte fykte frå heimandet fordi det han skreiv bei for sterk kost for makthavarane. Ivar Aasen brukte fokesuverenitetsprinsippet i Grunnova som eit argument for at foket skue få uttrykkje seg på sitt eige språk. Same prinsippet vart brukt som argument for at vi i år skue få grunnov i ny språkdrakt, også på nynorsk. Eit demokrati og eit fok som har den suverene makta, må atid stie spørsmå ved kven som eigenteg har makta i samfunnet. Vi vi i år bidra ti dette og brukar gjerne Grunnova som argument for at nett du ska kome ti Festspea! kvar enket av oss sit med. Dette får me tigang ti kvar gong me es, men mest av at når me sjøve skriv. I Noreg har me eit dobbet uttrykksregister på norsk med to norske skriftspråk. Det er ein rikdom. Det er ikkje råd å danna seg eit fugodt biete av verken nasjonsdanninga eer utvikinga av eit moderne Noreg utan å ta opp i seg dei erfaringane som nynorsk språk representerer. Med dette ynskjer eg god feiring av nynorsk skriftkutur! Kuturminister Thorhid Widvey Lukke ti med Festspea Årets festspeprogram framstår som moderne og framtidsretta, men med soid forankring i vår fees historie og med sjøve grunnovsjubieet som byggestein. Det må gi eit ekstra øft ti Festspea å kunne ønskje ei nyoppussa grunnovstekst vekomen - no òg på nynorsk. Språk representerer både makt og mangfad. Å beherske språket og kjenne si historie gir grunnag for samfunnsdetaking og påverknadskraft. Vi egg med gede merke ti at Festspea gir språk- og historieformiding ti barn og unge ein sentra pass i programmet. Ti ukke med jubieet og med Festspea! Thorhid Widvey kuturminister (foto: Ija C. Hende) Jon Aasen fykesordførar Vekomne ti Ørsta og Voda! Arid Iversen ordførar i Voda Ordførarane i Voda og Ørsta har nok ein gong geda av å ønskje ae vekomne ti kommunane våre i samband med Dei nynorske festspea vi for oss atid verte hugsa som det året Grunnova Rune Hovde ordførar i Ørsta også fekk nynorsk språkdrakt. Kva er då meir passande enn å nytte Dei nynorske festspea ti å feire? Vi ønskjer friviige, arrangørar, artistar og pubikum hjarteeg vekomne ti Dei nynorske festspea i 2014!

3 Dei nynorske festspea Ivar Aasen-tunet juni 2014 Ørsta og Voda 3 Nordstoga-brør på same scene På opningsdagen får du ei musikask oppeving av dei sjedne når Aasmund og Odd Nordstoga inntek Uteamfiet saman. Det er nemeg ikkje ofte dei to står saman på scena. I Aasen-tunet får pubikum høyre godbitar frå repertoaret ti begge. Vi kjem kanskje ti å skjee itt ti måform når vi set saman konserten, det kan hende at vi ukar ut tekstar på dansk og bokmå, er Aasmund Nordstoga. Tidegare på dagen får dei to brørne frå Vinje overrekt prisen Årets nynorskbrukarar. For nokre år sidan gjorde dei framsyninga Storegut i ag, basert på Aasmund Oavsson Vinjes episke dikt med same titte. Ees driv dei mest med kvar sine prosjekt, men ein ska ikkje sjå bort frå at dei gjev kvarandre ei hjepande hand under konserten på Festspea. Vi har stått på same scene mange gonger før, men ikkje med våre eigne respektive repertoar å spee frå. Sik sett bir dette ei heit ny oppeving både for oss og pubikum, seier Odd Nordstoga. Ein fees konsert med brørne Nordstoga under Dei nynorske festspea bir Maren i Myra som møter Frøken Franzen. Pubikum får oppeve musikk frå barne-tv, skiingsviser, songane ti Odd og Aasmund sine songar frå Aasmund Oavsson Vinje. Saman med eminente musikarar ovar dei ein stemningsfu, ivat og morosam konsert på torsdagen under Festspea. Tradisjon og nyskaping På patene sine har Aasmund Nordstoga først og fremst nytta seg av den rike song- og dikttradisjonen frå heimtraktene, ikkje minst dikta ti Aasmund Oavsson Vinje. Vesebroren Odd Odd og Aasmund Nordstoga (foto: Hans Fredrik Asbjørnsen og Marce Leiënhof) starta med popband før han vart sooartist. Han fekk det store nasjonae gjennombrotet med pata Luring i 2004, der han kombinerte bakgrunnen sin frå fokemusikk med amerikanskinspirert fokrock, noko som førte ti to speemannprisar. Sidan har det bitt seks pater ti, og Odd har dessutan skrive musikk for feire tv-produksjonar. Det er første gong vi hed ein konsert som dette saman. Om vi kjem ti å gjere det igjen? Kanskje, men eg vi ikkje ove noko, seier Aasmund. Det er med andre ord best å nytte høvet når dei to gjestar årets festspe. Med seg på scenen har dei eit orkester som består av Erand Dahen, Gjermund Siset, John Vinge og Danie Sandén-Warg. Torsdag 26. juni Uteamfiet, Ivar Aasen-tunet Aasmund og Odd Nordstoga Kr 375 i amfiet / 350 / ungdom og barn 200 / famiie 950 Årets nynorskbrukarar møter Maria Parr Tradisjonen tru bir prisen ti Årets nynorskbrukar det ut under opningshøgtida for Dei nynorske festspea. I år går prisen ti brørne Aasmund og Odd Nordstoga og dei kvitterer med å hade konsert seinare på kveden. Eg sit dessverre med å finne eit godt nynorsk aternativ ti ordet «anerkjenning», men det er sik eg ser på prisen, som eg er svært gad for, seier Aasmund Nordstoga. Han egg ti: Det er godt å få ein sik pris frå finke fok ved ein institusjon eg ser opp ti. Sjøv står eg sterkt panta i nynorskand og Torsdag 26. juni Møre fokehøgskue, Ørsta Årets nynorskbrukarar Kr 100 prøver å formide kjensa mi for språket ti fok ikring meg. Aasmund Nordstoga gav ut første pata i 2009, tov år etter at vesebroren Odd patedebuterte. Begge er aktive nynorskbrukarar, anten det er med tradisjonee eer nyskrivne songtekstar. Å syngje på nynorsk gjer at teksten står meg nærare og kjennest meir personeg, seier Aasmund. Dei to prisvinnarane ska samtae med Maria Parr torsdag kved. Eg er stor fan av begge, og ger meg ti ein uforme prat om songyrikk, Nordstoga-koden og nynorsk, seier Parr. Då boka hennar Vaffehjarte vart tv-serie i 2011, aga Odd musikken ti serien, og var også med som skodespear. Prisen Årets nynorskbrukar bir tidet personar eer institusjonar som er med på å bryte ned barrierer for bruk av nynorsk. Prisen er på kroner og bir det ikt meom prisvinnarane. Maria Parr foto: Siri Jue Rasmussen) Årets nynorskbrukar Ottar Rekkeda, Liehammer 2010 Maria Parr, Voda 2011 Linda Sæbø, Stavanger 2012 Ingvid Bryn, Oso, og Ari Riise, Åesund 2013 Gunnar Skirbekk, Bergen

4 4 Dei nynorske festspea Ivar Aasen-tunet juni 2014 Ørsta og Voda Den motviige journaisten «At snur», brukar Agnes Ravatn å minne seg sjøv på. Det gjer at ho set ekstra pris på den gode mottakinga tekstane hennar har fått. Mange forfattarar står iksom på utsida og kikar inn på ein fest dei ikkje har manna seg opp ti å gå inn på. Hos meg er den utanforkjensa vedig produktiv. Men det er vanskeeg å hade på outsiderposisjonen etter kvart som ein får anerkjenning. Det må eg jobbe meir med no, seier Agnes Ravatn. Når sosioogar intervjuar fok som bur på Frogner, går det sjedan ang tid før dei får høyre «Men vi er ikkje sik som dei andre som bur her, atså!» Ravatn kjenner seg også itt ukomfortabe med det komfortabe husværet i det ærverdige game bustadområdet i Oso, der ho og sambuaren fytta inn i fjor haust, omkrinsa av ambassadar, parkar og eit kongeeg sott. Ho er nøye med å presisere at ho ikkje bur på Frogner, men på Briskeby. Det er fareg å bi ein de av etabissementet. Det er jo som oftast outsiderane som er interessante, både i ivet og i itteraturen. Dei ser ting på andre måtar. Sjøvhjepsforfattar Den at for tidege aprisommaren er over, og Ravatn har baka rundstykke for å få opp innetemperaturen. Ho har budd i Oso i seks år, sidan ho vart beordra dit av redaktøren i Dag og Tid. For eit tidsavgrensa vikariat, trudde ho. Eg har jo adri hatt eit ønske om å bi journaist. Eg var journaist i okaavisa gjennom heie vidaregåande og visste godt at det var eit yrke eg absoutt måtte unngå. Å reise, snakke med tifedige fok, gi inn i mijøet, det er ikkje noko for meg. Men ho sette Dag og Tid høgt, og sa ja ti tibodet, som raskt viste seg å bi permanent. Det nyinnkjøpte husværet i Bergen måtte sejast, og masteren i nordisk vart det adri noko av. Akkurat no er ho i ferd med å eggje siste hand på eit bokmanus, som er sett i hop av ein artikkeserie ho har hatt gåande i Dag og Tid. Den handar om kva sjøvdisipin er og koreis ein kan skaffe seg det. Så no bir eg sjøvhjepsforfattar og tenkjer mange mørke tankar om det, sjøvsagt. Det er mogeg eg kan vinne nokre esarar på det, men eg kan nok tape ein de òg. I samråd med foraget har vi bestemt å kategorisere boka som popuærvitskap, ikkje sjøvhjep. Det er i ae fa eit ite steg opp. Treng ro Artikane hennar i Dag og Tid har aereie resutert i to tidegare essaysamingar. Men det er romanar ho aer hest vi skrive. Mange forfattarar er ette å føgje med på, dei driv berre med éin ting. Eg har gjort mykje forskjeig, men det er ikkje medvite. Eg berre orienterer meg utifrå kva eg er interessert i. Det eg skriv om i avisa spring ut frå observasjonar eg gjer i meg sjøv, som eg også kan kjenne att hos andre, og som eg gjerne vi finne ut meir om. Medan mange av oss må bi godt oppi åra før vi forstår at dei private erfaringane våre også kan vere gydige for andre? Ja, der har jo vi som es itteratur ein forde. Vi skjønar fort kor ufatteeg ite unike vi er. No når ho har ært seg sjøvdisipin, har ho også funne det forsvareg å setje av eit rom i den nye eiegheita ti heimekontor. Snart, etter at oppdraget som festspediktar er overstått (ved hjep av stressmeistringsteknikkar og meditasjons-cd-ar), ska ho i gang med ein ny roman. Ho har fått arbeidsstipend. Det gjev henne den roa ho treng for å skrive. Det er ein dåreg idé å kombinere skrivearbeid med skrivearbeid. Eg er ikkje ein sik som kan kome heim frå jobben i avisa og sappe av med itt romanskriving på kveden. Har eg ein frist, så greier eg ikkje å tenkje på noko anna. Den kortaste tidsfristen vinn atid. Ung, men etabert Agnes Ravatn vart utnemnd ti festspediktar med grunngjevinga at ho er «samfunnsengasjert og uredd, med ei ung, men etabert stemme». Sjøv er ho sitert på at ho tykte utnemninga var upassande. Eg har jo ikkje gjort så mykje, samanikna med dei andre festspediktarane. Eg tykkjer eg har store sko å fye. Samstundes er eg vedig gad for at Festspea nyttar denne roa ti å gje unge forfattarar eit øft. Det står ti deira ære at dei tenkjer sik. Ho har ikkje kome heit i gang med å tenkje over temaet for årets festspe, Makt. Men makt er eit stikkord for den siste romanen hennar, Fugetribunaet. I boka stikk hovudpersonen Ais av frå hovudstaden etter ein sosia skandae, og tek på seg å gjere hus- og hagearbeid Agnes Ravatn (foto: Kjerstin Gjengeda)

5 Dei nynorske festspea Ivar Aasen-tunet juni 2014 Ørsta og Voda 5 for ein øyndomsfu mann ein stad i bygde- Noreg. Når ein skriv om menneskeege reasjonar, skriv ein automatisk om makt. Men det er eit tema ein kan gå aus på frå mange uike vinkar. Det å vere i ein konstant minoritets- og press-situasjon, som nynorskbrukarar er, gjer jo også at ein kjenner mykje på maktstrukturar. Vi ikkje bi tuing Posisjonen ho har som forfattar og offenteg meiningsytrar, er derimot noko ho tenkjer mykje på. Det å skrive kan fye uike funksjonar. Ein forfattar vi gjerne vere viktig. Samstundes ska kunsten ha ov ti å vere unyttig, meiner ho. Som avisspatist er det jobben hennar å skrive om aktuee tema på ein måte som får fok ti å orke å ese det. Av og ti kan ho bi skremt over kor ett det er å berre sengje ut ei meining. Ein skribent kan karakterdrepe fok med ei setning. Og det er ingen som hed auge med deg og spør «Er du heit viss på at du vi skrive dette?». Det er ett å bi riven med når ein tekst bir mykje det og ikt. Om ein ikkje passar på, kan ein fort få eit forstyrra biete av kva som er viktig. Eg vi jo bidra positivt i samfunnet, ikkje negativt. Det tenkjer eg ofte på. Det siste eg vi er å bi ein sik tuing som meiner noko om at. Dei er det nok av frå før. Kjerstin Gjengeda Agnes Ravatn Fødd 8. februar 1983 i Øen i Vindafjord, no busett i Oso Forfattar, journaist og spatist Debuterte i 2007 med romanen Veke 53. Den andre romanen hennar, Fugetribunaet, kom ut i 2013 Har også pubisert feire essaysamingar, og var éin av 12 forfattarar som medverka ti serien Stemmer som kom ut i samband med røysterettsjubieet for kvinner i 2013 Har meom anna motteke Språkrådets språkpris for nynorsk og Arne Hestenes journaistpris. For Fugetribunaet fekk ho P2-yttarane sin romanpris og Ungdommens kritikarpris. Agnes Ravatn (foto: Kjerstin Gjengeda) Torsdag 26. juni Kafeen, Ivar Aasen-tunet Festsperetten Saen, Ivar Aasen-tunet OPNINGSHØGTID Her møter du festspediktaren Saen, Ivar Aasen-tunet Litteratur med Landro: Festspediktar Agnes Ravatn Laurdag 28. juni Møre fokehøgskue, Ørsta Kva er det med essayet? Loka hage, Høgebrua i Ørsta Ut i vår hage Måbar, Møre fokehøgskue, Ørsta Etter stengetid med Ravatn og Økand Ivar Aasen-bautaen, Ivar Aasen-tunet Bomar ved bauta Frå Aasen-tunet ti Høgetua Avrusing frå sosiae medium

6 6 Dei nynorske festspea Ivar Aasen-tunet juni 2014 Ørsta og Voda Den ukjende noregshistoria Ae veit at vi feirar grunnovsjubieum i år. Men egg det offisiee jubieet vekt på dei hendingane som verkeeg var viktige for fok? Linda Eide og Sjur Hjetnes er ikkje overtydde, og har for tryggeikens skud sett i hop sin eigen versjon av dei 200 åra som har gått sidan Grunnova vart skriven. Dei har pøgd gjennom noregshistoria på jakt etter sidespora og digresjonane, historiene som ikkje hamna i pensumbøkene og dermed vart snytt for den passen dei fortener i nasjonen sitt minne, men som ike fut forte oss kven vi var og er. Ae som har føgt Linda Eide gjennom faktaserien Norsk attraksjon på NRK1, veit at det ikkje atid er samsvar meom det som er kjent, og det som er viktig. I framsyninga «200 år på to timar» vi dei to argumentere for at innføringa av bokkføyte i grunnskuen har prega nordmenn ike mykje som ojefunna i Nordsjøen, og at den første homoen på Voss var minst ike skakande for nasjonen som måneandinga. Her er det ikkje Brureferda i Hardanger, men eit heit anna motiv som markerer høgdepunktet i norsk nasjonaromantikk. Den poitiske heten er ikkje Einar Gerhardsen, men ho som gav oss dei mest upopuære ovene nokosinne, og ikeve greidde å bi popuær sjøv. Og gjennom historia smyg den norske musikkarven seg, frå Grieg ti Meodi Grand Prix. Både Linda Eide og Sjur Hjetnes har vitja Festspea tidegare. Eide var den første vinnaren av Kuturdepartementets pris for nynorskjournaistar, som vart det ut på Festspea i Komponist, pianist og humorist Sjur Hjetnes hedt konsert der same år, og var tibake i 2011 då han sto for toneføgjet ti bror sin, Arne Hjetnes, som as eigne dikt. 200 år på to timar gjev deg kanskje ikkje stråande eksamenskarakterar, men at du ærer noko nytt, dét kan du vere viss på. Laurdag 28. juni Saen, Ivar Aasen-tunet 200 år på to timar Kr 300 / ungdom 200 Sjur Hjetnes og Linda Eide (foto: Thor Brødreskift) Kven avgjer kva som er norsk? I år feirar vi Grunnova vår, og vi er kanskje meir enn vaneg fyte med nasjonakjense. Er det ikkje då på sin pass å stie nokre spørsmå om kven som definerer det norske? Definisjonsmakt er eit sentrat omgrep når professor Jan Inge Sørbø, kuturredaktør i Bergens Tidende Hide Sandvik og Dag og Tid-journaist Jon Hustad kastar seg ut i debattfarvatnet rundt unsjtider fredag. Audhid Gregoriusdotter Rotevatn, NRK-styremedem og dageg eiar i netteksikonet Akunne, ska eie samtaen meom trekøveret. Å snakke om kva det er som ti saman utgjer ein norsk kutur, kan verke freistande. Det er ikeve ikkje dette som bir inngangen ti debatten, iføgje Rotevatn. Det er rammene rundt eg er interessert i, kven som set premissane for kva åmenta oppfattar som det norske, seier ho. Jon Hustad møter professor i itteratur Jan Inge Sørbø og kuturredaktør i Bergens Tidende Hide Sandvik (foto: Aex Iversen, Kristian Fugseth, BT) Ae dei tre debattdetakarane er svært aktive og tydeege kommentatorar i den norske offentegheita. Det kan difor sjå ut ti at dette kan bi ei sjøvransakande stund for Hustad, Sandvik og Sørbø. Særeg Jon Hustad er ein kommentator det ti tider har storma rundt, og spatene med esarinnegg i Dag og Tid bir jamt adresserte ti hjørundfjordingen. Når dei profesjonee meinarane skriv så mykje, står det att å eggje for dagen om dei trur det dei skriv har noko å seie for fokemeininga. Kort sagt: Har dei definisjonsmakt? Saen, Ivar Aasen-tunet Kven bestemmer kva som er norsk?

7 Dei nynorske festspea Ivar Aasen-tunet juni 2014 Ørsta og Voda 7 Skreddarsaum frå Bøkse Fredag kved står Heene Bøkse i Uteamfiet med eit program som king både bakover og framover gjennom sektene. Eg kjem ti å framføre materiae som er sett i hop spesiet for Festspea, noko eg enge har ønskt å gjere, seier Bøkse. Med ei karakteristisk, kår røyst, og med eit musikask uttrykk som er sterkt inspirert av norsk tradisjonsmusikk, har ho bitt ein fokekjær artist. Det fjerde abumet hennar, Svabard, kom ut i fjor sommar, og utover hausten var ho fast gjest i stovene ti fok gjennom tvprogrammet Stjernekamp, der ho konkurrerte i uike musikksjangrar med andre artistar. Dette er første gongen ho opptrer i Aasentunet, men ho har ikeve eit spesiet forhod ti staden. Odefar min, Johannes Arneson, var måmann og kjende Ivar Aasen. Mormor fortade om han, og gjennom henne vaks eg opp med Garborg og den nynorske yrikken. Det bir ein konsert i odefars ånd, seier ho. Støtte frå mormor Ho har sjøv tonesett nokre av Garborg sine dikt, som er å finne på dei tidegare patene hennar. Det er skummet å gje seg i kast med noko sikt, men eg ønskte å gjere det for mormor si skud. Ho var ein pådrivar for at eg skue veje Heene Bøkse (foto: Hege Hansen) den vegen eg har gjort, forte Bøkse, som har aga eige pateseskap for å kunne styre den kunstnarege prosessen sjøv. Ho har mange uike musikaske prosjekt bak seg, men meiner sjøv at det finst ein raud tråd i at ho gjer. Mået mitt er atid å skape ei stemning som kan treffe fok. Når eg merkar at eg har kontakt med pubikum, veit eg at eg er på rett spor. Med seg på scena har ho Oddbjørn Stakkeand på piano og Aan Vigre på gitar Uteamfiet, Ivar Aasen-tunet Heene Bøkse Kr 250 / honnør og ungdom 200 / barn 150 Kare for Endevendinga Seint aurdag kved er koreografane og dansarane Soveig Styve Hote, Marte Reithaug Sterud og Ann-Christin Berg Kongsness kare for å endevende Aasen-tunet. Dei vi ta med seg pubikum på ei vandring gjennom Sverre Fehns arkitektur, gjennom uike kunstuttrykk, som dans, videokunst og poesi, at signert dei tre kunstnarane og skapt for denne kveden. Som eit nytt og anneis festspeeement har vi utfordra dei tre ti å skape ei framsyning med utgangspunkt i forfattarskapen ti festspediktar Agnes Ravatn, forte programansvareg Karine Munch i Aasen-tunet. Inspirert av dei uredde og kraftfue tekstane ti Ravatn, tek dei sats frå der den siste romanen hennar, Fugetribunaet, suttar. Koreografane har arbeidd med denne framsyninga i «Reversibe Destiny Lofts» i Tokyo, eit arkitektonisk verk signert arkitektane og kunstnarane Shusaku Arakawa og Madeine Gins. Denne arkitekturen egg ti rette for ei reorganisering av koreis ein ever og koreis omgjevnadene kan vere ei direkte forenging av eigen kropp. Dette tek dei med seg inn i endevendinga av Aasen-tunet. Laurdag 28. juni Saen, Ivar Aasen-tunet Endevendinga Kr 200 / honnør og ungdom 150

8 8 Dei nynorske festspea Ivar Aasen-tunet juni 2014 Ørsta og Voda Dikt frå eksiet Kan ein poet ha poitisk makt? Mansur Rajih bur i Noreg, men er ikeve ei sterk røyst i heimandet Jemen. Fredag møter du han i Saen i samtae med Brit Bidøen. Då den poitiske skribenten og poeten Mansur Rajih kom ti Noreg som fribyforfattar i 1998, hadde han sete 15 år i fengse i Jemen som poitisk fange. Men sjøv frå fengseet greidde han å få pubisert dikta sine. Fribyordninga gjev forføgde forfattarar ein sjanse ti å uttrykkje seg fritt i tryggeik i eit anna and. Mange fribyforfattarar kjenner sikkert ei viss avmakt ved å kome ti eit nytt and. Det er ei tøff omstiing, probem med språk og med å bi pubisert. Ein går frå å vere ei viktig røyst i sitt eige and, ti på mange måtar å misse røysta si, meiner Bidøen Saen, Ivar Aasen-tunet Makt og avmakt Mansur Rajih (foto: Signe Christine Urda) I samtaen vi ho både snakke om Rajih si fortid som forføgd, og om arbeidet hans som poet. Eg tenkjer mykje på kva makt ein har som forfattar. På den eine sida står ein angt nede på ista over dei som har poitisk og økonomisk makt, men det at vi har ei røyst og ein taarsto, kan gje oss påverknadskraft. Spørsmået er om ein vågar å bruke makta, seier ho. Ein friby har tatt på seg å vere vertskap for ein forføgt forfattar i oppti to år. Fribyane er tiknytt organisasjonen ICORN, Internationa Cities of Refuge Network, som administrerer ordninga. Det finst i dag over 40 fribyar, tov av disse er i Noreg; Bergen, Bø, Drøbak, Haugesund, Friby Kristiansand, Liehammer, Mode, Oso, Skien, Stavanger, Tromsø og Trondheim. Norsk PEN er den norske avdeinga av Internationa PEN, verdas største skribent- og ytringsfridomsorganisasjon, stifta i Fritt fram for måfridom? Kvifor møter språkeg mangfad ofte så sterk motstand? Kven bestemmer kva for språk vi ska bruke? Det bir tema i debatten fredag ettermiddag. Ae ikar å seie at mangfad, toeranse og ikestiing er bra og viktig, men i språkspørsmå bir mangfadet ofte sett på som eit probem. Kva er det som framkaar sik irritasjon når vi møter eit anna språk enn vi er vande med å bruke? Det er eit spennande spørsmå, seier eiar for Nynorsk avissenter, Arve Sanda. Han ska eie samtaen meom medieforskar og nesteiar i styret i norsk PEN Eisabeth Eide, språkvitar Syfest Lomheim og tidegare eiar i Norsk Måungdom, Vebjørn Sture Saen, Ivar Aasen-tunet Fritt fram for måfridom? Eisabeth Eide (foto: Bernt Eide) Vi har sama tre av aktørane som har ytra seg med uike og kanskje overraskande standpunkt sik at dei kan få prøve argumenta sine i eit møte på scena og i eit møte med pubikum. For handar va av måform eigenteg om ytringsfridom? spør programansvareg Karine Munch i Aasen-tunet. Syfest Lomheim (foto: Samaget) Vebjørn Sture (foto: Odin Horthe Omda) Det faktum at journaistar i mange norske aviser ikkje kan skrive på si eiga måform, viser at språkeg fridom ikkje er sjøvsagt, heer ikkje i Noreg. Ein kan også hevde at det vi vere utvikande for meg å måtte bruke eit anna språk enn eg er vand med, så dette er eit spørsmå med feire sider. Kven ska bestemme kva språk vi møter i avisene, er det redaktøren eer journaisten? Kven bestemmer kva språk det offentege ska møte borgarane på? Her igg det interessante probemstiingar som eg ger meg ti å ta opp, seier Sanda.

9 Dei nynorske festspea Ivar Aasen-tunet juni 2014 Ørsta og Voda 9 Opningshøgtid At det formee er på pass når høgsterettsdomar Kar Arne Utgård offisiet opnar Dei nynorske festspea i jubieumsåret for Grunnova. Festspediktar Agnes Ravatn får sitt første møte med pubikum på opningshøgtida, der ho stier med ein heit nyskriven tekst. Ei og anna overrasking angsmed yt ein også vere budd på. Kar Arne Utgård frå Sykkyven var den første nynorskbrukaren som bei utnemnd fast ti høgsterettsdomar i Før den tid hadde han vore ein viktig nøkkeperson i arbeidet som eidde ti at NRK bygde ut distriktskontor på 1970-taet. Utgård var også den første som fekk prisen Årets nynorskbrukar frå Nynorsk kutursentrum, i I dette året der vi feirar grunnteksten for ae over, og ikkje minst der vi har fått sjøve Grunnova på nynorsk, er det ei ære for oss at Utgård opnar Festspea, seier programansvareg Karine Munch i Aasen-tunet. Årets nynorskbrukarar 2014 er brørne Aasmund og Odd Nordstoga. Dei får prisen overrekt under opningshøgtida av styreeiar Lodve Sohom i Nynorsk kutursentrum. I grunngjevinga ti juryen heiter det at «dei får prisen for konsekvent og stisikker bruk av diaektfarga nynorsk i mange former for songyrikk, frå kassikarar ti nyskrivne verk som raskt har kome på fokemunne». Vi ger oss også ti eit gjenhøyr med den offisiee festspefanfaren som Roar Goksøyr Liebø aga ti opninga av Aasen-tunet i 2000, seier Munch, som ser fram ti ei høgtidsstemt opning med kaver og trompetar. Brørne Nordstoga og søstrene Guro og Synnøve Mykebust frå Stryn vi syngje, og programeiar Hide Mykebust ska ose oss gjennom opninga. Torsdag 26. juni Saen, Ivar Aasen-tunet Opningshøgtid Kr 150 / ungdom og barn 100 Synnøve og Guro Mykebust (pressefoto) Agnes Ravatn (foto: Aasen-tunet) Kar Arne Utgard (foto: Cathrine Diner Hagen) Forbodne ord, eer berre tabu? Ord kan gjerast forbodne når makthavarar ønskjer å endre røynda. Den historia forte Syfest Lomheim meir om søndag i Aasen-tunet, og fredagskveden er det quiz om forbodne ord på Måbar. Den katoske kyrkja forbaud bøker i over 400 år, ike ti I Noreg bei romanen Uten en tråd av Jens Bjørneboe forboden året etter. I det offentege ordskiftet gjed det å føre eit poitisk korrekt språk, samstundes som bannskap jamt oftare bir prenta, tvitra eer kringkasta. Ordet «tabu» kom inn i vestege språk seint på 1700-taet. Tabuord er kuturet betinga og har med skamkjense å gjere, det ein sjøv ikkje vi snakke om eer som ein trur vi krenkje andre. Tabu og forbod heng ofte saman. I USA stadfesta høgsteretten i 1978 med fem mot fire røyster eit forbod mot «sju skitne ord» i radio og tv der det er grunn ti å rekne med at born er ti stades. I Pakistan vie teestyresmaktene hindre såkaa vugær språkbruk og innførte i 2011 forbod mot 1695 namngitte ord i tekstmedingar. Forbodet varte i åtte dagar. Meir spesiet var det at ordet «tornado» var forbode i vêrmedingar i USA meom 1886 og US Army meinte at det å varse tornadoar gjorde større skade enn dei øydeeggingane tornadoane kunne medføre. I 2014 er det heit andre ord amerikanske NSA får ov ti å fange opp jamve frå privativet. Iustrasjonsbiete Måbar, Møre fokehøgskue Quiz om forbodne ord Kr 100 Søndag 29. juni Saen, Ivar Aasen-tunet Dei forbodne orda

10 10 Dei nynorske festspea Ivar Aasen-tunet juni 2014 Ørsta og Voda Litteratur i det grøne Laurdag ettermiddag bir det natur og kutur i vakker banding når Festspea inviterer ti oppesing og hagekurs i hagen ti Torhid Øie i Ørsta. Når hovudpersonen Ais i festspediktar Agnes Ravatns roman Fugetribunaet ser seg nøydd ti å stikke av frå hovudstaden, tek ho på seg å vere gartnar for ein mann i ei utkantbygd. Probemet er berre at Ais, ti iks med forfattaren sjøv, ikkje anar noko om hagar. Det ska det no bi ei ordning på. Saman med forfattar Rønnaug Keiva og hageentusiast Torhid Øie ska Ravatn finne ut kva Ais burde ha visst før ho sette i gang med gartnarprosjektet sitt. Eg har atid vore eit hagemenneske, men er ikkje ekspert. Eg kjem ti å ese eigne tekstar knytt ti hagedyrking, med utgangspunkt i kva hovudpersonen ti Agnes kunne trenge av kunnskap, seier Keiva. Start i det små Agnes Ravatn vi ese nokre av dei mest avsørande hagepassasjane frå Fugetribunaet. Ho er itt uviss på kvar ideen om hagedyrking kom frå. Laurdag 28. juni Loka hage i Ørsta, parkering ved Høgebrua Ut i vår hage Kr 50 Torhid Øie Boka ber preg av eit sterkt tibake-ti-naturen-motiv. Hovudpersonen kjenner ein trong ti å reinse seg sjøv, og frigjere seg frå det ho oppever som faskt og konstruert i ivet sitt, forte ho. Torhid Øie, som eig hagen der det heie ska gå føre seg, vie ha rådd Ais ti å byrje i det små. Eg vie ikkje ha kjøpt det som er mest fargesprakande på hagesenteret, for det er sett ikkje sikkert at det vi trivast i hagen din. Det er demoraiserande å hande fotte bomar for tusenvis av kroner, berre for å sjå at at er daudt når våren kjem. Start med å spørje nokon ti råds om kva pantar som trivst i den jorda du har, og når du får meir røynse, kan du vere itt meir ettsindig på hagesenteret, seier ho. Rønnaug Keiva (foto: Ingjerd Keiva, Samaget) Garborg om reigion Reigion var eit tema som opptok tenkjaren Arne Garborg gjennom heie ivet. Laurdag ettermiddag kan du høyre Jon Heesnes snakke om Garborg som reigionskritikar. Kritisk tenking om reigion og reigiøse autoritetar er noko vi treng meir av, meiner fiosofen Jon Heesnes. Han har nyeg skrive Laurdag 28. juni Saen, Ivar Aasen-tunet Kassikartimen boka Meining? Reigionskritikk og fiosofi hos Nietzsche og Garborg, som tek opp den radikat uike reigionskritikken dei to tenkjarane stod for. I dette føredraget vi eg først og fremst ta utgangspunkt i Garborg, som reigionskritikar og som fiosof, seier Heesnes. Garborg skreiv argumenterande reigionskritikk og var ikkje meom dei som vie avskaffe kristendomen. På den andre sida hadde kristendomen på Garborg si tid tapt monopoet sitt på å toke menneskeivet, og meininga med ivet var difor eit viktig tema for inteektuee som han sjøv. Garborg prøvde å utforske kva det er i reigionen som kan vere med på å skape meining i ivet. Jon Heesnes (pressefoto) Jon Heesnes meiner reigionskritikken frå førre hundreårsskifte er høgaktue i dag. Når reigiøse menneske tiegg Gud småege interesser, eer når reigionar bir Arne Garborg (foto: Heand) nytta ti å egitimere maktmisbruk og fanatisme, då er det viktig å kunne uttae seg kritisk om reigionar og reigiøse autoritetar.

11 Dei nynorske festspea Ivar Aasen-tunet juni 2014 Ørsta og Voda 11 Nordnorsk skrivekunst møter indiepop, new wave og postrock Kråkesøv i Uteamfiet Kråkesøv er eit modig og energisk band med ein stor tihengarskare. I mars 2014 gav dei ut sitt fjerde abum, kaa opp etter bandet sjøv. Laurdag 28. juni får du kjenne vinden av det vakraste Nord-Noreg har å by på nett no. Dei er kjende for sine særmerkte ydmetaforar i eit poetisk og nytenkjande ordeag på rotekte bodødiaekt. Musikkmedar Trine Aandah i P3 gjev det siste abumet terningkast fem: «Ingen av de ti åtene på det 32 minutter ange abumet er overfødige. Bandet åter både mer sutne og rutinerte enn tidigere. Låtskrivingen virker mer fokusert, og det er tett meom høydepunktene.» Kråkesøv er Jørgen Småda Larsen, Fredrik Osen, Kristoffer Undstad og Petter Undstad. I starten var dei nært knytt ti mijøet kring kuturhuset Gime og ein av Noregs mest aktive rockekubbar, X Rockekubb (XRK) i Bodø. Gjer det sjøv-mentaiteten har stått sterkt, og her har Kråkesøv gått føre. Som mange band i vår samtid vart Kråkesøv kjende nasjonat gjennom Urørt på NRK P3 og bransjefestivaen by:larm. Kråkesøv er eit rockeband med Kråkesøv (foto: Frank Huttopho) ei uredd stemme. Dette ser vi i mijødebatten, der dei særeg har engasjert seg mot ojeboring utanfor Lofoten og Vesteråen. Dei har også utfordra og gått sine eigne vegar i musikkbransjen, og i 2010 takka dei nei ti Statoi-stipendet på kr. Bassist Petter Undstad utmerkte seg sommaren 2013 som ein ihuga sjøbadar. Her kjem ein tydeeg enkje ti vår eigen Ivar Aasen, som også hadde gede av eit ordenteg sjøbad i ny og ne. Undstad er med dette utfordra ti å ta eit bad under Dei nynorske festspea, medan du er vekomen ti konsert med Kråkesøv! Laurdag 28. juni Uteamfiet, Ivar Aasen-tunet Kråkesøv Kr 250 / student og ungdom 200 / barn 150 Livet i fiterboba Dei som styrer vår digitae kvardag, styrer informasjonen vi får. Den digitae makta er samtaetema i Saen aurdag ettermiddag. Visste du at meir og meir av informasjonen du får på Internett, er pukka ut spesiet for akkurat deg? Stadig feire av oss får vårt dagege påfy av nyhende via sosiae medium og på digitae pattformer. Kvar gong du vitjar sosiae nettstader eer gjer eit søk på internett, forte du nettstaden noko om deg sjøv Laurdag 28. juni Saen, Ivar Aasen-tunet Digita makt fiterboba og kva type informasjon som interesserer deg. Dette nyttar nettstaden ti å fitrere innhadet du får sjå sik at det ska passe ti dine preferansar. Det du ser, er ikkje det same som ein annan person vie ha sett. Praktisk? Ja, men samstundes risikerer vi at viktige nyhende, ting som vi kanskje ikkje er så opptekne av, men som vi bør kjenne ti for å kunne deta konstruktivt i samfunnet, forsvinn ut av syne for oss. Vi vi ende opp med å berre diskutere det som igg innanfor vår eigen personege sirke, medan dei viktige avgjerdene i samfunnet bir tekne utan at vi veit om det? Detakarar i samtaen er meom andre Bente Kasnes, stipendiat ved UiO, Finn Myrstad i Forbrukerrådet, og Ragnhid Kristine Osen, anaysesjef i Amedia. Bente Kasnes (foto: Eirin Cathrine Lade) Finn Myrstad (foto: Forbrukerrådet)

12 12 Dei nynorske festspea Ivar Aasen-tunet juni 2014 Ørsta og Voda Avrusing frå sosiae medium Kor gad er du i teefonen din? Sjekkar du Facebook og nettaviser i ae edige stunder? Og ees også? Då er dette er arrangementet for deg. Du mangar sjøvkontro og treng hjep! Festspediktaren står ti teneste. Laurdag 28. juni Frå Aasen-tunet ti Høgetua Avrusing frå sosiae medium Gratis Eg synest du ska kome på avrusinga fordi du er ein Facebook- og smartteefonavhengig sask og du veit det! Det er den kare oppmodinga frå Agnes Ravatn. Ho har vore gjennom ei grundig avrusing sjøv og tibyd no røynsene sine ti festspepubikummet i tisteinga Avrusing frå sosiae medium. Eer, som ho sjøv kaar det: asosiae medium. I vakre omgjevnader ska kursdetakarane vandre frå Aasentunet ti Høgetua og gradvis kjenne ei ny verd opne seg. Tenk å få gå i skogen å sjå seg rundt utan å mede ti andre, utan å ta biete, utan musikk. Det bir sikkert ikkje berre enket, men det vi nok vere verdt det. I beste fa risikerer du å få tid ti overs etter denne eksjonen. Festspediktaren tek imot deg på Høgetua, som denne dagen er heit fri for digitae remediar, og retteiar deg om koreis du ska take vegen vidare. Sorgreaksjonar, abstinensar, tibakefa, press frå mijøet og ikkje minst den nye, game, verda som kjem ti å openberre seg for den einskide. Arrangementet er sjøvsagt gratis. Du ska ikkje ha den orsakinga. Agnes Ravatn (foto: Agnete Brun) Grunnova før og etter Ivar Aasen Sidan tysdag 6. mai 2014 k har Noreg hatt Grunnova på moderne nynorsk og gamadags bokmå. Ein av dei som systematisk brukte Grunnova i arbeidet sitt, var Ivar Aasen. Det ser ut ti at det var viktig for Ivar Aasen at fok, både som detakarar, arbeidarar og språkbrukarar i samfunnet, kunne veje kvar dei høyrer ti, seier professor Bjørn Kvasvik Nicoaysen. Det synspunktet utdjupar han i Ivar Aasen-minneforedraget fredag. I Noreg heng språk og demokrati nøye saman. Det bir bestemt okat om oppæringsspråket i skuen, iturgien i kyrkja eer administrasjonsspråket i forvatninga ska vere nynorsk eer bokmå. I det samiske forvatningsområdet med ti kommunar er samisk jamstit med dei to norske språka. Dette knyter språk tettare ti den poitiske kvardagen enn i mange andre and. Det har sine grunnar. At i 1836 viste 22 år game Ivar Aasen ti Grunnova då han sat på Sonør og tenkte ut kva som burde gjerast med språket i Noreg. Med Grunnova hadde innbyggjarane fått kare rettar, og Aasen meinte dei rettane inkuderte språkeg fridom. Den grunntanken føgde han kvar gong han skreiv prinsipiet og overordna om språkpoitikk, som i fororda ti grammatikken og ordboka. Han gjorde det tydeeg, men Bjørn Kvasvik Nicoaysen (foto: Eisabeth Tønnessen) varsamt, for enno var prentefridomen angt frå så ree som 100 i Grunnova kunne gi inntrykk av. Ivar Aasen står i ei spenning meom ein fransk og ein tysk tradisjon i nasjonstenkinga si, seier Bjørn Kvasvik Nicoaysen, som ti dageg arbeider ved Universitetet i Stavanger. Han meiner det er mogeg å spore nokre grunneggjande prinsipp i arbeidet ti Aasen som kan esast som ei toking av fokesuverenitetsprinsippet i Grunnova. Her ski Aasen seg frå seinare nynorsktenkjarar som hadde poitiske siktemå med arbeidet sitt, ti dømes Aasmund Oavsson Vinje og Arne Garborg. Bjørn Kvasvik Nicoaysen har skrive boka Omvegar fører engst, som viser koreis norsk skriftkutur har utvika seg frå taet og fram ti i dag. På Voda Voda omsorgssenter Skriftkutur gjennom 200 år Gratis Ivar Aasen (foto: C. C. Wischmann) omsorgssenter fredag forte Nicoaysen om om koreis stoda i norsk skriftkutur er i dag og koreis utvikinga har vore. Søstrene Guro og Synnøve Mykebust frå Stryn syter for vakker song Saen, Ivar Aasen-tunet Ivar Aasenminneforedraget: Ivar Aasen og Grunnova

13 Dei nynorske festspea Ivar Aasen-tunet juni 2014 Ørsta og Voda 13 Ord om ord, og poesi i før- sommarens fang Poesi i samspe med musikk, poesi som taar for seg sjøv og ord om ae orda i Noreg. Det er den mangfadige menyen på årets Aasenstemne som avsuttar Dei nynorske festspea. Arnfinn Haram var høgt respektert som både samfunnsdebattant, skribent og yrikar. Vi får møte den poetiske sida av dominikanarmunken i konsertprogrammet I førsommarens fang, med musikk av Odd Johan Overøye. Det musikaske andskapet er ope, og spenner frå den enke visa ti gjennomkomponert musikk med ekko både frå popuærmusikken, modernisme og gregoriansk tonespråk. Tråden gjennom det heie er tekstane og den gode meodien. Konserten er eit musikask møtepunkt meom profierte utøvarar frå uike formidingstradisjonar. Sopran Ann-Heen Moen syng ti toneføgje av Odd Johan Overøye på piano, Martin Högberg på gitar og Bergmund Skasien på bratsj. Af Kjeti Wagermo es og forte om Arnfinn Haram. Ord om ord Norsk Ordbok gjev ei fustendig framstiing av ordtifanget i dei norske diaektane og i nynorsk skriftspråk, med meir enn ordartikar. Ordboksprosjektet bir avsutta i år, men orda ever vidare. Prosjektdirektør Åse Wetås vi i stemnetaen snakke om den store og viktige kunnskapen dei nynorske språksamingane gjev oss om kven vi er og koreis vi oppfattar oss sjøve og kvarandre. Bruheim om Bruheim I 2014 er det 100 år sidan diktaren Jan-Magnus Bruheim bei fødd i Skjåk i Gudbrandsdaen. Han tok samtida si på pusen, men diktinga hans er ikeve tid- og stadaus. Eit sentrat tema er striden meom det vonde og gode, meom det yse og mørke. Programeiar for Aasen-stemnet, Magnhid Bruheim, vi ese feire dikt av 100-årsjubianten under avsutningsarrangementet for Festspea. (foto: Observatoriet, Lasse Berre, Tone Leksbø, Invid Pettersen, Eir Bue) Åse Wetås (foto: Annica Thomsson) Søndag 29. juni Uteamfiet, Ivar Aasen-tunet Aasen-stemnet Kr 200 / honnør, student, ungdom 150 / born 100 / famiie 500 Jan-Magnus Bruheim (foto: Kristian Hosar) Magnhid Bruheim (foto: Gudmund Moren) Ny norsk verdsborgar? handenett.no

14 14 Dei nynorske festspea Ivar Aasen-tunet juni 2014 Ørsta og Voda På bærtur med Nøtteiten I år er det 100 år sidan Af Prøysen vart fødd. Dette bir storeg markert i Prøysenåret Dei nynorske festspea er gade for å ta i mot Prøysenbandet og Nøtteiten, som vi vise oss veg gjennom Prøysen sitt univers. Frå Hompetitten ti Boa Pinnsvin, Heene Harefrøken, Sirkus Mikkeikski og mange feire. Af Prøysen skreiv barne- og vaksenitteratur på ringsakerdiaekt. Visene hans vart fokeeige, «Du ska få ein dag» bei kåra ti nasjonavisa for Noreg i «Nordmannen» kom på 2. pass. Barnebøkene om Teskjekjerringa gjorde Uteamfiet, Ivar Aasen-tunet På bærtur med Nøtteiten Konsert med Prøysenhusbandet Kr 100 / barn 50 / famiie 200 han verdskjend. Frå 1938 fekk han tekstar på trykk i Arbeidermagasinet. Starten på forfattarskapen, der det meste var på diaekt, var noveesaminga Dørstokken heme, som kom i Barnebokdebuten, Liebrors viser, kom i Den einaste romanen, Trost i takampa (1950), vart omarbeidd for scenen. Stykket vart første gongen oppført på Det Norske Teatret i Seinare vart det både fim og musika. I 1952 debuterte Prøysen i barnetimen for dei minste i NRK Radio. Han spea gitar og song viser, knytte saman med små historier om fru Boerud, game Marte og n Badrian. Mykje av det popuære stoffet kom etter kvart i bokform. Innsaga i andre NRKprogram, meom anna i Søndagsposten, var òg høgt skatta. Prøysen sama feire viser og gjorde gjendiktingar frå svensk og engesk av meom andre Esa Beskow, Wihem Moberg og Chares Sae. Saman med Inger Hagerup gjendikta han britiske barnerim. Prøysenhusbandet er gitarist og orkestereiar Frode Berntzen, trommesagar Mats Liehaug og atmuegmusikant Hogne Moe, som også er dageg eiar på Prøysenhuset. Moe arbeider mykje med born, musikk og teater, og har meom anna skrive bøkene og patene om Jonas i jungeen. Han Af Prøysen forte at Af Prøysen sine songar vert svært godt mottekne av barn over heie andet. Han bir ikkje engre overraska over at born kan mange av Prøysen sine songar, vers på vers, på rams. Prøysenhusbandet ser fram ti å treffe deg under Festspea, og vi ønskjer vekomen ti ei musikask reise i Prøysens rike songskatt for born. Lurivar presenterer: Grunnova Det eine jubieumsåret bit det andre i haen. Ikkje før er vi ferdige med å syngje Hipp, hurra for Ivar Aasen, så er vi i gang med å syngje grunnovsjubieumssongar. Det er jo berre heit festjubieumsfabuistisk, seier tunkatten Lurivar Lurivar er ein ordsamar av rang. Så enge han kan hugse har han sama på ord og uttrykk, og i år er det særeg mange grunnovsord å finne rundt omkring. Eg ska snuse meg inn på mange spennande setningar frå Grunnova og historia frå Demokrati? Kva er det for noko? Konstitusjon? Det rimar jo på kondisjon, men er ve ikkje heit det same? funderer Lurivar. Lurivar presenterer: Grunnova er ei spesiaframsyning for Festspea der tunkatten Lurivar (Maria Haseth) tek borna på ei reise gjennom Grunnova og tida kring unionsoppøysinga frå Danmark. Lurivar eikar med ord og Lurivar (foto: S. Osda, Aasen-tunet) setningar. Han tokar Grunnova hit og dit. Ja, av og ti går det itt ve angt, og borna og Lurivar sin makker må hjepe Lurivar på rett spor att. Ein god dose gjøgeri, itt avor, ei kype oppæring, ein smak av språk, eit godt må song og ein porsjon eik. Band at dette saman med nye over og overraskingar, så har du oppskrifta på famiieframsyninga Lurivar presenterer: Grunnova! Laurdag 28. juni Uteamfiet, Ivar Aasen-tunet Lurivar presenterer: Grunnova Kr 50 / famiie 150

15 Dei nynorske festspea samarbeider med foraga Mangschou, Samaget og Skad om eit eik- og konkurranseprega rebusøp med start på Ørsta fokebibiotek. Born i aderen 8 ti 12 år kan vente seg humor, spenning, monster, spionar og bestevener når inspirasjonen er henta frå tre uike bokseriar. Dei nynorske festspea Ivar Aasen-tunet juni 2014 Ørsta og Voda 15 Ørsta fokebibiotek ny festspearena Festspebøker for born Monsterboka er den fjerde boka i serien med nyskrivne nynorske fortejingar antoogiane som etter kvart har bitt kassikarar og sameobjekt i mange hus. Monsterboka er ei fantasifu og fargerik bok for heie famiien som fungerer både ti høgtesing og sjøvesing. Etter dei tre kritikarroste og prisøna første bøkene Godnattboka, Eventyrboka og Trøysteboka har forfattarane denne gongen utforska monsterunivers på humoristisk og nokre gongar itt skummet vis. Dei har spora opp både gigantisk store og Laurdag 28. juni Ørsta fokebibiotek Festspebøker for born Gratis bitte små, snie og semme, triste og gade monster. Boka er iustrert av Gunvor Rasmussen, som er uvaneg gad i nettopp monster. I Rekrutten av Robert Muchamore møter vi 12-årige James Adams, som kjem på barneheim etter at mora døyr. James får raskt tvisame venner, hamnar i såsskampar og bir arrestert for tjuveri. Men då Cherub oppdagar hans skjute taent, byrjar eit nytt iv som spion. I denne første boka i serien føgjer vi rekrutteringa av James ti organisasjonen og den knaharde opptaksprøva: 100 dagar med smertefu grunntrening. Han får også sitt første oppdrag, der James ska infitrere ei gruppe øko-fanatikarar som har panar om bioogisk terror. Kor store sjansar torer han å ta? I verste fa kan det bi med ivet som innsats. Møt også vesesøstera Lauren, Kye, Kerry og resten av CHERUB-ane! Den popuære serien om bestevenninne Hanna og Emma er skriven av Bente Bratund. Hanna si mor har fått seg kjærast, og han og dottera Ji ska kome på besøk. Emma seier at Hanna må ge seg. Det bir nesten som å få ei søster! Men Hanna er ikkje heit sikker. Synest ho det er greitt? Stikkord for denne serien er esegede, ettest, ett hekta, positiv, og amenn reasjonstematikk i fee-goodsjangeren. Rebusøpet vi utfordre fantasien, esehesten, systematikaren, hovudet, fysikken og skodespearen i borna. Vi startar arrangementet på Ørsta bibiotek og endar rebusøpet ved statuen av Ivar Aasen i Ørsta sentrum. Her vi det bi overraskingar og premiar ti ae detakarane. Den gruppa med fest rette svar får ein soid premie frå arrangørane. Graut og godt samarbeid Tradisjonen tru bir det frukost i tunet fredag morgon. Og ti dagens viktigaste måtid bir det fageg påfy frå næringsivet. Inspirert av den nye kokeboka ti Lasse Skjønning Andersen bir det servert graut på spennande vis denne morgonen. I tiegg ti den vanege frukosten ska det agast feire uike typar graut, med mykje godt attåt. Ae grautsortane er aga på korn frå Voda Eektriske Myne. Her ska vi vise at graut kan vere mykje meir enn den Kafeen, Ivar Aasen-tunet Frukost i tunet: Heit graut Kr 100 for frukost trauste havregrauten ein er vand med! Ti frukosten får vi gjester frå det okae og regionae næringsivet. Temaet for morgonen er kommunikasjon og regionat samarbeid, og feire aktørar i regionen ska dee erfaringar med oss. Eias Moe frå Voda Eektriske Myne ska snakke om koreis han driv næringsverksemd og Svein Sunde frå Gode vegar ska presentere røynser frå Eiksund- og Kvivsregionen, basert på ein fersk rapport frå Teemarksforsking. Aasmund Nordstoga set frukostgjestene i stemning med Grauten på Grut av Aasmund Oavsson Vinje. Frukosten er eit samarbeid med Kontaktpunktet Ørsta-Voda. Kokeboka Graut har sått godt an.

16 16 Dei nynorske festspea Ivar Aasen-tunet juni 2014 Ørsta og Voda Dei nynorske f Torsdag 26. juni Ivar Aasen-statuen, Ørsta Bomar ved bauta: Ivar Aasen-statuen Direktør Ottar Grepstad Kafeen, Ivar Aasen-tunet Festsperetten 2014 Komponert av festspediktaren Saen, Ivar Aasen-tunet OPNINGSHØGTID Festspediktar Agnes Ravatn Opningstae: Høgsterettsdomar Kar Arne Utgård Utdeing av prisen Årets nynorskbrukarar Aasmund og Odd Nordstoga Guro og Synnøve Mykebust Programeiar: Hide Mykebust Kr 150 / ungdom og barn Gametunet, Ivar Aasen-tunet Bomar ved bauta: Ivar Aasen-bautaen Festspediktaren es og kransar Ivar Aasen-bautaen Asong: Dei game fjei Gaeriet, Ivar Aasen-tunet Festspeutstiinga 2014 Ørnuf Opdah Opning ved fykeskutursjef Heidi-Iren Wedog Osen Gratis festspedagane Utstiinga står utover sommaren Uteamfiet, Ivar Aasen-tunet Aasmund og Odd Nordstoga Erand Dahen, Gjermund Siset og John Vinge Kr 375 i amfiet / 350 / ungdom og barn 200 / famiie Møre fokehøgskue, Ørsta Måbar Årets nynorskbrukarar 2014 Aasmund og Odd Nordstoga i samtae med Maria Parr Kr Kafeen, Ivar Aasen-tunet Frukost i tunet: Heit graut Svein Sunde, Aasmund Nordstoga I samarbeid med Voda E. Myne Kr 100 for frukost Saen, Ivar Aasen-tunet Medietimen Utdeing av Kuturdepartementets nynorskpris for journaistar Aasmund Nordstoga es Aasmund Oavsson Vinje Arrangør: NRK Nynorsk mediesenter Gratis Voda omsorgssenter Skriftkutur gjennom 200 år Bjørn Kvasvik Nicoaysen Guro og Synnøve Mykebust I samarbeid med Voda kommune Gratis Uteamfiet, Ivar Aasen-tunet På bærtur med Nøtteiten Konsert med Prøysenhusbandet Kr 100 / barn 50 / famiie Myneriet, Voda Kaffi, bokstaveeg tat Brit Bidøen es frå Sju dagar i august Kr 50 / ungdom Fug Føniks kaffibar, Ørsta Kaffi, bokstaveeg tat Rønnaug Keiva es eigne tekstar Kr 50 / ungdom Saen, Ivar Aasen-tunet Kven bestemmer kva som er norsk? Jon Hustad, Hide Sandvik og Jan Inge Sørbø i samtae med Audhid Gregoriusdotter Rotevatn Basisutstiinga, Ivar Aasen-tunet Makta i språket Opning av temautstiing Gratis Rokken, Voda Det vert ingen siger utan strid Kåring av vinnaren i teikneseriekonkurransen Egi Osen Guro og Synnøve Mykebust Den mangfadige scenen I samarbeid med Sunnmørsposten Kr Saen, Ivar Aasen-tunet Ivar Aasen-minneforedraget: Ivar Aasen og Grunnova Bjørn Kvasvik Nicoaysen Saen, Ivar Aasen-tunet Fritt fram Kva er språkeg fridom? Eisabeth Eide, Syfest Lomheim og Vebjørn Sture i samtae med Arve Sanda I samarbeid med Norsk PEN Saen, Ivar Aasen-tunet Litteratur med Landro: Festspediktar Agnes Ravatn Samtae med Jan H. Landro Nina Eisabeth Bøe og Aasmund Nordstoga es Saen, Ivar Aasen-tunet Makt og avmakt Fribyforfattar Mansun Rajih i samtae med Brit Bidøen I samarbeid med Norsk PEN Saen, Ivar Aasen-tunet Kvifor er dikting viktig? Marta Norheim, Jan Inge Sørbø og Einar Økand i samtae med Jan H. Landro Uteamfiet, Ivar Aasen-tunet Heene Bøkse Kr 250 / honnør og ungdom 200 / barn Saen, Ivar Aasen-tunet Baker Hansen Chet Baker på nynorsk Stian Andreas Andersen, Tore Fatjord, Kjeti Jerve, Thomas Husmo Liteskare og Sigurd Rotvik Tunestveit Kr 200 / ungdom Møre fokehøgskue, Ørsta Måbar Quiz om forbodne ord Syfest Lomheim Kr 100

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet organisasjonen Voksne for barn Født ti å skinne Tekster av ungdom som vet mye om ivet innedning Men Hvorfor var det ingen som gjorde noe? Ingen som hjap deg, eer noen gang forkart at det kanskje ikke bare

Detaljer

Lettvint løysing VALFRITT SIDEMÅL: Dette er heilt klart ei lettvint løysing, meiner Olin Johanne Henden i Sogn og

Lettvint løysing VALFRITT SIDEMÅL: Dette er heilt klart ei lettvint løysing, meiner Olin Johanne Henden i Sogn og Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2011 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Eventyr og fantasi Eit gjennomgåande trekk i bøkene er at dei har eit element av fantasi og eventyr i seg. Ragnar Hovland

Detaljer

Streik for nynorske læremiddel

Streik for nynorske læremiddel Medlemsblad for Noregs Nr. 4 oktober 2007 Lansert av elevane Arnfinn Kolerud har skrive ungdomsboka Zoomarferien. Marknadsføringselevane ved Måløy vidaregåande skule er vertskap for lanseringa. SIDE 24

Detaljer

KARI SVENDSEN,KARI STOKKE OG KARI DIESEN BJØRN EIDSVÅG / BAKSIA / STEIN P AASHEIM OLE PAUS / TRONDHEIMSOLISTENE

KARI SVENDSEN,KARI STOKKE OG KARI DIESEN BJØRN EIDSVÅG / BAKSIA / STEIN P AASHEIM OLE PAUS / TRONDHEIMSOLISTENE LÅVENDE SAKER 2015 KARI SVENDSEN,KARI STOKKE OG KARI DIESEN BJØRN EIDSVÅG / BAKSIA / STEIN P AASHEIM OLE PAUS / TRONDHEIMSOLISTENE Iren Reppen & Ingar Setten Kooen // Tom Wiy Rustad // Sjur Dagestad Mari

Detaljer

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai

Musikkblandaren. Rock n'lol. Prøver igjen. Lutefiskamerikansk. Vel strategisk MÅLBYTE. Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 april 2012 Rock n'lol Det var aldri noko slikt som dette her då me var små, seier Andreas og William Lindborg, som har laga ein

Detaljer

Heimover? Is nynorsk a better language? Ørstingen og voldingen

Heimover? Is nynorsk a better language? Ørstingen og voldingen 2 D E I N Y N O R S K E F E S T S P E L A 2 0 0 3 Ø R S T A O G V O L D A 2 5. 2 9. J U N I Programmagasin for DEI NYNORSKE FESTSPELA 2003 Utgivar: NYNORSK KULTURSENTRUM Indrehovdevegen 176 6160 Hovdebygda

Detaljer

litteraturdagar 2014 Flåm og Aurland 31. oktober 2. november 2014 Folkeleg Raus Levande www.nynorskelitteraturdagar.no Jahn Otto Johansen Geir Lysne

litteraturdagar 2014 Flåm og Aurland 31. oktober 2. november 2014 Folkeleg Raus Levande www.nynorskelitteraturdagar.no Jahn Otto Johansen Geir Lysne litteraturdagar 2014 Flåm og Aurland 31. oktober 2. november 2014 Jahn Otto Johansen Magnhild Bruheim Sylfest Lomheim Geir Lysne Bård Vegar Solhjell Lisbeth Dreyer Baste Bolstad Enver Izmaylov Folkeleg

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Kvifor byter dei mål?

Kvifor byter dei mål? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Sanninga om løgna Om ein skal skrive litteratur, må ein både vere ærleg, og lyge. I prosessen med å bearbeide noko

Detaljer

B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag. 125 år. Meir enn blad

B. Øvregård, leiar i Noregs Mållag. 125 år. Meir enn blad Nærblinde Folk er så nærblinde. I Vannylven lèt dei vere å tipse oss om den elleve meter høge solsikka si. Dei er usikre på om ho eigentleg er så fin. Men det er ho jo, seier Linda Eide. Side 12 13 Foto:

Detaljer

Løyver seks millionar

Løyver seks millionar Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 desember 2008 Suksess for Øyehaug Romanen Vente, blinke skal ut i to bokklubbar. Gunnhild Øyehaug har fått mykje merksemd og

Detaljer

Delt høyring Det er viktig å hugse på at dette er ei reell høyring, der nemnda enno er open for innspel. Foto: Språkrådet

Delt høyring Det er viktig å hugse på at dette er ei reell høyring, der nemnda enno er open for innspel. Foto: Språkrådet Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 2 februar 2011 På glid Kan hende burde det kome ei bok der Neikob kjem best ut av det, seier forfattar Kari Stai. Side 26 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Illustrasjon:

Detaljer

Utfordringar i kø. Heidersmedlem

Utfordringar i kø. Heidersmedlem Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2010 Heidersmedlem Eg kjenner meg stolt over at Mållaget meiner eg har gjort ein innsats for nynorsken, seier Guri Vesaas.

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald.

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald. Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Skrivekløe Marit Eikemo har blitt leiar for Litteratursymposiet i Odda. Det er for å få meir tid til å skrive. Delvis.

Detaljer

16.-19. september 2010. Program. - det gjeng an å leva i kvardagen òg

16.-19. september 2010. Program. - det gjeng an å leva i kvardagen òg 16.-19. september 2010 Program - det gjeng an å leva i kvardagen òg Festivalsjef Espen Eide Foto: Jorid Lekve Eide Velkomen! Tema for årets festival er at det gjeng an å leva i kvardagen óg. Med Hauge

Detaljer

FESTSKRIFT. 01.09.2014 NRK Nynorsk mediesenter 10 år

FESTSKRIFT. 01.09.2014 NRK Nynorsk mediesenter 10 år FESTSKRIFT 01.09.2014 NRK Nynorsk mediesenter 10 år «Nynorsk mediesenter har vært en berikelse», skriv Stein Bjøntegård, publiseringsredaktør i NRK Nyhende i dette attersynet på 10 års drift. «Utan Nynorsk

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s.

Dei har henta tre frå JULESKOGEN. s.46-48. Møt Liv Haram Abbou s. 8. Jul med sjel s. 25-28. Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 06 ADVENT 2014 Dei har henta tre frå JULESKOGEN s.46-48 Møt Liv Haram Abbou s. 8 Jul med sjel s. 25-28 Sykla i veggen og vart hobbyfotograf s. 38 2 DET GODE SAMVÆRET

Detaljer

SNO. Øistein Sørensen: teresser med adskillig styrke. FRA MARX TIL

SNO. Øistein Sørensen: teresser med adskillig styrke. FRA MARX TIL Stiftesen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Spør ikke: «Hva kan andet gjøre for meg?". Men: «Hva kan jeg gjøre for det». John F. Kennedy Nr. 1-1984 - 33. årgang Løssag kr. 5, Car von Ossietzky Nasjona Saming

Detaljer

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5

Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7. 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2013 Kringkastingsprisen til Ingunn Solheim Intervju side 6-7 200-årsjubileum for Ivar Aasen Stemningsrapport side 3-5 Ny kringkastingssjef Intervju side 8-9

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

Den store opningshelga

Den store opningshelga SYNSTE MØRE TORSDAG 9. SEPTEMBER 2010 1 TORSDAG 9 SEPTEMBER 2010 NR 32 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Går ut over livskvaliteten Sjølv på ein dag med gunstig vind og liten aktivitet ved Sibelco Nordic si verksemd,

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 17. JUNI 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 17. JUNI 2010 1 TORSDAG 17 JUNI 2010 NR 23 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Passerer tusen i hundre Oddvin Kragset har passert 1000 spelte A-lagskampar. I går kveld vart det markert på Eidsåvoll - etter at vår deadline var ute.

Detaljer

God jul! Opningstider: God jul og godt nytt år! Tysdag 23. desember 2003 Nr. 48 Årgang 24 Laussal kr 15,-

God jul! Opningstider: God jul og godt nytt år! Tysdag 23. desember 2003 Nr. 48 Årgang 24 Laussal kr 15,- Tysdag 23. desember 2003 Nr. 48 Årgang 24 Laussal kr 15,- God jul! Opningstider: Julaftan kl. 09.00 13.00 Romjula kl. 10.00 16.00 Nyttårsaftan kl. 09.00 15.00 6215 Eidsdal Tlf. 70 25 90 09 Faks 70 25 90

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2011 @

MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2011 @ MEDLEMSBLAD FOR KRINGKASTINGSRINGEN NR. 2, 2011 @ kringkastingsprisen, allmennkringkastingsrapporten, media & minoritetsspråk Leiar NRK må ta nynorskkravet på alvor Den 6. juni la Medietilsynet fram Allmennkringkastingsrapporten.

Detaljer

Lat oss teste synet ditt! PERIODISK KØYRETY- KONTROLL

Lat oss teste synet ditt! PERIODISK KØYRETY- KONTROLL SYNSTE MØRE TORSDAG 29. APRIL 2010 1 TORSDAG 29 APRIL 2010 NR 16 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Vitja skulen Ho lærte å plystre Jørn Hoel sine songar då ho var hos han, men papegøyen som og har tilhøyrt Kon- Tiki-museet

Detaljer