Årsmøte 12. mars 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 12. mars 2014"

Transkript

1 Årsmøte 12. mars 2014 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Onsdag 12. mars Sted: Fruene Haugestad, (Haugestadbakken, Lier) Tid: (lunch serveres før årsmøtet, fra 11-12) Saksliste for Årsmøte 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to møtedeltakere til å underskrive protokollen 3. Årsmelding og regnskap for Budsjett og konsulenthonorar for Arbeidsplan for Valg 7. Fastsettelse av godtgjørelser

2 Program for dagen 12. mars Sted: Fruene Haugestad, Haugestadbakken, 3400 Lier Tid: 11: :00-12:00 Varmlunch 12:00-13:30 Årsmøte 13:45-15:00 Gartnerivandring hos Myrhaug Gartneri DA, Vestsideveien 11, 3400 Lier Myrhaug Gartneri produserer både økologisk og konvensjonell agurk. På økologisk agurk er de ledende i landet. Mye har skjedd siden årsmøtet var på gartnerivanding der i 2007! Påmelding pga bespisning til Liv Knudtzon innen fredag 7.mars. Mobil: E-post: 2

3 3. Årsmelding og regnskap for 2013 Innledning 2013 har vært et utfordrende og krevende år for NLR Veksthus. Utfordrende med mange spennende arbeidsoppgaver hos medlemmer og i prosjekter, krevende i forhold til økonomi og tidspress. Årsresultatet for 2013 viser et underskudd på kr Medlemmer, støttemedlemmer og samarbeidspartnere NLR Veksthus hadde per medlemmer fordelt slik: Jeløy (20), Lier (18), Trøndelag (17), Jæren (23), Hordaland (20), Agder (14) og informasjonsmedlemmer (20). Med 7 innmeldinger gir dette totalt en økning på ett medlem i forhold til Dette er første gang på over 10 år at vi har hatt positiv utvikling av medlemsmassen! Årsmøtet i 2013 ble avholdt 7. mars på Balke gård i Rygge. Det var 9 stemmeberettigede bedrifter til stede og i tillegg tre av NLR Veksthus sine rådgivere, Gunnar Larsen, Silje Stenstad Nilsen og Liv Knudtzon. NLR Veksthus, hadde i 2013, 21 betalende støttemedlemmer i form av bedrifter tilknyttet næringen. Støttemedlemmene får tilgang på faglig informasjon og muligheter til å annonsere i medlemsskriv og årsmelding samt ha logo med link på vår hjemmeside, og NLR Veksthus får litt ekstra inntekter. Vi viser ellers til oversikt over våre støttemedlemmer for 2013 på siste side. Styret Styret har i 2013 bestått av: Leder: Magne Bergerud, personlig vara Roar Bjerke, avd. Jeløy Nestleder: Anders Hafskjold, personlig vara Inger Iren Eriksrud, avd. Lier Styremedlem: Bjørn Ystgård, personlig vara Magnus Bredeli, avd. Trøndelag Styremedlem: Anne Grete Berge, personlig vara Thomas Lyssand, avd. Hordaland Styremedlem: Jarle Jakobsen, personlig vara Frode Jarnes, avd. Agder Styremedlem: Trond Hodne, personlig vara Jostein Eikeskog, avd. Jæren Styret har hatt ett fysisk styremøte og et telefonstyremøte i På styremøtene er det behandlet i alt 14 saker. Personell Staben av ansatte har vært stabil gjennom året, med generelt lavt sykefravær. Liv Knudtzon, daglig leder, avdeling Jeløy Gunnar Larsen, økonomi- og regnskapsansvarlig, avdeling Trøndelag Annichen Smith Eriksen, avdeling Jæren Magne Berland, avdeling Hordaland Silje Stenstad Nilsen, avdeling Lier, tilbake fra barselpermisjon i februar. 3

4 Virksomheten i NLR Veksthus Rådgiverne i NLR Veksthus jobber tett sammen og trives i et stabilt og velfungerende team. I tillegg til den daglige kontakten rådgiverne imellom, har vi hatt tre fysiske samlinger i løpet av året hvor. Vi har gode erfaringer med disse fysiske samlingene til idemyldring, planlegging og informasjonsutveksling. Gartneribesøk er en viktig del av vårt arbeid. Totalt har vi vært ute på 548 gartneribesøk i løpet av Medlemsblad og hjemmeside Nytt fra NLR Veksthus ble i 2013 utgitt elektronisk i 11 nummer. Redaktør har vært Silje Stenstad Nilsen. Silje har stått for utsending av medlemsskrivet på e-post og har også tatt seg av støttemedlemmenes annonsering. I tillegg til vårt eget medlemsskriv har vi i 2013 også vært med på felles medlemsmail med NLR Viken. Hjemmesidene er holdt oppdatert og utviklet videre. Besøksrapportene er tilgjengelig når hver enkelt bedrift logger inn. Ca 2/3 av medlemmene har bedt om passord og adgang til hjemmesidene. Avdeling Jeløy, Liv Knudtzon Medlemsbesøk Jeg har gjennomført 86 gartneribesøk gjennom året, hvorav 76 i avdeling Jeløy og 10 i avdeling Agder. Av dette er 29 ekstrabesøk som totalt utgjør 64 timer. Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i januar Felles rådgiversamling for veksthus, Gjennestad 8. februar Telefonstyremøte for valgkomiteen i NLR Veksthus 14. februar Telefonstyremøte i NLR Veksthus 7. mars Årsmøte NLR Veksthus, gartnerivandring hos Andersen gartneri, Råde 10. april Gartnerivandring med Hordalandsgartnere 12. april Gartnerivandring med Trøndelagsgartnere i Østfold 24. april Skadedyrkurs del1, Bryn Gartneri 3. juni Skypemøte med plantevernprosjektet 6. juni Oppsummeringsmøte sommerblomster mm 19.september Rådgivermøte på skype angående prosjekter og arbeidsfordeling ut året. 9. oktober Erfaringssamling integrert plantevern Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter i januar Møte om UMB prosjektet, Ås 18. januar Møte med NLR Viken januar NLR-møte på Klækken, "rådgiververktøy og salgbare produkter" 8. februar Telefonmøte med valgkomiteen i NLR Veksthus 19. februar Møte om prosjekt "VeksthusDynamikk" 26. februar Møte hos Mattilsynet om Off-label mm 4

5 28.februar Møte med firma om LED-lys, Gjennestad 1. mars Skypemøte med rådgiverne i NLR Veksthus og NLR Viken tema erfaringsutveksling, utplantingsplanter og int. plantevern 6. mars MelduggFri, prosjektmøte på Ås 12. mars Fagutvalgsmøte mars NLR, sentralt årsmøte, Gardermoen 10. april Handelsplassen, besøkende 24. april Møte med NLR Viken 26. april Økonomimøte med Gunnar, Gjennestad 24.mai Eu-søknadskurs, Bakkenteigen 4. juni Møte i strategisk råd for plantehelse, Oslo 5. juni Møte hos Fylkesmannen i Vestfold. Tema; Karanteneskadegjørere i veksthus 19. juni G3, Åpen dag i Grimstad 20. juni Fagutvalgsmøte 24. juni Møte med Bioforsk Ås, avrenning fra Veksthus 27. juni Møte med Ciris, Silje Wolff, prosjekt om vannrensing 1. juli Skypemøte i prosjektgrublegruppen 21. august Sommerblomstdag med LOG, Gjennestad 3.-5 september Rådgivertur til Danmark, med gartneribesøk og besøk hos Gartnerirådgivningen og Agrotech. 10. september Styremøte NLR Veksthus, Gjennestad 18. september Handelsplassen, Gjennestad 27. september Holde innlegg på samling hos Mattilsynet, kurs og karanteneskadegjørere 8. oktober Prosjektmøte i MelduggFri, Kristian Guren oktober Delta med Stand på Gartnerdagene, Gjennestad november Kursuke NLR, Tønsberg 14. november Strategisk råd for plantehelse, møte i Oslo 28. november Møte om off-label med Mattilsynet, Ås 2. desember Takseringskurs med NGF, Gjennestad 3. desember Fagutvalgsmøte 19. desember Julelunsj på grønt fagsenter Daglig leder arbeid Alle rådgiverne har vært involvert i budsjettarbeidet og vi har hatt skypemøter for å få til en god fordeling av arbeidsoppgaver rådgiverne i mellom. På september hadde vi et oppfølgingsmøte der vi gjorde opp status og planla aktivitet ut året med særlig vekt på prosjektarbeid. I oktober/november ble medarbeidersamtaler gjennomført med de ansatte sammen med styreleder. Daglig leder har møtt som representant for NLR Veksthus på en del eksterne møter. 5

6 Prosjektarbeid Plantevernprosjektet Besøk angående biologisk plantevern og planer for utsett av nyttedyr og rapportskriving fra besøk som har omhandlet plantevern har vært en viktig del av prosjektarbeidet i år. I tillegg er det gjennomført en erfaringssamling for integrert plantevern og skrevet to plantevernsnutter til Gartneryrket. Jeg har arbeidet 41 timer på prosjektet. VekstDynamikk Har vært med på prosjektmøter. Utviklingsmidler, felles plantevern Har deltatt på møter i strategisk forum for plantehelse og deltatt på møte hos Mattilsynet om off-label ordningen og holdt innlegg på kurs for Mattilsynet. Jobbet 34 timer totalt. Handlingsplanmidler Jeg har vært med å gjennomføre et praktisk sprøyteforsøk mot trips i prydplanter i veksthus, i tillegg samlet inn larver til forsøk hos Bioforsk med et bakteriepreparat og vært litt involvert i et vekstreguleringsforsøk med tilsetningsstoffet Elasto. Har jobbet 60 timer totalt. Melduggfri Har deltatt på prosjektmøter og koordinert melduggregistreringer i deltakende gartnerier, samt utført enkle registreringer i to av gartneriene. Totalt 61 timer. Fokus på plantehelse i gartnerier økt kunnskap om karanteneskadegjørere Har utviklet kurs om karanteneskadegjørere sammen med Magne Berland og bidratt med bilder og annet stoff til hjemmesidene med dette temaet. 25 timer totalt. Annet Har vært engasjert av Fylkesmannen i en del karanteneskadegjørersaker. 105 timer totalt. Medlemsskriv og artikler Har bidratt med artikler i medlemsskriv nr 2,4,9,10 og 11. Nyttige kurs om skadedyr og nyttedyr, GY nr 3/13 Omfattende bruk av biologiske nytteorgansimer i veksthus, GY 11/13 Karanteneskadegjørere nettside og kurs, GY nr 12/13 Avdeling Lier, Silje Stenstad Nilsen Tilbake fra fødselspermisjon 12.februar. Medlemsbesøk Totalt antall besøk i avd. Lier: gartnerier benytter seg av ekstrabesøk 6

7 Hvorav antall ekstrabesøk:52 3 gartnerier blir fulgt opp av økoprosjektet Hvorav antall besøk på økologisk: 22 Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i februar Gartneribesøk hos Espedal med Niels Holmenlund, Azelis 7. mars Årsmøte i NLR Veksthus Balke gård, Rygge i Østfold 28.august Gartneribesøk med Jørgen Ågesen hos Utenga Gartneri og Sandaker 30.september Gartneribesøk og møte med Jørgen Arnt og Thomas Holz hos Myrhaug Gartneri 9. oktober Gartnerivandring og erfaringssamling hos Leangen Gård i Asker Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter i februar Møte SKP, nytt UMB prosjekt: Veksthusdynamikk 28.februar Møte om LED lys med Kristoffer Lindback-Larsen 6.mars Møte på Ås i MelduggFri prosjektet 7.mars Årsmøte i NLR Veksthus, Balke Gård Østfold 21.mars Møte MelduggFri hos Guren Gartneri, praktisk planlegging 9.mars Planleggingsmøte Øko Prosjektet, Thomas 11.april Møte med Gps i Lier, Marked og pris på agurk april Tur til Island: Tema: Salat og Krydder, arrangert av Rijk Swaan 15.mai Planleggingsmøte Øko Prosjektet, Thomas 24.mai Eu-søknads kurs, Bakkenteigen 27. mai Telefonmøte med referansegruppen til forprosjekt om spiselige blomster 3. juni Skypemøte med rådgiverne om erfaringer med integrert plantevern 6.august Gartneribesøk og møte med politikere i Lier 16.august Økofestivalen, Sande 3.-5.september Fagtur Danmark med alle veksthusrådgiverne 18.september Handelsplassen Gjennestad 3. oktober Seminar om lys og Biologisk bekjempelse. Arr.: Bioforsk Plantehelse 8.oktober Møte i prosjekt melduggfri hos Guren Gartneri 23. oktober Gartnerdagene på Gjennestad oktober Konferanse, Wageningen UR 17.oktober Økologifagdagen, Nofima Ås 1.november Møte med UMB studenter om økologisk prosjekt, Tønsberg november Tur med Agurkklubben til Spania november NLR Kursuke. Tema Veksthus. 13. november Oppsummerings - møte for agurk og tomat desember Arrangert julebord for avdeling Lier med oppsummering av sesongen 19.desember Julelunch Grønt Fagsenter 7

8 Prosjektarbeid Økologisk rådgiving av veksthusgrønnsaker og krydder Økoprosjektet går ut på og veilede gartnerier med økoproduksjon og gartnerier som vil kjøre forsøk med økologisk. I år har interessen fra to av gartneriene som tidligere har hatt forsøk vært liten, slik at det meste av tiden går til å veilede de 3 gartneriene som driver økologisk produksjon på heltid. Økobesøk har ofte blitt utført sammen med Thomas Holz fra NLR Østafjells, som er ansatt som prosjektleder hos Fylkesmannen i Vestfold på prosjektet:» Vestfold som foregangsfylket på økologiske grønnsaker». Hans timer er blitt dekket opp av Foregangsfylket. Vi har sammen besøkt Finstad Gartneri på krydder og Myrhaug Gartneri på agurk ca. hver 14 dag. Martin Danielsen på tomat har fått ett besøk til nå. Etter hvert besøk blir det ofte skrevet rapport med bilder. Plantevernprosjektet Mye av rådgivningen som blir gjennomført i avdeling Lier handler om plantevern; sjekk av nyttedyr og skadedyr, limfelleregistrering og skifting av limfeller. Har i tillegg arrangert en erfaringssamling og skrevet en plantevernsnutt til Gartneryrket. Spiselige blomster Sitter i referansegruppen. Har deltatt på to telefonmøter. Kulturklubb: Agurkklubben Deltatt på telefonmøter Arrangert og deltatt på tur til Spania i november. Forsøk Smaksforsøk i agurk i samarbeid med Bioforsk. MelduggFri uttesting av UV-lys i agurk. Sprøyteforsøk mot meldugg i agurk. Medlemsskriv og artikler Jeg har bidratt med artikler til medlemsskrivet nr 2,4,5,7,8,10 og 11. Redaktør for Nytt fra NLR Veksthus. Jeg har skrevet plantevernsnutt til Gartneryrket (GY) nr 7. Avdeling Trøndelag, Gunnar Larsen Medlemsbesøk Det er gjennomført 40 medlemsbesøk i I Trøndelag var det 1 gartneri som benyttet seg av ordningen med betalte ekstra besøk. I tillegg har jeg hatt oppfølging av tomatene på Mære Landbruksskole gjennom Prosjekt Varmelager. 8

9 Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i mars Årsmøte i NLR Veksthus Balke gård, Rygge i Østfold 14.mars Potteplantegruppe Ekra Gartneri 4.april Potteplantegruppe Leira og Drivstua april Gartnertur til Østfold 24. april Erfaringssamling plantevern med Annichen Smith Eriksen hos Vikans Produksjon i Trøndelag. 17.september Potteplantegruppe Ekra Gartneri 1.oktober Potteplantegruppe Tingstad og J.Viken 16.oktober Potteplantegruppe Vikans Gartneri 31.oktober Potteplantegruppe Leira og Drivstua 3.desember Julevandring med NTGL på Frosta, Vangberg og Tingstad Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter i januar Møte i styringsgruppa for prosjekt energirådgiving NGF, Oslo 15. januar Møte om UMB om prosjekter 16. januar Fagsamling på Gjennestad for Veksthusrådgiverne: 26.april Økonomimøte med Liv på Gjennestad 14.mai Besøk hos Trollåsen Tomat møte med CMT 21.juni Møte i styringsgruppa for prosjekt energirådgiving NGF, Drammen 27.juni Møte på Gjennestad med Silje Wollf fra Ciris 13.august Møte med Provekstteamet 22.august Sommerblomstdag LOG, Stjørdal september Fagtur med rådgiverne til Danmark. 10. september Styremøte Gjennestad november NLR Kursuke. Tema Veksthus. 2. desember Takseringsmøte Gjennestad Prosjektarbeid Plantevernprosjektet Rådgivning i integrert plantevern i veksthus Arbeidet har bestått i organisering av en erfaringssamling i Trøndelag. Noen medlemsbesøk har vært spesielt rettet mot integrert plantevern og er ført her. I tillegg har jeg bistått med publisering og oppdatering av artikler og lister på hjemmesidene. Jeg har skrevet en plantevernsnutt til Gartneryrket (GY): Nyttedyr i markedsføringen. Til sammen er 25 timer notert. Veksthusdynamikk (UMB-prosjektet). Telling av limfeller: 9 timer. Utviklingsmidler plantevern Har jobbet videre med database blanding og skade av plantevernmidler. 15 timer. Utviklingsmidler grublegruppe og ProVekst Grublegruppa har som oppgave å komme opp med nye felles søknader til prosjekt. Har hatt møter og deltatt i søknadsskriving for nytt Provekstprosjekt men vi fikk dessverre avslag. 9

10 Karanteneskadegjørere Har laget ferdig system for å legge inn og hente fram informasjon om skadegjørere i database på web. Arbeidsforbruk 26 timer. Varmelagring, Mære Har dreid seg om oppfølging av vekst og klimastyring i tomatkulturen og å være bindeledd mellom forskerne (NTNU, Gether AS) og skolen. Det er notert 121 timer til varmelageret og 32 timer til oppfølging tomat. Undervisning Har hatt undervisningsstilling i 49,5% 1.halvår og 64,3% 2.halvår. Underviser i Matematikk (R1) og er frikjøpt til videreutdanning fysikk for andre halvår (dette vil sannsynligvis fortsette slik til sommeren 2015). Medlemsskriv og artikler Dette året har jeg bidratt med en artikkel, til medlemsskriv nr 4. "Nyttedyr i markedsføringen" Gartneryrket 10/2013. Web Jeg har hatt ansvar for vedlikehold og videreutvikling av våre hjemmesider. Økonomi og regnskap Jeg har notert 185 timer på regnskap dette året (ca 10%). Avdeling Jæren, Annichen Smith Eriksen Medlemsbesøk Jeg har gjennomført 178 medlemsbesøk i 2013, hvorav 152 besøk i Rogaland, 19 besøk i Agder og 7 besøk i andre distrikt. I avd. Jæren var det 73 % (17 gartnerier) som benyttet seg av ordningen med betalte ekstra besøk. Gartneribesøk er en viktig del av arbeidsoppgavene og de gir verdifull kunnskap og kompetanseheving både for gartneren og rådgiveren. Gartnerivandringer/møter/kurs arrangert i februar Gartnerlunsj hos Hodne gartneri. 21. mars Skadedyrkurs, del 1 og 2 hos Aase gartneri 4. april Skadedyrkurs, del 1 og 2 hos Aarbakke gartneri. 5. april Skadedyrkurs, del 1 og 2 hos Øksnevad vgs. 10. april Skadedyrkurs, del 1 og 2 hos Norsk Agurk. 12. april Gartnerivandring erfaringssamling plantevern. J. Wiig gartneri. 17. april Gartnerivandring erfaringssamling plantevern Bjørkevoll gartneri i Hordaland 24. april Gartnerivandring erfaringssamling plantevern Vikans gartneri i Trøndelag. 2. mai Skadedyrkurs, del 1 og 2 hos Grude gartneri. 28. mai Gartnerivandring og erfaringssamling plantevern hos Lauvsnes gartneri. Arr. NLR Veksthus og Rogaland gartnerlag. 4. juni Skadedyrkurs del 1 og 2 hos Miljøgartneriet 11. juni Skadedyrkurs del 1 hos Kryddergarden avd. Horpestad. 10

11 22. august Gartnerivandring erfaringssamling plantevern Hesnes gartneri 27. august Gartnerivandring og erfaringssamling plantevern hos Johannes Wiig. Arr. NLR Veksthus og Rogaland gartnerlag. 13. september Gartnerivandring og erfaringssamling hos Vea gartnerskole. 13. september Kurs om integrert plantevern i veksthuskulturer for gartnerkurset ved Vea. 26. september Gartnerivandring erfaringssamling plantevern Aarbakke gartneri. 9. oktober Gartnerivandring og erfaringssamling hos Ra gartneri i Vestfold 9. oktober Gartnerivandring og erfaringssamling hos Leangen Gård i Asker 24. oktober Skadedyrkurs del 1 og del 2 for Øksnevad vgs. Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter i januar Styremøte og ekstraordinært årsmøte i RLP 15. januar Møte om UMB-prosjektet 16. januar Fagsamling for veksthusrådgiverne på Gjennestad januar IPM i Essen i Tyskland 25. januar Dialogmøte med Planteklinikken 8. februar Telefonmøte i Styringsgruppen i Plantevernprosjektet 1. mars Skypemøte med rådgiverne i NLR Veksthus og NLR Viken. Tema erfaringsutveksling utplantingsplanter og integrert plantevern. 7. mars Styremøte i Rogaland gartnerlag 12. mars Telefonmøte i fagutvalg veksthus 20. mars Årsmøte i Rogaland gartnerlag 9. april Årsmøte og styremøte i Rogaland Landbrukspark 15. april Møte med Fylkesmannen i Rogaland om forprosjekt om avrenning fra veksthus 22. mai Telefonmøte i styringsgruppen i Plantevernprosjektet 27. mai Telefonmøte med referansegruppen til forprosjekt om spiselige blomster 3. juni Skypemøte med rådgiverne om erfaringer med integrert plantevern 6. juni Skypemøte med rådgiverne: tema erfaringer med sommerblomster 2013 og om Prosjektgruplergruppen 19. juni Møte med LMD om handlingsplanmilder. 20. juni Telefonmøte i Fagutvalg veksthus 26. juni Styremøte Rogaland Landbrukspark og dialog møte med Regional partnerskap. 1. juli Skypemøte i prosjektgrublergruppen. Tema: planlegging av prosjekter 17. august Stod på stand for NLR Veksthus på Tomatfestivalen på Finnøy 29. august Telefonmøte i styringsgruppen i Plantevernprosjektet september Fagtur til Danmark med rådgiverne på veksthus. 11. september Styremøte i Rogaland LandbruksPark 30. september Telefonmøte i Fagutvalg veksthus 3. oktober Seminar om lys og Biologisk bekjempelse. Arr.: Bioforsk Plantehelse 4. oktober Møte om planlegging av mulig nytt prosjekt om biologisk bekjempelse og bruk av lys. 11

12 23. oktober Gartnerdagen på Gjennestad 6. november Telefonmøte i styringsgruppen i Plantevernprosjektet 7. november Åpen Dag hos VekTek 11. november Holdt innlegg om «Oppsummering av erfaringssamlingene i plantevernprosjektet i 2013» og «Oppsummering av Bioforsk seminar 3/10, 2013: lys og Integrert plantevern» på Kursuka til NLR. 13. november Innlegg om «Oppsummering av plantevernsesongen 2013» på Oppsummerings-møte for agurk og tomat november Innlegg om IPM i veksthus i Norge på IPM utdannelses dag for Gartnerrådgivningen i Danmark. 1. november Møte om Arenaprosjektet. 27. november Styremøte i RLP. 27. november Styremøte i Rogaland Gartnerlag 3. desember Møte om tilgang på biologiske og kjemiske plantevernmidler til veksthuskulturer. Annet: 5. februar, 27. mai og 14.juni, 19.september og 19. november var det møte med Trine Eggen om planleggingen av forprosjektet med avrenning fra veksthus. Gartneribesøk med Kurt de Rodder fra Koppert 12. april og med Steen Borregård fra Borregaard Bioplant 4. juni. Prosjektarbeid Plantevernprosjektet Rådgivning i integrert plantevern i veksthus Landbruks- og Matdepartementet har bevilget midler årlig siden 2006 til rådgivning i integrert plantevern i veksthuskulturer. Arbeidet ble i 2013 gjennomført av rådgiverne i NLR Veksthus og NLR Viken. Hensikten med prosjektet er å redusere bruken av plantevernmidler og øke bruken av nyttedyr i de veksthuskulturene der det er mulig. I 2013 ble det prioritert arbeid med felles rådgivnings tiltak, slik som skriftlig informasjon og gartnerivandringer. Det ble arrangert 10 gartnerivandringer med temaet: «Erfaringsutveksling om integrert plantevern.» Totalt var det 192 personer på disse samlingene. Det er skrevet 36 artikler om integrert plantevern i regi av prosjektet. Det ble jobbet spesielt med å få biologisk bekjempelse til å fungere bedre mot amerikansk blomstertrips i utplantingsplanter og mot hærmygg i julestjerne og å optimalisere bruken av rovmidd i tomat og agurk for å redusere kostnadene. Utviklingsmidler, felles plantevern Målet med utviklingsmidlene er å jobbe for å øke tilgangen på kjemiske- og biologiske plantevernmidler. Jeg har hatt kontakt med Bioforsk, plantevernfirma, Mattilsynet og rådgiverne om diverse saker angående tilgang på kjemiske og biologiske plantevernmidler, bl.a. om Turex, Confidor, Movento og Vectobac og spredemiddelet Elasto. I tillegg har jeg også kommet med innspill til utformingen av SSB sin spørreundersøkelse om bruk av plantevernmidler i 2012 og om behov for middelprøving hos Bioforsk. Det er sendt klage på avslag om dispensasjonssøknaden for Teppeki mot bomullsmellus i morplanter i et gartneri, men klagen ble avslått. Søknaden om dispensasjon for Amistar og Acrobat mot pelargoniumrust i prydplanter i veksthus ble godkjent. Jeg har deltatt på møter 25/1, 12

13 19/6, 3/10, 15/11 og 3/12. Se oversikt "Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter i 2013". Forprosjekt «Produksjon av spiselige blomster i veksthus» Hensikten med forprosjektet er å få samle informasjon om produksjon av spiselige blomster, undersøke hva som produseres i Norge i dag, lage en liste og finne informasjon om aktuelle planteslag. I tillegg til egeninnsats fra NLR Veksthus er det bevilget midler fra NGF sitt FoU-fond og Fylkesmannen i Rogaland ved Landbruksavdelingen (BU-midler). Det har blitt gjennomført to telefonmøter. Prosjektet har også leid in Tonje Bergh, Plantmania siden hun har spesialkompetanse på dette fagområdet. Forprosjekt «Redusert avrenning av plantevernmidler fra veksthus» Hensikten med forprosjektet er å innhente kunnskap og etablere kontakter med fagmiljøer. Målet er å søke om et hovedprosjekt for å utvikle behandlingsmetoder for å redusere avrenningen av plantevernmidler fra veksthus. Forprosjektet gjennomføres av Bioforsk Særheim ved forsker Trine Eggen og Annichen Smith Eriksen, NLR Veksthus og er finansiert med midler fra Fylkesmannen i Rogaland. I 2013 ble det gjennomført en kartlegging av 19 veksthus i Rogaland om avrenning fra veksthus og håndtering av planteavfall. Rogaland Landbrukspark Jeg sitter i styret i Rogaland Landbruks Park og i 2013 deltok jeg på 5 styremøter. I tillegg har det vært flere uformelle møter med NLR Rogaland og Bioforsk om organisering av veksthusrådgivningen og med Bioforsk Særheim om planlegging av forprosjekt angående avrenning fra veksthusnæringen. Deltagelse i RLP gir oss en god mulighet til å holde oss oppdatert på hva som skjer i fagmiljøet på Særheim. Medlemsskriv og artikler Jeg har i skrevet 27 artikler og annen skriftlig informasjon om integrert plantevern, blant annet i medlemsskriv nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11. Den skriftlige informasjonen er publisert i NLR veksthus sitt medlemsskriv (nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11) i felles medlemsmail med NLR Viken, artikler i Gartneryrket og via e-post og på og på 13

14 Avdeling Hordaland, Magne Berland Medlemsbesøk I løpet av året har jeg vært på totalt 128 medlemsbesøk. Av dette er 46 betalte ekstrabesøk, 17 besøk i avdeling Agder og 6 besøk i andre distrikt. Ansvarsområdene er sommerblomster, vekstregulering, potteplanter og snittblomster, men fokuset på snittblomster er nå svært lite ettersom det er få produsenter igjen på snitt, og arealet er svært lite. Gartnerivandringer/turer/møter/kurs arrangert i januar Fagsamling i NLR Veksthus og NLR Viken, Gjennestad 7. februar Innlegg på Anleggsgarnardagane i Ulvik 13. mars Årsmøte i Hordaland Gartnerlag, innlegg om sommerblomster 10. april Gartnerivandring og tur til Handelsplassen, arr. Hordaland Gartnerlag og NLR Veksthus 17. april Erfaringssamling plantevern, Bjørkevoll Gartneri 13. juni Grillfest hos Magne Berland, Arr: Hordaland Gartnerlag og NLR Veksthus 15. august Sommerblomstdag i Bergen 21. august LOG Sommerblomstmøte på Gjennestad 11. september Julestjernemøte hos Toppe Gartneri 12. september Møte med julestjerneprodusentene hos Toppe Gartneri november Hjeltnesdagar i Ulvik Kompetansehevingstiltak/eksterne kurs og møter januar Prosjektmøte på Ås, resultater fra veksthusprosjektet og planer for VeksthusDynamikk januar IPM Essen, Tyskland 12. juni Møte i Redaksjonsrådet i Gartneryrket 3.-5 september Fagtur til Danmark oktober Konferanse, Wageningen UR 23. oktober Gartnerdag på Gjennestad november Kursuka NLR, Tønsberg 2. desember Takseringskurs Gjennestad, arr NGF 4. desember Møte i Redaksjonsrådet i Gartneryrket Prosjektarbeid Plantevernprosjektet. Her har jeg fulgt opp noen gartnerier i mitt distrikt, samt noen gartnerier i Agder. I tillegg har jeg arrangert erfaringssamling og skrevet plantevernsnutt til Gartneryrket. UMB-prosjektet Miljøvennlig næringsutvikling i norsk veksthusproduksjon og VeksthusDynamikk Deltatt på møte på Ås i januar og konferanse i Wageningen i oktober. 14

15 Fokus på plantehelse i gartnerier økt kunnskap om Karanteneskadegjørere Samlet og skaffet informasjon til databasen, utarbeiding av kurs for aktører innen veksthusnæringen. Prydgras for norske hager Er så vidt i gang med et forprosjekt om dyrking og bruk av prydgras. Prosjektet skal være avsluttet innen 30. juni Kulturklubber Er fortsatt formelt fagkonsulent for Roseklubben i NGF, men denne er for tiden ikke i funksjon. Kulturklubben vil trolig bli nedlagt. Utviklingsmidler plantevern Informasjon om tilsetningsstoffet Elasto G5. Forsøk Prøvefeltet for sommerblomster i Botanisk hage og på Stend, feltene dannet basis for sommerblomstmøtet den 10. august. Dette er et samarbeid mellom LOG, G3, NLR Veksthus, Botanisk Hage UIB og Stend VGS Medlemsskriv og artikler Jeg har bidratt med innlegg i følgende Nytt fra NLR Veksthus i 2013: nr 1 (2 artikler), nr 2, nr 3 (2 artikler), nr 7 (2 artikler), nr 8, nr 9 og nr 11 Informasjon på felles nettside, diverse nyheter og fagartikler Artikler til Gartneryrket: IPM 2013 i Essen, GY nr 2 Nyheter på IPM Essen, GY nr 2 Øk verdien på plantene, GY nr 2 Vinkelpyralide kan lett bli et problem i norske gartnerier, GY nr 8 Karanteneskadegjørere, GY nr 12 (sammen med Liv) Dvergmidd det er skaden som avslører dem, Plantevernsnutt i GY nr 6 Sesongskifte, Plantevernsnutt i GY nr 12 15

16 Regnskap 2013 Konto Regnskap Budsjett Regnskap Differanse bud13- res , 3910 Salgsinntekter Kursinntekter, møter Off. tilskudd over Jordbruksavtalen Utviklingsmidler Kommunale tilskudd Medlemmer konsulenthonorar Støttekontingent firma Ekstra besøk Feltgodtgjørelse SUM DRIFTSINNTEKTER Innkjøp av materialer og varer Kostnader prosjekter Varekostnad Lønn Helseforsikring Styret Arbeidsgiveravgift ,15, Refusjon sykepenger Lønnskostnader Kostnader lokaler Verktøy, inventar og drift Fremmede tjenester Innleie andre NLR enheter Kontorkostnader og kurs Kostnader for reiser Salgs-, reklame- og repr Kontingenter og gaver Andre kostnader Tap på fordringer Avsetning til framtidig tap Annen driftskost SUM KOSTNADER Driftsresultat Renteinntekter Ordinært resultat

17 Kommentarer til regnskapet 2013 Budsjettet for 2013 var satt opp til å gå i null, resultatet ble ett underskudd på kr Svikten i forhold til budsjett finner vi på feltgodgjørelse, på pensjon, innleie til prosjekt og reiser. Inntekter Inntektene ble totalt kr som er kr under budsjettet : Salgsinntekter og : Kursinntekter, møter. Disse to til sammen gikk ca kr over budsjett, men en god del er refunderte reisekostnader. 3410: Offentlige tilskudd over jordbruksavtalen ble kr høyere enn budsjettert Vi fikk en ekstratildeling på kr (budsjetterte 5 000). 3420: Utviklingsmidler. Dette året har vi fått kr a konto som andel av utviklingsmidlene som var på kr for de tre veksthusringene til sammen. Oppgjøret for 2013 kommer først i 2014 men så stort avvik blir det nok ikke. 3450: Kommunale tilskudd ble kr 3000 under budsjett. Fordeling av inntektene på grupper fra regnskap 2013 Salg 3 % Kurs 1 % Ramme 14 % Prosjekter 36 % Utvikl 5 % Komm 1 % Ekstra 7 % Støtte 2 % Medlem 31 % 17

18 3710: Medlemmer/konsulenthonorar ble kr lavere enn budsjettert. Kontingentsatsene økte med 4 %. 3720: Støttekontingent - firma kr under budsjett. Vi mistet to og fikk en ny. 3790: Medlemsinntekter, tjenester konsulentoppdrag. Her føres ekstrabesøk hos medlemmer kr som er kr over budsjett : Feltgodtgjørelse og eksterne oppdrag har foreløpig gått kr dårligere enn budsjettert, tallet var satt høyt i budsjett og vi klarte ikke målet. Kostnader Kostnadene er totalt kr høyere enn budsjettert : Møter, forsøksmateriell. Denne endte kr over budsjett : Lønnskostnader. Disse ble kr høyere enn forventet. Lavere lønn med kr på grunn av at Silje hadde permisjon med 80% lønn i deler av året og litt lavere lønnsoppgjør enn forventet. Kr mer arbeidsgiveravgift enn beregnet. Andre personalkostnader er blitt kr høyere enn budsjettert. Utjevning pensjon er ikke med og kommer i 2014 (vi fikk tilbake kr for 2012) : Driftskostnader. Her har vi brukt kr mer enn budsjett Kr er innleie fra annen NLR enhet i forbindelse med prosjekter dette er kalkulert inn i forhold til inntektene og kunne strengt tatt heller vært ført som mindre inntekt enn forventet. Reiser har gått kr over budsjett Valgte å føre en usikker utestående faktura på kr som avsetning til tap for til : Renteinntekter ble kr lavere enn budsjett. 18

19 Kostnadene fordelt på hovedgrupper, regnskap 2013 Reiser 9 % Diverse 11 % Lønn 80 % Inndeling av reiser og diverse for 2013 (de to minste stykkene over) Kontor 8 % Innleie 6 % Utstyr 4 % Telefon og porto 4 % Kontingent 6 % Forsøk og møter 3 % Adk 1 % Reiser 45 % Regnskap 11 % Husleie 12 % 19

20 Balanse EIENDELER Konti Anleggsmidler Tomter, bygninger og fast eiendom Transportmidler, inventar og maskiner Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Andre kortsiktige fordringer Avsetning tap på fordring Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Avsetninger 2190 Leverandørgjeld Skyldige off. avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Beregnet resultat SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kommentarer til balansen Egenkapital: Går ned fra kr til kr når vi justerer for årets resultat (- kr ). Kundefordringer: Den usikre delen av fordringsmassen velger vi å sette opp med kr Vi hadde ingen vi vurderte som usikre ved forrige årsskifte. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for

21 4. Budsjett og konsulenthonorar for 2014 Konto Budsjett Regnskap Budsjett Differanse res13- bud , 3910 Salgsinntekter Kursinntekter, møter Off. tilskudd over Jordbruksavtalen Utviklingsmidler Kommunale tilskudd Medlemmer konsulenthonorar Støttekontingent firma Ekstra besøk Feltgodtgjørelse SUM DRIFTSINNTEKTER Innkjøp av materialer og varer Kostnader prosjekter Varekostnad Lønn Helseforsikring Styret Arbeidsgiveravgift ,15, Refusjon sykepenger Lønnskostnader Kostnader lokaler Verktøy, inventar og drift Fremmede tjenester Innleie andre NLR enheter Kontorkostnader og kurs Kostnader for reiser Salgs-, reklame- og repr Kontingenter og gaver Andre kostnader Tap på fordringer Avsetning til framtidig tap Annen driftskost SUM KOSTNADER Driftsresultat Renteinntekter Ordinært resultat

22 Kommentarer til budsjett 2014 Vi har satt opp et budsjett i null, og for å klare det er det helt nødvendig å øke inntektene. Vi har sendt noen søknader om prosjekter allerede og det finnes mer å søke på. Spesielt i år er at det er bevilget 4,5 millioner til kompetanseheving i NLR, rådgiving innen hagebruket (veksthus, grønnsaker friland og frukt og bær). Inntekter : Salgsinntekter, kurs og møter. Her budsjetterer vi med kr som er kr mer enn fjoråret Budsjett. Satser på mer kursvirksomhet enn sist år. 3410: Offentlige tilskudd over jordbruksavtalen. En nedgang i grunntilskuddet på kr fra budsjett 2013 til Tilskuddet er beregnet til kr i tillegg har det kommet for skriving av fagartikler og møter i 2013 kr Denne økte mye fra Budsjett kr : Utviklingsmidler: Dette er en noe usikker post men vi bør kunne få kr av totalt kr I 2014 deles denne potten med NLR Viken. 3450: Kommunale tilskudd. Som før kr (vi har fått noen allerede i jan-feb) 3710: Medlemmer konsulenthonorar. Styret foreslår økning av konsulenthonorar med 4 % for Dette er samme økning som i de foregående år. Vi vurderer det som bedre med jevn stigning enn store hopp med noen års mellomrom. Ut fra økte satser på 4% og samme antall medlemmer som januar 2013, regner vi med at konsulenthonorar blir kr I K0 K1 K23 K45 K6 O0 O1 O23 O45 O6 I= informasjonsmedlemmer K= kaldhus, sesongproduksjon og O= Helårsproduksjon tallene står for areal 22

23 3720: Støttekontingent. En del firma er støttemedlemmer hos oss, de får en oppføring på hjemmesiden, medlemsskriv og anledning til annonsering. Budsjett redusert ned til kr : Ekstrabesøk. Totalt budsjett kr Styret har vedtatt å ta betaling for noe av arbeidet på kontoret etter besøkene og i tillegg bør vi kunne øke antall besøk. Justerer derfor opp i forhold til fjoråret. Fordeling: Ekstra medlemsbesøk Timepris Ekstrabesøk Hordaland Ekstrabesøk Rogaland Ekstrabesøk Agder Ekstrabesøk Lier Ekstrabesøk Trøndelag Ekstrabesøk Jeløy Sum ekstrabesøk : Feltgodtgjørelse , , , , , ,00 Res 2010 Res 2011 Res 2012 Res , , ,00 0,00 23

24 Årets budsjett er satt opp kr høyere enn fjorårets budsjett, og dette er ca mer enn resultatet i For 2014 er det imidlertid mer prosjektmidler å søke på, utfordringen blir kanskje å setta av nok tid til gjennomføring av prosjektene vi får. For 2014 beregner vi kr på følgende prosjekter: Prosjekt veiledning biologisk plantevern litt ned til kr UMB-prosjektet (Veksthusdynamikk) kr til oss Økoprosjektet går over til et engasjement for Silje i Foregangsfylke Vestfold med nasjonalt ansvar for økologisk veksthusproduksjon, kr er ca kr mer enn det gamle prosjektet. Diverse kjente oppdrag (nr 8-19) kr Handlingsplanmidler (disse har som regel også en kostnadsside og vi har budsjettert kr på innleie til sprøyting) NLR Grøntsatsing er en ny pott midler i jordbruksavtalen for 2014, her har vi søkt forskjellige prosjekter antar vi kan få kr Melduggprosjekt kr til oss Søknader til NGFs FoU-fond og BU-midler tilsammen kr Undervisning og varmelagerprosjekt kr Prosjekt nr Buds 2013 Res 2013 Buds 2014 Plantevern Prosjekt UMB Foregangsfylke øko 3/ Fagutvalget Kulturklubber Energi (NGF) Utprøving plv.midler Sortsforsøk Agurk Handlingsplanmidler NLR Grøntsatsing Mjøldogg Karantene Prydgress Spiselige blomster Fra sendte søknader Undervisning + Varmelager Diverse jobber SUM

25 Kostnader : Varekostnader er satt til for fagmøter, prøver til prosjekter og noe forsøksmateriell : Lønnskostnader. Her er det foreslått en økning på kr om vi sammenligner med resultat Vi har lagt til 3,5 % for forhandlinger gjeldende fra mai 2014 dette utgjør kr Silje har noe permisjon og går i 80% stilling hele året Arbeidsgiveravgift har vi beregnet litt for lite så denne skal opp. Skyldes bergning av fordeler med pensjon mv. Personalkostnader og da spesielt pensjon. Denne er noe usikker velger å gå opp på denne : Andre driftskostnader. Budsjettet er ca opp i forhold til budsjett Ned på regnskap/revisjon og opp på reiser og innleie : Renteinntekter på kr Forslag til vedtak: Årsmøte vedtar budsjett for 2014 Konsulenthonorar for 2014 Styret foreslår økning i konsulenthonoraret på 4 % i forhold til satsene for Forslag til konsulenthonorar for 2014 blir som vist nedenfor. Arealavhengig honorar for medlemmer med besøksrett: Honorar Areal i m 2 Oppvarma veksthus Kaldhus eller agurk/ tomat uten lys og sesongproduksjon av sommerblomster Forslag 2014 Forslag 2014 t.o.m. 999 m m m m f.o.m m Honorar for informasjonsmedlemmer (uavhengig av areal) for 2013 kr Forslag til vedtak: Årsmøte vedtar styrets innstilling til konsulenthonorar for

26 5. Arbeidsplan for NLR Veksthus 2014 Tiltak: Direkte rådgivning til medlemmene Medlemsbesøk Alle medlemmer med helårsproduksjon og besøksrett skal få tilbud om 3 besøk i løpet av året, sesongprodusentene skal få tilbud om 2 besøk. I tillegg selger vi ekstra besøk der vi skreddersyr opplegg for oppfølging av enkeltbedrifter. Etter hvert besøk sendes en skriftlig rapport til gartneriet. Gjennomføres i alle avdelinger jan-des. Dette er den viktigste og mest tid- og ressurskrevende delen av rådgivingen. Gartnerivandringer, fagmøter og gartnerlunsjer Årsmøte i NLR Veksthus i mars (Liv, Gunnar, Silje) Arrangering av møter/gartnerlunsjer i avd. Jæren gjennom hele året (Annichen) Arrangering av møter/gartnerlunsjer i avd. Jeløy hele året (Liv) Arrangering av møter/gartnerlunsjer i avd. Lier hele året (Silje) Arrangering av møter/gartnerlunsjer med potteplantegruppa i avd. Trøndelag (Gunnar) Arrangering av gartnerivandringer. Ansvarlig lokal rådgiver, ofte i samarbeid med lokalt gartnerlag. Arrangering av erfaringssamlinger om integrert bekjempelse (Annichen) Tiltak: Medlemsskriv og annen informasjon Medlemsskriv Det skal gis ut 11 nummer av Nytt fra NLR Veksthus. I tillegg skal medlemmene få tilsendt årsmelding og annen skriftlig informasjon som felles medlems-mail, info fra prosjektarbeid mm, ansvarlig Annichen, Magne, Silje, Gunnar og Liv. Produsere skriftlig informasjon som del av Plantevernprosjektet (Annichen har hovedansvar, alle skriver.) Hjemmeside Medlemsskriv og annen aktuell informasjon legges ut på NLR Veksthus sine hjemmesider. Sidene skal oppdateres jevnlig, og godkjenning av nye brukere skal skje fortløpende (Gunnar). Det legges også ut fagartikler på veksthus.lr.no, som er en felles hjemmeside for veksthusrådgiving i NLR. 26

27 Tiltak: Kompetanseheving Prosjektdeltagelse Plantevernprosjektet, integrert plantevern (Annichen, Magne, Silje, Gunnar, Liv) Foregangsfylket Vestfold, økologisk veksthusproduksjon av grønsaker (Silje) NLR Grøntsatsing (Annichen, Magne, Silje, Gunnar; Liv) I tillegg kommer deltagelse i en del mindre prosjekter (Annichen, Magne, Silje, Gunnar og Liv.) Studieturer/kurs Rådgivertur (Annichen, Magne, Silje, Gunnar og Liv) Rådgiverkurs plantefysiologi (Annichen, Magne, Silje, Gunnar og Liv) Rådgiverkurs gjødsling (Annichen, Magne, Silje, Gunnar og Liv) IOBC-konferanse (Annichen) IPM, Essen (Liv) Arrangere studieturer for medlemmene ved ønske om dette. Tiltak: Samarbeid med andre Representanter i Fagutvalg veksthus (Liv) Arbeid for Agurkklubben (Silje) Samarbeid med de lokale gartnerlagene (Annichen, Magne, Silje, Gunnar og Liv) Samarbeid med de andre rådgivingsenhetene innenfor veksthus (Annichen, Magne, Silje, Gunnar og Liv) Samarbeid med bedrifter i RLP (Rogaland Landbrukspark) (Annichen, Magne, Silje, Gunnar og Liv) Samarbeid med eksterne aktører (Annichen, Magne, Silje, Gunnar og Liv) Tiltak: Salg av tjenester Ekstra besøk hos gartnere ved forespørsel. For flere av rådgiverne er dette en viktig del av arbeidet som rådgiver. Avholde kurs med aktuelle tema for grøntnæringen, for eksempel autorisasjonskurs, skadedyrkurs, kurs i internkontroll plantehelse, karanteneskadegjørerkurs mm. Fokus på nye medlemmer, prosjekter, markedsføring og fremtidsretta strategiarbeid (Annichen, Magne, Silje, Gunnar og Liv). Forslag til vedtak: Årsmøte godkjenner arbeidsplan for

28 6. Valg a) Valg av leder Valgkomiteens innstilling: Magne Bergerud. Velges for 1 år. b) Valg av styremedlemmer Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer er Magne Bergerud (avdeling Jeløy), Thomas Lyssand (avdeling Hordaland) og Aasmund Kulien (avdeling Agder). Styret vil dermed være sammensatt som vist nedenfor: Styremedlem Personlig varamedlem Avdeling Magne Bergerud (2 år) Roar Bjerke (2 år) Jeløy Anders Hafskjold Inger Iren Eriksrud Lier Thomas Lyssand (2 år) Anne Grete Berge (2 år) Hordaland Bjørn Ystgård Magnus Bredeli Trøndelag Aasmund Kulien (2 år) Frode Jarnes (2 år) Agder Trond Hodne Jostein Eikeskog Jæren c) Valg av nestleder blant styremedlemmene Valgkomiteens innstilling: Anders Hafskjold, avdeling Lier (gjenvalg). Velges for 1 år. d) Valg av personlige varamedlemmer for styret Valgkomiteens innstilling: Roar Bjerke (avdeling Jeløy), Anne Grete Berge (avdeling Hordaland, Frode Jarnes, avdeling Agder. Funksjonstid 2 år. (Se ellers oversikt under punkt b). e) Valg av revisor Valgkomiteens innstilling: Torbjørn Guddingsmo *NLR Veksthus er ikke lenger pålagt å bruke statsautorisert revisor. Overgang til valgt revisor blant medlemmene har vært oppe og godkjent i styret og i valgkomiteen. f) Valg av valgkomite til neste års valg Det skal velges inn kandidater fra avdeling Trøndelag, Hordaland og Agder. Velges for 2 år. Ole Hogstad stiller til gjenvalg for avdeling Trøndelag, Nils Gunnar Toppe stiller til valg for avdeling Hordaland og Jarle Jakobsen stiller til valg for avdeling Agder hvis årsmøtet ønsker det. 28

29 7. Fastsettelse av godtgjørelser Valgkomiteen foreslår følgende satser for 2014: Styreleder Årlig honorar: kr Møtegodtgjørelse: kr 1500 pr dagsmøte Styremedlemmer Årlig honorar: kr 2000 Møtegodtgjørelse: kr 1500 pr dagsmøte Kjøregodtgjørelse etter statens satser. Dekning av øvrige reisekostnader etter regning. Revisor: Honorar 3500 kr (Årlig honorar som for styremedlemmer + en dags møtegodtgjørelse) Honorar for revisor er nytt, resterende satser er uendret fra Forslag til vedtak: Årsmøte vedtar de foreslåtte satsene. 29

30 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Veksthus Siste oppdatering etter navneendring fra Veksthusringen til Norsk Landbruksrådgiving Veksthus (NLR Veksthus), vedtatt på årsmøtet mars Formål Norsk Landbruksrådgiving Veksthus, heretter kalt NLR Veksthus, har som formål å tilby faglig rådgiving innen planteproduksjon i veksthus. 2 Organisasjon NLR Veksthus er en landsdekkende, selvstendig medlemsorganisasjon. NLR Veksthus skal være medlem av Norsk Landbruksrådgiving. 3 Medlemskap Som medlemmer kan opptas alle næringsdrivende innen veksthusnæringen i Norge. Kommuner, bedrifter, institusjoner og privatpersoner kan bli støttemedlemmer. Disse har ikke stemmerett, og kan ikke velges inn i styret. Medlemskapet er løpende og følger kalenderåret. Utmelding må, for å gjelde fra nyttår, skje skriftlig innen 31. desember året før. Unntatt er de tilfeller hvor eiendommen overdras til ny eier eller bruker og der produksjonen legges ned. 4 Kontingent, medlemmenes rettigheter og plikter Medlemskontingenten for ordinære medlemmer fastsettes av årsmøtet. Kontingenten kreves inn forskuddsvis. Medlemmenes rett til å få råd og veiledning skal framgå av en avtale mellom NLR Veksthus og det enkelte medlem. Medlemmene plikter å betale inn utlignet kontingent innen fastsatt tid. Ut over medlemskontingent kan det enkelte medlem ikke gjøres ansvarlig for NLR Veksthus sine økonomiske forpliktelser. 5 Arbeidsmåte og organisering Arbeidet i NLR veksthus utføres av ansatte rådgivere og ev. administrativt personale. Innleid hjelp kan benyttes ved behov. For å oppfylle formålet er det nødvendig at NLR Veksthus har et godt samarbeid med relevante offentlige og private organisasjoner og institusjoner. NLR Veksthus sitt dekningsområde skal være delt opp i regioner, med region- /avdelingskontorer som på en hensiktsmessig måte ivaretar medlemmenes interesser, lokalisert til de geografiske tyngdepunktene i veksthusproduksjonen. 30

31 Styret kan oppnevne fagutvalg/referansegrupper som skal bistå de ansatte i faglige spørsmål innenfor rammer gitt av styret. Fagutvalgene skal bestå av 1-2 personer med høg kompetanse innenfor fagområdet, 1 styremedlem og 1 ansatt. 6 Finansiering Finansiering av NLR Veksthus sin drift skjer ved medlemskontingent, offentlige tilskudd og salg av forsøks- og rådgivningstjenester til enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner eller institusjoner. Priser på tjenester som ikke inngår i medlemskontingenten, fastsettes av styret. Lokale tilskudd skal primært komme medlemmene i vedkommende region til gode. 7 Styret NLR Veksthus ledes av et styre som består av én representant for hver region. Leder velges for 1 år, styremedlemmer for 2 år. Styret velges av årsmøtet. Styret sammenkalles når leder eller minst 3 styremedlemmer krever det. Sakene avgjøres med simpelt flertall. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og halvparten av de øvrige medlemmene er til stede. Forhandlingene skal protokollføres. Daglig leder er sekretær for styret. 8 Styrets oppgaver og plikter Styret ansetter medarbeidere, gjør avtale om lønn og utarbeider instruks for ansatte i NLR Veksthus. Styret er de ansattes overordnede. Avlønning av ansatte skjer i henhold til gjeldende overenskomster. Styret har ansvar for og skal bestemme virksomhetens omfang. Daglig leder har ansvar for den daglige driften og rapporterer til styret. Styret skal kalle sammen til ordinært årsmøte, eller ekstraordinært årsmøte (som skal avholdes hvis styret mener det er nødvendig, eller hvis minst halvparten av medlemmene krever det). Styret skal hvert år legge fram for årsmøtet; melding om virksomheten og revidert regnskap for siste driftsår, forslag til budsjett og kontingent for inneværende år. Styret har rett til å avgjøre om ringens medlemsoversikt skal frigis, og i så fall til hvem. Opplysninger som gjelder et enkelt medlem, kan ikke frigis av ringen uten medlemmets tillatelse. NLR Veksthus tegnes av leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 31

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 10. mars 2011 Sted: Kantina på Lyssand gartneri Se program for hele dagen med klokkeslett på side

Detaljer

Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010

Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Årsmøte i Veksthusringen 16. mars 2010 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 16. mars 2010 Sted: Særheim Se program for hele dagen med klokkeslett på side 3! Saksliste for

Detaljer

t 3/ 193-1. Z)ci~13 un-octri5 ohc)

t 3/ 193-1. Z)ci~13 un-octri5 ohc) Til Kommunene på Helgeland Dønna 25.09.2013 Søknad om kommunal driftsstøtte for 2014 Bakgrunn a9,3 V Vi viser til vår søknad av 06.10.2009 om kommunal driftsstøtte for 2010-2014. Alle MON kommunene i vårt

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2012 Årgang 9 29.02.2012 Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl. 18.00 Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl. 19.00 Årsmøtet

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@nlr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 Kl. 18:00

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Velkommen til Bergen og 100-års jubileum! 2009 var et år med store forandringer. Det var et år med mange og spennende oppgaver for hovedstyret og sekretariatet. Den

Detaljer

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Forsøksringen SørØst Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010 Årsmøte i Forsøksringen Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Innledningsforedrag v/ Anders Heen, direktør i Norsk

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter. Vi har kompetanse

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE NORSK LANDBRUKSRÅDGIVINGS (NLR) TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2009 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR NLR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til rådgivingsenhetenes

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga!

Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! ÅRSMELDING 2009 Tusen takk til dere som har bidratt med bilder til Årsmeldinga! Foto: Gaute Myren, epleblomstring. Foto: Kjersti Berge, forventningsfullt lam. Foto: Gunnar E Vatne, gulrotkunst. Foto: Endre

Detaljer

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2008 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR LFR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til forsøksringenes utviklings- og rådgivingsarbeid.

Detaljer

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Årsmelding 2012 ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet 4 Styret aktivitet... 5 Årsmelding 2012.. 6 Landbruk Nord

Detaljer

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsrapport 2010 Frederik A. Dahls vei 20, 1432 Ås, telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsrapport 2010 Folk i fokus Mange av bildene i denne årsrapporten er tatt av medarbeidere i rådgivingsenhetene landet rundt. I år var vi spesielt ute etter bilder som viser aktiviteten i rådgivingsenhetene.

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

Å r s m ø t e ONSDAG 17. MARS kl. 19:30 på Utstein Kloster Hotell Program; sjå side 6

Å r s m ø t e ONSDAG 17. MARS kl. 19:30 på Utstein Kloster Hotell Program; sjå side 6 Medlemsskriv nr. 1 Mars 2010 Å r s m e l d i n g n r. 5 2 2 0 0 9 Å r s m ø t e ONSDAG 17. MARS kl. 19:30 på Utstein Kloster Hotell Program; sjå side 6 2 Dæ va edane, dette Foto: Espen Gees [jærsk uttrykk,

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2006... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2006 22.04.2006... 6 Nøkkeltall i 2006... 7 Diverse aktiviteter... 7 Sak

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013

Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013 Tid og sted: Årskonferansen på Hedmarktoppen Fredag 24. Mai 2013 Kl. 11:15-12:30 Årsmøtesaker: Årsmøtesak 1/13 - Konstituering Årsmøtesak 2/13 - Godkjenning av innkalling

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer