STRATEGI KONSERN, FORRETNINGS- ENHETER OG NÆRINGSKLYNGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGI KONSERN, FORRETNINGS- ENHETER OG NÆRINGSKLYNGER"

Transkript

1 STRATEGI KONSERN, FORRETNINGS- ENHETER OG NÆRINGSKLYNGER Knut Haanæs og Sverre Steensen The Boston Consulting Group 30. mai, 2001

2 AGENDA Hva er strategi? Posisjonering som strategisk utfordring Kompetanse og innovasjon som strategisk utfordring Læring fra et verdiskapende Norge Oppsummering - 1 -

3 AGENDA Hva er strategi? Posisjonering som strategisk utfordring Kompetanse og innovasjon som strategisk utfordring Læring fra et verdiskapende Norge Oppsummering - 2 -

4 STRATEGI ER VALG 1 Valg på portefølje nivå 2 Valg innenfor forretningsenhet J A Bransjens attraktivitet B C I F H E Hvordan konkurrerer vi? D G Hvordan mobiliserer vi ressurser? Hvordan skaper vi verdi? Bruttoinvesteringer Selskapets konkurransekraft Bedrifter som er gode til å ta tydelige valg skaper mer verdi for aksjonærene - 3 -

5 VALG KAN HA STORE KONSEKVENSER Dagens Næringsliv, 19. mai

6 MAN MÅ OGSÅ KUNNE TREKKE UT VERDIEN SOM SKAPES - 5 -

7 POSISJONERING OG KOMPETANSE/INNOVASJON ER TO VIKTIGE STRATEGISKE UTFORDRINGER Potensielle fallgruber Strategiske utfordringer Posisjonering Kompetanse/innovasjon Grad av irreversibilitet Taktiske utfordringer Verdimuligheter Konsekvenser for bedriftens verdiskapning over tid Posisjonering og balansen mellom kompetanse og innovasjon er strategiske utfordringer - 6 -

8 AGENDA Hva er strategi? Posisjonering som strategisk utfordring Kompetanse og innovasjon som strategisk utfordring Læring fra et verdiskapende Norge Oppsummering - 7 -

9 ULIKE FORMER FOR VERDISKAPNING KREVER ULIKE POSISJONERINGSSTRATEGIER Produksjon Nettverk Produksjon Nettverk Problemløsning Dekonstruksjon Problemløsning Tjenestedrift Tjenestedrift Kilde: Stabell og Fjeldstad (1998); Fjeldstad og Haanæs (2001) Fremvekst av nye verdiskapingsmodeller driver dekonstruksjon av bransjer - 8 -

10 FORSKJELLER MELLOM VERDISKAPNINGSFORM FØRER TIL ULIKE VALG Produksjon Nettverk Høy kvalitet Produksjonsbedrifter må velge mellom kost- og verdifokus Richness Nettverksbedrifter må balansere omfang av tjenester og bredde på nettverk Utvalgte Total-kunder Lav kost Differensieringsfokus Kostnadsfokus For alle Reach Verdien av nettverk drives av medlemsmassen Kilde: Porter (1996); Evans and Wurster (2000) - 9 -

11 SAMSPILLET MELLOM INFRASTRUKTUR, INNHOLD OG KUNDER SKAPER VERDI I NETTVERKSSELSKAPER Gjensidig effekt mellom infrastruktur, tjenester og kunder......resulterer i brudd på verdi-kost trade-off 3 Kunder Verdi/kost Verdi per kunde Harmonisering 2 Tjenester 1 Infrastruktur Kostnad per kunde Antall kunder Verdien av nettverk drives av størrelse og sammensetning av medlemsmasse Kilde: Stabell og Fjeldstad (1998); Fjeldstad og Haanæs (2001)

12 AOL TIME WARNER BYGGER VERDI PÅ KUNDENETTVERKET GJENNOM TRE AKSER 1 Infrastruktur 3 Kunder (Millioner) 30 Antall AOL kunder Kunde Tjenester

13 HVORDAN VERDISKAPNINGS-RAMMEVERKET SKAPER VERDI VERDIKJEDE Eksempel fra tradisjonell industribedrift Verdikjeden som ble benyttet for å forstå verdiskapningen Erfaringer med bruk av verdikjede + Enkelt å strukturere Inngående logistikk FoU Innkjøp Administrasjon Utgående logistikk Salg Produksjon Markedsføring + Bedriften var funksjonelt organisert på samme måte + Forståelse av kostnadsdrivere + Bedriften kjente igjen rammeverket + Lett for bedriften å følge analysene Forenkling av aktiviteter Passer ikke for alle bedrifter Verdikjede rammeverket fungerte godt både for å forstå bedriften og for å strukturere

14 HVORDAN VERDISKAPNINGS RAMMEVERKET SKAPER VERDI PROBLEMLØSERE Eksempel Konsulentselskaper Fokus på analyse og løsningsutvikling Erfaring med bruk av problemløsning rammeverket + God forståelse for verdidrivere som anseelse og kompetanse Analyse Evaluering Løsningsutvikling Rekruttering Prosjekter Implementering Valg + Analyse basert på verdikjede gir mindre verdi + Enkelt og forstå Anseelse Verdiskapnings rammeverket gir god forståelse for hvordan verdi skapes i konsulentselskaper

15 HVORDAN VERDISKAPNINGS-RAMMEVERKET SKAPER VERDI NETTVERK Eksempler fra Telecom Nettverk rammeverket ble brukt, men ikke vist Erfaring med bruk av verdinettverket Jeg tenkte verdiskapning som nettverk Infrastruktur Service Kunder + Forståelse av verdidrivere + Forståelse av hvordan verdi skapes horisontalt og vertikalt...de tenkte verdikjede Nytt rammeverk Lokalt nett Aksess Backbone Applikasjoner Kundeservice Ny måte å tenke på Nettverk rammeverket ga stor verdi uten at det ble benyttet direkte

16 AGENDA Hva er strategi? Posisjonering som strategisk utfordring Kompetanse og innovasjon som strategisk utfordring Læring fra et verdiskapende Norge Oppsummering

17 TREND MOT KOMPETANSE SOM KNAPP RESSURS MED STORT POTENSIALE TIL Å SKAPE UNIKHET Tradisjonelt har allokering av kapital vært strategi......mens trenden er at mobilisering av kompetanse blir viktigere Konsern Konsern SBU SBU SBU SBU SBU SBU Kompetanse 1 Kompetanse 2 Kompetanse 3 De viktigste strategiske valgene omhandler de knappe ressursene

18 KOMPETANSEUTFORDRINGEN LIGGER I Å SKAPE EKSTRAORDINÆR VERDI MED ORDINÆRE RESSURSER

19 DEN FUNDAMENTALE KOMPETANSE-UTFORDRING ER Å BALANSERE UTFORSKNING OG UTNYTTELSE Risikofylt å kun utforske eller utnytte kompetanse Fokus avhenger av tidsperspektiv Innovasjon Explore Explore Fokus på innovasjon er rasjonelt i et langt tidsperspektiv Exploit Fokus på kompetanse er rasjonelt i et kort tidsperspektiv Exploit Kompetanse Kilde: March (1991)

20 ALL KOMPETANSE VIL BLI IRRELEVANT HVIS DEN IKKE UTVIKLES Kompetanse kan bli en felle Eksempler Innovasjon FACIT Svensk regnemaskinsprodusent som ikke trodde på elektroniske regnemaskiner Suksess felle Sveitsisk klokkeindustri Gikk fra 65% til 10% markedsandel på få år da quartz-urene kom Kompetanse Destroyyourbusiness.com er nødvendig Ikke kun i GE

21 FOR MYE FOKUS PÅ INNOVASJON GIR HØYE KOSTNADER OG DÅRLIG AVKASTNING PÅ UTFORSKNINGEN Endring kan også bli en felle Eksempler Innovasjon Endringsfelle Xerox (PARC) Fant opp blant annet Laserprinteren Ethernet Grafisk brukergrensesnitt Xerox klarte ikke å se potensialet og kommersialisere den teknologien de utviklet. Ideene ble i stedet kommersialisert av bl.a. Apple, 3Com og Microsoft Kompetanse Suksess i innovasjon krever tålmodighet og stahet

22 AGENDA Hva er strategi? Posisjonering som strategisk utfordring Kompetanse og innovasjon som strategisk utfordring Læring fra et verdiskapende Norge Oppsummering

23 NORSKE BEDRIFTER HAR BÅDE ET INNOVASJONS- PROBLEM OG ET PRODUKTIVITETSPROBLEM... Innovasjon Innovasjon i i Norge Norge under under EU EU gjennomsnittet gjennomsnittet Få Få innovative innovative foretak foretak (48%) (48%) Lav Lav innovasjonsintensitet innovasjonsintensitet (2,7%). (2,7%). Svenske Svenske foretak foretak bruker bruker 7% 7% Færre Færre norske norske innovative innovative produkter produkter (20%). (20%). OECD OECD gjennomsnitt gjennomsnitt 31%. 31%. Små Små bedrifter bedrifter vokser vokser ikke ikke (3% (3% står står for for 60%) 60%) Norsk Norsk næringsstruktur næringsstruktur en en del del av av problemet problemet Vekst i produktivitet, Sverige Frankrike 36 Nederland 35 USA 30 Tyskland (V) 28 Belgia 26 Japan 26 Italia Storbritannia Canada NORGE 9 Kilde: Norges Forskningsråd (1999); Olav Spilling (1999) Kilde: US Department of Labor, Bureau of Statistics, Monitor Company Kilde: Et verdiskapende Norge Handelshøyskolen BI

24 ...OG DET BLIR IKKE BEDRE Innovasjon Innovasjonsintensitet i industrien (1997) X Norge X Sverige Tyskland X X Frankrike X X Nederland Storbritannia Produktivitetsvekst ( ) Produktivitet Kilde: Norges Forskningsråd (1999); Monitor (1999); Et verdiskapende Norge Handelshøyskolen BI

25 CASESTUDIER AV INNOVASJONSBEDRIFTER I NORGE Beskrive innovative norske bedrifter og identifisere hovedutfordringer Hva skiller utfordringene for innovasjonsbedrifter i sterke klynger fra dem for bedrifter uten sterke klynger? CASEBEDRIFTENE Ikke sterk klynge InFocus/Proxima Lærdal Medical Fast S & T Tomra Stepstone Hvordan stimulere til økt innovasjon og nyskaping i Norge? Betydning av rammebetingelser Hvordan få fram talent, ideer, teknologi og kompetanse? Hvordan bli mer markedsorientert? Sterk klynge ResidenSea ( The World ) PGS Hitech Nera Kongsberg Offshore Kilde: Et verdiskapende Norge Handelshøyskolen BI

26 INNOVASJONSBEDRIFTER HAR ULIKE UTFORDRINGER Konkurranse intensitet Høy Fast S & T The World Nyskaping StepStone Proxima Kongsberg Offshore Nera Kommersialisering MARKEDSRISIKO Tomra Lærdal Medical PGS Hitech Produktivitet EFFEKTIVITETSRISIKO Ikke sterk klynge Lav TEKNOLOGIRISIKO Bransjens utvikling over tid Tid Kilde: Haanæs og Fjeldstad (2000); Et verdiskapende Norge Handelshøyskolen BI

27 STERKE KLYNGER - KOMPETANSEFELLER? POTENSIELLE KLYNGER ETABLERTE KLYNGER Utforskning TELECOMMUNI CATI ONS Kilde: Et verdiskapende Norge Handelshøyskolen BI Note: Basert på March (1991) Utnyttelse Basert på March (1991)

28 NORGE KAN SKAPE VERDENSLEDENDE TEKNOLOGIER, IDEER OG BEDRIFTER Norske bedrifter bedre på nyskaping enn kommersialisering Innovasjonsbedrifter søker klynger for kjerneaktivitet Innovasjonsbedrifter internasjonaliserer Hvis det ikke finnes kunnskapsmiljøer i Norge, vil ikke aktiviteten forbli her Innovasjonsselskaper skaper ringvirkninger Tomra har skapt en miniklynge Kompetanser lever lengre enn bedrifter (Norsk Data) Innovasjon utenfor eksisterende klynger er roten til nye klynger Også mellom etablerte klynger Norske klynger mangler radikal innovasjon! Mulighet for problemløsning og formidling innen sterke klynger Norge kan skape verdensledende teknologier, ideer og bedrifter! Kilde: Et verdiskapende Norge Handelshøyskolen BI

29 AGENDA Hva er strategi? Posisjonering som strategisk utfordring Kompetanse og innovasjon som strategisk utfordring Læring fra et verdiskapende Norge Oppsummering

30 STRATEGI ER VALG: FORRETNINGSENHET Strategi på forretningsenhetsnivå i nettverk......innebærer viktige valg 1 Identifikasjon av dominerende verdiskapningsform Hvordan konkurrerer vi? 2 3 Posisjonering ved å balansere omfang av tjenester og bredde på nettverk Tidsperspektiv ved å balansere utforskning og utnyttelse av kompetanse Hvordan mobiliserer vi ressurser? Hvordan skaper vi verdi? 4 Sanering av kompetanser, teknologier og tjenester før de blir irrelevante 5 Prioritering av investeringer i nettverk roll-out i forhold til potensiell verdiskaping

31 STRATEGI ER VALG: PORTEFØLJE Strategi på porteføljenivå......innebærer et sett av valg 1 Identifikasjon av dominerende verdiskapningsform J A H 2 Identifikasjon av synergier på tvers av forretningsenhetene Bransjens attraktivitet B D C I F E 3 4 Balanse mellom kort og lang sikt i porteføljen Mobilisering av kompetanse på tvers av enheter G 5 Klar definisjon av rollen til senteret og dets rolle i verdiskapningsprosessen Bruttoinvesteringer Selskapets konkurransekraft 6 Exit og inngangsavgjørelser

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Hvem vinner når tele og media møtes? Aksessleverandørens strategiske utfordringer

Hvem vinner når tele og media møtes? Aksessleverandørens strategiske utfordringer Foros, Øystein, Hans Jarle Kind og Lars Sørgard, 2001: Hvem vinner når tele og media møtes? Aksessleverandørenes strategiske utfordringer. Kapittel i Svein Ulset (red.): Fra summetone til informasjonsportal.

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

Fremveksten av nye og mindre matleverandører

Fremveksten av nye og mindre matleverandører Diskusjonsnotat Nr. 2012 3 Fremveksten av nye og mindre matleverandører med spesielt fokus på markeds og salgskanaler Julie Nåvik Hval Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Postboks 8024 Dep

Detaljer

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester Rapport Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester MENON-PUBLIKASJON 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig Innhold Forord... 3 Innledning og

Detaljer

Hva skal vi leve av i fremtiden?

Hva skal vi leve av i fremtiden? Hva skal vi leve av i fremtiden? En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Anne Espelien Torger Reve Forskningsrapport 5/2007 Handelshøyskolen BI Senter for byggenæringen Anne Espelien og Torger

Detaljer

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport?

Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? RAPPORT TIL GIEK Hvor mye og på hvilken måte påvirker GIEK norsk eksport? MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2014 Av Sveinung Fjose, Magnus Guldbrandsen, Gjermund Grimsby og Christian Mellbye Innhold 1. Innledning

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

[ Næringsklynger. hvordan kan de beskrives og vurderes? ] MENON-publikasjon nr. 1. Januar 2008. Erik W. Jakobsen. MENON Business Economics

[ Næringsklynger. hvordan kan de beskrives og vurderes? ] MENON-publikasjon nr. 1. Januar 2008. Erik W. Jakobsen. MENON Business Economics [ Næringsklynger hvordan kan de beskrives og vurderes? ] MENON-publikasjon nr. 1 Januar 2008 Av Erik W. Jakobsen MENON Business Economics Essendrops gate 3, 0303 Oslo, Tlf: 97 17 04 66, http://www.menon.no

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012.

Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012. HANDELSHØYSKOLEN BI Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012. Yuriy Zhovtobryukh, Marius Nordkvelde

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

utvikling og produksjon i internasjonale verdikjeder

utvikling og produksjon i internasjonale verdikjeder utvikling og produksjon i internasjonale verdikjeder Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Luitzen de Boer, Elsebeth Holmen og Annik Magerholm Fet NTNU Utvikling og produksjon i internasjonale verdikjeder

Detaljer

UTVIKLING AV DYNAMISKE KAPABILITETER I SMA OG MELLOMSTORE BEDRIFTER

UTVIKLING AV DYNAMISKE KAPABILITETER I SMA OG MELLOMSTORE BEDRIFTER UTVIKLING AV DYNAMISKE KAPABILITETER I SMA OG MELLOMSTORE BEDRIFTER EINAR LIER MADSEN DOKTORGRADSAVHANDLING HANDELSHØGSKOLEN I BODØ Dynamiske kapabijiteter i små og mellomstore bedrifter Einar Lier Madsen

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport

Samhandling i og mellom klynger. evaluering av seks NCE-prosjekter. Hovedrapport Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter Høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter

Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Samhandling i og mellom klynger evaluering av seks NCE-prosjekter Hovedrapport Evaluering av seks NCE-prosjekter høst 2012 (Rapport nr. 40/2012) Av: Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Hanne Jordell

Detaljer

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner Norges BNP per innbygger er på verdenstoppen, på FNs Human Development

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Norske silde-eksportørers forventninger til østeuropeiske markeder 1)

Norske silde-eksportørers forventninger til østeuropeiske markeder 1) Norske silde-eksportørers forventninger til østeuropeiske markeder ) Pirjo Honkanen Fangstene av norsk vårgytende sild har økt sterkt de siste årene. Samtidig har de tradisjonelle markedene i EU falt bort,

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer