a:men Korset er et av de eldste kristne symboler, men det har ikke alltid vært slik. Vi ønsker alle på Askøy en velsignet påske!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "a:men Korset er et av de eldste kristne symboler, men det har ikke alltid vært slik. Vi ønsker alle på Askøy en velsignet påske!"

Transkript

1 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR «Han er oppstanden. Halleluja! Lov ham og pris ham! Halleluja! Jesus, vår Frelser, lenkene brøt. Han har beseiret mørke og død.» Vi ønsker alle på Askøy en velsignet påske! Korset er et av de eldste kristne symboler, men det har ikke alltid vært slik. Les side 8 og 9

2 innhold: Redaktøren har ordet Teologi Side 3 : Teologi Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter markerer Side årsjubileum Side 6 : Spreke pensjonister Side 7 : Kirkeuken i Erdal Side 8-9 a:men Redaktør: Johannes Kyte e-post: Redaksjon: Anne Helene Gjengedal Tor Dag Kjosavik Layout: Creo-x AS / Kasserer: Oddmund Sagstad Oppstandelsen kjernen til å forstå påskebudskapet Side 10 : Rikskyrkjesongfest i Bergen Side 11 : Kortnytt Side 12 : Familiesiden Side 13 : Slekters gang Side 14 : Plakater Side 15 : Annonser Side 16 : Gudstjenesteliste Mitt bibelvers «Herren er min hyrding, eg manglar ikkje noko.» (Salme 23, vers 1) Giro: Adresse: Askøy Kirkekontor Lyngneset 26, 5302 Strusshamn. Telefon: e-post: Bilde framside: Fra alteret i Strusshamn kirke som ble bygget i Den ble kraftig utbygd i 2009, og fikk da en kontorfløy, flere møterom og to nye kirkesaler. Foto: Johannes Kyte E-post-adresse: Tips om tema, arrangementer eller andre ting kan sendes til denne adressen. Bruk også denne adressen til å sende inn stoff eller bilder. Neste nummer av a:men kommer ut rett før pinse, ca. 29. mai. Stoff som skal være med i dette nummeret må sendes inn innen 2. mai. En innholdsrik uke Veldig mange forbinder ordet påske med fjell, lange skiturer og forhåpentligvis sol fra en skyfri himmel. For andre blir fridagene i påsken brukt til å forberede våren og sommeren ved å jobbe i hagen, eller gjøre båten klar for årets sesong. Og er man i lavlandet, kan påskedagene også være en gylden mulighet til å komme seg ut på tur i skog og mark. Påskedagene er på mange måter fridager der du kan få nyte våren, og ønske den lyse tiden velkommen. Men det finnes også dem som bruker påsken til å gå i kirken, for å markere og feire de ulike dagene. Dager som palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og 1. og 2. påskedag markeres på ulikt vis i kirkene våre, men for mange har disse dagene lite innhold. For selv om påsken er den viktigste kristne høytiden i året, har langt flere kjennskap til hva som skjedde i den høytiden som vi har passert, nemlig julen. Hvorfor er det slik? Julens budskap er lettere å forholde seg til. Den er enklere og mer entydig. Påsken er mer kompleks, vanskeligere å få tak på og utfordrer oss. I påsken har vi hyllest av en konge, et måltid, et oppgjør, en korsfestelse, død og oppstandelse. Mange dager med ulikt innhold i en fortettet uke. Evangeliene i Bibelen bruker faktisk opp i mot halvparten av det de skriver om Jesu liv, til det som skjedde i denne uken for snart 2000 år siden. Samtidig er dette en historie og en fortelling som burde gripe oss. Her beskrives livets ytterpunkter; svik, løgn, kamp, fornedrelse, oppgjør, smerte, undring og glede. For mange er dette noe en opplever gjennom et helt liv, i motsetning til Jesus og de som var rundt ham, som opplevde dette Mitt bibelvers er eigentleg heile salme 23. Då eg gjekk til konfirmantførebuing måtte vi læra denne salmen utanåt. Så godt måtte vi kunne han at dersom vi vart spurt, måtte vi seie han fram på kyrkjegolvet konfirmasjonssøndag. Den gongen var det berre pugging og plikt. Men etter at eg blei vaksen, har eg oppdaga kva som låg gjømt bak verselinjene. Alt som eg er og har, har eg fått av Gud. Han har gitt meg livet, og han vil sørgje for å gje meg det som eg treng så lenge eg lever, og etter Johannes Kyte gjennom en innholdsrik uke. Soknepresten i Strusshamn, Michal Møgster, mener i et intervju lengre ut i bladet at det kanskje er alle de tradisjonene som vi tidligere hadde rundt disse dagene, som gjør at vi ikke lengre klarer å henge med hva som skjedde. For noen år siden på ferie i Hellas opplevde han at tradisjonene fortsatt levde blant folket, som for eksempel hornorkester og fyrverkeri natt til 1. påskedag. Dette var noe som alle var med på, og som de hadde et felles forhold til. For oss kristne er påskens budskap det ultimate. Det at Gud selv overvant døden 1. påskedag er stort. Men selv om du kanskje ikke helt tror på dette, så forteller påsken også så mye om livet, livet i ytterste konsekvens. Kanskje du denne påsken skal oppleve Langfredag i et nedstrippet kirkerom, der det er ingen blomster på alteret, ingen lys er tent, og det blir nesten bare lest tekster fra evangeliene om Jesu fornedrelse og død. Kontrasten er stor når du kommer tilbake 1. påskedag der en får oppleve en menighet som gleder seg over oppstandelsen og livet, med glade sanger, tekster som omhandler livet i et pyntet kirkerom. Kanskje du denne påsken skal vurdere om dette er noe du bør få med deg? Velkommen til kirke i de ulike dagene i påsken! Helge Heggernes dette livet, vil han vere med gjennom alle tider. Heile denne salmen seier meg at Gud gjer absolutt alt, og han gjer det for sitt namn skuld. Det er ingen vilkår som er knytta til det som Gud vil gje oss. Han vil gje oss det utan å krevje noko tilbake. Vi skal ikkje prestera noko. Vi skal heller ikkje betale noko. Vi skal få koma akkurat slik som vi er, med alle dei feil og manglar som vi har. Gud har lova å vera med oss også gjennom dødsskuggens dal. Bibelord i dagligtale ord ved påsketider Tekst: Tor Dag Kjosavik A:men fortsetter sin serie om uttrykk som er hentet fra BibeIen. Oppsettet er basert på boken Bibelord i dagligtale av Dag Kjær Smemo. (Den kan skaffes i bokhandel eller fra no). Hvert uttrykk får en grundigere behandling enn i oppslagsboken som inneholder hele 1000 ord og uttrykk. Nå like før påske skal vi se på om også påskefortellingene inneholder ord og uttrykk som vi bruker i dagligtalen. Judas. En av de sentrale personene i påskedramaet er disippelen Judas. Hos evangelisten Matteus leser vi i 26,14-16: Da gikk en av de tolv, han som het Judas Iskariot, til overprestene og sa: «Hva vil dere gi meg for å utlevere ham til dere?» De betalte ham tretti sølvpenger. Og fra da av søkte han en anledning til å forråde ham. Judas er en gåtefull person. Det er litt for enkelt bare å se på ham som en pengegrisk forræder, selv om det står at han også stjal av kassen (Joh. 12,6). Han var sikkert skuffet over Jesus som ikke ville stå fram som en mektig Messias med jordisk makt. På folkemunne er imidlertid Judas blitt en betegnelse for en forræder. Judas har også gitt navn til en plante: Judaspenge (Lunaria annua). Frøhusene er flate og når de tørker kan de minne om de sølvpengene som Judas fikk for sitt forræderi. Tretten til bords. I følge gammel overtro bringer det ulykke hvis tretten personer sitter rundt samme bord. Uttrykket henger nok sammen med det siste måltidet Jesus hadde med disiplene før han ble tatt til fange og henrettet. Luk 22,21: Men se: Han som forråder meg, har hånden her på bordet sammen med meg. Dette hendte altså før Judas var gått ut i natten. De tolv disiplene og Jesus utgjorde tretten personer, og under måltidet brøt Judas opp for å føre Jesu fiender til Mesteren. Kanskje denne fortellingen også er opphavet til at tallet tretten ses på som et ulykkestall i store deler av verden. Hokus, pokus, filiokus. Det siste måltidet som fant sted Skjærtorsdag, var også det måltidet der Jesus innstiftet nattverden. Lukas 22,19: Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» På latin heter Dette er min kropp Hoc est corpus meum. At dette er blitt oppfattet som en trylleformular kan henge sammen med den katolske læren om at brødet forvandles til Jesu legeme/ kropp når innstiftelsesordene leses. Presten ringer med en liten bjelle når forvandlingen skjer. Dette er så blitt forvansket til Hokus, pokus. Filiokus derimot er ikke hentet direkte fra Bibelen, men fra den nikenske trosbekjennelsen der det heter om Den hellige ånd: som utgår fra Faderen og Sønnen. På latin heter og Sønnen Filioque. Vi kan tilføye at de østlige kirker (de ortodokse) ikke godkjenner denne formuleringen. Da de østlige og vestlige kirkene ble splittet i 1054, var filioque-striden en av grunnene. Lunaria annua / Judaspenge Toe sine hender. Før Pilatus avsa den endelige dødsdommen over Jesus, vasket han sine hender som tegn på at han selv var uten ansvar. Det var jødenes ledere som hadde presset ham til å la Jesus korsfeste. Matteus 27,24 Da Pilatus så at ingenting nyttet, men at uroen bare økte, tok han vann, vasket hendene mens mengden så på, og sa: «Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak.» Ordet toe er for lengst forsvunnet fra vårt språk og vi må tilbake til oversettelse fra 1904 for å finne det. Dette viser at selv om språket forandres, kan gamle uttrykk fra Bibelen leve videre i dagligtalen. Å vaske hendene var en gammel skikk som ble benyttet for å fraskrive seg ansvar eller skyld eller for å erklære sin uskyld i noe. Salme 26,6: Jeg vasker mine hender i uskyld, Herre, så jeg kan gå omkring ditt alter. Krype til korset. Johannes 19,17: Han bar selv korset sitt og gikk ut til det stedet som heter Hodeskallen, på hebraisk Golgata. Uttrykket er altså ikke direkte hentet fra Bibelen, men kan ha sammenheng med at Jesus segnet om og måtte få hjelp til å bære korset. Det var bare tverrbjelken som ble båret av den som skulle korsfestes. Den kraftige pålen stod på stedet. Vi bruker uttrykket når vi på ydmykende vis må innrømme noe overfor en annen eller søke hjelp som vi først har avvist. Å krype til krusifikset er et uttrykk for å gjøre bot. I enkelt kirkers langfredagsliturgi skal en nærme seg Kristi kors ved å krype på knærne. 2 3

3 Institusjonsleder Linda Stendal Lystrup og styreleder Øyvind Fluge har en del planer for jubileumsåret for Ask bo og omsorgssenter. Blant annet blir det en stor fest i juni. Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter markerer 90-årsjubileum En kort historikk I 1918 brakte sokneprest Feet på bane at en i likhet med mange andre menigheter burde begynne arbeidet med å opprette et «gamlehjem». På et menighetsmøte ble det valgt en komité som skulle arbeide med saken. Det var enighet om at hjemmet skulle bygges nær kirken og presteboligen. Det første stedet som ble kjøpt, Sørbø, lå i Krokåsdalen, men det viste seg at det var motstand i bygden mot å bygge der, så komiteen vedtok å annullere kjøpet. Våren 1922 fikk komiteen et tilbud fra handelsborger A. Øgård i Bergen om at den kunne få kjøpe hans eiendom i Hopshavn for kr Komiteens formann, sokneprest Feet, beså eiendommen og fant at den var skikket til formålet. Komiteen ble så sammenkalt til et møte i Hopshavn 31. august og fattet en enstemmig beslutning om å kjøpe denne eiendommen. Eiendommen ble overtatt 1. september. Huset hadde tretten rom for eldre. Som midlertidig bestyrerinne ble ansatt en av menighetssøstrene, Gudrun Østervold. I februar 1923 ble hun fast ansatt. Søndag 23. juli 1923 ble hjemmet innviet og det fikk navnet «Alders hvile». Sivert Mikkelsen og Thorvald Thorsen hadde i denne anledning sagt at de ville spandere middag på samtlige innbudte gjester og på hjemmets beboere. Hele kommunestyret, den komiteen som hadde arbeidet med saken i starten og det nåværende styret ble invitert, slik at det ble bortimot 40 personer på festen. Ved middagen ga soknepresten en redegjørelse for hvordan hjemmet var oppstått Tekst og foto: Tor Dag Kjosavik Alterbilde er fra Furuly kapell. Da det ble lagt ned i 2010 ble bildet gitt som en gave til Ask bo- og omsorgssenter. fra først av. Deretter ble det holdt taler. Etter middagen holdt soknepresten en bibellesning og hjemmet ble innviet i den treenige Guds navn. I 1924 ble det opprettet et styre for aldershjemmet og det holdt møte og bestemte hvor mange medlemmer styret skulle bestå av og hvor lang funksjonstid det skulle ha. I 1939 vedtok styret å bygge ut og kapasiteten ble øket til nitten rom. Under ombyggingen ble de eldre flyttet til Kongshaug hotell. Tilbygget ble innviet 28. desember I 1974 fikk institusjonen navnet Askøy Aldersheim og nye lover ble vedtatt. Styret skulle bestå av to representanter for hvert menighetsråd, soknepresten samt ett medlem oppnevnt av kommunen. Styreren hadde tale- og forslagsrett. De nye vedtektene ble lagt fram på menighetsmøte Ask kirke 12. oktober 1975, og der ble det foreslått at både pensjonærene og de ansatte måtte få en representant i styret. I 1979 ble det foretatt enda en utbygging av institusjonen. I 1984 ble det bygget en rekke eldreboliger bak hovedbygningen. I 2001 fikk institusjonen navnet: Ask bo- og omsorgssenter. Et nytt tilbygg innvies Det var stor glede på Ask bo- og omsorgssenter fredag 25. januar Da ble det store, nye tilbygget til institusjonen offisielt innviet av biskop Ole D. Hagesæther i nærvær av en feststemt forsamling med Askøys ordfører, Knut Hanselmann i spissen. Etter en byggeperiode som hadde vart over et år, med trange og vanskelige forhold både for beboere og for ansatte, var nå alt det nye tatt i bruk. Nybygget omfatter først og fremst 22 helt nye rom, slik at institusjonen fikk plass til i alt 51 beboere med enerom til alle. Administrasjonen har fått gode arbeidsforhold med nye kontorer i nybyggets første etasje. Denne etasjen rommer også legekontor, fysioterapirom og rom for hår- og fotpleie, foruten tre store fellesrom som kan åpnes mot hverandre ved hjelp av skyvevegger. Her finner vi kantine, et aktivitetsrom og storstue. Under innvielsesfesten var disse rommene slått sammen til et førsteklasses festlokale. Helt i enden av dette lokalet, bak noen enkle skyvedører, er det et alterparti som kommer fram når skyvedørene åpnes. Selve åpningen skjedde ved at biskop Hagesæther skar over et symbolsk rødt bånd før skyvedørene som skjulte alteret ble tatt til sides og biskopen tente lysene på alteret. Ved denne enkle handlingen ble det veldig tydelig markert at Ask bo- og omsorgssenter har en klar kirkelig og diakonal profil. Dagens institusjon A:mens utsending møter styreleder, Øyvind Fluge og institusjonsleder, Linda Stendal Lystrup til en kort samtale for å høre mer om situasjonen i jubileumsåret. Vi spør: Hvor mange beboere er det ved institusjonen i dag og hva slags boforhold har de sammenlignet med åpningsåret 1922? Lystrup: I dag er det 47 beboere her. Alle har eget rom med tilhørende bad og toalett. Alle rommene er pusset opp bortsett fra seks rom i bygget fra Ask b&o har valgt å beholde sitt hovedkjøkken der all maten blir tilberedt. Vi har kulturog aktivitetsleder, vaktmester og frisørtjeneste tre dager i uken. Vi er opptatt av inkluderende, gode og meningsfulle aktiviteter og å ta vare på høytider og tradisjoner i tilknytning til disse. Alt dette tror vi bidrar til å skape et godt miljø for beboerne. Fluge: Det eldste bygget er revet og alt gammelt er borte. Bare én etasje gjenstår, så er hele bygget sikret med sprinkleranlegg. Ventilasjon og varme er datastyrt og det finnes en gasstank som kan brukes hvis strømmen skulle bli borte. Jeg vil også understreke at A b&o er en privat institusjon med kommunal driftsavtale. Det er den eldste institusjonen på Askøy, og en av de eldste i Hordaland. Vi har god erfaring i samarbeidet med Askøy kommune med gjensidig informasjon. Vi fikk straks aksept i kommunen da planene for nybygget ble lagt. A:men: Er det spesielle saker dere er opptatt av i dag? Lystrup: Vi har mange flotte medarbeidere som er oppatt av å se beboerne og møte dem med respekt. Ellers er vi bl.a. opptatt av å drive fagutvikling. Vi har deltatt i DESEP-studien, et forskningsprosjekt om eldre og medisiner og er nå tatt ut til å delta i en landsomfattende forskningsstudie: MEDCED; Dyktige ansatte glade beboere. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og Høyskolen i Bergen skal undersøke hvilken virkning det å dyktiggjøre ansatte har for beboerne. Fluge: Ask b&o er en selvstendig stiftelse. I følge vedtektene skal det være én representant fra hver av de fem menighetene i styret, Soknediakonen representerer kirkens ansatte. De ansatte, beboerne og kommunen har hver sin representant. Styret har sendt et forslag til kommunen om utvidelse av institusjonen. Forslag til utvidelse omfatter fjorten nye omsorgsboliger, dagsenter og base for hjemmetjenestene på Askøy-øst. Vi er spente på om kommunen ønsker at vi skal realisere planene. Lystrup: Vi skal markere 90-årsjubileet med en fest i juni. Så blir det også en del aktiviteter utover høsten. Ask b&o er en del av eldreplanen i Askøy kommune og er slik vi ser det blitt en god og viktig institusjon for Askøys eldre. Vi gleder oss til å feire en vital og levende 90-åring. 4 5

4 Hver mandag kl. 11 samles denne glade gjengen til trim og sosialt samvær. Kirkeuken i Erdal februar Rotfestet, raus og rotete: Treffer kirken dagens mennesker? De spreke pensjonistene i Erdal kirke Tekst: Johannes Kyte / Foto: Geir Viksund Hver mandag klokka 11 er det trimtid i Erdal kirke. Vi snakker om Erdal helse- og trimlag, der rundt 30 godt voksne både damer og menn samles til trim og sosialt samvær. Tekst: Tor Magnus Lilletvedt / Foto: Vigleik Stoveland Til å svare på dette spørsmålet, var mediemann og teolog Geir Magnus Nyborg invitert til Erdal kirke. Det ble en engasjerende kveld som nok ikke gav et entydig svar, men som viste at Den norske kirke, og andre kirkesamfunn og organisasjoner, må vurdere både arbeidsformer og samarbeid for å nå ut med evangeliet i dagens norske samfunn. Da dette var tema torsdags kveld, var halvparten av kirkeuken tilbakelagt. En viktig grunn for å arrangere kirkeuken, i år for 18. gang, er menighetens håp om at den kan være en åpen dør ut mot Askøysamfunnet gjennom ulike arrangementer. Jazzgruppen Lousiana Washboard Five sammen med sangeren Martin Halla åpnet uken søndag kveld med kirkekonsert. Å oppleve kirkens budskap formidlet med klare tekster til svingende rytmer ønsker vi gjerne tilbake. På kirkens hjemmeside finner du en lydfil fra konserten. Sigrunn Hansen i flott driv. Den tidligere turneren har ansvar for å lede den spreke gjengen i Erdal kirke. Det er Sigrunn Hansen som er leder for den spreke gjengen. Den tidligere turneren har ledet laget i 20 år, først i Erdal grendahus, men etter at den nye Erdal kirke ble bygget har de holdt til her. Det er viktig at du skriver at jeg ikke er alene om dette, men at jeg alltid har med meg to, tre stykker som hjelper til med å få alle ting i orden. For før trimmen settes i gang, må det kokes kaffe og dekkes bord slik at alt er klart når trimøkten er over. En av de faste som er med, Birger Lønset, er fast kaffekoker. Trimdelen som varer ca. en time, begynner alltid med oppvarming. Så er det øvelser til musikk. Øvelsene er tilrettelagt for hver enkelt. Noen trenger ekstra støtte, mens andre kanskje har behov for å sitte for å klare øvelsene. Husk dette er mennesker med stive ledd, og disse er det viktig å få i funksjon, forteller den spreke instruktøren som snart fyller 80. Dessverre må vi sette en begrensing på hvor mange vi kan være. Vi har satt et tak på 30 personer for at jeg skal klare å følge opp hver enkelt. Etter en time med trim smaker det utrolig godt med mat, kaffe og en god prat. Her går det i allsang, lesing og prat og av og til en omgang med bingo. For mange er dette ukens høydepunkt. Men det gir også meg utrolig mye tilbake, smiler Sigrunn. Dette er noe jeg vil holde på så lenge helsa holder. Etter en time med trening er det godt med kaffe og noe å spise. «Et anstendig arbeidsliv» var tema for filosof Henrik Syses foredrag på Askøy kommunes kulturdag for ansatte. Foredraget ble også åpnet for andre enn de kommuneansatte. Mange tok imot dette tilbudet og fikk gode tanker formidlet med mye humør om at vi alle har ansvar for miljøet på vår arbeidsplass. Denne kvelden fikk vi også oppleve at tre av Askøys musikere, Marianne Juvik Sæbø, Giske Bratli og Eirik Minde, innledet et samarbeid på tvers av genre, et samarbeid vi håper vil fortsette. Nevnes må og Kleppestøjentene «The Dudettes» som åpnet kvelden. De får vi nok også høre mer til. Mange gjør en stor frivillig innsats i menigheten. Disse var spesielt invitert til menighetsfest fredag kveld. Dette ble også en særlig velkomst for menighetens nye sokneprest Harald Forland og hans kone Aslaug Klakegg Forland. På festen fortalte også kunstneren Martin Haarr om sitt bilde «Jerusalem» som har fått en flott plassering i menighetssalen. Det er innkjøpt av midler menigheten har fått i gave fra et av menighetens medlemmer. Bildet har gitt salen et løft. Men uken er ikke bare for etablerte kunstnere og kåsører. Lørdag fikk vi en fornemmelse av at det er håp om at kirkens organistmangel kan bli løst. Askøy kulturskole har elever som undervises på kirkeorgel. Det var imponerende å oppleve hvor langt deres lærer Anne Gurine Folgerø Gjøsæter har ført dem. Dersom dette blir et arbeid i mange kulturskoler, gir det håp for det kirkemusikalske arbeidet. Kirkeuken ble avsluttet med familiemesse søndag. Søndagsgudstjenesten er, og skal være hovedsamlingen for menigheten. Her møtte vi en inspirerende sokneprest, et sjarmerende barnekor «Miniglimt» og en dyktig sangelev fra Askøy kulturskole, Malene Utkilen. Det er all grunn til å merke av i 7. sansen at i uke 7 i 2013 arrangeres den 19. kirkeuke i Erdal. 6 7

5 «For Jesu etterfølgere var det mye viktigere å peke på Jesu oppstandelse enn på hans henrettelse på korset. Derfor var ikke korset noe godt symbol for de første kristne.» Oppstandelsen kjernen til å forstå påskebudskapet Tekst og foto: Johannes Kyte Jo eldre jeg blir, jo mer merker jeg den oppstandne Kristus sitt nærvær. Jeg skulle ønske at flere kunne få del i dette, forteller en åpenhjertelig sokneprest i Strusshamn, Michal Møgster til A:men. Hadde det ikke vært for at Jesus stod opp igjen, så ville Jesus bare vært en vismann, fortsetter Møgster. Det var flere som kalte seg for Messias på den tiden Jesus levde. Mange av disse messiasene hadde store tilhengerskarer, men de ble raskt spredt og forsvant igjen. Det samme hadde skjedd med Jesus hvis ikke hans disipler hadde opplevd og erfart at Jesus hadde stått opp. De hadde en indre overbevisning som gjorde at de måtte bare fortelle det som hadde skjedd. En umulig oppgave Vi er i de nye lokalene til kirkekontoret på Askøy, som ligger i tilknytning til Strusshamn kirke. Jeg har utfordret den nye soknepresten til å si noe om hva som er så viktig med påsken i den kristne kirke. Michal Møgster er en rolig kar. Ikke så mye fakter, men han blir ivrig når han begynner å snakke om oppstandelsen. For det er Jesu oppstandelse som er kjernen i hele påskebudskapet, mener Møgster. Du må huske på at disiplene til Jesus hadde et utrolig dårlig utgangspunkt. Det å fortelle om at en som hadde blitt korsfestet hadde stått opp igjen fra døden, var så godt som en umulig oppgave. Du kunne bli stemplet som en gal av mindre. Men disiplene hadde en glede og en overbevisning om at Jesus var hos dem. De kunne ikke la være å fortelle det videre. Det førte til at alle disiplene unntatt Johannes led martyrdøden for sin overbevisning. Godt dokumentert Møgster peker også på Bibelens prioritering når det gjelder det som skjedde denne ene uken i Jesu liv. Matteus, Markus, Lukas og Johannes, som skriver om Jesu liv, bruker opp mot halvparten av det de skriver til å skrive om det som skjedde i denne uken for over 2000 år siden. Det er vel ingen hendelse i Antikken som er bedre ivaretatt og dokumentert, mener Møgster. Og måten de skriver det på, er veldig troverdig. De fire evangeliene er forskjellige ut i fra ulikt ståsted, men samtidig er det en samstemmighet. Lukas for eksempel er historikeren, mens Johannes er ideologen og teologen. Hvis du vil lese påskeevangeliet for første gang, så vil jeg anbefale Lukas-evangeliet, for her får du det beskrevet historisk og kronologisk. I tillegg til dette har du alle brevene til Paulus som forklarer betydningen av Jesu død og oppstandelse, mens i det gamle testamentet kommer alle profetiene om Jesu liv og virke. En konge som skulle befri folket På Palmesøndag ble Jesus hyllet som en konge. Hvorfor ble han det? Folket håpet jo på en konge som kunne befri dem fra Romerriket og reise opp igjen det gamle Davidsriket. Mange lengtet etter frihet, og ville sette romerne på plass. En konge burde jo komme ridende på en hest, men at han kom på en eselfole var jo bare en understreking av profetiene i Jesaja 53. At det senere i påskeuka viste seg at han ikke var en konge for jødefolket, men en konge for alle, ble vendt til stor skuffelse på langfredag. Stor skuffelse Judas var en av Jesu disipler, men forrådte ham. Hvordan kunne en som hadde gått sammen med Jesus i tre år forråde ham for tretti sølvmynter? Vanskelig å si. Ikke noe fellesskap er rent. Du må huske på at både Judas og de andre disiplene hadde den samme forhåpning som folket, nemlig at Jesus skulle bli jødenes konge, en som skulle gjenreise det gamle Israel. Det ble kanskje en enorm skuffelse hos Judas når han skjønte at det ikke var der Jesus ville gå. I Jesus Christ Superstar er det dette som det blir pekt på, når det gjelder Judas sine handlinger, men dette står det ingenting om i Bibelen. Samtidig vil jeg påpeke at selv om Jesus visste at Judas skulle forråde ham, støtte han ikke Judas fra seg. Under nattverdsmåltidet fikk han del i brødet og vinen. Grusom henrettelsesform Hvordan kunne den gode stemningen på palmesøndag snus til korsfestelse på langfredag? Jesus hadde stor oppslutning blant folket. Øversteprestene var redd for at han skulle få for mye makt og romerne var redd for å miste kontrollen. Jødene kunne ikke dømme ham fra livet og derfor tok de ham med til romerne og Pilatus. Pilatus prøvde å roe ned folket ved å la folket få dømme en voldsforbryter til døden, nemlig Barabbas, men øversteprestene hisset opp folket og lot Barabbas gå fri, mens Jesus ble dømt. Jesus ble korsfestet, en grusom henrettelsesform. Det var ikke før på 300-tallet at korset ble et kristent symbol. For Jesu etterfølgere var det mye viktigere å peke på Jesu oppstandelse enn på hans henrettelse på korset. Derfor var ikke korset noe godt symbol for de første kristne. Hvorfor måtte Jesus død? Kunne det ikke vært gjort på en annen måte? Ved at han døde og stod opp igjen viste Gud at han vant over døden. Døden hadde ikke noe makt over ham, og heller ikke over oss. Gud tar all ondskap over på seg. Og dette er noe som gjelder alle folkeslag, ikke bare jødene, noe også Paulus understreker. De felles ritualene er forsvunnet Hvorfor er det slik at for folk flest så har de et forhold til julen, mens påsken er mye mer uklar? Jeg tror det henger sammen med at påsken er en mye mer krevende høytid enn julen. Det er mye som skjer: svik, løgn, død, oppstandelse. Det er jo egentlig rene kriminalromanen. I julen har vi også mange flere handlinger eller ritualer som er felles for alle. Dette er handlinger som gjør at vi husker det som skjedde. I påsken har dette forsvunnet. For noen år siden havnet jeg i en ortodoks kirke natt til 1. påskedag. Etter gudstjenestens slutt bar de et Kristus-teppe ut av kirken. Skolekorpset spilte og folk kom fra restaurantene, ja fra alle kanter for å være med på dette. Når en så passerte midnatt natt til påskedag, skjøt de opp fyrverkeri for å markere at nå var døden overvunnet. Jesus hadde stått opp. Dette var noe vi som var der opplevde sammen. Slike opplevelser fører til visshet om at Jesus lever, og denne erfaringen og vissheten skulle jeg ønske alle kunne få del i, avslutter Møgster, som vil forrette mange av gudstjenestene i påsken her på Askøy Påskeegg og snop Konfirmantene Eirik Jørgensen, Margrethe Nordgaard, Sandra Gundersen og Ingrid Holm har ingen faste påsketradisjoner. Jo, forresten, det må være påskeegg og snop, sier Erik. Vi pleier å gjemme påskeegget i snøen når vi er på hytten. Og akkurat det med påskeegg er det flere som bruker å få på påskeaften. Ellers så er det litt ulikt om de er hjemme eller reiser på hytten på fjellet i påsken. Pleier dere å gå i kirken? Erik og Ingrid pleier ikke å gå i kirken. Jeg går i kirken når vi besøker onkelen vår, forteller Margrethe, ellers pleier vi ikke å gjøre det. Sandra forteller at de går av og til i kirken i påsken. 1. påskedag er kirkedag Jo, vi pleier å markere påsken, forteller Hildegunn Øpstad, spesielt 1. påskedag. Da går vi til kirke. Det er den som er den viktigste dagen i påsken. Hildegunn forteller at det er når de er hjemme på Askøy de helst får gått i kirken. Når vi er på fjellet så blir det ofte litt vanskeligere å komme seg til kirke, men ett år var jeg med på en gudstjeneste i et kapell på fjellet påskeaften. Det var veldig fint. Har dere ellers noen påsketradisjoner? Vi har ofte middag med familien en av dagene i påsken, og da har vi som oftest lam. Ellers så pynter vi med gult, blomster, kylling osv. Og på påskeaften er det påskeegg og snop. Konsentrert påskebudskap Jeg har hatt tradisjon med å reise på bibelskolen på Bildøy for å være med på påskemøter der, forteller Bjørg Granheim. Ved å dra på en bibelskole i påsken så kunne jeg få konsentrert meg om påskebudskapet gjennom alle dagene i påsken. Men nå er dette lagt ned, dessverre. Går du i kirken i påsken? Det kan variere litt hvilke dager jeg går, men jeg prøver å få med meg gudstjenesten langfredag og 1. påskedag. Bjørg har ingen tradisjoner når det gjelder mat i påsken. 8 9

6 Kortnytt Kortnytt fra kirkevergen Tekst: Oddmund Sagstad Bjørgvin Kyrkjesongforbund har ansvaret for gjennomføring av Rikskyrkjesongfesten i Bergen i tida april Temaet for songfesten er «Skaparverket i bøn og lovsong». Bjørgvin kyrkjesongforbund som blei stifta i Bergen i 1931, organtiserer 34 kor der i blant Askøy kirkekor. Kora er medlemer i Noregs kyrkjesongforbund som har 150 medlemskor med til saman 3300 songarar. Forbundet si hovedoppgåve er å ivareta våre kyrkjemusikalske tradisjonar, fremja forståing for kyrkjemusikk og gudstenestefeiring og stimulera til fornying av kyrkjesong og korsong. Arrangement: Fredag 20. april: Opningsgudsteneste i Johanneskyrkja kl Konsert i Johanneskyrkja kl Kora deltek i sine lokale kyrkjelydar og samarbeider om gjennomføring av større songarrangement både i inn- og utland, bl.a. i den nordiske kyrkjesongfesten. Høgdepunktet i år er den tradisjonelle Rikskyrkjesongfesten som vert gjennomført kvart 4 år i ulike byar i landet. Disse songfestane har ein 80 år lang tradisjon. Siste gong arrangementet var lagt til Bergen var i Lørdag 21. april: Konsert i Korskyrkja kl Solsongen av Frans av Assisi. Konsert i Domkyrkja kl Urframføring oratoriet Du fornyer jordens ansikt. Bergen Domkor og Stavanger domkantori. Dirigent kantor Kjetil Almenning. Billetter ved inngangen. Det blir konsertar i Domkyrkja, Johanneskyrkja og Korskyrkja. Forutan konsertar blir det seminar, korverkstad, festgudsteneste og tidebøn. To hovedverk blir framført kor det eine er urframføring av oriatoriet «Du fornyer jordens ansikt» eit oratorium for kor, soli og orkester av salmediktar Svein Ellingsen og komponist Harald Gullichsen. Urframføring av eit oratorium i Norge er ei svært sjeldan hending som krev ei verdig markering. Søndag 22. april: Festgudsteneste i Domkyrkja (radiogudsteneste) kl Krigsgrav fra Herdla kyrkjegard. Nytt i Gravferdsloven fastsetter at graver for utenlandske soldater og krigsfanger skal være fredet uten tidsbegrensning, og holdes i hevd og forvaltes med den verdighet som deres egenart tilsier. Rikskyrkjesongfest i Bergen, april 2012 Stortinget har endret gravferdsloven fra Tekst/foto: Geir Viksund Konfirmantdager Fra kirkegård til gravplass I lovgivningen blir uttrykket «kirkegård» nå erstattet med «gravplass». Dette gjør gravferdslovens tittel og begrepsbruk mer livssynsnøytral. Navnet på gravplasser er imidlertid ikke et lovregulert spørsmål, og det vil fortsatt være adgang til å bruke begrepet kirkegård som en del av navnet på en konkret gravplass. Frist for gravlegging og kremasjon Fristen for gravlegging og kremasjon utvides fra 8 dager til 10 virkedager. Formålet med endringen er å legge til rette for større fleksibilitet ved fastsettelse av gravleggingstidspunktet. Det er en viktig forutsetning at fleksibiliteten ikke skal gi en generelt forlenget tid før begravelse finner sted, men gi større mulighet for å innfri de etterlattes ønsker. Likestilling av tros- og livssynssamfunn Gravferdsmyndigheten pålegges å innby alle tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet til et møte minst en gang i året. Av respekt for religiøse og livssynsmessige behov, kan det kreves at den avdøde skal bli gravlagt i spesielt tilrettelagt grav. Tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet skal gis anledning til å gjennomføre en seremoni når en ny gravplass tas i bruk. Bestemmelsen innebærer en likestilling av alle tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, noe som selvsagt innebærer at også Den norske kirke fremdeles kan vigsle gravplassen. Les mer Se under Gravferd. Ta eventuelt kontakt med kirkevergen for flere opplysninger. Konfirmantdagene nærmer seg. Dette er et opplegg for konfirmantene på Askøy som av ulik grunner ikke skal på leir. I år gjelder det 62 konfirmanter. Konfirmantdagene blir holdt over 4 dager i Erdal kirke: 27. og 28. april, og 4. og 5. mai. Dagene vil bli fylt med spennende undervisning, god mat, samtaler, lovsang, og aktiviteter. Konfirmantdagene avsluttes med en kveldsgudstjeneste lørdag 5. mai i Erdal kirke kl Den er åpen for alle. Vi gleder oss! Hilsen Irene Kleppe (kateket). Lovsangsteam I Strusshamn ønsker vi å starte opp lovsangsteam som på den første søndagen i måneden skal presentere månedens lovsang til resten av menigheten. Dette tror vi kan være med å berike gudstjenestene og inkludere flere, på tvers av generasjoner, i menighetsarbeidet og i fellesskapet vårt. Ta kontakt med Irene Kleppe dersom du vil være med. Årsmeldinger/referater Årsmeldinger og referater fra Fellesrådet finner dere på kirkens nettside, under aktuelt og Askøy kirkelige fellesråd - referater. Fra det enkelte menighetsråd finner dere for eksempel under Erdal og menighetsrådet referater. Velkomen til Rikskyrkjesongfest i Bergen! ANNONSER VELKOMMEN TIL Strusshamn 10 a:men ASKØY SENTER 8-20 (18) a:men

7 Familiesiden Slekters gang Plakater Påskekryssogtvers Tekst: Anne-Helene Gjengedal I rutenettet kan du finne en hel masse ord, og mange av dem har med påske å gjøre. Alle bokstavene unntatt x-ene hører til i et ord, og du kan lese opp og ned, framlengs og baklengs og på skrå! To av ordene er INDERLIG og GLAD. Det har vi lov til å være på påskedag! E M X L G E F N R R J J E R U S A L E M L P A L M E R T G I I V X E G L T X N H L X X G L A D D E Ø E T E N K E E X P Y K L X E T R S X V T S O S Å L X I L L I Å U R I X K B R Ø D P G G S S X X X S P Du som er 8 år kan glede deg til etter påske. Da skal både Herdla og Ask kirke arrangere «tårnagenthelg», og det kan bli spennende! Du kommer til å få en invitasjon i posten. Mens du venter, kan du jo så frø til sommerens blomster eller grønnsaker. Påsketid er gro-tid! Et godt, grønt tips er å bruke doruller til å plante frø i se bildene ett frø i hver «potte». Det fine er at disse kan settes rett i større potter eller ut i jorda etter hvert, for dorullen vil smuldre opp og bli til jord sjøl! Du kan også lære deg sangen på denne siden! Det er sikkert noen du kjenner som kan melodien. Døpte UKE 4 Isak Solheim Ingebrigtsen Frida Kringstad Myklebust Ella Hillesdal Ingebrigtsen UKE 5 Madeleine Thomsen Lunde Julia Midtun Leah Thorsen Fugelsnes Henrik Wold Stølen Lucas Sigvald Fauskanger Nicholas Gustav Fauskanger UKE 6 Charlotte Andreassen-Solberg Amanda Tangen Eriksen Frida-Marie Kristoffersen Veivåg Marcus Aase Jørgensen Preben Thomassen Lønborg-Taule Patrick Jozefowski Thorsen Mathias Saltskår Benjamin Rivas-Eide Hermine Dvergsdal UKE 7 Robert Emiil Akselsen Amelia Steffensen Emma Berntsen Jonah Leander Melly Eide Sverre Magnus Nygård-Torkehagen Maria Jakobsen Tobias Martin Merkesvik Fauskanger UKE 8 Mathias Andreassen Oliver Opdahl Soltvedt Viljar Kjeilen Jakobsen Elvira Sande Noah Ridvan Celebi UKE 9 Sebastian Vinje Meyer Nikolai Green Gravferd UKE 4 Karl Gjertin Haugland f Finn Gunnarsen f Olufine Krossnes f Reidar Eide f UKE 5 Ruth Amalie Jacobsen f Berit Thomsen f Helge Mikkelsen f UKE 6 Annbjørg Johanne Berland f Bergit Malene Sætre f Hans Kristian Steen f UKE 7 John Gjertin Bjorøy f UKE 8 Harald Kristensen f Viktor Ingvald Helland f UKE 9 Liv Sørhaug Berland f Hermund Jakobsen f Oddveig Holsen f Tårnagenthelg på Herdla og Ask Ask og Herdla menigheter inviterer alle 8-åringer til å være Tårnagenter i kirken, Herdla 28. og 29. april, Ask 5. og 6. mai. I løpet av helgen skal det løses oppdrag og mysterier, kirken og Bibelens fortellinger skal utforskes. Barna bor hjemme, men vil være sammen i kirken lørdag og søndag. Påmelding: Ring eller send e-post til: Alle er velkommen på Tårnagentgudstjeneste søndag 29. april på Herdla og på Ask 6. mai, begge kl Internasjonal kveld Søndag 22 april kl i Kleppe Bedehus, Kleppevegen Kleppestø Fellesskap Sang Andakt Spennende mat Menighetene på Askøy ønsker nye landsmenn velkommen i fellesskapet! Du er varmt velkommen! Flott om du tar med deg en matrett fra ditt land, og gjerne en venn eller to! Arrangør: KIA Askøy i samarbeid med ulike menigheter. KIA Askøy finner du på Facebook! Sunday April 22 At 5.30 PM Kleppe Bedehus, Kleppevegen Kleppestø Fellowship Singing A message Exciting food The churches on Askøy welcomes everybody from different countries to a night of fellowship. You are very welcome to join us and bring a friend! It would be great if you bring some food from your country! Check out KIA at You can also find KIA Askøy at Facebook! International night I Men nye felle Du e om fra d eller Arra sama men www KIA på F I Her er noen som har det kjekt på småbarnssang i Erdal kirke! Sår du blomster Sår du blomster vil blomstene spire Sår du ugress vil ugresset gro Så ut det gode du får Sår du godhet vil kjærlighet spire Sår du ondskap vil ondskapen gro Så ut det gode du får Sår du sannhet vil sannheten spire Sår du falskhet vil løgnen få gro Så ut det gode du får Telefonliste - Askøy kirkekontor Tlf: (kl. 8:30 15:00) PRESTER KANTOR ORGANISTER Sokneprest Ask og Herdla Astrid Marie Haugland Sokneprest Erdal Harald Forland Sokneprest Strusshamn Michal Møgster Vikarierende sokneprest Tveit Hanne Zimmermann Seniorprest Åge Sætre (permisjon) Gerd Inger Eide Yddal Kontor: Mobil: Kontor: Mobil: Kontor: Mobil: Kontor: Mobil: Kontor: Mobil: Kontor: Mobil: Jolanta Ravnanger Mobil: Anne Gurine Folgerø Gjøsæter Mobil: KIRKEKONTORET Kirkeverge Geir Viksund Driftsleder kirker Håkon Andersen Driftsleder kirkegårder Hege Johannesen Konsulent Anne Borghild Andersen Soknediakon Jannicke Monstad Hana Ungdomsarbeider Elise Marie Hansen Menighetspedagog Anne-Helene Gjengedal Menighetspedagog Irene Kleppe Kontor: Mobil: Kontor: Mobil: Kontor: Mobil: Sentralbord: Kontor: Mobil: Kontor: Mobil: Kontor: Mobil: Kontor: Mobil: Terje Haugom Privat:

8 Plakater Strusshamn Herdla Middag på en hverdag i Strusshamn kirke. Onsdag 18. april kl Pris kr 50,- pr. person, maks 150,- pr. familie Påmelding senest mandag 16. april til Adelheid Larsen eller Mona Løchen Gospelnight i Strusshamn kirke Gospelnight i Strusshamn Kirke den 22. april kl Redeemed, Gospel Bergen og Ungdomskoret Kansha skal delta i gudstjenesten. Det blir også nattverd. Formiddagstreff Mandag 7. mai: 5. klasse på Strusshamn skole kommer på besøk. Ord for dagen ved Kari Thorsen. Mandag 4. juni: Snart kommer sommeren. Opplesning, viser og sanger. Andakt ved Nils Einar Eriksen. Treffene starter kl og holder på til ca. kl Vi serverer smørbrød og kaffe. Trenger du skyss ring: Pusterom Pusterom en kveld med tid for stillhet og ettertanke. Herdla kyrkje 10. april kl Jubileumsboken til Herdla kirke Arbeidet med jubileumsboken med arbeidstittelen Herdla kyrkje gjennom 1100 år går snart inn i avslutningsfasen og vil bli trykkeklar medio august. På ett punkt trenger forfatteren hjelp, nemlig til å få så god bildedekning i boken som mulig. Det gjelder bilder fra alle typer religiøse aktiviteter i Herdla prestegjeld og senere Herdla sokn under Askøy prestegjeld, og omfatter mellom annet kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd, og videre bilder fra de mange kvinneforeningene (misjonsforeningene), sangkor og musikkforeninger, misjonsmøter i bedehus og forsamlingstelt og de mange søndagsskolene, for å nevne noen sektorer. Bilder som lånes (originaler eller mottatt på e-post) bes sendt til Anders Bjarne Fossen, Frekadalsvegen 54, 5306 Erdal eller på e-post De vil bli returnert innen få dager. Vennligst gi opplysninger om det enkelte bilde; hva/hvem viser det, når/hvor er det tatt, osv. Herdla kyrkje sitt grøne hjørne På forhånd takk! Anders Bj. Fossen Laurdag før palmesøndag skal byar, kommunar, bedrifter, kyrkjer, organisasjonar og einskildmenneske verda over slå av lyset i ein time for klimaet. Earth Hour er ei verdsomspennande symbolsk markering. Alle med tilgjenge til ein lysbrytar kan bidra. Kampanjen er eit uttrykk for at folk kan stå saman mot klimaendringane. I fjor var Herdla og Ask kyrkjelydar med, og i år blir Erdal og med og sløkkjer lysa rundt kyrkjene denne timen. På www. grønnkirke.no kan du lesa om denne markeringa og finna ut korleis kyrkja er oppteken av skaparverk og berekraft. Du finn linkar til andre organisasjonar, nyttig informasjon og ressursar. Ta eit skritt på den grøne vegen og skru av lyset ein time du kan likevel sjå fjernsyn eller ta deg ein tur ut i stjernenatta! Askøy Ask Erdal Utlodning til inntekt for Norsk Nødhjelp. Trekningsliste: 1.) Gavekort fra Fjordline, Jan Morten Kjerrgaard 2.) Gavekort fra Fjordline, Ulrikke B. Hugaas 3.) Kakesett (Hardanger), Erlend H. Myrdal 4.) Bordduk, Ingvild H. Myrdal 5.) Håndklær, Anne Berit Grøndal Hole 6.) Glassfat, Dag Hugaas 7.) Glasskål, Rigmor Træet. 8.) Kasserolle, Astrid Jakobsen 9.) Sengesett, Trond Myrdal 10.) Reisehårføner, Jon Kjerrgaard 11.) Pledd, Kjellaug Klingsheim 12.) Sengeteppe, Undis Steinseide 13.) Sengesett, Astrid Jakobsen 14.) Kompottskje, Olav Hugaas 15.) Kjøkkenur, Jan Morten Kjærrgaard Rett trekning foretatt på Askøy kirkekontor ved Kjerst G. Johanessen og Anne Borghild Strand Andersen. Norsk Nødhjelp startet sitt arbeid i Romania i 1990, og har siden drevet nødhjelpsarbeid i flere land i Øst-Europa. Målet er å hjelpe mennesker i nød, med vekt på barn og barnefamilier, for å hjelpe dem til å klare seg selv Møteuke april Kleppe Bedehus Taler: Per Tveten Velkommen til møteuke på Kleppe bedehus i april! Alle hverdagsmøtene begynner kl. 1930, og det blir bønn fra kl hver kveld. Fredag 20. april er det ungdomsmøte sammen med Tenkafé. Søndag formiddag kl er det familiesamling. Det blir mye sang og musikk på møtene. Per Tveten deltar med både tale og sang. I tillegg deltar lokale sangkrefter. Arr.: Askøy Misjonsforsamling (NLM) Basar for Ask menighetshus fredag, den 13. april, klokken STJERNEGNISTEN, ANDAKT v/astrid Hauge, rikholdig åresalg/ loddbøker. Kaffe, saft og kaker Styret for huset Pusterom Pusterom en kveld med tid for stillhet og ettertanke Ask kirke 15. mai kl Formiddagstreff Torsdag 26. april: Program ved Erdal barneskole. Andakt ved sokneprest Harald Forland. Utlodning. Treffet starter kl og holder på til kl Vi serverer et varmt måltid. Vårbasar i Folkets Hus lørdag 14. april kl Åresalg og hovedtrekning. Vafler og kaffe. Andakt. Sang av Superkids. Hjertelig velkommen Askøy Misjonsforening av NMS Telefonsentral: eller Telefon strømbrudd: Gratis måleravlesning tlf: Aut TELE- og ELEKTROINSTALLATØR TELEFON DIN LOKALAVIS PÅ ASKØY ALT I STØP OG MURARTIKLER Avdelingskontor Bergen vest Laksevåg Damsgårdsveien 210 tlf.: Ove J. Steffensen privat tlf.: Vennligst ring for å avtale samtaletid. ASKØY MØBLER KLEPPESTØ MØBLER / GARDIN: Askøy Senter - Kleppestø Senter Telefon når kun det beste er godt nok 14 15

9 Gudstjenester 1. april juni Palmesøndag Erdal kl Dåp og nattverd. Sokneprest M Møgster. Offer: Sjømannskirken/ Norsk kirke i utlandet. Nattverd. Sokneprest A M Haugland. Offer: Kirkens Bymisjon Bergen Skjærtorsdag Ask bo- og omsorgssenter kl.11:00 Nattverd. Sokneprest A M Haugland Kleppestø sykehjem kl.16:00 Nattverd. Sokneprest M Møgster Herdla kl.18:00 Nattverd. Sokneprest A M Haugland. Offer: Kyrkjelydsarbeidet. Kveldsmåltid i kyrkjelydshuset etter gudstenesta. Erdal kl.18:00 Nattverd. Sokneprest H Forland Strusshamn kl.18:00 Nattverd. Sokneprest M Møgster. Offer: menighetsarbeidet Langfredag Ask kl.11:00 Sokneprest M Møgster Tveit kl.11:00 Fungerende sokneprest H Zimmermann Påskenatt Ask kl. 23:00 Nattverd. Sokneprest A M Haugland. Offer: IKO Påskedag Erdal kl.11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H Forland. Offer: NMS Thailand Dåp. Sokneprest A M Haugland. Offer: Sjømannskyrkja/Norsk kyrkje i utlandet. Strusshamn kl.11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest M Møgster. Offer: Misjon uten grenser. Tveit kl.11:00 Dåp. Fungerende sokneprest H Zimmermann. Offer: Sjømannsmisjonen/Norsk kirke i utlandet Andre påskedag Ask kl.11:00 Dåp. Sokneprest H Forland. Offer: Menighets-arbeidet søndag i påsketiden Erdal kl.11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest H Forland og Jonny Mydland. Maisha Mema-dagen. Erdal skoles musikkorps deltar. Offer: Maisha Mema. Nattverd. Sokneprest A M Haugland. Offer: Kyrkjelydsarbeidet. Strusshamn kl.11:00 Dåp. Fung. sokneprest H Zimmermann. Offer: Menighetsarbeidet. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten søndag i påsketiden Ask kl Nattverd. Sokneprest H Forland. Offer: KFUK/M Strusshamn kl.11:00 Nattverd. Sokneprest M Møgster. Offer: Menighets-arbeidet. Tveit kl Dåp. Fung. sokneprest H Zimmermann. Familieguds-tjeneste med utdeling av fireårsbok. Barnekoret Attention. Offer: Menighetsarbeidet/ Norsk søndagsskoleforbund. Strusshamn kl.19:00 Gospelnight. Sokneprest M Møgster søndag i påsketiden Erdal kl.11:00 Dåp. Sokneprest H Forland. Familiegudstjeneste med utdeling av 4års-bok. Miniglimt deltar. Offer: Søndagsskolen Dåp. Sokneprest A M Haugland. Familiegudsteneste. Offer: Træet søndagsskule Strusshamn kl Dåp. Sokneprest M Møgster. Storfamiliegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok. Offer: Bg søndagsskolekrets. Middag torsdag Erdal kl.19:00 Ordinasjonsgudstjeneste for Maria Tveten. Biskop Halvor Nordhaug, prost Kopperud og flere prester Lørdag Erdal kl.19:00 Nattverd. Ungdomsgudstjeneste sammen med konfirmantene. Sokneprest Peter Johansen, kateket Irene Kleppe og ungd.arbeider Elise Marie Hansen søndag i påsketiden Ask kl Dåp. Sokneprest A.M. Haugland. Familiegudstjeneste med utdeling av fireårsbok. Tårnagent -helg. Offer: Menighetsarbeidet. Strusshamn kl Nattverd. Sokneprest M Møgster. Offer: menighets-arbeidet søndag i påsketiden Erdal kl.17:00 Nattverd. Sokneprest H Forland og soknediakon J M Hana. Gospelkoret Redeemed deltar. Offer: Menighetens diakoniarbeid. Nattverd. Seniorprest Å Sætre. Offer: Kyrkjelydsarbeidet. Strusshamn kl.11:00 Dåp. Fung. sokneprest H Zimmermann. Offer: Bibelskolen, Bildøy Grunnlovsdag Ask kl.10:00 Familiegudstjeneste. Fung. sokneprest H Zimmermann. Offer: Kirkens Nødhjelp Erdal kl. 9:00 Familiegudstjeneste. Sokneprest H Forland. Offer: Redd Barna. Herdla kl Familiegudsteneste. Sokneprest A M Haugland. Offer: Leif Heggernes sitt arbeid. Strusshamn Se nærmere kunngjøring Familiegudstjeneste. Sokneprest M Møgster. Offer: Menighetsarbeidet. Tveit kl Familiegudstjeneste. Sokneprest H Forland. Offer: Kirkens Bymisjon s. før pinse Ask kl.11:00 Dåp og nattverd. Sokneprest Michal Møgster. Offer. Menighetsarbeidet. Strusshamn kl Dåp. Sokneprest H Forland. Offer. Menighetsarbeidet. Tveit kl Nattverd. Fung. sokneprest H Zimmermann. Offer: Blå Kors Pinsedag Herdla kl Dåp. Familiegudsteneste. Sokneprest H Forland. Offer: Det norske misjonsselskap pinsedag Erdal kl Dåp og nattverd. Sokneprest H Forland. Offer: Menighetens diakoniarbeid Treenighetssøndag Skotnes kl.12:00 Familiegudstjeneste. Offer: Skotnes leirsted. Strusshamn kl Dåp og nattverd. Sokneprest M Møgster. Offer: KFUK/M. Tveit kl.11:00 Nattverd. Sokneprest H Zimmermann. Offer: Menighetsarbeidet Trenger du hjelp for å komme til kirken? Her er telefonnumre for kirkeskyss: (Ring innen lørdag kl. 13) Ask: / Herdla: Strusshamn: (områdene Kleppestø, Kleppe, Juvik) (områdene Strusshamn, Marikoven, Follese, Hetlevik)

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men God påske! Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 Moro med karnevalsgudstjenester Kristendommen er ganske drøy ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 2 2015 God påske! Moro med karnevalsgudstjenester Side 3 Kristendommen er ganske drøy Side 8-9 Nå kommer biskop Nordhaug Les side 4 7 innhold: Redaktøren har ordet Side

Detaljer

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 innhold: Redaktøren har ordet Teologi a:men Redaktør: Sokneprest Øystein Skauge e-post: oystein.skauge@kirken-askoy.no

Detaljer

a:men Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014

a:men Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 1 2014 Klare for innsats er du klar for å ta imot de? Les side 4 og 5 MILJØMERKET Trykksak innhold: Redaktøren har ordet Teologi Side 3 : Teologi Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen:

a:men Jesus har bursdag på jul Tre barnehagebarn om julen: a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 6 2014 «Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» LUK 2,12 Tre barnehagebarn om julen: Jesus har bursdag på jul Les side

Detaljer

LES OM: IKONER S 7 VIGSLING S 13 PÅSKEVANDRING S 8. Påske i kunsten. Side 2. @:men. nummer 2 - Påsken 2004 ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: IKONER S 7 VIGSLING S 13 PÅSKEVANDRING S 8. Påske i kunsten. Side 2. @:men. nummer 2 - Påsken 2004 ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: IKONER S 7 VIGSLING S 13 PÅSKEVANDRING S 8 nummer 2 - Påsken 2004 Side 2 Påske i kunsten @:men ASKØY MENIGHETSNYTT @ : m e n 2-2 0 0 4 @ : m e n 2-2 0 0 4 INSPIRASJON Ingen kan stige inn i et kunstmuseum

Detaljer

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen:

Menighetsbygging s:6. nr. 6- des. 2006. Julekonsert på Herdla s:11. side 2-3. Besøk i bokladen i bergen: @:men ASKØY MENIGHETSNYTT Menighetsbygging s:6 Julekonsert på Herdla s:11 nr. 6- des. 2006 side 2-3 Besøk i bokladen i bergen: Maria-ikoner og et gledens budskap Å drive butikk på idealistisk basis Tekst

Detaljer

a:men KONFE-LEIR konfirmasjonstidens høydepunkt Les side 6 og 7 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 4 2014

a:men KONFE-LEIR konfirmasjonstidens høydepunkt Les side 6 og 7 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 4 2014 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 4 2014 KONFE-LEIR konfirmasjonstidens høydepunkt Les side 6 og 7 MILJØMERKET Trykksak innhold: Redaktøren har ordet Side 3 : Teologi Side 4 a:men Redaktør: Sigrun Landro

Detaljer

a:men Kirkens klokker Les om: side 5 Askøy Menighetsnytt nr.5 - oktober / november 2007

a:men Kirkens klokker Les om: side 5 Askøy Menighetsnytt nr.5 - oktober / november 2007 a:men Askøy Menighetsnytt nr.5 - oktober / november 2007 Kirkens klokker Les om: side 5 innhold Sid e 3 Sid e 4 Sid e 5 Sid e 6 Sid e 8 : Te o l o g i : Tu r ti l Kr a ko w : Ki rk e n s sk ik k e r :

Detaljer

a:men Herdla kyrkje har fått nytt spir på tårnet Askøy har fått to nye sokneprester side 6 : side 7 : ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.

a:men Herdla kyrkje har fått nytt spir på tårnet Askøy har fått to nye sokneprester side 6 : side 7 : ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. side 6 : side 7 : Herdla kyrkje har fått nytt spir på tårnet Askøy har fått to nye sokneprester a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.3 2008 innhold: REDAKTØREN HAR ORDET TEOLOGI Side 3: Side 4: Side 6: Side

Detaljer

a:men «Etter skoletid» Se hele oversikten side 4 og 5 en av de mange fritids aktivitetene som barn på Askøy kan være med på i høst

a:men «Etter skoletid» Se hele oversikten side 4 og 5 en av de mange fritids aktivitetene som barn på Askøy kan være med på i høst a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR. 4 2013 «Etter skoletid» en av de mange fritids aktivitetene som barn på Askøy kan være med på i høst Se hele oversikten side 4 og 5 MILJØMERKET Trykksak innhold: Redaktøren

Detaljer

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT

LES OM: BARN OG MEDIER MITT BIBELVERS. nummer 6 - oktober 2003 BARNEÅRET. @:men ASKØY MENIGHETSNYTT LES OM: BARN OG MEDIER 1.FLORVÅG BARNEARBEID - KFUM MITT BIBELVERS nummer 6 - oktober 2003 @:men ASKØY MENIGHETSNYTT BARNEÅRET BILDENE Barnekoret Lysglimt 25 år PÅ FORRIGE SIDE: I NYLAGEDE JUBILEUMS T-SKJORTER

Detaljer

Kirkekoret? s : 9. nr. 7 - des. 2005 A S K Ø Y M E N I GHETSNYTT. Julefest s:6. God Jul med julens blomster. side 8:

Kirkekoret? s : 9. nr. 7 - des. 2005 A S K Ø Y M E N I GHETSNYTT. Julefest s:6. God Jul med julens blomster. side 8: A S K Ø Y M E N I GHETSNYTT Julefest s:6 God Jul med julens blomster side 8: nr. 7 - des. 2005 Kirkekoret? s : 9 Julefest Kjære alle i menighet! Først vil jeg sammen med alle medlemmene i Kurayoshi evangelisk-lutherske

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD

ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD 0 ÅRSRAPPORT FOR 2014 ASKØY KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkeformål: Administrasjon, kirker og kirkegårder. ÅRET 2014 I KORTE TREKK Askøy kirkelige fellesråd sitt arbeidsområde og ansvar er knyttet opp mot Kirkeloven

Detaljer

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning

Nr. 2 Mars 2010 75. årgang. Vår i emning Nr. 2 Mars 2010 75. årgang Vår i emning NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf. 61 11 61 35 Kontortid:

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Lund Prestegjeld. Innhold:

Lund Prestegjeld. Innhold: Innhold: Lund Prestegjeld 3 4-5 6-8 9 10-11 12-13 14 15 16 17 18-19 20-21 22-23 24 25-26 27 28-31 Prestens Penn Bæluba Fri fra Rusen Kristne symbolder: Oblaten KRIK Vidar Bogstad om troen Dåpen - Rolf

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Randesund menighets nye nettsider / side 15

Randesund menighets nye nettsider / side 15 Randesund menighets nye nettsider / side 15 randesund.menighet@kristiansand.kommune.no Hjemmeside www.randesund.no bjorg.slogedal@kristiansand.kommune.no eivind.martinsen@kristiansand.kommune.no torill.farstad.dahl@kristiansand.kommune.no

Detaljer

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret!

GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG. God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET NR 1 2015 22. ÅRGANG God påske! Det svinger av Lys-våken-koret, Korforeningen og Barnegospelkoret! KOPERVIK MENIGHET menighetskontor Servicekontoret: 81 00 01 Sveinsvolljordet

Detaljer

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28)

MENIGHETSBLADET. J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) MENIGHETSBLADET Nr. 2 JUNI 2013 J esus sier : Kom til meg, alle som strever o g har tungt å bær e, o g jeg vil gi dere hvile! (Mat.11,28) 60. årgang ... tidlig en søndags morgen... Ordet midt iblant oss

Detaljer

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken.

Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang. Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken. Glimt fra Kopervik Menighet Nr. 2 2011 17. Årgang God pinse og God sommer! Eldretreffet: Stor oppslutning om Eldretreffet. les mer s. 8+9 Potetkakebaking: Koperviks hemmelighet avslørt på Aldershjemmet!

Detaljer

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2

MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. 2015 Årgang 74. Nr. 2 MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 2 2015 Årgang 74 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND DEN NORSKE PRESTEGJELD MENIGHETSBLADET

Detaljer

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK

KIRKEP ST LOMMEDALEN & BÆRUMS VERK NR. 1 / 2015 & BÆRUMS VERK Foto: Oddvar Tveito EN ÅPEN DØR! Hva betyr menighetens motto for deg? SE SIDE 3 ET PRIVILEGIUM Å BLI KJENT MED EN ANNEN KULTUR Dag-Håkon og Elisabeth Eriksen har tilbrakt to

Detaljer

Menighetsspillerene. Påskeprogrammet. Sjømannskirken. Støtt fasteaksjonen. Pastoren takker av. med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Menighetsspillerene. Påskeprogrammet. Sjømannskirken. Støtt fasteaksjonen. Pastoren takker av. med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 1/08 ÅRGANG 49 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti Påskeprogrammet Slettebakken kirke kan by på et bredt program for påsken. Side 2-3 Sjømannskirken Espen Ingebrigtsen er nybakt regionsleder

Detaljer

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015

Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 Løvstakksidene Menighetsblad for Løvstakksiden menighet, DEN NORSKE KIRKE nr. 1 / 2015 La oss JUSTERE KURSEN litt Ofte sier vi at julen er vår største høytid. Det er nok sant sett i forhold til den tradisjonen

Detaljer

Fra statskirke til friere folkekirke

Fra statskirke til friere folkekirke KIRKEN VÅR Menighetsblad for Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen prestegjeld Nr. 1, 2012 17. årg Nye kantorer i Strømmen og Skjetten Fra statskirke til friere folkekirke Jarle Vestad og Peggy Jensen Lous (bildet)

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter

Rolvsøy. menighetsblad. Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Mars 2015 Årgang 80 - nr 1 Rolvsøy menighetsblad Les om... - Kirkevalget 2015 - Møt den nye kirketjeneren - Lærling på kirkegården - Konfirmantaktiviteter Rolvsøy menighet Menighetskontoret Råkollveien

Detaljer

Kjære menighet. Den tradisjonelle Kjerkstubasaren. 2 Høst 2012

Kjære menighet. Den tradisjonelle Kjerkstubasaren. 2 Høst 2012 NR. 3 2012 71. ÅRG. 2 Høst 2012 Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Dette er ordene jeg starter hver gudstjeneste med. Og ønsker dere alle, Nåde og Fred, nå når jeg skal

Detaljer

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2015 55. årgang Foto: Gunnar Gravdal

vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2015 55. årgang Foto: Gunnar Gravdal vår fedrearv Menighetsblad for Lillehammer og omegn Nr. 1. 2015 55. årgang Foto: Gunnar Gravdal 2 Påskehilsen Ja, jeg tror på korsets gåte Ja, jeg tror på korsets gåte, sies det i en salme den danske salmedikteren

Detaljer