50 år Festskrift for Strimmelen borettslag i anledning 50-årsmarkeringen 4. oktober

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "50 år Festskrift for Strimmelen borettslag i anledning 50-årsmarkeringen 4. oktober 2008 1"

Transkript

1 50 år Festskrift for Strimmelen borettslag i anledning 50-årsmarkeringen 4. oktober

2 Bildet viser Landåsveien (dagens Nattlandsveien) en vinterdag i Til venstre ser vi Bolstad gård (omtrent ved innkjørselen til Gerhard Gransvei). Oppe til høyre ser vi Strimmelen gård. Stikkveien fra Landåsveien og opp til Strimmelen ligger der fremdeles. Kanskje gikk du der sist gang du handlet på Prix? Foto: Thowsens billedsamling Utgiver: Strimmelen borettslag, oktober 2008 Redaktør: Morten Fjell Rasmussen Kontaktinformasjon: Tlf styrekontoret: e-post: Strimmelen BERGEN 2

3 Tid for feiring! Det er nå 50 år siden den siste blokken på Strimmelen var innflytningsklar. En slik anledning kan vi ikke la gå hus forbi, og derfor har styret invitert beboerne til fest den 4. oktober i borettslagets fritidssenter. Ved et 50-årsjubileum er det naturlig å se tilbake på tiden som er gått. I dette festskriftet har vi samlet noe av Strimmelens historie. Men Strimmelens historie er naturlig nok mye mer enn det som er samlet her. Om du har bodd her en stund er det mulig at det du leser minner deg om noen gode historier eller fotografier du kunne tenke deg å dele med andre beboere. Eller kanskje du har kommentarer til det du leser? I så fall trenger du ikke å brenne inne med det. På nettsiden vår, er det plass til alt det du har på hjertet. Ta kontakt med styret, så vil vi legge ut ditt bidrag på jubileumssidene våre, sammen med dette festskriftet. Men før du eventuelt begynner å rote etter gammel historie i tølene dine foreslår vi at du setter deg godt til rette i godstolen, fyller kaffekoppen og slapper av med festskriftet. Gratulerer med jubileet, og god lesning! Vennlig hilsen styret i Strimmelen borettslag Svein Andersen styreleder Arvid Fjellanger nestleder Grete Gjertsen sekretær Thorbjørn Pedersen styremedlem Henrik Sørensen styremedlem Morten F Rasmussen styremedlem Arild Folkestad BOB-oppnevnt styremedlem 3

4 Før borettslagets tid Landås har kort historie som drabantby. De første utbyggingsplanene ble lagt på 1920-tallet, men planene ble for alvor realisert først etter 2. verdenskrig. Før dette var Landås et jordbruksområde. Slik hadde det vært siden det i Middelalderen var del av Alrekstad kongsgård og kanskje enda lenger tilbake. På 1500-tallet ble området overdratt til Lungegården, som i 1645 skilte ut og solgte hovedgårdene Haukeland og Landås. Området hvor borettslaget vårt ligger var i de neste to hundre årene en del av Landås hovedgård. Dette var en av flere lystgårder i Bergensdalen hvor rike bergenske kjøpmenn og embetsmenn trakk seg tilbake i sommerhalvåret. Landås hovedgård var i disse årene eid av kjente bergensfamilier som Krohn og Hagerup. Eierne var ikke jordbrukere, så gårdsdriften var det forpaktere, husmenn og leilendinger som stod for. Antall beboere på Landås hovedgård ble aldri særlig stort. I 1701-manntallet nevnes bare to menn og ingen husmannsplasser. Hundre år senere, i 1801, er antallet økt til 29 personer. Dette inkluderte fire husmannsplasser. Men så var heller ikke gårdsdriften særlig effektiv. Lyder Sagen skrev i 1824 i Bergens Beskrivelse at «ikke desto mindre vidne de fleste enge omkring Bergen om maadelig flid eller kyndighed i deres behandling, thi næsten overalt har mosebund taget en frygtelig overhaand». Fra midten av 1800-tallet ble det derimot gradvis skikk på gårdsdriften. Bakgrunnen for dette var at Landås hovedgård i 1850 ble delt opp mellom Edvard Hagerup og hans åtte barn. Edvards andel innbefattet blant annet det gamle herskapshuset på Kanonhaugen, hvor barnebarnet Edvard Grieg siden skulle vokse opp. De fleste barna solgte sine gårder etter kort tid, og dermed rykket selveiende bønder for første gang inn på Landås. Disse bøndene var avhengig av å dyrke jorden sin så effektivt som mulig for å få endene til å møtes. Etter hvert som de ryddet nytt land skilte de også ut jord som ble til nye gårder. I 1906 var det hele 24 selveiende gårder i det området som opprinnelig hadde tilhørt Landås hovedgård. Området hvor borettslaget vårt ligger ble i 1850 tildelt Herman Didrik Hagerup, en av Edvards sønner. Her opprettet han Strimmelen gård. Strimmel betyr en teig av et gårdsbruk. Herman Didrik Hagerup fikk også tildelt to andre områder, blant annet Haukeland hovedgård hvor han bodde. I 1852 solgte han Strimmelen til Ole Johannes Almeland fra Ytre Midttun i Fana. Sønnen til Almeland, Johannes Olai Olsen, døde i Enken hans Cecilie solgte gården samme år til eiendomsselskapet a/s Ny-Bergen, som siden solgte den til Bergen kommune. Men gårdsdriften på Strimmelen varte frem til borettslaget vårt ble opprettet på 1950-tallet. Hovedkilde: Landåsboken Kartet viser hvor langt oppdelingen av Landås hovedgård og Kolstølen (som formelt ikke var en del av hovedgården) var kommet omkring Som vi ser ble Strimmelen opprinnelig tildelt et jordstykke på andre siden av Landåsveien (dagens Natlandsveien). Jordsmonnet var dårligere der, og derfor var det rimelig at hver gård fikk tildelt både et godt og et dårlig jordstykke. Jordstykket vest for veien ble skilt ut som egen gård i En del av Landåsfjellet tilhørte også Strimmelen gård. Kart: Einar Høgmo, på grunnlag av kart fra Bergen kommune. 4

5 Landås omkring På denne tiden har utbyggingen nådd til krysset Natlandsveien-Hagerupsvei, like utenfor høyre billedkant. I bakgrunnen til venstre ser vi Strimmelen gård. Fotograf: Arne Moe Nilssen. Leif Moe Nilssens billedsamling. 5

6 Disse bildene viser hvor langt utbyggingen er kommet omkring På bildet over ligger Strimmelen gård midt i øverste del av bildet. Like til venstre for gårdshusene ser vi et oppdyrket område som hørte til gården. I dag ligger Strimmelen 4 og 8 innenfor dette området. Legg også merke til hvor tydelig grensen mellom gårdene Slettebakken og tidligere Landås hovedgård er fra luften. Den går fra Tveitevannet og diagonalt mot høyre i bildet. På bildet under ser vi Strimmelen gård nederst i midten. Våningshuset lå der Strimmelen 21 ligger i dag. Foto (over): Ukjent (trolig Fjellanger Widerøe) Foto (under): Arne Moe Nilssen. Leif Moe Nilssens billedsamling. 6

7 Borettslaget planlegges og bygges Til venstre: Del av reguleringskart fra 1951 for Bergensdalens østlige del. Det er satt en blå stiplet linje rundt Strimmelen. Forklaringen til linjen er:. Grense for område som reguleringsrådet... foreslår blir gjort gjenstand for arkitektkonkurranse.. Reguleringsmyndighetene ønsket mer tid til å planlegge en enhetlig arkitektonisk løsning for Strimmelen. Som vi ser antydet den opprinnelige planen en langt mer spredt bebyggelse enn det som siden ble resultatet. Til venstre: Strimmelen under utbygging i Byggingen av Landåslien og Strimmelen 4 er kommet godt i gang, mens grunnarbeidene til C/G-husene og Strimmelen 8 er påbegynt. 7

8 Til venstre: Landåslien under bygging. Øverst til høyre ser vi det gamle våningshuset fra Strimmelen gård. Det lå opprinnelig der Strimmelen 21 ligger i dag, men ble flyttet til Landåslien i forbindelse med utbyggingen. I dag har det adresse Landåslien 33. Til høyre: Strimmelen 4 og 8 og C/G-husene er i ferd med å ferdigstilles. Beboere flyttet inn gradvis etter hvert som blokkene/ husene ble ferdigstilt. En beboer fra denne tiden forteller at de som flyttet først inn, bokstavelig talt flyttet inn på et anleggsområde. Slik forble det i lang tid etter at de siste var flyttet inn, blant annet tok det flere år før Strimmelen ble asfaltert. Foto: BTs arkiv 8

9 Strimmelen borettslags arkitektur Da Landås ble bygget ut i etterkrigsårene ble Strimmelen holdt utenfor den opprinnelige reguleringsplanen for Bergensdalens østlige del (se side 7). Årsaken til dette var at man ville bruke tid på å utarbeide en enhetlig arkitektonisk løsning før området ble bygget ut. I den forbindelse ble det utlyst en arkitektkonkurranse, og vinneren av konkurransen var arkitekt Halfdan B. Grieg. Dette var nok ikke noe dårlig valg, ettersom arkitekt Grieg fikk hele to priser for jobben han gjorde med Strimmelen: Det Nyttige Selskabs arkitekturpris i 1959, og Houens Fonds Diplom i Men etterkrigstidens økonomi tillot ingen overdreven luksus. Altanene var kun en drøy meter dype, noe som la klare begrensninger på bruken av dem. På begynnelsen av 1990-tallet tok derfor borettslaget initiativ til å utvide altanene. Kommunen ga tillatelse til dette i februar 1994, men den stilte klare forutsetninger: De nye altanene skulle bygges med samme materiale og mønster som de opprinnelige. Borettslaget ønsket derimot å bygge i et lettere materiale, og søkte kommunen om tillatelse til det. Tilsynsutvalget for byens utseende frarådet kommunen å etterkomme søknaden, og byggesaksavdelingen fulgte dette rådet. Etter en lang og hard strid og en god slump advokatmat valgte politikerne å overprøve sin egen byggesaksavdeling. Strimmelen fikk tillatelse til å bygge altaner i lett materiale, og dermed sparte borettslaget hele kroner pr altan! Siden valgte flere borettslag i Bergen den samme formen for altaner. I 1996 stod altanene ferdig. Mens byggearbeidet pågikk ble styreformann Svein Andersen intervjuet av Bergens Tidende. Han uttalte da at han følte seg trygg på at borettslagets «særpregede anlegg med nye balkonger vil fremstå i enda bedre skikkelse». Mer funksjonelt har «anlegget» absolutt blitt, men ikke alle er enig i at det har blitt mer estetisk. Blant de som har hevet røsten og hevdet det motsatte, er arkitekt J Jervell Pettersen og direktør Ulf Grønvold ved Norsk Arkitekturmuseum. På en sammenkomst for arkitekter i november 1996 tok begge til orde for at arkitekters verk burde beskyttes av åndsverksloven, slik at vi slapp flere tilfeller á la Strimmelen. Arkitekt Halfdan Griegs sønn, Lorentz Grieg (også han arkitekt), støttet derimot borettslaget og mente fasadenes enhetlige preg ble bevart. Kilder: avisartikler, Bergens Tidende 9 Faksimile: Bergens Tidende 28. april 1995

10 Småglimt fra borettslagets historie 17. mai i Landåslien Bildet til venstre er tatt på 17. mai ett av de første årene etter at borettslaget ble bygget. Det er Vigdis Mjelde (Landåslien 31) som har sendt inn bildet. Hun har fått bildet av Kari Sandvoll (til høyre på bildet), som bodde i Landåslien 27 da blokkene var nye. Barnevakt-byrå De første årene krydde det av barn på Strimmelen, så barnepass var nok en naturlig «forretningsidé» for ungdommer som hadde behov for å tjene noen kroner. Vi har ikke lyktes i å tidfeste løpeseddelen til høyre nøyaktig. Men Martha Notø, en av veteranene våre, kan fortelle at Strimmelen ungdomsklubb ble lagt ned en gang på 1970-tallet. Marthas ektemann, Steffen, var en av ildsjelene som stod bak klubben. Kommunen overtok driften av den kort tid før den ble lagt ned. På gamle tomter Da Arne Bygstad besøkte Strimmelen en dag i august, var han på gamle tomter. Han bodde i Strimmelen 15 fra familien flyttet hit i 1957 til Den gangen bodde det svært mange barnefamilier på Strimmelen, og Arne har en rekke minner fra lek og moro i laget. Noen av disse er fra Strimmelen 20, hvor bildet er tatt. Dette var den siste blokken som stod ferdig, og dermed fungerte den uferdige bygningen en tid som lekeplass for guttene i gaten: De tøffeste guttene hoppet gjerne fra altanen i en etasje ned på altanen i etasjen under. Anleggsplassen var altså ikke like godt sikret som i våre dager. Mellom Strimmelen 8 og 20 (midt på bildet) var det et skihopp. En av de flinkeste hopperne, Bjørn Teksnes, bodde i Strimmelen 8 (i bakgrunnen). 10

11 Melk og brød Strimmelen hadde de første årene egen butikk for melk og brødvarer. Dette var en underavdeling av samvirkelaget (se neste side). Melken ble levert på flasker, som kundene måtte betale pant for. Noen ganger hadde folk råd til melken, men ikke til panten, og da hendte det at jeg lånte dem en flaske, sier Gerd Hals. Til venstre ser vi henne med en flaske som er kjøpt i butikken. Etter at butikken for melk og brød ble lagt ned, har det både vært renseri, lekebutikk og glassvarehandel i lokalene. Renseriet var filial av et renseri i sentrum, og det var åpent kun en dag i uken. I dag holder frisøren Shadé til i den gamle butikken. Fryserom En av garasjene i Strimmelen 4 (den lengst til høyre) har en spesiell historie. I mange år var det ikke vanlig at beboerne hadde egne frysebokser, derfor opprettet borettslaget et fryserom i den. Jeg var ofte nede i fryserommet for å hente matvarer, forteller Arne Bygstad. Hver leilighet hadde sin egen boks, på størrelse med oppbevaringsboksene som finnes på Bystasjonen i våre dager. Bjørg Dahl, en av veteranene i Landåslien, forteller at hun og mannen overtok garasjen etter at fryserommet ble lagt ned. Reidun og Sigurd Eliassen i Strimmelen 42 leide plass i et tilsvarende fryserom på Mannsverk. Dugnad Et dugnadsbilde fra et av de aller første årene fortjener god plass. Her er hele folket i arbeid, fra den yngste til den eldste. Lastebilden står på den gamle gårdsveien, som vi også har sett på side 2 og side 6. I dag ligger lekeplassen på det området som ligger til venstre i bildet. En av veteranene våre har identifisert ungdommen nest lengst til høyre i bildet, og han heter Knudsen. Fotograf: Ukjent 11

12 Samvirket I Samvirket, som veteranene blant oss gjerne kaller bygget, har det vært mye aktivitet opp gjennom Strimmelens historie. Samvirket var en koselig kolonialbutikk hvor vi fikk alt vi trengte, forteller Nora Osen, som flyttet inn i Strimmelen 23 midt på 70-tallet. I begynnelsen inneholdt bygget både samvirkelag og snopebutikk. Snopebutikken lå i den delen av bygget som er lengst til venstre, og i mange år jobbet Borghild Strimmelen der (se side 22). Da snopebutikken ble lagt ned tok samvirkelaget over hele bygget. Men etter en tid ble den venstre delen skilt ut igjen, og i årenes løp har det vært både blomsterbutikk, gullsmed, salg av kontorrekvisita og frisørsalong der. I 1987 var det slutt for samvirkelaget på Strimmelen. Konkurransen fra matbutikkene i Natlandsveien ble for stor. Da ble bygget overtatt av et grossistfirma i hårpleieprodukter, Frisørenes hus. De siste årene har det vært baderomsforretning der. For noen år siden ble det kjent at en entreprenør planla terrasseblokk på tomten til Samvirket. Mange beboere på Strimmelen, ikke minst i Strimmelen 4, protesterte høylydt. Det ble blant annet gjennomført en underskriftskampanje i laget, som samlet over 300 underskrifter. Dette ga resultater, og i fjor høst satte Fylkesmannen foten ned og avslo både rive- og byggesøknaden. Noen bilder fra de første årene Bildet til venstre er tatt en fin sommerdag i 1959 på haugen foran «bananblokken». Det er muligens tatt på fødselsdagen til Mona Skaar, den gang Mona Eliassen. Mona sitter lengst til venstre. Av de andre barna har vi navnene på fire: Lisbeth, Maiken, Rune og Karen. På bildet under til venstre ser vi blant annet en av de første bilene på Strimmelen, Gerd og Kjellfred Hals sin russiske Pobeda. Da de kjøpte den var det fortsatt rasjonering, og biler kunne ikke importeres fritt. Den første eieren av denne bilen fikk importtillatelse siden han skulle brukte den som drosje. På bildet under ser vi en av de første Sankt Hansfeiringene i Strimmelen borettslag. Tradisjonen med Sankt Hans-bål på plassen foran bananblokken holdes fortsatt i hevd. 12

13 Fra oljefyr til fjernvarme Strimmelen borettslag ble bygget med egen oljefyr som forsynte beboerne med varme via sentralvarmeanlegg. Bildet til høyre er tatt i 1991 da den første oljekjelen ble demontert og skiftet ut. På bildet ser vi vaktmestrene Birger Fossheim (t.v.) og Kjell Monsen. Den nye kjelen var i drift frem til 2003, da borettslaget inngikk avtale med BKK om kjøp av fjernvarme fra forbrenningsanlegget i Rådalen. Varmtvann fra forbrenningsanlegget blir i dag sendt i rør til det gamle fyrrommet i Strimmelen 20, og herfra sendes det via sentralvarmeanlegget rundt til leilighetene i borettslaget. Filminnspilling på Strimmelen Spillefilmen Vegas blir denne høsten spilt inn i bergensområdet. Onsdag 3. september var det opptak i området rundt lekeplassen på Strimmelen. Stikkord for handlingen er ungdommer, rusproblematikk, vennskap humor og håp. På produsenten (Cinenord) sin nettside står det at filmen beskriver «en reise på liv og død, hvor ingen kommer dit de hadde planlagt, men alle kommer hjem». Medprodusent er Kong Film AS. Filmen, som har mottatt et tilskudd på kroner fra Bergen kommune, skal etter planen ha premiere den 11. september Fra informasjonsblad til nettside For noen år siden utga styret et informasjonblad (til venstre). Siste nummer kom ut i I 2006 fikk vi hjemmeside, hvor hver enkelt blokk har sitt eget område hvor de kan legge ut informasjon om husmøter, dugnad etc. 13

14 Ikke bare selskapslokaler I dag er fritidssenteret vårt best kjent som Strimmelen selskapslokaler. Men bygget har vært benyttet til mye mer enn selskaper opp igjennom tidene. Fritidssenteret ble bygget med kommunal støtte på kr ,-, som var en stor slump penger på slutten av 1950-tallet. Bygget har vært benyttet til alt fra barnehage, danseskole, ungdomsklubb, bridgeklubb, søndagsskole, kristen møtevirksomhet, produksjonslokale for Dus selskofabrikk og mye annet. I mange år arrangerte borettslagets miljøutvalg juletrefester og andre festlige sammenkomster der, og i dag benyttes lokalet av blant annet «Kroen», som samles en gang i uken. Mange vil nok la seg overraske over at fritidssenteret også har huset en folkeskole. Strimmelen skole var, i likhet med Mannsverk skole, et underbruk av Landås skole. Landås skole hadde rett og slett ikke plass til det store antallet barn som på denne tiden bodde i området. Strimmelen skole eksisterte kun i noen få år. Det første kullet startet opp høsten 1959 og gikk der i tre år. Kullet som startet høsten 1960 gikk der i to år. Asle Lygre forteller at han gikk på Strimmelen skole i , og sannsynligvis var dette det siste kullet.. Vi hadde klasserom i det største rommet i fritidssenteret, forteller Mona Skaar. Hun tilhørte 59-kullet. Det innerste rommet ble brukt av 60-kullet, hvor Helge Sivertsen var elev. Begge forteller at de aller fleste klassekameratene bodde på Strimmelen, men noen få bodde i Kolstien, Natlandsveien eller Landåslien. Takk til Skaar og Sivertsen for utlån av klassebildene til venstre. 14 Det øverste bildet viser 1960-kullet og er tatt i slutten av 1. klasse. Helge Sivertsen er den høye gutten nr tre fra høyre (inkl læreren). Læreren het Rita Østensen. Det nederste bildet viser 1959-kullet en gang i 1. klasse. Her har vi bortimot komplett navneliste (se nedenfor). Elever på nederte bilde: Bakerst f.v.: Torbjørn Eliassen, Jan Bygstad, Dag Bruntland, Arvid Nagelsen, Inga J. Taranger, Marianne, Nina Hammersland, Berit Torkildsen, Anne Lise Gundersen, Gerd Sørensen, Anne Kari Bjørge, Anne Karin Karlsen. I midten f.v.: Frøydis Johannesen, Torild Drøsdal, Britt Elin Andersen, Dagny Glambeck (lærer), Mona Eliassen, Gro H. Pedersen, Toril Moberg. Fremst f. v.: Geir, Rune Brungodt, Carl P. Ruus, Knut Skatvedt, Steinar, Johny Waldersnes, Leif Stokke.

15 15 Protokoll, husstyret i Strimmelen 20

16 Veteranene Følgende beboere har bodd i laget siden starten: A-blokken (Landåslien): Bjørg Dahl Alf Olseth Aase-Karin Tøsse Gunvor og Dankert Lygre Margot Torgersen B-blokken («Bananblokken»): John Solberg Margit Indrekvam Ingrid Hersvik Reidun og Sigurd Eliassen Inge Tordal Gunvor Hansen Vally Ness Leif Stokke Berent Johannesen Gerd Hals Ruth Brungodt C/G-husene (spisshusene): Elna Kjellevold Tore Widding DI (første høyblokk): Ruth og Einar Gunnarsen Margot Sivertsen Odd Johannessen Inger Margrethe Korneliussen DII (midterste høyblokk): Mona Sandnes Helge Sivertsen Roald Fjellstad Torstein Hardeland Oskar Nilsen Torbjørn Breistein Aud Lyngvær-Nymark DIII (øverste høyblokk): Martha Notø Albert Johan Knudsen Vi gratulerer! 16

17 Hilsen fra BOB For meg er det en ekstra stor glede å få gratulere Strimmelen borettslag med 50-årsjubileet. Utfordringen om å skrive en hilsen har gitt meg en fin anledning til å tenke tilbake, og det er bare gode minner som strømmer på. Borettslag består jo først og fremst av mennesker, og jeg kjente mange i Strimmelen. For rett nok bodde vi i Kolstien, men veien ned til Strimmelen var alltid kort. Og borettslaget der var en selvsagt del av oppveksten min. Mange av vennene og klassekameratene bodde der. Jeg husker godt Tore, Irene, Lasse, og så hadde vi jo Gaddien da Strimmelens store sønn og vår ungdoms helt. Hvem husker ikke gatekrigene vi hadde mellom Kolstien og Strimmelen med Gaddien i spissen? Våre foreldre skulle jo bare visst hva vi holdt på med. Jeg er ikke sikker på om alt var like smart gjort av oss, men gatekrigene endte som oftest godt. Og straffen for nederlag var klar og tydelig: Taperne måtte slå inn brannvarsleren som stod på stolpen i Kolstien ved Skag sitt hus. Så var det jo bare å vente på at "smårolleren" dukket opp med fulle sirener. Vi kunne være glade for at politiet og brannvesen tok dette med godt humør. Det kunne jo vært verre Nå er det vel slik at vi ofte fortrenger de kjedlige dagene og fremhever de festlige, men mine minner fra ungdomstiden på Landås er bare gode. Det var et herlig sted å vokse opp med mange folk og alltid noe å ta seg til. Når det gjelder Strimmelen, er det et veldrevet borettslag som feier sin 50-årsdag. Dere har mye å være stolte av, og mange beboere har opp gjennom tiden tatt sine tak i styrene. De må ha gjort en god jobb, det er borettslaget et levende vitnesbyrd om. Det er bare å gratulere alle beboerne Strimmelen borettslag med 50-årsjubileet. Et spesielt borettslag med gode doser olje i maskineriet, og også et borettslag som har fått fokus fra myndighetene på grunn av sin helhetlige planlegging og arkitektur. Vi i BOB er svært glad for å spille på lag med Strimmelen borettslag, og dere fremstår som et godt eksempel på et velfungerende lag. Hold frem som dere stevner! Lykke til med dagen! Terje W. Gilje adm dir BOB 17

18 Bøndene på Strimmelen Da borettslaget vårt ble bygget måtte bøndene på Strimmelen gård flytte. Da bodde det fire søsken der, Nils, Olav, Borghild og Margit Strimmelen. Men søsknene flyttet ikke langt. Våningshuset (bolighuset) ble flyttet like opp i Landåslien og har i dag adresse Landåslien 33. Mens arbeidet pågikk bodde søsknene i en leilighet like i nærheten, kan niesen deres Kirsten Mjelstad fortelle. To andre søsken, Ingeborg og Johan, hadde på denne tiden flyttet hjemmefra. Det var Nils som var gårdbrukeren av de fire. De andre tre hjalp nok til på gården, men de var primært utearbeidende. Etter at gården var lagt ned jobbet en av søsknene en tid på gamle tomter. På side 12 står det om en snopebutikk som holdt til i Strimmelen 1 («Samvirket»). Det var Borghild eller «frøken Strimmelen», som beboerne gjerne kalte henne som var ekspeditrise der. Siden jobbet hun i mange år i matbutikken Vega. Landåslien 33 var i familien Strimmelens eie frem til Huset ble da solgt, ettersom Borghild, den siste av de fire søsknene, gikk bort tidlig dette året. Den nye eieren har pusset opp husets fasade i gammel stil, og tar sikte på å bevare den gamle stilen etter hvert som huset pusses opp innvendig. 18

19 Øverst til venstre: Dette er første side av et fire siders skjøte fra I forbindelse med at Ole Johannes Almeland døde dette året (se side 4), ble gården overdratt fra enken hans, Ingeborg Simonsdatter, og andre medarvinger til sønnen Johannes Olai Olsen. Olsen brukte sannsynligvis også etternavnet Strimmelen, selv om dette ikke fremgår av skjøtet. Øverst til høyre: En gammel uthusnøkkel fra Strimmelen gård. Bjørg Dahl forteller at to av sønnene hennes fant den for drøyt 50 år siden omtrent der hvor bananblokken står i dag. Gården hadde flere uthus i det området. De ville levere den til tidligere gårdbruker Nils Strimmelen, men han lot dem beholde den. Over og til venstre: Bilder fra Strimmelen gård. Til venstre ser vi Cecilie Strimmelen, kone til Johannes Olai Olsen og mor til de siste bøndene på Strimmelen. 19

20 20

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3

25 år. Høsten 2013. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høybråten Skole. Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25. HøySt AKTUELT SE SIDE 3 Høsten 2013 25 år Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 2 Oktober 2013 Årg. 25 HøySt AKTUELT SE SIDE 3 LIONS KUNSTUTSTILLING 2. 3. NOVEMBER 2012 Utstillingen åpner som vanlig klokken 10:00

Detaljer

SER DEG PÅ EPA! - lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret

SER DEG PÅ EPA! - lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret SER DEG PÅ EPA! - lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret Lokalhistorie Slik var det engang på Tveita, side 4-5 8. oktober 2003 åpner Tveita Senter dørene for publikum etter en omfattende og nødvendig

Detaljer

Stiftet 22.03.1995. Ved postkassene. Medlemsblad for Hellerud historielag, nr. 1, 2009

Stiftet 22.03.1995. Ved postkassene. Medlemsblad for Hellerud historielag, nr. 1, 2009 Stiftet 22.03.1995 Ved postkassene Medlemsblad for Hellerud historielag, nr. 1, 2009 Ragnar Ingvaldsen til minne Haugerud og Trosterud Vel Rundtjern i våre hjerter To gårdsgutter om gamle dager Hyggekveld

Detaljer

Les om fire damer fra Etterstadgata på side 5. God Jul og godt nytt år!

Les om fire damer fra Etterstadgata på side 5. God Jul og godt nytt år! MER GAMMELT ENN NYTT ÅRGANG 12 NR. 4-2010 Les om fire damer fra Etterstadgata på side 5 God Jul og godt nytt år! Husk medlemsmøte! Tirsdag 1. februar 2011 kl. 19.00 i menighetssalen i Vålerenga kirke Kveldens

Detaljer

Håvard Pedersen Thorleif Pedersen Stein Talleraas Tor Ramberg Kristine Grønhaug Siri Kaborg Stian Røraas USBL

Håvard Pedersen Thorleif Pedersen Stein Talleraas Tor Ramberg Kristine Grønhaug Siri Kaborg Stian Røraas USBL Styret i Stig borettslag i jubileumsåret: Formann: Stein Talleraas Nestformann: Pål Jensen Sekretær: Lill-Ann Kaborg Styremedl.: Berit Granum Vara: Rolf Røraas Lisbeth Wiik Frank Thommessen Jubileumsheftets

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

36. årgang Sommer 2013. God sommer. Kampendagene. Spesialnummer: Vi besøker Tøyen

36. årgang Sommer 2013. God sommer. Kampendagene. Spesialnummer: Vi besøker Tøyen 36. årgang Sommer 2013 God sommer Kampendagene Spesialnummer: Vi besøker Tøyen Nyttige navn og nummer: Kampenposten Bøgata 21, 0655 Kampen kampenposten@gmail.com www.kampenposten.no Opplag: 3.500 I redaksjonen:

Detaljer

MER GAMMELT ENN NYTT. Vi fikk årets Kulturpris! Husk fotoutstillingen! se side 3

MER GAMMELT ENN NYTT. Vi fikk årets Kulturpris! Husk fotoutstillingen! se side 3 MER GAMMELT ENN NYTT Husk fotoutstillingen! Lørdag 16. og søndag 17. oktober kl. 12.00-16.00 begge dager i menighetssalen Vålerenga kirke ÅRGANG 12 NR. 3-2010 Vi fikk årets Kulturpris! se side 3 November-medlemsmøte:

Detaljer

Salg av Nedre Enger. Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund. Saker av interesse: PROGRAM FOR 17. MAI 2006 VED ASAK SKOLE

Salg av Nedre Enger. Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund. Saker av interesse: PROGRAM FOR 17. MAI 2006 VED ASAK SKOLE LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund Nr 1/06 Mai 2006 Torsdag 4. mai 2006 fikk vi vår første sommerdag, og det uten at våren var innom oss.

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Medlemsblad for Østensjø historielag Nr. 2 - september 2004

Medlemsblad for Østensjø historielag Nr. 2 - september 2004 Medlemsblad for Østensjø historielag Nr. 2 - september 2004 Nordre Skøyen Hovedgård ca 1920. Tegnet av Frode Jacobsen i 1970. * Bydelsdager * Høyenhall fabrikker og Christinedal * Nytt om lokalhistoriske

Detaljer

Hovhuset har fått nye eiere

Hovhuset har fått nye eiere 2000 Løssalg kr 16.- (Verdi kr 17,-) Nr.: 33 Postadresse: Veierlendingen, Båsløkka, 3144 Veierland Telefon BAI: 333 88 222 Telefon GSP: 333 88 026 Postgiro: 0540.0827399 E-post: bjoernai@online.no Hjemmesider:

Detaljer

MER GAMMELT ENN NYTT. Kupper'n. Minner fra Enebakkveien side 3-8. Neste medlemsmøte 15/11: se side 13

MER GAMMELT ENN NYTT. Kupper'n. Minner fra Enebakkveien side 3-8. Neste medlemsmøte 15/11: se side 13 MER GAMMELT ENN NYTT ÅRGANG 13 NR. 3-2011 Neste medlemsmøte 15/11: Kupper'n se side 13 Minner fra Enebakkveien side 3-8 Fotograf Per Lyng, Oslo Byarkiv HUSK fotoutstillingen på Vålerenga! Lørdag 22. og

Detaljer

Historisk tilbakeblikk på A/L Mellomgården borettslag gjennom 50 år

Historisk tilbakeblikk på A/L Mellomgården borettslag gjennom 50 år Historisk tilbakeblikk på A/L Mellomgården borettslag gjennom 50 år Av Gro Kvalø Da det ble bestemt å markere 50 års jubileumet i Mellomgården borettslag, kom straks ideen om å prøve å lage et minnehefte

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Nr. 1 Mai 2011 Årg. 23. Korpslivet på Høybråten er 97 år

Nr. 1 Mai 2011 Årg. 23. Korpslivet på Høybråten er 97 år Høybråten Stasjon «Velhuset» Høybråten Skole Nr. 1 Mai 2011 Årg. 23 Korpslivet på Høybråten er 97 år Hva er et samfunn uten musikk? Korpslivet på Høybråten startet så tidlig som i 1914 med et «Folkekorps»

Detaljer

"Høybråten beste sted på jord!"

Høybråten beste sted på jord! Nr 2 Okt 2005 Årgang 15 "Høybråten beste sted på jord!" Mye rognebær i høst. Blir det en mild eller streng vinter? Vel-Nytt Nr. 2 2005 side 2 INNHOLD Leder`n har ordet 3 Redaktørens hjørne...3 Grunn-nummer

Detaljer

«På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 10 - Nr. 2-2013

«På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 10 - Nr. 2-2013 «På Norsktoppen» Informasjonsmagasin for Lebesby kommune Årgang 10 - Nr. 2-2013 2 3 «På Norsktoppen» Mai har vært en fantastisk måned i år. Skulle nesten tro at det er sommeren som er framskyndet, ettersom

Detaljer

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer

Klæbu Historielag. Årsskrift 2009

Klæbu Historielag. Årsskrift 2009 Bb Klæbu Historielag Årsskrift 2009 Bb Styrets sammensetning i 2009 Styret: Lars Braa, leder Per-Inge Løvold, sekretær Haldor Buan Grendstad, kasserer Arne Eggan, styremedlem Gunhild Hovind, nestleder

Detaljer

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8

Kirkebladet TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL. Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang. Slik du husker det side 8 TYRISTRAND LUNDER NORDERHOV ASK VEME STRØMSODDBYGDA ULLERÅL Nr. 2 Sommer 2012 42. årgang Slik du husker det side 8 Kirkebladet Avskjed med Håvar side 11 Tusen takk, Terje side 19 Strømsoddbygda kvinneforening

Detaljer

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011 Nr. 1 august 2011 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 41. årgang Willy Hovland 1935 2011 Se omtale inne i bladet Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011 Terminliste

Detaljer

Fra Manila til Guayaquil. Los Aandstads ett år etter. 02 D-Miro-volontørene. #2/2014 21. årgang. Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank

Fra Manila til Guayaquil. Los Aandstads ett år etter. 02 D-Miro-volontørene. #2/2014 21. årgang. Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank amitadnytt 02 D-Miro-volontørene #2/2014 21. årgang Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank 09 Fra Manila til Guayaquil 10 Los Aandstads ett år etter giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens

Detaljer

Veier ut av fattigdom

Veier ut av fattigdom Niger: En nasjonal bevegelse mot fattigdom Tanzania: Kvinnelige gründere ser etter nye markeder Norge: Fra kornkamre til sparebanker Kara Bara: Spare- og lånegruppen forandret landsbyen nr. 2 2011 tema:

Detaljer

NR. 1 APRIL 2010 54.ÅRg.

NR. 1 APRIL 2010 54.ÅRg. NR. 1 APRIL 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 1 2010 Den store gleden Jeg har skrevet ei bok som heter Den doble sorgen. Det er noen år siden nå, og enda flere år siden jeg opplevde det

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT

DRAMMEN DØVEFORENING. 50 år FESTSKRIFT DRAMMEN DØVEFORENING 50 år FESTSKRIFT 1932-20. FEBRUAR - 1982 Innholdsfortegnelse 1. I jubileets tegn... 2 2. Hilsener... 3 3. Stiftelsen... 7 4. De første arbeidsår... 9 5. En forening i vekst... 15 6.

Detaljer

NR. 2 JUNI 2013 57. ÅRG.

NR. 2 JUNI 2013 57. ÅRG. NR. 2 JUNI 2013 57. ÅRG. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 2 2013 Sommerandakt Da jeg skriver denne andakten til sommernummeret av kirkebladet er det tidlig søndag morgen, 1. pinsedag, 19. mai. Utenfor

Detaljer

Høybråten opplever i sommer å få to av Oslos flotteste bygg. Høybråten skole og det nye sykehjemmet.

Høybråten opplever i sommer å få to av Oslos flotteste bygg. Høybråten skole og det nye sykehjemmet. Nr 1 Mai 2008 Årgang 19 Høybråten opplever i sommer å få to av Oslos flotteste bygg. Høybråten skole og det nye sykehjemmet. Underetasjen Gamle Høybråten skole åpner for elever 5 /6. mai 2008. Uteområdet

Detaljer