50 år Festskrift for Strimmelen borettslag i anledning 50-årsmarkeringen 4. oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "50 år Festskrift for Strimmelen borettslag i anledning 50-årsmarkeringen 4. oktober 2008 1"

Transkript

1 50 år Festskrift for Strimmelen borettslag i anledning 50-årsmarkeringen 4. oktober

2 Bildet viser Landåsveien (dagens Nattlandsveien) en vinterdag i Til venstre ser vi Bolstad gård (omtrent ved innkjørselen til Gerhard Gransvei). Oppe til høyre ser vi Strimmelen gård. Stikkveien fra Landåsveien og opp til Strimmelen ligger der fremdeles. Kanskje gikk du der sist gang du handlet på Prix? Foto: Thowsens billedsamling Utgiver: Strimmelen borettslag, oktober 2008 Redaktør: Morten Fjell Rasmussen Kontaktinformasjon: Tlf styrekontoret: e-post: Strimmelen BERGEN 2

3 Tid for feiring! Det er nå 50 år siden den siste blokken på Strimmelen var innflytningsklar. En slik anledning kan vi ikke la gå hus forbi, og derfor har styret invitert beboerne til fest den 4. oktober i borettslagets fritidssenter. Ved et 50-årsjubileum er det naturlig å se tilbake på tiden som er gått. I dette festskriftet har vi samlet noe av Strimmelens historie. Men Strimmelens historie er naturlig nok mye mer enn det som er samlet her. Om du har bodd her en stund er det mulig at det du leser minner deg om noen gode historier eller fotografier du kunne tenke deg å dele med andre beboere. Eller kanskje du har kommentarer til det du leser? I så fall trenger du ikke å brenne inne med det. På nettsiden vår, er det plass til alt det du har på hjertet. Ta kontakt med styret, så vil vi legge ut ditt bidrag på jubileumssidene våre, sammen med dette festskriftet. Men før du eventuelt begynner å rote etter gammel historie i tølene dine foreslår vi at du setter deg godt til rette i godstolen, fyller kaffekoppen og slapper av med festskriftet. Gratulerer med jubileet, og god lesning! Vennlig hilsen styret i Strimmelen borettslag Svein Andersen styreleder Arvid Fjellanger nestleder Grete Gjertsen sekretær Thorbjørn Pedersen styremedlem Henrik Sørensen styremedlem Morten F Rasmussen styremedlem Arild Folkestad BOB-oppnevnt styremedlem 3

4 Før borettslagets tid Landås har kort historie som drabantby. De første utbyggingsplanene ble lagt på 1920-tallet, men planene ble for alvor realisert først etter 2. verdenskrig. Før dette var Landås et jordbruksområde. Slik hadde det vært siden det i Middelalderen var del av Alrekstad kongsgård og kanskje enda lenger tilbake. På 1500-tallet ble området overdratt til Lungegården, som i 1645 skilte ut og solgte hovedgårdene Haukeland og Landås. Området hvor borettslaget vårt ligger var i de neste to hundre årene en del av Landås hovedgård. Dette var en av flere lystgårder i Bergensdalen hvor rike bergenske kjøpmenn og embetsmenn trakk seg tilbake i sommerhalvåret. Landås hovedgård var i disse årene eid av kjente bergensfamilier som Krohn og Hagerup. Eierne var ikke jordbrukere, så gårdsdriften var det forpaktere, husmenn og leilendinger som stod for. Antall beboere på Landås hovedgård ble aldri særlig stort. I 1701-manntallet nevnes bare to menn og ingen husmannsplasser. Hundre år senere, i 1801, er antallet økt til 29 personer. Dette inkluderte fire husmannsplasser. Men så var heller ikke gårdsdriften særlig effektiv. Lyder Sagen skrev i 1824 i Bergens Beskrivelse at «ikke desto mindre vidne de fleste enge omkring Bergen om maadelig flid eller kyndighed i deres behandling, thi næsten overalt har mosebund taget en frygtelig overhaand». Fra midten av 1800-tallet ble det derimot gradvis skikk på gårdsdriften. Bakgrunnen for dette var at Landås hovedgård i 1850 ble delt opp mellom Edvard Hagerup og hans åtte barn. Edvards andel innbefattet blant annet det gamle herskapshuset på Kanonhaugen, hvor barnebarnet Edvard Grieg siden skulle vokse opp. De fleste barna solgte sine gårder etter kort tid, og dermed rykket selveiende bønder for første gang inn på Landås. Disse bøndene var avhengig av å dyrke jorden sin så effektivt som mulig for å få endene til å møtes. Etter hvert som de ryddet nytt land skilte de også ut jord som ble til nye gårder. I 1906 var det hele 24 selveiende gårder i det området som opprinnelig hadde tilhørt Landås hovedgård. Området hvor borettslaget vårt ligger ble i 1850 tildelt Herman Didrik Hagerup, en av Edvards sønner. Her opprettet han Strimmelen gård. Strimmel betyr en teig av et gårdsbruk. Herman Didrik Hagerup fikk også tildelt to andre områder, blant annet Haukeland hovedgård hvor han bodde. I 1852 solgte han Strimmelen til Ole Johannes Almeland fra Ytre Midttun i Fana. Sønnen til Almeland, Johannes Olai Olsen, døde i Enken hans Cecilie solgte gården samme år til eiendomsselskapet a/s Ny-Bergen, som siden solgte den til Bergen kommune. Men gårdsdriften på Strimmelen varte frem til borettslaget vårt ble opprettet på 1950-tallet. Hovedkilde: Landåsboken Kartet viser hvor langt oppdelingen av Landås hovedgård og Kolstølen (som formelt ikke var en del av hovedgården) var kommet omkring Som vi ser ble Strimmelen opprinnelig tildelt et jordstykke på andre siden av Landåsveien (dagens Natlandsveien). Jordsmonnet var dårligere der, og derfor var det rimelig at hver gård fikk tildelt både et godt og et dårlig jordstykke. Jordstykket vest for veien ble skilt ut som egen gård i En del av Landåsfjellet tilhørte også Strimmelen gård. Kart: Einar Høgmo, på grunnlag av kart fra Bergen kommune. 4

5 Landås omkring På denne tiden har utbyggingen nådd til krysset Natlandsveien-Hagerupsvei, like utenfor høyre billedkant. I bakgrunnen til venstre ser vi Strimmelen gård. Fotograf: Arne Moe Nilssen. Leif Moe Nilssens billedsamling. 5

6 Disse bildene viser hvor langt utbyggingen er kommet omkring På bildet over ligger Strimmelen gård midt i øverste del av bildet. Like til venstre for gårdshusene ser vi et oppdyrket område som hørte til gården. I dag ligger Strimmelen 4 og 8 innenfor dette området. Legg også merke til hvor tydelig grensen mellom gårdene Slettebakken og tidligere Landås hovedgård er fra luften. Den går fra Tveitevannet og diagonalt mot høyre i bildet. På bildet under ser vi Strimmelen gård nederst i midten. Våningshuset lå der Strimmelen 21 ligger i dag. Foto (over): Ukjent (trolig Fjellanger Widerøe) Foto (under): Arne Moe Nilssen. Leif Moe Nilssens billedsamling. 6

7 Borettslaget planlegges og bygges Til venstre: Del av reguleringskart fra 1951 for Bergensdalens østlige del. Det er satt en blå stiplet linje rundt Strimmelen. Forklaringen til linjen er:. Grense for område som reguleringsrådet... foreslår blir gjort gjenstand for arkitektkonkurranse.. Reguleringsmyndighetene ønsket mer tid til å planlegge en enhetlig arkitektonisk løsning for Strimmelen. Som vi ser antydet den opprinnelige planen en langt mer spredt bebyggelse enn det som siden ble resultatet. Til venstre: Strimmelen under utbygging i Byggingen av Landåslien og Strimmelen 4 er kommet godt i gang, mens grunnarbeidene til C/G-husene og Strimmelen 8 er påbegynt. 7

8 Til venstre: Landåslien under bygging. Øverst til høyre ser vi det gamle våningshuset fra Strimmelen gård. Det lå opprinnelig der Strimmelen 21 ligger i dag, men ble flyttet til Landåslien i forbindelse med utbyggingen. I dag har det adresse Landåslien 33. Til høyre: Strimmelen 4 og 8 og C/G-husene er i ferd med å ferdigstilles. Beboere flyttet inn gradvis etter hvert som blokkene/ husene ble ferdigstilt. En beboer fra denne tiden forteller at de som flyttet først inn, bokstavelig talt flyttet inn på et anleggsområde. Slik forble det i lang tid etter at de siste var flyttet inn, blant annet tok det flere år før Strimmelen ble asfaltert. Foto: BTs arkiv 8

9 Strimmelen borettslags arkitektur Da Landås ble bygget ut i etterkrigsårene ble Strimmelen holdt utenfor den opprinnelige reguleringsplanen for Bergensdalens østlige del (se side 7). Årsaken til dette var at man ville bruke tid på å utarbeide en enhetlig arkitektonisk løsning før området ble bygget ut. I den forbindelse ble det utlyst en arkitektkonkurranse, og vinneren av konkurransen var arkitekt Halfdan B. Grieg. Dette var nok ikke noe dårlig valg, ettersom arkitekt Grieg fikk hele to priser for jobben han gjorde med Strimmelen: Det Nyttige Selskabs arkitekturpris i 1959, og Houens Fonds Diplom i Men etterkrigstidens økonomi tillot ingen overdreven luksus. Altanene var kun en drøy meter dype, noe som la klare begrensninger på bruken av dem. På begynnelsen av 1990-tallet tok derfor borettslaget initiativ til å utvide altanene. Kommunen ga tillatelse til dette i februar 1994, men den stilte klare forutsetninger: De nye altanene skulle bygges med samme materiale og mønster som de opprinnelige. Borettslaget ønsket derimot å bygge i et lettere materiale, og søkte kommunen om tillatelse til det. Tilsynsutvalget for byens utseende frarådet kommunen å etterkomme søknaden, og byggesaksavdelingen fulgte dette rådet. Etter en lang og hard strid og en god slump advokatmat valgte politikerne å overprøve sin egen byggesaksavdeling. Strimmelen fikk tillatelse til å bygge altaner i lett materiale, og dermed sparte borettslaget hele kroner pr altan! Siden valgte flere borettslag i Bergen den samme formen for altaner. I 1996 stod altanene ferdig. Mens byggearbeidet pågikk ble styreformann Svein Andersen intervjuet av Bergens Tidende. Han uttalte da at han følte seg trygg på at borettslagets «særpregede anlegg med nye balkonger vil fremstå i enda bedre skikkelse». Mer funksjonelt har «anlegget» absolutt blitt, men ikke alle er enig i at det har blitt mer estetisk. Blant de som har hevet røsten og hevdet det motsatte, er arkitekt J Jervell Pettersen og direktør Ulf Grønvold ved Norsk Arkitekturmuseum. På en sammenkomst for arkitekter i november 1996 tok begge til orde for at arkitekters verk burde beskyttes av åndsverksloven, slik at vi slapp flere tilfeller á la Strimmelen. Arkitekt Halfdan Griegs sønn, Lorentz Grieg (også han arkitekt), støttet derimot borettslaget og mente fasadenes enhetlige preg ble bevart. Kilder: avisartikler, Bergens Tidende 9 Faksimile: Bergens Tidende 28. april 1995

10 Småglimt fra borettslagets historie 17. mai i Landåslien Bildet til venstre er tatt på 17. mai ett av de første årene etter at borettslaget ble bygget. Det er Vigdis Mjelde (Landåslien 31) som har sendt inn bildet. Hun har fått bildet av Kari Sandvoll (til høyre på bildet), som bodde i Landåslien 27 da blokkene var nye. Barnevakt-byrå De første årene krydde det av barn på Strimmelen, så barnepass var nok en naturlig «forretningsidé» for ungdommer som hadde behov for å tjene noen kroner. Vi har ikke lyktes i å tidfeste løpeseddelen til høyre nøyaktig. Men Martha Notø, en av veteranene våre, kan fortelle at Strimmelen ungdomsklubb ble lagt ned en gang på 1970-tallet. Marthas ektemann, Steffen, var en av ildsjelene som stod bak klubben. Kommunen overtok driften av den kort tid før den ble lagt ned. På gamle tomter Da Arne Bygstad besøkte Strimmelen en dag i august, var han på gamle tomter. Han bodde i Strimmelen 15 fra familien flyttet hit i 1957 til Den gangen bodde det svært mange barnefamilier på Strimmelen, og Arne har en rekke minner fra lek og moro i laget. Noen av disse er fra Strimmelen 20, hvor bildet er tatt. Dette var den siste blokken som stod ferdig, og dermed fungerte den uferdige bygningen en tid som lekeplass for guttene i gaten: De tøffeste guttene hoppet gjerne fra altanen i en etasje ned på altanen i etasjen under. Anleggsplassen var altså ikke like godt sikret som i våre dager. Mellom Strimmelen 8 og 20 (midt på bildet) var det et skihopp. En av de flinkeste hopperne, Bjørn Teksnes, bodde i Strimmelen 8 (i bakgrunnen). 10

11 Melk og brød Strimmelen hadde de første årene egen butikk for melk og brødvarer. Dette var en underavdeling av samvirkelaget (se neste side). Melken ble levert på flasker, som kundene måtte betale pant for. Noen ganger hadde folk råd til melken, men ikke til panten, og da hendte det at jeg lånte dem en flaske, sier Gerd Hals. Til venstre ser vi henne med en flaske som er kjøpt i butikken. Etter at butikken for melk og brød ble lagt ned, har det både vært renseri, lekebutikk og glassvarehandel i lokalene. Renseriet var filial av et renseri i sentrum, og det var åpent kun en dag i uken. I dag holder frisøren Shadé til i den gamle butikken. Fryserom En av garasjene i Strimmelen 4 (den lengst til høyre) har en spesiell historie. I mange år var det ikke vanlig at beboerne hadde egne frysebokser, derfor opprettet borettslaget et fryserom i den. Jeg var ofte nede i fryserommet for å hente matvarer, forteller Arne Bygstad. Hver leilighet hadde sin egen boks, på størrelse med oppbevaringsboksene som finnes på Bystasjonen i våre dager. Bjørg Dahl, en av veteranene i Landåslien, forteller at hun og mannen overtok garasjen etter at fryserommet ble lagt ned. Reidun og Sigurd Eliassen i Strimmelen 42 leide plass i et tilsvarende fryserom på Mannsverk. Dugnad Et dugnadsbilde fra et av de aller første årene fortjener god plass. Her er hele folket i arbeid, fra den yngste til den eldste. Lastebilden står på den gamle gårdsveien, som vi også har sett på side 2 og side 6. I dag ligger lekeplassen på det området som ligger til venstre i bildet. En av veteranene våre har identifisert ungdommen nest lengst til høyre i bildet, og han heter Knudsen. Fotograf: Ukjent 11

12 Samvirket I Samvirket, som veteranene blant oss gjerne kaller bygget, har det vært mye aktivitet opp gjennom Strimmelens historie. Samvirket var en koselig kolonialbutikk hvor vi fikk alt vi trengte, forteller Nora Osen, som flyttet inn i Strimmelen 23 midt på 70-tallet. I begynnelsen inneholdt bygget både samvirkelag og snopebutikk. Snopebutikken lå i den delen av bygget som er lengst til venstre, og i mange år jobbet Borghild Strimmelen der (se side 22). Da snopebutikken ble lagt ned tok samvirkelaget over hele bygget. Men etter en tid ble den venstre delen skilt ut igjen, og i årenes løp har det vært både blomsterbutikk, gullsmed, salg av kontorrekvisita og frisørsalong der. I 1987 var det slutt for samvirkelaget på Strimmelen. Konkurransen fra matbutikkene i Natlandsveien ble for stor. Da ble bygget overtatt av et grossistfirma i hårpleieprodukter, Frisørenes hus. De siste årene har det vært baderomsforretning der. For noen år siden ble det kjent at en entreprenør planla terrasseblokk på tomten til Samvirket. Mange beboere på Strimmelen, ikke minst i Strimmelen 4, protesterte høylydt. Det ble blant annet gjennomført en underskriftskampanje i laget, som samlet over 300 underskrifter. Dette ga resultater, og i fjor høst satte Fylkesmannen foten ned og avslo både rive- og byggesøknaden. Noen bilder fra de første årene Bildet til venstre er tatt en fin sommerdag i 1959 på haugen foran «bananblokken». Det er muligens tatt på fødselsdagen til Mona Skaar, den gang Mona Eliassen. Mona sitter lengst til venstre. Av de andre barna har vi navnene på fire: Lisbeth, Maiken, Rune og Karen. På bildet under til venstre ser vi blant annet en av de første bilene på Strimmelen, Gerd og Kjellfred Hals sin russiske Pobeda. Da de kjøpte den var det fortsatt rasjonering, og biler kunne ikke importeres fritt. Den første eieren av denne bilen fikk importtillatelse siden han skulle brukte den som drosje. På bildet under ser vi en av de første Sankt Hansfeiringene i Strimmelen borettslag. Tradisjonen med Sankt Hans-bål på plassen foran bananblokken holdes fortsatt i hevd. 12

13 Fra oljefyr til fjernvarme Strimmelen borettslag ble bygget med egen oljefyr som forsynte beboerne med varme via sentralvarmeanlegg. Bildet til høyre er tatt i 1991 da den første oljekjelen ble demontert og skiftet ut. På bildet ser vi vaktmestrene Birger Fossheim (t.v.) og Kjell Monsen. Den nye kjelen var i drift frem til 2003, da borettslaget inngikk avtale med BKK om kjøp av fjernvarme fra forbrenningsanlegget i Rådalen. Varmtvann fra forbrenningsanlegget blir i dag sendt i rør til det gamle fyrrommet i Strimmelen 20, og herfra sendes det via sentralvarmeanlegget rundt til leilighetene i borettslaget. Filminnspilling på Strimmelen Spillefilmen Vegas blir denne høsten spilt inn i bergensområdet. Onsdag 3. september var det opptak i området rundt lekeplassen på Strimmelen. Stikkord for handlingen er ungdommer, rusproblematikk, vennskap humor og håp. På produsenten (Cinenord) sin nettside står det at filmen beskriver «en reise på liv og død, hvor ingen kommer dit de hadde planlagt, men alle kommer hjem». Medprodusent er Kong Film AS. Filmen, som har mottatt et tilskudd på kroner fra Bergen kommune, skal etter planen ha premiere den 11. september Fra informasjonsblad til nettside For noen år siden utga styret et informasjonblad (til venstre). Siste nummer kom ut i I 2006 fikk vi hjemmeside, hvor hver enkelt blokk har sitt eget område hvor de kan legge ut informasjon om husmøter, dugnad etc. 13

14 Ikke bare selskapslokaler I dag er fritidssenteret vårt best kjent som Strimmelen selskapslokaler. Men bygget har vært benyttet til mye mer enn selskaper opp igjennom tidene. Fritidssenteret ble bygget med kommunal støtte på kr ,-, som var en stor slump penger på slutten av 1950-tallet. Bygget har vært benyttet til alt fra barnehage, danseskole, ungdomsklubb, bridgeklubb, søndagsskole, kristen møtevirksomhet, produksjonslokale for Dus selskofabrikk og mye annet. I mange år arrangerte borettslagets miljøutvalg juletrefester og andre festlige sammenkomster der, og i dag benyttes lokalet av blant annet «Kroen», som samles en gang i uken. Mange vil nok la seg overraske over at fritidssenteret også har huset en folkeskole. Strimmelen skole var, i likhet med Mannsverk skole, et underbruk av Landås skole. Landås skole hadde rett og slett ikke plass til det store antallet barn som på denne tiden bodde i området. Strimmelen skole eksisterte kun i noen få år. Det første kullet startet opp høsten 1959 og gikk der i tre år. Kullet som startet høsten 1960 gikk der i to år. Asle Lygre forteller at han gikk på Strimmelen skole i , og sannsynligvis var dette det siste kullet.. Vi hadde klasserom i det største rommet i fritidssenteret, forteller Mona Skaar. Hun tilhørte 59-kullet. Det innerste rommet ble brukt av 60-kullet, hvor Helge Sivertsen var elev. Begge forteller at de aller fleste klassekameratene bodde på Strimmelen, men noen få bodde i Kolstien, Natlandsveien eller Landåslien. Takk til Skaar og Sivertsen for utlån av klassebildene til venstre. 14 Det øverste bildet viser 1960-kullet og er tatt i slutten av 1. klasse. Helge Sivertsen er den høye gutten nr tre fra høyre (inkl læreren). Læreren het Rita Østensen. Det nederste bildet viser 1959-kullet en gang i 1. klasse. Her har vi bortimot komplett navneliste (se nedenfor). Elever på nederte bilde: Bakerst f.v.: Torbjørn Eliassen, Jan Bygstad, Dag Bruntland, Arvid Nagelsen, Inga J. Taranger, Marianne, Nina Hammersland, Berit Torkildsen, Anne Lise Gundersen, Gerd Sørensen, Anne Kari Bjørge, Anne Karin Karlsen. I midten f.v.: Frøydis Johannesen, Torild Drøsdal, Britt Elin Andersen, Dagny Glambeck (lærer), Mona Eliassen, Gro H. Pedersen, Toril Moberg. Fremst f. v.: Geir, Rune Brungodt, Carl P. Ruus, Knut Skatvedt, Steinar, Johny Waldersnes, Leif Stokke.

15 15 Protokoll, husstyret i Strimmelen 20

16 Veteranene Følgende beboere har bodd i laget siden starten: A-blokken (Landåslien): Bjørg Dahl Alf Olseth Aase-Karin Tøsse Gunvor og Dankert Lygre Margot Torgersen B-blokken («Bananblokken»): John Solberg Margit Indrekvam Ingrid Hersvik Reidun og Sigurd Eliassen Inge Tordal Gunvor Hansen Vally Ness Leif Stokke Berent Johannesen Gerd Hals Ruth Brungodt C/G-husene (spisshusene): Elna Kjellevold Tore Widding DI (første høyblokk): Ruth og Einar Gunnarsen Margot Sivertsen Odd Johannessen Inger Margrethe Korneliussen DII (midterste høyblokk): Mona Sandnes Helge Sivertsen Roald Fjellstad Torstein Hardeland Oskar Nilsen Torbjørn Breistein Aud Lyngvær-Nymark DIII (øverste høyblokk): Martha Notø Albert Johan Knudsen Vi gratulerer! 16

17 Hilsen fra BOB For meg er det en ekstra stor glede å få gratulere Strimmelen borettslag med 50-årsjubileet. Utfordringen om å skrive en hilsen har gitt meg en fin anledning til å tenke tilbake, og det er bare gode minner som strømmer på. Borettslag består jo først og fremst av mennesker, og jeg kjente mange i Strimmelen. For rett nok bodde vi i Kolstien, men veien ned til Strimmelen var alltid kort. Og borettslaget der var en selvsagt del av oppveksten min. Mange av vennene og klassekameratene bodde der. Jeg husker godt Tore, Irene, Lasse, og så hadde vi jo Gaddien da Strimmelens store sønn og vår ungdoms helt. Hvem husker ikke gatekrigene vi hadde mellom Kolstien og Strimmelen med Gaddien i spissen? Våre foreldre skulle jo bare visst hva vi holdt på med. Jeg er ikke sikker på om alt var like smart gjort av oss, men gatekrigene endte som oftest godt. Og straffen for nederlag var klar og tydelig: Taperne måtte slå inn brannvarsleren som stod på stolpen i Kolstien ved Skag sitt hus. Så var det jo bare å vente på at "smårolleren" dukket opp med fulle sirener. Vi kunne være glade for at politiet og brannvesen tok dette med godt humør. Det kunne jo vært verre Nå er det vel slik at vi ofte fortrenger de kjedlige dagene og fremhever de festlige, men mine minner fra ungdomstiden på Landås er bare gode. Det var et herlig sted å vokse opp med mange folk og alltid noe å ta seg til. Når det gjelder Strimmelen, er det et veldrevet borettslag som feier sin 50-årsdag. Dere har mye å være stolte av, og mange beboere har opp gjennom tiden tatt sine tak i styrene. De må ha gjort en god jobb, det er borettslaget et levende vitnesbyrd om. Det er bare å gratulere alle beboerne Strimmelen borettslag med 50-årsjubileet. Et spesielt borettslag med gode doser olje i maskineriet, og også et borettslag som har fått fokus fra myndighetene på grunn av sin helhetlige planlegging og arkitektur. Vi i BOB er svært glad for å spille på lag med Strimmelen borettslag, og dere fremstår som et godt eksempel på et velfungerende lag. Hold frem som dere stevner! Lykke til med dagen! Terje W. Gilje adm dir BOB 17

18 Bøndene på Strimmelen Da borettslaget vårt ble bygget måtte bøndene på Strimmelen gård flytte. Da bodde det fire søsken der, Nils, Olav, Borghild og Margit Strimmelen. Men søsknene flyttet ikke langt. Våningshuset (bolighuset) ble flyttet like opp i Landåslien og har i dag adresse Landåslien 33. Mens arbeidet pågikk bodde søsknene i en leilighet like i nærheten, kan niesen deres Kirsten Mjelstad fortelle. To andre søsken, Ingeborg og Johan, hadde på denne tiden flyttet hjemmefra. Det var Nils som var gårdbrukeren av de fire. De andre tre hjalp nok til på gården, men de var primært utearbeidende. Etter at gården var lagt ned jobbet en av søsknene en tid på gamle tomter. På side 12 står det om en snopebutikk som holdt til i Strimmelen 1 («Samvirket»). Det var Borghild eller «frøken Strimmelen», som beboerne gjerne kalte henne som var ekspeditrise der. Siden jobbet hun i mange år i matbutikken Vega. Landåslien 33 var i familien Strimmelens eie frem til Huset ble da solgt, ettersom Borghild, den siste av de fire søsknene, gikk bort tidlig dette året. Den nye eieren har pusset opp husets fasade i gammel stil, og tar sikte på å bevare den gamle stilen etter hvert som huset pusses opp innvendig. 18

19 Øverst til venstre: Dette er første side av et fire siders skjøte fra I forbindelse med at Ole Johannes Almeland døde dette året (se side 4), ble gården overdratt fra enken hans, Ingeborg Simonsdatter, og andre medarvinger til sønnen Johannes Olai Olsen. Olsen brukte sannsynligvis også etternavnet Strimmelen, selv om dette ikke fremgår av skjøtet. Øverst til høyre: En gammel uthusnøkkel fra Strimmelen gård. Bjørg Dahl forteller at to av sønnene hennes fant den for drøyt 50 år siden omtrent der hvor bananblokken står i dag. Gården hadde flere uthus i det området. De ville levere den til tidligere gårdbruker Nils Strimmelen, men han lot dem beholde den. Over og til venstre: Bilder fra Strimmelen gård. Til venstre ser vi Cecilie Strimmelen, kone til Johannes Olai Olsen og mor til de siste bøndene på Strimmelen. 19

20 20

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950.

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Vi som var barn og ungdommer like etter krigen, og frem mot 1950 vokste opp i ganske gode og trygge omgivelser. Alle kjente alle, og ingen var bedre

Detaljer

Kv ern eribyg da v år

Kv ern eribyg da v år Kv ern eribyg da v år En faktabok skrevet av elevene ved Tverlandet skole 2014/2015 Forord Denne faktaboka er laget av elevene ved Tverlandet skole. Bakgrunnen for boka er de opplysningene elevene har

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon

Kulturminnedokumentasjon Kulturminnedokumentasjon Datert: 20.12.2013 Bilde datert ca. 1940 BERGEN KOMMUNE 1 Nesttun, gnr. 40 bnr. 8. Skjoldvegen 59, Arealplan-ID 63530000. Innholdsfortegnelse Innledning s. 4 Historie s. 4 Bygningsmiljø

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde.

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Valget Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Velger du Skolegården i Grimstad, så slipper du å velge.

Detaljer

Fødselsdagsfeiring. Norsk etnologisk gransking Desember 1980. Spørreliste 130

Fødselsdagsfeiring. Norsk etnologisk gransking Desember 1980. Spørreliste 130 Norsk etnologisk gransking Desember 1980 Spørreliste 130 Fødselsdagsfeiring I 1953 sendte NEG ut spørreliste nr 39: Høgtidsmat ved familiefester, der vi blant annet stilte noen spørsmål om feiring av fødselsdager.

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

BO MED BARN. Møbler, farger og oppbevaring i leken stil Mitt rom: Hva liker barna best? Byliv: Dette savner barna i byen!

BO MED BARN. Møbler, farger og oppbevaring i leken stil Mitt rom: Hva liker barna best? Byliv: Dette savner barna i byen! NR 8 NOVEMBER 2014 NY BOLIG Full oversikt her bygger OBOS! SIDE 75 BORETTSLAG Høyt under taket SIDE 56 TEMA: BARN BO MED BARN Møbler, farger og oppbevaring i leken stil Mitt rom: Hva liker barna best?

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Tom Helle Åsveien 17 B 1369 Stabekk Innholdsfortegnelse Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Navneregister 1 6 Utskrift fra Legacy Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Jon Mikalsen

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

"Tjærebrenning i Troms".

Tjærebrenning i Troms. "Tjærebrenning i Troms". "Det brennes ennå en del tjære omkring i landet, etter den gamle og velprøvde metoden. Her bringer "Skogeieren" en reportasje fra Dividalen i Troms. Jordskiftelandmåler Kristian

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Livshistorien i tekst og bilder

Livshistorien i tekst og bilder Livshistorien i tekst og bilder Et hjelpemiddel for ansatte som jobber med personer med demens Utarbeidet 2013 ved hjelp av prosjektmidler fra Fylkesmannen i Østfold/utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Detaljer

Litt historien om MARKAHAUGPLASSEN. En husmannsplass til Marken gård i skogene mellom Byåsen og Byneset

Litt historien om MARKAHAUGPLASSEN. En husmannsplass til Marken gård i skogene mellom Byåsen og Byneset Litt historien om MARKAHAUGPLASSEN En husmannsplass til Marken gård i skogene mellom Byåsen og Byneset Ved Kjell Ivar Aune 10. oktober 2016 GÅRDEN MARKEN I boka Nes eller Bynes fra 1894 har O.J. Høyem

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Anetavle for Anders Hauknes født død

Anetavle for Anders Hauknes født død Anetavle for Anders Hauknes født 10.6.1918 død 28.7.2002 Forfedre på morsiden: Mor: Olga Katinka Juul Martinsen Hauknes Født: 7.5.1890 Død: 25.12.1924 på Hauknes Anders - med hår Olga er født på Herset

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Gnr. 12 Bnr. 1: Åbotsvik

Gnr. 12 Bnr. 1: Åbotsvik Gnr. 12 Bnr. 1: Åbotsvik Bidrag fra fra "Gård og grend i Meløy" (1981) onsdag 05. mars 2008 Sist oppdatert lørdag 11. oktober 2008 Fra "Gård og grend i Meløy" (1981): Gnr. 12, bnr. 1, Åbotsvik, skyld 1,80

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID

DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID JENTA SOM HØRTE JORDENS HJERTE UNDER STORBYENS BRØL For- og etterarbeid: Den kulturelle skolesekken i Oslo høsten 2014. John Bauer: Bergaporten DEL 1: EVENTYRET KALLER FORARBEID Skriveoppgave: MAGISK GJENSTAND

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

FORHÅNDSVARSLING I FORBINDELSE MED MINDRE ENDRING REGULERINGSPLAN MAURÅSEN JUSTERING TILLATT UTNYTTELSESGRAD PER TOMT

FORHÅNDSVARSLING I FORBINDELSE MED MINDRE ENDRING REGULERINGSPLAN MAURÅSEN JUSTERING TILLATT UTNYTTELSESGRAD PER TOMT Vegårshei, 24.07.2013 FORHÅNDSVARSLING I FORBINDELSE MED MINDRE ENDRING REGULERINGSPLAN MAURÅSEN JUSTERING TILLATT UTNYTTELSESGRAD PER TOMT Vegårshei kommune foreslår å gjennomføre en mindre endring ang.

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Nytt Fra. Posten Fredag 14. august 2015. I dag har Guri og Jeff fødselsdag. Søndag har Gunn Kristin fødselsdag. Gratulerer med dagen til alle tre!

Nytt Fra. Posten Fredag 14. august 2015. I dag har Guri og Jeff fødselsdag. Søndag har Gunn Kristin fødselsdag. Gratulerer med dagen til alle tre! Nytt Fra Fredag Lørdag Søndag Vidaråsen landsby 22 21 20 Posten Fredag 14. august 2015 I dag har Guri og Jeff fødselsdag. Søndag har Gunn Kristin fødselsdag. Gratulerer med dagen til alle tre! I dag er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 13/336 OVERSIKT 2013 OVER LANDBRUKSEIENDOM SOM HAR BOPLIKT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 13/336 OVERSIKT 2013 OVER LANDBRUKSEIENDOM SOM HAR BOPLIKT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 13/336 OVERSIKT 2013 OVER LANDBRUKSEIENDOM SOM HAR BOPLIKT Rådmannens forslag til vedtak: Lista tas til orientering og eiere av

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Årbok i planteklubben for georginer 2015

Årbok i planteklubben for georginer 2015 Årbok i planteklubben for georginer 2015 Foto: Anita Røilid Velkommen til den andre årboka for planteklubben for georginer Vi forsøker samme opplegg som i fjor med bestilling av knoller. De som ønsker

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Bøheimen Møtedato: 31.10.05 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 18.30 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Gunnbjørg Tobiassen møtte for Hilde Nilsen Jan Andersen Ann Helen Pedersen

Detaljer

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere!

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Program : Kort familiepresentasjon. Litt slektshistorie. Bevertning med koldtbord og tid for samtale rundt

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i A/S Kjølberggaten 1. A/S Kjølberggt. 1 Ekstraordinær generalforsamling 2010 v/advokat Svein Thorp St. Olavs gate 28 0166 Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under.

Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Gruppe E Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Påstand: I dette området lå byens mest populære motedistrikt før andre verdenskrig. Her lå ca. 30 klesbutikker. Alle var

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA.

TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA. TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA. Status pr 2. april 2013. Hei; En fantastisk påske er (dessverre) over, med flott vær både ved sjøen og til fjells. For oss som valgte å være i Valle gjennom påsken kan meldes

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

«Senkveld fra Tertnesflaten»

«Senkveld fra Tertnesflaten» EN NY HVERDAG Om selvbestemmelse, utvikling og mestring 20 år etter HVPU-reformen Konferanse Oslo 31. mars og 1. april 2011 Tekst: Sølvi Linde Foto: Camilla Kvalheim «Senkveld fra Tertnesflaten» Det handler

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 1. MAI 2008 TIL 31. DESEMBER 2012 VEDTAK:

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 1. MAI 2008 TIL 31. DESEMBER 2012 VEDTAK: SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200703898 Arkivkode E: 033 Saksbehandler Sissel Hellevik Saksgang Møtedato Saknr Valgnemnda 15.01.08 2/08 Bystyret 29.01.08 12/08 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

Fra klubbmøte bedriftsbesøk på Skogsøy Båt på Gismerøya.

Fra klubbmøte bedriftsbesøk på Skogsøy Båt på Gismerøya. LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Fra klubbmøte 29.11. bedriftsbesøk på Skogsøy Båt på Gismerøya. 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 31. januar kl 1900 i Løvehulen. 3 Presidenten 4 Referat fra ekstraordinæret

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

1. Les i Jon Lauritz Opstads bok På trondhjemsk vis side 24. Skumles dessuten sidene 35-39 og les om Herman Hoë.

1. Les i Jon Lauritz Opstads bok På trondhjemsk vis side 24. Skumles dessuten sidene 35-39 og les om Herman Hoë. Gruppe A Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Påstand: På 1700-tallet var alle rike personer i Trondheim innvandrere og jobbet med handel. En av dem var kjøpmannen

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Livshistorien i tekst og bilder

Livshistorien i tekst og bilder Livshistorien i tekst og bilder Et hjelpemiddel for deg som omgås personer med demens Utarbeidet 2013 ved hjelp av prosjektmidler fra Fylkesmannen i Østfold/utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Detaljer

1. Les i Jon Lauritz Opstads bok På trondhjemsk vis side 24. Skumles dessuten sidene 35-39 og les om Herman Hoë.

1. Les i Jon Lauritz Opstads bok På trondhjemsk vis side 24. Skumles dessuten sidene 35-39 og les om Herman Hoë. Gruppe A Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Påstand: På 1700-tallet var alle rike personer i Trondheim innvandrere og jobbet med handel. En av dem var kjøpmannen

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR

MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR MÅNEDSBREV FOR FEBRUAR TILBAKEBLIKK PÅ JANUAR I januar har vi snakket veldig mye om Svanhild og Edvard Munch. Hva er svanemerket? Svanemerket er det offisielle miljømerket i hele Norden. Merket ble opprettet

Detaljer

Silvia og Jan fra «Sofa» eier sin egen vingård. Her er vår

Silvia og Jan fra «Sofa» eier sin egen vingård. Her er vår Silvia og Jan fra «Sofa» eier sin egen vingård FRANSK LYKKE: Silvia og Jans vingård ligger idyllisk til i Provence. Her har de vinranker på baksiden av huset, og olivenlund på forsiden. TV-STJERNER: Silvia

Detaljer

Algebra Vi på vindusrekka

Algebra Vi på vindusrekka Algebra Vi på vindusrekka Utsagn... 2 Åpne utsagn... 3 Den ukjente... 4 Likhetstegnet... 5 Likninger... 6 Løs likninger... 7 Matematiske uttrykk... 8 Formel... 9 Tilordning... 10 Funksjon... 11 Koordinatsystem...

Detaljer

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL

Linn T. Sunne. Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Linn T. Sunne Margrete 1. ILLUSTRERT AV JENNY JORDAHL Margrete som ung. Skulptur laget av en kunstner som levde på samme tid som henne. I Hei, leser! Norge har vi hatt mange konger. Over 60 menn har regjert

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Løten kommune Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Utkast 170408 Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Side 2 Beskrivelse Klæpa kvern er en gårdskvern fra 1800-tallet Kverna har stor grad av autentisitet

Detaljer

Litlestølen boligområde, detaljplan

Litlestølen boligområde, detaljplan Litlestølen boligområde, detaljplan Plan nr 6028000 Saksnr 201005929 Utarbeidet av: ToA Kontrollert av: TAG Godkjent av: Fagområde: Arealplan Ansvarlig enhet: Region Bergen Avdeling plan og infrastruktur

Detaljer

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik

Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik Portrett av en ildsjel møt Tor Bjørvik - Den viktigste kilden til den nære fortiden, er de som i dag er gamle! Tor Bjørvik i Hedrum er en av Vestfolds kulturminneildsjeler. Foto: Stefan Brunvatne. Når

Detaljer

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke 1 Kort historikk om Barken Eva Under vises et bilde 1 av Barken Eva. Skipet kom i skipsreder Herman Skougaards eie i 1902. Eva

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst g r e n d a l a g 2 0 1 0 Sted: Saksvik skole, Rom 9 (1. etasje i Hovedbygget) D a t o : 25. mars 2010 Tid: k l 2 0. 0 0-2 2. 0 0 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Oversikt over oppgaver - Bie

Oversikt over oppgaver - Bie Oversikt over oppgaver - Bie Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, Kirke / Misjon: 8, 12, 33 29, 30, 31 Natur: 15, 17, 18, 19, 20, 32 Speiderkunnskap: 2, 3, 4, 5, 7,

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG Møtedato: Torsdag 22. mai 2014 Møtetidspunkt: kl 18.00 Møtested: Til stede: Stenbråten skole 31 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer