50 år Festskrift for Strimmelen borettslag i anledning 50-årsmarkeringen 4. oktober

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "50 år Festskrift for Strimmelen borettslag i anledning 50-årsmarkeringen 4. oktober 2008 1"

Transkript

1 50 år Festskrift for Strimmelen borettslag i anledning 50-årsmarkeringen 4. oktober

2 Bildet viser Landåsveien (dagens Nattlandsveien) en vinterdag i Til venstre ser vi Bolstad gård (omtrent ved innkjørselen til Gerhard Gransvei). Oppe til høyre ser vi Strimmelen gård. Stikkveien fra Landåsveien og opp til Strimmelen ligger der fremdeles. Kanskje gikk du der sist gang du handlet på Prix? Foto: Thowsens billedsamling Utgiver: Strimmelen borettslag, oktober 2008 Redaktør: Morten Fjell Rasmussen Kontaktinformasjon: Tlf styrekontoret: e-post: Strimmelen BERGEN 2

3 Tid for feiring! Det er nå 50 år siden den siste blokken på Strimmelen var innflytningsklar. En slik anledning kan vi ikke la gå hus forbi, og derfor har styret invitert beboerne til fest den 4. oktober i borettslagets fritidssenter. Ved et 50-årsjubileum er det naturlig å se tilbake på tiden som er gått. I dette festskriftet har vi samlet noe av Strimmelens historie. Men Strimmelens historie er naturlig nok mye mer enn det som er samlet her. Om du har bodd her en stund er det mulig at det du leser minner deg om noen gode historier eller fotografier du kunne tenke deg å dele med andre beboere. Eller kanskje du har kommentarer til det du leser? I så fall trenger du ikke å brenne inne med det. På nettsiden vår, er det plass til alt det du har på hjertet. Ta kontakt med styret, så vil vi legge ut ditt bidrag på jubileumssidene våre, sammen med dette festskriftet. Men før du eventuelt begynner å rote etter gammel historie i tølene dine foreslår vi at du setter deg godt til rette i godstolen, fyller kaffekoppen og slapper av med festskriftet. Gratulerer med jubileet, og god lesning! Vennlig hilsen styret i Strimmelen borettslag Svein Andersen styreleder Arvid Fjellanger nestleder Grete Gjertsen sekretær Thorbjørn Pedersen styremedlem Henrik Sørensen styremedlem Morten F Rasmussen styremedlem Arild Folkestad BOB-oppnevnt styremedlem 3

4 Før borettslagets tid Landås har kort historie som drabantby. De første utbyggingsplanene ble lagt på 1920-tallet, men planene ble for alvor realisert først etter 2. verdenskrig. Før dette var Landås et jordbruksområde. Slik hadde det vært siden det i Middelalderen var del av Alrekstad kongsgård og kanskje enda lenger tilbake. På 1500-tallet ble området overdratt til Lungegården, som i 1645 skilte ut og solgte hovedgårdene Haukeland og Landås. Området hvor borettslaget vårt ligger var i de neste to hundre årene en del av Landås hovedgård. Dette var en av flere lystgårder i Bergensdalen hvor rike bergenske kjøpmenn og embetsmenn trakk seg tilbake i sommerhalvåret. Landås hovedgård var i disse årene eid av kjente bergensfamilier som Krohn og Hagerup. Eierne var ikke jordbrukere, så gårdsdriften var det forpaktere, husmenn og leilendinger som stod for. Antall beboere på Landås hovedgård ble aldri særlig stort. I 1701-manntallet nevnes bare to menn og ingen husmannsplasser. Hundre år senere, i 1801, er antallet økt til 29 personer. Dette inkluderte fire husmannsplasser. Men så var heller ikke gårdsdriften særlig effektiv. Lyder Sagen skrev i 1824 i Bergens Beskrivelse at «ikke desto mindre vidne de fleste enge omkring Bergen om maadelig flid eller kyndighed i deres behandling, thi næsten overalt har mosebund taget en frygtelig overhaand». Fra midten av 1800-tallet ble det derimot gradvis skikk på gårdsdriften. Bakgrunnen for dette var at Landås hovedgård i 1850 ble delt opp mellom Edvard Hagerup og hans åtte barn. Edvards andel innbefattet blant annet det gamle herskapshuset på Kanonhaugen, hvor barnebarnet Edvard Grieg siden skulle vokse opp. De fleste barna solgte sine gårder etter kort tid, og dermed rykket selveiende bønder for første gang inn på Landås. Disse bøndene var avhengig av å dyrke jorden sin så effektivt som mulig for å få endene til å møtes. Etter hvert som de ryddet nytt land skilte de også ut jord som ble til nye gårder. I 1906 var det hele 24 selveiende gårder i det området som opprinnelig hadde tilhørt Landås hovedgård. Området hvor borettslaget vårt ligger ble i 1850 tildelt Herman Didrik Hagerup, en av Edvards sønner. Her opprettet han Strimmelen gård. Strimmel betyr en teig av et gårdsbruk. Herman Didrik Hagerup fikk også tildelt to andre områder, blant annet Haukeland hovedgård hvor han bodde. I 1852 solgte han Strimmelen til Ole Johannes Almeland fra Ytre Midttun i Fana. Sønnen til Almeland, Johannes Olai Olsen, døde i Enken hans Cecilie solgte gården samme år til eiendomsselskapet a/s Ny-Bergen, som siden solgte den til Bergen kommune. Men gårdsdriften på Strimmelen varte frem til borettslaget vårt ble opprettet på 1950-tallet. Hovedkilde: Landåsboken Kartet viser hvor langt oppdelingen av Landås hovedgård og Kolstølen (som formelt ikke var en del av hovedgården) var kommet omkring Som vi ser ble Strimmelen opprinnelig tildelt et jordstykke på andre siden av Landåsveien (dagens Natlandsveien). Jordsmonnet var dårligere der, og derfor var det rimelig at hver gård fikk tildelt både et godt og et dårlig jordstykke. Jordstykket vest for veien ble skilt ut som egen gård i En del av Landåsfjellet tilhørte også Strimmelen gård. Kart: Einar Høgmo, på grunnlag av kart fra Bergen kommune. 4

5 Landås omkring På denne tiden har utbyggingen nådd til krysset Natlandsveien-Hagerupsvei, like utenfor høyre billedkant. I bakgrunnen til venstre ser vi Strimmelen gård. Fotograf: Arne Moe Nilssen. Leif Moe Nilssens billedsamling. 5

6 Disse bildene viser hvor langt utbyggingen er kommet omkring På bildet over ligger Strimmelen gård midt i øverste del av bildet. Like til venstre for gårdshusene ser vi et oppdyrket område som hørte til gården. I dag ligger Strimmelen 4 og 8 innenfor dette området. Legg også merke til hvor tydelig grensen mellom gårdene Slettebakken og tidligere Landås hovedgård er fra luften. Den går fra Tveitevannet og diagonalt mot høyre i bildet. På bildet under ser vi Strimmelen gård nederst i midten. Våningshuset lå der Strimmelen 21 ligger i dag. Foto (over): Ukjent (trolig Fjellanger Widerøe) Foto (under): Arne Moe Nilssen. Leif Moe Nilssens billedsamling. 6

7 Borettslaget planlegges og bygges Til venstre: Del av reguleringskart fra 1951 for Bergensdalens østlige del. Det er satt en blå stiplet linje rundt Strimmelen. Forklaringen til linjen er:. Grense for område som reguleringsrådet... foreslår blir gjort gjenstand for arkitektkonkurranse.. Reguleringsmyndighetene ønsket mer tid til å planlegge en enhetlig arkitektonisk løsning for Strimmelen. Som vi ser antydet den opprinnelige planen en langt mer spredt bebyggelse enn det som siden ble resultatet. Til venstre: Strimmelen under utbygging i Byggingen av Landåslien og Strimmelen 4 er kommet godt i gang, mens grunnarbeidene til C/G-husene og Strimmelen 8 er påbegynt. 7

8 Til venstre: Landåslien under bygging. Øverst til høyre ser vi det gamle våningshuset fra Strimmelen gård. Det lå opprinnelig der Strimmelen 21 ligger i dag, men ble flyttet til Landåslien i forbindelse med utbyggingen. I dag har det adresse Landåslien 33. Til høyre: Strimmelen 4 og 8 og C/G-husene er i ferd med å ferdigstilles. Beboere flyttet inn gradvis etter hvert som blokkene/ husene ble ferdigstilt. En beboer fra denne tiden forteller at de som flyttet først inn, bokstavelig talt flyttet inn på et anleggsområde. Slik forble det i lang tid etter at de siste var flyttet inn, blant annet tok det flere år før Strimmelen ble asfaltert. Foto: BTs arkiv 8

9 Strimmelen borettslags arkitektur Da Landås ble bygget ut i etterkrigsårene ble Strimmelen holdt utenfor den opprinnelige reguleringsplanen for Bergensdalens østlige del (se side 7). Årsaken til dette var at man ville bruke tid på å utarbeide en enhetlig arkitektonisk løsning før området ble bygget ut. I den forbindelse ble det utlyst en arkitektkonkurranse, og vinneren av konkurransen var arkitekt Halfdan B. Grieg. Dette var nok ikke noe dårlig valg, ettersom arkitekt Grieg fikk hele to priser for jobben han gjorde med Strimmelen: Det Nyttige Selskabs arkitekturpris i 1959, og Houens Fonds Diplom i Men etterkrigstidens økonomi tillot ingen overdreven luksus. Altanene var kun en drøy meter dype, noe som la klare begrensninger på bruken av dem. På begynnelsen av 1990-tallet tok derfor borettslaget initiativ til å utvide altanene. Kommunen ga tillatelse til dette i februar 1994, men den stilte klare forutsetninger: De nye altanene skulle bygges med samme materiale og mønster som de opprinnelige. Borettslaget ønsket derimot å bygge i et lettere materiale, og søkte kommunen om tillatelse til det. Tilsynsutvalget for byens utseende frarådet kommunen å etterkomme søknaden, og byggesaksavdelingen fulgte dette rådet. Etter en lang og hard strid og en god slump advokatmat valgte politikerne å overprøve sin egen byggesaksavdeling. Strimmelen fikk tillatelse til å bygge altaner i lett materiale, og dermed sparte borettslaget hele kroner pr altan! Siden valgte flere borettslag i Bergen den samme formen for altaner. I 1996 stod altanene ferdig. Mens byggearbeidet pågikk ble styreformann Svein Andersen intervjuet av Bergens Tidende. Han uttalte da at han følte seg trygg på at borettslagets «særpregede anlegg med nye balkonger vil fremstå i enda bedre skikkelse». Mer funksjonelt har «anlegget» absolutt blitt, men ikke alle er enig i at det har blitt mer estetisk. Blant de som har hevet røsten og hevdet det motsatte, er arkitekt J Jervell Pettersen og direktør Ulf Grønvold ved Norsk Arkitekturmuseum. På en sammenkomst for arkitekter i november 1996 tok begge til orde for at arkitekters verk burde beskyttes av åndsverksloven, slik at vi slapp flere tilfeller á la Strimmelen. Arkitekt Halfdan Griegs sønn, Lorentz Grieg (også han arkitekt), støttet derimot borettslaget og mente fasadenes enhetlige preg ble bevart. Kilder: avisartikler, Bergens Tidende 9 Faksimile: Bergens Tidende 28. april 1995

10 Småglimt fra borettslagets historie 17. mai i Landåslien Bildet til venstre er tatt på 17. mai ett av de første årene etter at borettslaget ble bygget. Det er Vigdis Mjelde (Landåslien 31) som har sendt inn bildet. Hun har fått bildet av Kari Sandvoll (til høyre på bildet), som bodde i Landåslien 27 da blokkene var nye. Barnevakt-byrå De første årene krydde det av barn på Strimmelen, så barnepass var nok en naturlig «forretningsidé» for ungdommer som hadde behov for å tjene noen kroner. Vi har ikke lyktes i å tidfeste løpeseddelen til høyre nøyaktig. Men Martha Notø, en av veteranene våre, kan fortelle at Strimmelen ungdomsklubb ble lagt ned en gang på 1970-tallet. Marthas ektemann, Steffen, var en av ildsjelene som stod bak klubben. Kommunen overtok driften av den kort tid før den ble lagt ned. På gamle tomter Da Arne Bygstad besøkte Strimmelen en dag i august, var han på gamle tomter. Han bodde i Strimmelen 15 fra familien flyttet hit i 1957 til Den gangen bodde det svært mange barnefamilier på Strimmelen, og Arne har en rekke minner fra lek og moro i laget. Noen av disse er fra Strimmelen 20, hvor bildet er tatt. Dette var den siste blokken som stod ferdig, og dermed fungerte den uferdige bygningen en tid som lekeplass for guttene i gaten: De tøffeste guttene hoppet gjerne fra altanen i en etasje ned på altanen i etasjen under. Anleggsplassen var altså ikke like godt sikret som i våre dager. Mellom Strimmelen 8 og 20 (midt på bildet) var det et skihopp. En av de flinkeste hopperne, Bjørn Teksnes, bodde i Strimmelen 8 (i bakgrunnen). 10

11 Melk og brød Strimmelen hadde de første årene egen butikk for melk og brødvarer. Dette var en underavdeling av samvirkelaget (se neste side). Melken ble levert på flasker, som kundene måtte betale pant for. Noen ganger hadde folk råd til melken, men ikke til panten, og da hendte det at jeg lånte dem en flaske, sier Gerd Hals. Til venstre ser vi henne med en flaske som er kjøpt i butikken. Etter at butikken for melk og brød ble lagt ned, har det både vært renseri, lekebutikk og glassvarehandel i lokalene. Renseriet var filial av et renseri i sentrum, og det var åpent kun en dag i uken. I dag holder frisøren Shadé til i den gamle butikken. Fryserom En av garasjene i Strimmelen 4 (den lengst til høyre) har en spesiell historie. I mange år var det ikke vanlig at beboerne hadde egne frysebokser, derfor opprettet borettslaget et fryserom i den. Jeg var ofte nede i fryserommet for å hente matvarer, forteller Arne Bygstad. Hver leilighet hadde sin egen boks, på størrelse med oppbevaringsboksene som finnes på Bystasjonen i våre dager. Bjørg Dahl, en av veteranene i Landåslien, forteller at hun og mannen overtok garasjen etter at fryserommet ble lagt ned. Reidun og Sigurd Eliassen i Strimmelen 42 leide plass i et tilsvarende fryserom på Mannsverk. Dugnad Et dugnadsbilde fra et av de aller første årene fortjener god plass. Her er hele folket i arbeid, fra den yngste til den eldste. Lastebilden står på den gamle gårdsveien, som vi også har sett på side 2 og side 6. I dag ligger lekeplassen på det området som ligger til venstre i bildet. En av veteranene våre har identifisert ungdommen nest lengst til høyre i bildet, og han heter Knudsen. Fotograf: Ukjent 11

12 Samvirket I Samvirket, som veteranene blant oss gjerne kaller bygget, har det vært mye aktivitet opp gjennom Strimmelens historie. Samvirket var en koselig kolonialbutikk hvor vi fikk alt vi trengte, forteller Nora Osen, som flyttet inn i Strimmelen 23 midt på 70-tallet. I begynnelsen inneholdt bygget både samvirkelag og snopebutikk. Snopebutikken lå i den delen av bygget som er lengst til venstre, og i mange år jobbet Borghild Strimmelen der (se side 22). Da snopebutikken ble lagt ned tok samvirkelaget over hele bygget. Men etter en tid ble den venstre delen skilt ut igjen, og i årenes løp har det vært både blomsterbutikk, gullsmed, salg av kontorrekvisita og frisørsalong der. I 1987 var det slutt for samvirkelaget på Strimmelen. Konkurransen fra matbutikkene i Natlandsveien ble for stor. Da ble bygget overtatt av et grossistfirma i hårpleieprodukter, Frisørenes hus. De siste årene har det vært baderomsforretning der. For noen år siden ble det kjent at en entreprenør planla terrasseblokk på tomten til Samvirket. Mange beboere på Strimmelen, ikke minst i Strimmelen 4, protesterte høylydt. Det ble blant annet gjennomført en underskriftskampanje i laget, som samlet over 300 underskrifter. Dette ga resultater, og i fjor høst satte Fylkesmannen foten ned og avslo både rive- og byggesøknaden. Noen bilder fra de første årene Bildet til venstre er tatt en fin sommerdag i 1959 på haugen foran «bananblokken». Det er muligens tatt på fødselsdagen til Mona Skaar, den gang Mona Eliassen. Mona sitter lengst til venstre. Av de andre barna har vi navnene på fire: Lisbeth, Maiken, Rune og Karen. På bildet under til venstre ser vi blant annet en av de første bilene på Strimmelen, Gerd og Kjellfred Hals sin russiske Pobeda. Da de kjøpte den var det fortsatt rasjonering, og biler kunne ikke importeres fritt. Den første eieren av denne bilen fikk importtillatelse siden han skulle brukte den som drosje. På bildet under ser vi en av de første Sankt Hansfeiringene i Strimmelen borettslag. Tradisjonen med Sankt Hans-bål på plassen foran bananblokken holdes fortsatt i hevd. 12

13 Fra oljefyr til fjernvarme Strimmelen borettslag ble bygget med egen oljefyr som forsynte beboerne med varme via sentralvarmeanlegg. Bildet til høyre er tatt i 1991 da den første oljekjelen ble demontert og skiftet ut. På bildet ser vi vaktmestrene Birger Fossheim (t.v.) og Kjell Monsen. Den nye kjelen var i drift frem til 2003, da borettslaget inngikk avtale med BKK om kjøp av fjernvarme fra forbrenningsanlegget i Rådalen. Varmtvann fra forbrenningsanlegget blir i dag sendt i rør til det gamle fyrrommet i Strimmelen 20, og herfra sendes det via sentralvarmeanlegget rundt til leilighetene i borettslaget. Filminnspilling på Strimmelen Spillefilmen Vegas blir denne høsten spilt inn i bergensområdet. Onsdag 3. september var det opptak i området rundt lekeplassen på Strimmelen. Stikkord for handlingen er ungdommer, rusproblematikk, vennskap humor og håp. På produsenten (Cinenord) sin nettside står det at filmen beskriver «en reise på liv og død, hvor ingen kommer dit de hadde planlagt, men alle kommer hjem». Medprodusent er Kong Film AS. Filmen, som har mottatt et tilskudd på kroner fra Bergen kommune, skal etter planen ha premiere den 11. september Fra informasjonsblad til nettside For noen år siden utga styret et informasjonblad (til venstre). Siste nummer kom ut i I 2006 fikk vi hjemmeside, hvor hver enkelt blokk har sitt eget område hvor de kan legge ut informasjon om husmøter, dugnad etc. 13

14 Ikke bare selskapslokaler I dag er fritidssenteret vårt best kjent som Strimmelen selskapslokaler. Men bygget har vært benyttet til mye mer enn selskaper opp igjennom tidene. Fritidssenteret ble bygget med kommunal støtte på kr ,-, som var en stor slump penger på slutten av 1950-tallet. Bygget har vært benyttet til alt fra barnehage, danseskole, ungdomsklubb, bridgeklubb, søndagsskole, kristen møtevirksomhet, produksjonslokale for Dus selskofabrikk og mye annet. I mange år arrangerte borettslagets miljøutvalg juletrefester og andre festlige sammenkomster der, og i dag benyttes lokalet av blant annet «Kroen», som samles en gang i uken. Mange vil nok la seg overraske over at fritidssenteret også har huset en folkeskole. Strimmelen skole var, i likhet med Mannsverk skole, et underbruk av Landås skole. Landås skole hadde rett og slett ikke plass til det store antallet barn som på denne tiden bodde i området. Strimmelen skole eksisterte kun i noen få år. Det første kullet startet opp høsten 1959 og gikk der i tre år. Kullet som startet høsten 1960 gikk der i to år. Asle Lygre forteller at han gikk på Strimmelen skole i , og sannsynligvis var dette det siste kullet.. Vi hadde klasserom i det største rommet i fritidssenteret, forteller Mona Skaar. Hun tilhørte 59-kullet. Det innerste rommet ble brukt av 60-kullet, hvor Helge Sivertsen var elev. Begge forteller at de aller fleste klassekameratene bodde på Strimmelen, men noen få bodde i Kolstien, Natlandsveien eller Landåslien. Takk til Skaar og Sivertsen for utlån av klassebildene til venstre. 14 Det øverste bildet viser 1960-kullet og er tatt i slutten av 1. klasse. Helge Sivertsen er den høye gutten nr tre fra høyre (inkl læreren). Læreren het Rita Østensen. Det nederste bildet viser 1959-kullet en gang i 1. klasse. Her har vi bortimot komplett navneliste (se nedenfor). Elever på nederte bilde: Bakerst f.v.: Torbjørn Eliassen, Jan Bygstad, Dag Bruntland, Arvid Nagelsen, Inga J. Taranger, Marianne, Nina Hammersland, Berit Torkildsen, Anne Lise Gundersen, Gerd Sørensen, Anne Kari Bjørge, Anne Karin Karlsen. I midten f.v.: Frøydis Johannesen, Torild Drøsdal, Britt Elin Andersen, Dagny Glambeck (lærer), Mona Eliassen, Gro H. Pedersen, Toril Moberg. Fremst f. v.: Geir, Rune Brungodt, Carl P. Ruus, Knut Skatvedt, Steinar, Johny Waldersnes, Leif Stokke.

15 15 Protokoll, husstyret i Strimmelen 20

16 Veteranene Følgende beboere har bodd i laget siden starten: A-blokken (Landåslien): Bjørg Dahl Alf Olseth Aase-Karin Tøsse Gunvor og Dankert Lygre Margot Torgersen B-blokken («Bananblokken»): John Solberg Margit Indrekvam Ingrid Hersvik Reidun og Sigurd Eliassen Inge Tordal Gunvor Hansen Vally Ness Leif Stokke Berent Johannesen Gerd Hals Ruth Brungodt C/G-husene (spisshusene): Elna Kjellevold Tore Widding DI (første høyblokk): Ruth og Einar Gunnarsen Margot Sivertsen Odd Johannessen Inger Margrethe Korneliussen DII (midterste høyblokk): Mona Sandnes Helge Sivertsen Roald Fjellstad Torstein Hardeland Oskar Nilsen Torbjørn Breistein Aud Lyngvær-Nymark DIII (øverste høyblokk): Martha Notø Albert Johan Knudsen Vi gratulerer! 16

17 Hilsen fra BOB For meg er det en ekstra stor glede å få gratulere Strimmelen borettslag med 50-årsjubileet. Utfordringen om å skrive en hilsen har gitt meg en fin anledning til å tenke tilbake, og det er bare gode minner som strømmer på. Borettslag består jo først og fremst av mennesker, og jeg kjente mange i Strimmelen. For rett nok bodde vi i Kolstien, men veien ned til Strimmelen var alltid kort. Og borettslaget der var en selvsagt del av oppveksten min. Mange av vennene og klassekameratene bodde der. Jeg husker godt Tore, Irene, Lasse, og så hadde vi jo Gaddien da Strimmelens store sønn og vår ungdoms helt. Hvem husker ikke gatekrigene vi hadde mellom Kolstien og Strimmelen med Gaddien i spissen? Våre foreldre skulle jo bare visst hva vi holdt på med. Jeg er ikke sikker på om alt var like smart gjort av oss, men gatekrigene endte som oftest godt. Og straffen for nederlag var klar og tydelig: Taperne måtte slå inn brannvarsleren som stod på stolpen i Kolstien ved Skag sitt hus. Så var det jo bare å vente på at "smårolleren" dukket opp med fulle sirener. Vi kunne være glade for at politiet og brannvesen tok dette med godt humør. Det kunne jo vært verre Nå er det vel slik at vi ofte fortrenger de kjedlige dagene og fremhever de festlige, men mine minner fra ungdomstiden på Landås er bare gode. Det var et herlig sted å vokse opp med mange folk og alltid noe å ta seg til. Når det gjelder Strimmelen, er det et veldrevet borettslag som feier sin 50-årsdag. Dere har mye å være stolte av, og mange beboere har opp gjennom tiden tatt sine tak i styrene. De må ha gjort en god jobb, det er borettslaget et levende vitnesbyrd om. Det er bare å gratulere alle beboerne Strimmelen borettslag med 50-årsjubileet. Et spesielt borettslag med gode doser olje i maskineriet, og også et borettslag som har fått fokus fra myndighetene på grunn av sin helhetlige planlegging og arkitektur. Vi i BOB er svært glad for å spille på lag med Strimmelen borettslag, og dere fremstår som et godt eksempel på et velfungerende lag. Hold frem som dere stevner! Lykke til med dagen! Terje W. Gilje adm dir BOB 17

18 Bøndene på Strimmelen Da borettslaget vårt ble bygget måtte bøndene på Strimmelen gård flytte. Da bodde det fire søsken der, Nils, Olav, Borghild og Margit Strimmelen. Men søsknene flyttet ikke langt. Våningshuset (bolighuset) ble flyttet like opp i Landåslien og har i dag adresse Landåslien 33. Mens arbeidet pågikk bodde søsknene i en leilighet like i nærheten, kan niesen deres Kirsten Mjelstad fortelle. To andre søsken, Ingeborg og Johan, hadde på denne tiden flyttet hjemmefra. Det var Nils som var gårdbrukeren av de fire. De andre tre hjalp nok til på gården, men de var primært utearbeidende. Etter at gården var lagt ned jobbet en av søsknene en tid på gamle tomter. På side 12 står det om en snopebutikk som holdt til i Strimmelen 1 («Samvirket»). Det var Borghild eller «frøken Strimmelen», som beboerne gjerne kalte henne som var ekspeditrise der. Siden jobbet hun i mange år i matbutikken Vega. Landåslien 33 var i familien Strimmelens eie frem til Huset ble da solgt, ettersom Borghild, den siste av de fire søsknene, gikk bort tidlig dette året. Den nye eieren har pusset opp husets fasade i gammel stil, og tar sikte på å bevare den gamle stilen etter hvert som huset pusses opp innvendig. 18

19 Øverst til venstre: Dette er første side av et fire siders skjøte fra I forbindelse med at Ole Johannes Almeland døde dette året (se side 4), ble gården overdratt fra enken hans, Ingeborg Simonsdatter, og andre medarvinger til sønnen Johannes Olai Olsen. Olsen brukte sannsynligvis også etternavnet Strimmelen, selv om dette ikke fremgår av skjøtet. Øverst til høyre: En gammel uthusnøkkel fra Strimmelen gård. Bjørg Dahl forteller at to av sønnene hennes fant den for drøyt 50 år siden omtrent der hvor bananblokken står i dag. Gården hadde flere uthus i det området. De ville levere den til tidligere gårdbruker Nils Strimmelen, men han lot dem beholde den. Over og til venstre: Bilder fra Strimmelen gård. Til venstre ser vi Cecilie Strimmelen, kone til Johannes Olai Olsen og mor til de siste bøndene på Strimmelen. 19

20 20

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo

Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Tom Helle Åsveien 17 B 1369 Stabekk Innholdsfortegnelse Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Navneregister 1 6 Utskrift fra Legacy Etterkommere av Jon Mikalsen Lo Jon Mikalsen

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

BO MED BARN. Møbler, farger og oppbevaring i leken stil Mitt rom: Hva liker barna best? Byliv: Dette savner barna i byen!

BO MED BARN. Møbler, farger og oppbevaring i leken stil Mitt rom: Hva liker barna best? Byliv: Dette savner barna i byen! NR 8 NOVEMBER 2014 NY BOLIG Full oversikt her bygger OBOS! SIDE 75 BORETTSLAG Høyt under taket SIDE 56 TEMA: BARN BO MED BARN Møbler, farger og oppbevaring i leken stil Mitt rom: Hva liker barna best?

Detaljer

Kv ern eribyg da v år

Kv ern eribyg da v år Kv ern eribyg da v år En faktabok skrevet av elevene ved Tverlandet skole 2014/2015 Forord Denne faktaboka er laget av elevene ved Tverlandet skole. Bakgrunnen for boka er de opplysningene elevene har

Detaljer

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1974 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 13.29,7 (1) Trondheim/St 31.08 Øystein Sæther 271159 Trondheim Gangklubb 14.13,8 (4) Hallstavik 14.09 Tore Strømøy 190260 Frøya IL

Detaljer

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1.

Mer om Grensegrenden. Grensegrenden nr. 1. Mer om Grensegrenden. Utdrag fra Sandviksgutten, organ for Sandvikens Bataljon nr. 1 1977. Artikkelforfatter Johan Chr. Aarberg. Oppdatert august 2010 av Kjell Lervik. Nå har Sandviksguttenes forening

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 13/336 OVERSIKT 2013 OVER LANDBRUKSEIENDOM SOM HAR BOPLIKT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 13/336 OVERSIKT 2013 OVER LANDBRUKSEIENDOM SOM HAR BOPLIKT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lise Kihle Gravermoen Arkiv: V63 Arkivsaksnr.: 13/336 OVERSIKT 2013 OVER LANDBRUKSEIENDOM SOM HAR BOPLIKT Rådmannens forslag til vedtak: Lista tas til orientering og eiere av

Detaljer

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950.

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Vi som var barn og ungdommer like etter krigen, og frem mot 1950 vokste opp i ganske gode og trygge omgivelser. Alle kjente alle, og ingen var bedre

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 1. MAI 2008 TIL 31. DESEMBER 2012 VEDTAK:

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 1. MAI 2008 TIL 31. DESEMBER 2012 VEDTAK: SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200703898 Arkivkode E: 033 Saksbehandler Sissel Hellevik Saksgang Møtedato Saknr Valgnemnda 15.01.08 2/08 Bystyret 29.01.08 12/08 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde.

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Valget Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Velger du Skolegården i Grimstad, så slipper du å velge.

Detaljer

Litt historien om MARKAHAUGPLASSEN. En husmannsplass til Marken gård i skogene mellom Byåsen og Byneset

Litt historien om MARKAHAUGPLASSEN. En husmannsplass til Marken gård i skogene mellom Byåsen og Byneset Litt historien om MARKAHAUGPLASSEN En husmannsplass til Marken gård i skogene mellom Byåsen og Byneset Ved Kjell Ivar Aune 10. oktober 2016 GÅRDEN MARKEN I boka Nes eller Bynes fra 1894 har O.J. Høyem

Detaljer

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere!

Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Velkommen til slektsstevne lørdag 11. august 2007 for Alvina og Alfred Bragstads etterkommere! Program : Kort familiepresentasjon. Litt slektshistorie. Bevertning med koldtbord og tid for samtale rundt

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn

Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn Lagrettemedlemmer/ meddommarar Gulating lagmannsrett 2017 2020 Det skal veljast 9 kvinner og 9 menn Utval Fødeår Kjønn Etternavn Fornavn Postnr. Poststed 1 LA 1949 K Notland Gerd Nancy 5440 MOSTERH 2 LA

Detaljer

Jærfestivalen. Herrer 08.05.2011

Jærfestivalen. Herrer 08.05.2011 Jærfestivalen 08.05.2011 Herrer Plassering NHF nr. Navn Klubb Poeng 1 5011 Eivind Johannesen SDSFC 127,720 2 5023 Roar Sandvoll SDSFC 125,320 3 4342 Petter Skudal Oslo HK 125,000 4 4112 John Olav F-Larsen

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Audun Kvandal Røldal 5 8,51 2. Sigmund Løken Stord 4 8,75 3. Terje Hus Rosendal 4 9,02 3. Andreas Seilen Bruvik 5 9,02 5. Rune Seim Seim 5 9,14 6. Johannes Hundseid Etne 5 9,45 7. Bjørn

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STENBRÅTEN BORETTSLAG Møtedato: Torsdag 22. mai 2014 Møtetidspunkt: kl 18.00 Møtested: Til stede: Stenbråten skole 31 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Styrer i Tverrbakken Borettslag.

Styrer i Tverrbakken Borettslag. Styrer i Tverrbakken Borettslag. 16.10.70: Konstituerende generalforsamling: Til stede på vegne av BBL Ungdommens Selvbyggerlag som stifter av borettslaget var Egil Berg. Til styret (byggestyret) ble valgt:

Detaljer

Livshistorien i tekst og bilder

Livshistorien i tekst og bilder Livshistorien i tekst og bilder Et hjelpemiddel for ansatte som jobber med personer med demens Utarbeidet 2013 ved hjelp av prosjektmidler fra Fylkesmannen i Østfold/utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Bøheimen Møtedato: 31.10.05 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 18.30 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Gunnbjørg Tobiassen møtte for Hilde Nilsen Jan Andersen Ann Helen Pedersen

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA.

TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA. TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA. Status pr 2. april 2013. Hei; En fantastisk påske er (dessverre) over, med flott vær både ved sjøen og til fjells. For oss som valgte å være i Valle gjennom påsken kan meldes

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Kulturminnedokumentasjon. Litlebotn boliger, gnr./bnr. 123/163 m.fl.

Kulturminnedokumentasjon. Litlebotn boliger, gnr./bnr. 123/163 m.fl. Kulturminnedokumentasjon Litlebotn boliger, gnr./bnr. 123/163 m.fl. Datert 30.6.2016 1 1. Sammendrag... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Mål, metoder... 2 4. Dokumentasjon av kulturminnemiljø... 2 5. Konklusjoner...

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.10.2014-14.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.10.2014-14.10.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 14/1186-2 Regdato:14.10.2014 Arkivkode:F47 Dok.type: /U Gradering: Saksb: HOV/KOMMSJEF/RMB SAR debatt@oa.no Dok.beskr: SVAR PÅ KOMMENTAR AV TORE SVEUM I OA 09.07.14 Saksnr: 14/1186-4 Regdato:14.10.2014

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

3630 Rødberg jglian@online.no 452 46 308. Lars Fullu 3629 Nore lful@online.no (l for Lars) 404 60 337

3630 Rødberg jglian@online.no 452 46 308. Lars Fullu 3629 Nore lful@online.no (l for Lars) 404 60 337 LAG OG FORENINGER pr. 11.01.13 Lag Leder Adr. NORE Norefjord Gammeldans Tormod Skriudalen Gunn Lian (sekretær) 3630 Rødberg jglian@online.no 452 46 308 Nore Spelemannslag Gunlaug Tråseviken 3629 Nore 938

Detaljer

Hybelliste 2015-2016

Hybelliste 2015-2016 Andersen, Glenn Paulsen, Tone Haug 2 Hybler Felles kjøkken og bad 48148041 Andreassen, Hans Petter Torggt. 11 3 Hybler 45630330 Arshad, Rabi Hesteskovn. 29 Bergvik, June Storhaugvn. 10 Berntsen, Randi

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

1. Vinterkarusellen 2001

1. Vinterkarusellen 2001 1. Vinterkarusellen 2001 Første løp i vinterkarusellen ble avviklet lørdag 6.januar og dermed er den 20.sesongen innledet. 44 løpere, 20 på 3 km og 24 på 10 km, la trøstig i vei under ideelle forhold.

Detaljer

Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 1 DEN FRANSKE LANDSTIL. -det gode liv...

Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 1 DEN FRANSKE LANDSTIL. -det gode liv... Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 1 DEN FRANSKE LANDSTIL -det gode liv... 129 Landstil:Landstil 13-04-10 22:45 Side 2 Familien Strand, som driver Norges største livsstilkonsept på nett, har funnet

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1973 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Kjell Lund 230144 TIF Viking 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.50,0 (z) Fredrikstad/Li 11.08 Jan Rolstad 170850 TIF Viking 13.50,0

Detaljer

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 16.06.15 kl. 18.00 Sted: Heimdalsgata 30 - Festlokalet ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i borettslaget Heimdal II SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04

Kvinner senior 5000m bane 1. Hildur Engan 291229 TIF Viking 28.51 2. Tove Thorvaldsen 271235 Trondheim Gangklubb 31.04 Norgesmesterskap i kappgang 1960-1969 1960 Fredrikstad stadion 24. august - arr IL Stjernen og Norges Gangforbund 1. Jan Lohne 141130 TIF Viking 1.44.03 2. Johan F. Svendsen 091024 Trondheim Gangklubb

Detaljer

Premieliste Beste individuelle skytter 1 Emil Revhaug Olimb Lag * Gjenstand 2 Lars Oskar Ørmen Råde Kommune * Gjenstand

Premieliste Beste individuelle skytter 1 Emil Revhaug Olimb Lag * Gjenstand 2 Lars Oskar Ørmen Råde Kommune * Gjenstand Premieliste Beste individuelle skytter Emil Revhaug Olimb 49 0 97 46 3* Gjenstand 2 Lars Oskar Ørmen Råde Kommune 48 0 96 44 3* Gjenstand 3 Ole Ramstad Weels betong 47 0 96 43 2* Gjenstand 4 Svend Bjerketvedt

Detaljer

Historikk Siemens. Utbygging på Sluppen Nord

Historikk Siemens. Utbygging på Sluppen Nord Historikk Siemens Utbygging på Sluppen Nord Mappe nr, 3.0 Siemensmuseet 1 Siemens bygger og samles på Sluppen Nord. I årene etter siste verdenskrig, særlig 50- og 60-årene var aktiviteten på de fleste

Detaljer

Udlahuset gammelt bygg med blomstrende virksomhet!

Udlahuset gammelt bygg med blomstrende virksomhet! Udlahuset gammelt bygg med blomstrende virksomhet! I tillegg til god service, er ÅLGÅRD BLOMSTER viden kjent for sitt rikholdige vareutvalg i et ytterst særpreget lokale. Rett og slett et over hundre år

Detaljer

Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under.

Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Gruppe E Finn ut om påstanden på skiltet stemmer ved å svare på spørsmålene under. Påstand: I dette området lå byens mest populære motedistrikt før andre verdenskrig. Her lå ca. 30 klesbutikker. Alle var

Detaljer

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D

L I L L E S A N D I D R E T T S L A G STIFTET 13. DESEMBER 1919D Årsmøte referat Tid og sted: Tirsdag 29. januar 2013 kl. 19.00 på Rådhuset SAKSLISTE: 1. Åpning Det var 49 frem møtte på årsmøte 2. Konstituering a. Godkjenning av stemmeberettigede 47 personer b. Godkjenning

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag Dato 29.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Holmlia kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag Dato 29.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Holmlia kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Sloreåsen Borettslag Dato 29.05.2013 Kl. 19.00. Møtested: Holmlia kirke. Tilstede var 53 andelseiere og 5 med fullmakt til sammen 58 stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Løten kommune Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Utkast 170408 Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Side 2 Beskrivelse Klæpa kvern er en gårdskvern fra 1800-tallet Kverna har stor grad av autentisitet

Detaljer

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL 1 Jan Tore Paulsen Bjerkreim IL NY 2 Jan Øyvind Rekeland

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Et annet eksempel på slik sammentrenging eller forkorting forekommer i fortellingen om plagene i Egypt. I stedet for å ramse opp alle plagene: blod,

Et annet eksempel på slik sammentrenging eller forkorting forekommer i fortellingen om plagene i Egypt. I stedet for å ramse opp alle plagene: blod, 1 UTGANGEN AV EGYPT TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Guds folks redning (2. Mos. 11,1 15,21) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet: Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kitty Reistad Arkiv: 060 Arkivsaksnr.: 12/57

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kitty Reistad Arkiv: 060 Arkivsaksnr.: 12/57 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kitty Reistad Arkiv: 060 Arkivsaksnr.: 12/57 SAKER AVGJORT AV ADMINISTRASJONEN ETTER DELEGERT MYNDIGHET HOVEDUTVALGET FOR NÆRING OG DRIFT Rådmannens forslag til vedtak: Saker

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Åpent miniatyrstevne januar 11

Åpent miniatyrstevne januar 11 Åpent miniatyrstevne 15-16 januar 11 Premieliste Klasse 3-5 1 Fred-Gaute Aarsandøy Bardu 5 48 48 50 97 243 2 Åsgeir Lingrasmo Lakselvdal 4 49 46 49 96 240 3 Lars A. Nymo Gisund 4 46 49 47 97 239 4 Sveinung

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2014/886-97 Arkiv: 010 Saksbeh: Helga Raudsandmoen Dato: 20.08.2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - valg av stemmestyrer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 10/15

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 24.06.2015 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 13:15-13:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne Balstad

Detaljer

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no

RAPPORT 4B. Teigliste. www.skogoglandskap.no RAPPORT 4B www.skogoglandskap.no 4/107/0 8/18/0 11/12/0 12/17/0 12/106/0 12/107/0 12/176/0 13/5/1 14/1/1 15/1/2 16/1/1 16/2/1 BRÆIN ODD BAGSTADVEGEN 18 A 2636 BJØRGE MARTIN FJELLSTADVEGEN 20 2636 MELBY

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

Beitostølen 19.mai 2001

Beitostølen 19.mai 2001 Beitostølen 19.mai 2001 Results for NM menn Age group Mann 18-20 år Ski Shift 1 Bike Ski/bike Shift 2 Run Total Offset 1 44 Kjetil Hagtvedt Dammen Øystre Slidre IL NOR 3 00:36:35 1 00:56:17 1 01:32:52

Detaljer

TILLITSVALGTE. 25. mars 2015

TILLITSVALGTE. 25. mars 2015 TILLITSVALGTE I 25. mars 2015 REPRESENTANTSKAPET Styreleder Roar Dons, Tromsø (leder) 2015 Kultursjef Kari Ann Olsen Lind, Stokmarknes (nestleder) 2015 Innskytervalgte medlemmer Førstekonsulent Åshild

Detaljer

Vurdering på alle nivå. Gjort-lært-lurt i Sandnes. Tone Solum Søndervik og Hege Egaas Røen Fagstab oppvekst skole - Sandnes kommune

Vurdering på alle nivå. Gjort-lært-lurt i Sandnes. Tone Solum Søndervik og Hege Egaas Røen Fagstab oppvekst skole - Sandnes kommune Vurdering på alle nivå. Gjort-lært-lurt i Sandnes. Tone Solum Søndervik og Hege Egaas Røen Fagstab oppvekst skole - Sandnes kommune Vårt oppdrag i dag: Hvordan kommunen som skoleeier arbeider for å støtte

Detaljer