Mer bladrikt! Vinterens program så langt det er bestemt. Korte notiser om smått og stort siden sist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mer bladrikt! Vinterens program så langt det er bestemt. Korte notiser om smått og stort siden sist"

Transkript

1

2 Mer bladrikt! Firbladet ISSN Utgitt av: Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen Redaktør: Dag Hovind I redaksjonen: Line Ø. Hørlyk Per Madsen I redaksjonsrådet: Anders Often Jan Wesenberg Stoff til Firbladet sendes til: Neste nummer av Firbladet skal etter planen komme i begynnelsen av november. Stoff til dette nummeret må være levert innen 18. mars. Alle fotografier er tatt av artikkelforfatteren der ikke noe annet er angitt. Forsidebilde: Kjempesoleie ved Langvannet i Lørenskog (foto: Per Madsen) INNHOLD Vinterens program så langt det er bestemt Korte notiser om smått og stort siden sist Den mulige kommuneblomsten som var i veien i Lørenskog En gammel alm i Oslo Hotspot: Østmarkas «trollelement» Historisk-botanisk om legepestrot på Grorud Små detaljer om store starr Et par av sommerens feltopplevelser Sommerens slått på Mikkelsrud Korallkaktus på Oslo S Firbladets botaniske nøtt Fotosyntese hvitveis i Kjaglidalen

3 hjørne Redaksjonelt Det er 50 år siden vi fikk vår første nasjonalpark i Rondane, og vi har etter hvert fått 35 på det norske fastlandet, fra Ytre Hvaler til Øvre Pasvik, pluss 7 på Svalbard. Det er imidlertid et stort hull i denne rekken av flotte naturperler. Vi har ingen nasjonalpark i de laverliggende skogsområdene på Østlandet. Østmarkas Venner har nå tatt et initiativ til å etablere en slik nasjonalpark i Østmarka. Som de skriver i Nytt fra Østmarka nr 2/2012: Østmarkas indre deler er det eneste skogsområdet på Østlandet som er så uberørt og har så store verneinteresser at det egner seg som nasjonalpark. Derfor er det viktig å ta vare på dette området for kommende generasjoner. Firbladet har i de siste numrene presentert noen små glimt av mangfoldet i dette området. I forrige nummer var vi også innom behovet for å registrere artsrike veikanter. Veikantene har blitt et slags tilfluktssted for mange arter som blir utkonkurrert på sine tidligere voksesteder. I et interessant foredrag på Asylet snakket Astrid Skrindo i Statens vegvesen blant annet om nyere metoder for reetablering av vegetasjon langs nye veier. Omtrent samtidig dukker det opp rapporter i media om geriljagartnere som ønsker å pynte opp og sette sitt preg på veikantene. I denne kampen om veikantene, en kamp mellom stedegne og invaderende arter på ett plan og hjelpere som trekker i forskjellig retning på et annet, finner vi et vektig argument hos Lady Bird Johnson, som den amerikanske presidenten Lyndon B. Johnson var gift med. Stedegne planter gir oss en følelse av hvor vi er. Dette var kanskje en spire til forskningssenteret hun var med å etablere for å beskytte og ta vare på Nord-Amerikas planter og naturlandskap. Nå er det ikke så store forhold her hos oss, men det vi har, er da virkelig bra nok? Vi planter ideen om å hjelpe stedegne arter opp og fram i håp om at den sprer seg vilt og uhemmet. red.

4 Vinterens program Vi avsluttet årets ekskursjonssesong med en langtur i «Maridalsalpene», der vi snublet over huldregras på det som viste seg å være Finn Wischmanns lokalitet fra 1983, men som han den gangen bare koordinatfestet til kvadratkilometer. Selv om toppene for anledningen var kledd i hvitt og utsikten nokså begrenset, ble ikke utbyttet så verst med blant annet skogbjørnebær, myske, kranskonvall, alm, tannrot, tysbast, trollbær, myskemaure og turt på veien opp, en rikmyr nord for Mellomkollen hvor vi klarte å avdekke gulstarr, klubbestarr, breimyrull, særbustarr og jåblom, før vi avsluttet med taggbregne og huldregraset (bildet). Forfatningen til mange av plantene og været fortalte oss likevel at det er en annen sesong som står for tur. Vi antydet i Firbladet 1/2012 at det ville bli tre møter før jul, men det første måtte vi dessverre avlyse. Programmet fram til våren ser dermed slik ut: jw/dh Des Nov Foto: Dag Hovind Onsdag 14: Sommerens planteopplevelser Kafé Asylet, Grønland 28 («Herberget» innerst i gården) kl Ta med bilder på minnepinne! Onsdag 5: Julemøte med foredrag Kafé Asylet, Grønland 28 (festlokalene i 2. etasje) kl Vestenfor vest på Irlands vestkyst - en botanisk og landskapsmessig pilegrimsferd langs Europas ytterkant. Jørn Erik Bjørndalen snakker om kalkkrevende vegetasjons- og naturtyper på The Burren, eksempler på viktige plantegeografiske elementer, det biologiske mangfoldet generelt, sammenheng med kulturpåvirkning og om forvaltning/vern. Han vil også trekke de store linjene og sammenlikne med nordiske kalkområder som bl.a. Gotland, Öland og Oslofeltet. Og irsk musikk hører med både under og etter foredraget! 4 Firbladet

5 April Mars Februar Januar Onsdag 23: Sigmund Hågvar: Forslag om nasjonalpark i Østmarka Sigmund Hågvar er professor emeritus i naturvern ved Institutt for naturforvaltning, UMB (tidligere Landbrukshøgskolen på Ås), og er sentral drivkraft bak et nylig lansert forslag om å opprette en nasjonalpark i hjertet av Østmarka, som foreningen Østmarkas Venner fronter. Spennende planer for et viktig skogområde, som også ØLA har sterk tilknytning til! Kafé Asylet, Grønland 28 («Herberget» innerst i gården) kl Onsdag 13: Sonia De Zilwa: Reise til tropeøya Sri Lanka. Sonia De Zilwa er aktivt medlem i vår forening. Hun er født og levde i barndommen på Sri Lanka, tidligere Ceylon, og har hatt et tett forhold til tropeøya hele livet. Vi gleder oss til å bli tatt med på en virtuell tur! Kafé Asylet, Grønland 28 («Herberget» innerst i gården) kl Onsdag 20: Årsmøte. Anders Often og Anders Endrestøl: Om hitchhikere med planteskolevarer rare vortemelker, frosker og insekter i trailere med importplanter. Botaniker-Anders og entomolog-anders er med på et NINAprosjekt for å kartlegge omfanget av fremmede organismer som kommer til landet med importerte planter. Kafé Asylet, Grønland 28 («Herberget» innerst i gården) kl Onsdag 1O: Kurs i plantesystematikk, del I Ved Anders Often og Jan Wesenberg i samarbeid med Lørenskog Pensjonistuniversitet på Lørenskog videregående skole. Tidspunktet annonseres senere på NBF-ØLAs nettsider. Onsdag 17: Kurs i plantesystematikk, del II (se onsdag 10.4) Søndag 21: Lær lettkjennelige moser! Vårmoseekskursjon til Hovedøya. Leder: Arne Pedersen. Vi ser på vanlige arter og kalkkrevende arter. Siden det alltid er problemer med ruteendringer på båtene om våren, sier vi det slik: oppmøte på Vippetangen kl , og så tar vi første båt til Hovedøya (eller sjekk nøyaktig rutetid selv rett før). Søndag 28: Den tradisjonelle kvist- og knoppturen, denne gangen til Leangenhalvøya/Konglungen i Asker. Ledere: Øystein Ruden og Jan Wesenberg. Oppmøte kl på P-plassen ved Spiradammen. Firbladet

6 På kryss og tvers... s i s S s i DEN st t Eventyrskogene har tradisjonelt vært for tusser og troll, men Markaloven kan endre på det. Den åpner for vern av områder med spesielle kvaliteter for friluftslivet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har på oppdrag fra MD kartlagt hvilke eventyrskoger som bør vernes. 32 kartlagte skogsområder kom gjennom det første nåløyet og ble med videre i prosessen, deriblant Sarabråten, Hauktjern, Puttdalen i Østmarka, som omfatter Jan Wesenbergs botaniske hotspot i Firbladet En endelig beslutning om hvilke områder som blir vernet, er ventet våren eller sommeren Våren kom oss i forkjøpet i år. Allerede på moseturen i slutten av mars (omtalt i Firbladet ) var det nødvendig å sprute liv i enkelte moser som hadde tørket helt inn. På knopp- og kvistturen til Breivoll i Ås 29. april hadde mye allerede sprunget ut, men 12 deltakere fikk en fin tur i vårsola og anledning til å studere en rekke planter som allerede var i blomst. dh Artsrike veikanter var tema for møtet 9. mai da hadde vi besøk av Astrid Skrindo i Statens vegvesen. Skrindo har doktorgrad i naturlig revegetering fra stedegen jord og ga oss et innblikk arbeidet med anvendt botanikk i vegvesenet. Selv om det ikke er mulig å lage veier helt på naturens premisser, har det vært mulig å endre praksis. I Lofast-prosjektet fikk metoden med tilbakeføring av toppjord gjennomslag fordi den beviselig fungerte før såing ble iverksatt. Men det er viktig å innrette innsatsen etter omgivelsene. I naturlandskap søker man å tilpasse veiene, ivareta og forsterke eksisterende vegetasjonsstrukturer og unngå å plante trær og busker, mens parkifisering er ok i et gate- og bybilde. Vegvesenet «forvalter Norges lengste hage», som er kartlagt i flere omganger, først av Olav Gjærevoll i Den gangen ble det sprøytet mye og slått tidlig, men utsatt kantklipping førte til gjengroing. Det betyr at det er viktig å differensiere. På slutten av 1990-tallet ble floraen langs veiene i Sogn og Fjordane kartlagt, deretter Østfold i 2001, men det ble ikke laget skjøtselsplaner. I 2011 ble studenter og en botaniker på ny sendt ut for å kartlegge veikanter. Dette arbeidet ble videreført i år for å oppfylle naturmangfoldlovens krav om kartlegging og riktig skjøtsel. I tillegg ønskes ytterligere kartlegging, og her var det spørsmål om hva NBF kunne bidra med. En henstilling til medlemmene om å registrere 6 Firbladet

7 Foto: Dag Hovind artsrike veikanter ble trykt i Firbladet , noe vi håper ga resultater. dh Kjaglidalen i Bærum 13. mai: Flott tur, nydelig vårvær, perfekt gulveisblomstring. 12 deltakere. Vi fant nesten med en gang gulveis og ramsløk ved elva, nær demningen. Fortsatte oppover dalen til brua ved hyttefeltet sør for S. Kjaglia, snudde så og gikk tilbake. Mye gulveis, enkelte massebestander, ellers spredt i smågrupper innimellom hvitveis. Ingen hybrider. Flekker med ramsløk, ennå steril (så én begynnende blomsterstandsknopp). Skavgras, noen flekker heldekkende langt nede i dalen. Junkerbregne, flere steder, bl.a. et berg der det hang mange tuer på et sted. Lerkespore, spredt særlig i øvre deler, noen fortsatt i blomst. Ellers: Tannrot, myske, skjellrot (mange steder, til dels i mengder), storklokke og tysbast. Vi så vel 4-5 tysbastbusker, deriblant én stor rett ved veien. Litt på hell, men fortsatt med OK blomster noen steder. Strutseving og engsnelle dominerende i hele dalen. Tyrihjelm overalt. Litt trollbær hist og pist. jw Foto: Gry Støvind Hoell NBF avholdt landsmøte på Karmøy i helgen 2. til 3. juni. Som delegater fra ØLA stilte Signe Magnus og Kristin Vigander. Nytt styre i NBF ble valgt, men foreløpig er det ikke valgt noen ny leder etter Marit Eriksen (fra Østfold Botaniske Forening), som trakk seg etter endt periode. Det nye styret består av Kristina Bjureke (Oslo), Roger Halvorsen (Hof), Marianne Karlsen (Hønefoss), Torbjørn H. Kornstad (Brumunddal), Kristin Vigander (Jar) og Odd Winge (Stord). Varamedlemmer er Styrk Lote (Bryne) og Ingar Pareliussen (Trondheim). Dette var NBFs 4. ordinære landsmøte. Landsmøtene blir avholdt annethvert år. Etter gjennomgått arbeidsplan og valg var landsmøtedelegasjonen på ekskursjon rundt på Karmøy. Vi fikk se bl. a. kystblåstjerne Tractema (=Scilla) verna, en sårbar art som ikke finnes på vår kant av landet, og vanlige arter som liljekonvall, men som hadde helt andre voksesteder enn vi er vant til her på Østlandet, forteller avtroppende floravokter-koordinator Gry Støvind Hoell. De vokste i sanddyner ved sjøen. løh Kystblåstjerne Firbladet

8 Foto: Line Hørlyk Det som er spesielt med villrosene på Nebbursvollen i Lillestrøm, er ikke at de er så sjeldne, men at det er så mange av dem. Og treffer man rett på den korte blomstringsperioden slik vi gjorde på roseturen den 20. juni, så må man bare nyte synet til fulle og hele. Kjerr på kjerr med rosa blomstrende kanelroser, Rosa majalis, møtte oss da vi vandret langs Nitelvas bredd denne midtsommerkvelden. Grov nattfiol Platanthera chlorantha og gul frøstjerne Thalictrum fl avum fikk vi også se. På det solvarme Nøkleberget tok vi en liten rast og så på hvite skyer som speilte seg i vannet. En fiskeørn like ved stupte plutselig ned etter et bytte. Flaggspetten hamret i vei på noe metall på en lyktestolpe og lagde mye lyd. På tilbaketuren så vi en hegre ute i sivet med en sprellende blank fisk i nebbet og rett ved stod et rådyr og speidet utover. Det var godt at Per Madsen og Gunnar Klevjer så litt på det «faglig» botaniske også for de 10 fremmøtte. Flere siv og starr, elvesneller og løvtrær tittet vi på, en flott krossved fikk vi med, men mest ble dette en tur hvor vi gledet oss over vakker roseblomstring. løh Malmøykalvturen måtte utsettes to uker for at båtrutene skulle klaffe, men tur ble det: 6 deltakere inkl. turleder. Småregn og kjølig gjennom mye av dagen, men også solgløtt. Første plante som hilste oss velkommen på brygga på øya var engryllik Achillea nobilis, som er vanlig på hele øya. Også store mengder filtkrossved Viburnum lantana overalt. Snegleskolm Medicago lupulina påfallende vanlig overalt, ikke minst i kalktørrengene. Mye forskjellige asaler rognasal S. hybrida, antakelig en ung fagerrogn S. meinichii, mye sølvasaler mest antakelig S. aria, men også en norsk asal S. norvegica og noe vanskelig plasserbart. Ved ei hytte sørvest på øya en flott kalktørreng med mye marinøkkel Botrychium lunaria. Den store enga på sørsida har en kulturbetinget engvegetasjon med mest rødsvingel Festuca ovina, diverse svever, engryllik og villgullrot Daucus carota. Fant igjen steinstorkenebb Geranium columbinum, mange titalls eksemplarer over et område på minst 10 x 10 m, vanskelig å si sikkert. jw Kristina Bjureke holdt kurs for grunneiere om hvordan man best bevarer gamle, artsrike og verdifulle slåtteenger på Mikkelsrud i Aurskog den 2. juli. Rundt midtsommer står enga der i full blomst og de fremmøtte fikk se hvilke arter som er viktig å ta vare på, samt lære riktig skjøtsel. løh 8 Firbladet

9 Smalfrøstjerneforekomsten som Jan Wesenberg nylig gjenoppdaget (se Blyttia ), var målet for de 8 frammøtte på Bakkehaugen 11. juli. Men her var det mer å se, bl.a. hjorterot, smaltimotei, bakketimian, avblomstret dragehode, krattsoleie, nakkebær og lakrismjelt. Turen til Langvannet i Lørenskog den 15. august samlet 17 deltakere for å ta den sjeldne kjempesoleien Ranunculus lingua i nærmere øyesyn. Vi trengte ikke gå langt før vi fant den første lokaliteten rett i nærheten av badeplassen Langgrunna. Ute i sivvegetasjonen struttet kjempesoleien i full blomst og skinte om kapp med sola! Turleder Per Madsen, i ny T-skjorte med floravokterlogo for anledningen, fortalte at han dagen før hadde vært ute i kano og talt 24 lokaliteter. Bestanden har økt fra år til år siden han begynte å telle i I botanisk tempo ruslet vi ca. 1 km på 2 ½ time, så vi rakk slett ikke rundt hele vannet. Merete Aase noterte 108 forskjellige arter i sørenden av vannet. For å nevne noen: storveronika, ullog småborre, gul frøstjerne, stripetorskemunn, vasspepper, tre arter forglemmegei, skjoldbærer, åkermynte og selsnepe. løh Foto: Line Hørlyk Lørenskog Pensjonistuniversitet (LPU) ble stiftet og har som formål å gi pensjonister og andre over 60 år muligheten til å videreutvikle sine kunnskaper ved å tilby foredrag og kurs om varierte emner. I år har Gunnar Førland tatt på seg jobben som turleder i LPU for blomstervandringer i nærområdet i kommunen, og av og til drar de på litt lengre turer for for å se på spesielle arter også. Han tok kontakt med turlederne Per Madsen og Line Hørlyk på årets Villblomstenes dag, og disse har holdt kontakten og deltatt på hverandres turer gjennom sommerhalvåret. Flere medlemmer fra LPU har meldt seg inn i NBF-ØLA og etterlyser nå kurs i plantesystematikk for å lære mer om identifisering av planter. Dette kan bli et tema på et av vinterens medlemsmøter, for det kan være nyttig for mange. Vi ønsker LPU-gjengen velkommen i foreningen. løh Etter NBFs styremøte 7. september ble det besluttet at hovedstyret skal fungere uten styreleder. Oppgaver ble fordelt mellom styremedlemmene. Det er synd ikke å ha styreleder, men kanskje vil et flatt styre føre til et bredere engasjement. Ordningen skal evalueres etter ett år. Firbladet

10 Soleie i veien Av Line Ø. Hørlyk Det er noen spennende og uvanlige plantearter her i Lørenskog. En av disse er den rødlistede kjempesoleien Ranunculus lingua som vi har fulgt med på og talt siden Men i 2008 ble kjempesoleien mye omtalt i media fordi den var i veien. Foto: Per Madsen I veien for hva da kan man spørre. Den vokser jo blant sivet helt nede i vannkanten der det er veldig ufremkommelig for folk flest. Og en ganske trygg vokseplass for en svært sjelden plante vil man jo tro. Men det har seg slik at Lørenskog er en kommune i sterk vekst. I raskt tempo bygges det flere skoler, kulturhus, parker, veier og gangveier. Og det er en gangvei rundt hele Langvannet i forbindelse med den nye kulturparken som var ønsket. Terrenget rundt vannet var en bratt skråning og Handikapforbundet var tidlig ute med å protestere mot at det skulle bygges en ny gangvei som ble for bratt for rullestolbrukere og andre med redusert bevegelsesevne. Og det er et viktig poeng å ta med seg når man bygger nytt. De ønsket å legge hele gangveien helt nede i strandsonen, delvis som brygger ute i vannet gjennom sivvegetasjonen. Dermed var vår kjære soleie truet. Rådmannen i kommunen sa raskt nei til disse planene og henviste til den rødlistede arten som vokste der. Handikapforbundet tok da kontakt med det lokale FrP som ville prøve denne saken for andre instanser for å få vedtaket til rådmannen opphevet. «Det kunne da umulig være så viktig å ta vare på en plante som ingen hadde hørt om før», var et av utsagnene. Jeg vil påpeke at denne saken gikk for full debatt i lokalavisen i uken rett før julaften 2008 da de aller fleste kanskje var mest opptatt i julestria. Men julen gikk sin gang og det ble nytt år. Da var det en som kom på den lure ideen og ta med alle involverte parter på befaring i det omstridte området. Der viste det seg at terrenget slett ikke var så bratt alle steder som først antatt, og at det var fullt mulig å lage en gangsti som ikke 10 Firbladet

11 Foto: Per Madsen berørte kjempesoleielokalitetene, og som samtidig ble fremkommelig også for rullestolbrukere, folk med barnevogn etc. Dette ble så vedtatt og ny gangvei ble bygget både i terrenget og som gangbroer som henger ut fra fjellveggen i god høyde over vannet enkelte steder der terrenget var en skrent. Dette har blitt en veldig populær turvei i et rolig og vakkert landskapsområde som blir mye brukt. Det er trist når to sårbare grupper må kjempe mot hverandre, men her ble det altså en happy ending for begge parter! Det er vi i botanisk forening ekstra glade for; for vi har lenge villet foreslå kjempesoleien som kommuneblomst i Lørenskog kommune. Og gjennom denne saken har planten blitt mer kjent på folkemunne og vi applauderer daværende rådmann som tok naturen på alvor. Det gledelige er at vi hvert år har sett at bestanden har økt! Det er flere lokaliteter langs Langvannets bredder enn tidligere og flere nye bestander i sideelvene mot Lørenskog stasjon. Den beste måten å Tips til blomsterbukett komme til lokalitetene på, er med kano. I august i år var Per Madsen og Terje Edseth ute på vannet og talte 24 bestander. Det er 16 flere enn i Kjempesoleie vokser bare noen få andre steder her i landet, men i mindre bestander enn her i Lørenskog. Så vi kan si at den største (og kanskje viktigste) bestanden står her i Langvannet. Tidlig i våres kontaktet Lørenskog kommune NBF med ønske om forslag til kommuneblomst. Da var vi ikke tvil om hva vi skulle svare, og det med faglig tyngde fra det botaniske miljøet i UiO. Vi har selvfølgelig vært alt for sene til å sende denne «søknaden» etter alle disse årene, men nå i disse dager skjer det altså noe. De sjeldne plantene er ofte nærmere enn vi tror, og desto viktigere å ta vare på. Kommuneblomster I Akershus vet vi om bare tre kommuner som har kommuneblomst: Asker: Ask Aurskog-Høland: Tyttebær Bærum: Gulveis Fylkesblomster Akershus: Blåveis Oslo: Bakkekløver Kilde: Wikipedia og Norsk Botanisk Forening. Nå på den årstiden da vi ikke bare kan gå ut å plukke blomster, så bruk kvister. Sammen med roser eller tulipaner bruker du grankvister til jul, og i årets tre første måneder bruker du bjørkekvister, gåsunger eller blåbærlyng på samme måte, eller alene. Det gir en følelse av å få litt norsk natur inn i stua. Lysegrønn blåbærlyng som spirer i en blå vase, gir en tidlig vårfølelse og er så vakkert når vårsola skinner inn gjennom vinduet og gjør bladene nesten gjennomsiktige. løh Firbladet

12 En gammel alm i Oslo Av Anders Often anders.often(a)nina.no Der vokser en gammel, gråsprengt en i Drammensveien 119 og mange har nok sett kronen der den stikker opp over mur og kratt. Men det er kanskje ikke så mange som har sett nærmere på enn si prøvd å favne denne by-enten. Dette almetreet er ikke med i oversikten over naturfredninger i Norge (Erikstad & Hardeng 1988), men det er tatt med i en liste over «Oslos fredede trær» som stod i Aftenposten for 19 år siden (Vance 1993). Ei hyggelig dame gav meg for fem år siden en kopi av denne artikkelen. Hun var en ekte treelsker som hadde klippet ut artikkelen og tatt pent vare på den. Den ærverdige, om enn noe misskjøttede, gamle almen i Drammensveien er omtalt slik: Norsk alm 200 år (skiltet). Drammensveien 119. Fredet ved Bystyrevedtak Høyde 21 meter, kronediameter 16 meter, stammeomkrets 5,7 m, tilstand mindre bra. Behov for skjøtsel de første fire år: 16 timer. I 2007 ble treet oppsøkt og undersøkt (NMWG9455,4374; 55 m o.h), og dette notert: Den hule, gamle kjempealmen vokser rett på nordsiden av Drammensveien på et bittelite, oppmurt, gjen- værende restareal med trær, mellom bakenforliggende blokkbebyggelse og plen, og den sterkt trafikkerte Drammensveien, like sør for der denne møter Halvdan Svartes gate. Stedet er ca 50 m ØNØ for der gangvei ned Frognerbekkdalen munner ut i Drammensveien. Kjempetreet deler seg i to stammer i 3 m høyde. Disse er delvis sterkt beskåret, men noe av krona når en høyde på omkring 15 m. Treet synes ikke å være angrepet av almesyke kun elde. Det er en svært knudrete stamme med gedigne rikuler. Treet er hult. Omkrets 0,5 m over bakken er 570 cm. Omkrets i 2 m høyde er mye mer på grunn av rikulene opp mot 700 cm. Dette er i dag trolig Oslos tykkeste alm. Voksestedet Den 8. mai 2012 ble det flotte gamle almetreet oppsøkt på nytt. Det står der fortsatt, og har det etter forholdene fortsatt ganske bra. De andre artene i den lille skogtappen ble registrert. Følgende 12 Firbladet

13 5 arter er sannsynligvis plantet: Gullbusk, rosespirea, nikkesyrin, duftskjærsmin, og tatarleddved. Følgende 18 arter er sannsynligvis naturlig innkomne (inkludert forvillede og utkast): Alm, alperips, ask, barlind (småbusk på 30 cm), berberis, gullstjerne, kratthumleblom, løkurt, marsfiol, morell, nyresoleie, parkhagtorn, snøklokke, spisslønn, tulipan, ugrasklokke, ugrasløvetann og vårkål. Forvaltningshistorie Treet har aldri vært fredet som naturminne med begrunnelse i naturvernloven (jfr. Erikstad & Hardeng 1988). Klaus Høiland (som bor i nabolaget) har sendt meg denne e-posten om treet ( ): «Dette treet kjenner jeg godt. En gang på 80-tallet, da jeg satt i styret i NOA (den gang Østlandske naturvernforening) drev Trond Svendsen og jeg og registrerte og fotograferte fredete trær i Oslo. Trond hadde fått en oversikt over trærne. Vi tenkte, som du, å lage en rapport av dette, men dessverre kom det aldri så langt. Bildene har jeg mulig et eller annet sted, men de ble aldri påført lokalitet og sted. Det aktuelle treet hørte jo med til vår registrering, men jeg tror ikke det var noe fredningsskilt på det da heller. Men noe særlig mer om dette treet vet jeg ikke.» Kort diskusjon Våre bytrær lever farlig på nåde (Olsen 2004, Vance 2007). Dette gjelder ikke minst trær som kan bli store og gamle. Som eik og alm og ask. De bare står der årtier etter årtier hvis de får lov. Og hvis folk synes det er fint med gamle trær. For det er slett ingen selvfølge. Heller ikke parkvesen behøver å vektlegge alder. Det kan til og med endre seg over tid hvorvidt forvaltere prøver å ta være på de gamle trærne. Det kan være litt trendavhengig. For de av oss som mener at trær helt generelt blir finere jo eldre de er, og at trær i parker og urbane strøk nærmest aldri skal hogges. Og at de skal til slutt få dette ned mett av dag, eventuelt gradvis synke sammen til det bare er en hul stammerest igjen. Ja for slike er kjempealmen i Drammensveien 119 nærmest for et ikon å regne. Og alm kan bli stor. Og alm kan leve lenge. Om enn ikke like lenge som eik men lenge nok, hvis de får lov til å stå og synke sammen (Nedkvitne & Gjerdåker 1995; Österman 2001). For også alm har svært hard og sterk ved og står selv om store deler av stammen er forvitret (Often 2007). Og den får patina. Derfor kjære parkvesen: Rydd litt mer plass til Drammensveiens vakreste ent. Få den litt mer frem i lyset. Og la den stå fortsatt! Om så, hjelp den med krykke eller litt støttebandasje! Det trengs kanskje ikke riktig ennå, men om noen år. Så kan den leve lenge, lenge ennå. Litteratur Erikstad, L. & Hardeng, G Naturvernområder i Norge. Miljøverndepartementet. Avdeling for naturvern og friluftsliv. Rapport T-713: Vance, B.P Oslos fredede trær. Ingen penger til stell i år. Aftenposten 15. februar. Nedkvitne, K. & Gjerdåker, J Alm i norsk natur og tradisjon. Norsk skogbruksmuseum. Særpublikasjon 10: Often, A «Trollalma» i Trollveien i østre Bærum. Årbok for Asker og Bærum historielag : Olsen, G.R Gamle bytrær utryddes. Aftenposten 9/ Österman, P Svenska Jätteträd och deras mytologiska historia. Artbooks, Kristianstads Boktryckeri AB, 92 s. Vance, B.P Farlig å være tre i Oslo. Aftenposten-Aften 18 august. Firbladet

14 Hotspot: Østmarka har sitt «trollelement» Dag Hovind dhovind(a)broadpark.no Bortgjemt mellom Søndre Liseterkollen og Vardåsen nordvest i Ak Enebakk ligger en av de trange dalene som Østmarka er så kjent for. Det er en botanisk hotspot akkurat der dalen er som smalest (det store bildet). Noen blasse malingrester på morkne trestammer har røpet at det en gang gikk ei skiløype her, men nå er det ryddet en smal passasje i krattet av hegg, ledd- ved og korsved. Det kan se ut til at skifolket vil ta dalen i bruk igjen, men Skiforeningens løypebeskrivelse er ganske betryggende: «Her kan vi ta en av de gamle, ensomme løypene helt i sydenden Milorgløypa,, gjennom Skjærm- dalen til Steinsjøen, men da må du brøyte deg veg sjøl. Ingen orker gå der nå lenger.» Noe renn av botanikere blir det sikkert ikke heller, og forhåpentligvis kan dalen beholde noe av sitt preg av villmark. I den vestvendte skråningen ved foten av Søndre Liseterkollen blomstrer blåveis, tysbast, krattfi ol og vårerteknapp om våren. Moskusurt Adoxa moschatellina blomstrer noe senere, kanskje litt uti juni (midten til høyre). Ifølge Artsdata- banken har ikke arten blitt registrert andre steder i Enebakk siden Johannes Lid gjorde noen funn ved Flateby i Her fi nnes også andre repre- sentanter for trollskogen, som myske Galium odoratum,, trollbær Actaea spicata,, trollurt Cir- caea alpina (øverst til høyre) og myskemaure Galium triflorum (nederst til høyre). Myskemaure er funnet spredt i Østmarka og Finn Wischmann blant andre har belagt flere voksesteder, men akkurat denne dalen ser det ikke ut til at han har besøkt. Det er en fin forekomst av arten nederst i en steinet skrent i skyggen av grove grantrær.

15 Trollurt Moskusurt Myskemaure

16 Svarterteknapp I en lysning som domineres av snerp- rørkvein i juli, vokser en og annen nattfi ol Platanthera bifolia,, skogvikke Vicia sylvatica og en fi n bestand av svart- erteknapp Lathyrus niger (bildet over). Svarterteknapp må kunne betraktes som en sjeldenhet med bare et par andre prik- ker i Enebakks del av Østmarka, mens nattfi ol er ganske vanlig litt høyere opp i åsene i området. I 2011 foreslo Østmarkas Venner vern etter markaloven av fi re områder som ble vurdert som særlig viktige for frilufts- livet. Det at området utgjorde deler av det største inngrepsfrie området i Oslo, Akershus og Østfold, inkludert hele Oslo- marka, var også et viktig argument for vern. Den omtalte dalen inngikk i et av områdene, men nådde ikke opp hos Fylkes- mannen til tross «fl ere lokalt og regionalt svært viktige lokaliteter med urskog/gam- Redaksjonen mottar svært melskog» (Nytt fra Østmarka 2011/2). Vår gjerne innlegg fra andre deler av hotspot lå helt i utkanten av Rausjø skog, ØLAs nedslagsfelt, eller tips om slik at avstander og uframkommelighet lokaliteter. Ellers kan dette fort kan ha fungert som et vern i perioder da bli en føljetong av villnis i Øst- skogen ble drevet hardt. marka og sumper i nordre Follo. 16 Firbladet

17 Legepestrot på Grorud Gunnar Klevjer gunnarklevjer(a)gmail.com Parkeringsplassen ved Badedammen på Grorud har en stor og imponerende forekomst av legepestrot Petasites hybridus en forvillet kloster- og hagerømling. Plantene dekker en tydelig planert jordvoll på vestsiden av parkeringsplassen med en monokultur av planter uten annen konkurranse enn hundekjeks Anthriscus sylvestris og noe Poa ssp. I høst kom det riktignok opp noen individer av pastinakk Pastinaca sativa var. hortensis, som med sin høyde passerte legepestroten med noen desimeter. I blomst på vårparten (april/mai) er de falloslignende blomsterstandene iøynefallende med sin form og lyserøde farge (bilde ovenfor). Ved nærmere ettersyn er hele jordvollen armert med røtter/jordstengler, tykke som reip. Etter blomstring har plantene svært store blader på meterhøye stilker som mer eller mindre skygger ut andre vekster. Slik sett representerer denne planten en trussel mot botanisk mangfold og fortrenger annen vegetasjon. Svartelista fra 2007 har da også med legepestrot, selv om spredningsmessige forhold gjør den mindre farlig enn for eksempel kjempebjørnekjeks Heraclium mantegazzianum. Knut Fægri skriver i sin flora, Norske planter, at «ingen frodighet i norsk flora kan sammenliknes med en pestrotbestand utpå sommeren når bladene er fullt utvokste». Det kan underskrives! Bladene blir imponerende store (bilde på neste side), med diametere på opptil cm! Det norske navnet på planta er likeså iøynefallende legepestrot. En potent plante med bruksområde mot pest? Det vitenskapelige slektsnavnet Petasites har en helt annen betydning, og Lids flora forklarer det slik: «Av gresk petasos, hatt med brei brem. Namn på pestrot hos Dioskorides, ca. 70.» Gammel i kulturhistorisk forstand er den da, det skal den ha, og med ry som medisinplante med virkestoffer mot pest. Fægri skriver også at plantens opprinnelse i Norge må skyldes menneskers verk ved at vi kun har hannplanter og at Firbladet

18 frøspredning da naturlig nok er utelukket; den formerer seg kun vegetativt. I Danmark har planten (med populærnavnet «skræppe») forøvrig tidligere blitt dyrket som mat for vinbergssnegler, og ble/blir ofte funnet rundt danske slott og herregårder. Vår fennoskandinaviske flora har en stedegen pestrot, fjellpestrot Petasites frigidus. Den er også tidligblomstrende og titter fram rett etter snøsmelting. Hvis vi nå leser Lids flora med blikk for slektskap, finner vi hestehov Tussilago farfara og Petasites-slekten side om side, noe som indikerer nært evolusjonært slektskap. Florarekkefølgens metabudskap er viktig. Slektskapet viser seg da også i at hestehov og pestrot først utvikler blomsterstander og seinere rosettblad som blir stående lenge. Rosettbladene er også ganske like. Begge planter har også hatt medisinsk anvendelse. Når forkjøelse med hoste setter inn, er Tuxi hostesaft ett av mange midler hvor hestehovens hostedempende egenskaper fra folkemedisinen lever videre i syntetisk form, og med navn etter slekten Tussilago. Her har jeg ved selvsyn sett min bestemor på 1960-tallet samle hestehov, og da spesielt skjell/ stengelblader om våren, for seinere medisinsk bruk. Legepestrot hadde som nevnt ry i middelalderen som en effektiv medisinplante mot pest. En visitt til Bergen Hvis vi nå gjør et sprang i tid og rom til middelalderen i Norge, til slutten av 1500-tallet og Bergen, finner vi der en i botanisk sammenheng interessant person, Henrik Høyer. Han kom fra hanseatisk område i Tyskland, var født i Stralsund og utdannet som medikus ved 100 år siden Lady Bird ble født Claudia Alta Taylor Johnson, født , ble kalt «Lady Bird» fra hun var liten fordi hun var «pen som ei marihøne», mente en av barnepasserne hennes. Hun ble gift med president Lyndon B. Johnson og var USAs førstedame fra 1963 til Lady Bird hadde et stort miljøengasjement og var spesielt interessert i villblomster. Hun hadde sterk tro på at omgivelsene var viktige for folk og mente at «der blomstene blomstrer, er det håp». Hun jobbet for å verne om villblomster og for å få dem plantet langs hovedveiene i USA, som ofte var triste og grå etter utbygging. Som førstedame tok hun også initiativ til å plante millioner av blomster for å forskjønne Washington DC, til glede for mange. På hennes 70-årsdag i 1982 var hun med på å grunnlegge «National Wildfl ower Reseach Center», senere omdøpt til «Lady Bird Johnson Wildfl ower Center», tilknyttet University of Texas i Austin. Der driver de med vern, opplysning om viktigheten av ville planter i naturen, bibliotek og nyheter rundt stedegne planter. løh Kilder: Aftenposten Kultur , Wikipedia, ower.org 18 Firbladet

19 universitetet i Rostock. Henrik praktiserte som lege i Bergen og korresponderte med selveste Claudius Clusius ved universitetet i Leiden i Nederland, hvor Clusius var professor i botanikk. Clusius har sitt navn knyttet til den første botaniske hagen i Europa ved universitetet i Leiden, og han får noe av æren for å være den person som innførte tulipanen til Vest-Europa (og til Norge nettopp ved vår mann Høyer i Bergen). Det er derfor trolig at det ble dyrket tulipaner i Bergen kanskje som første sted i Skandinavia. For øvrig hadde Clusius erfaring med tulipandyrking fra Wien, hvor han organiserte og ledet den keiserlige urtehage i en årrekke. Men det er en annen historie. Den store pesten, Svartedauden i 1348, halverte Norges befolkning, men med den var ikke pesttid over hverken i Norge eller Europa. Det var stadig tilbakevendende pestangrep. I 1599 kommer «pesten» igjen til Bergen, hvor Henrik Høyer er lege. Kjente Høyer til legepestrotens ry som effektiv plante mot pest? Det er det vanskelig å vite noe sikkert om, men det er trolig. Allikevel skjer det at Henrik og en annen medikus rømmer byen. Hvorfor, kan en spørre seg? Henry Lyte skriver i sin Herbal fra 1578 at planten er en «ufeilbarlig medisin mot pest». Den ble også brukt til behandling av hoste, astma og sår. Nyere undersøkelser har vist at planten inneholder blant annet petasin og isopetasin, to terpener som har muskelavslappende og betennelsesdempende effekt. Forsøk har vist at ekstrakt av legepestrot har signifikant effekt på migrene, så vel som på bronkitt og astma, men planten er altså ingen effektiv medisin mot pest. I tekoppen Te er ikke det første vi tenker på når vi snakker om rabarbra Rheum x rhabarbarum. Da tenker vi på gammeldagse desserter som rabarbragrøt med fl øte på, pai og kake og ikke minst på disse sure stengene vi duppet i sukker og spiste på! Rabarbra i te smaker friskt og søtsyrlig og gir en positiv smaksopplevelse. Ofte er den blandet med litt vanilje for å runde av smaken litt, eller med andre frukt og bær. Passer godt i kakeselskap og har ellers mye sommer i seg. Er du i Sverige en gang, kan du kjøpe med deg Kobbs «Rabarberkalas», som er svart te med rabarbrabiter, eller Kobbs «Sørgårdste», som er svart te med rabarbra, jordbær og pasjonsfrukt. Sistnevnte er litt kraftigere i smaken og manges favoritt. Hos Kremmerhuset har de «Rabarbrate med vanilje», som også er en svart te, og i velassorterte tebutikker vil du fi nne noe tilsvarende. Kanskje er dette en ganske uvanlig teplante, men den kan virkelig anbefales! løh Illustrasjon fra Köhler s Medizinal-Pfl anzen av Franz Eugen Köhler, 1887 (Wikipedia Commons) Firbladet

20 Jan Wesenberg Hvordan skille stautstarr og kjempestarr og litt om kvass-starr og nordlandsstarr wesenberg.jan(a)gmail.com Finn Gulbrandsen i Østensjøvannets venner tok kontakt med meg her i våres og spurte om jeg kunne bli med ut på Bogerudmyra i sommer for å forsøke å detaljavgrense forekomsten av kjempestarr Carex riparia, den eneste i Oslo kommune (den fins også ved Tjernsrudtjern i Bærum). Arten er rødlistet som truet (EN) i rødlista (Kålås et al. 2010). Kjempestarrforekomsten på Bogerudmyra ligger i nordre del av den store øya mellom kanalene, og er bare tilgjengelig med båt. Kjempestarr-forekomsten er på alle sider omgitt av store mengder stautstarr (=rankstarr) Carex acutiformis, også den rødlistet som sårbar (VU), men vanlig og tallrik overalt rundt Østensjøvannet. Jeg husker fra tidligere at bladverket av disse to starrene er ekstremt likt, og at bladbredden hos begge varierer mye. De kan også stå sterile over større områder, uten å blomstre, spesielt der de står litt skyggefullt innimellom gråseljekratt. Derfor var det litt om å gjøre å bevæpne seg med gode sterile karakterer før denne turen. Og her kommer jeg til dagens reklame. Vår britiske søsterforening, Botanical Society of the British Isles, har utgitt en fabelaktig flora over kryptiske karakterer på vanskelige artspar og -grupper, «Plant Crib 1998» (Rich & Jermy 1998; anmeldt av undertegnede i Blyttia i 2000). Denne boka har også en oppsats med sammenlikning av nettopp kjempestarr, stautstarr og kvass-starr. Og karakterene fungerte! Her er de: Kjempestarr har svært hyalin (gjennomsiktig) epidermis (hudcellelag) på innsida av bladslira, slik at aerenkymvevet (det luftledende vevet av store celler som leder luft til røttene) er tydelig; aerenkymcellene er svært breie og relativt korte; slirekanten danner en lav avrundet bue og fortsetter i en skuddomfattende hinne. Stautstarr har lite gjennomsiktig epidermis på innsida av slira, aerenkymvevet er lite synlig, aerenkymcellene er svært smale og lange, slirekanten danner en høy, spiss bue og fortsetter ikke i noen tydelig skuddomfattende hinne. Med disse karakterene var det lett å se hvilke bladskudd som var kjempestarr og hvilke som var stautstarr (figur 1). Det var bare å bøye seg ned, la fingeren gli nedover mellom bladene i et bladskudd til en traff stedet der slirehinna sitter, bøye et blad til sida og kikke. 1 Figur 1. Bladslirekarakterene slirehinneform, størrelse på aerenkymcellene og gjennomsiktighet på epidermis tydelig synlig hos kjempestarr (venstre) og stautstarr (høyre). Når plantene blomstrer, er det lett å se forskjell på dem. Kjempestarr har store, lubne aks med lange dekkskjell og fruktgjemmer med en gradvis avsmalnende flaskeform som gradvis går over i et dypt kløvd nebb (figur 2, 3), mens stautstarr har slankere aks med korte dekkskjell og ganske flate ovale fruktgjemmer 20 Firbladet

21 Figur 2. Kjempestarr på Bogerudmyra. Figur 3. Hunnaks av kjempestarr. Figur 4. Hunnaks av stautstarr med et kort, sylindrisk, påsatt nebb som er avrundet i kanten og uten merkbar kløft (figur 4). Ellers i vårt område er kjempestarr stort sett uaktuell, og problemet en gjerne har, er å skille stautstarr fra kvass-starr C. acuta og nordlandsstarr C. aquatilis. Disse to artene hører til en annen gruppe, seksjon Phacocystis, «slåttestarrgruppa», mens kjempestarr hører til seksjon Tumidae og stautstarr til seksjon Paludosae. I Lid (Lid & Lid 2005 og eldre utgaver) havner kvass-starr og nordlandsstarr i nøkkelen for arter med egne hannaks og to arr («Distigmaticae»), mens kjempestarr og stautstarr havner i nøkkelen for egne hannaks og tre arr («Tristigmaticae»). Men for at alt ikke skal være enkelt, har nettopp stautstarr ofte to arr. Stautstarr mot kvass-starr er derfor slett ikke alltid helt enkelt. Det en i praksis kjenner igjen kvass-starr på, er de enorme «åkrene» med høye bladskudd den danner. Flommarker på Romerikssletta er gjerne dekket av kvass-starr, eventuelt i blanding med nordlandsstarr. Bladene hos kvass-starr har markert, skarpt brettet M-profil og er mørkegrønne, mens stautstarr har svakere M-formete blad som har tydelig blågrønn farge, spesielt yngre skudd og litt ned på bladene. Bladene hos kvasstarr er smalere enn hos stautstarr. Bladskuddene hos kvass-starr når ofte over de blomstrende stenglene (figur 5), mens stenglene hos stautstarr stort sett hever seg over bladverket (figur 6). Kvass-starr har fruktgjemmer som likner på stautstarr, men det påsatte nebbet er ekstremt kort, bare som et lite rusk, og dekkskjellene er lengre enn hos stautstarr (figur 7). Jeg sjekket for moro skyld hvordan kvassstarr ser ut i området rundt slirehinna, der de nyttige skilletegnene mellom stautstarr og kjempestarr sitter. Det første en legger merke til, er at bladene hos kvass-starr i dette området ikke er flate, eller enkelt V-bøyde, slik de er hos stautstarr og kjempestarr, men dypt furete. Mens ytre del av bladet hos kvassstarr er M-brettet, så blir midtnervebretten dypere og dypere mot basis av bladet, mens de to sidebrettene blir mindre tydelige, og Figur 5. Kvass-starr, habitus. Figur 6. Stautstarr, habitus. 5 6 Firbladet

22 Figur 7. Hunnaks av kvass-starr. Figur 8. To slirehinner av kvass-starr. Bladet er her klemt litt for å gjøre det fl atere, furen er i virkeligheten enda dypere. 7 8A 8B når man kommer til der slirehinna sitter, har bladet form av to smale, utydelige sidestilte flater med en dyp fure/kløft mellom. Bladet er her svært tykt og stivt (aerenkymlaget fyller opp nesten hele bladet) og føles nesten treaktig når en forsøker å bøye det. Slirehinna er ekstremt høy og spiss, og ofte litt ulikt høy på hver side av midtnerven (figur 8). Jeg har ikke sjekket dette hos nordlandsstarr, men vil tro at det er omtrent som hos kvass-starr. Nordlandsstarr skilles ellers lett fra kvass-starr på den fenomenale papillkarakteren som deler nesten alle vanskelige artspar i slåttestarrgruppa: hos kvass-starr er bladene blanke på oversida og matte/papilløse på undersida (og spalteåpningene sitter stort sett på undersida), mens hos nordlandsstarr er de matte/papilløse på oversida og blanke på undersida (og spalteåpningene sitter stort sett på oversida) (figur 9). Samme karakter skiller enkelt artsparene stivstarr og slåttestarr, og tuestarr og stolpestarr. Nordlandsstarr har også påfallende lysere og breiere støtteblader, og hunnaksene sitter påfallende tett samlet i toppen av strået (figur 10). Rich & Jermy (1998) oppgir også en annen morsom karakter mellom nordlandsstarr og kvass-starr, som jeg ikke har testet ut. De skriver at strået hos kvass-starr lar seg bøye/brette, mens det hos nordlandsstarr er sprøtt og brekker om man forsøker. Litteratur Kålås, J.A., Viken, Å., Henriksen, S. & Skjelseth, S. (red.) Norsk rødliste for arter Artsdatabanken. Lid, J. & Lid, D.T Norsk flora. 7. utg. red. Reidar Elven. Det norske Samlaget. Rich, T.C.G. & Jermy, A.C Plant Crib Botanical Society of the British Isles, National Museums & Galleries of Wales, British Pteridological Society. ISBN s. Wesenberg, J «Botanikerens fuskelapp». Blyttia 58(3-4): Figur 9. Blader av nordlandsstarr og kvass-starr. Ovenfra: nordlandsstarr overside, nordlandsstarr underside, kvass-starr overside, kvass-starr underside. Figur 10. Akssamlinger av nordlandsstarr (øverst) og kvass-starr (nederst). 22 Firbladet

23 Feltrapporter Innhentet av: Line Ø. Hørlyk Gry Støvind Hoell, botaniker, Fetsund Jeg har hatt mange flotte blomsteropplevelser i sommer! Det hele startet på Karmøy hvor jeg fikk se kystblåstjerne og andre arter som ikke er så vanlige her på Østlandet. Gleden over å bruke makrolinsa var stor! En annen art jeg har fått en ny opplevelse av i sommer, er tyrihjelm. Den har for meg vært en typisk fjellplante. I sommer fant vi den flere steder under kartlegging i Trøgstad kommune da Østfold Botaniske Forening hadde florakartlegging der. Og uka etter fikk jeg se hvor vanlig den var i området rundt Modum, som jo heller ikke er et fjellområde. I Modum fikk jeg for øvrig et nytt møte med den røde skogfrua som er like vakker som før! Til slutt må jeg nevne et gledelig gjensyn med blindurt som har fascinert meg siden jeg så den første gang under feltkurs på Vårstigen i I sommer så jeg den på Råtåsjøhø i Folldal sammen med de svenske floraväkterna som var på jubileumstur i Norge i starten av august. Jeg har med andre ord hatt en flott botanisk sommer! Foto: Gry Støvind Hoell Torborg Galteland, botaniker, Oslo Jeg har sett huldreblom!!! Jippi :-) En helt fantastisk opplevelse!!!!! Det var i Sundsvall i Sverige. Jeg var der i forbindelse med det årlige møtet for arrangørene av Villblomstenes dag i de nordiske landene. Disse møtene har for øvrig ført til tettere samarbeid mellom de nordiske botaniske miljøene og det er veldig positivt med tanke på kartlegging, naturvern med mer. Uansett, her vi ble vi tatt med på tur og vi fikk se HULDREBLOM. Kristin Vigander var også med og tok mange fine bilder. Foto: Kristin Vigander Firbladet

24 Årets slått på Mikkelsrud Av Line Ø. Hørlyk Alle foto: Honorata Gajda De ca. 20 fremmøtte, med eller uten ljå, fikk en fin sensommerdag på Mikkelsrud 19. august med sol og 22 varmegrader. «Egentlig burde slåtten ha begynt klokka fire om morgenen mens gresset ennå var Si lkeb ebygg Si lkeb ebyg ygg på byg ygge ge pl as s Si lk eb yg g fo r skro rote mark Silk lkeb ebyg ygg bl ant stor ore bygg Si lkeb ebyg g hvor hør ører din ine aks vel hjem emme me Silk lkeb ygg ti l silk lket anke r Si lk eb ygg av sup uper erta tank er Silk lkeb yg g mot hjer erte ts tid idlø sank er Silk lkeb ebyg ygg hv or hør ører din ine ak s ve l hjem emme me Si lkeb ebyg ygg i skye yene Silk lkeb ebyg ygg fr a himm mmel elen en Si lkeb ebyg g som spri ring nger ut av ur og ste tein Si lk ebyg ygg he r høre rer dine aks vel hje mme Anders Often duggvått, for da biter ljåen bedre, spesielt på de kraftigste gress-sortene», forteller eier Tore Ovlien. Som i gamle dager, den gangen slåtten ikke var så eksotisk. Nå handler slåtten om bevaring av gamle kulturarter, ikke så mye om mat til dyra. Men i år skal slåtten her faktisk bli litt ekstra fôr til to hester som rusler rundt i en innhegning litt bortenfor slåtteenga. Det er nemlig satt opp hesjer hvor høyet blir tørket. Det er svært viktig at gresset man slår, blir fjernet fra enga og ikke blir liggende å fungere som gjødsel, slik at andre arter overtar. Enga må forbli næringsfattig for de sjeldne artene som vokser her. En del av skogen rundt har blitt hogd for å gi mer lys til enga, slik det opprinnelig var. Av tømmeret har de laftet og restaurert den gamle låven etter gamle teknikker. 24 Firbladet

25 Her er allerede låvesvalene på plass! Hogsten gjør også at det blir færre frøtrær rundt enga, så det blir mindre smågran å rydde. Det er slitsomt å slå med ljå og å rake sammen gress, nye bevegelser for ryggen. Da der det deilig når Anne-Lise Torvund ringer i stabbursklokka og kaller inn til dugurds med rømmegrøt. Kraftkost for slitne arbeidsfolk! Når ettermiddagen siden seg på og de fleste kjente at en lang slåttedag satt i kroppen, var det to sprekinger som hadde mer å gi. Zsuzsa og Henning fra Naturvernforbundet i Bærum er med på å slå ei slåtteeng i Bærum hvert år og ville dele noen erfaringer med oss. De demonstrerte for oss hvordan man kan dra det nyslåtte gresset på en stor presenning ned til hesjene for å spare krefter fremfor å kjøre trillebår eller bære. Med høye kneløft løp de opp og ned skråningen og fikk med seg en masse gress. Da vi forsiktig spurte hvor de hadde krefter til overs fra, kom det frem at disse var aktive orienteringsløpere og synes en slik ekstra tilleggsøkt var helt ok. Uansett var dette en svært effektiv metode som vi skal ta med oss videre. Nå sto enga der ferdig slått og hesjene hadde økt i fylde, og vi kan bare glede oss til solblomen atter igjen fyller enga. Takk til vertskap (de små bildene) og alle oppmøtte for en fin dag på Mikkelsrud! Merk også at Mikkelsrud er innmark og at all ferdsel må avtales med eierne på forhånd. * Jan Wesenberg samlet inn gress- og blomsterfrø for Kristina Bjureke som skal bruke disse i Botanisk hage i Oslo og anlegge ei «ekte» slåtteeng der. Ny logo for floravokterne Floravokterkoordinator Gry Støvind Hoell har sammen med Svetlana Voronkova (tegning) og Chris Ihle laget en ny logo til fl oravokterne. Rød skogfrue ble valgt som blomst i logoen fordi den er blitt en «kjent» truet art gjennom media. Logoen ligger på nett på NBFs hjemmesider og kan printes ut på spesialpapir som så kan klippes til og strykes på ønsket plagg. Noen ønsker seg T-skjorte med logo, andre vest, caps eller jakke. Logoen kan også trykkes på papir og brukes til for eksempel visittkort. I år blir også lupe som henger i fi n, rød NBF-snor, sendt til alle registrerte fl oravoktere som har rapportert inn funn til Artsdatabanken. For ordens skyld informerer vi om at Gry Støvind Hoell slutter som floravokterkoordinator i NBF 1. september og alle henvendelser skjer til Torborg Galteland eller Even W. Hansen til ny koordinator er på plass. Det er besluttet at det skal utlyses ny fl oravokterstilling. Det blir en 30% stilling og varigheten blir 1 ½ år. løh Firbladet

26 Korallkaktus Rhipsalis sp. på Oslo S Av Anders Often Søker man på nettet, så finner man under Wikipedia dette utsagnet om slekta Rhipsalis: «It is the only cactus with a natural occurrence outside the New World». Aha, tenker jeg. Da var det ikke noe rart at jeg fant den på Oslo S. Verden er fortsatt et forståelig sted å ha opphold i. Historien er denne. Den 9. november 2011 går jeg opp gangen fra plattform 8 etter at Moss-Spikkestadtoget har sluppet meg av, og jeg velger denne onsdagsmorgen å gå opp i Sentralbanestasjonshallen og ikke under sporene og tunnelen rett bort til T-banestasjonen for bane videre til Blindern. Dermed passerer jeg forbi den utmerkede blomsterbutikken i sørøstre del av stasjonshallen. To designede stålkrukker på østre del av inngangspartiet får meg til å stoppe opp. De er begge tilplantet med lave, tett greinede sukkulenter i monokultur (bildet). Plantene ser ikke ut som kaktuser flest, men de har kaktusens karakteristiske pigger og lave nåleputer. Jeg minnes vagt noe fra et kurs i botanikk om avvikende kaktuser i den gamle verden og blir nysgjerrig på om det kan være dette og henvender meg til ekspeditrisen. Hun er hyggelig og i tillegg svært besluttsom. Hun går rett bort til plantekassa, røsker opp en tredjedel av dekorasjonen, pakker den inn med et erfarent og lynraskt blomsterhandlerskes håndlag og dytter blomsten i fanget på meg. Dekorasjonen skulle uansett skiftes ut med det første. Hun satte dessuten pris på interesserte kunder. Så stod jeg der med min første Rhipsalis og lurte på om den skulle tørkes og belegges med etikett: «Oslo: Oslo S. Tilfeldig, trolig dyrket. Leg.: Blomsterhandlerske. Det.: AO», eller om den skulle fraktes til Ås og settes i vinduskarmen. Det ble til det siste. Så får vi se om den kanskje vil blomstre en dag, og eventuelt få tyttebærlignende frukter like røde og fine, men noe piggete, dog ikke mer enn at disse plantene også kalles mistelteinkaktus. Det er et 30-talls ulike arter den klart største gruppen av epifyttisk kaktus. 26 Firbladet

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

PP-presentasjon 8. Planter. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen

PP-presentasjon 8. Planter. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen PP-presentasjon 8 Planter. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Basiskunnskap 2013 1 stilk blad Rota holder planta fast og suger opp vann og næring fra jorda Stilken gjør at bladene kan strekke seg

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

30 leken. Sted å ha aktiviteten: I skog eller i alle fall et sted der man kan henge opp «poster». Årstid: Passer hele året.

30 leken. Sted å ha aktiviteten: I skog eller i alle fall et sted der man kan henge opp «poster». Årstid: Passer hele året. 30 leken Denne leken er hentet fra Idépermen «Læring i Friluft» som er utgitt av Friluftsrådenes landsforbund. Permen kan blant annet bestilles hos Oslofjordens Friluftsråd på www.oslofjorden.org Denne

Detaljer

BioFokus-notat 2015-3

BioFokus-notat 2015-3 Vurdering av naturverdier i eikelund ved Seiersten idrettsplasss Stefan Olberg BioFokus-notat 2015-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Follo Prosjekter AS undersøkt biologisk mangfold i en eikelund

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer

4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle. 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver. 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. 1. prestekrage 2. fluesopp 3. kantarell 4. hestehov 5. hvitveis 6. brennesle 7. løvetann 8. blåklokke 9. rødkløver 10. blåbær 11. markjordbær 12. multer Planter. Del 1. Nivå 1. Power Point-presentasjon

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

ALM. (Opptil 40 meter)

ALM. (Opptil 40 meter) ALM (Opptil 40 meter) Alm er et løvtre som vokser i Norge nord til Nordland, i spredte bestander. Den trives best i varme, sørvendte lier. Almen har grå bark. På eldre trær sprekker den gjerne opp. Veden

Detaljer

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen

RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen RHODODENDRONTURISME I TIROL Av Ole Jonny Larsen Rhododendron ferrugineum på ca 2050 m i Stubeital, Tirol. Etter mange år med Syden-turer fant kona og jeg i år ut at vi ville gjøre noe annet i ferien. Valget

Detaljer

Kristina Ohlsson. Steinengler

Kristina Ohlsson. Steinengler Kristina Ohlsson Steinengler Om forfatteren: KRISTINA OHLSSON er en av Sveriges fremste barnebokforfattere og sammenlignes ofte med Maria Gripe. Steinengler er en frittstående fortsettelse av Glassbarna

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

MØTEPROGRAM 2013/2014

MØTEPROGRAM 2013/2014 MØTEPROGRAM 2013/2014 TELEMARK BOTANISKE FORENING BLOMSTERMINNER I ØSTERLED OG SYLTETØYKVELD v/ Bård Haugsrud Mandag 21. oktober kl. 18.30 på Mule Varde Møteansvarlig: Trond Risdal Bård Haugsrud viser

Detaljer

LEIRELVAPOSTEN AUGUST 2013

LEIRELVAPOSTEN AUGUST 2013 LEIRELVAPOSTEN AUGUST 2013 VELKOMMEN TIL ET NYTT OG SPENNENDE BARNEHAGEÅR. Nå er august måneden snart over og det er på tide å evaluere måneden. Denne måneden har vi hatt fokus på oppstarten til mange

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Utvalg av Hydrangea macrophylla Magical

Utvalg av Hydrangea macrophylla Magical Utvalg av Hydrangea macrophylla Magical Magical Four Seasons Spesielt utvalgt Forandrer farge etter som året går Flott gave Magicals fire årstider Hydrangea macrophylla Magical er en fryd for øyet. Vakker

Detaljer

Fagområder: Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Nærmiljø og samfunn, Kropp, helse og bevegelse, Antall, rom og form.

Fagområder: Kunst, kultur og kreativitet, Natur, miljø og teknikk, Nærmiljø og samfunn, Kropp, helse og bevegelse, Antall, rom og form. Hei alle sammen Kom mai du skjønne milde. April er forbi, og det begynner å gå opp for oss hvor fort et år faktisk kan fyke forbi. Det føles ikke så lenge siden vi gjorde oss ferdig med bokprosjektet vårt

Detaljer

Naturverdier på Marienlyst

Naturverdier på Marienlyst Naturverdier på Marienlyst Stefan Olberg BioFokus-notat 2017-4 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Civitas kartlagt naturverdier på NRK sin eiendom på Marienlyst i Oslo. Det er i all hovedsak naturtypen

Detaljer

Rapport fra fagdag om rød skogfrue (Cephalanthera rubra) i Modum kommune, 3.7.2012.

Rapport fra fagdag om rød skogfrue (Cephalanthera rubra) i Modum kommune, 3.7.2012. Rapport fra fagdag om rød skogfrue (Cephalanthera rubra) i Modum kommune, 3.7.2012. Orkidéen rød skogfrue er rødlistet (kritisk truet (CR)) og fredet i Norge og en rekke europeiske land. I Norge har planten

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

LEK OG LÆR MED LODIN LYNX

LEK OG LÆR MED LODIN LYNX ELEVHEFTE LEK OG LÆR MED LODIN LYNX NAVN: SKOLE: www.dntoslo.no Naturopplevelser for livet LODIN LYNX PÅ VILLE VEIER Langt inne i skogen sitter Lodin Lynx. Han er en ensom gaupeunge. Han har mistet mamma

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv Undersøkelse av biologiske verdier i Jarlsborgveien 2 på Skøyen BioFokus-notat av Stefan Olberg Oslo 17.11.2011 Bakgrunn I forbindelse med en mulig utbygging på tomt 31/5 beliggende i Jarlsborgveien 2

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget

Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget SMAKEBITER FRA FJORD OG HAV Tekstversjon av foredrag Rudolf, Naturfag 7.trinn 2010 IKT Forlaget Her kommer en liten sel svømmende, en HAVERT, bare et par uker gammel. Veldig nysgjerrig. Han må studere

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Skogens røtter og menneskets føtter

Skogens røtter og menneskets føtter Elevhefte Skogens røtter og menneskets føtter Del 1 Frøspiring og vekst NAVN: Skogens røtter og menneskets føtter Frøspiring og vekst Innhold Del 1 Frøspiring og vekst... 1 1. Alle trær har vært et lite

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Bekjempelse av kjempebjørnekjeks og tromsøpalme

Bekjempelse av kjempebjørnekjeks og tromsøpalme Bekjempelse av kjempebjørnekjeks og tromsøpalme Tekst og foto: Einar Eriksen Hvorfor bekjempe kjempebjørnekjeks og tromsøpalme? Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum) og tromsøpalme (Heracleum persicum)

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011

KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011 KARPATHOS 7 14. OKTOBER 2011 Karpathos er den nest største og den sydligste øya i den greske øygruppa Dodekanesene (Tolvøyene), som ligger øst i Egeerhavet. Karpathos er 50 km. lang og 11 km. på det bredeste

Detaljer

En av Norges kulturplanter KVANN

En av Norges kulturplanter KVANN En av Norges kulturplanter KVANN Kvann er vår eldste kulturplante og i tidligere tider en viktig mat- og medisinplante i Norge. Kvann er vårt lands eneste bidrag til den internasjonale medisin og grønnsakskultur,

Detaljer

Sanger og regler Tema skog og dyr i skogen og høst

Sanger og regler Tema skog og dyr i skogen og høst Sanger og regler Tema skog og dyr i skogen og høst Jeg gikk en tur på stien Jeg gikk en tur på stien og søkte skogens ro. Da hørte jeg fra lien en gjøk som gol ko- ko. Ko- ko, ko- ko, ko- ko, ko- ro, ko-

Detaljer

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER

PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER PÅ TUR I LARS HERTERVIGS LANDSKAPSBILDER Mitt yndlingsbilde av Lars Hertervig Oppgavehefte for 1.-4.klasse og 5.-7.klasse Aktiviteter i Lars Hertervig-rommet Løs oppgaver, syng, fortell eventyr og tegn

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Turprogram Norsk Botanisk Forening Østlandsavdelingen

Turprogram Norsk Botanisk Forening Østlandsavdelingen Turprogram Norsk Botanisk Forening Østlandsavdelingen 21.04.2015 Osloflora og Lørenskogflora Drømmeslottet, Lørenskog Hus tirsdag kl. 13.15. Line Hørlyk i samarbeid med Lørenskog Pensjonistuniversitet

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for

Fagområder: Kommunikasjon, språk og tekst, Kropp, bevegelse og helse, Etikk, religion og filosofi, Antall, rom og form. Turer I månedens dikt for Hei alle sammen I oktober har vi jobbet mye med ulike formingsaktiviteter. Vi har holdt på med gips til å lage en liten forskerhule til å ha på avdelingen, vi har laget drager når den blåste som verst

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Hagelupin stor og flott, men ødelegger mye

Hagelupin stor og flott, men ødelegger mye 1 Hagelupin stor og flott, men ødelegger mye Lupiner er flotte å se på, men ødelegger dessverre leveområdene for mange andre arter. Fylkesmannen, Statens vegvesen og Meldal og Orkdal komme skal derfor

Detaljer

Himmeltidende. Mai 2014. Bursdager i Mai: 09.05 Vilde B. 5 år 11.05 Ingrid 4 år 28.05 Sara Emilie 4 år

Himmeltidende. Mai 2014. Bursdager i Mai: 09.05 Vilde B. 5 år 11.05 Ingrid 4 år 28.05 Sara Emilie 4 år Himmeltidende Mai 2014 Bursdager i Mai: 09.05 Vilde B. 5 år 11.05 Ingrid 4 år 28.05 Sara Emilie 4 år Nord-vest For en strålende Måned vi har hatt her på Nordvest. Værgudene har virkelig smilt til oss og

Detaljer

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis

Kristina Ohlsson mennesker. Det var så typisk mormor å si slike ting. En gruppe mennesker. Ja, det kunne Simona også se. Men hvilke mennesker? Det vis Steinengler 1. Det begynte med statuene i hagen til mormor. De var fire stykker og så ut som en familie. To barn og to voksne. Laget av hard, grå stein. De sto i en liten ring med ryggen mot hverandre.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Fangstanlegget i Bånskardet

Fangstanlegget i Bånskardet Fangstanlegget i Bånskardet Notat av Runar Hole Villreinfangst I Venabygdsfjellet ligger det en liten fangstgroprekke på et sted som heter Bånskardet Bånskardet er et grunt skar som ligger mellom Søre

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Sølvgutten. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Sølvgutten Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: er utdannet statsviter og har jobbet mye med terrortrusler i Europa. Hun har blant annet arbeidet for Rikspolisstyrelsen i Stockholm

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

Villeple i Norge brobygger mellom forvaltning av en vill og en kultivert art. Kjersti Bakkebø Fjellstad, Genressurssenteret, 25.

Villeple i Norge brobygger mellom forvaltning av en vill og en kultivert art. Kjersti Bakkebø Fjellstad, Genressurssenteret, 25. Villeple i Norge brobygger mellom forvaltning av en vill og en kultivert art Kjersti Bakkebø Fjellstad, Genressurssenteret, 25. mars 2015 Villeple (Malus sylvestris) Fra knapt meterhøy til 10-15 meter

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Norsk Botanisk Forening Trøndelagsavdelinga Månedens art april 2015 Einar Værnes. Foto: Einar Værnes

Norsk Botanisk Forening Trøndelagsavdelinga Månedens art april 2015 Einar Værnes. Foto: Einar Værnes Norsk Botanisk Forening Trøndelagsavdelinga Månedens art april 2015 Einar Værnes Corydalis Corydalis kommer av gresk korydalion, ett navn brukt av Dioskorides, og er avledet at kurodus (topplerke). Lerkesporene

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave. Bokmål Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgave okmål Lundefuglnettene av ruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske øya Heimøy. isse fuglene kalles

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Fotokalender 2013 et fotoår av Bodil

Fotokalender 2013 et fotoår av Bodil Fotokalender 2013 et fotoår av Bodil Nok et år har gått, og siden oktober 2011 har jeg tatt over 10.000 bilder. Et lite utvalg er brukt i kalender for 2013, men har også tatt frem noen gamle bilder som

Detaljer

Lions Camp Imagine Peace 2017

Lions Camp Imagine Peace 2017 Lions Camp Imagine Peace 2017 Så er årets vakreste eventyr vel overstått. I år hadde vi en fantastisk gruppe som inkluderte hverandre og spredte kjærlighet fra dag en. Vi startet allerede med oppdraget

Detaljer

Bygdatunet arena for læring

Bygdatunet arena for læring Bygdatunet arena for læring Mandag 30. april ble Horg Bygdatun og kulturstien læringsarena for 3. trinn ved Hovin skole. Vår i skogen var tema for dagen, og programmet var lagt i samarbeid mellom skolen

Detaljer

Periodeplan for revene juni 2015.

Periodeplan for revene juni 2015. Periodeplan for revene juni 2015. Hva har revene gjort i april og mai. Disse to månedene har våren og hva som skjer ute i naturen vært et av våre fokus. Barna er nysgjerrige og engasjerte utforskere, og

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE

PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE PETTER PADDE OG NEDBRYTERNE Du trenger: Saks Lim Tykt printerpapir Kontaktpapir eller lamineringsmaskin og laminat Tynn, hvit hyssing Teip Blomsterpinner En boks med tørre bønner, eller tørre erter Du

Detaljer

Nå har jeg sett og tenkt, tenkt og sett og har kommet frem til mitt resultat i påskefotokonkurransen.

Nå har jeg sett og tenkt, tenkt og sett og har kommet frem til mitt resultat i påskefotokonkurransen. Juryens kommentarer på bilder. Vibeke Seldal Kristiansen Nå har jeg sett og tenkt, tenkt og sett og har kommet frem til mitt resultat i påskefotokonkurransen. tredje plass 8 poeng: Dette synes jeg var

Detaljer

Vi kan ikke motså å ta bilder av den flotte blomstringen midt på vinteren.

Vi kan ikke motså å ta bilder av den flotte blomstringen midt på vinteren. 13. november I dag morges var det kaldt, ikke mer enn 17 grader. Det er vinteren nå. Temperaturen steg jo raskt da, opp mot 20 grader da sola kom opp. I dag skal vi ikke gjøre mye, bare rusle en liten

Detaljer

MØTEPROGRAM 2016/2017

MØTEPROGRAM 2016/2017 MØTEPROGRAM 2016/2017 TELEMARK BOTANISKE FORENING Forsideillustrasjon: Jonsokkoll fra Lids Norsk Flora 2005. 2 3 NATUROPPLEVELSER FRA FUGLETUR TIL KINA v/ Kristin Vigander Mandag 10. oktober 2016 kl 1830.

Detaljer

Uteskole i vårskogen bak Flå skole

Uteskole i vårskogen bak Flå skole Uteskole i vårskogen bak Flå skole Torsdag 9. april hadde 1. og 2. trinn ved Flå skole utedag i Emilskogen. På spørsmål om hva fotosyntesen betyr, kom følgende gode svar fra en av elevene: «Ja, vi puste

Detaljer

DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN

DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN DEN GODE HYRDE / DEN GODE GJETEREN TIL DENNE LEKSJONEN Fokus: Gjeteren og sauene hans Tekster: Matteus 18:12-14; Lukas 15:1-7 (Salme 23; Joh.10) Lignelse Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Lignelseshylla

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål

Nasjonale prøver. Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1. Bokmål Nasjonale prøver Lesing 5. trinn Eksempeloppgave 1 Bokmål Lundefuglnettene av Bruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske øya Heimøy. Disse fuglene kalles

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5 Ernas reise av Gruppe 5 2010 Gruppe 5 Åpning EXT. Scene 1 En regnfull ettermiddag utenfor advokat-garasjen. Det er grått og trist. Kameraet zoomer inn på garasjen og inn mot vinduet. Her ser vi Erna titte

Detaljer

Rekonstruksjon av silkestoff funnet i Oseberggraven. Stoff 3

Rekonstruksjon av silkestoff funnet i Oseberggraven. Stoff 3 Rekonstruksjon av silkestoff funnet i Oseberggraven. Stoff 3 Åse Eriksen januar 2015 Fragment 30, 26h, 36, 38, 77 og 12L1 er brukt i forsøket, egne foto og Sofie Kraft sine tegninger. Silken i Osebergfunnet

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Vristsparket. Jan Sverre er trolig blant de høyest utdannede trenere i fotballgruppa, og helt sikkert den med mest kompetanse på loddrett vristspark

Vristsparket. Jan Sverre er trolig blant de høyest utdannede trenere i fotballgruppa, og helt sikkert den med mest kompetanse på loddrett vristspark Vristsparket Jan Sverre er trolig blant de høyest utdannede trenere i fotballgruppa, og helt sikkert den med mest kompetanse på loddrett vristspark I Trenerhjørnet 06.01.2008 hadde Tor en flott artikkel

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i Vår 2014 Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i monokrom. Og det var også en del uenighet om hvilke

Detaljer

Krypende post Uke 42. Epledagen: Livet på avdelingen:

Krypende post Uke 42. Epledagen: Livet på avdelingen: Livet på avdelingen: Feiekosten er en stor favoritt for tiden. Vi har mange flinke feiere som feier både gulv og tepper.. Krypende post Uke 42 Epledagen: Fredag 17.oktober var det epledagen!! Dette ønsket

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Trefelling på kommunale arealer

Trefelling på kommunale arealer Trefelling på kommunale arealer Rutiner og behandling av henvendelser om trefelling og beskjæring/skjøtsel på kommunale arealer 17.03.2016 1 Dagens praksis Drøyt 100 henvendelser om trefelling i 2015 Ca

Detaljer

Månedsbrev Harelabben Mars 2014

Månedsbrev Harelabben Mars 2014 Månedsbrev Harelabben Mars 2014 Tilbakeblikk på februar: Endelig ble det bursdagsfeiring på Harelabben. Hurra for Eirik, Sigurd og Anna 2 år! Bursdagene ble feiret med flagg, bursdagskrone, «Hurra for

Detaljer

KRYPENDE POST UKE 37

KRYPENDE POST UKE 37 KRYPENDE POST UKE 37 LEKEGRUPPE SOMMERFUGLER: I dag startet vi lekegruppen med en samling hvor vi snakket om hvilken dag det var, hvem som var tilstede, hva vi gjorde forrige gang og hva vi skulle gjøre

Detaljer

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop.

Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Hver skog eller hvert voksested har spesielle egenskaper som gjør det mulig for ulike arter og organismer å utvikle seg. Dette kalles en biotop. Biotoper er avgrensede geografiske områder som gir muligheter

Detaljer

Hulltrær funnet av Marit Bache i planområdet for skulpturpark, i furu og bjørk.

Hulltrær funnet av Marit Bache i planområdet for skulpturpark, i furu og bjørk. Hulltrær funnet av Marit Bache i planområdet for skulpturpark, i furu og bjørk. Hulltre 1, bjørk i skråning, i lokalitet 389, Geitespranget. Brukket dødt tre med kjuker. Bilde a viser hulltreet i skogen,

Detaljer

HØST AKTIVITETER I SKOLEGÅRDEN PÅ FRITIDEN

HØST AKTIVITETER I SKOLEGÅRDEN PÅ FRITIDEN HØST AKTIVITETER I SKOLEGÅRDEN PÅ FRITIDEN foto villglede.no BALANSE NATURBINGO TUR I MØRKET KLATRING 1 Skogen gir et fantastisk grunnlag for skattejakt, særlig om høsten. Engasjer barna til å finne fargerike

Detaljer