Velkommen til. Informasjonsguide

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til. Informasjonsguide"

Transkript

1 Velkommen til Informasjonsguide

2 2

3 3 elektroverktøy verktøy elektroverktøy DEWALT High Performance Industrial Tools & Accessories høgtrykkspylere Me driv ei allsidig verksemd med butikk og eigen serviceverkstad. Satsar på å vera ein lokal levrandør med høg servicegrad. Utleigemaskiner/ utstyr. Døme: Lifter, tilhengere, borhammere, strømaggregat, motorsager, ryddesager, vedkløyver osv.

4 5600 NORHEIMSUND Telefon: Telefax: Vassverk-, sanitær-, varme-, oljefyrings- og varmepumpeanlegg. Røyr, røyrdeler, sanitærutstyr, baderomsinnreiing og verktøy. Utgitt av: Norsk Kommuneinfo Apalveien 17, 3400 LIER Tlf Fax i samarbeid med Kvam herad. Prosjektleder: Per Arne Ellefsen mobil Layout: Victoria Lund, MLGrafisk Trykk: Lier Grafiske as Forside: Lauritz Eide Ettertrykk forbudt uten skriftelig tillatelse fra Norsk Kommuneinfo. Foto: Per Arne Ellefsen

5 UNGDOMSBUTIKKEN I NORHEIMSUND! - MERKEVARER INNEN SKATE / SNOW Velkommen innom for en hyggelig handel! Åpningstider man. - ons., fre.: torsdag: lørdag: Kvam Elektro "Me leverer lys og varme i hus og hytter" Grovabrotet 8, 5600 Norheimsund Tlf / I Totalleverandør av elektroinstallasjonar. Våre dyktige montørar hjelper deg med eit tilpassa lysanlegg, oppvarming med økonomisk styring, tele-/dataopplegg og antennesystem. butikken vår finn De eit rikt utval av lampar og småvarer, samt brune- og kvitevarer Hardangerfjordvn. 642, P.b. 13, 5604 ØYSTESE Tlf: Fax: ELFAG NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER Alt i elektriske installasjoner Tynne varmegolv Postboks 121, 5601 NORHEIMSUND Tlf Fax: Mobil: Vakt: Dameklær Utstyrsvarer Garn Bunadsstoff Velkomen til oss i TUNET - ØYSTESE Telefon

6 Nyttige telefonnummer i Kvam herad KVAM HERAD, SENTRALBORD Legevakt Ålvik legekontor Helsebanken (Øystese) Norheimsund legesenter Strandebarme legekontor Lensmann i Kvam * vakttelefon etter kontortid / Renovasjon (BIR) NAUDTELEFON Brann:110 Politi: 112 Medisinsk naudhjelp: 113 Foto: Kvamskogen,TOURIST PHOTO Willy Haraldsen

7 Din sportsbutikk i Kvam 7 Velkomen innom til ein hyggjeleg handel! - E-post:

8 Kvam herad Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund Internet: Kvam rådhus og folkebibliotek har desse opningstidene: Kvam rådhus Kvam folkebibliotek Norheimsund Øystese Strandebarm Ålvik Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Telefon Kvam herad tilbyr stadig fleire kommunale tenester via Kvam folkebibliotek. Kvam folkebibliotek er ein del av eining for informasjon og det vil difor vere naturleg å tilby våre førstelinjetenester også i biblioteka. Foto: Frank Tangen

9 5600 Norheimsund Sandvenhagen Industrifelt - Tlf Faks: E-post: VVS Varme/ golvvarme Varmepumper Baderom Kjøkken Me skreddarsyr etter kunden sine ynskjer. Ta kontakt for ein uforpliktande prat. 9

10 10 Informasjon om Kvamskogen Kvamskogen Skieldorado: www2.skiinfo.no/kvamskogen/ (menyvalg på venstre side). Velkomstside med kart. Kart kan kjøpes i Furedalen. Snørapport: www2.skiinfo.no/kvamskogen/index.php3?id=5. Denne vert oppdater mellom kl og 8.00 kvar dag i vintersesongen. Føremeldingstelefon er Furedalen Alpin: www2.skiinfo.no/furedalen.php3 Heimesider med opningstider, prisar på billetter, prisar skikro og prisar skiutleige. Aktiven Skiheisar: www2.skiinfo.no/aktiven.php3 Heimesider med opningstider og prisar på billettar. Mødalstrekket: www2.skiinfo.no/modalstrekket.php3 Heimeside med opningstider og prisar på billettar. NAF Kro og Camping: www2.skiinfo.no/naf.php3 Heimeside om overnatting, servering og butikk Kvamskogen Hytteservice: www2.skiinfo.no/hytteservice.php3 Heimeside om turløypepreparering på Kvamskogen. Kvamskogen Næringslag Kvar dag om vinteren når snø og véret tillet det, blir minimum 20 km med turløyper preparert, då med utgangspunkt i dei mest brukte løypene. LØYPEKORT, kan tilskot til turløyper (kr. 300,- for 2006) betalast til: Kvamskogen Næringslag, Postboks 5, 5601 Norheimsund. Bankkonto nr Tlf / Når det er meldt fint vér, blir ca. 40 km preparert, og ved stabilt vér blir heile 60 km preparert. så velkomen til å bruke løypene, og ha ein fin tur Er det hytteeigarar som ikkje har fått tilsendt

11 Kvamskogen Vel Kvamskogen Vel er en interesseorganisasjon med formål å utvikle og ivareta allmenne interesser som knytter seg til Kvamskogen, som hytte-, rekreasjons- og friluftsområde. Kvamskogen Vel arbeider for: Bevaring av natur- og friluftsområder i de mest benyttede turområdene på Kvamskogen. Best mulig tilrettelegging for den allmenne skiferdsel, herunder sikre at løypenettet ikke stykkes opp av brøytede veier. Sikker og trygg parkering, herunder er det opparbeidet egne parkeringsplasser. Sikre mest mulig trivelige forhold for alle, herunder naturopplevelser, rekreaksjon og trygg ferdsel i trafikkområder m.m. Personlig medlemskap koster for tiden kr 220,- per år. Internet: For øvrig: Kvamskogen Vel har tett dialog med Kvam herad m.m. i alle viktige saker for Kvamskogen. Kvamskogen Vel er i tillegg registrert som offisiell høringspart. Kvamskogen Vel har nær dialog med Fylkesmann og fylkeskommune i alle viktige utbyggingssaker. Kvamskogen Vel samarbeider med natur- og friluftsorganisasjoner. Kvamskogen Vel har inngått avtale med advokat, hvor medlemmer kan søke bistand til medlemsvilkår. Kvamskogen Vel gir økonomisk støtte til Kvamskogen Næringslag vedrørende organisering og gjennomføring av løypepreparering på Kvamskogen. 11 Foto: Frank Tangen

12 NYTT FOR HYTTEEIGARANE I KVAM. UNIKT INFORMASJONS- OG OVERVAKINGSSYSTEM. Kvam Kraftverk AS har, som det første nettselskap i landet, innført eit nytt konsept for hyttemarknaden. Konseptet består av ei teknisk eining på hytta og ei eiga internettside. Dette gjer det muleg for hytteeigarane å overvaka hytta og styra elektriske varmeanlegg m.v. via internett og/eller SMS. I tillegg kan systemet nyttast til målaravlesing. Den tekniske eininga inneheld også kartkoordinatar, slik at utrykningskøyrety m.v. kan finna fram v.h.a. GPS. Internettportalen rommar informasjon om det lokale næringslivet som hytteeigarane kan ha behov for. Hytteeigarane har ei eiga side til styring og overvaking av hytta. Her er og eigne sider for informasjon om aktivitetar og kulturliv, oppslagstavle m.v. 12 Teknisk eining. Denne har følgjande funksjonar: Styring av varme, lys m.v. og overvaking av temperatur via internett og/eller telefon/sms. Varsling via trådlause sensorar for innbrot, brann m.v. til eigen telefon og/eller vaktselskap. Eininga kan og varsla om straumbrot. Kartkoordinatar for søk med GPS. Komplett mobiltelefon, men laga for fast montering med display og røyr. Teknisk eining Internettportalen: Web-adressa er: Du kan gå inn på sida og gjera deg kjent med innhaldet. Bestilling / prisar / levering m.v.: Alle hytteeigarane i Kvam Kraftverk AS sitt nettområde vil få tilsendt informasjonsbrosjyre med prisar og bestillingsliste i løpet av våren Internettportalen er no klar og på lufta, medan den tekniske eininga kan leverast til sommaren 2006.

13 - Vi skal vere effektive, og ha sikker og rasjonell kraftforsyning. - Kjøp kraft til bolig, næring og hytte hos oss. - Vi legg vekt på god service og nærleik til kunden. - Tenester, tilbod, informasjon m.v. vert levert på kort varsel. Nytt for våre hyttekundar: Internettsida som har alt for hytta: Sjå informasjon på motståande side. 13 T. NETELAND Henrik Steine A/S Aut. Maskinentreprenør Graving, boring, sprenging Grunn, mur, betong og trearbeid på hytter Vann og avløp Grus Stein Jord Brøyting og strøing Bygg & Betong AS Tlf Mob Steinsdalsvegen 182, 5600 Norheimsund Distriktets eget bygg og betong firma, som bygger på tradisjon og lokalkunnskap. Vi utfører alt innen boligbygging, fra råtomt til nøkkelferdig bygg. Men hovedsakelig holder vi på med hyttebygging på Kvamskogen, ca 6,5 mil fra Bergen. Vi skreddersyr prosjektet etter dine planer og behov. Alt innen tre og betong arbeid. Nybygg, påbygg, restaurering, grunnmur, peiser (gråstein/skifer) og flise arbeid. Har du tegninger, kontakt oss for pris. Gå inn på vår web side for meir info. Kvinnhovden * Kvamskogen Tlf *

14 Hardanger Fartøyvernsenter - eit levande museum for båt- og fartøykultur 14 Hardanger Fartøyvernsenter er eit nasjonalt senter for fartøyvern. Me eig og driv tre verneverdige museumsfartøy, og har gjennom ei årrekkje satsa mykje på å dokumentere og gjennom praksis ta vare på handverk knytt til båt og fartøykulturen. Me har derfor produserande og aktiv smed, reipslagar, småbåtbyggjarar og restaureringshandverkarar. Hardanger Fartøyvernsenter skal også driva sosialpedagogisk arbeid tufta på båt- og fartøytradisjonar, retta mot vanskelegstilt ungdom. Hardanger Fartøyvernsenter tilbyr utstillingar, bildespel, omvisingar, aktivitetar for born og vaksne og kafe med heimebaka kaker. Opningstider vinter: kvardagar , sommar: alle dagar Internet:

15 Hardanger Båtfestival Vestlandet sin trebåtfestival, vert arrangert for 8. gong juni Same helg som musikkfestivalen Hardingtonar! Utstilling av trebåtar på sjøen, maritime utstillarar på land, sjørøvartokt, aktivitetar, foredrag, motordunk, musikk, dans, m.m. Vekomne til Norheimsund, sjøvegen eller landevegen!!! Internet:

16 16

17 17 SKAL DU BYGGJA? Kontakt oss for pristilbod. telefon mail Me utfører : Graving Sprenging Transport Gråsteinsmuring Grunnarbeid Vegbygging Kranoppdrag Me leverer : Stein Singel Jord Containerutleige Filterduk Grus

18 Gamlastovo Gardsrestaurant på Fykse 18 Den vesle grenda Fykse er ein vakker symfoni av natur og kultur som me er så heldige å få ta del i. På garden Storastovo ligg Gamlastovo Gardsrestaurant -ein intim restaurant med unik atmosfære - underhaldning, kjøtverkstad, ølbryggjing, siderkjellar og fruktforedling. Maten som vert servert er anten dyrka på garden eller produsert lokalt. Mat med lokale tradisjonar og spanande nyskapingar av vilt, fisk, Hardinglam, frukt og bær. Sigrun og Arne byr gjestene på sjelspåfyll i romantisk kulturlandskap og hardingfelekonsert i naturen sin eigen konsertsal - fjellhola "Døse". Denne hola er ein gamal kultplass, og inneheld løyndomar som me kanskje aldri får vita. Grenda er kjent for eit vakkert kulturlandskap og eit særmerkt bygningsmiljø. Jamvel i dag vert 80 dekar ulendt terreng slått med ljå i grenda, noko som gav Fyksebøndene Kulturlandskapsprisen i I bøker finst det prov på at det har budd folk her heilt sidan 1300-talet, kan hende endå lengre. Internet:

19 Musea i Kvam Kvam bygdemuseum, Storeteigen Adm: Kulturkontoret tlf , fax Tlf til museet , 5610 Øystese Kvam bygdemuseum, Borgstova Adm: Kulturkontoret tlf , fax Museum i Vikøy Borgstova er open onsdagane frå kl i tida medio juni til medio august. Det vert òg bakinga av krotakaker i Selmerhuset på prestegarden enkelte dagar. I månadane november, desember, januar og februar held museet stengd. Skulemuseet er berre ope på førespurdnad. Museet har omvisning og ope etter avtale. Borgstova på Vikøy prestegard er og kjend som "Tidemandstova", fordi Adolph Tidemand budde her ved fleire høve. Her henta han inspirasjon til fleire av sine kjende måleri, m.a. "Haugianarane". I eldhuset ved sida av vert det baka krotekaker enkelte dagar om sommaren. Borgstova er ei 150 år gamal røykstove på prestegardstunet, restaurert og innreidd som då Adolph Tidemand måla her. Ingebrigt Vik Museum Adm: Kulturkontoret tlf , fax Tlf til museet: Museet er eit av dei få reine skulpturmusea i landet. Samlinga inneheld mest alle arbeida etter Ingebrigt Vik. Ingebrigt Vik Museum er ope for publikum i sommarhalvåret. I juni, juli og august held museet ope kvar dag frå kl Museet held stengt i månadane november, desember og januar. For tinging av omvisning, kontakt: Foto: Ann Steindal, statue laga av Ingebrigt Vik Kvam kulturkontor på tlf eller fax eller E-post: Kunstsamlingane i Kvam Rådhus Mons Breidvik- samlinga, Mikkjel Aksnessamlinga og Julianateppet. Samlingane er tilgjengelege i rådhuset si opningstid, måndag fredag kl Ålvik industriarbeidarmuseum Adm: Kulturkontoret tlf , fax Ope etter avtale med kulturkontoret.

20 Norheimsund Røde Kors Hjelpekorps Hytta ligg ved riksveg 7, rett ved Ungdomsheimen og skitrekket. Hjelpekorps-hytta er bemanna kvar helg frå januar og ut påskeveka. I helgene: frå lørdag kl til søndag kl I vinter- og påskeferien: heile veka 20 Tlf hytte: Mobil: For bestilling av varekjøring, ring: eller

21 Hardanger Golfklubb Hardanger Golfklubb blei starta i sept Klubben hadde i medlemer. Golfbanen ligg plassert på Børve mellom Norheimsund og Øystese i naturskjøne omgivelsar med panoramautsikt over Hardangerfjorden. På banen er det driving-range, og den er pr. i dag ein 6-hols bane med ein slope-verdi på 121 frå gul tee og 116 frå raud tee. Planen er å byggja ut banen til 9-hols bane dei næraste åra. Banen har vore i konstant utvikling frå den vart offisiellt opna hausten Klubben arrangerer kvar vår Grønt kort kurs (sjå heimeside for tidspunkt) Driving-range og bane er ubemanna og fungerer etter sjølvbetjeningsprinsippet. Polettar til driving-range kan kjøpast på ESSO-stasjonane i Norheimsund og Øystese. Ballmaskin er plassert ved driving-range, og greenfee skal og betalast der. Treng du forbruksmateriell som ballar, peggar, hanskar etc.. kan det kjøpast på ESSO-stajonen i Øystese, eller hjå Mo Sport AS i Norheimsund. Opningstider: - Driving-range er open frå ca. april (stenger i sesongen kl pga. ballplukking) - Banen er open fra ca. mai. - Alt er avhengig av kor greie værgudane er med oss. Internet: 21

22 Øystese idrettshall og Norheimsund idrettshall Både i Øystese og i regionsenteret Norheimsund er det store idrettshallar med høgt aktivitetsnivå så vel virkedagar som helg. I vekene er bruken av hallane fordelt ulike lag og organisasjonar ut frå søknadar levert ein gong i året. Når det gjeld helgebruken så vert den regulert fortløpande utover året. Både handball-, volleyball- og basketballgruppene har kampane sine i desse hallane. I tillegg vert hallane nytta til spesielle arrangement, det vere seg konsertar eller som festlokale. Du finn oversikta over hallbruken i Nettkalenderen på Internet: 22 Lag og organisasjonar i Kvam Det frivillige lagsarbeidet i Kvam er erormt. Meir enn 300 ulike lag og organisasjonar held aktivitetsnivået til innbyggjarar og gjester på eit høgt nivå gjennom heile året. Nesten uansett kva dine interesser er, vil du finne eit lag lokalt i Kvam der du kan utøve dine aktivitetar. På Kvam herad sine nettsider er alle laga registrert med kontaktinformasjon (enkelte med noko utdatert informasjon, men då kan du i alle fall byrja nøste..). På desse sidene finn du og Nettkalenderen; ein aktivitetskalender for det som skjer i Kvam. Kvam herad synest at det frivillige lagsarbeidet er så viktig at me faktisk har oppretta ein eigen internetportal kalla Lagsportalen. Der vert kontaktinformasjon, nettkalender, dokument, bilete og nyhende frå dei ulike laga samla på ein stad.

23 Fasiliteter 26 værelser med dusj/wc,tv og balkong. 200 m fra en flott sandstrand Hotellet har robåter og fiskeutstyr til leie. Severdigheter Folgefonna, brevandring, fjellturer, «stølsskue» (sæterbesøk), «smalajag» (sauesanking). Sommerski på isbreen. 23 Beliggenhet I Strandebarm ved den fantastiske Hardangerfjorden, kun 75 km fra Bergen. N-5630 Strandebarm Tlf Fax

24 Kunsthuset Kabuso 24 Foto: Frank Tangen Hardanger er tusenårsstaden i Hordaland, og kunsthuset Kabuso i Øystese er det konkrete uttrykket for dette. Kabuso er plassert tett i tett med Ingebrigt Vik Museum, og blir såleis i selskap med ein av dei dyktigaste skulptørane Noreg har avla. Dette matchar ambisjonsnivået til senteret. Me byr på kunstopplevingar av ulik art. I den høgst særeigne utstillingssalen blir det skiftande utstillingar med hovudvekt på nyare kunst eller samtidskunst. Samtidig er nasjonalromantikken bakteppet for det me viser, og stundom får også denne kunstperioden fokus i form av ei utstilling. Sommarutstillinga 2006 blir studiar av fjordlandskap av J. C. Dahl, nasjonalromantikaren som er ein våre internasjonalt mest anerkjente kunstnarar. Kabuso har ein utsøkt konsertsal i kammermusikkformat. Konsertseriar i 2006 er Kakaokonserten, eit samarbeid med Kvam kulturskule med konsertar kvar siste laurdag i månaden i skuleåret. Dette er konsertar med elevar frå Kvam, men også frå inviterte kulturskular, servert saman med verdens beste kakao. I juni, juli og august har me ein serie av matinékonsertar kvar søndag etter kyrkjetid, i eit samarbeid med Edvard Grieg Museum Troldhaugen. Festspillene i Bergen og Hardingtonar vil begge ha konsertar her i Kabuso har ein smålåten, men deilig kafé med kaffimat frå det hardangerske matfatet. Kunsthuset er eigd av Hordaland Fylkeskommune, og blir drive som ein del av Hardanger Museum. Opningstider: sept-mai tysdag-laurdag juni-aug tysdag-sundag Hardangerfjordvegen 626 Tlf Internet:

25 Kvam Kino 5600 Norheimsund Lokale: - Ungdomshallen i Norheimsund. - Salen har 120 sitjeplassar i eit amfi. - Kiosk m/ sal av popcorn. Framsyning: - Torsdag og søndag. - Nattkino og barnekino på utvalde filmar. - Sjå lysingar i kinoguiden eller i lokalavisa. Pris: - Kr 40,- for barn og kr 70,- for vaksne. - Alle billettar kostar kr 70,- etter kl Førehandstinging av billettar til kvar framsyning, sjå kinoguiden på 25 Foto: Frank Tangen

26 26 Hardingtonar vart skipa ut frå eit ynskje om å lyfta fram Geirr Tveitt sin musikk, i tillegg til å fokusera på folkemusikk og anna kulturskaping i Hardanger. Det skal vera ein kvalitetsfestival, og har gjennom åra vore arena for mang slags musikkopplevingar: jazz, klassisk musikk, viser, vokalmusikk, - og teater. Bergen Filharmoniske Orkester er ein av dei musikalske hjørnesteinane i festivalen. Dei vert og å høyra på opningskonserten til sommaren. I tillegg får vi vitjing av kammermusikkgruppe Grieg Trio i Tusenårsstaaden, samt jazztrioen Vigleik Storaas-trio på Hardingasete. På fartøyvernsenteret vil me få oppleva at havet, kunsten og båten smeltar saman til ein konsert, der både lyrikk og musikk går hand i hand. I seinare år har båtfestivalen i Norheimsund vakse fram og manifestert "Hardingtonehelga" som eit knutepunkt og treffstad for heile Hardanger. Festivalen går av stabelen juni 2006, og er den 16 i rekkja. Internet: Foto: Erik Reitan

27 Stort utval: * Salongbord * Sofa * Spisestover * Bondemøblar frå Dokka Besøksadresse: Vavollen 5 DIN LOKALE EIGEDOMSMEKLAR Etter 20 års erfaring med mekling av hytter og hyttetomter på Kvamskogen er vi lommekjente i området. 27 ADVOKATANE KVÅLE OG SKEIE ANS M.N.A. Sandvenvegen 39 B, 5600 Norheimsund Tlf Faks

28 Returadresse: Norsk Kommuneinfo. Apalveien 17, 3400 LIER

Velkommen til STRYN Informasjonsguide 2 0 0 5-2 0 0 6

Velkommen til STRYN Informasjonsguide 2 0 0 5-2 0 0 6 Velkommen til STRYN Informasjonsguide 2005-2006 Bransjeregister 2 Øvreberg Installasjosforretning...s. 3 Grillhytte Kompaniet...s. 3 Stryn Elektro...s. 4 Byggmaker Sølvberg...s. 5 Honndalshytta...s. 7

Detaljer

HARDANGER GUIDE 2 0 1 0

HARDANGER GUIDE 2 0 1 0 HARDANGER GUIDE 2 0 1 0 Foto: Harald Hognerud Trolltunga i Odda med Folgefonna i bakgrunnen Velkomen til Hotel Ullensvang... Sjekk inn. Pust ut. Foto: Øystein Klakegg Nyt aktive eller avslappande dagar

Detaljer

www.oystese.no Fulldistribusjon

www.oystese.no Fulldistribusjon Fulldistribusjon Seinsommar www.oystese.no Botnen 2 Nytt bilsenter ved ØMV 5 Eit kunst- og kultursenter i A-klassen 7 Møblar til sals i Øystese 9 Spis i Hardangersenteret 11 Ein fredeleg plett ØystesePosten

Detaljer

Sunnhordland guide 2009

Sunnhordland guide 2009 NORSK UTGÅVE www.visitsunnhordland.no Sunnhordland guide 2009 Austevoll Bømlo Etne Fitjar Kvinnherad Stord Sveio Tysnes Velkommen til Sunnhordland I Sunnhordland møtest vilt hav og stille fjellvidder,

Detaljer

GUIDE 2012. www.visitvoss.no

GUIDE 2012. www.visitvoss.no GUIDE 2012 www.visitvoss.no 2 Korleis koma seg til Voss Velkomen til Voss 3 Voss Guide 2012: Informasjon og inspirasjon for at du skal oppleva Voss på sitt beste! Bergen Voss Oslo Logolink Ordførar Hans-Erik

Detaljer

NORHEIMSUND 11. 14. JUNI 2015

NORHEIMSUND 11. 14. JUNI 2015 PROGRAM www.hardingtonar.no 1 NORHEIMSUND 11. 14. JUNI 2015 TORSDAG 11. JUNI KL. 18.00 AMFISALEN I NORHEIMSUND SKULE Fleire fargar - ny palett kr. 150,- Familieframsyning FREDAG 12. JUNI KL. 19.30 NORHEIMSUND

Detaljer

GUIDE 2011. www.visitvoss.no

GUIDE 2011. www.visitvoss.no GUIDE 2011 www.visitvoss.no 2 Korleis koma seg til Voss Velkomen til Voss 3 Ordførar Gunn Berit Lunde Aarvik Voss Guide 2011: Informasjon og inspirasjon for at du skal oppleva Voss på sitt beste! Bergen

Detaljer

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s.

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s. TørvikbygdBLADET 2. UTGÅVE: APRIL 2012 Lys i Vangdalsbergtunnelen Foto: Nils Kjetil Torvik Årsmelding s. 2-3 Coopen s. 4 Lag og organisasjonar s. 6-7 Nytt frå skulen s. 12 Tørvikbygd ferjeleie s. 8-9 www.torvikbygd.no

Detaljer

Tørvikbygd Bladet 1.

Tørvikbygd Bladet 1. Tørvikbygd Bladet 1. utgåve: April 2011 NYTT BLAD FOR TØRVIKBYGD! No er 1.utgåva av Tørvikbygd bladet klar! Størst plass denne fyrste gongen har årsmelding og grendamøtet fått. I årsmeldinga får de innblikk

Detaljer

Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro!

Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro! 1 Museum er ikkje støvete, men utfordrande, spanande og ikkje minst moro! Utne 25. mars 2010 God lesnad! 2 3 Innhald Hardanger og Voss museum...3 Styret...4 Rådet...5 Personalet, HMT...6 Økonomi...6 Museumsfagleg

Detaljer

Velkommen til LINDÅS KOMMUNE

Velkommen til LINDÅS KOMMUNE Velkommen til LINDÅS KOMMUNE Informasjonsguide 2006 Lindås senter ein triveleg møtestad for liten og stor 2 Mange butikkar med stort utvalg: Lindås Blomster Kiwi Paviljongen Skruen Adorn Frisørsalong Life

Detaljer

Opplev perlene i øyriket vårt

Opplev perlene i øyriket vårt Utg. 2 - Finnøy Næringshage, mars 2010 Opplev perlene i øyriket vårt Foto: Tove Irene P. K. Midtbø Restauration Eit regionalt og nasjonalt monument over eit stykke norsk historie vil snart vere klar til

Detaljer

Velkommen til Nord Aurdal KOMMUNE

Velkommen til Nord Aurdal KOMMUNE Velkommen til Nord Aurdal KOMMUNE Informasjonsguide 2007 Som en av de få i landet?...tilbyr vi nå FERDIG TILSKÅRET BRUDDHELLER Gi oss riktig mål på rommet/ terrasse, og vi sender deg prospekt på mail,

Detaljer

Kurt Nilsen. Marknad. www.oystese.no. Fulldistribusjon

Kurt Nilsen. Marknad. www.oystese.no. Fulldistribusjon Fulldistribusjon Marknad www.oystese.no Kurt Nilsen 2 3 5 7 9 9 11 Velkomne til marknad Idol-Kurt til Øystese Sputnik og Sven O. Markhus&Lid (og Fru Jørgensen) Fredag for ungdomen Laurdag for alle Den

Detaljer

2013/2014. Jotunheimen Jostedalsbreen. Luster Sogndal Balestrand Høyanger Vik Leikanger. Norsk

2013/2014. Jotunheimen Jostedalsbreen. Luster Sogndal Balestrand Høyanger Vik Leikanger. Norsk 2013/2014 Norsk Jotunheimen Jostedalsbreen Luster Sogndal Balestrand Høyanger Vik Leikanger www.sognefjord.no Korleis komme hit? Avstandar med bil (til Sogndal) Frå Via Km Køyretid Oslo Gol / Hemsedal

Detaljer

Turistinformasjon. Bremanger. www.facebook.com/bremangerturistinformasjon. Twitter: @BremangerTurist

Turistinformasjon. Bremanger. www.facebook.com/bremangerturistinformasjon. Twitter: @BremangerTurist Turistinformasjon Bremanger 2015 www.facebook.com/bremangerturistinformasjon Twitter: @BremangerTurist Instagram: @bremangerturistinfo #bremangerturistinformasjon 1 Innhold Opplysningar... 3 Bremanger

Detaljer

www.visitvoss.no GAID

www.visitvoss.no GAID 2013 www.visitvoss.no GAID MYRKDALEN - Midt i opplevinga! MYRKDALEN HOTEL - DET PERFEKTE STARTPUNKTET Myrkdalen Hotel er eit perfekt startpunkt for deg som vil oppleva norsk natur på sitt aller beste.

Detaljer

Reisemål Ryfylke. guide 2007. - Der fjordeventyret tek til. Finnøy Hjelmeland Suldal. www.ryfylke.com

Reisemål Ryfylke. guide 2007. - Der fjordeventyret tek til. Finnøy Hjelmeland Suldal. www.ryfylke.com Reisemål Ryfylke guide 2007 - Der fjordeventyret tek til Forsand Strand Finnøy Hjelmeland Suldal Sauda www.ryfylke.com Reisemål Ryfylke ryfylke - oversiktskart Halhjem Odda Bergen Newcastle N O R G E Oslo

Detaljer

Frukt og sider. www.oystese.no. Fulldistribusjon. Kongeleg festkveld med humor. Ein festleg laurdag. Beste sider og beste dessert

Frukt og sider. www.oystese.no. Fulldistribusjon. Kongeleg festkveld med humor. Ein festleg laurdag. Beste sider og beste dessert Fulldistribusjon NR 6-2005 ÅRG. 20 Frukt og sider www.oystese.no 2 Ein festleg laurdag 10 Kongeleg festkveld med humor 3 Beste sider og beste dessert 12 Siamrikets heilage kjelder 6 Åsleik Engmark på Øvreviken

Detaljer

Sommar 2013. Lærdal Turistinformasjon (+47) 57 66 67 71. turistkontor@norsk-villakssenter.no

Sommar 2013. Lærdal Turistinformasjon (+47) 57 66 67 71. turistkontor@norsk-villakssenter.no Lærdal Turistinformasjon (+47) 57 66 67 71 turistkontor@norsk-villakssenter.no www.sognefjord.no Velkomen til Lærdal... der historia vert fortald Sommar 2013 Som ein av dei første destinasjonane i verda

Detaljer

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28

SOLUNDAVISA LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 SOLUNDAVISA SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND LENDING REDERI SATSAR MED NYBYGG 4 EIN INNOVATIV 30-ÅRING 8 FLYTTAR HEIM FOR FRAMTID I SOLUND 28 2 SOLUNDDAGANE 2014 MANGFALDIG NÆRING I SOLUND

Detaljer

VIK I SOGN 2014. God sommar!

VIK I SOGN 2014. God sommar! VIK I SOGN 2014 God sommar! 2 SOMMERAVIS 2014 Høyr Einar Bolstad i Vikjahalli! Einar Bolstad (20) syng i Vikjahalli fredagskvelden under Gamalostfestivalen. Foto: O.W. Einar Bolstad syng i Vikjahalli fredag

Detaljer

Aurland - Flåm - Lærdal Årdal 2011 Sognefjorden Nærøyfjorden verdsarvområde

Aurland - Flåm - Lærdal Årdal 2011 Sognefjorden Nærøyfjorden verdsarvområde Aurland - Flåm - Lærdal Årdal 2011 Sognefjorden Nærøyfjorden verdsarvområde www.alr.no www.allegro.no VisitFlåm/M.Rakke Vill og vakker natur - verdas beste grunn til å besøke FLÅM Vakre Flåm finn du heilt

Detaljer

Handverksmessa. Jondal. Mønster og plagg med ny vri. 27.- 29. juni 2014. Særtema: SiLyA Heidi Marie Vestrheim. Utstillarar 2014 Side.

Handverksmessa. Jondal. Mønster og plagg med ny vri. 27.- 29. juni 2014. Særtema: SiLyA Heidi Marie Vestrheim. Utstillarar 2014 Side. Handverksmessa Jondal 27.- 29. juni 2014 Særtema: Mønster og plagg med ny vri Underhaldning: SiLyA Heidi Marie Vestrheim Litt strikkehistorie Side.16 BallOf Hardanger Big Band Per Inge Torkelsen Hanne

Detaljer

Fjell. kommune. - tryggleik og trivsel mellom by og hav -

Fjell. kommune. - tryggleik og trivsel mellom by og hav - Fjell kommune - tryggleik og trivsel mellom by og hav - 1 Innhald Litt om Fjell kommune 3 Helsing frå ordføraren 4 Vi er her for deg. Servicetorget 5 Barn og unge i Fjell 6 Førebyggjande helsetenester

Detaljer

SØR-AURDAL Tur og informasjonsguide 2014

SØR-AURDAL Tur og informasjonsguide 2014 Velkommen til SØR-AURDAL Tur og informasjonsguide 2014 1 www.bagn.no Utsiktstomter Ølnesseterfjellet Valdres Høystandard tomter fra 1 til 2 daa Unik beliggenhet opp mot snaufjellet Flotte oppkjørte skiløyper,

Detaljer

13. 15. august 2010. Ansiktsmåling Spik Adel Gråtass Dyreutstilling. Koriander HJORTESHOW

13. 15. august 2010. Ansiktsmåling Spik Adel Gråtass Dyreutstilling. Koriander HJORTESHOW 13. 15. august 2010 1 Ansiktsmåling Spik Adel Gråtass Dyreutstilling Koriander HJORTESHOW GENERALSPONSOR...der hjartet er Teikn eit abonnement på Firdaposten på Eikefjord Grendalag sin stand. Då støttar

Detaljer

HARDANGER FERIETIPS 2014

HARDANGER FERIETIPS 2014 HARDANGER FERIETIPS 2014 Kortreist ferie! Bergen 1,5 t. Haugesund 2,5 t. Stavanger 3,5 t. TripAdvisor og National Geographic kårar fjordane til verdas beste reisemål. Folk frå heile verda reiser til Hardanger

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer