Kulturmenyen for skoleåret 2010/2011 VGS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kulturmenyen for skoleåret 2010/2011 VGS"

Transkript

1 Kulturmenyen for skoleåret 2010/2011 VGS

2 Kulturmenyen for skoleåret 2010/2011 gratis kulturtilbud fra Ostfold kulturproduksjon og Den kulturelle skolesekken I år har vi nok en gang gleden av å tilby alle de videregående skolene i Østfold gratis kulturtilbud som kan brukes direkte inn i undervisningen. Vi har som i fjor gjort oss flid med å forankre alle kulturtilbudene direkte i kompetansemål fra de forskjellige læreplanene. Du får nå altså muligheten til å benytte forfatterbesøk, skrivekurs, scenekunst, utstillinger, film og konserter med profesjonelle aktører i undervisningen. Den kulturelle skolesekken er et samarbeid mellom Kultur- og kirkedepartementet og Kunnskapsdepartementet, og er finansiert av offentlige spillemidler. Tilbudene på kulturmenyen medfører altså ingen kostnad for skolene! På de neste sidene følger en kort presentasjon av de forskjellige kulturtilbudene, med bestillingsinformasjon og forankring i læreplaner. Bestillingsfrist er , og skal gå gjennom skolens kulturkontakt. Send bestilling til Ole Jacob Evensen: (tlf / ) Det er ingen øvre begrensninger for hvor mange tilbud hver skole kan velge, eller hvor mange elever de ønsker å melde på. Når vi har angitt et maksimalantall i bestillingsinformasjonen gjelder dette pr. forestilling. Vi kan sette opp flere av samme forestilling på hver skole. innhold: Scenekunst: Brev fra Bendik s. 3 Kollaps s. 4 Odyssey s. 6 Ifigeneia s. 8 Visuell kunst: Norwegian Wood s. 10 Tegneserieworkshop s. 12 Musikk: Hot club de norvège s. 14 Karuzela s. 16 Film: 2023 med Harald Fossen s. 18 Kulturarv: Norsk? Norskere? Norskest? s. 20 Litteratur: Noveller med Bjarte Breiteig s. 22 På jakt etter stemmen s. 23 Zombier og tørre vafler s. 25 Velkommen til læring og opplevelser utenom det vanlige! 2

3 scenekunst Bestillingsinformasjon: Forestillingen er tilgjengelig: oktober Varighet: ca 2 timer Spillested: Kulturhus Minimum 100, maksimum 500 elever pr. forestilling Forankring i konkrete kompetansemål fra læreplanen: Videregående opplæring og 3. trinn Brev fra Bendik med ostfold Teater, skrevet av Andrew Boyle Med utgangspunkt i deler av kunstmaleren Bendik Riis liv, fortelles en historie om å lengte hjem. Både i fysisk forstand til et barndomshjem, men også i en videre betydning av å finne veien hjem til seg selv som menneske. Bendik skrev mye, både brev, dikt og sanger, derfor har vi valgt å kalle stykket nettopp Brev fra Bendik. Brevene skrev han til kongen, paven og statsoverhoder i forskjellige land, for å vise hvilken urett han og familien hadde lidd. Diktene i forestillingen har blitt tonesatt av den kjente norske jazzpianisten- og komponisten Bugge Wesseltoft. Scenografiens utforming blir en viktig kunstnerisk faktor i forestillingen. Ettersom Bendik Riis var en betydelig kunstmaler i nasjonal sammenheng er det naturlig at hans kunst også får en betydelig plass i forestillingen. En animatør er engasjert for å bearbeide billedkunstmaterialet så det kommer til sin rett gjennom projeksjoner i scenografien. Brev fra Bendik er et idédrama om frihet, som tar utgangspunkt i Bendik Riis kunst, brev og dokumenterte liv. Norsk VG 1 - studieforberedende utdanningsprogram og VG 2 - yrkesfaglig utdanningsprogram Eleven skal kunne. tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde vurdere fortellermåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger VG 2 - studieforberedende utdanningsprogram. vurdere og gi tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier drøfte fellesskap og mangfold, kulturmøter og konflikter med utgangspunkt i et bredt utvalg av norske og utenlandske samtidstekster i ulike sjangere VG 3 studieforberedende utdanningsprogram analysere og vurdere sammenhengen mellom innhold, virkemidler og hensikt i muntlige sjangere sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet Påbygning til generell studiekompetanse yrkesfaglig utdanningsprogram gi konkret, nyansert, og relevant tilbakemelding på andres muntlige presentasjoner analysere og vurdere sammenhengen mellom innhold, virkemidler og hensikt i muntlige sjangere vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet Musikk, dans og drama, VG 1 Musikk. planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der sang inngår Drama observere og beskrive eget og andres arbeid og kunne arbeide systematisk med konstruktiv kritikk planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der drama inngår Studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde med formgiving. VG 1. Visuelle kunstfag presentere verk av sentrale billedkunstnere Norge og andre land fra 1900 og fram til i dag Valgfritt programfag. Visuell kultur og samfunn vurdere bruk av bilde, grafikk, foto, film og moderne visuelle medium i et samfunnsperspektiv 3

4 scenekunst Kollaps/Everything Falls Apart -Med Teater Nie, Norsk Scenekunstbruk New International Encounter (NIE) er et internasjonalt teaterkompani som bringer sammen teaterarbeidere med forskjellig bakgrunn, tradisjon og utdannelse for å skape originale forestillinger. De har vunnet prestisjetunge priser under teaterfestivaler i blant annet Edinburgh, Toronto og Beograd. Kollaps er et dykk inn i noen av de mange historiene som aldri når forsiden av avisen. To gutter blir smuglet fra Øst-Europa til England for å få et bedre liv. Ulike kulturer møtes på den farefulle ferden som ender i Londons undergrunn. For å fortelle historien bruker NIE de fleste av teatrets virkemidler: Musikk, lys, animasjon, scenografi, ord, sang, klovn, bouffon, tragedie og dukker smeltes sammen i en - på tross av temaet - humørfylt og godt timet forestilling. Forestillingen spilles på engelsk, norsk, tsjekkisk og spansk. Dette gir elevene mulighet til å oppleve et flerspråklig kunstprosjekt på en ny og innovativ måte. Forestillingen utspiller seg som ulike tablåer, hvor publikum forflytter seg i rommet ettersom historien utvikler seg. Publikum blir dermed en del av fortellingens bakteppe, og får en avgjørende og verdifull nærhet til teateropplevelsen. NIE har en helt spesiell evne til å gripe sitt publikum og fortelle historier som setter spor i tilskueren. NIE bruker samtidshistorier fra Europa som utgangspunkt for sine fremimproviserte forestillinger. Skuespillerne spiller alltid på sitt eget språk, og forestillingene skal være forståelig for alle til tross for språkbarrierer. Levende musikk og sang er integrert i alle deres arbeider, og er en viktig del i den skapende prosessen av forestillingen. Stilen og formen kompaniet til en hver tid jobber i kommer fra de deltagende utøvernes følelser og ideer rundt prosjektet. Alle prosjektene har som mål å skape forståelse og idéutveksling mellom utøvende teaterarbeidere fra Vest- og Øst-Europa. Dette er NIE på sitt beste en liten historie som males ut med levende musikk og fantastiske skuespillerprestasjoner Idnes, Praha,CZ NIE har siden januar 2001 turnert i 25 land med mer enn 1000 spilte forestillinger. Forestillingene er blant annet sett av mer enn norske elever/studenter gjennom Den kulturelle skolesekken. Forestillingen er støttet av Norsk Kulturråd, The Arts Council of England og er en co-produksjon med Kanonhallen i Oslo og The Lyric Hammersmith Studios i London. Bestillingsinformasjon: Forestillingen er tilgjengelig: Oktober 2010, uke 42 og 43 Varighet: ca. 80 minutter Spillested: Kulturhus Min./max. Elever: Max 80 elever pr. forestilling Forankring i konkrete kompetansemål fra læreplanen: Målgruppe: Videregående opplæring og 3. trinn. Norsk Studieforberedende utdanningsprogram VG 1 og Yrkesforberedende utdanningsprogram VG 2 mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon tolke og reflektere over innhold, form og formmål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og saksprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk 4

5 scenekunst Fort. Kollaps/Everything Falls Apart beskrive estetisk uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde gjøre rede for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangere og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken rolle de spiller i offentligheten beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhegner Studieforberedende utdanningsprogram VG 2 bruke fagkunnskap i egne programfag i foredrag og diskusjoner om skole, samfunn og arbeidsliv analysere tekster i ulike sjangere for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp og verdier de representerer analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier Studieforberedende utdanningsprogram VG 3 analysere og vurdere sammenhengen mellom innhold, virkemidler og hensikt i muntlige sjangere lese og tolke eksperimenterende tekster og bruke disse som utgangspunkt for egen tekstproduksjon vurdere argumentasjon i andres tekster og underbygge egne påstander ved saklig argumentasjon analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett Yrkesfaglig utdanningsprogram påbygging til generell studiekompetanse bruke fagkunnskap i egne programfag, i foredrag og diskusjoner om skole, samfunn og arbeidsliv analysere og vurdere sammenhengen mellom innhold, virkemidler og hensikt i muntlige sjangere lese og tolke eksperimenterende tekster og bruke disse som utgangspunkt for egen tekstproduksjon vurdere argumentasjon i andres tekster og underbygge egne påstander ved saklig argumentasjon analysere og vurdere argumentasjon i, og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier Studieforberedende utdanningsprogram religion, og etikk VG 3 Filosofi, etikk og livssynshumanisme føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål Samfunnsfag Arbeids- og næringsliv definere begrepet levestandar og gjøre greie for årsaker til at levestandaren i Norge har økt, og diskutere om økingen har ført til bedre livskvalitet reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø gjøre greie for årsaker til arbeidsledighet og drøfte måter å redusere arbeidsledigheten på diskutere noen etiske problemstillinger knyttet til arbeidsliv Politikk og demokrati diskutere sammenhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter forklare hva som ligger til grunn for velferdsstaten og vurdere utfordringer som velferdsstaten står overfor 5

6 scenekunst A complete and utter understanding of Homer s original text, great physical movement and the power to hold an audience in the palm of his hand a true craftsman Scotsman Sammen med forestillingen Ifigeneia ønsker Østfold kuturproduksjon å tilby de videregående skolene i regionen to vidt forskjellige tolkninger av Homer, forvandlet gjennom ulike uttrykk innen samtidsteater. Odyssey tar for seg hele historien, mens Verk Produksjoners Ifigeneia fokuserer på en utvalgt del av Illiaden. Vi anbefaler på det sterkeste å se begge forestillingene så de kan brukes til sammenligning i undervisningen. Anmeldelse av forestillingen: Odyssey - med Theatre Ad Infinitum, Norsk Scenekunstbruk London-basert Theatre Ad Infinitums Odyssey er fysisk fortellerteater i verdensklasse. Uten scenografi, rekvisitter, kostymer, eller musikk, bruker skuespiller George Mann sin kropp og stemme til å fortelle hele Odysseen i løpet av 70 minutter. Mann spiller samtlige karakterer og klarer den bragd å gjøre Homers episke dikt lett tilgjengelig og forståelig for alle. Alt foregår på engelsk, men Mann er veldig tydelig i sine mange verbale uttrykk. For eksempel har hver karakter sin egen stemme og fysiske gest som identifiserer dem, og Mann beveger seg sømløst mellom dem i høyt tempo. Mann og regissøren, Israelske Nir Paldi, møtte hverandre som elever på den prestisjetunge L École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq i Paris. Lecoq utviklet metoder for fysisk teater, bevegelse, mime, og maske. Et kjennetegn i hans lære er fokuset på kultivering av individets eget uttrykk. Mann og Paldi s samarbeid er Lecoq på et sjeldent høyt nivå. Østfold kulturproduksjon oppdaget forestillingen på Edinburgh Festival Fringe, regnet som verdens største teaterfestival, hvor Mann vant prisen for årets beste solo forestilling. Odyssey ble spilt til stående applaus fra kulturkontakter og lærere i Østfold under Kreativ Arena oktober The Greek myths may be laden with epic tales of love, death, war and adventure, but they re not always the easiest of things to follow. And one of the most enduring Homer s Odyssey can so easily spiral into a bundle of confusion, with its retrospective action and vast array of characters. However, George Mann of Theatre Ad Infinitum has a performance style so engaging that nothing is lost. Each segment of the plot unfolds with perfect clarity. To each new arrival in the plot Mann ascribes a facial expression or hand gesture so unique that we are left in no doubt as to where he is, who he is, and what he s doing. As the hour passes, the gestures build up into a kind of physical theatre sign language, so that the most fleeting nuance is instantly recognisable to us. Be it the slimy suitors, self-assured but homesick Odysseus, his bold but confused son, Telemachus, or faithful wife, Penelope all pour forth from this talented Lecoq-trained performer. Standing alone on a bare stage, dressed simply in T-shirt and casual trousers, Mann has nothing to hide behind there is no set or fancy lighting; he has just his own pliable body which helps us to build images of Ithica and Calypso s island in our own mind. It s not the biggest of stages in the Pleasance Dome, but even then, Mann hardly uses it. Most of the action takes place within a few square feet, so refined are his movements. Exhibiting all the signs of a true craftsman, Mann doesn t need anything flashy to deliver this one-man show, just a complete and utter understanding of Homer s original text, a love of storytelling, great physical movement and the power to hold and audience in the palm of his hand. The Scotsman 31. august

7 scenekunst Fort. odyssey Bestillingsinformasjon: Forestillingen er tilgjengelig: Februar 2011 Varighet: ca 70 min Spillested: Kulturhus Min./max. Elever: max.135 elever pr. forestilling Forankring i konkrete kompetansemål fra læreplanen: Målgruppe: videregående skole, og 3. trinn Engelsk Studieforberedende utdanningsprogram VG 1 og Yrkesforberedende utdanningsprogram VG 2 Språklæring utnytte og vurdere ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk Kommunikasjon beherske et bredt ordforråd bruke språkets formverk og tekststruktur i skriftlige og muntlige framstillinger forstå lengre framstillinger i skrift og tale om ulike personlige, litterære, tverrfaglige og samfunnsmessige emner trekke ut vesentlige opplysninger fra muntlige og skriftlige tekster og drøfte forfatterens synspunkt og holdninger uttrykke seg skriftlig og muntlig på en nyansert og situasjonstilpasset måte, med flyt, presisjon og sammenheng Kultur, samfunn og litteratur analysere og drøfte en film og et representativt utvalg engelskspråklige litterære tekster fra sjangere dikt, novelle, roman og skuespill Historie Studieforberedende utdanningsprogram VG 2 Historieforståelse og metoder presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket denne personens handlinger Samfunn og mennesker i tid forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst VG 3. Historieforståelse og metoder presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirker denne personens tenkemåter og handlinger undersøke hvordan egne forstillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfattninger om fortiden Påbygging til generell studiekompetanse, VG 3 Historieforståelse og metoder presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirker denne personens tenkemåter og handlinger undersøke hvordan egne forstillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfattninger om fortiden Samfunn og mennesker i tid forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst Norsk Studieforberedende utdanningsprogram, VG 1 og Yrkesforberedende utdanningsprogram, VG 2 beskrive estetisk uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde vurdere fortellermåte og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekst fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land Studieforberedende utdanningsprogram, VG 2 vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier 7 Studieforberedende utdanningsprogram VG 3 sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet Musikk, dans og drama VG1 Drama observere og beskrive eget og andres arbeid og kunne arbeide systematisk med konstruktiv kritikk planlegge, gjennomføre og reflektere overramføringer der ferdigheter i drama inngår Valgfritt program; Bevegelse Grunntrening vise og forklare sammenhenger mellom kropp og bevegelseskvaliteter Utforskning og samhandling utforske forholdet mellom dans, bevegelse og musikk, utvikle rytmisk bevissthet og overføre ulike rytmer til bevegelse anvende ulike inspirasjonskilder som grunnlag for utfoldelse i fysisk uttrykk Yrkesfaglig utdanningsprogram, påbygging til generell studiekompetanse vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier

8 scenekunst Aktuelt antikrigsteater - Klassekampen Danse- og teatersentrums scenekunstpris 2007 Nominert til Hedda prisen 2007 for årets teaterprosjekt. oss, Trojas murer gjenreises, noen bind strykes fra verdenslitteraturen og Agamemnon griper godslig etter konas kjoleliv. Så går den grufulle konklusjonen opp for oss: Det hadde antakelig ikke spilt noen rolle. For krigen vil følge sin egen logikk, uavhengig av motivene vi velger å gi den. Jon Refsdal Moe, Morgenbladet, Først og fremst legges altså det kritiske blikket mot krigens vanvidd. Med en nedtonet vaudevilleaktig og episk spillestil rekonstruerer tragiske klovner hendelsene i Aulis. Og de gjør det i en satirisk og trashy atmosfære. Ifigeneia Verk produksjoner, Norsk Scenekunstbruk Ifigeneia er en farselignende politisk satire som tar utgangspunkt i Euripides Ifigeneia i Aulis, der Agamemnon ofrer sin datter for å få vind i seilene slik at hellenerne kan seile til Troja. Utdrag av Morgenbladets anmeldelse: Krigens absurde økonomi. I havnebyen Aulis ligger den greske flåten værfast langs sjøveien til Troja. Prins Paris har røvet den skjønne Helena, og hellenerne skal ut og ta hevn. Trojanerkrigen er ved å bryte ut, og vestens litterære arv likeså. Men først av alt skal en byttehandel finne sted. En jomfru for prisen av en jomfru: den skjønne Helena for den unge Ifigeneia. Skal grekerne sikres en god vind til Troja, fønikerne slaktes og Helena bringes tilbake til Hellas, må Agamemnons datter først legge hodet på blokken. Det har nemlig gudinnen sagt. Og gudinner kan som kjent være ganske slu. Her begynner den europeiske kultur. Med bruderov, barnemord og en skitten transaksjon. Uten denne handelen, ingen Illiade, slett ingen Odyssé, og et betraktelig mindre antall klassiske tragedier. Store ting står derfor på spill når en nordmann ubeskjedent tråkker inn i verdensarven med spørsmålet: Hva om Helena ikke var bortført? Hva om hun aldri var i Troja? Lett pedagogisk gjengitt: Hva skjer med krigen når den mister sitt motiv? Historien raser sammen foran Verk produksjoner liker å stille spørsmål. Ved verden, og ved teatret. Det er deres Ifigeneia preget av. Finn Iunker har skrevet stykket, og Verk har særlig latt seg rive med av dramatikerens harselering med noen av verdenshistoriens største litterære helter og heltinner. Samtidig identifiserer de seg med Iunkers lek med teatret som kunstform. Sammen med forestillingen Odyssey ønsker Østfold kuturproduksjon å tilby de videregående skolene i regionen to vidt forskjellige tolkninger av Homer, forvandlet gjennom ulike uttrykk innen samtidsteater. Odyssey tar for seg hele historien, mens Verk Produksjoners Ifigeneia fokuserer på en utvalgt del av Illiaden. Vi anbefaler på det sterkeste å se begge forestillingene så de kan brukes til sammenligning i undervisningen. Bestillingsinformasjon: Forestillingen er tilgjengelig: mars 2011 Varighet: ca. 80 min Spillested: Kulturhus Min./max. Elever: max. 200 elever pr. forestilling Forankring i konkrete kompetansemål fra læreplanen: Målgruppe: videregående opplæring og 3.trinn Norsk Studieforberedende utdanningsprogram VG 1 og Yrkesfaglig utdanningsprogram VG 2 mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører bruke relevante og saklige argumenter og vise åpenhet for andres argumentasjon tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formmål beskrive estetisk uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde 8

9 scenekunst Fort. ifigeneia vurdere fortellermåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land Studieforberedende utdanningsprogram VG 2 analysere tekster i ulike sjangere for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp og verdier de representerer bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tider vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier Studieforberedende utdanningsprogram VG 3 analysere og vurdere sammenhengen mellom innhold, virkemidler og hensikt i muntlige sjangere sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet gjøre rede for forholdet mellom muntlig og skriftlig språk og for særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter Yrkesfaglig utdanningsprogram, påbygging. analysere og vurdere sammenhengen mellom innhold, virkemidler og hensikt i muntlige sjangere vurdere argumentasjon i andres tekster og underbygge egne påstander ved saklig argumentasjon Eleven skal kunne. vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet drøfte fellesskap og mangfold, kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et bredt utvalg av norske og utenlandske samtidstekster i ulike sjangere Historie Studieforberedende utdanningsprogram VG 2 Historieforståelse og metoder presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket denne personens handlinger Samfunn og mennesker i tid sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst Studieforberedende utdanningsprogram VG 3 Historieforståelse og metoder presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirker denne personens tenkemåte og handlinger utforske ulike korte historiske framstillinger av en og samme hendelse, og diskutere forfatterens innfallsvinkler og spørsmålsstilling drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger Påbygging til generell studiekompetanse VG 3 Historieforståelse og metoder presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger utforske ulike korte historiske framstillinger av en og samme hendelse, og diskutere forfatterens innfallsvinkler og spørsmålsstilling drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger Samfunn og mennesker i tid sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for moderne politikk, arkitektur eller annen kunst Programområde: Språk, samfunn og økonomi VG 2 Kommunikasjon og kultur 1 Kultur- og kommunikasjonsteori diskutere forholdet mellom kultur, individ og samfunn med utgangspunkt i konkrete ytringer Tekst vurdere egne og andres tekster ved hjelp av teori om språk og tekst Kommunikasjon drøfte hvordan kommunikasjon påvirkes av sosiale faktorer som makt, kjønn, alder og sosial og økonomisk bakgrunn Kommunikasjon og kultur 2 Kultur- og kommunikasjonsteori gjøre rede for ulike teorier om forholdet mellom kultur og tekst Tekst tolke tekster fra et bredt spekter av epoker og kulturer gjøre rede for samspillet mellom ulike uttrykksformer som språk, bilde, musikk og grafikk i sammensatte tekster fra ulike medier Kommunikasjon og kultur 3 Kultur- og kommunikasjonsteori Eleven skal kunne. gjøre rede for ulike teorier om forholdet mellom kultur og kommunikasjon analysere og drøfte hvordan kommunikasjon påvirkes av sosiale faktorer Kommunikasjon velge ut egnede analysemetoder fra ulike kommunikasjonsteorier og bruke dem på forskjellige typer kommunikasjon gjøre rede for samspillet mellom språklige og ikke-språklige uttrykksformer i ulike kommunikasjonsprosesser analysere språklige mønstre og samtaleformer i kommunikative aktiviteter i ulike situasjoner Medier og kommunikasjon VG 1 Mediekommunikasjon gjøre rede for kjennetegn ved dramaturgi og ulike fortellerteknikker innenfor sentrale sjangere innen tekst-, bilde og lydmediene eller en kombinasjon av dem drøfte hvordan mediene kan påvirke menneskers oppfatning av individ og samfunn og forholdet mellom majoritetsbefolkningen og minoritetsgrupper Mediedesign og medieuttrykk drøfte sammenhengen mellom innhold, struktur og kommunikasjon i egne og andres medieprodukter VG 2 Mediekommunikasjon bruke ulike kommunikasjonsmodeller for å analysere egne og andres medieprodukter drøfte forhold som fremmer eller hemmer kommunikasjon analysere bruk av kilder innen ulike medier og i egne produkter, og selv utøve kildekritikk analysere ulike medieprodukter med henblikk på tekst, bilde og lyd i mediehistorien Medieproduksjon bruke grunnleggende fagterminologi og forklare ulike medietypers produksjonsforløp fra ide til ferdig produkt Musikk, dans og drama VG 1 Drama observere og beskrive eget og andres arbeid og kunne arbeide systematisk med konstruktiv kritikk planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i drama inngår Teater i perspektiv VG 2 Teaterteori og analyse 1 presentere en analyse av et skuespill ved hjelp av teaterteoretiske begreper analysere og tolke forestillinger og skrive anmeldelser Teaterteori og analyse 2 analysere forestillinger i et sosialt og kulturelt perspektiv 9

10 Visuell kunst Bestillingsinformasjon: Forestillingen er tilgjengelig: November /desember 2010 Varighet: ca. 60 minutter Spillested: Byhallen i tilknytning til rådhuset i Fredrikstad NB! Østfold kulturproduksjon organiserer busser til elevene, og dekker utgiftene. Min./max. Elever: Elevene må deles inn i grupper på 30 stk. pr. formidlingsrunde Forankring i konkrete kompetansemål fra læreplanen: Målgruppe: Videregående opplæring og 3. trinn Norwegian Wood med formidler fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Norwegian Wood -både et prosjekt og en utstilling. Norge har en rik tradisjon for å bygge i tre, og Stavanger er med sine 8000 trehus Europas største trehusby. Dette er utgangspunktet for Norwegian Wood, som var et av hovedprosjektene i Stavanger2008 europeisk kulturhovedstad. Målet for Norwegian Wood er å videreutvikle trehustradisjonen ved å realisere byggeprosjekter med nyskapende, fremtidsrettet og miljøvennlig trearkitektur. Norwegian Wood -prosjektet og utstillingen er den største satsningen på miljøvennlig trearkitektur i Norge noen gang, og har fungert som laboratorium og læringsarena for de involverte arkitekter, rådgivere, utbyggere, entreprenører, trenæringen, håndverkere og norske kommuner. Det er altså ikke bare skoleelever som kan lære noe av utstillingen den representerer ny kunnskap for alle. Utstillingen finner sted i byhallen i tilknytning til rådhuset i Fredrikstad, og viser 10 forskjellige byggeprosjekter. Utstillingen følger prosjektene gjennom prosessen fra idé til bygg, og er organisert i fire nivåer. Nivå 1: Her presenteres prosjektenes utgangspunkt, ideer, skisser og konsept som ligger forut for de 10 byggeprosjektenes videre utforming og utvikling. Nivå 2: Her presenteres kvalitetskriteriene som byggeprosjektene i Norwegian Wood er underlagt. De fire kvalitetskriteriene: treteknikk, miljøvennlige materialer, energieffektivitet og universell utforming tematiseres ved hvert sitt fargekodede bord i byhallen. Nivå 3: Her presenteres prosjektene som produkt. Byggeprosjektene har nå tatt form og vi ser hvordan kravet til kvalitetskriteriene er løst. Nivå 4: Her presenteres ferdigstilte byggeprosjekter i sin kontekst. Fem prosjekter som ble ferdigstilt i 2008 presenteres via store fotografier. Studiespesialiserende med formgiving Design og arkitektur 1 Produktutvikling og materiale bruke harde, plastiske og tekstile materiale i produktutvikling gjere greie for omsyn til miljø, ressursar og forbruk i arbeid med design og arkitektur presentere og vurdere form, farge, funksjon og materiale i eige arbeid Formkultur gjere greie for hovudtrekka i utviklinga av viktige formtradisjonar i norsk formkultur og samisk duodji og kva innverknad dei har o på moderne design karakterisere særtrekk ved byggeskikk og handverk- og husflidstradisjon i regionen gjere greie for materialbruk, formspråk og funksjon i formkultur frå ulike samfunn og kulturar og sette det inn i ein kulturell samanheng Design og arkitektur 2 Produktutvikling og materiale gjere greie for og vurdere informasjonsdesign i offentlig rom Formkultur gje døme på kulturpåverknad i arkitektur, byggeskikk og kulturlandskap fram til 1600-talet beskrive klede og andre bruksgjenstander fram til talet beskrive sentrale materiale og teknikkar i klede, brukasgjenstandar, design og arkitektur fram til 1600-talet Design og arkitektur 3 Produktutvikling og materiale eksperimentere med ulike materiale i produktutviklinga forklare enkle prinsipp for bygningskonstruksjon og eigenskapane til dei viktigaste materiala gjere greie for korleis menneskelege mål, materiale, landskap og klima bestemmer forma på bygningar og plasseringa deira Teikning, konstruksjon og modellar prøve ut enkle prinsipp for dimensjonering, konstruksjonar og eigenskapane til materiala Yrkesfaglig utdanningsprogram VG 1 - Design og håndverk Kvalitet og dokumentasjon reflektere over og vurdere eget og andres arbeid som grunnlag for å tolke trender og finne fram til egne utviklingsbehov beskrive kultur- og håndverktradisjoner, organisering og særpreg i noen yrker innen design og håndverk VG 1 - Bygg- og anleggsteknikk Produksjon velge, bruke og bearbeide materialer som benyttes i enkle konstruksjoner innenfor bygg- og anleggsteknikk beskrive egenskaper og bruksområder til materialene som brukes i en arbeidsoppgave og beskrive alternative materialvalg Tegning og bransjelære lese, forstå og følge enkle tegninger som skal brukes i produksjon og vedlikeholdsoppgaver innen bygg- og anleggsteknikk lese og anvende beskrivelser som er relevante for utføring av eget arbeid VG 2 - Industriell møbelproduksjon Produktutvikling og produksjon skissere og utforme produkt i tråd med trendar og ved hjelp av kreative metodar og teknikkar velje eigna materialer til framstilling av møbelprodukt Materialer og teknikkar beskrive eigenskapar og bruksområde for ulke materiale forklare samanhengane mellom val av teknikkar, materiale og produkteigenskapar, og gjere greie for utviklinga i norsk møbelproduksjon forklare korleis kostnader blir påverka av dei val ein gjer av teknikkar, materiale og samanføyningar 10

11 Visuell kunst Fort. norwegian wood VG 2 - Byggteknikk Produksjon velge ut, bruke og bearbeide materialer tilpasset arbeidsoppgaver lese og bruke tegninger og beskrivelser Bransjelære gjøre rede for fagenes historiske utvikling og diskutere deres betydning i et samfunnsperspektiv VG 2 - Treteknikk Produksjon lage ulike typer trevareprodukter til bygg etter tegninger og beskrivelser overflatebehandle trevareprodukter og gjøre rede for ulike trebeskyttelsesmetoder sette sammen deler til produkter ut fra tegninger og beskrivelser, og gjøre rede for metoder og prinsipper for sammensetting Bransjelære gjøre rede for fagenes historiske utvikling og diskutere deres betydning i samfunnsperspektiv diskutere hva skogen betyr som ressurs og råstoffkilde gjøre rede for egenskaper ved og bruksområder for trematerialer og andre relevante materialer drøfte sammenhenger mellom ide, design og produksjonsteknikk bruke tegninger i planlegging og produksjon gjøre rede for sentrale miljø- og kvalitetsstandarder innen treteknikk Fellesfag Historie Kompetansemål etter VG 2 i studieforberedende utdanningsprogram og VG 3 påbygging til generell studiekompetanse Samfunn og mennesker i tid forklare hvordan naturressurser og teknologisk utvikling har vært med på å forme tidlige samfunn Gjennomgående fag Norsk Kompetansemål etter - VG 1 studieforberedende utdanningsprogram og - VG 2 yrkesforberedende utdanningsprogram mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktører og tilhørere bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon - VG 2 studieforberedende utdanningsprogram bruke fagkunnskap i egne programfag i foredrag og diskusjoner om skole, samfunn og arbeidsliv Yrkesfaglig utdanningsprogram, VG 3 påbygning til generell studiekompetanse bruke fagkunnskap i egne programfag i foredrag og diskusjoner om skole, samfunn og arbeidsliv 11

12 Visuell kunst Tegneserieworkshop med Flu Hartberg og Geir Moen Tegneserieworkshopen er en underholdende innføring i hvordan man lager sin helt egen tegneserie, formidlet av profesjonelle tegnere. Å lage tegneserier handler om å formidle ideér, historier, tanker, fantasi, humor og alvor i et medium der du som står bak har full kontroll over resultatet. Tegneserier er et unikt medium, og kan innebefatte alle slags sjangere og stiluttrykk. Felles for mediet tegneserier er at det er kort vei fra idé til ferdig produkt, og derfor kan regnes som en nokså ærlig uttrykksmåte. Vi viser på våre workshops veien fra å utvikle ideer og tegneglede til en ferdig historie som engasjerer leseren. Vi legger vekt på noen elementer vi synes er viktige innenfor serier: ideutvikling, seriefigurer, skisser, kommunikasjon med leseren, samt det tekniske hva gjelder tegning og ferdig utforming. Det overordnede målet med vår workshop er å tydeliggjøre for deltagerne hvilke valg man må ta, og hvilke metoder som kan være nyttige på veien mot en ferdig tegneserie. Vi håper å åpne dører i deltagernes fantasifulle hjerner og gi dem inspirasjon til hvordan de selv kan utvikle egne ideer og tegneseriekonsepter. Dette vil vi prøve å oppnå ved felles idemyldring og lek, åpne samtaler og selvsagt tegning. 12 Om formidlerne: Geir Moen har blant annet laget tegneserieboken De fire store - Når de døde vågner i 2007 en fantasifull actionhistorie der Ibsen, Kjelland, Bjørnson og Lie opererer som kamplystne spenningshelter. De fire store fikk kulturdepartementets tegneseriepris i Moen er også en velbrukt illustratør og storyboard tegner for bl.a. norske reklamebyråer. Flu Hartberg har gitt ut tegneseriehefter siden ungdomsskolealder, og har etter hvert fått en solid posisjon innenfor både kommersielle tegneserier og mer alternative og kunstnerorienterte retninger. Han debuterte offisielt med heftene Hygiene 1 og 2 på Jippi forlag, og fikk mye oppmerksomhet for sin oppvekstskildring English Conversation i Hartberg står også bak tegneseriestripen Fagprat som har gått periodevis i Dagbladet. Han har tegnet serier for utgivelser som Ernie, Bizarro, Gorilla, Forresten og Propell, og er dessuten tilknyttet tegneserie/kunstkollektivet Dongery som har gitt ut omlag 80 fanziner (mindre seriehefter). Bestillingsinformasjon: Forestillingen er tilgjengelig: November 2010 Varighet: ca. 5 skoletimer Spillested: På skolene, i klasserom med projektor Min./max. Elever: Max én klasse av gangen Forankring i konkrete kompetansemål fra læreplanen: Målgruppe: Videregående opplæring 1., 2. og 3. trinn Norsk Studieforberedende utdanningsprogram VG 1 og Yrkesforberedende utdanningsprogram VG 2 mestre ulike roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører bruke relevante og saklige argumenter og vise åpenhet for andres argumentasjon gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving, i skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk mestre ulike skriveroller som finnes i skolens offentlighet og i samfunnsog arbeidsliv skrive tekster i ulike kreative sjangere bruke datateknologi til å arkivere og systematisere tekster

13 Visuell kunst Fort. tegneserieworkshop kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk, og design og vise sammenheng mellom innhold, form og formmål bruke digitale verktøy til presentasjon av egne tekster vurdere fortellermåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster og sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land gjøre rede for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangere og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken rolle de spiller i offentligheten beskrive og vurdere hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sammenhenger Studieforberedende utdanning VG 2 bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tider vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier Studieforberedende utdanningsprogram VG 3 bruke bibliotekets sentrale databaser og andre faglige kilder, både tradisjonelle og elektroniske, i eget arbeid Yrkesfaglig utdanning påbygging lese og tolke eksperimenterende og modernistiske tekster og kunne bruke disse som utgangspunkt for egen tekstproduksjon vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier bruke bibliotekets sentrale databaser og andre faglige kilder, både tradisjonelle og elektroniske, i eget arbeid Studiespesialiserende med formgiving Visuelle kunstfag 1 Teikning og farge bruke ulike teiknereiskapar, materiale og teknikkar i arbeid med frihandsteikning bruke proporsjonar i arbeid med portrett, naturformer og gjenstander bruke komposisjonsprinsipp for å visualisere inntrykk, idear og bodskapar bruke farge, valør og perspektiv for å oppnå illusjon av rom bruke ulike reiskapar og teknikkar for å få fram tekstur, rom, lys og skugge Visuelle kunstfag 2 Teikning og farge forklare symbolverdien til fargar i ulike samanhengar komponere eigne uttrykk med utgangspunkt i sentrale komposisjonsprinsipp bruke fotografi og informasjonsteknologi som utgansgpunkt for registrering, ideskisser og biletnotat Visuelle kunstfag 3. Teikning og farge bruke og vurdere lys, fargesamansetjingar og fargeverknader i eige arbeid Form og materialer gjere greie for det gylne snitt og bruke det i eige arbeid Yrkesfaglig utdanning Medier og kommunikasjon VG 1 Mediekommunikasjon gjøre rede for enkle kommunikasjonsmodeller formidle budskap tilpasset forskjellige målgrupper Mediedesign og medieuttrykk bruke aktuelle teknikker for ideskaping og ideutvikling innen tekst, lyd og bilde eller kombinasjoner av dem bruke skisseteknikk til å visualisere ideer formidle et budskap ved bruk av balanse, bevegelse, kontrast, rytme og framheving bruke dramaturgi og fortellerteknikk i egne medieproduksjoner beskrive og bruke form- og fargekontraster vbruke prinsipper for utsnitt og perspektiv i komposisjon av bilder 13 - VG 2 Mediekommunikasjon bruke ulike kommunikasjonsmodeller for å analysere egne og andres medieprodukter drøfte forhold som fremmer eller hemmer kommunikasjon bruke ulike former for fortellerteknikk og dramaturgi i egne tekst-, bilde- og lydproduksjoner og kombinasjoner av disse, og begrunne valgene drøfte mediepåvirkning og medievaner i forhold til individ og samfunn analysere ulike medieprodukter med henblikk på tekst, bilde og lyd i mediehistorien Mediedesign og medieuttrykk bruke komposisjonsprinsipper innen tekst, bilde og lyd og drøfte hvordan de ulike elementene påvirker hverandre bruke typografi i elektroniske og trykte medier tilpasset budskap, uttrykk og medievalg bruke form og farge som virkemidler i egne produksjoner og vurdere virkemidlene Medieproduksjon planlegge, gjennomføre og vurdere produksjoner i tekst, bilde, lyd og kombinasjoner av disse i ulike formater og til ulike medier bruke grunnleggende fagterminologi og forklare ulike medietypers produksjonsforløp fra idé til ferdig produkt Studiespesialiserende utdanning Språk, samfunnsfag og økonomi VG 2 Kommunikasjon og kultur 1 Tekst analysere teksters kommunikative funksjoner skape egne tekster tilpasset ulike kommunikasjonsituasjoner vurdere egne og andres tekster ved hjelp av teori om språk og tekst Kommunikasjon drøfte hvordan kommunikasjon påvirkes av sosiale faktorer, som makt, kjønn, alder og sosial og økonomisk bakgrunn gjøre rede for hvordan ulike medier skaper ulike forutsetninger for kommunikasjon analysere forholdet mellom en konkret kommunikativ aktivitet, situasjonen den foregår i, og de kulturelle og samfunnsmessige rammene for aktiviteten vurdere kommunikative aspekt ved egne og andres presentasjoner og gi konstruktiv tilbakemelding til andre Kommunikasjon og kultur 2 Tekst gjøre rede for samspillet mellom ulike uttrykksformer, som språk, bilde, musikk og grafikk i sammensatte tekster fra ulike medier gjennomføre et selvvalgt skriftlig fordypningsarbeid i analyse av tekst og presentere det for et publikum Kommunikasjon og kultur 3 Kommunikasjon gjøre rede for samspillet mellom språklige og ikke-språklige uttrykksformer i ulike kommunikasjonsprosesser gi eksempler på og drøfte ulike mediers muligheter og begrensinger for ulike former for kommunikasjon analysere språklige mønstre og samtaleformer i kommunikative aktiviteter i ulike situasjoner

14 MUSIKK årsjubileum for Django Reinhardt Bestillingsinformasjon: Forestillingen er tilgjengelig: November 2010, uke 46 Varighet: ca. 45 minutter Spillested: På skolen, i aula eller gymsal Min./max. Elever: max. 200 elever pr. forestilling Forankring i konkrete kompetansemål fra læreplanen: Målgruppe: videregående opplæring 1., 2. og 3. trinn HOT CLUB DE NORVEGE Med: Jon Larsen (guitar), Finn Hauge (violin and harmonica), Per Frydenlund (guitar) and Svein Aarbostad (bass). Hot Club De Norvège er kjent for sin smittende spilleglede og virtuose strengemusikk. De er kjent for de fleste fra radio og TV, og har vært kontinuerlig på veien siden 70-tallet. De regnes internasjonalt blant de fremste i sin stilart. Med utgangspunkt i musikken til den legendariske sigøynergitaristen Django Reinhardt har de i dag kommet frem til sitt eget uttrykk, og en unik sound. De turnerer over hele kloden, og har samarbeidet med alle de store innen genren, fra Robert Normann til Jimmy Rosenberg, foruten artister som Vertavokvartetten, Nigel Kennedy, Lillebjørn Nilsen, og Ola Kvernberg. Glem ikke hva vi fikk av Django Reinhardt synger Tanta til Beate men hva var det egentlig? Mens verden for øvrig har beveget seg gjennom ti århundrer, har sigøynerkulturen på et forunderlig vis bevart sin egenart og sitt fundament uforandret. Gjennom tid og Rom. Omtrent på samme måte som jazzen ble utviklet av de undertrykte fargede i USA, har sigøynerjazzen gitt stemme til en minoritet i Europa i en presset situasjon. Selv kaller de seg Rom, som betyr menneske. Som en nomadisk tidsboble har disse få beveget seg rundt på kloden og vært en betydelig kulturell faktor. I dette miljøet var den franske gitaristen Jean Baptiste Django Reinhardt en av de mest sentrale skikkelsene innefor musikken. I år (2010) ville Reinhardt fylt 100 år, og derfor er det spesielt hyggelig å kunne tilby Hot Club De Norvège som fører Djangos tradisjoner videre til unge mennesker i Østfold. Norsk VG 1 studieforberedende utdanning og VG 2 yrkesfaglig utdanning. tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formmål gjøre rede for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangere og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilke rolle de spiller i offentligheten VG 2 studieforberedende utdanning forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste århundrene VG 3 studieforberedende utdanning. gjennomføre arbeid med en selvvalgt fordypningsoppgave og utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne Påbygging til generell studiekompetanse forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste århundrene gjennomføre arbeid med en selvvalgt fordypningsoppgave og utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne Samfunnsfag VG 1 og VG 2 i videregående opplæring. Individ og samfunn definere sentrale omgrep knytta til sosialisering og bruke dei til å undersøkje trekk ved sosialiseringa av ungdom i Norge forklare kvifor kjønnsrollene varierer mellom samfunn og kulturar og diskutere kvifor kjønnsrollene endrar seg over tid Kultur definere omgrepet kultur og gje døme på at kultur varierer frå stad til stad og endrar seg over tid Historie, VG 3 studieforberedende utdanning og påbygging til generell studiekompetanse Samfunn og mennesker i tid gi eksempler på hvordan forskjellige uttrykk innenfor musikk, arkitektur eller bildekunst i en tidsperiode kan sees i sammenheng med utviklingen på andre samfunnsområder Musikk, dans og drama. VG 1 Programområde for musikk. planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i sang inngår 14

15 MUSIKK Fort. hot club de norwege Valgfrie programfag - Lytting Musikkforståelse Eleven skal kunne. bruke grunnleggende lytteteknikker beskrive og reflektere over egen opplevelse av musikk beskrive og reflektere over ulike musikalske uttrykk Musikkens elementer Eleven skal kunne. gjenkjenne og beskrive musikkens elementer med utgangspunkt i klingende musikk og enkle notebilder Musikk fordypning 1 og 2 Gehørtrening memorere og gjengi enkle musikalske forløp i sang eller joik*, spill og skrift. *er kun i musikk fordypning 1 Musikk i perspektiv 1 Lyttetrening beskrive og reflektere over egen opplevelse av musikk fra ulike sjangere og epoker beherske ulike lytteteknikker identifisere og beskrive musikkens elementer med utgangspunkt i eksempler fra musikkhistorien, auditivt og ved hjelp av notebilde gjenkjenne sentrale instrumenter og besetningstyper i forskjellige musikalske sjangrer og epoker Musikk i perspektiv 2 Musikkhistorie beskrive hovedlinjene i musikkhistorien fra 1900 fram til i dag, med vekt på norsk og europeisk kunstmusikk, samisk musikk, norsk folkemusikk og rytmisk musikk drøfte karakteristiske trekk og stilistiske virkemidler i musikk gjenkjenne og beskrive sentrale sjangere, former og besetninger i musikk fra 1900 og fram til i dag dokumentere kunnskap om sentrale komponister, stilskapere, utøvere og et utvalg verk fra 1900 og fram til i dag sette musikk fra 1900 og fram til i dag inn i en politisk, økonomisk, sosial og kulturell kontekst 15

16 MUSIKK Bestillingsinformasjon: Forestillingen er tilgjengelig: Mars 2011 Varighet: ca. 45 minutter Spillested: På skolen, i aula eller gymsal Min./max. Elever: max. 200 elever pr. forestilling Forankring i konkrete kompetansemål fra læreplanen: Målgruppe: Videregående opplæring og 3. trinn KARUZELA - Polska po norwesku Polsk kunst og kultur er lite kjent i Norge selv om landene ligger nære hverandre og ca polakker oppholder seg i dag i Norge. Sang, musikk og kunst har vært formidler av identitet og kultur, og vise- og populærmusikken er preget av kvalitet, dybde og poetisk innhold. De fleste sangene i Karuzela har tekst av Agnieszka Osiecka ( ), en poet og journalist, som har skrevet 2000 sangtekster og har oppnådd status som ikon i Polen. Innholdet i sangene er inntrengende og sirkler rundt kjærlighet, men har alltid andre ærend og ofte overraskende sluttpoeng som bringer tekstene inn i andre, store rom. Generasjonen som vokser opp i Polen etter murens fall gjenoppdager disse sangene nå, og leter i dem for å finne sin egen vei framover etter en periode i Polen med fascinasjon for USA og Vesten. Et stjernelag av norske og polske musikere med røtter i både vise-, kabaret- og jazztradisjonen, vil skape et unikt lydbilde rundt tekstene til Osiecka. De tre vokalistene fremfører sangene sett fra hvert sin kulturelle bakgrunn og musikalske ståsted; fra polsk jazztradisjon, via visesang til vestlig kunstmusikk. Jørn Simen Øverlis norske oversettelser vitner om en lang kjærlighet for den polske sangtradisjonen, og gir oss innblikk i et musikalsk og tekstlig univers som til nå har vært ukjent for oss i Norge. Karuzela er et samarbeidsprosjekt mellom Josefines Visescene, Rikskonsertene, Okularnicy og det Polske Kulturdepartement. Karuzela turnerer 2010 i Polen og gjør våren 2011 en landsomfattende kulturhusturne i Norge. Endringer i besetning kan forekomme. Tora Augestad - vokal Joanna Lewandowska - vokal Jørn Simen Øverli - vokal Grzech Piotrowski - saksofon og duduk Espen Leite Skarpengland - akkordeon Pål Hausken - trommer Norsk VG 1 studieforberedende utdanning og VG 2 yrkesforberedende utdanning tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formmål gjøre rede for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangere og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken rolle de spiller i offentligheten VG 2 studieforberedende utdanning Eleven skal kunne forklare hvordan kultur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste århundrene VG 3 studieforberedende utdanning gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave og utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne Påbygging til generell studiekompetanse forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste århundrene gjennomføre arbeidet med en selvvalgt fordypningsoppgave og utforme den som en muntlig, skriftlig eller sammensatt tekst med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne Samfunnsfag, VG 1 og 2 Kultur definere omgrepet kultur og gje døme på at kultur varierer frå stad til stad og endrar seg over tid beskrive hovedtrekk ved kulturen til nokre minoritetar i Norge og drøfte utfordringar i fleirkulturelle samfunn forklare kvifor fordommar oppstår og diskutere korleis framandfrykt og rasisme kan motarbeidest Internasjonale forhold gje døme på internasjonalt samarbeid og beskrive Norge som internasjonal aktør Historie VG 3 studieforberedende utdanning og påbygging til generell studiekompetanse Samfunn og mennesker i tid gi eksempler på hvordan uttrykk innenfor musikk, arkitektur eller bildekunst i en tidsperiode kan sees i sammenheng med utviklingen på andre samfunnsområder Musikk, dans og drama VG 1 Musikk planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i sang inngår Valgfritt programfag: - Lytting Musikkforståelse bruke grunnleggende lytteteknikker beskrive og reflektere over egen opplevelse av musikk beskrive og reflektere over ulike musikalske uttrykk Musikkens elementer gjenkjenne og beskrive musikkens grunnleggende elementer med utgangspunkt i klingende musikk og enkle notebilder 16

17 MUSIKK Fort. karuzela Musikk VG 2 og 3 Felles programfag musikk i perspektiv 1 Lyttetrening beskrive og reflektere over egen opplevelse av musikk fra ulike sjangrer og epoker beherske ulike lytteteknikker identifisere og beskrive musikkens elementer med utgangspunkt i eksempler fra musikkhistorien, auditivt og ved hjelp av notebilde gjenkjenne sentrale instrumenter og besetningstyper i forskjellige musikalske sjangrer og epoker - Musikk i perspektiv 2 Musikkhistorie beskrive hovedlinjene i musikkhistorien fra 1900 fram til i dag, med vekt på norsk og europeisk kunstmusikk, samisk musikk, norsk folkemusikk og rytmisk musikk drøfte karakteristiske trekk og stilistiske virkemidler i musikk gjenkjenne og beskrive sentrale sjangrer, former og besetninger i musikk fra 1900 og fram til i dag sette musikk fra 1900 og fram til i dag inn i en politisk, økonomisk, sosial og kulturell kontekst Valgfritt programfag - musikk fordypning 1 og 2 Gehørtrening memorere og gjengi enkle musikalske forløp i sang eller joik*, spill og skrift. *er kun i musikk fordypning 1 17

18 FILM 2023 Med regissor og forfatter Harald Fossen Harald Fossen Året er Norge leger sine sår etter uro og terror. Sven sørger over tapet av sin kjæreste Eva. Myndighetene ser ham som en trussel og planter en mekanisk parasitt inn i hodet hans. Den skal slette alle hans minner om Eva. Som den oppnevnte terapeuten sier til ham: De som holder sine sår åpne pønsker på hevn. Denne filosofiske setningen danner grunnlaget for handlingen til science fiction-filmen Novellefilmen 2023 viser et bilde av et fremtidig Norge vi ikke er vant til å se på film. Rammen er en sortmalt fremtidsdystopi. Samtidig forteller Fossen en komplisert kjærlighetshistorie. Det veksler hele tiden mellom drøm og virkelighet, subjektivitet og objektivitet. I denne relativt kompliserte fortellingen er det spørsmålene du sitter igjen med etterpå som er filmens virkelige utfordring. Før filmvisningen: Klassisk fortellende film ( Hollywoodfilm ) har en sterkt standardisert dramaturgi, 2023 avviker på en del områder fra en slik oppskrift. Fossen har gjort konkrete valg om hvor mye, eller lite, informasjon tilskueren skal få om den overordnede historien. Det vil bli gitt en kort introduksjon i vignett, anslag, fordypning/konfliktopptrapping, klimaks, konfliktløsning og uttoning. Her vil Fossen også se på hva som skjer når man avviker fra formelen. Etter filmvisningen: Tematikken i filmen omkranser et samfunn hvor overvåkning av befolkningen er en tvungen del av hverdagen. Denne tematikken er særlig relevant for unge mennesker som kontinuerlig benytter seg av moderne teknologi for å kommunisere. Hva om noen overvåker dine sosiale medier: facebook, , sms, telefon, blogg etc.? Bestillingsinformasjon: Forestillingen er tilgjengelig: Februar 2011 Varighet: ca. to skoletimer, hvorav filmen varer 30 minutter Spillested: På skolen, i klasserom med lerret og projektor Min./max. Elever: Én klasse av gangen Forankring i konkrete kompetansemål fra læreplanen: Målgruppe: Videregående opplæring 1., 2. og 3. trinn. Norsk VG 1 studieforberedende utdanningsprogram og VG 2 yrkesforberedende utdanningsprogram mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner og vise åpenhet for andres argumentasjon mestre ulike skriveroller som finnes i skolens offentlighet og i samfunnsog arbeidsliv bruke datateknologi til å arkivere og systematisere tekster tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formmål beskrive estetisk uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde gjøre rede for mangfoldet av muntlige, skriftlige og sammensatte sjangere og medier i det norske samfunnet i dag, og hvilken rolle de spiller i offentligheten VG 2 studieforberedende utdanningsprogram analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og internett vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier 18

19 FILM Fort VG 3 studieforberedende utdanningsprogram Muntlig tekster analysere og vurdere sammenhengen mellom innhold, virkemidler og hensikt i muntlige sjangere vurdere argumentasjon i andres tekster og underbygge egne påstander ved saklig argumentasjon analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og internett ved hjelp av begreper fra retorikken Påbygging til generell studiekompetanse Muntlig tekster analysere og vurdere sammenhengen mellom innhold, virkemidler og hensikt i muntlige sjangere vurdere argumentasjon i andres tekster og underbygge egne påstander ved saklig argumentasjon analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og internett ved hjelp av begreper fra retorikken Medier og kommunikasjon VG 1. Mediekommunikasjon utøve enkel analyse og kildekritikk innen ulike sjangrer og formater i radio, bilde, avis, film, fjernsyn og multimedier drøfte medienes produkter i lys av regelverk og etiske normer som regulerer medie- og kommunikasjonsvirksomheten Mediedesign og medieuttrykk drøfte sammenhengen mellom innhold, struktur og kommunikasjon i eget og andres medieprodukt VG 2. Mediekommunikasjon bruke ulike kommunikasjonsmodeller for å analysere egne og andres medieprodukter drøfte forhold som fremmer eller hemmer kommunikasjon drøfte mediepåvirkning og medievaner i forhold til individ og samfunn analysere ulike medieprodukter med henblikk på tekst, bilde og lyd i mediehistorien Programområde: Språk, samfunnsfag og økonomi, VG 2 Valgfritt program; kommunikasjon og kultur 1 Tekst analysere teksters kommunikative funksjoner Kommunikasjon gjøre rede for hvordan ulike medier skaper ulike forutsetninger for kommunikasjon Kommunikasjon og kultur 2. Tekst drøfte forholdet mellom tekst og virkelighet i fiksjonstekster og sakprosatekster gjøre rede for samspill mellom ulike uttrykksformer, som språk, bilde, musikk og grafikk i sammensatte tekster fra ulike medier Kommunikasjon og kultur 3. Kultur- og kommunikasjonsteori analysere og drøfte hvordan kommunikasjon påvirkes av sosiale faktorer Kommunikasjon velge ut egnede analysemetoder fra ulike kommunikasjonsteorier og bruke dem på forskjellige typer kommunikasjon gjøre rede for samspillet mellom språklig og ikke- språklig uttrykksformer i ulike kommunikasjonsprosesser 19

20 KULTURARV Norsk? Norskere? Norskest? - med utoverne Kari Strand og Tjodun Felland i samarbeid med Eidsvoll Norsk? Norskere? Norskest? skal skape refleksjon, meningsutveksling og forståelse rundt nasjonal og kulturell identitet i et historisk, nåtids - og fremtidsperspektiv. Dette gjøres gjennom en produksjon der historiske fortellinger flettes sammen med en interaktiv del, der elevene veksler mellom å uttrykke sine synspunkter i og utenfor rolle. Norsk? Norskere? Norskest? skal gi elevene bedre bakgrunn for å forstå det samfunnet de er en del av, og gi dem anledning til en åpen og reflektert dialog rundt nasjonal og kulturell identitet i Norge i dag. Med denne målsetningen vil vi bidra til å styrke gjensidig forståelse og respekt mellom majoritets- og minoritetsbefolkningene i Norge. Prosjektet oppfordrer også til aktivt medborgerskap. Interaktiv del I den interaktive delen trekkes det linjer fra historien til en konstruktiv dialog om dagens og fremtidens Norge - hvor deltakerne får tid til å reflektere selv. Produksjonen har som helhet en dramaturgi som legger vekt på oppvarming og dynamikk for å skape en trygg atmosfære, slik at alle deltakerne kommer på banen som aktive deltakere. Vi bruker drama som metode, med vekt på rollespill og vurderingsøvelser. Det særegne for drama er at utforskningen skjer gjennom roller og perspektivbytter og at arbeidet veksler mellom uttrykk og refleksjon. Innenfor denne rammen tas det tak i en rekke problemstillinger rundt nasjonal og kulturell identitet. Fortellerforestilling - historiske fortellinger De historiske fortellingene er fra , en periode som kom til å forandre nordmenns syn på seg selv. Elevene blir kjent med historier som er et felles referansesett for oss som bor i Norge, gjort levende av profesjonelle fortellere. Slik blåses det liv i det som for mange kan oppfattes som forenklinger uten kjøtt på beina i lærebøkene. Muntlig fortelling, eller fortellerkunst som de historiske fortellingene i denne produksjonen defineres som, er ikke teater eller opplesning, men en egen kunstart der selve fortellingen og møtet mellom den som lytter og den som forteller står i sentrum. Fortellingene tar for seg ulike nasjonsbyggingsprosjekter, med hovedvekt på 1814-prosjektet og nasjonalromantikken. Videre trekkes det en linje til Ibsen og hans verk Peer Gynt, som en problematisering av nasjonalromantikkens nordmannsportretter. Utdrag fra Peer Gynt fortelles følgelig innen rammen av den historiske konteksten det ble skrevet i. 20

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken FOR VIDEREGÅENDE SKOLE 2013/2014 Innhold: Oppkjeftig engasjement s. 3 Litteratur: Skriv det som skjer s. 4 Klipp og lim s. 5 Film: Før snøen faller s. 6 Skallamann s. 8 Scenekunst:

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken FOR VIDEREGÅENDE SKOLE 2013/2014 Innhold: Oppkjeftig engasjement s. 3 Litteratur: Skriv det som skjer s. 4 Klipp og lim s. 5 Film: Før snøen faller s. 6 Skallamann s. 8 Scenekunst:

Detaljer

østfold kulturproduks on

østfold kulturproduks on Østfold fylkeskommune Side 1 av 2 østfold kulturproduks on Karuzela [Musikk 1. Videregående - 3. Videregående] Faktaark - Polska po norwesku Polsk kunst og kultur er lite kjent i Norge selv om landene

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Eller elevene kan skrive en drøftingsoppgave eller et leserinnlegg til avisen, om norsk asylpolitikk generelt eller spesielt om unge asylsøkere.

Eller elevene kan skrive en drøftingsoppgave eller et leserinnlegg til avisen, om norsk asylpolitikk generelt eller spesielt om unge asylsøkere. Forslag til for- og etterarbeid. Forarbeid. Som alltid er det viktig at elevene får informasjon om forestillingen i forkant. Det øker interessen og gir et bedre utbytte av det de opplever. Dette er en

Detaljer

Kompetansemål for produksjonen: FETT

Kompetansemål for produksjonen: FETT Kompetansemål for produksjonen: FETT - Norsk, samfunnsfag, medier og kommunikasjon, språk, samfunn og økonomi, helse og sosialfag, musikk-dans-drama Målgruppe: Videregående opplæring 1. 2. og 3. trinn.

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 1 2 Hilsen fra Fylkesmannen i Aust-Agder Skolen skal arbeide med grunnleggende ferdigheter. Skolen

Detaljer

En læreplan for steinerskolene 2007

En læreplan for steinerskolene 2007 En læreplan for steinerskolene 2007 Videregående trinn: Fagenes formål og perspektiver Kompetansemål Evalueringsordninger EN LÆREPLAN FOR STEINERSKOLENE 2007 - VIDEREGÅENDE TRINN FAGENES FORMÅL OG PERSPEKTIVER

Detaljer

Fagkatalogen 2009/2010. Gjøvik videregående skole. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagkatalogen 2009/2010. Gjøvik videregående skole. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagkatalogen 2009/2010 Studiespesialiserende utdanningsprogram Gjøvik videregående skole INNHOLD PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 MATEMATIKK... 2 KJEMI... 3 FYSIKK... 4 BIOLOGI... 5 INFORMASJONSTEKNOLOGI...

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 INNHOLD INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 MATEMATIKK... 2 KJEMI... 3 FYSIKK... 4 BIOLOGI... 5 GEOFAG... 5 INFORMASJONSTEKNOLOGI... 7 X-KURSENE... 8 GEOFAG X... 8 TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE X...

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Inneholder nyttig forberedende informasjon og oppgaver før teaterbesøket og oppgaver til å løse etter teaterbesøket

Inneholder nyttig forberedende informasjon og oppgaver før teaterbesøket og oppgaver til å løse etter teaterbesøket SKOLEMATERIELL FLUENES HERRE Norgespremiere 6. mars 2010 av William Golding dramatisert av Nigel Williams oversatt av Hilde Hagerup Inneholder nyttig forberedende informasjon og oppgaver før teaterbesøket

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Den humanitære Nansen

Den humanitære Nansen HAR DU EN NANSEN ELLER AMUNDSEN I DEG? Undervisningsopplegg for vgs. LÆRERVEILEDNING Den humanitære Nansen Undervisningsopplegget er utviklet på oppdrag fra Utenriksdepartementet og på vegne av den nasjonale

Detaljer

Undervisningsopplegg for grunnskolen

Undervisningsopplegg for grunnskolen Bokmål Kulturarven Undervisningsopplegg for grunnskolen Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet - Vern gjennom bruk - KULTURARVEN Undervisningsopplegg for grunnskolen Utarbeidet av

Detaljer

Programområdet. Språk, samfunnsfag og økonomi. På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi.

Programområdet. Språk, samfunnsfag og økonomi. På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi. Programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi. Nedenfor kan du lese litt om de ulike fagene: Historie

Detaljer

Nysatsning innen Formingsfaget

Nysatsning innen Formingsfaget Vedlegg 2 Rapport Nysatsning innen Formingsfaget - Torshus folkehøgskole - Læringsentreprenørene Anne Ma Tveito & Borgny Knudsen 15.03.2007. 2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING...

Detaljer

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 Kristiansand katedralskole Gimle Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 * 1 Læreplaner i programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering I dette heftet gir vi korte,

Detaljer

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN Emnekode: HI-108/ III 109 Emnenavn: Fagdidaktikk i historie i PPU Dato: 18. mai 2012 Varighet: 09.00 14.00 Antall sider inkl. forside

Detaljer

Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2015/2016 * 1 2 I N N H O L D: Om KKGs fagtilbud og fagkombinasjoner 4 Om fremmedspråk i Kunnskapsløftet fellesfag og programfag 6 Matematikk fellesfag

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer