Brukerveiledning Winner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning Winner"

Transkript

1 Brukerveiledning Winner 3- og 4-hjul MB6130

2 2 Vi takker for den tillit du har vist oss ved å velge Winner. Vi ber deg om å lese hele brukerveiledningen før du setter deg i stolen og kjører. Winner er enkel å betjene, men det er nødvendig å vite litt om vedlikehold, og generelt om Winners funksjoner. Winner leveres bruksklar. Alle uttrykk som betegner en del av scooteren, som f.eks "høyre," er sett fra brukers posisjon. VIKTIG : For å sikre optimal ytelse og unngå ulykker må modifikasjoner ikke utføres uten at dette er godkjent av Handicare ASA. Elektronikken er forseglet. Hvis forseglingen brytes vil Handicare ASA frasi seg ethvert ansvar i forhold til brukerens og produktets sikkerhet. Alt arbeid som innbefatter hele eller deler av elektronikken skal alltid utføres av personell som er autorisert av Handicare ASA til dette. Bruk under forhold eller til formål stolen ikke er konstruert for må unngås. Alle illustrasjoner, informasjon og tekniske spesifikasjoner i denne manualen er basen på det sist tilgjengelige ved utgivelsen. Handicare ASA forbeholder seg retten til å gjøre endringer på spesifikasjoner og utstyr under den pågående produksjon uten varsel. Denne bru kerveiledningen tilhører Winner med serienummer Produktet er kon trol lert og godkjent den: av:

3 1.0 Scooterens deler...side Betjeningsbrytere...Side Bruk...Side Forover og bakover... Side Hjørner/svinge... Side Skråninger... Side Hindringer... Side Overlast... Side Skru av... Side Parkering... Side Lade batteriene... Side Batteriladeren... Side Forflytting inn og ut av scooteren...side Skyve scooteren manuelt...side Scooterens fri-posisjon... Side Sammenlegging av Winner...Side Fjerne setet... Side Folde ned styresøylen... Side Transport...Side Setebelte (tilbehør)...side Tilpassinger/justeringer...Side Justering av sete... Side Høyden... Side Dybden... Side Ryggen... Side Nedre rygg - korsryggstøtte... Side Armlene... Side Hodestøtte (tilbehør)... Side Styresøylen... Side Vedlikehold...Side Batterier... Side Skifte batteriene... Side Rengjøring av batteriene... Side Dekk... Side Rengjøring... Side Feilsøk...Side Automatsikring... Side Retningslinjer...Side Merking...Side Tekniske spesifikasjoner...side 28 3

4 4 1.0 A. Sete B. Rygg C. Nakkestøtte (tilleggsutstyr) D. Armlene E. Styresøyle F. Lys G. Blinklys H. Avtagbar kurv I. Forhjul J. Støtfanger K. Bakhjul

5 5 2.0 A. Instrumentbord med alle brytere B. Betjeningshåndtak forover/bakover C. Sikring lys D. Ladekontakt E. Betjeningshåndtak for justering av styresøyle F. Forbrems med parkeringslås A. Blinklys høyre og venstre* B. Batteri-indikator C. Hastighetskontroll D. Lys E. Nøkkelpluggholder F. Horn* G. Varselblink * montert på begge sider av panelet

6 6 A BLINKLYS Blinklys (foran og bak) brukes ved å trykke på blinklysbryteren, høyre eller venstre side. Skyv bryteren til høyre eller venstre etter hvilken vei du ønsker å svinge. Ved fullført sving må bryteren settes tilbake til midt-posisjon for å slå av blinklyset. B BATTERI-INDIKATOREN Batteristatus indikatoren viser batterienes grad av ladet tilstand. Fullt ladede batterier vil lyse opp alle lamper - grønn, gul og rød vil være på. Den mest nøyaktige avlesningen er når du kjører på flatt underlag i full fart. Tillat aldri batteriet å falle under 2 gule streker. Når batteriet er tømt under dette nivået, reduseres batteriets levetid. Rød - lad batteriene umiddelbart. Gul - scooteren kan brukes, men batteriene bør lades innen kort tid. Grønn - batteriene er fulladet. C FARTSREGULERING Hvor hurtig scooteren skal kjøre når håndtaket er trykket maksimalt inn velger man ved å bruke fartsbryteren. Laveste fart er når bryteren dreies helt mot venstre. Høyeste hastighet når bryteren dreies helt mot høyre (= 9 km/t). Velg hastighet før du begynner å kjøre, f.eks lav hastighet i trange omgivelser. D LYS Ved å trykke på denne bryteren slås lyset på. Bryteren har følgende posisjoner: 0: lyset er av. 1: lyset er på F HORN Aktiveres ved å trykke på knappen over symbolet. Hornet lyder så lenge bryteren holdes inne.

7 7 E NØKKELPLUGGHOLDER For å slå på scooteren, sett inn nøkkelpluggen i holderen på høyre side av styrekonsollen. Varselblink og lys fungerer uavhengig av om nøkkelpluggen er satt inn. G VARSELBLINK Aktiveres ved å trykke på knappen over symbolet. Bruk varselblink hvis det er grunn til å tro at andre trafikanter ikke ser deg, eller det har oppstått en feil. Varselblink slås av ved å trykke en gang til på knappen. 3.0 BRUK AV/PÅ Sett inn nøkkelpluggen så langt den går (A). LADEKONTAKT Ladekontakten er plassert på styresøylen (A). All elektronikk bør være avslått ved lading. KJØRING Før du kjører med scooteren, bør den være optimalt justert til dine behov. Husk at du er utsatt i trafikken, andre trafikanter legger kanskje ikke så godt merke til deg. Overhold alltid gjeldende regler.

8 8 3.1 KJØRE FOROVER OG BAKOVER Skru på scooteren. Betjeningshåndtakene er fargekodet: Grønn - forover Gul - bakover FOROVER - Kjøre forover med tommel: Skyv betjeningshåndtaket (A) sakte fremover. Desto lengre frem du trykker på håndtaket, dess fortere vil scooteren kjøre. - Kjøre fremover med håndkontrollen: trekk håndtaket (D) sakte bakover. Jo lenger bakover håndtaket trekkes, jo fortere går det. BAKOVER - Kjøre bakover: slipp betjeningshåndtaket. Scooteren vil stoppe opp. - Kjøre bakover med tommel: Etter at scooteren har stoppet, skyv betjeningshåndtaket (C) sakte forover. Jo lengre frem du trykker håndtaket, dess fortere vil scooteren kjøre. - Kjøre bakover med håndkontrollen: trekk håndtaket (B) sakte bakover. Jo lenger bakover håndtaket trekkes, jo fortere går det. MERK! Kontroller at det ikke er noe bak scooteren før du kjører bakover. Maks. hastighet bakover er halvparten av maks. hastighet forover. For å stoppe, slipp opp håndspaken forsiktig. Din Winner vil umiddelbart stoppe og parkeringsbremsen vil bli utløst automatisk. MERK! Utvis forsiktighet når du kjører i høye hastigheter. Ikke kryss trafikkerte veier før du er trygg på betjeningen av scooteren.

9 9 3.2 HJØRNER/SVINGE VED FOROVERKJØRING Ved å dreie styret til venstre eller høyre, vil scooteren svinge deretter. MERK! Bruk alltid blinklys. Sving alltid i sikker, ofte lavere, hastighet. Svinge ved bakoverkjøring Ved å dreie styret til venstre eller høyre, vil scooteren svinge i motsatt retning. 3.3 SKRÅNINGER Kjøring oppover en skråning utføres på samme måte som kjøring rett fremover. MERK! Ikke forser skråninger med større stigning enn 10. Len deg litt fremover med overkroppen når du kjører opp skråninger, da blir scooteren mer stabil. Kjør i halv hastighet, med jevnt pådrag. Unngå plutselige bevegelser som plutselig bremsing, for å unngå at scooteren blir ustabil. Ikke brems for kraftig ved runding av hjørner. Unngå å endre retning eller å snu i skråninger. Hvis du merker at scooterens hastighet synker betraktelig når du kjører i en skråning, velg en annen rute for å unngå overoppheting av scooteren. Hvis du kjører for lenge i en skråning kan scooteren overopphetes. Velg helst kjøreruter uten skråninger. Kjøring nedover en skråning - Hvis du må kjøre bakover nedover en skråning, kjør så sakte som mulig og kontrollert. MERK! Det kan være farlig å reversere ned en skråning. Sett fartsreguleringen helt til venstre (lavest mulig hastighet) før du kjører

10 10 ned en skråning. Posisjoner overkroppen litt frem, og brems alltid rolig. Hvis du bremser hurtig kan scooteren tippe bakover. 3.4 HINDRINGER Å kjøre over hindringer: Kjør helt frem til hindringen, slik at du nesten berører med forhjulet. Skyv inn betjeningshåndtaket og kjør opp på/over hindringen uten å endre retning. Oppretthold hastigheten så fort forhjulet er over, slik at bakhjulene følger etter. MERK Hvis du ikke kommer over, finn ett lavere sted. Enhver hindring bør håndteres ved å kjøre fremover og med en viss hastighet. Scooteren kan kjøre over hindringer på opp til 10cm. MERK! Øv deg på mindre hindringer. Når det går problemfritt, øk gradvis høyden på hinringene til maks. høyde. Bruk tid på dette.

11 11 Kjøre ned fra hindringer Kjør helt frem til kanten av hindringen. Skyv betjeningshåndtaket fremover og kjør ned uten å endre retning. MERK Ikke kjør ned trapper. Scooteren er utstyrt med anti-tippesikring for ekstra stabilitet og sikkerhet. Av og til kan disse hjulene være i kontakt med hindringer når du kjører over de. Ikke la ett hjul stå igjen på hindringen med de andre på lavere nivå - scooteren vil velte! 3.5 OVERLAST Hvis scooteren utsettes for overlast, pga. feil eller lang tids bruk under varme forhold, vil automatsikringen aktiveres, og scooteren vil stoppe. Se "automatsikring." Mishandling vil også gi unødvendige feil og mangler på scooteren. 3.6 SKRU AV Etter hver tur bør scooteren skrus helt av: dette gir mer kjøring uten lading. 3.7 PARKERING Etter å ha parkert, lås alltid scooteren slik at du unngår uønsket bruk og tyveri. Etter å ha parkert, trekk nøkkelpluggen ut slik at ingen kan bruke scooteren uten tillatelse. Lås forhjulets håndbrems slik: Før håndtaket (A) helt frem. Klem haspen (B) frem, og slipp deretter ut håndtaket (A) - slipp haspen (A). Etter at scooteren er skrudd av (nøkkelpluggen er trukket ut) er den automatiske parkeringsbremsen fortsatt aktivert, selv om batteriene er fjernet. Hvis "fri" er valgt, fungerer IKKE parkeringsbremsen.

12 12 MERK! Hvis scooteren stoppes i en skråning bør parkeringsbremsen aktiveres. Sett aldri scooteren i fri i en skråning! 3.8 LADE BATTERIENE MERK - for lading se følgende dokumentasjon: Forskrifter rundt batterihåndtering. Batteriladerens brukerveiledning, eller instruksjoner på laderen. Scooteren har "tørr-celle" batterier Disse batteriene er helt forseglet og vedlikeholdsfrie utover vanlig lading. Ved normal bruk bør batteriene lades hver natt. Utfør lading slik: Skru av scooteren Sett inn ladepluggen fra laderen i ladekontakten på scooteren. Se "ladekontakt" Sett inn stikkontakten fra laderen i ett veggstøpsel. Skru på laderen (se laderens instruksjon). SIKKERHET Scooterens funksjoner stenges automatisk ned når ladekontakten settes inn i scooteren. Batteriene kan ikke overlades av batteriladeren som medfølger. Min. ladetid er ca. 12 timer, 80% kapasitet er normalt oppnådd etter 8 timer. Når batteriene er ferdigladet: Trekk ut ladekontakten fra scooteren. Skru av laderen Trekk laderens stikkontakt ut av støpselet i veggen. Scooteren er nå klar for bruk. 3.9 BATTERILADER Bruk kun laderen som følger med ved levering!

13 FORFLYTTING INN OG UT AV SCOOTEREN MERK! Scooteren bør være avslått, og IKKE i fri. Armlenet kan slås opp for å forenkle forflytning Forflytning til scooteren: Skru av scooteren Trekk låsehåndtaket (A) opp og sving setet 90 til høyre eller venstre. Når du slipper låsehåndtaket låses setet automatisk, og håndtaket vil gå i lås. Plasser deg på setet. Sving setet tilbake som beskrevet over. Når setet er tilbake i utgangsposisjon, låses det igjen automatisk for å forhindre dreining mens du kjører. Setet er utstyrt med armlener som kan slås opp slik at det er mulig å sette seg inn i, eller forflytte seg ut av, setet sideveis etter at armlenet er slått opp. Kontroller alltid at armlenene er i korrekt posisjon etter bruk. Forflytning ut av setet bør utføres i omvendt rekkefølge som beskrevet over. 5.0 SKYVE SCOOTEREN MANUELT I tilfelle eventuelle funksjonsfeil, eller at batteriene er utladet, kan scooteren skyves manuelt. Dette kan også virke enklere når scooteren f.eks skal parkeres på ett trangt område. Skru av scooteren med nøkkelpluggen. Skru på fri-funksjonen. Se "fri-posisjon," neste side. MERK - hvis scooteren skyves for fort, bremses scooteren automatisk.

14 SCOOTERENS FRI-POSISJON For å kunne skyve scooteren må den automatiske parkeringsbremsen skrus av: Trykk fri-håndtaket (A), plassert på høyre side av dekselet under setet, til RELEASE BRAKE (C). Den automatiske parkeringsbremsen er nå avslått. Scooterens driv/bremsenhet skrus på igjen ved å trykke fri-håndtaket til APPLY BRAKE (B). MERK! Forhåndsregler når scooteren står i fri! Motorbremsen begrenser hastigheten på scooteren til gangfart med nøkkelpluggen i og parkeringsbremsen av. Fri-håndtaket må stå i APPLY BRAKE når du setter deg på scooteren. Ikke bruk fri-håndtaket i fart. Ikke bruk forover/bakover håndtaket når fri-posisjon brukes. MERK - fri-posisjon skal bare brukes hvis scooteren skal skyves. Parkeringsbremsen er utkoblet når den står i fri. Sett fri-håndtaket i APPLY BRAKE med en gang du er ferdig med å skyve scooteren. Ikke kobl ut den automatiske parkeringsbremsen i skråninger! Scooteren vil da begynne å trille! Når scooteren er i fri-posisjon: Det er ikke mulig å kjøre elektrisk. Scooteren kan være slått på, men motoren kan ikke drive scooteren fremover. For å kjøre scooteren igjen, sett fri-håndtaket til APPLY BRAKE og sett eventuelt nøkkelpluggen inn.

15 SAMMENLEGGING AV WINNER Fjerne setet. Folde ned styresøylen. Scooteren er straks operativ igjen ved å sette tilbake setet og rette opp styresøylen. 6.1 FJERNE SETET Setet fjernes slik: Lås opp setets svingmekanisme med hendelen (A). Løft setet opp. Hvis det snus litt samtidig er det lettest. 6.2 FOLDE NED STYRESØYLEN Trekk håndtaket (A) ned, mens du samtidig trekker/skyver søylen ned/ bakover. MERK - utvis forsiktighet, klemfare! 7.0 TRANSPORT Etter å ha lagt ned styresøylen og fjernet setet, kan Winner fraktes i ett egnet kjøretøy. Den enkleste måten å laste scooteren inn i en bil er å skyve den inn på kjøreskinner. Scooteren kan også løftes, men det må da utvises generell aktsomhet og god løftepraksis. MERK! Løft aldri scooteren i plastdekselet. Ikke sitt i scooteren mens den transporteres i bil - benytt bilens vanlige

16 16 seter og sikkerhetsbelter. Kontroller at scooteren ikke står i fri etter at den er plassert i bilen. Scooteren må festes forsvarlig foran og bak. Les ev. i bilens brukerveiledning om forsvarlig festing. Fest setet også. Setebenet kan være tilsmusset. 8.0 SETEBELTE (TILBEHØR) Setebelte kan monteres av leverandøren. 9.0 TILPASSINGER/JUSTERINGER 9.1 JUSTERING AV SETE Følgende kan tilpasses på Winners sete: Høyde Dybde Rygg Nedre del av rygg Armlene Hodestøtte (tilbehør) Styresøyle SETEHØYDEN Setehøyden kan varieres med 10 cm, og bør utføres av forhandler SETEDYBDEN Trekk håndtaket (A) opp og hold. Skyv eller trekk i ønsket retning. Slipp håndtaket (A) når setet er i ønsket stilling. Skyv eller trekk litt til for å låse setet i posisjon. 9.2 SETERYGGEN Seteryggen er trinnløst justerbar fra hori-

17 17 sontal til vertikal stilling. Trekk opp håndtaket (A) når du sitter i setet. Ryggen vil nå automatisk spenne fremover. Press bakover og slipp ned håndtaket når ryggen er i stillingen du ønsker. MERK Ikke trekk opp håndtaket uten at noen sitter i setet, ryggen vil da sprette frem. Ryggen må justeres slik at ryggen din får korrekt støtte. Hvis ryggen er for langt tilbake vil det innvirke negativt på scooterens stabiliteten NEDRE RYGG - KORSRYGGSTØTTE Regulering av nedre rygg gir større eller mindre støtte til korsryggen. Sett deg i setet. Vri knotten (A) slik at ryggen får den mest optimale stillingen for deg. 9.3 ARMLENE Begge armlenene kan foldes helt opp. Høyde og vinkel kan justeres. Sving hjulet (A) for å regulere høyde og vinkel på armlenet. MERK - hvis vinkelen på ryggen justeres vil armlenets posisjon endres tilsvarende. 9.4 JUSTERE HODESTØTTEN (tilbehør) Høyden på hodestøtten kan justeres ved å trekke den opp, eller skyve den ned. Den vil sette seg i ett av tre hakk. Videre kan

18 18 den vinkeljusteres trinnløst for hånd. 9.5 JUSTERE STYRESØYLEN Trekk håndtaket (A) ned med en hånd, mens du samtidig trekker til deg/ skyver fra deg styresøylen, inntil den optimale vinkelen er funnet. Slipp håndtaket i valgt posisjon, og slipp deretter styresøylen. Hvis du slipper styresøylen uten å slippe justeringshåndtaket vil styresøylen gli frem til forreste posisjon. MERK - vis forsiktighet, klemfare! 10 VEDLIKEHOLD For problemfri bruk av scooteren bør den vedlikeholdes jevnlig av leverandøren. Visse oppgaver kan utføres av brukeren: Daglig: lad batteriene Ukentlig: sjekk lufttrykket i dekkene (276kPa/2,76bar) lekker det olje under scooteren? Hvis det gjør det, ta straks kontakt med leverandøren, ikke bruk scooteren! Månedlig: rengjør scooteren rengjør trekket på setet hvis nødvendig. Hver 3. mnd: smør opp svingsetet (!!!DETTE MÅ BESKRIVES!!! ). Setet må fjernes. Det anbefales at leverandør utfører service en gang i året, ev. hvert halvår ved intensivt bruk (HVA ER INTENSIVT BRUK?) 10.1 BATTERIER For vedlikehold - se følgende dokumentasjon: Forskrifter rundt batterihåndtering. Batteriladerens brukerveiledning, eller instruksjoner på laderen.

19 19 Winner har tørr-gel batterier. Disse tørre batteriene (dry-fit) er fullstendig forseglet og vedlikeholdsfrie. Ett klistremerke viser koblingsskjemaet for batteriene. Merket er plassert på innsiden av batteridekselet. MERK! Batteriene bør være fulladet. Ikke bruk scooteren hvis batteriene har Dette kan ødelegge batteriene, og medføre total driftsstans. Ikke bruk våte batterier. liten kapasitet igjen SKIFTE BATTERIENE Hvis batterikapasiteten er så lav at det kun er mulig å kjøre korte turer, eller ikke i det hele tatt, selv med full opplading, må batteriene byttes. Skift de så fort som mulig. MERK - kontakt om mulig leverandør for å sikre korrekt batteritype og utskiftning. Skift batteriene slik: Skru av scooteren (fjern nøkkelpluggen). Fjern setet. Fjern lokket (A) fra fronten på batteridekselet Fjern de røde og svarte pluggene fra batteriene (A). Løsne spennbåndene som holder batteriene på plass ved å presse på haspene (B). Løsne batteriklemmene (C) fra kablene med fastnøkkel 13mm. Ta ut begge batteriene.

20 20 Nye batterier monteres slik: Sett inn de nye batteriene. Fest batteriene med spennbåndene. Koble til kablene som følger: Betegnelse Kabelfarge Tekst på merke Kobles til B Svart Battery 1 Batteri 1s minus (venstre) C Rød Battery 1 Batteri 1s pluss (venstre) D Svart Battery 2 Batteri 2s minus (høyre) E Rød Batteri 2 Batteri 2s pluss (høyre) Stram til batteriklemmene. MERK! Observer korrekt tilkobling av kabler til batteriene. Kablene er merket. Kablene må IKKE kobles feil! Batteripolene og kabelklemmene skal holdes rene. Smør opp kabelklemmene, for å hindre oksidering, med syrefri vaselin. Monter dekselet. MERK! Nye batterier må lades umiddelbart før bruk av scooteren. Vær oppmerksom ved arbeid med batterier, ikke la metallobjekter komme i kontakt med polene. Kortslutning av batteriene er svært farlig! Brukte batterier skal leveres til godkjent mottak RENGJØRING AV BATTERIENE Tørre batterier er vedlikeholdsfrie. Hold dog ett øye med følgende: Hold batteriene rene og tørre, skitt og vann kan forårsake lekkasjer som gir lavere effekt og levetid. Smør inn polene med syrefri vaselin etter rengjøring. MERK! - tøm aldri batteriene fullstendig for energi. Dette kan ødelegge de fullstendig og redusere leveløpet betraktelig DEKK

21 21 Korrekt trykk i dekkene er viktig for lang kjørelengde og lav slitasje på scooteren. Dekkene har standard "bil"-ventiler, og kan etterfylles på bensinstasjoner eller med dertil egnede egne pumper. En vanlig sykkelpumpe kan også brukes, påmontert reduksjonsnippelen som følger med scooteren. Trykket bør da kontrolleres etterpå. Dekktrykket skal være 276 kpa/2,76 bar (gjelder alle 3/4 dekk) MERK! Fyll aldri i mer luft enn spesifisert! Hvis du er i tvil - ta kontakt med leverandøren. Husk alltid å sette hetten på ventilen tilbake på plass, for å unngå rusk og sand i ventilen RENGJØRING Fjerning av tørr skitt. Varetrekk, metall- og rammedeler kan vanligvis enkelt rengjøres med en tørr, myk klut. Fjerning av søle og/eller annen våt skit. Bruk en våt svamp, og tørk deretter over med en tørr, myk klut. Varetrekk Rengjør med fuktig klut og oppvasksåpe. Tørk deretter over med en tørr, myk klut. MERK! Bruk aldri slipende eller aggressive rengjøringsmidler., inkludert løsningsmidler som tynner og hvit sprit. Utvis stor aktsomhet ved bruk av vann i nærheten av elektronikken. Varetrekk kan ikke tørr-renses, strykes eller kjøres i tørketrommel. 11 FEILSØK Hvis scooteren ikke fungerer tilfredsstillende selv om batteriene er fulladet,

22 22 sjekk følgende punkter før du tar kontakt med leverandøren. 1. Sitter nøkkelpluggen helt inne i kontakten/holderen? 2. Er alle batteriklemmene forsvarlig festet? 2. Står frikoblingsspaken i APPLY BRAKE? 3. Har automatsikringen slått ut? Skyv den inn igjen. Hvis den spretter ut igjen, kontakt leverandøren. 4. Scooteren går for sakte - prøv å skru opp hastighetskontrollen. 5. For høy temperatur - la scooteren avkjøle seg i min. 6. Hvis batterinivået er lavt selv om laderen har stått på over natten, kan laderen ha en feil. Ta kontakt med leverandøren. Noen ganger kan det hjelpe å skru scooteren av og på igjen med nøkkelpluggen. Hvis dette ikke hjelper, ta kontakt med leverandøren. Scooteren har ett elektronisk diagnosesystem som kan avleses av leverandøren AUTOMATSIKRING Winner har en automatsikring (A), plassert på dekselet under setet.. Vanligvis vil ikke sikringen sprette ut. Hvis elektronikken blir overbelasted eller det forekommer en kortslutning skal sikringen bryte strømmen. Dette er for å beskytte bruker og scooter. Dette kan være ved f.eks. for høy belastning. Skyv sikringen inn igjen, hvis den spretter ut umiddelbart må du vente min., før du prøver igjen. Hvis den spretter ut en tredje gang må du ta kontakt med leverandør. Ikke kjør videre. Hvis den ikke bryter, er scooteren klar til bruk.

23 RETNINGSLINJER Elektromagnetiske forstyrrelser fra mobiltelefoner, walkietalkies etc. Elektriske rullestoler og motoriserte rullestoler kan være mottakelige for elektromagnetiske forstyrrelser som utstråles fra kilder som radiostasjoner, TV stasjoner, amatørradioer, kringkastninger, toveis radioer, mobiltelefoner. Hvis man opplever at en elektrisk rullestol gjør annet enn det man vil at den skal gjøre, skal stolen slås av. Elektriske rullestoler må ikke brukes i umiddelbar nærhet av medisintekniske enheter med stort farepotensial og/ eller livsviktig funksjon, eller i nærheten av diagnoseutstyr. Nedenforstående retningslinjer har til hensikt å veilede deg til sikker bruk av din rullestol. Dersom du har spørsmål vedrørende korrekt bruk av stolen, vennligst kontakt Handicare eller din lokale hjelpemiddelsentral. Det er visse forsiktighetsregler som bør utøves for å unngå ulykker og skader. 1. Forsøk ikke å forsere stigninger som er større enn Din scooter kan håndtere en stigning på 10. Det er nødvendig med ferdigheter for å greie en stigning med rullestolen. Dersom du er usikker på om du vil klare stigninger av en slik størrelse, er det best du unngår disse, om mulig. 3. Ikke parker på ujevne flater eller i en stigning. 4. Winner kan kjøres over gress, grus og sand, så vel som over andre harde overflater. 5. Uansvarlig, røff og brutal kjøring i f.eks. ulendt terreng vil kunne medføre at hovedsikringen går og resultere i at rullestolen blir satt ut av drift. 6. Ikke gjør brå forandringer i kjøreretning når du kjører i på hastighetstrinn eller når du kjører på en ujevn flate eller i en stigning. Hurtige unnamanøvre i høy hastighet kan medføre at rullestolen går i sirkel. 7. Ikke spyl, spray eller senk elektriske komponenter, inkludert motoren, kontrollenheten, styreboksen, batteriboksen eller batteriladeren med/ned i vann. 9. Ikke heng eller fest noe på rullestolen som kan komme i konflikt med styring og frikoblingsspaken. 10. Ikke røyk eller ha gnist eller åpen flamme på eller i nærheten mens batteriene blir ladet. 11. Rullestolen er kun beregnet for en person, det er forbudt å ta med passasjerer Handicare er ikke ansvarlig for personlige skader eller ødeleggelser på eiendom som oppstår som følge av gal bruk. Garanti Denne garantien gjelder alle nye elektriske rullestoler: Handicare gir 2 års garanti for varen, fra leveringsdato, solgt av en autorisert Handicare selger. Handicare garanterer at varen skal være fri for feil både med hensyn til materiale og utførelse, og møte alle krav med hensyn til kapasitet og fart

24 24 spesifisert i salgsbrosjyren. Handicare garanterer gratis reparasjon og vedlikehold, samt utskifting av eventuelle defekte deler, forutsatt at dette har inntruffet under normalt bruk som beskrevet i brosjyren/brukerveiledningen. Garantien er utvidet til å omfatte komponenter og utstyr som spesifisert nedenfor: Scooter Winner, hovedramme og seteramme, 2 års garanti fra og med leveringsdato. All reklamasjon og service som skal dekke bytting av deler under nedenforstående begrensede garanti må presenteres Handicare skriftlig innen 45 dager etter at hendelsen skjedde, dersom man skal oppnå kompensasjon. Ekskludering og begrensning Utstyr som er tilpasset av andre enn Handicare Produksjon AS eller en representant fra hjelpemiddelsentralen blir ikke dekket av denne garantien. Dekk, slanger og salmakerarbeid er heller ikke dekket av denne garantien. Utstyr som ikke er tilpasset Handicare Produksjon AS sine rullestoler og som derav forårsaker driftsstopp eller ødeleggelser, dekkes ikke av denne garantien. Enhver bruk av utstyr som ikke følger våre retningslinjer som beskrevet i denne veiledningen, eller blir behandlet på en uforsvarlig måte, vil ikke bli dekket av garantien. Fremgangsmetode ved garantisaker Utstyr som viser seg ikke å fungere tilfredsstillende, skal returneres til den autoriserte Handicare-forhandleren. Forhandleren vil foreta nødvendig reparasjon og service. Dersom kjøperen ikke kan levere tilbake utstyret til den autoriserte Handicare- forhandleren, skal kjøperen kontakte Handicares hovedkontor på tlf i Norge for å få navnet på en autorisert forhandler som kan foreta garantireparasjon. Kunde må oppgi serienummer, kjøpedato og beskrivelse av utstyrets feil ved kontakt med Handicare. Viktig For å sikre optimal ytelse og unngå ulykker må modifikasjoner ikke utfø res uten at dette er godkjent av Handicare. Elektronikken er forseglet. Hvis forseglingen brytes vil Handicare frasi seg ethvert ansvar i forhold til brukerens og produktets sikkerhet. Alt arbeid som innbefatter hele eller deler av elektronikken skal alltid utføres av personell som er autorisert av Handicare til dette. Bruk under forhold eller til formål stolen ikke er konstruert for må unngås. Alle illustrasjoner, informasjon og tekniske spesifikasjoner i denne brukerveiledningen er basert på det sist tilgjengelige ved utgivelsen. Handicare forbeholder seg retten til å gjøre endringer på spesifikasjoner og utstyr under den pågående produksjon uten varsel.

25 25 Ansvar og sikker kjøring Som bruker av rullestol er du å betrakte som gående i følge veitrafikkloven. Det betyr at du skal kjøre der hvor det er angitt felt for gående eller på venstre side av veibanen. Det viktigste er forøvrig at du ferdes på en sikker måte uten å være til fare for andre trafikanter, eller selv kommer opp i farlige eller uoversiktlige situasjoner. Tegner du en ansvarsforsikring vil du være dekket økonomisk dersom du ved et uhell skulle påføre noen en skade. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap og spør om dette. Til slutt vil vi ønske deg lykke til med din nye scooter. Ta godt vare på den slik at du får mye glede av den i tiden fremover. Vennlig hilsen Handicare

26 MERKING Se neste side for plassering på scooteren. A. Ladekontakt B. Sikring lys C. Automatsikring D. Frihjul 1. håndtak i nedre pos., scooteren kan skyves 2. Håndtak i øvre pos., scooteren kan kjøres elektrisk E. Lufttrykk i dekk F. Justere styresøylen

27 27 Merkeplassering på scooteren Merke for produktidentifisering - A Forklaring til merket: A - Modell B - Produksjonsår C - Serienummer D - Bruksområde E - Maks. brukervekt i kg.

28 TEKNISKE SPESIFIKASJONER Maks. brukervekt 159 kg Lengde 1400 mm Bredde 673 mm Total vekt inkl. batterier 110 kg Vekt tyngste del 54 kg Statisk stabilitet nedover > 15 Statisk stabilitet oppover > 15 Statisk stabilitet sideveis > 15 Energiforbruk: teoretisk maks. distanse 50 km Dynamisk stabilitet i skråninger > 10 Klatrekapasitet over hindringer 100 mm Maks. hastighet forover 15 km/h Min. bremselengde fra maks. hastighet 3,550 mm Setevinkel 2 Effektiv sittedybde 432 mm Effektiv sittebredde 457 mm Sittehøyde fra front (regulerbar i trinn på 25 mm) min maks 455 mm 520 mm Ryggvinkel min maks Rygghøyde min maks 533 mm 689 mm Armelene høyde 250 mm Lengde fra front armlene til rygg 260 mm Min. radius 1400 mm Bakkeklaring 114 mm Snuradius < 2000 mm Test data Vekt testdukke Betjeningskraft Betjeningshåndtak Resette automatsikring Elektroniske brytere Parkeringsbrems Sette inn ladeplugg 159 kg < 60 N < 60 N < 15 N < 60 N < 60 N

29 29 Dekk Diameter for Diameter bak Luftrykk 310 x 108 mm 310 x 108 mm 276 kpa (2.76 Bar) Batterier Maks dimensjoner 324 x 175 x 213 mm Scootervekt uten batterier 54 kg Spesifikasjon 80 Ah/20h Maks ladevolt 13.6 V Maks ladestrøm 7 A Koblingstype A DIN Winner oppfyller følgende standarder: 1. NEN-EN NEN-EN EN12184 in class C. 4. ISO ISO ISO ISO

30 30

31 31

32 Advarsel: Innholdet i denne brukerhåndboken er kun ment som informasjon. Denne informasjonen kan endres uten forvarsel og må derfor ikke oppfattes som forpliktelser fra Handicare ASA. Handicare ASA påtar seg intet ansvar, juridisk eller økonomisk, for eventuelle feil eller unøyaktigheter som kan finnes i denne brukermanualen. Alle produktene som er nevnt i denne brukermanualen er registrerte varemerker og kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten samtykke fra Handicare ASA. Utgitt februar 2005 Handicare ASA Marked Distributør: Handicare PB Moss Tel: Faks: Produsert: movingpeople.net Vossenbeemd 104 NL-5705 CL HELMOND the Netherlands

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13 Elektrisk rullestol Salsa R2 og Salsa M Brukerveiledning 000690688.13 Informasjon for bruker Bruksformål for elektriske rullestoler: Elektriske rullestoler skal brukes innendørs eller utendørs av personer

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E BRUGSANVISNING NO PUMA 40 9006407E Norsk 2011 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk, kopiering, mikrofi lm

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON Navn: Elektriske rullestoler

BRUKERDOKUMENTASJON Navn: Elektriske rullestoler BRUKERDOKUMENTASJON Elektriske rullestoler Typer: Pacific 1 e Tussendijk 17 (t) +31 (0)492 552750 Handelsregisteret. Oost mva nr. 807 602 486 B01 Brabant 17112719 5705 CG Helmond (f) +31 (0)492 552751

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Rev.NO2014-10-11

BRUKERHÅNDBOK. Rev.NO2014-10-11 BRUKERHÅNDBOK Rev.NO2014-10-11 ERKLÆRING Produsenten Neatech.it 4 / A, A. de Curtis, 80040, Cercola (NA), Italia, på eget ansvar, sier at Rullestolen EVO3 oppfyller vilkårene som er fastsatt av EU-direktiv

Detaljer

SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker.

SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY. Vi flytter mennesker. N SIKKERHETSANVISNINGER OG GENERELLE HÅNDTERINGSAN- VISNINGER ELEKTROKJØRETØY Vi flytter mennesker. Innholdsfortegnelse Forord... 4 Generelle sikkerhetsanvisninger... 5 Juridiske bestemmelser... 8 Høyfrekvent

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning MC Scoop II

Bruksanvisning MC Scoop II NORGE Bruksanvisning MC Scoop II Serienummer: Leveringsdato: / 200 Bruksanvisning art. nr. P9-0014 Versjon nr.2.0.2 HS 140706 Innholdsfortegnelse Kapittel 1...Innledning... 3 Kapittel 2...Bruk... 4 Kapittel

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20

Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20 Rev C 29/10-2013 BM06103 Molift MOVER 300 Norsk Side 1 av 20 Innhold Om Molift Mover 300...3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Forklaring av symboler... 3 Generelle forsiktighetsregler...4 Generelt... 4

Detaljer

I nva c a r e Action 3. NG Yes, you can. Bruker manual

I nva c a r e Action 3. NG Yes, you can. Bruker manual I nva c a r e ction 3 NG Yes, you can. NO Bruker manual Forord - Vi gjør oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til endringer i informasjonen du får i denne brukermanualen. Deler av informasjonen er

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GRC-12. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. Serienummerområde GRC-12 fra GRC11-1000 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Third Edition Third Printing Part No. 133574NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA

BRUKERMANUAL. Netti 4U comfort FA BRUKERMANUAL Netti 4U comfort FA INNHOLD 1. INTRODUKSJON 4 1.1 Bruksområde/indikasjoner for Netti 4U comfort FA 5 1.2 Kontraindikasjoner 5 1.3 Kvalitet og levetid 5 1.4 Miljø og avfallshåndtering 5 1.5

Detaljer

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No.

Brukerhåndbok GR-12 GR-15 GR-20. med vedlikeholdsinformasjon. Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. GR-12 GR-15 GR-20 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av originale instrukser Sixth Edition Third Printing Part No. 133572NW Front Matter Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene

Detaljer

Brukermanual. Drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner. Wisper 705Classic og 905Classic. Februar 2013. Vi anbefaler at du leser hele denne manualen før du

Brukermanual. Drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner. Wisper 705Classic og 905Classic. Februar 2013. Vi anbefaler at du leser hele denne manualen før du Brukermanual Drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner Wisper 705Classic og 905Classic Februar 2013 Vi anbefaler at du leser hele denne manualen før du begynner å bruke din Wisper el-sykkel. Boreios AS - 1

Detaljer

MODEL S BRUKERHÅNDBOK

MODEL S BRUKERHÅNDBOK MODEL S BRUKERHÅNDBOK DOKUMENTETS BRUKSOMRÅDE Dette dokumentet beskriver egenskapene som er tilgjengelig på tidspunktet for trykking for: MODEL S-PROGRAMVARE versjon: 5.0 Egenskaper som er publisert i

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Til lykke med din elbil! 6. Årsservice. 9. Årsservice. 10. Årsservice. 7. Årsservice. Innhold. 8. Årsservice. 11. Årsservice. Dato:... Dato:... Km:...

Til lykke med din elbil! 6. Årsservice. 9. Årsservice. 10. Årsservice. 7. Årsservice. Innhold. 8. Årsservice. 11. Årsservice. Dato:... Dato:... Km:... Til lykke med din elbil! Buddy har enkle, funksjonelle løsninger og begrenset med ekstrautstyr, luksus og motorkraft. Buddy er byenes bil og egner seg best for nærtrafikk hvor krav til hastighet og rekkevidde

Detaljer

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for YAMAHA XVS1100-2002. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på YAMAHA XVS1100-2002 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M-MaxX Hurtigveiledning P9-0135-Q ver. 1.0.0 - April 2012

medemagruppen Mini Crosser M-MaxX Hurtigveiledning P9-0135-Q ver. 1.0.0 - April 2012 medemagruppen P9-0135-Q ver. 1.0.0 - April 2012 NO Hurtigveiledning Mini Crosser M-MaxX Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0135-Q

Detaljer