Brukerveiledning Winner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning Winner"

Transkript

1 Brukerveiledning Winner 3- og 4-hjul MB6130

2 2 Vi takker for den tillit du har vist oss ved å velge Winner. Vi ber deg om å lese hele brukerveiledningen før du setter deg i stolen og kjører. Winner er enkel å betjene, men det er nødvendig å vite litt om vedlikehold, og generelt om Winners funksjoner. Winner leveres bruksklar. Alle uttrykk som betegner en del av scooteren, som f.eks "høyre," er sett fra brukers posisjon. VIKTIG : For å sikre optimal ytelse og unngå ulykker må modifikasjoner ikke utføres uten at dette er godkjent av Handicare ASA. Elektronikken er forseglet. Hvis forseglingen brytes vil Handicare ASA frasi seg ethvert ansvar i forhold til brukerens og produktets sikkerhet. Alt arbeid som innbefatter hele eller deler av elektronikken skal alltid utføres av personell som er autorisert av Handicare ASA til dette. Bruk under forhold eller til formål stolen ikke er konstruert for må unngås. Alle illustrasjoner, informasjon og tekniske spesifikasjoner i denne manualen er basen på det sist tilgjengelige ved utgivelsen. Handicare ASA forbeholder seg retten til å gjøre endringer på spesifikasjoner og utstyr under den pågående produksjon uten varsel. Denne bru kerveiledningen tilhører Winner med serienummer Produktet er kon trol lert og godkjent den: av:

3 1.0 Scooterens deler...side Betjeningsbrytere...Side Bruk...Side Forover og bakover... Side Hjørner/svinge... Side Skråninger... Side Hindringer... Side Overlast... Side Skru av... Side Parkering... Side Lade batteriene... Side Batteriladeren... Side Forflytting inn og ut av scooteren...side Skyve scooteren manuelt...side Scooterens fri-posisjon... Side Sammenlegging av Winner...Side Fjerne setet... Side Folde ned styresøylen... Side Transport...Side Setebelte (tilbehør)...side Tilpassinger/justeringer...Side Justering av sete... Side Høyden... Side Dybden... Side Ryggen... Side Nedre rygg - korsryggstøtte... Side Armlene... Side Hodestøtte (tilbehør)... Side Styresøylen... Side Vedlikehold...Side Batterier... Side Skifte batteriene... Side Rengjøring av batteriene... Side Dekk... Side Rengjøring... Side Feilsøk...Side Automatsikring... Side Retningslinjer...Side Merking...Side Tekniske spesifikasjoner...side 28 3

4 4 1.0 A. Sete B. Rygg C. Nakkestøtte (tilleggsutstyr) D. Armlene E. Styresøyle F. Lys G. Blinklys H. Avtagbar kurv I. Forhjul J. Støtfanger K. Bakhjul

5 5 2.0 A. Instrumentbord med alle brytere B. Betjeningshåndtak forover/bakover C. Sikring lys D. Ladekontakt E. Betjeningshåndtak for justering av styresøyle F. Forbrems med parkeringslås A. Blinklys høyre og venstre* B. Batteri-indikator C. Hastighetskontroll D. Lys E. Nøkkelpluggholder F. Horn* G. Varselblink * montert på begge sider av panelet

6 6 A BLINKLYS Blinklys (foran og bak) brukes ved å trykke på blinklysbryteren, høyre eller venstre side. Skyv bryteren til høyre eller venstre etter hvilken vei du ønsker å svinge. Ved fullført sving må bryteren settes tilbake til midt-posisjon for å slå av blinklyset. B BATTERI-INDIKATOREN Batteristatus indikatoren viser batterienes grad av ladet tilstand. Fullt ladede batterier vil lyse opp alle lamper - grønn, gul og rød vil være på. Den mest nøyaktige avlesningen er når du kjører på flatt underlag i full fart. Tillat aldri batteriet å falle under 2 gule streker. Når batteriet er tømt under dette nivået, reduseres batteriets levetid. Rød - lad batteriene umiddelbart. Gul - scooteren kan brukes, men batteriene bør lades innen kort tid. Grønn - batteriene er fulladet. C FARTSREGULERING Hvor hurtig scooteren skal kjøre når håndtaket er trykket maksimalt inn velger man ved å bruke fartsbryteren. Laveste fart er når bryteren dreies helt mot venstre. Høyeste hastighet når bryteren dreies helt mot høyre (= 9 km/t). Velg hastighet før du begynner å kjøre, f.eks lav hastighet i trange omgivelser. D LYS Ved å trykke på denne bryteren slås lyset på. Bryteren har følgende posisjoner: 0: lyset er av. 1: lyset er på F HORN Aktiveres ved å trykke på knappen over symbolet. Hornet lyder så lenge bryteren holdes inne.

7 7 E NØKKELPLUGGHOLDER For å slå på scooteren, sett inn nøkkelpluggen i holderen på høyre side av styrekonsollen. Varselblink og lys fungerer uavhengig av om nøkkelpluggen er satt inn. G VARSELBLINK Aktiveres ved å trykke på knappen over symbolet. Bruk varselblink hvis det er grunn til å tro at andre trafikanter ikke ser deg, eller det har oppstått en feil. Varselblink slås av ved å trykke en gang til på knappen. 3.0 BRUK AV/PÅ Sett inn nøkkelpluggen så langt den går (A). LADEKONTAKT Ladekontakten er plassert på styresøylen (A). All elektronikk bør være avslått ved lading. KJØRING Før du kjører med scooteren, bør den være optimalt justert til dine behov. Husk at du er utsatt i trafikken, andre trafikanter legger kanskje ikke så godt merke til deg. Overhold alltid gjeldende regler.

8 8 3.1 KJØRE FOROVER OG BAKOVER Skru på scooteren. Betjeningshåndtakene er fargekodet: Grønn - forover Gul - bakover FOROVER - Kjøre forover med tommel: Skyv betjeningshåndtaket (A) sakte fremover. Desto lengre frem du trykker på håndtaket, dess fortere vil scooteren kjøre. - Kjøre fremover med håndkontrollen: trekk håndtaket (D) sakte bakover. Jo lenger bakover håndtaket trekkes, jo fortere går det. BAKOVER - Kjøre bakover: slipp betjeningshåndtaket. Scooteren vil stoppe opp. - Kjøre bakover med tommel: Etter at scooteren har stoppet, skyv betjeningshåndtaket (C) sakte forover. Jo lengre frem du trykker håndtaket, dess fortere vil scooteren kjøre. - Kjøre bakover med håndkontrollen: trekk håndtaket (B) sakte bakover. Jo lenger bakover håndtaket trekkes, jo fortere går det. MERK! Kontroller at det ikke er noe bak scooteren før du kjører bakover. Maks. hastighet bakover er halvparten av maks. hastighet forover. For å stoppe, slipp opp håndspaken forsiktig. Din Winner vil umiddelbart stoppe og parkeringsbremsen vil bli utløst automatisk. MERK! Utvis forsiktighet når du kjører i høye hastigheter. Ikke kryss trafikkerte veier før du er trygg på betjeningen av scooteren.

9 9 3.2 HJØRNER/SVINGE VED FOROVERKJØRING Ved å dreie styret til venstre eller høyre, vil scooteren svinge deretter. MERK! Bruk alltid blinklys. Sving alltid i sikker, ofte lavere, hastighet. Svinge ved bakoverkjøring Ved å dreie styret til venstre eller høyre, vil scooteren svinge i motsatt retning. 3.3 SKRÅNINGER Kjøring oppover en skråning utføres på samme måte som kjøring rett fremover. MERK! Ikke forser skråninger med større stigning enn 10. Len deg litt fremover med overkroppen når du kjører opp skråninger, da blir scooteren mer stabil. Kjør i halv hastighet, med jevnt pådrag. Unngå plutselige bevegelser som plutselig bremsing, for å unngå at scooteren blir ustabil. Ikke brems for kraftig ved runding av hjørner. Unngå å endre retning eller å snu i skråninger. Hvis du merker at scooterens hastighet synker betraktelig når du kjører i en skråning, velg en annen rute for å unngå overoppheting av scooteren. Hvis du kjører for lenge i en skråning kan scooteren overopphetes. Velg helst kjøreruter uten skråninger. Kjøring nedover en skråning - Hvis du må kjøre bakover nedover en skråning, kjør så sakte som mulig og kontrollert. MERK! Det kan være farlig å reversere ned en skråning. Sett fartsreguleringen helt til venstre (lavest mulig hastighet) før du kjører

10 10 ned en skråning. Posisjoner overkroppen litt frem, og brems alltid rolig. Hvis du bremser hurtig kan scooteren tippe bakover. 3.4 HINDRINGER Å kjøre over hindringer: Kjør helt frem til hindringen, slik at du nesten berører med forhjulet. Skyv inn betjeningshåndtaket og kjør opp på/over hindringen uten å endre retning. Oppretthold hastigheten så fort forhjulet er over, slik at bakhjulene følger etter. MERK Hvis du ikke kommer over, finn ett lavere sted. Enhver hindring bør håndteres ved å kjøre fremover og med en viss hastighet. Scooteren kan kjøre over hindringer på opp til 10cm. MERK! Øv deg på mindre hindringer. Når det går problemfritt, øk gradvis høyden på hinringene til maks. høyde. Bruk tid på dette.

11 11 Kjøre ned fra hindringer Kjør helt frem til kanten av hindringen. Skyv betjeningshåndtaket fremover og kjør ned uten å endre retning. MERK Ikke kjør ned trapper. Scooteren er utstyrt med anti-tippesikring for ekstra stabilitet og sikkerhet. Av og til kan disse hjulene være i kontakt med hindringer når du kjører over de. Ikke la ett hjul stå igjen på hindringen med de andre på lavere nivå - scooteren vil velte! 3.5 OVERLAST Hvis scooteren utsettes for overlast, pga. feil eller lang tids bruk under varme forhold, vil automatsikringen aktiveres, og scooteren vil stoppe. Se "automatsikring." Mishandling vil også gi unødvendige feil og mangler på scooteren. 3.6 SKRU AV Etter hver tur bør scooteren skrus helt av: dette gir mer kjøring uten lading. 3.7 PARKERING Etter å ha parkert, lås alltid scooteren slik at du unngår uønsket bruk og tyveri. Etter å ha parkert, trekk nøkkelpluggen ut slik at ingen kan bruke scooteren uten tillatelse. Lås forhjulets håndbrems slik: Før håndtaket (A) helt frem. Klem haspen (B) frem, og slipp deretter ut håndtaket (A) - slipp haspen (A). Etter at scooteren er skrudd av (nøkkelpluggen er trukket ut) er den automatiske parkeringsbremsen fortsatt aktivert, selv om batteriene er fjernet. Hvis "fri" er valgt, fungerer IKKE parkeringsbremsen.

12 12 MERK! Hvis scooteren stoppes i en skråning bør parkeringsbremsen aktiveres. Sett aldri scooteren i fri i en skråning! 3.8 LADE BATTERIENE MERK - for lading se følgende dokumentasjon: Forskrifter rundt batterihåndtering. Batteriladerens brukerveiledning, eller instruksjoner på laderen. Scooteren har "tørr-celle" batterier Disse batteriene er helt forseglet og vedlikeholdsfrie utover vanlig lading. Ved normal bruk bør batteriene lades hver natt. Utfør lading slik: Skru av scooteren Sett inn ladepluggen fra laderen i ladekontakten på scooteren. Se "ladekontakt" Sett inn stikkontakten fra laderen i ett veggstøpsel. Skru på laderen (se laderens instruksjon). SIKKERHET Scooterens funksjoner stenges automatisk ned når ladekontakten settes inn i scooteren. Batteriene kan ikke overlades av batteriladeren som medfølger. Min. ladetid er ca. 12 timer, 80% kapasitet er normalt oppnådd etter 8 timer. Når batteriene er ferdigladet: Trekk ut ladekontakten fra scooteren. Skru av laderen Trekk laderens stikkontakt ut av støpselet i veggen. Scooteren er nå klar for bruk. 3.9 BATTERILADER Bruk kun laderen som følger med ved levering!

13 FORFLYTTING INN OG UT AV SCOOTEREN MERK! Scooteren bør være avslått, og IKKE i fri. Armlenet kan slås opp for å forenkle forflytning Forflytning til scooteren: Skru av scooteren Trekk låsehåndtaket (A) opp og sving setet 90 til høyre eller venstre. Når du slipper låsehåndtaket låses setet automatisk, og håndtaket vil gå i lås. Plasser deg på setet. Sving setet tilbake som beskrevet over. Når setet er tilbake i utgangsposisjon, låses det igjen automatisk for å forhindre dreining mens du kjører. Setet er utstyrt med armlener som kan slås opp slik at det er mulig å sette seg inn i, eller forflytte seg ut av, setet sideveis etter at armlenet er slått opp. Kontroller alltid at armlenene er i korrekt posisjon etter bruk. Forflytning ut av setet bør utføres i omvendt rekkefølge som beskrevet over. 5.0 SKYVE SCOOTEREN MANUELT I tilfelle eventuelle funksjonsfeil, eller at batteriene er utladet, kan scooteren skyves manuelt. Dette kan også virke enklere når scooteren f.eks skal parkeres på ett trangt område. Skru av scooteren med nøkkelpluggen. Skru på fri-funksjonen. Se "fri-posisjon," neste side. MERK - hvis scooteren skyves for fort, bremses scooteren automatisk.

14 SCOOTERENS FRI-POSISJON For å kunne skyve scooteren må den automatiske parkeringsbremsen skrus av: Trykk fri-håndtaket (A), plassert på høyre side av dekselet under setet, til RELEASE BRAKE (C). Den automatiske parkeringsbremsen er nå avslått. Scooterens driv/bremsenhet skrus på igjen ved å trykke fri-håndtaket til APPLY BRAKE (B). MERK! Forhåndsregler når scooteren står i fri! Motorbremsen begrenser hastigheten på scooteren til gangfart med nøkkelpluggen i og parkeringsbremsen av. Fri-håndtaket må stå i APPLY BRAKE når du setter deg på scooteren. Ikke bruk fri-håndtaket i fart. Ikke bruk forover/bakover håndtaket når fri-posisjon brukes. MERK - fri-posisjon skal bare brukes hvis scooteren skal skyves. Parkeringsbremsen er utkoblet når den står i fri. Sett fri-håndtaket i APPLY BRAKE med en gang du er ferdig med å skyve scooteren. Ikke kobl ut den automatiske parkeringsbremsen i skråninger! Scooteren vil da begynne å trille! Når scooteren er i fri-posisjon: Det er ikke mulig å kjøre elektrisk. Scooteren kan være slått på, men motoren kan ikke drive scooteren fremover. For å kjøre scooteren igjen, sett fri-håndtaket til APPLY BRAKE og sett eventuelt nøkkelpluggen inn.

15 SAMMENLEGGING AV WINNER Fjerne setet. Folde ned styresøylen. Scooteren er straks operativ igjen ved å sette tilbake setet og rette opp styresøylen. 6.1 FJERNE SETET Setet fjernes slik: Lås opp setets svingmekanisme med hendelen (A). Løft setet opp. Hvis det snus litt samtidig er det lettest. 6.2 FOLDE NED STYRESØYLEN Trekk håndtaket (A) ned, mens du samtidig trekker/skyver søylen ned/ bakover. MERK - utvis forsiktighet, klemfare! 7.0 TRANSPORT Etter å ha lagt ned styresøylen og fjernet setet, kan Winner fraktes i ett egnet kjøretøy. Den enkleste måten å laste scooteren inn i en bil er å skyve den inn på kjøreskinner. Scooteren kan også løftes, men det må da utvises generell aktsomhet og god løftepraksis. MERK! Løft aldri scooteren i plastdekselet. Ikke sitt i scooteren mens den transporteres i bil - benytt bilens vanlige

16 16 seter og sikkerhetsbelter. Kontroller at scooteren ikke står i fri etter at den er plassert i bilen. Scooteren må festes forsvarlig foran og bak. Les ev. i bilens brukerveiledning om forsvarlig festing. Fest setet også. Setebenet kan være tilsmusset. 8.0 SETEBELTE (TILBEHØR) Setebelte kan monteres av leverandøren. 9.0 TILPASSINGER/JUSTERINGER 9.1 JUSTERING AV SETE Følgende kan tilpasses på Winners sete: Høyde Dybde Rygg Nedre del av rygg Armlene Hodestøtte (tilbehør) Styresøyle SETEHØYDEN Setehøyden kan varieres med 10 cm, og bør utføres av forhandler SETEDYBDEN Trekk håndtaket (A) opp og hold. Skyv eller trekk i ønsket retning. Slipp håndtaket (A) når setet er i ønsket stilling. Skyv eller trekk litt til for å låse setet i posisjon. 9.2 SETERYGGEN Seteryggen er trinnløst justerbar fra hori-

17 17 sontal til vertikal stilling. Trekk opp håndtaket (A) når du sitter i setet. Ryggen vil nå automatisk spenne fremover. Press bakover og slipp ned håndtaket når ryggen er i stillingen du ønsker. MERK Ikke trekk opp håndtaket uten at noen sitter i setet, ryggen vil da sprette frem. Ryggen må justeres slik at ryggen din får korrekt støtte. Hvis ryggen er for langt tilbake vil det innvirke negativt på scooterens stabiliteten NEDRE RYGG - KORSRYGGSTØTTE Regulering av nedre rygg gir større eller mindre støtte til korsryggen. Sett deg i setet. Vri knotten (A) slik at ryggen får den mest optimale stillingen for deg. 9.3 ARMLENE Begge armlenene kan foldes helt opp. Høyde og vinkel kan justeres. Sving hjulet (A) for å regulere høyde og vinkel på armlenet. MERK - hvis vinkelen på ryggen justeres vil armlenets posisjon endres tilsvarende. 9.4 JUSTERE HODESTØTTEN (tilbehør) Høyden på hodestøtten kan justeres ved å trekke den opp, eller skyve den ned. Den vil sette seg i ett av tre hakk. Videre kan

18 18 den vinkeljusteres trinnløst for hånd. 9.5 JUSTERE STYRESØYLEN Trekk håndtaket (A) ned med en hånd, mens du samtidig trekker til deg/ skyver fra deg styresøylen, inntil den optimale vinkelen er funnet. Slipp håndtaket i valgt posisjon, og slipp deretter styresøylen. Hvis du slipper styresøylen uten å slippe justeringshåndtaket vil styresøylen gli frem til forreste posisjon. MERK - vis forsiktighet, klemfare! 10 VEDLIKEHOLD For problemfri bruk av scooteren bør den vedlikeholdes jevnlig av leverandøren. Visse oppgaver kan utføres av brukeren: Daglig: lad batteriene Ukentlig: sjekk lufttrykket i dekkene (276kPa/2,76bar) lekker det olje under scooteren? Hvis det gjør det, ta straks kontakt med leverandøren, ikke bruk scooteren! Månedlig: rengjør scooteren rengjør trekket på setet hvis nødvendig. Hver 3. mnd: smør opp svingsetet (!!!DETTE MÅ BESKRIVES!!! ). Setet må fjernes. Det anbefales at leverandør utfører service en gang i året, ev. hvert halvår ved intensivt bruk (HVA ER INTENSIVT BRUK?) 10.1 BATTERIER For vedlikehold - se følgende dokumentasjon: Forskrifter rundt batterihåndtering. Batteriladerens brukerveiledning, eller instruksjoner på laderen.

19 19 Winner har tørr-gel batterier. Disse tørre batteriene (dry-fit) er fullstendig forseglet og vedlikeholdsfrie. Ett klistremerke viser koblingsskjemaet for batteriene. Merket er plassert på innsiden av batteridekselet. MERK! Batteriene bør være fulladet. Ikke bruk scooteren hvis batteriene har Dette kan ødelegge batteriene, og medføre total driftsstans. Ikke bruk våte batterier. liten kapasitet igjen SKIFTE BATTERIENE Hvis batterikapasiteten er så lav at det kun er mulig å kjøre korte turer, eller ikke i det hele tatt, selv med full opplading, må batteriene byttes. Skift de så fort som mulig. MERK - kontakt om mulig leverandør for å sikre korrekt batteritype og utskiftning. Skift batteriene slik: Skru av scooteren (fjern nøkkelpluggen). Fjern setet. Fjern lokket (A) fra fronten på batteridekselet Fjern de røde og svarte pluggene fra batteriene (A). Løsne spennbåndene som holder batteriene på plass ved å presse på haspene (B). Løsne batteriklemmene (C) fra kablene med fastnøkkel 13mm. Ta ut begge batteriene.

20 20 Nye batterier monteres slik: Sett inn de nye batteriene. Fest batteriene med spennbåndene. Koble til kablene som følger: Betegnelse Kabelfarge Tekst på merke Kobles til B Svart Battery 1 Batteri 1s minus (venstre) C Rød Battery 1 Batteri 1s pluss (venstre) D Svart Battery 2 Batteri 2s minus (høyre) E Rød Batteri 2 Batteri 2s pluss (høyre) Stram til batteriklemmene. MERK! Observer korrekt tilkobling av kabler til batteriene. Kablene er merket. Kablene må IKKE kobles feil! Batteripolene og kabelklemmene skal holdes rene. Smør opp kabelklemmene, for å hindre oksidering, med syrefri vaselin. Monter dekselet. MERK! Nye batterier må lades umiddelbart før bruk av scooteren. Vær oppmerksom ved arbeid med batterier, ikke la metallobjekter komme i kontakt med polene. Kortslutning av batteriene er svært farlig! Brukte batterier skal leveres til godkjent mottak RENGJØRING AV BATTERIENE Tørre batterier er vedlikeholdsfrie. Hold dog ett øye med følgende: Hold batteriene rene og tørre, skitt og vann kan forårsake lekkasjer som gir lavere effekt og levetid. Smør inn polene med syrefri vaselin etter rengjøring. MERK! - tøm aldri batteriene fullstendig for energi. Dette kan ødelegge de fullstendig og redusere leveløpet betraktelig DEKK

21 21 Korrekt trykk i dekkene er viktig for lang kjørelengde og lav slitasje på scooteren. Dekkene har standard "bil"-ventiler, og kan etterfylles på bensinstasjoner eller med dertil egnede egne pumper. En vanlig sykkelpumpe kan også brukes, påmontert reduksjonsnippelen som følger med scooteren. Trykket bør da kontrolleres etterpå. Dekktrykket skal være 276 kpa/2,76 bar (gjelder alle 3/4 dekk) MERK! Fyll aldri i mer luft enn spesifisert! Hvis du er i tvil - ta kontakt med leverandøren. Husk alltid å sette hetten på ventilen tilbake på plass, for å unngå rusk og sand i ventilen RENGJØRING Fjerning av tørr skitt. Varetrekk, metall- og rammedeler kan vanligvis enkelt rengjøres med en tørr, myk klut. Fjerning av søle og/eller annen våt skit. Bruk en våt svamp, og tørk deretter over med en tørr, myk klut. Varetrekk Rengjør med fuktig klut og oppvasksåpe. Tørk deretter over med en tørr, myk klut. MERK! Bruk aldri slipende eller aggressive rengjøringsmidler., inkludert løsningsmidler som tynner og hvit sprit. Utvis stor aktsomhet ved bruk av vann i nærheten av elektronikken. Varetrekk kan ikke tørr-renses, strykes eller kjøres i tørketrommel. 11 FEILSØK Hvis scooteren ikke fungerer tilfredsstillende selv om batteriene er fulladet,

22 22 sjekk følgende punkter før du tar kontakt med leverandøren. 1. Sitter nøkkelpluggen helt inne i kontakten/holderen? 2. Er alle batteriklemmene forsvarlig festet? 2. Står frikoblingsspaken i APPLY BRAKE? 3. Har automatsikringen slått ut? Skyv den inn igjen. Hvis den spretter ut igjen, kontakt leverandøren. 4. Scooteren går for sakte - prøv å skru opp hastighetskontrollen. 5. For høy temperatur - la scooteren avkjøle seg i min. 6. Hvis batterinivået er lavt selv om laderen har stått på over natten, kan laderen ha en feil. Ta kontakt med leverandøren. Noen ganger kan det hjelpe å skru scooteren av og på igjen med nøkkelpluggen. Hvis dette ikke hjelper, ta kontakt med leverandøren. Scooteren har ett elektronisk diagnosesystem som kan avleses av leverandøren AUTOMATSIKRING Winner har en automatsikring (A), plassert på dekselet under setet.. Vanligvis vil ikke sikringen sprette ut. Hvis elektronikken blir overbelasted eller det forekommer en kortslutning skal sikringen bryte strømmen. Dette er for å beskytte bruker og scooter. Dette kan være ved f.eks. for høy belastning. Skyv sikringen inn igjen, hvis den spretter ut umiddelbart må du vente min., før du prøver igjen. Hvis den spretter ut en tredje gang må du ta kontakt med leverandør. Ikke kjør videre. Hvis den ikke bryter, er scooteren klar til bruk.

23 RETNINGSLINJER Elektromagnetiske forstyrrelser fra mobiltelefoner, walkietalkies etc. Elektriske rullestoler og motoriserte rullestoler kan være mottakelige for elektromagnetiske forstyrrelser som utstråles fra kilder som radiostasjoner, TV stasjoner, amatørradioer, kringkastninger, toveis radioer, mobiltelefoner. Hvis man opplever at en elektrisk rullestol gjør annet enn det man vil at den skal gjøre, skal stolen slås av. Elektriske rullestoler må ikke brukes i umiddelbar nærhet av medisintekniske enheter med stort farepotensial og/ eller livsviktig funksjon, eller i nærheten av diagnoseutstyr. Nedenforstående retningslinjer har til hensikt å veilede deg til sikker bruk av din rullestol. Dersom du har spørsmål vedrørende korrekt bruk av stolen, vennligst kontakt Handicare eller din lokale hjelpemiddelsentral. Det er visse forsiktighetsregler som bør utøves for å unngå ulykker og skader. 1. Forsøk ikke å forsere stigninger som er større enn Din scooter kan håndtere en stigning på 10. Det er nødvendig med ferdigheter for å greie en stigning med rullestolen. Dersom du er usikker på om du vil klare stigninger av en slik størrelse, er det best du unngår disse, om mulig. 3. Ikke parker på ujevne flater eller i en stigning. 4. Winner kan kjøres over gress, grus og sand, så vel som over andre harde overflater. 5. Uansvarlig, røff og brutal kjøring i f.eks. ulendt terreng vil kunne medføre at hovedsikringen går og resultere i at rullestolen blir satt ut av drift. 6. Ikke gjør brå forandringer i kjøreretning når du kjører i på hastighetstrinn eller når du kjører på en ujevn flate eller i en stigning. Hurtige unnamanøvre i høy hastighet kan medføre at rullestolen går i sirkel. 7. Ikke spyl, spray eller senk elektriske komponenter, inkludert motoren, kontrollenheten, styreboksen, batteriboksen eller batteriladeren med/ned i vann. 9. Ikke heng eller fest noe på rullestolen som kan komme i konflikt med styring og frikoblingsspaken. 10. Ikke røyk eller ha gnist eller åpen flamme på eller i nærheten mens batteriene blir ladet. 11. Rullestolen er kun beregnet for en person, det er forbudt å ta med passasjerer Handicare er ikke ansvarlig for personlige skader eller ødeleggelser på eiendom som oppstår som følge av gal bruk. Garanti Denne garantien gjelder alle nye elektriske rullestoler: Handicare gir 2 års garanti for varen, fra leveringsdato, solgt av en autorisert Handicare selger. Handicare garanterer at varen skal være fri for feil både med hensyn til materiale og utførelse, og møte alle krav med hensyn til kapasitet og fart

24 24 spesifisert i salgsbrosjyren. Handicare garanterer gratis reparasjon og vedlikehold, samt utskifting av eventuelle defekte deler, forutsatt at dette har inntruffet under normalt bruk som beskrevet i brosjyren/brukerveiledningen. Garantien er utvidet til å omfatte komponenter og utstyr som spesifisert nedenfor: Scooter Winner, hovedramme og seteramme, 2 års garanti fra og med leveringsdato. All reklamasjon og service som skal dekke bytting av deler under nedenforstående begrensede garanti må presenteres Handicare skriftlig innen 45 dager etter at hendelsen skjedde, dersom man skal oppnå kompensasjon. Ekskludering og begrensning Utstyr som er tilpasset av andre enn Handicare Produksjon AS eller en representant fra hjelpemiddelsentralen blir ikke dekket av denne garantien. Dekk, slanger og salmakerarbeid er heller ikke dekket av denne garantien. Utstyr som ikke er tilpasset Handicare Produksjon AS sine rullestoler og som derav forårsaker driftsstopp eller ødeleggelser, dekkes ikke av denne garantien. Enhver bruk av utstyr som ikke følger våre retningslinjer som beskrevet i denne veiledningen, eller blir behandlet på en uforsvarlig måte, vil ikke bli dekket av garantien. Fremgangsmetode ved garantisaker Utstyr som viser seg ikke å fungere tilfredsstillende, skal returneres til den autoriserte Handicare-forhandleren. Forhandleren vil foreta nødvendig reparasjon og service. Dersom kjøperen ikke kan levere tilbake utstyret til den autoriserte Handicare- forhandleren, skal kjøperen kontakte Handicares hovedkontor på tlf i Norge for å få navnet på en autorisert forhandler som kan foreta garantireparasjon. Kunde må oppgi serienummer, kjøpedato og beskrivelse av utstyrets feil ved kontakt med Handicare. Viktig For å sikre optimal ytelse og unngå ulykker må modifikasjoner ikke utfø res uten at dette er godkjent av Handicare. Elektronikken er forseglet. Hvis forseglingen brytes vil Handicare frasi seg ethvert ansvar i forhold til brukerens og produktets sikkerhet. Alt arbeid som innbefatter hele eller deler av elektronikken skal alltid utføres av personell som er autorisert av Handicare til dette. Bruk under forhold eller til formål stolen ikke er konstruert for må unngås. Alle illustrasjoner, informasjon og tekniske spesifikasjoner i denne brukerveiledningen er basert på det sist tilgjengelige ved utgivelsen. Handicare forbeholder seg retten til å gjøre endringer på spesifikasjoner og utstyr under den pågående produksjon uten varsel.

25 25 Ansvar og sikker kjøring Som bruker av rullestol er du å betrakte som gående i følge veitrafikkloven. Det betyr at du skal kjøre der hvor det er angitt felt for gående eller på venstre side av veibanen. Det viktigste er forøvrig at du ferdes på en sikker måte uten å være til fare for andre trafikanter, eller selv kommer opp i farlige eller uoversiktlige situasjoner. Tegner du en ansvarsforsikring vil du være dekket økonomisk dersom du ved et uhell skulle påføre noen en skade. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap og spør om dette. Til slutt vil vi ønske deg lykke til med din nye scooter. Ta godt vare på den slik at du får mye glede av den i tiden fremover. Vennlig hilsen Handicare

26 MERKING Se neste side for plassering på scooteren. A. Ladekontakt B. Sikring lys C. Automatsikring D. Frihjul 1. håndtak i nedre pos., scooteren kan skyves 2. Håndtak i øvre pos., scooteren kan kjøres elektrisk E. Lufttrykk i dekk F. Justere styresøylen

27 27 Merkeplassering på scooteren Merke for produktidentifisering - A Forklaring til merket: A - Modell B - Produksjonsår C - Serienummer D - Bruksområde E - Maks. brukervekt i kg.

28 TEKNISKE SPESIFIKASJONER Maks. brukervekt 159 kg Lengde 1400 mm Bredde 673 mm Total vekt inkl. batterier 110 kg Vekt tyngste del 54 kg Statisk stabilitet nedover > 15 Statisk stabilitet oppover > 15 Statisk stabilitet sideveis > 15 Energiforbruk: teoretisk maks. distanse 50 km Dynamisk stabilitet i skråninger > 10 Klatrekapasitet over hindringer 100 mm Maks. hastighet forover 15 km/h Min. bremselengde fra maks. hastighet 3,550 mm Setevinkel 2 Effektiv sittedybde 432 mm Effektiv sittebredde 457 mm Sittehøyde fra front (regulerbar i trinn på 25 mm) min maks 455 mm 520 mm Ryggvinkel min maks Rygghøyde min maks 533 mm 689 mm Armelene høyde 250 mm Lengde fra front armlene til rygg 260 mm Min. radius 1400 mm Bakkeklaring 114 mm Snuradius < 2000 mm Test data Vekt testdukke Betjeningskraft Betjeningshåndtak Resette automatsikring Elektroniske brytere Parkeringsbrems Sette inn ladeplugg 159 kg < 60 N < 60 N < 15 N < 60 N < 60 N

29 29 Dekk Diameter for Diameter bak Luftrykk 310 x 108 mm 310 x 108 mm 276 kpa (2.76 Bar) Batterier Maks dimensjoner 324 x 175 x 213 mm Scootervekt uten batterier 54 kg Spesifikasjon 80 Ah/20h Maks ladevolt 13.6 V Maks ladestrøm 7 A Koblingstype A DIN Winner oppfyller følgende standarder: 1. NEN-EN NEN-EN EN12184 in class C. 4. ISO ISO ISO ISO

30 30

31 31

32 Advarsel: Innholdet i denne brukerhåndboken er kun ment som informasjon. Denne informasjonen kan endres uten forvarsel og må derfor ikke oppfattes som forpliktelser fra Handicare ASA. Handicare ASA påtar seg intet ansvar, juridisk eller økonomisk, for eventuelle feil eller unøyaktigheter som kan finnes i denne brukermanualen. Alle produktene som er nevnt i denne brukermanualen er registrerte varemerker og kan ikke benyttes i andre sammenhenger uten samtykke fra Handicare ASA. Utgitt februar 2005 Handicare ASA Marked Distributør: Handicare PB Moss Tel: Faks: Produsert: movingpeople.net Vossenbeemd 104 NL-5705 CL HELMOND the Netherlands

Brukermanual Dynalife

Brukermanual Dynalife Brukermanual Dynalife 2 ROLLATOR DYNALIFE GENERELT Rollator Dynalife er en moderne 4-hjuls rollator i aluminium med meget gode trilleegenskaper. Leveres som standard med trådkurv, ryggbånd, serveringsbrett

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

BrukerManual. COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol

BrukerManual. COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol BrukerManual COMBI GAMMA TILT Dusj- og toalettstol Brukermanual COMBI GAMMA TILT Vennligst les bruksanvisningen før produktet tas i bruk. Denne bruksanvisningen gjelder for Dusj og toalettstol Combi Gamma

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Handicare Smartsit pute Smartsit putene er trykkavlastningsputer utviklet med tanke på høy komfort og fleksibilitet.

Handicare Smartsit pute Smartsit putene er trykkavlastningsputer utviklet med tanke på høy komfort og fleksibilitet. Seteputer MB3180-NO INNLEDNING HandiCare Produksjon AS Serviceboks 2626 Lillehammer NORWAY www.handicare.no Handicare Smartsit pute Smartsit putene er trykkavlastningsputer utviklet med tanke på høy komfort

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011

medemagruppen Joystick G90A og G90T Bruksanvisning P Q ver April 2011 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - April 2011 NO Bruksanvisning Joystick G90A og G90T Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 1 148 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0291-Q 2

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side

Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior. Avsnitt Innhold Side Bruksanvisning KFN 4Wheler og KFN 4Wheler junior Avsnitt Innhold Side 1. Generell informasjon 1 1.1 Innledning 1 1.2 Bruksområde 2 1.3 Samsvarserklæring 2 1.4 Garanti 2 1.5 Service og reparasjon 2 2 Sikkerhet

Detaljer

norsk Bruksanvisning modell N , N , N art.nr. BRU-N , N , N Rev.:

norsk Bruksanvisning modell N , N , N art.nr. BRU-N , N , N Rev.: Bruksanvisning modell N-679-30, N-479-30, N-579-30 art.nr. BRU-N-679-30, N-479-30, N-579-30. Rev.: 0405 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... Innledning... Kontaktopplysninger... Montering... 3 Sikkerhetsregler...

Detaljer

QLASS BRUKERMANUAL A

QLASS BRUKERMANUAL A QLASS BRUKERMANUAL 6003528A 2 Norsk 2015 Handicare Med forbehold om alle rettigheter. Denne informasjonen må ikke mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres på noen måte eller med noen metode (elektronisk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt

BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt BRUKERVEILEDNING for Dusj- og toalettstolen ERGOTIP EL 5/6/7/8/9 m/elektrisk seteløft og elektrisk tilt Stolen kan med to elektriske motorer øke setehøyden uten å tippe setet samtidig. Omvendt kan også

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

Innhold Introduksjon... 4 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 Før du tar sykkelen i bruk... 5 Montering... 5 Bruk... 6 Vedlikehold... 7 Teknisk serv

Innhold Introduksjon... 4 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 Før du tar sykkelen i bruk... 5 Montering... 5 Bruk... 6 Vedlikehold... 7 Teknisk serv Innhold Introduksjon... 4 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 Før du tar sykkelen i bruk... 5 Montering... 5 Bruk... 6 Vedlikehold... 7 Teknisk service... 7 Garanti... 7 Frakt og levering... 8 I mer

Detaljer

3-hjuls XC piggestol

3-hjuls XC piggestol BRUKERVEILEDNING CE-merket og TÜV testet og godkjent i henhold til EN 12182:2012 HandiNor as Versjon 1.02 Rosenholmveien 22, N-1252 Oslo Tlf.: +47 63 88 72 40 01/06-2016 www.handinor.no Innledning leveres

Detaljer

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550

Bruksanvisning. Styreboks DX2 Rem550 Bruksanvisning Styreboks DX2 Rem550 Innledning DX2 DX2 er den første i en ny generasjon joysticker til styring av elektriske rullestoler. Ved hjelp av den store LCD-fargeskjermen og den logiske ikonoppbygde

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk!

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! Arctic løftestoler er testet og godkjent i henhold til følgende krav og standarder: EN 12182 EN 1021-1 EN 13751 EN 1021-2 EN 1728 EN 1022 EN 60601-1

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Go-Go Elite Traveller. Manual Norsk

Go-Go Elite Traveller. Manual Norsk Go-Go Elite Traveller Manual Norsk Gratulerer med anskaffelsen av Go-Go Elite Traveller scooter. Din sikkerhet er viktig for oss. Denne bruksanvisningen er laget slik at den skal være enkel å forstå. OBS!

Detaljer

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 el. Tipp HD

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 el. Tipp HD Dusj- og toalett stol M2 el. Tipp HD Brukerveiledning Vare nr. 671130 Dusj- og toalettstol M2 el. Tipp HD Bruker veiledning Dusj- og toalett stol M2 el. Tipp HD Dusj- og toalett stol M2 el tipp HD er beregnet

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning

Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning OS Rollator ADAM GÅBORD Bruksanvisning Monteringsanvisning Vedlikeholdsanvisning Rollator OS-1410/1420 Gåbord OS-1550 Gåbord OS-1560 Gåbord OS-1590 EL gåbord ADAM os-1550/1560 Takk for at du valgte Gåbord

Detaljer

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 6:1 6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro NOBABR1101-1 Zitzi Flipper Pro Gasst Zitzi Flipper Pro El Innholdsfortegnelse Zitzi Flipper Pro Utgave nr 1 2013-11-26 2:1 Regulerbar sittehøyde - Gassfjær 6:1 Vedlikeholdsanvisning

Detaljer

Krabat Jockey. Bruksanvisning

Krabat Jockey. Bruksanvisning Krabat Jockey Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet mot å

Detaljer

Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold Reparasjon og garanti... 10

Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold Reparasjon og garanti... 10 Innhold Garanti... 4 Før bruk... 5 Beskrivelse... 5 Sete og styre... 7 Bruk av din CITY... 9 Vedlikehold... 10 Reparasjon og garanti... 10 Direktivet for medisinsk utstyr 93/42/EEC Samsvarserklæring For

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Brukerveiledning. Utgave Side 1 av 10

Brukerveiledning. Utgave Side 1 av 10 Brukerveiledning Utgave 01 06.03.2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Generelt... 3 Tekniske spesifikasjoner... 4 Viktige forholdsregler... 5 Elektromagnetisk støy og advarsler... 5 Funksjoner... 6 Vedlikehold...

Detaljer

medemagruppen MC 1122 Quantum Hurtigveiledning P9-0222-B ver. 1.0.0 - Mai 2013

medemagruppen MC 1122 Quantum Hurtigveiledning P9-0222-B ver. 1.0.0 - Mai 2013 medemagruppen P9-0222-B ver. 1.0.0 - Mai 2013 NO Hurtigveiledning MC 1122 Quantum Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0222-Q 2 av

Detaljer

Skjemaveileder til opplæring i bruk av elektromedisinske hjelpemidler

Skjemaveileder til opplæring i bruk av elektromedisinske hjelpemidler 1 av 7 Skjemaveileder til opplæring i bruk av elektromedisinske hjelpemidler 2 av 7 ENDRINGSLOGG Versjon Dato Kap. Endring Produsent Godkjent 1.0.1 25.08.15 Ferdigstilling Arvid Frisvoll Birger Pedersen

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

"Ride-On" BRUKSANVISNING

Ride-On BRUKSANVISNING "Ride-On" BRUKSANVISNING ADVARSEL: Fare for kvelning. Inneholder små deler. Egner seg ikke for barn undet 3 år. INNHOLD OM "RASTAR BABY" SPESIFIKASJONER DELER MONTERING SETTE I/BYTTE BATTERI BATTERI -

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

BrukerManual. Toalettforhøyer Dynalife Step

BrukerManual. Toalettforhøyer Dynalife Step BrukerManual Toalettforhøyer Dynalife Step Brukermanual DYNALIFE STEP OBS! Les brukermanualen nøye før produktet tas i bruk. Pass på at instruksjonene følges og at brukermanualen er tilgjengelig for brukere

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Hepro MOTO Std. Hepro MOTO Tilto Bruksanvisning

Hepro MOTO Std. Hepro MOTO Tilto Bruksanvisning Hepro MOTO Std. NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk første gang. Testet og godkjent i henhold til følgende krav: EN 12184 MDD 93/42/EEC Side 1 av 7 Tilsiktet bruk MOTO Elektrisk Arbeidsrullestol

Detaljer

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Justering av kjede... 5 Periodiske vedlikeholdsrutiner av

Detaljer

Miniflex / Flexmobil ABC. Bruksanvisning

Miniflex / Flexmobil ABC. Bruksanvisning Bruksanvisning Miniflex / Flexmobil ABC INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Kontaktinformasjon 3 Sikkerhetsforskrifter 3 Oversikt 4 Elektronikk 5 Sittehøyde 6 Sittevinkel - manuell 7 Sittevinkel - elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning side 3. Brukerveiledning side 3-4. Tilpasning av sykkel side 4. Vedlikehold / Rengjøring side 5

Bruksanvisning side 3. Brukerveiledning side 3-4. Tilpasning av sykkel side 4. Vedlikehold / Rengjøring side 5 Bruksanvisning side 3 Brukerveiledning side 3-4 Tilpasning av sykkel side 4 Vedlikehold / Rengjøring side 5 Justeringer - arbeidsbeskrivelse side 7 Hjelpemotor - Viktor og Viktoria side 9 Vedlikeholdsrutiner

Detaljer

"Ride-On" BRUKSANVISNING

Ride-On BRUKSANVISNING "Ride-On" BRUKSANVISNING ADVARSEL: Fare for kvelning. Inneholder små deler. Egner seg ikke for barn undet 3 år. INNHOLD 3 OM "RASTAR BABY" 4 SPESIFIKASJONER DELER 4, 5 MONTERING 6 8 SETTE I/BYTTE BATTERI

Detaljer

1.4.1. Hjul... 4 1.4.2. Stell... 4 1.4.3. Søyle... 5 1.4.4. Polstret... 5

1.4.1. Hjul... 4 1.4.2. Stell... 4 1.4.3. Søyle... 5 1.4.4. Polstret... 5 N b r u k e r m a n u a l 120 w w w. v e l a. E U INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. innledning......................................................... 3 1.1. Sikkerhet...........................................................

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

La verken mennesker eller hendelser ta livsmotet fra deg Madame Curie.

La verken mennesker eller hendelser ta livsmotet fra deg Madame Curie. LØFTESTOLER La verken mennesker eller hendelser ta livsmotet fra deg Madame Curie. Mestring er en viktig del av et godt liv. Å ha kraft til å gjøre det man vil, når man selv vil det. Alder og funksjonshemminger

Detaljer

Brukerhåndbok for Viking elektrisk sykkel

Brukerhåndbok for Viking elektrisk sykkel Brukerhåndbok for Viking elektrisk sykkel Det er viktig å lese brukerhåndboken nøye før første gangs bruk av sykkelen. Det inneholder viktig sikkerhetsinformasjon samt informasjon om hvordan å oppnå optimal

Detaljer

Elektriske rullestoler fra VELA

Elektriske rullestoler fra VELA Elektriske rullestoler fra VELA www.vermundlarsen.no Feilsøking for VELA Blues 210 Konfigurasjon SCY/SC/SCJ Vermund Larsen Norge AS :: Solgaard Skog 4 :: 1599 Moss :: Tlf: 97 46 55 22 :: mail@vermundlarsen.no

Detaljer

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com Forward Thinking Mobility Forward Thinking Mobility NORSK 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhet 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7.

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL 26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL INNHOLD Introduksjon 3 Før du tar sykkelen i bruk 4 Tekniske data 5 Rekkevidde 6 Kontrollpanel 7 Hvordan ta ut batteriet 8 Sikkerhet, bruk og lagring 9 Lading 10 Service og

Detaljer

Jockey & Jockey Plus. Bruksanvisning

Jockey & Jockey Plus. Bruksanvisning Jockey & Jockey Plus Bruksanvisning Sikkerhet Etterlat aldri et barn i stolen uten tilsyn av en voksen. Kontroller jevnlig at hoftebeltet er korrekt justert og fungerer. Hoftebeltet er barnets sikkerhet

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

norsk Bruksanvisning Miniflex art.nr. BRU-N Rev.:

norsk Bruksanvisning Miniflex art.nr. BRU-N Rev.: Bruksanvisning Miniflex art.nr. BRU-N-30-501. Rev.: 01406 4 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... Kontaktopplysninger... 3 Innledning... 3 Montering... 3 Merking... 4 Sikkerhetsregler... 4 Oversikt...

Detaljer

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE

Brukerveiledning. Bi-ski GLIDE Brukerveiledning Bi-ski GLIDE MADE IN THE USA DISTRUBUERT I NORGE AV SITSKI NORWAY - 1 - Innhold Introduksjon...3 Garantier...3 Komponenter.....3 Utstyr og spesifikasjoner...4 Tilpasninger 5 1. Justering

Detaljer

Fellow Rollator. Brukerveiledning

Fellow Rollator. Brukerveiledning Fellow Rollator Brukerveiledning 1 MONTERING KJØREHÅNDTAK Skruer og stjerneratt for montering av kjørehåndtak ligger i en pose, festet i rollatorens låsebøyle. A Velg riktig høyde på kjørehåndtakene og

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING FORTRESS-CALYPSO 1010144B

BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING FORTRESS-CALYPSO 1010144B BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING FORTRESS-CALYPSO 1010144B 2 Norsk... 4 Dansk... 52 3 Norsk 2009 Handicare Ettertrykk forbudt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form,

Detaljer

Bruksanvisning Aktivline Basic

Bruksanvisning Aktivline Basic Bruksanvisning Aktivline Basic Innhold Aktivline Basic 1. Adaptersystem 2. Hoftebelte 3. Abduksjonskloss-fotstøttesystem (AFS) 4. Fotstøttesystem 5. Fotstropper 6. Anti-tipp system 7. Tilleggsutstyr for

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

VELA Tango 500EF 500/500F/500E/500EF BRUKSANVISNING VARIANT: Manual nr VELA Tango 500 VELA Tango 500F VELA Tango 500F ALB RYGG T3 RYGG

VELA Tango 500EF 500/500F/500E/500EF BRUKSANVISNING VARIANT: Manual nr VELA Tango 500 VELA Tango 500F VELA Tango 500F ALB RYGG T3 RYGG BRUKSANVISNING VELA Tango 500 NO VARIANT: 500/500F/500E/500EF Manual nr. 105232 ALB ES5 T3 VELA Tango 500 VELA Tango 500F VELA Tango 500F ALB ES5 T3 VELA Tango 500E VELA Tango 500E VELA Tango 500EF INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2

medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 Bruksanvisning Joystick DX2 medemagruppen P9-0290-Q ver. 1.0.2 - Oktober 2011 NO Bruksanvisning Joystick DX2 Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133 1483 Skytta Telefon: 67 06 49 00 Faks: 67 06 49 90 Quick guide P9-0290-Q 2 av 16

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

Sunny Easy PAS, Sunny Bondo PAS, Sunny Clip PAS

Sunny Easy PAS, Sunny Bondo PAS, Sunny Clip PAS håndbok for sykler med yamaha pas drivsystem Sunny Easy PAS, Sunny Bondo PAS, Sunny Clip PAS Innhold Yamaha Power Assist System Side... 4 Verdt å vite om den elektriske hjelpemotoren Side... 4 Måling

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

700C BRUKERVEILEDNING

700C BRUKERVEILEDNING 700C BRUKERVEILEDNING INNHOLD Service og vedlikehold 3 Lading 4 Introduksjon 5 Før du tar sykkelen i bruk 6 Sikkerhet, bruk og lagring 7 Hvordan ta ut batteriet 8 Tekniske data 9 Rekkevidde 10 Kontrollpanelet

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 el.tipp

tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 el.tipp tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusj- og toalettstol M2 el.tipp M2 EL-TIPP Brukerveiledning VIKTIG! LAD STOLEN ETTER BRUK. NÅR STOLEN SKAL LADES, SETTES LADEKONTATEN I STOLEN FØR STØPSELET SETTES

Detaljer

Ocean dusj- og toalettstoler

Ocean dusj- og toalettstoler Ocean dusj- og toalettstoler NYTT TILBØR Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean ual-vip, Ocean -Vip Ocean/Ocean XL er en stabil og robust stol. en er enkel å regulere og har et bredt tilbehørsprogram.

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol

medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol medemagruppen Bruksanvisning Niga barnestol Hva er en NIGA stolen? NIGA-stolen er en stol for barn opp til ca. fire år, og utformingen bygger på moderne behandlingsmetoder. Den kan brukes til aktiv sitting,

Detaljer

ComfortControl 01 GYNGELÅS 02 GYNGEMOTSTAND 05 RYGGHØYDE 03 SITTEDYBDE 06 RYGGVINKEL 04 SITTEHØYDE 07 ARMLENE HØYDE 08 ARMLENE BREDDE 09 ARMLENE DYBDE

ComfortControl 01 GYNGELÅS 02 GYNGEMOTSTAND 05 RYGGHØYDE 03 SITTEDYBDE 06 RYGGVINKEL 04 SITTEHØYDE 07 ARMLENE HØYDE 08 ARMLENE BREDDE 09 ARMLENE DYBDE Trinn 1: Åpne stolen din. 01 GYNGELÅS Trinn 2: Juster stolen etter kroppen din. 02 GYNGEMOTSTAND 03 SITTEDYBDE 04 SITTEHØYDE Trinn 3: Juster stolen etter arbeidet ditt. 05 RYGGHØYDE 06 RYGGVINKEL 07 ARMLENE

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Brukermanual Elektriske komponenter

Brukermanual Elektriske komponenter Brukermanual Elektriske komponenter Produktet er CE-Merket, & følger EMC Standard EMC 60601-1-2. Tekniske spesifikasjoner Strøm: 220V & 110V Batteri: 2Ah Temperatur: -20C - +50C Garanti: 2 år mot fabrikasjonsfeil

Detaljer

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 mini drivhjul

Brukerveiledning. Dusj- og toalettstol M2 mini drivhjul Dusj- og toalett stol M2 mini drivhjul Brukerveiledning Vare nr. 671155 Dusj- og toalettstol M2 mini drivhjul Bruker veiledning Dusj- og toalett stol M2 mini drivhjul Dusj- og toalett stol M2 mini drivhjul

Detaljer

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD 2:1 Sittestilling 7:1 Trommelbrems 2:2 Grunninnstilling, sittehøyde 8:1 Montering av seteenhet 3:1 Grunninnstilling, gassfjær 9:1 Fotbrett 3:2 Alternative drivhjulsplasseringer

Detaljer

BRUKSANVISNING. VELA Tango F/100EF/100E/100A/100FA/100EFA VARIANT: Manual nr VELA Tango 100 Coxit gass. VELA Tango 100 Coxit elektrisk

BRUKSANVISNING. VELA Tango F/100EF/100E/100A/100FA/100EFA VARIANT: Manual nr VELA Tango 100 Coxit gass. VELA Tango 100 Coxit elektrisk BRUKSANVISNING Tango 100 NO VARIANT: 100F/100EF/100E/100A/100FA/100EFA Manual nr. 105022 Tango 100 gass Tango 100 elektrisk Tango 100 Coxit gass Tango 100 Coxit elektrisk INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INNLEDNING

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Medema Norge AS Stamveien 6 1481 Hagan. Eurovema AB Box 1179 S-141 24 Huddinge SVERIGE. Telefon: 67 06 49 00. www.medema.

INNHOLDSFORTEGNELSE. Medema Norge AS Stamveien 6 1481 Hagan. Eurovema AB Box 1179 S-141 24 Huddinge SVERIGE. Telefon: 67 06 49 00. www.medema. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Kontaktinformasjon 3 Sikkerhetsforskrifter 3 Oversikt 4 Elektronikk 5 Ryggstøtter 6 Sittehøyde 7 Armstøtteregulering 8 Styreboks 9 Sittevinkelregulering 10 Ryggstøtteregulering

Detaljer

Bruksanvisning for Wheely One 264

Bruksanvisning for Wheely One 264 Bruksanvisning for Wheely One 264 Takk for at du valgte Wheely sin elektriske selvbalanserende enhjuling. Denne manualen beskriver viktigheten av sikkerhet og bruk av produktet. Vennligst les igjennom

Detaljer

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Kjære kunde Nøkkelfunksjonen til dette apparatet er lang driftstid: batteriet kan lades når som helst og uansett batterinivå og uten å skade

Detaljer

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507

Brukerhåndbok. Opal. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0507 Brukerhåndbok Opal Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0507 Innhold Innledning...3 Hva inneholder esken?...3

Detaljer

Brukerveiledning. umotion rullator. Gå trygt med umotion

Brukerveiledning. umotion rullator. Gå trygt med umotion Brukerveiledning umotion rullator Gå trygt med umotion Svært manøvrerbar og stabil Grønt laserlys til hjelp for «freezing» v/parkinson Motsatt bremsesystem Bremsesystemet kan betjenes med én hånd Slepebrems

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

Norsk. 2006 movingpeople.net

Norsk. 2006 movingpeople.net Inhoudsopgave Norsk 2006 movingpeople.net Med forbehold om alle rettigheter. Denne informasjonen må ikke mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres på noen måte eller med noen metode (elektronisk eller

Detaljer

Ergonomi i praksis. Unik detalj gjør stor forskjell

Ergonomi i praksis. Unik detalj gjør stor forskjell RH Extend HOVEDKONTOR RH Form AB Vallgatan1, Box 294, 571 23 Nässjö Tlf. + 46 380 55 53 00, Faks + 46 380 182 85 SALG OG UTSTILLING RH Stolen AS Drammensveien 130 B3, 0277 OSLO Tlf. 24 11 73 73, Faks 24

Detaljer

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren.

Trinn 1: Lokaliser de nødvendige kablene på motoren. Gratulere med ny turtallsperre. Monteringen består av fire trinn. Det er viktig at du leser gjennom hele denne bruksanvisningen før du starter monteringen av turtallsperren. Det anbefales å gjennomgå alle

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

REAL 9000 PLUS SERIE

REAL 9000 PLUS SERIE REAL 9000 PLUS SERIE QUICK GUIDE* Vi forbeholder oss rett til løpende endring og oppdatering av denne manual. N 39-85 cm 48 cm FØR DU TAR STOLEN I BRUK Kontroller stolen for evnt skade og rapporter dette

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Seteheis for trapper med sving. Modell Hiro 160 Vennligst les brukerveiledningen nøye.

Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Seteheis for trapper med sving. Modell Hiro 160 Vennligst les brukerveiledningen nøye. Seteheis for trapper med sving. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse Modell Hiro 160 Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring leverandør :: Access Vital AS Tlf: 62 51 85

Detaljer