Sørfold Menighetsblad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørfold Menighetsblad"

Transkript

1 Sørfold Menighetsblad nr Les om: Ordinasjon i Røsvik kirke s.2 Jubileum for Rørstad kirke s.6 Årets gullkonfirmanter s. 21

2 Ordinasjon i Røsvik kirke 19. desember Vi gleder oss stort over at vi skal ha en ordinasjon av prest i Røsvik kirke nå like før jul! Det er første gang dette skjer i vår menighet og vi er stolte over at vår sokneprest, Guri Lise Stavrum, velger å ha sin ordinasjon her i Sørfold. Guri - Lise Stavrum søkte på stillingen som sokneprest for nokså nøyaktig ett år siden og fikk jobben på den forutsetning av at hun skulle fullføre en utdanning til prest som hun var i gang med. Stavrum kommer egentlig fra Sjursnes i Troms. Der bodde hun til hun var 11år før familien flyttet til Tromsø. Hun er utdannet kateket som er en pedagogisk utdanning innenfor kirkesektoren. Sine første år som kateket hadde hun i Ankenes utenfor Narvik, før hun kom til Fauske hvor hun har vært ansatt i over 20 år. I 2006 begynte hun som prestevikar her hos oss og underveis har hun altså gjennomført den delen av utdanningen som hun må ha for å kunne virke som sokneprest her hos oss. Ordinasjon, betyr i et kirkelig språk, å innvie noen, vigsle noen, til kirkelig tjeneste under bønn og håndspåleggelse. Denne forbønnshandlingen skal legges til en gudstjeneste som har en høytidelig form. Vår sokneprest Guri Lise Stavrum og hennes mann Jan. Foto: M. Strømdal 2 Sørfold Menighetsblad

3 For å bli ordinert/vigslet til prest i den norske kirke må man ha teologisk embetseksamen, eller master i teologi med praktikum. Guri Lise avslutter sin siste eksamen i nå i disse dager etter at hun har fulgt en desentralisert utdanning tilknyttet Kirkelig Utdanningssenter i Tromsø gjennom et par år. Før selve ordinasjonsgudstjenesten, skal presten som ordineres, ha en samtale med sin biskop: Hos oss er det biskop Tor B. Jørgensen som skal ha denne samtalen og som også vil forrette ved gudstjenesten denne søndagen. Prost Bjørg Finnbakk som har sitt prostesete på Fauske skal også delta i høymessen. Det er også vanlig at flere andre prester deltar i en ordinasjon, som er et viktig og er et svært høytidelig øyeblikk for en prest. Ved en slik vigsling til tjeneste må soknepresten vår avlegge et løfte. Dette løftet har i seg flere elementer som f. eks at hun lover å forkynne Guds ord ifølge Skriften og Kirkens bekjennelse. Videre skal hun i sjelesorg og skriftemål ha omsorg for hvert enkelt menneske. Hun må også blant annet love at hun skal være en trofast veileder og formane oss i vår menighet til omvendelse og til å leve etter det som kristus formaner oss. Det er med andre ord ikke så rent liten oppgave en prest får lagt på sine skuldre. En ordinasjon er dermed både et sted for å avlegge et løfte om å gjøre et arbeid en blir satt til, samt på en særskilt måte bli omsluttet av kirkesamfunnets forbønn. Gjennom en ordinasjon får en prest en bekreftelse på at nå er vedkommende prest i Den Norske kirke. Jeg vet Guri Lise ser fram til denne dagen, for så langt har hun ikke hatt lov til å vie brudepar. Men nå får hun lov! Så her er det bare å stille opp i lang rekke! Vi håper at så mange som mulig ser seg anledning til å være med på denne begivenheten i Sørfold menighet. Både i kirka, søndagen kl 1100 og til kirkekaffe i rådhussalen på Straumen etterpå. Vi er glade for å kunne meddele at Sørfold kommune er med å bidrar til en kirkekaffe på rådhuset. Om du eller dere blir med oss til Straumen for å feire, så ber vi at så mange som mulig tar kontakt med kirkekontoret på forhånd, slik at vi får en oversikt av hvor mange som kommer til kirkekaffen. Da blir det straks enklere å bestille nok mat. Vi ønsker alle velkommen til en minnerik dag i menigheten. Sørfold Menighetsblad 3

4 egentlig artet seg. Men det var en stor begivenhet som ble annonsert for en flokk gjetere utenfor Betlehem. Guttebarnet som nettopp var født inne i landsbyen, var den store frelseren alle ventet på. Av Biskop Tor B. Jørgensen Gloria Englene på Betlehemsmarken sang nok ikke på latin. Men sangen deres lever videre på de fleste språk. Vi synger den hver søndag i gudstjenesten: Ære være Gud i det høyeste. Gloria betyr ære. Nå sang nok ikke englene på latin, selv om gloria brukes som betegnelse både i kirkens gudstjenesteliv og i musikkens verden. Vi hører mye gloria-musikk i juletida. Fylt av liv og glede. Nå vet vi ikke så mye om hvordan denne himmelske åpenbaringen Gjeterne skjønte vel ikke så mye. De var redde. De ble glade. De var nok forvirret. Situasjonen må ha fortonet seg rimelig spesiell. Den store frelseren, født i deres by, av et tilreisende ungt jente som hadde fått nattely i et uthus. Det var nok ikke sånn folk ventet at den nye kongen skulle komme til verden. Men gjeterne dro inn til byen for å undersøke saken nærmere og feire begivenheten. De ble begeistret for det de så. Det bekreftet det budskapet de fått fra englene. Og så begynte deres gloria på vei tilbake til sauene. Historien fascinerer fortsatt. Og vi gripes av gloria-tonene i konserter og i gudstjenester. Mye er forskjellig fra den første julegudstjenesten og den første gloria-sangen ved Betlehem for 2000 år siden. Men mye er likt, er det ikke det? Budskapet er vakkert, men fortsatt forvirrende. I historiens løp har mye blitt klarere, men ikke nødvendigvis enklere. Men gloria synger vi fortsatt, og gjeterne er gode forbilder for oss. De gikk for å undersøke saken nærmere. De ble fylt av glede over det de fant og gleden tok de med seg tilbake i livet. Gloria in excelsis Deo! Ære være Gud i det høyeste! 4 Sørfold Menighetsblad

5 Årets konfi rmantkull Vi er nå godt i gang med årets konfirmantkull. De har hatt undervisning et par ganger hver og de har vært på øvingsdag i kirkebygget. Først ute var konfirmantene på sørsida. De hadde øvingsdag til lysmessa ganske tidlig i november, mens konfirmantene i nordkommunen hadde øvingsdag i kapellet i Mørsvikbotn bare en dag før lysmessa. I år startet vi konfirmantåret med å samle konfirmantene fra begge deler av kommunen til en felles dag på Helland. Her var det lagt vekt på det sosiale, og pølsegrillingen var i sentrum! Ellers var det en avslutning i kapellet før de skilte lag. Sørfold Menighetsblad 5

6 Rørstad kirke 250 år På møte i Sørfold Menighetsråd ble det bestemt å markere Rørstad kirke sitt 250-årsjubileum sommeren Samtidig ble det nedsatt en komité som skulle starte arbeidet fram mot markeringen. Komitéen består av: Anny Carlsen og Mikal Arntzen fra Sørfold Menighetsråd, Elisabeth Pettersen fra Røsvik skole, Bente Braaten fra kulturkontoret og Karianne Pedersen fra Rørstad velforening. Også Rørstad grunneierlag er representert i komiteen med Terje Skaugvold. Kirkevergen er med og er komiteens sekretær. Jubileumsmarkeringen Verken komitéen eller Sørfold Menighetsråd ser seg alene i stand til å makte så store arrangement. Derfor var vi tidlig ute med henvendelser til lag og foreninger i Sørfold om bistand. Noen har svart positivt på vår henvendelse, men vi håper gjerne at flere kan melde sin interesse og bidra. 250-årsjubiléet planlegges markert over flere helger sommeren Likevel er det satt av to hovedmarkeringshelger; 12. juni (pinsedagen) og siste helga i juli. Som kirkejubileum blir søndag 12. juni hoveddagen. Da har vi fått positiv tilbakemelding på at biskopen med følge kommer til Rørstad. I tillegg håper vi å få besøk av flere av våre tidligere prester. Sangkoret Foldklang vil være med på markeringen i kirken denne dagen. Program for den andre hovedmarkeringshelga er noe mer uvisst. Sikkert er det at det blir en gudstjeneste på Rørstad søndag 31. juli. Av andre planer for jubileumsmarkering som det jobbes med, kan nevnes: kunstutstilling, utstilling av gamle bilder fra Rørstad og Rørstad kirke og gamle bøker fra Sørfolds første folkeboksamling, almueboksamling, som var på Rørstad. Beboerne på Rørstad har gjennom Rørstad velforening og grunneierlaget stilt seg svært positiv til arrangementene, og de har sagt seg villig til å være behjelpelig med at vi får bevertning på Rørstad gjennom sommeren. Svært sporty og gledelig! 6 Sørfold Menighetsblad Rørstad kirke; foto Leif Strømdal

7 I tillegg til disse to helgene har distriktsmusikerne i Sørfold sagt seg interessert i å markere jubileet med en konsert på Rørstad. Dette vil trolig skje søndag 19. juni. Det er også planlagt et foredrag først på dagen og så konsert på ettermiddagen. Vi arbeider også videre med å få til ei historisk vandring på Rørstad. men dette er ikke helt avklart. Dersom vi får den fagpersonen vi ønsker oss til denne vandringen, er det et mål å få samlet alle skolebarn på mellomtrinnet til en fagdag om Rørstad på Straumen en dag helst i forkant av denne helga. Dette arbeides det med. Bok Tidligere har det vært utgitt et lite hefte om Rørstad kirke. Imidlertid fant komitéen ut at vi burde få utgitt et eller annet nytt skrift om Rørstad kirke sin historie. Det ble nedsatt en bokkomité bestående av Leif Strømdal, Per Jon Olsen og Asbjørn Lind. Denne komitéen har jobbet hele våren og sommeren. Slik det ser ut blir det en bok der både historiske fakta, men også mer løse tidsbilder, blir hovedinnholdet. I tillegg blir det en god del bilder i boka. Vi har fått jevnlige oppdateringer om arbeidets gang. Boka synes å bli et praktverk som alle Sørfoldværinger, både utflyttere og fastboende, bør skaffe seg. Boka vil være i salg fra hovedmarkeringshelga, 12. juni. Transport En av utfordringene med kirkedager på Rørstad er transport. Salten Cruise som har overtatt rutetrafikken på denne strekningen har sagt seg villig til å stille opp, gjerne med flere båter. I tillegg har Salten Veteranbåtlag stilt sine båter til disposisjon denne sommeren. Det har også vært kontakt for muligens å få Gamle Salten til å gå fra Bodø til Rørstad med folk søndag 12. juni, men dette er fremdeles usikkert. Fordi alle detaljer ikke er avklart ennå er det ikke gjort endelige avtaler ennå. Imidlertid håper vi at flere vil stille opp med sine privatbåter. Det er selvfølgelig begrenset bryggeplass på Rørstad, men de fastboende har vært svært positive til å stille deres brygger til disposisjon. Med felles anstrengelser og litt smidighet vil dette gå bra. Vi skal selvfølgelig gjøre vårt beste til at alle som ønsker å reise til Rørstad i forbindelse med jubileet skal få anledning til det. Skyssopplegg vil vi imidlertid komme tilbake til i senere utgaver av menighetsbladet. Dette er noen av de planene vi jobber med fram mot sommeren Vi vil senere komme tilbake med et mer utfyllende program. Til sist ei oppfordring: Har du en idé til hva som kunne kommet inn i et slikt jubileum er vi i hovedkomitéen veldig interessert. Henvendelser kan gjøres til kirkekontoret. Slik framstår kirken i dag med lemmer for enkelte av vinduene. Foto: Jan Wiik. Sørfold Menighetsblad 7

8 Rørstad kirkes vedlikehold Tekst: Mariann Strømdal Rørstad kirke er under restaurering. Det er veldig synlig for den som har vært ute på Rørstad. Flere vinduer er satt plate foran fordi vinduene er tatt ut. Det er blant annet råte i enkelte karmer og på kledning rundt vinduer. Og det flere vindusomramminger som må skrapes, males og kittes. Noe skjer mens vinduene er på plass, mens andre vinduer er tatt ut for reparasjon. Å vedlikeholde et slikt bygg er både tidkrevende og ressurskrevende på flere måter. Tidkrevende fordi bygget er vernet av riksantikvaren, og det betyr at vi hele tiden må forholde oss til de krav som settes fra det holdet med hensyn til hva som kan gjøres med bygget. Tidkrevende fordi vi ikke får lov å rive det gamle for så å sette opp nytt. Men vi må hele tiden reparere det som kan repareres og der settes grensen langt lengre enn hva man gjør til vanlig. Arbeidet er ressurskrevende fordi vi trenger folk med kompetanse som er til stede å gjøre arbeidet eller lede det, og det krever også ekstra midler når timene brukes til en langsomtgående reparasjon i stedet for å rive ned. Som de fleste også er klar over er Rørstad kirke plassert langt unna med hensyn til frakt av materiell og stedet har verken overnattingsmuligheter eller verksted i nærheten. Kirkevergen startet tidlig et arbeid med å finne fram til snekkere som var villig til å ta på seg arbeidet ute på Rørstad. Det var langt fra enkelt. Vi fikk litt hjelp av Odd Johansen på Straumen som tok på seg å bidra til et arbeid med hoveddøren i 2007 for å stoppe en råteprosess på den. Året etter, i 2008, fikk vi endelig napp i vår søken etter en snekker som hadde anledning til å gjøre en del større vedlikehold for oss. Og sommeren 2008 startet Terje Skaugvold fra Sulitjelma med å utbedre deler av kirkebygget. Han gjorde endel arbeid for oss i 2008 og 2009, men dessverre måtte kirkevergen sette stopp i arbeidet i løpet av sommeren 2009 i det vi gikk tom for penger. Som vanlig er 8 Sørfold Menighetsblad

9 det alltid uforutsette ting som dukker opp når en skal reparere et gammelt bygg, og midlene en har til rådighet rekker derfor ikke langt nok. Allerede i 2004 hadde kirkevergen sammen med fylkeskommunens representanter i kulturminneavdelingen gjort en befaring på Rørstad. Etter dette ble det bedt om at det ble satt av midler til et arbeid med kirka. Vi så allerede da at det var en del råte i noe av kledningen mot vest, og hoveddøren trengte sårt til fornying. Rørstad ligger vakkert til ute i fjorden, men stedet preges sterkt at Vestfjorden står rett på, og det kan være meget sterk vind der ute. Når det i tillegg regner, ja så regner det praktisk talt inn enkelte steder hvor kledningen er dårlig. Da vi startet arbeidet i 2007 hadde vi fått et tilskudd fra kommunen på Vi startet med det som vi mente trengtes mest, nemlig hoveddøren. Da Skaugvold startet opp i 2008 var det overgangen mellom grunnmuren og trebygningen, sokkellisten som først ble reparert. En del er byttet ut fordi det var råte i, men nye deler ble skjøtet sammen med det gamle og deretter ble de malt. Videre er trappene reparert, og det er skrapet å malt noe. Det er for langt å komme inn på detaljer om hva som er gjort, men vi vil legge ut noen bilder på vår nettside etter hvert, fordi vi har tatt mange bilder underveis og det er interessant å se hvordan arbeidet blir gjort. Vi kan for øvrig fortelle at vi har et godt samarbeid med fylkeskommunens representanter for riksantikvaren, og vi får gode tilbakemeldinger på det vi har gjort så langt. Vi kan også nevne at reparasjon døren til sakristiet ble gjort av Skaugvold som en prosjektoppgave gjennom lærlingetiden, og det er et arbeid som ble utregnet av utdanningsinstitusjonen til å ha en verdi til omkring Dette arbeidet har vi ikke betalt noe for, så vi er takknemlig for den interessen som Skaugvold viser for arbeidet med eldre bygg. Det ble søkt kommunen om mer midler for å fortsette arbeidet høsten 2009, men først i august nå i 2010 fikk vi klarsignal for ytterligere Vi er nå i gang med et videre arbeid med vinduene på kirka. Vi har også fått materialer skåret på sag i Saltdal og den ligger nå å godgjør seg på strø. Dessverre ble det en del forsinkelse i arbeidet når vi måtte vente et helt år på å få fortsette vedlikeholdet, men vi håper at vi klarer å få kirka i presentabel stand til jubileet neste år. Gjennom vinteren vil det bli arbeidet på vinduene og vi håper på godt vær ut over våren slik at vi får gjort arbeid utendørs uten de store vanskene. Sørfold Menighetsblad 9

10 Sørfold Menighetsblad

11 Kirkevergens smånytt Menighetsbladet Jeg sender en hilsen till alle dere lesere av menighetsbladet. Vi har fått mange tilbakemeldinger om at bladet er savnet og det gleder oss når dere formidler det til oss. Vi har hatt et vanskelig år med hensyn til arbeidsmengde og antallet hender som skal utføre arbeidet. Det har dessverre ført til at dere først nå får første nummer av bladet i år og det like før året er omme. Vi håper at vi nå er over kneika med hensyn til utgivelsen av bladet og at vi fra nyttår er i rute. Ny arbeidstaker I mai startet en ny arbeidstaker hos oss, Raymond Osbakk. Han vil bli nærmere presentert i et annet nummer av bladet. Raymond er ansatt i en 80 % stilling med kirkegårdene som sitt arbeidsområde. Røsvik kirke Vi har en dialog med kommunen om et større innvendig vedlikehold av Røsvik kirke. Fellesrådet ser for seg et samarbeid med teknisk etat og eksterne krefter som hjelper oss med en gjennomgang av kirka for å avdekke behovene som er størst, samt å få fram et eventuelt kostnadsoverslag. Og behov er det. For det er ikke gjort noe større vedlikehold siden slutten av syttitallet. Da ble det blant annet lagt inn toaletter. Og da ble det også malt en del. Videre er det svært kaldt på barndomssakristiet. Her har vi fått tillatelse fra kulturminneavdelingen på fylket til å foreta en oppgradering av rommet. På grunn av at kirka er over hundre år må vi gå forsiktig fram. Det vil imidlertid ta en tid før vi er i gang med et større vedlikehold, så vi har tid til å innhente de detaljer som vi trenger før igangsettingen. Når det gjelder Rørstad kirke har vi et restaurerings-arbeide på gang. Se eget innslag i bladet. Pipekonserter Vi har hatt flere konserter i år til inntekt for vedlikehold av orgelet i Røsvik kirke. Orgelet som er over 100 år gammelt trengs en gjennomgang og det vil koste en del. Undertegnede har utfordret gamle venner- og nye venner av kirka i Røsvik og det gleder oss at så mange har svart ja til å være med å gjøre en innsats for orgelet. Vi har allerede hatt konsert med organistene Piotr Repnik, Ralph Creedy, Edgar Hansen og Tonje Braaten. Sistnevnte var her i slutten av november. I tillegg har disse organistene hatt med seg andre musikere og det har vært svært varierte og trivelige konserter. På nyåret vil det bli flere, og vi vil da komme nærmere tilbake til konsertene som har vært. Sørfold Menighetsblad 11

12 Velkommen til gudstjeneste JANUAR 2. januar Kristi åpenbaringsdag Matt 2,1-12 Ingen gudstjeneste 9. januar 1. s. e. Kristi åpenbaringsdag Matt 3,13-17 Mørsvikbotn kapell kl januar 2. s. e. Kristi åpenbaringsdag Joh 2,1-11 Røsvik kirke kl januar 3. s. e. Kristi åpenbaringsdag Joh 4,46-54 Straumen, rådhussalen kl januar 4. s. e. Kristi åpenbaringsdag Matt 8,23-27 Ingen gudstjeneste 27. februar Kristi forklarelsesdag Matt 17,1-9 Ingen gudstjeneste MARS 6. mars Søndag før faste (fastelavnssøndag) Luk 18,31-43 Straumen, rådhussalen kl Utdeling av blibler 13. mars 1. søndag i faste Matt 4, Mørsvikbotn kapell kl mars 2. søndag i faste Matt 15,21-28, Ingen gudstjeneste 27. mars Maria budskapsdag Luk 1,26-38 Røsvik kirke kl FEBRUAR 6. februar 5. s. e. Kristi åpenbaringsdag Matt 13,24-30 Mørsvikbotn kapell kl Utdeling av bibler 13. februar Vingårdssøndagen Matt 20,1-16 Røsvik kirke kl Utdeling av bibler APRIL 3. april 4. søndag i faste (Midtfaste) Joh 6,1-15 Hestvik skole kl Offer; 10. april 5. søndag i faste Joh 11,45-53 Røsvik kirke kl februar Såmannssøndagen Luk 8,4-15 Kvarv skole kl Sørfold Menighetsblad

13 Konfi rmasjon 2010 Foto: Fotograf Holst Trenger du en å snakke med Vi kommer gjerne på besøk ta kontakt! Presten Diakoniarbeideren Sørfold Menighetsblad 13

14 Ønsker du kontakt med oss? Kontoret finner du i Straumen sentrum. Vår postadresse er: Postboks 26, 8232 Straumen. Vår åpningstid er fra mandag til fredag fra kl Onsdag stengt. Kontorets telefoner: Sokneprestens kontor: Kirkevergens kontor: Diakoniarbeider: Organist: Webadresse:...www.kirken.sorfold.no E-post E-post E-post Telefaks kirkekontoret: Prest i beredskapsordning Boligtelefoner: Sokneprest: Kirkeverge Mariann Strømdal Organist Piotr Repnik Diakoniarbeider Ingrid Santi tlf.: / Kirketjener/graver Jann Wiik tlf.: Kirketjener/graver Steinar Johansen: Kirkegårdsarbeider Raymond Osbakk Menighetsrådet/fellesrådets medlemmer: Anny Carlsen, Hestvik, leder av menighetsråd Janne Myhr Bjørknes, Kines, leder av fellesråd Mikal Arntzen, Engan Lisbeth Eidissen, Røsvik Erling Horndal, Mørsvik Kari Mette N. Johnsen Varamedlemmer: Jøran Danielsen, Mørsvik Edith Karlsen, Mørsvik Kari Ann Reinvik, Elvkroken Torild Linde, Evjen Hilde Fagerbakk Larsen, Straumen Ansvarlig utgiver av menighetsbladet: Sørfold menighetsråd Bankgiro for Sørfold Menighetsblad: Sørfold Menighetsblad

15 DIN LOKALE KRAFTLEVERANDØR BILLIGST I LANDET? SØRFOLD KRAFTLAG INSTALLASJON Sørfold Menighetsblad 15

16 16 Sørfold Menighetsblad

17 Sørfold Menighetsblad 17

18 Kirkelige handlinger i 2010 Døpte i Røsvik kirke Leah Inez Buarøy-Adolfsen Liam Kongsli-Willumstad Oliver Hjemaas Hansen Nathalie Gundersen Strømdal Sara Bakken Svarva Rikke Vikan Jonassen Maria Margrete Sueasa-Johnsen Henrik Iversen Ella Marié Navjord Stendal Sarah Nikoline Skog Mali Storeide Olsen Aron Mateo Nansmork Tilde Sofie Moen Døpte i Mørsvikbotn kapell Anna Reffhaug Aileen Grydeland Remso Tea Sofie Heian Helge Nikolai Vefsnmo Olsen Heika Andreas Berg Horndal Døpte i Rørstad kirke Isak Nikolai Nilssen Kolden Joar Hjertø Dahl Døpte ved Nordlandssykehuset Victoria Øvereng Rønning Døpte i Fauske kirke Emma Helmine Eliassen Vigde i Mørsvikbotn kapell Lira Alona Jumalon og Anders Johansen Vigde i Rørstad kirke Ann-Kristin Kolden og Steinar Nilssen Therese Mariann Hansen og Andreas Landrø Vigde i Røsvik kirke Silje Beate Hansen og Jahn Moland Christine Ask-Henriksen og Kurt Andre Wiik Anette Øren og Lars Stian Johansen Sylvia Annie Vangen og Hans-Martin Slåttkjær My Helene Eriksson og Kjell Magne Holtan Sørfold Menighetsblad

19 Døde Johan Fredheim f d Karen Pedersen f d Marita Holtmo Johansen f d (gravlagt i Fauske) Hildur Laura Ranveig Botten f d Katarina Sofie Østerberg f d (gravlagt i Fauske) Annie Berntine Strand f d Berit Laholt Jobe f d Harald Tormod Svingerud f d Juhn-Rune Wiik f d Tove Merete Jakobsen f d Ruth Sivertsen f d Torunn Skar Helland f d Olav Magnus Alfheim f d Torstein Alf Sagnes f d Nils Kristian Bernt Moen f d Svein Arne Skog f d Magny Therese Pettersen f d Gunnvald Johan Martin Pedersen f d Astrid Vedal Pedersen f d Judith Amalie Nilsen f d Nikolai Martin Jakobsen f d Sigrid Andrea Engan f d Aud Sevaldsen f d Johan Edin Steinbakk f d Gunvor Kristine Larsen f d Edith Johansen f d Gudrun Strømdal f d Svanhild Normann f d Rolf Marselius Edvardsen f d Per-Johan Olafsen f d Andor Birger Tangen f d Johan Sørensen f d Per Jansen f d Odd Karolius Sørfjord f d Hilda Vatnan f d Sørfold Menighetsblad 19

20 20 Sørfold Menighetsblad

21 Konfi rmanter i Sørfold 1960 Arild Ludvik Pedersen Georg Valdemar Rudi Haldor Severin Gabrielsen Helge Anton (Hjellvik) Pedersen Håkon Sevaldsen Ivan Abelsen Jan Anker Mohaug Jan Furnes Jarle Håkon Ellingsen Johan Henrik Johansen John Pedersen Karl Olav Emil Kristensen Karl Otto Jonassen Knut Gunnar Rørvik (Jensen) Magnar Johan Petter Johnsen Odd Pedersen Reidulf Kristensen Svein Otto Pettersen Svein Arne Pedersen Svein Arne Israelsen Sverre Johan Arnt Simonsen Tord Asbjørn Iversen Tord Kristian Sjøstrand Tor Fredrik Pettersen Torleif Evjen Åge Eilif Andersen Åge Hans Simonsen Åge Sten Woll Anne Marie Gajar Ann Mary (Zakariassen) Bottenvik Anne Margrethe Solstad Aud Helene (Johansen) Rudi Bjørg Synnøve (Arntsen) Fyrvik Brit Laila Åse (Skar) Kristensen Ella Kit Pernille (Karlsen) Bergfall Ella Judith Åshild (Johansen) Arntsen Elin (Hansen) Olsen Eva Petra (Rønnebu) Blågestad Evy Marie (Karlsen) Ballstad Gunnvor Sofie Pauline Pedersen Helga Randi Elisabeth (Paulsen) Olsen Inger Johanne (Johansen) Svennsli Inger Bertea (Olsen) Nygård Jenny Alvilde (Henriksen) Hage Karin Leonora (Nilsson) Kvitblikk Kjellrun Steinvor Helga (Lund) Simonsen Kjellaug Johanne (Bjørknes) Strøksnes Laila Vollan Kvarv Aspenes Kobbelveid Hjellvik Styrkesnes Kvarv Seljeåsnes Gyltvik Rørstad Ånsvik Kvarv Røsvik Ånsvik Ankjell Holmen Haukenes Megården Kvarv Ørnes Sagfjordbotn Kobvatn Ånsvik Røsvik Sørfjord Kvarv Joviknes Kobvatn Kalvik Ånsvik Styrkesnes Kines Aspfjord Haukenes Bonåsjøen Kvarv Nordfjord Furnes Kvarv Hestvik Røsvik Sagfjordbotn Røsvik Megården Aspenes Kråkmo Kobvatn Ånsvik Styrkesnes Sørfold Menighetsblad 21

22 Gullkonfi rmantene i Sørfold tekst; Mariann Det er alltid spennende når vi slår opp i kirkeboka et halvt hundre år tilbake i tid, for å finne fram til dem som sto til konfirmasjon i Røsvik. Og for oss som er innflyttere i kommunen så er det alltid vanskelig å finne ut hvem disse personene er, bare med å se på oversikten i boka. For det er mange som har skiftet navn underveis, og det er mange som er flyttet ut av kommunen. Det er nå en mangeårig tradisjon i at vi markerer 50 års konfirmantene en dag i kirkeåret, og i forbindelse med det ønsker menighetsrådet at vi finner fram til disse personene og sender dem en skriftlig invitasjon. Det er en stor utfordring å finne fram til hvem de er og hvor de bor og da er det greit å finne fram til noen på lista over konfirmantene for å få hjelp til det. I år kan vi rette en stor takk til Laila Vollan og Aud Rudi som tok utfordringen og som ganske snart var tilbake med en ferdig liste. Godt vi har medhjelpere i slike stunder. Søndag 8. august var de samlet i Røsvik kirke hvor sokneprest Guri Lise Stavrum forrettet. Etter gudstjenesten var det middag på samfunnshuset for 43 personer hvorav 27 konfirmanter. Her er det på sin plass å sende en stor takk til de frivillige som år etter år stiller for å lage til dette arrangementet. Takken går først og fremst til Ole Johan Larsen fra Røsvik, som har over 20 års fartstid i denne sammenhengen, og som sørger for at samfunnshuset er pent pyntet og at en komite står å venter når gullkonfirmantene kommer etter kirketid. En stor takk går også til Bjørg Hansen og Alfhild Nilsen fra Røsvik, som også i år stilte opp for dette arrangementet. Disse to har vært og er trofaste medhjelpere i mange sammenhenger i menigheten. I tillegg var også Torill Linde fra Evjen og Gerd Hansen fra Nordfjord med på å gjøre denne dagen minneverdig for de jubilantene som deltok. Det er ofte spørsmål fra folk om vi ikke kan gjengi navnene på hvem som er på bilde. Det er ikke alltid vi har plass eller tid til å finne fram til det. Men i år har året vært så spesielt i og med at vi ikke har fått tid til å gi ut noe blad med oversikt over konfirmantene i forkant. Så derfor denne ekstra service for våre lesere. Bakre rekke; Tord Iversen og Håkon Sevaldsen. Rekke 2; Arild Karlsen, Jarle Ellingsen, Ivan Abelsen, Karl Otto Jonassen og Helge (Hjellvik) Pedersen. Rekke 3; Tor (Sørfjord) Pettersen, Svein Pettersen, Johan Johansen, Åge Andersen, Ella (Karlsen) Bergfall, Gunvor Pedersen. Rekke 4; Nancy (Hansen) Johansen, Aud (Johansen) Rudi, Eva (Rønnebu) Blågestad, Anne M. Solstad, Sonja (Pettersen) Hansen, Liv (Jakobsen) Stifjell og sokneprest Guri-Lise Stavrum. Forreste rekke; Laila Vollan, Reidun (Helland) Zahl Selnes, Ann M. (Zakariassen) Bottenvik, Elin (Hansen) Olsen, Ella (Johansen) Arntsen, Liv (Johansen) Ljønes, Anne M. Gajar, Marit (Moan) Ingebrigtsen. 22 Sørfold Menighetsblad

23 23 Foto: Fotograf Holst Sørfold Menighetsblad

24 Fulldistribusjon god jul Vi feiret vårt 5 årsjubileum for aktivitetene på Vaffelhjørnet i september i år. Hvert år har vi hatt et juletre på Vaffehjørnet. Det trives så godt at det sprirer og dufter og gleder oss som har våre treff der. Enten det nå er for de minste eller de eldste. Og for oss ansatte gjør det at vi ved hvert årskifte ser fram mot et nytt år i menighetens arbeid og håper på en vekst der tilsvarende juletreets vekst. For vi forsøker å ta vare på våre medlemmer i kirka som vi tar vare på juletreet. Vi setter nå inn et ekstra gir og håper på at vi får sende ut menighetsbladene i rett tid til neste år. Vi møtes i God jul og Godt nytt år. Lay-out og trykk: Forretningstrykk AS, Bodø

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18

Sørfold Menighetsblad. nr 2-2009. God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Sørfold Menighetsblad nr 2-2009 God Sommer! Les om: Kirkevalg s. 4-8 Årets gullkonfi rmanter s. 12 Vårfest på bakeriet s. 18 Andakt Det er noe som jeg har lyst til å skrive litt om. Noe som jeg har lyst

Detaljer

Sørfold Menighetsblad

Sørfold Menighetsblad Sørfold Menighetsblad nr 1-2009 Foto: Mariann Strømdal. Les om: Utdrag av årsmelding s. 3 Årets konfirmanter s. 10 Info fra Sørfold kommune s. 14 Se ellers bilder fra barnekorets aktivitet i Røsvik og

Detaljer

Sørfold Menighetsblad

Sørfold Menighetsblad Sørfold Menighetsblad nr 2-2011 Les om: Stort kirkejubileum på Rørstad s. 4 Kirkevalget 2011 s. 16 Presentasjon av kandidater til menighetsråd s. 18 Gudstjenesteliste for høsten s. 24 Foto: Jan Børre Solvik

Detaljer

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE!

KRIST STO OPP AV DØDE I PÅSKEMORGEN RØDE! TI SYNGER LYTT OG SJELEGLAD HANS MENIGHET I ALL EN STAD: ÆRE VÆRE GUD I DET HØYE! GOD PÅSKE! Nr. 1/2004 59. årgang Konfirmantdag i Ballesvika... side 4 200 år Hålogaland bispedømme... side 6 Skolegudstjeneste i Torsken... side 7 Gullkonfirmasjon 20. juni og 11. juli... side 8 Konserter i Gryllefjord

Detaljer

Kjære menighet. Den tradisjonelle Kjerkstubasaren. 2 Høst 2012

Kjære menighet. Den tradisjonelle Kjerkstubasaren. 2 Høst 2012 NR. 3 2012 71. ÅRG. 2 Høst 2012 Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Dette er ordene jeg starter hver gudstjeneste med. Og ønsker dere alle, Nåde og Fred, nå når jeg skal

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer

NR. 2 JUNI 2013 57. ÅRG.

NR. 2 JUNI 2013 57. ÅRG. NR. 2 JUNI 2013 57. ÅRG. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 2 2013 Sommerandakt Da jeg skriver denne andakten til sommernummeret av kirkebladet er det tidlig søndag morgen, 1. pinsedag, 19. mai. Utenfor

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 6 2010 årgang 69. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 6-2010 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 6 2010 årgang 69 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke Til kirken

Detaljer

God sommer! NES-posten. Kanotur på Bjørknessjøen kan være en flott opplevelse. Bjørknesmuligheten side 2-3. Glimt fra konfirmantaktivitetene side 5

God sommer! NES-posten. Kanotur på Bjørknessjøen kan være en flott opplevelse. Bjørknesmuligheten side 2-3. Glimt fra konfirmantaktivitetene side 5 Informasjon NES-posten M E N I G H E T S B L A D F O R N E S N R. 2 S t. h a n s 2 0 1 2 4 5. Å R G A N G Bjørknesmuligheten side 2-3 Kanotur på Bjørknessjøen kan være en flott opplevelse. God sommer!

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Med skogen som lekeplass

Med skogen som lekeplass Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Med skogen som lekeplass Sofie og Frida har det flott i Hasle barnehage Se side 8-9 Nr.3-2008 Juni - september 2008 36. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Organ

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke.

MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND. Nr. 2 2011 årgang 70. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. Frelserens kirke. Menighetsbladet for Lista, Herad og Farsund. Nr 2-2011 MENIGHETSBLADET FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 2 2011 årgang 70 Vanse kirke Vestbygda kapell Herad kirke Frelserens kirke Far! om du vil, så la denne

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG.

NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. NR. 4 DESEMBER 2012 56. ÅRG. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 4 2012 miste. Gjennom fellesskap og nærvær tror og håper jeg at smerten over et tap kan bli enklere å bære og at nettopp der ligger kimen

Detaljer

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s.

Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy. Nr. 1-2011 Årg. 23. Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4. Tårnagent-helg i Kjerringøy s. Menighetsblad for Rønvik og Kjerringøy Nr. 1-2011 Årg. 23 Rønvik barnegospel s. 4 Musikkhelg i Rønvik s. 4 Tårnagent-helg i Kjerringøy s. 5 Foto: Ingrid Løkken Andakt Diakonens hjørne Tekst: Vigdis Larsen

Detaljer

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr.

God jul! Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10. Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet INFORMASJON. Nr. INFORMASJON Nr. 4 2010 Årgang 42 Menighetsblad for Saltstraumen og Tverlandet Foto: Toril Karin Solheim. Alpha kurs side 3 Rød jul side 5 Juleandakt side 10 God jul! BRUA Menighetsblad for Saltstraumen

Detaljer

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 4 DESEMBER 2005 101. ÅRGANG

MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 4 DESEMBER 2005 101. ÅRGANG ISSN: 0807-8963 DøvesBlad Døves Blad MENIGHETSBLAD FOR DØVEKIRKENE I NORGE NR. 4 DESEMBER 2005 101. ÅRGANG Foto: Odd Erling Vik Nordbrønd Les mer: om nye menighetsråd side 5 om kirkemøtet side 4 om MiniLedere

Detaljer

Jul 2010 1 NR. 4 2010 69. ÅRG. God jul

Jul 2010 1 NR. 4 2010 69. ÅRG. God jul Jul 2010 1 NR. 4 2010 69. ÅRG. God jul 2 Jul 2010 Kyrkjeklokkene Kyrkjeklokkene ringjer og fortel at no skjer det noko viktig i kyrkja. Det er vigsel, gudsteneste, gravferd eller konsert. Og no julekvelden

Detaljer

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke.

K2 nytt bygg midt i byen MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D. Vanse kirke. Vestbygda kapell. Herad kirke. MENIGHETSBLADET F O R L I S T A, H E R A D O G F A R S U N D Nr. 3 2013 Årgang 72 Vanse kirke Vestbygda kapell K2 nytt bygg midt i byen Herad kirke Frelserens kirke Spind kirke DEN NORSKE KIRKE FARSUND

Detaljer

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES

MENIGHETSBLADET. Nr. 1 MARS 2013 60. årgang OG KVERNES MENIGHETSBLADET Nr. 1 MARS 2013 60. årgang Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden være Kristus underlagt. Lyset fyller haven, se, en engel kom, åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer!

LES OM: 63. ÅRGANG NR. 2 SOMMERNUMMER 2010. Gudrun er vigslet. Jubileum på rekke og rad...og mye, mye mer! Pål Rullestad kommer! NR. 2 SOMMERNUMMER 2010 63. ÅRGANG LES OM: Forsidefoto: Bjørn Sannerhaugen Avskjed med Anne-Kjersti Pål Rullestad kommer! Gudrun er vigslet Nye brude- og prestestoler Jubileum på rekke og rad...og mye,

Detaljer

LES OM: ...og mye, mye mer! 64. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2011 TRO OG LIV. På sykkeltur til Kirkenes. Julemusikal. Den nye bibeloversettelsen

LES OM: ...og mye, mye mer! 64. ÅRGANG NR. 3 JULENUMMER 2011 TRO OG LIV. På sykkeltur til Kirkenes. Julemusikal. Den nye bibeloversettelsen NR. 3 JULENUMMER 2011 64. ÅRGANG LES OM: Den nye bibeloversettelsen Ny Trosopplærer På sykkeltur til Kirkenes Julemusikal TRO OG LIV...og mye, mye mer! 2 NEDRE EIKER MENIGHETSBLAD NR. 3 2011 ANDAKTEN Han

Detaljer

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL

MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL God Jul! KIRKEN VÅR MENIGHETSBLADET FOR DEN NORSKE KIRKE I EIDSVOLL OG HURDAL DESEMBER 2014 - NR. 4 Biskopens hilsen Side 2 OFFENTLIG INFORMASJON Så tenner vi alle lys igjen Advent og jul er her: Det er

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy. Sommergudstjenesten 2010 Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 2. juni 2011 62. årgang Innhold Prestens hjørne 2 Fra kirkeverge og fellesråd Fleire folk trengst 3 Misjonsprosjekt i Brasil 4 Kirkevalg 2011 Lillesand

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 2 Mars 2015 68. årgang Foto: Sverre Sparby Løken MARS 2015 KLOKKEKLANG LEDEREN HAR ORDET Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon:

Detaljer

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69

Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD. Nr. 3 2010 årgang 69 Menighetsblad for Lista, Herad og Farsund. Nr 3-2010 MENIGHETSBLAD FOR LISTA, HERAD OG FARSUND Nr. 3 2010 årgang 69 Guds ord vel alltid lyser, den sol går aldri ned. Det hus som Anden hyser, ligg støtt

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

NR. 1 APRIL 2010 54.ÅRg.

NR. 1 APRIL 2010 54.ÅRg. NR. 1 APRIL 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 1 2010 Den store gleden Jeg har skrevet ei bok som heter Den doble sorgen. Det er noen år siden nå, og enda flere år siden jeg opplevde det

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer