Sørfold Menighetsblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørfold Menighetsblad"

Transkript

1 Sørfold Menighetsblad nr Les om: Ordinasjon i Røsvik kirke s.2 Jubileum for Rørstad kirke s.6 Årets gullkonfirmanter s. 21

2 Ordinasjon i Røsvik kirke 19. desember Vi gleder oss stort over at vi skal ha en ordinasjon av prest i Røsvik kirke nå like før jul! Det er første gang dette skjer i vår menighet og vi er stolte over at vår sokneprest, Guri Lise Stavrum, velger å ha sin ordinasjon her i Sørfold. Guri - Lise Stavrum søkte på stillingen som sokneprest for nokså nøyaktig ett år siden og fikk jobben på den forutsetning av at hun skulle fullføre en utdanning til prest som hun var i gang med. Stavrum kommer egentlig fra Sjursnes i Troms. Der bodde hun til hun var 11år før familien flyttet til Tromsø. Hun er utdannet kateket som er en pedagogisk utdanning innenfor kirkesektoren. Sine første år som kateket hadde hun i Ankenes utenfor Narvik, før hun kom til Fauske hvor hun har vært ansatt i over 20 år. I 2006 begynte hun som prestevikar her hos oss og underveis har hun altså gjennomført den delen av utdanningen som hun må ha for å kunne virke som sokneprest her hos oss. Ordinasjon, betyr i et kirkelig språk, å innvie noen, vigsle noen, til kirkelig tjeneste under bønn og håndspåleggelse. Denne forbønnshandlingen skal legges til en gudstjeneste som har en høytidelig form. Vår sokneprest Guri Lise Stavrum og hennes mann Jan. Foto: M. Strømdal 2 Sørfold Menighetsblad

3 For å bli ordinert/vigslet til prest i den norske kirke må man ha teologisk embetseksamen, eller master i teologi med praktikum. Guri Lise avslutter sin siste eksamen i nå i disse dager etter at hun har fulgt en desentralisert utdanning tilknyttet Kirkelig Utdanningssenter i Tromsø gjennom et par år. Før selve ordinasjonsgudstjenesten, skal presten som ordineres, ha en samtale med sin biskop: Hos oss er det biskop Tor B. Jørgensen som skal ha denne samtalen og som også vil forrette ved gudstjenesten denne søndagen. Prost Bjørg Finnbakk som har sitt prostesete på Fauske skal også delta i høymessen. Det er også vanlig at flere andre prester deltar i en ordinasjon, som er et viktig og er et svært høytidelig øyeblikk for en prest. Ved en slik vigsling til tjeneste må soknepresten vår avlegge et løfte. Dette løftet har i seg flere elementer som f. eks at hun lover å forkynne Guds ord ifølge Skriften og Kirkens bekjennelse. Videre skal hun i sjelesorg og skriftemål ha omsorg for hvert enkelt menneske. Hun må også blant annet love at hun skal være en trofast veileder og formane oss i vår menighet til omvendelse og til å leve etter det som kristus formaner oss. Det er med andre ord ikke så rent liten oppgave en prest får lagt på sine skuldre. En ordinasjon er dermed både et sted for å avlegge et løfte om å gjøre et arbeid en blir satt til, samt på en særskilt måte bli omsluttet av kirkesamfunnets forbønn. Gjennom en ordinasjon får en prest en bekreftelse på at nå er vedkommende prest i Den Norske kirke. Jeg vet Guri Lise ser fram til denne dagen, for så langt har hun ikke hatt lov til å vie brudepar. Men nå får hun lov! Så her er det bare å stille opp i lang rekke! Vi håper at så mange som mulig ser seg anledning til å være med på denne begivenheten i Sørfold menighet. Både i kirka, søndagen kl 1100 og til kirkekaffe i rådhussalen på Straumen etterpå. Vi er glade for å kunne meddele at Sørfold kommune er med å bidrar til en kirkekaffe på rådhuset. Om du eller dere blir med oss til Straumen for å feire, så ber vi at så mange som mulig tar kontakt med kirkekontoret på forhånd, slik at vi får en oversikt av hvor mange som kommer til kirkekaffen. Da blir det straks enklere å bestille nok mat. Vi ønsker alle velkommen til en minnerik dag i menigheten. Sørfold Menighetsblad 3

4 egentlig artet seg. Men det var en stor begivenhet som ble annonsert for en flokk gjetere utenfor Betlehem. Guttebarnet som nettopp var født inne i landsbyen, var den store frelseren alle ventet på. Av Biskop Tor B. Jørgensen Gloria Englene på Betlehemsmarken sang nok ikke på latin. Men sangen deres lever videre på de fleste språk. Vi synger den hver søndag i gudstjenesten: Ære være Gud i det høyeste. Gloria betyr ære. Nå sang nok ikke englene på latin, selv om gloria brukes som betegnelse både i kirkens gudstjenesteliv og i musikkens verden. Vi hører mye gloria-musikk i juletida. Fylt av liv og glede. Nå vet vi ikke så mye om hvordan denne himmelske åpenbaringen Gjeterne skjønte vel ikke så mye. De var redde. De ble glade. De var nok forvirret. Situasjonen må ha fortonet seg rimelig spesiell. Den store frelseren, født i deres by, av et tilreisende ungt jente som hadde fått nattely i et uthus. Det var nok ikke sånn folk ventet at den nye kongen skulle komme til verden. Men gjeterne dro inn til byen for å undersøke saken nærmere og feire begivenheten. De ble begeistret for det de så. Det bekreftet det budskapet de fått fra englene. Og så begynte deres gloria på vei tilbake til sauene. Historien fascinerer fortsatt. Og vi gripes av gloria-tonene i konserter og i gudstjenester. Mye er forskjellig fra den første julegudstjenesten og den første gloria-sangen ved Betlehem for 2000 år siden. Men mye er likt, er det ikke det? Budskapet er vakkert, men fortsatt forvirrende. I historiens løp har mye blitt klarere, men ikke nødvendigvis enklere. Men gloria synger vi fortsatt, og gjeterne er gode forbilder for oss. De gikk for å undersøke saken nærmere. De ble fylt av glede over det de fant og gleden tok de med seg tilbake i livet. Gloria in excelsis Deo! Ære være Gud i det høyeste! 4 Sørfold Menighetsblad

5 Årets konfi rmantkull Vi er nå godt i gang med årets konfirmantkull. De har hatt undervisning et par ganger hver og de har vært på øvingsdag i kirkebygget. Først ute var konfirmantene på sørsida. De hadde øvingsdag til lysmessa ganske tidlig i november, mens konfirmantene i nordkommunen hadde øvingsdag i kapellet i Mørsvikbotn bare en dag før lysmessa. I år startet vi konfirmantåret med å samle konfirmantene fra begge deler av kommunen til en felles dag på Helland. Her var det lagt vekt på det sosiale, og pølsegrillingen var i sentrum! Ellers var det en avslutning i kapellet før de skilte lag. Sørfold Menighetsblad 5

6 Rørstad kirke 250 år På møte i Sørfold Menighetsråd ble det bestemt å markere Rørstad kirke sitt 250-årsjubileum sommeren Samtidig ble det nedsatt en komité som skulle starte arbeidet fram mot markeringen. Komitéen består av: Anny Carlsen og Mikal Arntzen fra Sørfold Menighetsråd, Elisabeth Pettersen fra Røsvik skole, Bente Braaten fra kulturkontoret og Karianne Pedersen fra Rørstad velforening. Også Rørstad grunneierlag er representert i komiteen med Terje Skaugvold. Kirkevergen er med og er komiteens sekretær. Jubileumsmarkeringen Verken komitéen eller Sørfold Menighetsråd ser seg alene i stand til å makte så store arrangement. Derfor var vi tidlig ute med henvendelser til lag og foreninger i Sørfold om bistand. Noen har svart positivt på vår henvendelse, men vi håper gjerne at flere kan melde sin interesse og bidra. 250-årsjubiléet planlegges markert over flere helger sommeren Likevel er det satt av to hovedmarkeringshelger; 12. juni (pinsedagen) og siste helga i juli. Som kirkejubileum blir søndag 12. juni hoveddagen. Da har vi fått positiv tilbakemelding på at biskopen med følge kommer til Rørstad. I tillegg håper vi å få besøk av flere av våre tidligere prester. Sangkoret Foldklang vil være med på markeringen i kirken denne dagen. Program for den andre hovedmarkeringshelga er noe mer uvisst. Sikkert er det at det blir en gudstjeneste på Rørstad søndag 31. juli. Av andre planer for jubileumsmarkering som det jobbes med, kan nevnes: kunstutstilling, utstilling av gamle bilder fra Rørstad og Rørstad kirke og gamle bøker fra Sørfolds første folkeboksamling, almueboksamling, som var på Rørstad. Beboerne på Rørstad har gjennom Rørstad velforening og grunneierlaget stilt seg svært positiv til arrangementene, og de har sagt seg villig til å være behjelpelig med at vi får bevertning på Rørstad gjennom sommeren. Svært sporty og gledelig! 6 Sørfold Menighetsblad Rørstad kirke; foto Leif Strømdal

7 I tillegg til disse to helgene har distriktsmusikerne i Sørfold sagt seg interessert i å markere jubileet med en konsert på Rørstad. Dette vil trolig skje søndag 19. juni. Det er også planlagt et foredrag først på dagen og så konsert på ettermiddagen. Vi arbeider også videre med å få til ei historisk vandring på Rørstad. men dette er ikke helt avklart. Dersom vi får den fagpersonen vi ønsker oss til denne vandringen, er det et mål å få samlet alle skolebarn på mellomtrinnet til en fagdag om Rørstad på Straumen en dag helst i forkant av denne helga. Dette arbeides det med. Bok Tidligere har det vært utgitt et lite hefte om Rørstad kirke. Imidlertid fant komitéen ut at vi burde få utgitt et eller annet nytt skrift om Rørstad kirke sin historie. Det ble nedsatt en bokkomité bestående av Leif Strømdal, Per Jon Olsen og Asbjørn Lind. Denne komitéen har jobbet hele våren og sommeren. Slik det ser ut blir det en bok der både historiske fakta, men også mer løse tidsbilder, blir hovedinnholdet. I tillegg blir det en god del bilder i boka. Vi har fått jevnlige oppdateringer om arbeidets gang. Boka synes å bli et praktverk som alle Sørfoldværinger, både utflyttere og fastboende, bør skaffe seg. Boka vil være i salg fra hovedmarkeringshelga, 12. juni. Transport En av utfordringene med kirkedager på Rørstad er transport. Salten Cruise som har overtatt rutetrafikken på denne strekningen har sagt seg villig til å stille opp, gjerne med flere båter. I tillegg har Salten Veteranbåtlag stilt sine båter til disposisjon denne sommeren. Det har også vært kontakt for muligens å få Gamle Salten til å gå fra Bodø til Rørstad med folk søndag 12. juni, men dette er fremdeles usikkert. Fordi alle detaljer ikke er avklart ennå er det ikke gjort endelige avtaler ennå. Imidlertid håper vi at flere vil stille opp med sine privatbåter. Det er selvfølgelig begrenset bryggeplass på Rørstad, men de fastboende har vært svært positive til å stille deres brygger til disposisjon. Med felles anstrengelser og litt smidighet vil dette gå bra. Vi skal selvfølgelig gjøre vårt beste til at alle som ønsker å reise til Rørstad i forbindelse med jubileet skal få anledning til det. Skyssopplegg vil vi imidlertid komme tilbake til i senere utgaver av menighetsbladet. Dette er noen av de planene vi jobber med fram mot sommeren Vi vil senere komme tilbake med et mer utfyllende program. Til sist ei oppfordring: Har du en idé til hva som kunne kommet inn i et slikt jubileum er vi i hovedkomitéen veldig interessert. Henvendelser kan gjøres til kirkekontoret. Slik framstår kirken i dag med lemmer for enkelte av vinduene. Foto: Jan Wiik. Sørfold Menighetsblad 7

8 Rørstad kirkes vedlikehold Tekst: Mariann Strømdal Rørstad kirke er under restaurering. Det er veldig synlig for den som har vært ute på Rørstad. Flere vinduer er satt plate foran fordi vinduene er tatt ut. Det er blant annet råte i enkelte karmer og på kledning rundt vinduer. Og det flere vindusomramminger som må skrapes, males og kittes. Noe skjer mens vinduene er på plass, mens andre vinduer er tatt ut for reparasjon. Å vedlikeholde et slikt bygg er både tidkrevende og ressurskrevende på flere måter. Tidkrevende fordi bygget er vernet av riksantikvaren, og det betyr at vi hele tiden må forholde oss til de krav som settes fra det holdet med hensyn til hva som kan gjøres med bygget. Tidkrevende fordi vi ikke får lov å rive det gamle for så å sette opp nytt. Men vi må hele tiden reparere det som kan repareres og der settes grensen langt lengre enn hva man gjør til vanlig. Arbeidet er ressurskrevende fordi vi trenger folk med kompetanse som er til stede å gjøre arbeidet eller lede det, og det krever også ekstra midler når timene brukes til en langsomtgående reparasjon i stedet for å rive ned. Som de fleste også er klar over er Rørstad kirke plassert langt unna med hensyn til frakt av materiell og stedet har verken overnattingsmuligheter eller verksted i nærheten. Kirkevergen startet tidlig et arbeid med å finne fram til snekkere som var villig til å ta på seg arbeidet ute på Rørstad. Det var langt fra enkelt. Vi fikk litt hjelp av Odd Johansen på Straumen som tok på seg å bidra til et arbeid med hoveddøren i 2007 for å stoppe en råteprosess på den. Året etter, i 2008, fikk vi endelig napp i vår søken etter en snekker som hadde anledning til å gjøre en del større vedlikehold for oss. Og sommeren 2008 startet Terje Skaugvold fra Sulitjelma med å utbedre deler av kirkebygget. Han gjorde endel arbeid for oss i 2008 og 2009, men dessverre måtte kirkevergen sette stopp i arbeidet i løpet av sommeren 2009 i det vi gikk tom for penger. Som vanlig er 8 Sørfold Menighetsblad

9 det alltid uforutsette ting som dukker opp når en skal reparere et gammelt bygg, og midlene en har til rådighet rekker derfor ikke langt nok. Allerede i 2004 hadde kirkevergen sammen med fylkeskommunens representanter i kulturminneavdelingen gjort en befaring på Rørstad. Etter dette ble det bedt om at det ble satt av midler til et arbeid med kirka. Vi så allerede da at det var en del råte i noe av kledningen mot vest, og hoveddøren trengte sårt til fornying. Rørstad ligger vakkert til ute i fjorden, men stedet preges sterkt at Vestfjorden står rett på, og det kan være meget sterk vind der ute. Når det i tillegg regner, ja så regner det praktisk talt inn enkelte steder hvor kledningen er dårlig. Da vi startet arbeidet i 2007 hadde vi fått et tilskudd fra kommunen på Vi startet med det som vi mente trengtes mest, nemlig hoveddøren. Da Skaugvold startet opp i 2008 var det overgangen mellom grunnmuren og trebygningen, sokkellisten som først ble reparert. En del er byttet ut fordi det var råte i, men nye deler ble skjøtet sammen med det gamle og deretter ble de malt. Videre er trappene reparert, og det er skrapet å malt noe. Det er for langt å komme inn på detaljer om hva som er gjort, men vi vil legge ut noen bilder på vår nettside etter hvert, fordi vi har tatt mange bilder underveis og det er interessant å se hvordan arbeidet blir gjort. Vi kan for øvrig fortelle at vi har et godt samarbeid med fylkeskommunens representanter for riksantikvaren, og vi får gode tilbakemeldinger på det vi har gjort så langt. Vi kan også nevne at reparasjon døren til sakristiet ble gjort av Skaugvold som en prosjektoppgave gjennom lærlingetiden, og det er et arbeid som ble utregnet av utdanningsinstitusjonen til å ha en verdi til omkring Dette arbeidet har vi ikke betalt noe for, så vi er takknemlig for den interessen som Skaugvold viser for arbeidet med eldre bygg. Det ble søkt kommunen om mer midler for å fortsette arbeidet høsten 2009, men først i august nå i 2010 fikk vi klarsignal for ytterligere Vi er nå i gang med et videre arbeid med vinduene på kirka. Vi har også fått materialer skåret på sag i Saltdal og den ligger nå å godgjør seg på strø. Dessverre ble det en del forsinkelse i arbeidet når vi måtte vente et helt år på å få fortsette vedlikeholdet, men vi håper at vi klarer å få kirka i presentabel stand til jubileet neste år. Gjennom vinteren vil det bli arbeidet på vinduene og vi håper på godt vær ut over våren slik at vi får gjort arbeid utendørs uten de store vanskene. Sørfold Menighetsblad 9

10 Sørfold Menighetsblad

11 Kirkevergens smånytt Menighetsbladet Jeg sender en hilsen till alle dere lesere av menighetsbladet. Vi har fått mange tilbakemeldinger om at bladet er savnet og det gleder oss når dere formidler det til oss. Vi har hatt et vanskelig år med hensyn til arbeidsmengde og antallet hender som skal utføre arbeidet. Det har dessverre ført til at dere først nå får første nummer av bladet i år og det like før året er omme. Vi håper at vi nå er over kneika med hensyn til utgivelsen av bladet og at vi fra nyttår er i rute. Ny arbeidstaker I mai startet en ny arbeidstaker hos oss, Raymond Osbakk. Han vil bli nærmere presentert i et annet nummer av bladet. Raymond er ansatt i en 80 % stilling med kirkegårdene som sitt arbeidsområde. Røsvik kirke Vi har en dialog med kommunen om et større innvendig vedlikehold av Røsvik kirke. Fellesrådet ser for seg et samarbeid med teknisk etat og eksterne krefter som hjelper oss med en gjennomgang av kirka for å avdekke behovene som er størst, samt å få fram et eventuelt kostnadsoverslag. Og behov er det. For det er ikke gjort noe større vedlikehold siden slutten av syttitallet. Da ble det blant annet lagt inn toaletter. Og da ble det også malt en del. Videre er det svært kaldt på barndomssakristiet. Her har vi fått tillatelse fra kulturminneavdelingen på fylket til å foreta en oppgradering av rommet. På grunn av at kirka er over hundre år må vi gå forsiktig fram. Det vil imidlertid ta en tid før vi er i gang med et større vedlikehold, så vi har tid til å innhente de detaljer som vi trenger før igangsettingen. Når det gjelder Rørstad kirke har vi et restaurerings-arbeide på gang. Se eget innslag i bladet. Pipekonserter Vi har hatt flere konserter i år til inntekt for vedlikehold av orgelet i Røsvik kirke. Orgelet som er over 100 år gammelt trengs en gjennomgang og det vil koste en del. Undertegnede har utfordret gamle venner- og nye venner av kirka i Røsvik og det gleder oss at så mange har svart ja til å være med å gjøre en innsats for orgelet. Vi har allerede hatt konsert med organistene Piotr Repnik, Ralph Creedy, Edgar Hansen og Tonje Braaten. Sistnevnte var her i slutten av november. I tillegg har disse organistene hatt med seg andre musikere og det har vært svært varierte og trivelige konserter. På nyåret vil det bli flere, og vi vil da komme nærmere tilbake til konsertene som har vært. Sørfold Menighetsblad 11

12 Velkommen til gudstjeneste JANUAR 2. januar Kristi åpenbaringsdag Matt 2,1-12 Ingen gudstjeneste 9. januar 1. s. e. Kristi åpenbaringsdag Matt 3,13-17 Mørsvikbotn kapell kl januar 2. s. e. Kristi åpenbaringsdag Joh 2,1-11 Røsvik kirke kl januar 3. s. e. Kristi åpenbaringsdag Joh 4,46-54 Straumen, rådhussalen kl januar 4. s. e. Kristi åpenbaringsdag Matt 8,23-27 Ingen gudstjeneste 27. februar Kristi forklarelsesdag Matt 17,1-9 Ingen gudstjeneste MARS 6. mars Søndag før faste (fastelavnssøndag) Luk 18,31-43 Straumen, rådhussalen kl Utdeling av blibler 13. mars 1. søndag i faste Matt 4, Mørsvikbotn kapell kl mars 2. søndag i faste Matt 15,21-28, Ingen gudstjeneste 27. mars Maria budskapsdag Luk 1,26-38 Røsvik kirke kl FEBRUAR 6. februar 5. s. e. Kristi åpenbaringsdag Matt 13,24-30 Mørsvikbotn kapell kl Utdeling av bibler 13. februar Vingårdssøndagen Matt 20,1-16 Røsvik kirke kl Utdeling av bibler APRIL 3. april 4. søndag i faste (Midtfaste) Joh 6,1-15 Hestvik skole kl Offer; 10. april 5. søndag i faste Joh 11,45-53 Røsvik kirke kl februar Såmannssøndagen Luk 8,4-15 Kvarv skole kl Sørfold Menighetsblad

13 Konfi rmasjon 2010 Foto: Fotograf Holst Trenger du en å snakke med Vi kommer gjerne på besøk ta kontakt! Presten Diakoniarbeideren Sørfold Menighetsblad 13

14 Ønsker du kontakt med oss? Kontoret finner du i Straumen sentrum. Vår postadresse er: Postboks 26, 8232 Straumen. Vår åpningstid er fra mandag til fredag fra kl Onsdag stengt. Kontorets telefoner: Sokneprestens kontor: Kirkevergens kontor: Diakoniarbeider: Organist: Webadresse:...www.kirken.sorfold.no E-post E-post E-post Telefaks kirkekontoret: Prest i beredskapsordning Boligtelefoner: Sokneprest: Kirkeverge Mariann Strømdal Organist Piotr Repnik Diakoniarbeider Ingrid Santi tlf.: / Kirketjener/graver Jann Wiik tlf.: Kirketjener/graver Steinar Johansen: Kirkegårdsarbeider Raymond Osbakk Menighetsrådet/fellesrådets medlemmer: Anny Carlsen, Hestvik, leder av menighetsråd Janne Myhr Bjørknes, Kines, leder av fellesråd Mikal Arntzen, Engan Lisbeth Eidissen, Røsvik Erling Horndal, Mørsvik Kari Mette N. Johnsen Varamedlemmer: Jøran Danielsen, Mørsvik Edith Karlsen, Mørsvik Kari Ann Reinvik, Elvkroken Torild Linde, Evjen Hilde Fagerbakk Larsen, Straumen Ansvarlig utgiver av menighetsbladet: Sørfold menighetsråd Bankgiro for Sørfold Menighetsblad: Sørfold Menighetsblad

15 DIN LOKALE KRAFTLEVERANDØR BILLIGST I LANDET? SØRFOLD KRAFTLAG INSTALLASJON Sørfold Menighetsblad 15

16 16 Sørfold Menighetsblad

17 Sørfold Menighetsblad 17

18 Kirkelige handlinger i 2010 Døpte i Røsvik kirke Leah Inez Buarøy-Adolfsen Liam Kongsli-Willumstad Oliver Hjemaas Hansen Nathalie Gundersen Strømdal Sara Bakken Svarva Rikke Vikan Jonassen Maria Margrete Sueasa-Johnsen Henrik Iversen Ella Marié Navjord Stendal Sarah Nikoline Skog Mali Storeide Olsen Aron Mateo Nansmork Tilde Sofie Moen Døpte i Mørsvikbotn kapell Anna Reffhaug Aileen Grydeland Remso Tea Sofie Heian Helge Nikolai Vefsnmo Olsen Heika Andreas Berg Horndal Døpte i Rørstad kirke Isak Nikolai Nilssen Kolden Joar Hjertø Dahl Døpte ved Nordlandssykehuset Victoria Øvereng Rønning Døpte i Fauske kirke Emma Helmine Eliassen Vigde i Mørsvikbotn kapell Lira Alona Jumalon og Anders Johansen Vigde i Rørstad kirke Ann-Kristin Kolden og Steinar Nilssen Therese Mariann Hansen og Andreas Landrø Vigde i Røsvik kirke Silje Beate Hansen og Jahn Moland Christine Ask-Henriksen og Kurt Andre Wiik Anette Øren og Lars Stian Johansen Sylvia Annie Vangen og Hans-Martin Slåttkjær My Helene Eriksson og Kjell Magne Holtan Sørfold Menighetsblad

19 Døde Johan Fredheim f d Karen Pedersen f d Marita Holtmo Johansen f d (gravlagt i Fauske) Hildur Laura Ranveig Botten f d Katarina Sofie Østerberg f d (gravlagt i Fauske) Annie Berntine Strand f d Berit Laholt Jobe f d Harald Tormod Svingerud f d Juhn-Rune Wiik f d Tove Merete Jakobsen f d Ruth Sivertsen f d Torunn Skar Helland f d Olav Magnus Alfheim f d Torstein Alf Sagnes f d Nils Kristian Bernt Moen f d Svein Arne Skog f d Magny Therese Pettersen f d Gunnvald Johan Martin Pedersen f d Astrid Vedal Pedersen f d Judith Amalie Nilsen f d Nikolai Martin Jakobsen f d Sigrid Andrea Engan f d Aud Sevaldsen f d Johan Edin Steinbakk f d Gunvor Kristine Larsen f d Edith Johansen f d Gudrun Strømdal f d Svanhild Normann f d Rolf Marselius Edvardsen f d Per-Johan Olafsen f d Andor Birger Tangen f d Johan Sørensen f d Per Jansen f d Odd Karolius Sørfjord f d Hilda Vatnan f d Sørfold Menighetsblad 19

20 20 Sørfold Menighetsblad

21 Konfi rmanter i Sørfold 1960 Arild Ludvik Pedersen Georg Valdemar Rudi Haldor Severin Gabrielsen Helge Anton (Hjellvik) Pedersen Håkon Sevaldsen Ivan Abelsen Jan Anker Mohaug Jan Furnes Jarle Håkon Ellingsen Johan Henrik Johansen John Pedersen Karl Olav Emil Kristensen Karl Otto Jonassen Knut Gunnar Rørvik (Jensen) Magnar Johan Petter Johnsen Odd Pedersen Reidulf Kristensen Svein Otto Pettersen Svein Arne Pedersen Svein Arne Israelsen Sverre Johan Arnt Simonsen Tord Asbjørn Iversen Tord Kristian Sjøstrand Tor Fredrik Pettersen Torleif Evjen Åge Eilif Andersen Åge Hans Simonsen Åge Sten Woll Anne Marie Gajar Ann Mary (Zakariassen) Bottenvik Anne Margrethe Solstad Aud Helene (Johansen) Rudi Bjørg Synnøve (Arntsen) Fyrvik Brit Laila Åse (Skar) Kristensen Ella Kit Pernille (Karlsen) Bergfall Ella Judith Åshild (Johansen) Arntsen Elin (Hansen) Olsen Eva Petra (Rønnebu) Blågestad Evy Marie (Karlsen) Ballstad Gunnvor Sofie Pauline Pedersen Helga Randi Elisabeth (Paulsen) Olsen Inger Johanne (Johansen) Svennsli Inger Bertea (Olsen) Nygård Jenny Alvilde (Henriksen) Hage Karin Leonora (Nilsson) Kvitblikk Kjellrun Steinvor Helga (Lund) Simonsen Kjellaug Johanne (Bjørknes) Strøksnes Laila Vollan Kvarv Aspenes Kobbelveid Hjellvik Styrkesnes Kvarv Seljeåsnes Gyltvik Rørstad Ånsvik Kvarv Røsvik Ånsvik Ankjell Holmen Haukenes Megården Kvarv Ørnes Sagfjordbotn Kobvatn Ånsvik Røsvik Sørfjord Kvarv Joviknes Kobvatn Kalvik Ånsvik Styrkesnes Kines Aspfjord Haukenes Bonåsjøen Kvarv Nordfjord Furnes Kvarv Hestvik Røsvik Sagfjordbotn Røsvik Megården Aspenes Kråkmo Kobvatn Ånsvik Styrkesnes Sørfold Menighetsblad 21

22 Gullkonfi rmantene i Sørfold tekst; Mariann Det er alltid spennende når vi slår opp i kirkeboka et halvt hundre år tilbake i tid, for å finne fram til dem som sto til konfirmasjon i Røsvik. Og for oss som er innflyttere i kommunen så er det alltid vanskelig å finne ut hvem disse personene er, bare med å se på oversikten i boka. For det er mange som har skiftet navn underveis, og det er mange som er flyttet ut av kommunen. Det er nå en mangeårig tradisjon i at vi markerer 50 års konfirmantene en dag i kirkeåret, og i forbindelse med det ønsker menighetsrådet at vi finner fram til disse personene og sender dem en skriftlig invitasjon. Det er en stor utfordring å finne fram til hvem de er og hvor de bor og da er det greit å finne fram til noen på lista over konfirmantene for å få hjelp til det. I år kan vi rette en stor takk til Laila Vollan og Aud Rudi som tok utfordringen og som ganske snart var tilbake med en ferdig liste. Godt vi har medhjelpere i slike stunder. Søndag 8. august var de samlet i Røsvik kirke hvor sokneprest Guri Lise Stavrum forrettet. Etter gudstjenesten var det middag på samfunnshuset for 43 personer hvorav 27 konfirmanter. Her er det på sin plass å sende en stor takk til de frivillige som år etter år stiller for å lage til dette arrangementet. Takken går først og fremst til Ole Johan Larsen fra Røsvik, som har over 20 års fartstid i denne sammenhengen, og som sørger for at samfunnshuset er pent pyntet og at en komite står å venter når gullkonfirmantene kommer etter kirketid. En stor takk går også til Bjørg Hansen og Alfhild Nilsen fra Røsvik, som også i år stilte opp for dette arrangementet. Disse to har vært og er trofaste medhjelpere i mange sammenhenger i menigheten. I tillegg var også Torill Linde fra Evjen og Gerd Hansen fra Nordfjord med på å gjøre denne dagen minneverdig for de jubilantene som deltok. Det er ofte spørsmål fra folk om vi ikke kan gjengi navnene på hvem som er på bilde. Det er ikke alltid vi har plass eller tid til å finne fram til det. Men i år har året vært så spesielt i og med at vi ikke har fått tid til å gi ut noe blad med oversikt over konfirmantene i forkant. Så derfor denne ekstra service for våre lesere. Bakre rekke; Tord Iversen og Håkon Sevaldsen. Rekke 2; Arild Karlsen, Jarle Ellingsen, Ivan Abelsen, Karl Otto Jonassen og Helge (Hjellvik) Pedersen. Rekke 3; Tor (Sørfjord) Pettersen, Svein Pettersen, Johan Johansen, Åge Andersen, Ella (Karlsen) Bergfall, Gunvor Pedersen. Rekke 4; Nancy (Hansen) Johansen, Aud (Johansen) Rudi, Eva (Rønnebu) Blågestad, Anne M. Solstad, Sonja (Pettersen) Hansen, Liv (Jakobsen) Stifjell og sokneprest Guri-Lise Stavrum. Forreste rekke; Laila Vollan, Reidun (Helland) Zahl Selnes, Ann M. (Zakariassen) Bottenvik, Elin (Hansen) Olsen, Ella (Johansen) Arntsen, Liv (Johansen) Ljønes, Anne M. Gajar, Marit (Moan) Ingebrigtsen. 22 Sørfold Menighetsblad

23 23 Foto: Fotograf Holst Sørfold Menighetsblad

24 Fulldistribusjon god jul Vi feiret vårt 5 årsjubileum for aktivitetene på Vaffelhjørnet i september i år. Hvert år har vi hatt et juletre på Vaffehjørnet. Det trives så godt at det sprirer og dufter og gleder oss som har våre treff der. Enten det nå er for de minste eller de eldste. Og for oss ansatte gjør det at vi ved hvert årskifte ser fram mot et nytt år i menighetens arbeid og håper på en vekst der tilsvarende juletreets vekst. For vi forsøker å ta vare på våre medlemmer i kirka som vi tar vare på juletreet. Vi setter nå inn et ekstra gir og håper på at vi får sende ut menighetsbladene i rett tid til neste år. Vi møtes i God jul og Godt nytt år. Lay-out og trykk: Forretningstrykk AS, Bodø

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Sørfold Menighetsblad

Sørfold Menighetsblad Sørfold Menighetsblad nr 1-2011 Les om: Jubileumssommer på Rørstad s. 4 Menighetsrådsvalg 2011 s. 7 Tårnagenthelga s. 8 Oversikt over gudstjenestene s. 12 og 13 Tårnagentene, les om dette s. 8 Tårnagentene

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Årsmelding. Sørfold menighet

Årsmelding. Sørfold menighet Årsmelding 2008 Sørfold menighet Generelt Hvert år har sitt særpreg i menigheten. Året som nå er gått over i historien var et jubileumsår for Røsvik kirke. Kirka fylte 125 år og vi hadde mange arrangementer

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

Årsmelding. Sørfold menighet

Årsmelding. Sørfold menighet Årsmelding 2010 Sørfold menighet Generelt Året 2010 har vært et med en sokneprest under utdanning og et år uten de helt store aktivitetene. Året ble avsluttet med en ordinasjon av Guri Lise Stavrum i Røsvik

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013

Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Kommunestyret 2011-2015 ajour 15.03.2013 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Generelt 1. Økonomi 2. Menighetsrådet.

Generelt 1. Økonomi 2. Menighetsrådet. Generelt 2009 var et valgår i kirka. Det var en del nytt ved valgordningen og både råd og kirkeverge fikk tilbud om kurs. 2009 var også året for opprydding i medlemsregisteret og det skapte litt oppmerksomhet

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Hagbart Hansen Bergsfjord 1886 Smines Anna Hansen Bergsfjord 1884 Smines Harald Nyheim Bergsfjord 1913 Smines Hildur Nyheim Bergsfjord 1912 Smines Terje Nyheim Bergsfjord

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap 12/347 31.10.2012 DS 604/12 TEK//JHØ Anne-Lise og Jan K. Pettersen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 26 BNR. 2 12/2102 08.10.2012 DS 755/12 TEK//ENI Beate Jørgensen BEATE JØRGENSEN - KARSVIKVEIEN 19

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk J 8 år 1 km klassisk 5 Lina Kristiansen Heimhug IL/UL 12:02:30 6 Ingrid Bentsen Vinger IL 12:03:00 7 Emma Olsen Heimhug IL/UL 12:03:30 8 Oda Jakobsen Fauske IL Ski 12:04:00 G 8 år 1 km klassisk 10 Håvard

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Bente Elin Lilleøkseth,,00,00, Jørn Arild Flatha, 0,00,00, John Magne Pedersen Tangen,,00

Detaljer

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Rennesøy Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: på % DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00-16:00 Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2016 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Roar Jakobsen, Eli-Ann Jensen, Bengt Larsen, Ann-Elin Pedersen, Ivar Mortensen, Wivi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Program for Berg menighet VÅREN 2016

Program for Berg menighet VÅREN 2016 Program for Berg menighet VÅREN 2016 Velkommen til oss! I tillegg til Gudstjenester inviterer vi til; Januar Søn 17/01 11:00: Gudstjeneste med søndagsskole Tirs 19/01 12:30: Skattekista (2.-3.klasse) Ons

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Valgstyret. Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl og Heidi Kalvåg Filip Mikkelsen og Ellen Verdier Pedersen Emma Kristensen

HOVEDUTSKRIFT. Valgstyret. Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl og Heidi Kalvåg Filip Mikkelsen og Ellen Verdier Pedersen Emma Kristensen HOVEDUTSKRIFT Valgstyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 22.05.2017 Tid: 12:20-12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Vara Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl og Heidi Kalvåg Filip Mikkelsen

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

1.Økonomi Driftsregnskapet Investeringsregnskapet 2. Menighetsråd - Fellesråd

1.Økonomi Driftsregnskapet Investeringsregnskapet 2. Menighetsråd - Fellesråd 1.Økonomi Driftsregnskapet Da vi gikk inn i budsjettåret 2015, var det med et budsjett som ikke var godkjent i kommunestyret. Vi ble bedt om å gjennomgå driften og se på hvor vi kunne spare inn. Signaler

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

EIENDOMSLISTENE PRESENTERES AV:

EIENDOMSLISTENE PRESENTERES AV: EIENDOMSLISTENE PRESENTERES AV: Omsetning av eiendommer i Tysvær og Bokn Tysvær kommune Andel av Våg 42 (Gnr 111, bnr 37) er overdradd til Tor Braut og Borghild Ann Lea (01.09.2016) Høievegen 888 (Gnr

Detaljer

28 Dag Skogan Trim uten tid - over 13 år km Valnesfjord IL - Ski 29 Elin Jensen Trim uten tid - over 13 år km Beiars IL 30 Henry Tune Trim

28 Dag Skogan Trim uten tid - over 13 år km Valnesfjord IL - Ski 29 Elin Jensen Trim uten tid - over 13 år km Beiars IL 30 Henry Tune Trim Startno Fornavn Etternavn Klasse Klubb navn Løype/distanse 1 Gudmund Andreassen Trim uten tid - over 13 år 10-30 km Tverlandet IL - Ski 10km klas. 2 Roy Solbakk Trim uten tid - over 13 år 10-30 km Valnesfjord

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Disse skal kjøres: Navn Adresse Telefon

Disse skal kjøres: Navn Adresse Telefon KJØRELISTE VÅREN 2011 Dato Navn Telefon Mobil 02.01 Gerd Andresen 35 51 44 19 970 97 293 Fra forrige 09.01 Stian Abrahamsen 99 29 85 92 992 98 592 liste 16.01 Karin Nornes 35 55 96 08 950 44 520 23.01

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Nøtterøy Menighetsråd PROTOKOLL FRA MØTE I NØTTERØY MENIGHETSRÅD Onsdag 22.januar 2014 STED: Borgheim Menighetssenter Tilstede: Knut Paulin-Poulsen, Ellen Wisløff, Egil Mundal Martinsen, Torill F Tandberg Sokneprest: Inger

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Hybelliste 2015-2016

Hybelliste 2015-2016 Andersen, Glenn Paulsen, Tone Haug 2 Hybler Felles kjøkken og bad 48148041 Andreassen, Hans Petter Torggt. 11 3 Hybler 45630330 Arshad, Rabi Hesteskovn. 29 Bergvik, June Storhaugvn. 10 Berntsen, Randi

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Stevneoppgjør. Valnesfjord skytterlag. Åpent stevne 15 m Valnesfjord 29/ Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen Holmen 8110 MOLDJORD

Stevneoppgjør. Valnesfjord skytterlag. Åpent stevne 15 m Valnesfjord 29/ Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen Holmen 8110 MOLDJORD Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen Holmen 8110 MOLDJORD Terje Håkonsen V73 95,-kr 50 49 50 149 99 248 Pengepremier 15 skudd kl. V73 149 50,-kr Pengepremier 10-skudd kl. V73 99 45,-kr 4500 82 32206 95 00

Detaljer

God Jul! Sørfold Menighetsblad. Vårt nye menighetsråd s. 3 Konfirmantpresentasjon s. 14 Stjernen ledet vise menn s. 20. nr 3 og 4-2009.

God Jul! Sørfold Menighetsblad. Vårt nye menighetsråd s. 3 Konfirmantpresentasjon s. 14 Stjernen ledet vise menn s. 20. nr 3 og 4-2009. Sørfold Menighetsblad nr 3 og 4-2009 Foto: Reidar Waage Les om: God Jul! Vårt nye menighetsråd s. 3 Konfirmantpresentasjon s. 14 Stjernen ledet vise menn s. 20 Biskopens juleandakt 2009 LYS FRA NORD Nordlyset

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Lag og organisasjoner: Idrett, friluftsliv, sport. Kategori: Leder: Telefonnr: Ca

Lag og organisasjoner: Idrett, friluftsliv, sport. Kategori: Leder: Telefonnr: Ca 1 Lag og organisasjoner: Idrett,, sport Kategori: Leder: Telefonnr: Ca antall medlem mer e-post adresse: Frivillighetsregisteret I L Idrett og Stine Grindstein 97 16 30 51 251 post@smolail.no Skytterlag

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN

KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN KIRKEGÅRDSPROSJEKTET, GRENLAND ÆTTEHISTORIELAG. VALEBØ CEMETERY, SKIEN Avskrift gjort av/transcribed by Torbjørn Rogstad October 1998. Registrert av/registered by Jan Christensen 1997, Grenland Ættehistorielag.

Detaljer

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer:

Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010. Snillfjord felles-og menighetsråd har i 2009 bestått av følgende personer: DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 12.04.2010 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2009 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1719016 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

Møtereferat for Kvinesdal menighetsråd

Møtereferat for Kvinesdal menighetsråd Møtereferat for Kvinesdal menighetsråd Møtedato: 09.12.2015 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Menighetssenteret Tilstede: Preben Grøtteland Jakobsen, Sigfrid Nordhelle, Inger Egenes Olsen, Sven Tommy Træland

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken

Vigsler i Sentrum. 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Vigsler i Sentrum 2012 Domkirken Johanneskirken Nykirken Ekteskapsinngåelsen Et ekteskap blir inngått når en kvinne og en mann i vitners nærvær gir hverandre løfte om at de vil leve sammen i ekteskap og

Detaljer

Resultat 10 på topp. Klasse 2. Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: Valnesfjord Skytterlag. Valnesfjordstevnet 2007

Resultat 10 på topp. Klasse 2. Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: Valnesfjord Skytterlag. Valnesfjordstevnet 2007 Kl. 23:08-6 lag har skutt. Resultat 10 på topp Klasse 2 Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: 1 Alf Helge Olsen-Røst Bodø Østre *9*XX 49 89989 43 ****X 50 142 X99999998X 91

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN. Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN

Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN. Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN Barnerepresentant Lisbeth Gulseth Loppedåpan barnehage 3748 SILJAN Telenor Servicesenteret

Detaljer

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11.

2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. 2011-10-10-2012-01-02 KM-LAG Vestfold 2011 Sluttresultat 14 lag. Antall runder: 11. Plass Lag Poeng Navn Klubb Lagsammensetning 1 7 231 SandefjordBK/JORUNNN Sandefjord BK Feness - Raanes - Syvertsen -

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /2 MYHRE HANNE KARIN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /2 MYHRE HANNE KARIN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Harstad Kommune Eierliste for: 1903-52/2 MYHRE HANNE KARIN Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge ROSTADVEGEN 37 7657 VERDAL 1903-52/2 NILSSEN BENTE ANNIE Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge ØVERLAND 6 1903-52/24

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Stevneoppgjør. Valnesfjord skytterlag. Åpent stevne 15 m - 6/ Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen Holmen 8110 MOLDJORD

Stevneoppgjør. Valnesfjord skytterlag. Åpent stevne 15 m - 6/ Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen Holmen 8110 MOLDJORD Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen Holmen 8110 MOLDJORD Terje Håkonsen V73 40,-kr 49 48 48 145 98 243 Pengepremier 15 skudd kl. V73 145 25,-kr Pengepremier 10-skudd kl. V73 98 15,-kr Ingeborg Aune Jørgensen

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Innstrandarennet i Misvær

Innstrandarennet i Misvær G 8 år 1 km klassisk Edvard Megård Olsen Fauske IL Ski 6 07:29 J 9 år 1 km klassisk Ingrid Bentsen Vinger IL 11 06:39 Ingrid Fagnastøl Kaski 12 07:09 Frida Elisabeth Haugland 10 06:18 Fullførte: 3 Påmeldte:

Detaljer

Generelt 1.Økonomi Driftsregnskapet Investeringsregnskapet 2. Menighetsråd - Fellesråd

Generelt 1.Økonomi Driftsregnskapet Investeringsregnskapet 2. Menighetsråd - Fellesråd Generelt Året 2011 har vært et stort jubileumsår. Rørstad kirke ble feiret gjennom sommeren fra mai og ut juli, mens Mørsvikbotn kapell fikk sin markering i oktober. 2011 var også et valgår, og det innebærer

Detaljer

ADMINISTRASJONEN, SFO, VAKTMESTRE

ADMINISTRASJONEN, SFO, VAKTMESTRE ADMINISTRASJONEN, SFO, VAKTMESTRE: Rektor Arve Stoveland, Skomo... 75 02 67 15 Uv.insp. Peder Pedersen, Jektskipperv. 12... 75 02 39 26 Avdelingsledere: - Anne Margrethe Lund, Toft... 75 02 32 78 - Gunvald

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer