Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr Kurs i data på lett norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2012. Kurs i data på lett norsk"

Transkript

1 Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr Kurs i data på lett norsk Leder side 2 Tror på Ahus-ja side 5 Lokallagsstoff side 6-16 Lokallagsoversikt side 18 Nytt fra studieutvalget side 19 1

2 Lederen Tom Paulsen Leder LHL Akershus LEDEREN Ja det er tre år siden jeg forlot ledervervet i LHL Akershus, og nå er jeg her igjen og skal jobbe til beste for alle lokallagene med hjerte og -lungesyke samt de pårørende. Det skal bli kjempespennende og ut fordrende. Jeg har jo vært leder i Lørenskog i de siste tre årene, så jeg har fulgt veldig nøye med fra det ståstedet. Ellers så har jeg brukt mye av tiden i de tre årene til å dyrke min store lidenskap, kunstmaling, noe jeg håper jeg kan avsette tid til også med dette vervet. En annen sak som jeg har vært veldig opptatt av er samhandlingsreformen, en sak som jeg har fulgt nøye med på og kjenner til ut og inn, en reform som betyr enormt mye for våre medlemmer. Ja, kanskje det er her vi må legge mest tid ned for å sørge for at reformen skal fungere etter intensjonen. Med det mener jeg at vi sammen med lokallagene i de enkelte kommunene skal passe på når noe galt skjer og si tydelig fra om dette, samtidig så må vi delta på de arenaene hvor samhandlingsreformens intensjoner blir diskutert. Dette er nok et tema jeg senere vil komme tilbake til når jeg har satt meg inn i situasjonen i hele Akershus. Nå går det veldig bra i LHL over alt, vi er inne i en ny tid hvor vi bygger organisasjonen opp igjen etter noen magre år. Når det er sagt så mener jeg at vi har enda en stor jobb å gjøre i forhold til å få nye medlemmer til oss. Hvis vi hver og en av oss kunne spørre en i omgangskretsen eller andre som vi kjenner om de ønsker å melde seg inn så tror jeg dette kan bidra til at medlemsveksten blir større, noe vi trenger. Kanskje vi skal se mere på andre møtearenaer for å tekkes flere i forskjellige årsklasser. Ja, vil mange si, dette har vi prøvd før og ikke noe har nyttet, men ikke la oss gi opp, vi trenger å fornye oss, det vi gjorde i går er kanskje ikke rett i dag. Jeg vet det finnes mange av en yngre garde som kanskje ikke kommer til rette fordi man er redd for å bryte gamle mønster i forhold til hva man tidligere har gjort. Jeg tror en viktig faktor for meg og alle i fylkesstyret, kanskje vil være å besøke lokallagene der hvor de har sine aktiviteter og se, lære og inspirere hverandre. Så jeg håper vi kan be om, eller bli invitert til de ulike lokallagene. Dataalderen er kommet for å bli for å gjøre alle ting lettere for oss, også innenfor LHL. Kommunikasjon via nettet blir det vanlige i fremtiden, noe jeg sikkert kommer tilbake til. Samtidig er jeg glad for at bladet vårt kommer ut på papir, dog kun to ganger i året, noe som er et minimum og som jeg håper vi kan holde på. Det er ikke alle som har, eller har lyst til å ha data av ulike årsaker, og det må vi respektere. Når dette bladet kommer ut står sommeren for tur og vi skal alle ha vår velfortjente ferie og reise bort eller kanskje bare slappe av hjemme uten noen stressfaktorer å ta hensyn til. Jeg vil tilslutt ønske alle medlemmer en god sommer, og så starter vi igjen i august uthvilt og lyst til å bidra enda mer for LHL. Utgiver: LHL Akershus Årgang 19 Nr Ansvarlig annonser og innlevering: Active Media-systems Norge A.S Pb. 24, 3341 Åmot Tlf Fax: Sats: AMN AS,Tlf Trykk: Fokus Trykk AS LHL Akershus Solheimsveien 62 B, 1473 Lørenskog Kontortid: Tirsdag-onsdag-torsdag: Tlf Fax Redaksjonskomité: Tom Paulsen, Ole Bele og Hans Elstad Bladet utgis 2 ganger årlig. 2

3 Takk for meg MINNEORD HELGE FALANG Det var med stor sorg vi mottok den triste meldingen om at vår kjære styreleder gikk bort 2. februar. Han ble alvorlig syk i november i fjor, og etter hvert ble det klart at hans tid som aktiv styreleder var slutt. Helge var født den 18. februar 1947 og ble knapt 65 år. Det er med en viss vemod jeg nå sier takk for meg etter 3 år som leder av LHL Akershus. Men samtidig er jeg også lettet over å ha et verv mindre. Tiden som fylkesleder har vært både krevende, lærerik og utviklende for meg. Vi har hatt en fin og åpen tone i fylkesstyret, og jeg har lært mange flotte LHL-ere å kjenne. Vi har hatt noen utfordringer i denne perioden. Først kom svineinfluensaen og hindret oss i å arrangere kurs eller andre samlinger over en viss størrelse. Så forsvant regionkontorene og støtten vi tidligere hadde hatt derfra. Sentraladministrasjonen ble redusert til det halve. Både fylkeslag og lokallag har i større grad enn tidligere måttet stå på egne ben. Nettopp det å sette mer fokus på medlemmene, lokallagene og å styrke fylkeslagene er noen av de sakene jeg brenner for i det arbeidet jeg nå skal være med på i sentralstyret. Da jeg tiltrådte for 3 år siden sa jeg at jeg ville jobbe for å samle lokallagene. Fylkeslaget er lokallagene. Det var derfor med stor tilfredshet jeg registrerte at samtlige lokallag var representert på mitt siste årsmøte. Over mange år nedla han et enormt arbeid for LHL og hjertesaken både lokalt og sentralt innen organisasjonen. Da LHL Søndre Follo ble stiftet i 1998, var han helt sentral, og ble selvfølge første styreleder i dette nystiftede laget. Da LHL Søndre Follo i 2006 ble delt i LHL Vestby og LHL Frogn, ble Helge styreleder i LHL Vestby, et verv han innehadde helt til sin bortgang. Ved starten i 2006 hadde LHL Vestby 240 medlemmer, ved utgangen av 2011 var dette medlemstallet steget til 359, en økning som ikke minst var Helges fortjeneste. I dag er LHL Vestby et av de største og mest veldrevne blant Akershus Fylkes 16 lokallag. I tillegg til arbeidet som styremedlem fylkeslag, var Jeg er godt fornøyd med at vi fortsatt er inne på Hjerteskolen på Ahus, og at vi nå også er på veg inn på lungesiden på Ahus. Der er det innledet et samarbeid. Da jeg ble bedt om å stille som kandidat til sentralstyret, ble det tidlig klart for meg at hvis jeg skulle bli valgt, ville jeg trekke meg som fylkesleder. Jeg ønsker å gjøre en best mulig jobb, ut fra mine forutsetninger, der jeg er. Derfor har jeg valgt bort fylkesledervervet, som er meget krevende, for å gjøre en best mulig jobb i sentralstyret. I denne jobben ønsker jeg god kontakt med fylkeslaget, og håper å møte flest mulig igjen på framtidige samlinger. Med dette sier jeg takk for meg og ønsker Tom lykke til. Helge flere år valgt inn i LHL s representantskap, og var aktiv deltaker på flere av LHL s landsmøter. Stolt mottok han LHL s hedersmerke i sølv for sin innsats for Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Helge var sterkt samfunnspolitisk interessert og var medlem av Brukerrådet for Helse Øst. Han var fire år med i Vestby kommunestyret og satt i kommunens Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi takker Helge for hans store og viktige innsats for medmennesker og saker som han glødet for. LHL Vestby har mistet sin gode leder. Styret i LHL Vestby 3

4 FINN E. LARSEN MALERMESTER Thorsteinsen Transport Alt innen Dalsveien 2D KOLBOTN Mobil: Fax fagkunnskap gir trygghet Innehaver: Jan Thorsteinsen Innv. og utv. maling Tapetsering Gulvbelegg SOLBERGVEIEN 26A, 1406 SKI TRANSPORT OG GRAVING BONHEUR & GANGER ROLF ANS l l Vi støtter LHL, har hjertestarter og opplært personell Reuma-Sol Senter Spania behandling velvære ferieøøæå Støtter LHL Agathon Borgen AS Rælingen kommune 2008 Fjerdingby, Tlf Støtter Rælingen LHL Wennersgaard as Søndre Ski Gård 1400 Ski Tlf: Gjerdrum Velkommen til oss - en opplevelse for alle! Reuma-Sol tilbyr turer for Kols rammede. Vi tilbyr informasjon og veiledning av sykepleier og fysioterapeut. Trening i basseng og sal. Spaser og sykkelturer. Vi tilbyr også fysikalsk behandling for deg som har refusjon hos HELFO. Kostholdsinformasjon med vekt på Middelhavsdietten. Opphold i gode leiligheter i hyggelig og trygt miljø. he le året. Reuma- Sol ka n du reise til 02. juni og 03. november har vi to spesielle turer med fokus på kols INFORMASJON OG BESTILLING: E-post: Telefon:

5 Tror på Ahus-ja Dette er en gledens dag, sier Arild O. Olsen, leder i LHL Nes. Nesbuene kan være på vei til å få Ahus som lokalsykehus. Klipp fra bladet Raumnes v/ Per Stokkebryn Nes/Lørenskog Nylig møttes representanter for Sykehuset Innlandet (SI) og Nes kommune for å snakke ut om sykehusstriden. Konklusjonen etter møtet er ifølge Raumnes at bare en formalitet gjenstår før nesbuene er en del av pasientgrunnlaget til Ahus. Lytter til innbyggerne -Vi ønsker at innbyggerne i Nes skal benytte Kongsvinger som lokalsykehus. Men når innbyggerne ønsker seg Ahus som lokalsykehus, da tar vi det til etterretning. Innbyggernes ønske skal være førende, sier SIdirektør Morten Lang-Ree til avisen. Lang-Ree mener det eneste som gjenstår før nesbuene overføres til Ahus, er et endelig vedtak i Helse Sør-Øst (HSØ). Han føler seg sikker på at HSØ vil følge det SI og Nes er blitt enige om. Flagget til topps Leder Arild Olsen i LHL Nes har tro på at det nå går veien. -Dette er en gledens dag. Vi skulle hatt roser på bordet og heist flagget til topps, sier Olsen. Han og LHL Nes har hele tiden engasjert seg sterkt for at nesbuene skal få full sykehustilhørighet til Ahus. -Vi vet at det er den besteløsningen. Kongsvinger er helt på sidelinjen i Sykehuset Innlandet, og det er uklart hva sykehuset skal ha av tjenester. Vi kan risikere å bli sendt til Gjøvik, Hamar eller Lillehammer. På Ahus kan vi få alt utenom stenting av årer. Det er viktig å ha ett enhetlig pasientforløp, sier Olsen. Tar du det for gitt at Helse Sør-Øst fatter positivt vedtak? -Jeg må ta et forbehold der, men jeg håper og tror det går veien. Forutsetningen var at nesbuene skulle overføres til Ahus etter at utbyggingen var ferdig. Vi er blitt stemoderlig behandlet lenge nok. Behandles i november Fagdirektør Alice Beathe Andersgaard vil ikke forskuttere hva vedtaket i Helse Sør-Øst blir. -Vi ønsker å avklare aktuelle spørsmål om sykehustilhørighet i regionen i forbindelse med rullering av plan for strategisk utvikling i Helse Sør-Øst har bedt SI og Ahus om å vurdere aktuelle aspekter i forhold til egen virksomhet og fremme sine synspunkter innen utgangen av mai. -Det vil også bli tatt kontakt med Nes kommune, med sikte på endelig avklaring i forbindelse med strategirulleringen. Den sluttføres med framlegg av sak for styret i november i år, sier Andersgaard Jessheim Tlf: Fax: Together, we can reach the goals Tlf:

6 Stiftelsen LHL Helse- og aktivitetssenter, Asker Tekst: Kjell Ellingsen Leder LHL Asker En gave til Glittreklinikken. Stiftelsen LHL Helse- og aktivitetssenter, Asker, er en offentlig stiftelse bygget opp av midler gjennom LHL Askers arbeid, og Stiftelsens styre velges hvert år av LHL Askers årsmøte. Blant Stiftelsens formål er likemannsarbeid, forebyggende tiltak, rehabilitering og annet ikke-medisinsk arbeid til beste for hjerte- og lungesyke og andre med samfunnsmessige funksjonsbegrensninger. I 2010 valgte Stiftelsen og LHL Asker å gi en hjertestarter som gave til Stiftelsen NaKuHel (Natur Kultur Helse) på Sem i Asker, og en hjertestarter til Heggedal Idrettslag, som en påskjønnelse for deres humanitære innsats blant både eldre og yngre i Asker. Gaven besto av en topp moderne hjertestarter, samt et kurs med opplæring av 10 personer i å bruke hjertestarteren. Gavene ble utdelt av Askers ordfører Lene Conradi og tilstede var også Askers rådmann Lars Bjerke, LHL s generalsekretær Frode Jahren og LHL Akershus leder Ole Bele. På et styremøte i august 2011 besluttet Stiftelsens styre sammen med LHL Asker å gi en gave til pasientrelaterte virksomheter på Glittreklinikken, Glittreklinikken er landets (og en av verdens?) beste lungerehabiliteringsklinikker, og som er en av LHL s stolte fanebærere, administrert av LHL Helse as.. Giverne uttrykte ønske om at gaven skulle fordeles slik: Kolslinjen får kr Kolslinjen er en telefonlinje bemannet med erfarne sykepleiere med meget god kjennskap til sykdommen Kols (Kronisk obstruktiv lungesykdom) og andre lungesykdommer. Her kan kolspasienter og andre lungesyke, eller deres pårørende ringe og føre en fortrolige samtaler med erfarne sykepleiere. Dette er til stor hjelp for en stadig økende pasientgruppe, og det er viktig å gjøre tiltaket ennå mer kjent. Stiftelsens styre og LHL Asker ønsker å støtte Kolslinjen med kr ,-. Midlene disponeres av de ansatte ved Kolslinjen sammen med Glittreklinikkens daglige leder. Lærings- og mestringssenteret får kr Lærings- og mestringssentret på Glittreklinikken arbeider både for de pasienter som til en hver tid er innlagt på Glittreklinikken, og med intern og ekstern kursvirksomhet. Kursvirksomheten omfatter også kurs for pårørende, for å øke kunnskap og forståelse omkring sykdommen Kols. Stiftelsens styre og LHL Asker ønsker å støtte dette Lærings- og mestringssentret ved Glittreklinikken med kr. 20, Midlene disponeres av de ansatte ved Lærings- og mestringssentret sammen med daglige leder for Glittreklinikken. Brukerrådet ved Glittre får kr Brukerrådet har uttrykt ønske om å etablere og utvikle en venneforening kalt Glittreklinikkens venner. De skal fremstå i sosiale media og bidra med andre tiltak for å spre informasjon og kunnskap for å opprettholde Glittreklinikkens meget gode omdømme. Midlene stilles til disposisjon for Brukerrådet på Glittreklinikken.. 6

7 Follo Tekst: Glen A. Alvad Leder LHL Follo LHL venner! Vi går inn i en flott tid med lys og varme. Vår og sommer gjør underverk med humøret. Men dessverre medfører årstiden også mye pollen støv og lignende. Dette hemmer hverdagen til en stor gruppe av oss. Vi henstiller folk å unngå bråtebrenning for dermed å minske plagsomme partikler i luften. Naturen er nå på sitt beste. Husk å nyte den. Gå Tur! God trening for hjerte og lungene. Årsmøte ble avholdt 14. Februar. 25 medlemmer møtte opp og nytt styre ble valgt. Det nye styret: Leder: Glenn Arne Alvad Nestleder: John Johansen Kasserer: Sigmund Thygesen Sekretær: Karin Andersen Styremedl.: Randi Simensen Er du ung voksen eller midt i livet? Kontakt John tlf eller mail: for info om kurs og aktiviteter. Kom gjerne med innspill til aktivitet. Bli venn på vår facebookgruppe : lhlfollo. Likemannsaktiviteter som vanntrim, bowling og golf er aktuelle tiltak. Gi rask tilbakemelding på aktiviteter som du kan tenke deg å delta på. Kontaktperson: Glenn på Tlf/SMS eller Vi prøver å finne noen som i felleskap vil hjelpe til å drifte aktivitetene. Meld interesse! Dagsturen går til Sarpsborg og gårdsbesøk på Soli Brug. Vi reiser med våre venner i LHL Drøbak/Frogn, Middag i Fredrikstad og mulighet til omvisning i Gamlebyen. Turen sponses av reisekassa og er gratis for medlemmer i LHL Follo. Påmelding snarest og senest på lagsmøte 8. mai. Kontaktperson Randi Tlf LHL uka på Savalen mandag 29. Oktober til fredag 02. November. Matopplevelser - Trim og trening - SPA behandling (15%rabatt) lærerike foredrag Dans og lokal underholdning. Påmelding snarest, senest 11. september. Pris kr. 2090,- inkl. Helpensjon, transport og aktiviteter. Enkeltromtillegg kr. 600,- p.p. Denne turen er sponset. Kontaktperson Randi Tlf Kommunen har Trim på Servicesenteret fredager kl Frokost + kaffe kr. 25,-. Casper Hjell Medlemsfordel for LHL Follo. 20% rabatt på Le Cafe og Opus på Ski Storsenter. Siste møte før sommeren blir 8. Mai kl Vi møtes i 2. Etasje i Kirkeveien 3, Ski Foredrag: Samhandlingsreformen, status og framtid. Hvordan påvirker dette deg.? Påmeldingsfrist sommerturen 2. Juni. Info om høstturen til Savalen Fjellhotell & Spa. Servering og åre -salg. Ta gjerne med en gevinst. Møteplan til høsten: Første møte etter ferien blir tirsdag 11. September kl Kirkevn.3, Ski. Tirsdag 9. Oktober kl blir siste møte, før Julemøte m. middag 11. desember. Støtt vårt arbeid gjennom Grasrotandelen når du tipper. Dette er gratis for deg, men du støtter vår sak. Vi får 5 % fra Norsk Tipping. Oppgi vårt reg. nr Eller be kommisjonæren om å sette opp lhlfollo, Ski som mottager, neste gang du tipper eller spiller lotto. Styret ønsker dere alle en GOD SOMMER! Skotbuåsen 27C Skotbu Tlf: Mob:

8 Lørenskog Tekst: Kari Andersen v/styret i LHL Lørenskog Stavgang: Frammøte på Benterud Skole, hver mandag kl Aktiviteter våren 2012 LHL Lørenskog På årsmøtet i LHL Lørenskog 23. februar ble følgende medlemmer valgt inn i det nye styret for laget: Lungetrim: Lørenskog Hus, Volt, 6.etg. hver tirsdag kl Leder: Roger Haslie Nestleder: Tron Hauge Sekretær: Kari Andresen Kasserer: Karin Øyen Hjertetrim: Solheim Skole, gymsalen, hver onsdag kl Bowling: Metro Bowling, den 1. og 3. onsdag i hver måned, kl Aktivitetsgruppe: Lørenskog Hus, Volt 6.etg. hver tirsdag kl Håndarbeid, kortspill og sosialt samvær med kaffe og vaffel. Ved minus 10 grader eller kaldere blir det ingen uteaktiviteter!! Vi gjør også oppmerksom på at det blir ikke aktiviteter i kommunale lokaler i skoleferier. Se for øvrig annonse i Romerikes Blad. Styremedlem: Klaus Moen Styremedlem: Jan-Tore Myhrer Varamedlem: Inger Nyborg Varamedl.: Elisabeth Granberg Valgkomite: Reidun Andersen Merete Fløgstad Studiekontakt og Info.ansvarlig: Kari Andresen Likemannskontakt: Karin Øyen Lagsmøter, våren Alle møtene starter kl og varer til ca. kl Søndagsturer: Frammøte utenfor Bunnpris på Torsdag 26. januar: Skårersletta kl Hvor turen skal gå, blir bestemt Folkets Hus på Dovre. Allsang. Torsdag 23. februar: i fellesskap. Folkets Hus på Dovre. Årsmøte med hyggelig samvær. Torsdag 29. mars: Lørenskog Hus, 8.etg. Innlegg fra pårørende til en lungesyk. Torsdag 26. april: Folkets Hus på Dovre. Rådmann Trond Bamrud informerer om samhandlingsreformen. Torsdag 31. mai: Vanngymnastikk: Rolvsrudhjemmet, hver tirsdag. Lørenskog Hus, 8.etg. Foredrag En gruppe kl og en av ernæringsfysiolog Ingvild Harlem. gruppe kl

9 Nannestad og Gjerdrum Tekst: Ivar Bogetvedt, leder LHL Nannestad og Gjerdrum Årsmøtet ble gjennomført 6. mars på Moreppen Grendehus med 41 medlemmer tilstedet. Møtet fulgte sakslista og fullstendig protokoll blir fremlagt på første lagsmøte. Nytt styre: Leder Ivar Bogetvedt Nestleder Kjell Olstad Kasserer og Sekretær styre er gitt fullmakt til intern fordeling i disse verv Styremedlem Bjørn Thorkildsen Styremedlem Magne Vaskinn Vara medlem John Bringsli Øvrige komiteer ble besatt og samtidig ble oppnevnt en ny turkomite bestående av Aud Bergersen og Willy Slora. Årsmøte bevilget kr ,- til Feiringklinikken for innkjøp av ny CT maskin Regnskap og budsjett ble behandlet. Under årsmøtet ble det ordskifte om både aktiviteter og økonomi. Styret ser positivt på den fine økning i antall medlemmer, tilslutningen på våre møter, sosiale aktiviteter, trimgrupper og nye planlagte aktiviteter. Økonomien er god og vi søker økonomisk støtte for å utvikle vårt medlemstilbud. Vi minner ellers om videre møteplan Tirsdag 10. april lagsmøte Gjerdrum Misjonshus kl Ordfører i Gjerdrum Anders Østensen vil orientere om muligheter og utfordringer ved innføring av samhandlingsreformen På dette møtet blir det også informert om Golf Grønn Glede og etablering av ny aktivitet i form av pårørendegruppe. 26. april kl oppmøte Gjerdrum Golfklubb for presentasjon av ny aktivitet: Golf Grønn Glede Vi vil utarbeide oversikt over interessenter og ber om at det gis melding til enten Ivar Bogetvedt tlf , Kjell Olstad tlf eller Odd Johansen tlf Tirsdag 8. mai kl Gjerdrum Misjonshus NB! Endring! På grunn av møtekollisjon på Moreppen Grendehus er dette møtet flyttet til Gjerdrum Misjonshus. Vi får besøk av sokneprest i Holter og Bjørke, Martin Ljønes som vil holde foredrag om sitt møte med hjerte og slagpasienter. Ljønes har gjennomført videreutdanning og har blant annet hatt praksis fra A Hus som sykehusprest. Tirsdag 5. juni Vårtur med buss og båt Sandefjord Strømstad Se vedlagt reiseplan fra turkomiteen med påmeldingsfrist 20. mai til: Aud Bergersen tlf eller Willy Slora Vi oppfordrer medlemmene ellers til å delta på alle våre trimaktiviteter stands på Gjerdrumsdagen og Nannestadfestivalen. Våre adresser: LHL NANNESTAD og GJERDRUM Postboks 23, 2024 Gjerdrum INTER - SUN A.S Verkstedvn. 8, P. Boks 104, 1401 Ski DAMEKLÆR Tlf: STØTTER FOLLO LHL 9

10 Nes, årsmøte Tekst: Arild O. Olsen Leder LHL Nes Årsmøtet 2012 ble avholdt på Nylende. Det møtte 31 medlemmer i et nyoppusset lokale. Møtet åpnet med 1 minutts stillhet for medlemmer som har gått bort i årsmøte- perioden. Det kulturelle innslaget fikk vi av unge Josefine Paulsen fra Nes kulturskole som sang og spilte for oss. Nydelig sang med en flott stemme. Flott ungdom! Tilstede var også 2 av våre æresmedlemmer, Kåre Sinkerud og Arne Bråten. Fylkesekretær Torunn Figenschou i LHL Akershus representerte fylkeslaget. Laget har siste året avholdt 11 styre-møter og 9 medlemsmøter inkl. årsmøtet. Årsberetningen fortalte om et år med bl.a. medlemsturen på Haldenvassdraget med tilhørende middag på Fredriksten festning, i Halden. Og derpå et besøk på Nordby for svenskehandel. En fin opplevelsesrik tur. Junimøtet ble avholdt med den tradisjonelle, rømme og spekemat, samt fin sang og musikk. Et av våre medlemsmøter ble avholdt på Glitreklinikken i Nittedal med omvisning på museet. Det ble en kveld med ettertanke, da det ble fortalt om tidligere metoder ved behandling av lungesykdommer. Aksjonen Hjertelig hilsen med fokus på kvinners hjertesykdommer ble holdt på BB Senteret og på Auli Senter, hvor vi solgte pins til inntekt til denne forskningen. KOLS er en sykdom som vokser raskt. Sammen med Nes Sanitetsforeninger, ble det i september avholdt et åpent møte om dette tema med god deltakelse. KOLS-aksjonen ble holdt på verdens KOLS-dag, 16. november på BB senteret. Ordfører Blekkerud åpnet aksjonen. Aksjonen går under navnet Blås Liv og blir symbolisert med salg av små munnspill. Disse skal vise hvor viktig det er for en KOLSpasient å utføre aktiviteter for å beholde lungenes restkapasitet. Laget arrangerte også en hyggekveld i februar for beboere på sykehjemmet med høye smørbrød, musikk og sang. LHL sentralt har nå inngått en samarbeidsavtale med Diabetesforbundet, og vi har opprettet kontakt med Diabetesforbundet Nes. Det har vært avholdt to møter og det planlegges et felles temamøte i 2012 med kosthold/ ernæring på programmet. Dessuten planlegges en felles stand under Årnesdagene Hjerte-/lungetrimmen går 10 ganger både i vår og høstsesongen. Linda Spigseth er vår gode instruktør i gymsalen på Årnes barneskole. Laget er blitt tildelt en gave fra Borghild og Arne Brauterfallet som vi er dypt takknemlige for. Vi har mottatt gaven med deres ønske om at dette skal komme bygda til gode gjennom LHL Nes sitt arbeid for hjerte og lungesyke. Laget bevilget 2011 kr ,- til gode tiltak som livredningsutstyr, vedlikehold av hjertestartere og oppussing av Nylende i nærmiljøet og til innkjøp av en CT-maskin på Feiringklinikken. Nyvalgt styre i LHL Nes Leder Arild O. Olsen Nestleder Sigmund Kvåle Sekretær Lillian Bjørningstad Kasserer Solveig Damvin Styremedl. Reidun Rødsdalen Studieleder Gunnar Kongsrud Varamedl. Lise Britt Nordlie Aktuelle temaer for LHL Nes I den videre debatt etter valget, var temaet; vår tilhørighet til 2 sykehus og den inngåtte kontrakt med Kongsvinger sykehus. Her har vårt lag hele tiden både med pressedekning og i offentlig debatter kjempet for AHUS. Det er derfor svært gledelig at vi nå etter årsmøtet kan lese positive signaler om at det igjen er løftet opp på det politiske plan også i stortinget. Brukermedvirkning er også et tema som bekymrer, da lite eller ingen ting er gjort fra den kommunale administrasjonens side. I vårt brev av søkte vi om en brukerepresentant i det lokale samarbeidsutvalg mellom fastleger og administrasjonen. Brukeren skal forholde seg til Kommunalt Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette er en sak det ble stemt over i rådets møte 14. april 2011, med etatsjef Tone Thorsen til stede. I svaret fra Thorsen 7. desember, fikk vi ikke aksept på dette. Vi har nå bedt kommunen revurdere vedtaket. Et lignende brev er også sendt i fra Rådet. (forts. s.11) 10

11 Nittedal og Hakadal Tekst: Tormod Qualben Program for kommende sesong Vi har åpne medlemsmøter den første onsdagen i hver måned på Glittreklinikken i Hakadal, med unntak av januar, juli og august. Møtene kunngjøres i lokalavisen «Varingen». Aurskog Høland Lundefoss Kraftstasjon AS 1940 Bjørkelangen Tlf H. Aanerud Eftf. AS 1930 Aurskog Tlf: Eidsvoll Bjørnstad Bil AS 2092 Minnesund Tlf Fax Bøn Sykehjem A/S Bønsbakken 13, 2073 Bøn Tlf (forts. fra side 10) Årsmøtet ble avsluttet med deilige smørbrød som våre flinke kjøkkenhjelpere hadde laget. Gave fra LHL Nes På medlemsmøte mandag 5. mars vedtok en enstemmig forsamling å bevilge kr ,- til bevegelsen Stopp i tuberkulosen Akershus i Afrika. Årsmøtet i LHL Nittedal og Hakadal valgte den 1. februar 2012 følgende styre: Leder Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Turleder Vi har følgende faste trimaktiviteter på Glittreklinikken: * Mandager er det mulighet for trening i basseng * Onsdager er det egen lungetrimgruppe * Torsdager er det hjertetrimgruppe Nes Årnes Sport AS Jernbanegt.17, 2150 Årnes Tlf: Raumnes AS Tlf: Vorma Økonomi og Regnskap BA Bankgården, 2150 Årnes Tlf: Årnes Blomster 2150 Årnes Tlf Fax Runni A/S 2150 Årnes Tlf: AS Norsk Varmegjenvinning Alt i rør 2170 Fenstad, Tlf Nittedal Nittedal Vask og Vedlikehold Bjønndalsvn. 11, 1481 Hagan Tlf Mob Tormod Qualben Ingrid Juell Gitte Christine Korvann Magne Blomberg Arvid Johnsen Johannes Viken Gitte Christine Korvann Vi ønsker både nye og gamle medlemmer hjertelig velkommen til vårt bidrag for en bedre helse. For nærmere informasjon kontakt vår leder Tormod Qualben. Sørum Sørumsand Fysioterapi Spes. manuellterapi Sverre Scavenius og Kristine Scavenius Fossum 1920 Sørumsand - Tlf Ståle Mathisen Bil AS Sørumsandv.106, 1920 Sørumsand Tlf: Ullensaker Hovin Trevare AS Dører/Vinduer og alt i glass. Tlf www.hovintrevare.no Alu-Mek 2055 Nordkisa Tlf./Fax Hedalm Anebyhus AS Tlf Team Regnskap Jessheim AS Tlf Fax Lauritz Fladby AS Tlf:

12 Reisebrev fra Praha, LHL Nittedal/Hakadal Tekst: Gitte Christine Korvann Reiseleder, foto: Bjørn Grov LHL Nittedal/ Hakadal tok høsten 2011, nærmere bestemt fra 2. til 5. september, turen til Praha. Vi startet fra Hakadal med buss tidlig om morgen og plukket opp 40 forventningsfulle deltagere gjennom dalen, på vei til Gardermoen. Vi ankom Praha noen timer senere i strålende solskinn og 26 grader og dette flotte været fulgte oss på hele turen. På flyplassen møtte vi Marie, vår fantastiske tsjekkiske norskspråklige guide, som fulgte med oss på hele turen. Til daglige underviser hun ved Universitetet og fagområdene er norsk, gammelnorsk og islandsk. Til å ha tilbrakt en helg i Norge er hennes norske uttale helt fantastisk. Hennes kunnskap om Praha og Prahas historie var upåklagelig. Dette gjorde rundturene våre i Praha til en stor opplevelse! På vei til hotellet stoppet vi ved den storslåtte borgen. Der gikk vi gjennom slottsbygningene og spiste en god lunsj før vi så på den fantastiske utsikten utover Praha. Vi avsluttet med en flott omvisning inne i St. Vitus Katedralen. St. Vitus Katedralen er bygd i etapper. Den ble påbegynt i 1344 og først på begynnelsen av det 20. århundre stod katedralen ferdig slik den fremstår i dag. Den er setet til erkebiskopen og er en romersk katolsk katedral. Alle kirker, kirkebygg, kloster etc. i Praha blir godt ivaretatt av myndighetene. Selv prestene og nonnene får lønn av staten. Tsjekkia er likevel ikke en religiøs stat. Vår guide fortalte at innbyggerne i stedet har en tro på egenverdet og det å kunne bestemme selv. Tsjekkerne er flinke til å ta vare på byen sin og dag, kveld og natt var det folk ute for å holde byen ren og i orden. Der har vi mye å lære! Lørdagen ruslet vi bort til et elektrisk tog som tok oss på en guidet tur rundt i Prahas gater hvor vi blant annet så det Astronomiske uret på torget i Gamlebyen. Turen gikk igjen opp til festningen for så å avslutte turen ved elvebredden. Der gikk vi om bord på en elvebåt som tok oss ut på en rundtur på Moldau, eller Vltava som de sier i Praha. Om bord spiste vi en god lunsj og avsluttet på dekk med trivelig trekkspillmusikk mens vi seilte på Moldau. Det er forresten bare vi nordmenn som sier Praha, som de selv gjør. Søndagen benyttet en gruppe av oss formiddagen til å prøve ut T- bane nettet og tok oss etter hvert opp til festningen på nytt for å tilbringe noen timer i «Dronningparken» og innta lunsjen der før vi ruslet ned gjennom gatene og over Karlsbroen tilbake til hotellet. Når kvelden kom fikk vi en morsom trikketur i en gammel trikk fra før krigen. Den tok oss gjennom Prahas gater og til den gamle bryggerirestauranten «U Medvidku» fra Der koste vi oss med god tsjekkisk mat og øl. Vi sang og danset for til slutt å vandre gjennom gatene i sene nattetimer tilbake til hotellet. Praha har en fantastisk arkitektur og ble heldigvis ikke bombet nevneverdig under krigen. De flotte bygningene er like vakre på kvelden når de er lyssatt. Derfor må Praha oppleves også «by night». Byen har mange konsertlokaler, men dessverre ble det ikke tid denne gangen med noe konsertbesøk. Men det ble både musikk og mulighet til dans i gatene! Praha er en flott by som vi gjerne tar turen til igjen. Og la du hendene dine på statuen av den tsjekkiske helgenen John av Nepomuk på Karlsbrua, blir du ikke bare lykkelig, men får også ditt ønske oppfylt om igjen å vende tilbake! Mandagen satte vi turen hjemover igjen og landet til tåke på Gardermoen. Det la imidlertid ingen demper på den gode stemningen. Som reiseleder for dette fantastiske reisefølge, takker jeg for turen. Dere var upåklagelige! Vi har allerede begynt å planlegge turen for høsten Den 31. august til 3. september går turen til Krakow. Interesserte kan ta direkte kontakt med undertegnede som blir reiseleder på turen. 12

13 Oppegård Tekst: LHL Oppegård Årsmøtet i LHL Oppegård valgte følgende medlemmer til å lede laget det kommende året: Leder Johan G. Skandsen Løvlia Sofiemyr Tlf.: Kasserer Liv Bolstad Stangåsveien Oppegård Tlf.: Sekretær Tore H. Onstad Søndre Skrenten Kolbotn Tlf.: Styremedl: Solveig Svendstad Gamleveien 43 A Ski Tlf.: Styremedl: Kjellaug Larsen Stenfeltlia Langhus Tlf.: Varamedl: Else Øverli Gimleveien 2A Tårnåsen Tlf.: Varamedl: Marit Schrøder Trymsveien Tårnåsen Tlf.: Studieleder Solveig Svendstad Gamleveien 43 A Ski Tlf.: Lagsmøte i LHL Oppegård tirsdag 27. mars 2012 kl 1900 Tårnåsen aktivitetssenter «Samhandlingsreformen i Oppegård Kommune virker de tiltak kommunen har iverksatt for å møte de nye utfordringene?» 43 deltagere møtte frem for å høre hva Rådmannen, Harald Toft hadde å fortelle oss om denne saken. Forventningene var store og ble vel delvis innfridd. Konklusjonen gikk ut på at kommunen er sitt ansvar bevist m.h.t. oppfølging av reformen. Det er opprettet 35 nye årsverk innen helsetjenestene i kommunen. En betydelig utvidelse av plasser i sykehjem og omsorgsboliger er igangsatt. Alt dette for å motta ferdigbehandlede sykehuspasienter eller pasienter som i utgangspunktet ikke er så syke at de trenger behandling i spesialsykehus. Økt fokus på forebygging av sykdom er også ett av målene ved samhandlingsreformen. Der mente Rådmannen kommunen hadde vært forutseende da de bygget aktivitetssenteret, og han berømmet alle lag og foreninger som drev med helseforebyggende tiltak. Når det gjelder rehabilitering, som etter reformen har blitt et enda større ansvar for kommunene, ble Rådmannen presentert for et forslag om samarbeid mellom Oppegård Kommune og LHL Oppegård. Planen ble bifalt, og laget ble bedt om å arbeide videre med forslaget. Lagleder benyttet anledningen til å takke kommunen v/rådmannen for at laget kan disponere lokaler i det nye Tårnåsen Aktivitetssenter for sine aktiviteter: Hjerte - og lungetrim, stavgang, styremøter og eget kontor, samt bruk av kafeteriaen med bevertning til lagsmøter. Laget har et meget godt samarbeid med de ansatte på senteret. Møtet ble avsluttet med kaffe og hjemmebakst fra eget bakeri ved senterets kafeteria. Aktivitetskalender for resten av 1. halvår 2012: Sted: Tårnåsen aktivitetssenter Hjerte- og lungetrim: Mandag og torsdag kl Stavgang: Tirsdag kl Kontortid: Mandag (like ukenummer) Kl Sommeravslutning: Tirsdag 12. juni Vår-tur (m/buss) tirsdag 9. mai (Invitasjoner sendes medlemmene på forhånd) 13

14 Senter Skedsmo Tekst: Haldor Osnes LHLSkedsmo Allerede på 1970-tallet hadde lokallaget av LHL i Skedsmo et aktivt Dagsenter. Etter hvert som medlemmene ble eldre og falt fra ble interessen mindre og etter noen år ble aktiviteten lagt på is. På slutten av 1990-tallet ble arbeidet tatt opp igjen og i 2002?kk vi leid større og mer hensiktsmessige lokaler i Kirkegata lb, i Lillestrøm. På grunn av høy husleie og avgiftsbelagte parkeringsplasser var vi stadig på søk etter andre lokaler, og 1. februar 2011?yttet vi til Velferden, Kjerulfsgate 34 i Lillestrøm. Her har Senteret åpent hver tirsdag kl Hovedaktivitetene er håndarbeid av forskjellige slag. Naturlig nok er det flest damer i aktivitet, men målet er å få til?ere aktiviteter som også kan interessere menn. Vi har 1/2-times trim som også er tilpasset mennesker med dårlig pust eller andre handicap. Det sosiale aspektet er viktig. Vi spiller bingo, har åresalg og serverer gode smørbrød. Ved avslutning av vår- og høstsesongen serverer vi litt ekstra god mat og har litt musikalsk underholdning. 14 LHL Skedsmo utgir også i år en aktivitetsfolder. Senteret arrangerer korte turer i nærområdet og inviterer brukerne av Senteret til forskjellige artistopptredener i Lillestrøm Kultursenter. Vi har julemesse hvor produktene flittige hender har tilvirket på Senteret gjennom året, blir lagt ut for salg eller utlodning. Hvert år strikker damene 100 luer og sokker som gis til barse lavdelingen ved A-hus. Folderen gir informasjon om aktivitetstilbudet til medlemmene kommende sesong. Det dreier seg om både de faste aktiviteter med bl.a. sentertreff, trim og trening, sommeraktiviteter i skog og mark, turplaner, kurser og lederseminarer. LHL Senter Skedsmo Cup-seier til LHL Skedsmo Bowling II Bowlinggruppen Bedriftsidrettskrets avholdt det årlige cup-mesterskap i slutten av februar i Metro Bolinghall på Lørenskog. LHL Skedsmo har denne seson gen to lag i div.3, og begge lagene var kvalifisert til sluttspillet. Det ble annetlaget som tok hjem seierstrofeet med seier i alle sine tre finalekamper. BYGGMESTER ANDERS DAHL Valhallaveien 41, 1412 Sofiemyr * Nybygg * Eneboliger * Tilbygg * Rehabilitering * Vinduer/dører * bad * Totalentreprise E-post: På laget spillte Svein Wallentin, Gunnar Wielecki og Hans Elstad. Mobil: Faks:

15 Sørum Tekst og foto: H. Elstad LHL Sørum ser tilbake på ett aktivt år. Også i dette laget har samhandlingsreformen vært i fokus og laget har i den forbindelse siste året vært i 5 møter med Sørum kommune. Som en av de mindre kommunene, vil det bety meget å samarbeide med andre kommuner om mange av oppgavene som fra årsskiftet er lagt på kommunene i regionen. Laget hadde ved årsskiftet 227 medlemmer. LHL Sørum har ansvar for to aktivitetssentre, ett på Frogner og ett på Sørumsand. Senterne er meget populære og godt drevet av lagets utvalgte medlemmer. Spesielt kjøkkenpersonalene får meget ros for det de varter opp med på møtedagene. LHL Senter Sørumsand På Sørumsand holder laget til i det flotte Eldresenteret i Asaveien 8. Her er også kjelleretasjen i bruk som snekkerverksted med masse flott bruksverktøy. Senter er åpent fra kl til på tirsdag, torsdag og fredag. På møtedagene serveres det et måltid kl , som er finansiert ved åresalg. På lagets årsmøte 21. mars valgte medlemmene følgende styre: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem, LHL Senter Frogner Varamedlem Frogner Styremedlem, LHL Senter Sørumsand Varamedlem Sørumsand Senteret har faste aktiviteter som: treskjæring, bridge, seniordans, strikking, veving og Su doku på faste dager, i tillegg benyttes Sykehjemmet s basseng til vanntrim på tirsdager og torsdager. På torsdager er det også kl mulighet for å bli med i en gruppe å gå en tur med staver. Senteret har også denne våren et meget allsidig kursprogram, hvor undervisningen er gratis og deltagerne betaler bare for materialet. Nærmere opplysning om kursene gis ved henvendelse tlf LHL Senter Frogner På Frogner holder senteret til i Frogner Aktivitetssenter i Dueveien 8. og er åpent mandager og torsdager fra kl til Formålet er gi alle en tilhørelighet i et godt sosialt miljø, slik at egenverdet øker og Ove Engerdahl Grete Nordli Siv Lisbeth Navarsete Grethe Bredesen Grete Kristoffersen Tove Kalvik Petter Bråthen Aud Mary Lund muligheten til å mestre utfordringer øker. Et møtested hvor samarbeid og respekt for hverandre gir økt trivsel i hverdagen. Senteret har faste aktiviteter som: strikking, veving, søm, brodering, hekling, ol. Hver onsdag er det vanntrim på Sørvald Bo- og Behandlingssenter. På mandager spilles det også bridge. Som en ekstra inntektskilde til senteret arrangeres ett vår- og ett høstlotteri. Vinnerne av vårlotteriet blir trukket ut på sommeravslutningen. Senteret vil holde en julemesse den 24. november og en juleavslutning med grøt. Vinnerne av høstlotteriet blir trukket ut ved denne sammenkomsten. De tilkjente velferdsmidler brukes til felles turer for lagets sentre. Vårt flittige kjøkkenpersonal varter opp med servering av snitter og kaffe på møtedagene. Som for alle LHL s aktivitetssentre er alle velkommen, det kreves ikke medlemskap i LHL. Sentrenes ledere er medlemmer av styret i LHL Sørum. 15

16 Vestby Tekst: LHL Vestby har valgt følgende styre for 2012: Styremedlem: Kjell Karlstad Haugveien Vestby Tlf Mobil E- post Leder: Karen M Oulie Halvorsen Stabels vei Vestby Tlf , Mobil E-post Nestleder: Bernt B Solberg Jomfru W. vei Vestby Tlf Mobil E-post Sekretær: Joar Eikås Planetveien Vestby Tlf Mobil E-post Kasserer: Bjørn Hagen Krusebyveien Vestby Tlf Mobil E-post- Varamedlem: Per Eriksen Epleveien Son Tlf Mobil E-post Varamedlem: Knut Borgerud Planetveien Vestby Tlf Mobil E-post -Noe av det enkleste du kan gjøre for å få litt mosjon er å gå, bemerker Karen Marie Oulie Halvorsen. trimaktiviteter. Bladet nevner spesielt LHL Vestby s lett vedlikeholdstrim hver uke mandag og torsdag på Vestby videregående skole kl til Og samme program på Son nye barneskole også mandag og torsdag, men der fra kl til Bjørn Hagen og Kåre Helgestad kan fortelle at ca. 100 trimmer møter sporty opp til dyst hver uke. Trimmen bidrar til økt sosial omgang og mange har med seg partneren for å mosjonere sammen. Mosjonistene er en god blanding av begge kjønn i alle aldre, og flere nærmer seg de 80. Studieleder: Bjørn Erik Hanssen Planetveien Vestby Tlf Mobil E-post Styremedlem: Aagot Mathisen Sole alle Vestby Tlf Mobil E-post Styremedlem: Kåre Helgestad Gamle Sole vei Vestby Tlf Mobil E-post Hver onsdag kan du bli med LHL Vestby og Frivilligsentralen på stavgang med eller uten staver Vestbyavisen besøker LHL Vestby LHL Vestby har hatt besøk av Vestbyavisen ved Juliane Berger i anledning lagets aktiviteter og tilbud til Vestbybeboerne. Artikkelen tok for seg aktivitetstilbudet i Vestby og Son med fokus på svømming, skiturer, ridning, dans, gå-turer og diverse andre Aurskog Høland Røed Fjellboring AS Linåkervn Aurskog Tlf: Diverse 3520 Jevnaker Tlf:

17 Har du hjerteflimmer? OKSYGEN på REISEN Kostnadsfritt for deg! Besøk vår nettside Der kan du - finne informasjon om sykdommen, symptomer og risiko - bestille pasientbrosjyre - bestille atrieflimmerdagbok Du finner oss også på Sanofi-aventis Norge AS, Pb. 133, 1325 Lysaker NO-DRO Inogen One er et hendig, komplett oksygenapparat du kan ta med deg overalt - både på reisen og under oppholdet. Godkjent på fly. VI HJELPER DEG med søknader og utlån av utstyr. Ta kontakt for utfyllende info. MINE NYE REISEERFARINGER Jeg hadde 14 herlige dager på Gran Canaria. Flyreisen med oksygenapparatet Inogen One, var helt super Jeg hadde alltid oksygen tilgjengelig og jeg kunne føle meg som enhver annen turist. Oksygenbruker og turist fra Trondheim Tlf: Frogn 84x119 Annonse.indd :09 Ullensaker Arild Enderud Graving og transport 2050 Jessheim Mob: Meny Drøbak City Tlf: Nannestad AK Byggsystemer Maura - Tlf Allmenningsdrift Romerike SA Nannestad, Bjerke, Holter, Gjerdrum og Ullensaker Almenning Skog - Utmark - Eiendom Tlf Tlf: Hafslund Fjernvarme 2060 Gardermoen Tlf Byggmester Knut Bjørge Berglia 18, 2056 Algarheim Tlf Mob UNO-X Energi Romerike Tlf: Airport Motel & Apartement AS Tlf Nes Stangeskovene Årnes 2150 Årnes Tlf

18 LHL AKERSHUS LEDERE AV LOKALLAGENE 2012 LHL AKERSHUS Fylkesleder: Tom Paulsen Bregneveien 10, 1825 Tomter Mobil E-post: LHL ULLENSAKER Bjørn Skjærli Bjørmofaret 17, 2052 Jessheim Mobil E-post: LHL ASKER Postboks 51, 1371 ASKER Kjell Ellingsen Vabråten 99, 1392 Vettre Tlf Mob: E-post: LHL AURSKOG-HØLAND Tore Norderud Haukevn. 7, 1930 Aurskog Postboks 12, 1941 Bjørkelangen Tlf Mob: E-post: LHL BÆRUM Arne Larsen Godthåphaven 14, 1356 Bekkestua Mobil LHL EIDSVOLL Karl Gulbrandsen Puttetjennveien 23 A, 2070 RÅHOLT Tlf Mob: E-post: LHL FOLLO Postboks 495, 1401 Ski Glenn Arne Alvad, Steinspranget 11, 1156 Oslo Mobil E-post: LHL SKEDSMO Per Martinsen Holmsensvei 77 c, 2010 Strømmen Tlf E-post: Postboks 106, 2027 Kjeller LHL NANNESTAD OG GJERDRUM Ivar Bogetvedt Rogneveien 1, 2022 Gjerdrum Tlf Mob: E-post: LHL NES Arild Olsen Tlf Mob: Tandbergvn. 9, 1929 Auli E-post: LHL LØRENSKOG Roger Haslie Tlf Mob: Fjellhamarveien 58, 1472 Fjellhamar E-post: Postboks 228, 1471 Skårer LHL SØRUM Ove Engerdahl Tlf Mob: Bringenveien 45, 1923 Sørum E-post: LHL NITTEDAL/HAKADAL Tormod Qualben Tøyenhøgda 26, 1487 HAKADAL Tlf Mob: E-post: LHL RÆLINGEN OG ENEBAKK Britt Westby Postboks 48, 2025 Fjerdingby Mobil E-post: LHL VESTBY Karen Halvorsen Tlf Mob: Stabelsvei 15, 1540 Vestby E-post: LHL DRØBAK/FROGN: Jørn Pettersen Søndre Fjøser, 1440 DRØBAK Tlf E-post: LHL OPPEGÅRD Johan Skandsen Løvlia 17, 1412 Sofiemyr Tlf Mob: E-post: Ring din lokale elektriker! Alt innen elektriske anlegg YIT Building Systems AS Avd. Asker og Bærum Tlf E-post: Eidsvoll Leto Møbler AS 2080 Eidsvoll Tlf: Fax: Postboks 573, 1401 Ski Salg og utleie av: Søppelcontainere, lagercontainere Regnbuens gjennvinningsanlegg på Langhus Mottak av: Papp, papir, glass, trevirke, og jern Tlf Fax

19 Tekst og foto: Inger Lise Bråthen Nytt fra studieutvalget Studievalget har denne våren og høsten satt seg som mål å forbedre kontakten på tvers av kommunegrensene. Vi kommer ikke unna Samhandlingsreformen og med den, nye utfordringer. Kan vi skape en felles interesse med ett felles mål? Og kan vårt arbeid i utvalgene innen kommunene dra nytte av hverandre? Under ledersamlingen på Glittre i februar ble Studieutvalgets planer for inneværende år presentert. Målrettet orientering og opplæring er noe av det vi driver med. Flere lokal-lag har vi besøkt, opplæring og informasjon har vi gitt, og flere lokallag står for tur. Vi er i mål med Data på lett norsk. Et kurs som gikk over 4 kvelder på i alt 12 timer. Med 11 deltakere og et team på 3, ble kurskveldene avholdt på Volla skole i Lillestrøm. Som de fleste vet, kan PC og Nettverk av og til by på utfordringer. Hos oss ble det heller ikke gjort unntak. Men med den fine gjengen av lærelystne LHL ere fra Lørenskog, Rælingen og Enebakk og Skedsmo, ble kurset preget av latter og moro. Og med et så godt resultat fra evalueringen, har vi ingen problem med å starte opp igjen til høsten. Samhandlingsreformen er utfordrende for alle kommuner, og kanskje et samarbeid mellom lagene kan bli aktuelt her. Studieutvalget har gjort seg tanker om dette og vil arbeide målbevist mot nye tiltak. Høsten blir nok travel med myldring om alle de gode ideene. For tiden er en samling på Sanner Hotell som avholdes andre helgen i mai på Gran på Hadeland, vårt neste mål. Det meste er klart, nå gjenstår å se om vi har plass til alle som ønsker å stifte nye bekjentskaper, og lytte til den pensjonerte legen Torkel Backe. Han er dessuten medlem av Brukeutvalget i Helse Sør-Øst. Det blir også innlegg ved generalsekretær Frode Jahren og Ivar Bogetvedt denne helgen. Som vertskap gleder vi oss til denne sammenkomsten. Men før den helgen er det Studielederkurs og Modulbasert brukeropplæring v/safo som står for døren. Ellers jobber vi med prosjektet Grønn glede, et golfkurs som etter planen skal ha sin eksamen i Spania. Her samarbeider vi med LHL Nannestad og Gjerdrum. Studielederkurset i april er fulltegnet. Venteliste måtte til, og det betyr at flere vil og har lyst til å skolere seg mer på denne fronten. Vi tar sikte på et helgekurs til høsten, kanskje en Kiel-tur og Ragnhild Solberg blir med. Det betyr at lokal-lagene må bidra til at medlemmene får mer kompetanse i denne retningen. Høsten er tid for sopp-sanking. Vi vil arrangere en tur med ditto informasjon og legger selvfølgelig inn søknad om kjempefint høstvær! Dansekurs, høres ikke det litt ok ut? I vår iver etter kurser, har vi en instruktør her med flere jern i ilden. Men dans er hovedhobbyen hans. Han har danset i mange år og hver uke reiser han rundt og svinger jentene med lett fot. Slekt og søken etter egne aner blir satt opp igjen til høsten. Når trærne tar høstfarven på og mørket smyger seg innpå oss, er det tid for litt hjernetrim. Å lete i gamle kirkebøker, søke i gamle folketellinger og bilder, ja det er et tidsfordriv. Her må en ha en god porsjon tålmodighet! Vi vil sette stor pris på om du/ dere kom med forslag til kurser og samlinger, etc. Vi vil prøve å etterkomme alle forslag så langt det lar seg gjøre. 19

20 B RETURADR: LHL Akershus Solheimsvn. 62 B 1473 Lørenskog Ærespris til Norsk Luftambulanse Vi sakser følgende fra NLA s MAGASIN 0112 LHL deler ut en ærespris hvert tredje år, og denne gangen var det Norsk Luftambulanse som fikk prisen. LHL begrunner prisen med at NLA bidrar til at mennesker med funksjonshemninger føler seg tryggere i friluftssammenheng. 20 Sentralstyret peker også på arbeidet organisasjonen gjør for å fremme kunnskap om førstehjelp blant befolkningen, fagkurs og undervisning for personell i hele redningskjeden, samt omfattende forskning innen akuttmedisin. Generalsekretær Åslaug Haga tok imot prisen. - Det er ekstra hyggelig å ta imot prisen fra så gode kolleger. LHL var blant de viktig- ste støttespillerne da NLA ble opprettet. Uten dere er det faktisk ikke sikkert NLA hadde kommet på vingene. Da staten sa nei til støtte, sa LHL ja. Tusen takk for gjev pris, hilste hun til LHL s landsmøte.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere.

Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere. Praktisk informasjon Velkommen til AKERSHUSMESTERSKAPET for korps 2008! I denne utsendelsen er det en rekke praktiske opplysninger for dere. Fredag 29. februar, Lørenskog Kultursenter, Triaden, 1. divisjon

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Hva skjer i. Hedmark. 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag

Hva skjer i. Hedmark. 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag Hva skjer i Hedmark 2. halvår 2007? Hedmark fylkeslag Hedmark fylkeslag av Norges astma- og Allergiforbund Postboks 349, 2403 Elverum Telefon: 62 42 61 62 E-post: post@naaf-hedmark.no Fylkessekretær: Gunn

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen

«Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen «Livsglede» En herlig aktivitetsuke for eldre! Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære, quiz og moro. Velkommen til ei uke på

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND avdeling Øvre Romerike Nyhetsbrev nr. 8/2013 Desember 2013 Velkommen til FSF- Øvre Romerike Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører for alle store endringer. Vår avdeling

Detaljer

Kurskatalog Våren 2015

Kurskatalog Våren 2015 Kurskatalog Våren 2015 Funkis 1 Innhold: Side Kurs for fra - til 2 Praktisk info 3 Leder og styremedlemmer 18.-19.04 3 Økonomiansvarlig 18.-19.04 3 Sekretær 18.-19.04 4 Likeperson 18.-19.04 5 Om Funkis

Detaljer

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2013 Romeriksåsen Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

11 mill kr. 12 mill kr. Li skole 10 mill kr Ombygging. 47 mill kr. Hakadal ungdomsskole Idrettshall. 49 mill kr. 120 mill kr

11 mill kr. 12 mill kr. Li skole 10 mill kr Ombygging. 47 mill kr. Hakadal ungdomsskole Idrettshall. 49 mill kr. 120 mill kr 6.1 Oversikt over referanseprosjekter PROSJEKTLEDELSE BYGGHERRE PROSJEKT PROSJEKT KOSTNAD MERKNADER Nittedal kommune Rotnes skole 11 mill kr Kirkeby Skole 12 mill kr. Li skole 10 mill kr Hakadal ungdomsskole

Detaljer

Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0

Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0 Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0 Tilstede: Anne Grete Odden, LHL Valdres, Anne Kari Buajordet, Kommunalt råd for mennesker

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011

Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Årsmelding for Aremark frivilligsentral, styreåret 2011 Styrets sammensetning 2011 Leder: Tore Johansen (representant for kommunestyret). Personlig vara: Gunnar Ulsrød Nestleder: Marte Espelund Styremedlem:

Detaljer

LIKEMANNSTILBUD I LHL

LIKEMANNSTILBUD I LHL LIKEMANNSTILBUD I LHL Likemenn i LHL til stede for deg når du trenger dem Kan du tenke deg å delta i aktiviteter sammen med andre i samme situasjon? Kanskje kan en samtale med en likemann eller deltakelse

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Innkalling til årsmøte m/bedriftsbesøk

Innkalling til årsmøte m/bedriftsbesøk Innkalling til årsmøte m/bedriftsbesøk Tirsdag 12. april 2016 kl. 1130 kl. 1345 kl. 1530 kl. 1630 kl. 1730 kl. 1530 Besøk hos SINTEF Raufoss Manufacturing AS og Raufoss Industripark. inkl. lunsj Besøk

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Et nasjonalt kraftsenter side 5 Lokallagsstoff side 6-19 Lokallagsoversikt side 20

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Et nasjonalt kraftsenter side 5 Lokallagsstoff side 6-19 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2014 Vår i Lillestrøm Foto: Svein O. Eikrem Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Et nasjonalt kraftsenter side 5 Lokallagsstoff side 6-19

Detaljer

Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus

Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus Mental Helse er ett av i alt 19 fylkeslag i Mental Helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Vår erfaringskompetanse innenfor psykisk helse

Detaljer

Krokveld på Tjuvholmen fredag 9. juni kl. 1900

Krokveld på Tjuvholmen fredag 9. juni kl. 1900 Nr. 2 2006 Ansv: Erik 29. mai 2006. Sommer i luften Sommeren nærmer seg og vi er allerede godt i gang med onsdaga. Vi har lagt opp en moderat aktivitetsplan for året ut fra erfaring med tidligere år. Nytt

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2013

Arbeidet i lokallagene i 2013 Arbeidet i lokallagene i 2013 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2013 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Eldres Aktivitetsuke

Eldres Aktivitetsuke Eldres Aktivitetsuke Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære og moro. Velkommen til ei uke på Nordnorsk Pensjonistskole der du

Detaljer

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss

Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss Årsmelding 2011 for Oppsal treffsenter 60pluss 1. Organisering Oppsal treffsenter er et kommunalt drevet treffsenter i Oslo Kommune, Bydel Østensjø. Treffsenteret leier sine lokaler av Oppsal Samfunnshus

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Asker bibliotek Postboks 370 1372 Asker 66909656 bibliotek.info@asker.kommune.no Aurskog-Høland bibliotek 1940 Bjørkelangen 63852590 biblioteket@ahk.no Bærum

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon Foto: Christopher Olssøn 1 Sentrale kurs i regi av LHL LHL arrangerer hvert år noen sentrale kurs for tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

7. mars 2010. Turne 1003. "Med trekkspill og sang i radioen" med Odd Arne Hallas. Artisten trenger ikke piano TLF 92 06 60 67

7. mars 2010. Turne 1003. Med trekkspill og sang i radioen med Odd Arne Hallas. Artisten trenger ikke piano TLF 92 06 60 67 7. mars 2010 Hele dagen Opplysninger Artisten trenger ikke piano KONTAKTPERSON. Odd Arne Halaas TLF 92 06 60 67 Turne 1003 "Med trekkspill og sang i radioen" med Odd Arne Hallas I denne forestillingen

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Arbeidet i lokallagene i 2012

Arbeidet i lokallagene i 2012 Arbeidet i lokallagene i 2012 Veileder for utarbeidelse av handlingsplan i lokallagene Aktivitetskalender 2012 Innledning Dette dokumentet er ment som en hjelp for lokallagene til å utarbeide egne handlingsplaner

Detaljer

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral

Årsmelding Nittedal Frivilligsentral 2014 Årsmelding Nittedal Frivilligsentral WWW.NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO POSTKASSE@NITTEDALFRIVILLIGSENTRAL.NO Org nr. 980 382 613 Mobil 400 16 675 Gamle Glittrevei 11 1484 Hakadal 1 Nittedal Frivilligsentrals

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND Styret har bestått av Leder Gro Marie Hetland Nestleder: Karl Edvard Eidsvåg Sekretær: Guri Risa Kasserer: Aslaug Mydland Styremedlemmer: Ingeborg Hald Jørn

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Kirkeveien 29 5072 Bergen Velkommen til Storetveit sykehjem. Vårt motto er Kvalitet og trivsel! Driftsgrunnlag; Storetveit sykehjem skal drive etter

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets Årsberetning 2009 Petter Hansen, Solli BK Europamester 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Styrets sammensetning... 3 2. Styrets Intensjoner... 4 3. Organisasjon... 4 4. Klubbene i OBK... 5 5. Aktiviteter...

Detaljer

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016

Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 5 6. mars 2016 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå blitt

Detaljer

Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte. Torsdag 26. januar 2012. Sted: Rolvsrudhjemmet

Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte. Torsdag 26. januar 2012. Sted: Rolvsrudhjemmet Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte Torsdag 26. januar 2012 Sted: Rolvsrudhjemmet 1 Dagsorden 1. Leder åpner årsmøtet. 2. Godkjenning av innkallingen. 3. Valg av ordstyrer. 4. Valg av referent

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005

Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Midtsommer Dansefestival på Geilo 23-25 juni-2005 Torsdagen 23.6 Første kvelden var det Ole Ivars som var det store trekksplasteret på Geilo. Dansefestivalen ble lagt på Park in highland Geilo, og arrangementet

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Årsberetning for Sarpsborg MS forening 2013

Årsberetning for Sarpsborg MS forening 2013 Årsberetning for Sarpsborg MS forening 2013 Aktiviteten i foreningen har vært stor i året som har gått og medlemsmassen er pr. 31.12.2013-210 medlemmer og 1 æresmedlem. Styret har i 2013 bestått av følgende

Detaljer

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing region 2 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: Tid: 10:00 Medlemmer

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 April M Ti O To F L S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike?

HVORFOR BLI MEDLEM. Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? HVORFOR BLI MEDLEM Av Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike? FORORD Forsvarets Pensjonistforening Øvre Romerike er en livskraftig forening som organiserer seniorer, som med bakgrunn i tjeneste fra

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

Helsereise Eger 20. August 3. September 2013

Helsereise Eger 20. August 3. September 2013 Helsereise Eger 20. August 3. September 2013 Velkommen Tema Helse AS spesialiserer seg på behandlingsreiser med varighet på 2-3 uker for revmatikere og andre med muskel- og leddrelaterte lidelser. Den

Detaljer

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN. BLI MED TIL MATERA CITTA DEI

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Invitasjon til opplæring nytt rundskriv høsten 2015

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Invitasjon til opplæring nytt rundskriv høsten 2015 Helseavdelingen Adressater etter liste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres

Detaljer

NERO-NYTT INNHOLD: Hilsen fra leder side 2. Vi gratulerer side 2. Nye medlemmer side 2. Båttur til København 27. 29. mai side 2

NERO-NYTT INNHOLD: Hilsen fra leder side 2. Vi gratulerer side 2. Nye medlemmer side 2. Båttur til København 27. 29. mai side 2 Nr. 1 Februar 2015 19. årgang NERO-NYTT Informasjonsblad for Nedre Romerike Handicapidrettslag INNHOLD: Hilsen fra leder side 2 Vi gratulerer side 2 Nye medlemmer side 2 Båttur til København 27. 29. mai

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Tid: Fredag 21. mars 2014 senest kl 18:00 Sted: Mjuklia, Berkåk, Rennebu Tilstede: Elisabeth Hasselvold, Ragnhild Dahl, Solveig Kvidal, Anbjørg Vold Doorman og Helene Tiller Fravær:

Detaljer

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen til Trivselssenteret! Trivselssenteret Middag på Trivselssenteret smaker godt og er sosialt! Program våren 2013 Trivselssenteret har fortsatt et høyt aktivitetsnivå og kan tilby et vårprogram som kan friste de fleste! Vi har

Detaljer

Eldres Aktivitetsuke

Eldres Aktivitetsuke Eldres Aktivitetsuke Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære og moro. Velkommen til ei uke på Nordnorsk Pensjonistskole der du

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

HOVEDSAK: ETABLERING AV FRILYNT AKERSHUS

HOVEDSAK: ETABLERING AV FRILYNT AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROMERIKE UNGDOMSFORBUND (1909 2014) HOVEDSAK: ETABLERING AV FRILYNT AKERSHUS Dato: Tirsdag 25. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Strømsveien 62, Strømmen, hos Akershus barne- og ungdomsråd

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Storetveit Sykehjem. Halvannenlinjetjeneste i Bergen. Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem. Jo Kåre Herfjord/ Marit Stordal Bakken

Storetveit Sykehjem. Halvannenlinjetjeneste i Bergen. Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem. Jo Kåre Herfjord/ Marit Stordal Bakken Velkommen til Spesialisert Behandlings Avdeling Storetveit Sykehjem Halvannenlinjetjeneste i Bergen Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem

Detaljer

Denne utgaven av Flekken inneholder innkalling til lokallagenes årsmøter - velkommen til årsmøte i februar!

Denne utgaven av Flekken inneholder innkalling til lokallagenes årsmøter - velkommen til årsmøte i februar! (AKERSHUS-) FLEKKEN Nr 1 2016 Denne utgaven av Flekken inneholder innkalling til lokallagenes årsmøter - velkommen til årsmøte i februar! Fylkeslagets leder: Kjære alle medlemmer i Akershus fylke Det har

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2016 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE.

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE. BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Turne 1105. Åsne Berre Persen. NB! Artistene trenger piano. 29. mai 2011

Turne 1105. Åsne Berre Persen. NB! Artistene trenger piano. 29. mai 2011 29. mai 2011 Hele dagen Opplysninger om artistene KONTAKTPERSON. Åsne Berre Persen TLF 952 30 030 NB! Artistene trenger piano Turne 1105 Åsne Berre Persen Åsne var ute på turne i 2010 med allsang. Hun

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

Deler av kommunens visjon: Innbyggerne opplever at de har meningsfulle liv, og at de tar ansvar for seg selv, hverandre og lokalsamfunnet.

Deler av kommunens visjon: Innbyggerne opplever at de har meningsfulle liv, og at de tar ansvar for seg selv, hverandre og lokalsamfunnet. Deler av kommunens visjon: Innbyggerne opplever at de har meningsfulle liv, og at de tar ansvar for seg selv, hverandre og lokalsamfunnet. Ny folkehelselov stiller krav til kommunene : Stikkord: *Helse

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

# " $! % & " ( $ $ ) * +, -. + / ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

#  $! % &  ( $ $ ) * +, -. + / !   Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $! % & " $ $ $ ' ( $ $ ) * +, -. + / ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: Tid: 10:00 Medlemmer som møtte:

Detaljer