KJERRINGVIK-POSTEN Mars

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KJERRINGVIK-POSTEN Mars - 2014"

Transkript

1 KJERRINGVIK-POSTEN Mars Kjære medlemmer! Verden går videre, også i Kjerringvik og tiden da vi sendte Kjerringvik-Posten til medlemmene på papir er forbi. Hovedårsaken er store kostnader til trykking og ikke minst til porto ved utsendelse til mange hundre adressater. Vi regner allikevel med at vi når de fleste av våre medlemmer ved at Kjerringvik-Posten nå legges tilgjengelig på våre nettsider. Dette innebærer at all form for kommunikasjon fra Kjerringvik Vel & Båthavnforening til våre medlemmer skjer på Kjerringvik.com. Her legger vi ut årsberetninger, regnskap og budsjett, referat fra generalforsamling, årlig informasjon og ikke minst vaktlisten. Vi tar fortsatt sikte på å gi ut to utgaver av Kjerringvik- Posten pr. år, før og etter generalforsamlingen på våren. Nye og gamle medlemmer ønskes hjertelig velkommen til Generalforsamling 3. april 2014, kl , som vanlig på klubbhuset på Fornet. Med vennlig hilsen Tina Granerød red. BÅTPLASSER SESONGEN 2014 Skal du av en eller annen grunn IKKE benytte båtplassen din til sommeren? Vi har behov for å planlegge sesongen og behov for leie-plasser tidlig vår Ber dermed om at du gir beskjed til Per Olaf Larsen tlf innen 15. mai 2014 dersom du ikke skal benytte egen båtplass og ønsker at foreningen skal leie den ut. Vi gjør oppmerksom på at det i henhold til våre vedtekter ikke er lov til å foreta fremleie av båtplass. Styret har i sesongen 2013/14 bestått av: Formann: Tina Granerød Sekretær/nestformann: David Roberts Kasserer: Fred Otto Evensen Styremedlem: Per Olaf Larsen (havn) Bent Johannessen (havn) " Sverre Hvatum (havn) " Linda Augland (vel) " Elisabeth Dahl (vel) " Jan Gogstad Thorsen (repr.hytteeiere) " Morten Tveten (repr.hytteeiere) Trine Heimdal (repr.kjerringråd)

2 ÅRSBERETNING HAVN 2013 v/ Per Olaf Larsen - Den årlige havne-dugnaden ble avholdt i mai, samme dag som vårdugnaden. Heldigvis har vi vårt gode samarbeid med Hønefoss dykkerklubb som alltid er velvillige når det gjelder dugnad. Akterfester og bryggeanlegg under vann ble sjekket og kontrollert. Det var mange av akterfestene som måtte skiftes. Badetrapp ved moloen, badetrapp ved stranda og badetrapp i nordre havn ble satt ut for sesongen. Vi var mange på dugnad og fikk dermed gjort det meste som var planlagt for dugnaden. - Det ble gjennomført store utbedringer på veien ut til Fornet. Før selve asfaltarbeidet, var det nødvendig med en del jobb langs trebrygga og steinsettingen. Trebrygga ble demontert og vi engasjerte Entreprenørfirmaet Sandnes for å løfte opp blokker, rette opp fundament og sette blokkene på plass igjen. Deretter tok snekkergjengen og monterte nytt tredekke på brygga. Det ble kjempefint. Da dette var ferdig ble steinkanten fylt med grov pukkstein. Alle huller ble dekket til. Deretter kjøpte vi inn ferdigblandet sement og fikk bilen til å pumpe sementen bortover langs kanten. Dugnadsgjengen gjorde en fantastisk tung jobb lekende lett. Gutta dro sementen utover. Alt dette arbeidet ble ikke gjort på en kveld. Det ble flere kvelder hvor det stilte mange gutter til dugnadsarbeid. Tusen takk til dere alle som var med og bidro til dette flotte resultatet. Etter dette ble asfaltkantene mot fjellet renset for gress etc. Dalen Asfalt ble kontaktet og utførte en flott jobb. Nytt dekke ble lagt. Resultatet ble veldig bra. Et stort løft for Kjerringvik havn. - Året 2013 måtte vi igjen skifte noen lengder med plank foran båtplasser. Båter har gnagd i stykker treverket. Det blir skader på båt og brygge når båteiere ikke passer godt nok på båtene sine. Pass godt på båtene deres, da unngår vi skader på båt og brygge. - Krakker og benker blir kjørt ut igjen på sine vante plasser. Noen krakker må ha litt vedlikehold. Disse blir reparert under dugnaden og samtidig ble det ryddet opp på opplagsplassen. - Ankeret ble satt permanent fast i fjellet. - Vaktlisten er en stor jobb som gjøres årlig før sesongen med svært mange detaljer som må være riktig. Vi er som vanlig avhengig av at alle medlemmer melder inn endringer i adresser og telefonnummer. - Kraning og vaktrutiner fungerte bra. Ingen særlige reaksjoner etter prisstigning for kraning. Det positive er ytterligere inntekt for foreningen. - Den årlige servicen på kranen ble utført av KIS. Noen anmerkninger ble gitt og reparert. Alle sertifikater ble utstedt. - Vi har også denne sesongen hatt noe nødvendig vedlikehold på lysarmaturene på anlegget i havna. Nye armaturer ble skiftet inn. De eksisterende var rett og slett irret opp innvendig. Reservedeler til eksisterende lamper lot seg ikke skaffe lenger. Vi har ytterlig seks lamper som skal skiftes ut i Første helg i september er det blitt tradisjon for felles båttur for Vika-folket. Årets tur gikk til Svenner og 9 båter med «mannskap» la ut på tokt i nydelig vær. Turen gikk via Viksfjord og «hele flåten» ankret opp ytterst på Svenner. En fantastisk ettermiddag og kveld med grilling, bål og veldig hyggelig selskap. - Høstens havne- og veldugnad ble avholdt i oktober og det var klart for sesongstenging av havneanlegget og det meste ble ryddet bort og pakket inn for vinteren. Flott å registrere at mange medlemmer møter opp til dugnadene våre. - Gutte-turen til Strømstad ble arrangert i år også med 19 deltagere, mye god mat, drikke og førjulshygge for Vika-gutta. I Strømstad rakk vi en tur til SPA-hotellet før Color Viking ble bordet og vi hadde en fin tur over fjorden tilbake til Sandefjord. - Til tross for mye snø i havneanlegget og noen uker med kulde i januar, har det ikke vært is og dermed ikke vært nødvendig å kjøre bobleanlegget. Og Sverre er helten som sørger for brøyting på Fornet hver vinter. - Badeflåter ble «pusset opp» og sjøsatt i juni.

3 ÅRSBERETNING VEL 2013 v/ Linda Augland / Elisabeth Dahl - Vinteren 2012/2013 var preget av kaldt vær og mye snø i Kjerringvik og vi vil også denne gangen takke Kim T Holtan for at han bruker tid på å lage is på lekeplassentil stor glede for store og små. - Fastelaven ble feiret på lekeplassen hvor det i samarbeid med Kjerringrådet ble arrangert akekonkurranse for store og små. Damene i Kjerringrådet hadde bakt fastelavensboller og vi koste oss rundt bålet med kakao og boller. - Våren startet som vanlig med dugnad i mai. Det var en stor gjeng som møtte opp for å bidra, både på havna og ellers. Parkeringsplassen ble sopt og kantene rensket. Meningen var at kommunen skulle komme og merke opp plasser på nytt, men dette er ikke gjort. Styret følger opp denne saken. På lekeplassen ble sandkassene rensket, sklia pusset og malt, i tillegg til raking og annet forefallende arbeid. - På havna ble markiser, utemøbler og blomsterkasser satt ut og det ble plantet og pyntet til sommeren og mye annet viktig forefallende arbeid ble utført med stor iver. Vellet vil benytte sjansen til å takke for meget god innsats både fra fastboende og hyttefolk. Det er dugnadene som gjør at vika vår fremstår så flott! - Grillplassen på Fornet er et populært utfartssted og blir hyppig benyttet av skoleklasser, foreninger og privatpersoner- veldig bra! - St Hans var som i fjor en forblåst opplevelse. Den ble allikevel en vel gjennomført feiring med grilling og selvfølgelig et flott bål satt opp av Bernt. - Sommeren 2013 fikk en litt "trang" start, men når den først kom i gang ble den fantastisk! - Bryggene var fylt med krabbefiskere, stranda med badende og det var et yrende liv til langt ut i august. - Kjerringrådet gjennomførte et flott Sommer-Marked i begynnelsen av juli. Det var godt med folk på tross av litt rufsete vær. Krabbefiskekonkurranse, miniloppemarked, lynlotteri og boklotteri med masse flotte premier og selvfølgelig kakelotteri gav klingende mynt i kassa. Kjerringrådet hadde på forhånd bestemt at overskuddet fra markedet skulle gå til tiltak på lekeplassen, og det ble i høst kjøpt inn en flott fugleredehuske som kommer opp på lekeplassen til våren. Tusen takk til alle damene for alt de gjør for Kjerringvik! - Høsten kom igjen med dugnad. På havna ble sommeren pakket bort og på lekeplassen ble bålplassen ryddet, noen store hull i plenen ble fylt igjen og sådd til. Takk til alle som bidro også på dette. - Julen kom også denne gang med julegrantenning og pepperkakebaking. Grana ble tent i storm på "Elsistranda" første advent og det ble servert gløgg og pepperkaker og jammen fant nissen frem i år også. - Anita Schrøder ville ha avløsning etter mange år som pepperkakebakegeneral. Vi takker henne for flott innsats! Det så derfor stygt ut for bakingen, men så sa Anita Fevang at hun kunne ta seg av det (!) og 7. desember ble det bakt hjemme hos henne. Tusen takk for flott initiativ Anita! - Velforeningen har i 2013 stått for oppgradering av lysarmatur på havna. Det ble en stor, men viktig reparasjon vel utført. - Styrerepresentantene takker for tilliten og ønsker alle et godt 2014.

4 Referat fra Hytteeiermøtet 2013 Møtet fant sted på klubbhuset i Kjerringvik 14. juli Morten Tveten (MT) og Jan Gogstad Thorsen (JGT) ønsket møtedeltakerne velkommen. MT oppfordret alle deltakerne til å presentere seg, noe som ble gjort. 2. MT filosoferte litt om hytteeiernes rolle i Kjerringvik Vel & Båthavnforening (KVB). Skal/bør hytteeierne bidra noe mer aktivt? Bli flinkere til å møte opp på dugnader? Det var svært få hytteeiere som deltok på vårdugnaden i KVB i år. MT og JGT ønsker å oppfordre til at flere stiller opp på vårdugnaden. Dette er en fin måte å bli kjent med folk på og vi bør også bidra til at Kjerringvik fremstår som et attraktivt sted før sommersesongen starter. Vårdugnaden avsluttes vanligvis med grillmat som KVB sponser. Høstdugnaden er nok mer for de fastboende, men det er fullt mulig å stille opp her også. 3. Det ble påpekt fra salen at bommen på moloen bør polstres. Denne står i hodehøyde for små løpende barn som kanskje ikke alltid ser seg så godt for. MT lovte å ta det opp med Styret i KVB. 4. MT orienterte om nye rutiner for kjøp og salg av båtplasser. Vi har fått Styret med på en ordning som skal gjøre kjøp og salg av båtplasser mer transparent, da denne prosessen tidligere har vært lite oversiktlig for hytteeierne. De nye rutinene baserer seg fortsatt på KVB s Vedtekter, men er en presisering og detaljering av disse. Se vedlegg. De nye rutinene innføres som en prøveordning inntil neste sesong og skal da evalueres på nytt. 5. Det ble fra salen kommentert at folk kjøper større båter enn de har båtplass til og bare tar seg til rette. Hva gjør vi med dette? Vi vil ta dette opp med Havnesjefen på neste Styremøte i KVB. 6. MT berømmet den frivillige innsatsen som har vært utført på brygga i år, med støping av kanter, oppretting av brygge og ny asfalt. Her er det nedlagt et stort stykke frivillig innsats av en gruppe fastboende. 7. Hullet i asfalten i bunnen bakken opp til Karto har vært der i flere sesonger nå og en utbedring er etterlyst. Dette hullet befinner seg i ingenmannsland og det har vært vanskelig å få noen til å betale for en utbedring. MT lovte at vi skulle ta en ny aksjon på dette. 8. Det har i flere år versert en dialog mellom KVB og Statens Vegvesen for å få på plass noen fartsdempende tiltak på veien ned til Kjerringvik. Siste status er at Vegvesenet prøver å få det inn i 2014-budsjettet og at de skal komme med forslag til tiltak i tråd med sine retningslinjer for den slags. Det virker ikke som om KVB har så mye de skal ha sagt i den anledning selv om Tina Granerød gjentatte ganger har bedt om at KVB blir tatt med på råd. 9. JGT gjennomgikk grovt status på økonomien i KVB. KVB har siste år tæret på kapitalen og det er nå nedsatt en komité som skal forsøke å komme opp med forslag til hvordan økonomien kan forbedres. Styret i KVB har besluttet at ordningen med at fastboende som deltok på vårdugnaden skulle slippe unna med halv båtplassleie er opphørt. Videre er prisen på kraning økt fra 200,- til 300,- kroner pr. løft og medlemskontingenten i KVB er økt fra 50,- til 100,- kroner pr. hustandsmedlem. Det er et håp om at Kjerringvikfestivalen i år vil kunne bidra med økte inntekter til KVB. For øvrig henvises det til Kjerringvik Posten - Mars 2013 hvor regnskapene er publisert. 10. Det ble påpekt fra salen at merking av gjestebåtplasser med røde og grønne skilt ikke lenger eksisterer. Hvis det er tilfelle så bør det store skiltet på enden av den ytterste brygga endres. 11. Den trange passasjen mellom huset til Trond Pedersen og fjellskrenten vis-a-vis er for trang for den største brannbilen til Larvik Brannvesen. Det kan være et problem for alle som holder til på innsiden av denne passasjen! Kommunen har vært på befaring tidligere i år sammen med Brannvesenet og Renovasjonsvesenet og konkludert med at passasjen er for trang, men sier de ikke er villig til å bekoste bortsprenging av en skalk av fjellskrenten. Vivian Andersen, som eier denne, har sagt seg villig til at veien kan utvides, men er selvfølgelig ikke villig til å bekoste dette. Denne jobben er estimert til ca ,- kroner. Alternativt så må muren og

5 annekset til Trond Pedersen flyttes innover på hans eiendom. MT lovte å ta dette opp med kommunen. 12. Ved store regnskyll så kommer det veldig mye vann ut av et rør i bunn av Lauvkarto ved hytta til Henriette Thilert. Dette vannet bidrar til å ødelegge asfalten og burde vært lagt i rør. Vi sjekker med Jan R. Svendsen hva dette eventuelt vil koste. 13. For noen år siden så ble det utarbeidet planer for en forskjønnelse av snuplassen nede ved moloen. På grunn av dårlig økonomi så ble disse planene skrinlagt. MT luftet spørsmålet om hytteeierne er villig til å bidra litt ekstra med penger for å få gjort noe her. I det minste så burde de stygge betongklossene vært fjernet og erstattet med steinblokker. Det var konsensus på møtet at hytteeierne kan være villig til å bidra med opptil 1000,- kroner hver for å få utført en oppgradering. Vi tar dette opp med Styret i KVB. 14. Det ble påpekt fra salen at det ofte reker noen løse hunder rundt i havneområdet. Det er båndtvang og hunder skal holdes i bånd! 15. Det ble fra salen klaget på musikkstøy fra en av hyttene i Karto. Det er ikke akseptabelt at det spilles høy musikk utendørs til klokka halv syv om morgenen. Foreldre som låner ut hyttene sine til ungdomsfester har å påse at slikt ikke skjer. 16. Mobiltelefondekningen i Kjerringvik ble kommentert. Den er tidvis meget ustabil både fra Telenor og Netcom. Jan Gogstad Thorsen (s)

6 ÅRSBERETNING FOR 2013 Kjerringrådet har holdt 11 møter i løpet av året. Deltakelsen har vært fra 6-15 damer var året da damene tok i et ekstra tak og arrangerte markedsdag igjen. Etter mange års fravær, ble lørdag 13. juli en hyggelig og vellykket gjentagelse. Mange damer fra Kjerringvik stilte opp om arrangementet og derfor gikk alt problemfritt. STOR TAKK til alle som deltok både som arbeidere og som besøkende! 28. januar Årsmøte med faste poster på programmet. Som det sømmer seg på starten av et nytt år, ble det servert sunne og kalorifattige forfriskninger! 25. februar Arbeidsmøte på Bedehuset hvor det ble filtet smykker og hjerter. 11. mars Arbeidsmøte med filting på programmet, ble i stedet en diskusjon om pengebruk, forholdet Kjerringrådet/ KVB som tok det meste av kvelden. 22. april Arbeidsmøte på Bedehuset der gevinster til basaren ble påbegynt. 18. okt Takkefest hos Jorunn. God mat og drikke, 14 pent kledde damer med godt humør bidro til at også festen ble et godt innslag i forbindelse med Kjerringrådets markedsdag! 28. okt Møte på Klubbhuset med lekeplassen på dagsorden igjen. 25. nov Kjerringråd med gløgg i koppen og rød, kardet ull på bordet. Med mye vann og såpeskum ble ulla etter hvert omgjort til søte julehjerter og noen varmende ullsmykker. 22. mai Arbeidsmøte med forberedelser til markedsdagen. 3. juni Vaskedag på Klubbhuset med påfølgende hyggekveld med deilig hjemmelaget pizza En STOR TAKK til det hyggelige vertskapet, Berit og Sven Gromgutten vår som begge så hjertelig tok i mot alle oss, vi var 15 rundt bordene. 13. juli Markedsdag. Passelig bra sommervær, ingen trengsel på strendene, men i vår kafé, ved loppene og hos lotteridamene, var det til tider stor kø. Spesielt trangt ble det for krabbe-fiskerne! Trengsel på brygga da 50 barn og tredobbelt med voksne konkurrerte om plassen! Penger i kassa, altså en vellykket dag i Kjerringvik. 30. sept Møte på Klubbhuset med lekeplassen på dagsorden.

7 REGNSKAP FOR Bankbeholdning kr kr Kassebeholdning kr kr INNTEKTER Utlodning kr Markedsdagen Renter kr Sum inntekter kr UTGIFTER Sosiale tiltak kr Leie av bedehus kr Materiell kr Historiske tiltak kr Fugleredehuske Sum utgifter kr Bankbeholdning kr , 72 kr Kassebeholdning kr kr Kjerringvik 27.januar 2014 Alle poster er gjennomgått og funnet i orden Terese W Nygaard

8 Hva skjer i Kjerringvik datoer du bør huske : 1. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Sted: Klubbhuset på Fornet, 3. april 2014, kl Dagsorden: 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent 3. Årsberetning 4. Regnskap/Budsjett 5. Div. informasjon fra styret 6. Eventuelle Innkomne forslag 7. Valg NB! Alle saker som skal behandles på generalforsamling må være Styret v/formann i hende innen (Kun skriftlige henvendelser blir behandlet) Valgkomiteen bestående av Jørn Østby og Bente Holtan i tillegg til styrets representant Linda Augland er i gang med forberedelser til kandidater for årets valg. Dersom du selv ønsker å gjøre en innsats i Styret eller ønsker å foreslå andre kandidater ber vi om at du tar kontakt med en av de ovennevnte innen DUGNAD HAVN Lørdag 26. april 2014, kl For dugnad i havneområder får vi igjen bistand fra de barske gutta fra Hønefoss Dykkerklubb og har i tillegg behov for den vanlige dugnadsinnsatsen i havneanlegget. 3. DUGNAD VEL Lørdag 10. mai 2014, kl Vel-dugnaden vil som vanlig være å rydde og "frisere" Kjerringvik til sommersesongen. Vi vurderer å avslutte dugnaden ut på dagen med felles grilling på Fornet. Ta med: Trillebår, rake, spade, hekksaks, godt humør, etc. 4. HYTTEEIER-MØTE Vårt årlige Hytteeiermøte vil som vanlig avholdes på klubbhuset på Fornet og tidspunktet er: Lørdag 19. juli 2014, kl

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2011 4. Meddelelse av

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Årsmøte for 2014. Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30

Årsmøte for 2014. Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30 Årsmøtet for 2014 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 20. Mars 2015 18:30 Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2014. medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet Klubbhus

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar fredag 6. mars 2015 kl. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt.

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt. Årsberetning 2000 Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 25. april 2001, kl. 1900 på Ekrom skole Dagsorden Sak

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015

To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 www.nocc.no Rocar Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rogaland Årgang 31 Nr. 1-2015 To av mange snørike vintre på Sinnes 1986 og 2015 Rocar ORGAN FOR NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB AVD. ROGALAND Bladet sendes

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 27. ordinære generalforsamling Torsdag 31. mars 2011, Dagbo kl 19

innkalling til kringsjå grendelags 27. ordinære generalforsamling Torsdag 31. mars 2011, Dagbo kl 19 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 27. ordinære generalforsamling Torsdag 31. mars 2011, Dagbo kl 19 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2010 4. Meddelelse av ansvarsfrihet

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800

Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Foto: Elisabeth Løsnæs Årsmøte 2015 Lørdag 21. mars 2015, kl. 1800 Sakliste med Årsberetning 2014 Regnskap 2014 Forslag Budsjett 2015 Valgkomitéens innstilling Vedlegg HBFs vedtekter, Larvik Havn KFs reglement,

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar FREDAG 4. MARS 2011 KL. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009

Dokumentasjon for. Årsmøte i. Trondhjems Seilforening. 10. februar 2010. 114. Driftsår sesongen 2009 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 10. februar 2010 114. Driftsår sesongen 2009 Side 1 av 18 Side 2 av 18 Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden a) Innkalling: Årsmøtet ble kunngjort

Detaljer

Din leverandør av alt fra dekk og opp

Din leverandør av alt fra dekk og opp Din leverandør av alt fra dekk og opp Desember 2014. 31. årgang. Medlemsblad for Leangbukten Båtforening Tlf: 66 79 89 14 e-post: info@with marine.no Seilmakeri og riggverksted siden 1957 AV INNHOLDET:

Detaljer

God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2

God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2 Vårskrivet 2015 God natt Solvang, god natt... Solvang kolonihager avd. 3 2015 2 VELKOMMEN TIL SESONGEN 2015 Så har vi atter en gang lagt en kald vinter bak oss og kan ønske alle kolonister velkommen til

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

398,- ...og dansen den gikk ut på Tangen

398,- ...og dansen den gikk ut på Tangen Maritim r t Marinebatteri r teri 110 10 A Automatisk oppblåsbar redningsvest 398,- 995,-9 - SLEPENDEN www.maritim.no Slependveien 56B tlf: 67 55 11 70 Juni 2013. 30. årgang. Medlemsblad for Leangbukten

Detaljer

Vinteren er et faktum i år også

Vinteren er et faktum i år også LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Vinteren er et faktum i år også N Og vi var i år som tidligere år akkurat like uforberedt. Det ble klaget på brøyting, og snømengde allerede før brøytemannskapene

Detaljer

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli

Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Innhold: Director, Kjell Activity Officer, Ole LOH, Eli Kjære gode medlemmer av Chapter South East! Tiden går raskt, bare et halvt år igjen så er vi i gang!! Men vi er i rute. Vi har den siste tiden, hatt

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30 innkalling til kringsjå grendelags 30. ordinære generalforsamling Torsdag 27. mars 2014, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag Dagsorden: 1. Konstituering 2. Meddelelse av ansvarsfrihet for styret 3. Årsberetning

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE onsdag 14. april 2010 kl 19:00 Klubbhuset på Føyka 1.1) Valg av møteleder 1.2) Valg av møtesekretær 1.3)

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar FREDAG 9. MARS 2012 KL. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING ÅRSMØTE DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE Da vi har fått en midlertidig brannteknisk bruksnektelse av Ruffen legges årsmøtet til MIRAMAR FREDAG 7. MARS 2008 KL. 19.00. Etter

Detaljer

Se innkalling til Årsmøter inne i avisen

Se innkalling til Årsmøter inne i avisen LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 1/09 febr 2009 En liten oversikt over hva som skjer fremover 20.02.2009 Nytt nummer av Velavisa 24.02.2009 Styremøte / Medlemsmøte i Velforeningen

Detaljer

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer