ÅRSMØTE Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien Drøbak

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 2010. Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien 15 1440 Drøbak"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2010 Torsdag 17. februar 2011 kl 1800 Folkvang selskapslokaler Folkvangveien Drøbak

2 Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering årsmøtet Side 3 valg av dirigent, to referenter, to til å underskrive protokollen og tellekorps Side 3 Forslag til forretningsorden Side 4 Styrets beretning for perioden 2010 Side 8 Komiteenes beretninger for 2010 Side 16 Resultatregnskap Side 17 Balanse Side 18 Noter til regnskapet Side 20 Revisjonsberetning Side 21 Kontrollkomiteens rapport Side 21 Innkomne forslag Side 21 Styrets forslag til kontingenter Side 22 Styrets forslag til budsjett Side 23 Bestemme klubbens organisasjon Side 23 Valgkomiteens innstilling for året

3 Fullstendig saksliste til årsmøtet 17. februar 2011, kl Konstituering av årsmøtet. 2. Valg av dirigent, to referenter, to til å underskrive protokollen og tellekorps. 3. Godkjenne forretningsorden. 4. Årsberetning for Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport. 6. Innkomne forslag. - Forslag fra medlemmer. - Forslag fra styret. 7. Styrets forslag til kontingenter. 8. Styrets forslag til budsjett. 9. Bestemme klubbens organisasjon. 10. Valg av: Styre bestående av: - leder, nestleder, 4 styremedlemmer og to varamedlemmer. - Kontrollkomité. - Valgkomité. 1 Konstituering årsmøtet 2 Valg av dirigent, to referenter, to til å underskrive protokollen og tellekorps. 3 Forslag til forretningsorden 1. Møtet ledes av den valgte dirigenten. 2. Protokollen føres av de valgte sekretærer som fordeler arbeidet seg imellom. 3. Ingen medlemmer kan gis ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for innlederen settes taletiden til: 5 minutter første gang 3 minutter andre gang 2 minutter tredje gang Det er adgang til å foreslå at taletiden ytterligere begrenses, likeledes er det adgang til å foreslå strek. 4. Medlemmer som forlanger ordet til forretningsorden gis 1 minutt taletid. 5. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og inneholde forslagstillerens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. 6. Unntatt for lovendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. 7. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og i mot. 3

4 4 Årsberetning for 2010 Styret Ordinært årsmøte ble avholdt torsdag 18. februar 2010 på Folkvang selskapslokaler. Det møtte 47 stemmeberettigede medlemmer. Årsmøtevalgt styre Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlem: Varamedlem: Espen Olafsen Rolf B. Vedal Hilde Haslum Tommy Nilsen Terje Sørensen Mona Gilberg Lervik Bjørghild Guvaag Kjell Atle Nordaas Øvrige årsmøtevalgte tillitsmenn, valgt for 2010 Kontrollkomité: Rune Hillås Nils Kr. Hammarstrøm Varamedlemmer: Gjermund Grimsmo Eva Preus Utdanningskontakt: Tor Grette Jensen Valgkomité: Svein Magne Olsen Lise Hillås Katrine Parker Knut Bugten Utvalg og komitéledere utnevnt av styret Juniorkomité: Sportslig satsning: Damekomité: Seniorkomité herrer: Hcp. komité: Turneringskomité: Golf Grønn Glede: Torsdagsgolfen: Seniorkomité damer: Herrekomité: Jørgen Hillås/Per-Kristian Høgmoen Øivind Haug/Nils Witzøe Trine Hegna Erik Askautrud/Jan-Erik Keim Tor Grette Jensen Anders Lundgren Per Hansen Morten Pande-Rolfsen Liv Thu Nils Witzøe/Øyvind Haug Styrets beretning Styrets arbeid er forankret i klubbens Virksomhetsplan , der hovedlinjene for klubbens virksomhet rettes mot banens kvalitet, som grunnlag for øvrig aktivitet og omdømme, samt medlemmenes og alle spilleres trivsel. Til tross for at 2010 har vært et krevende år for golf i Norge har vår klubb mestret de økonomiske utfordringene godt. Vi forutså en nedgang i greenfeeinntekter og bedriftsmarkedet allerede i budsjettprosessen, men da inntektssvikten økte ytterligere valgte vi en konservativ holdning til alle kostnader. Imidlertid ble banens kvalitet prioritert. Stor takk til administrasjonen og banemannskapene for flott jobb. Særlig har innsatsen med greenene styrket vårt omdømme. Nå vet golfspillere at våre greener er blant landets beste. Utover sesongen bremset fallet i inntekter opp og stabiliserte seg. Dette medfører at vi kommer ut av året med et overskudd på kr ,-. Arbeidet for trivsel og sosial tilhørighet er prioritert i DGK under motto: golfglede på den hyggelige banen. Vi har en velholdt bane som golfspillere uansett kjønn, alder og ferdighet liker å spille, fordi den gir utfordringer på ulike nivåer. Arbeidet med å involvere medlemmene, både i spillutvikling og for å styrke sosiale relasjoner ble i 2010 videreført i komiteer og prosjektgrupper. Stor takk til alle som har bidratt. En spesiell takk til Golf Grønn Glede og Per Hansen for en unik innsats som førte til nominasjon av DGK til Inkluderingsprisen under Idrettsgallaen

5 Turneringsaktiviteten i 2010 ble omfattende. Klubbturneringene var et godt og variert tilbud til medlemmene. Imidlertid ble fire store forbundsturneringer da med Lag-NM elite som største enkeltarrangement (honnør til Rune Hillås for stødig turneringsledelse) mer omfattende enn vi bør fortsette med. Alle arrangementene ble forbilledlig gjennomført og var unik reklame for så vel klubben, banen og vår evne til å lage perfekte turneringer. Takk til alle i turneringskomiteen og de frivillige for uvurderlig innsats. Imidlertid blir belastningen på bane, økonomi og frivillige for omfattende, slik at vi har besluttet å ta maks to slike løft pr år. Rekruttering var et prioritert område i Takket være det nye grønt kort opplegget Veien til golf, som vektlegger praktisk golf fremfor teori har det i år vært fulle kurs i Proshoppens regi. Opplegget er i utvikling også fra forbundets side og gradvis vil Veien til Golf også gli sømløst over i Coachingprogrammet. Takk for flott innsats til Jim, Jørgen og Anders, samt trivelig personale i Proshop. For å synliggjøre klubbens tilbud og golfspillets unike fortrinn og verdier i lokalsamfunnet ga vi ved sesongstart ut G-magasinet. I tillegg til å være en aktivitetskalender var det her intervjuer og omtale av det meste innen klubben og golf. Mange bedrifter har valgt Drøbak golfklubb som arena for hyggelig samvær. Det krever mye energi og oppfølging. Bedriftsarrangementene er en viktig inntektskilde, som stiller høye krav til serveringstilbudet og serviceprodukter. Takk til administrasjonen for vennligsinnet og tålmodig innsats. Jens Gilboe og Heidi Beldring utgjør et solid team og det er gledelig at Jens har vokst godt inn i sin funksjon. Møtevirksomhet Styret har hatt 11 styremøter og en strategisamling. Medlemmer Drøbak Golfklubb har pr totalt 1670 medlemmer. Av disse er 1495 voksne, 175 er juniorer og barn. 136 av klubbens medlemmer har medlemskap uten spillerett.1150 av klubbens medlemmer er menn/gutter, 520 er kvinner/jenter. Samtlige av klubbens 1350 låneobligasjoner er solgt. Klubben har igjen 6 låneobligasjoner som ble inndratt i 2010 eller tidligere. Disse er tilbudt de av våre juniorer som blir 21 år i I løpet av året er det omsatt 50 låneobligasjoner. Sportslig aktivitet For tredje år på rad vant Charlotte Andresen den beste touren for damer suverent. Marie Dale fikk sølv under senior NM på Stjørdal. Seniordamene tok en fin fjerdeplass i NM Senior for lag, seniorherrene har etablert seg i toppsjiktet og flere av våre voksne herrer har spilte bra på NM Mid-amatør. Juniorgutta ved Kristoffer Landsnes, Henning Høgmoen, Nicolai Rogg Øverli, Erik Moderhak og Alexander Engseth spilte seg opp i eliteserien i Lag-NM. Individuelt er Sandra Nordaas tatt ut i NGF satsingsgruppe i sin årsklasse. Juniorarbeidet i klubben er godt ivaretatt av gode ledere, trenere og foreldre. Mål for 2011 er å etablere større bredde. Herreavdelingen er en ubetinget suksess og det gjøres et godt arbeid. Enorm treningsiver preger gruppa. Damekomiteen er en viktig ressurs i klubben. Aktivitetsnivået er godt med en god kombinasjon av spill og sosialt samvær. Seniorkomiteen har det høyeste og mest omfattende aktivitetsnivået. Godt organisert gjøres det en viktig og begeistrende jobb for mange av klubbens medlemmer. Prosjekt Sportslig satsing er forankret klubbens administrasjon ved Jens Gilboe. Nils Witzøe og Øyvind Haug leder gruppa sammen med Jørgen Hillås for eliteutvikling i samarbeid med komiteene og headpro. Den frivillige Marhall-tjenesten er i ferd med å bli unik i Golf-Norge. Blide folk med smakfulle sjokoladebiter sjarmerer de fleste. Dette er golfglede på den hyggelige banen i et twistpapir Drøbak GK har høy utnyttelsesgrad i forhold til andre baner i Norge, og av ca runder i år har medlemmer og samarbeidspartnere brukt ca og de resterende rundene har gjestespillerne benyttet. Kafeen Styret fortsatte det strategiske samarbeidet med Oscarsborg Hotel & Spa, som drivere av kafeen i sesongen I samsvar med avtalefestede retningslinjer gikk det relativt greit. Utfordringer ble løst underveis, og avtalen er en god løsning. I skrivende stund er det også klart at avtalen er fornyet for

6 Personalet Drøbak Golfklubb har en dyktig stab av fast og midlertidig ansatt personale. Det har vært svært begrenset sykefravær i I løpet av sesongen har totalt 9 personer arbeidet i baneavdelingen og 2 i administrasjonen. Totalt utgjør dette ca 8 årsverk. Banen Det ble litt senere åpning enn våre sydligere konkurrenter, men ønsket om å la banen sette seg førte til at Drøbak var en av Norges flotteste og mest besøkte i Dette til tross for at vi hadde store utfordringer med to av greenene i begynnelsen av sesongen. Greensatsingen som startet i 2008 ga oss et løft også i år, da vi nå omtales for å ha de nest beste greenene i landet. (Hvem skulle trodd det for fire-fem år siden) Det koster, men det gir resultater i form av fornøyde spillere som kommer tilbake. Phil Nason, Bjørn Fleisje og alle banegutta skal ha stor takk for den ektefølte innsatsen de legger ned i banen vår hver eneste dag. (All aktivitet er nå samlet i dokumentet Kvalitetsstandard for DGK ) I tillegg til daglig drift og løpende utbedring av utslagssteder, ble bygging av ny sandbinge, lufting og sanding av fairwayer sesongens største løft. Dessuten ble oppgradering av hagen prioritert i Avretting, belegningsstein, telt og nye møbler var en kjærkommen investering. For øvrig er kontinuerlig utbedring av banens dreneringssystem en viktig del av alt det som gjøres, men som ingen ser. Økonomi Resultatet, slik det fremkommer i det revisorgodkjente regnskapet for 2010, viser et overskudd på kr ,-. De totale inntektene er som budsjettert. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av klubbens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Virksomhetens art Drøbak Golfklubb er et særidrettslag med golf som utøvende idrett. Klubbens virksomhet og administrasjon er lokalisert til Frogn. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Arbeidsmiljøet Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. DGK følger likestillingslovens bestemmelser, og tilstreber likestilling ved ansettelser så vel som valg av tillitsvalgte. Ytre miljø Forholdet til våre naboer har vært godt, selv om sikkerhets- og støyproblemene også i år har vært gjenstand for samtaler gjennom sesongen. Banen benyttes utenom golfsesongen av turgåere, hundeluftere og skiløpere. Virksomheten slipper ikke ut stoffer og lignende som kan innebære miljøskader. Virksomheten er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter. Redegjørelse for klubbens utsikter Veksten innen golfidretten er beskjeden, men Drøbak Golfklubb registrerer fortsatt stor interesse for anlegget og banen. Styret mener virksomheten er vel forberedt på dette. Bedriftsmarkedets interesse for golf er meget beskjeden, og har ført til betydelig fall i bedriftskontrakter. Imidlertid viser tegn i tiden en mer positiv trend på økt utenomfaglig aktivitet, så håpet er at golf kan få fornyet fokus. I det private medlems- og greenfee-markedet var 2010 året da folk holdt seg hjemme, koste seg på hytta og spilte mer golf både på hjemmebanen sin og de banene de synes er hyggelige å spille på. Styret tror dette fortsetter i Prioriterte oppgaver i 2011 er Rekruttering, Bedriftsmarked og Pen bane. (prosjektgrupper er opprettet.) Klubben har en stabil og kompetent bemanning. De tekniske forutsetningene for kostnadseffektiv og kvalitetssikret drift er ivaretatt gjennom kontinuerlige investeringer i moderne maskiner og utstyr. Løsningen med å legge booking til proshop har vært svært positivt for både økonomi og servicegrad. Medlemsundersøkelsen 2010 Med ca 28 % svarprosent (377 av 1310) og gode resultater viser undersøkelsen at vi er på rett vei både i forhold til medlemmenes tilfredshet og forrige undersøkelse.. 6

7 I tillegg til å være fornøyde med banen får proshop gode tilbakemeldinger på sine tjenester. Kafeen har tydelig forbedringspotensiale. Detaljert oppsummering av undersøkelsen finnes i eget dokument og kan fås ved henvendelse til kontoret. Vi nevner likevel et interessant funn; de fleste medlemmer spiller golf fordi de liker sosial omgang, være ute og oppleve mestring. Dette er elementer som vil bli viktige for golfspillets utvikling i et folkehelseperspektiv. (Noe som etter hvert også begynner å få fokus i NGF.) Medlemsundersøkelsen har også bidratt til styrets beslutning om å innføre vennerabatt, på kr 100,- pr forhåndsbestilt runde i følge med et medlem. Årsresultat og disponeringer Årsresultat i Drøbak Golfklubb foreslås disponert slik: Egenkapital pr kr Årets overskudd: kr Kapitalkonto pr kr Drøbak, 9. februar 2011 Espen Olafsen Styrets leder (sign) Rolf B. Vedal Nestleder (sign) Tommy Nilsen Mona Gilberg Lervik Hilde Haslum Terje Sørensen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem (sign) (sign) (sign) (sign) Jens Gilboe Klubbsekretær (sign) 7

8 Komiteenes beretninger Juniorkomiteen Komiteen har bestått av Rolf Andersen, Jørgen Hillås, Per-Kristian Høgmoen, May Steen, Kjell Atle Nordaas, Karl Markus Haraldseid og Nils Witzøe. Arbeidet i komiteen har vært organisert rundt følgende hovedaktiviteter: Felles aktiviteter, Turneringer, Jentegolf, Sosiale arrangementer og Treningsstruktur. Felles aktiviteter Vi har holdt oss innenfor et budsjett på kr ,- som ramme for våre aktiviteter. Treningsopplegget for satsningsgruppen har fungert god med god sportslig fremgang Vi har avholdt 2 foreldremøter. Fremmøte av foreldre har vært labert. Selve komiteen har hatt en løpende møtevirksomhet for å koordinere aktivitetene. Vi har hatt en utsatt treningstur for juniorene til Danmark i april med 28 deltakere. Turneringer Jenter I lag-nm, 1. divisjon klarte Marie Nielsen Høgmoen, Sandra Nordaas og Kristin Rokk Fleisje en hederlig innsats og beholder plassen i Disse 3 har også representert DGK på B-tour med greie resultater. Det blir viktig å legge vekt på rekruttering på jentesiden i det kommende år. Gutter I lag-nm for gutta var det et klart mål å holde seg i 1. divisjon. Noe de klarte med glans med en klar 3. plass og opprykk til elite divisjon. På laget spilte Nicolai Rogg Øverli, Erik Moderhak, Kristoffer Landsnes, Alexander Engseth og Henning Høgmoen. På Titleist Tour har Nicolai Rogg Øverli deltatt på de fleste turneringene med greie resultater, og han er kvalifisert til denne touren Han deltok også på NM junior. Enkelte av de andre gutta har også fått delta med vekslende hell. I den forbindelse må det nevnes at nivået på Titleist Tour har blitt hevet betraktelig da startfeltet er redusert med 25 prosent. Noe som også medvirker til hardere konkurranse på B-Tour. På B-Tour og TO-Tour har vi hatt 4-6 deltagere med greie resultater og som har vandret litt op og ned mellom disse tourene. Nevnes bør Kristoffer Landsnes med seier på TO-Tour i Asker. Vi har 4 gutter som er kvalifisert til B-Tour C-Tour har ikke vært med stor deltagelse fra DGK da bredden av våre spillere har rykket opp til B-Tour og TO- Tour. Turneringer og TO-arbeid DGK har deltatt på samtlige møter innen TO-området. 2. søndagen i mai avholdt vi en TO-Tour mer eller mindre på sparket da annen arr. hadde trukket seg og vi avholdt B-tour 3. helgen i mai med godt gjennomførte arrangementer med praktfulle kritikker fra dommere og deltagere. En stor takk til alle som var med å gjøre disse turneringene til en stor suksess. Innad i klubben så er det rekrutteringsarbeidet vi må legge vekt på. Vi får ny struktur på turneringsdelen fra NGF i løpet av 2011 og må prøve å legge løpet etter dette. Vi har en god bredde på gutta i nivået over, men blant jentene er det tynt. Det blir spennende å se hvordan våre spillere vil utvikle seg i løpet av Vi må også rette en stor takk til Seniorene som støttet 2 av våre juniorer, Marie Nielsen Høgmoen og Bendik Bergei, med stipend. Vi ser frem til den årlige Junior/Senior- matchen. Støtten fra Seniorene til juniorene er unik på landsbasis og bør være en mal for andre klubber. I 2011 satser vi på å arrangere B-Tour først helgen i mai. Trening Ca 15 juniorer har hatt vintertrening på Haug Golfsenter 1 til 2 ganger pr uke. Vi har også vært noen turer ned til Østfold golfsenter i Sarpsborg. Satsningsgruppen har hatt fysisk trening med fysioterapeut på Aamodt Fysikalske. Sommertreningen har vært som tidligere år med trening 2 ganger pr uke. I tillegg har det vært coaching med Jørgen 1 gang i uken. Det har også blitt opprettet en "Fun-gruppe" som har litt trening og banespill. Golfskoler har blitt gjennomført i kjent stil. Satsningsgruppen hadde egen golfskole med spill og trening på andre baner. 8

9 Fremtidsutsikter Med den basis vi i dag har av juniorer kan vi forvente gode turneringsresultater de neste år, men vi ser at rekrutteringsgrunnlaget må styrkes på lengre sikt. Vi bør også tilstrebe og ha en større sosial faktor i juniorarbeidet. Rolf Andersen, Jørgen Hillås, Per-Kristian Høgmoen, May Steen, Kjell Atle Nordaas, Karl Markus Haraldseid og Nils Witzøe. Utdanningskontakt Veien til Golf Som vi ser av overskriften er ordet grønt kort borte. Fra 2010 ble hele nybegynner undervisningen forandret. Klasserom undervisningen borte, det hele foregår ute på range, treningsområder og ute på banen, ikke bare golfsvingen, men også regler og etikette. Eksamen er borte, i stedet må eleven bevise at de mestrer golfen på samme møte som før, men nå ute på banen etter hvert som kurset går fremover. Det skal ikke være lettere i dag enn tidligere for å få golfkortet, men annerledes.. Spilleren får etter godkjent kurs Hcp 54. I turneringer bør disse som har Hcp mellom 36,1 og 54 spille på Hcp 36 såfremt ikke det er en egen klasse for de mellom 36,1 og 54. Dette bør turneringskomiteen tenke på. Vi har i år hatt 48 elever som alle har bestått. Kursene har blitt holdt av Anders og Jørgen som har gjort en flott innsats. Når vi ser tilbake på det første året så vil jeg påstå at dette er en riktig fremgangsmåte for å få nye golfere. Tor Grette Jensen Handicapkomiteen Etter at vi fikk golfbox har alt med hcp blitt mye greiere. Alle som spiller turneringer får sine hcp automatisk justert så slipper vi maset om opp og nedjustering. Jeg er selvsagt klar over at systemet ikke er perfekt, hcp juks foregår sikkert fortsatt, spesielt når systemet gir oss valget om runden skal være hcp tellende eller ikke. Selv om vi kan velge om runden ikke skal være hcp tellende så har klubben fortsatt muligheten til å justere en spillers hcp. Selv om det er valgfrihet om runden skal være hcp tellende eller ikke vil jeg anbefale på det sterkeste å registrere alle runder. På denne måten får vi alle et mer riktig hcp om det skulle gå opp eller nedover. Skriver vi oss ned så kan vi si til oss selv at vi ikke er hcp jukser og skriver oss opp så får vi jo desto flere positive opplevelser at vi krabber over 30 poeng. Et for lavt hcp er kanskje fint for å skryte av i hagen, men frustrerende når vi aldri får de poengene vi ønsker oss. HUSK AT HCP SKAL TIL EN HVER TID FORTELLE OSS OM VÅR SPILLESTYRKE. Tor Grette Jensen TorsdagsGolfen Torsdagsgolfen er et tilbud til nye og erfarne nybegynnere, kort sagt alle voksne golfspillere uten etablert handicap.. Torsdagsgolfen er et sosialt samlingssted i hagen hvor man blir kjent med andre nybegynnere. Litt kaffe og litt tips og trening på putting, chiping, pitching, bunker og på banen. Vi møtes i både sol og regn. Det fungerer fint for de som benytter tilbudet, jeg tror de fleste har blitt bedre golfere og har i tillegg knyttet noen nye kontakter til sitt golfliv. Torsdagsgolfen har også en funksjon som en forlengelse av den nye måten å begynne sin golfkarriere, Veien til Golf. Forbundet ønsker at klubbene har en form for oppfølging av nybegynnere, og torsdagsgolfen ville fungert utmerket til det. Dessverre har klubben i forrige sesong ikke klart å kommunisere godt nok til alle deltagerne og nybegynnerne. Det vil bli mye bedre i

10 Dette er 3dje sesongen Drøbak GK har hatt Torsdagsgolfen, og det har dessverre vært en negativ utvikling i antall brukere. Fra stk første sesongen til en kjerne av 8-9 ivrige sporadiske brukere i sommer. Sesongen 2011 vil bli vendepunktet. Det er mye hyggeligere å være med når det er litt liv og røre! Morten Pande-Rolfsen Seniorkomiteen Vi har nå ledet seniorgruppen i to år og er modne for utskifting. Sportslig har det vært noe varierende resultater i møtet med andre klubber, mens omleggingen til Golfbox og Gobex systemet nå er tilnærmet 100 % innarbeidet og virker etter forutsetningene. Økonomien er god og f.o.m har vi fått godkjent at overskuddet benyttes til utdeling av Seniorgruppens Juniorstipend. Som tidligere har ansvaret for de forskjellige aktiviteter vært delegert blant våre aktive golfere og med godt resultat. En takk til dere! Seniorgruppens Juniorstipend Stipendiet kan årlig utdeles til et eller flere juniormedlemmer i alderen år som har vist fremgang, treningsiver og positive holdninger. De første stipendiene ble tildelt under klubbens årsmøte For 2010 ble stipendiene på kr tildelt Marie Nielsen Høgmoen og Bendik Bergei og det tas også sikte på å utdele to stipendier av omtrent samme størrelse i Mandagsgolfen Vår største og viktigste aktivitet er mandagsgolfen, både sportslig, økonomisk og ikke minst sosialt. Det konkurreres i to klasser og for å få mer likt antall i klassene er skillet i år flyttet fra 18 til 19 hcp i klasse 1. I alt har 96 vært med på mandagsgolfen i år, mot 92 i fjor. Antall som har gått 7 runder og dermed er med i konkurransen er 68, som i fjor. Etter forslag på fra ledelsen på årsmøtet i fjor ble det foretatt en innstramming ved at mandagsgolfen skal foregå til faste tider, enten om morgenen eller om ettermiddagen. Det har vist seg at antall deltakere om ettermiddagen er lavt og at få har gått sju runder og deltar i konkurransen. Et lite hjertesukk til noen få av våre medlemmer: Vær så snill å melde fra om forfall! Likeledes: Prøv å overholde påmeldingsfristen slik at forsinkelser kan unngås mandag morgen! Golfbox og Gobex Etter to års erfaring er bruk av Golfbox og Gobex kommet for å bli i seniorgruppen. De aller fleste er nå fortrolige med systemet, selv om det fortsatt er ønskelig med større presisjon hos enkelte. Men dette blir sikkert enda bedre til neste år! For oss som er ansvarlige for startlister og resultater er systemet til stor glede. 30 minutter etter at vaffel og kaffe er inntatt, har vi dagens resultater (morgenrunden) klare, med justering av hcp for deltakerne. Matchplay Som nevnt ble resultatene varierende. Etter seier hjemme mot Bærum GK tapte vi i Bærum. Ring-golfen gikk i likhet med i fjor ikke bra, med sisteplass i konkurranse med Oppegård, Mørk og Østmarka. Pokal matchen mot Moss og Evje GK vant vi hjemme og borte. For neste år planlegges en omlegging til Ryder cup i matchen mot Moss. Mot damene vant vi i 4-ball match, mens vi tapte to matcher mot juniorene. Nytt av året er match mot Herregruppen i Drøbak GK, som vi vant. Det er satt opp en vandrepokal Ugly mug som er på plass i seniorgruppens hylle i klubbhuset. Endelig deltok 37 spillere i vår egen match-play knockout serie fra juni til august. Sportslige resultater i sesongen Den største sportslige satsingen i seniorgruppa har uten tvil vært mandagsgolfen som tidligere nevnt. Her gikk Per Birkeland seirende ut i klasse 1 med Finn Hansen og Torbjørn Togstad på de neste plassene. I klasse 2 tok Sigurd Haslerud hjem seieren med Kai Aage Sundland og Hans.D. Martens på de neste plassene. Match play ble i år spilt i en klasse med fullt hcp. Her vant Jan-Erik Keim finalen mot Tore Sælleg. Klubbmesterskapet for senior hadde relativ bra deltakelse og klubbmester i klassen år ble Bjørn Østro med Bjørn Spieler og Steinar Pettersen på de neste plassene. Klassen for eldre seniorer 65+ ble vunnet av Kjell Nakken med Jan-Erik Keim og Donald MacCulloch på de neste plassene. 10

11 Videre har seniorene deltatt i NM for lag i 2 klasser. I 1ste divisjon ble DGK nr 5, men med samme antall slag som nr 3. I 2nen divisjon ble DGK nr 9. Det betyr at DGK beholder sine plasser i de 2 øverste divisjoner neste år. I NM senior individuelt var kun 2 medlemmer med. Espen Olafsen fikk en respektabel 17 plass i yngste klasse og Kjell Nakken en god 4 plass i eldste klasse. Styret i DGK setter pris på at seniorene nå har etablert seg på et godt nivå og har inkludert de i klubbens sportslige satsing. Gode resultater i en hver turnering er positivt for klubbens omdømme. Sverige-turene I år ble det bare to turer til Sverige i løpet av sesongen. 20 deltok på turen til Mjølkerød og Fjällbacka, med overnatting på Stora Hotellet i Fjällbacka. Maten på hotellet var skuffende og hotellet bør ikke benyttes for senere turer. På turen til Forsbacka den var det 23 deltakere og til tross for dårlig vær første dag var oppholdet som alltid spesielt hyggelig. En rundspørring blant medlemmene viste liten interesse for en høsttur kun sju medlemmer kunne tenke seg en tur. Vi besluttet derfor å droppe denne. Selv om alle reiser for å vinne disse eksklusive konkurransene er det også god tid til det sosiale, noe som benyttes i stor grad. Norsk Seniorgolf Dette faller utenfor vårt virkeområde, men mange av seniorgruppens medlemmer deltar aktivt. For å kunne delta i lag NM er det en forutsetting at man er medlem i Norsk Seniorgolf. Det har kommet forslag fra klubbens ledelse at seniorgruppa bør vurdere å refundere NSG kontingenten for de som kvalifiserer seg til lag NM. Dette for at ikke kontingenten skal være en hindring for at de beste senior spillerne stiller opp. Dugnader Seniorene deltar villig på klubbens dugnader. I tillegg er flere av våre medlemmer baneverter og er med å gjøre det enda hyggeligere å spille golf i Drøbak. Simulatorgolf De ukentlige samlingene på Haug i vinterhalvåret er et viktig tilbud til våre mer stasjonære medlemmer. Svingen holdes vedlike gjennom kalde vintermåneder, samtidig som man uten store anstrengelser kan avlegge kjente internasjonale baner et besøk. Dessuten er det ganske så hyggelig å treffes og konkurrere. Økonomi Økonomien i seniorgruppen er god og foreløpige tall tyder på at overskuddet blir på ca. kr Som nevnt har vi aksept på å tildele juniorstipend av årets overskudd. Vi regner med å kunne tildele to stipendier for 2010 på klubbens årsmøte i februar. Avslutning Vi har nå to sesonger bak oss som ledere. Vi har både lært mye og hatt stor glede av dette. Arbeidsbelastningen er ikke spesielt stor, men det følger et ansvar for at ting skal virke som de bør. Vi håper medlemmene har vært fornøyd md oss. Er de ikke det, er det i seneste laget å be oss bli bedre! Nesten til slutt: En stor takk til dere som tar en jobb med matcher, og Haldor Skatteboe med statistikker o.a. Til slutt: Vi har tillatt oss å nedsette en utformell valgkomité, som har gjort en utmerket jobb. Takk til dere. Erik Askautrud og Jan-Erik Keim Golf Grønn Glede/aktiv På Dagtid Aktiv på Dagtid er finansiert av Frogn og Nesodden Kommune, Akershus Fylkeskommune og Akershus Idrettskrets. Golf Grønn Glede er finansiert av Golfforbundet og Helsedirektoratet. Ved å slå sammen disse to har vi hatt muligheten til å kjøre faste dagaktiviteter fra begynnelsen av mai til begynnelsen av oktober hver mandag og torsdag. 11

12 Vi har også hatt treninger hver tirsdag og annenhver onsdag og i år har det også vært stor aktivitet i sommermånedene, som vanligvis er stengt i Aktiv på Dagtid. Vi har hatt en jevn tilstrømming av nye medlemmer hele sesongen og stabil deltagermasse fra kommunene i området. I tillegg har rehabiliteringsavdelingen til Sunnaas, KReSS, og CatoSenteret vært flittige brukere av våre tjenester/aktiviteter på kveldstreningene. Den 10. mai hadde vi offisiell åpning av sesongen, med mange interesserte. Vi har hatt intern scramble konkurranse, som er morsom fordi den er meget sosial og alle kan spille. 15. og 16. september hadde vi besøk fra hele landet da vi arrangerte Golf Grønn Gledes årlige konkurranse og vi hadde alle med oss; deltagerne, arrangørene, besøkende fra forbundet og stortinget og kommunen. Vi fikk meget bra tilbakemeldinger etter konkurransen og tror mange reiste hjem med gode minner fra Drøbak. Det var en del vinnere som ble utpekt etterpå, men i slike konkurranser er vi alle vinnere. I tillegg til å kjøpe instruksjonstimer fra våre proer, har aktivitetene i klubbens golf grønn glede vært mulig med langt mer frivillig arbeid i år enn tidligere. Dette arbeidet har også vært utstrakt samspill med mer erfarne spillere. Hver uke har det vært samspill 2 dager og det har vært ca 6 deltagere hver dag. Vi har i år hatt 1147 deltagertimer (dvs. deltagere x aktivitetsdager) med mer enn 250 deltagere i samspill på banen. Dette er en dobling av den totale aktiviteten i forhold til i GGG / DGK er selvsagt meget fornøyd med denne gjennomføringen og takker bidragsyterne som har gjort dette mulig. Per Hansen Damekomiteene For damer er det i DGK to grupper; Damegruppa for alle damer mellom 0-99 år, og seniorgruppa for damer Begge er representert som komiteer og med respektive aktivitetsprogram. Damekomiteen Damegruppas komité har bestått av Tove Olafsen, Kirsten Ravne Bugten, Marit Munthe-Kaas, Gro Lyng-Jørgensen og Trine Hegna (leder). Komiteen har langt på veg vært organisert som en prosjektgruppe, hvor respektive har hatt dedikert ansvar og oppgaver, samt stilt som representanter i ulike klubbprosjekter. Hovedmålet for gruppa er å bidra til et godt miljø, være en ressurs for klubben, et kontaktpunkt for nye og gamle medlemmer, et samlende punkt for alle damer, samt å stimulere til økt golfglede både sosialt og sportslig. Aktiviteter Damegruppa har avviklet felles turneringsprogram med diverse type spill hver torsdag i sesongen. Det har i snitt deltatt 15 personer hver torsdag, hvilket er på siste års nivå. Gruppen konstaterer at informasjon og varsling virker, men at det er mange konkurrerende aktiviteter utenfor golfen. Det var variert program gjennom sesongen med spill hver torsdag og av spesielle aktiviteter kan vi trekke frem bl.a.: - 33 påmeldte til match mot senior herrer i mai. Damene vant matchen solid damer deltok på 2 dagers tur til Vestfold GK som inkl bufè og show på Hotell Klubben - 12 damer besøkte Søta Bror en torsdag i september med spill på Mjølkerød - 13 jenter / damer gikk klubbmesterskapet i august, hvorav 7 aktive damegruppedamer - Årets dame (LOTY) ble spilt i èn klasse, slag m/hcp, og med beste score på 3 av 5 tellende runder under sesongen. Totalt deltok 37 damer, hvorav 17 spilte 3-5 runder. Årets dame ble i år delt mellom Ellen Jacobsen Østro og Dorothea Åsheim. - Den tradisjonelle høstavslutningen med fårikål ble avlyst 2 ganger pga. for lav oppslutning. Sportslig Det har vært avholdt organisert trening for damegruppa vår og høst, og totalt har over 50 damer deltatt med pro undervisning. Videre har det vært arrangert oppfriskning av Regler og Etikette med Tor Grette Jensen, og banespill med Pro Jørgen. 12

13 Sosialt Sesongen ble kickstartet med golfspill 6. Mai og med god oppslutning på klubbhus på kvelden. Vaffel ble spist, aktivitetsprogram gjennomgått og det hele ble avrundet med sporty damer som viste et utvalg av klær fra Jim Proshop. Siste torsdags kveld i måneden har damene vært samlet i klubbhuset for premiedryss og sosialt samvær. Det har deltatt i snitt 10 på disse samlingene en nedgang fra forrige år. Komiteens konklusjon Til tross for intensitet og fokus hos damegruppa, falt deltakelsen på enkelte aktiviteter noe fra toppåret Gledelig er det imidlertid at vi har fått flere nye damer med på damegruppens aktiviteter, samt en fortsatt positiv utvikling sosialt og sportslig. Vi takker alle spillere, klubb og apparatet forøvrig for et godt samarbeid, god jobbing, flott bane og hyggelig sesong. Takk alle damer. Trine Hegna Senior Damer Styret i gruppen har for sesongen 2010 bestått av følgende personer: Liv M. Thu leder Dorothea Åsheim nestleder Åse Steigård kasserer Inger Hammarstrøm styremedlem Første sammenkomst ble avholdt 27. april med 23 damer til stede med moteoppsvisning og regelgjennomgang ved Tor Grette. Den mai hadde vi en hyggelig overnattingstur til Strømstad Spa hvor 23 personer spilte mandag og 17 overnattet og spilte dagen etter på Strømstad golfbane. Det er avholdt 5 turneringer på mandager pluss den årlige turneringen med senior herrer, en tradisjon vi gjerne vil fortsette med. Oppslutningen på mandagene har vær veldig bra med et snitt på 30 damer. Tilbakemeldinger på den store oppslutningen er det gode sosiale og inkluderende miljø. Vi streber etter å oppnå i gruppen. Her skal ingen føle seg utenfor. Vi har også hatt noen kvelder med hyggelig samvær i klubbhuset, spørrekonkurranse om regler og puttekonkurranse i hagen. Vi avsluttet sesongen med sjømat 23. september på klubbhuset. Vi har også hatt trening med Jim/Jørgen denne sesongen og vil fortsette med det neste sesong. Noen damer møtes fast på Haug om vinteren for å holde svingen vedlike. Statuetten til den person som har gått mest ned i HCP i 2010 ble tildelt Karin Høymyr med en nedgang på 2,3 poeng. Sesongen 2010 ble avsluttet med dagstur til Strømstad 4. oktober. 14 damer deltok. Været var bra, men banen var temmelig våt etter mye regn de siste dagene. Det har vært avholdt valg for 2011 hvor følgende personer ble valgt: Liv M. Thu leder Anne Bucher nestleder Åse Steigård kasserer Inger Hammarstrøm styremedlem Til slutt vil vi takke banemannskapet for arbeidet med å opprettholde den fantastiske banen vi har hatt i år. Tusen takk! Liv M. Thu 13

14 Herrekomiteen Herregruppa har hatt et ok tredje leveår. Grundig forarbeid i årets første måneder av Nils W., Bjørn M., Geir L. og Øivind H. ift planer for året la grunnlag for masse moro. Medlemmer Som i fjor har vi hatt et antall aktive spillere i gruppa, de fleste på Drøbak men noen har rørt seg på andre baner ifm turneringer. Rundtom 75 spillere har vært med på aktiviteter, samme som i Spillestyrken er spredt over hele skalaen, men tendensen er lavere hcp og vi har mange som hevder seg i bruttoturneringer. Felles trening I vinter startet 20stykker med innetrening med Jim på Haug, og det har deltatt cirka 40personer på organiserte fellestreninger utendørs vår & høst. Trening utendørs var en fortsettelse fra suksessen i 2008 og Interne turneringer a) Ukesturnering er gjennomført over hele året, hcp-tellende runde spilt når som helst hver uke. Netto slag, i underkant av 20 spillere som er en økning fra i fjor. Årets vinner: Gjermund Grimsmo! b) Månedsturnering mai-september, netto og brutto slag, spillere hver gang og ulike vinnere. Lavere deltakerantall enn tidligere. c) Matchplay basert på brutto slag, spillere hver gang og ulike vinnere. Årets vinner: Kjell Atle Nordaas! Åpne turneringer Flere har deltatt på Mid-Amatør turneringer, samt brutto-turneringer i Stor-Oslo. Sammenkomster I oktober hadde vi en flott avslutning i klubbhuset med deilig mat og drikke, samt taler og diverse premieutdelinger! Vurdering Herregruppa har blitt godt mottatt av medlemmene i klubben, har bidratt ift rekruttering av spillere(sovende klubbmedlemmer), deltatt i klubbens aktiviteter både som spillere og arrangører, og vært meget positiv ift treninger og aktivitet på range med & uten pro. Samarbeidet med klubb og pro har vært jevnlig og konstruktivt, god dialog. Framtiden Markus Harboe og Geir Lindstrøm overtar som ledere av Herregruppa for Øivind Haug og Nils Witzøe Turneringskomiteen Takk for en flott sesong! I sesongen 2010 har vi også gjennomført over 30 turneringer, 7 av disse var eksterne turneringer i regi av bl.a. Norges Golfforbund. Spesielt for sesongen var helt klart gjennomføringen av Lag-NM Her stakk DGK nesa godt frem og vi ble belønnet med flott vær, en utrolig fin bane og stor applaus fra de deltagende lag og ikke minst fra Norges Golfforbund. Kjempegøy var det at så mange var med på å dra dette arrangementet i land, og spesielt stor takk til Lag-NM generalen Rune Hillås. Stor ståhei var det også i forbindelse avviklingen av årets Klubbmesterskap. Været bød oss på store utfordringer i forhold til gjennomføring på tid. Godt er det da å ha en sterk og klar turneringskomité. Litt gøy er det også å konstatere at engasjementet er stort i forhold til meninger fra deltagerne om hvordan de synes vi burde ha gjennomført arrangementet. Nok en gang håndterer Seniorgruppen dette arrangementet på en fortreffelig måte! 14

15 Nytt av året var også innføring og utprøving av Order of Merit. Eller kåring av den spiller som sanket flest poeng gjennom flest turneringsdeltagelser. Sant nok gikk det en kule varmt i forhold til å holde orden på alle poengene som spratt opp fra Golfbox. Kåringen er nok kommet for å bli, men vil nok ganske sikkert fremstå i en litt annen form neste år. Årets ukronede vinner er suverene Sandra Nordaas, gratulerer! Generelt er det også i år å konstatere en noe mindre deltagelse i enkelte klubbturneringer sammenlignet mot tidligere år. Den nye turneringskomiteen vil ganske sikkert også ta tak i dette for kommende sesong. Jeg for min del benytter anledningen til å takke for meg som leder av Turneringskomiteen, nå er det på høy tid at andre tar over. Tusen takk til dere som har stilt opp sammen med meg, og sist men ikke minst takk til dere medlemmer som stilte til start! I år vil jeg også passe på at vi i turneringskomiteen skriver en stor takk til Phil & Co for en fantastisks fin bane i Anders Lundgren Valgkomiteen Valgkomiteen har gjennomført et møte. I tillegg har komiteen hatt uformelle samtaler. Det har også vært uformell dialog med administrasjonen samt med styrets leder. Styret Følgende posisjoner er på valg: Styrets leder og 2 styremedlemmer. Det arbeid som styret og administrasjonen har nedlagt de siste årene er av en slik kvalitet at valgkomiteen har en enkel jobb med å fylle de posisjoner som er på valg. Styrets leder, Espen Olafsen har valgt å ikke ta gjenvalg. Valgkomiteen takker Espen for en særdeles god innsats som styrets leder i en tid hvor det var behov for en ekstra innsats. Valgkomiteen innstiller følgende: Styreleder: Rune Hillås Styremedlem: Caroline Berge Daland Styremedlem: Helge Antonsen Valgkomiteen er glade for at varamedlemmer Bjørghild Guvaag og Kjell Atle Nordås har takket ja til en ny periode. Kontrollkomiteen: Nils Hammerstrøm går inn som leder. Gjermund Grimsmo tar gjenvalg som medlem. Eva Preus tar gjenvalg som varamedlem. Magnus Groseth kommer inn som ny varamedlem. Valgkomiteen takker alle kandidater som har stilt seg til disposisjon. Svein Magne Olsen 15

16 5 Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport Resultatregnskap Resultatregnskap for 2010 Drøbak golfklubb Note Medlems-/startkontingent, sponsorinntekt, mv Greenfee, leieinntekt, sponsorinntekt, turneringer, mv Sum driftsinntekter Lønnskostnad 1 ( ) ( ) Avskrivning varige driftsmidler 2 ( ) ( ) Annen driftskostnad 1 ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Nedskrivning av finansielle eiendeler 0 0 Annen rentekostnad ( ) ( ) Sum finanskostnader ( ) ( ) Netto finans (23 644) (75 248) Årsresultat Overføringer Annen egenkapital Sum

17 Balanse Balanse pr. 31. desember 2010 Drøbak golfklubb EIENDELER Note Anleggsmidler Golfbane, Proshop/garderober 2, Maskiner, utstyr 2, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andeler i AL Drøbak Golfhus Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Medlemslån Diverse lån Handelsbanken Kortsiktig del av langsiktig lån 3 ( ) ( ) Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

18 Noter til årsregnskapet for 2010 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i henhold til idrettens regnskapsbestemmelser, og er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men avskrives over forventet levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap er oppført til kostpris. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Pensjoner: Golfklubben er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Note 1 - Lønn, ansatte, ytelser til ledende personer m.v. Lønnskostnaden består av: Lønninger Folketrygdavgift Tjenestepensjon Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte 11,5 11 Lønn til daglig leder/klubbsekretær Påtroppende klubbsekretær Avtroppende daglig leder Total lønn daglig leder/klubbsekretær Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 eks. merverdiavgift utgjør ,- Note 2 - Varige driftsmidler Bane Proshop m.v. Maskiner og Sum inventar Anskaffelseskost 1/ Akkumulerte avskrivinger Bokført verdi Årets tilgang Årets avskrivinger Bokført verdi Avskrivningssatser 2,5 2, Forsikringsverdi Fullverdi Fullverdi Banen avskrives ved leieavtalens utløp i år Årets tilgang avskrives over henholdsvis 5 og 10 år. Etter en totalvurdering anses en lineær avskrivning over gjenstående leieperiode å gi en realistisk vurdering av anlegget. 18

19 Note 3 Pantstiller Gjeld som er sikret ved pant og lignende Pantelån Kassekreditt (bevilget kreditt ) 0 0 Kortsiktig del av langsiktig gjeld SUM Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Maskiner og Inventar Proshop og garderobe SUM Note 4 - Garantier og andre forpliktelser I forbindelse med opprettelse av et pantelån fra medlemmer i 1996, ved overgang fra medlemslån til andelsobligasjon, ble dette sikret gjennom utstedelse av en partialobligasjon stor kr tinglyst med pant i leieavtalen med grunneierne til baneområdet. Lånet har prioritet etter kr Panthaver er advokat Ola Petter Tandstad, valgt som representant for andelseierne på årsmøte i Leiekontrakten for baneanlegget løper i 40 år fra til Kontrakten kan sies opp av myndighetene ved behov av areal til matproduksjon. Drøbak Golfklubb har forleierett på reforhandlede vilkår dersom utleier, etter utløp av leietiden, fortsatt akter å leie ut de arealer som er omfattet av kontrakten. Note 5 Budne midler I posten inngår bundet innskudd på skattetrekkskonto med kr ,- Note 6 - Egenkapital Selskapskapital Annen egenkapital Årets overskudd/-underskudd Sum egenkapital

20 Revisjons rapport 20

21 Kontrollkomiteens rapport RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN 2010 Kontrollkomiteen har utført sine oppgaver i samsvar med Norges Idrettsforbund og Olympiske komités regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Komiteen har fått tilsendt styremøteprotokoller og regnskapsrapporter. Kontrollkomiteen har hatt innsikt i klubbens virksomhet gjennom møter mellom komiteen og administrasjonen. I dialog mellom komiteen, styret og daglig ledelse ble ulike innspill om virksomheten ble diskutert. Kontrollkomiteen har også vært representert på komiteledermøtene som har vært avholdt i Kontrollkomiteen har vurdert klubbens finansielle stilling, forvaltning og drift, herunder budsjetter, budsjettoppfølging og styrets arbeid/beretning. Ut fra den informasjon Kontrollkomiteen har fått tilgang til og den innsikt vi har fått om klubbens virksomhet gjennom året, har vi ikke sett det nødvendig å iverksette tiltak eller varsle klubbens øverste organ om spesiell forhold. Vi mener at styrets årsberetning for 2010 gir et bilde av det arbeid som er gjennomført i Kontrollkomiteen anbefaler at årsregnskapet for 2010, som viser et overskudd på kr ,-, godkjennes som Drøbak Golfklubbs regnskap for Drøbak Rune Hillås (sign.) Nils Kristian Hammarstrøm (sign.) 6 Innkomne forslag 6.1 Forslag fra styret 6.2 Forslag fra Per-Kristian Høgmoen 6.1 forslag fra styret Verdsettelse av medlemslån I henhold til våre lover 21 medlemslån skal maksimalprisen på låneobligasjonene fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret. Økningen skal gjenspeile en verdistigning på den enkelte låneobligasjon med utgangspunkt i kassakredittrenten i klubbens bankforbindelse. Styret foreslår at låneobligasjonene verdi på kr ,- ikke endres for Dette vil da være høyeste tillatte omsetningspris. 6.2 forslag fra Per-Kristian Høgmoen Kontingent eldre junior Fremsetter herved forslag vedr endring for medlemskategori: Eldre Junior: Eldre Junior år endres til Eldre Junior / Student år. Begrunnelse: Da mange er i utdannelsesfasen i denne aldersgruppen, vil man kunne beholde de som medlemmer uten at de er pålagt å kjøpe låneobligasjon samt betale full årskontingent. Tror at vi med dette tiltaket vil beholde flere av våre yngre spillere samt at de sannsynligvis konverterer dette til vanlig medlemskap deretter. Styrets kommentar til forslag 6.2 Styret ønsker å kunne gi studenter i aldersgruppen år et rimeligere alternativ til medlemskap i klubben, men ønsker å forsikre om at det er studentene som får rabatten. Styrets forslag til vedtak Man opprettholder dagens medlemskategori for Junior/Senior år, men innføre medlemskategori Student år til rabatert pris av Senior hovedmedlem kontingenten, og med krav om Låneobligasjon knyttet til også denne medlemskategorien. 21

22 7 Styrets forslag til kontingenter. Styret foreslår uendrede kontingenter for Kontingent Kontingent Junior: Kommentar Barn 0-8 år Jr år Junior/Senior år Passiv jr/senior år Senior: Senior hovedmedlem Hverdagsmedlem Full greenfee ved spill etter hverdager og i helger Student år Medlem uten spillerett Kun med gyldig studentbevis Inkluderer 1 greenfeebillett Passiv Inkluderer 1 greenfeebillett Bedrifter og andre Bedriftsmedlem Styrets forslag til budsjett Budsjett Resultat Budsjett Beskrivelse Inntekter Medlemskontingenter Eierskiftegebyr Kursinntekter Gjestespill / greenfee Offentlige tilskudd Startkontingenter Egenandeler trening og konkurranser Totale leieinntekter Totale bedriftsinntekter Andre inntekter Sum inntekter Kostnader Personalkostnader Lønn inkl. AGA og sos. kostnader Kontor, felleskostnader Og eksterne tjenester Komité og medlemskostnader

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE DAGSORDEN Åpning 0 Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen 1 Årsberetning fra styret og komitéene 2 Revisert regnskap 01.01.2001 31.12.2001

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9.

Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. Årsberetning Årsberetning 2010 2010 Det innkalles til årsmøte på Det innkalles til årsmøte på Gjennestad Gartnerskole Gjennestad Gartnerskole onsdag 9. februar 2011 kl 18.00 onsdag 9. februar 2011 kl 18.00

Detaljer

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00

Årsberetning 2014. Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Årsberetning 2014 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 11. februar 2015 kl. 18.00 Innhold Innkalling og dagsorden... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap...

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmøte Stavanger Golfklubb

Årsmøte Stavanger Golfklubb INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb FOTO: ELLEN JEPSON Eirik Tage Johansen sikret med sin 26. plass på Q-School (desember 2010) ny sesong på Europatouren 2011 KLUBBHUSET Tirsdag 8. februar 2011

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2012 28. februar 2013 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2012 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 13. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Oslo Golfklubb ÅRSMØTE. Tirsdag 13. mars 2012 kl. 18.00. Bruk våre sammarbeidspartnere

Oslo Golfklubb ÅRSMØTE. Tirsdag 13. mars 2012 kl. 18.00. Bruk våre sammarbeidspartnere Oslo Golfklubb ÅRSMØTE Tirsdag 13. mars 2012 kl. 18.00 Bruk våre sammarbeidspartnere INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OSLO GOLFKLUBB Ordinært årsmøte avholdes i auditoriet, Persbråten Vgs tirsdag 13. mars 2012

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Årsmøte Kristiansand Golfklubb 4. mars 2015

Årsmøte Kristiansand Golfklubb 4. mars 2015 Årsmøte Kristiansand Golfklubb 4. mars 2015 Agenda Årsmøtet 2014 1. Godkjenne stemmeberettigede 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 3. Velge møteleder, sekretær, samt 2 til å underskrive

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årsmøte Stavanger Golfklubb

Årsmøte Stavanger Golfklubb INNKALLING TIL Årsmøte Stavanger Golfklubb Ellen Jepson For trallehuset (fra 1964) og Juniorhuset (fra 1957) ble sesongen 2014 den aller siste KLUBBHUSET Tirsdag 10. februar 2015 kl 19.00 41 28 18 17 16

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer