EN KAMERATGUIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EN KAMERATGUIDE www.pleoworld.com"

Transkript

1 EN KAMERATGUIDE

2 VIKTIG Bruk Pleo kun på tørre steder innendørs. For å unngå elektrisk støt må Pleo eller foten til batteriladeren aldri senkes ned eller settes i vann eller andre væsker. Lek aldri med Pleo eller batteriladeren hvis du er nede i eller står i vann selv. Ikke brenn opp Pleo eller batteripakken, da batteriene kan eksplodere. Ikke kast Pleo's batteripakke som vanlig avfall. Pleo's batteripakke inneholder nikkel metallhydrid og må kastes forskriftsmessig som farlig avfall i henhold til lokale regler. Legg aldri nettadapteret i vann eller andre væsker. Ikke koble nettadapteret til en strømforsyning hvis det et vått eller skadet. Pleo og nettadapteret skal ikke kobles til mer enn det anbefalte antallet strømforsyninger. Koble nettadapteret fra foten til batteriladeren og fra strømforsyningen før foten til laderen eller adapteret rengjøres. Nettadapteret er ikke noe leketøy. Den oppladbare batteripakken i Pleo skal kun lades under oppsyn av voksne. Kontroller regelmessig Pleo, batteriladeren og nettadapteret for potensiell risiko slik som sprukne, skadete eller ødelagte deler. I tillfelle slike skader, må de ikke brukes før skadene er utbedret. Pleo inneholder en spesiell utskiftbar batteripakke. Ikke bruk noen annen batteripakke som ikke er spesielt laget for Pleo, da den muligens ikke virker riktig, og kan forårsake skade. Pleo's batteripakke er oppladbar ved bruk av det nettadapteret som finnes i pakken. Ikke bruk noe annet adapter enne det som er spesielt beregnet for Pleo, da det kan skade batteriet og Pleo. Utbrukte batterier skal fjernes fra Pleo. Det oppladbare batteriet skal fjernes fra Pleo før det blir ladet. Nettadapterets strømdata: Inngang 100v 240v AC 50/60hz 250ma / Utgang 12v DC 800ma. "La oss ta vare på miljøet!" Søppelbøttesymbolet betyr at produktet ikke kan kastes i annet husholdningsavfall. Bruk miljøstasjon eller spesielle resirkuleringsfasiliteter når det skal kastes. Terminalene til strømforsyningen må ikke kortsluttes. 1 2

3 For sikker bruk av laderen Spesialprodusert NiMH batteripakke, 7,2V, 2200mAh er brukt. Advarsel: Ikke lad opp ikke-oppladbare batterier på grunn av fare for utblåsninger. Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, følelsemessige eller mentale evner, eller med manglende kunnskap, uten at de er under oppsyn av eller har blitt gitt instruksjon vedrørende bruken av apparatet av en person med ansvar for deres sikkerhet. Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. FORSIKTIG: Bare la barn som er minst 8 år bruke batteriladeren. Undersøk batteriladeren regelmessig for skader, spesielt ledningen, kontakten og huset. Hvis batteriladeren er skadet, må den ikke brukes før den er blitt reparert. Laderen er ikke noe leketøy, så ikke lek med den. Før du starter 1. LES denne kameratguiden. 2. LADD OPP Pleo's batterier i minst 3 til 4 timer før den brukes første gang. 3. REGISTRER Online hos med det serienummeret som du finner under høyre forbein til Pleo eller på identitetskortet ditt for Pleo. I posten med det vedlagte registreringskortet. 4. SJEKK om det er viktige programvareoppdateringer på For å laste ned de siste programmene, trenger du en USB-kabel. 5. OPPBEVAR den originale kjøpskvitteringen for garantiformål. 6. KONTAKT OSS Pleo er et teknisk avansert produkt, og dine erfaringer er viktige for oss. Hvis du er betenkt over noe av Pleo's funksjonalitet, vil vi gjerne høre fra deg. Kontakt vennligst UGOBE kundeservice før du overveier å returnere Pleo til det stedet du kjøpte ham. Du kan nå oss på eller ringe til den Pleo-servicetelefonen som du finner i det vedlagte dokumentet om kundeservice. 3 4

4 Innholdsfortegnelse 8. Velkommen 12. De tre lovene for UGOBE Life Forms 14. Hvordan starte med Pleo 15. Hva er i esken 15. Håndtere Pleo 18. Lade opp Pleo Registrere Pleo 38. Være med i PleoWorld 39. Oppdatering av programvare 42. Vedlegg 43. Feilsøking 45. Hyppige spørsmål og svar (FAQ) 22. Bli kjent med Pleo 23. Faser i livet 25. Vekke Pleo 27. Pleo-knappen 28. Kommunisere medpleo 32. Forstå Pleo 33. Pleo's følelser 5 6

5 Velkommen 7 8

6 Gratulerer! Vi er begeistret over å introdusere deg for Pleo! Du er nå den stolte eieren av UGOBE s første livsform. Alle oss hos UGOBE er lidenskapelige utviklere av robotskapninger, som inspirerer til følelsemessig og varige forbindelser med mennesker. Denne guiden vil hjelpe deg med å komme i gang... men den vil ikke fortelle deg alt om Pleo - det kan den ikke! Du skjønner at Pleo er mer enn en en robotdinosaur. Han er et selvstendig vesen med en komplisert programvarearkitektur som setter ham i stand til å: Holde en Plog (en Pleo-blog). Følg med Pleo's erfaringer og oppførsel på Sammenlign notater med andre i Pleo-samfunnet. Og la oss vite om det du oppdager! UGOBE Life Forms-teamet Legg merke til at pronomenet "han" er brukt gjennom denne guiden for enkelhets skyld. Det er ikke en indikasjon for kjønnet til din Pleo. Lære over tid Vise følelser Reagere på deg og sine omgivelser 9 10

7 De tre lovene for UGOBE Life Forms UGOBE Life Forms må: 1. Oppleve og vise følelser 2. Være klar over seg selv og sine omgivelser 3. Lære og utvikle seg over tid 11 12

8 Hvordan starte med Pleo 13 14

9 Hva er i esken 1. Pleo 2. Hurtigstart-guide 3. Kameratguide 4. Batteri, lader og nettadapter 5. Pleo identiteskort 6. Treningløv Noen veldig viktige GJØR og GJØR IKKE:* GJØR dette* SD-kort, SD-kortleser / Skriver er ikke inkludert i pakken og selges separat hos din lokale elektronikkforhandler.. Noen pakker kan også inneholde USB-kabel. Håndtere Pleo Som alle andre nyfødte eller kjæledegger, må Pleo også behandles med største forsiktighet. Husk at han er meget avansert, en toppmoderne livsform. Plasser en støttende hånd under Pleo's mage når du løfter ham opp. Behandle Pleo som du ville behandle et hvilket som helst levende vesen - med omsorg og respekt. Slå av Pleo og sett ham på alle fire bena, når han ikke er i bruk. Plasser Pleo tilbake i pakken for å transportere og lagre ham sikkert. Bruk Pleo-knappen for å returnere Pleo til lagringsstilling (se side 27) 15 16

10 GJØR IKKE dette* Lading av Pleo's batterier Misbruk Pleo Få Pleo våt Kast, slipp eller rist Pleo voldsomt Sitt på Pleo Plasser Pleo nær varme eller flammer (f.eks. veggovner, gulvovner, peiser, komfyrer) Plasser Pleo i sand, jord eller gjørme Forlat Pleo med ander kjæledyr eller dyr som kan bite eller ødelegge ham Risikere å overoppvarme Pleo ved å dekke ham til med et teppe når du leker med ham. La små barn leke med Pleo uten oppsyn * Kjøperen har ingen rettigheter til regress mot produsenten hvis: (a) kjøperens Pleo er ødelagt ved uhell, feilaktig bruk, vanskjøtsel, misbruk, senking i vann, overdreven fuktighet, brann eller andre farer; (b) Kjøperens Pleo er brukt sammen med andre produkter som ikke er solgt eller lisensiert av UGOBE (inkludert, men ikke begrenset til produktforbedringer (inkludert, uten begrensning, forbedringer til Pleo-enheter), adaptere og kraftforsyninger levert av tredjemann); (c) kjøperens Pleo-enhet blir bruk til kommersielle formål (inkludert, men ikke begrenset til utleie); (d) kjøperens Pleo-enhet er blitt modifisert av andre enn UGOBE eller deres autoriserte reparatører; (e) serienummeret på kjøperens Pleo-enhet er endret, utvisket eller fjernet; eller (f) den ytre finishen på kjøperens Pleo-enhet er ødelagt eller det er kosmetiske skader, inkludert, men ikke begrenset til normal slitasje. Kjøperens lovfestede rettigheter er ikke berørt. Som en nybakt Pleo-eier, må du lade batteriene straks. 1. Plugg kontakten til nettadapteret inn i ladeholderen og plugg det inn i stikkontakten. Plasser batteriet sikkert inn i ladeholderen. 2. Den typiske ladetiden er 3 til 4 timer. "PLEO"-logoen på laderen vil lyse grønt når oppladingen er ferdig. Indikatorlampe Status Ved høye (+35 C) og lave (0 C) temperaturer er det mulig at batteriet ikke lades Rød Grønn Ikke lys Glimter/blinker Aktiv lading Lading ferdig Kontroller strømtilførselen til ladeholderen Batteriet er ikke satt inn riktig. Pass på at det er sikkert plassert i laderen. Batteritemperaturen er for høy og trenger å kjøles av. La det være som det er. Kom tilbake om noen minutter.

11 3. Trykk inn utløsningsknappen på baksiden av ladeholderen for å løse ut batteriet når det er fulladet. 5. Slå strømbryteren på ON ("1") for å leke med Pleo. 4. Sett batteriet inn i åpningen i Pleo's mage. Løft opp den halvsirkelformede nøkkelen på batterilokket. Vri den mot klokken for å låse det på plass. Fold ned den halvsirkelformede nøkkelen. PÅ AV Advarsel: IKKE bruk ikke-pleo nettadapter eller batterilader. De som er inkludert i esken, er spesielt konstruert KUN for Pleo

12 Bli kjent med Pleo 21 22

13 Faser i livet Pleo har tre faser i livet, og fremskrittet bestemmes av hvordan du kommuniserer med ham. Lytt etter hans første lyder, se etter hans første skritt, se hvordan han tilpasser seg til sin verden. Etter hvert som Pleo avanserer gjennom hvert nivå, viser han et bredere utvalg av bevegelser og oppførsel. De tre fasene i Pleo's liv Fase 1 Birth Varighet Første 5-10 min., ca. (avhengig av nivået på den aktive kommunikasjonen) Hva kan du forvente Pleo åpner øynene både for deg og for verden for første gang. Han begynner å tilpasse seg omgivelsene. Han er meget langsom og følerne hans er ikke veldig mottakelige ennå. Desto mer du klapper og opdrar Pleo i denne fasen, jo mer fortrolig blir han og og jo raskere vil han utvikle seg. Pleo er ferdig "utruget" når han er fullt våken og står opp på alle fire bena. Fase 2 - Ruging Varighet min., ca. (avhengig av nivået på den aktive kommunikasjonen) Hva kan du forvente Pleo starter å vise grunnleggende oppførsel og behov. Han ber om å få mat, starter å gå, utforsker omgivelsene, tar små lurer som en baby og begynner å vise et større utvalg av følelser. Fase 3 Ungdom Varighet Uendelig; resten av livet Hva kan du forvente Pleo går inn i siste fase av sin utvikling. Etter hvert som han utvikler sine evner, viser han hele rekken av sine bevegelser og sin oppførsel. Han begynner å utvikle sin peronlighet. Du kan ikke gjøre feil (bortsett fra å fysisk mishandle Pleo), så ta deg tid til å observere, leke og lære om Pleo

14 Vekke Pleo 1. Nå da Pleo er fullt oppladet, er det tid for å vekke ham for første gang! 4. Vær oppmerksom på at Pleo kanskje ikke våkner helt med en gang. Be Pleo om å åpne øynene og si hallo til verden ved å klappe, berøre og snakke til ham. Pleo skjønner kanskje ikke nøyaktig hva du sier, men han han føler sikkert at du tar på ham! 2. Pass på at Pleo er skrudd på ON ("1") PÅ AV Legg en hånd på ryggen til Pleo og rist ham forsiktig. Pleo er våken når han begynner å vise alle tegn til en nyfødt livsform. Du kan se ham: Åpne øynene helt, blinke et par ganger og se seg om i sine nye omgivelser. Strekke seg og gi fra seg et skrik. Ta de første skjelvende og prøvende baby-skrittene! Og nå begynner den virkelige reisen

15 1 0 Pleo-knappen Aktivering Trykk en gang Trykk en gang til Trykk en tredje gang Hold i 10 sekunder Funksjon Stum Lavt lydnivå Normalt lydnivå Avslått / Innpaknings- / Lagringsstilling Kommunisere medpleo Pleo er en komplisert livsform som er i stand til å føle og å oppfatte. Finn ut av hvordan Pleo's sanseevner setter ham i stand til å se og føle både berøring og bevegelse. Berøring: Klapp, hold og stryk Pleo. Gled deg over hvordan Pleo reagerer på å bli berørt på hodet, haken, ryggen og bena. Syn: Pleo kan oppdage ting som er i veien. Lyd: I veldig stille omgivelser, når han er veldig stille selv, kan Pleo høre lyder fra høyre og venstre. Føle: Pleo kan kjenne når han er på bakken, holdt oppe l luften eller er blitt veltet ved et uhell. Se om han er kilen. Utforsking: Pleo kan navigere rundt ting og andre livsformer i omgivelsene sine

16 Kommunikasjon: Se hvordan Pleo kommuniserer med andre Pleoer. Ta vare på Pleo Ple kan uttrykke misnøye fra tid til annen. Behandle Pleo slik du ville behandle et annet levende vesen - med omsorg. Pass på hvordan du oppdrar din Pleo. Her er noen forslag til hvordan du kan leke med din Pleo: Plasser treningsløvet i munnen til Pleo. Hvis han ikke er sulten, vil han leke drakamp? Still en brusboks foran ham. Hvordan reagerer Pleo? Hvordan reagerer Pleo når du løfter ham opp og holder ham? Hvordan reagerer Pleo på å bli klappet, holdt og elsket? Hva skjer dersom du snur Pleo opp-ned? Kan han merke hva som er opp? Kan du lære Pleo å gjøre kunster? Husk: Ha det moro! Pleo er en livsform. Se hva han er i stand til å gjøre. Legg merke til hvordan han reagerer på deg og sine omgivelser. Lær å kjenne din Pleo og logg inn på Hva kan din Pleo gjøre? På samme måte som andre kjæledyr eller nyfødte livsformer, reagerer Pleo aktivt på og kommuniserer med sine omgivelser

17 Forstå din Pleo 31 32

18 Pleo's følelser Hva avgjør hva Pleo føler? UGOBE s Life OS er et komplisert programsystem som kombinerer sentrale adferdsinstinkter (f.eks. behovet for å spise, sove, kommunisere) med evnen til å svare på og tolke eksterne stimulanser (f.eks lyd, lys, følelse, ting). For eksempel, hvis Pleo: Ikke har kommunisert med noen eller mottatt noen ytre stimulanser, kan han bli trøtt og ta en lur. Føler seg eventyrlysten, kan han finne på å ta en tur på egen hånd. Føler seg sulten, kan han lære å stille sulten ved å vandre av sted og gresse på egen hånd. Har han nettopp spist, kan han få lyst til å leke drakamp. Han kan føle seg: Veldig glad Litt trist Ganske nysgjerrig Veldig redd Eller noe helt annet. Lek med Pleo og lær å kjenne ham. Pass på humøret hans. Finn ut selv hva som får Pleo til å virke! Pleo's reaksjon på omgivelsene er avhengig av hvordan han føler det for øyeblikket. Styrken på følelsene hans kan også variere

19

20 VIKTIG: Sjekk om det er kritiske eller viktige oppdateringer for programmene for din Pleo. Så snart du erregistrert, vil du automatisk motta e-post med varsel om oppdateringer av programvaren. Være med i PleoWorld Hva er PleoWorld? Det er et helt samfunn av Pleo-eiere og robotentusiaster som deler din lidenskap for Pleo på Registrere Pleo Registrering er hurtig og enkelt! Besøk Finn det 12-sifrede serienummeret under Pleo's høyre forbein eller på indentietskortet ditt for Pleo. Ta vare på brukernavnet og passordet ditt. Velkommen! Du har nå knyttet deg til PleoWorld-samfunnet! ** ELLER send inn det vedlagte registreringskortet. Pass på å gi oss telefonnummer, adresse og e-post, slik at vi kan kontakte deg for kritiske oppdateringer. Hva kan du gjøre på PleoWorld? Personliggjøre: Tilgang til nye nedlastinger av Pleo lyder og oppførsel Kontakt: Slutte deg til et online- eller offlinesamfunn Delta i diskusjonspaneler Dele med andre Pleo-eiere Finne likesinnede Pleo-venner Lete etter andre Pleo-eiere i nærheten av deg Dele: Skape en tilpasset Pleo-profil Skrive en "plog" eller Pleo-blog Dele Pleo-historier - laste opp videoer og foto 37 38

21 Oppdatering av programvare Laste ned innhold og tilleggsprogrammer fra Pleo web-sidene PleoWorld.com tilbyr et utvalg av kule nedlastinger for din Pleo. Nedlastinger inkluderer: Morsomme nedlastinger for å utvide din Pleo's muligheter De siste programoppdateringene for Pleo For å få tilgang til PleoWorld og til å overføre nedlastede filer til din Pleo, trenger du følgende: En PC eller en Mac En Internett-forbindelse En USB-kabel - bare for programoppdateringer En SD-kort leser/skriver* Et tomt SD-kort* - for morsomme nedlastinger De fleste SD-kort med høy ytelse kan brukes med hell med Pleo. Sjekk ut for spesielle forslag for SD-kort. * Hvert solgt separat hos din lokale elektronikkforhandler

22 Vedlegg 41 42

23 Feilsøking Hvordan tar jeg vare på min Pleo? Følg alle forsiktighetsregler som er beskrevet i denne håndboken, inkludert alle elektriske advarsler og håndteringsinstruksjoner. Bruk bare en fuktig klut til å tørke av Pleo for å gjøre ham ren. Ikke bruk såpe eller andre rensemidler. Og vær så snill, ikke forsøk å gjøre noen reparasjoner selv! Da vil du automatisk gjøre garantien som finnes i pakken ugyldig. Hvorfor er min Pleo så langsom og doven? Akkurat som en virkelig valp, trenger Pleo litt hvile. Når batteriet har lite lading eller i veldig lave temperaturer, kan Pleo bli langsommere, virke trell og søvnig, eller til og med stoppe helt. Så det er beste å holde Pleo innendørs i moderat klima mellom 0 C og 35 C. Hvorfor skrus ikke min Pleo seg på med "ON"? 1. Pass på at batteriet er blitt ladet opp i fi re timer. 2. Kontroller en gang til at Pleo er blitt skrudd på med "ON" (se side 20 "Lade Pleo"). 3. Sover Pleo? Skubb til eller slå forsiktig på Pleo for å vekke ham. 4. På samme måte som et mobiltelefonbatteri, må du kanskje skifte Pleo's batteri med tiden. Logg på for mer informasjon om hvordan du kjøper et oppladbart batteri for utskiftning. Merk deg: Pleo inneholder en spesiell utskiftbar batteripakke. Ikke bruk noen annen batteripakke som ikke er spesielt laget for Pleo, da den muligens ikke virker riktig, og kan forårsake skade. Hvordan kan jeg finne ut om min Pleo har mekaniske- eller programfeil? Logg på online for å laste ned programoppdateringer eller kontakt kundestøtte. Min Pleo er for høyrøstet. Hvordan reduserer jeg lydstyrken eller skrur jeg lyden av? Trykk Pleo-knappen en gang for "Stum", trykk to ganger for lavere lydstyrke, og trykk tre ganger for høy lydstyrke. (Se side 27 for Pleo-knappen under "Kommunisere med din Pleo".) Merk deg, kompliserte tannhjul og motorer inne ipleo kan gi et moderat støynivå når Pleo er i bevegelse

24 Hvorfor stivner min Pleo og stopper midt i en bevegelse? Pleo kan stoppe å virke eller "låse seg" når han mottar en elektrostatisk utladning. Skru ganske enkelt strømmen av med "OFF" og tilbake igjen på "ON", for å fortsette å leke. For flere spørsmål, kan du kontakte oss på: eller ringe Pleo-servicenummeret som du finner i det vedlagte Kundestøttedokumentet. Hyppige spørsmål og svar (FAQ) Hva er Pleo? Pleo er en selvstendig robotlivsform, laget etter modell av en uke gammel Camarasaurus-dinosaur. Pleo er laget for å etterligne liv, noe som betyr at Pleo tenker og handler uavhengig, akkurat som et virkelig dyr. Hva mener du med "livsform"? En UGOBE livsform ser ut som, beveger seg og oppfører seg på en måte som får en til å tro at den er"levende". Pleo har spesielt et organisk kroppspråk, viser følelser, er oppmerksom på omgivelsene hans og har oppførsel du kan kjenne igjen. Hva er en Camarasaurus? Camarasaurus (KAM-a-ra-saur-us) means Kammerøgle (Gresk kamara = kammer, og sauros = øgle), noe som viser til huller i ryggsøylen dens. Camarasaurus er den best kjente sauropoden funnet i Nordamerika og er det mest utbredte fossilet fra sen Jura-periode. Camarasaurus levde også i Europa hvor den overlevde inn i tidlig Kritt-epoke. Et komplett og nesten perfekt skjelett av en ungdom, 17 fot (5,2 meter) lang, ble funnet i Utah. Hodet var kort og lignet på en eske, med neseborene oppe på snuten rett foran øynene. Vekten av virvelknoklene var relativt lav på grunn av hullene i ryggsøylen. Halsen var kortere og tykkere en på de fleste sauropoder, og den hadde en kort og litt fl at hale. Forbena og bakbena op en Camarasaurus var omtrent på samme lengde. Hva gjør Pleo så spesiell? I hjertet til Pleo og ander UGOBE Life Forms er UGOBE's Life OS. Det er det operativsystemet som setter Pleo i stand til å handle selvstendig, og tilpasser Pleo's personlighet etter kommunikasjonen med deg og sine omgivelser

25 Hva er UGOBES's Life OS? UGOBE Life OS er en komplisert plattform for verktøy og teknologier som setter Pleo's mekaniske, elektroniske, sanseog kunstig intelligens-systemer i stand til å samhandle som om de er et levende hele. Hva er UGOBE? UGOBE er skaperen av Pleo. Vi er det firmaet i Emeryville, California som utvikler revolusjonerende robotteknologi, som omdanner livløse objekter til livaktige vesener som kaller på følelsesmessige og varige forbindelser til mennesker. Du kan besøke oss på Hviken alder passerpleo for? Pleo er et meget avansert produkt som på samme måte som et nysgjerrig dyr, krever oppmerksomhet og omsorg. Barn under 8 år bør overvåkes når de leker med Pleo. HVilke ting kan Pleo ikke gjøre? Pleo kan ikke fly og ikke svømme! Pass på at du ikke slipper Pleo fra store høyder eller silipper ham i vann, da dette vil gjøre garantien som er vedlagt pakken, ugyldig. Bruk Pleo kun på tørre steder innendørs. Husk å ta vare på Pleo som et kjæledyr med den ytterste omsorg. Kan jeg male min Pleo? Nei. Ikke mal din Pleo, fordi tynneren i malingen kan skade Pleo' hudmateriale. Vi loppfordere deg likevel til å utstyre din Pleo slik det passer til hans spesielle personalitet. For ytterligere spørmål kan du kontakte oss på: Kan Pleo snakke? Pleo gir fra seg dyrelyder, men sier ingen ord. Vil Pleo være i stand til å høre? Ja, Pleo kan høre lyder når han er rolig og stille

26 2007 UGOBE, Inc. UGOBE, PLEO, og UGOBE Life Forms, er varemerker som tilhører UGOBE, Inc. Patentsøkt Trykket i Kina Produkt #

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Pappa har fått en hjerneskade

Pappa har fått en hjerneskade Pappa har fått en hjerneskade Oversatt og bearbeidet for norske forhold av Sveinung Tornås, KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Sunnaas 10/00 1. utgave, 4. opplag, 8000 eks. Illustrasjoner:

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Tid til bønn 100 LEKSE TI. Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE TI Tid til bønn Henvisninger Lukas 5,12-16. Se også Markus 1,35; Markus 14,32-41; Alfa og Omega, bind 4, side 218-221. Minnevers: «[Jesus] trakk... seg ofte tilbake til øde steder og ba» (Lukas 5,16

Detaljer

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS.

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS. HÅNDBOK OM STRESS Hva er stress? Et moderne liv er preget av travelhet, temposkift, deadlines, utfordringer og forandringer. Alt dette er forhold som vi i perioder kan oppleve som stressende, fordi de

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Hvordan styre overbevisninger

Hvordan styre overbevisninger Star s Edge International Hvordan styre overbevisninger Det du observerer SOM, har innflytelse på hva du oppfatter som sant. Hva du opererer SOM påvirker hva du kan gjøre. Uoverensstemmelse mellom hva

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ]

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] 63 R Å D OM PSYKISK HELSE GOD Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] Forord Hva kan vi gjøre for å få mest mulig hverdagslykke? Om vi hygger oss med venner en sommerkveld, er på skitur i påskesol, eller

Detaljer

Varslingsplikt. Veiledning om hold av HUND

Varslingsplikt. Veiledning om hold av HUND Veiledning om hold av HUND Mattilsynet forvalter lov om dyrevelferd. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Våre veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Av Byron Katie med Stephen Mitchell

Av Byron Katie med Stephen Mitchell Et utdrag fra Elsk det som er Fire spørsmål som kan forandre livet ditt Av Byron Katie med Stephen Mitchell «Ingen andre enn deg selv kan gi deg frihet. Denne lille boken vil vise deg hvordan.» Byron Katie

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Hvordan du ammer ditt barn

Hvordan du ammer ditt barn Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden Hvordan du ammer ditt barn Noen råd den første tiden Revidert utgave Revidert for Helsedirektoratet av: Elisabet Helsing, Statens helsetilsyn; Eli Heiberg,

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt RIC 10 Oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette i og ta ut... 9 Betjening Av & på... 11 Styrkekontroll...

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Her skal jeg prøve å gi deg flere alternativer for hvordan du kan få kontroll over valpebitingen og hvordan du kan unngå at den tar overhånd.

Her skal jeg prøve å gi deg flere alternativer for hvordan du kan få kontroll over valpebitingen og hvordan du kan unngå at den tar overhånd. Valpebiting Tekst: Arne Aarrestad Valpebiting er like naturlig for valper som lek er for våre barn, men den kan skape problemer både for eier(e) og for valpen selv. Eier klarer ofte ikke å kontrollere

Detaljer