Vi bidrar til å realisere kulturprosjekter i hele fylket. Ta oss med fra begynnelsen fra ide til virkelighet!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi bidrar til å realisere kulturprosjekter i hele fylket. Ta oss med fra begynnelsen fra ide til virkelighet!"

Transkript

1

2 Vi bidrar til å realisere kulturprosjekter i hele fylket. Ta oss med fra begynnelsen fra ide til virkelighet!

3 Official Partners 3

4 LAG SUSHIEN SELV! Sushi er perfekt mat for hyggelige anledninger. Den spesielle kombinasjonen av salt soya, sterk wasabi og den milde, rene smaken av fisk har etter hvert blitt svært populær blant nordmenn. Sushi er i tillegg enkelt å tilberede langt enklere enn du tror! Se hvor enkelt det er å lage sushi på godfisk.no Eller last ned godfisk-appen til iphone eller Android.

5 5 Frozen Land, Moving Pictures TAKE 23 Årets festival har et sterkt nordisk tyngdepunkt. Den byr på et dypdykk i en subkultur, og et knippe filmer om et spesielt komplisert samfunn. Spenninga mellom det tradisjonelle og det moderne går som en pulserende rød tråd gjennom store deler av programmet. Forholdet mellom retorikk og ideologi kan også merkes tematisk. La deg bevege, engasjere, irritere og glede av TIFF 2013! Martha Otte Festival Director This year s festival has a strong Nordic heart. It is an invitation into a counterculture, and contains a selection of films about a deeply conflicted and complex society. Thematically you will notice the tension between tradition and modernity in the program as a whole. The relationship between rhetoric and ideology is also tangible. Engage, respond, rage, enjoy. Welcome to TIFF 2013!

6 Historie. Tradisjon. Kvalitet. Kultur. Livsglede. Energi.

7 7 En inkluderende festival A FESTIVAL FOR EVERYONE Tromsø internasjonale filmfestival er en sterk kulturnæringsaktør i Nord- Norge som publikumsfestival, viktig bransjearena og knutepunkt for kultur i nordområdene. Da har vi samtidig et ansvar for å spørre oss selv: Hvilke nye grupper bør vi inkludere, på festivalen og i samfunnet? Kultur kan bidra til å skape et mer inkluderende og tolerant samfunn, men da må det satses bevisst. Gunnar Wilhelmsen Chair of the board, Tromsø International Film Festival Derfor ønsker tiff å satse på formidling av kvalitetsfilm til barn og unge. Fra før lager barnehager i byen egne filmvisninger i festivaluka, og vårt eget filmtilbud til barn og unge på snøkinoen har blitt godt mottatt av skoler, barnehager, foreldre og ikke minst barna selv. Nå følger vi opp suksessen med en egen barnefilmfestival i månedsskiftet mai/juni. verdens beste tromsø barnefilmfestival skal samarbeide med barnehager, skoler, Kirkens Bymisjon, innvandrermiljøer og andre, for at barn fra mange ulike miljøer skal kunne delta. tiff har lang tradisjon for å samarbeide med organisasjoner som inkluderer innvandrere og grupper som lett havner «utenfor», som Kafé X, Røde Kors kvinnegruppe Cora Sandel, Kirkens bymisjon og Fontenehuset. Vi samarbeider med Den kulturelle skolesekken og Voksenopplæringa i Tromsø Kommune. tiff jobber også aktivt for å rekruttere nye internasjonale studenter i Tromsø til å bli frivillige en god måte å bli kjent med Tromsø og Norge på. Vi driver Verdensteatret Kino, med 40 frivillige som jobber året rundt. Og som Inkluderende Arbeidslivs-bedrift vil vi tilby praksisplass til noen som står utenfor arbeidslivet. Som festival prøver vi å bidra, men vi kan fortsatt gjøre mer. Vi oppfordrer alle som ønsker å delta på tiff til å ta kontakt med oss, og vi oppfordrer våre samarbeidspartnere til å hjelpe oss med å senke terskelen til samfunnslivet slik at ingen trenger å stå utenfor. Jeg ønsker alle en god og inkluderende festival! Tromsø International Film Festival is a major audience festival, an arena for film industry professionals, and a cultural hub for the High North. Any cultural institution with such a strong position should ask itself: How can we include more people in our festival, and in society as a whole? As a film festival, the least we can do is to offer more high-quality films to our youngest audiences. This summer, in late May/early June, tiff will launch its own film festival for children verdens beste («Best in the world»). In cooperation with schools, kindergartens, and various organizations, we will invite children from all walks of life and with different cultural backgrounds to take part in the festival. tiff has a long-standing tradition of cooperation with local organizations, such as Kafé X, Fontenehuset, the Red Cross women s group Cora Sandel, and the Church City Mission. Other partners include The Cultural Rucksack programme in Troms county, and the Adult Education Center in Tromsø. We invite international students to become volunteers at the festival. tiff is also a partner in the national IA agreement for a more inclusive working life, and our cinema Verdensteatret Kino has a staff of forty volunteers. These are all modest contributions to a more inclusive festival. We should always try our best to strengthen our efforts, and we encourage our partners, suppliers and contributors to do the same. I wish you all the best for this year s festival!

8 8 Partners FOUNDER MEDIA PARTNERS PARTNERS WEB DEVELOPMENT TIFF.NO

9 9 Eit mangfald av røyster A DIVERSITY OF VOICES Kjære festivalvener. I år kan vi i Noreg feira at det er hundre år sidan kvinner fekk full røysterett. Jubileet kjem til å bli feira med markeringar over heile landet. Det minner oss om kor viktig det er at alle grupper og individ i dag har rett til å la si røyst bli høyrt. Her gir Tromsø internasjonale filmfestival eit verdifullt bidrag. Ved å bringa kvalitetsfilm frå heile verda til Tromsø, er festivalen formidlar av eit mangfald av røyster. Hadia Tajik Minister of Culture Programmet for tiff i år syner dette: Det byr på perspektiv frå Israel, eit djupdykk i skateboardkulturen og impulsar frå russisk film. Festivalen er også den fremste eksponenten her i landet for film frå nordområda og ein arena der lokale filmskaparar kan visa seg fram. Eg er og glad for å kunne trekkja fram at opningsfilmen før snøen faller er norsk med eit utprega internasjonalt perspektiv. Tromsø internasjonale filmfestival er den største her i landet målt i oppslutning, og er kjend for sitt trufaste og entusiastiske publikum. Samstundes er den noko meir enn ein publikumsmagnet: Den er òg eit viktig fagleg forum for filmbransjen og ein lyttestasjon der Kulturdepartementet kan henta innspel til utforming av norsk filmpolitikk. Eg ynskjer alle norske og internasjonale gjestar, stab, friviljuge og ikkje minst publikum lukke til med festivalen. Eg ser fram til å dela store og små filmopplevingar med dykk! Dear festival friends. This year Norway celebrates the 100th anniversary of women s right to vote. This joyful occasion should also serve as a reminder of how important it is for all groups and individuals in a society to have a right to be heard. In this regard, Tromsø International Film Festival is an important contributor. By bringing quality films from across the world to Tromsø, tiff gives room for a diversity of voices. This year s edition of tiff is no exception: The 2013 program offers inside perspectives from Israel, a wide variety of films on skateboard culture, and impulses from Russian film. The festival is an important showcase for films from the Arctic, as well as for local filmmakers. I m also happy that this year s opening film is a Norwegian production, with a distinct international perspective. Tromsø International Film Festival is known for its enthusiastic audience, and it is the largest film festival in Norway in audience attendance. However, tiff is more than an audience festival: It is also an vital arena for film industry and professionals. For the Ministry of Culture and its staff, the festival is an important source of input as we set out to further develop Norwegian film policy. I wish all guests, staff, volunteers and the audience the very best for this year s festival, and I look forward to sharing new film experiences with you!

10 10 Kvalitetsfilm til alle High-quality films to everybody! Nok en gang kan Tromsø internasjonale filmfestival vise smal kvalitetsfilm til et bredt publikum. Festivalens kjennetegn er et bredt utvalg av kvalitetsfilmer fra hele verden. Fremover er det ikke bare de voksne som får nyte godt av Tromsø internasjonale filmfestivals kompetanse på film. I 2013 vil tiff satse på filmformidling til barn og unge. På festivalens snøkino kommer barn til å toge inn på Stortorget for å se internasjonale kortfilmer. Men høydepunktet blir den nye barnefilmfestivalen tiff arrangerer i mai Det er viktig for å bygge filminteressen og gi barn gode opplevelser av høy kunstnerisk kvalitet. Satsingen på filmformidling til barn og unge gjør tiff til en enda viktigere aktør. Pia Svensgaard Chair of Troms County Tromsø Internasjonale Filmfestival har de siste fire årene bygget opp et aktivt samarbeid med russiske kulturaktører innen filmfeltet. Festivalen er det viktigste møtestedet for filmmiljøet i nordområdene, fordi den er arena, bygger nettverk og driver kompetanse- og bransjeutvikling. Men viktigst av alt: tiff viser god kvalitetsfilm. tiff dekker dermed kravene i stortingsmeldinga om knutepunkt. For Troms fylkeskommune er det selvsagt at Tromsø Internasjonale Filmfestival nå får en knutepunktstatus. Jeg ønsker publikum, frivillige og arrangører en god festival! Yet again, Tromsø International Film Festival (TIFF) is showing high-quality films to a large audience. Ineed, the festival is known for selecting just such films from all over the world. Soon it won t just be adults who reap the benefits of Tromsø International Film Festival s proficiency in the field of film. In 2013 tiff is focusing on children and youth. Young people will gather at the snow-screen in the middle of downtown Tromsø and have the opportunity to see a program of international short films. The highlight, however, will be a new children s film festival arranged by tiff in May By giving young people high-quality film experiences at an early age, tiff will help them establish an interest in film. This focus on children contributes to making TIFF an even more important cultural arena. Over the course of the past few years, Tromsø International Film Festival has collaborated extensively with the Russian film industry. tiff is the most important meeting place for the Northern and Arctic film industry, an arena for networking and for inspiring development and growth. But most importantly, tiff shows high-quality films and therefore fulfills the requirements established in the government report on cultural hubs (knutepunkt). For Troms County it goes without saying that Tromsø International Film Festival should have an official status as a cultural hub. I wish the audience, volunteers, and staff a great festival!

11 11 Innhold CONTENTS 5 Welcome Awards 13 The Aurora Prize 15 FIPRESCI The International Critic s Award 16 FICC the Don Quixote Prize 17 The Norwegian Peace Film Award 18 The Tromsø Palm 19 Tromsø Audience Award Opening / Closing 21 Åpningsfilm FØR SNØEN FALLER / Opening Film BEFORE SNOWFALL 23 Avslutningsfilm THE SESSIONS / Closing Film THE SESSIONS Programs 25 Konkurranseprogram / Competition Program 39 Horisonter / Horizons 67 Horisont øst / Horizon East 75 Fokus: Skate / Focus: Skate 83 Signaler: Israel / Signals: Israel 91 Retrospektiv: Jan Troell / Retrospective: Jan Troell 101 Retrospektiv: Peter von Bagh / Retrospective: Peter von Bagh 109 Kritikeruka / Critic's Choice 115 Overdrive 123 Film fra Nord / Films from the North 145 Spesialvisninger / Special Screenings Utenfor lerretet / Off Screen Indeks / Index 159 Seminarer og arrangementer / Seminars and Events 172 Indeks festivaltitler / Index Festival Titles 176 Indeks regissører / Index Directors 179 Rettigheter og kopikilder / International Sales and Print Sources Acknowledgements 181 Stab og bidragsytere / Staff and Contributors Tromsø International Film Festival P.O. Box 285 N-9253 Tromsø NORWAY Street address: Verdensteatret Storgt. 93 b 9008 Tromsø Tel Fax: Web:

12 VI SNUR NORGE PÅ HODE Nå har Nord-Norge fått så mye tyngde at alt er Nord-Norges store naturressurser snudd opp-ned: har gjort oss Nøkkelrollen til i klima- og arktisk et kraftsenter i norsk forskning forskning, og kompetansebygging. olje- og gassfunn gjør oss til et tyngdepunkt for nærheten til voksende markeder og nye fremtidens kompetanse. Velger du Universitetet i Tromsø, er du i sentrum. Studerer du her, er du i den mest sentrale delen av dagens Norge. Og vi kan love deg kort vei til alt du måtte ønske deg i livet! Kortere vei til fremtiden Kortere vei til fremtiden

13 13 The Aurora Prize An exclusive selection of the best and most exciting films from the international arena are nominated to compete for the Aurora Prize at Tromsø International Film Festival. The films must have their Norwegian premiere at TIFF to be eligible. The intention of the award is to broaden the appreciation of artistically challenging films. THE AURORA JURY TIFF 2012 Gunilla Bresky Ilona Jurkonyte Endre Lund Eriksen Filmmaker, Luleå, Sweden Festival Director, Kaunas IFF, Lithuania Author, scriptwriter, Tromsø, Norway Previous Winners 2002 OG MORA DI OGSÅ / AND YOUR MOTHER TOO Alfonso Cuarón, Mexico, Arthaus 2003 ENGELEN PÅ HØYRE SKULDER / ANGEL ON THE RIGHT Jamshed Usmonov, Tajikistan, Arthaus 2004 TIDEN ETTER OTAR / SINCE OTAR LEFT Julie Bertuccelli, France, Arthaus 2005 SKILPADDER KAN FLY / TURTLES CAN FLY Bahman Ghobadi, Iran, Arthaus 2006 TAPAS José Corbacho & Juan Cruz, Spain, Tour de Force 2007 BUENOS AIRES, 1977 / CHRONICLE OF AN ESCAPE Adrián Caetano, Argentina, Tour de Force 2008 VANNLILJER / WATER LILIES Céline Sciamma, France, Fidalgo 2009 REVANSJE / REVANCHE Götz Spielmann, Austria, Arthaus 2010 THE DOOR Anno Saul, Germany 2011 POESI / POETRY Chang-dong Lee, South Korea, Arthaus 2012 ELENA Andrey Zvyagintsev, Russia, TIFF

14

15 15 FIPRESCI THE INTERNATIONAL CRITIC S AWARD Founded in 1930, fipresci (Federation Internationale de la Presse Cinematographique) is the international umbrella organization for professional film critics and film journalists. fipresci works to promote film culture and to safeguard professional interests, and its members also participate in juries at film festivals. Presently, there are fipresci juries at almost 70 international festivals, including Tromsø International Film Festival. «The International Critic s Award» given by these juries are often regarded as equally important as official jury prizes, and they aim «to promote film art and to encourage new and young cinema». The Fipresci Jury TIFF 2012: Dominik Kamalzadeh Maria Ulfsak-Sheripova Jan Landro Der Standard, Austria Eesti Ekspress, Estonia Bergens Tidende, Norway Previous winners: 2005 EN MIDTVINTERNATTS DRØM / MIDWINTER NIGHT S DREAM Goran Paskaljevic, Serbia and Montenegro 2006 OLJEBERGET / THE RICH COUNTRY Aslaug Holm, Norway 2007 STILL LIFE Zhang Ke Jia, China 2008 THE SECRET OF THE GRAIN Abdellatif Kechiche, France 2009 REVANSJE / REVANCHE Götz Spielmann, Austria TO 11 Pelin Esmer, Turkey 2011 HOW I ENDED THIS SUMMER Aleksey Popogrebsky, Russia 2012 ELENA Andrey Zvyagintsev, Russia

16 16 FICC THE DON QUIXOTE PRIZE Founded at the Cannes Film Festival in 1847, ficc/iffs is an international umbrella organization for film societies and non-profit cinemas. Its honorary president is the Italian film director Gianni Amelio, and one of its aims is to promote outstanding films for a broader audience. As a part of its work, ficc awards the Don Quixote Prize at selected film festivals, such as Berlin, Cottbus, Karlovy Vary and Locarno. Tromsø International Film Festival had the honor of hosting ficc for the first time in The FICC jury tiff 2013 Odd-Arild Knutsen Tea Gabidzashvili Santosh Pathare Tromsø Film Society, Tromsø, Norway Cinemablub-kutaisi, Kutaisi, Georgia Prabhat Chitra Mandal, Mumbai, India PREVIOUS WINERS: 2002 SØSTRE / SISTERS Sergej Bodrov Jr., Russia 2003 ENGELEN PÅ DEN HØYRE SKULDEREN / ANGEL ON THE RIGHT Jamshed Usmonov, Tajikistan 2004 VODKA LEMON Hiner Saleem, Armenia 2005 BLIKKET / THE GAZE Nour Eddine Lakhmari, Morocco 2006 RYNA Ruxandra Zenide, Romania 2007 LONGING Valeska Grisebach, Germany 2008 KAUTOKEINO-OPPRØRET / THE KAUTOKEINO REBELLION Nils Gaup, Norway 2009 IT S NOT ME, I SWEAR! Philippe Falardeau, Canada 2010 WHISPER WITH THE WIND Shahram Alidi, Iraq 2011 INCENDIES Denis Villeneuve, Canada 2012 STOPPED ON TRACK Andreas Dresen, Germany

17 17 The Norwegian Peace Film Award The Norwegian Peace Film Award (NoPFA) is given to a film that spotlights direct, structural or cultural violence, and in a creative way contributes to a deeper understanding of conflicts and violence. The award is presented at tiff on a yearly basis by the NoPFA-foundation in collaboration with the Centre for Peace Studies (cps), Tromsø International Film Festival, and the Department of Culture and Literature (ikl). THE NOMINEES ARE: THE ATTACK COMRADE KIM GOES FLYING FILMISTAAN FØR SNØEN FALLER HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS SKATEISTAN TOMORROW WADJDA WAR WITCH ZAYTOUN Belgium / Egypt/ France / Lebanon / Qatar North Korea India Norway USA Germany / USA Russia Germany / Saudi Arabia Canada UK / Israel / France THE NORWEGIAN PEACE FILM AWARD JURY TIFF 2012 Rikke Schubart Zoia V. Ravna Christian Beyer Associate Professor, Univ. of Southern Denmark, Odense, Denmark Film Producer, Tromsø, Norway Student MPCT, Tromsø, Norway Previous winners: 2005 THE BEAUTIFUL CITY Asghar Farhadi, Iran 2006 SHOOTING DOGS Michael Caton-Jones, UK 2007 THE CATS OF MIRIKITANI Linda Hattendorf, USA 2008 LITTLE MOTH Tao Peng, China 2009 VALS MED BASHIR / WALTZ WITH BASHIR Ari Folman, Israel 2010 THE OTHER BANK George Ovashvili, Georgia 2011 HANDS UP Romain Goupil, France 2012 PLAY Ruben Östlund, Sweden

18 18 The Tromsø Palm FILMS FROM THE NORTH The Tromsø Palm is awarded to the best film in the sidebar Films from the North, where shorts and documentaries from the Barents Region and other Arctic areas are presented. The awarded director will receive 5000 euros offered by the four resource centers for film in the Arctic region: POEM Foundation Oulu Filmpool Nord Luleå Film i Västerbotten Umeå Nordnorsk Filmsenter Finland Sweden Sweden Honningsvåg, Norway THE TROMSØ PALM JURY 2013 Otto Suuronen Mikhail Zheleznikov Jutta Krog The Finnish Film Foundation, Helsinki, Finland Filmmaker and curator, Russia Editor WDR Dokumentarfilm, Cologne, Germany Previous Winners 2005 FRAGILE Jens Jonsson, Sweden 2006 CREDO Stein Elvestad, Norway 2007 PRIRECHNY THE TOWN THAT NO LONGER EXISTS (shared award) Tone Grøttjord, Norway 2007 TOMMY (shared award) Ole Giæver, Norway 2008 SUMMERCHILD Iris Olsson, Finland 2009 VARDE / CAIRN Hanne Larsen, Norway 2010 Å PUSTE UT MUSIKK / BREATHING MUSIC Trond Eliassen, Norway 2011 HOW TO PICK BERRIES Elina Talvensaari, Finland 2012 FLIMMER Line Klungseth Johansen, Norway

19 19 Tromsø Audience Award POWERED BY TROMS KRAFT Vote for your favorite win an Ipad! Tromsø International Film Festival gives you moments to remember, films that move you. Powered by Troms Kraft you can make a difference and let your voice be heard. On the back cover of the festival program you will find a ballot. Use this to vote for your favorite film. Around the festival there are several ballot boxes where your vote can be safely handed in. The Tromsø Audience Award is presented at the festival s closing ceremony. Previous Winners 1996 AKKUMULATOR / ACCUMULATOR Jan Sverák, Czech Republic 1997 PALOOKAVILLE Alan Taylor, USA 1998 GADJO DILO - DEN GALE FREMMEDE / THE CRAZY STRANGER Tony Gatlif, France 1999 NÅR LYSET KOMMER / WHEN THE LIGHT COMES Stijn Coninx, Netherlands 2000 EN PORNOGRAFISK AFFÆRE / AN AFFAIR OF LOVE Frédéric Fonteyne, France 2001 BRYLLUPET / THE WEDDING Pavel Lungin, Russia 2002 KRIGEREN OG KEISERINNEN / THE PRINCESS & THE WARRIOR Tom Tykwer, Germany 2003 HAVET / THE SEA Baltasar Kormákur, Iceland 2004 TILBAKE / THE RETURN Andrej Zvjagintsev, Russia 2005 SÅ SOM I HIMMELEN / AS IT IS IN HEAVEN Kay Pollak, Sweden 2006 INNOCENT VOICES Luis Mandoki, Mexico 2007 USA MOT AL-ARIAN / USA VS AL-ARIAN Line Halvorsen, Norway 2008 THE ORCHESTRA OF PIAZZA VITTORIO Agostino Ferrente, Italy 2009 JERNANGER / THE STORM IN MY HEART Pål Jackman, Norway 2010 ET ØYEBLIKK FRIHET / FOR A MOMENT, FREEDOM Arash T. Riahi, Turkey 2011 BLACK SWAN Darren Aronofsky, USA 2012 PLAY Ruben Östlund, Sweden

20 Photo by Simen Justdal

21 ÅPNINGSFILM Opening film 21 FØR SNØEN FALLER BEFORE SNOWFALL Norway 2012 Director: Hisham Zaman Screenplay: Kjell Ola Dahl, Hisham Zaman CINEMATOGRAPHY: Marius Matzow Gullbrandsen Cast: Nazmi Kirik Taher, Abdullah Taher Bahar, Ozen Suzan Ilir Billey, Dimirtas Hassan Demirca, Naseradeen Mohammed, Kaheleel Birol Unel RUNNING TIME: 1h 45m PRODUCER: Finn Gjerdrum, Svein B. Kvae SOURCE: Scanbox før snøen faller begynner i irakisk Kurdistan da 18 år gamle Nermin flykter fra sitt eget bryllup. Siyar er hennes lillebror, men som eldste mann er han også familiens overhode. Siyar får ansvaret for å finne Nermin og gjenopprette familiens gode rykte. Jakten på søsteren blir en farlig oppdagelsesreise fra øst til vest, for en gutt som aldri har vært utenfor landsbyen. I Istanbul møter Siyar den unge jenta Evin. De bestemmer seg for å reise sammen. Deres reise gjennom Europa til Norge får Siyar til å innse at jakten på søsteren også er en mulighet til å finne verdighet og kjærlighet. Handlingen utspiller seg i flere land, og foregår på kurdisk, engelsk, tysk, gresk og tyrkisk. Hisham Zamans første spillefilm er et medrivende drama som tar pulsen på det nye Europa, og viser at medmenneskelighet, humanisme og kjærlighet er allmenngyldige verdier. Siyars forferdelige dilemma angår oss alle. before snowfall starts with a dramatic escape: Eighteen year-old Nermin runs away from her wedding in a village in Iraqi Kurdistan. Being the elder of the family, her younger brother Siyar becomes responsible for finding her and restoring the family reputation. The mission proves a dangerous one for the inexperienced Siyar. First stop is Istanbul, where he meets Elvin, a young girl who becomes his travel companion. On the way from east to west, through Europe and all the way to Norway, Siyar comes to realize his own need for respect, and for love. Hisham Zaman s first feature film plays out in a range of countries, the dialogue alternating between Kurdish, English, German, Turkish and Greek. This captivating drama shows the universality of values such as compassion, understanding and love and of Siyar s terrible dilemma. REGISSØREN Hisham Zaman (f. 1975) er utdannet regissør fra Den norske filmskolen. Han gjorde tidenes gjennombrudd på Kortfilmfestivalen i Grimstad i 2005 der hans film BAWKE vant fem priser, inkludert Gullstolen og europeiske Prix UIP. Filmen fikk også Amanda for beste norske kortfilm i Hans novellefilm VINTERLAND åpnet TIFF i THE DIRECTOR Hisham Zaman (b. 1975) is a graduate from The Norwegian Film School at Lillehammer. Arguably his breakthrough film, BAWKE (2005) became a hit on the international festival circuit, and has received more than 20 national and international awards. His medium-length comedy drama WINTERLAND was the opening film at TIFF FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2001 INNBRUDDSTYVEN / THE BURGLAR (SHORT) 2003 BROEN / THE BRIDGE (SHORT) 2004 TAKET / THE ROOF (SHORT) 2005 BAWKE (SHORT) (TIFF 2006) 2006 VINTERLAND / WINTERLAND 2009 DE ANDRE / THE OTHER ONES ( SHORT)

22 NEW EXPERIENCE MEETINGS MØTER DESIGNET MED ROM FOR Å TENKE, RASK OG GRATIS WIFI OG ERNÆRINGSRIK BRAIN FOOD. ALLE INGREDIENSER FOR ET VELLYKKET MØTE. HOTELS DESIGNED TO SAY YES! radissonblu.no/hotell-tromso RADISSON BLU HOTEL, FRANKFURT

23 AVSLUTNINGSFILM Closing film 23 THE SESSIONS USA 2012 Director: Ben Lewin Screenplay: Ben Lewin CINEMATOGRAPHY: Geoffrey Simson Cast: John Hawkes, Helen Hunt, William H. Macy, Moon Bloodgood, Annika Marks, Adam Arkin RUNNING TIME: 1h 35m PRODUCER: Judi Levine, Ben Lewin, Stephen Nemeth SOURCE: Fox Searchlights Mark O Brien er 38 år og har aldri ligget med en dame, eller med noen, for den saks skyld. Det er ikke lysten det står på. At han ligger i respirator mesteparten av døgnet, legger noen begrensninger på livsutfoldelsen. Marks verden er likevel stor han har studert litteratur, han skriver dikt og jobber som journalist. Men etter hvert står én ting i hodet på ham: Han vil ha samleie før han dør. Etter å ha avklart det teologiske med sin frilynte (katolske) prest, tar Mark kontakt med en profesjonell sex-terapeut. Timene deres («the sessions») viser seg å bli skjellsettende for begge. the sessions balanserer det spesielle i Marks situasjon (hans fysiske handikapp) mot et universelt tema: Hva er egentlig forholdet mellom sex og intimitet? Dette er en voksen film om sex: en livsbejaende, inkluderende, underholdende og for så vidt også ganske eksplisitt! filmopplevelse. Mark O Brien is 38 years old and has never slept with a woman, or with anyone, actually. Not that he doesn t want to, but when you re in an iron lung most of the day, there are limits to what you can do. Although Mark has led an interesting life he has studied literature, writes poems, works as a journalist he is increasingly obsessed with the idea of getting laid for once in his life. After having settled the theological part of the matter with a very understanding (Catholic) priest, Mark hires a professional sex therapist. Their sessions prove life-changing for both parties. the sessions balances Mark s special case (his physical handicap) with a more universal question: What is the relationship between sex and intimacy? This is a grown-up-film about sex: a life-affirming, including entertaining and, to be honest, rather explicit! film experience. REGISSØREN Ben Lewin (f. 1946) er født i Polen, vokste opp i Australia og studerte film i England. Han har jobbet med film og fjernsyn i Australia, Storbritannia og i USA. Filmen THE SESSIONS er basert på en sann historie og har spesiell betydning for Lewin, som selv er handikappet etter han fikk polio som barn. THE DIRECTOR Ben Lewin (b. 1946) was born in Poland, grew up in Australia and studied film in England. He has worked with film and tv in Australia, United Kingdom and in the US. THE SESSIONS (based on a true story) has a very special meaning for him as he himself is disabled after contracting polio in childhood. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1975 WELCOME TO BRITAIN (DOC) 1985 THE DUNERA BOYS 1988 GEORGIA 1991 THE FAVOUR, THE WATCH, AND THE VERY BIG FISH 1994 LUCKY BREAK / PAPERBACK ROMANCE 2003 HOLLYWOOD GOLD (DOC)

24 1 3 TIFF Shuttle frakter deg gratis mellom festivalens visningssteder TIFF tilbyr gratis busstransport mellom festivalens visningssteder i samarbeid med Bussring AS. Holdeplasser: FOKUS kino / KulturHuset (Grønnegata) Hålogaland Teater Radisson Blu (TIFF Festivalhotell) 2 Tiff Shuttle går mellom sentrum og Hålogaland Teater ved visningsstart og visnings slutt på teateret. Se oppslag på holdeplasser for nærmere informasjon.

25 25 Konkurranseprogram COMPETITION PROGRAM Filmene i dette programmet er blant de beste og mest ettertraktede filmene internasjonalt, og i Tromsø konkurrerer de om Aurora-prisen. Alle filmene i dette programmet har norsk premiere under Tromsø internasjonale filmfestival. An exclusive selection of feature films from the international arena compete for the Aurora Prize. All films in this program have their Norwegian premiere at Tromsø International Film Festival FILMER I KONKURRANSEPROGRAMMET FILMS IN COMPETITION CAMILLE REWINDS FILMISTAAN IN THE FOG N THE HOUSE HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS LEVIATHAN LORE NÅDE ONCE UPON A TIME WAS I, VERONICA TABU THE WOODSMAN AND THE RAIN France India Belarus / Germany / Latvia / Netherlands / Russia France USA France / UK / USA Australia / Germany / UK Germany / Norway Brazil / France Portugal / Germany / Brazil / France Japan

26 26 KONKURRANSEPROGRAM Competition Program CAMILLE REWINDS CAMILLE REDOUBLE France 2012 Director: Noémie Lvovsky Screenplay: Noémie Lvovsky, Maud Ameline, Pierre-Olivier Mattei, Florence Seyvos CINEMATOGRAPHY: Jean-Marc Fabre Cast: Noémie Lvovsky, Samir Guesmi, Judith Chemla, India Hair RUNNING TIME: 1h 55m PRODUCER: Phillippe Carcassonne, Jean-Louis Livi SOURCE: Gaumont Camille sitter fast i et liv som ikke ble som det skulle. Hun er noen-og-førti, prøver fortsatt å bli skuespiller, har drukket tett siden moren døde for 25 år siden og er i ferd med å bli forlatt av sin mann til fordel for en yngre elskerinne. Så, etter en heftig nyttårsfeiring, våkner Camille opp i 1985, i sin egen 16 år gamle kropp. Nå har hun sjansen til å gjøre om på livet. Vil hun klare å redde moren og holde seg unna sin blivende ektemann Eric? Eller vil hun forelske seg nok en gang, selv om hun vet hvordan det ender? Med fransk sjarm og sterke skuespillerprestasjoner klarer camille rewinds å sette store spørsmål på spissen ikke minst om skjebnens rolle i våre liv. En bittersøt komedie med et soundtrack som kan få alle og enhver til å ønske at de var unge på 80-tallet. Life hasn t turned out as planned for Camille. In her forties, still trying to make it as an actress, and with a heavy drinking habit since her mother died, she is faced with her husband leaving her for a younger woman. After a wild New Year s Eve party, Camille wakes up in 1985, in her own 16 year old body, with a chance to change her future miserable life. Can she save her mother, and avoid her future husband Eric? Or will she fall in love with him despite knowing oh-so-well the outcome? With a soundtrack of American pop classics that takes you straight back to the glossy eighties, camille rewinds still feels decidedly different from its Hollywood relatives, thanks to its French charm and European feel. A bittersweet comedy about love, death and friendship, which pinpoints the role imagined or real destiny plays in our lives. REGISSØREN Noémie Lvovsky (f. 1964) er skuespiller, manusforfatter og regissør, utdannet ved den statlige franske filmskolen La Fémis. Hun har vunnet en rekke filmfestivalpriser, blant annet den såkalte SACD-prisen i regissørprogrammet under fjorårets Cannes-festival for CAMILLE REWINDS, som er hennes femte spillefilm. THE DIRECTOR Actress, screenwriter and director Noémie Lvovsky (b. 1964) graduated from the French state film school La Fémis, and has won several film festival prizes. CAMILLE REWINDS is her fifth feature film as a director, and was awarded the SACD prize at last year s Directors Fortnight sidebar in Cannes. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1987 UNE VISITE/ A VISIT (SHORT) 1990 EMBRASSE-MOI (SHORT) 1994 OUBLIE-MOI / FORGET ME 1999 LA VIE NE ME FAIT PAS PEUR / I M NOT AFRAID OF LIFE 2003 LES SENTIMENTS / FEELINGS 2007 FAUT QUE ÇA DANSE! / LET S DANCE

27 KONKURRANSEPROGRAM Competition Program 27 FILMISTAAN India 2012 Director: Nitin Kakkar Screenplay: Nitin Kakkar CINEMATOGRAPHY: Subhransu Das Cast: Sharib Hashimi, Inaamulhaq Exwaised, Kumud Mishra, Gopal Dutt RUNNING TIME: 1h 57m PRODUCER: Subhash Chaudry, Shaila Tanna SOURCE: Satellite Picture Private Ltd. Filmista(a)n er ikke en ny obskur republikk et sted i Asia men et desto mer passende navn på det fysiske og kulturelle landskapet filmens hovedperson befinner seg i. Sunny er indisk Bollywood-skuespiller, og assistent for et dokumentarfilmteam fra usa. Under filming i provinsen Rajasthan blir Sunny kidnappet av pakistanske terrorister, som tar ham for å være amerikaner, og han settes i fangenskap i en pakistansk landsby. Landsbyfolket viser seg å ha en soft spot for Bollywood-film, og vår helt tar i bruk hele sitt skuespillerrepertoar for å få dem til å hjelpe ham å rømme. filmistaan er en smart og drivende komedie om kulturell brobygging under betente politiske forholdet og trusselen om terror. Samtidig er den en kjærlighetserklæring til filmen, og Sharib Hishamis prestasjon i hovedrollen har fått anmeldere til å trekke paralleller til cinema paradiso og andre film-om-film-klassikere.. REGISSØREN Nitin Kakkar er fra Mumbai i India. Han har regissert en kortfilm og jobbet med tv-produksjon. FILM- ISTAAN er hans første helaftens spillefilm. THE DIRECTOR Nitin Kakkar from Mumbai made his first short film in 2004 before working for some time in television series. FILMISTAAN is his feature film debut. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2004 BLACK FREEDOM Sunny is struggling to make a living in the Bollywood industry. He takes a job as an assistant director (the operative word being assistant) for an American documentary filmmaking team, but during filming in the Indian Rajasthan province he is kidnapped by Pakistani terrorists and detained in a small village in Pakistan. The situation is delicate, but the villagers share Sonny s passion for Bollywood film, and little by little the hostage and the guardians come to understand each other. Eventually, Sunny lays a plan to escape with the help of the villagers. filmistaan is a smart comedy about cross-cultural if not intercultural! understanding under the grave threat of terror. Moreover, it is a declaration of love for cinema and film, with a stunning performance from Sharib Hashimi as the outgoing and persistent Sunny.

28 28 KONKURRANSEPROGRAM Competition Program IN THE FOG V TUMANE Belarus, Germany, Latvia, Netherlands, Russia 2012 Director: Sergey Loznitsa Screenplay: Sergey Loznitsa CINEMATOGRAPHY: Oleg Mutu Cast: Vladimir Svirskiy, Vladislav Abashin, Sergey Kolesov, Vlad Ivanov, Julia Peresov, Nadezhda Markina RUNNING TIME: 2h 8m PRODUCER: Heino Deckert SOURCE: The Match Factory Hva er rett og galt, og under hvilke forutsetninger? Det er det grunnleggende spørsmålet i in the fog, et moralsk drama lagt til et nazi-okkupert Hviterussland under andre verdenskrig. Mange hviterussere velger å samarbeide med nazistene, tidligere offiserer og politimenn gjør krigstjeneste for dem, mens andre velger å gjøre væpnet motstand. Jernbanearbeideren Susjenja havner mellom barken og veden da han blir arrestert sammen med en gruppe sabotører. Han trues med henging, slipper unna og havner dermed i unåde hos motstandsbevegelsen, som tror han er kollaboratør. Situasjonen blir svært dramatisk for Susjenja, som til slutt tvinges til å gjøre et moralsk valg ansikt til ansikt med sine overmenn. in the fog er insisterende i formen, med ofte dvelende foto og et asketisk lydbilde: Ingen musikk, ingen store eksplosjoner. Her er menneskelig tvil og valg viktigere enn kuler, krutt og historieskrivning. What is right and wrong, and under what circumstances? A question not always easily answered, especially during times war and despair. Sushenya is a railway worker in Nazi-occupied Belarus during World War II. While some inhabitants choose to collaborate with the Nazis, others join a desperate resistance, organizing sabotage and violent attacks on the occupants. When the innocent Sushenya finds himself arrested together with three suspected members of the resistance, he is caught between the two sides. He is then released, only to be taken prisoner by the resistance for being a collaborator. During the dramatic events that follow, Sushenya finds himself in a moral face-off. REGISSØREN Sergej Loznitsa (f. 1964) er en ukrainsk filmskaper med bakgrunn fra Hviterussland, nå bosatt i Tyskland. Han er utdannet ved den statlige russiske filmskolen VGIK i Moskva, og har vært knyttet til dokumentarfilminstituttet i St. Petersburg. THE DIRECTOR Filmmaker Sergei Loznitsa (b. 1964) was born in Belarus (former USSR), but grew up in Kiev in Ukraine, and currently lives in Germany. He graduated from the Russian state film school VGIK in 1997, and has been making documentary films since FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2001 SETTLEMENT 2002 POSELENIE / SETTLEMENT 2002 PORTRET / PORTRAIT (SHORT, DOC) 2005 BLOKADA / BLOCKADE (DOC) 2006 ARTEL (SHORT, DOC) 2010 SHASTYE MOE / MY JOY Playing down the dirt and glory of the battlefield, this slow-paced and captivating drama puts human doubt and moral choices to the forefront.

29 KONKURRANSEPROGRAM Competition Program 29 IN THE HOUSE DANS LA MAISON France 2012 Director: Francois Ozon Screenplay: François Ozon CINEMATOGRAPHY: Jérôme Alméras Cast: Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas, Emmanuelle Seigner, Denis Ménochet RUNNING TIME: 1h 45m PRODUCER: Eric Altmeyer, Nicolas Altmeyer, Claudie Ossard SOURCE: Wild Bunch Lærer/elev, virkelighet/fiksjon, kjedsomhet/inspirasjon, isolasjon/tilhørighet, uskyld/seksualitet en rekke motstykker spilles opp mot hverandre i François Ozons intrikate komedie in the house. 16-årige Claude blir venner med middelklassegutten Rapha og tas inn i varmen hos hans familie. Han skildrer vennskapet i fransk-stilene sine, og historien drives framover av Claudes litterære utforskning og læreren Garmains veiledning. Besnæret av Claudes talent oppildner Garmain ham til å gå stadig lenger i å bruke Raphas familie i sine tekster. Men etter hvert blir det problematisk å forsvare elevens ublu research og inntrengen i Raphas hjem. Tross alvorlige hovedtemaer som manipulasjon, voyeurisme og klassespørsmål er in the house først og fremst preget av intelligent og velturnert filmlek. Regissør Ozon skaper lag på lag i historien og selvfølgelig karakterer som med et komisk skjær viser at lærergjerningen kan være ganske utfordrende spesielt når elevens kreativitet overgår lærerens villeste fantasier. Many opposites are played out in François Ozon s latest thriller in the house: teacher/student, reality/fiction, inspiration/fatigue, isolation/fellowship, prudence/sexuality. 16 year-old Claude makes friends with his class mate Rapha, and through his school writings he portrays the friendship and growing acceptance into Rapha s family and middle class home. His teacher Garmain is impressed by Claude s literary talent, and spurs him to go ever further in using Rapha s family as inspiration. As Claude s research and intervention into Rapha s home gets more and more daring, Garmain finds it difficult to justify his tutoring. REGISSØREN François Ozon (f. 1967) studerte regi ved den berømte franske filmskolen La Femis. Han er kjent for et norsk kinopublikum med filmer som SWIM- MING POOL og SITCOM, og har mottatt en rekke priser sist hovedprisen og juryprisen for beste manus for IN THE HOUSE ved filmfestivalen i San Sebastian. THE DIRECTOR François Ozon (b. 1967) studied directing at the renowned French film school La Femis. Several of his films have screened in Norwegian cinemas, and Ozon has won a number of awards most recently, IN THE HOUSE won the Golden Shell and a screenplay award at the 2012 San Sebastian International Film Festival. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1998 SITCOM 2000 SOUS LE SABLE / UNDER THE SAND 2003 SWIMMING POOL 2007 ANGEL 2009 LE REFUGE / HIDEAWAY 2010 FRUSTRERT FRANSK FRUE / POTICHE Despite its serious themes manipulation, voyeurism, class issues there is much humor to in the house. François Ozon gives his main characters a comic streak (especially through their ranting on about Life and Art) and shows us what might happen if a pupil s creativity goes even beyond the teacher s wildest imagination.

30 30 KONKURRANSEPROGRAM Competition Program HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS USA 2012 Director: Matthew Cooke Screenplay: Matthew Cooke, Grant Jolly Cinematography: Matthew Cooke Running time: 1h 36m Producers: Bert Marcus, Adrian Grenier Source: Lightning Entertainment I ti gjør-det-selv-trinn viser how to make money selling drugs hvordan en vanlig dopdealer enkelt kan bygge sitt eget kartell. Den er basert på innsidehistorier om narkotika-verdenen fra folk som vet hvordan den funker, fra småfisker til de store haiene, inkludert den beryktede dopkongen «Freeway» Rick Riss, kjendiser som 50 Cent, Woody Harrelson, Eminem og Susan Sarandon. Alt fra advokater, etterforskere og the wire-produsent David Simon til høytstående embetsfolk i anti-narkotika-byråkratiet i USA har gitt filmskaper Matthew Cooke full tilgang til informasjon. Vi snakker altså om førstehåndskjennskap til materien. Filmen gir et provoserende innblikk i en verdensomspennende industri, og et radikalt nytt perspektiv på narkoproblemet. For det kan jo hende at den rådende narkotikapolitikken virker mot sin hensikt, og får folk til å begynne å deale dop i stedet for å slutte? Dette er en hardtslående dokumentar du ikke bør gå glipp av. Yes, it is a DIY-guide. In ten easy steps, how to make money selling drugs shows how a street dealer can rise to cartel lord with relative ease. This is the drug industry explained by those who have lived it: from small time dealers to heavy hitters within production and distribution, including infamous drug kingpin «Freeway» Rick Ross; show business celebrities like 50 Cent, Woody Harrelson, Eminem and Susan Sarandon; lawyers, law enforcement officials, the wire writer/producer David Simon. Finally, top-ranking government officials, from the Director of National Drug Control Policy to the Drug Enforcement Agency, have given the filmmakers full access. This film is packed with first-hand knowledge. REGISSØREN Matthew Cooke (f. 1973) har gjort det meste selv på HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS: skrevet, regissert, filmet, klippet, kommentert og laget spesialeffekter. Cooke har tidligere produsert og klippet den Oscar-nominerte DELIVER US FROM EVIL og jobbet med tv-serier og dokumentarer. THE DIRECTOR Matthew Cooke (b. 1973) is the writer-director of HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS for which Cooke was also the narrator, editor, cinematographer and visual effects artist. Cooke was the producer and editor of the Oscar nominated documentary DELIVER US FROM EVIL and worked on tv-series and documentaries. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2012 HOW TO MAKE MONEY SELLING DRUGS The film offers a provocative glimpse into a $400 billion dollar global industry, bringing a radical perspective to the table. Could it be that public policy and government drug enforcement actually entice Americans into dealing drugs rather than deter them? Intelligently argued and subversively well-packaged, not to be missed!

31 3834FILMER Helt nye filmer, store filmer, små filmer, franske filmer, dokumentarfilmer, skrekkfilmer, indiefilmer, indianerfilmer, filmer om kjærlighet, filmer om romvesen, filmer om filmskapere, filmer om fremtiden, filmer om fortiden og alle andre slags filmer. Besøk comoyo.no for filmer og serier. Slik du vil ha det.

32 32 KONKURRANSEPROGRAM Competition Program LEVIATHAN France, UK, USA 2012 Director: Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel Screenplay: Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel CINEMATOGRAPHY: Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel RUNNING TIME: 1h 27m PRODUCER: Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel SOURCE: The Cinema Guild Dokumentarfilmen leviathan henter navnet sitt fra Bibelens sjømonster og fra Moby Dick, og utspiller seg i Nord-Atlanteren, i samme farvann som Herman Melvilles roman. Den følger en fiskebåt og dens mannskap, men har verken dialog eller faste karakterer. Regissørene fanger i stedet båtens ferd med mini-kameraer plassert overalt ombord, og også under vann. Gjennom lyd og bilder kommer vi ekstremt tett på begivenhetene: sløyd fisk i dødsdans over dekk, glupske måker, brølet fra havet, drønnet fra motorene, frenetisk arbeidende hender, utslitte fiskere som sovner foran tv-en. Klipping og uvante kameravinkler gjør at vi ofte mister begrep om hav og himmel. Vi blir prisgitt naturkreftene, og må feste lit til våre sanseinntrykk. Filmen er like mye en betraktning om dyrs og menneskers eksistensvilkår som den er kritisk naturdokumentar og hyllest til et av verdens hardeste yrker. En utfordrende filmopplevelse, fascinerende som Melvilles store, hvite hval, og slående i sin detaljrikdom. This documentary takes place in the waters of Moby-Dick, its title referring to the great sea monster of the Bible, as well as to Herman Melville s novel. It follows a fishing vessel and its crew, but without spoken dialogue our regular characters. Instead, it presents a stream of sound and images, via numerous mini-cameras placed onto the boat and crew (and under the sea). Discarded fish waltzing across a floor, greedy diving seagulls, the roaring sea, the drone of the engine, gloved hands working frenetically, exhausted crew asleep in front of the TV we are virtually sucked into the film. The perspective is often twisted, due to creative editing and camera angles. REGISSØREN Lucien Castaing-Taylor og Véréna Paravel er forskere, filmskapere og kunstnere. Begge jobber ved laboratoriet for sensorisk etnografi ved Harvard University. LEVIATHAN er deres første film sammen. Tidligere arbeider er vist ved filmfestivaler og i gallerier, og inngår i faste samlinger både ved Museum of Modern Art i New York og British Museum i London. THE DIRECTOR Lucien Castaing-Taylor and Véréna Paravel are scientists, filmmakers and artists. Both work at the Harvard University Sensory Ethnography Lab. Their previous works have been screened at film festivals and art galleries, and are included in permanent collections of MoMa and The British Museum. LEVIATHAN is their first film together. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 2012 LEVIATHAN leviathan is abstract audio-visual art, a meditation on the nature of existence, an enquiry into modern fishing industry and a tribute to its participants. Challenging and visually arresting, and a fascinating parallel to Melville s great white whale.

33 KONKURRANSEPROGRAM Competition Program 33 LORE Australia, Germany, UK 2012 Director: Cate Shortland Screenplay: Cate Shortland, Robin Mukherjee CINEMATOGRAPHY: Adam Arkapaw Cast: Saskia Rosendahl, Nele Trebs, André Frid, Mika Seidel, Kai Malina, Ursina Lardi RUNNING TIME: 1h 49m PRODUCER: Benny Drechsel, Karsten Stöter, Liz Watts, Paul Welsh SOURCE: Memento Films lore begynner der der untergang slutter: Hitler er død, krigen er over, Tyskland invaderes og kastes ut i materiell nød. For mange tyskere er overgangen fra gamle til nye sannheter kanskje det vanskeligste av alt. Fjorten år gamle Lore er eldste datter i en offisersfamilie, og opplært til å bli en god nazist. Når foreldrene innser at slaget er tapt og overgir seg til de allierte, får hun ansvar for å lede søskenflokken på fem fra Bavaria i sør til tryggheten på mormorens gård i Hamburg i nord. «Ikke glem hvem du er», sier moren til Lore. Men Lore oppdager gradvis hva det er foreldrene har vært med på, og at hun bare er en flyktning som alle andre. Cate Shortland har skapt en sanselig film, skutt i sterke farger og full av illevarslende og vakre scener. lore er en fortelling om det totale nederlag på et samfunnsmessig og psykologisk plan, om barn som arver foreldrenes synder, og om en ung jentes oppdagelse av verden. lore picks up where der untergang ends, with Hitler dead and post-war Germany invaded and cast into poverty and panick. For many Germans, the perhaps most difficult part is to let go of old truths. As the eldest daughter of an SS officer, fourteen year-old Lore is brought up to be a national socialist. Now her parents have surrendered to the allied forces, and Lore has to bring her younger siblings 500 miles across the country and into safety at their grandmother s farm in Hamburg. «Don t forget who you are», her mother tells her. But gradually, Lore discovers that she is just another refugee, and that she must rely on help from people that she up until now has considered her worst enemies. REGISSØREN Cate Shortland (f. 1968) er oppvokst i Canberra, studerte kunst ved Sydney University og regi ved den nasjonale australske film- og tv-skolen. Spillefilmdebuten SOMERSAULT ble vist i programmet Un Certain Regard i Cannes. LORE har blant annet vunnet publikumspriser ved filmfestivalene i Hamburg og Locarno. THE DIRECTOR Cate Shortland (b. 1968) grew up in Canberra, studied fine arts at Sydney University and directing at the Australian Film and Television School. Her fiction feature debut SOMERSAULT was screened in the Un Certain Regard section in Cannes in LORE has won audience awards at the Hamburg and Locarno film festivals. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1998 PENTUPHOUSE (SHORT) 1999 FLOWER GIRL (SHORT) 2000 JOY (SHORT) 2004 SOMERSAULT 2006 THE SILENCE (TV FILM) lore is a sensual and tactile film experience, full of disturbing, yet often beautiful images. It is a story about ultimate defeat, about children confronted by the sins of their parents and how they struggle to deal with their consequences.

34 34 KONKURRANSEPROGRAM Competition Program NÅDE MERCY GNADE Germany, Norway 2012 Director: Matthias Glasner Screenplay: Kim Fupz Aakeson CINEMATOGRAPHY: Jakub Bejnarowicz Cast: Jürgen Vogel, Birgit Minichmayr, Henry Stange, Ane Dahl Torp, Maria Bock RUNNING TIME: 2h 12m PRODUCER: Kristine Knudsen, Matthias Glasner, Andreas Born SOURCE: Nordisk Film Nils, Maria og deres sønn Markus har flyttet fra Tyskland til Hammerfest. Nils skal jobbe ved gassanlegget på Melkøya, Maria får seg jobb som sykepleier. Hun håper også miljøforandringen skal bli en ny start i det skrantende ekteskapet deres. Men flyttingen ser ikke ut til å hjelpe stort, før det en kveld skjer noe fatalt: På vei hjem fra sykehuset kjører Maria på noe, men går ikke ut av bilen for å undersøke. Dagen etter blir det kjent at en jente i Markus skoleklasse er blitt påkjørt og drept. Er Maria den skyldige? Nils og Maria bestemmer seg uansett for å tie om det de vet. I nåde spiller landskapet en nøkkelrolle: Mørket, kulda og de snødekte viddene får fram det nakne alvoret i Nils og Marias dilemma. Et drama om skyld, kjærlighet og forsoning, med to av Tysklands fremste skuespillere på rollelista: Jürgen Vogel og Birgit Minichmayr. Nils, Maria and their son Markus move from Germany to Hammerfest in Northern Norway. Nils has gotten a job at the lng plant at Melkøya, while Maria, who finds a position as a nurse, also hopes they now will be able to save their marriage. The new start doesn t seem to help at all, until one night when Maria, driving home from the hospital, hits something with her car. The next day they learn that a girl in Markus class has been run over and killed. However, the extent to which Maria is actually to blame is uncertain, and the couple decides to keep their secret to themselves. The darkness, the cold and the snow-covered mountain plateaus of mercy bring forward the naked gravity of Nils and Maria s dilemma. This is a drama about guilt, love and reconciliation, starring Jürgen Vogel and Birgit Minichmayr; two of Germany s most prominent actors. REGISSØREN Matthias Glasner (f. 1965) er en tysk regissør, manusforfatter og skribent. Sammen med skuespiller Jürgen Vogel driver han produksjonsselskapet Schwarzweiss Filmproduktion. Han er aller mest kjent for filmen DEN FRIE VILJE, som vant en rekke priser, blant annet Sølvbjørnen under Filmfestivalen i Berlin i THE DIRECTOR Matthias Glasner (b. 1965) is a German director, screenwriter and author. Together with actor Jürgen Vogel, he runs the production company Schwarzweiss. His best-known feature film is THE FREE WILL, which has won several awards, including the Silver Bear at the 2006 Berlinale. FILMOGRAPHY (UTVALG/SELECTION): 1987 REQUIEM 1995 DIE MEDIOCREN 1996 SEXY SADIE 2000 FANDANGO 2006 DEN FRIE VILJE / THE FREE WILL (TIFF 2007) 2009 THIS IS LOVE

Vi bidrar til å realisere kulturprosjekter i hele fylket. Ta oss med fra begynnelsen fra ide til virkelighet!

Vi bidrar til å realisere kulturprosjekter i hele fylket. Ta oss med fra begynnelsen fra ide til virkelighet! Vi bidrar til å realisere kulturprosjekter i hele fylket. Ta oss med fra begynnelsen fra ide til virkelighet! www.tromsfylke.no Official Partners 3 LAG SUSHIEN SELV! Sushi er perfekt mat for hyggelige

Detaljer

24. Tromsø International Film Festival

24. Tromsø International Film Festival 24. Tromsø International Film Festival Official Partners 3 5 Frozen Land, Moving Pictures TAKE 24 Martha Otte Festival Director In this, the twenty-fourth year of the Tromsø International Film Festival,

Detaljer

VELKOMMEN TIL FESTIVAL HILSEN FRA REDAKSJONEN DISCOVER THE UNTOLD STORY BEHIND THE RELEASE OF NELSON MANDELA

VELKOMMEN TIL FESTIVAL HILSEN FRA REDAKSJONEN DISCOVER THE UNTOLD STORY BEHIND THE RELEASE OF NELSON MANDELA DISCOVE THE UNTOLD STOY BEHIND THE ELEASE OF NELSON MANDELA WELCOME / VELKOMMEN 3 VELKOMMEN TIL FESTIVAL For aller første gang bruker vi lederplassen til å snakke om noe annet enn årets vakreste filmeventyr.

Detaljer

The 34th Norwegian Short Film Festival

The 34th Norwegian Short Film Festival The 34th Norwegian Short Film Festival Kortfilmfestivalen 2011 Katalog for den 34. Kortfilmfestivalen, Grimstad 15. 20. juni 2011 Design: Eriksen / Brown Med Mari Hovden Basert på en profil av Yokoland

Detaljer

facebook.com/nordiskfilmnorge BASERT PÅ JUSSI ADLER OLSENS BESTSELGER PÅ KINO I JANUAR! facebook.com/nordiskfilmnorge

facebook.com/nordiskfilmnorge BASERT PÅ JUSSI ADLER OLSENS BESTSELGER PÅ KINO I JANUAR! facebook.com/nordiskfilmnorge facebook.com/nordiskfilmnorge BASERT PÅ JUSSI ADLER OLSENS BESTSELGER PÅ KINO I JANUAR! facebook.com/nordiskfilmnorge 23. OSLO INTERNASJONALE FILMFESTIVAL 20. 24. NOVEMBER 2013 3 FILMER FILMER/FILMS LAND/COUNTRY

Detaljer

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival Katalog Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival 10.6 15.6 2009 Den 32. Kortfilmfestivalen Grimstad, 10. 15. juni 2009 The 32nd Norwegian Short Film Festival Grimstad, 10th 15th

Detaljer

GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008

GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008 KORTFILMFESTIVALEN GRIMSTAD KULTURHUS 12-17 JUNI 2008 KATALOG FOR DEN 31. KORTFILMFESTIVALEN, Grimstad 12.-17. juni 2008 ISSN 0804-0958 Design og repro: Motorfinger.no Trykk: Zoom-Grafisk AS Opplag: 1250

Detaljer

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012. The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012. The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012 Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012 The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012 1 Storgaten 12 Storgaten Kirkegaten 1 Storgaten 2 4 Kirkegaten Nygaten Skolegaten

Detaljer

Nordkapp Filmfestival 15.-18.september 2005. Program

Nordkapp Filmfestival 15.-18.september 2005. Program Nordkapp Filmfestival 15.-18.september 2005 Program Special thanks to: Hovedsponsorer: Sparebank1 Nord-Norge Repvåg Kraftlag al Nordkapp Kommune Finnmark Fylkeskommune Film og Kino Norsk Filminstitutt

Detaljer

VELKOMMEN TIL 17. OSLO INTERNASJONALE FILMFESTIVAL 15.-25. NOVEMBER 2007

VELKOMMEN TIL 17. OSLO INTERNASJONALE FILMFESTIVAL 15.-25. NOVEMBER 2007 17. oslo internasjonale filmfestival 15. 25. november 2007 VELKOMMEN TIL 17. OSLO INTERNASJONALE FILMFESTIVAL 15.-25. NOVEMBER 2007 Midtveis i november måned og tiden er inne for en ny runde med høydepunkter

Detaljer

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni INNHOLD 5: Informasjon / Information 7: Introduksjon / Introduction Cumulus Olympia 9: Anssi Kasitonni 23: Pink Twins 29: Finnish video art 57: SLAGG 65: Støttespillere og partnere / Sponsors and partners

Detaljer

UTVID HORISONTEN! 13. 20. SEPTEMBER www.skeivefilmer.no FILMFESTIVAL

UTVID HORISONTEN! 13. 20. SEPTEMBER www.skeivefilmer.no FILMFESTIVAL UTVID HORISONTEN! 13. 20. SEPTEMBER www.skeivefilmer.no FILMFESTIVAL 23. SKEIVE FILMER INFO SØNDAG 18.09 KL. 15:00 NB! BILLETTER KAN NÅ KJØPES PÅ NETT! ADRESSE: CINEMATEKET, FILMENS HUS DRONNINGENS GATE

Detaljer

STOLT SPONSOR. Vi er stolte av vårt mangeårige samarbeid med Filmfestivalen i Haugesund, og ønsker lykke til med årets festival. dnb.

STOLT SPONSOR. Vi er stolte av vårt mangeårige samarbeid med Filmfestivalen i Haugesund, og ønsker lykke til med årets festival. dnb. STOLT SPONSOR H. K. H. KRONPRINS HAAKON Høye beskytter av Den norske filmfestivalen High Patron of The Norwegian International Film Festival INNLEDNING LIV ULLMANN Ærespresident for Den norske filmfestivalen

Detaljer

ÅPNINGSFILM VELKOMMEN TIL 16. OSLO INTERNASJONALE FILMFESTIVAL 16.-26. NOVEMBER 2006. PANS LABYRINT (PAN S LABYRINTh) (El LABERINTO DEL FAUNO)

ÅPNINGSFILM VELKOMMEN TIL 16. OSLO INTERNASJONALE FILMFESTIVAL 16.-26. NOVEMBER 2006. PANS LABYRINT (PAN S LABYRINTh) (El LABERINTO DEL FAUNO) 14. 16. oslo Oslo Internasjonale internasjonale filmfestival filmfestival 18.-28. november 16.-26. november 2004 2006 Åpningsfilm/Opening SPILLEFILM film ÅPNINGSFILM PANS LABYRINT (PAN S LABYRINTh) (El

Detaljer

Internasjonal dokumentar

Internasjonal dokumentar 98 INTERNASJONAL DOKUMENTAR INTERNASJONAL DOKUMENTAR 99 Internasjonal dokumentar BLI BERØRT OG UTFORDRET, OG TA STILLING International Documentaries BE MOVED, GET CHALLENGED, WAKE UP Støttet av: Oslo Dokumentarkino

Detaljer

10. - 14. september 2014

10. - 14. september 2014 VLKMMN TL NRDKPP FLMFSTVL 10. - 14. september 2014 BJØRNØY Se åpningsfilmen og bli med på en kjempeåpning av Nordkapp Filmfestival med fyrverkei, festivaltog med HMF og åpningsfest på Rica Bryggen Hotel!

Detaljer

Oslo Dokumentarkino 2008

Oslo Dokumentarkino 2008 Oslo Dokumentarkino 2008 Rapport 2008 Støttet av: Norsk Filmvederlagsfond Skandinavias første Menneskerettighetsfilmfestival; Human Rights Human Wrongs I desember 2008 arrangerte Oslo Dokumentarkino, i

Detaljer

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 1/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: DUKKETEATER I FILM HANSKE

TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 1/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: DUKKETEATER I FILM HANSKE TIDSSKRIFT FOR FIGURTEATER 1/2014 - ÅRGANG 32 ÅND I TEMA: I FILM HANSKE UNIMAS LEDER ÅND I HANSKE 1/2014 ISSN 0800-2479 Årgang 32 UTGIVER UNIMA Norge -Forening for figurteater Årsabbonement / UNIMA-medlemsskap

Detaljer

17.-23. OKTOBER 2002. PÅ BERGEN KINO www.filmweb.no/biff

17.-23. OKTOBER 2002. PÅ BERGEN KINO www.filmweb.no/biff 17.-23. OKTOBER 2002 PÅ BERGEN KINO www.filmweb.no/biff - - Sett BIFF på høstmenyen! - Enhver film bør ha en begynnelse, en midte og en slutt. Men ikke nødvendigvis i den rekkefølgen, har den legendariske

Detaljer

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Joyce Tenneson WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Deborah Turbeville Bob Sacha Amy Arbus Sylvia Plachy Mat Thorne Cig Harvey Craig Stevens Bobbi Lane Eddie Soloway Claire Rosen Jonathan Laurence

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

VELKOMMEN TIL JUBILEUM WELCOME TO THE ANNIVERSARY TAKK TIL

VELKOMMEN TIL JUBILEUM WELCOME TO THE ANNIVERSARY TAKK TIL 2 VELKOMMEN / WELCOME ÅPNINGSFILM OG AVSLUTNINGSFILM / OPENING AND CLOSING FILMS 3 VELKOMMEN TIL JUBILEUM WELCOME TO THE ANNIVERSARY 20 år med film fra Asia, Afrika og Latin-Amerika serveres på sølvfat

Detaljer

Illustrasjon: Herman Mbamba. 2010 vol.6 magazine kush 3

Illustrasjon: Herman Mbamba. 2010 vol.6 magazine kush 3 Illustrasjon: Herman Mbamba 2010 vol.6 magazine kush 3 When the missionaries came to Africa they had the Bible and we had the land. They said, Let us pray. We closed our eyes. When we opened them we had

Detaljer

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

PÅ KI NO 2. DESE M B E R

PÅ KI NO 2. DESE M B E R ÅPNINGSFILMEN PÅ OSLO INTERNASJONALE FILMFESTIVAL KEIRA KNIGHTLEY VIGGO MORTENSEN MICHAEL FASSBENDER VINCENT CASSEL EN DAVID CRONENBERG FILM A DA NGEROUS M ET HOD BASERT PÅ DEN SANNE HISTORIEN OM JUNG,

Detaljer

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA Offshore HMS-kultur under lupen Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging s4 Geofag på timeplanen på St. Olav

Detaljer

NOR. Årsrapport 2013. Annual Report 2013

NOR. Årsrapport 2013. Annual Report 2013 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Transnational Arts Production (TrAP) er en uavhengig kunstprodusent og en pådriver for mangfold i norsk kunst- og kulturliv. Vi arbeider

Detaljer

Lene har lest: norsk krim. Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken. levende seilskip. Wallenius wilhelmsen logistics

Lene har lest: norsk krim. Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken. levende seilskip. Wallenius wilhelmsen logistics Lene har lest: norsk krim Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken levende seilskip Wallenius wilhelmsen logistics The history and the future NR: 03.2010 INNHOLD NR.03.2010 04 Prestens side 05 Aktuelt:

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer