På topp i Dalane On top of Dalane 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På topp i Dalane On top of Dalane 2007"

Transkript

1 På tpp i Dalane On tp f Dalane 2007 GEOTUR Gesite Jibbeheia - Skndal 3 hurs

2 Jibbeheia (274 m..h) vest fr Rekedal. Veibeskrivelse: Ta av fra RV-44 ved veiskilt mt Rekedal. Etter 1,7 km, ved Pdlen, ta av til høyre ved badeplass-skilt. T parkeringsplasser, en ved badeplassen ved Pllen g en lengre pp mt Rekedal. Ved begge parkeringsplassene er det mulig ta et frfriskende bad etter turen. Rutebeskrivelse: Ved øverste parkeringsplass tar tppturløypa av fra Opplev Dalane stien, merket med tppturskilt. Stien er rødmerket. Oppstigning gjennm granskg frbi nrdenden av Heggedaltjørna, stien frsetter videre pp g ut av skgen. Når du kmmer ut av skgen blir det flatere g du går ver en rygg g ned i en slukt før siste ppstigningen mt tppen. Fltt utsikt mt Hauge, Rekefjrd g innver i Dalane. 2 km fra den øvre parkeringsplassen. Nedturen kan du ta samme vei sm du km pp. Alternativ nedtur er å gå gjennm terrengt mt nrdvest (umerket) til du kmmer inn på Opplev Dalane stien, sm er merket med røde lerkestlper, g følge denne tilbake til Rekedal. Du kmmer inn på stien i terrenget, følger den mt nrd-øst ned på den gamle ferdselsveien mellm Hauge g Egersund. 3, 3 km til den øverste parkeringsplassen. Frsideft: Granittgang (charnckitt) med step Frnt page pht: Veins f granite (charnckite) with a step Magma: Steinsmelte; glassblåsere lager en type magma, fikk det smeltede glasset lv til å avkjøle sakte ville det gså utvikles synlige krystaller. Vertsbergart: Er den/de eldre bergarter sm magma trengte inn i. Ganger er relativt tykke årer av en bergart sm i smeltet frm (magma) har trengt inn langs sprekker i den eksisterende vertsbergarten g krystallisert. Magma is mlten rck. Man-made glass is a kind f magma. If mlten glass was allwed t cl slwly, visible crystals wuld develp. Cuntry rcks: These are the lder rcks int which magma was injected, r intruded. Dykes are relatively thick veins f rck that were intruded in a mlten state (i.e. as magma) alng cracks in pre-existing rcks, after which they crystallized. Anrthsite: A carse-grained crystalline rck made largely (mre than 90%) f the mineral plagiclase. Jibbeheia (274 metres abve sea level) west f Rekedal. Appraching by car: Exit the RV-44 at the sign fr Rekedal. After 1.7 km, at Pllen, turn right at the bathing sign. There are tw car parks, ne at the bathing site at Pllen and ne further up twards Rekedal. Bth sites ffer the chance t have a refreshing dip after the jurney. Rute descriptin: Frm the upper car park, take the trail marked in red signpsted as tpptur (muntain tp trail), away frm the Opplev Dalane path. The path climbs thrugh the spruce wds and past the nrth end f the lake Heggedaltjørna. It then cntinues upwards and ut f the wds. On leaving the wds, the path levels ut, crsses a ridge and leads dwn int a gully befre the final ascent twards the muntain tp. The view twards Hauge, Rekefjrd and int the valleys is magnificent. The lcatin is 2 km frm the upper car park. The same rute can be taken back dwn. An alternative rute dwn (unmarked) can be taken by crssing the terrain t the nrthwest until reaching the Opplev Dalane path, which is marked with red psts. Fllw this path back t Rekedal. The path emerges frm the terrain and leads nrtheast dwn alng the ld rad between Hauge and Egersund. It is 3.3 km t the upper car park. Anrtsitt er en grvkrystallin bergart sm i all hvedsak består av mineralet plagiklas (ver 90%). Den største anrtsitt intrusjnen i verden ligger i Canada g dekker et mråde på ca km 2 (ca. dbbel så str sm Rgaland). Rgaland anrtsitten er den største i Eurpa g dekker et mråde på ca 580 km 2. The largest intrusin f anrthsite in the wrld is in Canada and cvers an area f ~ km 2 (abut half the size f Spitsbergen, r tw and a half times the size f Zealand, Denmark). The Rgaland anrthsites are small by cmparisn (a ttal area f ~580 km 2 ) but are the largest in Eurpe. Almst all large anrthsites have ages between 1.7 and 0.9 thusand millin years. Thse in Rgaland are amng the yungest - nly 920 millin years ld! Skga fjellet Opplev Dalane Jibbeheia: 274 m abve sea level. Estimated duratin fr the rund trip is hurs Kartet er kun illustrasjnskart sm ikke er i målestkk. Det vil derfr gi feil inntrykk av avstander. Kartet er rientert med pp mt nrd. Stien (rød) er merket, men vi anbefaler at du tar med turkart Dalane. Anslått tidsbruk gjelder tur/retur med effektiv gange (uten pause) i vanlig turtemp. This map is nt t scale; it is purely illustrative and therefre gives an incrrect impressin f distances. The tp f the map is nrth. The path is marked in red, but we recmmend the use f a Dalane map. The times indicated are there and back (withut breaks) at a reasnable walking pace. JIBBEHEIA Heståsen Jibbeheia Tjua fjellet Denne getppturen er helt g hldent inne i Helleren anrtsitten (se fig. 1). Anrtsitt er den klart mest dminerende bergartstypen i Magma gepark. Mens anrtsitt er veldig vanlig her er den ellers i resten av verden en meget sjelden bergart (de lyse mrådene på månen er anrtsitt). De fleste krystalline bergarter (bergarter sm har krystallisert fra et magma) består av flere mineraler, men anrtsitten består nesten utelukkende av et enkelt mineral sm heter plagiklas. Plagiklas er et silikat mineral dvs. at mineralet er bygd pp rundt elementene silisium g ksygen, i tillegg innehlder det elementene kalsium, natrium g aluminium. Den Kamman Varefjellet Gamle Svåheiveien Skiptingsbakken JIBBEHEIA Litle Regedal Stre Regedal Kvednhusfjellet Skndal v/rekfjrd (S5) Jibbeheia: 274 m..h. Leisthei Laveste terrengpunkt: 1 m..h. Heggdal Nnsfjellet Anslått tidsbruk t/r: ca 2,5-3 time This Ge Tptur is entirely within the Helleren anrthsite bdy (see fig. 1). Anrthsite is by far the dminant rck type in Magma Gepark. While it is very cmmn here, anrthsite is an unusual rck type n a glbal scale (the light areas n the mn are anrthsite). Mst types f crystalline rcks (rcks that crystallized frm magma) cnsist f several minerals, but anrthsite is almst entirely made f a single mineral called plagiclase. Plagiclase is a silicate mineral (i.e. it cntains the elements silicn and xygen) that als cntains calcium, sdium and aluminium. It has a chemical cmpsitin between

3 A kjemiske sammensetningen ligger mellm NaAlSi 3 g CaAl 2 Si 2 g plagiklas er et medlem av mineralgruppen feltspat. Siden plagiklas ikke innehlder elementer av metaller sm fr eksempel jern er det et lyst mineral med en relativt med lav densitet (2.7 g/cm 3 ) dvs. relativt lett. Helleren anrtsitten dekker et mråde på ca 160 km 2 (se figur 1). Den krystalliserte fra et magma (med en temperatur på C) fr ca 930 milliner år Fig. 1 Helleren anrthsite EGERSUND - OGNA N EGERSUND HÅLAND 0 10 Km HELLEREN EIA - REKEFJORD intrusin NaAlSi 3 and CaAl 2 Si 2 and is a member f the feldspar grup f minerals. Since it des nt cntain metallic elements like irn it is a light-clured mineral with a relatively lw density (2.7 g/cm 3 ). The Helleren anrthsite cvers an area f ~160 km 2 (Fig.1). It crystallized frm magma (at a temperature f C) abut 930 millin years ag in a large chamber abut 20 km belw the surface. The magma intruded lder rcks which cnsisted f gneisses and BJERKREIM - SOKNDAL layered intrusin Åna-Sira anrthsite Frenklet gelgisk kart ver Rgaland Anrtsitt Prvins. Egersund gangsverm, jtunittganger g flere innsjøer er ikke tegnet inn. Simplified gelgical map f the the Rgaland Anrthsite Prvince. T = Tellnes dyke (ilmenite re depsit in black). S = Strgangen. There are many jtunitic dykes. Many lakes nt shwn. J thsite - leucnrite (id. fliated) S ÅNA-SIRA T Charnckite Gneis Anrthsite - leucnrite (i Layered Intrusin (Quartz) mangerite Fe-Ti rebdy Jtunite GARSAKNATT HIDRA APOPHYSIS FARSUND charnckite siden i et strt magma kammer hele km under jrdverflaten. Magmaet trengte inn i de eldre bergartene (vertsbergartene) sm best av gneiser g t andre anrtsitt legemer (Håland g Egersund-Ogna) sm var dannet relativt krt tid før Helleren. Senere ble Helleren anrtsitten selv intrudert øst av den sydlige delen av den lagdelte Bjerkreim-Skndal intrusjnen g av en enda yngre intrusjn sm strekker seg fra Rekefjrd i syd til Eia i nrd. Eia-Rekefjrd intrusjnen består av en bergartstype sm blir kalt Jtunitt. Navnet kmmer fra Jtunheim reginen hvr den er veldig vanlig. I sør frtsetter anrtsitten ut i havet. Den reelle størrelsen på Helleren anrtsitten kjenner vi derfr ikke. Turen starter like ved skillet mellm Helleren anrtsitten g jtunitten sm hører til Eia-Rekefjrd intrusjnen, sm man finner i skgmrådet øst fr elven. Rundt g i elven har beveren vært meget aktiv. Nær parkeringsplassen mt badeplassen er det en vertikal bar fjellflate med rsa anrtsitt. Stien går pp gjennm barskg sm ble plantet på 20-tallet. Over furutrærne finner vi en løvskg sm er nesten sm en urskg å betrakte. Msegrdde veltede trær ligger hvr de er falt. Skråningen dmineres her av større steinblkker sm ble etterlatt av isen mt slutten av siste istid. De glasiale avleiringene (istidsavleiringene) består av en miks av frskjellige materialer i frskjellige størrelser fra kampesteiner, grus, sand g silt til leire. Det finkrnede materialet under g mellm steinblkkene er ganske fruktbart ne sm har bidratt til at trær har kunnet vkse her. Like etter stien svinger skarpt til høyre kmmer den massive anrtsitten til syne på venstre hånd. Her finner du et rundt hull, en halv jettegryte sm ble dannet av rennende vann g småstein sm virvlet rundt g laget denne frdypningen i fjellet. Her har vi et bevis på at det har vært rennende vann ppe i fjellsiden, langt fra eksisterende vannføringer, g hele160 meter ver havnivået. Dette vannet var smeltevann fra slutten av den siste istiden. På fjellverflaten kan du se hrisntale striper, disse ble dannet av steiner sm var fanget mellm isen g fjellet, g dratt med brtver fjellsiden. Du ser gså nen få yngre årer av en krystallin bergart. Oppe på platået er det relativt få trær, vegetasjnen dmineres av einerbusker g røsslyng. Området her representerer den tredje planteregin eller klimasne på turen med skgen i bunn av dalen g urskgen sm de t andre. Bergarten her ppe er en grvkrnet massiv anrtsitt g ser man nærmere etter ser du nen større mørke krystaller av rtpyrksen g tw ther anrthsite bdies (Håland and Egersund- Ogna) that were frmed shrtly befre Helleren. T the east the Helleren anrthsite was later itself intruded by the suthern part f the Bjerkreim-Skndal layered intrusin and anther even yunger intrusin that extends frm Rekefjrd in the suth t near Eia in the nrth. This Eia-Rekefjrd bdy cnsists f a rck type called jtunite, riginally named frm the Jtunheim regin f Nrway where it is particularly cmmn. T the suth the anrthsite cntinues beneath the sea. The precise riginal size f the Helleren anrthsite is therefre nt knwn. The walk starts near the cntact between the Helleren anrthsite and jtunitic rcks that belng t the Eia- Rekefjrd intrusin which ccupy the wded area t the east f the stream. Beavers are active in and arund this stream. There are utcrps f pinkish anrthsite near the car park. The path ges up thrugh cniferus trees that have been planted. Abve the pine trees the deciduus trees are ttally uncultivated. Fallen trees have lain where they fell. The surfaces f the slpes here are dminated by large blcks f rck that were left behind by the melting ice at the end f the last ice age. The glacial depsits cnsisted f a mixture f different sized material, frm bulders thrugh gravel, sand and silt t clay. The fine-grained material belw and between the blcks is quite fertile and trees were able t becme established. Just after the path turns sharply t the right there is a large utcrp f massive anrthsite that cntains a runded hle. This was prduced by flwing water as a partial pthle where swirling pebbles erded a rund depressin. This is nw abut 160 m abve sea level and is evidence fr the presence f running water. This water was prduced when the ice sheet melted at the end f the last ice age. The rck surface als has sme scratches that are clse t hrizntal. These were prduced by pieces f rck being transprted by the mving ice. There are a few veins f yunger crystalline rcks that crss the utcrp. On the plateau there are relatively few trees, and the vegetatin is dminated by juniper bushes and heather. The rck type is carse-grained, massive anrthsite that cntains a few very large crystals f a black mineral (rthpyrxene) and grey plagiclase. There are many veins, up t abut 10 cm thick, f quartzbearing crystalline rck (see frnt page pht). Many f the steep rck surfaces have glacial striatins (see fig. 2a) that are clse t hrizntal, and the surface is strewn with rcks that were left behind by the melting ice. These are called glacial erratics (see fig. 2b).

4 plagiklas. Området preges gså av mange årer/ ganger av en yngre kvartshldig bergart sm skjærer igjennm anrtsitten. Gangene er fra få ca pp til ca 10 cm tykke (se frsideft). På mange av de glatte fjellsidene kan du se spr etter isen, hrisntale skurestriper (se figur 2a) g stein i frskjellige størrelser ligger strødd utver mrådet, etterlatt av isen (se figur 2b). Fig. 2a. Skrurestriper Fig. 2a: Glacial striatins Etter at du har krysset den lille dalen, vil du på veien pp til tppen med varden finne mange flere ganger på de bare fjellflatene. Disse gangene innehlder kvarts g er en type granitt sm kalles charnkitt g sm bl.a. pptrer sm stre fjellpartier sentralt i den lagdelte Bjerkreim-Skndal intrusjnen g kan ppleves på tppturen til Gullbergtuva g Jnskknuten. Nen av gangene kan følges mange 10-talls meter (se figur 3). Fig. 2b Flyttblkker Fig. 2b: Erratic blcks After crssing the valley t the east f the summit f Jibbeheia there are many bare rck surfaces in which there are numerus veins f quartz-bearing rck (a kind f granite called charnckite), sme f which can be fllwed fr many tens f meters (see fig. 3). inn) inn i Helleren anrtsitten sm da var vertsbergart fr disse; den sydlige delen av den lagdelte Bjerkreim- Skndal intrusjnen g Eia-Rekefjrd jtunitten. Lengre mt øst på den andre siden av det bevkste mrådet ses runde bare åser sm tilhører Åna-Sira anrtsitten (se figur 4). Utbredelsen av Helleren anrtsitten er ca 4 km ut til kysten (hvr den frtsetter utver under havet) g minst 6 km vestver g ca 19 km nrdver. Bergartstypen anrtsitt består av ver 90 % av mineralet plagiklas. Ser du nærmere på bergarten under føttene dine kan du se de enkelte plagiklaskrn, g måler du størrelsen på dem frstår man at Helleren anrtsitten består av tusenvis av milliner med plagiklas krystaller! fracture. The anrthsite here shws sme irregular banding that largely reflects mre r less systematic variatins in grain size. The size f the Helleren anrthsite bdy can be appreciated frm here. It extends t Rekefjrd harbur which can be seen t the suth east. The vegetated, relatively lw-lying area nrth f Rekefjrd cnsists f crystalline rcks that intruded int the Helleren anrthsite: the suthern part f the Bjerkreim - Skndal layered intrusin and the Eia- Rekefjrd jtunite. The runded, rcky utcrps farther t the east belng t the Åna-Sira anrthsite (see fig. 4). The Helleren anrthsite extends fr ~4 km t the cast t the suth (and cntinues beneath the sea), fr at least 6 km t the west and fr ~19 km t the nrth. The rck type anrthsite cnsists f >90% f the mineral plagiclase. The size f the individual plagiclase crystals can be gauged frm lking at the rck beneath yur feet. It is clear that there must be many thusands f millins f plagiclase crystals in the Helleren bdy! På tppen danner disse charnkitt-gangene et større nettverk, g her har det vært mer enn en episde eller begivenhet med dannelse av ganger. Gangene er dannet av smeltet fjell (magma) sm fulgte sprekker i fjellet. Anrtsitten må da ha vært så avkjølt at det er kunnet blitt dannet sprekker i den. Krnstørrelsen på bergarten avhenger av hvr frt bergarten er blitt avkjølt. Rask avkjøling gir små krystaller, skjer det meget raskt rekker det ikke å bli dannet krystaller g vi får glass istedenfr. Smeltet glass er kunstig laget magma. De gangene vi ser her er derimt ganske grvkrnede g har dermed blitt sakte avkjølt, ne sm tyder på at anrtsitten frtsatt var varm men kald nk til at det ble etablert sprekker. Anrtsitten viser gså i seg selv nen ujevne bånd sm reflekterer mer eller mindre systematiske variasjner i krnstørrelse Fra tppen kan man ane størrelsen på Helleren anrtsitten. Den går til Rekefjrd havn (sydøst). Det skgkledde lavereliggende mrådet nrd fr Rekefjrd består av krystalline bergarter sm intruderte (trengte Fig. 3 Granittgang (charnckitt) Fig. 3 Dyke f granite (charnckite) At the tp f Jibbeheia these veins frm a cmplicated netwrk, and it is clear that there was mre than ne episde f vein frmatin. The veins were frmed when mlten rck (magma) fllwed a crack in the pre-existing rcks, which must have been able t fracture. The grain-size f rcks that crystallise frm magma depends n hw fast they cl. Very rapid cling gives rise t many tiny crystals. Extremely fast cling can result in the failure f any crystals t frm and prduce glass; man-made glass is made frm artificial magma. The veins here, hwever, are quite carse grained and must have cled slwly, meaning that the surrunding rck was still ht but able t Fig. 4 Utsikt fra varden på tppen mt øst g mt Eurpas største lagdelte intrusjn, Bjerkreim-Skndal intrusjnen. Jtunitten i Eia-Rekefjrd intrusjnen er den nærmeste delen av stripen med grønt. Helleren anrtsitten er i frgrunnen g Åna-Sira anrtsitten ses i det fjerne sm bare åser. Fig. 4 View frm the cairn at the tp lking twards the east and twards Eurpe s largest layered intrusin, the Bjerkreim-Skndal intrusin. The jtunite f the Eia-Rekefjrd intrusin is in the clsest vegetated area. The Helleren anrthsite is in the fregrund and the Åna-Sira anrthsite can be seen in the backgrund as (barren) hills. På verflaten til bergarten nær tppen av Jibbeheia ses nen interessante C-frmede merker sm fte ses i grupper. Disse ble dannet av steinblkker sm ble presset mt fjellsiden av isen g ble rykkvis dratt med isen. Disse merkene kalles fr sigdemerker g pptrer i t mtsatte retninger i frhld til isbevegelsen. De små er knkave (krum bue sm danner en dal) mens de stre en knvekse (krum bue sm danner en tpp) i frhld til hvilken vei isen har beveget seg; her mt syd g pp i bildene (se figur 5a g 5b). Fig. 5a: Knvekse sigdemerker, isens bevegelse pp i bildet Fig. 5a: Crescent-shaped chatter marks. The mvements f the ice was upwards in th pht. The rck surfaces near the tp f Jibbeheia have sme interesting C-shaped marks that typically ccur in clusters. These were frmed by rcks at the base f a glacier that crssed this area during the ice age which guged int the surface f the underlying rck until they were jerked alng in the directin f mvement. These s-called chatter marks here shw tw ppsing rientatins; small nes are cncave while larger nes are cnvex in the directin f ice mvement that was t the suth (see fig. 5a and 5b).

5 Fig. 5b: Knkave sigdemerker, isens bevegelse pp i bildet Fig. 5b: Crescent-shaped chatter marks. The mvements f the ice was upwards in the pht. FRILUFTSLOVEN Vi gjør ppmerksm på at stiene ikke gir nen utvidede bruksretter g at det er friluftslvens bestemmelser sm gjelder fr ferdsel g pphld. Friluftslven g allemannsretten bygger på hensynsfull pptreden i frhld til grunneiere, andre brukere g respekt fr naturmiljøet. Om du ikke kjenner hele innhldet i friluftslven, vil du allikevel kmme langt med mtenksmhet g sunn frnuft. Vi minner allikevel m nen gde huskeregler: Parker ikke slik at du stenger fr grunneier eller andre brukere Skrem ikke beitedyr Hld hunden i bånd Trø ikke ned gjerder Lukk grinder etter deg Flytt ikke stein fra steingjerder eller andre kulturminner Sag ikke ned trær IKKE kast søppel HUSK at du er gjest i naturen g i det kulturlandskapet sm gårdbrukerne har skapt pp gjennm tiden. Skndal Kmmune THE COUNTRYSIDE ACT Be aware that the paths d nt give extended rights f way and the Cuntryside Act gverns mvement and camping. The Cuntryside Act and the cmmn right t ram are based n cnsiderate behaviur with respect t the land wners, ther users f the land and respect fr the envirnment. Even if yu dn t knw the details f the Act, exercising cnsideratin and cmmn sense will g a lng way. A few rules f thumb: D nt park where yu will bstruct land wners r ther users D nt startle grazing animals Keep yur dg n a leash D nt flatten fences Clse gates behind yu D nt mve stnes frm stne dykes r ther heritage stne cnstructins D nt chp dwn trees DO NOT litter REMEMBER that yu are a guest f nature and the landscape frmed by farming thrugh the years Design: Sgndalstrand Media, Text and phts: Dr. J. Richard Wilsn, Aarhus University, Pål Thjømøe, Per F. Sanddal, Jan Ove Grastveit

GEOTUR Geosite Hellersheia - Sokndal

GEOTUR Geosite Hellersheia - Sokndal GEOTUR Gesite Hellersheia - Skndal 3 hurs Det er mange måter å benytte en 930 milliner gammel bergart på, her en av de mer utfrdrende. Rcks that are 930 millin years ld can be treated in many ways; this

Detaljer

På topp i Dalane On top of Dalane 2007

På topp i Dalane On top of Dalane 2007 På topp i Dalane On top of Dalane 2007 GEOTUR Geosite Jonsokknuten - Eigersund 2, hours www.magmageopark.com Veibeskrivelse: Ta av fra E39 sør for Helleland ved skilt mot Mysinghåla. Følg grusveien opp

Detaljer

På topp i Dalane On top of Dalane 2007

På topp i Dalane On top of Dalane 2007 På topp i Dalane On top of Dalane 007 GEOTUR Geosite Solbjørgnipa - Bjerkreim hours www.magmageopark.com Veibeskrivelse Ta av fra E-9 ved Bjerkreim, følg skilt mot Kløgetvedt-tunet. Ta av til høyre rett

Detaljer

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går TORHEIM Fjellvettregel nr. 2 Meld frå kvar du går Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. 11. BRANDEN / LOTSSKARET Same start og parkering som til Navestøylen. Tid: ca. 2 t. til Branden og Lotsskaret Høgd:

Detaljer

On top of Dalane 2007. Solbjørgnipa - Bjerkreim

On top of Dalane 2007. Solbjørgnipa - Bjerkreim På topp i Dalane On top of Dalane 2007 GEOTUR Geosite Solbjørgnipa - Bjerkreim Veibeskrivelse Ta av fra E-9 ved Bjerkreim, følg skilt mot Kløgetvedt-tunet. Ta av til høyre rett før du er på toppen av en

Detaljer

Geologi sykkelrundtur GeoBike round trip

Geologi sykkelrundtur GeoBike round trip Geologi sykkelrundtur GeoBike round trip Egersund - Hellvik - Eige - Tengs - Egersund 3 hours Ved Eige er det en utmerket utsikt i alle retninger. Herfra er det mulig å få en oversikt over størrelsen på

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

InterregBSRProgramme: «TransBalticExtension»(2013 14) ACEGreen Whatnext? PerStrømhaug

InterregBSRProgramme: «TransBalticExtension»(2013 14) ACEGreen Whatnext? PerStrømhaug InterregBSRPrgramme: «TransBalticExtensin»(2013 14) ACEGreen Whatnext? PerStrømhaug Hamar,13.april2015 Transprtgreeningplicyactinsin the public-private envirnment TransBalticExtensin partners 1. LahtiReginDevelpmentLADECLtd(FI)

Detaljer

GRØNNE TRONDHJEMSSKIFRE PÅ ØYENE VED MO LDE

GRØNNE TRONDHJEMSSKIFRE PÅ ØYENE VED MO LDE I GRØNNE TRONDHJEMSSKIFRE PÅ ØYENE VED MO LDE AV CARL BUGG E (MED 6 TEKSTFIGURER) flere år har jeg hatt til hensikt å undersøke nærmere m den såkaldte "flik" av Tdhjemsfeltet sm strekker sig ut gjennem

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 11-12 år MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN 11-12 år Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser fr Mars-April Mål g innhld: Frtsetter med mye av det samme sm frrige plan. Nen øvelser bytter plass g nen nye kmmer til. - Bruker ft innside, utside g sålegang, få med begge ben: Føring\dribbling.

Detaljer

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen?

Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Hvrdan ta med seg spillets idé i treninga g kampen? Med spillets idé i spill g kampdimensjnen 68 år: Av Øyvind Larsen, Fagansvarlig trener g aktivitetsutvikling bredde, NFF Alle kjenner igjen frtvilelsen

Detaljer

SØRSIDA AV EIDSFJORDEN

SØRSIDA AV EIDSFJORDEN Tassen på tur. Foto: Åse Huse Fjellvettregel nr. 1 Legg ikkje ut på langtur utan trening 11 12 Turar på Torheim er omtalte av Aud og Jarle Torheim 1. HORNET FRÅ HAMNES Hamnes, ca. 16 km frå Eid Start:

Detaljer

FRAMNES DISKGOLFBANE

FRAMNES DISKGOLFBANE FRAMNES DISKGOLFBANE Innhld Oversiktskart 3 Hl 1.. 4 Hl 2.. 5 Hl 3.. 6 Hl 4.. 7 Hl 5.. 8 Hl 6.. 9 Hl 7.. 10 Hl 8.. 11 Hl 9.. 12 Hl 10. 13 Hl 11. 14 Hl 12. 15 Hl 13. 16 Hl 14. 17 Hl 15. 18 Sikkerhetsregler..

Detaljer

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN år.

MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN år. MED SPILLETS IDE I SPILL- OG KAMPDIMENSJONEN. 9 10 år. Alle kjenner igjen frtvilelsen ver «klyngespill» g et spill med ttal fravær av pasning g samhandling i barneftballen. Ta det med r, fr dette er helt

Detaljer

On top of Dalane Jonsokknuten - Eigersund. Gneiss. Olivine bearing unit. Jotunite. Jotunite

On top of Dalane Jonsokknuten - Eigersund. Gneiss. Olivine bearing unit. Jotunite. Jotunite På topp i Dalane On top of Dalane 2007 GEOTUR Geosite Jonsokknuten - Eigersund Veibeskrivelse: Ta av fra E39 sør for Helleland ved skilt mot Mysinghåla. Følg grusveien opp mot Mysing. Det er to alternative

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

På topp i Dalane On top of Dalane 2007

På topp i Dalane On top of Dalane 2007 På topp i Dalane On top of Dalane 2007 GEOTUR Geosite Gullbergtuva - Lund 4 hours Quartz Mangerite www.magmageopark.com Veibekrivelse: Fra E 39 på Eide ta av inn på Rv 01 mot Hauge i Sokndal. Ta av Rv

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA

ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA ÅS KOMMUNE PERIODEPLAN FRYDENHAUG BARNEHAGE AVD. EIKA Januar Mars 2011 GODT NYTTÅR! Så er vi klare fr et nytt år med mange nye muligheter! Den første tiden i høst ble brukt til å få alle barna på plass

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell:

Intern toktrapport. Fartøy: Tidsrom: Område: Formål: Personell: FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN IT 3/93 Intern tktrapprt Fartøy: Tidsrm: Område: Frmål: Persnell: G.M. Dannevig 5. - 6. ktber 1992 Skagerrak Hydrgrafisk snitt g innsamling av algemateriale Einar Dahl g

Detaljer

Viktig informasjon om Fotosyntesen

Viktig informasjon om Fotosyntesen Lærerveiledning Ftsyntesen, 8.-10. trinn Viktig infrmasjn m Ftsyntesen Fr at elever g lærere skal få best mulig faglig utbytte av undervisningen ved VilVite, ønsker vi klassen er frbredt på dagens tema.

Detaljer

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på

Ask barnehage. Grovplan for avdeling. Et barn. er laget av hundre. Barnet har. hundre språk. hundre hender. hundre tanker. hundre måter å tenke på Ask barnehage Grvplan fr avdeling Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke g å snakke på hundre alltid hundre måter å lytte å undres,

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

VOLUMENDRINGER PÅ JOSTEFONN 1966-93

VOLUMENDRINGER PÅ JOSTEFONN 1966-93 03 1998 NVE NORGES VASSDRAGS OG ENERGIVERK Liss M. Andreassen VOLUMENDRINGER PÅ JOSTEFONN 1966-93 J stefnn 1993 HYDROLOGISK AVDELING NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT BIBUOTEK Frsidebilde: Skyggelagt

Detaljer

IDENTITET. Se deg selv slik Gud ser deg:

IDENTITET. Se deg selv slik Gud ser deg: Identitet Kapasitet Derfr vil jeg minne deg m dette: La Guds nådegave i deg flamme pp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg! Fr Gud ga ss ikke en ånd sm gjør mtløs; vi fikk Ånden sm gir kraft,

Detaljer

Fotturer i Jostedalen

Fotturer i Jostedalen Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Fotturer i Detaljerte og komplette beskrivelser for turer til Nigard- og Bergsetbeen og topptur på Myrhorna. Nigardsbreen. Nigardsbreen er kremen av breene i. Den kommer

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Side 1 av 6. Månedsbrev Låven, Tilbakeblikk til mars:

Side 1 av 6. Månedsbrev Låven, Tilbakeblikk til mars: Månedsbrev Låven, 2015 Tilbakeblikk til mars: Påsken har vært hvedfkuset i mars. Vi har hatt påskesamlinger, laget påskepynt, plantet karse, sett film m påskefrtellingen m Jesus, hatt påskeeggjakt. Også

Detaljer

Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet?

Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet? 1. Finnes det en egen arktisk identitet? (navn etc.) Dette var et spørsmål jeg selv ble interessert i fr flere år siden sm student nesten så langt unna Arktis man kmme, nemlig i Australia, da jeg gang

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 Visjonssamling Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 A - Gudstjenester og huskjerker - Vi har doblet mengden gudstjenester vi gjør fra våren 2008 til høsten 2009" - De siste årene er det ikke brukt særlig

Detaljer

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN

KJÆRE GARNKUNDE. Med vennlig hilsen VIKING GARN KJÆRE GARNKUNDE Takk fr at du valgte VIKING GARN g ppskrift til ditt nye håndarbeid. Denne siden innehlder viktig infrmasjn g veiledning, sm vil hjelpe deg til å få et best mulig resultat g et vellykket

Detaljer

Skal de store aktørene få dominere? Tele og IT kommunikasjonsbransjen er i en kontinuerlig og stadig raskere utvikling og omstilling

Skal de store aktørene få dominere? Tele og IT kommunikasjonsbransjen er i en kontinuerlig og stadig raskere utvikling og omstilling Skal de stre aktørene få dminere? Tele g IT kmmunikasjnsbransjen er i en kntinuerlig g stadig raskere utvikling g mstilling Jørn Hdne COO & CTO AS Trndheim 8 januar 2015 Mulighet eller trussel! Skal de

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Presentasjon av Kristne Friskolers Forbund (KFF)

Presentasjon av Kristne Friskolers Forbund (KFF) Presentasjn av Kristne Frisklers Frbund (KFF) Sklelederknferansen 2015 Jan Erik Sundby generalsekretær Krt m Kristne Frisklers Frbund KFF jbber med de kristne sklealternativene Krav til medlemskap gitt

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

NATURGRUNNLAGET I SKI

NATURGRUNNLAGET I SKI NATURGRUNNLAGET I SKI BERGGRUNNEN: Berggrunnen i Ski er en del av det prekambriske skjoldet som strekker seg videre inn i Sverige, Finland og Russland. Gamle bergarter, preget av mange platekollisjoner.

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR MARS OG APRIL PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR MARS OG APRIL PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR MARS OG APRIL PIRATENE FOKUS: VINTERAKTIVITETER Barna viser en enrm interesse fr å gå på ski. I hht barns medvirkning g fkuset på skape

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 2016 Regler sm gjelder fr alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre g hilse på nye sm kmmer. Skrive deg inn når du kmmer. Vi ppfrdrer til bruk av innesk/tøfler. Alle måltider

Detaljer

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser 1 (2) 3-4 (5-6) 7-8 år Garn Pickles Tweedy Hovedfarge Iselin: 200 (200) 300 (300) 300 g Hovedfarge

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013

Young Cittaslow- prosjektet. Et ungdomsutvekslingssamarbeid mellom Levanger og Orvieto 2012-2013 Yung Cittaslw- prsjektet Et ungdmsutvekslingssamarbeid mellm Levanger g Orviet 2012-2013 Yung Cittaslw (I) Ungdmsutveksling i Orviet juni 2012 24 ungdmmer fra Levanger and 24 ungdmmer fra Orviet 7 dager

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016

Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Årsplan: Naturfag 5 trinn 2015-2016 Tid Emne Kmpetansemål Eleven skal kunne: UKE 34-35 Frskerspiren: Hvrdan vet du det egentlig? samtale m hvrfr det i naturvitenskapen er viktig å lage g teste hypteser

Detaljer

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se?

ØYET. Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? ØYET Ved å ta delene fra hverandre, kan du se hvordan øyet er bygd opp. Men hva er det egentlig som gjør at vi kan se? Når reflektert lys fra det vi ser på, går gjennom pupillen og linsa, dannes det et

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 20 turmål i Agdenes er valgt ut som kjentmannsposter. I heftet er det informasjon om postene og hvordan en kommer dit. Det

Detaljer

Innhold. Instruks for melding av hærverk. ID1743-a- hærverk. IE76286-b- Trafikkdetektor Leggebeskrivelse E og E

Innhold. Instruks for melding av hærverk. ID1743-a- hærverk. IE76286-b- Trafikkdetektor Leggebeskrivelse E og E Statens vegvesen Region Midt Elektrokontrakt Nordmøre og Romsdal Innhold Mappe I - Omfatter aktuelle drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør!

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør! www.serviceassistenten.cm Oppgavebasert brukermanual fr mntør, v.1.0 Brukermanual www.serviceassistent.cm Oppgavebasert versjn, fr mntører. Gjennmgår de vanligste gjøremålene fr en mntør! Fr en annen,

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Formingsveileder. Mulehei hyttefelt

Formingsveileder. Mulehei hyttefelt Frmingsveileder fr Mulehei hyttefelt Beinesdalen, Sirdal kmmune Karttjenester as - 2014 Dat: 10.03.2015 PlanID: 2013010 Frmingsveileder fr Mulehei hyttefelt gnr. 10 bnr. 3, Beinesdalen, Sirdal kmmune Frrd

Detaljer

Presentasjon Pokerarkitektur. Blå gruppe

Presentasjon Pokerarkitektur. Blå gruppe Presentasjn Pkerarkitektur Blå gruppe Erlend Trheim kandnr. 1 Simn Bruun-Olsen Cegla kandnr. 7 Sveinung Gjerald kandnr. 5 Bjørnar Frøyse kandnr. 15 Jumla Våre fire pkerkrt Frelsesarmeen En veldedighetsrganisasjn

Detaljer

sak 258/12 Endringsdokument vedtatt Gjeldende plansituasjon etter endring MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ØYTANGEN

sak 258/12 Endringsdokument vedtatt Gjeldende plansituasjon etter endring MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ØYTANGEN Endringsdkument vedtatt 10.10.2012 Gjeldende plansituasjn etter endring MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ØYTANGEN Kmmunens saksnr.: sak 258/12 Kart ikke i målestkk ARENDAL KOMMUNE Planstaben

Detaljer

Robotinvasjon Introduksjon ComputerCraft PDF

Robotinvasjon Introduksjon ComputerCraft PDF Robotinvasjon Introduksjon ComputerCraft PDF Introduksjon Vi har sett enkle datamaskiner. Nå skal vi leke oss med roboter, og finne ut hvordan vi kan få dem til å gjøre forskjellige ting for oss. Steg

Detaljer

Vi ønsker å skrive litt i forhold til kosthold generelt i dette skrivet. og håper det er lærerikt for deg.

Vi ønsker å skrive litt i forhold til kosthold generelt i dette skrivet. og håper det er lærerikt for deg. Vi ønsker å skrive litt i frhld til ksthld generelt i dette skrivet g håper det er lærerikt fr deg. Vi sier gjerne at det er viktig å spise variert, men vi snakker kanskje ikke like mye m hvrfr. Å skape

Detaljer

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER

INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER INVITASJON TIL KURS FOR UNGDOM i BRUK AV SMARTTELEFONER Opplegget er i regi av Helsenettverket Lister ved Fyrtårnet Velferdsteknlgi g telemedisin g Fyrtårnet Psykisk helse g rus. Kurssted: Listerreginen

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN i GEOG 2007 Effekter av klimaendringer Eksamensdato : 07.12.11 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid : 4 t Sidetall nynorsk:

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

Helseovervåkning for arbeidstakere som er eksponerte for respirabelt krystallinsk silika (RKS).

Helseovervåkning for arbeidstakere som er eksponerte for respirabelt krystallinsk silika (RKS). Helsevervåkning fr arbeidstakere sm er ekspnerte fr respirabelt krystallinsk silika (RKS). Hensikt g mfang med veiledningen Flere enn 2 milliner arbeidere i mange frskjellige yrkeskategrier rundt mkring

Detaljer

Prospekter og letemodeller

Prospekter og letemodeller Prspekter g letemdeller Fr at petrleum skal kunne dannes g ppbevares innenfr et mråde, er det flere gelgiske faktrer sm må pptre samtidig. Disse er at: 1) det finnes en reservarbergart hvr petrleum kan

Detaljer

Konsekvensutredning Krogstad Miljøpark. Tema: Vannmiljø. Temaansvarlig: Nina Syversen

Konsekvensutredning Krogstad Miljøpark. Tema: Vannmiljø. Temaansvarlig: Nina Syversen Knsekvensutredning Krgstad Miljøpark Tema: Vannmiljø Temaansvarlig: Nina Syversen Ås, 17.09.2009 Innhld 1 Bakgrunn... 2 2 Metdikk... 2 3 Dagens situasjn... 3 4 Vurdering av verdi... 5 5 Vurdering av mfang

Detaljer

ENGASJERE GENERASJON Y

ENGASJERE GENERASJON Y ENGASJERE GENERASJON Y Hva er likt, g hvrdan skiller de seg fra andre generasjner? Dale Carnegie Training White Paper The New Bm. Generasjn Y. Milenniumsgenerasjnen. Kjært barn har mange navn. Generasjnen

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING.

FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. SAK 63/08 FORSLAG TIL JUSTERING AV ORGANISERINGA FOR PROSJEKTET KNYTT TIL ATTGROING OG UTSIKTSRYDDING. Sakspplysning I samband med sak 49/08 gjrde Reginrådet slikt vedtak: 1. Reginrådet fr Hallingdal ser

Detaljer

KINNARTANGRENNA -skisse til fører

KINNARTANGRENNA -skisse til fører Sist oppdatert 11.09.2010 1 KINNARTANGRENNA -skisse til fører Når vi dumpet borti Kinnartangrenna første gang 23. mai 2008 på retur fra vår oppdagelsestur av Remember a day, var det ingen synlige tegn

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT

NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT NAMSSKOGAN KOMMUNE PROSJEKTRAPPORT 214 Infrmatikk - et delprsjekt i «FIBO-prsjektet» ved å ta i bruk infrmasjn bl.a. fr å øke kunnskap til kmmunens ungdm. Namsskgan kmmune 3.12.14. Bakgrunn Hvedmål Bygge

Detaljer

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere.

Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. 4 INDUSERTE STRØMMER Denne casen skal gi innblikk i fenomenet skin effekt i strømskinner. Det skal også fokuseres på induserte strømmer i ledere. CASES The Skin Effect applies only to changing electric

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Veileder til arbeid med årsplanen

Veileder til arbeid med årsplanen Veileder til arbeid med årsplanen Oktber- desember: Jbbe med innhld. Gjøre erfaringer. Januar/ februar: Innspill fra freldrene. (Samarbeidsutvalg, freldreråd, den enkelte fresatte. August/ september: Dele

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME

MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME Februar 2016 MH posten - INFO FRA LOKALLAGET FOR KLEPP OG TIME For tidligere og nye medlemmer og andre interesserte Fakta om oss og mål for tiden som kommer Etter at Jærkimen det tidligere lokallaget av

Detaljer

Retningslinjer for Norsk medisinstudentforenings grafiske profil

Retningslinjer for Norsk medisinstudentforenings grafiske profil Retningslinjer fr Nrsk medisinstudentfrenings grafiske prfil Vedtatt: 24.05.2015 av Nasjnalt styre, Nrsk medisinstudentfrening Skal revideres innen: 24.05.2017 Bindende fr: Freningen sm helhet Innhld -

Detaljer