2FACE MENIGHETSFELLESSKAP. FRA fellesskap TIL ENSOMHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2FACE MENIGHETSFELLESSKAP. FRA fellesskap TIL ENSOMHET"

Transkript

1 VELKOMMEN ELLER IKKE? Men helt ærlig, hvor kunne denne dama egentlig gå? Tilbake til byen? Tilbake til menigheten? MENIGHETSFELLESSKAP FRA fellesskap TIL ENSOMHET SPEILET Hun stilte seg foran speilet, men turte ikke se mot speilbildet sitt for hun var redd hun ikke ville like det hun så. I stedet lukket hun øynene og tenkte over situasjonen hun var i. Var det henne det var noe galt med? VINTERFESTIVALEN 2015 TEEN FORUM: KROPP 2FACE FACE Kan du beskrive fellesskapet i drømmekirken din?

2 ADVENTungdom (AU) er et kristent magasin for unge mennesker i Norge. Vårt mål er å bygge relasjoner mellom hverandre og til Gud, ved å informere og engasjere gjennom relevante artikler, viktige temaer og sterke historier. ADVENTungdom er gratis for alle unge mellom 13 og 30 år og utkommer seks ganger i året. Prisen for et årsabonnement for dem som er over 30 er kr 200 (250 for utlandet). ADVENTungdom tar gjerne imot, og oppfordrer til bidrag i form av leserbrev, lengre og kortere tekster, samt billedstoff. Signerte artikler står for forfatterens egen mening, og er ikke nødvendigvis i tråd med bladets egne meninger. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere alt innsendt materiale. Frist for innsending av stoff til AU : 11. mars Ansvarlig redaktør: Victor Marley Redaktør: Vanja Andersen Redaksjonsråd: Gry Beate Marley, Victor Marley, Vanja Andersen, Martine Lien, Jan Erik Arntsen, Pål Gunnar Hogganvik, Linn-Eirin A. Haugen, Simen Trolsrud, Vemund Hasnes Layout og utforming: Norsk Bokforlag Layout forside og face2face: Sindre Hammersbøen Foto forside: Johannes Mikkelsen Trykk: Øko-tryk, Skjern, Danmark Bladet trykkes med vegetabilske trykkfarger på papir som oppfyller strenge miljømessige krav. Kontaktinformasjon Adventungdom, pb 124, 3529 Røyse epost: Ungdomsavdelingen: Abonnementsavdelingen: NESTE NUMMER: Helse What?! Drikker ikke adventister kaffe? Jeg har jo vært adventist hele livet, men dette visste jeg ikke ungdomsskoleelev som leser om adventkirken i læreboka. Har helsefokuset endret seg de siste årene? Aprilnummeret skal handle om temaet HELSE. Hva er adventistenes helsebudskap? Har du hørt om helsenøklene? Hva betyr frasen kroppen er et tempel? Finnes det sunn og usunn religion? Er det egentlig så enkelt å vite hva som er sunt og usunt i dag? Har du noen gode oppskrifter å dele? Er det så viktig å fokusere på hva vi spiser og drikker? Har du bilder, tegninger eller tekst å dele send det til Fristen er: 11. mars NB! Lyst til å få ditt bilde publisert som forsidebilde for AU? Send inn forslag da vel. Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre. Johannes 13,

3 H I L S E N F R A R E D A K T Ø R E N Godt nyttår, alle lesere! Vi starter året med å fokusere på temaet: fellesskap! Og i forbindelse med det ønsker jeg å presentere hele den flotte gjengen som er med på å utforme Advent Ungdom fra nå av. Vi har fått et nytt redaksjonsråd som jobber for at både tema og innhold skal være så spennende og interessant som mulig: Martine Lien Jan Erik Arntsen Pål Gunnar Hogganvik Linn-Eirin A. Haugen Simen Trolsrud Vemund Hasnes I tillegg har vi fått en flott responsgruppe som anmelder bladet etter hvert nummer. Dette er for at vi i redaksjonen skal kunne se hva som fungerer bra og hva som kan bli enda bedre. Kritikerne våre er: Marius Fosse, Vilde Bruvik, Simen Leknes, Isabelle A. Birkeland, Benjamin Arctander, Ken Markus Christensen, Jonar Aluwini, Camilla M. Hogganvik, Vilde Haugen, Maiken Andersen, Camilla M. Gustavsson, Julie Kjær og Ole Martin Jensen! Jeg håper dette nummeret vil gi deg mange nye tanker, at det vil utfordre deg til å ta vare på dem rundt deg og at du får vite at nettopp DU er viktig for menigheten! Vi har samlet kloke tanker, kjente fjes, flotte tegninger og fotografier for å inspirere deg. Håper dette nummeret kan bidra til økt praktisering av nestekjærlighet i hele landet! Vanja Innhold Hilsen fra redaktøren... 3 Hvem du er er viktigere enn det du sier... 4 Velkommen, eller ikke?... 5 Tilbake... 6 face2face... 8 Bønneemner Tegneserie... 9 Menighetsfellesskapet Halfway Around the World Does Anybody Hear Her? Speilet Felles mål Historisk møte IMPACT generation MMM M M Fra fellesskap til ensomhet...18 Teen Forum: Kropp Vinterfestivalen ADRA-familien Pastorprat Les!

4 Hvem du er er viktigere enn det du sier Nyttårsbrev fra Ungdomslederen, Victor Marley SABUs tema for året 2015 er fellesskap. «Fellesskap» høres så klisjé ut, men fellesskapet er avgjørende ikke bare for vår personlige frelse, men også for andres.. Hva er det motsatte av synd? Fellesskap. Satan sier at Gud er ego. Og hvis det finnes en Gud, så er han i hvert fall ikke til å stole på. Dette var løgnen han for talte Eva i Edens hage. Men fellesskap er syndens motgift. Ekte fellesskap er trygghet. Vi helbredes. Vi modnes og vokser. Vi møter Jesus. Når Jesus helbredet på sabbaten, viste han sannheten om Gud. Gud som er ubegrenset og ubetinget kjærlighet. Gud som bryr seg. Gud som er villig til å leve blant mennesker. Gud som frelser. Gud som lengter etter et vennskap med deg og meg. Når mennesker møtte Jesus, møtte de Gud. Når mennesker møter Jesus i dag, møter de Gud. Gjennom Jesus og på grunn av han kan et forhold mellom mennesker og Gud gjenopprettes. Han vinner over synd og syndens resultater. Adventbudskapet handler om fellesskap - 3 engler som flyr. Den første kaller oss til å huske skapelsen, sabbaten, fellesskapets dag. Den andre engelen proklamerer at Babylon er falt - syndens system, brutte relasjoner, hat, død, og alt som ødelegger fellesskapet, kommer til å ende. Og den siste engelen sier at vi har et valg om hvilke side vi vil være på. Tiden for å velge er i dag. Jesus kom til verden for å gi mennesker et valg. Han vil at så mange som mulig velger fellesskap med Gud og mennesker. Det er derfor han etabler te menigheten, for han hadde en visjon. Det var en dristig visjon, for den var avhengig av deg og meg. Jesus drømte om en gruppe mennesker som ville være preget av hans kjærlighet og at den kjærlighet de hadde for hverandre i fellesskap vill skinne i verden slik at mange andre ville ha et møte med den sanne Gud - fellesskapets Gud. Kjærlighet. Frelser. Konge. Prest. Min bønn i år er at AdventistUngdommer i Norge vil bane vei for gode fellesskap. Gjør en forskjell i din menighet. Vis kjærlighet slik at Guds lys kan skinne. 4

5 Tekst: Vanja Andersen VELKOMMEN, ELLER IKKE? Dette er en refleksjon om fellesskap med utgangspunkt i en Har vi sten i våre hender når vi møter den som falt? Har vi dom i våre øyne så vårt blikk blir hardt og kaldt? Har vi glemt vår egen krise og vårt eget nederlag, og det regnskap vi må vise på vår egen oppgjørsdag? (sang nr. 471 i Salmer og lovsanger) tale av Gifford Rhamie holdt i Betel menighet under ungdomshelga i november Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!» (Johannes evangelium 8,9-11) Men helt ærlig, hvor kunne denne dama egentlig gå? Tilbake til byen? Tilbake til menigheten? Gifford ga andre liknende eksempler fra vår tid; han fortalte om den sexavhengige unge mannen og den homofile, som begge skygget unna det de fryktet var et dømmende menighetsfellesskap. Hvorfor er vi egentlig en menighet? Fordi det er en klubb for de vellykkede? For å føle oss bedre ved å kunne se ned på andre? Nei, fordi vi alle er syndere med et enormt behov for Jesu nåde. Alle har syndet. Alle har falt. Alle kan få tilgivelse. Jesus døde for meg og deg, og menigheten er ment til å være et oppbyggende fellesskap hvor frelseren utgjør midtpunktet og alle mennesker som kommer inn i fellesskapet, vil bli sett, hørt og tatt vare på. Hvor kan disse tre gå? Kan de komme til din menighet? Jesu ord er tydelige, han ønsker å sette oss fri fra all synd og oppfordrer oss til å leve hver dag til hans ære! Gud ønsker å legge til rette for et sunt fellesskap i menigheten. Drømmemenigheten er et fellesskap hvor alle sårede og slitne mennesker vil finne helbredelse og hvile. Denne drømmen kan bli virkelighet hvis vi ber Gud om å forvandle hjertene våre og gi oss av sin ånd det er når vi tar i mot hans ubetingede kjærlighet og etter mye øving, at vi blir bedre søsken for hverandre i menigheten. Så her er en oppfordring til deg i løpet av det nye året: ikke skulk når menigheten samles. Dette fellesskapet er faktisk så viktig at Paulus sier: la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. (Hebreerne 10,25) Måtte 2015 bli det året hvor vi blir mer lik Jesus så vi tør å se hverandre, bry oss om hverandre, lytte til hverandres erfaringer, finne hjelp til hverandre, be for hverandre, be sammen og la Gud helbrede oss. 5

6 Tekst: Marius Xxxxxx Jensen, Xxxxxx Teologistudent ved Newbold College / Foto: Johannes Mikkelsen TILBAKE Tenk deg at du tar en reise tilbake i eller sanse. Men hva, om noe, ville vi for- tid. Veldig langt tilbake i tid. Du ser stått? Hva kunne vi ha beskrevet om vi Martin Luther spikre opp sine 95 teser. hadde kommet tilbake fra en slik reise? Videre. Colosseum, Egypts pyramider, Babels tårn. Du nærmer deg menneske det sentrale spørsmålet vi trenger å få hetens begynnelse. Gud former men- svar på for å danne oss et bilde av hvor- nesket av jordens støv, og idet livspusten dan det ville vært å ta reisen. Nå har det blir åndet inn i Adam, fortsetter du rei- seg slik at Gud har åpenbart noe om sen. Enda lenger tilbake. Planeter, stjer- hvem Han er. Han kom til og med til jor- ner, galakser. Du hører englene bryte den som menneske for å vise oss hvem ut i himmelsk korsang før du endelig Han er. Det er dog en tekst i Bibelen når målet ditt. Tilbake til begynnelsen. som i mine øyne oppsummerer hva Jesus Før alt. Hva ville du funnet? Hva ville du viste oss, og dermed også hvem Gud er. sett? Hvordan ville virkeligheten sett ut når alt som er skapt, er borte? het. Til tross for enkelheten i denne 6 Først og fremst, det ville bare vært Hvem er egentlig Gud? Dette er 1. Johannes 4,8 Gud er kjærlig- frasen fascineres jeg stadig over dens Gud. Han er den som skapte alt, og er dybde, og det disse tre ordene inne dermed den eneste som ville vært til bærer for mitt liv og min forståelse av stede da ingenting av det skapte var til. Gud og virkeligheten. Gud er kjærlighet. Men hvordan ville så det sett ut? Hvor- Ikke bare er Han kjærlig. Han er kjærlig- dan ville du beskrevet Gud, situasjonen, het. Nå har det seg slik at kjærlighet er helheten i hvordan det var før noe som av en slik art at den ikke kan forekomme helst ble skapt? Det kan riktig sies at i ensomhet. For å elske trengs det både det er mye av dette vi ikke har forutset en som elsker og en som blir elsket. Da ninger, vokabular eller sanseapparater er det ikke så rart at Gud beskrives som gode nok til verken å forstå, beskrive tre i én. Treenigheten. Far, Sønn og Den

7 hellige ånd. Med dette i tanke har vi et sentralt innblikk i hva vi ville ha funnet ved enden på vår reise. Vi ville ha funnet fellesskap. Fullkomment fellesskap. Ja, Gud var den eneste som var til stede, men Han var aldri alene. Han er kjærlighet. I kjernen av hva det i det hele tatt vil si å være Gud, er fellesskap. Sett nå at du kunne reist tilbake, ville du tatt reisen? Bibelen forteller oss at den reisen er mulig. Om ikke tilbake i tid, så i det minste tilbake i kvalitet. Da Jesus vandret på jorden, gav Han sine disipler et innblikk i hva vi er invitert til, i form av en bønn. Johannes 17, Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Legg merke til hva Jesus sier her. Legg spesielt merke til språket som brukes om enhet. Er du klar? Her kommer det: Vi er invitert til å erfare den samme fellesskapskvaliteten som eksisterer innad i treenigheten. Les teksten igjen. Det er det Han sier. Kan vi i det hele tatt begynne å begripe hva dette faktisk betyr? Jeg har selv opplevd mange fantastiske og varme fellesskap. Sosiale kvelder, turer, opplevelser sammen med venner, familiesamvær, bønnefellesskap, nære, personlige samtaler og meningsfylt samarbeid. Men jeg tror ikke noen av disse engang kommer i nærheten av hva Jesus inviterer oss til her. Likevel er det altså dette Han tilbyr. En kan heller ikke unngå å legge merke til når det Han snakker om skal bli en virkelighet. Han snakker ikke om Himmelen, eller den nye jord, selv om fellesskapet helt klart vil fortsette inn i evigheten. Han snakker om her, nå, mens vi enda lever på denne jorden. Vi skal tilbake. Tilbake til fellesskapet. Reisen begynner nå. *Noen ord i denne artikkelen har stor forbokstav for å tydeliggjøre budskapet. 7

8 Tekst: Xxxxxx Xxxxxx face 2 face Amazing Facts, Inc (Media Ministry) har delt to linker. Reidar Annette Når vi snakker om menighetsfellesskap vil det være naturlig å både beskrive hvordan menigheten oppleves, men også å sette ord på våre drømmer. Dette er Face2Face en spalte hvor du får møte andre AdventUngdommer og Reidar! Krasimir Drømmekirken & fellesskap? Jeg ser for meg drømmekirken som et sted der det er åpent hele tiden. Hvor fellesskap betyr, ikke bare ord, men gode gjerninger mot hverandre. Og det blir prioritert å komme sammen i ukedagene, til og med i en travel hverdag. Jeg kan se den store forskjellen mellom Østen og Vesten, selve kulturen. Vi må vise at vi bryr oss om hverandre. Ikke bare en gang i uken, men hele tiden. Jeg mener at vi skal jo se hverandre hele tiden der oppe (i himmelen) mens her nede ser vi hverandre bare en gang i uken, kanskje to hvis du er heldig. Så er vi vel kanskje ikke helt klare til å være sammen hele tiden der oppe helt enda, eller? La oss be og tenke på at vi skal være Guds barn her nede slik vi skal der oppe, så kommer alt mer naturlig tenker jeg. Sindre Hammersbøen og andre liker dette. Folk stoler på hverandre, er åpne om sin åndelige utvikling og ordner opp i uoverensstemmelser. Det er lettest å vokse i kjærlighet når det skjer i ei gruppe sammen med andre troende. Troverdig, praktisk kjærlighet har en guddommelig tiltrekningskraft som viser seg mye mer effektiv enn evangeliseringsaksjoner som nesten utelukkende bygger på muntlig kommunikasjon. Folk vil ikke høre oss tale om fellesskap og kjærlighet. De ønsker å erfare hvordan denne kjærligheten virker i praksis. Hei! Kan du beskrive fellesskapet i drømmekirken din? Ingeborg Annett Det er et felleskap som går på tvers av alder og bakgrunn, et felleskap som inkluderer nye mennesker, et felleskap der det er åpenhet og man hjelper hverandre gjennom livets utfordringer På en måte føler jeg at den kirken jeg kommer fra er drømmekirken. Selve lokalet er både lite og gammelt, men det er fullt nesten hver Sabbat av mennesker i alle aldersgrupper. De eldre viser stor interesse for de yngre ved å både snakke med dem, more seg sammen og inkludere dem i aktiviteter og oppgaver i menigheten. De møtes ikke bare noen få timer hver Sabbat, men de har bønnemøter, aktiviteter for de unge og fellesmiddager. Alle disse tingene er med på å forbedre fellesskapet i menigheten min. Selvfølgelig er det ting som kan forbedres, men de viktigste tingene er at vi blir mer lik Jesus. Det gjør vi blant annet ved å vise interesse for mennesker, inkludere andre, være uselviske, ærlige, glade og alt det der. Menigheten er bygd opp av enkeltpersoner, så la oss begynne med oss selv, la oss være vår egen drømmekirke! Oskar fellesskapet i min drømmemenighet er en gjeng forskjellige mennesker som respekterer hverandre nettopp på grunn av dette. de samles for å bygge hverandre opp. jeg tror det er en enorm styrke i fellesskapet hvis man klarer å skape en åpen, inkluderende og ikke-fordømmende atmosfære! 8

9 Tekst: Vemund Hasnes Bønneemner 2015 Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre (1 Kor 1,9) Året 2014 har blitt til i fjor, og vi er kanskje spent på hva det nye året vil bringe. Selv blir jeg alltid tankefull ved årsskiftet og reflekterer over hvordan fjoråret har vært. En ting jeg har kommet frem til, er at jeg ønsker å ha et fellesskap med Gud i 2015 også. Et valg som nok ikke hører til årsskiftet, men et valg som vi står ovenfor hver eneste dag hvorvidt vi ønsker å slippe Han til i vår hverdag. Hvis vi skal oppnå fellesskap i året som kommer, både med Gud og som menighet, tror jeg at det er helt nødvendig at vi gjør bønn til en helt sentral del av livet vårt. Gjennom bønn åpner vi for fellesskap med Gud, og vi ber om at Han må være med og sette sitt preg på året som kommer. Her er noen bønneemner vi kan ta med oss inn i det nye året: Menighetene i Norge Misjon (både innland og utland!) Våre pastorer Menighetsskolene Alle som engasjerer seg i menigheten Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker (1 Tim 2,1) Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. (Jak 5,16) Tegneserie av Emanuel Hernehult 9

10 Tekst: Xxxxxx Marianne Xxxxxx Dyrud Kolkmann / Illustrasjoner: Malin Andersen og Tanja Michaud Menighetsfellesskapet Gud ønsker fellesskap med oss mennesker. Det er tydelig fra første stund. Han pleide å gå tur med Adam og Eva i Edens hage, dele tankene sine, visjonene, vise dem alt det gode han hadde skapt, men så ble fellesskapet brutt den dagen da Adam og Eva valgte mistilliten istedenfor fellesskapet og tillit til Gud. Hva består menighetsfellesskapet av? Om vi skal istemme med Paulus om hva som skal kjennetegne vårt fellesskap som bekjennende kristne, og som et godt trosfellesskap, kan vi ta en titt på Galaterne 5, 22: «Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse». Ja, dette er en utfordrende tekst: Det begynte ganske tidlig i historien, menighetsfellesskapet. Bibelen forteller oss i 1. Mosebok kapittel 1, vers 27 at Gud allerede før skapelsen var i et fellesskap, og på skapelsens sjette dag skapte han enda mer fellesskap, nemlig mennesket, mannen og kvinnen i «vårt bilde så de ligner oss». Hvor er vi som et menighetsfellesskap? Kan vi krysse av på at vår menighet er full av kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse? Ikke det? Årets bønnevandring i januar 2015 i Adventistsamfunnet, sier noe om dette på verdensbasis: Ti dager i bønn fokusert på Åndens frukter. (Jeg håper virkelig dette fokuset varer lenger enn ti dager) Åndens frukter er et helårsprosjekt med fokus på å hvile i Jesus, og kjenne på at det er Den hellige ånd som vil kunne forvandle oss, ikke oss selv. Tenk på den forandring og forvandling det ville bli i livene, og ikke minst menighetene våre om disse fruktene kom til syne og var tydelig tilstede. I tillegg vil andre mennesker kunne merke 10

11 kjærligheten, gleden, freden, overbærenheten, vennligheten, godheten, trofastheten, ydmykheten, selvbeherskelsen og kjenne at i dette fellesskapet er det godt å være. Tenk om vi som en menighet blir kjent for et varmt, godt og trygt fellesskap hvor man kan tørre å slippe masken og dele sorger og gleder sammen med andre i store og små fellesskap. Tenk om menigheten var «værekraftig» og et sted hvor den gylne regel fremdeles er gyllen. Jesus er tydelig på hvem menighetsfellesskapet sentrerer seg rundt. Det er Gud, Jesus og Den hellige ånd. Om ikke vi har Gud i fokus og i sentrum for vårt menighetsfellesskap, kan vi ikke lenger kalle det en menighet. Uten Gud som nav og den som binder sammen, faller alt. I begynnelsen skapte Gud. Utfordrende tanke, ja! I sitt bilde skapte han menneskene til fellesskap med hverandre og med ham. Her ble den første menigheten født. Og det var godt! Men, kort tid etter var det ikke lenger godt. Fellesskapet var preget av mistillit, egoisme og synd. Det er ikke lett å opparbeide et fellesskap, og heller ikke lett å opparbeide et fellesskap rundt Gud. For vi mennesker er så forskjellige, med våre personligheter, meninger, bakgrunn og tanker. Alt dette skal få plass i fellesskapet rundt Gud. Vi trenger å bli minnet om både den gylne regel og verdiene, basert på Åndens frukter i Galaterbrevet 5, 22. Uten dette faller fellesskapet. Vi kan ikke basere et menighetsfellesskap på å stirre hverandre inn i ryggen under en gudstjeneste, eller diskutere hverandre i hjel om hvem som er teologisk rett troende under et bibelstudium. Menighetsfellesskapet trenger levende, små grupper som til sammen danner et fellesskap. For meg har smågrupper vært en måte å kjenne på fellesskapet i en menighet. Det har ikke alltid vært like lett å få til i alle menigheter jeg har vært, men de gangene vi har fått det til, har det skapt grupper med levende fellesskap, hvor mennesker kommer hverandre nær, hvor det er ekte, åpent, sårbart og relasjonelt rundt troen på Gud. Det å være kristen, betyr ikke at vi klarer alt selv. Frelsen kommer i relasjonen med Gud, og troen styrkes i relasjonen med andre. For at et fellesskap skal være trosstyrkende og «værekraftig», må det være et fellesskap hvor det er plass og trygghet for åpenhet, respekt og tillit. I tillegg kommer alle Åndens frukter fra Galaterbrevet 5, 22: «kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse». Klarer vi å få til slike menigheter ved Guds hjelp, tror jeg at fellesskapene våre vil vokse. For vi lever i en verden hvor mange mennesker lengter etter et fellesskap å høre til, et fellesskap sentrert rundt noe godt. Og da har vi som menighet noe å tilby, noe godt, noe ekte og noe som vil vare lenge, ja til og med inn i evigheten. 11

12 Tekst: Xxxxxx Evleena Xxxxxx Bouit Halfway Around the World Moving to Norway from the United States for a year is an experience that I will never forget and it is astonishing to think that I have left behind my home and culture for another. One might think that moving to a country halfway around the world will create some differences in your life and in thinking that, you d be right. I have changed and it is the people around me that are the cause of that. In the U.S., it is normal to smile at people you pass by and it is not unusual to start up a conversation with a stranger Once coming to Norway, a foreigner might believe that these Vikings are cold people who want to be left alone. In comparison to Americans, I would agree. In the U.S., it is normal to smile at people you pass by and it is not unusual to start up a conversation with a stranger. However, if one were to behave the same way in Norway, Norwegians might feel offended or even threatened. Another difference between the behaviour of the people is manners and humour. In the United States, it is natural for people to say Please, Thank you and Excuse me. We also continually apologize for everything we do. However, that is not normal in Norway. I remember one time that someone became quite irritated with me when I apologized multiple times for accidentally hurting them. I felt so bad and I wanted to make sure they were okay, however Norwegians aren t as used to that kind of behaviour. As for the humour, we Americans love to boast about ourselves and act extremely arrogant, as a joke, at least that is what my friends and I do back home. However, in Norway I have experienced this when I have joked around in the same way and Norwegians took me seriously. Last but not least, I feel as if the Adventist community in Norway is better connected and more tight knit. This is mostly due to the fact that it is a much smaller country, nonetheless I still enjoy how everyone in the Adventist church know each other. This makes it feel more like a family and that is what it should be like. Although I like my church community back home, it is not the same as it is here. I feel as if the Adventist community in Norway is better connected and more tight knit There are many differences between Norway and the United States, some big some small. However, it is how we react and adapt to these changes that help us decide where we truly belong. I don t really know where I belong, but right now, all that is important to me is the life I am living now and at this moment, it is in Norway. 12

13 Layout: Linn-Eirin Haugen

14 Tekst: Xxxxxx Maiken Xxxxxx Andersen Speilet Speilet Hun stilte seg foran speilet, men turte ikke se mot speilbildet sitt, for hun var redd hun ikke ville like det hun så. I stedet lukket hun øynene og tenkte over situasjonen hun var i. Var det henne det var noe galt med? Eller var det bare det at de andre valgte å gå andre veier, som tilfeldigvis førte bort fra henne? Hun hadde ikke gjort noe galt, eller hadde hun det? Plutselig gikk det opp for henne at det handler ikke bare om hva man ikke gjør, men mest av alt om hva vi faktisk GJØR. Menigheten snudde seg tilbake mot speilet og så speilbildet av en splittet forsamling. Hun så en menighet der program og medlemstall var blitt viktigere enn relasjon og liv. En menighet der regler om hva man gjør og ikke gjør, var blitt viktigere enn prinsippene om hvorfor man gjør ting. Hun så en menighet som hadde tatt etter denne verden. En menighet der man hevet seg over hverandre og pusset sine fasader. Hun La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Hebreerbrevet 10,24 Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. Kolosserne 3,12-14 så seg selv og alt hun hadde blitt, men også alt han ønsket hun skulle være og alt han visste hun kom til å bli, hvis hun valgte å la ham lede henne. Når vi skal bygge våre menigheter, når vi skal være Guds hender på denne jord, må vi huske hvem Gud er. Vi må gå til Bibelen og bygge vår menighet på de prinsipper vi finner der. Menigheten skulle være Guds barn og Guds folk, i et tett fellesskap med ham og hverandre. Vi skulle dele erfaringer og oppmuntre hverandre. Vi skulle ha overbærenhet og tålmodig het. Vi skulle hjelpe og trøste. Vi skulle ikke dømme og herse. Vi skulle vise forståelse og lære av hverandre. Vi skulle dra i samme retning. Og mest av alt, skulle vi elske hverandre. Jeg er overbevist om at når vi legger menigheten i Guds hender, kommer store ting til å skje. For Guds hender er mektige. 14

15 Tekst: Mathias Broomé Felles MÅL Hvordan man skal leve som en kristen? Vi hører hele tiden at det ikke er gode gjerninger som gjør oss til gode kristne. Men hva er det da som gjør det? Jeg tenker at det heller handler om at vi er nødt til å ønske å gjøre det som er rett i Guds øyne og be Gud om å hjelpe oss til å ville leve slik. Det er dessverre ikke så enkelt at man en kveld bestemmer seg for at nå skal man bare gjøre det som er godt, og fra og med neste dag og til livets slutt så gjør vi bare det. Jeg tenker at det må en gradvis forandring til. Vi må ønske å bli litt bedre hver dag og hele tiden ha Gud med oss i prosessen. Hvis man da har bestemt seg for å være «den beste kristne utgaven av seg selv», hvor skal man begynne? I vårt samfunn er det hele tiden fristelser som ligger på lur, og andre ting er mer spennende enn for eksempel å sette seg ned å studere Bibelen. Kanskje man skulle ha flyttet opp til fjellene og levd av naturen? Da ville det ha vært enkelt å være en kristen, adskilt fra samfunnet med alle fristelsene. Men det er nok dessverre heller ikke løsningen. Kristendommen er ment for å praktiseres i felleskap den skal deles. Skal jeg være oppriktig mot meg selv, så er det ikke i kirka at jeg føler Guds nærvær sterkest. For min del er det når jeg snakker med venner om kristne temaer eller om kristenlivet. Det siste året har jeg deltatt i en bibelstudiegruppe med unge voksne på min egen alder som går igjennom mange av de samme utfordringene som meg. Det som har betydd mye for meg i bibelstudiegruppa er at det er et sted der jeg kan være meg selv og ikke trenger å bekymre meg over at jeg vil bli sett på som en dårlig kristen dersom jeg deler ting ved meg selv som jeg ikke er så stolt av. Vi ønsker alle å bli bedre mennesker og bedre kristne. Forandring skjer ikke ved at noen forteller deg hva man skal eller ikke skal gjøre. Man må ønske det selv. Så i stedet for å dømme hverandre burde vil heller fokusere på å støtte og hjelpe hverandre. Jeg har hørt triste historier av tidlig ere medlemmer av menigheten. Jeg tror neppe det var den intensjonen Gud hadde for menigheten, at de som ikke når opp til idealene, skal kastes ut. Hvis vi sammen støtter hverandre og er åpne med hverandre, tror jeg det kristne felleskapet vil føre med seg enda mer godt. Å være kristen er ikke en konkurranse der den beste kristne vinner gullmedalje. Det er heller at alle kjemper for et felles mål og hjelper dem av oss som strever på veien. At det er et vanskelig løp, er noe som alle av oss vil kjenne på i løpet av livet. 15

16 Tekst: Xxxxxx Jeremy Xxxxxx Zwiker Historisk møte IMPACT generation Den hellige ånd og vi har besluttet Paul Tompkins, ungdomssekretær for Syvendedags Adventistsamfunnets Trans- Europeiske Divisjon siterte apostelmøtet i Jerusalem (Apg 15,28) etter en vellykket IMPACT generation -samling den første i historien! Jeg hadde nettopp begynt som elev ved Matteson Misjonsskole i august 2008 da jeg fikk vite at noen ungdommer og også unionens ungdomssekretær skulle besøke oss for å diskutere en misjonstur kommende sommer. Det var det som skulle bli IMPACT Finnmark i 2009! Fra da har denne bevegelsen vokst ved at lekfolk griper visjonen om fulltids tjeneste og starter opp egne lokale avdelinger. Idet vi observerte denne kraftige veksten, innså Joakim Hjortland (tidligere IMPACT Norge-leder) og jeg at det var behov for å utvikle ressurser som kunne knytte IMPACT-avdelinger sammen, slik at ikke alle må finne opp hjulet på nytt. Derfor har vi skrevet en IMPACThåndbok om hvordan en IMPACTmisjonstur arrangeres og startet en IMPACT generation -internettside: (Hele artikklen finner du på bloggen: adventungdom.wordpress.com) 2011 IMPACT Sverige 2012 IMPACT Latvia 2013 IMPACT Romania 2013 IMPACT Danmark 2013 IMPACT Østerrike 2014 IMPACT Spania 2014 IMPACT Finland 2015 IMPACT Tyskland IMPACT Stavanger / Sandnes Kom, la oss bygge! 29. juli august Men nå sa jeg til dem: Dere ser selv den ulykke vi er i, at Jerusalem ligger øde og portene er oppbrent. Kom og la oss bygge opp igjen Jerusalems mur, så vi ikke skal være til spott lenger. Neh 2:17 16 IMPACT: Inspiring Members to Proclaim the Advent of Christ Together

17 Tekst: Atle Fonn Aluwini, leder Misjon 10/40 MMM-M-M I spenningsfeltet mellom tro, liv og lære, finner vi spørsmålet: Hva er sa han til disiplene: Men dere skal få havsnød, nesten drukning og en ufrivil- Guds vei og vilje? Ofte er dette en kraft når Den hellige ånd kommer lig fiskereise, kom han endelig til Ninive dypt personlig bønn; Hva vil du, Gud, over dere, og dere skal være mine (i landet som nå er Irak) og forkynte det med livet mitt? Men det er i like høy vitner i Jerusalem, og hele Judea, i Gud hadde lagt ham på hjertet. Og Nini- grad et grunnleggende tema i vårt me- Samaria og helt til jordens ende. Apg ve tok imot budskapet og fikk leve! Og nighetsfellesskap: Hvorfor er vi til som 1,8 i avslutningen av Jona boken forklarer en menighet, som et helt eget og unikt kirkesamfunn? Jesus sa: Jeg er veien, Jesu ord. De visste ikke hvor stor verden bedrøvet over ricinus-busken, som sannheten og livet. Dermed er hjørne- var, og de oppfattet ikke at hedningene du ikke har hatt noe strev med og steinen i vårt fellesskap lagt, men dette var inkludert i Guds frelsesplan. Men de ikke fått til å vokse, som ble til på en fundamentet kan lett komme under forstod nok til at de begynte å gå i den natt og ble ødelagt på en natt. Skul- press. Så er det jo slik at et hus er mer riktige retningen. De gikk tilbake til Je- le da ikke jeg være bedrøvet over enn et fundament. Paulus sier i brevet rusalem, samlet seg i bønn og fikk Den storbyen Ninive hvor det bor mer til Hebreerne at Guds hus er vi så sant Hellige Ånds kraft, slik Jesus hadde lovet. enn tolv ganger ti tusen mennesker vi helt til slutt holder fast ved frimodig som ikke vet forskjell på høyre og heten og det håp som er vår stolthet. forstått rekkevidden av Guds kall. Men venstre, og hvor det også fins en Da Jesus vendte tilbake til himmelen, Disiplene forstod ikke rekkevidden av Heller ikke vår menighet har fullt ut Men etter flere omveier som inkluderte Gud hvordan han tenker: Du (Jona) er i går og i dag, ja til evig tid handler det mengde dyr? igjen ble båret fram en profeti om at om å bære fram et levende og personlig Kristus var en gave også til hedningene. budskap om hvem Jesus er og hva han pellere til vår dømmekraft om hva det Simeon kom til templet ledet av Den har gjort for å sette oss fri fra synd og egentlig er som holder oss sammen i hellige ånd, for å se Messias med egne annullere dødens kraft. Dette er et bud- menigheten. Jeg tenker det handler øyne og profeterte: Herre, nå lar du skap også for muslimer bosatt i Norge. om å gi videre det vi fikk som en gave. din tjener fare herfra i fred, slik som De trenger Jesus like mye som vi. Og Vi måtte ikke fortjene denne gaven. Vi du har lovet. For mine øyne har sett jeg spør: Hvem skal gi sitt vitnesbyrd til måtte bare overgi oss til Guds kjærlighet din frelse, som du har gjort i stand dem? Hvor lenge skal vi i Norge løpe fra ved å tro på Jesus som gav alt for at vi like for ansiktet på alle folk, et lys til dette kallet? skulle få alt. åpenbaring for hedningene, og ditt folk Israel til ære. Lukas 2,29-32 jonæren som ikke ville gå dit Gud ville. Jesus var 6 uker gammel da det Historien om Jona handler om mis- Overskriften mmm-m-m skal ap- MMM-M-M; Meningen Med Menighet er Misjon, også til Muslimer. 17

18 Tekst: Mathias Christensen / Illustrasjon: David Mikkelsen FRA fellesskap TIL ENSOMHET 18

19 Jeg husker så godt da jeg satt på flyet en tidlig morgen i september. Jeg så ut flyvinduet like før flyet skulle lette og jeg tenkte for meg selv: «Kommer jeg til å være den samme etter denne turen? Hva om jeg blir noe jeg ikke vil være?» Jeg var nemlig på vei til Oregon i USA, til en bibelskole som heter ARISE. Motivet mitt for å dra var at jeg ønsket å sette av tid til å bli kjent med Jesus og til å virkelig studere Bibelen; altså kunne Bibelen og bli tryggere på å fortelle andre om min tro. Jeg ønsket å kunne si mer enn at Bibelen bare var en bok jeg hadde lest litt i. Jeg hadde hørt mye positivt om skolen og visste at jeg kom til å lære mye bra. Frykten min var at jeg skulle komme tilbake og bli en person som var opptatt av hva man skal og ikke skal gjøre. Jeg var rett og slett redd for at det jeg lærte i Bibelen skulle føre til at jeg måtte forandre meg veldig. At jeg måtte kle meg på en spesiell måte. Eller ikke spise kjøtt lenger. Eller at jeg ikke skulle kunne gå ut og gjøre ting jeg pleide, som bowling eller andre artige aktiviteter. Grunnen til at jeg tenkte dette var at jeg hadde sett det før. Mennesker som hadde vært på bibelskole, de var liksom ikke så gøyale lenger. De snakket bare om hva man skal og ikke skal spise og ting man må gjøre som kristen, og ting man ikke må gjøre. Det var i alle fall slik jeg oppfattet dem... Det tok ikke lang tid etter at jeg begynte på skolen før min måte å tenke på forandret seg. Den forandret seg ikke i den retningen som nevnt over, men måten jeg så på Gud forandret seg. Jeg skjønte tidlig at Gud er kjærlighet (1 Joh 4,8). Jeg lærte mer og mer om Guds karakter, hans kjærlighet til oss, hans medfølelse, hans tålmodighet, hans glede... og hans ufattelige gave til oss. Det var 40 andre studenter på skolen, fra mange ulike land og kulturer. Protugal, Østerrike, Canada, Venezuela og mange flere. En uke hadde gått, og jeg opplevde noe jeg ikke trodde var mulig. De 40 studentene på Kommer jeg til å være den samme etter denne turen? Hva om jeg blir noe jeg ikke vil være? skolen hadde blitt mine venner, ikke bare venner, men også brødre og søstre i troen. Jeg følte at jeg hadde kjent dem hele livet, etter bare en uke sammen. Det er den mest spesielle følelsen jeg noen gang har hatt, men hvorfor? Mange av dere har sikkert sett eller hørt om realityserier som: Big brother, Paradise hotel osv. Alle disse har noe til felles med bibelskolen jeg gikk på: Vi var en gruppe ukjente mennesker som over en relativt lang periode levde sammen med hverandre på samme sted. Men vi hadde ingen betydelige konflikter på ARISE i løpet av periodeen på 3.5 måneder sammen, i et lite bygg, 24/7. Når du ser på realityprogrammene, bygger de nesten bare på konflikter. Grunnen er nok at når du putter så mange ulike mennesker sammen på ett sted, får du konflikter. Det er jo egentlig helt utrolig hvis det ikke blir det, for vi mennesker er så ulike. Du vet sikkert også med deg selv at det finnes personer som rett og slett bare IRRITERER deg. Felleskapet på ARISE var annerledes, det var ikke bare et felleskap mellom ulike mennesker, men også et åndelig felleskap mellom Gud og mennesker som hadde samme mål, samme visjon, samme ønske og håp: Et ønske om å kjenne Jesus bedre og å lære mer om Bibelen. Jeg følte at jeg hadde kjent dem hele livet, etter bare en uke. I 1 Tess 4,9 kan vi lese: Men om søskenkjærligheten trenger dere ikke at jeg skriver til dere, for dere er selv opplært av Gud til å elske hverandre. Legg merke til OPPLÆRT AV GUD til å 19

20 ELSKE HVERANDRE. Når du søker Gud og ønsker et felleskap med ham, hjelper han deg slik at du skjønner hvordan du også kan ha et godt felleskap med andre mennesker. Han lærer deg hvordan du ikke skal se etter feilene deres, men heller finne ut av hvordan du kan elske dem slik Jesus elsker deg. 2 kor 3,18: Men alle som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, blir forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd. Jeg vil gjerne vise deg et viktig poeng man finner i dette verset. La meg stille deg et spørsmål: Hvis du leser Bibelen med bind for øynene, kan du da lese det som står der? Svaret er selv- Når du søker Gud og ønsker et felleskap med ham, hjelper han deg slik at du skjønner hvordan du også kan ha et godt felleskap med andre mennesker. følgelig NEI. Derfor sier teksten at om du med et UTILDEKKET ansikt ser HVEM Gud er, hans kjærlighet og karakter, da vil du bli så tiltrukket at du ikke kan ta blikket fra ham. Da vil du bli mer og mer lik ham og forvandles til hans bilde. Som menneske kan vi ikke ta bort bindet for øynene selv. Men som teksten sier, er det mulig for Herrens Ånd. Når du ber Gud om å ta bort ditt eget bind for øynene og lar Gud vise deg hvem han er gjennom Bibelen, da vil du se hans herlighet og alt annet blir lite interessant sammenlignet med hans UENDELIGE kjærlighet til deg. Hvis du leser Bibelen med bind for øynene, kan du da lese det som står der? Det som skjer med deg og som skjedde med oss på ARISE, er at om du hver dag ber til Gud om hans hellige Ånd så du kan lese Bibelen og se Jesus uten bind for øynene, vil du bli forvandlet dag for dag til å ligne det samme bildet, altså Jesus. Og når Jesus er i deg, da vil han lære deg hvordan du kan elske din neste som deg selv. Eller som en gammel sang sier: «Ikke ved makt ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren.» Jeg husker mange av morgenandaktene vi hadde på ARISE, men det er én jeg husker jeg spesielt godt. En av lærerne var i ferd med å starte andakten, men i det samme ropte en gråtende 20

21 elev ut: Pappa er satt i fengsel for sine tidligere kriminelle handlinger, og det ser ut til at han blir nødt å være der en god stund. Læreren sluttet å prate, og både læreren og de 39 andre studentene la Og når Jesus er i deg, da vil han lære deg hvordan du kan elske din neste som deg selv. fokuserer du ikke på feilene til alle rundt deg, men dine egne feil og mangler som igjen gjør at du ser at den eneste som kan hjelpe deg, er Jesus. Når du da spør ham om hjelp, vil han hjelpe deg og mer enn det: han vil vise deg sin kjærlighet, gi deg håp, fred og vise hvordan du i et fellesskap kan dele dette videre og at det er godt for oss å dele våre egne problemer med andre i bønn. mange av vennene mine. Jeg var mye hjemme den første tiden, og jeg husker at jeg savnet fellesskapet. Jeg gikk rett Jeg savner fortsatt det fellesskapet. fra en åndelig høydare og et stort fellesskap til ensomhet. Selvfølgelig hadde alle hendene på henne og ba sammen for henne og pappaen hennes. Dette er bare en av mange lignende episoder. Nesten hver dag gikk personer rundt og spurte hverandre om forbønn. Min outreach-partner, en dame på nesten 60 år, fikk kreft i beinet under oppholdet, og hun ble på mirakuløst vis helt frisk etter noen dager med forbønn. Vi delte problemene våre i fellesskap, og ingen var redde for å si hva de hadde på hjertet. Jeg tror det er fordi vi var som en familie, vi var alle ett i Kristus Jesus. Vi delte problemene våre i fellesskap og ingen var redde for å si hva de hadde på hjertet. Alle mennesker er i desperat nød etter et åndelig fellesskap, ikke bare som venner, men som en kirke. Vi er alle forskjellige, men Jesus er det som binder oss sammen. Når du lærer av han, så Jeg husker godt at da jeg kom hjem etter ARISE, var det ikke som før jeg reiste. Situasjonen hjemme var helt annerledes enn da jeg dro, mamma satt nå i rullestol, og vi hadde flyttet til et helt nytt hjem. Jeg var et stykke unna jeg jo på mange måter et fellesskap. Jeg hadde familie og venner, men det åndelige fellesskapet manglet. Jeg forsto mer og mer hvor viktig det hadde vært for meg. Jeg ble mer og mer «deprimert». Jeg savner fortsatt det fellesskapet. 21

22 Det var aldri meningen av vi skulle gå på bibelskoler for å oppleve et åndelig felles skap og så dra tilbake til hverdagen uten det. Gud har innstiftet menigheten nettopp fordi han ønsker at vi skal ha et fellesskap med ham og andre mennesker. Han ønsker at vi skal kunne dele det håpet vi har med andre. Et godt felleskap starter med deg, men ikke ved din kraft, ved Guds kraft. Det eneste du trenger å gjøre, er å si ja til Jesus, be ham om hjelp til å ønske å søke ham slik Bibelen sier: av hele ditt hjerte av all din kraft. Da vil du se hvem han er, litt mer for hver dag. Min store bønn er at vi løfter blikket til Jesus Gud har innstiftet menigheten nettopp fordi han ønsker at vi skal ha et fellesskap med ham og andre mennesker. så vi kan se forbi alt det menneskelige og sammen skape det fellesskapet Gud har kalt oss til. Fellesskapet bør være et sted du kan dele dine problemer uten at noen ser ned på deg, et sted du blir elsket for den du er. Et sted andre kan komme og føle seg elsket. Et sted du investerer i og som du ikke vil være foruten. Et sted du kan bruke dine talenter til Guds ære. Et sted hvor vi ser etter muligheter, ikke utfordringer. Et sted hvor Jesus er det eneste du kan se! 22

23 Teen Forum: KROPP Jeg har kommet hjem etter en fantastisk helg med mange gode venner på Teen Forum. Vi var på Gulsrud leirsted ved Tyrifjorden. Helgens tema var kropp, og vi hadde flere forum rundt dette temaet. Vi snakket om hvem vi er og hvordan kroppspresset har blitt sterkere. Jeg synes denne helgen har fått meg til å se annerledes på skjønnhetsidealet som blir skapt av de sosiale mediene. Ikke alt vi ser på nettet eller i blader, er sant. Det er alltid gøy å være sammen med mennesker man ikke ser så ofte. Jeg vil anbefale alle tenåringer å bli med på neste Teen Forum fordi du får være med så mange flotte mennesker. Gleder meg til neste gang! Ane Haugvik Det er så bra at det er sånne arrangementer for oss ungdommer. Det gir oss noe å se fram til og ikke minst få noe ut av. Vi snakket om et tema som er veldig viktig å snakke om, spesielt for oss ungdommer. Det var veldig fint å høre fra de unge voksne, for de skjønner kanskje litt bedre det temaet vi snakket om, for de har nesten nettopp gått gjennom det selv. Det gjør det mye morsommere og engasjerende. Vi hadde det veldig gøy og ble enda bedre kjent med hverandre. Edda Keyn Jeg syntes det var gøy fordi vi fikk møte venner, fikk nye venner og det var sosialt. Jeg lærte noe nytt på møtene, og jeg fikk noe nytt å tenke på. Jeg anbefaler folk å komme neste gang. Mattias Marley Teen Forum var gøy, sosialt og lærerikt. Er glad for at jeg ble med. Synes Teen Forum er en bra ting som det bør fortsettes med, og jeg blir gjerne med neste gang også. Ruben Fagerås NESTE TEEN FORUM: MOSS MARS. TEMA: IDENTITET. 23

24 Tekst: Xxxxxx Jan Erik Xxxxxx Arntsen / Foto: Jonathan N. Fosse og Vinterfestivalens facebookside VINTERFESTIVALEN 2015 Taleren og møtene Patrick Johnson var hovedtaler og hadde gudstjenesten på sabbaten. Problemstillingen var: «Hvor er troen din?» Vinterfestivalen er et helgearrangement som foregår hvert år den tredje helgen i januar på Jorekstad, Lillehammer. Programmet begynner fredag kveld, og når solen har gått ned på lørdagen, begynner innebandy-cupen, som slutter rundt midnatt med å stille seg i en enorm ring og synge «Side By Side». Innebandycupen Vinnerne av semifinalene ble Hirokklanen og U-laget. Etter begge rundene var stillingen 1-1, og kampen ble avsluttet med en spennende straffekonk som varte hele 6 runder. Jonar Aluwini lurte målvakt Krasimir Kostov ved å gå mot høyre for så å sette den til venstre kryss. Dessverre klarte ikke Magnus Holanger å redde Hirok-klanen mot U-lagets målvakt, Alexander Kvinge, som tvang Magnus Holanger mot dødsonen. Skuddet traff stangen, men gikk ut. Årets vinner av innebandycupen under Vinterfestivalen 2015 ble: U-laget! Kollekten under årets vinterfestival gikk til ADRAs prosjekt for skolelunsj til elever i Syria. Lunsjen på skolene koster 10 kroner per person hver dag. Lunsjen kan være det eneste måltidet skolebarna får i løpet av dagen. Det ble samlet inn totalt kroner til dette prosjektet under Vinterfestivalen

25 Tekst og foto: Gry Haugen, ADRA Norge ADRA-familien ADRA jobber i 130 land i verden med utviklingshjelp og nødhjelp til de aller fattigste. Møt den globale ADRA-familien og se for deg disse scenariene: Tro ikke at penger er mindreverdig. Penger er tross alt det som gjør det mulig å hjelpe, og å gi penger kan faktisk være en svært effektiv måte å hjelpe helt Mor er sliten, men hun trosser alt Gutten som nesten ikke kan gå og for at datteren skal få gå på skolen. som blir båret flere kilometer hver Jenta skal få muligheter som moren dag på pappas skuldre over fjellet aldri fikk. Moren er 23. Konflikter og for at han skal få en utdannelse. Han krig stjeler tid av menneskers liv og klarer ikke å spille fotball med de barns følelse av trygghet. andre barna, men han får lov til å gå på skolen. Pappa sitter stille i en krok Det tok litt tid før poenget ble fattet: Er jenter like verdifulle for dere konkret på. Men: Det er ikke penger som styrer verdiene våre. Tiden din er gull verdt. Hvordan kan du engasjere deg for felles skapet, det lokale eller det globale? Du har sikkert hørt det før, men vi våger å gjenta: Du kan være bakerst i klasserommet. Det er ikke mirakelet som får mirakler til å for sent å lære. skje. som gutter? Jeg tenkte med meg Så enkelt. Så sant. selv: bra, klassisk spørsmål! Cred! Nestekjærlighet er et ord som er sterkt Å jaaaa, var det unisone svaret. knyttet til ordet fellesskap. I fellesskapet Hun er faktisk mer verdt enn gut- er du ikke deg selv nok. Du blir ikke helt tene! Vi kan få 50 kuer for henne glad hvis de andre rundt deg ikke er tabernakelet, helligdommen. Folk når hun skal giftes bort! Cash. Men glade. Når andre får det bedre, får du kom bærende med det de hadde, hun er 13 år.? 13 år og verdifull det bedre. noen hadde mye, andre hadde fordi hun er cash og snart skal giftes mindre men sammen bygde de bort. Familien trenger kuene, ingen som er med og gjør arbeidet mulig: tvil om det. frivillige og ansatte. Alle vi som tilhører Den globale ADRA-familien er alle den globale ADRA-familien, er folk som MOSES Moses fikk ting til skje. Tenk på det flotteste byggverket som fantes i hele ørkenen. Mirakler skjer når vi arbeider sammen! På en skole i et afrikansk land møtte ønsker det beste for andre folk, og vi jeg tre lærere og intervjuet dem om innser at fellesskapet vi lever i her på STEINHUGGERNE utdannelsen som de hadde fått av jorda, strekker seg lenger enn til vår Du har kanskje hørt om de to stein- ADRA. Skolen de jobbet ved, do- egen dørstokk. Vi har et ansvar for vår huggerne som ble spurt om hva de ene og veien fram var bygget av neste, selv om vi ikke vet hvem vår neste ADRA. Lærerne var så lykkelige. Og er eller kjenner han ved navn. så stolte. Jeg skulle bare ønske at du også kunne ha fått se hvordan begynne et sted. ADRA deler drømmen det ser du vel! det lyste av øynene deres. Jeg elsker med deg så ikke nøl med å jobbe Stein Hugger 2: Jeg bygger en sånn type lys. sammen med oss. Vi har en plan! katedral. Ser du ikke det? Når du skal forandre verden, må du holdt på med? Forbipasserende: Hva holder dere to på med da? Stein Hugger 1: Jeg hogger stein, 25

26 t a r p r o t s a P p a k s s e l l e f om ap, tenker jeg Når jeg tenker på fellesk tteus, valgte. En av dem var Ma på Jesus og disiplene han svar, hver gang han ble bare, var Matteus sitt det er n sån, Tja n. lere tol at gårdagens fiender kan erobrerne. Vi må huske for bet job han r rfo spurt om hvo re-orienterte livsstil. forklaring på hans venst lig van en var ner ven å være en av sine bli morgendagens, som kalles Seloten til on Sim gte val så og us Jes I Lukas 6,15 leser vi at høyre-orientert. definitivt betegnes som ne kun on Sim disipler, og både Matteus og Simon us sitt første styre, med Jes gte val nn bø ts nat Etter en hel rstandige valget i keste eller det mest ufo klo det en ent er t De? ved samme bord. velge som Jesus gjorde ie. Hvor mange tør i dag kristendommens histor Tør du? Det jeg syns er det beste med å tilhøre en menighet, og det å tilhøre et menighetsfellesskap, er det å vite at man hører til et sted. Og jeg har opplevd det spesielt når jeg har vært ute og reist og besøkt nye menigheter (både i Norge og i andre land), at det er godt å ha et sted hvor man liksom hører til, hvor folk tar imot meg som jeg er, selv om de kanskje ikke kjenner meg. Som da jeg flyttet til Bergen. Jeg leier en leilighet hos noen adventister, og det er en fin leilighet som er litt billigere enn resten av boligmarkedet i Bergen. Da jeg fortalte det til en av mine ikke-kristne venner, sa hun: det skal dere ha! Dere kristne er flinke til å ta vare på hverandre! Og det er nok noe av det jeg liker best ved å være en del av et menighetsfellesskap. Arne Pastor International footballfootball tournament VEJLEFJORDSKOLEN Melissa Myklebust FEBRUARY 27 MARCH 1 SANGER TIL SPOTIFYLISTA 1. Casting Crowns City On The Hill 2. Casting Crowns Courageous 3. Casting Crowns Does Anybody Hear Her 4. Selah How Deep The Father s Love For Us 5. Laura Story Mighty to Save 26 Speaker: Anne-May Müller Worship team: Jonatan Pavlovic, Jonas Jalving, m.fl. Price: 150 DKK pr person (accommodation and food) otherwise free Price: 650 DKK pr football team e ill b e (first ten international teams free sign-up) ew h r t The g of s din am see est te ar s b six last ye t. n from rname tou Sign-up deadline: February 18, ung.adventist.dk There will be the following tournaments: U19 boys (15-19) Open tournament men (17+) U19 girls (15-19) Open tournament women (17+) See more at facebook.com/ ungdomsafdelingen

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015

Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Matt 16,13-20. 6. søndag i treenighetstiden 2015 Jeremia ble kalt til profet. Han var ung. Han var redd. Han ville trekke seg, men Gud visste hva han gjorde. Det var Jeremia han ville bruke. I dag møtes

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? Forestill deg en bedre verden

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Tilbake til menighetsrøttene del 2

Tilbake til menighetsrøttene del 2 Tilbake til menighetsrøttene del 2 : Det klasseløse hverandre-samfunnet Lærdom fra fotball-løkka vi var ofte et bedre lag når proffene ikke var med Driver vi menighet på en måte som overlater det meste

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Preken 4. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 25. januar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos Johannes i det 9. Kapittel: Da Jesus kom gående, så han en mann som var

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer