2FACE MENIGHETSFELLESSKAP. FRA fellesskap TIL ENSOMHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2FACE MENIGHETSFELLESSKAP. FRA fellesskap TIL ENSOMHET"

Transkript

1 VELKOMMEN ELLER IKKE? Men helt ærlig, hvor kunne denne dama egentlig gå? Tilbake til byen? Tilbake til menigheten? MENIGHETSFELLESSKAP FRA fellesskap TIL ENSOMHET SPEILET Hun stilte seg foran speilet, men turte ikke se mot speilbildet sitt for hun var redd hun ikke ville like det hun så. I stedet lukket hun øynene og tenkte over situasjonen hun var i. Var det henne det var noe galt med? VINTERFESTIVALEN 2015 TEEN FORUM: KROPP 2FACE FACE Kan du beskrive fellesskapet i drømmekirken din?

2 ADVENTungdom (AU) er et kristent magasin for unge mennesker i Norge. Vårt mål er å bygge relasjoner mellom hverandre og til Gud, ved å informere og engasjere gjennom relevante artikler, viktige temaer og sterke historier. ADVENTungdom er gratis for alle unge mellom 13 og 30 år og utkommer seks ganger i året. Prisen for et årsabonnement for dem som er over 30 er kr 200 (250 for utlandet). ADVENTungdom tar gjerne imot, og oppfordrer til bidrag i form av leserbrev, lengre og kortere tekster, samt billedstoff. Signerte artikler står for forfatterens egen mening, og er ikke nødvendigvis i tråd med bladets egne meninger. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere alt innsendt materiale. Frist for innsending av stoff til AU : 11. mars Ansvarlig redaktør: Victor Marley Redaktør: Vanja Andersen Redaksjonsråd: Gry Beate Marley, Victor Marley, Vanja Andersen, Martine Lien, Jan Erik Arntsen, Pål Gunnar Hogganvik, Linn-Eirin A. Haugen, Simen Trolsrud, Vemund Hasnes Layout og utforming: Norsk Bokforlag Layout forside og face2face: Sindre Hammersbøen Foto forside: Johannes Mikkelsen Trykk: Øko-tryk, Skjern, Danmark Bladet trykkes med vegetabilske trykkfarger på papir som oppfyller strenge miljømessige krav. Kontaktinformasjon Adventungdom, pb 124, 3529 Røyse epost: Ungdomsavdelingen: Abonnementsavdelingen: NESTE NUMMER: Helse What?! Drikker ikke adventister kaffe? Jeg har jo vært adventist hele livet, men dette visste jeg ikke ungdomsskoleelev som leser om adventkirken i læreboka. Har helsefokuset endret seg de siste årene? Aprilnummeret skal handle om temaet HELSE. Hva er adventistenes helsebudskap? Har du hørt om helsenøklene? Hva betyr frasen kroppen er et tempel? Finnes det sunn og usunn religion? Er det egentlig så enkelt å vite hva som er sunt og usunt i dag? Har du noen gode oppskrifter å dele? Er det så viktig å fokusere på hva vi spiser og drikker? Har du bilder, tegninger eller tekst å dele send det til Fristen er: 11. mars NB! Lyst til å få ditt bilde publisert som forsidebilde for AU? Send inn forslag da vel. Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre. Johannes 13,

3 H I L S E N F R A R E D A K T Ø R E N Godt nyttår, alle lesere! Vi starter året med å fokusere på temaet: fellesskap! Og i forbindelse med det ønsker jeg å presentere hele den flotte gjengen som er med på å utforme Advent Ungdom fra nå av. Vi har fått et nytt redaksjonsråd som jobber for at både tema og innhold skal være så spennende og interessant som mulig: Martine Lien Jan Erik Arntsen Pål Gunnar Hogganvik Linn-Eirin A. Haugen Simen Trolsrud Vemund Hasnes I tillegg har vi fått en flott responsgruppe som anmelder bladet etter hvert nummer. Dette er for at vi i redaksjonen skal kunne se hva som fungerer bra og hva som kan bli enda bedre. Kritikerne våre er: Marius Fosse, Vilde Bruvik, Simen Leknes, Isabelle A. Birkeland, Benjamin Arctander, Ken Markus Christensen, Jonar Aluwini, Camilla M. Hogganvik, Vilde Haugen, Maiken Andersen, Camilla M. Gustavsson, Julie Kjær og Ole Martin Jensen! Jeg håper dette nummeret vil gi deg mange nye tanker, at det vil utfordre deg til å ta vare på dem rundt deg og at du får vite at nettopp DU er viktig for menigheten! Vi har samlet kloke tanker, kjente fjes, flotte tegninger og fotografier for å inspirere deg. Håper dette nummeret kan bidra til økt praktisering av nestekjærlighet i hele landet! Vanja Innhold Hilsen fra redaktøren... 3 Hvem du er er viktigere enn det du sier... 4 Velkommen, eller ikke?... 5 Tilbake... 6 face2face... 8 Bønneemner Tegneserie... 9 Menighetsfellesskapet Halfway Around the World Does Anybody Hear Her? Speilet Felles mål Historisk møte IMPACT generation MMM M M Fra fellesskap til ensomhet...18 Teen Forum: Kropp Vinterfestivalen ADRA-familien Pastorprat Les!

4 Hvem du er er viktigere enn det du sier Nyttårsbrev fra Ungdomslederen, Victor Marley SABUs tema for året 2015 er fellesskap. «Fellesskap» høres så klisjé ut, men fellesskapet er avgjørende ikke bare for vår personlige frelse, men også for andres.. Hva er det motsatte av synd? Fellesskap. Satan sier at Gud er ego. Og hvis det finnes en Gud, så er han i hvert fall ikke til å stole på. Dette var løgnen han for talte Eva i Edens hage. Men fellesskap er syndens motgift. Ekte fellesskap er trygghet. Vi helbredes. Vi modnes og vokser. Vi møter Jesus. Når Jesus helbredet på sabbaten, viste han sannheten om Gud. Gud som er ubegrenset og ubetinget kjærlighet. Gud som bryr seg. Gud som er villig til å leve blant mennesker. Gud som frelser. Gud som lengter etter et vennskap med deg og meg. Når mennesker møtte Jesus, møtte de Gud. Når mennesker møter Jesus i dag, møter de Gud. Gjennom Jesus og på grunn av han kan et forhold mellom mennesker og Gud gjenopprettes. Han vinner over synd og syndens resultater. Adventbudskapet handler om fellesskap - 3 engler som flyr. Den første kaller oss til å huske skapelsen, sabbaten, fellesskapets dag. Den andre engelen proklamerer at Babylon er falt - syndens system, brutte relasjoner, hat, død, og alt som ødelegger fellesskapet, kommer til å ende. Og den siste engelen sier at vi har et valg om hvilke side vi vil være på. Tiden for å velge er i dag. Jesus kom til verden for å gi mennesker et valg. Han vil at så mange som mulig velger fellesskap med Gud og mennesker. Det er derfor han etabler te menigheten, for han hadde en visjon. Det var en dristig visjon, for den var avhengig av deg og meg. Jesus drømte om en gruppe mennesker som ville være preget av hans kjærlighet og at den kjærlighet de hadde for hverandre i fellesskap vill skinne i verden slik at mange andre ville ha et møte med den sanne Gud - fellesskapets Gud. Kjærlighet. Frelser. Konge. Prest. Min bønn i år er at AdventistUngdommer i Norge vil bane vei for gode fellesskap. Gjør en forskjell i din menighet. Vis kjærlighet slik at Guds lys kan skinne. 4

5 Tekst: Vanja Andersen VELKOMMEN, ELLER IKKE? Dette er en refleksjon om fellesskap med utgangspunkt i en Har vi sten i våre hender når vi møter den som falt? Har vi dom i våre øyne så vårt blikk blir hardt og kaldt? Har vi glemt vår egen krise og vårt eget nederlag, og det regnskap vi må vise på vår egen oppgjørsdag? (sang nr. 471 i Salmer og lovsanger) tale av Gifford Rhamie holdt i Betel menighet under ungdomshelga i november Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!» (Johannes evangelium 8,9-11) Men helt ærlig, hvor kunne denne dama egentlig gå? Tilbake til byen? Tilbake til menigheten? Gifford ga andre liknende eksempler fra vår tid; han fortalte om den sexavhengige unge mannen og den homofile, som begge skygget unna det de fryktet var et dømmende menighetsfellesskap. Hvorfor er vi egentlig en menighet? Fordi det er en klubb for de vellykkede? For å føle oss bedre ved å kunne se ned på andre? Nei, fordi vi alle er syndere med et enormt behov for Jesu nåde. Alle har syndet. Alle har falt. Alle kan få tilgivelse. Jesus døde for meg og deg, og menigheten er ment til å være et oppbyggende fellesskap hvor frelseren utgjør midtpunktet og alle mennesker som kommer inn i fellesskapet, vil bli sett, hørt og tatt vare på. Hvor kan disse tre gå? Kan de komme til din menighet? Jesu ord er tydelige, han ønsker å sette oss fri fra all synd og oppfordrer oss til å leve hver dag til hans ære! Gud ønsker å legge til rette for et sunt fellesskap i menigheten. Drømmemenigheten er et fellesskap hvor alle sårede og slitne mennesker vil finne helbredelse og hvile. Denne drømmen kan bli virkelighet hvis vi ber Gud om å forvandle hjertene våre og gi oss av sin ånd det er når vi tar i mot hans ubetingede kjærlighet og etter mye øving, at vi blir bedre søsken for hverandre i menigheten. Så her er en oppfordring til deg i løpet av det nye året: ikke skulk når menigheten samles. Dette fellesskapet er faktisk så viktig at Paulus sier: la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. (Hebreerne 10,25) Måtte 2015 bli det året hvor vi blir mer lik Jesus så vi tør å se hverandre, bry oss om hverandre, lytte til hverandres erfaringer, finne hjelp til hverandre, be for hverandre, be sammen og la Gud helbrede oss. 5

6 Tekst: Marius Xxxxxx Jensen, Xxxxxx Teologistudent ved Newbold College / Foto: Johannes Mikkelsen TILBAKE Tenk deg at du tar en reise tilbake i eller sanse. Men hva, om noe, ville vi for- tid. Veldig langt tilbake i tid. Du ser stått? Hva kunne vi ha beskrevet om vi Martin Luther spikre opp sine 95 teser. hadde kommet tilbake fra en slik reise? Videre. Colosseum, Egypts pyramider, Babels tårn. Du nærmer deg menneske det sentrale spørsmålet vi trenger å få hetens begynnelse. Gud former men- svar på for å danne oss et bilde av hvor- nesket av jordens støv, og idet livspusten dan det ville vært å ta reisen. Nå har det blir åndet inn i Adam, fortsetter du rei- seg slik at Gud har åpenbart noe om sen. Enda lenger tilbake. Planeter, stjer- hvem Han er. Han kom til og med til jor- ner, galakser. Du hører englene bryte den som menneske for å vise oss hvem ut i himmelsk korsang før du endelig Han er. Det er dog en tekst i Bibelen når målet ditt. Tilbake til begynnelsen. som i mine øyne oppsummerer hva Jesus Før alt. Hva ville du funnet? Hva ville du viste oss, og dermed også hvem Gud er. sett? Hvordan ville virkeligheten sett ut når alt som er skapt, er borte? het. Til tross for enkelheten i denne 6 Først og fremst, det ville bare vært Hvem er egentlig Gud? Dette er 1. Johannes 4,8 Gud er kjærlig- frasen fascineres jeg stadig over dens Gud. Han er den som skapte alt, og er dybde, og det disse tre ordene inne dermed den eneste som ville vært til bærer for mitt liv og min forståelse av stede da ingenting av det skapte var til. Gud og virkeligheten. Gud er kjærlighet. Men hvordan ville så det sett ut? Hvor- Ikke bare er Han kjærlig. Han er kjærlig- dan ville du beskrevet Gud, situasjonen, het. Nå har det seg slik at kjærlighet er helheten i hvordan det var før noe som av en slik art at den ikke kan forekomme helst ble skapt? Det kan riktig sies at i ensomhet. For å elske trengs det både det er mye av dette vi ikke har forutset en som elsker og en som blir elsket. Da ninger, vokabular eller sanseapparater er det ikke så rart at Gud beskrives som gode nok til verken å forstå, beskrive tre i én. Treenigheten. Far, Sønn og Den

7 hellige ånd. Med dette i tanke har vi et sentralt innblikk i hva vi ville ha funnet ved enden på vår reise. Vi ville ha funnet fellesskap. Fullkomment fellesskap. Ja, Gud var den eneste som var til stede, men Han var aldri alene. Han er kjærlighet. I kjernen av hva det i det hele tatt vil si å være Gud, er fellesskap. Sett nå at du kunne reist tilbake, ville du tatt reisen? Bibelen forteller oss at den reisen er mulig. Om ikke tilbake i tid, så i det minste tilbake i kvalitet. Da Jesus vandret på jorden, gav Han sine disipler et innblikk i hva vi er invitert til, i form av en bønn. Johannes 17, Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: jeg i dem og du i meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Legg merke til hva Jesus sier her. Legg spesielt merke til språket som brukes om enhet. Er du klar? Her kommer det: Vi er invitert til å erfare den samme fellesskapskvaliteten som eksisterer innad i treenigheten. Les teksten igjen. Det er det Han sier. Kan vi i det hele tatt begynne å begripe hva dette faktisk betyr? Jeg har selv opplevd mange fantastiske og varme fellesskap. Sosiale kvelder, turer, opplevelser sammen med venner, familiesamvær, bønnefellesskap, nære, personlige samtaler og meningsfylt samarbeid. Men jeg tror ikke noen av disse engang kommer i nærheten av hva Jesus inviterer oss til her. Likevel er det altså dette Han tilbyr. En kan heller ikke unngå å legge merke til når det Han snakker om skal bli en virkelighet. Han snakker ikke om Himmelen, eller den nye jord, selv om fellesskapet helt klart vil fortsette inn i evigheten. Han snakker om her, nå, mens vi enda lever på denne jorden. Vi skal tilbake. Tilbake til fellesskapet. Reisen begynner nå. *Noen ord i denne artikkelen har stor forbokstav for å tydeliggjøre budskapet. 7

8 Tekst: Xxxxxx Xxxxxx face 2 face Amazing Facts, Inc (Media Ministry) har delt to linker. Reidar Annette Når vi snakker om menighetsfellesskap vil det være naturlig å både beskrive hvordan menigheten oppleves, men også å sette ord på våre drømmer. Dette er Face2Face en spalte hvor du får møte andre AdventUngdommer og Reidar! Krasimir Drømmekirken & fellesskap? Jeg ser for meg drømmekirken som et sted der det er åpent hele tiden. Hvor fellesskap betyr, ikke bare ord, men gode gjerninger mot hverandre. Og det blir prioritert å komme sammen i ukedagene, til og med i en travel hverdag. Jeg kan se den store forskjellen mellom Østen og Vesten, selve kulturen. Vi må vise at vi bryr oss om hverandre. Ikke bare en gang i uken, men hele tiden. Jeg mener at vi skal jo se hverandre hele tiden der oppe (i himmelen) mens her nede ser vi hverandre bare en gang i uken, kanskje to hvis du er heldig. Så er vi vel kanskje ikke helt klare til å være sammen hele tiden der oppe helt enda, eller? La oss be og tenke på at vi skal være Guds barn her nede slik vi skal der oppe, så kommer alt mer naturlig tenker jeg. Sindre Hammersbøen og andre liker dette. Folk stoler på hverandre, er åpne om sin åndelige utvikling og ordner opp i uoverensstemmelser. Det er lettest å vokse i kjærlighet når det skjer i ei gruppe sammen med andre troende. Troverdig, praktisk kjærlighet har en guddommelig tiltrekningskraft som viser seg mye mer effektiv enn evangeliseringsaksjoner som nesten utelukkende bygger på muntlig kommunikasjon. Folk vil ikke høre oss tale om fellesskap og kjærlighet. De ønsker å erfare hvordan denne kjærligheten virker i praksis. Hei! Kan du beskrive fellesskapet i drømmekirken din? Ingeborg Annett Det er et felleskap som går på tvers av alder og bakgrunn, et felleskap som inkluderer nye mennesker, et felleskap der det er åpenhet og man hjelper hverandre gjennom livets utfordringer På en måte føler jeg at den kirken jeg kommer fra er drømmekirken. Selve lokalet er både lite og gammelt, men det er fullt nesten hver Sabbat av mennesker i alle aldersgrupper. De eldre viser stor interesse for de yngre ved å både snakke med dem, more seg sammen og inkludere dem i aktiviteter og oppgaver i menigheten. De møtes ikke bare noen få timer hver Sabbat, men de har bønnemøter, aktiviteter for de unge og fellesmiddager. Alle disse tingene er med på å forbedre fellesskapet i menigheten min. Selvfølgelig er det ting som kan forbedres, men de viktigste tingene er at vi blir mer lik Jesus. Det gjør vi blant annet ved å vise interesse for mennesker, inkludere andre, være uselviske, ærlige, glade og alt det der. Menigheten er bygd opp av enkeltpersoner, så la oss begynne med oss selv, la oss være vår egen drømmekirke! Oskar fellesskapet i min drømmemenighet er en gjeng forskjellige mennesker som respekterer hverandre nettopp på grunn av dette. de samles for å bygge hverandre opp. jeg tror det er en enorm styrke i fellesskapet hvis man klarer å skape en åpen, inkluderende og ikke-fordømmende atmosfære! 8

9 Tekst: Vemund Hasnes Bønneemner 2015 Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre (1 Kor 1,9) Året 2014 har blitt til i fjor, og vi er kanskje spent på hva det nye året vil bringe. Selv blir jeg alltid tankefull ved årsskiftet og reflekterer over hvordan fjoråret har vært. En ting jeg har kommet frem til, er at jeg ønsker å ha et fellesskap med Gud i 2015 også. Et valg som nok ikke hører til årsskiftet, men et valg som vi står ovenfor hver eneste dag hvorvidt vi ønsker å slippe Han til i vår hverdag. Hvis vi skal oppnå fellesskap i året som kommer, både med Gud og som menighet, tror jeg at det er helt nødvendig at vi gjør bønn til en helt sentral del av livet vårt. Gjennom bønn åpner vi for fellesskap med Gud, og vi ber om at Han må være med og sette sitt preg på året som kommer. Her er noen bønneemner vi kan ta med oss inn i det nye året: Menighetene i Norge Misjon (både innland og utland!) Våre pastorer Menighetsskolene Alle som engasjerer seg i menigheten Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker (1 Tim 2,1) Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. (Jak 5,16) Tegneserie av Emanuel Hernehult 9

10 Tekst: Xxxxxx Marianne Xxxxxx Dyrud Kolkmann / Illustrasjoner: Malin Andersen og Tanja Michaud Menighetsfellesskapet Gud ønsker fellesskap med oss mennesker. Det er tydelig fra første stund. Han pleide å gå tur med Adam og Eva i Edens hage, dele tankene sine, visjonene, vise dem alt det gode han hadde skapt, men så ble fellesskapet brutt den dagen da Adam og Eva valgte mistilliten istedenfor fellesskapet og tillit til Gud. Hva består menighetsfellesskapet av? Om vi skal istemme med Paulus om hva som skal kjennetegne vårt fellesskap som bekjennende kristne, og som et godt trosfellesskap, kan vi ta en titt på Galaterne 5, 22: «Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse». Ja, dette er en utfordrende tekst: Det begynte ganske tidlig i historien, menighetsfellesskapet. Bibelen forteller oss i 1. Mosebok kapittel 1, vers 27 at Gud allerede før skapelsen var i et fellesskap, og på skapelsens sjette dag skapte han enda mer fellesskap, nemlig mennesket, mannen og kvinnen i «vårt bilde så de ligner oss». Hvor er vi som et menighetsfellesskap? Kan vi krysse av på at vår menighet er full av kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse? Ikke det? Årets bønnevandring i januar 2015 i Adventistsamfunnet, sier noe om dette på verdensbasis: Ti dager i bønn fokusert på Åndens frukter. (Jeg håper virkelig dette fokuset varer lenger enn ti dager) Åndens frukter er et helårsprosjekt med fokus på å hvile i Jesus, og kjenne på at det er Den hellige ånd som vil kunne forvandle oss, ikke oss selv. Tenk på den forandring og forvandling det ville bli i livene, og ikke minst menighetene våre om disse fruktene kom til syne og var tydelig tilstede. I tillegg vil andre mennesker kunne merke 10

11 kjærligheten, gleden, freden, overbærenheten, vennligheten, godheten, trofastheten, ydmykheten, selvbeherskelsen og kjenne at i dette fellesskapet er det godt å være. Tenk om vi som en menighet blir kjent for et varmt, godt og trygt fellesskap hvor man kan tørre å slippe masken og dele sorger og gleder sammen med andre i store og små fellesskap. Tenk om menigheten var «værekraftig» og et sted hvor den gylne regel fremdeles er gyllen. Jesus er tydelig på hvem menighetsfellesskapet sentrerer seg rundt. Det er Gud, Jesus og Den hellige ånd. Om ikke vi har Gud i fokus og i sentrum for vårt menighetsfellesskap, kan vi ikke lenger kalle det en menighet. Uten Gud som nav og den som binder sammen, faller alt. I begynnelsen skapte Gud. Utfordrende tanke, ja! I sitt bilde skapte han menneskene til fellesskap med hverandre og med ham. Her ble den første menigheten født. Og det var godt! Men, kort tid etter var det ikke lenger godt. Fellesskapet var preget av mistillit, egoisme og synd. Det er ikke lett å opparbeide et fellesskap, og heller ikke lett å opparbeide et fellesskap rundt Gud. For vi mennesker er så forskjellige, med våre personligheter, meninger, bakgrunn og tanker. Alt dette skal få plass i fellesskapet rundt Gud. Vi trenger å bli minnet om både den gylne regel og verdiene, basert på Åndens frukter i Galaterbrevet 5, 22. Uten dette faller fellesskapet. Vi kan ikke basere et menighetsfellesskap på å stirre hverandre inn i ryggen under en gudstjeneste, eller diskutere hverandre i hjel om hvem som er teologisk rett troende under et bibelstudium. Menighetsfellesskapet trenger levende, små grupper som til sammen danner et fellesskap. For meg har smågrupper vært en måte å kjenne på fellesskapet i en menighet. Det har ikke alltid vært like lett å få til i alle menigheter jeg har vært, men de gangene vi har fått det til, har det skapt grupper med levende fellesskap, hvor mennesker kommer hverandre nær, hvor det er ekte, åpent, sårbart og relasjonelt rundt troen på Gud. Det å være kristen, betyr ikke at vi klarer alt selv. Frelsen kommer i relasjonen med Gud, og troen styrkes i relasjonen med andre. For at et fellesskap skal være trosstyrkende og «værekraftig», må det være et fellesskap hvor det er plass og trygghet for åpenhet, respekt og tillit. I tillegg kommer alle Åndens frukter fra Galaterbrevet 5, 22: «kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse». Klarer vi å få til slike menigheter ved Guds hjelp, tror jeg at fellesskapene våre vil vokse. For vi lever i en verden hvor mange mennesker lengter etter et fellesskap å høre til, et fellesskap sentrert rundt noe godt. Og da har vi som menighet noe å tilby, noe godt, noe ekte og noe som vil vare lenge, ja til og med inn i evigheten. 11

12 Tekst: Xxxxxx Evleena Xxxxxx Bouit Halfway Around the World Moving to Norway from the United States for a year is an experience that I will never forget and it is astonishing to think that I have left behind my home and culture for another. One might think that moving to a country halfway around the world will create some differences in your life and in thinking that, you d be right. I have changed and it is the people around me that are the cause of that. In the U.S., it is normal to smile at people you pass by and it is not unusual to start up a conversation with a stranger Once coming to Norway, a foreigner might believe that these Vikings are cold people who want to be left alone. In comparison to Americans, I would agree. In the U.S., it is normal to smile at people you pass by and it is not unusual to start up a conversation with a stranger. However, if one were to behave the same way in Norway, Norwegians might feel offended or even threatened. Another difference between the behaviour of the people is manners and humour. In the United States, it is natural for people to say Please, Thank you and Excuse me. We also continually apologize for everything we do. However, that is not normal in Norway. I remember one time that someone became quite irritated with me when I apologized multiple times for accidentally hurting them. I felt so bad and I wanted to make sure they were okay, however Norwegians aren t as used to that kind of behaviour. As for the humour, we Americans love to boast about ourselves and act extremely arrogant, as a joke, at least that is what my friends and I do back home. However, in Norway I have experienced this when I have joked around in the same way and Norwegians took me seriously. Last but not least, I feel as if the Adventist community in Norway is better connected and more tight knit. This is mostly due to the fact that it is a much smaller country, nonetheless I still enjoy how everyone in the Adventist church know each other. This makes it feel more like a family and that is what it should be like. Although I like my church community back home, it is not the same as it is here. I feel as if the Adventist community in Norway is better connected and more tight knit There are many differences between Norway and the United States, some big some small. However, it is how we react and adapt to these changes that help us decide where we truly belong. I don t really know where I belong, but right now, all that is important to me is the life I am living now and at this moment, it is in Norway. 12

13 Layout: Linn-Eirin Haugen

14 Tekst: Xxxxxx Maiken Xxxxxx Andersen Speilet Speilet Hun stilte seg foran speilet, men turte ikke se mot speilbildet sitt, for hun var redd hun ikke ville like det hun så. I stedet lukket hun øynene og tenkte over situasjonen hun var i. Var det henne det var noe galt med? Eller var det bare det at de andre valgte å gå andre veier, som tilfeldigvis førte bort fra henne? Hun hadde ikke gjort noe galt, eller hadde hun det? Plutselig gikk det opp for henne at det handler ikke bare om hva man ikke gjør, men mest av alt om hva vi faktisk GJØR. Menigheten snudde seg tilbake mot speilet og så speilbildet av en splittet forsamling. Hun så en menighet der program og medlemstall var blitt viktigere enn relasjon og liv. En menighet der regler om hva man gjør og ikke gjør, var blitt viktigere enn prinsippene om hvorfor man gjør ting. Hun så en menighet som hadde tatt etter denne verden. En menighet der man hevet seg over hverandre og pusset sine fasader. Hun La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Hebreerbrevet 10,24 Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. Kolosserne 3,12-14 så seg selv og alt hun hadde blitt, men også alt han ønsket hun skulle være og alt han visste hun kom til å bli, hvis hun valgte å la ham lede henne. Når vi skal bygge våre menigheter, når vi skal være Guds hender på denne jord, må vi huske hvem Gud er. Vi må gå til Bibelen og bygge vår menighet på de prinsipper vi finner der. Menigheten skulle være Guds barn og Guds folk, i et tett fellesskap med ham og hverandre. Vi skulle dele erfaringer og oppmuntre hverandre. Vi skulle ha overbærenhet og tålmodig het. Vi skulle hjelpe og trøste. Vi skulle ikke dømme og herse. Vi skulle vise forståelse og lære av hverandre. Vi skulle dra i samme retning. Og mest av alt, skulle vi elske hverandre. Jeg er overbevist om at når vi legger menigheten i Guds hender, kommer store ting til å skje. For Guds hender er mektige. 14

15 Tekst: Mathias Broomé Felles MÅL Hvordan man skal leve som en kristen? Vi hører hele tiden at det ikke er gode gjerninger som gjør oss til gode kristne. Men hva er det da som gjør det? Jeg tenker at det heller handler om at vi er nødt til å ønske å gjøre det som er rett i Guds øyne og be Gud om å hjelpe oss til å ville leve slik. Det er dessverre ikke så enkelt at man en kveld bestemmer seg for at nå skal man bare gjøre det som er godt, og fra og med neste dag og til livets slutt så gjør vi bare det. Jeg tenker at det må en gradvis forandring til. Vi må ønske å bli litt bedre hver dag og hele tiden ha Gud med oss i prosessen. Hvis man da har bestemt seg for å være «den beste kristne utgaven av seg selv», hvor skal man begynne? I vårt samfunn er det hele tiden fristelser som ligger på lur, og andre ting er mer spennende enn for eksempel å sette seg ned å studere Bibelen. Kanskje man skulle ha flyttet opp til fjellene og levd av naturen? Da ville det ha vært enkelt å være en kristen, adskilt fra samfunnet med alle fristelsene. Men det er nok dessverre heller ikke løsningen. Kristendommen er ment for å praktiseres i felleskap den skal deles. Skal jeg være oppriktig mot meg selv, så er det ikke i kirka at jeg føler Guds nærvær sterkest. For min del er det når jeg snakker med venner om kristne temaer eller om kristenlivet. Det siste året har jeg deltatt i en bibelstudiegruppe med unge voksne på min egen alder som går igjennom mange av de samme utfordringene som meg. Det som har betydd mye for meg i bibelstudiegruppa er at det er et sted der jeg kan være meg selv og ikke trenger å bekymre meg over at jeg vil bli sett på som en dårlig kristen dersom jeg deler ting ved meg selv som jeg ikke er så stolt av. Vi ønsker alle å bli bedre mennesker og bedre kristne. Forandring skjer ikke ved at noen forteller deg hva man skal eller ikke skal gjøre. Man må ønske det selv. Så i stedet for å dømme hverandre burde vil heller fokusere på å støtte og hjelpe hverandre. Jeg har hørt triste historier av tidlig ere medlemmer av menigheten. Jeg tror neppe det var den intensjonen Gud hadde for menigheten, at de som ikke når opp til idealene, skal kastes ut. Hvis vi sammen støtter hverandre og er åpne med hverandre, tror jeg det kristne felleskapet vil føre med seg enda mer godt. Å være kristen er ikke en konkurranse der den beste kristne vinner gullmedalje. Det er heller at alle kjemper for et felles mål og hjelper dem av oss som strever på veien. At det er et vanskelig løp, er noe som alle av oss vil kjenne på i løpet av livet. 15

16 Tekst: Xxxxxx Jeremy Xxxxxx Zwiker Historisk møte IMPACT generation Den hellige ånd og vi har besluttet Paul Tompkins, ungdomssekretær for Syvendedags Adventistsamfunnets Trans- Europeiske Divisjon siterte apostelmøtet i Jerusalem (Apg 15,28) etter en vellykket IMPACT generation -samling den første i historien! Jeg hadde nettopp begynt som elev ved Matteson Misjonsskole i august 2008 da jeg fikk vite at noen ungdommer og også unionens ungdomssekretær skulle besøke oss for å diskutere en misjonstur kommende sommer. Det var det som skulle bli IMPACT Finnmark i 2009! Fra da har denne bevegelsen vokst ved at lekfolk griper visjonen om fulltids tjeneste og starter opp egne lokale avdelinger. Idet vi observerte denne kraftige veksten, innså Joakim Hjortland (tidligere IMPACT Norge-leder) og jeg at det var behov for å utvikle ressurser som kunne knytte IMPACT-avdelinger sammen, slik at ikke alle må finne opp hjulet på nytt. Derfor har vi skrevet en IMPACThåndbok om hvordan en IMPACTmisjonstur arrangeres og startet en IMPACT generation -internettside: (Hele artikklen finner du på bloggen: adventungdom.wordpress.com) 2011 IMPACT Sverige 2012 IMPACT Latvia 2013 IMPACT Romania 2013 IMPACT Danmark 2013 IMPACT Østerrike 2014 IMPACT Spania 2014 IMPACT Finland 2015 IMPACT Tyskland IMPACT Stavanger / Sandnes Kom, la oss bygge! 29. juli august Men nå sa jeg til dem: Dere ser selv den ulykke vi er i, at Jerusalem ligger øde og portene er oppbrent. Kom og la oss bygge opp igjen Jerusalems mur, så vi ikke skal være til spott lenger. Neh 2:17 16 IMPACT: Inspiring Members to Proclaim the Advent of Christ Together

17 Tekst: Atle Fonn Aluwini, leder Misjon 10/40 MMM-M-M I spenningsfeltet mellom tro, liv og lære, finner vi spørsmålet: Hva er sa han til disiplene: Men dere skal få havsnød, nesten drukning og en ufrivil- Guds vei og vilje? Ofte er dette en kraft når Den hellige ånd kommer lig fiskereise, kom han endelig til Ninive dypt personlig bønn; Hva vil du, Gud, over dere, og dere skal være mine (i landet som nå er Irak) og forkynte det med livet mitt? Men det er i like høy vitner i Jerusalem, og hele Judea, i Gud hadde lagt ham på hjertet. Og Nini- grad et grunnleggende tema i vårt me- Samaria og helt til jordens ende. Apg ve tok imot budskapet og fikk leve! Og nighetsfellesskap: Hvorfor er vi til som 1,8 i avslutningen av Jona boken forklarer en menighet, som et helt eget og unikt kirkesamfunn? Jesus sa: Jeg er veien, Jesu ord. De visste ikke hvor stor verden bedrøvet over ricinus-busken, som sannheten og livet. Dermed er hjørne- var, og de oppfattet ikke at hedningene du ikke har hatt noe strev med og steinen i vårt fellesskap lagt, men dette var inkludert i Guds frelsesplan. Men de ikke fått til å vokse, som ble til på en fundamentet kan lett komme under forstod nok til at de begynte å gå i den natt og ble ødelagt på en natt. Skul- press. Så er det jo slik at et hus er mer riktige retningen. De gikk tilbake til Je- le da ikke jeg være bedrøvet over enn et fundament. Paulus sier i brevet rusalem, samlet seg i bønn og fikk Den storbyen Ninive hvor det bor mer til Hebreerne at Guds hus er vi så sant Hellige Ånds kraft, slik Jesus hadde lovet. enn tolv ganger ti tusen mennesker vi helt til slutt holder fast ved frimodig som ikke vet forskjell på høyre og heten og det håp som er vår stolthet. forstått rekkevidden av Guds kall. Men venstre, og hvor det også fins en Da Jesus vendte tilbake til himmelen, Disiplene forstod ikke rekkevidden av Heller ikke vår menighet har fullt ut Men etter flere omveier som inkluderte Gud hvordan han tenker: Du (Jona) er i går og i dag, ja til evig tid handler det mengde dyr? igjen ble båret fram en profeti om at om å bære fram et levende og personlig Kristus var en gave også til hedningene. budskap om hvem Jesus er og hva han pellere til vår dømmekraft om hva det Simeon kom til templet ledet av Den har gjort for å sette oss fri fra synd og egentlig er som holder oss sammen i hellige ånd, for å se Messias med egne annullere dødens kraft. Dette er et bud- menigheten. Jeg tenker det handler øyne og profeterte: Herre, nå lar du skap også for muslimer bosatt i Norge. om å gi videre det vi fikk som en gave. din tjener fare herfra i fred, slik som De trenger Jesus like mye som vi. Og Vi måtte ikke fortjene denne gaven. Vi du har lovet. For mine øyne har sett jeg spør: Hvem skal gi sitt vitnesbyrd til måtte bare overgi oss til Guds kjærlighet din frelse, som du har gjort i stand dem? Hvor lenge skal vi i Norge løpe fra ved å tro på Jesus som gav alt for at vi like for ansiktet på alle folk, et lys til dette kallet? skulle få alt. åpenbaring for hedningene, og ditt folk Israel til ære. Lukas 2,29-32 jonæren som ikke ville gå dit Gud ville. Jesus var 6 uker gammel da det Historien om Jona handler om mis- Overskriften mmm-m-m skal ap- MMM-M-M; Meningen Med Menighet er Misjon, også til Muslimer. 17

18 Tekst: Mathias Christensen / Illustrasjon: David Mikkelsen FRA fellesskap TIL ENSOMHET 18

19 Jeg husker så godt da jeg satt på flyet en tidlig morgen i september. Jeg så ut flyvinduet like før flyet skulle lette og jeg tenkte for meg selv: «Kommer jeg til å være den samme etter denne turen? Hva om jeg blir noe jeg ikke vil være?» Jeg var nemlig på vei til Oregon i USA, til en bibelskole som heter ARISE. Motivet mitt for å dra var at jeg ønsket å sette av tid til å bli kjent med Jesus og til å virkelig studere Bibelen; altså kunne Bibelen og bli tryggere på å fortelle andre om min tro. Jeg ønsket å kunne si mer enn at Bibelen bare var en bok jeg hadde lest litt i. Jeg hadde hørt mye positivt om skolen og visste at jeg kom til å lære mye bra. Frykten min var at jeg skulle komme tilbake og bli en person som var opptatt av hva man skal og ikke skal gjøre. Jeg var rett og slett redd for at det jeg lærte i Bibelen skulle føre til at jeg måtte forandre meg veldig. At jeg måtte kle meg på en spesiell måte. Eller ikke spise kjøtt lenger. Eller at jeg ikke skulle kunne gå ut og gjøre ting jeg pleide, som bowling eller andre artige aktiviteter. Grunnen til at jeg tenkte dette var at jeg hadde sett det før. Mennesker som hadde vært på bibelskole, de var liksom ikke så gøyale lenger. De snakket bare om hva man skal og ikke skal spise og ting man må gjøre som kristen, og ting man ikke må gjøre. Det var i alle fall slik jeg oppfattet dem... Det tok ikke lang tid etter at jeg begynte på skolen før min måte å tenke på forandret seg. Den forandret seg ikke i den retningen som nevnt over, men måten jeg så på Gud forandret seg. Jeg skjønte tidlig at Gud er kjærlighet (1 Joh 4,8). Jeg lærte mer og mer om Guds karakter, hans kjærlighet til oss, hans medfølelse, hans tålmodighet, hans glede... og hans ufattelige gave til oss. Det var 40 andre studenter på skolen, fra mange ulike land og kulturer. Protugal, Østerrike, Canada, Venezuela og mange flere. En uke hadde gått, og jeg opplevde noe jeg ikke trodde var mulig. De 40 studentene på Kommer jeg til å være den samme etter denne turen? Hva om jeg blir noe jeg ikke vil være? skolen hadde blitt mine venner, ikke bare venner, men også brødre og søstre i troen. Jeg følte at jeg hadde kjent dem hele livet, etter bare en uke sammen. Det er den mest spesielle følelsen jeg noen gang har hatt, men hvorfor? Mange av dere har sikkert sett eller hørt om realityserier som: Big brother, Paradise hotel osv. Alle disse har noe til felles med bibelskolen jeg gikk på: Vi var en gruppe ukjente mennesker som over en relativt lang periode levde sammen med hverandre på samme sted. Men vi hadde ingen betydelige konflikter på ARISE i løpet av periodeen på 3.5 måneder sammen, i et lite bygg, 24/7. Når du ser på realityprogrammene, bygger de nesten bare på konflikter. Grunnen er nok at når du putter så mange ulike mennesker sammen på ett sted, får du konflikter. Det er jo egentlig helt utrolig hvis det ikke blir det, for vi mennesker er så ulike. Du vet sikkert også med deg selv at det finnes personer som rett og slett bare IRRITERER deg. Felleskapet på ARISE var annerledes, det var ikke bare et felleskap mellom ulike mennesker, men også et åndelig felleskap mellom Gud og mennesker som hadde samme mål, samme visjon, samme ønske og håp: Et ønske om å kjenne Jesus bedre og å lære mer om Bibelen. Jeg følte at jeg hadde kjent dem hele livet, etter bare en uke. I 1 Tess 4,9 kan vi lese: Men om søskenkjærligheten trenger dere ikke at jeg skriver til dere, for dere er selv opplært av Gud til å elske hverandre. Legg merke til OPPLÆRT AV GUD til å 19

20 ELSKE HVERANDRE. Når du søker Gud og ønsker et felleskap med ham, hjelper han deg slik at du skjønner hvordan du også kan ha et godt felleskap med andre mennesker. Han lærer deg hvordan du ikke skal se etter feilene deres, men heller finne ut av hvordan du kan elske dem slik Jesus elsker deg. 2 kor 3,18: Men alle som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, blir forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd. Jeg vil gjerne vise deg et viktig poeng man finner i dette verset. La meg stille deg et spørsmål: Hvis du leser Bibelen med bind for øynene, kan du da lese det som står der? Svaret er selv- Når du søker Gud og ønsker et felleskap med ham, hjelper han deg slik at du skjønner hvordan du også kan ha et godt felleskap med andre mennesker. følgelig NEI. Derfor sier teksten at om du med et UTILDEKKET ansikt ser HVEM Gud er, hans kjærlighet og karakter, da vil du bli så tiltrukket at du ikke kan ta blikket fra ham. Da vil du bli mer og mer lik ham og forvandles til hans bilde. Som menneske kan vi ikke ta bort bindet for øynene selv. Men som teksten sier, er det mulig for Herrens Ånd. Når du ber Gud om å ta bort ditt eget bind for øynene og lar Gud vise deg hvem han er gjennom Bibelen, da vil du se hans herlighet og alt annet blir lite interessant sammenlignet med hans UENDELIGE kjærlighet til deg. Hvis du leser Bibelen med bind for øynene, kan du da lese det som står der? Det som skjer med deg og som skjedde med oss på ARISE, er at om du hver dag ber til Gud om hans hellige Ånd så du kan lese Bibelen og se Jesus uten bind for øynene, vil du bli forvandlet dag for dag til å ligne det samme bildet, altså Jesus. Og når Jesus er i deg, da vil han lære deg hvordan du kan elske din neste som deg selv. Eller som en gammel sang sier: «Ikke ved makt ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren.» Jeg husker mange av morgenandaktene vi hadde på ARISE, men det er én jeg husker jeg spesielt godt. En av lærerne var i ferd med å starte andakten, men i det samme ropte en gråtende 20

21 elev ut: Pappa er satt i fengsel for sine tidligere kriminelle handlinger, og det ser ut til at han blir nødt å være der en god stund. Læreren sluttet å prate, og både læreren og de 39 andre studentene la Og når Jesus er i deg, da vil han lære deg hvordan du kan elske din neste som deg selv. fokuserer du ikke på feilene til alle rundt deg, men dine egne feil og mangler som igjen gjør at du ser at den eneste som kan hjelpe deg, er Jesus. Når du da spør ham om hjelp, vil han hjelpe deg og mer enn det: han vil vise deg sin kjærlighet, gi deg håp, fred og vise hvordan du i et fellesskap kan dele dette videre og at det er godt for oss å dele våre egne problemer med andre i bønn. mange av vennene mine. Jeg var mye hjemme den første tiden, og jeg husker at jeg savnet fellesskapet. Jeg gikk rett Jeg savner fortsatt det fellesskapet. fra en åndelig høydare og et stort fellesskap til ensomhet. Selvfølgelig hadde alle hendene på henne og ba sammen for henne og pappaen hennes. Dette er bare en av mange lignende episoder. Nesten hver dag gikk personer rundt og spurte hverandre om forbønn. Min outreach-partner, en dame på nesten 60 år, fikk kreft i beinet under oppholdet, og hun ble på mirakuløst vis helt frisk etter noen dager med forbønn. Vi delte problemene våre i fellesskap, og ingen var redde for å si hva de hadde på hjertet. Jeg tror det er fordi vi var som en familie, vi var alle ett i Kristus Jesus. Vi delte problemene våre i fellesskap og ingen var redde for å si hva de hadde på hjertet. Alle mennesker er i desperat nød etter et åndelig fellesskap, ikke bare som venner, men som en kirke. Vi er alle forskjellige, men Jesus er det som binder oss sammen. Når du lærer av han, så Jeg husker godt at da jeg kom hjem etter ARISE, var det ikke som før jeg reiste. Situasjonen hjemme var helt annerledes enn da jeg dro, mamma satt nå i rullestol, og vi hadde flyttet til et helt nytt hjem. Jeg var et stykke unna jeg jo på mange måter et fellesskap. Jeg hadde familie og venner, men det åndelige fellesskapet manglet. Jeg forsto mer og mer hvor viktig det hadde vært for meg. Jeg ble mer og mer «deprimert». Jeg savner fortsatt det fellesskapet. 21

22 Det var aldri meningen av vi skulle gå på bibelskoler for å oppleve et åndelig felles skap og så dra tilbake til hverdagen uten det. Gud har innstiftet menigheten nettopp fordi han ønsker at vi skal ha et fellesskap med ham og andre mennesker. Han ønsker at vi skal kunne dele det håpet vi har med andre. Et godt felleskap starter med deg, men ikke ved din kraft, ved Guds kraft. Det eneste du trenger å gjøre, er å si ja til Jesus, be ham om hjelp til å ønske å søke ham slik Bibelen sier: av hele ditt hjerte av all din kraft. Da vil du se hvem han er, litt mer for hver dag. Min store bønn er at vi løfter blikket til Jesus Gud har innstiftet menigheten nettopp fordi han ønsker at vi skal ha et fellesskap med ham og andre mennesker. så vi kan se forbi alt det menneskelige og sammen skape det fellesskapet Gud har kalt oss til. Fellesskapet bør være et sted du kan dele dine problemer uten at noen ser ned på deg, et sted du blir elsket for den du er. Et sted andre kan komme og føle seg elsket. Et sted du investerer i og som du ikke vil være foruten. Et sted du kan bruke dine talenter til Guds ære. Et sted hvor vi ser etter muligheter, ikke utfordringer. Et sted hvor Jesus er det eneste du kan se! 22

23 Teen Forum: KROPP Jeg har kommet hjem etter en fantastisk helg med mange gode venner på Teen Forum. Vi var på Gulsrud leirsted ved Tyrifjorden. Helgens tema var kropp, og vi hadde flere forum rundt dette temaet. Vi snakket om hvem vi er og hvordan kroppspresset har blitt sterkere. Jeg synes denne helgen har fått meg til å se annerledes på skjønnhetsidealet som blir skapt av de sosiale mediene. Ikke alt vi ser på nettet eller i blader, er sant. Det er alltid gøy å være sammen med mennesker man ikke ser så ofte. Jeg vil anbefale alle tenåringer å bli med på neste Teen Forum fordi du får være med så mange flotte mennesker. Gleder meg til neste gang! Ane Haugvik Det er så bra at det er sånne arrangementer for oss ungdommer. Det gir oss noe å se fram til og ikke minst få noe ut av. Vi snakket om et tema som er veldig viktig å snakke om, spesielt for oss ungdommer. Det var veldig fint å høre fra de unge voksne, for de skjønner kanskje litt bedre det temaet vi snakket om, for de har nesten nettopp gått gjennom det selv. Det gjør det mye morsommere og engasjerende. Vi hadde det veldig gøy og ble enda bedre kjent med hverandre. Edda Keyn Jeg syntes det var gøy fordi vi fikk møte venner, fikk nye venner og det var sosialt. Jeg lærte noe nytt på møtene, og jeg fikk noe nytt å tenke på. Jeg anbefaler folk å komme neste gang. Mattias Marley Teen Forum var gøy, sosialt og lærerikt. Er glad for at jeg ble med. Synes Teen Forum er en bra ting som det bør fortsettes med, og jeg blir gjerne med neste gang også. Ruben Fagerås NESTE TEEN FORUM: MOSS MARS. TEMA: IDENTITET. 23

24 Tekst: Xxxxxx Jan Erik Xxxxxx Arntsen / Foto: Jonathan N. Fosse og Vinterfestivalens facebookside VINTERFESTIVALEN 2015 Taleren og møtene Patrick Johnson var hovedtaler og hadde gudstjenesten på sabbaten. Problemstillingen var: «Hvor er troen din?» Vinterfestivalen er et helgearrangement som foregår hvert år den tredje helgen i januar på Jorekstad, Lillehammer. Programmet begynner fredag kveld, og når solen har gått ned på lørdagen, begynner innebandy-cupen, som slutter rundt midnatt med å stille seg i en enorm ring og synge «Side By Side». Innebandycupen Vinnerne av semifinalene ble Hirokklanen og U-laget. Etter begge rundene var stillingen 1-1, og kampen ble avsluttet med en spennende straffekonk som varte hele 6 runder. Jonar Aluwini lurte målvakt Krasimir Kostov ved å gå mot høyre for så å sette den til venstre kryss. Dessverre klarte ikke Magnus Holanger å redde Hirok-klanen mot U-lagets målvakt, Alexander Kvinge, som tvang Magnus Holanger mot dødsonen. Skuddet traff stangen, men gikk ut. Årets vinner av innebandycupen under Vinterfestivalen 2015 ble: U-laget! Kollekten under årets vinterfestival gikk til ADRAs prosjekt for skolelunsj til elever i Syria. Lunsjen på skolene koster 10 kroner per person hver dag. Lunsjen kan være det eneste måltidet skolebarna får i løpet av dagen. Det ble samlet inn totalt kroner til dette prosjektet under Vinterfestivalen

25 Tekst og foto: Gry Haugen, ADRA Norge ADRA-familien ADRA jobber i 130 land i verden med utviklingshjelp og nødhjelp til de aller fattigste. Møt den globale ADRA-familien og se for deg disse scenariene: Tro ikke at penger er mindreverdig. Penger er tross alt det som gjør det mulig å hjelpe, og å gi penger kan faktisk være en svært effektiv måte å hjelpe helt Mor er sliten, men hun trosser alt Gutten som nesten ikke kan gå og for at datteren skal få gå på skolen. som blir båret flere kilometer hver Jenta skal få muligheter som moren dag på pappas skuldre over fjellet aldri fikk. Moren er 23. Konflikter og for at han skal få en utdannelse. Han krig stjeler tid av menneskers liv og klarer ikke å spille fotball med de barns følelse av trygghet. andre barna, men han får lov til å gå på skolen. Pappa sitter stille i en krok Det tok litt tid før poenget ble fattet: Er jenter like verdifulle for dere konkret på. Men: Det er ikke penger som styrer verdiene våre. Tiden din er gull verdt. Hvordan kan du engasjere deg for felles skapet, det lokale eller det globale? Du har sikkert hørt det før, men vi våger å gjenta: Du kan være bakerst i klasserommet. Det er ikke mirakelet som får mirakler til å for sent å lære. skje. som gutter? Jeg tenkte med meg Så enkelt. Så sant. selv: bra, klassisk spørsmål! Cred! Nestekjærlighet er et ord som er sterkt Å jaaaa, var det unisone svaret. knyttet til ordet fellesskap. I fellesskapet Hun er faktisk mer verdt enn gut- er du ikke deg selv nok. Du blir ikke helt tene! Vi kan få 50 kuer for henne glad hvis de andre rundt deg ikke er tabernakelet, helligdommen. Folk når hun skal giftes bort! Cash. Men glade. Når andre får det bedre, får du kom bærende med det de hadde, hun er 13 år.? 13 år og verdifull det bedre. noen hadde mye, andre hadde fordi hun er cash og snart skal giftes mindre men sammen bygde de bort. Familien trenger kuene, ingen som er med og gjør arbeidet mulig: tvil om det. frivillige og ansatte. Alle vi som tilhører Den globale ADRA-familien er alle den globale ADRA-familien, er folk som MOSES Moses fikk ting til skje. Tenk på det flotteste byggverket som fantes i hele ørkenen. Mirakler skjer når vi arbeider sammen! På en skole i et afrikansk land møtte ønsker det beste for andre folk, og vi jeg tre lærere og intervjuet dem om innser at fellesskapet vi lever i her på STEINHUGGERNE utdannelsen som de hadde fått av jorda, strekker seg lenger enn til vår Du har kanskje hørt om de to stein- ADRA. Skolen de jobbet ved, do- egen dørstokk. Vi har et ansvar for vår huggerne som ble spurt om hva de ene og veien fram var bygget av neste, selv om vi ikke vet hvem vår neste ADRA. Lærerne var så lykkelige. Og er eller kjenner han ved navn. så stolte. Jeg skulle bare ønske at du også kunne ha fått se hvordan begynne et sted. ADRA deler drømmen det ser du vel! det lyste av øynene deres. Jeg elsker med deg så ikke nøl med å jobbe Stein Hugger 2: Jeg bygger en sånn type lys. sammen med oss. Vi har en plan! katedral. Ser du ikke det? Når du skal forandre verden, må du holdt på med? Forbipasserende: Hva holder dere to på med da? Stein Hugger 1: Jeg hogger stein, 25

26 t a r p r o t s a P p a k s s e l l e f om ap, tenker jeg Når jeg tenker på fellesk tteus, valgte. En av dem var Ma på Jesus og disiplene han svar, hver gang han ble bare, var Matteus sitt det er n sån, Tja n. lere tol at gårdagens fiender kan erobrerne. Vi må huske for bet job han r rfo spurt om hvo re-orienterte livsstil. forklaring på hans venst lig van en var ner ven å være en av sine bli morgendagens, som kalles Seloten til on Sim gte val så og us Jes I Lukas 6,15 leser vi at høyre-orientert. definitivt betegnes som ne kun on Sim disipler, og både Matteus og Simon us sitt første styre, med Jes gte val nn bø ts nat Etter en hel rstandige valget i keste eller det mest ufo klo det en ent er t De? ved samme bord. velge som Jesus gjorde ie. Hvor mange tør i dag kristendommens histor Tør du? Det jeg syns er det beste med å tilhøre en menighet, og det å tilhøre et menighetsfellesskap, er det å vite at man hører til et sted. Og jeg har opplevd det spesielt når jeg har vært ute og reist og besøkt nye menigheter (både i Norge og i andre land), at det er godt å ha et sted hvor man liksom hører til, hvor folk tar imot meg som jeg er, selv om de kanskje ikke kjenner meg. Som da jeg flyttet til Bergen. Jeg leier en leilighet hos noen adventister, og det er en fin leilighet som er litt billigere enn resten av boligmarkedet i Bergen. Da jeg fortalte det til en av mine ikke-kristne venner, sa hun: det skal dere ha! Dere kristne er flinke til å ta vare på hverandre! Og det er nok noe av det jeg liker best ved å være en del av et menighetsfellesskap. Arne Pastor International footballfootball tournament VEJLEFJORDSKOLEN Melissa Myklebust FEBRUARY 27 MARCH 1 SANGER TIL SPOTIFYLISTA 1. Casting Crowns City On The Hill 2. Casting Crowns Courageous 3. Casting Crowns Does Anybody Hear Her 4. Selah How Deep The Father s Love For Us 5. Laura Story Mighty to Save 26 Speaker: Anne-May Müller Worship team: Jonatan Pavlovic, Jonas Jalving, m.fl. Price: 150 DKK pr person (accommodation and food) otherwise free Price: 650 DKK pr football team e ill b e (first ten international teams free sign-up) ew h r t The g of s din am see est te ar s b six last ye t. n from rname tou Sign-up deadline: February 18, ung.adventist.dk There will be the following tournaments: U19 boys (15-19) Open tournament men (17+) U19 girls (15-19) Open tournament women (17+) See more at facebook.com/ ungdomsafdelingen

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

FOLK. Tidsskrift for hverdagsteologi

FOLK. Tidsskrift for hverdagsteologi Nr. 4-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Framtid Håp LEDER Framtid som gir håp Vi lever i urolige tider. De fleste mennesker gjør det, overalt i verden. FOLK fokuserer her på hvordan Guds

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

We are the soldiers!

We are the soldiers! We are the soldiers! au: advent ungdom 02#2013 Adventist = pasifist Innkalt til sesjon s. 4 = sant...? s. 10 Global Youth Day s. 14 au:om bladet Advent Ungdom (AU) er et kristent magasin for unge mennesker

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket».

Du er elsket. I 2014 er vårt felles tema i Frelsesarmeens kvinneorganisasjoner over hele verden dette: «Du er elsket». 2 Du er elsket Sefanja 3, 17 sier: «Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd.» Tenk så fantastisk

Detaljer

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn

NYTT PÅ NYTT. En vandring gjennom Lukasevangeliet. Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn NYTT PÅ NYTT En vandring gjennom Lukasevangeliet Samtaleopplegg, innledninger, bibelleseplan, tro på hjemmebane og mannakorn Heftet er laget av: Vidar M. Bakke Kristine Skree Kristiansen Oddbjørn Stangeland

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32

FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI. Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 FOLK / 3 / 2012 / TIDSSKrIFT FOr HVerDAGSTeOLOGI Kraften i det enkle SIDE 12 Ga Jesus prøvetid SIDE 18 Ikke sær men misjonær SIDE 32 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 3, 2012. 27. ÅRGANG ISSN

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18

BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 Gud har bruk for deg! INNHOLD GUD HAR BRUK FOR DEG!...1 MIN HISTORIE...3 HVORDAN DU KAN BLI FRI...12 GIDEON EN DJERV KRIGER...15 BLI FRI FRA JANTELOVENS FORBANNELSE!...18 ANTI JANTELOVEN...21 Tore Johannessen

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9

nr2 Stammefeiringen ble en fest! Tema: s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 evegelse 2010 nr2 Stammefeiringen ble en fest! s. 4-5 Et par historier fra Kristiansand s. 8-9 Tema: Huskirker Pastord leder 2 Put it into practice Stammefeiringen 2010 er over, og jeg merker at Gud holder

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang

Høyprofetisk tid. Den Profetiske Røst. Oppvekket fra de døde. Å gjøre ditt forhold til Gud dypere. 8.årgang ERBRØLENDE LAM - PROFETISK KREATIVT SENT Den Profetiske Røst Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid nr.2/2006 Pris NOK 70,00 8.årgang FOR VEKKELSE OG REFORMASJON Oppvekket

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

New Zealand. Kallet til. Innhold: LV-info: Side 2. Bank-opplysninger:

New Zealand. Kallet til. Innhold: LV-info: Side 2. Bank-opplysninger: Innhold: Kallet til New Zealand s. 2 Erfaringer i Australia s. 8 Han som har begynt den gode gjerningen s. 11 Gud hører oss s. 12 En hilsen fra Bibelstudiegruppen i København s. 13 Gjør andre gla! s. 13

Detaljer

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap Nr. 3-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Utrustende lederskap 2 Tema: Utrustende lederskap Utrustende lederskap Jeg skriver til dere fedre, sier apostelen

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

BibelÍudier HELLIGDOMMEN. for sabbatsskolen. 4. kvartal, 2013 AV MARTIN PRÖBSTLE UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS SABBATSSKOLEAVDELING

BibelÍudier HELLIGDOMMEN. for sabbatsskolen. 4. kvartal, 2013 AV MARTIN PRÖBSTLE UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS SABBATSSKOLEAVDELING BibelÍudier for sabbatsskolen 4. kvartal, 2013 Ω HELLIGDOMMEN AV MARTIN PRÖBSTLE UTGITT AV SYVENDEDAGS ADVENTISTSAMFUNNETS SABBATSSKOLEAVDELING Norsk Bokforlag, Røyse UTARBEIDELSE Utarbeidelsen av bibelstudiene

Detaljer

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte Nr. 4-2005 20. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte 2 Tema: Ekteskapet Ekteskapet den viktigaste institusjonen i samfunnet Framtida

Detaljer

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv

Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON. Å leve et sjenerøst liv Nr. 3-2005 20. årgang FOLK TIDSSKRIFT MED UNDERVISNING TIL VEKKELSE - FORNYELSE - MISJON Å leve et sjenerøst liv 2 Tema: Å leve et sjenerøst liv Ver eit raust menneske! I dette nummeret av FOLK skriv vi

Detaljer

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge

Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den, selv når han blir gammel Ordspråkene 22, 6. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2009 Årgang 105 Frelsesarmeen Ungdom har mistet 1, 2 millioner i statsstøtte fordi de ikke vil ansette homofile eller samboende soldater. Dette vil

Detaljer

Forbederen. Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev. Be høstens Herre sende arbeidere

Forbederen. Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev. Be høstens Herre sende arbeidere Forbederen Nr. 3-2010 // Nyheter og bønnebrev Be høstens Herre sende arbeidere leder Be høstens herre sende arbeidere TEKST: Arne Borgersen Det er Mesteren selv som ber oss be denne bønnen. Han sier det

Detaljer