H & K. Havn og Kirke. Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H & K. Havn og Kirke. Nr 2-2013"

Transkript

1 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro Nr

2 2 Magasinet fra Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro. Bladet kommer ut med 4 nummer i året. Opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line Kvalvaag Redaktør: Kristian Kvalvaag Translator: Erling Dugan Norsk Stab Line Kvalvaag, Sjømannsprest/daglig leder. Telefon: (310) Bodil Selle, Husmor Telefon (310) Knut Selle, Vaktmester, deltids-ansatt Telefon (310) Kristian Kvalvaag, Assistent, deltids-ansatt Telefon: (310) Mona Engvig, Økonomiansvarlig deltids-ansatt Cathrine H. Chiaro, Butikksjef, deltids-ansatt Liv Haugland, Ekstravakt deltids-ansatt Henriette Hakopian, Assistent, deltids-ansatt Gry Eisenberg, Ekstravakt deltids-ansatt Svensk Stab Pernilla Håkansdotter Olsson Svensk Kyrkoherde Telefon: (310) Telefon: (310) Brittmarie Bittan Sixtenson Svensk assistent Telefon: (310) 292/7079& musiker Jan Stenstrøm Svensk assistent Helen Kardemark Svensk assistent Sjømannskirken ønsker å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement! Siden 1951 har sjømannskirken i Los Angeles holdt til på 1035 South Beacon Street. Siden den gang har sjømannskirken vært brukt av sjøfolk, studenter, forretningsreisende, musikere, artister, eldre, unge, fastboende og turister. Nordmenn som oppholder seg i området for lengre eller kortere perioder. Med sin belligenhet nær Port of Los Angeles er den et populært møtested for mennesker i hele Sør-California. Alle er hjertelig velkomne til en kopp kafffe og vafler, til å delta på ukentlige gudstjenester eller noen av de mange aktivitetene kirken tilbyr. Kirkeområdet består og av et flott svømmebasseng, en butikk med mengder av norske og svenske varer og et galleri i kjelleren. Kirkens hage brukes til lek og hygge for store og små. Velkommen! Kirkens åpningstider er: Tirsdag-lørdag: Svensk vertskap på fredager Søndag:10-16 Mandag: Stengt NB: Juli/August: Stengt mandag/tirsdag Adr.: 1035 South Beacon St. San Pedro, CA Post: P.O. Box 1621 San Pedro, CA Tel: Fax: Mail: Mandagsklubben (kontakt person): Vivian Halvorsen (310) Club Hygga (kontakt person): Arlene McGogy (310) Norsk Generalkonsulat San Francisco (415) Norsk Konsul, Los Angeles (310) Farvel, på gjensyn og velkommen! Aldri har jeg sagt dette så mange ganger som siden jeg kom hit til Sjømannskirken i LA! Skulle tro at man ble vant og tøff etterhvert, men nei; det gjør noe med meg hver gang! Hvorfor det? Jo, fordi det er mennesker jeg sier det til. Mennesker som jeg har fått lov til å dele noe av livet mitt med. For noen er vi kun en butikk, for andre en trivelig cafe, for noen en kuriositet, og andre igjen selve pulsen i livet med gudstjenesten og en tro. Å gå fra en sykeseng for siste gang, med et på gjensyn gjør alltid noe med meg. Også alle avskjedsklemmene før bilen kjører til LAX. Avskjeder gir meg mulighet til å stoppe opp og tenke. Tenke hvor heldig jeg er som får møte mennesker som viser meg noe av livet. Et hvert menneske er for meg av uendelig verdi i seg selv, og jeg kjenner at jeg er så nysjerrig. For nettopp du er unik, og du er skapt i Guds bilde. Du bærer med deg noen av Guds egenskaper og Guds velsignelser. Og jeg kan få lov til å se det, og når vi tar farvel, eller sier på gjensyn, ja da vet jeg at jeg har muligheten til å reflektere over hva jeg fikk oppleve. Og derfor er det også med forventing jeg får si velkommen for hva det er jeg nå skal få oppleve av lærdom og velsignelse. Bodil og Knut, Magnus, Jakob og Endre Selle har brakt mange velsignelser til Sjømannskirken i LA. Og de har lært meg at hvordan verdien gjestevennskap kan gjennomføres i praksis. Mer enn en gang har jeg sett eventyret bli virkelighet gjennom denne familiens vennlighet, raushet, kjærlighet og kokkekunster. Det har vært Prestepennen fantastisk! Det er med tungt hjerte jeg sier farvel! Henriette Hakopian skal også videre i livet, etter 7 måneder som assistent og skolegjeng lærer. En mer tjenestevillig dame skal man lete lenge etter. Jeg er dypt takknemlig for det de alle har gitt i den tiden de har vært her på Sjømanskirken. Så er det 7 nye velkommen! Marianne og Fredrik, kommer fra Norge og skal inn i nye stillinger som vertskap og med dem kommer Erlend, Maren og Sindre og skal inn i skole og hverdag her på kirken. Cathrine Prestrønningen skal inn som husmorassistent og kontorsekretær og Odd Arne Linstad skal bli vår nye vaktmester. Begge bosatt her i LA området, om enn i hvert sitt område. Vi er heldige som skal få så mange nye velsignelser inn på kirka. Det er et stort ansvar, som vi alle deler, å ta vel i mot. Men det er sånn livet er her på Sjømannskirken i LA, folk kommer og går, og vi er heldige som får oppleve det! For det gir oss mange velsignelser og nye muligheter til å lære noe nytt! Så derfor gleder jeg meg også til du kommer innom- for jeg vet jeg har noe å lære av deg - du er også en velsignelse! Vi sees! Sjømannsprest Line Kvalvaag Goodbye, see you later and welcome! I have never said this as many times as after coming to the Seamen s Church in LA! You would think you get used to it as time goes on. But no, it does something to me every time! Why is that? Because I am saying this to people. People who I have shared part of my life with. For some people we are only a store, for others we are a cozy café, for some we are an oddity, and for others we are their life pulse with the worship service and a faith. Leaving someone sick and dying in a bed for the last time and saying: See you later, always does something to me. And all the farewell hugs before the car leaves for LAX. Farewells give me an opportunity to stop and think think about how fortunate I am to meet people who show me part of life. To me each person has infinite value and I feel how curious I am. Because you are unique and you are created in the image of God. You have in you some of God s characteristics and God s blessings. And I get to see that, and when I say goodbye or say see you later, I know that I have the possibility of reflecting on what I experienced. And that is also why I can welcome what I now will be experiencing in the way of learning and blessings with anticipation. Bodil and Knut, Magnus, Jakob and Endre Selle have been a big blessing to the Seamen s Church in LA. And they have taught me the value of hospitality and how it can be carried out in a practical way. I have seen fantasy turned into reality more than once as the result of this family s friendliness, generosity, love and cooking abilities. It has been fantastic! It is with a heavy heart that I say goodbye! Henriette Hakopian is also moving on after 7 months as an assistant. You will have to look far and wide to find a woman more willing to serve. I am deeply grateful for all that these people have given during their time here at the Seamen s Church. Now we have 7 new people to welcome! Marianne and Fredrik are coming from Norway and will be filling the positions as hosts. And with them their three children Erlend, Maren and Sindre who will be going to school and be part of the everyday life at the church. Cathrine Prestrønningen will be taking on the task as the assistant to the housemother and office secretary and Odd Arne Linstad will be our new custodian. Both live in the LA area but in different parts. We are fortunate to have so many blessings in our congregation. It is a great responsibility that we all share and that we have gladly take on. But that s how it is here at the Seamen s Church here in LA, people coming and going, and we are lucky that we can experience this! Because it gives us many blessings and new possibilities to learn something new! That s why I look forward to you coming by, because I know I have something to learn from you - you are also a blessing! See you at the Seamen s Church! Senior Pastor Line Kvalvaag 3

3 17. mai i Sør California Hilsen fra familien Selle 12. mai fra kl er det 17. mai feiring i Balboa Park, San Diego ved House of Norway. Sjømannskirken stiller opp med gudstjeneste og butikk. Det blir taler og musikk og moro for store og små. 17. mai klokken er det feiring på sjømannskirken i San Pedro. Det blir salg av pølser og kaker, det blir 17. mai-tog, taler og aktiviteter og leker for hele familien. Ta på finstasen, ta med flagg og bli med på feiringen! Det serveres selvfølgelig norske godsaker som Freia sjokolade, marsipankake og Solo! 19. mai er det 17. mai arrangement på Nansen Field (15 Hidden Valley Road Rolling Hills Estates). Porten åpnes klokken 10 og klokken og arrangementet inneholder flaggheising, norsk gudstjeneste, 17. mai tale, 17. mai tog, mat og drikke, barneleker og aktivititer. May 17th celebrations in Southern California! May 12th from 11.30am: May 17th celebration in Balboa Park, San Diego with House of Norway. The Norwegian Seamen s Church participates. May 17th at 5pm we will celebrate the Norwegian Constitutional Day at the Norwegian Seamen s Church in San Pedro. We will have hot dogs and activities for the whole family. Dress up for the occation bring a flag and join us in our celebration! On May 19st from 10am we are celebrating 17th of May at Nansen Field, 15 Hidden Valley Road, Rolling Hills Estates. The Norwegian Service with Pastor Line will start at 11am. Snipp snapp snute, så var eventyret ute. Det er i alle fall slik det føles akkurat nå. Fem år har gått fryktelig fort, og vi har ikke kjedet oss ett sekund. Det var helt klart utfordrende å flytte til USA med 3 barn, og den første tiden var krevende både med å komme inn i jobbene våre på Sjømannskirken, og å få barna integrert i amerikansk skole. Men vi ble veldig godt mottatt her på kirken, og det var mange av de frivillige som stilte opp ved arrangementene ved kirken som var gode å støtte seg til. Spesielt takk til damene i Hygga og de andre frivillige som tok i mot Bodil som ny husmor, og har hjulpet til ved basarer, lunsjer og andre arrangementer. Uten dere hadde det ikke gått, så TUSEN TAKK! Det arrangementet som man kommer til å huske best er nok julebasaren. Og det skal bli litt rart å sitte i Norge i november og ikke være en del av den i år. Nå er det snart tid for hjemreise. Vi flytter tilbake til hjemstedet vårt, Bømlo, der vi har beholdt huset vårt. Det skal bli fint å komme tilbake og være nærmere familie og gode venner. Knut har fått jobb som teknisk inspektør i rederiet Eidesvik, og skal begynne der i august. Bodil har ikke jobb å gå til enda, men satser på at det ordner seg etter hvert. Magnus skal begynne på ungdomsskolen i 8. klasse, Jakob skal begynne i 6. klasse og Endre i 2. klasse. Vi er naturlig nok spente på hvordan det blir å begynne i norsk skole etter fem år på amerikansk skole, men får ta utfordringene etter hvert som de kommer. Engelsken er i alle fall på plass! Det har vært veldig bra å være her i Sjømannskirken i San Pedro, og vi har mange gode minner å ta med oss tilbake til Norge. Vi har møtt utrolig mange hyggelige mennesker, og fått lov til å bli kjent med folk i menigheten og arbeide sammen med flotte kollegaer i både den norske og svenske kirken. Det blir trist å ta farvel med alle her, men vi reiser også herfra med glede og takknemlighet for at vi fikk være en del av Sjømannskirken i San Pedro i fem år. Bodil, Knut, Magnus, Jakob og Endre Selle Greetings from the Selle family Norwegian fairytales end with: Snipp snapp snute, så var eventyret ute. That s the way it feels right now. The fairytale is over. Five years have gone by quickly and we have not been bored for one second. It was clearly a challenge to move to the US with 3 children. In the beginning it was demanding with starting new jobs in the Seamen s Church and getting the children integrated in an American school. But we were so well received here in the church and many volunteers came to the events at the church who helped support us. A special thank you to the women in Hygga and the other volunteers who received Bodil as the new housemother and who have helped during bazaars, lunches and other events. It would not have been possible without you, so a THOUSAND THANKS! The event that will be remembered best will without a doubt be the Christmas fair. And it will be a little strange to sit in Norway in November and not be part of it this year. It s soon time to go home. We are going back to where we come from, Bømlo, where we have a house. It will be nice to go back and be closer to relatives and good friends. Knut got a job as a technical inspector for the shipping company Eidesvik and will start working there in August. Bodil doesn t have a job to go to yet, but that will work out. Magnus will be starting middle school in the 8th grade, Jakob will start 6th grade and Endre 2nd grade. We are of course a little anxious as to what it will be like starting in a Norwegian school after five years in an American school, but we take on the challenges as we are faced with them. At least English won t be a problem! It has been really good to be here at the Seamen s Church in San Pedro and we have many good memories to take back with us to Norway. We have met an unbelievable number of nice people, and have had the opportunity of getting to know people in the congregation and worked together with great colleagues both in the Norwegian and Swedish church. It will be sad to say farewell to everyone here, but we also leave here with joy and gratefulness that we could be part of the Seamen s Church in San Pedro for five years. Bodil, Knut, Magnus, Jakob and Endre Selle 4 5

4 Intervju med Arne Schulze På en eller annen måte har vi alle hørt noe av Arne Schulze. Det bor en nordmann i California som har vært med på forme viktige deler av teknologien og lyduniverset som de siste 30 årene har vært brukt innenfor musikkproduksjon i både TV, film- og plate bransjen. -Jeg har fått vært med på så mye at jeg har blitt oppfordret til å få skrevet en bok om det hele. Arne er født i Norge og tre år gammel emigrerte familien til California. Som tiåring flyttet han med mor og bror tilbake til Norge til Sinsen i Oslo. -Jeg ble en Sinsengutt og startet opp på norsk skole uten å kunne gå på ski, spille fotball eller noe særlig av språket. Det var en brå overgang fra oppveksten i USA. Jeg husker skolen i USA som en skole hvor man var opptatt av å utvikle deg som person. Det var en tøff overgang til Norge, og jeg følte meg ikke helt hjemme. I dag har jeg en teori at komplekser kan frembringe kreativitet. Kreativiteten brukte jeg i musikken. Der følte jeg meg hjemme. Jeg fikk meg en gitar og begynt i band. Rock n Roll ble min revansj. I Norge var det kun en radiostasjon, som kanskje spilte en poplåt i uka på Ønskekonserten. Dette stod i sterk kontrast til tiden i USA hvor man kunne høre mye rock- og pop-musikk på flere radio og TV stasjoner -Jeg tok meg visegutt-jobb og sparte penger så jeg kunne kjøpe meg båndopptaker, så jeg kunne gjøre opptak av Radio Luxenburg hvor de spilte datidens poplærmusikk. På den måten kunne jeg lære meg sangene og gitar-riffene ved å spille tilbake på halv hastighet. Etterhvert startet Arne bandet The Quivers som spilte på fritidsklubber og fikk tidlig platekontrakt. 6 Tekst: K. Kvalvaag Foto: Privat -Jeg husker jeg leste på denne kontrakten hver kveld, på senga. Det var stas. Men så forstod jeg at vi i bandet ikke tjente penger på platesalg med denne kontrakten, men unnskyldingen var hvis vi solgte mange plater så ville honorarene stige på spillejobbene. Vi ønsket å registrere komposisjonene våre i TONO, slik at vi kunne få inn penger fra rettighetene til musikken vår, royalties. Men, da fikk vi høre at kvaliteten på det vi gjorde ikke var bra nok for å kunne bli medlem av Tono. Dette var tidlig på 60-tallet og på den tiden i Norge var det ikke mange som hadde greie på pop og rock. Rock n Roll var jo bare bråk! The Quivers regnes som Norges første popband på VG s Ti på Topp-listen med Piken i Dalen, og spilte med blandt andre Wenche Myhre og The Key Brothers, som sammen hadde en hit med Og så kom Helgenen frem. Da Arne var 16 år gammel jobbet han som studiomusikker og representert noe ungt og nytt for musikken i Norge. Under tur til England fikk Arne bestilt en ny planlagt transportabel Mellotron. -En Mellotron er et tangentinstrument hvor du kan legge forskjellig type lyder av f.eks. forskjellige instrumenter ved hjelp av en lydbånd sløyfe or hver tagent. The Beatles brukte dette bl.a. på Strawberry Fields Forever. Kjempespennende instrument og etterhvert ble bandet Popol Vuh, senere Popol Ace til. Popol Ace (Med bl.a. Jahn Teigen på vokal) ga ut fem album, og vant den første spellemannspris for beste rocke-album. Ved siden av dette bandet lagde Arne låter, arrangerte og produserte plater for andre norske artister og forsatte også som studiomusikker i mange år. (Popul Ace) -Jeg hadde veldig god kontakt med de i Norge som importerte musikkinstrumenter. Jeg forelsket meg i den nye teknologien som var på vei inn i musikkprodusksjonen. Jeg kunne etterhvert gjøre en hel innspilling alene og lærte meg å programere disse keyboardene, syntheziserene, sequenserne og trommemaskinene som var i ferd med å bli en del av instrumentparken. Deler av disse instumente fantes på denne tiden kun to steder i Europa, England og hos Arne i Norge. Arne ønsket å få kontakt med amerikanske musikere, og fikk ofte annledning å ta seg av amerikanske artister og musikere når de var på besøk i Norge. Dette på vegne av deres plateselskaps norske representanter. På den måten traff Arne Michael Boddicker som jobbet som keyboardist og programmerte for mange store etablerte musikere og artister i Los Angeles. Han inviterte Arne over på besøk. Boddicker hadde musikkutstyr som han ofte ikke hadde tålmodighet eller tid til å lære seg å bruke. -Jeg hadde sittet med en Roland Micro- Composer MC-8, en analog seqencer,dag og natt i Norge, og etter en utfordring ifra Michael som hadde en nyere versjon, programmerte jeg et raskt bass riff og så kom det: Wow! do you wanna move to Califorina?. Her var min billett til endelig å komme tilbake til California. Min jobb ble å ta meg av all programmering av alt musikkutstyret som den da den meget veletablerte Boddicker hadde råd til å skaffe seg. Som var stort sett av alt som fantes, siden han kunne tjene mellom $3,000 og $3,500 dagen som studiomusikker.utrolig! Dermed flyttet Arne til Los Angeles og var med på studioinnspillinger med bl.a. Don Henley, Barbara Streisand, Julio Inglesias, Madonna, Cyndy Lauper, Maurice White, Lee Ritenour, Quincy Jones og Michael Jackson. Arne fikk også gleden av å være med på innspillingen av We Are The World med diverse berømte amerikanske artister. -Etterhvert jobbet jeg videre med den digitale musikkteknologien og gjorde opptak av lyder til lydeffekter til film. Jeg brukte blandt annet lyder av ting rundt meg og i naturen som jeg manipulerte så de hørtes ut om noe helt annet. Disse lydene la jeg inn i en sampler som gjorde at jeg kunne manipulere og spille av disse lydene på en computer eller keyboard. Arne var en av pionerene innen den digitale lydskaper- verdenen. Han gjorde seg bemerket med denne måten å jobbe på og oppdaget at det var mye spennende ugjordt innenfor denne teknologien. -Jeg var endelig på rett sted til rett tid, og ble værende i Los Angeles. Store keyboardprodusenter oppdaget hva jeg kunne og jeg begynte å lage mange av lydene som man fortsatt hører i disse intrumentene. På denne tiden var mange på jakt etter nye lyder til lyd- og musikkproduksjon, og Arne kunne levere det som man ønsket og startet sitt firma SoundWaves og lagde verdens første 3rd Party lydbibliotek med disse lydene, kalt samples. Disse lydene var med på å forme store deler av hvordan mye av musikken ble hørenes ut. Mange av disse lydene ble til i Arnes garasje i Santa Monica. -Idag er det fremdeles en utfordring å lage lyder som høres bra ut, men som tar opp liten plass på f.eks. en mobil telefon eller leketøy. Det er der jeg har min ekspertise, og bl.a. et patent på Interactive Sound Producing Toy (www.funitoys.com) som jeg kommer til å fokusere fullt og holdent på nå i sommer. -Jeg husker da jeg som guttunge så på The Mickey Mouse Club TV Show. Believe in yourself! Go for it! You can do anything!, hørte vi der. Både pågangsmotet og troen på en selv er viktig her i verden. Disse holdningene har fulgt meg videre her i livet selv om Jante-Loven ble en kort hindring i sin tid. I dag bor Arne i Lake Tahoe med sine bondemøbler, dundyner og lange underbukser, og nyter frisk luft og landlige forhold med over 300 soldager i året, men har fremdeles også en leilighet I Santa Monica når det trengs. Huset har en peis, en Natural Gas peis, som varmer med kunstige glør, men som ikke lager den koselige knitringen man forbinder med en vedpeis. Hva gjør Arne da? En MP3-spiller med peislyd monteres sammen med en høytaler godt gjemt inne i peisen. Lake Tahoe huset Interview with Arne Schulze In some way or another we have all heard something by Arne Schulze. There is a Norwegian living in California who has been part of shaping important parts of the technology and sound the last 30 years that have been used in music production within the TV, film and record industries. -I have been involved in so much that I have been encouraged to write a book about it all. Arne was born in Norway and the family immigrated to California when he was three. When he was ten he moved back to Norway with his mother and brother to Sinsen in Oslo. -I became a Sinsengutt (Sinsen boy) and started at a Norwegian school without being able to ski or play soccer and not knowing much Norwegian. It was a sudden change from growing up in the US. I remember the school in the US as a school where you were occupied with developing as a person. The transition to Norway was tough, and I didn t feel totally at home. Today I have a theory that complexes can bring out creativity. I used creativity in music. That s where I felt at home. I got a guitar and started a band. Rock n Roll became my revenge. There was only one radio station in Norway that maybe played one pop song a week in the program Ønskekonserten (Listeners favorites). This was in stark contrast to the US where you could listen to a lot of rock and pop music on several radio and TV stations. -I got a job as an errand boy and saved enough money so I could buy a tape recorder, so that I could make recordings from Radio Luxemburg where they played what then the popular music of the day. That way I could learn the songs and guitar riffs by playing them back at half speed. As time when on Arne started the band, The Quivers, that played at youth clubs and got a recording contract. -I remember reading this contract every night in bed. I was very proud. But then I understood that we in the band, didn t 7

5 (Arne & Quincy Jones) make money off the record sales in this contract. The explanation was that if we sold a lot of records we would be paid more for our gigs. We wanted to register our compositions in TONO so that we could get money for the rights to our music, royalties. But then we were told that the quality of what we were doing wasn t good enough to become a member of TONO. This was in the beginning of the 60 s and at that time there weren t many people in Norway who knew anything about pop and rock. Rock n Roll was just noise! The Quivers are considered Norway s first pop band on the newspaper Verdens Gang s, top ten list with Piken i dalen, and they played with artists such as Wenche Myhre and The Key Brothers, who they had a hit together with with the song Og så kom Helgenen frem. When Arne was 16 he worked as a studio musician and represented something young and new in music in Norway. During a trip to England Arne ordered a new planned portable Mellotron. -A Mellotron is an instrument with keys where you can record different sounds, for example different instruments with the help of a tape recording loop for each key. The Beatles used it for example in Strawberry Fields Forever. A really exciting instrument and as time went the band Popol Vuh was started and later Popol Ace. Popol Ace (with among others vocalist Jahn Teigen) released five albums and among other things they won the first Spellemannspris (Norwegian Grammy award) for best rock album. In addition to the band, Arne wrote songs, made arrangements and produced records for other Norwegian artists and continued for many years as a 8 studio musician. -I was well connected with the people in Norway who imported musical instruments. I fell in love with the new technology that was on its way into music production. As time went on I could make a recording all alone and learned how to program these keyboards, synthesizers, sequencers and the drum machines that were in the process of becoming part of the instrument package. Some of these instruments were at the time only found two places in Europe, England and with Arne in Norway. Arne wanted to connect with American musicians and often had the opportunity of taking care of American artists and musicians who were visiting Norway. This was on behalf of the record companies Norwegian representatives. This is how he met Arne Michael Boddicker who worked as a keyboardist and programmed for many of the big established musicians and artists in Los Angeles. He invited Arne to come visit. Boddicker had musical equipment that he often didn t have the patience or time to learn how to use. -I had been sitting with a Roland Micro- Composer MC-8, en analogue sequencer day and night in Norway, and after a challenge from Michael, who had a newer version, I programmed a quick bass riff and then he said: Wow! do you wanna move to California? This was my ticket to finally come back to California. My job was to take care of all the programming of all the musical equipment that the then well established Boddicker had the money to buy, which was more or less everything that existed since he could make between $3,000 and $3,500 a day as a studio musician...unbelievable! So Arne moved to Los Angeles and was involved in studio recordings with people like Don Henley, Barbara Streisand, Julio Inglesias, Madonna, Cyndy Lauper, Maurice White, Lee Ritenour, Quincy Jones and Michael Jackson. Arne also had the joy of being part of recording We Are The World with different famous American artists. -As time went on I continued working with digital music technology and made recordings of sounds for sound effects in movies. Among other things I used sounds around me and in nature that I manipulated so they sounded like something totally different. I put these sounds in a sampler so that I could manipulate and play the sounds on a computer or a keyboard. Arne was a real pioneer in the world of creating digital sounds. He drew attention to himself by the way he worked and he discovered there was so much undone within this technology. -I was finally in the right place at the right time and I stayed in Los Angeles. Large keyboard producers discovered what I could do and I started making many of the sounds you still hear from these instruments. At this time many people were looking for new sounds for sound and music production and Arne could deliver what they wanted and started his own company SoundWaves and created the world s first 3rd Party sound library with these sounds called samples. These sounds are to a large degree responsible for how much of the music would sound like. Many of these sounds were created in Arne s garage in Santa Monica. -Today it s still a challenge to create sounds that sound good, but that take up little space on things like a cell phone or a toy. That s where I have my expertise, and among other things I have a patented Interactive Sound Producing Toy (www. funitoys.com) that I will be fully focusing on this Summer. -I remember when I was a boy watching the TV show The Mickey Mouse Club. They told us to Believe in yourself! Go for it! You can do anything! Both vitality and a belief in yourself are important in this world. These attitudes have followed me through life even though Janteloven, the Norwegian law that says that you are not to think you re anyone special, hindered me for a short period of time. Arne now lives in Lake Tahoe with his farm furniture, eiderdown comforters and long johns, and enjoys the fresh air and the rural surroundings with more than 300 days of sun per year, but still has an apartment in Santa Monica when needed. The house has a fireplace with natural gas that heats with fake embers, but that doesn t make the crackling sound you hear from a wood burning fireplace. So what does Arne do? An MP3 player with fireplace sounds is mounted together with a speaker hidden inside the fireplace. Nordic Cup Golf - A historic review Tekst: Paal Berg In the 1980s traditional income from the many women auxiliary clubs in Norway had started to dry up and the need to find new sources of income became a discussion point at the board meetings of the Norwegian Seamen s Church (NSC). To establish a building maintenance fund had become a much wanted priority. When the idea of a golf tournament was introduced there was some skepticism and hesitation at first. However, it was decided to proceed with the idea and, on the initiative of the church board, an annual golf tournament to be called Nordic Cup was established in A 10 member Board of Directors was appointed consisting of 6 members representing the local Scandinavian community, the Norwegian and Swedish pastors and one member each from the Norwegian and Swedish church boards. The formal Charter of Nordic Cup was adopted on March The first Board of Directors consisted of: Bengt Olin, Chair, Paal Berg, Vice Chair. Board members: Benny Andersen, Helge Bergan, Arnfinn Falstad, Olof Hellsund, Knut Kleve, Bert Randeen, Pastor Leif Eliason, Pastor Anne Spilling. It was stipulated in the Nordic Cup Charter that the proceeds from the tournament should be earmarked primarily for maintenance and upgrade of the church facilities at Beacon Street. The task of the Board was to appoint a chairperson for each annual tournament as well as hold and distribute the proceeds when and as needed. The first Nordic Cup golf tournament The first tournament was held at Sierra La Verne Golf Course in Lost files have made it difficult to determine who was on the committee that year However, Knut Kleve chaired the first tournament and members on the team included Annette Spilling, Bengt Olin, Bert Randeen, Jim Wasti, Arnfinn Falstad, Anne Jahnsen, Martin Jahnsen, Ann-Kristin Hansen and Paal Berg. This first tournament was a success and brought out a full slate of golfers. Inspired by this achievement Knut Kleve chaired the following three tournaments NSC and SCAN joined forces. In the wake of the dispute and legal case regarding ownership of Nansen Field and the $ 325,000 debt from the court case, a Nansen Cup tournament was held in 1997 chaired by Anne Jahnsen. At the time it was thought two golf tournaments benefiting the church and Nansenfield could be done annually. However, it was concluded it would be impossible to sustain both tournaments. Instead it was decided to amend Nordic Cup s Charter and expand the Board of Directors to 12 with the addition of 2 members from SCAN and to split future proceeds between NSC and SCAN. Nordic Cup venues Following the success of the first tournament at Sierra La Verne Golf Course the first three 3 events were held at this site. In following years the tournament was held at different locations. In Palos Verdes these included Los Verdes Golf Course, Palos Verdes CC, and Rolling Hills CC. Other Southland venues included Pelican Hills, Industry Hills and Rio Hondo. Proceeds Nordic Cup became and still is an important source of income for NSC and SCAN. It is estimated that the tournament has raised approx. $ 300,000 during the first 19 years! These funds have been used to maintain, repair and upgrade the church facilities at Beacon Street and allowed continued operation of Nansen Field. Nordic Cup Golf year anniversary As can be seen in the ad in this issue of H&K the 20th annual Nordic Cup Golf Tournament will be held at the Rio Hondo Golf Club in Downey on Monday October 7th. We need help in making this anniversary tournament a success. We need event sponsors and golfers. We need prizes for the raffle & silent auction. An important part of the proceeds come from the raffle. Please be generous when the raffle tickets arrive. The 2013 committee is working on the anniversary program and plan additional activities during the week-end prior to the tournament. More information to follow so please stay tuned by going to the Nordic Cup website: Let s make Nordic Cup 20th anniversary celebration a success! April 21, 2013 Paal Berg, 2013 Committee Co-Chair Norwegian Seamen s Church (NSC) The Norwegian Seaman s Church in San Pedro is the most important meeting place for Scandinavians in Southern California with about visitors each year. With only wages to the employees paid from Norway and Sweden, the existence of the church is dependent entirely on local donations and fundraising. The Norwegian Seamen s Church is a 501(c) 3 Non-Profit Organization # Scandinavian Center at Nansenfield (SCAN)) is the entity with the overall responsibility to maintain, develop and financially operate Nansen Field in Palos Verdes 9

6 För mig är den kristna tron något berör hela livet. Min önskan för min egen del, liksom för de människor jag möter är att alltmer upptäcka Gud - mitt i livet. Att jag fått denna tjänst som kyrkoherde hos er i San Pedro och San Francisco känns helt fantastiskt och vi längtar alla tre efter att snart få träffa er alla! Staffan Eklund CALENDAR 2 juni 11.00: Pernillas sista mässa i San Pedro. Mycket musik utlovas och en god lunch och dessert serveras av SWEA LA och SWEA OC. Vi firar Sveriges nationaldag efter mässa och lunch! Staffan Eklund, den nye svenske kyrkoherden finns på plats. NY SVENSK KYRKOHERDE En västerbottning på väg västerut! Jag är Staffan Eklund, en 56 år gammal norrlänning, nyfiken på människor och nya miljöer. På fritiden gillar jag musik, film, resor och idrott. En god bok finns alltid vid min sida. Jag tror att mina vänner skulle säga att jag är pålitlig, trofast, glad och frimodig. Min livskamrat heter Maj-Lena (kallas Maja) som jag träffade 1977 och tillsammans har vi fyra barn; Jon 31, Linnea 28, Linus 24 och Sara 18 - som tar studenten i juni och sedan flyttar med oss till Kalifornien. Vi har också en hund: pudeln Douglas, som vi tyvärr måste lämna hemma. Jag har varit med i kyrkan sedan söndagsskolan och blev engagerad som ung både inom Svenska kyrkan och i EFS. Vägen till präst mognade fram rätt långsamt, vilket var viktigt för mig blev jag prästvigd och jag har med mig en rätt bred erfarenhet av församlingsliv/olika sätt att vara kyrka. Jag har tjänstgjort i tre stift: Härnösand och Strängnäs före min nuvarande tjänst som kyrkoherde i Ekerö pastorat, på Mälaröarna i Stockholms stift. Jag ser församlingen som en mötesplats och växtplats. En gemenskap med ett öppet vi. En plats där vi alla blir sedda, bekräftade men också tagna i anspråk. Där vi och våra gåvor och kompetenser får användas i Guds tjänst. En plats där vi får gestalta Krist kropp i världen. 10 \ ÄNGLANYTT Vårt epost-baserade nyhetsbrev kan du prenumerera pågenom att skicka ett meddelande till Skriv Änglanytt i meddelandet. FACEBOOK Vi finns också på Facebook. Du som är användare hittar oss som Svenska Kyrkan Church of Sweden, Los Angeles. INTERNET På vår hemsida på Internet har vi ambitionen att du ska hitta aktuell information om vad som är på gång i församlingen. Adressen är: MEDLEMSKAP Du kan bli medlem i vår fösamling Svenska Kyrkan Los Angeles för $25/vuxen och år eller $40/familj och år. Ta kontakt med Pernilla eller Brittmarie för mer info. 17/6-4/7: Konfirmationsläger för svenska kyrkan, konfirmation i kyrkan San Pedro den 30/6 kl juni : Vi firar svensk midsommar på Gilmore Adobe, Farmers Market West Hollywood. Anmälan till middag krävs senast den 15 juni till samt betalning $25 för medlemmar, $30 för icke-medlemmar. Inträde $10 för gäster som inte deltar på middagen Lekar, korv med bröd, hoppborg musik och dans runt midsommarstången. Juni-Juli: Under sommaren har vi svenskafton under hela juni och juli varje tisdag kl th Annual NORDIC CUP CHARITY GOLF TOURNAMENT RIO HONDO GOLF COURSE, DOWNEY, CA On October 7th, 2013 the 20th Annual Nordic Cup Charity Golf Tournament will be held at the Rio Hondo Golf Club in Downey, CA. This tournament is a fundraising event for 2 local venues, Nansen Field on the Palos Verdes Peninsula and the Norwegian Seaman s Church located in San Pedro. We also invite you to play in our golf tournament. Bring your own foursome, bring a fellow golfer or come by yourself (we will place you in a group) and enjoy a fun filled day. Registration also includes lunch and dinner. All contributions, underwritings, sponsorships and advertising are tax deductible and are greatly appreciated. Format: 4 person scramble Hole in one (On all Par 3) Excellent Tee Gifts On Course Contests MEGA Putt Raffle Prizes Save the date: OCTOBER 7, 2013 Register online at Registration deadline: September 20 11

7 MAI TORSdag 2. LØRdag Bibelstudie ved Michael Wollner SØNdag Svensk gudstjeneste MANdag Strikkis & Svettis TIrsdag Månedslunsj på kirken På menyen: Koldtbord TORSdag. 9 LØRDAG Bibelstudie ved Michael Wollner søndag Mai feiring i Balboa Park, San Diego MANdaG 13. Tirsdag 14. torsdag 16. Fredag Mai feiring på sjømannskirken LØRdag Bibelstudie ved Michael Wollner 14.00: Lørdagsgrøt SØNdag mai feiring på Nansen Field MANDAG Pizza & Billjard Tirsdag 21. Torsdag 23. FREDAG Fredagsmys Messa i viston Lørdag Konsert Duo Saxe Søndag Norsk familiegudstjeneste ved Line Kvalvaag. Mukulla messe. Kirkekaffe. Mandag Strikkis & Svettis Tirsdag 28. ONSDAG Line prest på Santa Monica Library TORSdag 30. JUNI LØRdag 1. SØNdag Svensk gudstjeneste Pernillas sista mässa MANdag 3. TIRSdag Månedslunsj på kirken På menyen: Ovnsbakt laks TORSDAG 6. LØRdag Svensk Frokost, kongelig bryllup på storskjerm SØNdag Norsk gudstjeneste ved Line Kvalvaag. Søndagsskole og kirkekaffe. Avslutningsgudstjeneste for Familien Selle MANdag Strikkis & Svettis TIrsdag 11. TORSDAG 13. Lørdag 15. Søndag Norsk gudstjeneste ved Line Kvalvaag. Søndagsskole og kirkekaffe. MANdag 17. TIRSdag 18. fredag Midsommar firande LØRdag 22. SØNdag Norsk gudstjeneste MANDAG 24. TIrsdag 25. LØRdag 29. Søndag Norsk gudstjeneste JUlI+AUGUST KIRKEN HOLDER SOMMER- STENGT MANDAGER OG TIRSDAGER, 7.JULI OG 4. AUGUST. TIRSDAGER LØRdager SØNdager Norsk gudstjeneste (Ikke 7. juli og 4. august) Tre karer takker for seg Tekst/foto: K. Kvalvaag Da Bodil og Knut Selle kom til sjømannskirken i San Pedro, for fem år siden, hadde de med seg tre gutter som nå har blitt 7, 10 og 13. Endre, Jakob og Magnus har vært en del av livet på sjømannskirken og vært aktive deltakere og medhjelpere på utallige arrangementer. I kirkens basseng, i hagen, i leseværelset og på kjøkkenet, i kjelleren og i kirkerommet har disse tre karene i nå fem år vært en del av inventaret. Hva har vært det beste med å bo på sjømannskirken i San Pedro? Magnus: Å ha eget svømmebasseng Jakob: Å ha privat svømmebasseng Endre: Eget basseng Hva er det du gleder deg mest til med å flytte til norge? Magnus: Å bo i et eget hus Jakob: Til sjø, venner, familie og snø Endre: Snø Hva kommer du til å savne fra årene i USA? Magnus: Vennene mine Jakob: Venner og varmt vær Endre: Sol Er det en spesiell dag eller arrangement på kirken du husker ekstra godt? Isåfall hvorfor? Magnus: Min første julebasar i 2008, fordi jeg har aldri sett så mange folk på en plass. Jakob: Nei Endre: Påske. Fordi Jesus stod opp Hva var din favoritt dag på sjømannskirken? Magnus: 17. Mai Jakob: Julebasar Endre: Julebasar Kunne du tenke deg å bli vaktmester eller husmor når du er voksen? Magnus: Nei!!! Jakob: Vaktmester! Endre: Nei Hvor mange vafler tror du at du har spist i løpet av de siste fem årene? Magnus: 2990 (Dette er nøye beregnet) Jakob: 250 Endre: 300 Noen kontrollspørsmål: (Magnus): Hva heter norges statsminister? -Jens Stoltenberg (Jakob): Hva er norges høyeste fjell? -Galdhøpiggen (Endre) Hva er hovedstaden i Norge? -Oslo Three guys say farewell When Bodil and Knut Selle came to the Seamen s Church in San Pedro five years ago, they came with three boys who are now 7, 10 and 13. Endre, Jakob and Magnus have been part of the life at the Seamen s Church and have been active participants and helpers at countless events. The last five years these three guys have been part of the church s fixtures, in the church s pool, in the garden, in the fellowship hall, in the kitchen, in the basement, and in the sanctuary. What has been the best part of living in the Seamen s Church in San Pedro? Magnus: Having our own swimming pool Jakob: Having a private swimming pool Endre: Our own pool What are you looking forward to most moving to Norway? Magnus: Living in our own house Jakob: The ocean, family and snow Endre: Snow What will you miss most from the US? Magnus: My friends Jakob: Friends and the warm weather Endre: The sun Is there a special day or event at the church that you remember especially well? If so, what? Magnus: My first Christmas fair in 2008 because I had never seen so many people in one place. Jakob: No Endre: Easter. Because Jesus stood up from the grave. What is your favorite day at the Seamen s Church? Magnus: May 17th Jakob: The Christmas fair Endre: The Christmas fair Could you imagine being the custodian or housemother when you grow up? Magnus: No!!! Jakob: Custodian! Endre: No How many waffles do you think you have eaten during the last five years? Magnus: 2990 (This is carefully calculated) Jakob: 250 Endre: 300 Some control questions: (Magnus): What is the name of Norway s Prime Minister? -Jens Stoltenberg (Jakob): What is the name of Norway s highest mountain? -Galdhøpiggen (Endre) What is the name of Norway s capital? -Oslo 12 13

8 Bildegalleri Fra aktiviteter på kirken (Foto: Kristian Kvalvaag) 2 1-3: Fra årets barnehelg med bollebaking, pinata og anskitsmaling (Foto Veronika Lighthill & Kurt Tverli) 4: Oslo Soul Children workshop med gjester 5-6: Besøk av Danvik Folkehøgskole med grill i hagen og konsert i kirken 7-8: Påskemorgengudstjeneste, med 120 besøkende. Barna pynter årets påsketre. 9-11: Kjøttkake lunsj på månedslunsjen og lasagne på familiemiddag på Langfredag og en kirkekaffe : Eggjakt for barna i kirkens hage på påskemorgen

9 Antall annonsører har gått kraftig ned og for å kunne lage Havn og kirke trenger vi nye annonsører! Sett inn din annonse i bladet som har 3000 lesere og fire utgaver i året. Samtidig støtter du sjømannskirkens arbeid! Ta kontakt på eller ring In order to continue making this magazine, we need more advertisers. Put your ad in the magazine that has 3000 readers and four issues every year. You will also support The Seamen s Church work. Please contact us on: or call Brookhust St Huntington Beach, Ca Business: (714) Web: Carin Lundahl Realtor Servicing Orange County, Long Beach & San Pedro. Upon successful close of escrow I will make a donation in you name to St. Erik s church when you or your referral buy or sell a home through me. Your Friendly Volvo and SAAB Specialist Service and Sales: Vermont Ave, Harbor City Wilshire Boulevard Suite 460 Los Angeles, CA Phone: (310) Fax: (310) web: Hilde Toledo Loan Consultant 1700 West Burbank Blvd, Burbank, CA tel: LOAN or ext: 1946 cell: fax: w w w. f i r s t s e c u r i t y l e n d i n g. c o m ODT Audio & Video Vi skaffer alt i elektriske artikler Multisystem: TV, VCR Videokamera: PAL, NTSC Stereoanlegg: 110/220 volt Trådløse telefoner DVD s Triband GSM phones 525 North Harbor Blvd, San Pedro, Ca Phone: Velkommen innom butikken! Hilsen Tom Duesund Hours: (323) Tuesday to Saturday 10-4 Closed Sunday and Monday BERTIL OHLSSON O L S O N' S Delicatessen and Gift Shop SCANDINAVIAN FOODS AND GIFTS 5660 W PICO BLVD 16 17

10 Litt av hvert... fra Sjømannskirken i San Pedro / Los Angeles. 18 Døpte/ BAPTISED 13. April Remy Simone Berg Duo Saxe «The Norwegian sensation» Dan Sloss California turne mai 2013 Fløytist Charlotte Udø Kjeldsberg og klassisk gitarist Runar Kjeldsberg Sjømannskirken i Los Angeles / San Pedro Lørdag 25. mai, klokken Følg oss på : Facebook.com/sjomannskirkenlosangeles Follow us at facebook.com/sjomannskirkenlosangeles LINE PREST TIL SANTA MONICA 29. Mai og 28. August vil sjømannsprest Line være å møte i kafeen på Santa Monica Library mellom klokken Hun har tid til en norsk prat og kan ta med varer fra kirkens butikk om det ønskes. PASTOR LINE TO SANTA MONICA On May 29th and August 28th you can meet Pastor Line in the cafe in Santa Monica Library between 12pm and 2pm. She will have time to talk, and bring merchandise and food from the church store if you need something. SEMESTERÅPningsfest 8. September kl. 11 markerer vi at vi starter opp semester med gudstjeneste og fest ved bassengkanten. Det blir god mat, quiz og hyggelig selskap! Bassenget er åpent som alltid. Velkommen til store og små! Semester opening party September 8th at 11am we will mark the opening of a new semester with service and a pool party. Come for great food, quiz and delightful company! The pool is open as usual. Everyone is welcome! FRa menighetens årsmøte Den 14. april ble menighetens årsmøte holdt og det ble redegjordt for årets som er gått og planer for året som kommer: I 2012 har kirken hatt fokus på å få flere frivillige engasjert. Med dette har vi ønsket å skape tilhørlighet. Gudstjenestereformen og diverse arrangement har vært springbrett for dette. Vi har i større grad flyttet arveid med arrangement fra stab over på frivillige. Økonomisk har vi arbeidet målrettet for å få inn flere faste givere, noe vi ser fruktene av i forhold til en nyopprettet 60% stilling på stasjonen. Dette for å trygge sikkerheten på tilstedeværelse, slik at vi kan utføre et gjestevennskap med tid til å vise at den som kommer til oss har uendelig verdi. Vi har hatt flere store arrangementer (Bl.a. Bergensk Aften med Trond Viggo Torgersen, 17. mai feiringer, Julebasar, Julaften og Juletrefest) hvor vi har brukt tid på å nå nye grupper og mennesker. Vi har engasjert oss i andres arrangementer i området for å nå ut til flere og å kunne være med som en brobygger for nordmenn som kommer som nye til Sør-California. Vi vil og være en relevant samarbeidspartner for de som bor her. I alt vi gjør har vi holdt visjonen om å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement har vært et meget godt og vellykket år, med flere engasjerte og mange begeistrede mennesker. For 2013 ønsker kirken: -Opprettholde driften på samme nivå. -Finne et nytt møtested etter modellen fra Santa Monica treffene. -Gi en god avslutning for stab og menighet i forbindelse med de som slutter og en god oppstart for de som begynner. Dette fordrer økonomisk stabilitet. Stasjonen har mange givere, men ingen store sponsorer. Dette er en utfordring, da alt utenom kirkens fire ansatte fra norge blir finansiert av donasjoner og givere. Gledelige tall om økende antall besøkende på kirken i San Pedro NYTT OM BOARD OF DIRECTORS Kirkens styre, Board of Directors, består av to representanter fra kirken stab, fire fra den lokale menightene, samt tre fra sjømannskirkens hovdekontor i Bergen. Ved årets årsmøte valgte daværende President i Board of Directors, Bjarne Bergheim og trekke seg fra styret. Etter fire år som styreleder. Vi takker Bjarne (bildet) for hans engasjement, og vilje til å bidra at Sjømannskirken i LA kan være et sted som gir mot til tro, håp og engasjement! Det ble valgt et nytt styremedlem, Eldrid o Driscoll. Det nye styret konstituerer seg ved neste styremøte, og der blir og ny styreleder (president) valgt. Board of Directors består nå (Pr. mai) av: Stab: Line Kvalvaag/Knut Selle. Fra menigheten: Egil Rian/Guri Otterlei/Anne Jahnsen/Eldrid o Driscoll. Fra hovedkontoret: Helge Taranrød/Hein Kvalheim/ Audun Myhre. From the Church s Annual Meeting The congregation had its annual meeting on April 14th and an account was given of the year that had passed and plans for the coming year: In 2012 the church focused on getting more volunteers involved. With this we wanted to create a feeling of belonging. The changes in the worship service and different events have been a springboard for this. We have had to a great degree move the work with events from the staff to volunteers. We have been goal oriented in the area of finance so that we can have more donors who would commit to giving on an ongoing basis. We have seen the results of this and we now have a new 60% position in the church. This is to secure our presence so we can show those who come to the church friendship and show that they have infinite value. We have had several large events (such as Bergen Evening with Trond Viggo Torgersen, 17th of May celebrations, Christmas fair, Christmas Eve, and Christmas fest) where we have spent time reaching new groups and new people. We have been involved in other events in the area so that we can reach more people and be a bridge builder for Norwegians who are new to Southern California. We want to be a meaningful collaborating partner for those who live here. In all we do we hold on to the vision of giving people the courage to believe, have hope and be involved has been a very good and successful year with more people involved and many excited people. The congregation s wishes for 2013 are: -To keep the operations at the same level. -Find a new place to meet using the gatherings in Santa Monica as a model. -Give staff members who leave a good farewell and a good new start for those who come. This requires financial stability. The church has many donors, but no big sponsors. This is a challenge because everything except the church s four employees from Norway is financed by donations and donors. 19

H & K. Havn og Kirke. Nr 3-2013

H & K. Havn og Kirke. Nr 3-2013 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro Nr 3-2013 1 Magasinet fra Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro. Bladet kommer ut med 4 nummer i året, Opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line

Detaljer

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014

H & K. Havn og Kirke. i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/ San Pedro Nr 1-2014 1 HAvn & Kirke kommer ut med 4 nummer i året.opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line Kvalvaag. Redaktør: Kristian Kvalvaag. Translator:Erling

Detaljer

H & K. Havn og Kirke

H & K. Havn og Kirke H & K Havn og Kirke Sjømannskirken i Los Angeles/ San Pedro Nr 4-2013 1 Magasinet fra Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro. Bladet kommer ut med 4 nummer i året, Opplag: 3,000 Ansvarlig Redaktør: Line

Detaljer

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

ÅRBOK for NIFYEA 2007

ÅRBOK for NIFYEA 2007 ÅRBOK for NIFYEA 2007 Det var tre utreisende IFYEr i år; (f.v.) Julie Bårdsen Tøllefsen til Costa Rica, Maren Louise Fløistad til Australia og Otto Andreas Brustad til Nord Irland. ÅRSMELDING 2007 Årsmøte

Detaljer

IFYE-NYTT NR 3-2011 Bildet er tatt på Operataket i Oslo under IFYE-mottakelsen 24.-26.juni- 2011.

IFYE-NYTT NR 3-2011 Bildet er tatt på Operataket i Oslo under IFYE-mottakelsen 24.-26.juni- 2011. IFYE-NYTT NR 3-2011 Bildet er tatt på Operataket i Oslo under IFYE-mottakelsen 24.-26.juni- 2011. LEDEREN HAR ORDET! Heihei! Nå er nok en sommer over, og mange har fått seg et minne for livet. I juni kom

Detaljer

Årsmøte 2009 ble avholdt den 7. mars 2009 i Oslo på Juventekontoret.

Årsmøte 2009 ble avholdt den 7. mars 2009 i Oslo på Juventekontoret. NIFYEA ÅRBOK 2010 ÅRSMELDING 2010 Årsmøte 2009 ble avholdt den 7. mars 2009 i Oslo på Juventekontoret. Styret har i år bestått av: Leder: Ragnhild Strand Nestleder: Anette Paulsen Kasserer: Anders Stedding

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Lene har lest: norsk krim. Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken. levende seilskip. Wallenius wilhelmsen logistics

Lene har lest: norsk krim. Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken. levende seilskip. Wallenius wilhelmsen logistics Lene har lest: norsk krim Nytt prestepar på plass i Sjømannskirken levende seilskip Wallenius wilhelmsen logistics The history and the future NR: 03.2010 INNHOLD NR.03.2010 04 Prestens side 05 Aktuelt:

Detaljer

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28

NAVIGARE. Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip. WISTA setter sjøbein på høye hæler. Velferdstilbud som fremmer fellesskap Side 26 28 NAVIGARE Sjøfartsdirektoratet The Norwegian Maritime Directorate 4-2007 Lærlinger om bord på verdens største hospitalskip Side 6 11 WISTA setter sjøbein på høye hæler Side 14 22 Velferdstilbud som fremmer

Detaljer

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA Offshore HMS-kultur under lupen Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging s4 Geofag på timeplanen på St. Olav

Detaljer

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Bolt begeistret Bislett Norsk expat: Knut Odd Dahlen i Angola Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert s4 Bolt begeistret Bislett ExxonMobil

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014

Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 Copyright 2014 Werner Skalla. All rights reserved. Published by Skapago KG, Furth im Wald, Germany. 1st edition published in May 2014 No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval

Detaljer

Interrimstyret. Andersen, Martin K. Andersen, Randi Arntsen, Atle Gråbergsveen, Lars Ljunggren, Peter Lund, Jon Arild

Interrimstyret. Andersen, Martin K. Andersen, Randi Arntsen, Atle Gråbergsveen, Lars Ljunggren, Peter Lund, Jon Arild Her er vi Så ble det faktisk et blad dedikert til vår nye klubb. De færreste hadde trodd vi ville klare det, i likhet med tvilen FC United of Manchester ble møtt med da klubben ble startet. Forskjellen

Detaljer

Innholdsfortegnelse finner du på side 5

Innholdsfortegnelse finner du på side 5 Innholdsfortegnelse finner du på side 5 Her er vi Så ble det faktisk et blad dedikert til vår nye klubb. De færreste hadde trodd vi ville klare det, i likhet med tvilen FC United of Manchester ble møtt

Detaljer

bladet for nordmenn i australia Dans i ørkenen Møte med aborginere kultur Norske bidrag til Biennale of Sydney et lite stykke Norge

bladet for nordmenn i australia Dans i ørkenen Møte med aborginere kultur Norske bidrag til Biennale of Sydney et lite stykke Norge bladet for nordmenn i australia Dans i ørkenen Møte med aborginere kultur Norske bidrag til Biennale of Sydney et lite stykke Norge Reportasje fra Norswood, NZ. NR: 02.2010 INNHOLD NR.02.2010 04 Prestens

Detaljer

studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014

studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014 studiestart spesial Studentavisen for Sørlandet Nummer 4 Årgang 14 August 2014 Leder Focus on the journey-not the destination A new semester is starting and Unikum wants to welcome you all and wish you

Detaljer

www.commonlands.net Arts Council Norway. starting point. Curator s: Åse Løvgren and Karolin Tampere Bik Van der Pol ISBN 978-82-998363-0-2

www.commonlands.net Arts Council Norway. starting point. Curator s: Åse Løvgren and Karolin Tampere Bik Van der Pol ISBN 978-82-998363-0-2 By-utvikling krever energi og forurenser, dermed fremskyndes krisen - og det er bra. Så vokser ting fortere, ikke sant? Maksimer karbonavtrykket, skap et enormt kaos! Vi trenger kaos for å blir fullstendige,

Detaljer

VOYAGE. UNIQUE DESIGN From hull to art nothing left to chance. GREEN JOURNEY First of its kind strictly running on LNG

VOYAGE. UNIQUE DESIGN From hull to art nothing left to chance. GREEN JOURNEY First of its kind strictly running on LNG FJORD LINE MAGAZINE VOYAGE s ISSUE 1/2013 UNIQUE DESIGN From hull to art nothing left to chance GREEN JOURNEY First of its kind strictly running on LNG COMPLETES THE EXPERIENCE New and modern terminals

Detaljer

Fra Kirkebakken. Påsken 2013. Sjømannskirken i San Francisco. Møt Irene Lindbeck Tibbits, sjømannskirkens nye styreleder

Fra Kirkebakken. Påsken 2013. Sjømannskirken i San Francisco. Møt Irene Lindbeck Tibbits, sjømannskirkens nye styreleder Fra Kirkebakken Påsken 2013 Sjømannskirken i San Francisco Møt Irene Lindbeck Tibbits, sjømannskirkens nye styreleder Møt Kirsten A. Seaver, ekspert på forbindelsene mellom Grønland og Nord-Amerika før

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni INNHOLD 5: Informasjon / Information 7: Introduksjon / Introduction Cumulus Olympia 9: Anssi Kasitonni 23: Pink Twins 29: Finnish video art 57: SLAGG 65: Støttespillere og partnere / Sponsors and partners

Detaljer

SIDE 34 SIDE 10 VI SNAKKER STEREOTYPER! SIDE 46 SIDE 48. efwd

SIDE 34 SIDE 10 VI SNAKKER STEREOTYPER! SIDE 46 SIDE 48. efwd SIDE 34 SIDE 10 SIDE 46 SIDE 48 VI SNAKKER STEREOTYPER! efwd BLEKKA #23 RUSSEMAGASINET.NO RUSS 2011 DITT LIVS PARTY, TRYVANN STADION 12.000 russ, 7 partyringer pr. kveld. Store nasjonale og internasjonale

Detaljer

DECOR. Fjell & landskap. Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris STORT TEMA: NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE!

DECOR. Fjell & landskap. Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris STORT TEMA: NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE! NÅ OGSÅ I LØSSALG I NORGE! DECOR M A G A S I N E T NO 3 2013 GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 STORT TEMA: Flotte smykker San Do i Norge Utstilling i Paris Fjell & landskap

Detaljer