Kirkesamfunn og kristne organisasjoner har erfaringer med å møte og håndtere seksuelle overgrep og krenkelser.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkesamfunn og kristne organisasjoner har erfaringer med å møte og håndtere seksuelle overgrep og krenkelser."

Transkript

1 Invitasjon med program og påmelding: Kirkesamfunn og kristne organisasjoner har erfaringer med å møte og håndtere seksuelle overgrep og krenkelser. De siste 15 årene har det i kristne kirker og organisasjoner vært en økende bevissthet om forekomsten av overgrep i egne sammenhenger. Det har utfordret til å ta ulike grep for å forebygge og avdekke overgrep. Dette har vært krevende prosesser. På denne bakgrunn vil vi samle bredt til en erfaringskonferanse som ser framover. Vi erkjenner at overgrep er en realitet og konstaterer bred enighet om nulltoleranse. Vi vet stadig mer om hvordan og hvorfor overgrep også skjer innen kirkelige miljø, og derfor spør vi: Hva trenger vi som kirkesamfunn og kristne organisasjoner i fremtiden for å håndtere og forebygge? Programmet vil ta utgangspunkt i erfaringer, og vi vil belyse felles utfordringer og dilemma ved håndtering av overgrepssituasjoner. Tid: Sted: Pris: Påmelding: Program: Torsdag , kl.08:30 til fredag , kl.16:00 Diakonissehuset Lovisenberg, kurs og konferansested, Lovisenberggata 15A, 0456 OSLO Kr. 600,- i egenandel for hver deltaker. I tillegg kommer kostnader til reise og opphold. (Gjestehuset Lovisenberg er reservert for konferansedeltakerne.) Innen 20. oktober. Se påmeldingsslipp nedenfor. Se detaljert program på side 2-3 (små endringer kan komme). Målgruppe: Kristne kirkers og organisasjoners øverste ledelse (biskop, kirkeverge, generalsekretær, tilsynsmenn eller annen administrativ/åndelig leder og andre i nøkkelroller når det gjelder håndtering av overgrepssaker og forebygging av overgrep). Ta kontakt med Ressurssenteret for eventuell avklaring mht hvem som skal representere. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vil være representert på konferansen.

2 PROGRAM Dag 1 Torsdag 25. november 08:30 Registrering av deltakere og påmelding til parallellsesjoner. 09:00 Åpning av konferansen. 09:30 Presentasjon av empiri: Innlagt pause med frukt. Volum og kjennetegn på kirkenes håndtering av seksuelle krenkelsesanklager mot sine ledere. Personalleder Else Kari Bjerva, Normisjon. Studiedekan Tormod Kleiven, Høyskolen Diakonova. Studiestedenes tematisering av overgrepsproblematikk. Henvendelser til Kirkens Ressurssenter. Lokale beredskapsplaner i Den norske kirke. Professor II Hans Stifoss-Hanssen, Diakonhjemmet Høgskole. Prest Lennart Persson, Kirkens Ressurssenter. 11:15 Respons på empirien. 12:15 Lunsj. Professor Eva Lundgren, Uppsala universitet. Jurist Bjørn Hareide, tidligere politimester i Agder. 13:15 Parallellsesjoner: Innlagt pause med kaffe og kake. Sesjon 1: Egnethet til en kirkelig stilling. Refleksjon rundt behov for og mulighet for vurdering av egnethet. Rektor Stig Lægdene, Kirkelig utdanningssenter i nord. Innspill fra: Praksisleder Margareth Glad, Det teologiske Menighetsfakultet; Praksisleder Halvard Johannessen, Det teologiske fakultet UiO; Praksisleder Anne Beth Gilja Johansen, Misjonshøgskolen i Stavanger; Førstelektor Bjørn Øyvind Fjeld, Ansgar Teologiske Høgskole; Rektor Hans Åge Gravaas, Fjellhaug Misjonshøgskole.

3 Sesjon 2: Om å gjøre bot, oppgjør og forsoning. Teologisk refleksjon rundt bot på individplan. Professor Paul Leer-Salvesen, Universitetet i Agder. Organisasjonens tenkning om oppgjør og bot. Personalkonsulent Aslaug Austbø, Det Norske Misjonsselskap. Botstanker. Søster Hildegard, Lunden Kloster. Erfaringer med å være i prosess med utsatte for overgrep. Leder Fagetisk råd Morten Aanonsen, Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Sesjon 3: Når overgrep skjer i menigheten; hva bygger og hva river ned? Menighetsbygging i lys av overgrep. Rektor Vidar Haanes og Stipendiat Turid Skorpe Lannem, Menighetsfakultets menighetsutviklingsprogram. Innspill fra lokal erfaring som aktualiserer lokale utfordringer; en lokalmenighet i Den norske kirke, et bedehus, en frikirkelig sammenheng. 15:15-15:30 Perspektiver på overgriper, som utfordring til kirkelige miljøer. Psykologspesialist Karin Holt og prest/daglig leder Elisabeth Torp, Kirkens Ressurssenter. 15:30-17:00 Media og offentlighet, omdømme og krisehåndtering. Overgrep sett fra medias ståsted. Sjefsredaktør Helge Simonnes, Vårt Land. Når organisasjonen rammes i offentlighet. Generalsekretær Helen Bjørnøy, Plan Norge. Innspill fra ledere med håndteringserfaring. Pressetalsmann og pater Pål Bratbak, Oslo katolske bispedømme. Adm direktør Frank Grimstad, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon. 18:00 Gudstjeneste: Kirkelig fredsplattform, Norges Kristne Råd, Caritas og Reform ressurssenter for menn inviterer til hvit sløyfe gudstjeneste på FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. 19:00-21:00 Mottakelse på Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. Mat, kultur og sosialt samvær.

4 Dag 2 Fredag 26. november 09:00 Praktisk informasjon. Kulturelt innslag. 09:15 Taushet og åpenhet: teologiske og juridiske utfordringer: 12:15 Lunsj Innlagt pause med kaffe og frukt. Skriftemål og ivaretakelse av overgrepsutsatte. Biskop Bernt Eidsvig, Oslo katolske bispedømme. Taushetsplikt i et luthersk perspektiv. 1. amanuensis Stephanie Dietrich, Diakonhjemmet Høgskole. Taushetsplikt i et juridisk perspektiv. Jurist og tidligere politimester Bjørn Hareide. Taushet og åpenhet; perspektiver på praksis Innspill fra: Dekanus Trygve Wyller, Det teologiske fakultet UiO; Biskop Laila Riksaasen Dahl, Tunsberg bispedøme; Seniorrådgiver Randi M. Letmolie, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon; Generalsekretær Erik Furnes, Indremisjonsforbundet; Tilsynsmann Øyvind Helliesen, Metodistkirken i Norge. 13:15 Kirken som trygt sted; gode rutiner for håndtering og forebygging: Innlagt pause med kaffe og kake. Teologisk grunnlagstenkning. Biskop Solveig Fiske, Hamar bispedømme. Helhetlige perspektiver på overgrepsfeltet. Studiedekan Tormod Kleiven, Høyskolen Diakonova. Pastorperspektiver på overgrep. Pastor Solveig Tufte Johansen, Det Norske Misjonsforbund. Refleksjon rundt sikring av profesjonalitet i kirkelige stillinger. Professor II Hans Stifoss-Hanssen, Diakonhjemmet Høgskole. Prest Berit Okkenhaug, Institutt for sjelesorg. Hvordan hindre at kirkelige ansatte og betrodde flytter på seg, vandrer rundt, uten at eventuell kunnskap om uegnethet eller utilbørlighet følger med. Innspill fra Direktør Marit H. Hougsnæs, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon; Førstelektor Bjørn Øyvind Fjeld, Ansgar Teologiske Høgskole/Det Norske Misjonsforbund;

5 Leder Svein Granerud, Misjon- og fellesskapsavdeling Normisjon; Biskop Ole Christian Kvarme, Oslo bispedømme. 15:45-16:00 Avslutning Oppsummering av utfordringer og veien videre. Prest/daglig leder Elisabeth Torp, Kirkens Ressurssenter. Gå ikke glipp av høstens begivenhet; kirkesamfunnene og kirkelige organisasjoner i Norge samler seg til fornyet og styrket innsats mot vold og seksuelle overgrep. Konferansen er støttet av de samarbeidende partene som er: Kirkeavdelingen i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, sammen med: Kirkens Ressurssenter ved Elisabeth Torp og Lennart Persson er ansvarlig for konferansen. Marit Halvorsen Hougsnæs, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon,

6 Freddy Knutsen, Hamar bispedømme, Hans Stifoss-Hanssen, Diakonhjemmet Høgskole, Rønnaug Aaberg Andresen, Oslo katolske bispedømme/norges Kristne Råd, Bjørn Øyvind Fjeld, Misjonsforbundet/Ansgar teologiske høgskole/norges Kristne Råd, Guro Hellgren, Kirkerådet for Den norske kirke. Kirkens Ressurssenter ved Elisabeth Torp og Lennart Persson er ansvarlig for konferansen.

Å ROMME DET UUTHOLDELIGE

Å ROMME DET UUTHOLDELIGE Invitasjon til konferanse Å ROMME DET UUTHOLDELIGE - fagdager om avmakt, slitasje og sårbarhet - Novemberkonferansen 2013 28. november og 29. november Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2012

Årsmelding og årsregnskap 2012 Årsmelding og årsregnskap 2012 Innholdsfortegnelse SAMMENFATNING AV ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2012... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1. En langsgående prosess... 3 1.2. Arbeidsplan... 3 2. VIRKSOMHETSOMRÅDER...

Detaljer

ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2011 3

ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2011 3 ADMINISTRASJONENS ÅRSMELDING 2011 3 1. GENERELT OM 2011 3 2. INNLEDNING 3 3. BEARBEIDENDE VIRKSOMHET 3 3.1 Terapi og sjelesorg 3 3.1.1 Avklarende individualsamtaler for kvinner og menn 3 3.1.2 Fokusert

Detaljer

1. INNLEDNING 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer

1. INNLEDNING 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer Årsmelding 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. En langtidsplan som gir føringer for satsinger og prioriteringer... 2 1.2. Årsplan 2013... 3 2. VIRKSOMHETSOMRÅDER... 4 2.1 Bearbeidende tiltak... 4 2.2

Detaljer

Innhold... 1 Administrasjonens årsmelding 2010... 3 1. GENERELT OM 2010... 3 2. INNLEDNING... 3 3. BEARBEIDENDE VIRKSOMHET... 3

Innhold... 1 Administrasjonens årsmelding 2010... 3 1. GENERELT OM 2010... 3 2. INNLEDNING... 3 3. BEARBEIDENDE VIRKSOMHET... 3 Innhold Innhold... 1 Administrasjonens årsmelding 2010... 3 1. GENERELT OM 2010... 3 2. INNLEDNING... 3 3. BEARBEIDENDE VIRKSOMHET... 3 3.1 Terapi og sjelesorg... 3 3.1.1 Avklarende individualsamtaler

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen

SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen Kartlegging. Med spørreskjemaet ønsket vi å kartlegge «hvordan overgrepsproblematikk behandles i studieretninger

Detaljer

Vi satser videre Konferanse for styrere i menighets- og organisasjonsbarnehager 15.-16. januar 2009 Clarion Hotell Oslo Airport

Vi satser videre Konferanse for styrere i menighets- og organisasjonsbarnehager 15.-16. januar 2009 Clarion Hotell Oslo Airport Vi satser videre Konferanse for styrere i menighets- og organisasjonsbarnehager 15.-16. januar 2009 Clarion Hotell Oslo Airport Vi inviterer til storsamling for barnehagestyrere! Målet er å samle alle

Detaljer

Vi satser videre Konferanse for styrere i menighets- og organisasjonsbarnehager 15.-16. januar 2009 Clarion Hotell Oslo Airport

Vi satser videre Konferanse for styrere i menighets- og organisasjonsbarnehager 15.-16. januar 2009 Clarion Hotell Oslo Airport Vi satser videre Konferanse for styrere i menighets- og organisasjonsbarnehager 15.-16. januar 2009 Clarion Hotell Oslo Airport Vi inviterer til storsamling for barnehagestyrere! Målet er å samle alle

Detaljer

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34

Innhold. Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Bispemøtet 2011 Innhold Forord v/ preses Helga Haugland Byfuglien 3 Forord v/ generalsekretær Christofer Solbakken 5 Protokoll 6 Årsrapport 34 Innsettelse av preses 43 Tor Singsaas: Inngangsord 44 Ole

Detaljer

Nyheter. Palestinske kirkeledere på besøk i Borg - vennskapsavtale undertegnes søndag

Nyheter. Palestinske kirkeledere på besøk i Borg - vennskapsavtale undertegnes søndag Nyheter Palestinske kirkeledere på besøk i Borg - vennskapsavtale undertegnes søndag (10.01.2001) - Biskop Younan har de senere måneder fremstått som en viktig talsmann for de palestinske kristne og en

Detaljer

Nyheter. Menighetsrådene går til spillebordet

Nyheter. Menighetsrådene går til spillebordet Nyheter Menighetsrådene går til spillebordet (02.01.2002) - I hver menighet bør menighetsrådet, de ansatte og de frivillige medarbeiderne med jevne mellomrom drøfte hva som det er viktig å bruke tid og

Detaljer

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene:

Nyheter. Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: Nyheter Nr. 1-2000 (01.01.2000) Kirkeåret 2001/2002 har evangelieteksten i 2. rekke som prekentekst med disse unntakene: 1. s. i adv. - 2/12-01 - Sef 3,14-18 (T) 2. juledag - 26/12-01 - Matt 23,34-39 (T)

Detaljer

MFnytt. Nr. 1/12 1. årg.

MFnytt. Nr. 1/12 1. årg. MFnytt Nr. 1/12 1. årg. Leder Rektor Håp MF-nytt, som du holder i hånden, vil sendes to ganger i året til dere som er våre venner og givere. På grunn av kraftig økning i portotakstene har vi måttet redusere

Detaljer

SLUTTRAPPORT BARN OG UNGE MED FLERKULTURELL OPPVEKST

SLUTTRAPPORT BARN OG UNGE MED FLERKULTURELL OPPVEKST SLUTTRAPPORT BARN OG UNGE MED FLERKULTURELL OPPVEKST Innholdsfortegnelse: 1 Innledning 2 Prosjektperioden 2.1 Organisering av prosjektet 2.2 Parallelle prosesser 2.3 Gjennomføring 2.4 Tiltak 3 Resultat

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede Rundskriv 4/2010 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen 2-6/2 2011 medarbeiderkonferanse på Gavelstad hotell i

Detaljer

STYREMØTE 24. mars 2014 kl 09.30-15.00 Kirkens hus, møterom Bjørgvin, Oslo PROTOKOLL Medlemmer Andre medlemskirker/observatører/gjester Tidsplan

STYREMØTE 24. mars 2014 kl 09.30-15.00 Kirkens hus, møterom Bjørgvin, Oslo PROTOKOLL Medlemmer Andre medlemskirker/observatører/gjester Tidsplan STYREMØTE 24. mars 2014 kl 09.30-15.00 Kirkens hus, møterom Bjørgvin, Oslo PROTOKOLL Medlemmer Den katolske kirke: Den Evangelisk Lutherske Frikirke: Den norske kirke: Det Norske Baptistsamfunn: Det Norske

Detaljer

Til stede: Helga Haugland Byfuglien, preses. Ole Chr. M. Kvarme Solveig Fiske Ingeborg Midttømme

Til stede: Helga Haugland Byfuglien, preses. Ole Chr. M. Kvarme Solveig Fiske Ingeborg Midttømme DEN NORSKE KIRKE N BISPEMØTET Oslo, 9.-13. februar 2015 Godkjent av Bispemøtet 26. februar 2015 Protokoll Bispemøtet BM Voksenåsen, Oslo, 9.-13. februar 2015 Til stede: Helga Haugland Byfuglien, preses

Detaljer

Oppvekst og skolegang i utlandet

Oppvekst og skolegang i utlandet Oppvekst og skolegang i utlandet Uttalelse fra Det Norske Misjonsselskap og Norsk Luthersk Misjonssamband 1. INNLEDNING 1.1. Takk til bidragsytere Først av alt vil vi rette en takk til alle som har bidratt

Detaljer

Kropp og sjel i behandling og rehabilitering. Fagkonferanse. Om eksistensielle temaers uttrykk og funksjon hos mennesker med sykdom og helseplager

Kropp og sjel i behandling og rehabilitering. Fagkonferanse. Om eksistensielle temaers uttrykk og funksjon hos mennesker med sykdom og helseplager Religionspsykologisk senter, Kreftforeningen og Norsk religionspsykologisk fagforum inviterer til: Fagkonferanse Kropp og sjel i behandling og rehabilitering Om eksistensielle temaers uttrykk og funksjon

Detaljer

Samtalepartnere om tro og livssyn

Samtalepartnere om tro og livssyn Prosjektrapport 2011/12 Samtalepartnere om tro og livssyn En rapport fra pilotprosjektet Tros- og livssynsbetjening for pasienter og pårørende på sykehus Forfatter: Anders Huuse Kartzow Fredrikke Qvams

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Denne artikkelen inneholder utdrag (del 1, del 4.2.1, del 8 og del 9.1 9.5) fra dokumentet «Retningslinjer for håndtering av seksuelle krenkelser.

Detaljer

!! Årsmøte(for(Lederrådet(! Lørdag!6.!Juni!kl!1100!i!Filadelfia,!Oslo!!! Konstituering!ved!Sigmund!Kristoffersen!! o

!! Årsmøte(for(Lederrådet(! Lørdag!6.!Juni!kl!1100!i!Filadelfia,!Oslo!!! Konstituering!ved!Sigmund!Kristoffersen!! o Årsmøte(for(Lederrådet( Lørdag6.Junikl1100iFiladelfia,Oslo KonstitueringvedSigmundKristoffersen o Ordstyrer:ForslagRolfIngeJohansen o Referent:ForslagJanEilertAakre o Protokoll:2forslagfrasalen Årsmelding

Detaljer

Enhet.. Vitnesbyrd. Samhandling. ÅRSRAPPORT 2012 1. Årsrapport 2012. Enhet. Vitnesbyrd. Samhandling.

Enhet.. Vitnesbyrd. Samhandling. ÅRSRAPPORT 2012 1. Årsrapport 2012. Enhet. Vitnesbyrd. Samhandling. ÅRSRAPPORT 2012 1 Årsrapport 2012 Enhet. Vitnesbyrd. Samhandling. 2 ÅRSRAPPORT 2012 Enhet. Vitnesbyrd. Samhandling. ÅRSRAPPORT 2012 3 Forord Innhold Hvert år har sitt særpreg, og 2012 utgjør ikke noe unntak.

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Norsk Forum for Skolemegling

Norsk Forum for Skolemegling Norsk Forum for Skolemegling ÅRSRAPPORT 2012, UTSYN 2013 Det handler om miljøet på hele skolen Rektor ved SkolemeglingOSLO-skole side 2 - Norsk Forum for Skolemegling Innhold Innledning 4 Hva er skolemegling?

Detaljer

UKM 04/15 Kalt til å kalle

UKM 04/15 Kalt til å kalle UKM 04/15 Kalt til å kalle En bibelsk kallsfortelling I Johannes 4 leser vi om kvinnen fra Samaria som møtte Jesus og ga kallet videre: «Kom og se!» «Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på

Detaljer

KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015

KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 23/15 Oslo, 11.-12. juni 2015 Referanser: KM 11/08, KM 11/10 Organisering av praktisk teologisk-utdanning høring Sammendrag Kirkerådet

Detaljer

Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo

Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo Discipling A Whole Nation Kartlegging av migrantmenigheter i Oslo DAWN Norge drøm: se vanlig Jesu etterfølgere danne og multiplisere fellesskap alle steder. www.dawnnorge.no 1 DAWN undersøkelsen 2010 DAWN

Detaljer