ÅRSMØTE BMK ÅRSMELDING 2004/2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE BMK ÅRSMELDING 2004/2005"

Transkript

1 ÅRSMØTE BMK ÅRSMELDING 2004/2005 Årsmøte på Jæren hotell 11. juni 2005

2 Dagsorden 1. Åpning 2. Namneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 5. Val av møteleiar og 2 referentar b. Årsmelding c. Innkomne forslag d. Val Utdeling av heidersteikn Årsmelding 2004/2005 Styret Leiar Åse Kyllingstad Hatteland Nestleiar Gustav Jensen (frå ) Nestleiar Roar Alvær ( ) Kasserar Roar Alvær (frå ) Kasserar Sine Bjørnevik ( ) Sekretær Anne Jorunn Horpestad Prosjektkoordinator Anne Grethe Håland Revisorar Rolf G. Skjæveland Georg Eldor Fjermestad Valkomite Jo Vegar Lunåsmo Janne Nese Terje Haugland Møter Det har i korpsåret 04/05 vore 12 styremøter og 79 saker er behandla. Alle godkjente referat frå styremøta er lagde ut på korpset si heimeside. Det har i tillegg til årsmøte II vorte halde ekstraordinært årsmøte II, ekstraordinært årsmøte for val av ny styremedlem samt 2 medlemsmøter. 2

3 Medlemsoversikt I byrjinga av korpsåret hadde korpset 38 medlemmer (inkl. æresmedlemmer). I løpet av året har me hatt ein viss gjennomtrekk av nye medlemmer. 5 aspirantar var med ein periode, men har gitt seg. Fem nye medlemmer er med fortsatt, derav 2 aspirantar. I løpet av året har 3 slutta og 2 har permisjon. Pr. dags dato er stoda som følgjer Betalande medlemmer 28 Æresmedlemmer 7 (3 aktive) Aspirantar 2 Bryne Musikkorps har følgjande æresmedlemmer: Terje Haugland Ingeborg Lura Georg Eldor Fjermestad Asbjørn Aasland John Gjerde Jan Garborg Louis A. Lura aktiv aktiv aktiv Utval og komitear Arrangement Sosial Musikk Ingrid Undheim, Bjørn Kverneland, Anne Elin Lunåsmo Bjørn Kverneland, Orlaug Oma, Kathrine Haugland Anne Grethe Håland, Eldar Undheim og dirigent Potetsalg Basar Tur Rekruttering Uniform Materialforvaltar Dugnad/ Jærdagsansv. Ingeborg Lura, Liv Elgheim Elise W. Fosse, Ingve Serigstad, Nina Killingland Åse K. Hatteland, Roar Alvær Janne Nese Eldar Undheim Eldar Undheim 3

4 Sesongen 2004/2005 Korpsåret starta hektisk med tur til Berlin og potetkonsert 16. september. Det vart kort tid til å øve inn repertoaret til konserten, men det gjekk! Dirigenten vår, Anders Farstad, sa opp i sommar, og slutta etter potetkonserten. Rolf Puntervold vikarierte som dirigent til nyttår då Saulius Trepekunai begynte. Som tidlegare år spelte me for julebordgjestene på Jæren hotel kvar fredag og laurdag i november og desember og i desember arrangerte me Vi syng jula inn i Bryne kyrkje. Vårkonserten vart dette året arrangert som 60-tals konsert i Bryne mølle saman med Frøysang, og tradisjonen tru var me på basaren til Undheim og Eikeland skulekorps i mars. Intensjonen om å få meir inntekter på å spela har langt på veg vorte innfridd i vår. Me har fått ganske godt med speleoppdrag i tillegg til dei årvisse 1. og 17. mai spelingane. Eit nytt oppdrag dette året var ansvar for det musikalske innslaget, inkludert klaverakkompagnement og forsangar til allsangen, under Borgerlig konfirmasjon. Dette oppdraget har me og fått til neste år! Jærstevne på Ålgård i juni markerer slutt på korpsåret og tid for ferie. Fast øvingslokale har vore aulaen på Bryne skule. Musikalske oppdrag Bryne torg års dag Orre friluftshus års dag, Roar Alvær Potetkonsert Gråtassopptog Bryne Nov des Julebordspeling Jæren hotell, totalt 17 opptredenar Vi syng jula inn Basar Undheim talls konsert i Bryne Mølle Storgata Bryne Opning M Opning M Konsert Undheim saman med Undheim og Eikeland skulekorps mai opptog Borgerlig konfirmasjon Konfirmasjonsvisitt Andreas Konfirmasjonsvisitt Birgitte mai Vardheia, barnetog, Lye, Frøyland, folketog Bryne års jubileum Bilforum, Bryne Jærstevne, Ålgård Bryne torg Representasjonar Anne Karin Braut er BMK sin representant i Time musikkråd Liv Elgheim er leiar for NMF Rogaland, Jæren krets Liv Elgheim og Sine Bjørnevik er begge valde inn i styret i NMF Anne Grethe Håland møtte på NMF sitt årsmøte i Haugesund Åse K. Hatteland møtte på haustmøte i NMF Jærregionen på Bryne Åse K. Hatteland og Birgitte Berg Njå møtte på vårmøte i NMF Jærregionen på Bryne 4

5 Instruktørverksemd Johnny Kartevoll og Anne Grethe Håland var instruktørar under seminar for Undheim og Eikeland skulekorps i mars. Dugnad Dette året klarte me ikkje gjennomføre potetsalg-dugnaden under potetfestivalen. Komiteen var ikkje på plass, og det var ei hektisk tid. Basaren vart gjennomført som før med bra resultat, men etter mykje diskusjon for og imot basar trekte komiteen seg og det er vedtatt å ikkje ha basar vidare. Teltfesten vart godt gjennomført, likeeins jærdagsvaktene. Oversikt dugnader: Juli August-Desember September November Januar Februar Mars Mai Juli Haugland gardsbarnehage Utdeling Bizkit-katalogar, Ditt distrikt og månadlege eigne postkort Teltfest Bryne torg Riving, maling m.m. Reevegen Vareteljing Drageset Vareteljing Drageset Skifting av lysrøyr TKS Jærdagsvakter Vareteljing Drageset 5

6 Frammøteoversikt tom Øving i % Speleoppdrag i % Alvær Bjarne Roar 77,5 77 Auglend Edel Austrått Espen Bjørnevik Sine Braut Anne Karin 97,5 77 Bræin Anne Kristine 65 46,2 Egge Jon Petter 45 30,8 Elgheim Liv Fjermestad Georg Eldor 57,5 46,2 Fosse Elise Wefring 90 69,2 Gabrielsen Einar Grødem Torstein Hagen Morten Ravn 35 15,4 Hatteland Åse K ,3 Haugland Kathrine Eide Haugland Terje 82,5 61,5 Horpestad Anne Jorunn 97,5 100 Håland Anne Grethe 82,5 77 Haarr Andreas Braut Jensen Gustav 75 15,4 Kartevoll Johnny 82,5 77 Kverneland Bjørn Kverneland Oddbjørn 70 15,4 Lunåsmo Anne Elin Lunåsmo Jo Vegar 80 84,7 Lura Ingeborg 92,5 92,3 Mossige Ester 57,5 61,5 Nedrebø Inge 90 84,7 Nese Janne Njå Birgitte Berg 65,5 46,2 Oma Orlaug 90 53,8 Ramstad Arnstein 81,8 15,4 Ree Ørjan Love Serigstad Ingve 52,5 61,5 Skjæveland Rolf Gunnar 35 38,8 Stangeland Marita Tjåland Tor Jarle Torvund Myrna Undheim Eldar 97,5 84,6 Undheim Ingrid Marie 85 69,2 Frammøteprosenten er rekna ut frå registrering av frammøte på 40 øvingar og 13 speleoppdrag. Oversikten på speleoppdrag er ikkje heilt representativ pga. manglande registrering på nokre av oppdraga, som gråtassopptog, julespelingar, 1. mai og Jærstevne. Medlemmer som begynte seint i musikkorpsåret har fått prosenten på øving utrekna i forhold til tal mulige frammøte. 6

7 Rapport frå materialforvaltar Innkjøp: Vi har kjøpt en xylophone, en chimes og 40 stk. lys til notestativ. Salg: Ingen salg. Vedlikehold: Ingen store reparasjoner. Det har bare vært noen småting som materialforvalter selv har tatt seg av. Vedlegg : Instrumentoversikt. Kverneland Eldar Undheim Materialforvalter. Type Fabrikat Nr Innkjøpt Pris Alder Komm. Verdi Althorn Boosey & Hawks Althorn Boosey & Hawks Althorn Tema Standard Baryton Besson Bass B Besson Bass B Besson Regent Bass Eb Tema Superartis Bass Eb Yamaha YEB ,00 19 Bass Eb Yamaha YEB ,00 23 Euphonium Besson Euphonium Yamaha YEP Euphonium Yamaha YEP Euphonium Yamaha YEP Flygelhorn Tema Super Arti Fløyte Besson Embassy ,00 35 Fløyte Yamaha ,00 6 Brukt kr 800,00 Fløyte Yamaha ,00 17 Fløyte Yamaha ,00 17 Fløyte Picclo Yamaha YPC ,00 8 kr 1 720,00 Fløyte Picclo Yamaha YPC ,00 23 Klarinett Noblet Artist Klarinett Noblet Artist Klarinett Noblet Artist A ,00 27 Klarinett Noblet Artist ,00 37 Klarinett Noblet Artist ,00 37 Klarinett Yamaha 34 IIS , kr 1 218,00 Klarinett Yamaha 34 IIS , kr 1 218,00 Klarinett Yamaha YCL Klarinett Yamaha YCL Klarinett Yamaha YCL Klarinett Yamaha YCL 34 II S ,00 5 kr 4 059,50 Klarinett Yamaha YCL 34 II S ,00 5 kr 4 059,50 Klarinett Yamaha YCL 34 II S ,00 5 kr 4 059,50 Klarinett Yamaha YCL 34 II S ,00 5 kr 4 059,50 7

8 Klarinett Yamaha YCL 34 II S ,00 5 kr 4 059,50 Klarinett Bass Buffet , kr 2 118,00 Kornett B Besson ,00 13 Kornett B Besson ,00 14 Kornett B Besson ,00 14 Kornett B Boosey & Hawks Kornett B Standard Kornett B Yamaha ,00 17 Kornett B Yamaha Kornett B Yamaha Kornett B Yamaha YCR Kornett B Yamaha YCR Kornett, B Yamaha YCR kr 0,00 Lyre ,00 24 Obo Noblet Paris ,00 35 Pauke 27 og 29" ,00 4 kr ,00 Saxofon, Alt Yamaha YAS kr 0,00 Saxofon,Alt Yamaha YAS Saxofon,Baryton Selmer Super Action II ,00 2 Saxofon,Tenor Yamaha YTS ,00 20 Tenor Boosey & Hawks Tenor Tema Standard Trombone B & H Imperial Trombone B & H Sovereign ,00 21 Trombone B & H Sovereign ,00 21 Trombone Besson Westm Trombone Conn 88 H ,00 2 kr ,00 Trombone Conn 88 H ,00 3 kr ,00 Trombone Conn 88 H ,00 3 kr ,00 Trompet Stradivarius Model 37 Bach ,00 6 Brukt kr 2 400,00 Waldhorn Hoyer M , kr 1 330,00 Waldhorn Hoyer M , kr 1 330,00 Waldhorn Yamaha Xylophone Yamaha YX35G ,50 1 kr ,50 Rapport fra arrangementskomitéen Potetkulturkveld 16. september 2005 For andre gang arrangerte vi i samarbeid med Bryne Handelsforening åpning av Potetfestivalen Arrangementet var flyttet fra Storstova til Bryne Mølle, et lokale som stod bedre til arrangementet. Etter offisiell åpning av potetfestivalen av Tora Aasland og potetkåsseri av Kjell Olav Stangeland, startet vår del av arrangementet som hadde fått tittelen Herr Pimpernell og fru Beate lager potetpuré. Herr Pimpernell (Olaf Ausdal) og fru Beate (Synneva Erland) tok oss med på en potetreise gjennom Europa ispedd musikk fra korpset og After Six. Arrangementet hadde en pause hvor det ble servert potetmat og drikke i kafeteriaen. After Six underholdt også i kafeteriaen før arr. startet. Det var ca 130 publikummere, og økonomisk gikk arrangementet i null. Dårlig billettsalg blant medlemmene, bra billettsalg av Bryne Handelsforening (les: Olaf). 8

9 Tilbakemeldingene fra publikum var svært bra. Samarbeidet med de forskjellige aktørene fungerte også bra. Knalljilt Møllå i mars 2005 Korpsets vårarrangement ønsket vi lage som en vennefest i samarbeid med Frøysang. Vi satset på 60-tallsmusikk, allsang og dans. Åstedet var igjen Bryne Mølle. Korpset og Frøysang spilte/sang på skift, etterpå ble det servert mat og videre ble det danset ut i de små nattetimer. Et arrangement som hvor vi igjen ikke solgte mange billetter, men tilbakemeldingane fra de som var der var bra. Anne Elin Lunåsmo Bjørn Kverneland Ingrid M. Undheim Rapport fra sosialkomiteen Sosialkomiteen har i år bestått av Orlaug Oma, Anne Karin Braut (for Kathrine Haugland) og Bjørn Kverneland. Som tidligere år har det også i år vært fast kafé treff på lørdager musikanter har møtt trofast opp for kaffe og drøs til stor begeistring. Sesongen startet med åpning av Anders Farstad s Platz i hagen hos Anne Karin. For de som gikk glipp av denne begivenhet kan vi opplyse at det er mulighet for å valfarte til dette sted når som helst. I desember hadde vi julebord på Jæren hotell, det var god oppslutning blant medlemmene. Etter en flott julemiddag ble det dans og leker slik at stemningen ble topp utover kvelden. I februar reiste vi på tur til Stavanger for å besøke skøytehallen med påfølgende Tradjazz. Vi var en representativ gjeng fra korpset som stilte på toget, noen på Bryne og andre på Øksnavadporten. Før vi nådde Ganddal ble farer med skøyteløping, som benbrudd og annen uhemske, tydelig kommunisert av enkelte medlemmer. Dette resulterte i at skøyteløping ble omgjort til dans på Dickens. Etter fengende flott glad jazz samlet vi oss på Akropolis for å innta et ekte gresk måltid. Maten var upåklagelig så nå var vi klar for Tradjazz. Stavanger var full av forskjellige orkester som spilte flere forskjellige sjangere rundt Jazzens herligheter. Dette var rett å slett kjekt og samstemt konklusjon var at dette kan vi gjøre igjen. Som gode korps kolleger var det en selvfølge at vi støttet opp om Nærbø musikkorps sin revy. 20 medlemmer fra korpset fikk oppleve revy med vel noe blandede opplevelser. I april hadde Klepp Hornmusikk konsert sammen med Froddy i storstova. Selvfølgelig var en større delegasjon fra korpset representert her, med påfølgende Taco bord på Jæren Hotell. 17. mai var det after train hos Anne Karin. Dette har nå blitt en så innarbeidet tradisjon at vi tar det like for gitt som 17. mai frokosten. Takk til Anne Karin som åpner hjemmet sitt for korpset hvert år. 9

10 10. og 11. Juni blir det blåtur. Hilsen Sosialkomiteen Rapport fra musikkutvalget Det er blitt holdet 3 møter dette året. To av møtene sammen med dirigent, og et uten. Dette året er det ikke blitt kjøpt inn nye noter. Vi har spilt et repertoar som er blanding av medlemmene sine ønsker og dirigenten. Siden vi fikk ny dirigent midt i året og etter potetfestivalen har det vært et år med prøving og feiling. Kanskje mest det siste. Det er funnet frem repertoar til høstens potetfestival, og vi håper at medlemmene allerede er i gang med øvingen, slik at vi igjen får en fin konsert. Takk til Ingrid og Ester som har funnet fram disse notene. Hilsen Eldar Undheim Anne Grethe Håland Rapport fra turkomiteen JUBILEUMSTUR TIL BERLIN 2004 Vi var en god gjeng på 24 personer (noen med følge) som satte turen mot Berlin 31/8. Etter endt båttur med danskebåten, hadde vi en natt i bussen på veg nedover mot kontinentet. Som sjåfør hadde vi Olav Ognedal som var veldig dyktig,og dessuten var han godt kjent i Berlin. Under oppholdet hadde vi en guidet tur med norsk guide, hvor vi fikk sett det meste som var verdt å se i Berlin. (Brandenburger Tor, Berlinmuren,Olympiastadion, katedraler, kirker osv.) Av spillinger korpset hadde kan vi nevne ved fjernsynstårnet Alexanderplatz, og ved minnekirken i byen, Kaiser-Wilhelm Gedachtniskirche. Av utflukter korpset var med på kan det nevnes tur med kanalbåt på elven Spree og besøk i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen. Litt fritid, shopping og uteliv ble det også tid til. Hver kveld la vi opp til felles bespisning på forskjellige spisesteder. Turkomiteen mener vi alltid bør ha felles bespisning om kveldene da dette blir litt mer sosialt for alle. Siste natten overnattet vi i Aarhus før vi igjen satte kursen mot Norge den 5/9. Tror de fleste var godt fornøyd med turen og når været holdt 30 grader var det vel ingen ting å klage på!! Hilsen turkomiteen Elise W. Fosse Ingve Serigstad 10

11 Gukkenheimer Kameraden und Kameraderinnen Gukkenheimer har hatt en relativt rolig sesong, med få men til dels krevende spillinger. Det har vært noen utskiftninger av medlemmene. Noen har valgt å trekke seg, men heldigvis har vi klart å erstatte disse, slik at vi pr. i dag er ganske godt besatt på alle stemmer. Sesongens spillinger har vært: Den etter hvert så tradisjonelle Teltfesten på Frøyland Spilling i teltet under Potetfestivalen på Bryne Skapte Tyrolerstemning under kundetreff på De Røde Sjøhus i Stavanger Spilling (hele kvelden) under Oktoberfest i regi av Lufthansa i IMI-garasjen i Stavanger Spilling for Lufthansa i en hangar på Sola i forbindelse med besøk av Tante Ju. Denne sesongen er det Einar og Ingve som har tatt seg av det praktiske rundt Gukkenheimer 11

12 Innkomne forslag /Vedtektsendringar 4 Dirigent Styret legg fram forslag til vedtektsendring for 4 då denne er i strid med AML og NMF sine retningslinjer for tilsetjing av dirigent. Etter AML 58a punkt d, er det lovstridig å tilsetja dirigent på åremål. INNSTILLING Styret legg fram følgjande forslag til vedtektsendring 4 DIRIGENT Styret ansetter dirigent i fast stilling og stillingsstørrelse etter gjeldende lov- og regelverk. Det skal inngås egen tilsettingsavtale med dirigenten. Denne skal og beskrive saklige grunner for oppsigelse. UTGÅR ( 4 DIRIGENT Dirigenten ansettes på åremålskontrakt, for inntil 3 år om gangen. Styret ansetter dirigent, og de kan fornye/forlenge kontrakten inntil 5 år totalt. Ved dirigentskifte, og minst hvert 5. år, skal stillingen som dirigent lyses ledig. Dirigenten kan på likefot med andre søke stillingen.) Korpsåret Innkome forslag frå Terje Haugland: 1. Årsmøteperioden 1. årsmøte må fylgja kalenderåret/rekneskapsåret som er vanleg i foreningslivet no. Årsmøte må avhaldast i perioden januar/februar når rekneskap for føregåande år er framlagd, det fyrste i Det velges 2 varamedlemmar til styret på første ordinære årsmøte. Innkome forslag frå Terje Haugland og Jo Vegar Lunåsmo Forslag til Styret/Årsmøtet 1. Vi foreslår at inneværende regnskapsperiode løper til 31/ og revidert regnskap legges fram til godkjenning på årsmøte februar Vi er i øyeblikket noe usikker på hvilken revisjonsmodell som er den beste for korpset. Med bakgrunn i stadig økende krav til kunnskap om regnskapsføring ber vi styret utrede hvilken løsning som er den beste for korpset. Intern evt. ekstern revisjon. Jo Vegar Terje (sign.) 12

13 Drøfting/konsekvensar Årsmøte: Ved endring av musikkorpsåret til å følge kalenderåret vil årsmøte verta halde i februar, og det er då nok med 1 årsmøte. Dette legg noko press på kasserar og revisorar for å få ferdigstilt rekneskapen rett over nyttår. Årsmøte II i september 05 går ut og årsmøte i februar 06 godkjenner rekneskapen for året 04/05 til og med Styret: På årsmøte i juni blir nye styremedlemmer valde for 1 ½ år (august 05 til februar 07) Styremedl. som blei valde for 2 år på årsmøte juni 04 går ut i febr. 06, etter 1 ½ år. Leiar blir vald for ½ år, til februar 06. Styret ser positivt på forslag om varamedlemmer til styret, men meiner det er nok med ein. Dersom musikkorpsåret blir endra til å følgja kalenderåret, vil medlemskontingent bli innkrevd med kr 400 for 2. halvår 2005, deretter heilårleg kontingent frå INNSTILLING Styret legg fram innstilling til innkomne forslag som punkt a under kvart nummerpunkt. (eit alternativ må vedtas for kvart nummerpunkt): 1 a. Musikkorpsåret går frå januar desember og årsmøte vert halde i februar. 1 b. Musikkorpsåret følgjer skuleåret. Årsmøte vert halde i juni og årsmøte II i september. 2 a. Inneverande musikkkorpsår vert utvida til og med a. Det vert vald ein varamedlem til styret i tillegg til leiar og 4 styremedlemmer 3 b. Det vert vald to varamedlemmer til styret i tillegg til leiar og 4 styremedlemmer 3 c. Styret består av leiar og 4 styremedlemmer (som no) Nødvendige vedtektsendringar for å tilpasse vedtektene etter eventuelle vedtak gjort i årsmøte Kontingent a) Musikkorpsåret går fra b) Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent innen 1. april hvert år. UTGÅR (3.3. Kontingent a) Musikkorpsåret følger skoleåret b) Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent innen 1. november hvert år.) 5.2. a Ordinært årsmøte avholdes i februar. 13

14 UTGÅR (5.2. Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet a) Ordinært årsmøte avholdes i to deler. Årsmøte I avholdes i juni. Årsmøte II avholdes i september.) 5.4. Årsmøtets dagsorden Årsmøtet skal behandle følgende saker: a) Konstituering 1. Åpning 2. Navneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 5. Valg av møteleder og referenter b) Godkjenning årsmelding c) Innkomne saker d) Revidert regnskap (nytt punkt) e) Fastsettelse av medlemskontingent (nytt punkt) f) Valg - leder for 1 år - Fire styremedlemmer på valg for 2 år - En varamedlem på valg for 2 år (nytt punkt) - To revisorer for ett år - Tre medlemmer til valgkomiteen De som velges må ha gyldig medlemsskap og ha sagt seg villige til å motta verv. Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det. UTGÅR (5.4. Årsmøtets dagsorden Årsmøtet skal behandle følgende saker: Årsmøte I: a) Konstituering 1. Åpning 2. Navneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 5. Valg av møteleder og referenter b) Godkjenning årsmelding c) Innkomne saker d) Valg: - leder for 1 år - Fire styremedlemmer på valg for to år - To revisorer for ett år - Tre medlemmer i valgkomiteen De som velges må ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige til å motta verv. Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever der. Årsmøte II: a) Revidert regnskap b) Fastsettelse av medlemskontingent) 14

15 6 Styret 6.1 Sammensetning og konstituering Styret består av leder, 4 styremedlemmer og.. varamedlem(mer). I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styremedlemmer. UTGÅR (6.1. Sammensetning og konstituering Styret består av leder og 4 styremedlemmer. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styremedlemmer.) Val Innstilling fra valgkomiteen 2005 Valg av styre Verv Kandidat Valg for periode Kommentar Leder Åse Kyllingstad Hatteland På valg for 1. år eller feb 2006 Gjenvalg Styremedlem Roar Alvær Ikke på valg Styremedlem Anne Jorunn Horpestad Ikke på valg Styremedlem Anne Grethe Håland På valg for 2 år eller feb 2007 Gjenvalg Styremedlem Ingve Serigstad På valg for 2 år eller feb 2007 Ny Varamedlem Orlaug Oma På valg for 2 år eller feb 2007 Ny Valg av revisorer Verv Kandidat Valg for periode Revisor Rolf G. Skjæveland På valg for 1. år eller feb 2006 Gjenvalg Revisor Gustav Jensen På valg for 1. år eller feb 2006 Ny Valg av valgkomite Verv Kandidat Valg for periode Medlem Jo Vegar Lunåsmo På valg for 1. år eller feb 2006 Gjenvalg Medlem Janne Nese På valg for 1. år eller feb 2006 Gjenvalg Medlem Terje Haugland På valg for 1. år eller feb 2006 Gjenvalg Alle kandidater er forespurt og har sagt seg villige til å stå på valg. Valgkomiteen Jo Vegar Lunåsmo Janne Nese Terje Haugland 15

16 Utdeling av heidersteikn Åse K. Hatteland BMK sin 20 års medalje Anne Kristine Bræin NMF 20 år Ester Mossige NMF 20 år Inge Nedrebø NMF 20 år Orlaug Oma NMF 20 år Årets musikant Espen Austrått 98/99 Ingeborg Lura 99/00 Jo Vegar Lunåsmo 00/01 Orlaug Oma 01/02 Bjørn Kverneland 02/03 Anne J. Horpestad 03/04 Årets musikant 04/05: Eldar Undheim 16

17 Årsmøte 2005 Bryne Musikkorps Jæren Hotell 11. juni - REFERAT 1. Årsmøtet ble åpnet av leder Åse K Hatteland. 2. Representantene ble ropt opp, og det var 25 stemmeberettigede, inkludert fullmakter. 3. Innkallingen ble godkjent. 4. Dagsorden ble godkjent. 5. Det ble valgt følgende møtefunksjonærer: Dirigent: Bjørn Kverneland. Referenter: Ester Mossige og Inge Nedrebø. b. Årsberetningen ble godkjent med følgende merknader: - Utvalg og komiteer: Sosialkomiteen har bestått av Bjørn Kverneland, Orlaug Oma og Anne Karin Braut. Turkomiteen har bestått av Elise W. Fosse, Gustav Jensen og Johnny Kartevoll. Internettansvarlig har vært Jo Vegar Lunåsmo. - Representasjoner: Liv Elgheim og Sine Bjørnevik er begge valgt inn i styret i NMF Rogaland. Anne Grethe Håland møtte på NMF Rogaland sitt årsmøte i Haugesund. - Instruktørvirksomhet: Johnny Kartevoll har vært instruktør for Undheim & Eikeland skulekorps. Orlaug Oma har vært instruktør i Bryne skulekorps og Frøyland skulekorps. - Fremmøte: Oversikten over spilleoppdrag tas ut for dette året. Årsmøtet ber styret om å legge frem best mulig fremmøteoversikt på kommende årsmøter. - Rapport fra materialforvalter: Det er nyttig å ha en god oversikt. Årsmøte ber styret sørge for å få laget en inventaroversikt som i tillegg til instrument også omfatter noter, uniformer og øvrige eiendeler. - Gukkenheimer: Rett navn er Gukkenheimer Kameraden. I oversikten over spilleoppdrag manglet spilling for vellag på Frøyland 19. juni. c. Innkomne forslag. Vedtektsendringer. Ny 4 Dirigent vedtatt. Ny tekst: Styret ansetter dirigent i fast stilling og stillingsstørrelse etter gjeldende lov- og regelverk. Det skal inngås egen tilsettingsavtale med dirigenten. Denne skal og beskrive saklige grunner for oppsigelse. Ny 3.3 vedtatt. Ny tekst: a) Musikkorpsåret går fra b) Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent innen 1. april hvert år. Ny 5.2 a vedtatt. Ny tekst: a) Ordinært årsmøte avholdes i februar. Ny 5.4 punkt c) vedtatt. Ny tekst: c) Innkomne forslag. Ny 5.4 punkt d) vedtatt. Ny tekst: d) Revidert regnskap. Ny 5.4 punkt e) vedtatt. Ny tekst: e) Fastsettelse av medlemskontingent. Ny 5.4 punkt f) vedtatt. Ny tekst: f) Et varamedlem på valg for 2 år. Tre medlemmer til valgkomiteen for 1 år. Ny 6.1 vedtatt. Ny tekst: Sammensetning og konstituering. Styret består av leder, 4 styremedlemmer og ett varamedlem. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styremedlemmer. Overgangsordninger: Neste korpsår går fra 1. juli til 31. desember Følgende er valgt frem til februar 2006: Åse K. Hatteland, Roar Alvær og Anne Jorunn Horpestad. Følgende er valgt frem til februar 2007: Anne Grethe Håland, Ingve Serigstad og Orlaug Oma. Revisorer og valgkomite er valgt til februar d. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Leder delte ut følgende hederstegn: 20 år i BMK til: Einar Gabrielsen. Nestleder delte ut følgende hederstegn: 20 år i BMK til: Åse K. Hatteland. 17

18 Representant for NMF Rogaland, Liv Elgheim, delte ut følgende hederstegn: 20 år i NMF til: Orlaug Oma, Ester Mossige og Inge Nedrebø. Anne Kristine Lunde Bræin var ikke til stede så hennes hederstegn utdeles ved en senere anledning. Årets musikant, utpekt av styret, ble (særdeles fortjent): Eldar Undheim. Etter årsmøtet fikk medlemmene god informasjon om NMF Rogaland fra Liv Elgheim og om Time Musikkråd fra Anne Karin Braut. Referenter Ester Mossige Inge Nedrebø 18

Årsmøte BMK. Jæren hotell 5.februar 2010

Årsmøte BMK. Jæren hotell 5.februar 2010 Årsmøte BMK Jæren hotell 5.februar 2010 Årsmelding 2009 1 Årsmøte Bryne musikkorps 05.02.2010 kl 19 00 Dagsorden: a) Konstituering 1. Opning 2. Navneopprop 3. Godkjenning av innkalling. 4. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte BMK. Jæren Hotell 6. februar 2009

Årsmøte BMK. Jæren Hotell 6. februar 2009 Årsmøte BMK Jæren Hotell 6. februar 2009 Årsmelding 2008 Årsmøte Bryne musikkorps 06.02.2009 kl 19 00: Dagsorden: a) Konstituering 1. Opning 2. Namneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til

Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1. Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til Årsmøteinnkalling Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 1 Klæbu Skolemusikkorps Årsmøteinnkalling 2014 Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte innkalles herved til ÅRSMØTE TORSDAG 13. FEBRUAR 2014, KL. 19.00

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Klæbu Skolemusikkorps

Klæbu Skolemusikkorps Årsmøte 2015 Klæbu Skolemusikkorps Side 1 av 15 Klæbu Skolemusikkorps Årsmøte 2015 Medlemmer av KSMK og foreldre/foresatte ønskes velkommen til ÅRSMØTE FREDAG 6. FEBRUAR 2015, KL. 19.00 STED: Tanem Grendahus

Detaljer

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Program: - Velkommen - Årsmøte Sak1: Valg av møtedirigent/vara Sak 2: Valg av 2 stk til å skrive under referat Sak 3: Årsmelding fra ImF-styret Sak 4: Årsmelding fra

Detaljer

Norcem Pike og Guttekorps

Norcem Pike og Guttekorps Velkommen til Norcem Pike og Guttekorps 17. mai 2010 www.npgk.no Dirigenter 2011/2012 Hovedkorps + Juniorkorps: Kjell Arvid Polsrød 958 88 499 Kjell.arvid.polsrod@no.findus.no Rekrutter: Silje Helene Kleiv

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsfestival Stokke i Vestfold. Korets 14.ordinære årsmøte 27. februar 2012 kl. 17.30. Årsmøtelokale: U.

Årsmelding 2011. Landsfestival Stokke i Vestfold. Korets 14.ordinære årsmøte 27. februar 2012 kl. 17.30. Årsmøtelokale: U. Årsmelding 2011 Korets 14.ordinære årsmøte 27. februar 2012 kl. 17.30 Landsfestival Stokke i Vestfold Årsmøtelokale: U. Phil Skole 1 SAKSLISTE Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering A ) navneopprop B ) valg

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011 1892 2011, 119 år Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011 Norges KFUK-KFUM sitt måldokument ble fornyet på Landsmøtet på Knattholmen i april 2011: Vår visjon: Vi får utrolige ting til å skje ved å være

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter. Sakspapir til BSI Padlings årsmøte, tirsdag 29. januar 2013 på Det Akademiske kvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer

Styrets beretning 2013.

Styrets beretning 2013. Styrets beretning 2013. Innhold. Styrets beretning for 2013.... 3 Styrets sammensetning.... 3 Styrets arbeid.... 4 Oppfølging av vedtak på årsmøte.... 4 Flytting til Frue kirke, Jelsagata, Stavanger....

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

24. mai 2007 kl. 18.00 i Kongensgate 24

24. mai 2007 kl. 18.00 i Kongensgate 24 24. mai 2007 kl. 18.00 i Kongensgate 24 Tor Lund, Arvid Bjerke, Gunnar Tomter, Kjell Nyquist, Egil Martinsen, Lars P. Olsen, Ivar T. Johansen. 1. Evaluering av kor-turen til Vilnius 15. til 19. mai 2007.

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009

PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 PROTOKOLL FRA LANDSGILDETINGET 2009 År 2009, 5.-7. Juni ble det avholdt Landsgildeting for St. Georgs Gildene i Norge på Molde folkehøgskole i Molde. Deltagere. Det var totalt 215 personer tilstede, fordelt

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 25.okt. 2012

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 25.okt. 2012 1892 2012, 120 år Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 25.okt. 2012 Norges KFUK-KFUM sitt måldokument ble fornyet på Landsmøtet på Knattholmen i april 2011: Vår visjon: Vi får utrolige ting til å skje ved å være

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

www.moldejanitsjar.no Molde Janitsjar, stiftet 27.mai 1929, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom region NMF Nordvest.

www.moldejanitsjar.no Molde Janitsjar, stiftet 27.mai 1929, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom region NMF Nordvest. www.moldejanitsjar.no VEDTEKTER FOR MOLDE JANITSJAR Gjeldende fra 19. september 2012 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER I

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer