ÅRSMØTE BMK ÅRSMELDING 2004/2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE BMK ÅRSMELDING 2004/2005"

Transkript

1 ÅRSMØTE BMK ÅRSMELDING 2004/2005 Årsmøte på Jæren hotell 11. juni 2005

2 Dagsorden 1. Åpning 2. Namneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 5. Val av møteleiar og 2 referentar b. Årsmelding c. Innkomne forslag d. Val Utdeling av heidersteikn Årsmelding 2004/2005 Styret Leiar Åse Kyllingstad Hatteland Nestleiar Gustav Jensen (frå ) Nestleiar Roar Alvær ( ) Kasserar Roar Alvær (frå ) Kasserar Sine Bjørnevik ( ) Sekretær Anne Jorunn Horpestad Prosjektkoordinator Anne Grethe Håland Revisorar Rolf G. Skjæveland Georg Eldor Fjermestad Valkomite Jo Vegar Lunåsmo Janne Nese Terje Haugland Møter Det har i korpsåret 04/05 vore 12 styremøter og 79 saker er behandla. Alle godkjente referat frå styremøta er lagde ut på korpset si heimeside. Det har i tillegg til årsmøte II vorte halde ekstraordinært årsmøte II, ekstraordinært årsmøte for val av ny styremedlem samt 2 medlemsmøter. 2

3 Medlemsoversikt I byrjinga av korpsåret hadde korpset 38 medlemmer (inkl. æresmedlemmer). I løpet av året har me hatt ein viss gjennomtrekk av nye medlemmer. 5 aspirantar var med ein periode, men har gitt seg. Fem nye medlemmer er med fortsatt, derav 2 aspirantar. I løpet av året har 3 slutta og 2 har permisjon. Pr. dags dato er stoda som følgjer Betalande medlemmer 28 Æresmedlemmer 7 (3 aktive) Aspirantar 2 Bryne Musikkorps har følgjande æresmedlemmer: Terje Haugland Ingeborg Lura Georg Eldor Fjermestad Asbjørn Aasland John Gjerde Jan Garborg Louis A. Lura aktiv aktiv aktiv Utval og komitear Arrangement Sosial Musikk Ingrid Undheim, Bjørn Kverneland, Anne Elin Lunåsmo Bjørn Kverneland, Orlaug Oma, Kathrine Haugland Anne Grethe Håland, Eldar Undheim og dirigent Potetsalg Basar Tur Rekruttering Uniform Materialforvaltar Dugnad/ Jærdagsansv. Ingeborg Lura, Liv Elgheim Elise W. Fosse, Ingve Serigstad, Nina Killingland Åse K. Hatteland, Roar Alvær Janne Nese Eldar Undheim Eldar Undheim 3

4 Sesongen 2004/2005 Korpsåret starta hektisk med tur til Berlin og potetkonsert 16. september. Det vart kort tid til å øve inn repertoaret til konserten, men det gjekk! Dirigenten vår, Anders Farstad, sa opp i sommar, og slutta etter potetkonserten. Rolf Puntervold vikarierte som dirigent til nyttår då Saulius Trepekunai begynte. Som tidlegare år spelte me for julebordgjestene på Jæren hotel kvar fredag og laurdag i november og desember og i desember arrangerte me Vi syng jula inn i Bryne kyrkje. Vårkonserten vart dette året arrangert som 60-tals konsert i Bryne mølle saman med Frøysang, og tradisjonen tru var me på basaren til Undheim og Eikeland skulekorps i mars. Intensjonen om å få meir inntekter på å spela har langt på veg vorte innfridd i vår. Me har fått ganske godt med speleoppdrag i tillegg til dei årvisse 1. og 17. mai spelingane. Eit nytt oppdrag dette året var ansvar for det musikalske innslaget, inkludert klaverakkompagnement og forsangar til allsangen, under Borgerlig konfirmasjon. Dette oppdraget har me og fått til neste år! Jærstevne på Ålgård i juni markerer slutt på korpsåret og tid for ferie. Fast øvingslokale har vore aulaen på Bryne skule. Musikalske oppdrag Bryne torg års dag Orre friluftshus års dag, Roar Alvær Potetkonsert Gråtassopptog Bryne Nov des Julebordspeling Jæren hotell, totalt 17 opptredenar Vi syng jula inn Basar Undheim talls konsert i Bryne Mølle Storgata Bryne Opning M Opning M Konsert Undheim saman med Undheim og Eikeland skulekorps mai opptog Borgerlig konfirmasjon Konfirmasjonsvisitt Andreas Konfirmasjonsvisitt Birgitte mai Vardheia, barnetog, Lye, Frøyland, folketog Bryne års jubileum Bilforum, Bryne Jærstevne, Ålgård Bryne torg Representasjonar Anne Karin Braut er BMK sin representant i Time musikkråd Liv Elgheim er leiar for NMF Rogaland, Jæren krets Liv Elgheim og Sine Bjørnevik er begge valde inn i styret i NMF Anne Grethe Håland møtte på NMF sitt årsmøte i Haugesund Åse K. Hatteland møtte på haustmøte i NMF Jærregionen på Bryne Åse K. Hatteland og Birgitte Berg Njå møtte på vårmøte i NMF Jærregionen på Bryne 4

5 Instruktørverksemd Johnny Kartevoll og Anne Grethe Håland var instruktørar under seminar for Undheim og Eikeland skulekorps i mars. Dugnad Dette året klarte me ikkje gjennomføre potetsalg-dugnaden under potetfestivalen. Komiteen var ikkje på plass, og det var ei hektisk tid. Basaren vart gjennomført som før med bra resultat, men etter mykje diskusjon for og imot basar trekte komiteen seg og det er vedtatt å ikkje ha basar vidare. Teltfesten vart godt gjennomført, likeeins jærdagsvaktene. Oversikt dugnader: Juli August-Desember September November Januar Februar Mars Mai Juli Haugland gardsbarnehage Utdeling Bizkit-katalogar, Ditt distrikt og månadlege eigne postkort Teltfest Bryne torg Riving, maling m.m. Reevegen Vareteljing Drageset Vareteljing Drageset Skifting av lysrøyr TKS Jærdagsvakter Vareteljing Drageset 5

6 Frammøteoversikt tom Øving i % Speleoppdrag i % Alvær Bjarne Roar 77,5 77 Auglend Edel Austrått Espen Bjørnevik Sine Braut Anne Karin 97,5 77 Bræin Anne Kristine 65 46,2 Egge Jon Petter 45 30,8 Elgheim Liv Fjermestad Georg Eldor 57,5 46,2 Fosse Elise Wefring 90 69,2 Gabrielsen Einar Grødem Torstein Hagen Morten Ravn 35 15,4 Hatteland Åse K ,3 Haugland Kathrine Eide Haugland Terje 82,5 61,5 Horpestad Anne Jorunn 97,5 100 Håland Anne Grethe 82,5 77 Haarr Andreas Braut Jensen Gustav 75 15,4 Kartevoll Johnny 82,5 77 Kverneland Bjørn Kverneland Oddbjørn 70 15,4 Lunåsmo Anne Elin Lunåsmo Jo Vegar 80 84,7 Lura Ingeborg 92,5 92,3 Mossige Ester 57,5 61,5 Nedrebø Inge 90 84,7 Nese Janne Njå Birgitte Berg 65,5 46,2 Oma Orlaug 90 53,8 Ramstad Arnstein 81,8 15,4 Ree Ørjan Love Serigstad Ingve 52,5 61,5 Skjæveland Rolf Gunnar 35 38,8 Stangeland Marita Tjåland Tor Jarle Torvund Myrna Undheim Eldar 97,5 84,6 Undheim Ingrid Marie 85 69,2 Frammøteprosenten er rekna ut frå registrering av frammøte på 40 øvingar og 13 speleoppdrag. Oversikten på speleoppdrag er ikkje heilt representativ pga. manglande registrering på nokre av oppdraga, som gråtassopptog, julespelingar, 1. mai og Jærstevne. Medlemmer som begynte seint i musikkorpsåret har fått prosenten på øving utrekna i forhold til tal mulige frammøte. 6

7 Rapport frå materialforvaltar Innkjøp: Vi har kjøpt en xylophone, en chimes og 40 stk. lys til notestativ. Salg: Ingen salg. Vedlikehold: Ingen store reparasjoner. Det har bare vært noen småting som materialforvalter selv har tatt seg av. Vedlegg : Instrumentoversikt. Kverneland Eldar Undheim Materialforvalter. Type Fabrikat Nr Innkjøpt Pris Alder Komm. Verdi Althorn Boosey & Hawks Althorn Boosey & Hawks Althorn Tema Standard Baryton Besson Bass B Besson Bass B Besson Regent Bass Eb Tema Superartis Bass Eb Yamaha YEB ,00 19 Bass Eb Yamaha YEB ,00 23 Euphonium Besson Euphonium Yamaha YEP Euphonium Yamaha YEP Euphonium Yamaha YEP Flygelhorn Tema Super Arti Fløyte Besson Embassy ,00 35 Fløyte Yamaha ,00 6 Brukt kr 800,00 Fløyte Yamaha ,00 17 Fløyte Yamaha ,00 17 Fløyte Picclo Yamaha YPC ,00 8 kr 1 720,00 Fløyte Picclo Yamaha YPC ,00 23 Klarinett Noblet Artist Klarinett Noblet Artist Klarinett Noblet Artist A ,00 27 Klarinett Noblet Artist ,00 37 Klarinett Noblet Artist ,00 37 Klarinett Yamaha 34 IIS , kr 1 218,00 Klarinett Yamaha 34 IIS , kr 1 218,00 Klarinett Yamaha YCL Klarinett Yamaha YCL Klarinett Yamaha YCL Klarinett Yamaha YCL 34 II S ,00 5 kr 4 059,50 Klarinett Yamaha YCL 34 II S ,00 5 kr 4 059,50 Klarinett Yamaha YCL 34 II S ,00 5 kr 4 059,50 Klarinett Yamaha YCL 34 II S ,00 5 kr 4 059,50 7

8 Klarinett Yamaha YCL 34 II S ,00 5 kr 4 059,50 Klarinett Bass Buffet , kr 2 118,00 Kornett B Besson ,00 13 Kornett B Besson ,00 14 Kornett B Besson ,00 14 Kornett B Boosey & Hawks Kornett B Standard Kornett B Yamaha ,00 17 Kornett B Yamaha Kornett B Yamaha Kornett B Yamaha YCR Kornett B Yamaha YCR Kornett, B Yamaha YCR kr 0,00 Lyre ,00 24 Obo Noblet Paris ,00 35 Pauke 27 og 29" ,00 4 kr ,00 Saxofon, Alt Yamaha YAS kr 0,00 Saxofon,Alt Yamaha YAS Saxofon,Baryton Selmer Super Action II ,00 2 Saxofon,Tenor Yamaha YTS ,00 20 Tenor Boosey & Hawks Tenor Tema Standard Trombone B & H Imperial Trombone B & H Sovereign ,00 21 Trombone B & H Sovereign ,00 21 Trombone Besson Westm Trombone Conn 88 H ,00 2 kr ,00 Trombone Conn 88 H ,00 3 kr ,00 Trombone Conn 88 H ,00 3 kr ,00 Trompet Stradivarius Model 37 Bach ,00 6 Brukt kr 2 400,00 Waldhorn Hoyer M , kr 1 330,00 Waldhorn Hoyer M , kr 1 330,00 Waldhorn Yamaha Xylophone Yamaha YX35G ,50 1 kr ,50 Rapport fra arrangementskomitéen Potetkulturkveld 16. september 2005 For andre gang arrangerte vi i samarbeid med Bryne Handelsforening åpning av Potetfestivalen Arrangementet var flyttet fra Storstova til Bryne Mølle, et lokale som stod bedre til arrangementet. Etter offisiell åpning av potetfestivalen av Tora Aasland og potetkåsseri av Kjell Olav Stangeland, startet vår del av arrangementet som hadde fått tittelen Herr Pimpernell og fru Beate lager potetpuré. Herr Pimpernell (Olaf Ausdal) og fru Beate (Synneva Erland) tok oss med på en potetreise gjennom Europa ispedd musikk fra korpset og After Six. Arrangementet hadde en pause hvor det ble servert potetmat og drikke i kafeteriaen. After Six underholdt også i kafeteriaen før arr. startet. Det var ca 130 publikummere, og økonomisk gikk arrangementet i null. Dårlig billettsalg blant medlemmene, bra billettsalg av Bryne Handelsforening (les: Olaf). 8

9 Tilbakemeldingene fra publikum var svært bra. Samarbeidet med de forskjellige aktørene fungerte også bra. Knalljilt Møllå i mars 2005 Korpsets vårarrangement ønsket vi lage som en vennefest i samarbeid med Frøysang. Vi satset på 60-tallsmusikk, allsang og dans. Åstedet var igjen Bryne Mølle. Korpset og Frøysang spilte/sang på skift, etterpå ble det servert mat og videre ble det danset ut i de små nattetimer. Et arrangement som hvor vi igjen ikke solgte mange billetter, men tilbakemeldingane fra de som var der var bra. Anne Elin Lunåsmo Bjørn Kverneland Ingrid M. Undheim Rapport fra sosialkomiteen Sosialkomiteen har i år bestått av Orlaug Oma, Anne Karin Braut (for Kathrine Haugland) og Bjørn Kverneland. Som tidligere år har det også i år vært fast kafé treff på lørdager musikanter har møtt trofast opp for kaffe og drøs til stor begeistring. Sesongen startet med åpning av Anders Farstad s Platz i hagen hos Anne Karin. For de som gikk glipp av denne begivenhet kan vi opplyse at det er mulighet for å valfarte til dette sted når som helst. I desember hadde vi julebord på Jæren hotell, det var god oppslutning blant medlemmene. Etter en flott julemiddag ble det dans og leker slik at stemningen ble topp utover kvelden. I februar reiste vi på tur til Stavanger for å besøke skøytehallen med påfølgende Tradjazz. Vi var en representativ gjeng fra korpset som stilte på toget, noen på Bryne og andre på Øksnavadporten. Før vi nådde Ganddal ble farer med skøyteløping, som benbrudd og annen uhemske, tydelig kommunisert av enkelte medlemmer. Dette resulterte i at skøyteløping ble omgjort til dans på Dickens. Etter fengende flott glad jazz samlet vi oss på Akropolis for å innta et ekte gresk måltid. Maten var upåklagelig så nå var vi klar for Tradjazz. Stavanger var full av forskjellige orkester som spilte flere forskjellige sjangere rundt Jazzens herligheter. Dette var rett å slett kjekt og samstemt konklusjon var at dette kan vi gjøre igjen. Som gode korps kolleger var det en selvfølge at vi støttet opp om Nærbø musikkorps sin revy. 20 medlemmer fra korpset fikk oppleve revy med vel noe blandede opplevelser. I april hadde Klepp Hornmusikk konsert sammen med Froddy i storstova. Selvfølgelig var en større delegasjon fra korpset representert her, med påfølgende Taco bord på Jæren Hotell. 17. mai var det after train hos Anne Karin. Dette har nå blitt en så innarbeidet tradisjon at vi tar det like for gitt som 17. mai frokosten. Takk til Anne Karin som åpner hjemmet sitt for korpset hvert år. 9

10 10. og 11. Juni blir det blåtur. Hilsen Sosialkomiteen Rapport fra musikkutvalget Det er blitt holdet 3 møter dette året. To av møtene sammen med dirigent, og et uten. Dette året er det ikke blitt kjøpt inn nye noter. Vi har spilt et repertoar som er blanding av medlemmene sine ønsker og dirigenten. Siden vi fikk ny dirigent midt i året og etter potetfestivalen har det vært et år med prøving og feiling. Kanskje mest det siste. Det er funnet frem repertoar til høstens potetfestival, og vi håper at medlemmene allerede er i gang med øvingen, slik at vi igjen får en fin konsert. Takk til Ingrid og Ester som har funnet fram disse notene. Hilsen Eldar Undheim Anne Grethe Håland Rapport fra turkomiteen JUBILEUMSTUR TIL BERLIN 2004 Vi var en god gjeng på 24 personer (noen med følge) som satte turen mot Berlin 31/8. Etter endt båttur med danskebåten, hadde vi en natt i bussen på veg nedover mot kontinentet. Som sjåfør hadde vi Olav Ognedal som var veldig dyktig,og dessuten var han godt kjent i Berlin. Under oppholdet hadde vi en guidet tur med norsk guide, hvor vi fikk sett det meste som var verdt å se i Berlin. (Brandenburger Tor, Berlinmuren,Olympiastadion, katedraler, kirker osv.) Av spillinger korpset hadde kan vi nevne ved fjernsynstårnet Alexanderplatz, og ved minnekirken i byen, Kaiser-Wilhelm Gedachtniskirche. Av utflukter korpset var med på kan det nevnes tur med kanalbåt på elven Spree og besøk i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen. Litt fritid, shopping og uteliv ble det også tid til. Hver kveld la vi opp til felles bespisning på forskjellige spisesteder. Turkomiteen mener vi alltid bør ha felles bespisning om kveldene da dette blir litt mer sosialt for alle. Siste natten overnattet vi i Aarhus før vi igjen satte kursen mot Norge den 5/9. Tror de fleste var godt fornøyd med turen og når været holdt 30 grader var det vel ingen ting å klage på!! Hilsen turkomiteen Elise W. Fosse Ingve Serigstad 10

11 Gukkenheimer Kameraden und Kameraderinnen Gukkenheimer har hatt en relativt rolig sesong, med få men til dels krevende spillinger. Det har vært noen utskiftninger av medlemmene. Noen har valgt å trekke seg, men heldigvis har vi klart å erstatte disse, slik at vi pr. i dag er ganske godt besatt på alle stemmer. Sesongens spillinger har vært: Den etter hvert så tradisjonelle Teltfesten på Frøyland Spilling i teltet under Potetfestivalen på Bryne Skapte Tyrolerstemning under kundetreff på De Røde Sjøhus i Stavanger Spilling (hele kvelden) under Oktoberfest i regi av Lufthansa i IMI-garasjen i Stavanger Spilling for Lufthansa i en hangar på Sola i forbindelse med besøk av Tante Ju. Denne sesongen er det Einar og Ingve som har tatt seg av det praktiske rundt Gukkenheimer 11

12 Innkomne forslag /Vedtektsendringar 4 Dirigent Styret legg fram forslag til vedtektsendring for 4 då denne er i strid med AML og NMF sine retningslinjer for tilsetjing av dirigent. Etter AML 58a punkt d, er det lovstridig å tilsetja dirigent på åremål. INNSTILLING Styret legg fram følgjande forslag til vedtektsendring 4 DIRIGENT Styret ansetter dirigent i fast stilling og stillingsstørrelse etter gjeldende lov- og regelverk. Det skal inngås egen tilsettingsavtale med dirigenten. Denne skal og beskrive saklige grunner for oppsigelse. UTGÅR ( 4 DIRIGENT Dirigenten ansettes på åremålskontrakt, for inntil 3 år om gangen. Styret ansetter dirigent, og de kan fornye/forlenge kontrakten inntil 5 år totalt. Ved dirigentskifte, og minst hvert 5. år, skal stillingen som dirigent lyses ledig. Dirigenten kan på likefot med andre søke stillingen.) Korpsåret Innkome forslag frå Terje Haugland: 1. Årsmøteperioden 1. årsmøte må fylgja kalenderåret/rekneskapsåret som er vanleg i foreningslivet no. Årsmøte må avhaldast i perioden januar/februar når rekneskap for føregåande år er framlagd, det fyrste i Det velges 2 varamedlemmar til styret på første ordinære årsmøte. Innkome forslag frå Terje Haugland og Jo Vegar Lunåsmo Forslag til Styret/Årsmøtet 1. Vi foreslår at inneværende regnskapsperiode løper til 31/ og revidert regnskap legges fram til godkjenning på årsmøte februar Vi er i øyeblikket noe usikker på hvilken revisjonsmodell som er den beste for korpset. Med bakgrunn i stadig økende krav til kunnskap om regnskapsføring ber vi styret utrede hvilken løsning som er den beste for korpset. Intern evt. ekstern revisjon. Jo Vegar Terje (sign.) 12

13 Drøfting/konsekvensar Årsmøte: Ved endring av musikkorpsåret til å følge kalenderåret vil årsmøte verta halde i februar, og det er då nok med 1 årsmøte. Dette legg noko press på kasserar og revisorar for å få ferdigstilt rekneskapen rett over nyttår. Årsmøte II i september 05 går ut og årsmøte i februar 06 godkjenner rekneskapen for året 04/05 til og med Styret: På årsmøte i juni blir nye styremedlemmer valde for 1 ½ år (august 05 til februar 07) Styremedl. som blei valde for 2 år på årsmøte juni 04 går ut i febr. 06, etter 1 ½ år. Leiar blir vald for ½ år, til februar 06. Styret ser positivt på forslag om varamedlemmer til styret, men meiner det er nok med ein. Dersom musikkorpsåret blir endra til å følgja kalenderåret, vil medlemskontingent bli innkrevd med kr 400 for 2. halvår 2005, deretter heilårleg kontingent frå INNSTILLING Styret legg fram innstilling til innkomne forslag som punkt a under kvart nummerpunkt. (eit alternativ må vedtas for kvart nummerpunkt): 1 a. Musikkorpsåret går frå januar desember og årsmøte vert halde i februar. 1 b. Musikkorpsåret følgjer skuleåret. Årsmøte vert halde i juni og årsmøte II i september. 2 a. Inneverande musikkkorpsår vert utvida til og med a. Det vert vald ein varamedlem til styret i tillegg til leiar og 4 styremedlemmer 3 b. Det vert vald to varamedlemmer til styret i tillegg til leiar og 4 styremedlemmer 3 c. Styret består av leiar og 4 styremedlemmer (som no) Nødvendige vedtektsendringar for å tilpasse vedtektene etter eventuelle vedtak gjort i årsmøte Kontingent a) Musikkorpsåret går fra b) Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent innen 1. april hvert år. UTGÅR (3.3. Kontingent a) Musikkorpsåret følger skoleåret b) Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent innen 1. november hvert år.) 5.2. a Ordinært årsmøte avholdes i februar. 13

14 UTGÅR (5.2. Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet a) Ordinært årsmøte avholdes i to deler. Årsmøte I avholdes i juni. Årsmøte II avholdes i september.) 5.4. Årsmøtets dagsorden Årsmøtet skal behandle følgende saker: a) Konstituering 1. Åpning 2. Navneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 5. Valg av møteleder og referenter b) Godkjenning årsmelding c) Innkomne saker d) Revidert regnskap (nytt punkt) e) Fastsettelse av medlemskontingent (nytt punkt) f) Valg - leder for 1 år - Fire styremedlemmer på valg for 2 år - En varamedlem på valg for 2 år (nytt punkt) - To revisorer for ett år - Tre medlemmer til valgkomiteen De som velges må ha gyldig medlemsskap og ha sagt seg villige til å motta verv. Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det. UTGÅR (5.4. Årsmøtets dagsorden Årsmøtet skal behandle følgende saker: Årsmøte I: a) Konstituering 1. Åpning 2. Navneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 5. Valg av møteleder og referenter b) Godkjenning årsmelding c) Innkomne saker d) Valg: - leder for 1 år - Fire styremedlemmer på valg for to år - To revisorer for ett år - Tre medlemmer i valgkomiteen De som velges må ha gyldig medlemskap og ha sagt seg villige til å motta verv. Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever der. Årsmøte II: a) Revidert regnskap b) Fastsettelse av medlemskontingent) 14

15 6 Styret 6.1 Sammensetning og konstituering Styret består av leder, 4 styremedlemmer og.. varamedlem(mer). I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styremedlemmer. UTGÅR (6.1. Sammensetning og konstituering Styret består av leder og 4 styremedlemmer. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styremedlemmer.) Val Innstilling fra valgkomiteen 2005 Valg av styre Verv Kandidat Valg for periode Kommentar Leder Åse Kyllingstad Hatteland På valg for 1. år eller feb 2006 Gjenvalg Styremedlem Roar Alvær Ikke på valg Styremedlem Anne Jorunn Horpestad Ikke på valg Styremedlem Anne Grethe Håland På valg for 2 år eller feb 2007 Gjenvalg Styremedlem Ingve Serigstad På valg for 2 år eller feb 2007 Ny Varamedlem Orlaug Oma På valg for 2 år eller feb 2007 Ny Valg av revisorer Verv Kandidat Valg for periode Revisor Rolf G. Skjæveland På valg for 1. år eller feb 2006 Gjenvalg Revisor Gustav Jensen På valg for 1. år eller feb 2006 Ny Valg av valgkomite Verv Kandidat Valg for periode Medlem Jo Vegar Lunåsmo På valg for 1. år eller feb 2006 Gjenvalg Medlem Janne Nese På valg for 1. år eller feb 2006 Gjenvalg Medlem Terje Haugland På valg for 1. år eller feb 2006 Gjenvalg Alle kandidater er forespurt og har sagt seg villige til å stå på valg. Valgkomiteen Jo Vegar Lunåsmo Janne Nese Terje Haugland 15

16 Utdeling av heidersteikn Åse K. Hatteland BMK sin 20 års medalje Anne Kristine Bræin NMF 20 år Ester Mossige NMF 20 år Inge Nedrebø NMF 20 år Orlaug Oma NMF 20 år Årets musikant Espen Austrått 98/99 Ingeborg Lura 99/00 Jo Vegar Lunåsmo 00/01 Orlaug Oma 01/02 Bjørn Kverneland 02/03 Anne J. Horpestad 03/04 Årets musikant 04/05: Eldar Undheim 16

17 Årsmøte 2005 Bryne Musikkorps Jæren Hotell 11. juni - REFERAT 1. Årsmøtet ble åpnet av leder Åse K Hatteland. 2. Representantene ble ropt opp, og det var 25 stemmeberettigede, inkludert fullmakter. 3. Innkallingen ble godkjent. 4. Dagsorden ble godkjent. 5. Det ble valgt følgende møtefunksjonærer: Dirigent: Bjørn Kverneland. Referenter: Ester Mossige og Inge Nedrebø. b. Årsberetningen ble godkjent med følgende merknader: - Utvalg og komiteer: Sosialkomiteen har bestått av Bjørn Kverneland, Orlaug Oma og Anne Karin Braut. Turkomiteen har bestått av Elise W. Fosse, Gustav Jensen og Johnny Kartevoll. Internettansvarlig har vært Jo Vegar Lunåsmo. - Representasjoner: Liv Elgheim og Sine Bjørnevik er begge valgt inn i styret i NMF Rogaland. Anne Grethe Håland møtte på NMF Rogaland sitt årsmøte i Haugesund. - Instruktørvirksomhet: Johnny Kartevoll har vært instruktør for Undheim & Eikeland skulekorps. Orlaug Oma har vært instruktør i Bryne skulekorps og Frøyland skulekorps. - Fremmøte: Oversikten over spilleoppdrag tas ut for dette året. Årsmøtet ber styret om å legge frem best mulig fremmøteoversikt på kommende årsmøter. - Rapport fra materialforvalter: Det er nyttig å ha en god oversikt. Årsmøte ber styret sørge for å få laget en inventaroversikt som i tillegg til instrument også omfatter noter, uniformer og øvrige eiendeler. - Gukkenheimer: Rett navn er Gukkenheimer Kameraden. I oversikten over spilleoppdrag manglet spilling for vellag på Frøyland 19. juni. c. Innkomne forslag. Vedtektsendringer. Ny 4 Dirigent vedtatt. Ny tekst: Styret ansetter dirigent i fast stilling og stillingsstørrelse etter gjeldende lov- og regelverk. Det skal inngås egen tilsettingsavtale med dirigenten. Denne skal og beskrive saklige grunner for oppsigelse. Ny 3.3 vedtatt. Ny tekst: a) Musikkorpsåret går fra b) Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent innen 1. april hvert år. Ny 5.2 a vedtatt. Ny tekst: a) Ordinært årsmøte avholdes i februar. Ny 5.4 punkt c) vedtatt. Ny tekst: c) Innkomne forslag. Ny 5.4 punkt d) vedtatt. Ny tekst: d) Revidert regnskap. Ny 5.4 punkt e) vedtatt. Ny tekst: e) Fastsettelse av medlemskontingent. Ny 5.4 punkt f) vedtatt. Ny tekst: f) Et varamedlem på valg for 2 år. Tre medlemmer til valgkomiteen for 1 år. Ny 6.1 vedtatt. Ny tekst: Sammensetning og konstituering. Styret består av leder, 4 styremedlemmer og ett varamedlem. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styremedlemmer. Overgangsordninger: Neste korpsår går fra 1. juli til 31. desember Følgende er valgt frem til februar 2006: Åse K. Hatteland, Roar Alvær og Anne Jorunn Horpestad. Følgende er valgt frem til februar 2007: Anne Grethe Håland, Ingve Serigstad og Orlaug Oma. Revisorer og valgkomite er valgt til februar d. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt. Leder delte ut følgende hederstegn: 20 år i BMK til: Einar Gabrielsen. Nestleder delte ut følgende hederstegn: 20 år i BMK til: Åse K. Hatteland. 17

18 Representant for NMF Rogaland, Liv Elgheim, delte ut følgende hederstegn: 20 år i NMF til: Orlaug Oma, Ester Mossige og Inge Nedrebø. Anne Kristine Lunde Bræin var ikke til stede så hennes hederstegn utdeles ved en senere anledning. Årets musikant, utpekt av styret, ble (særdeles fortjent): Eldar Undheim. Etter årsmøtet fikk medlemmene god informasjon om NMF Rogaland fra Liv Elgheim og om Time Musikkråd fra Anne Karin Braut. Referenter Ester Mossige Inge Nedrebø 18

ÅRSMØTE BMK. Årsmelding 01.07.05-31.12.05

ÅRSMØTE BMK. Årsmelding 01.07.05-31.12.05 ÅRSMØTE BMK Årsmelding 01.07.05-31.12.05 Jæren hotell 10. februar 2006 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE BMK Jæren hotell 10.02.06 Det møtte 23 medlemmer, 3 hadde sendt fullmakt. Innkalling og dagsorden vart godkjent.

Detaljer

Årsmelding. Bryne Musikkorps

Årsmelding. Bryne Musikkorps Årsmelding Bryne Musikkorps 23-24 Årsmelding Bryne Musikkorps 23-24 1 Dagsorden 1. Åpning av Årsmøtet 24 2. Opprop av representanter 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden 5. Valg av

Detaljer

Årsmøte BMK. Jæren Hotell 4. februar 2011. Årsmelding 2010. Korrigert etter årsmøte

Årsmøte BMK. Jæren Hotell 4. februar 2011. Årsmelding 2010. Korrigert etter årsmøte Årsmøte BMK Jæren Hotell 4. februar 2011 Årsmelding 2010 Korrigert etter årsmøte Dagsorden: a. Konstituering 1. Opning 2. Namneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE BMK. Jæren hotell 16. februar 2007

ÅRSMØTE BMK. Jæren hotell 16. februar 2007 ÅRSMØTE BMK Jæren hotell 16. februar 2007 Årsmelding 2006 Årsmøte BMK 16.02.2007 kl 1830 Dagsorden a. Konstituering 1. Opning 2. Namneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE BMK. Jæren hotell 15. februar 2008

ÅRSMØTE BMK. Jæren hotell 15. februar 2008 ÅRSMØTE BMK Jæren hotell 15. februar 2008 Årsmelding 2007 Årsmøte Bryne musikkorps 15.02.2008 kl 1830 Dagsorden a) Konstituering 1. Opning 2. Namneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Bistadn tollhall en. snekrin korpsrom. av tilhenger 7.9. Rydding og. Vask og boning. gjennom året Jærdag

Bistadn tollhall en. snekrin korpsrom. av tilhenger 7.9. Rydding og. Vask og boning. gjennom året Jærdag 2014 Vareteljin 01.01.14 kl10-1530 01.05.14 0930-1515 svakater Vask og boning av tilhenger 7.9. Rydding og snekrin korpsrom 06.09.14 Bistadn tollhall en gjennom året Fjermestad Georg Eldor 23-04 Eriksen

Detaljer

Årsmøte BMK. Bryne mølle 21. februar 2014

Årsmøte BMK. Bryne mølle 21. februar 2014 Årsmøte BMK Bryne mølle 21. februar 2014 Årsmelding 2013 Dagsorden: a. Konstituering 1. Opning 2. Namneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 5. Val av møteleiar og referentar

Detaljer

Årsmøte Bryne musikkorps. Bryne skule 26. februar 2016

Årsmøte Bryne musikkorps. Bryne skule 26. februar 2016 Årsmøte Bryne musikkorps Bryne skule 26. februar 2016 Årsmelding korpsåret 2015 Dagsorden: a. Konstituering 1. Opning 2. Namneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 5.

Detaljer

Årsmøte BMK. Jæren hotell 5.februar 2010

Årsmøte BMK. Jæren hotell 5.februar 2010 Årsmøte BMK Jæren hotell 5.februar 2010 Årsmelding 2009 1 Årsmøte Bryne musikkorps 05.02.2010 kl 19 00 Dagsorden: a) Konstituering 1. Opning 2. Navneopprop 3. Godkjenning av innkalling. 4. Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

Årsmøte BMK. Jæren Hotell 6. februar 2009

Årsmøte BMK. Jæren Hotell 6. februar 2009 Årsmøte BMK Jæren Hotell 6. februar 2009 Årsmelding 2008 Årsmøte Bryne musikkorps 06.02.2009 kl 19 00: Dagsorden: a) Konstituering 1. Opning 2. Namneopprop 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av

Detaljer

Vedtekter Sagvåg skulekorps.

Vedtekter Sagvåg skulekorps. Vedtekter Sagvåg skulekorps. 1. Organisasjon. Sagvåg skulekorps stifta i 1954 er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) og tilslutta NMF i Hordaland. Styremedlem må vere medlem i NMF. Faste dirigentar

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter)

(Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) (Paragrafer med uthevet kursiv er korpset pliktig til å ha med i sine egne vedtekter) VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS Vedtatt på årsmøte 11. oktober 1983 med endring av 12. oktober 1989, endring

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps

Vedtekter. for. Tveit Union Musikkorps Vedtekter for Tveit Union Musikkorps Revidert 11.02.2012 Innhold 1 ORGANISASJON... 3 1.1 Organisering av musikkorpset... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSSKAP... 3 3.2 Forutsetning for medlemskap... 4 3.3 Rapporteringsplikt

Detaljer

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps 1 ORGANISASJON Volden og Ringshaug Skolekorps (VRSK) stiftet 29.09.1966 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Sør Organisering av

Detaljer

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets.

Skjønhaug skolekorps, stiftet , er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) og Østfold krets. VEDTEKTER FOR Skjønhaug skolekorps GJELDER FRA 14.10.1996 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1. ORGANISASJON Skjønhaug

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK

VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK VEDTEKTER FREI HORNMUSIKK 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTER 7 KOMITEER 8 UENIGHETER/TVISTER 9 OPPLØSNING 10 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Frei Hornmusikk stiftet

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS.

VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. VEDTEKTER FOR VANG SKOLEKORPS. 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTE 5 STYRET 6 MEDLEMSMØTENE 7 KOMITEER 8 OPPLØSNING 9 VEDTEKTSENDRINGER 1 ORGANISASJON Vang Skolekorps (VSK), stiftet 1. april

Detaljer

Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill

Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill 1 ORGANISASJON Kolnes Skolekorps og drill stiftet i10.februar 1966, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørighet i Rogaland krets. (NMF med tilhørighet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR BRANDBU SKOLEKORPS 1 ORGANISASJON Brandbu Skolekorps, stiftet i 1948 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom regionen Hedmark / Oppland. 1.1 ORGANISERING AV KORPSET a) Korpset

Detaljer

Vedtekter. Hønefoss Ungdomskorps. Vedtatt årsmøtet

Vedtekter. Hønefoss Ungdomskorps. Vedtatt årsmøtet Vedtekter Hønefoss Ungdomskorps Vedtatt årsmøtet 08.03.2016 1 ORGANISASJON Hønefoss Ungdomskorps, HUK, stiftet 1. februar 1932, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Region Øst)

Detaljer

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Vedtekter 1 ORGANISASJON Musikklaget «Liv», stiftet 2 desember 1888, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nord - Trøndelag Musikkrets. Organisering av musikkorpset: Musikanter fra skolekorpset

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅSKOLLEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR ÅSKOLLEN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR ÅSKOLLEN SKOLEKORPS 1. ORGANISASJON. a. Åskollen skolekorps stiftet 17. mars 1947, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, med tilhørighet til NMF region Øst. Organisering av Korpset Dersom

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØYBRÅTEN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR HØYBRÅTEN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR HØYBRÅTEN SKOLES MUSIKKORPS 1 Organisasjon Høybråten skoles musikkorps (HSMK), stiftet 17. februar 1926, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF med tilhørighet NMF Viken). 2 Formål

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUØY SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BUØY SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BUØY SKOLES MUSIKKORPS Hovedinndeling av nye vedtekter gjelder fra 19. september 1990 1 Organisasjon 2 Formål 3 Medlemskap 4 Årsmøtet 5 Styret 6 Medlemsmøtene 7 Komiteer 8 Oppløsning 9 Vedtektsendringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR BYÅSEN SKOLEMUSIKKORPS Vedtatt på årsmøte 27. mars 2003, sist endret på årsmøte 15. mars 2012.

VEDTEKTER FOR BYÅSEN SKOLEMUSIKKORPS Vedtatt på årsmøte 27. mars 2003, sist endret på årsmøte 15. mars 2012. VEDTEKTER FOR BYÅSEN SKOLEMUSIKKORPS Vedtatt på årsmøte 27. mars 2003, sist endret på årsmøte 15. mars 2012. 1 ORGANISASJON Byåsen Skolemusikkorps er skolekorps for skolene Byåsen, Dalgård og Stavset.

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00.

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Årsmelding 2013 Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Sakliste: 1. Valg av ordstyrer. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Valg av

Detaljer

VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR DRØBAK-FROGN SKOLEKORPS Vedtatt på årsmøte 11. oktober 1983 med endring av 12. oktober 1989, endring av 12. februar 1996, endring av 15. februar 1999, endring av 17. februar 2003, endring

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS revidert på årsmøtet 29.09.11 vedtektenes 7.a pkt. 6 og 8.1 er endret i årsmøtet 2006. 1 ORGANISASJON Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet

Detaljer

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 Møtet ble holdt på Nannestad Kommunehus, Kommunestyresalen Det var 17 medlemmer tilstede. Linn Asak møtte som dirigent. Anne Grete Fjeldberg ønsket velkommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LYE SKULEKORPS

VEDTEKTER FOR LYE SKULEKORPS Godkjent av årsmøte 03.09.2012 Trer i kraft 03.09.2012 VEDTEKTER FOR LYE SKULEKORPS 1 Organisasjon 1.1 Lye Skulekorps blei stifta den 29.09.1986, og er tilslutta Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2012 Organisasjonen 2012: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen (1 år) Annbjørg Fossberg (1 år att) Ann Torunn Bauge (2 år) Kjersti Bennæs

Detaljer

Vedtekter Vedtatt

Vedtekter Vedtatt Vedtekter Vedtatt 11.01.2010 1 ORGANISASJON Musikkorpset Eikeblaas ble stiftet i 1997. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i NMF Akershus. Musikkorpset er virksomt hovedskalig

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS Vedtatt på årsmøte 1993 Revidert på årsmøte 1997 med ikrafttredelse 30.09.97 Revideres på årsmøte 2004 Revidert på årsmøte i 2007 Revidert på årsmøte i 2016 1 ORGANISASJON

Detaljer

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps 1 Organisasjon Lakkegata skoles musikkorps, heretter kalt musikkorpset, er stiftet 30. august 1920 og tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (heretter NMF) med tilhørighet

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Vedtekter Vedtatt i Generalforsamling

Vedtekter Vedtatt i Generalforsamling Vedtekter Vedtatt i Generalforsamling 14.03.2015 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

Vedtekter for Grefsen Skolekorps

Vedtekter for Grefsen Skolekorps Vedtekter for Grefsen Skolekorps Vedtatt på årsmøtet 2014-03-18 Vedtektene er basert på NMF's mønstervedtekter datert 6. desember 2012, fete typer er tekst fra mønstervedtektene vi er pålagt å ha med.

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON

Vedtekter. for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Vedtekter for Båsmo & Ytteren skolekorps 1 ORGANISASJON Båsmo & Ytteren skolekorps er stiftet 29. november 1958 og er tilsluttet Norges Musikkkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Nord-Norge. I perioden

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR URANIENBORG SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR URANIENBORG SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR URANIENBORG SKOLEKORPS (Stiftet 1950) (Vedtatt på årsmøte 1974 og revidert 1977, 1982, 1985, 1991, 2008 og 2010) 1 HOVEDINNDELING AV NYE VEDTEKTER GJELDENDE FRA 22.10.1991 1 STIFTELSE OG

Detaljer

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør

Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Det innkalles til årsmøte i Lyse Pensjonistforening avd. Sør Møtet avholdes i Kantinen på Tronsholen 2. mars 2017 kl. 18.00 Saksliste: Valg av ordstyrer Valg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

VEDTEKTER LERSTAD SKOLEKORPS

VEDTEKTER LERSTAD SKOLEKORPS VEDTEKTER LERSTAD SKOLEKORPS ETTER ENDRINGSFORSLAG 2016 1 ORGANISASJON Lerstad skolekorps, stiftet 7.12.1977, er tilsluttet Norges Musikkorpsforbund (NMF) gjennom Norges Musikkorps Forbund Nordvest. Korpset

Detaljer

Årsmelding Førde skulemusikkorps 1/8 2008 31/7 2009

Årsmelding Førde skulemusikkorps 1/8 2008 31/7 2009 Årsmelding Førde skulemusikkorps 1/8 2008 31/7 2009 Stad: Førde Barneskule - musikkrom Tid: Onsdag 23. september 2009 kl. 19.00 Sakliste: 1 MØTESKIPNAD - Godkjenning av innkalling og sakliste - Val av

Detaljer

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk.

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. medlemmer møtte Sak 01/2014 Opning av årsmøte 2013 Formann Frode Fester ønskte

Detaljer

Lover for Arne Musikforening

Lover for Arne Musikforening Lover for Arne Musikforening 1 ORGANISASJON Arne Musikforening, stifta 4. nov. 1877 er medlem av Norges Musikkorps Forbund; NMF, og tilhøyrer NMF Hordaland Krets Organisering av musikkorpset a. Musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010 VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS Revidert 3.2.2010 Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 1 Denne siden er laget blank med hensikt. Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 2

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

Vedtekter for Solevåg skulekorps

Vedtekter for Solevåg skulekorps MØNSTERVEDTEKTER FOR SKULEKORPS Vedtekter for Solevåg skulekorps KVASNES / VEIBUST / SOLEVÅGSEIDE / LEIRVÅGEN / SUNDE / SOLAVÅGEN / BJØRKAVÅGEN / FURNESVIKANE INNHALD: 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS. (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato)

VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS. (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato) Vedtekter for Lysejordet skoles musikkorps Side 1 VEDTEKTER FOR LYSEJORDET SKOLES MUSIKKORPS (Vedtatt av årsmøtet 12. oktober 2010 og gjeldende fra samme dato) 1 FORMÅL Lysejordet skoles musikkorps formål

Detaljer

Bryne skule. Årsmelding frå Foreldreutvalet ved Bryne skule 2016/2017

Bryne skule. Årsmelding frå Foreldreutvalet ved Bryne skule 2016/2017 Bryne skule Årsmelding frå Foreldreutvalet ved Bryne skule 2016/2017 Innkalling til årsmøte: Tid: Mandag 25. september kl 19.00 Stad: Bryne skule, Midtbygget, lille-aula Kven: Klassekontaktar med vara

Detaljer

Skogn hornmusikklag. Saksdokumenter til a rsmøte 4. februar 2014 i Skogn hornmusikklag

Skogn hornmusikklag. Saksdokumenter til a rsmøte 4. februar 2014 i Skogn hornmusikklag Skogn hornmusikklag Skogn, 29. januar 2014 Saksdokumenter til a rsmøte 4. februar 2014 i Skogn hornmusikklag Innhold Saksliste til årsmøtet 4.2.2014... 2 Årsmelding for Skogn Hornmusikklag 1.1.2013.-31.12.2013

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATHELLE SKOLEMUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR STATHELLE SKOLEMUSIKKORPS 17 VEDTEKTER FOR STATHELLE SKOLEMUSIKKORPS HOVEDINNDELING: 1. ORGANISASJON 2. FORMÅL 3. MEDLEMSKAP 4. ÅRSMØTE 5. STYRET 6. MEDLEMSMØTENE 7. KOMITEER 8. OPPLØSNING 9. VEDTEKTSENDRINGER IKRAFTTREDELSE Disse

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS 1. ORGANISASJON VEDTEKTER FOR RÆLINGEN SKOLEKORPS Rælingen Skolekorps ble stiftet 14. november 1987 og står tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Akershus. Stiftelsen skjedde etter

Detaljer

Årsmelding. Rosendal Skulekorps

Årsmelding. Rosendal Skulekorps Årsmelding Rosendal Skulekorps 2014 Organisasjonen 2014: Leiar: Nestleiar: Kasserer: Skrivar: Styremedlem: Martha Skeie Olsen Rannveig Helleland Ann Torunn Bauge Inger Johanne Hauge 1 vara: Gunn Marit

Detaljer

Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik Skolekorps 18. mars 2009

Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik Skolekorps 18. mars 2009 Protokoll fra ordinært årsmøte i Olsvik Skolekorps 18. mars 2009 Sak 1: Åpning og navneopprop 18 aspiranter, juniorer og musikanter var representert på årsmøtet. Følgende var tilstede: Marielle Faye, Evelyn

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen 1. Konstituering av årsmøtet. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokollen. 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsberetning

Detaljer

Vedtekter for. Åssiden Skolemusikk. Stiftet 27. januar 1960

Vedtekter for. Åssiden Skolemusikk. Stiftet 27. januar 1960 1 Vedtekter for Åssiden Skolemusikk Stiftet 27. januar 1960 Vedtatt 9. mars 2016 2 1. Organisasjonen Åssiden skolemusikk, heretter kalt ÅSM, er stiftet 27. januar 1960, og står tilsluttet Norges Musikkorpsforbund,

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOBØL SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR HOBØL SKOLEKORPS VEDTEKTER FOR HOBØL SKOLEKORPS Med endringer vedtatt senest på årsmøte 28. januar 2016 1. Organisasjon Hobøl Skolekorps, stiftet i 1951, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF

Detaljer

Side 1 av 8. Årsmelding. Førde skulemusikkorps 1/8 2003 31/7 2004

Side 1 av 8. Årsmelding. Førde skulemusikkorps 1/8 2003 31/7 2004 Side 1 av 8 Årsmelding Førde skulemusikkorps 1/8 2003 31/7 2004 Side 2 av 8 ÅRSMØTE I FØRDE SKULEMUSIKKORPS 23. SEPTEMBER 2004 Stad: Førde Barneskule Tid: Torsdag 23. september 2004 kl. 19.00 Sakliste:

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS

VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS Madlamark Skolekorps VEDTEKTER FOR MADLAMARK SKOLEKORPS 1: FORMÅL OG ORGANISASJON 2: OPPGAVER 3: MEDLEMSKAP 4: PLIKTER 5: KONTINGENT 6: ARBEID I KORPSET 7: DIRIGENTER/ INSTRUKTØRER 8: ÅRSMØTE 9: STYRET

Detaljer

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening

Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening Vedtekter for Sør-Trøndelag Orkesterforening 1 Navn og bakgrunn Orkesterets navn er Sør-Trøndelag Orkesterforening (STOF). STOF er et amatørsymfoniorkester og ble stiftet 26. mars 2003. Orkesteret er en

Detaljer

Årsmelding for Skogn Hornmusikklag

Årsmelding for Skogn Hornmusikklag Årsmelding for Skogn Hornmusikklag 01.01.16.-31.12.16 1.Styret Leder: Kirsti Børseth Nestleder: Anne Haugberg Kasserer: Ingjar Eggen Sekretær: Marit Skaufel Styremedlem: Karianne Berg Varamedlem: Jannicke

Detaljer

Furuset Skoles Musikkorps. Årsmøte 2008

Furuset Skoles Musikkorps. Årsmøte 2008 Årsmøtet 2008 Til foreldre og foresatte samt musikanter som har fylt 15 år. INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2008 Ordinært årsmøte i Furuset Skoles Musikkorps avholdes tirsdag 28. oktober 2008 kl. 18.00 på Furuset

Detaljer

Vedtekter for Kolbotn-Garden

Vedtekter for Kolbotn-Garden Vedtekter for Kolbotn-Garden 1. Organisasjon Kolbotn - Garden ble stiftet 5. desember 1959 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom Akershus krets. 2. Formål Kolbotn - Garden har som formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer