Microsed System BRUKERVEILEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Microsed System BRUKERVEILEDNING"

Transkript

1 Microsed System BRUKERVEILEDNING Veiledningskode MAN-074 Revisjon 8 Revisjonsdato: 26. august 2010

2

3 Denne brukerveiledningen følger instruksjonene som er foreskrevet av UNI EN 591:2001 (Bruksanvisning for in vitro diagnostiske instrumenter for profesjonell bruk) INSTRUMENTNAVN: MICROSED-SYSTEM Automatisert SR-avleser 10 avlesningsbrønner. INSTRUMENTFABRIKANT: VITAL DIAGNOSTICS s.r.l. Via Balzella, 41/G/ FORLI - ITALIA telefon: + 39 (0543) faks: + 39 (0543) INSTRUMENTDISTRIBUTØR: Medic24 AS, Hagebyvegen 40, 3733 SKIEN Tlf:

4 Vital Diagnostics INNHOLD 1 BRUKSOMRÅDE FEILAKTIG BRUK SYSTEMBESKRIVELSE AVLESERENHET STRØMFORSYNING SKJERM AVLESNINGSPLATE STREKKODELESER (VALGFRITT) SKRIVER (VALGFRITT) SENKNINGSRØR KRAV TIL HÅNDTERING AV SENKNINGSRØRENE KRAV TIL LAGRING AV SENKNINGSRØR POTENSIELLE FARER, SIKKERHETSTILTAK OG DESTRUKSJON FORHOLDSREGLER FOR BRUK ELEKTRISK UTSTYR MEKANISK UTSTYR PRØVER MERKNADER TIL SIKKERHETSTILTAK GJENVÆRENDE RISIKO DESTRUKSJON OG RESIRKULERING INSTALLASJON PLASSERING AV AVLESEREN INSTRUMENTOPPSTART DRIFTSPROSEDYRE PRØVE-TAKING MERKING AV RØR BLANDING AV PRØVER OPPSETTING AV PRØVER IDENTIFISERING AV PRØVER GJENVÆRENDE TID PREINDIKASJON PÅ RESULTATENE FJERNING AV PRØVER INTERN KVALITETSKONTROLL INSTRUMENTKALIBRERING TEMPERATURKORRIGERING FEIL OG ADVARSLER ADVARSELSINFORMASJON ADVARSLER OM SYSTEMFEIL SERVICE VEDLIKEHOLD RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FEILSØKINGSGUIDE TILLEGG A. TEORETISK INFORMASJON A.1 Westergren-metoden A.2 Normale SR-verdier i henhold til Westergren A.3 SR-variasjon A.4 Bibliografi Side Side 4/21

5 Vital Diagnostics B. YTELSESKRITERIER OG BEGRENSNINGER...17 B.1 Ytelseskriterier...17 B.2 Begrensninger...17 C. KONFIGURASJON FOR DIP-BRYTER...18 D. BESKRIVELSE AV RS232-KONTAKT OG I/U DATAFORMAT...19 E. TEKNISKE SPESIFIKASJONER...20 F. EC-ERKLÆRING...21 Side 5/21

6 1 BRUKSOMRÅDE MICROSED-SYSTEM SR-avleser er et automatisk instrument som analyserer blodsenkningen (SR). Den skanner konstant og samtidig 10 senkningsrør som er spesialtilpasset for SR-analyse. 2 FEILAKTIG BRUK Følgende bruksmåter anses som feilaktige: 1) Bruk av enheten for å oppnå andre resultater enn SR 2) Bruk av andre rør enn dem som er spesifisert i denne veiledningen 3) Alle forsøk på å åpne rør som er analysert av enheten 4) Bruk av enheten til å analysere andre prøver enn dem som er spesifisert Bruksmåtene som er nevnt ovenfor, og ethvert forsøk på bruk av MICROSED-SYSTEM SR-avleser med et annet formål enn bruksområdet, skal anses som feilaktige. 3 SYSTEMBESKRIVELSE 3.1 Avleserenhet MICROSED-SYSTEM SR-avleser er et automatisk instrument som utelukkende brukes til analyse av blodsenkningen. Den totale mangelen på kommandoer, presisjonen og evnen til å oppnå et resultat som allerede er temperaturkorrigert til 18 C (i henhold til Manley) på bare 15 eller 30 minutter, gjør Microsed-System SR til det mest nyskapende og allsidige systemet for denne typen analyse. Den skanner konstant og samtidig 10 senkningsrør som er spesialtilpasset for SR med dette systemet. MICROSED-SYSTEM følger sedimenteringen av hver prøve hver for seg, og memorerer nivåer for hele analyseperioden. Dette gjør det mulig å sette opp prøver tilfeldig på instrumentet, og man kan sette opp prøver kontinuerlig opp til en kapasitet på 10 senkningsrør om gangen. Når første prøve er analysert, kan den erstattes av en annen, slik at det er mulig å oppnå opp til 40 tester / t. MICROSED-SYSTEM har blitt utviklet for å forenkle SR-analysen så mye som mulig, og for å unngå prøvemanipulering og smitterisiko for brukeren. Brukeren må for å utføre analysen rett og slett plassere senkningsrøret med prøven direkte i instrumentet. Resultatet vises på skjermen etter bare 15 eller 30 minutter. Når kompensering av resultatet er aktiv, kartlegger MICROSED-SYSTEM romtemperaturen og konverterer resultatet til referansetemperaturen på 18 C. (Manley). Dette er nødvendig for å unngå betydelige verdivariasjoner på grunn av ulike romtemperaturer. 3.2 Strømforsyning Avleseren er utstyrt med en ekstern strømforsyning med lavspenning. Strømforsyningen leveres sammen med avleseren. 3.3 Skjerm En LCD-skjerm med bakgrunnsbelysning gjør det mulig med konstant overvåking av analysene og visualisering av resultatene. Det kan også vises feilmeldinger for prøver eller for systemet. 3.4 Avlesningsplate En rad med 10 avlesningsbrønner for senkningsrør, nummerert fra 1 til 10. Side 6/21

7 Vital Diagnostics 3.5 Strekkodeleser (valgfritt) En ekstern strekkodeleser kan koples til instrumentet med en spesialkabel. Kabelen kan bestilles med koden: EEE Kabel MSS10C04 skriver, strekkode- Strekkodeleseren må være en RS232-port standardmodell, med egen strømforsyningsenhet. Konfigurasjonen til strekkodeleseren må settes med følgende serieportinnstilling: bps, 8 databiter, ingen paritet, 1 stoppbit, ingen håndtrykk-kontrollsignaler. 3.6 Skriver (valgfritt) Kan koples til instrumentet, den skriver ut SR-resultater og sedimenteringsgrafer, i henhold til opplastingsrekkefølgen, når en analyse er fullført. Den er ekstern, og kan lett erstattes. Tekniske data for skriver: Type DPT-100 Strømforsyning Drevet direkte fra Microsed input serie RS 232 skrivertype termisk kolonner 24 samsvar CE 3.1 Senkningsrør De unike senkningsrørene som skal brukes med dette instrumentet er Monosed Vacuum Tube, som er utviklet spesielt for MICROSED-SYSTEM. De inneholder 3,8 % natriumcitrat, og har et stabilt vakuum for å trekke blod (artikkel PRD-PRV-GE011-B / PRD-PRV-GE011-V for stor høyde). 3.2 Krav til håndtering av senkningsrørene Vakuumrøret må settes riktig i holderen for å oppnå den automatiske blodtappingen som kreves for analysen. Rørene skal bare fjernes fra holderen når tappingen er fullstendig avsluttet, dvs. at mengden blod som kreves til analysen, er tømt på riktig måte. Hvis blodet blir tappet feil, vil MICROSED SYSTEM nekte å analysere prøven, og angir lev (volum)-feil fordi blodsenkningen vil bli feil, på grunn av et feilaktig forhold mellom blodvolumet og antikoagulanten som finnes i røret. Alle vakuumrør skal snus forsiktig straks etter tappingen, for å sikre at natriumcitratet blir ordentlig blandet med det nytappede blodet. Derfor blir rørene snudd helt opp ned fem ganger, for å sikre at luftboblen flyter på riktig måte fra den ene enden av røret til den andre. SR skal ikke utføres senere enn 3-4 timer etter blodtakingen hvis prøvene blir oppbevart ved romtemperatur: Instruksjonene for rørene beskriver hvordan dette skal utføres på en korrekt måte. 3.3 Krav til lagring av senkningsrør Senkningsrørene skal lagres ved romtemperatur, alltid under 30 C.Plasser aldri stativet med rørene på en benk ved siden av en varmeenhet eller i nærheten av et vindu der direkte sollys kan skape en uønsket varmeeffekt. Side 7/21

8 4 POTENSIELLE FARER, SIKKERHETSTILTAK OG DESTRUKSJON 4.1 Forholdsregler for bruk Før man begynner å arbeide med avleseren skal brukeren, for å beskytte seg selv mot fare, kjenne reglene for håndtering av potensielt smittefarlig materiale og reglene for elektromekaniske systemer. 4.2 Elektrisk utstyr Som for alt elektrisk utstyr er strømforsyningen en potensiell kilde til fare. Derfor skal du ikke håndtere deler som er direkte koplet til strømmen, uten å kople dem fra først. Utfør aldri vedlikehold på utstyret mens det er under elektrisk spenning. Så lenge utstyret er lukket slik som det ble levert, er brukeren beskyttet mot elektrisk støt. Man skal særlig være oppmerksom på strømforsyningen og skriveren. MICROSED-SYSTEM-avleseren, som blir drevet av lavspenning, representerer ikke de samme farene som utstyret som blir drevet av en elektrisk linje. MICROSED-SYSTEM-avleseren har en innvendig spenningsøkningskrets, så den kan framkalle kraftige elektriske sjokk, men det er ikke farlig for dem som skal utføre service. Vi anbefaler i alle tilfeller at man kopler fra strømforsyningen før man håndterer de indre delene i instrumentet. 4.3 Mekanisk utstyr Også når det gjelder den mekaniske delen av avleseren anbefaler vi at maskinen ikke åpnes før den er koplet fra strømforsyningen. Det utgjør bare en berøring som ikke er farlig for brukeren, men det kan oppstå skade ved kontakt med deler i bevegelse. 4.4 Prøver Brukerne skal betrakte alle biologiske væsker som potensielt smittefarlige. Selv om man ikke behøver å håndtere blodet for å utføre analysen (fordi brukeren ikke behøver fjerne korken fra røret), skal brukeren rette seg etter nasjonale og internasjonale forhåndsregler for å unngå biologisk fare. De samme reglene skal brukes av teknisk servicepersonell når de utfører arbeid på dette instrumentet. 4.5 Merknader til sikkerhetstiltak Brukeren skal vie spesiell oppmerksomhet til prøvetakingen. Brukeren må benytte de riktige vakuumrørene som er beskrevet for dette utstyret i denne veiledningen, fordi disse rørene skal trekke ut det riktige blodvolumet. Ethvert forsøk på å tappe blodet i andre reagensrør enn dem som er beskrevet, medfører alvorlig infeksjonsfare da det er fare for at prøven lekker ut. Dette vil dessuten ødelegge den optiske delen inni instrumentet og gjøre at garantien bortfaller. Veiledningen for rørene inneholder mer informasjon. For å sikre riktig bruk av instrumentet, kan dette ha følgende symboler: Merk: Les bruksanvisningen Kun til in vitro diagnostisk bruk ENHETER SOM ER FØLSOMME FOR ELEKTROSTATISK UTLADNING (ESDS): Enheten kan bli ødelagt av elektrostatisk potensiale Side 8/21

9 Vital Diagnostics 4.6 Gjenværende risiko På tross av alle anstrengelser som er gjort ved utformingen av maskinen for å garantere at den kan brukes trygt, kan det likevel oppstå rimelig forutsigbare hendelser som det var mulig å redusere risikoen for, men ikke eliminere fullstendig. GJENVÆRENDE RISIKO Biologisk kontaminasjon BESKYTTELSES-TILTAK Brukeren må alltid benytte hansker og beskyttelsesbriller, som beskrevet i laboratorieforskriftene. Rørene skal aldri åpnes Rør som knuses Hold rørene vertikalt når du setter senkningsrørene inn i eller tar dem ut av holdere, ikke bruk sidekrefter. 4.7 Destruksjon og resirkulering Vi erklærer herved at dette instrumentet er underlagt EU-direktivet 2002/96/EC (RAEE-direktivet). Instrumentet må derfor destrueres separat, ikke som husholdningsavfall, og leveres til en spesiell oppsamlingsstasjon i henhold til direktiv 2002/96/EC. Brukeren kan be leverandøren ta med seg instrumentet hvis det blir bestilt et nytt instrument som skal erstatte det gamle. På instrumentet er det en etikett med symbolet som blir vist på denne siden. Symbolet betyr at instrumentet ikke kan kastes som husholdningsavfall. Side 9/21

10 5 INSTALLASJON 5.1 Plassering av avleseren MICROSED-SYSTEM må ikke plasseres i nærheten av sentrifuger, oksillerende miksere eller andre vibrerende instrumenter som kan få benken til å bevege på seg. Vennligst husk at SR er svært følsom for vibrasjoner som kan gi en falsk økning i resultatene. Benken må være flat og vannrett. Direkte lys på instrumentet og plutselige temperaturendringer bør unngås. 5.2 Instrumentoppstart Kontroller instrumentkonfigurasjonen for dine behov, se tillegget for informasjon om brytere. Kople strømforsyningen til instrumentet. Sett strømforsyningsstøpselet inn i en jordet stikkontakt. Hvis instrumentet har en valgfri skriver og/eller strekkodeleser, skal de koples til MICROSED-SYSTEM med riktig kabel og plugges i. Slå først på skriveren, deretter MICROSED-SYSTEM ved hjelp av bryteren på baksiden av instrumentet. Hver gang det blir slått på, utførerer MICROSED-SYSTEM en elektronisk oppstart og selvtest av instrumentet. Følgende meldinger blir vist: Selvtesten starter... Under selvtesten kontrollerer instrumentet elektroniske deler og hvilken konfigurasjon som er fastsatt. Følgende meldinger blir vist: Denne meldingen informerer brukeren om skriverstatusen og om sedimenteringen er aktiv eller ikke. Hvis ikke skriveren er koplet til enheten, vil denne meldingen bli vist. Denne meldingen informerer brukeren om avlesningstiden og om hvordan resultatene vil bli vist og/eller skrevet ut. Denne meldingen informerer brukeren om statusen for temperaturkorrigering og om temperaturen som er målt av instrumentet. Når selvtesten er ferdig, blir denne meldingen vist: Selvtest Ok... Side 10/21

11 LABEL LABEL Vital Diagnostics Nå er instrumentet klart for analysen. Resultattypen og temperaturen blir alltid vist på skjermen. Den nederste linjen på skjermen viser resultatverdiene. Følgende skjerm er et eksempel: 6 DRIFTSPROSEDYRE 6.1 Prøvetaking Prøver skal tas ved hjelp av vakuumteknikken, og kun med bruk av riktige rør som definert tidligere. Under prøvetakingen skal man vente til vakuumet i senkningsrøret er ferdig med å trekke blod for å være sikker på at det er tappet riktig volum. Se instruksjonene for røret om riktig bruk. 6.2 Merking av rør Identifiser prøven ved å skrive på den opprinnelige etiketten på senkningsrøret eller ved å sette på en streketikett. Følg ordningen slik at dette blir gjort riktig. I illustrasjonen har senkningsrør A riktig blodvolum og den originale etiketten der man kan skrive pasientkoden eller andre relevante data hvis streketiketten mangler. Delen som er merket H viser det gjennomsiktige området som må være fullstendig fritt og klart slik at de infrarøde strålene skal kunne gjenkjenne enden av blodsøylen. Neste senkningsrør, B, viser riktig plassering av etiketten. Senkningsrørene C og D viser hvordan en feilaktig plassering av etikettene kan blokkere avlesningen av analysen. Hvis MICROSED-SYSTEM-avleseren er installert på legekontoret, kan prøven analyseres umiddelbart ved å plassere prøvene i en fri posisjon. Prøven må uansett analyseres innen tre timer, med spesiell oppmerksomhet rettet mot eksterne forhold som kan endre SR i den preanalytiske fasen. 6.3 Blanding av prøver H A B C D YES YES NO NO Hvis det ikke er mulig å analysere prøvene umiddelbart etter at de er tatt, må de blandes forsiktig ved å snu dem opp ned i minst fem minutter. Bruk en roterende vippe eller en spesialisert blodmikser. Den anbefalte rpm-verdien for mikseren er RPM. 6.4 Oppsetting av prøver Etter blandingen må prøven straks settes opp på avleseren. Det anbefales å følge den numeriske rekkefølgen når man setter prøvene opp i avlesningsbrønnene. Hver gang det settes en prøve opp i en ledig avlesningsbrønn, kommer det et lydsignal som forteller brukeren at instrumentet har gjenkjent senkningsrøret. Etter at det tiende røret er satt opp, må du vente på resultatene før du kan fjerne de analyserte prøvene fra avlesningsbrønnene og sette inn nye rør. Prøvenes posisjoner på platen er nummerert fra 1 til 10, men nummereringen er ment progressivt i grupper på 10. Det betyr at når røret i avlesningsbrønn 1 er analysert og fjernet, blir denne brønnen automatisk nummer 11, og så videre. Side 11/21

12 6.5 Identifisering av prøver Hvis prøvene identifiseres av en streketikett, kan de identifiseres ved hjelp av en ekstern strekkodeleser. Den største ID-lengden som instrumentet klarer å lese, er på 12 sifre. Ikke bryt denne grensen. Følg disse trinnene i riktig framgangsmåte: 1) Les streketiketten 2) Sett røret inn i den første ledige avlesningsbrønnen innen 15 sekunder for avlesning Instrumentet vil automatisk oppdage posisjonen til det nye senkningsrøret som er satt inn, og IDen blir automatisk assosiert med den posisjonen. Skjermen vil i noen sekunder vise: Ny prøve... Pos: 1 Pat.ID: Hvis det er koplet til en skriver, blir denne informasjonen skrevet ut med en gang instrumentet har fullført en analyse: Prøve.Kan.PatID# ( ingen ID til stede ) ' 1t 2t mm Prøve.Kan.PatID# ( ID: ) ' 1t 2t mm Hvis strekkoden ikke er tilgjengelig, må man for å identifisere prøver skrive prøve-iden på etiketten på hver prøve og lage en rapport der man fører inn prøve-iden og den tilsvarende avlesningsbrønnen på instrumentet der prøven er satt opp. 6.6 Gjenværende tid Mens prøvene blir analysert, viser skjermen for hver prøve følgende symbol som en indikasjon på hvor lang tid det er igjen av analysen Preindikasjon på resultatene symboler for gjenværende tid Omtrent 10 minutter etter at senkningsrørene er satt opp, blir følgende symboler vist på skjermen, og gir en preindikasjon på resultatene: % av sedimentering etter 10 minutter Symbol < < >= Dette er bare en preindikasjon og kan ikke brukes som endelig resultat. Vennligst merk at preindikasjonen bare vises ved en avlesningsmodus på 30 og 60 minutter. Side 12 / 21

13 6.8 Fjerning av prøver Med en gang en prøve er analysert, blir resultatet skrevet ut automatisk hvis det er koplet til en skriver. Resultatene forblir på skjermen helt til rørene fjernes. Fjern rørene forsiktig og hold dem i en vertikal posisjon for å unngå at de knuses. Hvis røret fjernes før analysen er ferdig, skriver instrumentet rem (fjernet) feil. 6.9 Intern kvalitetskontroll God laboratoriepraksis tilsier at man daglig skal teste minst ett kontrollmateriale (1 normalt og 1 unormalt) for å kontrollere om instrumentet virker som det skal. Vital Diagnostics har utviklet et spesielt kontrollmateriale for SR-verdier: Precision Rate (ref.: PRD-ESRQC). Dette kontrollmaterialet simulerer oppførselen til normalt og unormalt humant blod, og kan brukes til å teste instrumentets ytelser. Kontrollmaterialet må testes på nøyaktig samme måte som prøvene til en normal pasient, og resultatene skal registreres i diagrammer for kvalitetskontroll. Hvert laboratorium kan etablere sine egne områder for akseptabilitet. Instruksjonene for Precision Rate inneholder mer detaljert informasjon Instrumentkalibrering Hvert instrument er prekalibrert av fabrikanten og krever ikke rekalibrering av brukeren. Kalibreringen av hvert instrument kan spores fra serienummeret til instrumentet Temperaturkorrigering Resultatene som er oppnådd, er korrelert til referansemetoden for romtemperatur. MICROSED-SYSTEM, som konstant måler analysetemperaturen, rekonverterer de oppnådde verdiene videre til en referansetemperatur på 18 grader ved hjelp av Manley-tabellen. Dermed får man bedre reproduserbarhet i stedet for analyser utført ved forskjellige temperaturer. Manley-tabellen 18 C. 15 C. 18 C. 20 C. 25 C. 30 C MICROSED-SYSTEM konverterer resultatene til 18 grader i henhold til tabellen hvis romtemperaturen ved analysen er mellom 15 og 32 C. For lavere eller høyere romtemperaturer er instrumentets konverteringsgrenser: 15 grader for lavere temperaturer og 30 grader for høyere. Side 13/21

14 7 FEIL OG ADVARSLER 7.1 Advarselsinformasjon Disse meldingene kan bli vist på skjermen: LEV: Indikerer at prøvevolumet ikke befinner seg innenfor området som er tillatt for instrumentet. REM: Indikerer at senkningsrøret har blitt fjernet fra avlesningsbrønnen det ble satt inn i. Senkningsrørene blir kontrollert i brønnene sine hvert sekund. Ikke rør senkningsrørene under hele analyseperioden fordi resultatet da vil gå tapt, som beskrevet ovenfor. 7.2 Advarsler om systemfeil MEC ERROR: system stopped eller ERROR: ring etter service Disse advarslene vil bli gitt hvis instrumentet skulle oppdage problemer med den mekaniske bevegelsen av avlesningsplaten. Etter denne indikasjonen vil instrumentet definitivt stoppe driften, og teknisk service må tilkalles. 7.3 Service Hvis det oppstår feil ved instrumentet, er det bare autorisert personell som kan utføre service. Det er bare teknikere med et sertifikat som bekrefter at de har gjennomgått serviceopplæring for Vital Diagnostics, eller som er autorisert av Vital Diagnostics, som kan utføre service på instrumentene. Hvis det ikke er noen tilgjengelige teknikere, kan defekte instrumenter sendes til Vital Diagnostics etter at man har ringt teknisk service. Vennligst kontakt instrumentleverandøren. 8 VEDLIKEHOLD Fordi de enkelte komponentene er så enkle, krever ikke MICROSED-SYSTEM spesielt vedlikehold. De mest følsomme delene er de infrarøde sensorene inni instrumentet. Sørg for å holde avlesningsplaten ren: Når den ikke er i bruk, skal den dekkes med støvdekslet som ble levert sammen med avleseren. Ikke rens avlesningsplaten med væsker. Hvis det kommer væske eller stoff inn i avlesningsbrønnene, kan dette gjøre betydelig skade på instrumentet. 8.1 Rengjøringsinstruksjoner Støv kan fjernes med en vanlig støvsuger. Det anbefales å rense instrumentet utvendig en gang i måneden med et desinfeksjonsmiddel for å redusere den mikrobielle kontaminasjonen. Når det gjelder senkningsrørene, må disse holdes godt lukket og korkene må absolutt ikke fjernes. Etiketten må være riktig plassert og sitte godt fast på overflaten av senkningsrøret. Etikettfragmenter kan falle ned i senkningsrøret og hindre en korrekt avlesning under analysen. Side 14 / 21

15 8.2 Feilsøkingsguide Før man ringer etter en servicetekniker, bør man kontrollere håndteringen av prøvetaking, blandeprosedyrer og driftsinstruksjoner. ALARM ELLER PROBLEMER ÅRSAK TILTAK LEV a) prøvevolum høyt eller lavt b) etiketten var ikke satt på riktig sted a) gjenta prøvetakingen b) sett på etiketten på nytt og gjenta analysen REM Prøven har blitt fjernet. gjenta analysen T.ERR Temperaturfeil sensorfeil MEC. ERROR eller ERROR ring etter service Dataresultatet er ikke skrevet ut Dataresultatet synes ikke riktig Det blir vist en eller flere prøver på skjermen uten at det er satt inn rør Strekkodelesningen virker ikke Ingen informasjon på skjermen SKRIVEREN IKKE KLAR Melding Forsinket analyseslutt på skjermen Forsinket analyseslutt på skriver Motorfeil eller mekanisk feil a) Skriverstrøm b) Skriverkabel c) Instrumentets skriverkonfigurasjon a) prøven har koagulert b) prøven har skum c) prøven målt 4 timer etter prøvetaking d) prøven blandet for kort e) temperaturkonvertering er AV a) papirbiter eller støv på sensorene b) internt kabelproblem a) adapterkabelproblem b) strømproblem for skanner c) feil ID-prosedyre a) Problem med instrumentbryter b) Problem med instrumentstrøm c) Internt problem a) Skriveren er ikke koplet til b) Skriveren mangler papir c) Problem med skriverkabel a) Skriveren er ikke koplet til, men aktivert b) Skriveren mangler papir c) Problem med skriverkabel d) Det er satt opp tilfeldige prøver, avlesningsplaten beveger seg Det er satt opp tilfeldige prøver, avlesningsplaten beveger seg dataanalysen er ikke konvertert til 18 C. Ring teknisk service Ring teknisk service a) Kontroller strømforsyningen b) Kontroller kabelen c) Kontroller instrumentkonfigurasjonen d) Skift ut skriveren a) gjenta prøvetakingen b) bland forsiktig på nytt c) kontroller instrumentkonfigurasjonen a) Ring teknisk service a) Kontroller adapterkabel b) Kontroller strømmen til skanneren c) les brukerveiledningen a) Kontroller instrumentbryter b) Kontroller strømforsyningsenheten c) Ring teknisk service a) Kople til skriveren eller slå av skriverkonfigurasjonen. b) sett inn en ny papirrull b) Kontroller skriverkabelen a) Kople til skriveren eller slå av skriverkonfigurasjonen. b) sett inn en ny papirrull c) Kontroller skriverkabelen d) IKKE NOE PROBLEM, resultatene er alltid riktige IKKE NOE PROBLEM,resultatene er alltid riktige Side 15/21

16 TILLEGG A. TEORETISK INFORMASJON A.1 Westergren-metoden Dette er standardmetoden i henhold til Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI). Den består av et stativ som holder Westergren-rørene, som inneholder ikke-koagulerbart blod, i en perfekt vertikal posisjon og hermetisk lukket. Westergren-rør har en diameter på 2.5 mm og er gradert opp til 200 mm. Straks prøven er tatt, blir det venøse blodet blandet med en natriumcitratoppløsning på 3.8% (0.13 M), i forholdet fire til en (1.6 ml ml natriumcitrat). Blodet som er forberedt og godt blandet på denne måten, trekkes så opp i et Westergren-rør opp til nullmerket. Røret settes i stativet og erytrocyttnivået leses av etter 60 min. A.2 Normale SR-verdier i henhold til Westergren Gjennomsnittlig SR Alder (år) Mann Kvinne Øvre grense for normal Mann Kvinne <7.1 < <7.8 < <10.6 < <12.2 < <12.7 <20.2 Over <25.1 <25.1 A.3 SR-variasjon Nettoøkning for SR (100 mm eller mer per time) 1. Multippelt myelom og 15. Brutt ektopisk graviditet Waldenstrøms makroglobulinemi 16. Menstruasjon 2. Malignt lymfom 17. Normalt svangerskap etter 3. Laukemi tredje måned 4. Alvorlig anemi 18. Bruker p-piller 5. Karsinomer 19. Tuberkulose 6. Sarkomer 20. Post-kommissurotomi-syndrom 7. Alvorlige bakterielle infeksjoner 21. Dextran er administrert 8. Collagenose intravenøst 9. Biliær eller portal cirrhose 10. Ulcerøs kolitt 11. Alvorlig nefrose Moderat SR-økning Normalitet av SR (fleste tilfeller) 1. Akutte og kroniske smittsomme sykdommer 1. Akutt blindtarmbetennelse første stadium 2. Akutte lokaliserte infeksjoner (første 24 timer) 3. Reaktivering av en kronisk infeksjon 2. Tidlig utviklet integral ektopisk graviditet 4. Revmatisk sykdom 3. Malariaanfall 5. Revmatoid artritt 4. Levercirrhose 6. Hjerteinfarkt 5. Artrose 7. Ondartet svulst med nekrose 6. Mononukleose 8. Hyperthyreose 7. Akutte allergier 9. Hypothyreose 8. Viruser uten komplikasjoner 10. Bly- eller arsenikkforgiftning 9. Magesår 11. Nefrose 10.Tyfoidfeber 12. Indre blødning 11.Undulantfeber Side 16 / 21

17 13. Akutt hepatitt 12. Revmatisk karditt med 14. Ektopisk graviditet hjertesvikt ubrutt etter tredje måned 13. Kikhoste SR-variasjon som skyldes eksterne faktorer (når blodet er i senkningsrøret) a) fortynningsforhold, b) bobler c) sterkt hemolytiske prøver d) plutselig rystelse e) temperatur f ) tid etter prøvetaking g) direkte sollys h) skum i ) lipemiske prøver A.4 Bibliografi 1) THYGESEN, J.E.(1942). The mechanism of blood sedimentation. Acta Medica Scandinavia, Suppl ) WINTROBE,M.M. and Landsberg, J.W. (1935). A standardised technique for the blood sedimentation test. American Journal of Medical Sciences, 189, 102 3) HARDWICKE, J. and SQUIRE, J.R. (1965). The basis of the erythrocyte sedimentation rate. Clinical Science, 11, 333 4) International Committee for Standardisation in Haematology (1977). Recommendation for measurement of erythrocyte sedimentation rate of human blood. American Journal of Clinical Pathology, 68,505 5) LASCARI, A.D. (1972). The erythrocyte sedimentation rate. Paediatric Clinics of North America, 19,1113 6) MANLEY, R.W. (1957). The effect of room temperature on erythrocyte sedimentation rate and its corrections. Journal of Clinical Pathology, 10, 354 B. YTELSESKRITERIER OG BEGRENSNINGER B.1 Ytelseskriterier A. Mekanisk/ optisk presisjon ved påvisning: +/- 0.2 mm B. Analytisk reproduserbarhet: C.V. < 5 % (for prøver med en SR > 40 mm/t) C. Automatisk temperaturkorreksjon Akseptabelt område: til 18 C. ( Manley-tabell ): Område C. D. Fyllevolum for korrekt analyse: fra 50 til 60 mm fra bunnen av senkningsrøret (tilsvarer de to ringene malt på røret) F. Måleområde: mm/t G. Resultater preindikasjon: etter ca. 10 minutter B.2 Begrensninger A. Sterkt lipemiske eller hemolytiske prøver kan endre evnen til avlesning. B. Senkningsverdier > 140 mm/t vil bare bli indikert med dette merket. C. Temperaturer utenfor det angitte området vil bli akseptert som 15 min og 32 max Side 17/21

18 C. KONFIGURASJON FOR DIP-BRYTER 1 - aktiver resultater mm/30 minutter Westergren 2 - velg arbeidstid ( Av = 30 ; På= 30/60 ). Resultater 1/t eller 1/t og 2/t Westergren 3 - aktiver temperaturkompensasjon ved 18 C (slått PÅ som standard) 4 - aktiver utskrift (merk: slå av denne bryteren hvis det ikke er tilkoplet skriver) 5 - aktiver utskrift av sedimenteringsgrafikk 6 - aktiver 15 arbeidstid med resultater mm/t bare Westergren 7 - aktiver innvendig vifte (slått PÅ som standard) 8 - aktiver likestrømsforsyning for ekstern DPT100 termisk skriver MERK: Funksjonen er aktiv hvis DIP-bryteren er i posisjon PÅ. EKSEMPLER PÅ KONFIGURASJON FOR DIP-BRYTER Side 18 / 21

19 D. BESKRIVELSE AV RS232-KONTAKT OG I/U DATAFORMAT MERK: Dataformatet er: 9600 bps, 8 databiter, 1 stoppbit, ingen paritet, maskinvareprotokoll RTS-CTS for skriver, ingen protokoll for strekkodeleser. Instrument 9-pinners hunnkontakt: PINNE RETNING NAVN BESKRIVELSE (Ikke kople til!) 2 INPUT RXD Strekkodeinnlesning 3 UTDATA TXD Skriver / Vert utdata 4 UTDATA DTR Dataterminal klar GND Jord (Ikke kople til!) 7 UTDATA +12 Strømforsyning for ekstern egendefinert skriver 8 INNDATA CTS Klar til å sende (Ikke kople til!) EKSEMPEL PÅ DIREKTE VERTSTILKOPLINGSKABEL Merk: Kabelen har 9-pinners kontakter. Hann (instrument) Hunn (til vert) EKSEMPEL PÅ TILKOPLINGSKABEL FOR VERT, SKRIVER OG STREKKODE Merk: Kabelen har 9-pinners kontakter. Skriveren må være tilkoplet og klar for utskrift Hann ( strekkodeleser ) Hann ( instrument ) o Hunn ( skriver ) o Hann ( vert ) Side 19/21

20 E. TEKNISKE SPESIFIKASJONER Bruksområde: Instrumentstørrelse: Vekt: Instrumentets inngangseffekt: Inngangseffekt for ekstern strømforsyningsenhet: Funksjonsbetingelser: Analyse av blodsenkning Høyde 140 mm, bredde 180 mm, dybde 100 mm ca. 0,9 kg 12 Vdc 1.5 A (ekstern strømforsyningsenhet) Vac 50/60 Hz temperatur C romtemperatur luftfuktighet: 45% - 85% ikke kondensert Avlesningsbrønner: 10 Avlesningstid (valgbar): 15, 30 eller 60 minutter Analysekapasitet: max 40 tester/t Analysetilgang: tilfeldig Akseptert fyllevolum i senkningsrøret fra normal Målemetode: Avlesningsintervall: Resultatintervall: Temperaturkorrigering: Resultater (valgbare): Grensesnitt: fra 50 til 60 mm fra bunnen av senkningsrøret (tilsvarer de to ringene malt på røret) Infrarød stråling +/- 0,2 mm +/- 1 mm Automatisk referert til 18 (Manley) mm/30, mm/1t, mm/2t Westergren. Enkel RS 232-port for skriverutdata og strekkodeleserinndata Side 20 / 21

21 F. EC-ERKLÆRING DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ CE EC SAMSVARSERKLÆRING conforme all Allegato III della Direttiva 98/79/CE Dispositivi Medico-Diagnostici In Vitro conforme all Allegato II della Direttiva 2006/42/CE Direttiva Macchine i henhold til vedlegg III til direktiv 98/79/CE in vitro diagnostisk medisinsk utstyr (IVD) i henhold til vedlegg II til direktiv 2006/42/CE fabbricante fabrikant indirizzo adresse telefono telefon Identificazione dei prodotti Produktidentifikasjon Nome commerciale Merkenavn Numero/i di catalogo Delenummer classificazione dei prodotti produktidentifikasjon norme applicabili gjeldende standarder Vital Diagnostics S.r.l. Via Balzella 41/G/ FORLI ITALIA faks faks Analizzatore Automatico della VES Automatisert SR-avleser MICROSED-System PRD-MSS dispositivi diversi da quelli elencati nell Allegato II della Direttiva 98/79/CE andre enheter enn dem som er nevnt i tillegg II til direktiv 98/79/EC Generelle direktiver: n.: 98/79/EC n.: 2002/95/EC n.: 2003/108/EC EMC-standarder: n.: EN :2006 Sikkerhetsstandarder: n.: EN :2001 n.: EN :2002 Maskindirektiver: n.: 98/37/EC n.: 98/79/EC n.: 2006/42/EC Si dichiara sotto la propria responsabilità che i dispositivi sopraelencati rispettano le disposizioni applicabili delle normative di cui sopra. Tutta la documentazione tecnica richiesta dalle suddette normative è conservata a cura del Fabbricante. Vi erklærer herved under vårt eneansvar at enhetene som er nevnt ovenfor, oppfyller de gjeldende bestemmelsene i direktivene som er skrevet ovenfor. Alle støttende dokumenter er beholdt på fabrikantens eiendom. luogo e data sted og dato Forlì, 19/02/2010 anno di immissione in commercio år for introduksjon på markedet 1997 firma underskrift Side 21/21

Monosed SR Vakuumrør BRUKERVEILEDNING

Monosed SR Vakuumrør BRUKERVEILEDNING Monosed SR Vakuumrør BRUKERVEILEDNING Manual kode MAN-133-nb Revisjon 01 Revidert dato: November 2015 Bruksanvisning for in vitro diagnostiske instrumenter for profesjonell bruk PRODUKTNAVN PRODUKTET DELENUMMER

Detaljer

KORTFATTET BRUKERVEILEDNING

KORTFATTET BRUKERVEILEDNING KORTFATTET BRUKERVEILEDNING SRT 10/II SENKNINGSAVLESER Rev04, 01-2011 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 INSTALLASJON... 3 2.1 Plassering av instrumentet... 3 2.2 Konfigurering... 3 2.3 Oppstart... 4 3 BRUK AV

Detaljer

Duo-Mix BRUKERHÅNDBOK

Duo-Mix BRUKERHÅNDBOK Duo-Mix BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbokskode MAN-064 Revisjon 04 Revisjonsdato: 19. september, 2011 INNHOLD Vital Diagnostics DUO-MIX BRUKERHÅNDBOK 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELL BESKRIVELSE...3 1.2 Riktig

Detaljer

Selvtestverktøy. Servicehåndbok Instrumenter fra VITAL DIAGNOSTICS Rørversjon 60 mm

Selvtestverktøy. Servicehåndbok Instrumenter fra VITAL DIAGNOSTICS Rørversjon 60 mm Selvtestverktøy Servicehåndbok Instrumenter fra VITAL DIAGNOSTICS Rørversjon 60 mm Håndbokskode MAN-012 Revisjon 05 Revisjonsdato: 29. desember, 2010 SELVTESTVERKTØY SERVICEHÅNDBOK Vital Diagnostic SELVTESTVERKTØY

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Brukerhåndbok Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Denne informasjonen kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og - tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01

Artikkel: 08095891 Versjon: 01.01 Artikkel: 0809891 Versjon: 01.01 12 09891.Devireg27.NO.indd 12 1/11/06 1:21:2 NO Devireg TM 27 Installasjons- og brukerveiledning 1 09891.Devireg27.NO.indd 1 1/11/06 1:21:26 Gratulerer med nytt DEVI gulvvarmesystem

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Artikkel: VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Installasjon...2 4.1 Tekniske

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

CR System. Bruksanvisning 4400B NO

CR System. Bruksanvisning 4400B NO CR System Bruksanvisning 0413 Ingen del av dette dokumentet må gjengis, kopieres, tilpasses eller videreformidles i noen som helst form eller på noen som helst måte uten skriftlig tillatelse fra Agfa HealthCare

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

EKG-slavekabel og -adaptersett

EKG-slavekabel og -adaptersett EKG-slavekabel og -adaptersett Brukerhåndbok Produsent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 EU-autorisert

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

Demosett med avleser og sensor. Hurtigstartveiledning

Demosett med avleser og sensor. Hurtigstartveiledning Demosett med avleser og sensor Hurtigstartveiledning Innhold Tiltenkt bruk............................................ 1 Systemoversikt... 1 Avleser... 3 Sensor...................................................

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

PTS400M(I) / PTS400N(I)

PTS400M(I) / PTS400N(I) PTS400M(I) / PTS400N(I) 1.1.2007 Norsk versjon INSTALLASJONS VEILEDNING FOR PTS400M,N(I) Nybakveien 32 B, 2013 Skjetten, Norway. Org. nr. 985 745 803 E-post: post@autosense.no Faks: +47 921 719 42 1 10

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

GC3007(A) Ultrasonisk avstandsmåler

GC3007(A) Ultrasonisk avstandsmåler GC3007(A) Ultrasonisk avstandsmåler Art no 401195 BRUKSANVISNING FORBEREDELSER INSTALLASJON AV BATTERIER Avstandsmåleren drives av 9V-batterier (følger ikke med). For best ytelse og levetid, anbefaler

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Innhold. Dewalt DW03050 1

Innhold. Dewalt DW03050 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer

Brukerveiledning. PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Brukerveiledning PBK9-serie Høypresisjons veieplattformer Gratulerer med valget av kvalitet og presisjon fra METTLER TOLEDO. Korrekt bruk av ditt nye utstyr i samsvar med denne Brukerveiledningen og regelmessig

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr. Lisa bærbar lommemottaker Brukerveiledning Lisa bærbar lommemottaker Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.: 1104805 INNHOLD Lisa bærbar lommemottaker... 1 Skisse av Lisa bærbar

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave

Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave Honda Plug & Play INSTALLASJONS GUIDE Revision 2.6 - Norsk utgave INSTALLASJONS GUIDE Honda Plug & Play CoastKey kabelmatte Kontakt for CoastKey s låseenhet Sjekkliste før innstallasjon: Installasjonsguide

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

M Series XL Battery. ZOLL XL Smart Battery Rev. B

M Series XL Battery. ZOLL XL Smart Battery Rev. B M Series XL Battery ZOLL XL Smart Battery 9650-0221-20 Rev. B Utgivelsesdatoen eller revisjonsnummeret for denne veiledningen er oppgitt på forsiden. ZOLL, XL Battery, Smart Battery, Base PowerCharger

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

HURTIGREFERANSEINSTRUKSER Bare for bruk med Sofia Analyzer.

HURTIGREFERANSEINSTRUKSER Bare for bruk med Sofia Analyzer. Reader Eject Reader Analyzer og Strep A FIA HURTIGREFERANSEINSTRUKSER Bare for bruk med Sofia Analyzer. TESTPROSEDYRE Alle kliniske prøver må ha romtemperatur før du begynner med analysen. Utløpsdato:

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Innhold. Stanley TLM99 1

Innhold. Stanley TLM99 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

Eye-Pal Solo. Brukerveiledning. ProVista AS Tromøyveien Arendal Tlf Faks

Eye-Pal Solo. Brukerveiledning. ProVista AS Tromøyveien Arendal Tlf Faks Eye-Pal Solo Brukerveiledning ProVista AS Tromøyveien 24 4841 Arendal Tlf 37058686 Faks 37058687 mail@provista.no www.provista.no Produsent: Abisee, Inc. 20 Main Street, Suite G2 Acton. Massatchussetts

Detaljer

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Instruksjoner for legen Til in vitro diagnostisk bruk. Bare for eksport fra USA. Instruksjoner 1. Det kan være nyttig å be pasienten drikke mye vann (omtrent

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer