Microsed System BRUKERVEILEDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Microsed System BRUKERVEILEDNING"

Transkript

1 Microsed System BRUKERVEILEDNING Veiledningskode MAN-074 Revisjon 8 Revisjonsdato: 26. august 2010

2

3 Denne brukerveiledningen følger instruksjonene som er foreskrevet av UNI EN 591:2001 (Bruksanvisning for in vitro diagnostiske instrumenter for profesjonell bruk) INSTRUMENTNAVN: MICROSED-SYSTEM Automatisert SR-avleser 10 avlesningsbrønner. INSTRUMENTFABRIKANT: VITAL DIAGNOSTICS s.r.l. Via Balzella, 41/G/ FORLI - ITALIA telefon: + 39 (0543) faks: + 39 (0543) INSTRUMENTDISTRIBUTØR: Medic24 AS, Hagebyvegen 40, 3733 SKIEN Tlf:

4 Vital Diagnostics INNHOLD 1 BRUKSOMRÅDE FEILAKTIG BRUK SYSTEMBESKRIVELSE AVLESERENHET STRØMFORSYNING SKJERM AVLESNINGSPLATE STREKKODELESER (VALGFRITT) SKRIVER (VALGFRITT) SENKNINGSRØR KRAV TIL HÅNDTERING AV SENKNINGSRØRENE KRAV TIL LAGRING AV SENKNINGSRØR POTENSIELLE FARER, SIKKERHETSTILTAK OG DESTRUKSJON FORHOLDSREGLER FOR BRUK ELEKTRISK UTSTYR MEKANISK UTSTYR PRØVER MERKNADER TIL SIKKERHETSTILTAK GJENVÆRENDE RISIKO DESTRUKSJON OG RESIRKULERING INSTALLASJON PLASSERING AV AVLESEREN INSTRUMENTOPPSTART DRIFTSPROSEDYRE PRØVE-TAKING MERKING AV RØR BLANDING AV PRØVER OPPSETTING AV PRØVER IDENTIFISERING AV PRØVER GJENVÆRENDE TID PREINDIKASJON PÅ RESULTATENE FJERNING AV PRØVER INTERN KVALITETSKONTROLL INSTRUMENTKALIBRERING TEMPERATURKORRIGERING FEIL OG ADVARSLER ADVARSELSINFORMASJON ADVARSLER OM SYSTEMFEIL SERVICE VEDLIKEHOLD RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FEILSØKINGSGUIDE TILLEGG A. TEORETISK INFORMASJON A.1 Westergren-metoden A.2 Normale SR-verdier i henhold til Westergren A.3 SR-variasjon A.4 Bibliografi Side Side 4/21

5 Vital Diagnostics B. YTELSESKRITERIER OG BEGRENSNINGER...17 B.1 Ytelseskriterier...17 B.2 Begrensninger...17 C. KONFIGURASJON FOR DIP-BRYTER...18 D. BESKRIVELSE AV RS232-KONTAKT OG I/U DATAFORMAT...19 E. TEKNISKE SPESIFIKASJONER...20 F. EC-ERKLÆRING...21 Side 5/21

6 1 BRUKSOMRÅDE MICROSED-SYSTEM SR-avleser er et automatisk instrument som analyserer blodsenkningen (SR). Den skanner konstant og samtidig 10 senkningsrør som er spesialtilpasset for SR-analyse. 2 FEILAKTIG BRUK Følgende bruksmåter anses som feilaktige: 1) Bruk av enheten for å oppnå andre resultater enn SR 2) Bruk av andre rør enn dem som er spesifisert i denne veiledningen 3) Alle forsøk på å åpne rør som er analysert av enheten 4) Bruk av enheten til å analysere andre prøver enn dem som er spesifisert Bruksmåtene som er nevnt ovenfor, og ethvert forsøk på bruk av MICROSED-SYSTEM SR-avleser med et annet formål enn bruksområdet, skal anses som feilaktige. 3 SYSTEMBESKRIVELSE 3.1 Avleserenhet MICROSED-SYSTEM SR-avleser er et automatisk instrument som utelukkende brukes til analyse av blodsenkningen. Den totale mangelen på kommandoer, presisjonen og evnen til å oppnå et resultat som allerede er temperaturkorrigert til 18 C (i henhold til Manley) på bare 15 eller 30 minutter, gjør Microsed-System SR til det mest nyskapende og allsidige systemet for denne typen analyse. Den skanner konstant og samtidig 10 senkningsrør som er spesialtilpasset for SR med dette systemet. MICROSED-SYSTEM følger sedimenteringen av hver prøve hver for seg, og memorerer nivåer for hele analyseperioden. Dette gjør det mulig å sette opp prøver tilfeldig på instrumentet, og man kan sette opp prøver kontinuerlig opp til en kapasitet på 10 senkningsrør om gangen. Når første prøve er analysert, kan den erstattes av en annen, slik at det er mulig å oppnå opp til 40 tester / t. MICROSED-SYSTEM har blitt utviklet for å forenkle SR-analysen så mye som mulig, og for å unngå prøvemanipulering og smitterisiko for brukeren. Brukeren må for å utføre analysen rett og slett plassere senkningsrøret med prøven direkte i instrumentet. Resultatet vises på skjermen etter bare 15 eller 30 minutter. Når kompensering av resultatet er aktiv, kartlegger MICROSED-SYSTEM romtemperaturen og konverterer resultatet til referansetemperaturen på 18 C. (Manley). Dette er nødvendig for å unngå betydelige verdivariasjoner på grunn av ulike romtemperaturer. 3.2 Strømforsyning Avleseren er utstyrt med en ekstern strømforsyning med lavspenning. Strømforsyningen leveres sammen med avleseren. 3.3 Skjerm En LCD-skjerm med bakgrunnsbelysning gjør det mulig med konstant overvåking av analysene og visualisering av resultatene. Det kan også vises feilmeldinger for prøver eller for systemet. 3.4 Avlesningsplate En rad med 10 avlesningsbrønner for senkningsrør, nummerert fra 1 til 10. Side 6/21

7 Vital Diagnostics 3.5 Strekkodeleser (valgfritt) En ekstern strekkodeleser kan koples til instrumentet med en spesialkabel. Kabelen kan bestilles med koden: EEE Kabel MSS10C04 skriver, strekkode- Strekkodeleseren må være en RS232-port standardmodell, med egen strømforsyningsenhet. Konfigurasjonen til strekkodeleseren må settes med følgende serieportinnstilling: bps, 8 databiter, ingen paritet, 1 stoppbit, ingen håndtrykk-kontrollsignaler. 3.6 Skriver (valgfritt) Kan koples til instrumentet, den skriver ut SR-resultater og sedimenteringsgrafer, i henhold til opplastingsrekkefølgen, når en analyse er fullført. Den er ekstern, og kan lett erstattes. Tekniske data for skriver: Type DPT-100 Strømforsyning Drevet direkte fra Microsed input serie RS 232 skrivertype termisk kolonner 24 samsvar CE 3.1 Senkningsrør De unike senkningsrørene som skal brukes med dette instrumentet er Monosed Vacuum Tube, som er utviklet spesielt for MICROSED-SYSTEM. De inneholder 3,8 % natriumcitrat, og har et stabilt vakuum for å trekke blod (artikkel PRD-PRV-GE011-B / PRD-PRV-GE011-V for stor høyde). 3.2 Krav til håndtering av senkningsrørene Vakuumrøret må settes riktig i holderen for å oppnå den automatiske blodtappingen som kreves for analysen. Rørene skal bare fjernes fra holderen når tappingen er fullstendig avsluttet, dvs. at mengden blod som kreves til analysen, er tømt på riktig måte. Hvis blodet blir tappet feil, vil MICROSED SYSTEM nekte å analysere prøven, og angir lev (volum)-feil fordi blodsenkningen vil bli feil, på grunn av et feilaktig forhold mellom blodvolumet og antikoagulanten som finnes i røret. Alle vakuumrør skal snus forsiktig straks etter tappingen, for å sikre at natriumcitratet blir ordentlig blandet med det nytappede blodet. Derfor blir rørene snudd helt opp ned fem ganger, for å sikre at luftboblen flyter på riktig måte fra den ene enden av røret til den andre. SR skal ikke utføres senere enn 3-4 timer etter blodtakingen hvis prøvene blir oppbevart ved romtemperatur: Instruksjonene for rørene beskriver hvordan dette skal utføres på en korrekt måte. 3.3 Krav til lagring av senkningsrør Senkningsrørene skal lagres ved romtemperatur, alltid under 30 C.Plasser aldri stativet med rørene på en benk ved siden av en varmeenhet eller i nærheten av et vindu der direkte sollys kan skape en uønsket varmeeffekt. Side 7/21

8 4 POTENSIELLE FARER, SIKKERHETSTILTAK OG DESTRUKSJON 4.1 Forholdsregler for bruk Før man begynner å arbeide med avleseren skal brukeren, for å beskytte seg selv mot fare, kjenne reglene for håndtering av potensielt smittefarlig materiale og reglene for elektromekaniske systemer. 4.2 Elektrisk utstyr Som for alt elektrisk utstyr er strømforsyningen en potensiell kilde til fare. Derfor skal du ikke håndtere deler som er direkte koplet til strømmen, uten å kople dem fra først. Utfør aldri vedlikehold på utstyret mens det er under elektrisk spenning. Så lenge utstyret er lukket slik som det ble levert, er brukeren beskyttet mot elektrisk støt. Man skal særlig være oppmerksom på strømforsyningen og skriveren. MICROSED-SYSTEM-avleseren, som blir drevet av lavspenning, representerer ikke de samme farene som utstyret som blir drevet av en elektrisk linje. MICROSED-SYSTEM-avleseren har en innvendig spenningsøkningskrets, så den kan framkalle kraftige elektriske sjokk, men det er ikke farlig for dem som skal utføre service. Vi anbefaler i alle tilfeller at man kopler fra strømforsyningen før man håndterer de indre delene i instrumentet. 4.3 Mekanisk utstyr Også når det gjelder den mekaniske delen av avleseren anbefaler vi at maskinen ikke åpnes før den er koplet fra strømforsyningen. Det utgjør bare en berøring som ikke er farlig for brukeren, men det kan oppstå skade ved kontakt med deler i bevegelse. 4.4 Prøver Brukerne skal betrakte alle biologiske væsker som potensielt smittefarlige. Selv om man ikke behøver å håndtere blodet for å utføre analysen (fordi brukeren ikke behøver fjerne korken fra røret), skal brukeren rette seg etter nasjonale og internasjonale forhåndsregler for å unngå biologisk fare. De samme reglene skal brukes av teknisk servicepersonell når de utfører arbeid på dette instrumentet. 4.5 Merknader til sikkerhetstiltak Brukeren skal vie spesiell oppmerksomhet til prøvetakingen. Brukeren må benytte de riktige vakuumrørene som er beskrevet for dette utstyret i denne veiledningen, fordi disse rørene skal trekke ut det riktige blodvolumet. Ethvert forsøk på å tappe blodet i andre reagensrør enn dem som er beskrevet, medfører alvorlig infeksjonsfare da det er fare for at prøven lekker ut. Dette vil dessuten ødelegge den optiske delen inni instrumentet og gjøre at garantien bortfaller. Veiledningen for rørene inneholder mer informasjon. For å sikre riktig bruk av instrumentet, kan dette ha følgende symboler: Merk: Les bruksanvisningen Kun til in vitro diagnostisk bruk ENHETER SOM ER FØLSOMME FOR ELEKTROSTATISK UTLADNING (ESDS): Enheten kan bli ødelagt av elektrostatisk potensiale Side 8/21

9 Vital Diagnostics 4.6 Gjenværende risiko På tross av alle anstrengelser som er gjort ved utformingen av maskinen for å garantere at den kan brukes trygt, kan det likevel oppstå rimelig forutsigbare hendelser som det var mulig å redusere risikoen for, men ikke eliminere fullstendig. GJENVÆRENDE RISIKO Biologisk kontaminasjon BESKYTTELSES-TILTAK Brukeren må alltid benytte hansker og beskyttelsesbriller, som beskrevet i laboratorieforskriftene. Rørene skal aldri åpnes Rør som knuses Hold rørene vertikalt når du setter senkningsrørene inn i eller tar dem ut av holdere, ikke bruk sidekrefter. 4.7 Destruksjon og resirkulering Vi erklærer herved at dette instrumentet er underlagt EU-direktivet 2002/96/EC (RAEE-direktivet). Instrumentet må derfor destrueres separat, ikke som husholdningsavfall, og leveres til en spesiell oppsamlingsstasjon i henhold til direktiv 2002/96/EC. Brukeren kan be leverandøren ta med seg instrumentet hvis det blir bestilt et nytt instrument som skal erstatte det gamle. På instrumentet er det en etikett med symbolet som blir vist på denne siden. Symbolet betyr at instrumentet ikke kan kastes som husholdningsavfall. Side 9/21

10 5 INSTALLASJON 5.1 Plassering av avleseren MICROSED-SYSTEM må ikke plasseres i nærheten av sentrifuger, oksillerende miksere eller andre vibrerende instrumenter som kan få benken til å bevege på seg. Vennligst husk at SR er svært følsom for vibrasjoner som kan gi en falsk økning i resultatene. Benken må være flat og vannrett. Direkte lys på instrumentet og plutselige temperaturendringer bør unngås. 5.2 Instrumentoppstart Kontroller instrumentkonfigurasjonen for dine behov, se tillegget for informasjon om brytere. Kople strømforsyningen til instrumentet. Sett strømforsyningsstøpselet inn i en jordet stikkontakt. Hvis instrumentet har en valgfri skriver og/eller strekkodeleser, skal de koples til MICROSED-SYSTEM med riktig kabel og plugges i. Slå først på skriveren, deretter MICROSED-SYSTEM ved hjelp av bryteren på baksiden av instrumentet. Hver gang det blir slått på, utførerer MICROSED-SYSTEM en elektronisk oppstart og selvtest av instrumentet. Følgende meldinger blir vist: Selvtesten starter... Under selvtesten kontrollerer instrumentet elektroniske deler og hvilken konfigurasjon som er fastsatt. Følgende meldinger blir vist: Denne meldingen informerer brukeren om skriverstatusen og om sedimenteringen er aktiv eller ikke. Hvis ikke skriveren er koplet til enheten, vil denne meldingen bli vist. Denne meldingen informerer brukeren om avlesningstiden og om hvordan resultatene vil bli vist og/eller skrevet ut. Denne meldingen informerer brukeren om statusen for temperaturkorrigering og om temperaturen som er målt av instrumentet. Når selvtesten er ferdig, blir denne meldingen vist: Selvtest Ok... Side 10/21

11 LABEL LABEL Vital Diagnostics Nå er instrumentet klart for analysen. Resultattypen og temperaturen blir alltid vist på skjermen. Den nederste linjen på skjermen viser resultatverdiene. Følgende skjerm er et eksempel: 6 DRIFTSPROSEDYRE 6.1 Prøvetaking Prøver skal tas ved hjelp av vakuumteknikken, og kun med bruk av riktige rør som definert tidligere. Under prøvetakingen skal man vente til vakuumet i senkningsrøret er ferdig med å trekke blod for å være sikker på at det er tappet riktig volum. Se instruksjonene for røret om riktig bruk. 6.2 Merking av rør Identifiser prøven ved å skrive på den opprinnelige etiketten på senkningsrøret eller ved å sette på en streketikett. Følg ordningen slik at dette blir gjort riktig. I illustrasjonen har senkningsrør A riktig blodvolum og den originale etiketten der man kan skrive pasientkoden eller andre relevante data hvis streketiketten mangler. Delen som er merket H viser det gjennomsiktige området som må være fullstendig fritt og klart slik at de infrarøde strålene skal kunne gjenkjenne enden av blodsøylen. Neste senkningsrør, B, viser riktig plassering av etiketten. Senkningsrørene C og D viser hvordan en feilaktig plassering av etikettene kan blokkere avlesningen av analysen. Hvis MICROSED-SYSTEM-avleseren er installert på legekontoret, kan prøven analyseres umiddelbart ved å plassere prøvene i en fri posisjon. Prøven må uansett analyseres innen tre timer, med spesiell oppmerksomhet rettet mot eksterne forhold som kan endre SR i den preanalytiske fasen. 6.3 Blanding av prøver H A B C D YES YES NO NO Hvis det ikke er mulig å analysere prøvene umiddelbart etter at de er tatt, må de blandes forsiktig ved å snu dem opp ned i minst fem minutter. Bruk en roterende vippe eller en spesialisert blodmikser. Den anbefalte rpm-verdien for mikseren er RPM. 6.4 Oppsetting av prøver Etter blandingen må prøven straks settes opp på avleseren. Det anbefales å følge den numeriske rekkefølgen når man setter prøvene opp i avlesningsbrønnene. Hver gang det settes en prøve opp i en ledig avlesningsbrønn, kommer det et lydsignal som forteller brukeren at instrumentet har gjenkjent senkningsrøret. Etter at det tiende røret er satt opp, må du vente på resultatene før du kan fjerne de analyserte prøvene fra avlesningsbrønnene og sette inn nye rør. Prøvenes posisjoner på platen er nummerert fra 1 til 10, men nummereringen er ment progressivt i grupper på 10. Det betyr at når røret i avlesningsbrønn 1 er analysert og fjernet, blir denne brønnen automatisk nummer 11, og så videre. Side 11/21

12 6.5 Identifisering av prøver Hvis prøvene identifiseres av en streketikett, kan de identifiseres ved hjelp av en ekstern strekkodeleser. Den største ID-lengden som instrumentet klarer å lese, er på 12 sifre. Ikke bryt denne grensen. Følg disse trinnene i riktig framgangsmåte: 1) Les streketiketten 2) Sett røret inn i den første ledige avlesningsbrønnen innen 15 sekunder for avlesning Instrumentet vil automatisk oppdage posisjonen til det nye senkningsrøret som er satt inn, og IDen blir automatisk assosiert med den posisjonen. Skjermen vil i noen sekunder vise: Ny prøve... Pos: 1 Pat.ID: Hvis det er koplet til en skriver, blir denne informasjonen skrevet ut med en gang instrumentet har fullført en analyse: Prøve.Kan.PatID# ( ingen ID til stede ) ' 1t 2t mm Prøve.Kan.PatID# ( ID: ) ' 1t 2t mm Hvis strekkoden ikke er tilgjengelig, må man for å identifisere prøver skrive prøve-iden på etiketten på hver prøve og lage en rapport der man fører inn prøve-iden og den tilsvarende avlesningsbrønnen på instrumentet der prøven er satt opp. 6.6 Gjenværende tid Mens prøvene blir analysert, viser skjermen for hver prøve følgende symbol som en indikasjon på hvor lang tid det er igjen av analysen Preindikasjon på resultatene symboler for gjenværende tid Omtrent 10 minutter etter at senkningsrørene er satt opp, blir følgende symboler vist på skjermen, og gir en preindikasjon på resultatene: % av sedimentering etter 10 minutter Symbol < < >= Dette er bare en preindikasjon og kan ikke brukes som endelig resultat. Vennligst merk at preindikasjonen bare vises ved en avlesningsmodus på 30 og 60 minutter. Side 12 / 21

13 6.8 Fjerning av prøver Med en gang en prøve er analysert, blir resultatet skrevet ut automatisk hvis det er koplet til en skriver. Resultatene forblir på skjermen helt til rørene fjernes. Fjern rørene forsiktig og hold dem i en vertikal posisjon for å unngå at de knuses. Hvis røret fjernes før analysen er ferdig, skriver instrumentet rem (fjernet) feil. 6.9 Intern kvalitetskontroll God laboratoriepraksis tilsier at man daglig skal teste minst ett kontrollmateriale (1 normalt og 1 unormalt) for å kontrollere om instrumentet virker som det skal. Vital Diagnostics har utviklet et spesielt kontrollmateriale for SR-verdier: Precision Rate (ref.: PRD-ESRQC). Dette kontrollmaterialet simulerer oppførselen til normalt og unormalt humant blod, og kan brukes til å teste instrumentets ytelser. Kontrollmaterialet må testes på nøyaktig samme måte som prøvene til en normal pasient, og resultatene skal registreres i diagrammer for kvalitetskontroll. Hvert laboratorium kan etablere sine egne områder for akseptabilitet. Instruksjonene for Precision Rate inneholder mer detaljert informasjon Instrumentkalibrering Hvert instrument er prekalibrert av fabrikanten og krever ikke rekalibrering av brukeren. Kalibreringen av hvert instrument kan spores fra serienummeret til instrumentet Temperaturkorrigering Resultatene som er oppnådd, er korrelert til referansemetoden for romtemperatur. MICROSED-SYSTEM, som konstant måler analysetemperaturen, rekonverterer de oppnådde verdiene videre til en referansetemperatur på 18 grader ved hjelp av Manley-tabellen. Dermed får man bedre reproduserbarhet i stedet for analyser utført ved forskjellige temperaturer. Manley-tabellen 18 C. 15 C. 18 C. 20 C. 25 C. 30 C MICROSED-SYSTEM konverterer resultatene til 18 grader i henhold til tabellen hvis romtemperaturen ved analysen er mellom 15 og 32 C. For lavere eller høyere romtemperaturer er instrumentets konverteringsgrenser: 15 grader for lavere temperaturer og 30 grader for høyere. Side 13/21

14 7 FEIL OG ADVARSLER 7.1 Advarselsinformasjon Disse meldingene kan bli vist på skjermen: LEV: Indikerer at prøvevolumet ikke befinner seg innenfor området som er tillatt for instrumentet. REM: Indikerer at senkningsrøret har blitt fjernet fra avlesningsbrønnen det ble satt inn i. Senkningsrørene blir kontrollert i brønnene sine hvert sekund. Ikke rør senkningsrørene under hele analyseperioden fordi resultatet da vil gå tapt, som beskrevet ovenfor. 7.2 Advarsler om systemfeil MEC ERROR: system stopped eller ERROR: ring etter service Disse advarslene vil bli gitt hvis instrumentet skulle oppdage problemer med den mekaniske bevegelsen av avlesningsplaten. Etter denne indikasjonen vil instrumentet definitivt stoppe driften, og teknisk service må tilkalles. 7.3 Service Hvis det oppstår feil ved instrumentet, er det bare autorisert personell som kan utføre service. Det er bare teknikere med et sertifikat som bekrefter at de har gjennomgått serviceopplæring for Vital Diagnostics, eller som er autorisert av Vital Diagnostics, som kan utføre service på instrumentene. Hvis det ikke er noen tilgjengelige teknikere, kan defekte instrumenter sendes til Vital Diagnostics etter at man har ringt teknisk service. Vennligst kontakt instrumentleverandøren. 8 VEDLIKEHOLD Fordi de enkelte komponentene er så enkle, krever ikke MICROSED-SYSTEM spesielt vedlikehold. De mest følsomme delene er de infrarøde sensorene inni instrumentet. Sørg for å holde avlesningsplaten ren: Når den ikke er i bruk, skal den dekkes med støvdekslet som ble levert sammen med avleseren. Ikke rens avlesningsplaten med væsker. Hvis det kommer væske eller stoff inn i avlesningsbrønnene, kan dette gjøre betydelig skade på instrumentet. 8.1 Rengjøringsinstruksjoner Støv kan fjernes med en vanlig støvsuger. Det anbefales å rense instrumentet utvendig en gang i måneden med et desinfeksjonsmiddel for å redusere den mikrobielle kontaminasjonen. Når det gjelder senkningsrørene, må disse holdes godt lukket og korkene må absolutt ikke fjernes. Etiketten må være riktig plassert og sitte godt fast på overflaten av senkningsrøret. Etikettfragmenter kan falle ned i senkningsrøret og hindre en korrekt avlesning under analysen. Side 14 / 21

15 8.2 Feilsøkingsguide Før man ringer etter en servicetekniker, bør man kontrollere håndteringen av prøvetaking, blandeprosedyrer og driftsinstruksjoner. ALARM ELLER PROBLEMER ÅRSAK TILTAK LEV a) prøvevolum høyt eller lavt b) etiketten var ikke satt på riktig sted a) gjenta prøvetakingen b) sett på etiketten på nytt og gjenta analysen REM Prøven har blitt fjernet. gjenta analysen T.ERR Temperaturfeil sensorfeil MEC. ERROR eller ERROR ring etter service Dataresultatet er ikke skrevet ut Dataresultatet synes ikke riktig Det blir vist en eller flere prøver på skjermen uten at det er satt inn rør Strekkodelesningen virker ikke Ingen informasjon på skjermen SKRIVEREN IKKE KLAR Melding Forsinket analyseslutt på skjermen Forsinket analyseslutt på skriver Motorfeil eller mekanisk feil a) Skriverstrøm b) Skriverkabel c) Instrumentets skriverkonfigurasjon a) prøven har koagulert b) prøven har skum c) prøven målt 4 timer etter prøvetaking d) prøven blandet for kort e) temperaturkonvertering er AV a) papirbiter eller støv på sensorene b) internt kabelproblem a) adapterkabelproblem b) strømproblem for skanner c) feil ID-prosedyre a) Problem med instrumentbryter b) Problem med instrumentstrøm c) Internt problem a) Skriveren er ikke koplet til b) Skriveren mangler papir c) Problem med skriverkabel a) Skriveren er ikke koplet til, men aktivert b) Skriveren mangler papir c) Problem med skriverkabel d) Det er satt opp tilfeldige prøver, avlesningsplaten beveger seg Det er satt opp tilfeldige prøver, avlesningsplaten beveger seg dataanalysen er ikke konvertert til 18 C. Ring teknisk service Ring teknisk service a) Kontroller strømforsyningen b) Kontroller kabelen c) Kontroller instrumentkonfigurasjonen d) Skift ut skriveren a) gjenta prøvetakingen b) bland forsiktig på nytt c) kontroller instrumentkonfigurasjonen a) Ring teknisk service a) Kontroller adapterkabel b) Kontroller strømmen til skanneren c) les brukerveiledningen a) Kontroller instrumentbryter b) Kontroller strømforsyningsenheten c) Ring teknisk service a) Kople til skriveren eller slå av skriverkonfigurasjonen. b) sett inn en ny papirrull b) Kontroller skriverkabelen a) Kople til skriveren eller slå av skriverkonfigurasjonen. b) sett inn en ny papirrull c) Kontroller skriverkabelen d) IKKE NOE PROBLEM, resultatene er alltid riktige IKKE NOE PROBLEM,resultatene er alltid riktige Side 15/21

16 TILLEGG A. TEORETISK INFORMASJON A.1 Westergren-metoden Dette er standardmetoden i henhold til Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI). Den består av et stativ som holder Westergren-rørene, som inneholder ikke-koagulerbart blod, i en perfekt vertikal posisjon og hermetisk lukket. Westergren-rør har en diameter på 2.5 mm og er gradert opp til 200 mm. Straks prøven er tatt, blir det venøse blodet blandet med en natriumcitratoppløsning på 3.8% (0.13 M), i forholdet fire til en (1.6 ml ml natriumcitrat). Blodet som er forberedt og godt blandet på denne måten, trekkes så opp i et Westergren-rør opp til nullmerket. Røret settes i stativet og erytrocyttnivået leses av etter 60 min. A.2 Normale SR-verdier i henhold til Westergren Gjennomsnittlig SR Alder (år) Mann Kvinne Øvre grense for normal Mann Kvinne <7.1 < <7.8 < <10.6 < <12.2 < <12.7 <20.2 Over <25.1 <25.1 A.3 SR-variasjon Nettoøkning for SR (100 mm eller mer per time) 1. Multippelt myelom og 15. Brutt ektopisk graviditet Waldenstrøms makroglobulinemi 16. Menstruasjon 2. Malignt lymfom 17. Normalt svangerskap etter 3. Laukemi tredje måned 4. Alvorlig anemi 18. Bruker p-piller 5. Karsinomer 19. Tuberkulose 6. Sarkomer 20. Post-kommissurotomi-syndrom 7. Alvorlige bakterielle infeksjoner 21. Dextran er administrert 8. Collagenose intravenøst 9. Biliær eller portal cirrhose 10. Ulcerøs kolitt 11. Alvorlig nefrose Moderat SR-økning Normalitet av SR (fleste tilfeller) 1. Akutte og kroniske smittsomme sykdommer 1. Akutt blindtarmbetennelse første stadium 2. Akutte lokaliserte infeksjoner (første 24 timer) 3. Reaktivering av en kronisk infeksjon 2. Tidlig utviklet integral ektopisk graviditet 4. Revmatisk sykdom 3. Malariaanfall 5. Revmatoid artritt 4. Levercirrhose 6. Hjerteinfarkt 5. Artrose 7. Ondartet svulst med nekrose 6. Mononukleose 8. Hyperthyreose 7. Akutte allergier 9. Hypothyreose 8. Viruser uten komplikasjoner 10. Bly- eller arsenikkforgiftning 9. Magesår 11. Nefrose 10.Tyfoidfeber 12. Indre blødning 11.Undulantfeber Side 16 / 21

17 13. Akutt hepatitt 12. Revmatisk karditt med 14. Ektopisk graviditet hjertesvikt ubrutt etter tredje måned 13. Kikhoste SR-variasjon som skyldes eksterne faktorer (når blodet er i senkningsrøret) a) fortynningsforhold, b) bobler c) sterkt hemolytiske prøver d) plutselig rystelse e) temperatur f ) tid etter prøvetaking g) direkte sollys h) skum i ) lipemiske prøver A.4 Bibliografi 1) THYGESEN, J.E.(1942). The mechanism of blood sedimentation. Acta Medica Scandinavia, Suppl ) WINTROBE,M.M. and Landsberg, J.W. (1935). A standardised technique for the blood sedimentation test. American Journal of Medical Sciences, 189, 102 3) HARDWICKE, J. and SQUIRE, J.R. (1965). The basis of the erythrocyte sedimentation rate. Clinical Science, 11, 333 4) International Committee for Standardisation in Haematology (1977). Recommendation for measurement of erythrocyte sedimentation rate of human blood. American Journal of Clinical Pathology, 68,505 5) LASCARI, A.D. (1972). The erythrocyte sedimentation rate. Paediatric Clinics of North America, 19,1113 6) MANLEY, R.W. (1957). The effect of room temperature on erythrocyte sedimentation rate and its corrections. Journal of Clinical Pathology, 10, 354 B. YTELSESKRITERIER OG BEGRENSNINGER B.1 Ytelseskriterier A. Mekanisk/ optisk presisjon ved påvisning: +/- 0.2 mm B. Analytisk reproduserbarhet: C.V. < 5 % (for prøver med en SR > 40 mm/t) C. Automatisk temperaturkorreksjon Akseptabelt område: til 18 C. ( Manley-tabell ): Område C. D. Fyllevolum for korrekt analyse: fra 50 til 60 mm fra bunnen av senkningsrøret (tilsvarer de to ringene malt på røret) F. Måleområde: mm/t G. Resultater preindikasjon: etter ca. 10 minutter B.2 Begrensninger A. Sterkt lipemiske eller hemolytiske prøver kan endre evnen til avlesning. B. Senkningsverdier > 140 mm/t vil bare bli indikert med dette merket. C. Temperaturer utenfor det angitte området vil bli akseptert som 15 min og 32 max Side 17/21

18 C. KONFIGURASJON FOR DIP-BRYTER 1 - aktiver resultater mm/30 minutter Westergren 2 - velg arbeidstid ( Av = 30 ; På= 30/60 ). Resultater 1/t eller 1/t og 2/t Westergren 3 - aktiver temperaturkompensasjon ved 18 C (slått PÅ som standard) 4 - aktiver utskrift (merk: slå av denne bryteren hvis det ikke er tilkoplet skriver) 5 - aktiver utskrift av sedimenteringsgrafikk 6 - aktiver 15 arbeidstid med resultater mm/t bare Westergren 7 - aktiver innvendig vifte (slått PÅ som standard) 8 - aktiver likestrømsforsyning for ekstern DPT100 termisk skriver MERK: Funksjonen er aktiv hvis DIP-bryteren er i posisjon PÅ. EKSEMPLER PÅ KONFIGURASJON FOR DIP-BRYTER Side 18 / 21

19 D. BESKRIVELSE AV RS232-KONTAKT OG I/U DATAFORMAT MERK: Dataformatet er: 9600 bps, 8 databiter, 1 stoppbit, ingen paritet, maskinvareprotokoll RTS-CTS for skriver, ingen protokoll for strekkodeleser. Instrument 9-pinners hunnkontakt: PINNE RETNING NAVN BESKRIVELSE (Ikke kople til!) 2 INPUT RXD Strekkodeinnlesning 3 UTDATA TXD Skriver / Vert utdata 4 UTDATA DTR Dataterminal klar GND Jord (Ikke kople til!) 7 UTDATA +12 Strømforsyning for ekstern egendefinert skriver 8 INNDATA CTS Klar til å sende (Ikke kople til!) EKSEMPEL PÅ DIREKTE VERTSTILKOPLINGSKABEL Merk: Kabelen har 9-pinners kontakter. Hann (instrument) Hunn (til vert) EKSEMPEL PÅ TILKOPLINGSKABEL FOR VERT, SKRIVER OG STREKKODE Merk: Kabelen har 9-pinners kontakter. Skriveren må være tilkoplet og klar for utskrift Hann ( strekkodeleser ) Hann ( instrument ) o Hunn ( skriver ) o Hann ( vert ) Side 19/21

20 E. TEKNISKE SPESIFIKASJONER Bruksområde: Instrumentstørrelse: Vekt: Instrumentets inngangseffekt: Inngangseffekt for ekstern strømforsyningsenhet: Funksjonsbetingelser: Analyse av blodsenkning Høyde 140 mm, bredde 180 mm, dybde 100 mm ca. 0,9 kg 12 Vdc 1.5 A (ekstern strømforsyningsenhet) Vac 50/60 Hz temperatur C romtemperatur luftfuktighet: 45% - 85% ikke kondensert Avlesningsbrønner: 10 Avlesningstid (valgbar): 15, 30 eller 60 minutter Analysekapasitet: max 40 tester/t Analysetilgang: tilfeldig Akseptert fyllevolum i senkningsrøret fra normal Målemetode: Avlesningsintervall: Resultatintervall: Temperaturkorrigering: Resultater (valgbare): Grensesnitt: fra 50 til 60 mm fra bunnen av senkningsrøret (tilsvarer de to ringene malt på røret) Infrarød stråling +/- 0,2 mm +/- 1 mm Automatisk referert til 18 (Manley) mm/30, mm/1t, mm/2t Westergren. Enkel RS 232-port for skriverutdata og strekkodeleserinndata Side 20 / 21

21 F. EC-ERKLÆRING DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ CE EC SAMSVARSERKLÆRING conforme all Allegato III della Direttiva 98/79/CE Dispositivi Medico-Diagnostici In Vitro conforme all Allegato II della Direttiva 2006/42/CE Direttiva Macchine i henhold til vedlegg III til direktiv 98/79/CE in vitro diagnostisk medisinsk utstyr (IVD) i henhold til vedlegg II til direktiv 2006/42/CE fabbricante fabrikant indirizzo adresse telefono telefon Identificazione dei prodotti Produktidentifikasjon Nome commerciale Merkenavn Numero/i di catalogo Delenummer classificazione dei prodotti produktidentifikasjon norme applicabili gjeldende standarder Vital Diagnostics S.r.l. Via Balzella 41/G/ FORLI ITALIA faks faks Analizzatore Automatico della VES Automatisert SR-avleser MICROSED-System PRD-MSS dispositivi diversi da quelli elencati nell Allegato II della Direttiva 98/79/CE andre enheter enn dem som er nevnt i tillegg II til direktiv 98/79/EC Generelle direktiver: n.: 98/79/EC n.: 2002/95/EC n.: 2003/108/EC EMC-standarder: n.: EN :2006 Sikkerhetsstandarder: n.: EN :2001 n.: EN :2002 Maskindirektiver: n.: 98/37/EC n.: 98/79/EC n.: 2006/42/EC Si dichiara sotto la propria responsabilità che i dispositivi sopraelencati rispettano le disposizioni applicabili delle normative di cui sopra. Tutta la documentazione tecnica richiesta dalle suddette normative è conservata a cura del Fabbricante. Vi erklærer herved under vårt eneansvar at enhetene som er nevnt ovenfor, oppfyller de gjeldende bestemmelsene i direktivene som er skrevet ovenfor. Alle støttende dokumenter er beholdt på fabrikantens eiendom. luogo e data sted og dato Forlì, 19/02/2010 anno di immissione in commercio år for introduksjon på markedet 1997 firma underskrift Side 21/21

Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3

Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3 Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3 Utgiver DefiTeq International BV Mispelhoefstraat 31B 5651 GK Eindhoven Nederland www.defiteq.com Eierskapsmerknad DefiTeq reserverer all rettigheter

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

MICROsed SR-system fra Medimport as

MICROsed SR-system fra Medimport as 1 MICROsed SR-system fra Medimport as Innholdsfortegnelse Sammendrag.... 2 Planlegging..... 4 Analysemetodene.... 5 MICROsed SR-system Referansemetoden Produktinformasjon Kontaktadresser Mål for analytisk

Detaljer

Digital Color Printer

Digital Color Printer 2-059-516-32 (1) Digital Color Printer Bruksanvisning UP-D55 2004 Sony Corporation ADVARSEL For å redusere risikoen for brann eller støt, må ikke enheten utsettes for regn eller fuktighet. For å unngå

Detaljer

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok FAX-L280/L200 Brukerhåndbok VIKTIG! Hvis du har kjøpt FAX-L280, husk å lese Tillegg C før du leser resten av denne håndboken. Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/EC. Vi

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Brukerveiledning UR3/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR3/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR3/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR3/CB3 Versjon 3.1 (rev. 17782) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR3: Serienummer

Detaljer

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Euromap67 Versjon 3.1 (rev. 18026) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR5:

Detaljer

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Euromap67 Versjon 3.0 (rev. 15965) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR10:

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter 0123 2001 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren. Følgende

Detaljer

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK

Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK Bulletin M0103A NO - Rev. 0 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE DISTRIBUSJON TIL PRIVAT BRUK MANUAL FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK 2 A INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVA ER MC CUBE... 2 KORT INNFØRING I DENS PRESTASJONER...

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon,

Detaljer

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning.

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok 1 Brukerhåndbok Takk for at du valgte OneTouch! OneTouch Verio Pro-systemet til måling av blodsukker

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004

Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Opprinnelig instruksjon Instruksjonsbok DeLaval frivillig melkesystem VMS v2004 Innholdsfortegnelse DeLaval frivillig melkesystem VMS... 3 Sikkerhetstiltak... 3 Advarsler... 3 Sikkerhet under drift...

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer