Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke"

Transkript

1 Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke Emnekode: BSN240_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Undervisningsspråk: Norsk Fagpersoner - Torunn Strømme (Faglærer) - Kristin Glenna Bodsberg (Faglærer) - Venche Hvidsten (Emneansvarlig) Introduksjon Emnet gir en teoretisk og praktisk innføring i sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke. I sykepleien vektlegges ivaretakelse av pasientens grunnleggende behov og møtet med pasientens opplevelser og reaksjoner ved sykdom og behandling. Teoretisk og praktisk kunnskap knyttes sammen ved at studenten deltar på demonstrasjoner og ferdighetstrening/simulering. Læringsutbytte Etter gjennomført og bestått emne forventes det at studenten: Kunnskaper Har innsikt i pasientens grunnleggende behov, opplevelser og reaksjoner ved akutt, kritisk og kronisk sykdom Kan redegjøre for aktuelle sykepleietiltak ved ulike sykdommers innvirkning på pasienten; fysisk, psykisk, sosialt og åndelig Ferdigheter Mestrer sykepleieprosedyrer med utgangspunkt i den enkelte pasients behov Mestrer å samhandle/kommunisere med pasienter og pårørende ved akutt, kritisk og kronisk sykdom Planlegger, utfører og dokumenterer sykepleie i tråd med problemløsende metode i sykepleieprosessen Mestrer de vanligste administrasjonsmåtene av legemidler side 1

2 BSN240_1 - Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke Generell kompetanse Begrunner, dokumenterer og utøver forsknings- og erfaringsbasert sykepleie til pasienter med ulike sykdommer Viser innlevelse og forståelse i møte med pasienten og hans/hennes opplevelser og reaksjoner på sykdom og behandling Innhold Sykepleie til pasient med: hjerte- og karlidelser lungelidelser ernæringsrelaterte lidelser eliminasjonsrelaterte lidelser hud- og sårlidelser nerver, muskler og skjelettlidelser hodeskader diabetes psykiske lidelser smerter Sykepleie til pasient som gjennomgår: operative inngrep, prøver og undersøkelser blodtransfusjoner legemiddelbehandling Arbeidsformer Forelesninger, e-kompendier, videoer, gruppearbeid, ferdighetstrening i sykepleielaboratoriet og på Safer, selvstudium. Forkunnskapskrav 1. BSNP11 Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie eller 2. BSNP01 Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Eksamen/vurdering side 2

3 Vekt Varighet Karakter Hjelpemidler Praktisk-muntlig eksamen og skriftlig eksamen Praktisk-muntlig eksamen 0/1 30 minutter Bestått - Felleskatalogen. Ikke bestått Skoleeksamen 1/1 6 timer A - F Felleskatalogen. Vurderingsuttrykk samlet karakter: A-F. KONSEKVENSER VED IKKE BESTÅTT EKSAMEN: Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved utsatt eksamen, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav. Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering 1.)100 % nærværsplikt ved demonstrasjoner/ferdighetstrening/simulering, 2.)100 % nærværsplikt på diabetesseminar Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris: Ved fravær på demonstrasjoner/ferdighetstrening/diabetesseminar, vil studenten på praktiskmuntlig eksamen bli testet i aktuell ferdighet i tillegg til en vilkårlig test. Rutiner for registrering: Ved nærværspliktig undervisning signerer studentene på egen klasseliste. Overlapping Emne Reduksjon (SP) Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke (BSY240_1) 10 Integrert eksamen i sykepleie 2. år (BSY220_1) 10 Åpen for Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Emneevaluering Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet. Litteratur Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur/ pensum. Eventuelle justeringer publiseres på It`s learning senest innen semesterstart. Pensum er også relevant for praksisstudiene i 4. og 5. semester side 3

4 BSN240_1 - Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke Legemiddelhåndtering: Bielecki, T. & Børdahl, B. (2008). Legemiddelhåndtering. (6.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1 til 4 Grønseth, R. & Markestad, T. (2011). Pediatri og pediatrisk sykepleie. (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 13 Kirkevold, M., Brodkorp, K. & Hylen Ranhoff, A. (red.) (2008). Geriatrisk sykepleie. Gyldendal Akademisk. Kapittel 14 Sykepleie til operasjonspasienter: Almås, H & Berntzen, H. (2010). Perioperativ og postoperativ sykepleie I: Almås, H. (red.) Klinisk sykepleie. Bind 1.(4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. Kap. 9 Nesse,S. (2010). Sykepleie ved dagkirurgisk behandling. I: Almås, H. (red.) Klinisk sykepleie. Bind 1.(4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. Kap. 1 Grønseth, R. & Markestad, T. (2011). Pediatri og pediatrisk sykepleie. (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 11 Sykepleie ved radiologisk behandling: Johannesen, T.S., H. Almås, H. & Hauge, M. (2010). Sykepleierens ansvar ved noen undersøkelser og behandlinger utført i radiologisk behandling. I: Almås, H. (red.) Klinisk sykepleie Bind 1. (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 2 Sykepleie ved smerter: Almås, H., Valand, E., Bilicz, J.A. & Berntzen, H. (2010). Sykepleie til pasienter med smerter. I: Almås, H. (red.) Klinisk sykepleie Bind 1. (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 11 Nortvedt, F. & Nesse, J.O. (1997). Smertelindring, utfordring og muligheter. (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 3 til 7 Sykepleie ved hjerte- og karlidelser: Haugland,T, Hansen, I. & Areklett, E. (2010). Sykepleie til pasienter med hjertelidelser. I: Almås, H. (red.) Klinisk sykepleie. Bind 1. (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. Kap 7 Areklett, E., Knai, H.K. & Hansen,I. (2010). Sykepleie til pasienter med svikt i blodsirkulasjonen. I: Almås, H. (red.) Klinisk sykepleie. Bind 1. (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 8 Nygaard, M. (2010). Transfusjonsbehandling I: Almås, H. (red.) Klinisk sykepleie. Bind 1. (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 13 Sykepleie ved lungelidelser: Almås, H.,Rønningen, L. & Wilberg, S. (2010). Sykepleie til pasienter med forstyrrelser i lungefunksjonen. I: Almås, H. (red.) Klinisk sykepleie. Bind 1. (4. utg.). Oslo: Gyldendal side 4

5 Akademisk Forlag. Kap. 4 Sykepleie ved mage-og tarm lidelser: Almås, H., Reiten, L. & Mordal, K.S. (2010). Sykepleie til pasienter med sykdommer i mage og tarmkanalen I: Almås, H. (red.) Klinisk sykepleie. Bind 1. (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 14 Aae, C.N. (2010). Sykepleie til pasienter med stomi. I: Almås, H. (red.). Klinisk sykepleie. Bind 2. (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 22 Sykepleie ved lidelser i galleveier, lever og bukspyttkjertel: Almås, H. & Risvik, W. (2010). Sykepleie til pasienter med sykdommer i galleveier, bukspyttkjertelen og lever. I: Almås, H. (red.) Klinisk sykepleie. Bind 1. (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 15 Sykepleie ved ernæringsproblemer: lmås, H. & Kondrup, J. (2010). Ernæring ved sykdom. I: Almås, H. (red.) Klinisk sykepleie. Bind 1. (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. Kap. 16 Sykepleie ved diabetes: Mosand, R.D. & Stubberud, D. (2010). I: Almås, H. (red.) Klinisk sykepleie. Bind 1. (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. Kap. 17 Sykepleie ved urologiske lidelser Almås, H. & Gjerland, A. (2010). Sykepleie til pasienter med sykdommer og forstyrrelser i urinveiene og de mannlige kjønnsorganene I: Almås, H. (red.). Klinisk sykepleie. Bind 2. (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 20 Paulsen, E. (2010). Sykepleie til pasienter med akutt og kronisk svikt i nyrefunksjonen I: Almås, H. (red.). Klinisk sykepleie. Bind 2. (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 21 Sykepleie ved skader i bevegelsesapparatet: Almås, H. & Engum, L.D. (2010). Sykepleie til pasienter med skader i bevegelsesapparatet. I:Almås, H. (red.). Klinisk sykepleie. Bind 2. (4.utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 23 Sykepleie ved revmatiske lidelser: Gregersen, A. G. (2010). Sykepleie til pasienter med revmatiske sykdommer. I: Almås, H. (red.). Klinisk sykepleie. Bind 2. (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 24 Sykepleie ved nevrologiske lidelser: Lohne, V., Raknestangen, S., Mastad, V. & I. Kjærnes, I. (2010). Sykepleie ved sykdommer og skader i sentralnervesystemet. I: Almås, H. (red.). Klinisk sykepleie Bind 2. (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 25 side 5

6 BSN240_1 - Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke Espeseth, K., Mastad, V., Johansen, E.R. & H. Almås, H. (2010). Sykepleie til pasienter med nevrologiske sykdommer. I: Almås, H. (red.). Klinisk sykepleie Bind 2. (4. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 26 Wergeland, A., Ryen, S. & Olsen, T.G. (2010). Sykepleie til pasienter med hjerneslag. I: Almås, H. (red.). Klinisk sykepleie Bind 2. (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 27 Sykepleie ved hud- og sårlidelser: Steen, L.L., Andersen, T. & Ingebretsen, H. (2010). Sykepleie til pasienter med skader og sykdommer i huden. I: Almås, H. (red.). Klinisk sykepleie Bind 2. (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. Kap.30 Langøen, A., & Gürgen, M. (2012a). Forebygging og behandling av sår. Etiologisk inndeling. I: A. Langøen (Red.), Sårbehandling og hudpleie (s ). Oslo: Gyldendal Akademisk. Langøen, A., & Gürgen, M. (2012b). Sårbehandling, generelle prinsipper. I: A. Langøen (Red.), Sårbehandling og hudpleie (s ). Oslo: Gyldendal Akademisk. Sykepleie ved blodsykdommer: Sandersen, V-A, Finne-Grønn, L. & og A.W. Dagestad, A.W. (2010). Sykepleie til pasienter med hematologiske forstyrrelser. I: Almås, H. (red.) Klinisk sykepleie Bind 2. (4. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 34 Sykepleie ved gynekologiske lidelser: Jerpseth, H.(2010). Sykepleie ved gynekologiske sykdommer. I: Almås, H. (red.). Klinisk sykepleie Bind 2. (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 19 Sykepleie ved øye, øre, nese, hals lidelser: Sæland, M. & Thorstad, A. (2010). Sykepleie ved sykdommer og skader i øyet. I: Almås, H. (red.) Klinisk sykepleie Bind 2. (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 28 Haugan, B., Mirzaie, M., Røisgaard, A. & Ytrelid, A.K. (2010). Sykepleie ved sykdommer og skader i øre, nese, hals området. I: Almås, H. (red.) Klinisk sykepleie Bind 2. (4. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 29 Sykepleie ved psykiske lidelser: Hummelvoll, J. K. (2012). Helt, ikke stykkevis og delt. (6 utg.). Oslo: Ad Notam Gyldendal. Kap. 1, 6-13, 18 ARTIKKELSAMLING i KOMPENDIUM (Tilgjengelig ved semesteroppstart) Bertilsson, S. & Sjøstrøm, B. (2005). Bedømming av smerta hos barn, en review. Vård i Norden, 24(3), Dysvik, E. (2005). Smertens natur. Omsorg, Nr. 3, Dysvik, E., Kvaløy, J.T., Stokkeland, R. og Natvig, G.K. (2009). The effectiveness of a side 6

7 multidisciplanary pain management programme managing chronic pain on pain perceptions, health-related quality of life and stages of change-a non- randomized controlled study. International Journal of Nursing Studies. DOI: /j.ijnurstu Hall-Lord, M.L. (2009). Gamle mennesker med langvarige smerte. Geriatrisk Sykepleie. Tidsskrift for sykepleiere i geriatri og demens,1(2), 4-7. Haahr, A., Kirkevold, M., Hall, E. O. C., & Østergaard, K. (2011). Living with advanced parkinson's disease: a constant struggle with unpredictability. Journal of Advanced Nursing, 67(2), Larun, L., Malterud, K (2007). Identity and coping experiences inchronic Fatigue Syndrome: A synthesis of qualitative studies. Patient Education and Counseling, 69, Lee, T.L.I., Li, H.O.W., Lopez, V. (2007). Psychoeducational preparation of children for surgery: The importance and parental involvement. Patient education and counseling, 65(1), Rovik, A.M. (2011). Selvskading og miljøterapi. Selvskadende pasienters erfaringer med å være innlagt i psykiatriske avdelinger. Nordisk sykeplejeforskning, 1(4), side 7

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Medisinske og naturvitenskapelige emner II

Medisinske og naturvitenskapelige emner II Medisinske og naturvitenskapelige emner II Emnekode: VOP130_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE120_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

Investering og finansiering

Investering og finansiering Investering og finansiering Emnekode: BØK260_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten 60 studiepoeng 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1.1 Målgruppe... 1 1.2 Opptakskrav...

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre FAGPLAN for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM Heltid over 1 år 2 semestre 60 studiepoeng Fagplanen er godkjent i Høgskoleråd ved Menighetssøsterhjemmets Høgskole 02.12.04, nå Høyskolen

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning:

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning: Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling Miljøterapeutisk fordypning: Psykodynamisk tenkning og forståelse Hvordan forstå og bruke relasjonen miljøterapeutisk Samspillets og samhandlingens betydning

Detaljer

Fagplan for radiografutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i radiografi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Fagplan for radiografutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i radiografi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 1 Fagplan for radiografutdanningen Kull 2004-07 Bachelorstudium i radiografi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Fagplanen er hjemlet i Rammeplan for radiografutdanning,

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE De første studentene ved sykepleierutdanningen i Molde startet 1. februar 1958. Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

Videreutdanning i intensivsykepleie

Videreutdanning i intensivsykepleie FAGPLAN Videreutdanning i intensivsykepleie 90 STUDIEPOENG Revidert i studieplanutvalget 15.9. 2008 Forord Fagplanen for videreutdanning i intensivsykepleie bygger på rammeplan og forskrift for videreutdanning

Detaljer

Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole

Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole Emne MUT200_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:18 Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole Emnekode: MUT200_1, Vekting: 15 studiepoeng

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i palliativ sykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 1 1. INNLEDNING... 1 PALLIATIV OMSORG... 1 VIDEREUTDANNING I PALLIATIV SYKEPLEIE... 1 MÅLGRUPPE... 2 OPPTAKSKRAV... 2 VIDERE STUDIER

Detaljer

Ulike forståelsesperspektiver og handlingsmodeller i rusfeltet

Ulike forståelsesperspektiver og handlingsmodeller i rusfeltet Ulike forståelsesperspektiver og handlingsmodeller i rusfeltet Emnekode: MHVR202_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan 2011 2012. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2011 høst

Studieplan 2011 2012. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2011 høst HiBu - Avd for Helsefag Hudpleie for Gjelder for Side 1/9 Studieplan Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2011 høst HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

Aktuelle fagbøker innen sykepleie

Aktuelle fagbøker innen sykepleie Katalog Sykepleie Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 2 FOTO: SIGMUND REITE Aktuelle fagbøker innen sykepleie Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som inneholder aktuelle utgivelser

Detaljer

Studieplan 2012-2013. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 vår

Studieplan 2012-2013. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2013 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Hudpleie for Gjelder for Side 1/8 Studieplan 2012-2013 Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2013 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215 www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215 Navn Pedagogisk veiledning for praksislærere Nynorsk Pedagogisk rettleiing for praksislærarar

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i operasjonssykepleie. 90 studiepoeng. kull 2011. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet

Arbeidshefte. Videreutdanning i operasjonssykepleie. 90 studiepoeng. kull 2011. Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Arbeidshefte Videreutdanning i operasjonssykepleie 90 studiepoeng kull 2011 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Denne utgaven er publisert 15. august 2011. Vi tar forbehold

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi

Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi Programplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Heltid Kull 2013 Oppdatert 2015 Fakultet for helsefag Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag

Detaljer

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Videreutdanning 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programkode: RVEIO Godkjent av studieutvalget 5. juni 2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår

Studieplan 2014-2015. Hudpleie for sykepleiere 15 studiepoeng, deltid. Kull 2015 vår Side 1/8 Studieplan 2014-2015 Hudpleie for 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100 8060

Detaljer