(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) PATENT (19) NO (11) 335245 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret"

Transkript

1 (12) PATENT (19) NO (11) 3324 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A61K 31/16 (06.01) A61K 31/381 (06.01) A61P 1/04 (06.01) A61P 13/ (06.01) A61P 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr (86) Int.inng.dag og søknadsnr PCT/IB04/0174 (22) Inng.dag (8) Videreføringsdag (24) Løpedag () Prioritet , US, 60/497,722 (41) Alm.tilgj (4) Meddelt (73) Innehaver Newron Pharmaceuticals SpA, Via L Ariosto, 21, IT-091 BRESSO (MI), Italia (72) Oppfinner Luca Benatti, Via Della Republica, 43, IT-093 MAURIZIO AL LAMBRO, Italia Patricia Salvati, Via Valera, 16/C, IT-0 ARESE (MI), Italia Orietta Veneroni, Via Stephenson, 2, IT-019 SETTIMO MILANESE (MI), Italia Fariello Ruggero, via della Vittoria, 22, IT-216 LUINO, Italia Elena Barbanti, Via Dei Platani, 6, IT-093 COLOGNO MONZESE (MI), Italia (74) Fullmektig Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 06 OSLO, Norge (4) Benevnelse Anvendelse av alfa-aminoamidderivater med antiinflammatorisk aktivitet for fremstilling av medikamenter (6) Anførte publikasjoner (7) Sammendrag WO A WO A VENERONI O ET AL: "Anti-allodynic effect of NW-29, a novel Na(+) channel blocker, in experimental animal models of inflammatory and neuropathic pain." PAIN. MAR 03, vol. 2, no. 1-2, March 03 (03-03), side 17-2 WO 0273 A Fremgangsmåter for å anvende visse a-aminoamidderivater som antiinflammatoriske midler. De antiinflammatoriske midler av oppfinnelsen er i stand til å redusere eller til og med stoppe inflammatoriske tilstander hovedsakelig uten bivirkninger.

2 1 Foreliggende oppfinnelse vedrører anvendelse av α-aminoamidderivater som angitt i krav 1, som er en kjemisk klasse av natriumkanalblokkere og som er nyttige som anti-inflammatoriske midler for fremstilling av terapeutiske anti-inflammatoriske medikamenter. OPPFINNELSENS BAKGRUNN Inflammasjon frembringer dyptgående endringer i eksitabiliteten til primært afferente nevroner som innerverer det betente vev. Disse endringer ligger til grunn for initieringen og opprettholdelsen av kronisk inflammatorisk tilstand. Studier har vist at post- translasjonsmodifikasjon eller abnormal ekspresjon av natriumkanaler i dorsale rotganglion (DRG) nevroner skjer etter vevsinflammasjon. 1 Inflammasjon og inflammasjonsindusert vevsskade er antatt å skje på multiple og forskjellige måter. I ett eksempel oppreguleres natriumkanaler betydelig i betente vev. Karrageenaninjeksjon inn i fotsåleoverflaten i rottens bakpote, anvendt som en dyremodell for inflammasjon, induserer ødem, hypertermi og hyperalgesi. Selv om natriumkanalblokkere kan være effektive i nevropatisk smertelindring, utøver ikke alle en åpenbar anti-inflammatorisk virkning. Faktisk var to natriumkanalblokkere, crobenetin og mexeletin, i stand til å reversere den mekaniske hyperalgesi uten noen effekt på oppsvulming og stivhet i det betente ledd indusert av karrageenan. Således indikerer disse resultater at den analgesiske aktivitet av natriumkanalblokkere ikke nødvendigvis er relatert til en anti-inflammatorisk egenskap. 2 På samme tid øker imidlertid inflammatoriske mediatorer slik som substans P og kalsitonin-genrelatert-peptid (CGRP), som er involvert i nociseptiv transmisjon, økning i DRG nevroner etter inflammasjon. Substans P spiller en viktig rolle i induksjonen av nevrogen inflammasjon og den har blitt vist å utøve potent proinflammatorisk virkning slik som vasodilatasjon, økt kapillarpermeabilitet og sekresjonen av prostaglandin E2. PCT-patentpublikasjoner WO90/14334, WO94/22808, WO97/02, WO 97/0111 og WO 99/312 bringer for dagen substituerte benzylaminopropionamidforbindelser aktive på sentralnervesystemet og nyttige som antiepileptika, antiparkinsonmidler, nevrobeskyttende midler, antidepressiva og antispastike hypnotiske midler (se også Pevarello P. et al. (1998), "Synthesis and anticonvulsant activity of a new class of 2-[(arylalkyl)amino]alkan-amide derivatives", J. Med. Chemistry, 41: 79-90). W099/312 og W099/3123 beskriver substituerte benzylaminopropana-

3 2 midforbindelser aktive på sentralnervesystemet og nyttige som analgetika (se også Veneroni O. et al. (03) "Antiallodynic effect of NW-29, a novel Na + channel blocker, in experimental animal models of inflammatory and neuropathic pain", Pain 2(1-2):17-2). U.S. patent nr til Leigh et al. beskriver videre karboksylsyrederivater med den følgende generelle formel: som senker konsentrasjonen av kolesterol og/eller triglyserider i blodserum og som har anti-inflammatorisk aktivitet. U.S. patent nr til Bountra et al. vedrører anvendelsen av natriumkanalantagonister for behandlingen av sykdommer mediert av, eller forverret av, nevronal apoptose, spesielt sensorisk nevronal apoptose. 1 OPPSUMMERING AV OPPFINNELSEN 2 Til tross for det store antall tilgjengelige anti-inflammatoriske midler, er imidlertid anvendelsen av slike anti-inflammatoriske midler begrenset av alvorlige bivirkninger og/eller beskjeden aktivitet i noen inflammasjonstilstander. For eksempel induseres ugunstige bivirkninger i det gastrointestinale system vanligvis av visse nivåer av klassiske anti-inflammatoriske legemidler som indometacin, et ikkesteroid anti-inflammatorisk middel (NSAID). Likeledes reduserer COX-2-inhibitorer bare delvis inflammatoriske lidelser. Således er det fremdeles et tydelig behov for å utvikle nye forbindelser med bedre terapeutisk indeks i behandling av inflammatoriske lidelser. Den foreliggende oppfinnelse tilveiebringer raske og ytterst effektive medikamenter for å behandle mange forskjellige inflammatoriske lidelser fra kroppsorganer og systemer ved å utnytte, in vivo, visse α-aminoamidforbindelser av oppfinnelsen som angitt i krav 1, i en terapi som er et bedre alternativ til eksisterende medikamenter. Foreliggende oppfinnelse vedrører således anvendelse av en alfa-aminoamidforbindelse av formel (I)

4 3 hvori: A er en -(CH 2 ) v -O-gruppe der v er 1 ; s er 1; R er en fenylring, eventuelt substituert med et halogenatom; R 1 er hydrogen eller C 1 -C 6 alkyl; en av R 2 og R 3 er hydrogen og den andre er C 1 -C 4 alkyl eller R 2 og R 3 er beg- ge metyl; R 4 er hydrogen eller C 1.C 4 alkyl; og R er hydrogen; 1 enten som rasemiske blandinger eller individuelle optiske isomerer eller farmasøytisk akseptable salter derav, for fremstilling av et medikament til behandling av inflam- matoriske sykdommer. Farmasøytisk akseptable salter av forbindelsene av oppfinnelsen inkluderer, f.eks., syreaddisjonssalter med uorganiske syrer, f.eks., salpetersyre, saltsyre, hydrobromsyre, svovelsyre og fosforsyre og lignende, eller organiske syrer, f.eks., eddiksyre, propionsyre, glykolsyre, melkesyre, oksalsyre, malonsyre, eplesyre, vinsyre, sitronsyre, ravsyre, benzosyre, kanelsyre, mandelsyre, metansulfonsyre, p-toluensulfonsyre og salisylsyre og lignende. 2 Noen av forbindelsene med formel (I) kan ha asymmetriske karbonatomer og kan derfor eksistere enten som racemiske blandinger eller som individuelle optiske isomerer (enantiomerer). Følgelig er begrepet "farmasøytisk akseptable salter" av α- aminoamidet med formel (I) også ment å inkludere innenfor sin ramme alle de mulige isomerer og deres blandinger. Eksempler på spesifikke forbindelser med formel (I) - som kan anvendes enkeltvis eller i kombinasjon med andre forbindelser med formel (I) - i en effektiv mengde i et medikament for å behandle én eller flere inflammatoriske lidelser i en pasient inkluderer:

5 4 1 2-(4-benzyloksybenzylamino)-propanamid; 2-[4-(2-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; (S)-(+)-2-[4-(2-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; 2-[4-(2-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-2-metyl-propanamid; (S)-(+)-2-[4-(3-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; 2-[4-(2-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-N-metyl-propanamid; 2-[4-(3-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; (S)-(+)-2-[4-(3-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; 2-[4-(3-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-2-metyl-propanamid; 2-[4-(3-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-N-metyl-propanamid; 2-[4-(4-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; 2-[4-(2-klorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; 2-[4-(3-klorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; 2-[N-(4-benzyloksybenzyl)-N-metylamino]-propanamid; 2-(4-benzyloksybenzylamino)-3-metyl-N-metyl-butanamid; eller rasemiske blandinger eller individuelle isomerer eller farmasøytisk akseptable salter derav. En foretrukket forbindelse med formel (I), som kan anvendes enkeltvis, eller i kombinasjon med andre forbindelser med formel (I), i en effektiv mengde for å behandle én eller flere inflammatoriske lidelser i en pasient er (S)-(+)-2-[4-(2-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid, eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav. I én utførelsesform er pasienten som behandles et pattedyr, inklusive mennesker, som trenger lindring, forebygging eller hemming av symptomer på én eller flere inflammatoriske lidelser. 2 Spesielt administreres pattedyret som trenger den ovennevnte behandling en dose av et α-aminoamid med formel (I) som definert over som strekker seg fra ca. 0,3 til ca. 0 mg/kg kroppsvekt per dag. "Behandling" som anvendt heri inkluderer enhver pleie ved prosedyrer eller applikasjoner til et pattedyr, og spesielt et menneske, som er ment å a) forebygge sykdommen eller lidelsen fra å forekomme i et individ som kan være predisponert for sykdommen/lidelsen, men enda ikke har blitt diagnostisert med den; b) å hemme sykdommen/lidelsen eller tilstanden, dvs. å stanse dens utvikling; eller c) å lindre sykdommen/lidelsen eller tilstanden, dvs. å forårsake regresjon av sykdommen/lidelsen eller tilstanden.

6 1 Inflammatoriske tilstander i et pattedyr, inklusive mennesker, kan således hemmes, lindres og forebygges. Eksempler på inflammasjonstilstander i pattedyr som kan behandles ved å administrere én eller flere α-aminoamidforbindelser med formel (I) inkluderer: artrittiske tilstander slik som alkyloserende spondylitt, cervikal artritt, fibromyalgi, tarm? (gut), juvenil revmatoid artritt, lumbosakral artritt, osteoartritt, osteoporose, psoriatisk artritt, revmatisk sykdom, revmatoid artritt, eksem, psoriasis, dermatitt og inflammatoriske tilstander slik som solforbrenning; inflammatoriske øyetilstander slik som uveitt og konjunktivitt; lungelidelser hvor inflammasjon er involvert slik som astma og bronkitt; tilstander i det gastrointestinale system inklusive ulcuser, gingivitt, Crohns sykdom, atrofisk gastritt, varialoform gastritt, ulcerøs kolitt, cøliaki, regional iletis, peptisk ulcerasjon, pyrese og annen skade på GI-systemet, f.eks., av Helicobacter pylori; visceral inflammasjon slik som blæreirritasjon og cystitt; inflammatoriske nevrologiske lidelser i det sentrale eller perifere nervesystem; multippel sklerose; inflammatoriske nevropatier og nevrologisk komplikasjon av AIDS, inflammasjon assosiert med autoimmune sykdommer, traume inklusive traume forårsaket av kirurgi, infeksjoner, metabolske lidelser og tumorer. I et annet aspekt inkluderer oppfinnelsen et α-aminoamid med formel (I) til stede som det aktive middel i en farmasøytisk akseptabel sammensetning som har antiinflammatorisk aktivitet som kan fremstilles ved konvensjonelle prosedyrer kjent i faget, for eksempel ved å blande det aktive middel med en farmasøytisk akseptabel, terapeutisk inert organisk og/eller uorganisk bærer eller eksipiensmaterialer. DETALJERT BESKRIVELSE AV OPPFINNELSEN 2 En foretrukket forbindelse med formel (I) er (S)-(+)-2-[4-(2-fluorbenzyloksy)- benzylamino]propanamid. Forbindelsene med formel (I), og de farmasøytisk akseptable salter derav, kan oppnås ved velkjente fremgangsmåter som beskrevet i de internasjonale søknader sitert over. Kombinasjonsterapi" (eller "koterapi") inkluderer administrasjonen av en alfaaminoamidforbindelse med formel (I) av oppfinnelsen og minst et andre middel som del av et spesifikt behandlingsregime tiltenkt å gi den fordelaktige effekt fra samvirket av disse terapeutiske midler. Fordeler ved slike kombinasjoner inkluderer reduksjon av dosen av konvensjonelle inflammatoriske midler (dvs. andre enn midlene i den foreliggende oppfinnelse) med følgende reduksjon av bivirkningene av slike kon-

7 6 1 vensjonelle midler. En fordelaktig effekt av kombinasjonen inkluderer farmakokinetisk eller farmakodynamisk samvirke resulterende fra kombinasjonen av terapeutiske midler. Administrasjon av disse terapeutiske midler i kombinasjon utføres typisk over en definert tidsperiode (vanligvis minutter, timer, dager eller uker avhengig av den valgte kombinasjon). "Kombinasjonsterapi" kan, men er generelt ikke, ment å omfatte administrasjonen av to eller flere av disse terapeutiske midler som del av separate monoterapiregimer som tilfeldigvis og vilkårlig resulterer i kombinasjonene. "Kombinasjonsterapi" er ment å omfatte administrasjon av disse terapeutiske midler på en sekvensiell måte, det vil si, hvori hvert terapeutisk middel administreres på forskjellig tid, samt administrasjon av disse terapeutiske midler, eller minst to av de terapeutiske midler, på en hovedsakelig samtidig måte. Hovedsaklig samtidig administrasjon kan oppnås, for eksempel, ved å administrere til individet en enkelt kapsel som har et fast forhold av hvert terapeutisk middel eller i multiple, enkelte kapsler for hvert av de terapeutiske midler. Sekvensiell eller hovedsaklig samtidig administrasjon av hvert terapeutisk middel kan gjennomføres ved enhver passende rute inklusive orale ruter, intravenøse ruter, intramuskulære ruter og direkte absorpsjon gjennom slimhinnevev. De terapeutiske midler kan administreres ved den samme rute eller ved forskjellige ruter. For eksempel kan et første terapeutisk middel av den valgte kombinasjon administreres ved intravenøs injeksjon mens de andre terapeutiske midler i kombinasjonen kan administreres oralt. 2 Alternativt kan, f.eks., alle terapeutiske midler administreres oralt eller alle terapeutiske midler kan administreres ved intravenøs injeksjon. Rekkefølgen i hvilken de terapeutiske midler administreres er ikke kritisk. "Kombinasjonsterapi" kan også innbefatte administrasjonen av de terapeutiske midler som beskrevet over i ytterligere kombinasjon med andre biologisk aktive ingredienser og ikke-legemiddelterapier (f.eks. kirurgi- eller strålingsbehandling). Hvor kombinasjonsterapien ytterligere omfatter en ikke-legemiddelbehandling, kan ikke-legemiddel-behandlingen utføres på enhver passende tid så lenge en fordelaktig effekt fra samvirket av kombinasjonen av de terapeutiske midler og ikke-legemiddel-behandling oppnås. For eksempel oppnås, i passende tilfeller, den fordelaktige effekt fremdeles når ikkelegemiddelbehandlingen midlertidig fjernes fra administrasjonen av de terapeutiske midler, kanskje med dager eller til og med uker. 3 De aktuelle α-aminoamidsammensetningene kan administreres i mange forskjellige doseringsformer, f.eks., oralt, i form av tabletter, pastiller, kapsler, sukker- eller filmbelagte tabletter, flytende løsninger, emulsjoner eller suspensjoner; rektalt, i

8 7 form av suppositorier; parenteralt, f.eks., ved intramuskulær eller intravenøs injeksjon eller infusjon; og transdermalt i form av et plaster, salve, emulsjon, lotion, løsning, gel, krem og nesespray. Passende farmasøytisk akseptable, terapeutisk inerte organiske og/eller uorganiske bærer- eller eksipiensmaterialer som er nyttige i en slik sammensetning, inkluderer, f.eks., vann, gelatin, gummi arabicum, laktose, stivelse, cellulose, magnesiumstearat, talk, vegetabilske oljer, polyalkylenglykoler og lignende. α-aminoamidsammensetningene med formel (I) kan steriliseres og kan inneholde ytterligere komponenter, velkjente for fagmannen, slik som, f.eks., preservativer, stabilisatorer, fukteeller emulgeringsmidler, f.eks. parafinolje, mannid-monooleat, salter for å justere osmotisk trykk, buffere og lignende. 1 I tillegg kan de faste orale former inneholde, sammen med det aktive middel, fortynningsmidler, f.eks., laktose, dekstrose, sakkarose, cellulose, maisstivelse eller potetstivelse; smøremidler, f.eks., silika, talk, stearinsyre, magnesium- eller kalsiumstearat, og/eller polyetylenglykoler; bindemidler, f.eks., stivelser, gummi arabicum, gelatin, metylcellulose, karboksymetylcellulose eller polyvinylpyrrolidon; desaggregerende midler, f.eks., en stivelse, alginsyre, alginater eller natriumstivelseglykolat; brusende blandinger; fargestoffer; søtemidler; fuktemidler slik som lecitin, polysorbater, laurylsulfater; og, generelt, ikke-toksiske og farmakologisk inaktive substanser anvendt i farmasøytiske formuleringer. De farmasøytiske preparater kan fremstilles på enhver kjent måte, f.eks., ved hjelp av blanding, granulering, tablettering, sukkerbelegging eller filmbeleggende prosesser. 2 De orale formuleringer omfatter formuleringer med vedvarende frigivelse som kan fremstilles på en konvensjonell måte, for eksempel ved å påføre et enterisk belegg på tabletter og granuler. Den flytende dispersjon for oral administrasjon kan være f.eks. siruper, emulsjoner og suspensjon. Sirupene kan ytterligere inneholde, f.eks., sakkarose eller sakkarose med glyserin og/eller mannitol og/eller sorbitol som en bærer. Suspensjoner og emulsjoner kan inneholde som en bærer, for eksempel, en naturlig gummi, agar, natriumalginat, pektin, metylcellulose, karboksymetylcellulose eller polyvinylalkohol. Suspensjonene eller løsningene for intramuskulære injeksjoner kan inneholde, sammen med den aktive forbindelse, en farmasøytisk akseptabel bærer, f.eks., sterilt vann, olivenolje, etyloleat, glykoler, f.eks., propylenglykol, og,

9 8 hvis ønsket, en passende mengde lidokain-hydroklorid. Løsningene for intravenøse injeksjoner eller infusjon kan inneholde som en bærer, f.eks., sterilt vann eller fortrinnsvis kan de være i form av sterile, vandige eller isotone salineløsninger. Suppositoriene kan inneholde, sammen med det aktive middel, en farmasøytisk akseptabel bærer, f.eks., kakaosmør, polyetylenglykol, en polyoksyetylen-sorbitan- fettsyreester-surfaktant eller lecitin. Sammensetninger inklusive α-aminoamider med formel (I) er generelt i form av en doseenhet inneholdende, f.eks., 21 til 7000 mg aktiv ingrediens per enhetsdoseringsform. Passende behandling gis 1 eller 2 eller 3 ganger daglig, avhengig av clearancehastighet. Følgelig kan den ønskede dose presenteres i en enkelt dose eller som delte doser administrert ved passende intervaller, f.eks., to til fire eller flere underdoser per dag. 1 De farmasøytiske sammensetninger inklusive et α-aminoamid med formel (I) kan inneholde, per doseringsenhet, f.eks., kapsel, tablett, pulver, injeksjon, teskjefull, suppositorie og lignende, fra ca 21 til 7000 mg av det aktive middel. Optimale terapeutisk effektive doser som skal administreres kan lett bestemmes av fagmannen og vil variere, i bunn og grunn, med styrken på preparatet, med administrasjonsmåten og med utviklingen av den inflammatoriske tilstand eller lidelse som behandles. I tillegg vil faktorer assosiert med det spesielle individ som behandles, inklusive individets alder, vekt, diett og administrasjonstiden, resultere i behovet for å justere dosen til et passende terapeutisk effektivt nivå. Fordelene avledet fra anvendelsene av oppfinnelsen som definert over er mange, og inkluderer muligheten for å forebygge og behandle stort sett alle typer inflammasjonslidelser. 2 Overraskende viser ikke α-aminoamidene med formel (I) som fremsatt heri relevante ugunstige bivirkninger ved gastrointestinale nivåer som vanligvis induseres av klassiske anti-inflammatoriske legemidler, f.eks., NSAIDer som indometacin, og COX-2-inhibitorer, som bare delvis reduserer dem. De følgende EKSEMPLER presenteres for å mer fullstendig illustrere de foretrukne utførelsesformer av oppfinnelsen.

10 9 EKSEMPLER EKSEMPEL I. Poteødem karrageenanindusert inflammasjon Den anti-inflammatoriske aktivitet av α-aminoamidforbindelsene med formel (I) har vist seg effektiv i en rottemodell for inflammasjon indusert av karrageenaninjeksjon. α-aminoamidforbindelsene beskrevet heri har blitt funnet å være aktive i hemming av poteødemdannelsen etter injeksjon av karrageenan og in vitro substans P (SP)-frigivelsen, og er derfor ansett å være nyttige som antiinflammatoriske midler generelt. Den potensielle anti-inflammatoriske effekt av (S)-(+)-2-[4-(2-fluorbenzyloksy)- benzylamino]-propanamid ("forbindelse A") ble undersøkt i rottemodellen for inflammatorisk akutt smerte indusert ved subplantar injeksjon av karrageenan. Intraplantar injeksjon av karrageenan utløste en tidsavhengig økning i potevolum. Prosedyre: Hann Wistar-rotter på 17-0 g ble anvendt. Den venstre bakpote ble injisert med 1 0 μl karrageenan (2 % vekt/vol i saline). Forbindelse A ( mg/kg), indometacin ( mg/kg), eller kontrollvehikkel (slik som destillert vann) ble oralt administrert 1 time før karrageenaninjeksjon. Potevolumet ble målt med et pletysmometer (Ugo Basile) umiddelbart før (basal) og 1, 2, 3, 4 og timer etter karrageenaninjeksjonen. 2 Resultater: I kontrollgruppen resulterte karrageenaninjeksjon i en tidsrelatert økning i ipsilateralt bakpotevolum på 1,02 ml ved timer etter karrageenaninjeksjon. Forbindelse A ( mg/kg) forebygget poteødemdannelse ved alle vurderte tidspunkter. Særlig var hemmingen maksimal ved 4 timer etter karrageenaninjeksjon med en 40 % reduksjon av ødem vs. kontrollvehiklet. Likeledes var indometacin ( mg/kg) i stand til å forebygge poteødemdannelse og ga en hemming på ca 0 % ved det samme tidspunkt. Data er rapportert i tabell 1. TABELL 1: Effekt av forbindelse A ( mg/kg po) og indometacin ( mg/kg po) på volum av poteødem (ml) indusert av karrageenan.

11 60' 1' 180' 240' 0' Kontrollvehikkel 0,3±:0,03 0,4±0,04 0,72±0,03 0,92±0,03 1,02+0,04 Forbindelse A mg/kg 0,19±0,03 0,32*±0,03 0,44***±0,03 0,6***± 0,04 0,70***± 0,0 Indometacin 0,29±0,04 0,31*±0,04 0,38*** ± 0,4***± 0,7*** mg/kg 0,0 0,0 ±0,07 Data utrykkes som gjennomsnitt Δml ± s.e. av 13/1 rotter og representerer volumforskjellen i poteødem ved forskjellige tidspunkter etter karrageenaninjeksjon med hensyn på det basale potevolum målt før behandling. Data er evaluert ved toveis analyse av varians etterfulgt av Bonferroni-test. * p<0,0; *** p<0,001 vs. Vehikkel. EKSEMPEL 2. Bestemmelse av substans P (SP)-frigivelse fra rotte ryggmargssynaptosomer Prosedyre: 1 Voksne hann Sprague-Dawley-rotter ble anvendt. Etter dekapitasjon ble ryggmargen fjernet og homogenisert i sukrosebuffer 0,32 M, ph 7,4. Prøver ble sentrifugert ved 100 g i minutter og den synaptosomale fraksjon ble resuspendert i fysiologisk buffer. SP-frigivelse fra ryggmarg superfuserte synaptosomer ble indusert med KCl (3 mm) og målt med RIA-metoden (se Lee CM. et al. (1980) "The development and application of a novel N-terminal directed substance P antiserum", Life Science 27(7):3-43). Resultater: In vitro var forbindelse A svært potent i reduksjon av den fremkalte SP-frigivelse fra ryggmarg superfuserte synaptosomer på en konsentrasjonsrelatert måte og strakk seg fra 0,1 til μm med en IC 0 på 2,12 μm. SP er én av de substanser referert til som cytokiner, som er inflammasjonsmediatorer. SP er et viktig ledd i kjeden av hendelser som, etter interaksjonen mellom en sykdomsårsak med vev eller celler hos verten, fører til inflammatorisk skade og symptomer på inflammasjon. Evnen til å

12 11 hemme frigivelse av SP er et viktig trinn i reduksjon av inflammasjonsrelatert skade og symptomer.

13 12 P a t e n t k r a v 1. Anvendelse av en alfa-aminoamidforbindelse av formel (I) hvori: 1 A er en -(CH 2 ) v -O-gruppe der v er 1; s er 1; R er en fenylring, eventuelt substituert med et halogenatom; R 1 er hydrogen eller C 1 -C 6 alkyl; en av R 2 og R 3 er hydrogen og den andre er C 1 -C 4 alkyl eller R 2 og R 3 er begge metyl; R 4 er hydrogen eller C 1.C 4 alkyl; og R er hydrogen; enten som rasemiske blandinger eller individuelle optiske isomerer eller farmasøytisk akseptable salter derav, for fremstilling av et medikament til behandling av inflammatoriske sykdommer. 2. Anvendelse ifølge krav 1, hvori nevnte sammensetning foreligger i et medikament som kan administreres ved en dose som strekker seg fra omkring 0,3 til omkring 0 mg/kg kroppsvekt per dag i et pattedyr Anvendelse ifølge krav 1, hvori nevnte inflammatoriske lidelse er valgt fra gruppen bestående av: alkyloserende spondylitt; cervikal artritt; fibromyalgi; gikt; juvenil revmatoid artritt; lumbosakral artritt; osteoartritt; osteoporose; psoriatisk artritt; revmatisk sykdom; revmatoid artritt; eksem; psoriasis; dermatitt; solforbrenning; inflammatoriske øyetilstander; uveitt; konjunktivitt; inflammatoriske lungelidelser; astma; bronkitt; ulcuser; gingivitt; Crohns sykdom; atrofisk gastritt; varialoform gastritt; ulcerøs kolitt; cøliaki; regional iletis; peptisk ulcerasjon; pyrese; inflammasjon i GI-systemet på grunn av Helicobacter pylori; visceral inflammasjon; blære irritasjon; cystitt; inflammatoriske nevrologiske lidelser i det sentrale eller perifere nervesystem; multippel sklerose; inflammatoriske nevropatier; nevrologisk komplikasjon av AIDS, og andre sykdommer eller lidelser assosiert med inflammasjon.

14 Anvendelse ifølge ethvert av kravene 1 3 hvor forbindelsen er valgt fra: 2-(4-benzyloksybenzylamino)-propanamid; 2-[4-(2-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; (S)-(+)-2-[4-(2-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; 2-[4-(2-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-2-metyl-propanamid; (S)-(+)-2-[4-(3-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; 2-[4-(2-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-N-metyl-propanamid; 2-[4-(3-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; 2-[4-(3-fluorbenzyloksy)benzylamino]-2-metyl-propanamid; 2-[4-(3-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-N-metyl-propanamid; 2-[4-(4-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; 2-[4-(2-klorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; 2-[4-(3-klorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; 2-[N-(4-benzyloksybenzyl)-N-metylamino]-propanamid; 2-(4-benzyloksybenzylamino)-3-metyl-N-metyl-butanamid; eller rasemiske blandinger eller individuelle optiske isomerer eller farmasøytisk akseptable salter derav.. Anvendelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1 eller 4, hvori α- aminoamidet er (S)-(+)-2-[4-(2fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid. 6. Anvendelse ifølge ethvert av kravene 1 til 4, hvor α-aminoamidet er (S)- (+)-2-[4-(3-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid. 7. Anvendelse ifølge ethvert av kravene 1 til 4, hvor α-aminoamidet er (S)- (+)-2-[4-(3-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid, metansulfonatsalt eller (S)-(+)-2-[4-(2-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid, metansulfonatsalt.

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238780 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07K 7/4 (06.01) A61K 38/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.12.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238680 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 21/6 (06.01) A61K 31/4704 (06.01) A61P 1/00 (06.01) A61P 11/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23176 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 271/08 (06.01) A61K 31/424 (06.01) A61P 1/00 (06.01) A61P 11/00 (06.01) A61P 17/00 (06.01) A61P 19/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 90303 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/16 (06.01) A61K 31/ (06.01) A61P 9/04 (06.01) A61P 9/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21737 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 29/18 (06.01) A61K 31/40 (06.01) A61P 11/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.03 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170316 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/7 (06.01) A23L 1/ (06.01) A23L 1/2 (06.01) A23L 1/4 (06.01) A61K 31/7072 (06.01) A61P 2/28 (06.01) Patentstyret

Detaljer

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg.

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Voltaren 25 mg enterotabletter Voltaren 50 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. For fullstendig

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2329848 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/1 (06.01) A61K 38/26 (06.01) A61K 38/28 (06.01) A61K 4/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

Terapianbefaling: Smertebehandling hos hund og katt

Terapianbefaling: Smertebehandling hos hund og katt Terapianbefaling: Smertebehandling hos hund og katt Statens legemiddelverk (SLV) arrangerte i samarbeid med det svenske Läkemedelsverket terapiverkstedet Smertebehandling og anestesi hos hund og katt høsten

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231633 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 9/ (06.01) A61K 31/31 (06.01) A61K 31/36 (06.01) C07D 9/ (06.01) C07D 9/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i Patentstyrets Første avdeling omfattet søknaden følgende 11 krav, inngitt den 7. januar 2010: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8154 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00099 Patentsøknad nr. 20024643 Søknadsdato: 2002.09.27 Prioritet: 2000.03.31 (US 194061) Løpedag: 2001.04.02 PCT-nummer:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217040 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 49/04 (06.01) A61K 49/06 (06.01) A61K 1/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.04 (80)

Detaljer

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre.

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN FOSAMAX 70 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat). Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 3936 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/221 (06.01) A61K 31/39 (06.01) A61K 31/4178 (06.01) A61K 31/47 (06.01) A61K 31/7048 (06.01) A61K 4/06 (06.01)

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE. Legemidlet er ikke lenger godkjent for salg

VEDLEGG I PREPARATOMTALE. Legemidlet er ikke lenger godkjent for salg VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN PhotoBarr 15 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 15 mg porfimernatrium. Etter

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN DepoCyte 50 mg injeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml suspensjon inneholder 10 mg cytarabin. Hvert hetteglass på 5 ml

Detaljer

Suspensjonen kan brukes som den er eller fortynnet med vann for å oppnå ønsket konsentrasjon.

Suspensjonen kan brukes som den er eller fortynnet med vann for å oppnå ønsket konsentrasjon. 1. LEGEMIDLETS NAVN Mixobar Colon 1 g/ml mikstur/rektalvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Bariumsulfat 1 g/ml. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Metylparahydroksybenzoat (E218)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21999 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 38/18 (06.01) A61P 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.01.14 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2301044 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H01B 1/24 (2006.01) H01Q 1/38 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.12.30 (80) Dato for Den

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2015 NRFs Julekurs i Lillestrøm Smerter ved revmatiske sykdommer Seminar om fremtidens spesialistutdanning

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Analgetika er vanligvis nødvendig som supplement til Propofol-Lipuro 5 mg/ml.

Analgetika er vanligvis nødvendig som supplement til Propofol-Lipuro 5 mg/ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Propofol-Lipuro 5 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml injeksjons-/infusjonsvæske inneholder 5 mg propofol. Én

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium.

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose med pulver til mikstur, suspensjon inneholder 500 mg losartankalium.

Detaljer

Symptomatisk behandling av milde til moderate smerter og/eller feber.

Symptomatisk behandling av milde til moderate smerter og/eller feber. 1. LEGEMIDLETS NAVN Pinex 250 mg smeltetabletter Pinex 500 mg smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 250 mg: Hver smeltetablett inneholder 250 mg paracetamol. Hjelpestoff med kjent

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 100 mg infliksimab (infliximab.). Infliksimab

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Qlaira, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Qlaira, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Qlaira, filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert brett (28 filmdrasjerte tabletter) inneholder i denne rekkefølgen: 2 mørkegule tabletter

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Iscover 75 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 75 mg klopidogrel (som hydrogensulfat).

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Bydureon 2 mg pulver og oppløsningsvæske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 2 mg

Detaljer