(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) PATENT (19) NO (11) 335245 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret"

Transkript

1 (12) PATENT (19) NO (11) 3324 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A61K 31/16 (06.01) A61K 31/381 (06.01) A61P 1/04 (06.01) A61P 13/ (06.01) A61P 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr (86) Int.inng.dag og søknadsnr PCT/IB04/0174 (22) Inng.dag (8) Videreføringsdag (24) Løpedag () Prioritet , US, 60/497,722 (41) Alm.tilgj (4) Meddelt (73) Innehaver Newron Pharmaceuticals SpA, Via L Ariosto, 21, IT-091 BRESSO (MI), Italia (72) Oppfinner Luca Benatti, Via Della Republica, 43, IT-093 MAURIZIO AL LAMBRO, Italia Patricia Salvati, Via Valera, 16/C, IT-0 ARESE (MI), Italia Orietta Veneroni, Via Stephenson, 2, IT-019 SETTIMO MILANESE (MI), Italia Fariello Ruggero, via della Vittoria, 22, IT-216 LUINO, Italia Elena Barbanti, Via Dei Platani, 6, IT-093 COLOGNO MONZESE (MI), Italia (74) Fullmektig Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 06 OSLO, Norge (4) Benevnelse Anvendelse av alfa-aminoamidderivater med antiinflammatorisk aktivitet for fremstilling av medikamenter (6) Anførte publikasjoner (7) Sammendrag WO A WO A VENERONI O ET AL: "Anti-allodynic effect of NW-29, a novel Na(+) channel blocker, in experimental animal models of inflammatory and neuropathic pain." PAIN. MAR 03, vol. 2, no. 1-2, March 03 (03-03), side 17-2 WO 0273 A Fremgangsmåter for å anvende visse a-aminoamidderivater som antiinflammatoriske midler. De antiinflammatoriske midler av oppfinnelsen er i stand til å redusere eller til og med stoppe inflammatoriske tilstander hovedsakelig uten bivirkninger.

2 1 Foreliggende oppfinnelse vedrører anvendelse av α-aminoamidderivater som angitt i krav 1, som er en kjemisk klasse av natriumkanalblokkere og som er nyttige som anti-inflammatoriske midler for fremstilling av terapeutiske anti-inflammatoriske medikamenter. OPPFINNELSENS BAKGRUNN Inflammasjon frembringer dyptgående endringer i eksitabiliteten til primært afferente nevroner som innerverer det betente vev. Disse endringer ligger til grunn for initieringen og opprettholdelsen av kronisk inflammatorisk tilstand. Studier har vist at post- translasjonsmodifikasjon eller abnormal ekspresjon av natriumkanaler i dorsale rotganglion (DRG) nevroner skjer etter vevsinflammasjon. 1 Inflammasjon og inflammasjonsindusert vevsskade er antatt å skje på multiple og forskjellige måter. I ett eksempel oppreguleres natriumkanaler betydelig i betente vev. Karrageenaninjeksjon inn i fotsåleoverflaten i rottens bakpote, anvendt som en dyremodell for inflammasjon, induserer ødem, hypertermi og hyperalgesi. Selv om natriumkanalblokkere kan være effektive i nevropatisk smertelindring, utøver ikke alle en åpenbar anti-inflammatorisk virkning. Faktisk var to natriumkanalblokkere, crobenetin og mexeletin, i stand til å reversere den mekaniske hyperalgesi uten noen effekt på oppsvulming og stivhet i det betente ledd indusert av karrageenan. Således indikerer disse resultater at den analgesiske aktivitet av natriumkanalblokkere ikke nødvendigvis er relatert til en anti-inflammatorisk egenskap. 2 På samme tid øker imidlertid inflammatoriske mediatorer slik som substans P og kalsitonin-genrelatert-peptid (CGRP), som er involvert i nociseptiv transmisjon, økning i DRG nevroner etter inflammasjon. Substans P spiller en viktig rolle i induksjonen av nevrogen inflammasjon og den har blitt vist å utøve potent proinflammatorisk virkning slik som vasodilatasjon, økt kapillarpermeabilitet og sekresjonen av prostaglandin E2. PCT-patentpublikasjoner WO90/14334, WO94/22808, WO97/02, WO 97/0111 og WO 99/312 bringer for dagen substituerte benzylaminopropionamidforbindelser aktive på sentralnervesystemet og nyttige som antiepileptika, antiparkinsonmidler, nevrobeskyttende midler, antidepressiva og antispastike hypnotiske midler (se også Pevarello P. et al. (1998), "Synthesis and anticonvulsant activity of a new class of 2-[(arylalkyl)amino]alkan-amide derivatives", J. Med. Chemistry, 41: 79-90). W099/312 og W099/3123 beskriver substituerte benzylaminopropana-

3 2 midforbindelser aktive på sentralnervesystemet og nyttige som analgetika (se også Veneroni O. et al. (03) "Antiallodynic effect of NW-29, a novel Na + channel blocker, in experimental animal models of inflammatory and neuropathic pain", Pain 2(1-2):17-2). U.S. patent nr til Leigh et al. beskriver videre karboksylsyrederivater med den følgende generelle formel: som senker konsentrasjonen av kolesterol og/eller triglyserider i blodserum og som har anti-inflammatorisk aktivitet. U.S. patent nr til Bountra et al. vedrører anvendelsen av natriumkanalantagonister for behandlingen av sykdommer mediert av, eller forverret av, nevronal apoptose, spesielt sensorisk nevronal apoptose. 1 OPPSUMMERING AV OPPFINNELSEN 2 Til tross for det store antall tilgjengelige anti-inflammatoriske midler, er imidlertid anvendelsen av slike anti-inflammatoriske midler begrenset av alvorlige bivirkninger og/eller beskjeden aktivitet i noen inflammasjonstilstander. For eksempel induseres ugunstige bivirkninger i det gastrointestinale system vanligvis av visse nivåer av klassiske anti-inflammatoriske legemidler som indometacin, et ikkesteroid anti-inflammatorisk middel (NSAID). Likeledes reduserer COX-2-inhibitorer bare delvis inflammatoriske lidelser. Således er det fremdeles et tydelig behov for å utvikle nye forbindelser med bedre terapeutisk indeks i behandling av inflammatoriske lidelser. Den foreliggende oppfinnelse tilveiebringer raske og ytterst effektive medikamenter for å behandle mange forskjellige inflammatoriske lidelser fra kroppsorganer og systemer ved å utnytte, in vivo, visse α-aminoamidforbindelser av oppfinnelsen som angitt i krav 1, i en terapi som er et bedre alternativ til eksisterende medikamenter. Foreliggende oppfinnelse vedrører således anvendelse av en alfa-aminoamidforbindelse av formel (I)

4 3 hvori: A er en -(CH 2 ) v -O-gruppe der v er 1 ; s er 1; R er en fenylring, eventuelt substituert med et halogenatom; R 1 er hydrogen eller C 1 -C 6 alkyl; en av R 2 og R 3 er hydrogen og den andre er C 1 -C 4 alkyl eller R 2 og R 3 er beg- ge metyl; R 4 er hydrogen eller C 1.C 4 alkyl; og R er hydrogen; 1 enten som rasemiske blandinger eller individuelle optiske isomerer eller farmasøytisk akseptable salter derav, for fremstilling av et medikament til behandling av inflam- matoriske sykdommer. Farmasøytisk akseptable salter av forbindelsene av oppfinnelsen inkluderer, f.eks., syreaddisjonssalter med uorganiske syrer, f.eks., salpetersyre, saltsyre, hydrobromsyre, svovelsyre og fosforsyre og lignende, eller organiske syrer, f.eks., eddiksyre, propionsyre, glykolsyre, melkesyre, oksalsyre, malonsyre, eplesyre, vinsyre, sitronsyre, ravsyre, benzosyre, kanelsyre, mandelsyre, metansulfonsyre, p-toluensulfonsyre og salisylsyre og lignende. 2 Noen av forbindelsene med formel (I) kan ha asymmetriske karbonatomer og kan derfor eksistere enten som racemiske blandinger eller som individuelle optiske isomerer (enantiomerer). Følgelig er begrepet "farmasøytisk akseptable salter" av α- aminoamidet med formel (I) også ment å inkludere innenfor sin ramme alle de mulige isomerer og deres blandinger. Eksempler på spesifikke forbindelser med formel (I) - som kan anvendes enkeltvis eller i kombinasjon med andre forbindelser med formel (I) - i en effektiv mengde i et medikament for å behandle én eller flere inflammatoriske lidelser i en pasient inkluderer:

5 4 1 2-(4-benzyloksybenzylamino)-propanamid; 2-[4-(2-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; (S)-(+)-2-[4-(2-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; 2-[4-(2-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-2-metyl-propanamid; (S)-(+)-2-[4-(3-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; 2-[4-(2-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-N-metyl-propanamid; 2-[4-(3-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; (S)-(+)-2-[4-(3-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; 2-[4-(3-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-2-metyl-propanamid; 2-[4-(3-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-N-metyl-propanamid; 2-[4-(4-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; 2-[4-(2-klorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; 2-[4-(3-klorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; 2-[N-(4-benzyloksybenzyl)-N-metylamino]-propanamid; 2-(4-benzyloksybenzylamino)-3-metyl-N-metyl-butanamid; eller rasemiske blandinger eller individuelle isomerer eller farmasøytisk akseptable salter derav. En foretrukket forbindelse med formel (I), som kan anvendes enkeltvis, eller i kombinasjon med andre forbindelser med formel (I), i en effektiv mengde for å behandle én eller flere inflammatoriske lidelser i en pasient er (S)-(+)-2-[4-(2-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid, eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav. I én utførelsesform er pasienten som behandles et pattedyr, inklusive mennesker, som trenger lindring, forebygging eller hemming av symptomer på én eller flere inflammatoriske lidelser. 2 Spesielt administreres pattedyret som trenger den ovennevnte behandling en dose av et α-aminoamid med formel (I) som definert over som strekker seg fra ca. 0,3 til ca. 0 mg/kg kroppsvekt per dag. "Behandling" som anvendt heri inkluderer enhver pleie ved prosedyrer eller applikasjoner til et pattedyr, og spesielt et menneske, som er ment å a) forebygge sykdommen eller lidelsen fra å forekomme i et individ som kan være predisponert for sykdommen/lidelsen, men enda ikke har blitt diagnostisert med den; b) å hemme sykdommen/lidelsen eller tilstanden, dvs. å stanse dens utvikling; eller c) å lindre sykdommen/lidelsen eller tilstanden, dvs. å forårsake regresjon av sykdommen/lidelsen eller tilstanden.

6 1 Inflammatoriske tilstander i et pattedyr, inklusive mennesker, kan således hemmes, lindres og forebygges. Eksempler på inflammasjonstilstander i pattedyr som kan behandles ved å administrere én eller flere α-aminoamidforbindelser med formel (I) inkluderer: artrittiske tilstander slik som alkyloserende spondylitt, cervikal artritt, fibromyalgi, tarm? (gut), juvenil revmatoid artritt, lumbosakral artritt, osteoartritt, osteoporose, psoriatisk artritt, revmatisk sykdom, revmatoid artritt, eksem, psoriasis, dermatitt og inflammatoriske tilstander slik som solforbrenning; inflammatoriske øyetilstander slik som uveitt og konjunktivitt; lungelidelser hvor inflammasjon er involvert slik som astma og bronkitt; tilstander i det gastrointestinale system inklusive ulcuser, gingivitt, Crohns sykdom, atrofisk gastritt, varialoform gastritt, ulcerøs kolitt, cøliaki, regional iletis, peptisk ulcerasjon, pyrese og annen skade på GI-systemet, f.eks., av Helicobacter pylori; visceral inflammasjon slik som blæreirritasjon og cystitt; inflammatoriske nevrologiske lidelser i det sentrale eller perifere nervesystem; multippel sklerose; inflammatoriske nevropatier og nevrologisk komplikasjon av AIDS, inflammasjon assosiert med autoimmune sykdommer, traume inklusive traume forårsaket av kirurgi, infeksjoner, metabolske lidelser og tumorer. I et annet aspekt inkluderer oppfinnelsen et α-aminoamid med formel (I) til stede som det aktive middel i en farmasøytisk akseptabel sammensetning som har antiinflammatorisk aktivitet som kan fremstilles ved konvensjonelle prosedyrer kjent i faget, for eksempel ved å blande det aktive middel med en farmasøytisk akseptabel, terapeutisk inert organisk og/eller uorganisk bærer eller eksipiensmaterialer. DETALJERT BESKRIVELSE AV OPPFINNELSEN 2 En foretrukket forbindelse med formel (I) er (S)-(+)-2-[4-(2-fluorbenzyloksy)- benzylamino]propanamid. Forbindelsene med formel (I), og de farmasøytisk akseptable salter derav, kan oppnås ved velkjente fremgangsmåter som beskrevet i de internasjonale søknader sitert over. Kombinasjonsterapi" (eller "koterapi") inkluderer administrasjonen av en alfaaminoamidforbindelse med formel (I) av oppfinnelsen og minst et andre middel som del av et spesifikt behandlingsregime tiltenkt å gi den fordelaktige effekt fra samvirket av disse terapeutiske midler. Fordeler ved slike kombinasjoner inkluderer reduksjon av dosen av konvensjonelle inflammatoriske midler (dvs. andre enn midlene i den foreliggende oppfinnelse) med følgende reduksjon av bivirkningene av slike kon-

7 6 1 vensjonelle midler. En fordelaktig effekt av kombinasjonen inkluderer farmakokinetisk eller farmakodynamisk samvirke resulterende fra kombinasjonen av terapeutiske midler. Administrasjon av disse terapeutiske midler i kombinasjon utføres typisk over en definert tidsperiode (vanligvis minutter, timer, dager eller uker avhengig av den valgte kombinasjon). "Kombinasjonsterapi" kan, men er generelt ikke, ment å omfatte administrasjonen av to eller flere av disse terapeutiske midler som del av separate monoterapiregimer som tilfeldigvis og vilkårlig resulterer i kombinasjonene. "Kombinasjonsterapi" er ment å omfatte administrasjon av disse terapeutiske midler på en sekvensiell måte, det vil si, hvori hvert terapeutisk middel administreres på forskjellig tid, samt administrasjon av disse terapeutiske midler, eller minst to av de terapeutiske midler, på en hovedsakelig samtidig måte. Hovedsaklig samtidig administrasjon kan oppnås, for eksempel, ved å administrere til individet en enkelt kapsel som har et fast forhold av hvert terapeutisk middel eller i multiple, enkelte kapsler for hvert av de terapeutiske midler. Sekvensiell eller hovedsaklig samtidig administrasjon av hvert terapeutisk middel kan gjennomføres ved enhver passende rute inklusive orale ruter, intravenøse ruter, intramuskulære ruter og direkte absorpsjon gjennom slimhinnevev. De terapeutiske midler kan administreres ved den samme rute eller ved forskjellige ruter. For eksempel kan et første terapeutisk middel av den valgte kombinasjon administreres ved intravenøs injeksjon mens de andre terapeutiske midler i kombinasjonen kan administreres oralt. 2 Alternativt kan, f.eks., alle terapeutiske midler administreres oralt eller alle terapeutiske midler kan administreres ved intravenøs injeksjon. Rekkefølgen i hvilken de terapeutiske midler administreres er ikke kritisk. "Kombinasjonsterapi" kan også innbefatte administrasjonen av de terapeutiske midler som beskrevet over i ytterligere kombinasjon med andre biologisk aktive ingredienser og ikke-legemiddelterapier (f.eks. kirurgi- eller strålingsbehandling). Hvor kombinasjonsterapien ytterligere omfatter en ikke-legemiddelbehandling, kan ikke-legemiddel-behandlingen utføres på enhver passende tid så lenge en fordelaktig effekt fra samvirket av kombinasjonen av de terapeutiske midler og ikke-legemiddel-behandling oppnås. For eksempel oppnås, i passende tilfeller, den fordelaktige effekt fremdeles når ikkelegemiddelbehandlingen midlertidig fjernes fra administrasjonen av de terapeutiske midler, kanskje med dager eller til og med uker. 3 De aktuelle α-aminoamidsammensetningene kan administreres i mange forskjellige doseringsformer, f.eks., oralt, i form av tabletter, pastiller, kapsler, sukker- eller filmbelagte tabletter, flytende løsninger, emulsjoner eller suspensjoner; rektalt, i

8 7 form av suppositorier; parenteralt, f.eks., ved intramuskulær eller intravenøs injeksjon eller infusjon; og transdermalt i form av et plaster, salve, emulsjon, lotion, løsning, gel, krem og nesespray. Passende farmasøytisk akseptable, terapeutisk inerte organiske og/eller uorganiske bærer- eller eksipiensmaterialer som er nyttige i en slik sammensetning, inkluderer, f.eks., vann, gelatin, gummi arabicum, laktose, stivelse, cellulose, magnesiumstearat, talk, vegetabilske oljer, polyalkylenglykoler og lignende. α-aminoamidsammensetningene med formel (I) kan steriliseres og kan inneholde ytterligere komponenter, velkjente for fagmannen, slik som, f.eks., preservativer, stabilisatorer, fukteeller emulgeringsmidler, f.eks. parafinolje, mannid-monooleat, salter for å justere osmotisk trykk, buffere og lignende. 1 I tillegg kan de faste orale former inneholde, sammen med det aktive middel, fortynningsmidler, f.eks., laktose, dekstrose, sakkarose, cellulose, maisstivelse eller potetstivelse; smøremidler, f.eks., silika, talk, stearinsyre, magnesium- eller kalsiumstearat, og/eller polyetylenglykoler; bindemidler, f.eks., stivelser, gummi arabicum, gelatin, metylcellulose, karboksymetylcellulose eller polyvinylpyrrolidon; desaggregerende midler, f.eks., en stivelse, alginsyre, alginater eller natriumstivelseglykolat; brusende blandinger; fargestoffer; søtemidler; fuktemidler slik som lecitin, polysorbater, laurylsulfater; og, generelt, ikke-toksiske og farmakologisk inaktive substanser anvendt i farmasøytiske formuleringer. De farmasøytiske preparater kan fremstilles på enhver kjent måte, f.eks., ved hjelp av blanding, granulering, tablettering, sukkerbelegging eller filmbeleggende prosesser. 2 De orale formuleringer omfatter formuleringer med vedvarende frigivelse som kan fremstilles på en konvensjonell måte, for eksempel ved å påføre et enterisk belegg på tabletter og granuler. Den flytende dispersjon for oral administrasjon kan være f.eks. siruper, emulsjoner og suspensjon. Sirupene kan ytterligere inneholde, f.eks., sakkarose eller sakkarose med glyserin og/eller mannitol og/eller sorbitol som en bærer. Suspensjoner og emulsjoner kan inneholde som en bærer, for eksempel, en naturlig gummi, agar, natriumalginat, pektin, metylcellulose, karboksymetylcellulose eller polyvinylalkohol. Suspensjonene eller løsningene for intramuskulære injeksjoner kan inneholde, sammen med den aktive forbindelse, en farmasøytisk akseptabel bærer, f.eks., sterilt vann, olivenolje, etyloleat, glykoler, f.eks., propylenglykol, og,

9 8 hvis ønsket, en passende mengde lidokain-hydroklorid. Løsningene for intravenøse injeksjoner eller infusjon kan inneholde som en bærer, f.eks., sterilt vann eller fortrinnsvis kan de være i form av sterile, vandige eller isotone salineløsninger. Suppositoriene kan inneholde, sammen med det aktive middel, en farmasøytisk akseptabel bærer, f.eks., kakaosmør, polyetylenglykol, en polyoksyetylen-sorbitan- fettsyreester-surfaktant eller lecitin. Sammensetninger inklusive α-aminoamider med formel (I) er generelt i form av en doseenhet inneholdende, f.eks., 21 til 7000 mg aktiv ingrediens per enhetsdoseringsform. Passende behandling gis 1 eller 2 eller 3 ganger daglig, avhengig av clearancehastighet. Følgelig kan den ønskede dose presenteres i en enkelt dose eller som delte doser administrert ved passende intervaller, f.eks., to til fire eller flere underdoser per dag. 1 De farmasøytiske sammensetninger inklusive et α-aminoamid med formel (I) kan inneholde, per doseringsenhet, f.eks., kapsel, tablett, pulver, injeksjon, teskjefull, suppositorie og lignende, fra ca 21 til 7000 mg av det aktive middel. Optimale terapeutisk effektive doser som skal administreres kan lett bestemmes av fagmannen og vil variere, i bunn og grunn, med styrken på preparatet, med administrasjonsmåten og med utviklingen av den inflammatoriske tilstand eller lidelse som behandles. I tillegg vil faktorer assosiert med det spesielle individ som behandles, inklusive individets alder, vekt, diett og administrasjonstiden, resultere i behovet for å justere dosen til et passende terapeutisk effektivt nivå. Fordelene avledet fra anvendelsene av oppfinnelsen som definert over er mange, og inkluderer muligheten for å forebygge og behandle stort sett alle typer inflammasjonslidelser. 2 Overraskende viser ikke α-aminoamidene med formel (I) som fremsatt heri relevante ugunstige bivirkninger ved gastrointestinale nivåer som vanligvis induseres av klassiske anti-inflammatoriske legemidler, f.eks., NSAIDer som indometacin, og COX-2-inhibitorer, som bare delvis reduserer dem. De følgende EKSEMPLER presenteres for å mer fullstendig illustrere de foretrukne utførelsesformer av oppfinnelsen.

10 9 EKSEMPLER EKSEMPEL I. Poteødem karrageenanindusert inflammasjon Den anti-inflammatoriske aktivitet av α-aminoamidforbindelsene med formel (I) har vist seg effektiv i en rottemodell for inflammasjon indusert av karrageenaninjeksjon. α-aminoamidforbindelsene beskrevet heri har blitt funnet å være aktive i hemming av poteødemdannelsen etter injeksjon av karrageenan og in vitro substans P (SP)-frigivelsen, og er derfor ansett å være nyttige som antiinflammatoriske midler generelt. Den potensielle anti-inflammatoriske effekt av (S)-(+)-2-[4-(2-fluorbenzyloksy)- benzylamino]-propanamid ("forbindelse A") ble undersøkt i rottemodellen for inflammatorisk akutt smerte indusert ved subplantar injeksjon av karrageenan. Intraplantar injeksjon av karrageenan utløste en tidsavhengig økning i potevolum. Prosedyre: Hann Wistar-rotter på 17-0 g ble anvendt. Den venstre bakpote ble injisert med 1 0 μl karrageenan (2 % vekt/vol i saline). Forbindelse A ( mg/kg), indometacin ( mg/kg), eller kontrollvehikkel (slik som destillert vann) ble oralt administrert 1 time før karrageenaninjeksjon. Potevolumet ble målt med et pletysmometer (Ugo Basile) umiddelbart før (basal) og 1, 2, 3, 4 og timer etter karrageenaninjeksjonen. 2 Resultater: I kontrollgruppen resulterte karrageenaninjeksjon i en tidsrelatert økning i ipsilateralt bakpotevolum på 1,02 ml ved timer etter karrageenaninjeksjon. Forbindelse A ( mg/kg) forebygget poteødemdannelse ved alle vurderte tidspunkter. Særlig var hemmingen maksimal ved 4 timer etter karrageenaninjeksjon med en 40 % reduksjon av ødem vs. kontrollvehiklet. Likeledes var indometacin ( mg/kg) i stand til å forebygge poteødemdannelse og ga en hemming på ca 0 % ved det samme tidspunkt. Data er rapportert i tabell 1. TABELL 1: Effekt av forbindelse A ( mg/kg po) og indometacin ( mg/kg po) på volum av poteødem (ml) indusert av karrageenan.

11 60' 1' 180' 240' 0' Kontrollvehikkel 0,3±:0,03 0,4±0,04 0,72±0,03 0,92±0,03 1,02+0,04 Forbindelse A mg/kg 0,19±0,03 0,32*±0,03 0,44***±0,03 0,6***± 0,04 0,70***± 0,0 Indometacin 0,29±0,04 0,31*±0,04 0,38*** ± 0,4***± 0,7*** mg/kg 0,0 0,0 ±0,07 Data utrykkes som gjennomsnitt Δml ± s.e. av 13/1 rotter og representerer volumforskjellen i poteødem ved forskjellige tidspunkter etter karrageenaninjeksjon med hensyn på det basale potevolum målt før behandling. Data er evaluert ved toveis analyse av varians etterfulgt av Bonferroni-test. * p<0,0; *** p<0,001 vs. Vehikkel. EKSEMPEL 2. Bestemmelse av substans P (SP)-frigivelse fra rotte ryggmargssynaptosomer Prosedyre: 1 Voksne hann Sprague-Dawley-rotter ble anvendt. Etter dekapitasjon ble ryggmargen fjernet og homogenisert i sukrosebuffer 0,32 M, ph 7,4. Prøver ble sentrifugert ved 100 g i minutter og den synaptosomale fraksjon ble resuspendert i fysiologisk buffer. SP-frigivelse fra ryggmarg superfuserte synaptosomer ble indusert med KCl (3 mm) og målt med RIA-metoden (se Lee CM. et al. (1980) "The development and application of a novel N-terminal directed substance P antiserum", Life Science 27(7):3-43). Resultater: In vitro var forbindelse A svært potent i reduksjon av den fremkalte SP-frigivelse fra ryggmarg superfuserte synaptosomer på en konsentrasjonsrelatert måte og strakk seg fra 0,1 til μm med en IC 0 på 2,12 μm. SP er én av de substanser referert til som cytokiner, som er inflammasjonsmediatorer. SP er et viktig ledd i kjeden av hendelser som, etter interaksjonen mellom en sykdomsårsak med vev eller celler hos verten, fører til inflammatorisk skade og symptomer på inflammasjon. Evnen til å

12 11 hemme frigivelse av SP er et viktig trinn i reduksjon av inflammasjonsrelatert skade og symptomer.

13 12 P a t e n t k r a v 1. Anvendelse av en alfa-aminoamidforbindelse av formel (I) hvori: 1 A er en -(CH 2 ) v -O-gruppe der v er 1; s er 1; R er en fenylring, eventuelt substituert med et halogenatom; R 1 er hydrogen eller C 1 -C 6 alkyl; en av R 2 og R 3 er hydrogen og den andre er C 1 -C 4 alkyl eller R 2 og R 3 er begge metyl; R 4 er hydrogen eller C 1.C 4 alkyl; og R er hydrogen; enten som rasemiske blandinger eller individuelle optiske isomerer eller farmasøytisk akseptable salter derav, for fremstilling av et medikament til behandling av inflammatoriske sykdommer. 2. Anvendelse ifølge krav 1, hvori nevnte sammensetning foreligger i et medikament som kan administreres ved en dose som strekker seg fra omkring 0,3 til omkring 0 mg/kg kroppsvekt per dag i et pattedyr Anvendelse ifølge krav 1, hvori nevnte inflammatoriske lidelse er valgt fra gruppen bestående av: alkyloserende spondylitt; cervikal artritt; fibromyalgi; gikt; juvenil revmatoid artritt; lumbosakral artritt; osteoartritt; osteoporose; psoriatisk artritt; revmatisk sykdom; revmatoid artritt; eksem; psoriasis; dermatitt; solforbrenning; inflammatoriske øyetilstander; uveitt; konjunktivitt; inflammatoriske lungelidelser; astma; bronkitt; ulcuser; gingivitt; Crohns sykdom; atrofisk gastritt; varialoform gastritt; ulcerøs kolitt; cøliaki; regional iletis; peptisk ulcerasjon; pyrese; inflammasjon i GI-systemet på grunn av Helicobacter pylori; visceral inflammasjon; blære irritasjon; cystitt; inflammatoriske nevrologiske lidelser i det sentrale eller perifere nervesystem; multippel sklerose; inflammatoriske nevropatier; nevrologisk komplikasjon av AIDS, og andre sykdommer eller lidelser assosiert med inflammasjon.

14 Anvendelse ifølge ethvert av kravene 1 3 hvor forbindelsen er valgt fra: 2-(4-benzyloksybenzylamino)-propanamid; 2-[4-(2-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; (S)-(+)-2-[4-(2-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; 2-[4-(2-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-2-metyl-propanamid; (S)-(+)-2-[4-(3-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; 2-[4-(2-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-N-metyl-propanamid; 2-[4-(3-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; 2-[4-(3-fluorbenzyloksy)benzylamino]-2-metyl-propanamid; 2-[4-(3-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-N-metyl-propanamid; 2-[4-(4-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; 2-[4-(2-klorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; 2-[4-(3-klorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid; 2-[N-(4-benzyloksybenzyl)-N-metylamino]-propanamid; 2-(4-benzyloksybenzylamino)-3-metyl-N-metyl-butanamid; eller rasemiske blandinger eller individuelle optiske isomerer eller farmasøytisk akseptable salter derav.. Anvendelse ifølge et hvilket som helst av kravene 1 eller 4, hvori α- aminoamidet er (S)-(+)-2-[4-(2fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid. 6. Anvendelse ifølge ethvert av kravene 1 til 4, hvor α-aminoamidet er (S)- (+)-2-[4-(3-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid. 7. Anvendelse ifølge ethvert av kravene 1 til 4, hvor α-aminoamidet er (S)- (+)-2-[4-(3-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid, metansulfonatsalt eller (S)-(+)-2-[4-(2-fluorbenzyloksy)-benzylamino]-propanamid, metansulfonatsalt.

EP Patentkrav. 1. En forbindelse med formel I: eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav, hvori: R 1 er CD 3 ; og R 2 er CH 3 ;

EP Patentkrav. 1. En forbindelse med formel I: eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav, hvori: R 1 er CD 3 ; og R 2 er CH 3 ; 1 Patentkrav EP237183 1. En forbindelse med formel I: eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav, hvori: 1 2 R 1 er CD 3 ; og R 2 er CH 3 ; for anvendelse i behandling av et individ som lider av eller

Detaljer

(19) NO (11) 327303 (13) B1

(19) NO (11) 327303 (13) B1 (12) PATENT (19) NO (11) 327303 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A61K 31/07 (06.01) A61K 31/122 (06.01) A61P 1/04 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 199949 (86) Int.inng.dag og søknadsnr 1998.02.0 PCT/EP98/00628

Detaljer

EP Patentkrav. 1. En forbindelse med formel (II): eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav, hvor:

EP Patentkrav. 1. En forbindelse med formel (II): eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav, hvor: 1 Patentkrav EP2781 1. En forbindelse med formel (II): eller et farmasøytisk akseptabelt salt derav, hvor: 1 2 A er 0; P er R c -C(O)-; R c er R D ; R D er 2-pyrazinyl; R a er isobutyl; R a1 er -CH2-R

Detaljer

12. Formulering ifølge hvilke som helst av kravene 1 til 11, ytterligere omfattende en vannløselig fast syre.

12. Formulering ifølge hvilke som helst av kravene 1 til 11, ytterligere omfattende en vannløselig fast syre. 1 Patentkrav 1. Umiddelbart flytende gastroretentiv formulering omfattende minst ett funksjonalisert naturlig og/eller syntetisk kalsiumkarbonat omfattende mineral og minst én farmasøytisk aktiv ingrediens

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 203638 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 9/00 (2006.01) A61K 31/382 (2006.01) A61K 31/498 (2006.01) A61K 31/3 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

hvori stjernene indikerer bindingen som er bundet til pyridingruppen i formel (I);

hvori stjernene indikerer bindingen som er bundet til pyridingruppen i formel (I); 2667 2-METOKSY-PYRIDIN-4-YL-DERIVATER 1 Patentkrav 1. Forbindelse med formel (I), hvori A representerer hvori stjernene indikerer bindingen som er bundet til pyridingruppen i formel (I); R 1 representerer

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2170297 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 9/36 (06.01) A61K 9/62 (06.01) A61K 31/381 (06.01) A61P 2/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kompleks av agomelatin og fremstilling derav.

Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kompleks av agomelatin og fremstilling derav. 1 Beskrivelse Teknisk område Den foreliggende oppfinnelsen vedrører et kompleks av agomelatin og fremstilling derav. Teknisk bakgrunn Strukturen av agomelatin (1), med det kjemiske navnet N-[2-(7-metoksy-1-

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332854 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33284 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B01D 1/00 (2006.01) B01D 3/10 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 2009011 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2009.01.08 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 7044 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 36/18 (06.01) A61K 33/04 (06.01) A61K 33/18 (06.01) A61K 33/ (06.01) A61K 36/22 (06.01) A61K 36/28 (06.01)

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Canidryl 100 mg tabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Virkestoff: Karprofen 100 mg/tablett

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Canidryl 100 mg tabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Virkestoff: Karprofen 100 mg/tablett 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Canidryl 100 mg tabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: Karprofen 100 mg/tablett Hjelpestoffer: Se punkt 6.1 for komplett liste over hjelpestoffer.

Detaljer

02) PATENT. (i?) NO cm 176202. (sn Int Cl 6 A 61 K 49/00, 49/04. Styret for det industrielle rettsvern 11.01.88 14.11.94 22.02.

02) PATENT. (i?) NO cm 176202. (sn Int Cl 6 A 61 K 49/00, 49/04. Styret for det industrielle rettsvern 11.01.88 14.11.94 22.02. i NORGE 02) PATENT (i?) NO cm 176202 (sn Int Cl 6 A 61 K 49/00, 49/04 (13) C Styret for det industrielle rettsvern (21) Søknadsnr (22) Inng. dag (24) Løpedag (41) Alm. tilgj. (44) Utlegningsdato (45) Meddelt

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2291380 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 489/08 (06.01) A61K 31/48 (06.01) A61P 2/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.01. (80) Dato

Detaljer

AVGJØRELSE 20. mai 2014 Sak PAT 13/008. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 20. mai 2014 Sak PAT 13/008. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 20. mai 2014 Sak PAT 13/008 Klager: Novartis AG Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tom Kristensen

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Romefen vet injeksjonsvæske, oppløsning 100 mg/ml 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff 1 ml inneholder: Ketoprofen 100 mg 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Patentkrav. galaktomannaner, alginater, karragenater, xantangummier og blandinger derav.

Patentkrav. galaktomannaner, alginater, karragenater, xantangummier og blandinger derav. 1 Patentkrav 1. Oral doseringsform med forlenget frigivelse omfattende fra 0,1 mg til 1 mg takrolimus i en hydrofil eller vannblandbar vehikkel for en immunosuppressiv behandling en gang daglig av en pasient

Detaljer

Anvendelse av en sensibiliseringssammensetning for et eksplosiv

Anvendelse av en sensibiliseringssammensetning for et eksplosiv 1 Anvendelse av en sensibiliseringssammensetning for et eksplosiv BAKGRUNN FOR OPPFINNELSEN [0001] Denne oppfinnelsen vedrører generelt en sensibiliseringssammensetning for anvendelse med slurry- og emulsjonssprengstoff

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1992333 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/00 (2006.01) A61K 31/192 (2006.01) A61K 45/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.03.16

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 237183 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 471/08 (06.01) A61K 31/439 (06.01) A61P 11/14 (06.01) C07B 9/00 (06.01) Norwegian Industrial Property

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/472 (06.01) A61K 31/472 (06.01) A61P 2/00 (06.01) A61P 2/22 (06.01) A61P 43/00 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2522668 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. C07D 471/08 (2006.01) A61K 31/439 (2006.01) A61P 11/14 (2006.01) C07B 59/00 (2006.01) Norwegian Industrial

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2391650 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07K 16/24 (2006.01) A61K 39/00 (2006.01) A61K 39/395 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.03.09

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 335499 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 33499 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 19/09 (06.01) E21B 19/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 111629 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.11.2 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 217713 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07D 26/36 (2006.01) A61K 31/38 (2006.01) A61K 4/00 (2006.01) A61P 1/04 (2006.01) A61P 1/16 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATET (19) O (11) 332209 (13) B1 ORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20081304 (86) Int.inng.dag og søknadsnr 2003.03.03 PCT/EP2003/02141 (22) Inng.dag 2008.03.12 (85)

Detaljer

2. Farmasøytisk sammensetning ifølge krav 1,

2. Farmasøytisk sammensetning ifølge krav 1, 1 PATENTKRAV 1. Farmasøytisk sammensetning, omfattende (A) en vandig løsning av et 7-dimetylamino-tetrasyklinantibiotikum og et magnesiumkation, der det molare forholdet mellom magnesiumkation og 7- dimetylamino-tetrasyklinantibiotikum

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332298 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A01K 61/00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 162 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11.04.27 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 11.04.27

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucosamin Orifarm 400 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosamin 400 mg (som glukosaminsulfatkaliumklorid). For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Rheumocam 5 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til storfe og gris. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml inneholder: Virkestoff: Meloksikam 5 mg Hjelpestoff: Etanol

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332779 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. F24H 4/02 (2006.01) F24H 4/04 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20130 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.02.24 (8) Videreføringsdag

Detaljer

Hver kapsel inneholder glukosaminsulfat-kaliumkloridkompleks, tilsvarende 400 mg glukosamin eller 509 mg glukosaminsulfat.

Hver kapsel inneholder glukosaminsulfat-kaliumkloridkompleks, tilsvarende 400 mg glukosamin eller 509 mg glukosaminsulfat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucosamin Pharma Nord 400 mg kapsel, hard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver kapsel inneholder glukosaminsulfat-kaliumkloridkompleks, tilsvarende 400 mg glukosamin eller

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332483 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. B63B 25/08 (2006.01) B63B 3/26 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100971 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag

Detaljer

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel.

Hypoglykemiske tilstander, f.eks. insulinkoma. Behov for parenteral karbohydrattilførsel. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Glukose B. Braun 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning Glukose B. Braun 500 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 50 mg/ml. 1

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 330271 (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3271 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 08 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.03.04 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.03.04 () Prioritet

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 90303 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/16 (06.01) A61K 31/ (06.01) A61P 9/04 (06.01) A61P 9/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig med dosejustering ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig med dosejustering ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Gluxine 625 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder glukosaminsulfatnatriumkloridkompleks, tilsvarende 625 mg glukosamin eller 795

Detaljer

Fremgangsmåte for fremstilling av filmovertrukne tabletter inneholdende drospirenon som aktivt middel

Fremgangsmåte for fremstilling av filmovertrukne tabletter inneholdende drospirenon som aktivt middel 1 Fremgangsmåte for fremstilling av filmovertrukne tabletter inneholdende drospirenon som aktivt middel Beskrivelse Oppfinnelsens område Oppfinnelsen vedrører en fremgangsmåte for fremstilling av filmovertrukne

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 264839 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61K 9/28 (2006.01) A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/21 (2006.01) A61K 31/22 (2006.01) A61P 17/06 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 23074 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 489/08 (06.01) A61K 31/48 (06.01) A61P 2/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.04.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2222293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/ (06.01) A61P 9/00 (06.01) A61P 9/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.27 (80) Dato

Detaljer

(iii) en nukleotidreverstranskriptaseinhibitor; hvor TMC278 og nukleotidreverstarnskriptaseinhibitoren

(iii) en nukleotidreverstranskriptaseinhibitor; hvor TMC278 og nukleotidreverstarnskriptaseinhibitoren 27 P a t e n t k r a v 1. Sammensetning omfattende (i) 4-[[4-[[4-(2-cyanoetenyl)-2,6-dimetylfenyl]-amino]-2-pyrimidinyl]-amino]- benzonitril, også kalt TMC278, eller en stereoisomer form derav; eller et

Detaljer

Voksne og barn over 6 år: Plantebasert legemiddel til bruk som slimløsende middel ved slimhoste.

Voksne og barn over 6 år: Plantebasert legemiddel til bruk som slimløsende middel ved slimhoste. 1. LEGEMIDLETS NAVN Prospan mikstur 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder 7 mg tørret ekstrakt av Hedera helix L., folium (tilsvarende 35-53 mg tørret eføyblad/ bergfletteblad).

Detaljer

vekt-%, basert på den totale vekten til det tørre kalsiumkarbonatholdige

vekt-%, basert på den totale vekten til det tørre kalsiumkarbonatholdige 1 Patentkrav 1 1. Fremgangsmåte for å fremstille selvbindende pigmentpartikler, omfattende følgende trinn: a) å tilveiebringe en vandig suspensjon omfattende minst ett kalsiumkarbonatholdig materiale,

Detaljer

ai) UTLEGNINGSSKRIFT

ai) UTLEGNINGSSKRIFT ai) UTLEGNINGSSKRIFT (19) NO (U) 176159 (13) B NORGE (5i) Int Cl 5 G 21 F 3/00 Styret for det industrielle rettsvern (21) Seknadsnr (22) Inng. dag (24) Løpedag (41) Alm. tilgj. (44) llllegningsdato 901429

Detaljer

Piperazinforbindelse representert ved Formel (I), hvori R1 er C1-6 alkyl;

Piperazinforbindelse representert ved Formel (I), hvori R1 er C1-6 alkyl; 1 PATENTKRAV 1. Piperazinforbindelse representert ved Formel (I), hvori R1 er C1-6 alkyl; R2 er hydroksy, C1-6 alkyl som kan ha én eller flere substituenter, -(C=O)-N(R3) (R4) eller -(C=O)-OR; R3 og R4

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333077 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B63B 2/08 (2006.01) B63B 3/20 (2006.01) B63B 3/62 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100967 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig å redusere dosen ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig å redusere dosen ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Gluxine 400 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder glukosaminsulfat-natriumkloridkompleks, tilsvarende 400 mg glukosamin eller

Detaljer

1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg.

1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Diprosalic liniment, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Betametasondipropionat tilsvarende betametason 0,5 mg og salisylsyre 20 mg.

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331387 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. B6D 90/08 (2006.01) B6D 88/10 (2006.01) F17C 1/02 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100968 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2010.07.02

Detaljer

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi 1 LEGEMIDLETS NAVN Preparatomtale (SPC) Typherix 25 mikrogram/0,5 ml, injeksjonsvæske, oppløsning. Vaksine mot tyfoidfeber (Vi polysakkarid) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder:

Detaljer

PREPARATOMTALE. Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert Soluvit inneholder: Tiaminmononitrat 3,1 mg 0,31 mg (Tilsvarer Vitamin B1 2,5 mg)

PREPARATOMTALE. Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert Soluvit inneholder: Tiaminmononitrat 3,1 mg 0,31 mg (Tilsvarer Vitamin B1 2,5 mg) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Soluvit, pulver til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass Soluvit inneholder: Aktiv ingrediens Mengde 1 ml rekonstituert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 228769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07C 211/42 (06.01) A61K 31/13 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.0 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

P a t e n t k r a v. 1. En forbindelse med formel (Id): hvor ring. er valgt fra formel (v) til (vii):

P a t e n t k r a v. 1. En forbindelse med formel (Id): hvor ring. er valgt fra formel (v) til (vii): 1 P a t e n t k r a v 1. En forbindelse med formel (Id): hvor ring er valgt fra formel (v) til (vii): og 1 R er valgt fra alkyl, haloalkyl sykloalkyl, sykloalkenyl, aryl, heteroaryl, heterosyklyl, - C(O)NR

Detaljer

Glukosaminhydroklorid-magnesiumsulfat kompleks (2:1), tilsvarende 400 mg glukosamin og tilsvarende 509 mg glukosaminsulfat.

Glukosaminhydroklorid-magnesiumsulfat kompleks (2:1), tilsvarende 400 mg glukosamin og tilsvarende 509 mg glukosaminsulfat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Perigona 400 mg filmdrasjert tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosaminhydroklorid-magnesiumsulfat kompleks (2:1), tilsvarende 400 mg glukosamin og tilsvarende 509

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 332939 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E06B 9/323 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 071991 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 07.04.19 (8) Videreføringsdag (24) Løpedag 07.04.19

Detaljer

STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (JiHm.ci.» E 21 B 13/22, 13/27. 29.10.91) (7I)(7J) Scker/Patenthaver M0SK0VSKY INSTIIUI

STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (JiHm.ci.» E 21 B 13/22, 13/27. 29.10.91) (7I)(7J) Scker/Patenthaver M0SK0VSKY INSTIIUI NORGE (i?) [NO] [B] (12, UTLEGNINGSSKRIFT a» JVr 165412 STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETTSVERN (JiHm.ci.» E 21 B 13/22, 13/27 (21) Patentsoknad nr. (22) Inngivelsesdag (24) Løpedag 850716 (86) Internasjonal

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Soluprick Positiv kontroll, 10 mg/ml, oppløsning til prikktest Soluprick Negativ kontroll, oppløsning til prikktest

1. LEGEMIDLETS NAVN. Soluprick Positiv kontroll, 10 mg/ml, oppløsning til prikktest Soluprick Negativ kontroll, oppløsning til prikktest 1. LEGEMIDLETS NAVN Soluprick Positiv kontroll, 10 mg/ml, oppløsning til prikktest Soluprick Negativ kontroll, oppløsning til prikktest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Soluprick Positiv kontroll:

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Til behandling av smerter og inflammasjon forbundet med kronisk osteoarthritis hos hunder.

Til behandling av smerter og inflammasjon forbundet med kronisk osteoarthritis hos hunder. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Onsior 5 mg tabletter til hund Onsior 10 mg tabletter til hund Onsior 20 mg tabletter til hund Onsior 40 mg tabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

Skapt av naturen, formet av forskning

Skapt av naturen, formet av forskning Skapt av naturen, formet av forskning Olivita er en unik blanding av omega-3 og antioksidanter Olivita skapt av naturen, formet av forskning Olivita kombinerer raffinert selolje med en spesiell, kaldpresset

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3287 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. A61K 31/22 (06.01) A61J 3/07 (06.01) A61K 9/ (06.01) A61K 9/48 (06.01) A61K 9/2 (06.01) A61J 3/06 (06.01) A61K 31/22 (06.01) A61P 1/04 (06.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2383 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 9/08 (06.01) A61K 9/ (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 47/ (06.01) A61K 47/14 (06.01) Patentstyret

Detaljer

Vær sikker på at dyret har gjenvunnet normale svelgereflekser før det tilbys fôr og drikke.

Vær sikker på at dyret har gjenvunnet normale svelgereflekser før det tilbys fôr og drikke. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Sedastop vet. 5 mg/ml injeksjonsvæske, 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: Virkestoff: Atipamezol 4,27 mg (tilsv. 5,0 mg atipamezolhydroklorid) Hjelpestoff:

Detaljer

AVGJØRELSE 19. august 2014 Sak PAT 13/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 19. august 2014 Sak PAT 13/010. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 19. august 2014 Sak PAT 13/010 Klager: Sepracor Inc Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tom Kristensen

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01)

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20101728 (13) A1. (51) Int Cl. G06Q 20/00 (2006.01) (12) SØKNAD (19) NO (21) 1728 (13) A1 NORGE (1) Int Cl. G06Q /00 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1728 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag.12. (8) Videreføringsdag (24) Løpedag.12. () Prioritet.03.04,

Detaljer

En filmdrasjert tablett inneholder 1884,60 mg glukosaminsulfat natriumklorid tilsvarende 1500 mg glukosaminsulfat eller 1178 mg glukosamin.

En filmdrasjert tablett inneholder 1884,60 mg glukosaminsulfat natriumklorid tilsvarende 1500 mg glukosaminsulfat eller 1178 mg glukosamin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Dolenio 1178 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En filmdrasjert tablett inneholder 1884,60 mg glukosaminsulfat natriumklorid tilsvarende 1500 mg glukosaminsulfat

Detaljer

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring.

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Addaven, konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Addaven inneholder: 1 ml 1 ampulle (10 ml) Kromklorid (6H2O) 5,33 mikrog

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2755647 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. A61K 31/202 (2006.01) A61P 27/02 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1 NORGE. (51) Int Cl. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 3179 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 36/00 (06.01) E21B 33/03 (06.01) E21B 43/01 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 091448 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 09.04.14

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246471 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C11C 3/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Lyngonia anbefales ikke til bruk hos barn og ungdom under 18 år (se pkt. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler ).

Lyngonia anbefales ikke til bruk hos barn og ungdom under 18 år (se pkt. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler ). 1. LEGEMIDLETS NAVN Lyngonia filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjert tablett inneholder: 361-509 mg ekstrakt (som tørket ekstrakt) fra Arctostaphylos uva-ursi

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114419 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 33/36 (06.01) A61P 29/00 (06.01) A61P 37/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.08.2 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

For behandling av halthet og smerte ved degenerativ leddsykdom / osteoartrose (ikke-infeksisøs artrose) hos hunder med ferdig utviklet skjelett.

For behandling av halthet og smerte ved degenerativ leddsykdom / osteoartrose (ikke-infeksisøs artrose) hos hunder med ferdig utviklet skjelett. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Cartrophen Vet 100 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Natriumpentosanpolysulfat Benzylalkohol 100 mg/ml 0,01 ml/ml 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Refluksøsofagitt. Symptomatisk behandling ved hiatus insuffisiens og gastroøsofageal reflukssykdom (GERD), som sure oppstøt og halsbrann.

Refluksøsofagitt. Symptomatisk behandling ved hiatus insuffisiens og gastroøsofageal reflukssykdom (GERD), som sure oppstøt og halsbrann. 1. LEGEMIDLETS NAVN Gaviscon, mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder: Natriumalginat 50 mg Aluminiumhydroksid 100 mg Natriumhydrogenkarbonat 17 mg Kalsiumkarbonat

Detaljer

Rycarfa vet 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hunder og katter

Rycarfa vet 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hunder og katter 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Rycarfa vet 50 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til hunder og katter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: Virkestoff: Karprofen 50 mg Hjelpestoff:

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2614824 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61K 31/4196 (06.01) A61K 31/424 (06.01) A61P 21/00 (06.01) A61P 2/04 (06.01) C07D 249/08 (06.01) C07D

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Onsior 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til katt og hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Onsior 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til katt og hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Onsior 20 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning til katt og hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: Virkestoff: Robenakoksib 20 mg Hjelpestoff: Natriummetabisulfitt

Detaljer

Skal ikke brukes samtidig med piperazinholdige preparater. Se pkt. 4.7 og 4.8.

Skal ikke brukes samtidig med piperazinholdige preparater. Se pkt. 4.7 og 4.8. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Welpan vet.15 mg/ml + 5 mg/ml mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder Virkestoffer: Febantel Pyrantel 15,0 mg 5,0 mg (som pyrantelembonat

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2318419 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C07F /02 (06.01) A61K 38/0 (06.01) A61P 29/00 (06.01) A61P 3/00 (06.01) C07F /04 (06.01) C07F /06 (06.01)

Detaljer

Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA NO/RACTE/1505/0006

Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA NO/RACTE/1505/0006 Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA Agenda Indikasjoner Dosejustering av IV RoActemra for RA pasienter ved unormale laboratorieprøver Dosejustering av SC RoActemra for RA pasienter ved unormale

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG FOR Onsior 6 mg tabletter til katt

PAKNINGSVEDLEGG FOR Onsior 6 mg tabletter til katt PAKNINGSVEDLEGG FOR Onsior 6 mg tabletter til katt 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE Innehaver

Detaljer

Kodeinfosfatsesquihydrat 25 mg som kodeinfosfathemihydrat (tilsvarer 17,7 mg kodein).

Kodeinfosfatsesquihydrat 25 mg som kodeinfosfathemihydrat (tilsvarer 17,7 mg kodein). 1. LEGEMIDLETS NAVN Kodein 25 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kodeinfosfatsesquihydrat 25 mg som kodeinfosfathemihydrat (tilsvarer 17,7 mg kodein). For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 27428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A23C 9/123 (06.01) A23C 9/12 (06.01) A23C 9/142 (06.01) A23C 19/032 (06.01) A23C 19/076 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 333261 (13) B1 NORGE (1) Int Cl. E21B 43/34 (06.01) E21B 43/36 (06.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 1114 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 11..27 (8) Videreføringsdag

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

(12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret (12) PATENT (19) NO (11) 331930 (13) B1 NORGE (51) Int Cl. F17C 1/02 (2006.01) F17C 13/08 (2006.01) B65D 5/489 (2006.01) B65D 90/02 (2006.01) B65D 90/52 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20100974 (86)

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Isomalt 1830,0 mg (E953) og 457,6 mg flytende maltitol (E965).

1. LEGEMIDLETS NAVN. Hjelpestoff(er) med kjent effekt: Isomalt 1830,0 mg (E953) og 457,6 mg flytende maltitol (E965). 1. LEGEMIDLETS NAVN Solvivo 0,6 mg/1,2 mg sugetablett med mintsmak Solvivo 0,6 mg/1,2 mg sugetablett med honning- og sitronsmak 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver sugetablett inneholder: amylmetakresol

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 278 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61K 3/74 (201.01) A61P 11/00 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2016.08.01

Detaljer

1 pose inneholder: Makrogol g, natriumsulfat (vannfritt) 5,69 g, natriumhydrogenkarbonat 1,71 g, natriumklorid 1,44 g og kaliumklorid 0,75 g.

1 pose inneholder: Makrogol g, natriumsulfat (vannfritt) 5,69 g, natriumhydrogenkarbonat 1,71 g, natriumklorid 1,44 g og kaliumklorid 0,75 g. 1. LEGEMIDLETS NAVN Laxabon pulver til oral oppløsning i poser a 68,5 g. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 pose inneholder: Makrogol 3350 59 g, natriumsulfat (vannfritt) 5,69 g, natriumhydrogenkarbonat

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer