VELKOMMEN TIL KURS I THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL KURS I THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL KURS I THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE Ingvild Kjeken, professor i ergoterapi Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering Diakonhjemmet Sykehus, og Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag, HiOA

2 PASIENTGRUPPER Alder voksne / eldre Mange med flere diagnoser

3 DIAGNOSER Revmatisk sykdom (Mb Bekhterev, artrose) Smerte / fibromyalgi Nevrologiske sykdommer (MS. Parkinson) Slag m ulike typer MULIGGJØRE utfall (ENABLING) Psykisk sykdom (Depresjon, angst, bipolar lidelse, schizofreni) Fall / brudd Trafikk-ulykker Atrieflimmer Nevropati Funksjonell parese

4 HVA VAR UTFORDRENDE - TERAPEUT «Jeg gikk inn med en forforståelse» Få tillit hos bruker Innledning i intervjuet Når pasienten snakker MULIGGJØRE (for) mye (ENABLING) «å få pasienten til å fokusere på hva han opplevde som utfordrende i hverdagen, uten å få samtalen til å få negativt fokus» Struktur vs fleksibilitet

5 HVA VAR UTFORDRENDE - TERAPEUT «Å være tilstrekkelig lyttende og ikke komme med forslag til formuleringer» Ikke gode råd og komme med forslag til tiltak underveis Få til konkrete aktiviteter MULIGGJØRE og gode (ENABLING) formuleringer «at noen av problemene ble litt store» Å holde tiden ikke bruke for lang tid

6 FORBEREDELSER Egen forforståelse Skape tillit

7 4 NØKKELPUNKTER FOR PASIENTMØTER Forklar mål/hensikt Vær tydelig i forhold til rammer Ta ansvar for innhold Vær bevisst betydningen av relasjoner

8 FORBERED BRUKEREN TIL COPM Dersom brukeren ikke er kjent med ergoterapi/hverdagsrehabilitering kan det være lurt å beskrive kort hva det innebærer Gi brukeren mulighet til å forberede seg

9 INNLEDNING «Du har sagt ja til å jobbe med hverdagsrehabilitering, og det betyr at du skal jobbe med de aktivitetene som er vanskelige å utføre. Derfor vil jeg be deg fortelle om hva som er utfordrende, og så skal vi skrive dem ned på dette skjemaet. Vi kommer til å bruke ca ½ time. Jeg vil så spørre deg hvor mye disse aktivitetene betyr for deg. Til slutt skal du få si noe om hvordan du utfører aktivitetene og hvor tilfreds du er med det. Helt til slutt skal du få velge hva du vil begynne å jobbe med. Har du noen spørsmål? Hvis en av synes det blir vanskelig stopper vi»

10 INNLEDNING Fra boka Hverdagsrehabilitering, kapittel 7: «Hvorfor egner COPM seg i hverdagsrehabilitering?»

11 UTFORDRINGER Når pasienten snakker (for) mye «å få pasienten til å fokusere på hva han opplevde som utfordrende i hverdagen, uten å få samtalen til å få negativt fokus» Struktur vs fleksibilitet

12 HVA VAR UTFORDRENDE - TERAPEUT «Å være tilstrekkelig lyttende og ikke komme med forslag til formuleringer» Ikke komme med gode råd og forslag til tiltak underveis

13 HVA VAR UTFORDRENDE - TERAPEUT Få til konkrete aktiviteter og gode formuleringer «at noen av problemene ble litt store» Da tenker jeg at det MULIGGJØRE bør settes (ENABLING) opp delmål, og hvor settes de i prioriterte aktiviteter? Hvordan veilede til små nok mål og tiltak, slik at klienten kan få tro på en "raskere" bedring?

14 TCOP TAXONOMI FOR AKTIVITETSUTFØRELSE Regnskapsføring Å produsere en økonomisk rapport Å skrive (rapporten) BETYDNINGSFULL AKTIVITET: En aktivitet eller et sett med aktiviteter, som utføres med en viss konsistens og regelmessighet, som gir struktur, og som tillegges verdi og mening av enkeltpersoner og en kultur AKTIVITET: Et sett med oppgaver med et endelig mål eller resultat som er større enn de enkelte oppgavene som til sammen utgjør aktiviteten OPPGAVE: Et sett med handlinger med et endelig mål og et spesifikt resultat Å taste, å huske meningen med tall Å bøye et av kroppens ledd, å være oppmerksom HANDLING: Et sett med viljestyrte bevegelser eller mentale prosesser som danner et gjenkjennelig og meningsfylt mønster (for eksempel å gripe, å holde, å tenke, å smile osv) VILJESTYRT BEVEGELSE ELLER MENTALE PROSESSER: En enkel viljestyrt aktivering av en muskler eller tanker (for eksempel bøye, strekke, huske, fokusere osv)

15 Mestring gir muligheter! Fra Hverdagsrehabilitering i Kristiansand Mine mål er: Ta på strømper Gå trygt i trapp. Gå tur med hunden Kontaktperson:.. Tlf nr:

16 HVA VAR UTFORDRENDE - TERAPEUT Å holde tiden ikke bruke for lang tid Hva er «passe mye tid» og i forhold til hva?

17 HVA VAR UTFORDRENDE - PASIENT En del opplevde ingen utfordringer At andre skal få innsyn i det som er vanskelig Negativt fokus Uvant å fokusere på MULIGGJØRE aktivitet - ikke (ENABLING) på symptomer Nedsatt hørsel og mange tilstede Krevende - blir sliten Å score Ut fra egne eller andres forventinger Utfra gode eller dårlige perioder Å forholde seg til en så bred tallskala Skille utførelse og tilfredshet

18 HVA VAR UTFORDRENDE - PASIENT At andre skal få innsyn i det som er vanskelig Negativt fokus

19 HVA VAR UTFORDRENDE - PASIENT Uvant å fokusere på aktivitet - ikke på symptomer Nedsatt hørsel og mange tilstede Krevende - blir sliten

20 SCORING Å score Ut fra egne eller andres forventinger Utfra gode eller dårlige perioder Å forholde seg til en så bred tallskala Skille utførelse og tilfredshet

21 SCORING Fra boka Hverdagsrehabilitering, kapittel 7: «Hvorfor egner COPM seg i hverdagsrehabilitering?»

22 SCORING - TILPASNING Bruke stjerner i stedet for betydningsscore: Du får fem stjerner av meg de skal du plassere utenfor de fem viktigste aktivitetene Bruke metaforer: Tenk deg at jeg er den gode fe som kan svinge tryllestaven over fem aktiviteter slik at alle problemer forsvinner. Hvilke ville du velge da?

23 SCORING - TILPASNING Forenkle scoringsskalaen og bruke smileys i stedet

24 GA COPM NYTTIG INFORMASJON? Ny innsikt ifht pasienter man kjenner godt Kunnskap om hva pasienten er mentalt klar for Bevisstgjørende for pasienten hva som er viktige og ikke viktige aktiviteter Godt utgangspunkt for å sette mål og planlegge Nye roller pasienten finner egne løsninger som fagpersoner støtter Pårørende viktige å ha med

25 GA COPM OVERRASKENDE INFORMASJON? Overraskende aktiviteter, prioriteringer, innsikt og/eller løsningsforslag for terapeuten/hjemmesykepleien Tidligere aktiviteter brukeren har drevet med «Hvor bevisst brukeren MULIGGJØRE var på egen (ENABLING) situasjon og hva som var begrensningene hennes. Hun kunne i detaljer forklare hva hun strever med når hun eksempelvis faller og hvilke strategier hun har»

26 SPØRSMÅL Hvordan forholder man seg til en rescoring hvis utfallene blir tilfeldige i forhold til hvordan pasienten føler seg (svingende tilstander)? Hvordan strukturere intervjuet på en god måte? Følge rekkefølgen, intervjue fritt? I kva grad blir det feil at ein går inn og «styrer»/leiar dei i prosessen (ved lettare kognitiv svikt)? Eg opplever at det vart ein dialog utan at eg vart ekspert. Eg vart meir ein hjelpar til å rydda litt i tankane.

27 SPØRSMÅL Hvor avgrenset kan man gjøre selve intervjuet? Kan man i introduksjonen si at vi skal ha hovedfokus på trygghetstiltak når det gjelder epilepsi? Mister jeg eller brukeren noe når vi ikke skårer? Har det liten hensikt å bruke verktøyet når det ikke blir fulgt helt ut?

28 SPØRSMÅL Jeg ser at det er tidskrevende og fange oppmerksomhet og holde fokus hos brukeren. Finnes det noen light versjon av COPM, det kan være aktuelt hos noen brukere

29 PATIENT SPECIFIC FUNCTIONAL SCALE Utviklet (1995) av Paul Stratford, kanadisk fysioterapeut (Stratford PW, Gill C, Westaway MD, Binkley JM. Assessing disability and change on individual patients: A report of a patient specific measure. Physiotherapy Canada 1995;47:258-63). Pasienten beskriver inntil fem aktiviteter som svar på spørsmålet Jeg vil nå be deg beskrive viktige aktiviteter som du har problemer med å utføre eller ikke kan utføre i det hele tatt som følge av... (dine plager). Hvilke aktiviteter har du problemer med å utføre?

30 PSFS Aktivitet Dato Dato 1 Åpne emballasje Skrive for hånd Skjære brød Spille piano Strikke Grad av vanskelighet Kan ikke utføre aktiviteten Kan utføre aktiviteten uten vanskelighet eller som før skaden/sykdommen

31 PSFS Testet ut/brukt og sammenlignet med andre instrumenter i studier med pasienter med nakke/skulder-problemer, low back pain, smerte i hånden, kneproblemer, KOLS, artrose, brystkreftopererte, underex-amputasjon, CP, bekkenløsning Gir informasjon som kan brukes til å målrette individuelle intervensjoner Kan brukes til å vurdere endring over tid, både på individ og gruppenivå

32 PSFS I FYSIOPRIM Moseng et al FysioterapeutenFysioterapeuten

33 PSFS VED HÅNDARTROSE

34 SPØRSMÅL Hva gjør man når bruker har angitt flere aktivitetsproblemer enn de ønsker å ha fokus på? Det er «plass» til flere, men ønsker kun å ha fokus på et par. Når/hvordan/om motiveres bruker til å prioritere flere fokusområder? Hvor viktig er det at maks 5 aktivitetsproblem skal skåres?

35 SPØRSMÅL Hvordan forholde seg til pasienter med kognitive skader, slik at de får best mulig utbytte av COPM intervjuet?

36 SPØRSMÅL Våre pasientar er inne til rehabilitering i 3-4 veker og eg opplever at dette er for kort tid for evaluering, spesielt når aktivitetane er omfattande og gjerne litt langsiktige. Bør ein evaluera for å ha fullført COPM på ein tilfredsstillande måte? Eller kan ein rett og slett bruke det som eit hjelpemiddel for å formulere mål?

37 Under oppholdet på rehabiliteringsenheten ble du også intervjuet av ergoterapeut om hvilke konsekvenser din revmatiske sykdom har for mestring av daglige aktiviteter. Intervjuet munnet ut i en vurdering, der du selv scoret din utførelse av de aktivitetene som er listet opp nedenfor, og hvor tilfreds du var med dette for hver enkelt aktivitet. Nå ber vi deg om å gjøre det samme en gang til. Ta utgangspunkt i hvordan du har det nå, og vurder så hvordan du synes du utfører hver enkelt aktivitet. Merk av dette ved å sette en sirkel rundt det tallet du synes passer best. Jo lavere ned mot 1 du scorer, jo dårligere vurderer du din utførelse, og jo høyere opp mot 10 du scorer, jo bedre vurderer du din utførelse. Marker også på skalaene for tilfredshet hvor tilfreds du er med utførelsen av hver enkelt aktivitet. Scoringer ned mot 1 på tilfredshet indikerer lav tilfredshet, mens scoringer opp mot 10 indikerer høy tilfredshet. ID-nr: Aktivitet UTFØRELSE TILFREDSHET Google Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering Gå inn på vår hjemmesider Se under Klinisk verktøykasse COPM - tilleggsmateriell Kan ikke utføre i det hele tatt Kan utføre svært bra Ikke tilfreds i det hele tatt Svært tilfreds Kan ikke utføre i det hele tatt Kan utføre svært bra Ikke tilfreds i det hele tatt Svært tilfreds Kan ikke utføre i det hele tatt Kan utføre svært bra Ikke tilfreds i det hele tatt Svært tilfreds Kan ikke utføre i det hele tatt Kan utføre svært bra Ikke tilfreds i det hele tatt Svært tilfreds Kan ikke utføre i det hele tatt Kan utføre svært bra Ikke tilfreds i det hele tatt Svært tilfreds

38 SPØRSMÅL Hvordan gå fram om bruker prioriterer problemområder som intervjuer/terapeut mener er uaktuelle, evt. urealistiske? Dette er klientens opplevelse. Hvor mye skal vi farge samtalen når en ser at det er utfordringer som ikke kommer frem i skjemaet. Skal vi gjøre ting til et problem som bruker ikke oppfatter som problem?

39 SPØRSMÅL Er dette eit godt verktøy for pasientar som har psykiske vanskar?

40 SPØRSMÅL Jeg føler at pasientene synes det er vanskelig å beskrive sin hverdag, det blir ofte kort beskrevet og ikke så enkelt å vite hva de skal si/som vi ønsker å høre noe om. Hvordan skal man starte å stille spørsmål, få intervjuet i gang etter presentasjonen?

41 SPØRSMÅL Hva gjør dere hvis bruker sier under intervjuet: Bli med inn på badet mitt, så kan du få se hva jeg strever med? og det er et av målene: Å bli trygg i dusjsituasjon vanskelig å MULIGGJØRE ikke komme (ENABLING) med løsninger eller gjøre observasjoner

42 SPØRSMÅL Jeg jobber i hverdagsrehabiliteringsteam og når vi kartlegger er alltid ergoterapeuten og fysioterapeuten med på dette. Jeg har opplevd flere ganger at brukerne prater mest om trening og øvelser når fysioterapeuten er til stede og fokuserer mindre på hverdagsaktivitetene. Både fysioterapeuten og ergoterapeuten forklarer viktigheten med hverdagsmestring og - aktiviteter, men det er utfordrende fordi bruker nærmest oppslukt i "fysioøvelser". Hvordan kan vi forklare bedre betydningen av hverdagsaktiviteter ved bruk av COPM?

43 ØNSKER Hvordan få en god start på et intervju COPM i målsettingsarbeid Brukermedvirkning Scoring pålitelighet Oppfølging og evaluering Pårørende COPM i forbindelse med andre redskaper og annen informasjon Ansvarsfordeling ifht de fem aktivitetene

44 ØNSKER Angst, depresjon Kognitiv svikt: Slag, demens, liten innsikt KOLS ME utmattethet Smerte, fibromyalgi Ulike aldersgrupper Skadeforebyggende

45 COPM I PSYKISK HELSEARBEID

46 COPM I PSYKISK HELSEARBEID Mange studier hvor COPM er brukt i psykiatri Det vellykkede COPM intervju i psykiatrisk regi: Ane Mathilde Bye Møller, Malene Apitz Nymann, Signe Palbøl og MULIGGJØRE Tom Hans Klein, (ENABLING) 2006 Intervjuet 7 ergoterapeuter som arbeider i psykiatri

47 COPM I PSYKISK HELSEARBEID Mange studier hvor COPM er brukt i psykiatri Det vellykkede COPM intervju i psykiatrisk regi: Ane Mathilde Bye Møller, Malene Apitz Nymann, Signe Palbøl og MULIGGJØRE Tom Hans Klein, (ENABLING) 2006 Intervjuet 7 ergoterapeuter som arbeider i psykiatri

48 COPM I PSYKISK HELSEARBEID Flere af informanterne fortæller at de gør sig overvejelser omkring brugen af COPM-interviewet til depressive patienter. Her nævner informanterne, at det er en fordel at vente med at udføre interviewet til senere i patientens sygdomsforløb, da det i starten af forløbet kan virke meget konfronterende og at patienten derved kan opleve et nederlag i forbindelse med interviewet.

49 COPM I PSYKISK HELSEARBEID Waters 1995, brukte COPM for å kartlegge aktivitetsproblemer, planlegge mål og tiltak, og følge forløp hos en deprimert pasient Mål uke 1: Fullføre oppussing av stue Begynne å bruke avtalebok for ikke å glemme avtaler Begynne å være sammen med andre Mål uke 2: Fortelle min datter at jeg heller vil besøke dem enn at de skal besøke meg osv

50 COPM I PSYKISK HELSEARBEID Erfaringer/konklusjoner Gjorde målene konkrete Knyttet tiltak til konkrete mål Scorene brukt som grunnlag for diskusjon Fremmet deltagelse og samarbeid pasient/terapeut Dokumenterte prosessen COPM godt egnet instrument Unntak akuttfase

51 Bruk av COPM med demente Personer med (lett) kognitiv svikt kan ofte gjennomføre et intervju, men oppleve scoringene som vanskelig

52 Bruk av COPM med demente

53 Bruk ac COPM med demente 69 hjemmeboende med tidlig Altzheimer (scoret 18 eller mer på Mini Mental Status) Alle ble intervjuet med COPM og deretter delt i tre grupper Kognitiv rehabilitering MULIGGJØRE / avspenning (ENABLING) / ingen behandling Brukte en til to av de prioriterte aktivitetene som basis for mål og intervensjon i rehabiliteringsgruppen

54 Bruk av COPM med demente 135 hjemmeboende med mild til moderat Altzheimer Personer med alvorlig depresjon ble ekskludert

55 Bruk av COPM med demente

56 Intervjue pårørende? Ved å hjelpe pårørende hjelper man også klienten Viktig at pårørende intervjues om hvordan de opplever situasjonen (ikke om hva de tror for eksempel kona/mannen opplever) Også scoring bør da ta utgangspunkt i den pårørendes opplevelse

57 COPM på sykehjem «Hvordan kan bruk av COPM bidra til å fremme brukernes opplevelse av brukermedvirkning på korttidsavelding? Brukte COPM med 8 pasienter på korttidsavdeling på sykehjem «Ved at du har spurt MULIGGJØRE de spørsmålene (ENABLING) du har spurt så føler jeg at jeg er blitt hørt. Jeg snakker jo rett fra levra jeg, akkurat sånn som det er, så jeg opplever at denne samtalen bidro til at min mening ble hørt» Konklusjon: COPM bidrar til å fremme brukernes opplevelse av brukermedvirkning

58 COPM VED KOLS Sewell og Singh (2001) testet test-retest reliabilitet 15 stabile pasienter med KOLS deltok 8 menn, 7 kvinner, gjennomsnittsalder 67 år som deltok i poliklinisk rehabilitering Ble intervjuet og re-intervjuet 7 dager senere Intervjuet tok ca. 30 minutter ICC utførelse 0.92 og for tilfredshet 0.90 Konklusjon: COPM er et reliabelt instrument i forhold til denne gruppen

59 COPM VED KOLS (Chest 2005)

60 COPM VED KOLS Sewell m fl 2005: randomisert kontrollert studie med 180 pasienter hvor de sammenlignet to polikliniske rehabiliteringsprogram Alle deltagerne hadde stabil sykdom siste frie uker før rehabiliteringsoppstart Undersøkte om Lungerehabilitering var effektivt for å bedre funksjon i daglige aktiviteter i hjemmet Individualisert treningsprogram var mer effektivt enn standardisert treningsprogram

61 COPM VED KOLS Signifikante bedringer i begge grupper i alle funksjonsmål Endring i COPM i trad treningsgruppe var utførelse 1.7 (p<0.0001) tilfredshet 2.3 (p<0.0001) Endring i COPM i individ treningsgruppe var utførelse 1.5 (p<0.0001) tilfredshet 2.0 (p<0.0001) Ingen signifikant forskjeller mellom gruppene i noen funksjonsmål Rehabilitering av lungesyke har positiv effekt De to programmene var like effektive COPM er sensitivt for endringer som følge av lungerehabilitering

62 COPM VED KOLS Studie ved Diakonhjemmet Sykehus Effekt av poliklinisk ergoterapi RCT med 60 deltagere Endret Utførelsesscoren MULIGGJØRE til Anstrengelsesscore (ENABLING)

63 COPM VED UTMATTETHET/SMERTER Studie ved Diakonhjemmet Sykehus Effekt av poliklinisk ergoterapi RCT med 60 deltagere Endret Utførelsesscoren til Anstrengelsesscore

64 COPM VED SMERTE

65 COPM VED SMERTE 15 ukers tverrfaglig rehabiliteringsprogram for personer med utbredte kroniske muskelsmerter COPM ble brukt for å målrette rehabiliteringsprogrammet 165 pasienter deltok Ved utskrivelse var det signifikante forbedringer i alle utfallsmål (smerte, katastrofetenkning, fatigue, trappegang, helserelatert livskvalitet og aktivitetsutførelse og tilfredshet (målt m COPM) Størst effekt i aktivitetsutførelse og tilfredshet i COPM

66 COPM VED ME / UTMATTETHET Ikke funnet studier hvor COPM er brukt som hovedutfallsmål ved «rene»fatigue-studier Brukt i studier hvor utmattethet er en viktig del av sykdomsbildet MS (Ward 2003) Post-polio (Davidson et al 2009)

67 COPM I ULIKE ALDERSGRUPPER Brukt i alle aldersgrupper fra 7 år og oppover Spesielt brukt mye med barn med CP Studier viser forskjeller mellom barn og unges beskrivelse og prioritering av aktivitetsproblemer og deres foreldres

68 COPM I ULIKE ALDERSGRUPPER I Danmark er det laget tilpassede versjoner for 0-3 år og 4-6 år

69 COPM - OPPSUMMERING

70 COPM på gruppenivå AKTIVITETER Søvn ANTALL PROBLEM ER Samliv Personlig hygiene Påkledning Innendørs mobilitet Utendørs mobilitet Gjøre ærend Bruke off. kommunikasjon Bilkjøring Omsorgsoppgaver Lønnet arbeid Totalt Prioritert Tøyvask/rengjøring Matlaging Vedlikeholdsarbeid Utdanning Rolige f ritidsaktiviteter Sport og trening Hagearbeid Reising/f eriering Sosiale aktiviteter Aktivitetsproblemer hos 152 personer med Bekhterev sykdom Kjeken et al O O S

71 Individnivå COPM kan brukes som grunnlag for å utarbeide behandlingsmål og planlegge tiltak for å måle endringer MULIGGJØRE i klientens (ENABLING) oppfattelse av egen aktivitetsutførelse i løpet av behandlingen/rehabiliteringen

72 Gruppenivå COPM kan brukes for Å beskrive aktuelle problemer hos en pasientgruppe Å måle effekt (nytte) av et tiltak eller tilbud for en gruppe pasienter

73 COPM egner seg dårlig I akuttfase Med personer med kommunikasjonsproblemer Med personer med (alvorlig) kognitiv svikt Med personer med MULIGGJØRE lav selvinnsikt (ENABLING) Kan da intervjue pårørende med fokus på deres opplevelse av situasjonen

74 COPM - RESSURSER gå videre til Klinisk verktøykasse, og derfra inn i COPM. Lenker til eft.dk sider hvor man kan søke i diskusjon og dokumenter Lenker til litteraturlister organisert ut fra spesialistområder Kapittel om COPM i boka «Hverdagsrehabilitering» Gjør egne litteratursøk Google Sjekk intervjuer som ligger på Youtube Ring en venn

75 MÅL FOR DAGENE Ha kjennskap til den kanadiske modellen for ergoterapi (the Canadian Model of Occupational Performance and Engagement CMOP-E) Ha kjennskap til the Canadian Occupational Performance Measure COPM Ha prøvd ut COPM Kunne prøve COPM i videre praksis Tid til faglige diskusjoner og refleksjoner

VELKOMMEN TIL KURS I THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE

VELKOMMEN TIL KURS I THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE VELKOMMEN TIL KURS I THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE Ingvild Kjeken, professor i ergoterapi Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering Diakonhjemmet Sykehus, og Institutt

Detaljer

COPM bygger på the Canadian

COPM bygger på the Canadian The Canadian Occupational Performance Measure brukt i rehabilitering I rehabilitering skal tiltakene utformes for å nå mål som er viktige for brukeren. The Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Målrettet oppgaveorientert trening og praktisk bruk av. COPM og GAS

Målrettet oppgaveorientert trening og praktisk bruk av. COPM og GAS Målrettet oppgaveorientert trening og praktisk bruk av COPM og GAS Foto: www.knutepunktsorlandet.no Redaktør: Anne Bough Winsnes Oktober 2013 1 Forord: Høsten 2012 ble det arrangert kurs ved St. Olavs

Detaljer

Hvordan kan ergoterapeuten fremme brukermedvirkning i rehabiliteringsprosessen?

Hvordan kan ergoterapeuten fremme brukermedvirkning i rehabiliteringsprosessen? Hvordan kan ergoterapeuten fremme brukermedvirkning i rehabiliteringsprosessen? Bruker har ofte vansker med å sette mål for rehabiliteringen og jobber ofte etter terapeutens og helsetjenestens målsetting.

Detaljer

(1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1)

(1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1) (1) Fra Lykketyvene. Hvordan overkomme depresjon, Torkil Berge og Arne Repål, Aschehoug 2013 (1) Innledning Deprimerte mennesker bebreider seg ofte for at de gjør for lite. De tenker at de ikke får til

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer

Aktiv hverdag og endring av livsstil

Aktiv hverdag og endring av livsstil Lifestyle Redesign til personer med kognitiv svikt Aktiv hverdag og endring av livsstil Rehabilitering av personer med kognitive problemer etter ervervet hjerneskade har vært mitt arbeidsområde i mange

Detaljer

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit UNG i Rehab - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit 2 Innhold Innledning:... 5 Rammer/ antall deltakere/ rekruttering/

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1. Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.3 Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen... 5 DEL 2 PRESENTASJON AV TRYGG PÅ

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

Fra ord til handling OM TEORI OG PRAKSIS I REHABILITERING

Fra ord til handling OM TEORI OG PRAKSIS I REHABILITERING Fra ord til handling OM TEORI OG PRAKSIS I REHABILITERING Rehabilitering er et fagområde som preges av flotte ord og intensjoner. Utfordringen er å følge opp dette i praksis. I denne artikkelen ønsker

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Abstracts til posters

Abstracts til posters Abstracts til posters - organisert etter tema Forfatter(e) tilstede onsdag 18.9 kl 15.15-16.00 ALLMENNHELSE Bruk av tilskudd til tilgjengelighetstiltak i Bydel Bjerke Sigvor Aleksandersen, Linda Stigen,

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Hvordan kan pasienten selv, de pårørende og vi som profesjonelle bidra og påvirke i prosessen? av Wanja Kristin Lien

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok

Pårørendearbeid. Idékompendium. Løsblad fra en kokebok Pårørendearbeid Idékompendium Løsblad fra en kokebok Oppskrift + egne «hemmeligheter» Dette idékompendiet er laget over samme lest som en kokebok: Det gir en grov oversikt over hva man trenger for å gjøre

Detaljer

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten Stor og Sterk Livsstilsendring for overvektige Stavanger Kommune Fysio- og ergoterapitjenesten Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn for prosjektet og problemstillinger... 3 2.1. Problemstillinger:...

Detaljer

Du blir frisk av tuberkulose

Du blir frisk av tuberkulose Veileder for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose For helsepersonell 1 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Brosjyren Du blir frisk av tuberkulose fins på flere språk. Papirutgaver kan bestilles

Detaljer

Løft til selvbestemmelse

Løft til selvbestemmelse ELVERUM AVDELING FOR HELSE- OG IDRETTSFAG Line Cathrine Nymoen og Marte Sæter Veileder: Kari Elisabeth Dahl Løft til selvbestemmelse Boost to self-determination Antall ord: 9246 BACHELOR I TANNPLEIE 6.

Detaljer

Rapport publisert mai 2015. Kognitive vansker. - Hvordan tilrettelegge for aktivitet og deltagelse

Rapport publisert mai 2015. Kognitive vansker. - Hvordan tilrettelegge for aktivitet og deltagelse Rapport publisert mai 2015 Kognitive vansker - Hvordan tilrettelegge for aktivitet og deltagelse 1 «Helse er ikke bare fravær av sykdom, Men innebærer også en tilstand av fysisk, psykisk og sosial velvære.

Detaljer

Rusmisbruk og gruppebehandling

Rusmisbruk og gruppebehandling Sørlandet sykehus HF Rusmisbruk og gruppebehandling Hvordan opplevde pasientene effekten av gruppebehandlingen ved en avdeling for rus og avhengighetsbehandling? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer