Jeløy Kurbad - tilbud og behov

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jeløy Kurbad - tilbud og behov"

Transkript

1 Jeløy Kurbad - tilbud og behov Dialogkonferanse rehabilitering i Østfold, pasientrom, 60, 35 døgnplasser/17,5 dagplasser, bygningsmasse 5700 m 2 SH Wigers og uteareal 18 mål

2 Sentral beliggenhet : Bussholdeplass utenfor Kurbadet. Gangavstand (< 2 km) til tog, ferje og Moss bussterminal Flotte friluftstilbud; grenser til Søndre Jeløy Landskapsvernområde Jeløy Kurbad 2

3 Kurbadets visjon: Å tilby kunnskapsbasert, helhetlig rehabilitering av høy kvalitet Tilbyr rehabilitering på spesialisthelsetjeneste nivå Godkjent utdanningsinstitusjon for legespesialist 2 års hovedutdanning innen Fysikalsk medisin og rehabilitering 1 års sideutdanning innen allmennmedisin / flere andre spesialiteter Forskningskompetanse Spisskompetanse: Motiverende samtale (MI), myofasciell smerte, kronisk smerter, artrose Finansieres via avtale med HSØ (anbudskonkurranse) 3

4 Avtale med Helse Sør-Øst ( ) 60,35 døgnplasser: Pasientgruppe døgnopphold Hjerneslag Nevrologisk sykd. (f.eks nevropati, polio sekvele, MS) Hjerte-/karsykdom (akutt/postoperativ/kronisk) Lungesykdom (KOLS) Postoperativ ortopedi Revmatisk sykdom (deg. / inflam.) Kronisk muskelsmertesyndrom Antall plasser 3,

5 Avtale med Helse Sør-Øst ( ) 17,5 dagplasser: DAGTILBUD, 3 dager / uke Kronisk smertesyndrom Kronisk smertesyndrom Hjerte-/karsykdom Timer per dag Antall plasser ,5 Rent gruppetilbud: Omfattende lærings- og mestrings tilbud, fysisk trening, stretching, avspenning. Inn og utskriving hos fysioterapeut og lege. 5

6 16 pasientrom ledige for: Kommunehelsetjenesten Sykehuset Østfold (SØ) Privatbetalende pasienter Konkurransedyktige priser! 6

7 Årsverk: 3,7 Lege: Helsefaglig bemanning fra 2011 Rehabiliteringsleder, Dr.med, spes. fys med og rehab 1,0 Spes. revmatologi og indremedisin 0,6 Spes. nevrologi og medisinsk genetikk, PhD 0,1 2 leger i spesialisering (LIS) 2,0 8,1 Fysioterapeut (slag, lymfødembehandling, myofasciell smerte) 8,4 Sykepleie (Slagsykepleier, geriatrisk sykepleier) 0,8 Psykologspesialist 0,65 Ergoterapeut 0,2 Aktivitør 0,1 Kapellan 5,0 Administrasjonen: H elsefaglig kompetent (2 sykepl./3 fysioterap.) Innkaller logoped, ortopediingeniør o.a. faggrupper v/behov 7

8 5 tverrfaglige, diagnosespesifikke team Utarbeider pasientens rehabiliteringsplan Felles målsetting, tiltak, ansvarsfordeling Følger opp den enkeltes progresjon evt. justeringer underveis Avklarer videre målsetting tiltak etter avreise Initierer individuell plan (IP) når pasienten har behov for og ønsker dette 8

9 Yrkesgrupper i hvert team: Slag-/nevroteamet Spes. nevrologi, spes. fysikalsk medisin og rehabilitering, LIS Slagsykepleier Slagfysioterapeut Ergoterapeut Hjerte-/lungeteamet Spes. indremed./revamtologi, LIS Sykepleier Fysioterapeut Psykologspesialist Revmateamet Spes. indremed./revamtologi, LIS Sykepleier Fysioterapeut Ergoterapeut Smerteteamet Spes. fys med og rehab, LIS Sykepleier Fysioterapeut Psykologspesialist Dagteamet Spes. fys med og rehab Fysioterapeut Psykologspesialist 9

10 I 2011 rehabiliterte JK 1012 pasienter : 33% (329 pas) fra Østfold (Fredrikstad, Moss, Sarpsborg. Halden ) 53% fra primærlege / 47% fra SØ 33% Kronisk smerte 29% Postoperativ ortopedi 17% Hjerte-/karsykdom 12% Revmatisk sykdom (6,4% inflammatorisk og 5,5% degenerativ) for få! 4,6% Hjerneslag 3,6% Nevrologisk sykdom for få! 1,8% Lungesykdom (KOLS) for få! Tilbud til pasienter med pleie- og hjelpebehov (hjerneslag, nyopererte etc.) i samsvar med nåværende avtale med HSØ Grad av pleiebehov hos pasient som søkes inn, blir vurdert opp mot vår totale pleietyngde på gitte tidspunkt Meld aktuell kandidat tidligst mulig Tilby plass når pasienten er utskrivningsklar 10

11 Utbytte Aktiviteter Fase Rehabiliteringsprosessen - tverrfaglig, diagnosespesifikk Diagnosespesifikke tverrfaglige team med kontinuerlige møter Individuell kartlegging Individualisert/ planbasert rehab.tilbud Avreise / veien videre Helhetlig tverrfaglig kartlegging : sykepl, lege, fysioter, ergoter, psykolog Skjema - effektmåling Informasjon fra henvisende instans Individuell behandling / veiledning : - Fysioter/ ergoter/ psykolog/ lege/ spl Tilpassede gruppetreningstilbud: - Ute, i gym- eller treningssal, basseng, treningskjøkken, aktivitetsstua Lærings- og mestringstilbud: - Diagnosespesifikke mestringsskoler m/ undervisning og samtalegrupper - Motivasjonsarbeid (MI) / E rfaringsdeling Egentreningsprogram Utskrivningssamtale hos lege tverrfaglig epikrise Videre målsetting og tiltak med nødvendige henvisninger Kontakt med kommunen - IP Skjema avreise/ 6- og 12-mnd - effektmåling Sikre felles forståelse Målavklaring Rett behandling tidlig Bedret helse og funksjonsevne Symptomlette Økt innsikt i egen lidelse og situasjon Økt mestringsevne Bevart/ økt helsegevinst Forebygge tilbakefall Kvalitetssikring Kunnskapsbasert utvikling 11 TID

12 Fasiliteter Rom og lokaler tilpasset funksjonshemmede 12

13 Tilbud / Fasiliteter Basseng Gymsal Treningssal med utstyr Individuelle behandlingsrom Treningskjøkken 4 undervisnings- og gruppesamtale rom Sunn kost jmf nasjonale retningslinjer Røykeslutt tilbud Aktivitetsstue Flotte friluftstilbud sosiale aktiviteter Fysioterapeut-/gruppetreningstilbud hver helg og halvparten av årets bevegelige helligdager Basseng og treningssal åpen for fri benyttelse fra kl alle dager 13

14 Behov/ønsker fra Jeløy Kurbad: Bli inkludert i gjenstående arbeid med områdeplanen Tettere samhandling med SØ Besøke aktuelle avdelinger - gjensidig informasjonsutveksling Drøfte hvordan vi kan imøtekomme hverandres behov - fleksibilitet Gjensidig kompetanseheving, hospitering, forskning og fagutvikling etc. Tettere samarbeid med kommunene Gjensidig informasjonsutveksling: Tilbud - behov Åpne for ambulant virksomhet / gjensidig kompetanseheving Oversikt over rehabiliteringskoordinatorer mht IP Flere pasienter innen revmatologi, nevrologi og lunge (KOLS) Smertepasienter: Dag- eller døgntilbud? 14

15 I.f.b. ny områdeplan for Østfold, ønsker Jeløy Kurbad: Å være et naturlig ledd i pasientenes rehabiliteringskjede Sykehus rehabiliteringssenter hjemmekommune Bistå i.f.m. samhandlingsreformen Benytte våre 16 ledige rom Forutsigbarhet mhp tilsetting av nytt personell Kompetanse fra tidligere avtaler med Helse Sør-Øst: Kreftsyke Operasjoner indre organer Multitraumatiserte Pasienter med livsstilssykdom Arbeidsrettet rehabilitering 15

16 Takk for oppmerksomheten! J 16

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G

Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G Delytelse G1.4: Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud

Detaljer

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Desember2013 Forord Fagråd for rehabilitering takker for oppdraget med å revidere Regional plan for habilitering og rehabilitering.

Detaljer

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset 1. INNLEDNING Ad hoc-gruppen for Rehabilitering ble etablert i januar 2010 etter initiativ fra arbeidsgruppe 2, som utvikler det kliniske innholdet i DMSNG. Gruppen har vært sammensatt av helsefagpersoner

Detaljer

Årsrapport 2010 Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS (RNNK AS)

Årsrapport 2010 Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS (RNNK AS) Årsrapport 2010 Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS (RNNK AS) VIRKSOMHETENS ART RNNK AS er en meget veletablert rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten med rehabiliteringstilbud

Detaljer

Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS Beskrivelse av delytelse J

Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS Beskrivelse av delytelse J Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS Beskrivelse av delytelse J Delytelse J1.2: Kronisk muskel- og bløtdelssmerte, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, kartleggings- og vurderingstilbud - døgntilbud

Detaljer

Utvikling av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Avdelingssjef Astrid Tytlandsvik Helse Stavanger

Utvikling av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Avdelingssjef Astrid Tytlandsvik Helse Stavanger Utvikling av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Avdelingssjef Astrid Tytlandsvik Helse Stavanger Vi skal fremme helse og livskvalitet Avdeling for rehabilitering Avd,sjef Koordinerende enhetsfunksjon

Detaljer

Epilepsi og rehabilitering

Epilepsi og rehabilitering Epilepsi og rehabilitering - en håndbok for leger og helsepersonell «Epilepsiomsorg er mer enn jakten på anfallsfrihet» Innledning - hvorfor denne håndboken? Innledning - hvorfor denne håndboken? I forskriften

Detaljer

De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen

De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen Alle faggruppene jobber i tverrfaglige team, men har særlige ansvarsområder ut fra sin fag-profesjon. Legespesialist:

Detaljer

Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Dialogkonferansen om rehabilitering 23.9.2010

Dialogkonferansen om rehabilitering 23.9.2010 Dialogkonferansen om rehabilitering 23.9.2010 Oppsummering av gruppearbeidet som ble fremlagt i plenum. Gruppearbeid 1. Oppgaven: a. Dine visjoner/drømmer om hvordan du skulle ønske rehabilitering utøvdes,

Detaljer

Rehabilitering og mestring, voksne med CFS/ME Tønsberg 120314

Rehabilitering og mestring, voksne med CFS/ME Tønsberg 120314 Rehabilitering og mestring, voksne med CFS/ME Tønsberg 120314 Presentasjon av Skogli Helse og Rehabiliteringssenter AS v/fagleder ergoterapi Nina Almås Type tilbud og målgruppe: Målgruppe J: Diagnose/problemstilling:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Rapport Intern koderevisjon Rehabilitering Sykehuset Innlandet HF

Rapport Intern koderevisjon Rehabilitering Sykehuset Innlandet HF 2014 Rapport Intern koderevisjon Rehabilitering Sykehuset Innlandet HF Lovisenberg Desember 2014 Tor Øystein Seierstad Morten Eimot Tove Bjerkreim 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag og gjennomføring...

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter

Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter Lunner kommune Reform i Lunner Lunner omsorgs- og rehabiliteringssenter 1 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Avgrensning og definisjoner... 3 1.3 Arbeidsform... 5 2 Sammendrag... 5-6 3 Kostnader, bemanning

Detaljer

Fram helserehab Beskrivelse av delytelse R

Fram helserehab Beskrivelse av delytelse R Fram helserehab Beskrivelse av delytelse R Delytelse R1.3: Arbeidsrettet rehabilitering, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud Målgruppe/ pasientgruppe a) Diagnosegruppe/tilstand

Detaljer

Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS Beskrivelse av delytelse D

Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS Beskrivelse av delytelse D Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken AS Beskrivelse av delytelse D Delytelse D1.8: CFS/ME (Diagnostisert), unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, gruppebasert tilbud med individuell oppfølging - døgntilbud

Detaljer

Fagpersoner som kan involveres:

Fagpersoner som kan involveres: Utredning og tverrfaglig behandling av ME Oslo 0801113 Presentasjon av Skogli Helse og Rehabiliteringssenter AS v/fagleder ergoterapi Nina Almås Hva møter våre brukere? Grønt team Hjerte/lunge Blått team

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT Årsmagasin 2009 TVERRFAGLIG TEAM Rehabliliteringstilbudet ved Sunnaas sykehus HF (SunHF) er basert på tverrfaglighet. Dette innebærer at fagpersoner med ulik bakgrunn jobber sammen med pasienten. Teamet

Detaljer

YTELSESAVTALE MELLOM HELSE NORD RHF REHABILITERINGSSENTERET NORD-NORGES KURBAD

YTELSESAVTALE MELLOM HELSE NORD RHF REHABILITERINGSSENTERET NORD-NORGES KURBAD YTELSESAVTALE 2007 2008 MELLOM HELSE NORD RHF OG REHABILITERINGSSENTERET NORD-NORGES KURBAD Ytelsesavtale 07 08 Helse Nord RHF og RNNK Innhold Ytelse nr 1 - pasienter som har/har gjennomgått større operasjoner/ortopediske

Detaljer

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene

Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene Oversikt over partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene = Punkter der partene har avtalt felles ansvar/forpliktelser OS, pkt 6 (OS), pkt 6 OS pkt 7 OS, pkt 7 b) OS, pkt 7 c) OS, pkt 7 d) OS, pkt

Detaljer

Helgelandssykehuset/Helse Nord. Desentraliserte spesialisthelsetjenester/ Lokalmedisinsk senter Brønnøysund 19.12.2014

Helgelandssykehuset/Helse Nord. Desentraliserte spesialisthelsetjenester/ Lokalmedisinsk senter Brønnøysund 19.12.2014 Helgelandssykehuset/Helse Nord Desentraliserte spesialisthelsetjenester/ 19.12.2014 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: ASH / SMJ Dokumenttittel:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer