Reumadagarne 2015 Tyløsand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reumadagarne 2015 Tyløsand"

Transkript

1 Fysisk aktivitet som behandling av inflammatoriska reumatiska sjukdomar Reumadagarne 2015 Tyløsand Inflammatorisk revmatisk sykdom Diakonhjemmet Sykehus Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering September 2015 Hanne Dagfinrud Camilla Fongen

2 Camilla Fongen, Hanne Dagfinrud, Diakonhjemmet Sykehus 2015 Inflammatorisk revmatisk leddsykdom Revmatiske sykdommer er kjennetegnet ved kronisk, systemisk inflammasjon

3 Kliniske trekk Kronisk, systemisk inflammasjon Destruksjon og/eller patologisk nyformasjon av bein Kliniske trekk: Smerter, stivhet og redusert bevegelighet i ledd og /eller virvelsøyle Tretthet (fatigue) Redusert muskelstyrke Redusert funksjon Komorbiditet (spesielt konsekvenser av inflammasjon)

4 Bedret behandlingsmulighet Revolusjonerende utvikling innen farmakologisk behandling av de inflammatoriske leddsykdommene Men: ca 1/3 av de som har behov vil av ulike årsaker ikke vil kunne dra nytte av denne nye biologiske behandlingen

5 Varierende behov for behandling og tiltak Tidlig diagnose: viktig vindu også for ikkemedikamentell behandling Tidlig intervensjon og/eller rådgivning kan gi bedre prognose Fysioterapeuten har en viktig rolle i alle faser

6 Trening og revmatisk sykdom Kan vi betrakte trening som et behandlingstiltak for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom?

7 Helsegevinster av fysisk aktivitet for voksne Sterke vitenskapelige bevis for redusert Død av alle årsaker Koronar hjertesykdom Høyt blodtrykk Slag Metabolsk syndrom Type 2 diabetes Kreft (bryst-, colon-) Drepresjon Fall Sterke vitenskapelige bevis for Økt kondisjon Økt muskelstyrke Sunnere kroppssammensetning Bedre benhelse Bedre kognitiv funksjon

8 Hvorfor skal pasienter med muskelskjelettsykdommer være fysisk aktive? Generelle helsegevinster + Begrense sykdomskonsekvenser + Redusere risiko for tilleggs-sykdommer

9 Surgery d i s e a s e c o u r s e ASAS/EULAR recommendations for the management of AS Education, exercise, physical therapy, rehabilitation, patient associations, self help groups Axial disease NSAIDs Peripheral disease Sulfasalazine Local corticosteroids TNF blockers

10 Fokus på å begrense tilleggssykdommer De siste årene har studier vist at pasienter med inflammatoriske revmatiske sykdommer har økt risiko for hjerte-karsykdommer (Brophy et al 2012, Bakland et al. 2011, Mathieu et al. 2011, Bremander et al. 2011, Sazbo et al. 2011, Peters et al. 2010, Kang et al. 2010, Peters et al. 2011, Kitas et al 2010, Moyssakis et al. 2009, Han et al. 2006) Årsaksmekanismer: både en høyere forekomst av tradisjonelle risikofaktorer (metabolsk syndrom) og systemisk inflammasjon bidrar selvstendig og samlet til en økt risiko (Peters et al 2011, Kitas et al 2010)

11 Kondisjon og hjerte-karsykdom Veletablert sammenheng mellom kondisjon og hjertekarsykdom hos normalbelfolkningen (Barlow et al. 2012) kroppssammensetning blodtrykk blodverdier inflammasjon Camilla Fongen, Hanne Dagfinrud, Diakonhjemmet Sykehus 2015

12 Betennelses dempende effekt av trening Dokumentasjon for anti-inflammatorisk effekt av kondisjonstrening hos friske voksne og personer med lavgradige betennelses sykdommer (Walsh et al. 2011) Camilla Fongen, Hanne Dagfinrud, Diakonhjemmet Sykehus 2015

13 Trening som terapeutisk verktøy for å begrense inflammasjon og kliniske symptomer (Perandini et al 2012) Den fysiopatologiske kaskade som fører til dårlig klinisk utfall: inflammasjon som trigger, trening som potensiell sykdomsbegrenser (Perandini et al 2012)

14 Pro- og anti inflammatoriske cytokiner De proinflammatoriske cytokinene (IL-1, IL-6 og TNF-alfa) kan medvirke til opprettholdelse eller forsterkning av leddinflammasjon (Kumar et al., 2007) For å bekjempe inflammasjonen produseres det antiinflammatoriske cytokiner Ved revmatiske sykdommer er konsentrasjonen av anti inflammatoriske cytokiner utilstrekkelige (Klippel et al., 2008)

15 Hvordan kan trening virke betennelsesdempende? Indirekte: Visceralt fettvev er et endokrint organ som frigjør betennelsesmarkører Direkte: Trening har en direkte betennelsesdempende effekt: under muskelarbeid tar betennelsesmarkører opp og betennelsesdempende markører frigjøres Det anti-inflammatoriske miljøet varer 2-4 dager Denne direkte effekten er vist av kondisjonstrening ved høy intensitet

16 Trening og revmatisk sykdom Er intensitet viktig for å oppnå effekter av trening?

17 Fysisk aktivitet som medisin Hvor ofte? (hyppighet) Hvor lenge? (varighet) Hvor hardt? (intensitet)

18 Helsegevinst av fysisk aktivitet Prospektiv cohortestudie, , Taiwan. Gjelder alle alders-og kjønnsgrupper Wen et al, Lancet 2011

19 Trening med høy intensitet Større økning i maksimalt oksygenopptak (=kondisjon) ved høy intensitet sammenlignet med moderat intensitet Rognmo et al, Eur J Cardiovascu Prev Rehabil 2004 Helgerud et al, Med Sci Sports Exerc 2007 Wisløff et al, Circulation 2007 Tjønna et al, Circulation 2008 Shcjerve et al, Clin Sci (Lond) 2008 Gormley et al, Med Sci Sports Exerc 2008 Moholdt et al, Clin Rehabil 2012 Mølmen-Hansen et al, Eur J Prev Cardiol 2012 Camilla Fongen, Hanne Dagfinrud, Diakonhjemmet Sykehus 2015

20 Betydning av dosering Fysiologisk respons er avhengig av frekvens, intensitet og varighet av øvelsene Dose-respons avhengighet Treningsprogram foreskrevet som del av behandling må følge anbefalinger for å oppnå fysiologisk respons Intensitet på trening er viktigere enn varighet Kondisjon har større betydning enn totalt fysisk aktivitetsnivå for å bedre helse (Sassen et al 2009, Schnor et al 2011, Sabia et al 2012, Lee et al 2010,Thoresen Aspenes et al 2012)

21 Fitness matters more than activity Sassen et al 2009 Camilla Fongen, Hanne Dagfinrud, Diakonhjemmet Sykehus 2015

22 Trening og revmatisk sykdom Er det trygt for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom å trene med høy intensitet?

23 Ny forskning: Intensiv trening øker ikke sykdomsaktivitet RCT, 106 pasienter, treningsgruppen økte fitness signifikant, og fikk signifikant mindre perifer smerte og lavere (NS) sykdomsaktivitet

24

25 Cross-over study of 18 women with RA and adult-jia 10 weeks of High Intensity Interval Training (HIIT) (85-95% of HRmax), 2 pr week on spinning bikes Conclusion: HIIT had positive effects on several CVD risk factors No increase in disease activity or pain HIIT was well tolerated and seems like a promising treatment strategy

26

27 Hva er intensitet? «there might be a discrepancy between health professionals and patients with RA regarding the understanding of physical activity intensity... endeavour to reach a common understanding of evidencebased ways of determining physical activity intensity in order to prescribe accurately, and assess, physical activity»

28 Hvordan kan intensitet måles? The metabolic rate, MET: Hvor mye energi krever aktiviteten? Puls Egen vurdering av intensitet: Hvor hardt arbeid? NRS (5-6 = moderat, 7-8 er høyintensivt) Borg skala

29 METs table (Sparling et al 2015)

30 Camilla Fongen, Hanne Dagfinrud, Diakonhjemmet Sykehus 2015

31 Alderspredikert maxpuls Fox-Haskell : 220-alder (Fox et al 1971) Ny formel: 211- (0.64 x alder) (Nes et al 2013)

32 Målemetoder for VO 2MAX /VO 2PEAK Direkte test av VO 2MAX Indirekte måling; maksimale tester som estimerer VO 2MAX /VO 2PEAK Indirekte måling; submaksimale tester som estimerer VO 2MAX /VO 2PEAK Funksjonell kapasitet

33 6 minutter gangtest Test av funksjonell kapasitet Går mellom 2 kjegler (min 15 meter fra hverandre) så langt man kommer på 6 minutter Noter puls, antall meter og subjektiv anstrenging BORG skala Guidelines for the Six-Minute Walk Test, American Thoracic Society, 2002

34 6 minutter gangtest Endring må være minimum 50 m for å konkludere med forverring eller forbedring Lengre gangdistanse med samme eller lavere puls er uttrykk for forbedring av funksjonell kapasitet Hvis testpersonen vurderer seg til å være lavere på Borg skala, kan dette indikere endring Tveter et al 2014

35 Submaximal gangtest Pasienten går på tredemølle ved selvvalgt hastighet (50-70% av APM) 4 minutter 0% motbakke 4 minutter 5% motbakke Noter pasientens hastighet, arbeidspuls ved test slutt) alder og kjønn Minor and Johnson 1996

36 Submaximal gangtest Maksimalt oksygenopptak i ml/kg x min = (13.55 x hastighet [km/h]) (0.327 x arbeidspuls) (0.16 x hastighet [km/h]) + ( x arbeidspuls x alder) + (5.98 x kjønn [kvinne=0, mann=1]) Minor and Johnson 1996

37 Submaximal gangtest Reliabilitetstestet og validert for kvinner med revmatisk sykdom Overestimerer resultatet Sikker Minor and Johnson 1996

38 Risiko ved trening på høy intensitet Øker risikoen for hjerteinfarkt og plutselig hjertedød, hos de med allerede eksisterende hjertesykdom (diagnostisert eller ukjent) Hos friske voksne dør 1/ per år under trening på høy intensitet* American College of Sport Medicine. Guidline for exercise testing and prescription, 7th edition

39 Risiko ved makstest Varierer med underliggende hjertesykdom Test av friske personer har lav risiko Ved test i en blandet befolkning er risikoen for en hjertehendelse (infarkt, ventrikkelflimmer, rytmeforstyrrelse eller død) seks per test American College of Sport Medicine. Guidline for exercise testing and prescription, 7th edition

40 Risikofaktorer Familiehistorie Røyking Høyt blodtrykk Dyslipidemi Høyt fastende blodsukker Fedme Inaktiv livsstil Symptom Smerte (bryst, nakke, kjeve, arm) Tungpustenhet i hvile og lett aktivitet Svimmelhet Dyspne Ødem ankler Følelse av ubehagelig kraftig /og eller høy puls Intermitterende claudikatio Bilyd på hjerte American College of Sport Medicine. Guidline for exercise testing and prescription, 7th edition Camilla Fongen, Hanne Dagfinrud, Diakonhjemmet Sykehus 2015

41 Gradering av risiko 1. Lav (uten symptom og risikofaktorer) Menn < 45 år Kvinner < 55 år 2. Middels (to eller flere risikofaktorer) Menn 45 år Kvinner 55 år 3. Høy (en eller flere symptom eller kjent CVD, lungesykdom eller metabolsk sykdom) American College of Sport Medicine. Guidline for exercise testing and prescription, 7th edition

42 Før test Kartlegging av kontraindikasjoner Nylig hjerteinfarkt Ustabil angina Kjent aneurisme Hjerte- eller hjertesekkbetennelse Kjent alvorlig stenose Akutt infeksjoner (feber, vondt i halsen, etc.)

43 Før test Bruk av blodtrykksregulerende medisiner Kan allikevel ta testen, men pulsresponsen kan være unormal Beregning av alderspredikert makspuls 220 alder 211 (0.64 x alder)

44 Før test Faktorer som påvirker valg av hastighet på tredemølle Nåværende treningsnivå Turgåing Egenvurdering av tempo når de går Funksjonsnivå Puls under oppvarming

45 Før test Faktorer som påvirker valg av hastighet på tredemølle Tommelfingerregel 4,3 km/t = dårlig trent kvinne 4,8 km/t = normal kvinne/dårlig trent mann 5,3 km/t = godt trent kvinne/normal mann 5,6 km/t = godt trent mann

46 FART (km/h) ( 4.3) Annet: MINUTT VINKEL BORG PULS KOMMENTAR STIGNING % FART 9 + 0, , , , , , , ,3

47 Utregning Fart 8 km/t Fart > 8 km/t speed = meter per min 1 km/t = meter per min Camilla Fongen, Hanne Dagfinrud, Diakonhjemmet Sykehus 2015

48 Normalverdier kvinner Maksimalt oxygen opptak (ml x kg -1 x min -1) Persentil (N=1.223) (N=3.895) (N=4.001) (N=2.032) 60+ (N= 465) American College of Sport Medicine. Guidline for exercise testing and prescription, 7th edition Camilla Fongen, Hanne Dagfinrud, Diakonhjemmet Sykehus 2015

49 Normalverdier menn Maksimalt oxygen opptak (ml x kg -1 x min -1) Persentil (N=2.234) (N=11.158) (N=13.109) (N=5.641) 60+ (N= 1.244) American College of Sport Medicine. Guidline for exercise testing and prescription, 7th edition Camilla Fongen, Hanne Dagfinrud, Diakonhjemmet Sykehus 2015

50 Camilla Fongen, Hanne Dagfinrud, Diakonhjemmet Sykehus 2015

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet og trening Fysisk aktivitet Enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur

Detaljer

Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander. sigmund a anderssen, Norges idrettshøgskole, Oslo

Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander. sigmund a anderssen, Norges idrettshøgskole, Oslo Trening nytter! Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander SAMMENDRAG: Regelmessig fysisk aktivitet utover det som er nødvendig for å tilfredsstille dagliglivets krav, gir

Detaljer

Aktivitet og inaktivitet, og hjerte- /karsykdom. Innhold. VO 2peak. Stian Thoresen Aspenes. VO 2peak i HUNT3.

Aktivitet og inaktivitet, og hjerte- /karsykdom. Innhold. VO 2peak. Stian Thoresen Aspenes. VO 2peak i HUNT3. Aktivitet og inaktivitet, og hjerte- /karsykdom. VO 2peak i HUNT3. VO 2peak Innhold Hva er fysisk aktivitet og inaktivitet? Hva er hjerte- og karsykdom? Risiko for hjerte- og karsykdom Risiko for tidlig

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

Golf og helse. Charlotte Björk Ingul Lege, Dr med Cardiac exercise research group, NTNU Hjertemedisinsk avdeling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Golf og helse. Charlotte Björk Ingul Lege, Dr med Cardiac exercise research group, NTNU Hjertemedisinsk avdeling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Golf og helse Charlotte Björk Ingul Lege, Dr med Cardiac exercise research group, NTNU Hjertemedisinsk avdeling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 Golfeffekten Den totale forbedring av helsekvalitet

Detaljer

SYSTEMATISK TRENING VEIEN TIL ØKT FRISKVÆR?

SYSTEMATISK TRENING VEIEN TIL ØKT FRISKVÆR? RAPPORT SYSTEMATISK TRENING VEIEN TIL ØKT FRISKVÆR? Et prosjekt i Alstahaug kommune i regi av Frisklivssentralen 2012-2014 Forfattere: Fysioterapeut Solveig Espeset og Spesialfysioterapeut Kari Mentzoni

Detaljer

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Postoperativ opptrening etter median sternotomi operasjon med biologisk aortaventil Bjarne Vad Nilsen Prosjektoppgave i medisinsk

Detaljer

fag Tverrfaglig rehabiliteringsopphold for pasienter med Bekhterevs sykdom ved Revmatismesykehuset Lillehammer Sammendrag Ingvild Bø, fysioterapi,

fag Tverrfaglig rehabiliteringsopphold for pasienter med Bekhterevs sykdom ved Revmatismesykehuset Lillehammer Sammendrag Ingvild Bø, fysioterapi, fag Tverrfaglig rehabiliteringsopphold for pasienter med Bekhterevs sykdom ved Revmatismesykehuset Lillehammer Ingvild Bø, fysioterapeut, spesialist i revmatologisk fysioterapi, fagleder fysioterapi, Revmatismesykehuset

Detaljer

Livsstilsbehandling av sykelig overvektige

Livsstilsbehandling av sykelig overvektige Marte Kjøren Livsstilsbehandling av sykelig overvektige En evalueringsstudie av 12 og 5 ukers behandlingsopplegg ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter Masterstudium i idrettsvitenskap Høgskulen

Detaljer

Nr. 1, Juni 2008. NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. I dette nummeret: Leder har ordet

Nr. 1, Juni 2008. NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. I dette nummeret: Leder har ordet NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi Nr. 1, Juni 2008 I dette nummeret: Leder har ordet Innlegg: - Likemannsarbeid i LHL - NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi

Detaljer

Treningsprinsipper ved hjertesvikt

Treningsprinsipper ved hjertesvikt 10/4/11 Treningsprinsipper ved hjertesvikt Agenda Begreper Evidensbasert grunnlag for fysisk trening Anbefalinger Kontraindikasjoner Test og målemetoder Treningsmodeller og mengde Birgi1a Blakstad Nilsson

Detaljer

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon En studie om treningens betydning for mobilitet og tillit til egen mestring Jette Schack Masteroppgave, Masterstudium i rehabilitering,

Detaljer

Hanne Hoaas. Klinisk master i fysioterapi med fordypning i fysioterapi ved hjerte- og lungelidelser

Hanne Hoaas. Klinisk master i fysioterapi med fordypning i fysioterapi ved hjerte- og lungelidelser Endringer i submaksimal utholdenhet, ventilatoriske forhold og helserelatert livskvalitet etter 4 ukers lungerehabilitering ved LHL Helse A/S Skibotn Rehabilitering - En kvalitetssikringsstudie Hanne Hoaas

Detaljer

Marianne Karset. - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40

Marianne Karset. - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40 Marianne Karset - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40 Hovedfagsoppgave Norges idrettshøgskole Oslo 2002 Marianne Karset - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Lillebeth Larun Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i Bergen 2011 Dato for disputas: 29. september 2011 2 3

Detaljer

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Rapportserie fra Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU Rapport 2011/2 Oldervoll LM & Lillefjell M Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Kunnskapsoversikt Trondheim,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Lill-Katrin Nyhus

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Lill-Katrin Nyhus Mastergradsoppgave Lill-Katrin Nyhus Effekten av 12 uker høy-intensiv vs. moderat-intensiv aerob utholdenhetstrening på HbA 1c og VO 2peak hos voksne personer med type 2 diabetes. Høgskolen i Telemark

Detaljer

Hva er korrelasjonen mellom direkte målt VO2peak (løp til utmattelse) på tredemølle og indirekte målt VO2peak ved Andersen-testen på 10 år gamle barn?

Hva er korrelasjonen mellom direkte målt VO2peak (løp til utmattelse) på tredemølle og indirekte målt VO2peak ved Andersen-testen på 10 år gamle barn? Hva er korrelasjonen mellom direkte målt VO2peak (løp til utmattelse) på tredemølle og indirekte målt VO2peak ved Andersen-testen på 10 år gamle barn? Av 203 Knut Åge Hauge 206 Anders Ommedal 17 Pål Høgli

Detaljer

Fysisk aktivitetsnivå hos ungdom med nevromuskulær sykdom

Fysisk aktivitetsnivå hos ungdom med nevromuskulær sykdom Fysisk aktivitetsnivå hos ungdom med nevromuskulær sykdom En kartleggingsstudie M. Elizabeth Holtebekk Masteroppgave ved Seksjon for helsefag, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Det medisinske

Detaljer

3. Barn og unge. Forfattere. Sammendrag. Bakgrunn

3. Barn og unge. Forfattere. Sammendrag. Bakgrunn Kapittel 3 Barn og unge 45 3. Barn og unge Forfattere Ulrika Berg, dr. med, legitimerad läkare, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för barnendokrinologi, Karolinska Institutet og Astrid

Detaljer

Fysioterapi ved revmatoid artritt

Fysioterapi ved revmatoid artritt Fysioterapeuten nr. 3/2000: Fysioterapi ved revmatoid artritt Anne Marit Mengshoel, fysioterapeut, dr.philos. Fysioterapiavdelingen, Senter for revmatiske sykdommer, Rikshospitalet Revmatoid artritt (RA)

Detaljer

Kondisjon og styrke blant ambulansepersonell hvilke krav bør stilles? Stephen Seiler PhD

Kondisjon og styrke blant ambulansepersonell hvilke krav bør stilles? Stephen Seiler PhD Kondisjon og styrke blant ambulansepersonell hvilke krav bør stilles? Stephen Seiler PhD Stephen.Seiler@agderforskning.no Tlf: 38142208 Serviceboks 415 N-4604 Kristiansand Rapportens tittel: FoU-informasjon

Detaljer

Utviklingen av perifer neuropati hos type 2 diabetikere og om trening kan lindre symptomene Hilde Fjellskål

Utviklingen av perifer neuropati hos type 2 diabetikere og om trening kan lindre symptomene Hilde Fjellskål Utviklingen av perifer neuropati hos type 2 diabetikere og om trening kan lindre symptomene Hilde Fjellskål Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: 3 september 2012

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

Disposisjon. Variasjon i funksjon ved høy alder. Geriatriske syndromer. Skrøpelig Frail (eng.), fragile (fr.)

Disposisjon. Variasjon i funksjon ved høy alder. Geriatriske syndromer. Skrøpelig Frail (eng.), fragile (fr.) Disposisjon Hvordan gjøre treningen mest mulig effektiv for personer med etablert funksjonssvikt? Jorunn Lægdheim Helbostad fysioterapeut, professor. Jorunn.helbostad@ntnu.no Institutt for nevromedisin,

Detaljer

Fysisk aktivitet under kjemoterapi og stråleterapi behandling.

Fysisk aktivitet under kjemoterapi og stråleterapi behandling. Fysisk aktivitet under kjemoterapi og stråleterapi behandling. Bachelorprosjekt Ida Kathrine Fagervold Desember 2010 Hold 07D Dette prosjekt er udarbejdet af studerende på Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg

Detaljer

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati vitenskap Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati Summary Objective: To assess the effects of physical activity on fatigue and physical functioning in adults with chronic fatigue syndrome

Detaljer

Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet?

Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet? Hvor lite er for lite og hvor mye er for mye fysisk aktivitet? Sigmund A. Anderssen FTT Seksjon for idrettsmedisinske fag Norges idrettshøgskole Disposisjon Dose-respons-forhold Anbefalinger for folket

Detaljer

Bacheloroppgave. Eldre og styrketrening

Bacheloroppgave. Eldre og styrketrening Avdeling for Folkehelse Liv Brekka Bacheloroppgave Eldre og styrketrening Elderly and strength training Bachelor i Folkehelse 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket JA X NEI Samtykker til tilgjengeliggjøring

Detaljer

Introduction. Back, neck and shoulder disorders are the main reasons for long-term sick leave. Generate high costs due to loss of productivity

Introduction. Back, neck and shoulder disorders are the main reasons for long-term sick leave. Generate high costs due to loss of productivity Introduction Back, neck and shoulder disorders are the main reasons for long-term sick leave (Bloch 2007) Generate high costs due to loss of productivity (Alexsanderson et al 2004) Return to work, RTW

Detaljer