Info til beboerne juni 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Info til beboerne juni 2015"

Transkript

1 Info til beboerne juni 2015 Vi har nå lagt bak oss en, sikkert for mange, lang vinter og en noe varierende vår, i hvert fall rent værmessig. Det har, siden vårt siste informasjonsskriv i november 2014, blitt jobbet med mange saker. Vi i styret er pålagt å informere deg om saker og oppgaver som blir gjort. Men samtidig så ønsker vi at du også er delaktig i det fellesskapet vi bor i. Vi er et flott sameie og vi kan være stolte av å ha et godt bomiljø her. 1. Sameiermøtet. Ordinært sameiermøtet ble avholdt 8. april i kantinen på Frogn Rådhus, 27 av 47 seksjoner var representert hvorav 3 med fullmakt. For oversikt over saker og vedtak herfra viser vi til tidligere utsendte protokoll fra møtet, denne ligger også på beboersiden på vår hjemmeside. For ordensskyld tar vi med oversikten over det nye styret her: Leder, Anne Karina Knudsen, C205 Styremedlem, Anna Marit Jahr Aas, B501 Styremedlem, Hallstein Husand, B204 Varamedlem, Willy Tangstad, A305 Varamedlem, Ole Jacob Sparre, B Beboermøte Beboermøte ble avholdt 8. april i kantinen på Frogn Rådhus. Referatet ligger på beboersiden på vår hjemmeside. 3. Vårdugnad Lørdag 9. mai ble vårdugnaden 2015 avviklet som planlagt. Da hadde vaktmester allerede i flere dager drevet med halsbrekkende øvelser i østskråningen for å kappe trær og kratt. Styret hadde ved Willy og Ole laget en plan og et oppsett for hvilke oppgaver som skulle gjennomføres på dugnaden og siden fremmøte var bra på dugnadsdagen, så fikk vi utført det som styret hadde

2 planlagt. Takk for bevertningen og takk til alle som deltok i dugnadsarbeidet. Vi anser oss nå klare for å møte sommeren. 4. Reklamasjoner tiltak/utbedringer/hendelser. a. Sameiet var i vinter utsatt for forsøk på innbrudd i begge inngangene til A og i inngangen til B. Det ser noe amatørmessig ut og alt tyder på at redskapen som er benyttet ikke ville ha kunnet bryte opp dørene. b. Lekkasjene i gjesteparkering og ved P94 som vi trodde var utbedret og tette, viser seg å ikke være helt tette likevel. Lekkasjene er riktignok ikke hyppige lengre, men dette blir sjekket videre for å finne sin endelige løsning. c. Storm Klima er konkurs, og Solid har knyttet til seg Skjærviken Rør som ny underleverandør. Inntrykket er at dette er en betydelig forbedring på alle områder. d. Solid jobber nå med å finne årsakene til drypplekkasjer samt å forebygge oversvømmelse i garasje ved B-oppgang. e. Luft i gulvvarmerør forårsaker fremdeles støy, rørene luftes derfor nok en gang. Det skal monteres en midlertidig vakuumpumpe i fyrrom som skal fjerne eksisterende luft i varmerørene. Når denne luften er fjernet, skal det i teorien ikke være luft i gulvvarmerørene og støyproblemene bør være borte. f. Strømforbruk i. Det totale strømforbruket for fellesareal og fellesinstallasjoner er kw timer lavere i 2014 enn i ii. Sannsynlig årsaker er nok høyere utetemperatur og feil med fyrkjele. Feilen er nå utbedret. g. Oppgjør ifm vinterens oversvømmelse i garasje dekkes i sin helhet av Solid i. Det som betales tilbake for forbrukte timer fra beboere går i sin helhet til de beboere som deltok i oppryddingen. h. Malearbeidene etter oversvømmelsen i B-oppgang er nå avsluttet. Det er dessverre ikke utført godt nok arbeid, men det er noe vi «kan leve med» og har derfor valgt å godkjenne dette. i. Gitter i garasjeport ble ødelagt i desember. Sannsynligvis er dette blitt skadet etter en påkjørsel av en bil, det er ingenting som tyder på at det har vært noe innbruddsforsøk. Nytt gitter er montert. j. Vannlekkasje fra himling på badet i B 301. Dette ble reparert ganske raskt etter at det ble oppdaget. k. Gassanlegg. Alle koketopper er byttet og de er merket og koblet riktig hos alle. Dette betyr at alle merknader som måtte rettes er rettet, vi avventer nå derfor endelig rapport fra Norsk Gassnett som bekrefter dette.

3 l. Nabovarsel påbygg Sogstiveien 95B. Saken ble diskutert med samtlige som kunne bli direkte berørt av påbygget, samt at saken ble publisert på vårt nettsted. Ingen av de berørte har innsigelser mot påbygget, det gis derfor heller ingen merknader eller innsigelser fra styret på dette. m. Ny serviceavtale for varmesentral - Vår nye samarbeidspartner Skjærviken Rør mener vi kun trenger serviceavtale på selve varmepumpa og ikke det øvrige i fyrrommet. Styret har inngått serviceavtale med Eptec Energi for varmepumpa. n. Det er satt opp varslingsbånd på stolper i gjesteparkeringen o. Det er gjennomført heiskontroll og resultatene av denne er kommunisert til oss. p. Det er startet opp håndgraving ved B og C ifm at det fremdeles er lekkasjer inn i garasjeanlegget q. Det pågår arbeid fra Solid med å tette taklekkasjer og bytte beslag på tak der har vært/er lekkasjer r. Etter avtale med naboer er kratt ved Sogstiveien 95B og stikkvei ned fra Sogstiveien fjernet. s. Frogn kommunes hjemmetjeneste har nøkkel til aktuell leilighet i B. Denne befinner seg i låst boks ved B, det er kun hjemmetjenesten som har nøkkel til denne boksen. 5. TV-signaler og bredbånd Det gamle styret har arbeidet med å få et best mulig tilbud på Kabel-TV og bredbånd for sameiet. Dette ble gjennomgått og drøftet på beboermøtet i april. Der fikk det nye styret fullmakt til å fortsette samarbeidet med DKnett og at det inngås nye avtaler med dem. Dette gir oss: Både analoge og digitale TV-signaler (Digitale fra Canal Digital) Mulighet for å benytte enkelte av Canal Digital sine kampanjetilbud Dobling av hastighet for bredbånd fra 5/1 til 10/2 Minimal økning i kostnader, ca. kr 30 pr mnd. pr leilighet Styret har besluttet at inngåelse av nye avtaler foreløpig ikke skal føre til noen økning i felleskostnader. 6. Garasjeporten. Erfaring viser at garasjeporten misliker å få kontrasignal når den er i bevegelse, noe som fort fører til driftsforstyrrelser og kostnader for sameiet. Enkelte bruker fjernkontrollen lenge før de er i stand til å se om porten er parkert. Dette gjelder både inn- og ut-kjøring, og er svært uheldig.

4 Vi har informert om dette tidligere og håper nå at beboerne lojalt forholder seg til denne enkle oppfordringen: Ikke bruk fjernkontrollen eller dra i snora før du ser at porten står i ro! 7. Bruk av vårt område som gjennomgangsvei. Ref sak fra beboermøte Alle innganger til sameiets arealer er nå skiltet med «Privat område gjennomgang forbudt». Vi håper disse skiltene vil bidra til at det blir færre som benytter vårt område som gjennomgangsvei. 8. Salg av bod. (Bod merket «disp. BOD B002 5,4m2» på seksjoneringstegninger for bodområde hus B. Boden var således del av sameiets fellesareal). Boden ble første gang vedtatt solgt på sameiermøte Pris kr ,- + omkostninger. Salget skulle tinglyses med evigvarende bruksrett. Boden ble utlyst for salg, men det meldte seg ingen kjøpere. Sameiermøte 2014 vedtok på ny salg av boden, denne gang til høystbydende over kr ,- + omkostninger. Boden ble utlyst på nytt og for øvrig med de samme betingelser vedrørende tinglyst kjøpekontrakt med evigvarende bruksrett. Denne gang kom det inn bud på kr ,- + omkostninger. Styret godtok budet og utferdiget kjøpekontrakt. Det viste seg dessverre at siden boden er del av sameiets fellesareal, ble tinglysning nektet, siden det kom i konflikt med eierseksjonsloven. For å få tinglyst kjøpekontrakten må det først foretas reseksjonering av boden. Sameiermøtet 2015 godkjente enstemmig styrets forslag om å reseksjoner bod B002 i fellesarealet i Boligsameiet Innseilingen Drøbak, gnr 71, bnr 43 i Frogn kommune, som tilleggsdel til seksjon 12 i sameiet. 8. Fellesområder Frie rømningsveier. Det er viktig at vi alle retter oss etter disse viktige reglene. Vi er pålagt å ha frie rømningsveier ift brann. Styret er pålagt å se til at dette blir etterfulgt.

5 Bodområdene Det er ofte at det hensettes og lagres saker i i fellesområdene i tilknytning til sportsbodene. Dette er også fellesområder og det skal ikke oppbevares noe utenfor bodene. Det er også viktig å huske at dørene inn til bodområdene skal være låst, så husk å låse når dere forlater bodene. Dørene har ikke smekklås! Søppelrom avfallshåndtering. Restavfall Ikke fyll beholder mer enn at lokket går igjen! Gå da heller til en annen beholder. Det må være godt innpakket slik at vi unngår søl og vond lukt. Vi er pliktig til å rydde/tørke opp etter oss selv. Papp og papir Kast kun: papp/papir Brett/tråkk sammen pappesker og lignende før det legges i beholder så får vi plass til mer i beholder. Vaktmester legger ned svært mye arbeide i rengjøring av både søppelrom og beholdere. Vi andre kan bidra til trivsel ved å vise «søppelkultur». 9. Parkering i gjestegarasjen. I tråd med ønske fra beboermøtet har styret skiltet innkjøringen til gjesteparkeringen med «Privat parkering». Dette for å unngå at vår gjesteparkering brukes av uvedkommende, som ikke er gjester hos noen i sameiet. I sammenheng med dette har styret fått laget parkeringsbevis som skal ligge i biler som er parkert i gjestegarasjen. Det blir delt ut ett slikt bevis til hver boenhet, slik at dette kan legges i bilen til dem som er på besøk. Vi ber om at parkeringsbeviset legges i biler som skal stå over natten. For korte dags- eller kveldsbesøk trenger man ikke legge parkeringsbevis i bilen. 10. Vasking i fellesarealer Vi har rengjøringsbyrå som vasker våre fellesarealer, men vask av vinduer og glass i dører utfører ikke disse. Styret vil oppfordre beboere, som har lyst og anledning, til å vaske vinduer og glass i dørene i våre fellesarealer (oppgangene).

6 11. Vis hensyn ved vanning av blomster på terrassen. Overvanning av planter på terrassen er ikke tillatt, da det medfører at vann renner videre ned til naboen. Vannet treffer rekkverk slik at det spruter inn på terrassen under. I tillegg vil overskuddsvann fra krokker med gjødslet jord medføre at markisen under blir dynket av dette vannet, som igjen bidrar til økt vekst av grønske på markiser. 12. Takterrassene Vaktmester har nå bruk svært mye tid på å vaske og rengjøre takterrassene, disse framstår nå som veldig fine igjen. Styret oppfordrer alle som bruker takterrassene til å bidra til å holde dem fine og i orden. Ikke kast søppel, snusputer, sigarettstumper og aske og rydd skikkelig etter deg. Husk å ta inn puter etter bruk. 13. Graving Det vil 10. juni bli igangsatt graving i forbindelse med drypplekkasjer ved parkeringsplassene 46, 47 og 59, arbeidet vil foregå uten stans til det er ferdigstilt. De mest berørte vil bli B102 og B203 da begge terrasser med betongheller også må fjernes. De berørte er varslet i eget skriv. Se for øvrig beboersiden for ytterligere informasjon. 14. Sameiets hjemmeside. Styret vil minne om vår hjemmeside; Her finner du mye nyttig informasjon både om sameiet, om nærområdet, bussruter, værvarsler, informasjon fra kommunen, liste over cruiseskip som passerer osv, osv. På beboersiden (som krever innlogging) finnes det meste av informasjon vedrørende sameiet. Her legges alt ut, og her kan du finne igjen all informasjon som er gitt tidligere. Så langt er det 29 av 47 seksjoner som har bedt om brukernavn og passord til beboersiden, vi har en mistanke om at det er flere som bruker internett og som kunne hatt nytte av å bruke denne siden. Send en e-post til og be om å få tilsendt brukernavn og passord, så får du tilgang med en gang. Styret ønsker alle i sameiet en fin sommer og en god ferie!

Informasjon januar 2015. Helmers Hus Borettslag

Informasjon januar 2015. Helmers Hus Borettslag Informasjon januar 2015 Helmers Hus Borettslag 2015 Innhold Utbygger - konkurs... 2 Branninstruks plakat... 2 Parkering ute... 3 Leie av garasjeplass... 3 Festsal/Bibliotek... 3 Ventilasjon festsal/trimrom...

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 ÅMOTLIA BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Ingunn Thornes, nr. 1, leder og økonomiansvarlig Styremedl.:

Detaljer

SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2015

SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2015 SKITUNET BOLIGSAMEIE ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2015 SKITUNET BOLIGSAMEIE INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE I SKITUNET BOLIGSAMEIE Det innkalles med dette til ordinært sameiermøte i Skitunet Boligsameie Onsdag

Detaljer

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent 1 Øvre Grorud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Til beboerne i Fossumhagen Sameie

Til beboerne i Fossumhagen Sameie 1 Fossumhagen Sameie Til beboerne i Fossumhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

GREFSEN TERRASSEPOST

GREFSEN TERRASSEPOST GREFSEN TERRASSEPOST STYRET INFORMERER 3. UTGAVE - JUNI 2015 Kjære sameier. Dette er årets andre informasjonsskriv fra styret. Her vil vi oppsummere status på både pågående og avsluttede saker som styret

Detaljer

HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 6 HUSORDENSREGLER... HJEMMESIDE... 6 «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste husordensreglene...

HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 6 HUSORDENSREGLER... HJEMMESIDE... 6 «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste husordensreglene... 2 Innhold Innhold HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 5 3 HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... HJEMMESIDE... 4 HJEMMESIDE... HUSORDENSREGLER... 4 HUSORDENSREGLER... «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar.

Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Oppsummering av: - Styrets arbeid i perioden fra 14.november til 29. januar - Beboermøte 29. Januar. Innhold 1 Saker styret har jobbet mye med:... 2 1.1 Taklekkasje... 2 1.2 Lekkasje i leilighet i 1.etg....

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7.

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7. Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert tirsdag, 7. april 2009 Innhold Velkommen... 3 Sameiemøtet... 3 Forretningsfører... 3 Web-sider...

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

GENERELT OM HUSORDENSREGLENE... 5 1. HUSRO... 5 2. HUSDYR... 5 3. LEILIGHETEN... 5 4. BALKONG... 6 5. GARASJER/BODER... 7 8. VEDLIKEHOLD...

GENERELT OM HUSORDENSREGLENE... 5 1. HUSRO... 5 2. HUSDYR... 5 3. LEILIGHETEN... 5 4. BALKONG... 6 5. GARASJER/BODER... 7 8. VEDLIKEHOLD... UTGAVE 2011 LITT HISTORIE... 4 HUSORDENSREGLER... 5 GENERELT OM HUSORDENSREGLENE... 5 1. HUSRO... 5 2. HUSDYR... 5 3. LEILIGHETEN... 5 4. BALKONG... 6 5. GARASJER/BODER... 7 8. VEDLIKEHOLD... 8 9. FORSIKRINGSORDNINGEN...

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Sloreåsen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt?

Frydendal Nytt. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008. Styret 2008/09. Gulvvask. Når beiset du sist? GET og digital-tv. Økonomi. Hvordan få Frydendal Nytt? .. Frydendal Nytt Nr 3 oktober 2008 Frydendal Nytt Utgis av styreleder i Boligsameiet Frydendal Søndre Styret 2008/09 Leder: Steinar A. Engebretsen, NF 98 styreleder@nedrefrydendal.no Styremedlemmer: Kristin

Detaljer

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet

Informasjon og oppsummering fra beboermøtet 1. Oslo, 4. januar 2015 Riktig godt nytt år! Informasjon og oppsummering fra beboermøtet Styret takker for et konstruktivt og hyggelig beboermøte den 24. november med mange diskusjoner og gode innspill.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag 1 Besøk også våre nettsider http://sloreasen.borettslag.net Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Solvang kolonihager avdeling 2

Solvang kolonihager avdeling 2 Solvang kolonihager avdeling 2 Årsmøte 26. september 2010 Dagsorden 1) Åpning og godkjenning av innkalling 2) Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d) to medlemmer til å undertegne

Detaljer

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER

ØKTE UTGIFTER TIL FJERNVARME - FLERE MÅ BETALE MER Bladlusa Kun 6 uker til jul :-) 10. november 2010 ENDRING - NYE REGLER / OPPUSSING AV BAD ( VÅTROM) Nye krav til oppussing av våtrom (bad og vaskerom) Fra 1. juli i år ble det innført ny Plan- og bygningslov.

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag.

Mailadresser Vi vil gjerne ha så mange mailadresser som mulig. Send oss en mail med navn og leilighetsnummer til styret.flaen@borettslag. Beboerinformasjon Flaen Borettslag mars 2012 Dette blir den siste beboerinformasjonen vi sender ut med nåværende styret, det er planlagt å komme med ny beboinfo i juni. Information in English Do you need

Detaljer

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2012

LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 3/2012 GENERALFORSAMLINGEN 2012 Borettslaget avholdt sin ordinære generalforsamling den 5. juni i aulaen på Hellerud videregående skole.

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Bomiljøvakthold på Løren trygghet og trivsel for beboere

Bomiljøvakthold på Løren trygghet og trivsel for beboere INFORMASJON FRA STYRET 16.APRIL 2012 Bomiljøvakthold på Løren trygghet og trivsel for beboere Formålet med tjenesten. Bomiljøtjenesten er igangsatt for å gi deg som beboer trygghet og trivsel. Bomiljøvekteren

Detaljer

Solvang Park AS. Trudvangveien 7. 0363 Oslo. Velkommen til Solvang Park AS!

Solvang Park AS. Trudvangveien 7. 0363 Oslo. Velkommen til Solvang Park AS! Solvang Park AS Trudvangveien 7 0363 Oslo Velkommen til Solvang Park AS! I dette velkomstbrevet vil du forhåpentligvis finne svar på noen av de spørsmål du måtte ha, samt få en del nyttige tips som vi

Detaljer

Tverrbakken, 10.03.11. Styret informerer

Tverrbakken, 10.03.11. Styret informerer Tverrbakken, 10.03.11 Styret informerer 1. Årsresultat og budsjett for 2011 2. Fellesmåling av strøm er sagt opp av Hafslund. Det ser ut til at vi får tilbud om å kjøpe strøm på samme betingelser som hittil!!

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 10.05.2010 kl

Detaljer

Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014)

Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014) Velkommen til Mortensvingen 8-14! (sist oppdatert: 09. april 2014) Enten du eier eller leier håper vi du vil trives hos oss. Her bor vi midt i smørøyet vi har alt vi måtte ønske av kollektivtransport like

Detaljer