Innhold. Forord Det syke mennesket i møte med helsetjenesten Sykepleie til pasienter som skal opereres... 36

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Forord... 5. 1 Det syke mennesket i møte med helsetjenesten... 23. 2 Sykepleie til pasienter som skal opereres... 36"

Transkript

1 Innhold Forord Det syke mennesket i møte med helsetjenesten Unni Knutstad Pasientforløp Individuell plan Pasientenes rettigheter Helsepersonells plikter Pasientsikkerhet Kvalitet i helsetjenestene Fagutvikling og forskning i sykepleie Kunnskapsbasert praksis Referanser Aktuelle nettsteder Sykepleie til pasienter som skal opereres Live Kaasa Operasjonspasienten Kirurgisk behandling Vurdering av pasientens fysiologiske status før operasjonen Preoperativ sykepleie Pasientens opplevelser ved kirurgisk behandling Informasjon og støtte Innholdet i preoperativ informasjon Grunnleggende behov sykepleierens vurderinger og forberedelser Forberedelser på operasjonsdagen Peroperativ sykepleie Anestesi- og operasjonssykepleiernes forberedelser Å ta imot pasienten i operasjonsavdelingen Anestesisykepleierens funksjoner Operasjonssykepleierens funksjoner Avslutning av operasjonen Innhold 7

2 Postoperativ sykepleie i oppvåkningsfasen Overvåking av bevissthet og sanser Overvåking av respirasjon Overvåking av sirkulasjon Overvåking av kroppstemperatur Pasientens velvære Personlig hygiene og psykososiale behov Postoperativ sykepleie etter oppvåkningsfasen Respirasjon Sirkulasjon Ernæring Eliminasjon Hud og operasjonssår Mobilisering Søvn og hvile Smerter og kvalme Forberedelse for hjemreise undervisning og veiledning Sykepleie ved dagkirurgi Informasjon til pasienter som skal ha dagkirurgi Operasjonsdagen Utskrivning etter dagkirurgi Referanser Aktuelle nettsteder Sykepleie til pasienter med kreft Tore Kr. Schjølberg Å få diagnosen kreft Sykepleierens funksjon og ansvar i kreftbehandlingen Hvordan kan vi formidle dårlige nyheter? Sykepleierens rolle i kreftbehandling Kurativ og palliativ behandling Kirurgi Kjemoterapi Strålebehandling Hormonbehandling Supplerende behandling Kvalme og kvalmebehandling Smerter og smertebehandling Kreftrelatert fatigue Ernæring Lymfødem Seksualitet Endret kroppsbilde Rehabilitering Behov for koordinerte tjenester og individuell plan Innhold

3 Kreftforekomst i Norge Forebygging av kreft Risikofaktorer Forebygging av kreft på ulike nivåer Referanser Aktuelle nettsteder Sykepleie til pasienter med hjertesykdommer Jofrid Høybakk Å få en hjertesykdom Eldre pasienter med hjertesykdommer Ulike symptomer, behandling og risikofaktorer hos kvinner og menn ved hjertesykdommer Pasientforløp ved akutt hjertesykdom Pasienter med angina pectoris Symptomer og observasjoner ved ustabil angina pectoris Observasjoner ved farmakologisk behandling ved ustabil angina pectoris Sykepleierens observasjoner og vurderinger etter gjennomført perkutan koronar intervensjon Forventet forløp ved hjertekirurgi ved koronarsykdommer Observasjoner av mulige komplikasjoner etter hjertekirurgi Pasienter med hjerteinfarkt Sykepleierens observasjoner og vurderinger Behandling ved akutt hjerteinfarkt Forebygging av mulige komplikasjoner etter akutt hjerteinfarkt Pasienter med forstyrrelser i hjerterytmen Kliniske symptomer og observasjoner ved alvorlige arytmier Alvorlige arytmier som kan påvirke pasientens sirkulasjon Handlingsberedskap ved hjertestans Basal hjerte-lunge-redning Hjerte-lunge-redning med defibrillator Avansert hjerte-lunge-redning Regelmessig trening i basal hjerte-lunge-redning Når pårørende er til stede i akuttsituasjoner Når pasienter utvikler akutt og kronisk hjertesvikt Observasjoner, vurderinger og tiltak til pasienter med lungeødem Pasienter med kronisk hjertesvikt Observasjoner, vurderinger og tiltak til pasienter med kronisk hjertesvikt Poliklinisk oppfølging av pasienter med hjertesykdommer Når hjertetransplantasjon er siste utvei Rehabilitering ved hjertesykdommer Pasientens behov for informasjon Risikofaktorer for videreutvikling av hjertesykdommer Å leve videre med hjertesykdom Referanser Aktuelle nettsteder Innhold 9

4 5 Sykepleie til pasienter med lungesykdommer Trine Oksholm Å ha en kronisk lungesykdom Symptomer hos og kartlegging av pasienter med kols Perifer oksygenmetning Blodgassanalyse Besværet respirasjon Fare for sirkulasjonsforstyrrelser Smerter og nedsatt allmenntilstand Ventilasjonsstøtte Sykepleie til pasienter med alvorlig lungesykdom Personlig hygiene Hudatrofi og nedsatt sårtilheling relatert til legemiddelbruk Respirasjon og sirkulasjon Røykeslutt Økt dyspné Oksygenbehandling Slimstagnasjon og økt infeksjonstendens Ernæring Søvn og hvile Psykososiale forhold Rehabilitering og hjemreise Rehabilitering Forberedelse til hjemkomst Pårørende til pasienter med kols Pasienter med lungekreft Symptomer og sykepleietiltak ved lungekreft Bronkoskopi Pasienter med astma Symptomer ved astma Undersøkelser ved astma Behandling av astma Sykepleie til pasienter med astma Pasienter med thoraxdren Når er thoraxdren nødvendig? Sykepleie til pasienter med thoraxdren Når transplantasjon er siste utvei Referanser Aktuelle nettsteder Sykepleie til pasienter med fordøyelsessykdommer Marit Hegg Reime Å få en sykdom i fordøyelsessystemet Sykepleie til pasienter med akutt abdomen Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak Innhold

5 Tiltak for å ivareta pasientens behov Preoperativ sykepleie ved kirurgisk behandling Postoperativ sykepleie Pasienter med sykdommer i spiserøret Sykepleie til pasienter med reflukssykdom Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak Tiltak for å ivareta pasientens behov Sykepleie ved kirurgisk behandling Pasienter med sykdommer i magesekken Sykepleie til pasienter med magesår Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak Tiltak for å ivareta pasientens behov Endoskopisk, radiologisk og kirurgisk behandling Sykepleie ved endoskopisk og kirurgisk behandling Pasienter med sykdommer i tarmen Sykepleie til pasienter med cøliaki Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak Tiltak for å ivareta pasientens behov Sykepleie til pasienter med inflammatorisk tarmsykdom Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak Tiltak for å ivareta pasientens behov Sykepleie ved kirurgisk behandling Sykepleie til pasienter med anorektale sykdommer Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak Tiltak for å ivareta pasientens behov Sykepleie ved kirurgisk behandling Pasienter med sykdommer i galleveiene Sykepleie til pasienter med galleveissykdom Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak Tiltak for å ivareta pasientens behov Sykepleie ved endoskopisk behandling Sykepleie ved kirurgisk behandling Pasienter med sykdommer i bukspyttkjertelen Sykepleie til pasienter med mild akutt pankreatitt Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak Tiltak for å ivareta pasientens behov Sykepleie til pasienter med alvorlig pankreatitt Tiltak for å ivareta pasientens behov Sykepleie til pasienter med kronisk pankreatitt Tiltak for å ivareta pasientens behov Pasienter med sykdommer i leveren Virushepatitter Sykepleie til pasienter med hepatitt Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak Tiltak for å ivareta pasientens behov Poliklinisk oppfølging Innhold 11

6 Sykepleie til pasienter med leversvikt Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak Tiltak for å ivareta pasientens behov Forebygging og behandling av komplikasjoner Referanser Aktuelle nettsteder Sykepleie til pasienter med sykelig fedme Marit Hegg Reime Medisinsk behandling Kirurgisk behandling Sykepleie til pasienter som blir behandlet med bariatrisk kirurgi Preoperativ sykepleie Postoperativ sykepleie Mulige komplikasjoner ved bariatrisk kirurgi Utskrivning og oppfølging Referanser Sykepleie til pasienter med kreft i fordøyelsesorganene Anne Øverlie Å møte et menneske med en kreftdiagnose Å gi støtte til pasient og pårørende Opplæring og informasjon til pasienten Pasienter med kreft i fordøyelsesorganene Behandlingsformer ved kreft i fordøyelsesorganene Kirurgisk behandling Preoperativ sykepleie Postoperativ sykepleie Observasjon og kontroll av bandasjer, operasjonssår og stomi Smertelindring Forebygging av kvalme Forebygging av underernæring Observasjon av anastomoselekkasje Sykepleietiltak til pasienter etter ERAS-protokollen Paienter med kreft i spiserøret Kirurgisk behandling Preoperative forberedelser Postoperative observasjoner, vurderinger og tiltak Pasienter med kreft i magesekken Aktuell behandling Postoperative observasjoner, vurderinger og tiltak Pasienter med kreft i bukspyttkjertelen Kirurgisk behandling Postoperative observasjoner, vurderinger og tiltak Pasienter med kreft i leveren Innhold

7 Kirurgisk behandling Postoperative observasjoner, vurderinger og tiltak Pasienter med kreft i galleblæren eller gallegangen Kirurgisk behandling Postoperative observasjoner, vurderinger og tiltak Pasienter med kreft i tykktarmen eller endetarmen Kirurgisk behandling Postoperative observasjoner, vurderinger og tiltak Pasienter med analkreft Postoperative observasjoner, vurderinger og tiltak Avslutning Referanser Aktuelle nettsteder Sykepleie til pasienter med stomi Kirsten Lerum Indrebø Å få anlagt stomi Sykepleierens ansvar i den polikliniske konsultasjonen Innleggelse i sykehus Sykepleie til pasienter som skal ha stomi Ulike typer stomier Preoperativ sykepleie Preoperativ informasjon Merking av stomisted Sykepleie til pasienter som har fått stomi Stomiens utseende og funksjon Opplæring i bandasjeskift Pleie av huden rundt stomien Aktuelle temaer for opplæring før utskrivning fra sykehus Komplikasjoner relatert til stomi og huden rundt stomien Kost, væskebalanse og eliminasjon Utskrivning og rehabilitering Utskrivning fra sykehus Kontroll og oppfølging etter utskrivning Å leve med stomi noen problemstillinger Fysisk opptrening Alternativer til bruk av stomipose Kan det komme avføring eller annet rektalt? Legemiddelbruk Hvordan er det å reise når en har stomi? Seksualitet og stomi Kultur og religion Livskvalitet og tilpasning til å leve med stomi Referanser Aktuelle nettsteder Innhold 13

8 10 Sykepleie til pasienter med nyresykdom Fanny Bruserud og Mette Ellingsen Å få en nyresykdom Pasientens opplevelse av å få en kronisk nyresykdom Kronisk nyresykdom Utvikling og symptomer Estimert GFR Et folkehelseproblem Årsaker til kronisk nyresykdom Pasientforløp og oppfølging Predialytisk oppfølging Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak ved kronisk nyresykdom Respirasjon Sirkulasjon Ernæring Eliminasjon Hud og vev Aktivitet Søvn Smerter Seksualitet og reproduksjon Psykososiale behov Kommunikasjon Kunnskap og utvikling Åndelige og kulturelle behov Ivaretakelse av pårørende Nyreerstattende behandling Hemodialyse Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak ved hemodialysebehandling Peritonealdialyse Mulige komplikasjoner ved peritonealdialyse Nyretransplantasjon Bivirkninger av immunsuppressiv behandling Informasjon til og opplæring av pasienten Behandling og omsorg i livets sluttfase ved kronisk nyresvikt Akutt nyresvikt Sykepleieobservasjoner, vurderinger og tiltak ved akutt nyresvikt Behandling ved akutt nyresvikt Etiske problemstillinger Referanser Aktuelle nettsteder Innhold

9 11 Sykepleie til pasienter med sykdommer i sentralnervesystemet Hilde Marie Andreassen Sykepleie til pasienter med hjerneslag Hva er hjerneslag? Behandling ved intrakraniale blødninger Sykepleie i akuttfasen Pasientstatus Sykepleie i rehabiliteringsfasen Pasientens livskvalitet Utskrivning Sykepleie til pasienter med epilepsi Fokale anfall Generaliserte anfall Sykepleietiltak Observasjoner ved GTK-anfall Å leve med epilepsi Sykepleie til pasienter med multippel sklerose Pasientstatus Sykepleietiltak Å leve med MS Sykepleie til pasienter med Parkinsons sykdom Pasientstatus Sykepleietiltak Å leve med Parkinsons sykdom Sykepleie til pasienter med amyotrofisk lateralsklerose Pasientstatus Medisinsk behandling Sykepleietiltak Å leve med amyotrofisk lateralsklerose Sykepleie til pasienter med hodeskader Ulike former for hodeskader Medisinsk behandling Sykepleietiltak Sykepleie ved intrakraniale svulster Pasientstatus Behandling Sykepleietiltak Referanser Aktuelle nettsteder Sykepleie til personer med diabetes mellitus Lis Ribu og Tone Singstad Hva er diabetes? Å leve med diabetes Sykepleie i en akutt fase av diabetes Innhold 15

10 Sykepleie til pasienter med ketoacidose Sykepleie til pasienter med non-ketotisk ukontrollert diabetes Sykepleie til pasienter med hypoglykemi Et godt pasientforløp ved diabetes Pasientundervisning i den akutte fasen Undervisning i egenbehandling Kostens betydning Mosjon Diabetesmedisinering Blodglukosemåling Livsstilsendring en endringsfokusert strategi Emosjonelle forhold Psykisk lidelse og diabetes Diabetiske senkomplikasjoner Diabetisk øyesykdom Diabetisk nyresykdom Nevropati Diabetiske fotsår Etter utskrivning Oppfølging Referanser Aktuelle nettsteder og -publikasjoner Sykepleie til pasienter med revmatiske sykdommer Heidi A. Zangi Å få en revmatisk sykdom Revmatiske sykdommer Kartlegging og vurdering av pasientens helsetilstand, funksjon og ressurser Smerter og stivhet Utmattelse og søvnproblemer Endringer i funksjon og kroppsbilde Sykepleietiltak ved smerter, utmattelse, søvn- og funksjonsproblemer Informasjon og undervisning Å styrke pasientens evne til å håndtere problemene Å styrke pasientens mestringsforventning Psykologiske aspekter ved revmatisk sykdom Å møte pasientens følelsesmessige behov Samliv og sosiale relasjoner Å invitere pårørende med som en samarbeidspartner Seksualitet og revmatisk sykdom Svangerskap og revmatisk sykdom Livsstil og revmatisk sykdom Betydningen av fysisk aktivitet og trening Revmatisk sykdom og kosthold Komplementære behandlingsmetoder Kirurgisk behandling ved revmatisk sykdom Innhold

11 Vanlige revmakirurgiske operasjoner Preoperative tiltak til pasienter med revmatiske sykdommer Postoperativ sykepleie til pasienter med revmatiske sykdommer Revmatiske sykdommer som medfører hudproblemer Hudproblemer ved sklerodermi Hudproblemer ved systemisk lupus erythematosus (SLE) Hudproblemer ved psoriasisartritt Legg- og fotsår ved inflammatoriske revmatiske sykdommer Å leve med revmatisk sykdom over tid Læring og mestring Rehabilitering Referanser Aktuelle nettsteder Sykepleie til pasienter med sykdom og skade i bevegelsesapparatet Elisabeth Østensvik Generelt om pasientgruppen Alderssammensetning Redusert bevegelighet og smerter Risiko for dyp venetrombose og infeksjoner Psykiske reaksjoner Behov for opptrening og rehabilitering Planlagt og akutt innleggelse i sykehus Pasientens opplevelse av planlagt innleggelse Pasientens opplevelse av akutt innleggelse Legemiddelliste ved akuttinnleggelser Sykepleie til pasienter med brudd i ekstremitetene Symptomer Observasjon av sentral og perifer sirkulasjon Bruddbehandling Sentrale områder for sykepleie til pasienter med brudd i ekstremitetene Pasienter med akutt muskellosjesyndrom Pasienter med ekstern fiksasjon Pasienter med hoftebrudd Risikofaktorer ved hoftebrudd Behandling Preoperativ sykepleie til pasienter med hoftebrudd Postoperativ sykepleie til pasienter med hoftebrudd Pasienter med skiveprolaps i ryggen Symptomer Behandling Sentrale områder for sykepleie til pasienter etter prolapsoperasjoner Pasienter med kompresjonsfraktur i ryggen Behandling Innhold 17

12 Sentrale områder for sykepleie til pasienter med kompresjonsfraktur i ryggen Sykepleie til pasienter med amputert underekstremitet Karakteristika ved pasientgruppen Sentrale områder for sykepleie til pasienter med amputert underekstremitet Sykepleie til pasienter med hofteprotese og kneprotese Symptomer ved artrose i hofteledd og kneledd Behandling ved artrose i hofteledd og kneledd Akselerert og «fast track»-pasientforløp ved hofteprotese- og kneproteseoperasjoner Preoperativ sykepleie til pasienter med hofteprotese eller kneprotese Postoperativ sykepleie til pasienter med hofteprotese eller kneprotese Utskrivning og et godt pasientforløp Når er en pasient utskrivningsklar fra sykehus? Alternativer i kommunehelsetjenesten etter utskrivning Referanser Aktuelle nettsteder og -publikasjoner Sykepleie til pasienter med infeksjonssykdommer Elin Børøsund og Line Volstad Melbye Å få en infeksjon Smittekjeden Sykepleierens ansvar for å forebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner Forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner Forebygging av uhell med kroppsvæsker Sykepleie til pasienter som er isolert Isolering som virkemiddel i pasientbehandling Forberedelse og mottak av pasienten Prøver og undersøkelser Pasientens opplevelse av langvarig isolering Opphør av isolering, utskrivning Sykepleie ved pneumoni Forberedelse til mottak av pasienten Symptomer og observasjoner Prøver og undersøkelser Sykepleievurderinger og -tiltak Sykepleie ved tuberkulose Tuberkulose i Norge Forberedelse til mottak av pasienten Symptomer og observasjoner Prøver og undersøkelser Sykepleievurderinger og -tiltak Opphør av isolering, utskrivning Etiske utfordringer Sykepleie ved gastroenteritt Forberedelse til mottak av pasienten Innhold

13 Prøver og undersøkelser Sykepleievurderinger og -tiltak Utskrivning Sykepleie ved hiv-infeksjon Smittemåter for hiv Forberedelse og mottak av pasienten Symptomer og observasjoner Prøver og undersøkelser Sykepleievurderinger og -tiltak Å leve med hiv Sykepleie ved meningitt Symptomer og observasjoner Prøver og undersøkelser Sykepleievurderinger og -tiltak Sykepleie ved sepsis Sykepleievurderinger og -tiltak Septisk sjokk Sykepleie ved MRSA Forebygging av spredning Prøver og undersøkelser Sykepleievurderinger og -tiltak Utskrivning Utfordringer framover Referanser Aktuelt nettsted Sykepleie til pasienter med gynekologiske lidelser Ingeborg Ulvund Gynekologisk sykepleie Økt sårbarhet hos kvinner med gynekologiske plager Behov for kultursensitivitet Sykepleieanamnese og pasientstatus ved sykdom i genitaliene Smerter Blødning Utflod Urin og avføring Seksualitet Livsfase og reproduksjon Intim- og seksualhygiene Genitale infeksjoner Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak ved infeksjon i nedre genitalier Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak ved infeksjon i øvre genitalier Innhold 19

14 Komplikasjoner i svangerskapet Hyperemesis gravidarum sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak Svangerskapsavbrudd Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak ved truende abort Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak ved spontan abort Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak ved provosert abort Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak ved ektopisk graviditet Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak ved trofoblastsvulst Ufrivillig barnløshet Utredning, behandling og overvåking Problemer i seksuallivet Seksuelle problemer relatert til forandringer i kjønnsorganene Kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlestelse Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak Endometriose Behandling Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak Genital descens Behandling Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak Genitale benigne (godartede) tumorer Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak Genitale maligne (ondartede) tumorer Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak Spredning og komplikasjoner Palliativ behandling og terminal pleie Gynekologiske undersøkelser Sykepleie ved gynekologisk undersøkelse Kompletterende undersøkelser Kirurgisk behandling av gynekologiske lidelser Sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak Utfordringer Referanser Aktuelle nettsteder Lindrende sykepleie Ellen Lykke Trier Hva er lindrende sykepleie? Bakgrunn Valg av begrep Utfordringer i lindrende sykepleie Et historisk tilbakeblikk En helhetlig tilnærming Kommunikasjon, relasjon og kontinuitetens betydning Utvikling av det palliative tilbudet i Norge Innhold

15 Døden på flyttefot fra spesialisthelsetjeneste til kommunehelsetjeneste Hjemmedød Lindrende sykepleie i praksis et møte med Finn Lindring av kvalme Omsorg for hele familien Lindring av smerter Væskebehandling og munnstell Sentrale sykepleieutfordringer ved livets slutt Respirasjon Ernæring Eliminasjon Aktivitet, søvn og hvile De siste timene Oppfølging av etterlatte Med stellet som møtepunkt Stellets status Det utfordrende kroppslige nærværet Et møte med Bente en fortelling om lidelse Om å opprettholde kroppens grenser Lukt et ikke-tema i omsorgsforskning? Bærende relasjoner Blikket som bekrefter en felles sårbarhet Den utfordrende balansen mellom nærhet og avstand Døden som avskjedspunkt Lindrende behandling og omsorg til alle? Liverpool Care Pathway Samhandlingsreformen Etiske dilemmaer Framtidens palliative utfordringer Medikalisering av døden? Referanser Aktuelle nettsteder Om forfatterne Stikkord Illustrasjoner Innhold 21

Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 1

Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 1 Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1 CAPPELEN DAMM AS 2015 ISBN 978-82-02-42798-6 5. utgave, 1. opplag, 2015 Materialet i denne

Detaljer

Kapittel 1 Grunnlaget for psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom... 31 Alv A. Dahl

Kapittel 1 Grunnlaget for psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom... 31 Alv A. Dahl Innhold Del 1 Modeller og utredning... 29 Kapittel 1 Grunnlaget for psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom... 31 Alv A. Dahl Typiske reaksjonsforløp etter påkjenninger... 33 Motstandskraft (resiliens)...

Detaljer

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre FAGPLAN for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM Heltid over 1 år 2 semestre 60 studiepoeng Fagplanen er godkjent i Høgskoleråd ved Menighetssøsterhjemmets Høgskole 02.12.04, nå Høyskolen

Detaljer

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt Standard for omsorg og behandling ved livets slutt 1 Innhold Bakgrunn........................................................................... 3 Standard............................................................................

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 L:\G Helsetjenester\G0 FELLES\G04 Ikke smittsomme sykdommer\kreftplan FOR HOLTÅLEN KOPMMMUNE 15.01.13 siste utgave.doc Behandlet i Driftsutvalget den 13.03.2013.

Detaljer

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Palliativ enhet Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Bruk av ESAS og andre kartleggingsredskap Forord Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliativ behandling. Kartlegging

Detaljer

Videreutdanning i intensivsykepleie

Videreutdanning i intensivsykepleie FAGPLAN Videreutdanning i intensivsykepleie 90 STUDIEPOENG Revidert i studieplanutvalget 15.9. 2008 Forord Fagplanen for videreutdanning i intensivsykepleie bygger på rammeplan og forskrift for videreutdanning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FYSIOTERAPI TIL PASIENTER I PALLIATIV FASE

RETNINGSLINJER FOR FYSIOTERAPI TIL PASIENTER I PALLIATIV FASE Retningslinjer for fysioterapi til pasienter i palliativ fase Haukelland uniiversiittettssjjukehus,, Fysiiotterapiiavdelliingen Haralldspllass Diiakonalle Sykehus,, Avdelliing for ergotterapii og fysiiotterapii

Detaljer

Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode 2010-2013

Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode 2010-2013 Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og behandling Dønna kommune Planperiode 2010-2013 Du har en verdi blott og bart ut fra det faktum at du er. Verdien din er der og krever respekt ikke for det du

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

IS-2101. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

IS-2101. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen IS-2101 Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 07/2013 Bestillingsnummer: IS-2101 ISBN-nr. 978-82-8081-301-5

Detaljer

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Forord I 2005 reviderte Norsk sykepleierforbund Landsgruppen av operasjonssykepleiere (NSFLOS)

Detaljer

IS-2285. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

IS-2285. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen IS-2285 Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2285 ISBN 978-82-8081-368-8

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen IS-1529 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for pallliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 08/2012 IS-nummer:

Detaljer

Aktuelle fagbøker innen sykepleie

Aktuelle fagbøker innen sykepleie Katalog Sykepleie Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 2 FOTO: SIGMUND REITE Aktuelle fagbøker innen sykepleie Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som inneholder aktuelle utgivelser

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

SENSORVEILEDNING HJEMMEEKSAMEN I SYKEPLEIE 2, VÅREN

SENSORVEILEDNING HJEMMEEKSAMEN I SYKEPLEIE 2, VÅREN SENSORVEILEDNING HJEMMEEKSAMEN I SYKEPLEIE 2, VÅREN 2009 Kilder: ALMÅS, H. RED. (2001) Klinisk sykepleie Bind 1 kap. 5,8,9,10,23 3. utg. Oslo, Gyldendal akademisk EIDE, T. & EIDE, H. (2004) Kommunikasjon

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

NÆRSYKEHUSET. - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD. Rapport fra prosjektgruppe desember 2003. Helse Nord rapport - 2003

NÆRSYKEHUSET. - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD. Rapport fra prosjektgruppe desember 2003. Helse Nord rapport - 2003 NÆRSYKEHUSET - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD Rapport fra prosjektgruppe desember 2003 1 Helse Nord rapport - 2003 Forord To hovedtrender innen sengetall i sykehus er på den ene side

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Innholdsoversikt. Del 1 Allmennmedisin og allmennpraksis. Del 2 Viktige organovergripende symptomer. Del 3 Sykdommer i kroppens organer

Innholdsoversikt. Del 1 Allmennmedisin og allmennpraksis. Del 2 Viktige organovergripende symptomer. Del 3 Sykdommer i kroppens organer 0000 102307 GRMAT #1CD4D08.book Page 7 Tuesday, February 5, 2013 4:32 PM Innholdsoversikt Del 1 Allmennmedisin og allmennpraksis 1.1 Første linje................................... 26 1.2 Helseproblemer

Detaljer

Veiledning til hjerteinfarkt pasienter

Veiledning til hjerteinfarkt pasienter Campus Elverum Avdeling for folkehelsefag 4BACH Wasif Butt, Abdiweli Mohamed Moalim Abdulle og Mohammed Ali Abshir Veileder: Liv Bekkeli Veiledning til hjerteinfarkt pasienter Guidance to heart attack

Detaljer

Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag

Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag Internserien 19/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Systemrevisjon: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag 31. august 2012: Denne veilederen er utarbeidet etter regelverket som gjaldt på tidspunktet

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer