PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Hovinbekken II SALGSTRINN EiP.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110435 Hovinbekken II SALGSTRINN 1 07.11.2014 EiP."

Transkript

1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Hovinbekken II SALGSTRINN EiP Eirik Prestmo Side 1 av 17

2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes hele kontraktsobjektet, det vil si leilighet med tilhørende uteareal/balkong/terrasse, bod(er), eventuelt rett til p-plass hvis dette inngår i avtalen og eier- og bruksrettigheter til fellesareal og bygninger. Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater 6. Elektroinstallasjoner 7. Sanitæranlegg 8. Ventilasjon 9. Tilvalg og endringer 10. Dokumentasjon 11. Diverse 1. Prosjektet Identifisering Prosjektets navn: Adresse: Eiendomsmatrikkel: Hovinbekken II Hovinveien 45, 0576 Oslo Gnr. 128, bnr. 92, gnr.127, bnr 57 og 62 i Oslo kommune (Eiendommen vil bli sammenføyet) Ansvarlige aktører Byggherre, tiltakshaver, selger JM Norge AS org nr (senere kalt JM ) Arkitekt JM v/ siv.ark Anne Katrine Jones Salgsansvarlig JM v/kristoffer Retvedt MNEF Megler In-Vest Eiendomsmegling, avd Prosjekt (Eie) org nr Ansvarlig megler Eileen Vammervold Dreyer og medhjelper Wenche M. Galtung jobbe med prosjektet. Hjemmelshaver Reguleringsmessig status Byggetomta Historie Terreng/grunnforhold JM Norge AS Eiendommen er regulert til bolig, med felles adkomst fra Hovinveien. Rammetillatelse for prosjektet er gitt. Endelige eiendomsgrenser er ikke avklart som følge av reguleringen. Eiendommen er en del av Ensjøbyen med direkte tilknytning til Tiedemannsparken. Eiendommen har tidligere vært benyttet til bla. bensinstasjon. Tomten er flat og solrik, Det er fyllmasser på tomten. Hovinbekken går i kulvert under tomten Eirik Prestmo Side 2 av 17

3 Adkomst/parkering Adkomst til eiendommen. Felles Innkjøring fra Hovinveien. Parkeringsdekning 79 p-plasser under terreng, i lukket kjeller, hvorav 19 plasser tilhører næringsarealet (Norgesgruppen /Kiwi). De øvrige 60 plassene selges til kjøpere i Hovinbekken prosjektene. Organisering og lokalisering av garasjeplassene avgjøres av selger. Kjøper av garasjeplass må betale en forholdsmessig del av kostnadene til drift og vedlikehold av garasjeanlegget, som kommer i tillegg til de alminnelige felleskostnadene knyttet til boligseksjonen. Adkomst til leiligheter Omfang/størrrelse Inndeling Byggetrinn Arealberegning Fremtidig eierforhold Hovedadkomst til leilighet med heis direkte fra p-kjeller og inngang fra Grensevegen. Atkomst er fra kjørbar vei, og tilrettelagt for bevegelseshemmede. Til felles uteareal er atkomst fra trapperom/heis i plan 1. Eiendommens totale tomteareal er på antatt m2 74 leiligheter fordelt på 2 hus. Hus 1, 21 leiligheter og Næringsareal (dagligvarerhandel). Hus 2, 53 leiligheter. Parkeringskjeller og boder under byggene. Hele prosjektet er planlagt i et byggetrinn. Det oppgitte arealet er bruksareal(bra) og er regnet etter reglene i NS Bruksareal (BRA) er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder og sjakter. P-ROM er BRA fratrukket innvendig bod med tilstøtende vegger. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoareal innenfor omsluttende vegger. Sportsbod og balkong/terrasse kommer i tillegg. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. Eiendommene skal seksjoneres i ett eller flere sameie(r) innenfor prosjektet Hovinbekken II. Hver eier får tinglyst skjøte som sikrer eiendomsrett til sin seksjon med hoveddel (boligen). Kjelleranlegget, med parkering og boder etc. vil bli fradelt som egen anleggseiendom. Alternativt vil parkeringsanlegget v/ seksjoneringen bli definert som egen næringsseksjon. Tilleggsdel(er) (bod). Platting (1.etg)/balkong (øvrige etg) vil enten bli tillagt som tilleggsdel, eller inngå i seksjonens hoveddel. Parkeringsanlegget inngår i seksjoneringen som en næringsseksjon. Alternativt blir kjelleranlegget, med parkering og boder etc. fradelt som en anleggseiendom. Det tas forbehold om annen organisering enn skissert over dersom vedtak i kommunen tilsier dette. Endelig organisering besluttes av utbygger. Næringsarealet er solgt til Norgesgruppen som vil etablere dagligvarehandel (Kiwi butikk). Uteområder utenom bekkedraget vil inngå i sameiets fellesareal. Bekkedraget vil skilles ut og innlemmes i Tiedemannsparken hvor Oslo kommune har drift og vedlikeholdsansvaret Eirik Prestmo Side 3 av 17

4 2. Miljø, energi og sikkerhet Som seksjonseier i et eierseksjons sameie, vil kjøper få enerett til bruk av sin seksjons hoveddel og tilleggsdeler, herunder balkong/platting og boder. Til boligseksjonen hører en ideell andel i eiendommens fellesareal, som ligger i sambruk mellom samtlige seksjonseiere. Det vises til vedlagte foreløpige utomhusplan. Dersom kjøpet omfatter parkeringsplass, får kjøper også en bruksrett til parkeringsplass i garasjekjelleren. Den nærmere organisering og tildeling av parkeringsplasser besluttes av selger. Utemiljø Inne på eiendommen vil det opparbeides et område for rekreasjon og lek. Innemiljø Bygning med installasjoner er planlagt for å gi et godt innemiljø. Leilighetene vil bli utstyrt med balansert ventilasjonsanlegg som sikrer frisk inneluft til enhver tid. Se eget kapittel. JM jobber systematisk med prosjekteringsanvisninger og mønsterdetaljer som er utviklet med tanke på å gi gode hus for våre kunder. Energiforsyning Våre boliger bygges i samsvar med krav i Plan og Bygningsloven, Teknisk forskrift av 2010(TEK 10) når det gjelder energi og ventilasjonskrav. TEK 10 angir minstekravet for nybygg. JM bygger dette prosjektet 25 % bedre enn myndighetskravet når det gjelder beregnet behov for levert energi til oppvarming, inkludert energi til vifter og pumper, men eksklusive energi til teknisk utstyr og belysning o.l. Dette innebærer bla.at vinduene er ekstra varmeisolerende (u-verdi 0.9) og vindusarealet kan maksimalt utgjøre 20% av boligens bruksareal(bra) Det leveres radiatorer montert på vegg i oppholdsrom i henhold til beregnet energibehov. Det leveres ikke radiatorer på soverom 2 og 3 dersom det ikke er nødvendig leilighetens energiberegning. Prinsippet for plassering er på brystning under vindusfelt. I bad leveres elektrisk gulvvarme med termostat. Varmt vann til oppvarming og varmt tappevann leveres fra sentralvarmeanlegg, tilknyttet fjernvarme. Varmesentral blir plassert i kjeller. Kostnadene til sentralvarme fordeles mellom seksjonseierne i bygget forholdsmessig etter eierbrøk som funksjon av areal på leilighet i forhold til totalt leilighetsareal. Tilluft via det balanserte ventilasjonsanlegget vil bli forvarmet ved behov, for øvrig gjenvinnes varmen fra uteluften til inneluften. Sunne materialer JM følger føre var - prinsippet som innebærer at vi velger bort produkter allerede ved mistanke om negativ miljøpåvirkning. Vi unngår helse- og miljøfarlige materialer i våre hus, som f.eks mykgjørere i plast (f.eks ftalater) og bromerte flammehemmingsmidler. JM bruker i størst mulig grad tradisjonelle og utprøvde naturmaterialer som tre, stein, tegl og keramiske fliser. Allergihensyn Alle JMs boliger har PVC-frie overflate- og tettesjikt, ettersom forskning har vist mulig sammenheng mellom allergiske plager hos barn og forekomst av PVC-plast. JM unngår også allergifremkallende treslag som f.eks rød seder, santor, palisander, merbau og sapelli Eirik Prestmo Side 4 av 17

5 I plantefelt som omgir boligene benyttes trær som er giftfrie og gunstige for allergikere, f.eks epletrær og roser. Kildesortering Alle JMs boliger leveres med utstyr for kildesortering av avfall. Fuktsikring Gjennom flere tiltak minimeres risiko for fuktproblemer. Fuktsikring finnes alltid under oppvaskbenk og oppvaskmaskin, kjøleskap og fryser. I bad stilles ekstra store fuktbeskyttelseskrav. Det blir benyttet tettesjikt med høy diffusjonsmotstand. Godt inneklima Luft som trekkes inn i boligen via ventilasjonssystem passerer et filter som renser luften. Filteret må skiftes minimum én gang årlig for å fungere etter hensikten. Det er ikke installert mekanisk kjøling, men boligene er utstyrt med vinduer som kan åpnes for gjennomlufting på varme dager. Energimerking Nybygg, bygges i henhold til gitte krav til energimerking. Leilighetene har energiklasse A. Lyd og akustikk Boligene bygges etter Norsk Standard 8175 klasse C. Standarden setter krav til lydisolasjon mellom boliger og mellom boliger og fellesrom. Sikkerhet Boligene bygges etter de sikkerhetsbestemmelser som myndighetene har pålagt, blant annet: Åpningsvinduene er utstyrt med barnesikring og blir vendbare slik at de kan pusses fra innsiden. Faste vinduer kan pusses fra bakken, balkong/terrasse eller fra åpningsvindu. I alle boliger er det montert røykvarslere Alle boliger er fullsprinklet iht. myndighets krav TEK 10 Alle boliger utstyres med brannslukningsapparat eller husbrannslange Alle hovedinnganger får smekklås. Det leveres ringetablå ved hovedinnganger og porttelefon til automatisk døråpner. Terrassedører på bakkeplan leveres med FG-godkjent sikkerhetslås. 3. Utvendig anlegg Offentlige arealer og anlegg Friområde S Vestre bekkedrag - vil bli overlevert til Oslo kommune for drift og vedlikehold. Deler av bekken kan bli lagt inn på sameiets eiendom. Fellesanlegg Kjøreveier og parkeringsplasser Eirik Prestmo Side 5 av 17

6 Felles atkomst fra Hovinveien er dimensjonert for kjøring til eiendommene Hovinveien 43 og 45. Arealet asfalteres og etableres med fortau og gatebelysning. Ved atkomsten til eiendommen er det innkjøring til parkering under bebyggelsen. Av parkeringsplassene som selges til seksjonseiere i prosjektene Hovinbekken og Hovinbekken II, vil noen være HC parkeringsplasser tilrettelagt for bevegelseshemmede i garasjen. Vedtektene har egne regler om bytte av p-plasser, slik at kjøpere med dokumentert behov for HC-plass kan disponere disse (forutsatt at p-plass er ervervet). 19 p-plasser i fellesanlegg (egen avdeling) er avsatt til Næringseiendommen etter avtale. Det er avsatt arealer for sykkelparkering i garasjeanlegget, til sameiernes felles bruk. Overflatevann fra tak, veisluk etc. føres til fordrøyningsbasseng med tilknytning til Vestre bekkedrag. Gangstier Gangstier og atkomst til hovedinngangene får fast dekke (asfalt, betong eller stein). Lekeplasser og grøntanlegg Mellom bygningene blir det anlagt et felles grøntanlegg der det legges vekt på møteplasser, rekreasjon og lek. I området vil det plantes busker og anlegges plen. Vann- og spillvannsledninger Vann- og spillvannsledninger blir tilknyttet offentlig ledningsnett. Kabelføringer Kabler for sterkstrøm, TV, tele og bredbånd føres fram til hovedtavle i kjeller med fordeling i hver etasje i hver oppgang. Varmesentral Det blir etablert eget teknisk rom for fjernvarme i kjelleren i hus 1. Renovasjon Renovasjon blir etablert i henhold til retningslinjer fra Oslo kommune. Det etableres nedsenkbare beholdere, i utomhusarealet mellom Hovinbekken og Hovinbekken II. Deler av renovasjonsanlegget ligger på eiendommen som Hovinbekken har bruksrett til. Næringsarealet får egen løsning. Postkasser Det leveres postkasser montert i inngangspartiet etter postverkets anvisning. Postkassene leveres med lås. Skilt Skilt med adressering og oversikt over byggene blir plassert ved innkjøring inn til området. 4. Bygningenes konstruksjoner Fundamentering Byggene fundamenteres på betongsåler som hviler på peler eller fundamenter til fjell. Bærekonstruksjoner Garasjevegger, etasjeskiller utføres i plasstøpt betong og plattendekker. Leilighetsskiller utføres i all vesentlighet i betong. Vegger rundt trapperom og heissjakt av betong. Netto romhøyde vil være ca m Eirik Prestmo Side 6 av 17

7 Himlinger - Nedforinger Bad vil i hovedsak få nedforet himlinger med takhøyde ca 2.20 m. Det vil bli etablert ventilasjonskasser i entre og oppholdsrom der det ikke er nødvendig med nedforinger. Yttervegger Ytterveggene av bindingsverk (prefabrikerte utfyllingsvegger) og isolasjon som kles utvendig med tegl. Rekkverk Rekkverk for balkonger utføres i aluminium med glass eller spilefyllinger av type Weland eller lignende. Takkonstruksjoner, tekking og avvanning Takene blir isolert på oversiden med skråskåret isolasjon slik at det blir fall til sluk. Isolasjonen tekkes med 2 lag asfalt papp. Balkonger Balkonger bygges av innspente betongelementer. Gulvet leveres i betong med glatt overflate, med fall utover og med dryppnese for overflatevann. Terrasser På private uteoppholdsarealer legges terrassegulv av impregnert trevirke der det er vist på kontraktstegning. Støyskjerming Støyskjerming på utomhusarealet beliggende på tak av næring utføres i tegl og treverk. Innervegger Ikke bærende innvendige vegger bygges av bindingsverk som kles med gipsplater. Der veggene skal kles med fliser, forsterkes det med ett lag ekstra gips/kryssfiner. Vegger mot våtrom isoleres med mineralull. På vegg hvor det er vist TV plassering (kontraktstegning) forsterkes veggen for veggfeste. 5. Innredning og overflater Felles inngangsparti Alle leiligheter får hovedinngang gjennom felles inngangspartier på bakkeplan. Inngangspartiene får en overdekning utvendig og fotskraperist. Inngangsdøren leveres i aluminium med glassfelt. Innvendig får inngangspartiet gulv belagt med fliser og malte vegger og himlinger. Postkasser blir plassert ved inngangspartiene. Felles trapperom Repos og trapper leveres med flis. Vegger og himlinger leveres malte. I himling monteres lydabsorberende plater i nødvendig utstrekning. Felles korridorer Gulv leveres med fliser. Vegger leveres malte. I himling monteres systemhimling i nødvendig utstrekning for å skjule tekniske føringer Eirik Prestmo Side 7 av 17

8 Heis Det leveres heis type Kone Mono Space med stoppested i alle etasjer, også på garasjeplan. Heiskupéen leveres med innvendige mål 1,1 x 2,1 meter. Fellesgarasje Takhøyden i garasjen vil ikke være under 2,1 meter i kjøre og parkeringssoner, bortsett fra under rør og kanaler langs enkelte yttervegger i parkeringssoner. Gulvet blir enten av asfalt eller betong og veggene av betong eller mur. Vegger støvbindes med lys farge. Atkomst til anlegget åpnes med nøkkel. De som kjøper garasjeplass mottar en fjernkontroll. Det vil være to porter i forbindelse med garasjen, en ved nedkjøringsrampe og en som skiller mellom næringsparkering og den private delen. Sportsboder Det leveres en sportsbod for hver bolig plassert i kjeller. Bodvegger leveres i netting. Det vil være tilgjengelig minimum 5 m2 bodareal for hver bolig fordelt på privat sportsbod og felles boder for sykler og lignende. Annet Felles teknisk rom for byggene er lokalisert i kjeller. Det er en egen etasje for boder under hus 2. Romskjema Rom Gulv Vegger Innredninger Entré 14 mm 3-stavs Malt, farge NCS S eikeparkett 0500N, hvit Kjøkken Stue 14 mm 3-stavs eikeparkett 14 mm 3-stavs eikeparkett Malt, farge NCS S 0500N, hvit Keramiske fliser over kjøkkenbenk, lys grå 30 x 60 Malt, farge NCS S 0500N, hvit Leveres av Marbodal, type Arkitekt Plus Kritthvit og skap med foring til tak, håndtak T-grep rustfritt 128mm, benkeplate i Tekstil Gråhvit laminat som standard. Kum Intra Horizon underlimt. Volumhette rustfritt stål. Det leveres integrerte hvitevarer fra Siemens bestående av kjøl/frys (kombiskap), oppvaskmaskin, stekeovn og komfyrtopp (induksjon). Soverom etc 14 mm 3-stavs eikeparkett Malt, farge NCS S 0500N, hvit Leveringsomfang fremgår av kontraktstegningene. Garderobeskap fra Eirik Prestmo Side 8 av 17

9 Baderom WC uten sluk Keramiske fliser grå Sluk 15 x 15. Elektriske varmekabler. Keramiske fliser som i baderom. Keramiske fliser, hvite 25 x 40 Malt, farge NCS S 0500N, hvit Bod i boligen 14 mm 3-stavs eikeparkett Malt, farge NCS S 0500N, hvit Terrasse på bakken Terrassegulv av trykkimpregnert Le-skjerm i leilighetsskille tre Balkong Betong ubehandlet Rekkverk i glass/ aluminium Marbodal leveres med slagdører, type Arkitekt Hvit. Der hvor skyvedørsgarderobe er merket på kontraktstegning vil denne være av Elfa med hvite dører og sølv innramming. Speil fra Svedbergs, cm. Forma Deep servantskap fra Svedbergs, cm, hvit. Speil med belysning. Dusjvegg i klart glass med blank profil. Integrert vegghengt toalett. For variasjon, se kontraktstegninger. Speil fra Svedbergs, 40cm. Forma Fjord servantskap fra Svedbergs, 40 cm, hvit. Integrert vegghengt toalett. Tak og himlinger Alle tak og himlinger males hvite. Der hvor det ikke er nedforet er det synlige v-fuger. Vinduer og vinduskarmer Vinduer og vinduskarmer leveres ferdig overflatebehandlet med hvit farge utvendig og innvendig og med tre lags energiglass med U-verdi 0,9 W/m2K. Bod i leilighet Leveres som eget rom eller som skyvedørsgarderober, eller som kombinasjon av disse, totalt minimum 3m2. Noen få leiligheter i plan 1 vil ha bod i oppgangen. Dører Ytterdører mot det fri (balkong- og terrassedør) leveres i isolert utførelse med vindu. Karm og dørblad leveres ferdig malt fra fabrikk. Entrédører (dør fra trapperom til entré) leveres med lyd- og brannisolering, samt FG-godkjent lås. Overflaten er hvit malt, glatt med kikkehull. Innerdører i leilighetene leveres med glatt dørblad i malt, hvit utførelse. Dør mellom entrè og stue leveres med glassfelt der det er vist på kontraktstegning Eirik Prestmo Side 9 av 17

10 Listverk Fotlister i eik leveres i alle rom bortsett fra våtrom (rom med sluk). Dør- gerikter leveres med glatt, hvitmalt overflate. Da listverket er overflatebehandlet før montering, vil det være synlige spikerhoder. 6. Elektroinstallasjoner Sterkstrømskabler Se også Kap 3 Utvendig anlegg Kabelføringer. Det monteres hovedsikringer i fordelingskap i kjeller og herfra fordeles strømmen til boligene og til fellesanleggene. Sikringstavle og måler plassert på egnet sted i hver trappeoppgang. Jording og overspenningsvern Alle stikkontakter leveres som jordede stikkontakter. Det monteres overspenningsvern og jordfeilbryter som standard. Installasjonsomfang Det leveres stikkontakter for koketopp, stekeovn, oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, ventilasjonsvifter, samt lysarmatur under overskap på kjøkken og over servant på bad. Armaturene blir utstyrt med stikkontakt. Det leveres brannvern for koketopp (komfyrvakt for koketopp som kobler ut strømmen til denne ved overoppheting). Installasjonsomfang er i henhold til NEK , og plassering av kontakter og øvrige elektriske installasjoner vil bli presentert på tilvalgsmøte. I våtrom leveres elektrisk gulvvarme med termostat IT, data og antenne Kabler for TV, og bredbånd føres fra svakstrømskap frem til 1 stk. koblingspunkt i hver bolig. Utbygger inngår avtale med Canal Digital eller tilsvarende på vegne av sameiet, for TV grunnpakke med bredbånd. Sameiet er bundet av denne avtalen i 36 mnd. Kjøper bestiller selv tilleggstjenester etter avtale med signalleverandør. Trygghetsalarm Fremtidig installasjon av trygghetsalarmer må være GSM basert (mobil trådløst). Ringeanlegg Ved hovedinngangsdør til trapperom leveres ringetablå med port telefon. Til hver bolig leveres dørtelefon som gjør det mulig å snakke med de som ringer på, samt åpne døren. I hver etasje leveres det også ringeklokke ved inngangsdør til hver bolig. 7. Sanitæranlegg Innvendige ledninger Vannledninger føres i vertikale sjakter fram til hver bolig og fordeles i vegger og nedforede himlinger. I boligen blir ledningene for varmt og kaldt vann lagt i rør i rør som sikkerhet mot vannskader. Rør-irør skap plasseres som merket på kontraktstegninger. Vannledningene påsettes stoppekran for hver bolig. Varmekilder Eirik Prestmo Side 10 av 17

11 Det leveres radiatorer montert på vegg i oppholdsrom med vannbåren sentralvarme der det er vist på kontraktstegning. I tillegg leveres balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Varmt forbruksvann leveres fra teknisk rom i kjeller. Leveringsomfang av utstyr Boligene leveres med det sanitærutstyret som er vist på kontraktstegningene, i tillegg til opplegg for vaskemaskin og oppvaskmaskin. Alle armaturer er ettgreps og dusjbatteriet er termostatstyrt. Toalettene monteres på vegg, i hovedtrekk i forbindelse med vertikale sjakter. I våtrom leveres gulvsluk (ikke WC). 8. Ventilasjon Det leveres sentralisert balansert ventilasjonsløsning med varmegjenvinning. Frisk luft tas inn over tak. Det monteres ventilasjonsaggregat på tak som trekker luften ut fra kjøkken og våtrom. Hastigheten på vifta på badet blir styrt automatisk ut fra hvor mye fuktighet som skal transporteres bort. For å sikre en viss grunnventilasjon kan ventilasjonen ikke slås helt av. Varmen fra avtrekksluften blir gjenvunnet i tilluften. Kjøkkenavtrekket kan forseres etter behov. Kanaler i boligen vil være delvis skult, delvis synlig. Atkomst til aggregater på tak foretas gjennom luker fra trappehusets øverste repos via stige Garasjekjeller, trapperom, sportsboder og andre fellesrom ventileres med egne systemer. 9. Tilvalg og endringer Tilvalg JM tilbyr tilvalgsmuligheter som fremkommer av innredningsguide. Priser og frister for beslutning vil fremkomme når forbehold om prosjektgjennomføring heves. Det inngås en skriftlig tilleggsavtale om tilvalg og endringer i forhold til standard leveranse som er beskrevet i denne prosjektbeskrivelse. Bestillingen må foreligge innen de frister som blir opplyst av innrednings ansvarlig. Det kan ikke bestilles endringer som medfører offentlig godkjenning. Av hensyn til prosjektets fremdrift som serieproduksjon, kan kjøper ikke kreve endringer ut over det som følger tilvalgsmulighetene i nærværende punkt. Kjøper har under ingen omstendighet krav på tilvalg eller endringer over 15% av kontraktsverdien. Dersom selger krever tilvalgskostnadene utbetalt før overtagelsen, skal det stilles garanti iht. Bustadoppføringslova 47 direkte ovenfor kjøper. Tilvalgsmulighetene er: o Kjøkken-, bad- og vaskeromsinnredninger fra Marbodal o Garderobeinnredninger fra Marbodal o Skyvedørsgarderober fra Elfa o Fliser fra prosjektets leverandør o Alternative farger på malte vegger bestemt ut fra NCS-kodesystemet. Inntil tre farger. o Ekstra telefonkontakt, TV- uttak og elektriske punkter o Nedforete himlinger o Innfelt takspot (downlights) i himlinger der dette er mulig o Porttelefon med kameravisning Følgende produkter kan kun velges fra vedlagt innredningsguide: o Baderomsinnredninger (Svedbergs). o Andre typer innerdører (prosjektets leverandør) o Parkettyper 1-stavs eik, 3- stavs ask.(fra prosjektets leverandør) Eirik Prestmo Side 11 av 17

12 o Dusjvegger, badekar og blandebatterier Plassering av utstyr, som krever fast installasjon av strøm og vann/avløp, kan ikke flyttes. El-punkter kan ikke flyttes, men det kan bestilles tilleggspunkter. Det samme gjelder for TV. Forbehold Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av kontrakten: Etter at rammetillatelsen foreligger kan det som følge av detaljprosjektering og/eller offentlige krav forekomme endringer i forhold til prosjektbeskrivelse og kontraktstegningene. Endring av leverandører kan forekomme. Slike endringer skal ikke forringe kvaliteten av boligen. Selger står fritt til å endre prisen på usolgte boliger. Alle tegninger/fotografier i salgsprospektet er kun av illustrativ karakter, og kan avvike fra selgers ytelser. Kjøper bekrefter ved signatur på kjøpetilbudet at prosjektbeskrivelsen og prislisten er gjennomgått og akseptert. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet eller verdi, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. 10. Dokumentasjon Huseierbok Ved overtakelse av boligen vil hver kjøper få utlevert en «minne pinne«med relevant dokumentasjon på boligens materialer, utstyr og oppbygging, samt rettledning i bruk og vedlikehold. Det vil også bli utlevert en huseierbok til sameiets leder som omfatter bygningens fellesrom, yttervegger, tak og utvendige anlegg. Driftsavtaler JM vil, på vegne av kjøper inngå avtaler om Strømleveranser Drift av varmesentral Drift og vedlikehold av heiser Drift og vedlikehold av brannvarslingsanlegg Drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg Levering av IT og TV signaler Garasjeporter Renovasjon Forretningsførsel Det vil fremgå av de enkelte avtaler varighet på disse. Kjøper overtar ansvaret for boligen fra og med overleveringsdagen. Dette gjelder også tekniske innretninger og lignende, som trenger systematiske drifts- og vedlikeholdsrutiner. JM s reklamasjonsansvar er avhengig av at innretningene er underlagt forsvarlig drifts- og vedlikehold Eirik Prestmo Side 12 av 17

13 JM anbefaler at boligsameiet inngår avtaler om dette for: Vaktmestertjenester (Brøyting og strøing av veier og plasser samt stell av grøntanlegg osv) Evt. vektertjenester 11. Kontraktsmessige forhold, eierseksjon i boligsameie Boligtype Eierseksjonsbolig («selveierleilighet»), heretter kalt «boligen». Betalingsplan 10 % av kjøpesummen forfaller til betaling 3 dager etter at kjøpekontrakt er signert, forutsatt at selger før forfallstidspunktet har stilt sikkerhet iht. bustadoppføringslova (buopfl) 12. Beløpet skal være fri egenkapital, dvs. at betaling ikke forutsetter pant i boligen, og det kan ikke være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Resterende del av kjøpesummen samt omkostninger betales ved overtakelse. Alle innbetalinger skjer til klientkonto hos megler/oppgjørsmegler. Opplysninger om kjøpesum og totalkostnad som omfatter alle gebyr, avgifter og øvrige kostnader Se prisliste. Meglers vederlag (betales av oppdragsgiver) Meglers vederlag er avtalt til kr ,- pr enhet. Lovverket/Garantier/Sikkerhetsstillelse Handelen reguleres av Bustadoppføringsloven. Selger stiller som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser iht kontrakt i samsvar med bufl 12 en garanti ved kontraktsinngåelse på 3% av vederlaget frem til overtakelse, deretter øker sikkerheten til 5% og vil gjelde i fem år etter overtakelse. Tilvalg/endringer vil ikke påvirke størrelsen på selgers sikkerhetsstillelse. Kopi av loven ligger som vedlegg til kjøpekontrakt. Selger kan stille garanti iht bufl 47 for å disponere innbetalte håndpenger. Kjøper vil i så tilfelle ikke oppebære renter av de beløp det stilles garanti for. Påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter bekostes ikke av selger/utbygger. Omkostninger I tillegg til kjøpesummen betales 2,5 % dokumentavgift av andel tomteverdi. Andel tomteverdi pr seksjon vil utgjøre kr 5.552,- pr kvm BRA. I tillegg påløper tinglysingsgebyr for skjøte på kr 525,- og tinglysingsgebyr for hvert pantedokument som skal tinglyses på kr 697,- (inkl. pantattest på kr 172,-). Videre skal kjøper betale andel etableringskostnader ved stiftelse av sameiet på kr 455,- og likviditetstilskudd til sameiet på kr 6.200,-. Ved endringer på skjøte etter kontraktsmøte vil det pålegges et administrasjonsgebyr på kr 750,- til megler. Det tas forbehold om endringer av offentlige avgifter og gebyrer. Videre tas det forbehold om at dokumentavgiftsgrunnlaget blir godkjent av Statens kartverk, dette som følge av at det er tomteverdien på overskjøtingstidspunktet som skal legges til grunn ved beregning av dokumentavgift. Kjøpers mislighold Dersom kjøpesum, omkostningene eller øvrige krav ikke blir betalt helt eller delvis ved forfall, påløper forsinkelsesrente av det til enhver tid utestående beløp fra forfall til betaling finner sted Eirik Prestmo Side 13 av 17

14 Har betaling av kjøpesummen ikke funnet sted innen 30 dager etter forfall, regnes dette som vesentlig mislighold som gir selger rett til å heve kontrakten en uke etter skriftlig varsel. Selger kan ta dekning for sitt tilgodehavende (herunder renter og omkostninger) i de innbetalinger som kjøper har foretatt. Selger har deretter rett til å selge boligen på nytt. Kjøper vil i et slikt tilfelle bli belastet for salgskostnader, en eventuell differanse ved en lavere salgssum samt eventuelt annet tap som selger måtte være påført. Dersom kjøper har overtatt og/eller flyttet inn i boligen før fullt oppgjør har funnet sted, og ikke betaler fullt oppgjør, godtar kjøper utkastelse fra boligen uten søksmål og dom, jf. tvangsfullbyrdelsesloven 13-2, 3. ledd (e). Dette gjelder selv om det er stilt garanti for kjøpesum. Priser. Boligene selges iht. prisliste. Etter inngått bindende avtale kan ikke kjøpesummen indeksreguleres. Selger står fritt til når som helst å endre priser eller betalingsbetingelser på boliger som ikke er solgt. Kredittvurdering, finansieringsbevis Selger og megler har rett til å foreta kredittvurdering av kjøper, samt til kreve fremleggelse av finansieringsbevis (lånebevis) før bud aksepteres. Forbehold om tilstrekkelig salg m.v. Selger tar ingen forbehold for gjennomføring av kontrakten. Overtakelse Boligen vil bli overlevert 639 kalenderdager etter (regnet fra selgers heving av forbehold) Fristen forlenges med 21 kalenderdager dersom arbeidene berøres av fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien, forlenges fristen med ytterligere 7 kalenderdager. Det samme gjelder dersom arbeidene berøres av påskeferien. Forlengelsene gjelder selv om det eventuelt utføres arbeid i feriene. Selger kan kreve overtakelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt ved forsinkelse i forhold til det nye overtakelsestidspunktet. Ved overtakelse leveres boligen i byggerengjort stand. Synlige skader/mangler, som skader på vindusruter, porselen, dører eller overflatebehandlinger, må påpekes ved overtakelse. I nye bygg vil det normalt kunne oppstå svinnriss, sprekker i tapet, maling mv. ved skjøter og sammenføyninger, dels pga. uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at sprekker i materialoverganger og mellom tak og vegg og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig standard. Boligen kan benyttes som visningsbolig inntil overtakelse, forutsatt at dette ikke forringer boligens kvalitet. Overtakelse av sameiets fellesarealer foretas av sameiets styre. Kjøper er innforstått med at fellesarealer (især utomhusarbeider) vil kunne bli ferdigstilt etter kjøpers overtakelse av boligen, bl.a avhengig av årstid. Kostnader ved eventuelt behov for takstmann for fastsettelse av gjenstående arbeider på fellesarealer ved overtakelse, skal dekkes av sameiet. Endrede løsninger m.v. Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, material- og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at dette medfører endring i avtalt pris. Vilkåret ved slike endringer er at boligens standard objektivt sett ikke forringes. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere kjøper ved endringer. Selger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte boliger, noe som kan medføre mindre endringer av fasaden og Eirik Prestmo Side 14 av 17

15 plassering av balkonger. Alle presentasjoner, planer, skisser og bilder i salgsmaterialet er av illustrativ karakter og kan derfor kan vise bygningsvolumer og inneholde innredning og detaljer m.v som ikke inngår i avtalen. Ved eventuell motstrid mellom tekst i prosjektbeskrivelsen og tegninger, gjelder teksten. Seksjonering Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid hos kommunen og/eller Statens kartverk. Det gjøres oppmerksom på at utleie av boligen før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan utløse kjøpsrett for leietaker til redusert pris, jf bestemmelsene i eierseksjonsloven kapittel III. Dette vil i tilfelle være kjøpers ansvar. Dersom skjøtet ikke foreligger ved overtakelse kan selger utstede garanti iht buopfl 47 for hele kjøpesummen mot at oppgjøret finner sted, forutsatt at kjøpers bankforbindelse samtykker. Forsikring Selger holder eiendommen forsikret i byggeperioden. Boligen skal være forsikret av selger til 2 uker etter at sameiets innvendige fellesarealer er overtatt av sameiet. Sameiet skal deretter tegne egen forsikring. Kjøper må selv tegne innboforsikring. Dersom det skulle inntreffe brann eller annen skade under byggetiden som dekkes av forsikringen, skal avtalen likevel opprettholdes fullt ut idet erstatningen tilfaller selger, som på sin side plikter å foreta gjenoppbygging etter opprinnelige tegninger innen rimelig tid. Selger vil ved tilfelle som nevnt her ikke ha noe ansvar for kjøpers forsinkede innflytting jf buopfl 17. Felleskostnader, andre løpende utgifter Fellesutgiftene skal dekke sameiets driftskostnader, som vil omfatte bl.a felles bygningsforsikring, kostnader til drift og vedlikehold, forretningsførsel, kommunale avgifter, strøm i fellesarealer samt data og tv. Med utgangspunkt i erfaringstall basert på liknende prosjekter er gjennomsnittlige felleskostnadene estimert til ca kr 36,- pr kvm BRA pr måned. For små leiligheter vil kvm prisen være høyere en for store leiligheter. Det understrekes at dette er stipulerte kostnader, idet det endelige omfanget vil bero på de ytelser sameiet vil rekvirere og på kostnadsnivået. Vedlagt følger utkast til budsjett. Budsjettet tas opp til behandling på første sameiermøte. Fellesutgiftene fastsettes av sameiermøtet. Felleskostnader til parkeringsanlegg dekkes av kjøpere av p-plass. Kostnader pr p-plass er stipulert til kr 150,- pr mnd.for sameierne. I tillegg til de ovennevnte kostnader påløper andre faste, løpende utgifter for den enkelte bolig, som bl.a innboforsikring og strømutgifter. Videre påløper utgifter til bredbånd og kabel-tv, med mindre dette bekostes av sameiet og dekkes gjennom felleskostnadene. Gunnpakken og infrastrukturkostnader dekkes av felleskostnadene. Evt. utvidelse av abonnement dekkes av den enkelte sameier. Offentlige forhold Vei, vann og kloakk er offentlig. Ved overtakelse skal det foreligge midlertidig brukstillatelse. Selger er ansvarlig for å innhente ferdigattest, men kjøper er innforstått med at denne normalt ikke foreligger før lang tid etter overtakelse. Tomteforhold, fellesarealer Sameiets tomt er en selveiertomt. Tomten er ikke endelig oppmålt eller sammenføyd, noe som avholdes og gjennomføres av kommunen. Det tas således forbehold om justering av endelig tomteareal og tomtegrenser. Tilsvarende forbehold tas dersom det kommer fradeling eller sammenføyning som skal finne sted etter krav fra offentlige myndigheter. Det tas også forbehold om justering av fellesarealer i forbindelse med seksjoneringen hvis dette anses hensiktsmessig Eirik Prestmo Side 15 av 17

16 Heftelser Boligsameiet har pant i hver seksjon, jf eierseksjonsloven 25. Dessuten har kommunen lovbestemt pant for eiendomsskatt og enkelte særlige eiendomsavgifter og gebyrer, jf panteloven 6-1. For øvrig vil boligen bli overdratt fri for pengeheftelser (andre enn de kjøper lar tinglyse). Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser (servitutter) som fremgår av grunnbokutskriften. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser knyttet til sameie- eller naboforhold, eller forhold pålagt av det offentlige, herunder adkomst og garasjer. Servitutter/Rettigheter Følgende tinglyste servitutter følger eiendommen: Gnr. 127,bnr. 57: Bestemmelse om felles adkomtsveg. Kan ikke slettes uten samtykke fra plan og bygningsetaten ERKLÆRING/AVTALE Det skal ikke lagres eller omsettes motordrivstoff fra andre oljeselskaper en AS Norske Shell BEST. OM ADKOMSTRETT Gnr 127, bnr.62: ERKLÆRING/AVTALE Det skal ikke lagres eller omsettes motordrivstoff fra andre oljeselskaper en AS Norske Shell ELEKTRISKE KRAFTLINJER Bestemmelse om bebyggelse og adkomstrett mm. Gnr. 128, bnr 92: ERKLÆRING/AVTALE Bestemmelse om kloakkledning m flere bestemmelser ERKLÆRING/AVTALE Bestemmelse om kloakkledning m flere bestemmelser BEST OM GARASJE/PARKERING ERKLÆRING/AVTALE Bestemmelse om fellesadkomstveg ERKLÆRING/AVTALE Rett til tilkobling og gjennomkjøring i mulig fremtidig garasjeanlegg for 122/241 (Hovinbekken I) ERKLÆRING/AVTALE Det skal ikke lagres eller omsettes motordrivstoff fra andre oljeselskaper en AS Norske Shell BEST. OM ADKOMSTRETT Erklæring vedr uteoppholdsareal for gnr 122, bnr 241(Hovinbekken I) Avtale m Oslo kommune om ansvarsforhold mellom fremtidig eier av friområde og eier av underjordisk garasjeanlegg. Likningsverdi Likningsverdi for boligen er ikke fastsatt. Likningsverdien fastsettes av Skatteetaten, og vil utgjøre 25 prosent av markedsverdien for primærbolig, og 60 prosent av markedsverdien for sekundærbolig. For nærmere informasjon kan Skatteetaten kontaktes. Sameieforhold Kjøper har rett og plikt til å være medlem av det eierseksjonssameie som etableres for eiendommen, og tilsvarende for kjøpere av p-plasser dersom det etableres eget sameie for parkeringsanlegg. Dersom bestemmelser for området foranlediger opprettelse av velforening/huseierforening, eller det av andre årsaker er hensiktsmessig for området å opprette en slik forening, har sameiet rett og plikt til å være medlem samt følge de vedtekter som blir vedtatt for foreningen. Det er utarbeidet et foreløpig utkast til vedtekter for sameiet. Utkastet er kun av veiledende karakter og vil kunne bli endret i forbindelse med organiseringen av eiendommen eller sameiet, på grunn av sammenføyning/fradeling, seksjonering eller andre forhold Eirik Prestmo Side 16 av 17

17 For at sameiet skal være i drift ved overtakelsen vil selger engasjere forretningsfører for sameiet samt inngå andre avtaler knyttet til driften av sameiet, for sameiets regning. Selger beslutter endelig organisering av eiendommens kjelleranlegg (parkering og boder etc). Dette vil skje i seksjoneringsprosessen, som bl.a styres av offentlige krav. Det tas således forbehold om endelig organisering av kjelleranlegget. Avbestilling Dersom kjøperen avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse (IG), betaler kjøperen avbestillingsgebyr, jfr. Buopfl. 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 5 % av vederlaget inkludert merverdiavgift. Dersom kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelsen er gitt, fastsettes selgerens krav på vederlag og erstatning i samsvar m Buopfl. 52 og 53. Transport av kontrakt Transport av kjøpekontrakten skjer kun etter samtykke fra selger. Ved transport påløper et transportgebyr på kr ,-. Transportavtale utarbeidet av selger skal benyttes. Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg. Transport av garantier kan kun skje etter samtykke fra garantisten, og endringer av garantier som følge av transporten bekostes av kjøper. Kontraktsformular Ved kontraktsinngåelse benyttes kontrakt som tilsvarer standard byggblankett Nærværende prosjektbeskrivelse inntas som et vedlegg til blanketten og utgjør således en del av kontrakten. Ved eventuell motstrid mellom bestemmelsene i byggeblanketten og beskrivelsen, går beskrivelsen foran. Kontrakten vil ikke være gjenstand for forhandling. For salg av bolig under oppføring gjelder bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr 43 (bufl). Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. Sikkerhetsstillelse Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler, begrenset opptil kr. 30 millioner. Enkeltsaker er forsikret med inntil kr. 10 millioner. Ved kjøpesum over kr. 10 millioner kan klientmidlene tilleggsforsikres. Hvis kjøper ønsker dette så vil det tilfalle et tilleggsgebyr som blir lagt til kjøpers omkostninger. Kjøper må innen kontraktsmøte gi ansvarlig megler tilbakemelding om dette er ønskelig. Forbehold Som følge av detaljprosjektering og/eller offentlige krav kan det forekomme endringer i forhold til prosjektbeskrivelse og kontraktstegninger. Slike endringer skal ikke forringe kvaliteten av boligen Eirik Prestmo Side 17 av 17

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 110320 Hovinbekken SALGSTRINN 1,2 og 3 03.09.2012 EiP 03.09.2012. Eirik Prestmo Side 1 av 16 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM

Detaljer

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare.

Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Prosjektbeskrivelse Solheim Terrasse 49 selveierleiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt

Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt Prosjektbeskrivelse Vedlegg til kjøpekontrakt INNDALSVEIEN Selveierleiligheter 79 leiligheter Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller

Detaljer

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C

OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE. Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C OSLO - LØREN/ØKERN PROSJEKTBESKRIVELSE Spirea Park trinn II - Spireaveien 14 C SPIREA PARK Byggetrinn II Spireaveien 14 C, selveierleiligheter Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

ULLENSAKER KLØFTA PROSJEKTBESKRIVELSE. Bjerkejordet

ULLENSAKER KLØFTA PROSJEKTBESKRIVELSE. Bjerkejordet ULLENSAKER KLØFTA PROSJEKTBESKRIVELSE Bjerkejordet Bjerkejordet 35 selveierleiligheter Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter kalt JM) Med Bolig

Detaljer

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen

BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA. LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen BÆRUM STABEKK/BEKKESTUA LEVERANSEBESKRIVELSE Skallumhagen SKALLUMHAGEN 2015.03.09 Skallumhagen 52, 54, 56, 58, 1368 Stabekk Gnr.16, Bnr. 190 og 194 i Bærum kommune Leveransebeskrivelsen er et bilag til

Detaljer

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon TØNSBERG VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter Illustrasjon Semshagen Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL

LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen. Revidert: 03.11.2014 PEL 1 LEVERANSEBESKRIVELSE LEVERANSEBESKRIVELSE Prosjekt: 110450 Årvolltoppen Revidert: 03.11.2014 PEL 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS. Med Bolig menes

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Hans Nielsen Hauges gate 88-94 Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Detaljer

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto

VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA. Illustrasjonsfoto VEDLEGG B1 til kjøpekontrakt TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE Basbergrønningen Vest C3-2 ANDREA PÅL LENA NORA Illustrasjonsfoto Basbergrønningen Vest, C3-2 Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev:

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4. Dato: 25.02.2012 Rev: 1 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 3 og 4 Dato: 25.02.2012 Rev: 2 Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater

Detaljer

Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13

Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13 Kontraktsdokument for Grefsen Stasjon Hus 13 Kjøpekontraktens vedlegg 15 15.1 Utomhusplan Hus 13 datert 12.03.2013 samt Utomhus for Hus 1 til Hus 13 datert 10.06.2015 15.2 Etasjeplan/leilighetsoversikt

Detaljer

nydalen om leilighetene

nydalen om leilighetene nydalen om leilighetene Innhold Utomhusplan Utomhusplan...side Planløsninger...side 4 Fasadetegninger...side 8 Etasjeplan, underetasjer U1 og U2...side 40 Etasjeplan 1-...side 41 Etasjeplan 4-8... side

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 11 Dato: 12.05.2014

PROSJEKTBESKRIVELSE. Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 11 Dato: 12.05.2014 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: Grefsen Stasjon hus 11 Dato: 12.05.2014 1 2 Innhold: 1. Prosjektet 2. Miljø, energi og sikkerhet 3. Utvendig anlegg 4. Byggenes konstruksjoner 5. Innredning og overflater

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården

PROSJEKTBESKRIVELSE. Havnegården NØTTERØY LARVIK - TORSTRAND - BERGAN PROSJEKTBESKRIVELSE Havnegården Havnegården Leiligheter i borettslag. Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter

Detaljer

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE Leil. nr. Ant. Rom BRA P-ROM Ant garasjeplasser* Kjøpesum Estimert felleskostnad pr mnd H0201 4

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2

PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2 PROSJEKTBESKRIVELSE Prosjekt: 140121 Marius Brygge 2 Forord Denne beskrivelsen er et bilag til kontrakten mellom boligkjøper og JM Norge AS (heretter kalt JM). Med Bolig menes hele kontraktsobjektet, det

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse PROSJEKTbeskrivelse Basilikum A2 30. oktober 23 2 3 Innholdsfortegnelse Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde Side 13 Etasjeplaner Side 25 Plantegninger Side 53 Teknisk beskrivelse Side 61 Romskjema

Detaljer

OPPLØPET SALGSTRINN 3

OPPLØPET SALGSTRINN 3 OPPLØPET SALGSTRINN 3 Om å bo på Lørenskog Lørenskog har mye å by på. Er du ute etter naturopplevelser, kultur, sport eller shopping, er Lørenskog stedet for deg! Som navnet tilsier ligger Lørenskog Stasjonsby

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Nøkkelinformasjon Leveransebeskrivelse Reguleringskart Situasjonsplan Utkast til sameievedtekter

INNHOLDSFORTEGNELSE. Nøkkelinformasjon Leveransebeskrivelse Reguleringskart Situasjonsplan Utkast til sameievedtekter www.webtop.no INNHOLDSFORTEGNELSE Nøkkelinformasjon Leveransebeskrivelse Reguleringskart Situasjonsplan Utkast til sameievedtekter eiendomsmegler MNEF Helle Thorsdalen mobil: 4563 1592 / kontor: 4000 4876

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10

Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10 Leveransebeskrivelse Vøyensvingen 10 Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens og leilighetenes viktigste bestanddeler og funksjoner og hva som inngår i selgers leveranse. Det kan

Detaljer

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1)

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) TILLEGGSSKRIV Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) SELGER Selger er Lillestrøm By- og Næringsutvikling AS, org.nr.: 996 963 594 PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste. Leilighetene

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer