Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: Møtested: Møtetid: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Kl. 9: Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. 147/12 148/12 149/12 15/12 151/12 152/12 153/12 154/12 155/12 156/12 157/12 158/12 159/12 Sakstittel Delegasjonssaker Referatsaker Spørsmål og informasjon Veierland - parkering Brøyting private veier Oslofjordens friluftsråds strategiplan med endret kommuneavgift og forslag om å endre organiseringen av Skjærgårdstjenesten høringsuttalelse Fjordgløtt, detaljregulering - plannr avklaring Eiendommen Fredly, gnr. 36 bnr. 5 - konsesjon Budsjett, økonomi- og handlingsplan Fylkesvegnettet spleiselag Borgheimkrysset Eiketoppen 4, 13/12 -Klage på vedtak i HMK sak 123/12, dispensasjon for ny tomannsbolig Knarbergveien, 3/275 - oppføre enebolig Hverven 11, Veierland, 141/26 - Riving av eksisterende- og oppføring av ny fritidsbolig. Dispensasjoner Bjørn Kåre Sevik utvalgsleder Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 Side 1 av 14 Nøtterøy kommune JournalpostID 12/3222 Saksbehandler: Cecilie Helstad, telefon: Kommuneutvikling Delegasjonssaker Utvalg Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato Saksnummer 147/12 Rådmannens innstilling Delegerte saker tas til etterretning. DMK. 474/12: Munkerekkveien 8, 3/94 - ettrinnstillatelse, 2-1, riving, og ny 3-mannsbolig I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Forbehold: Sosifil for prosjektert plassering av bygningene skal være innsendt og godkjent før noe annet arbeid enn riving igangsettes på eiendommen. Det er søkers ansvar å informere utførende klart om dette. Sosifil for endelig plassering skal leveres i søknad om ferdigattest (eller midl.br.till.) Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse skal ikke sendes inn, men sluttrapporten skal vedlegges søknad om ferdigattest (eller midl.br.till.). Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 482/12: Storebuktveien 12 B, 91/3, 37 - Ettrinnstillatelse for fradeling av tomt I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 2-1 siste ledd kreves ikke ansvarsrett i saken.

4 Side 2 av 14 I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen. Det gis også dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens bestemmelser pkt Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Oppmåling vil bli igangsatt automatisk av kommunen etter godkjent vedtak. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 827/12: Fjellveien 64, 3/128 - Igangsettingstillatelse for tilbygg Arbeid godkjent i rammetillatelse av tillates nå igangsatt. Tillatelsen omfatter sammenbygging av bolig/uthus med garasje, gang og bad. Det er ikke vedlagt nye, reviderte tegninger i saken. Vedtaket forutsetter at det ikke utføres utvendige VA-arbeider, da vi ikke har mottatt santiærsøknad. I medhold av plan- og bygningsloven godkjennes ansvarsretter iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. DMK. 831/12: Føynland skole, 18/217 - Rammetillatelse med disp. for tilbygg I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. I medhold av plan- og bygningslovens 19-4 gis dispensasjon fra reguleringsplanens byggegrense. Det foreligger 1 bemerkning til søknaden. Rammetillatelsen gis på følgende vilkår, som må være avklart før igangsettingstillatelse kan gis : 1. Evnt. reviderte tegninger må være innsendt og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen. 2. Det opplyses at brannstrategi fremlegges ved søknad om IG 3. Sanitærsøknad må være innsendt og godkjent. 4. Plan for bortledning av overvann/drensvann må være innsendt. 5. Revidert gjennomføringsplan må være innsendt. 6. Dokumentert varsling til Miljørettet helsevern og samtykke fra Arbeidstilsynet må vedlegges søknaden. 7. Univelsell utfoming forutsettes videreført i detaljprosjektering og utførelse.

5 Side 3 av 14 Tiltaket tillates for øvrig ikke igangsatt før fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er innsendt, undergitt nødvendig kontroll og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen. Søknaden må inneholde fullstendig gjennomgang av ovenstående rammevilkår med dokumentasjon av hvordan de er innfridd. DMK. 835/12: Masløvveien 1, 28/58 - Ettrinnstillatelse, Tilbygg til bolig I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Vedtaket forutsetter at det ikke utføres utvendige VA-arbeider. Det forutsettes at avstand til nabo grense er min. 4 meter. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 838/12: Sameiet Ørsnes Brygge 9-12, 2/87 - seksjonering Begjæring om oppdeling av gnr. 2 bnr. 87 i 33 boligseksjoner godkjennes. DMK. 843/12: Sameiet Ørsnes brygge 5 2/336 - seksjonering Begjæring om oppdeling av gnr. x bnr. x godkjennes. DMK. 853/12: Movikveien 43b, 26/121 - garasje - Vedtak om ettrinnstillatelse. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden.

6 Side 4 av 14 Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder gjeldende arealplaner med bestemmelser. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 855/12: Bergan, 4/171 - oppdeling i eierseksjoner Begjæring om oppdeling av gnr. 4 bnr. 171 i 8 boligseksjoner godkjennes. DMK. 864/12: Kirkeveien 113, 128/8 - driftsbygning - Vedtak om ettrinnstillatelse. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 865/12: Oserødveien 134 A og B, 59/67, 68 - Godkjent sanitærsøknad for omkobling av spillvannet. Vedtak Sanitærsøknad innkommet fra foretak T. Berg Anleggsteknikkk AS for tilknytning/omlegging av spillvannsledningen fra eiendommen Oserødveien 134 A og B godkjennes i henhold til søknaden. Ferdigmeldingen må også inneholde en dokumentasjon (fargeprøve) på om spillvannet fra sidebygningen går via hovedhuset. Spillvannsledningen og vannledningen må inntegnes på kartet sammen med ferdigmeldingen for hovedprosjektet. Det må inngås en drifts- og vedlikeholdsavtale for pumpestasjonen. Avtalen om tilknytning til naboeiendommen må tinglyses. DMK. 866/12: Ørsnes boliger og næring, 2/87 - Igangsettingstillatelse nr. 3 for oppføring av 2 stk. boligblokker med tilhørende fellesareal/parkering Arbeid godkjent i rammetillatelse gitt i sak D-694/11 av tillates nå igangsatt. Tillatelsen omfatter tømrer-, sprinkler-, heis- og teglarbeider. Godkjenningen forutsetter at samtlige vilkår i rammetillatelsen er oppfylte.

7 Side 5 av 14 I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. DMK. 867/12: Furusetveien 2 A, 8/44 - Mast for mobiltelefon og mobilt bredbånd - Vedtak om igangsettingstillatelse. Arbeid godkjent i rammetillatelse av tillates nå igangsatt. Tillatelsen omfatter hele byggetiltaket. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. DMK. 868/12: Kirkeveien 14c, 1/84-3 selvvaskeplasser - Vedtak om rammetillatelse. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Rammetillatelsen gis på følgende vilkår: - Det forutsettes at tiltaket utføres med lydisolerende bak- og sidevegger som er tett mot dekke og tak. Det forutsettes også tidsbegrensning i bruk av anlegget. Anlegget tillates driftet mellom kl. 7. og kl Eventuelt reviderte tegninger må være innsendt og godkjent av plan, byggesak og geodatasjefen før igangsettingstillatelse kan gis. Kontrollerte data for plasseringen, med påtegnede beregnede avstander til grenser etc., må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. Revidert gjennomføringsplan hvor ansvarlig søker fremgår må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. Sanitærsøknad må være innsendt og godkjent før igangsettingstillatelse kan gis. Tiltaket tillates for øvrig ikke igangsatt før fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er innsendt, undergitt nødvendig kontroll og godkjent av plan, byggesaks- og geodatasjefen. Søknaden må inneholde fullstendig gjennomgang av ovenstående rammevilkår med dokumentasjon av hvordan de er innfridd.

8 Side 6 av 14 DMK. 869/12: Kjøpmannskjær, 87/293 - flytebrygge - Vedtak om ettrinnstillatelse. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den Det stilles følgende vilkår for godkjenning: - Ny brygge må på ingen måte avvike fra eksisterende brygge i forhold til størrelse og plassering. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Omsøkt tiltak er etter plan- og bygningslovens 21-3 fritatt fra nabovarsling da ny brygge vil ha lik størrelse og plassering som eksisterende brygge. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 87/12: Bjerkøy 17, 31/1 - Godkjent utslippstillatelse - minirenseanlegg. Vedtak Revidert søknad innkommet fra Ecobio Norge as for anlegg av et minirenseanlegg for eksisterende våningshus og 3 nye ferieleiligheter i låven, samt muligheter for senere tilknytning til 2 fritidsboliger nær gårdstunet, med avløp til sjøen på eiendommen Bjerkøy 17 godkjennes på betingelse av at følgende krav oppfylles: Anlegget utformes og plasseres som beskrevet i forskrift og typegodkjenning. Lokket på tanken skal være lett tilgjengelig og forsvarlig låst. Tank og røropplegg skal monteres frostfritt. Det skal være varslingsanlegg som utløses når tanken er 8 % full. Rensekravet settes til minimum 9% tot-p og minimum 7% BOF-5. Det må inngås en serviceavtale i henhold til typegodkjenning for anlegget, med kopi av servicerapporter til kommunen ved årlig rapportering. Tømming av minirenseanlegg og slamavskiller skal inngå i servicekontrakten. Dersom det i framtiden kommer kommunalt avløpsanlegg i rimelig nærhet forplikter eieren seg å tilknytte seg dette. Det må anlegges en ny ledning lenger ut på strømførende vann med dype min. 2 m (ved lavvann). Senere tilknytning av eldre fritidsbolig(er) må sanitærmeldes særskilt før tilknytning. DMK. 871/12: Parkveien 14, 1/114 - Igangsettingstillatelse for garasje med dispensasjon. Arbeid godkjent i rammetillatelse av tillates nå igangsatt. Tillatelsen omfatter hele garasjen iht. reviderte tegninger av med terreng. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes reviderte stikningsplan mottatt den

9 Side 7 av 14 I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i h.h.t. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen. DMK. 872/12: Brattåsveien 68, 14/16, Godkjent sanitærsøknad for tilknytning av vann og spillvann. Vedtak Sanitærsøknad datert fra foretak Arne Olav Lund A/S for tilknytning av vann og avløp til ny skole på eiendommen gnr. 14 bnr. 16, Brattåsveien 68 godkjennes i henhold til søknaden. Omlegging av ledninger skal følge kommunens VA-norm, og der hvor egne ledninger plasseres i felles trase skal våre normer følges. Avstand fra bebyggelsen må være min 4 m. Det henvises for øvrig til den kommunaltekniske planen og de betingelser som her er satt. DMK. 873/12: Nesveien 48, 29/112 - Ett-trinnstillatelse for oppføring av stålpipe I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til søknad mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 874/12: Tokenesveien 13, 87/117 - Ett-trinnstillatelse for påbygg av bolig I medhold av plan- og bygningslovens 31-2, siste ledd, gis det samtykke til fravik fra TEK1 s energikrav, da kravet vil være uforholdsmessig kostbart og teknisk krevende å gjennomføre i tiltaket. Ombyggingen anses for å være forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen.

10 Side 8 av 14 DMK. 876/12: Veibakken 14, 8/62 - Ett-trinnstillatelse for bruksendring av garasje og dispensasjon fra avstandsbestemmelsene I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger mottatt og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Det må vises alternativ plassering av garasje/carport, jfr. reguleringsbestemmelsenes 2 før ferdigattest/midlertidig brukstillatelse kan gis. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens avstandsbestemmelser i Begrunnelse er at bestemmelsen det søkes dispensasjon fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, samt at fordelene synes større enn ulempene etter en samlet vurdering. Dispensasjonen gis med vilkår om at bygningen brannsikres iht. gjeldende lov- og forskriftsverk. Iht. plan- og bygningslovens 2-3 bokstav a), jfr. byggesaksforskriftens 4-1 bokstav a), fritas bod for søknad under forutsetning av at: - Verken bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA) overskrider 15 m2. Gesims- og mønehøyde er maksimalt henholdsvis 2,5 m og 3, m. Avstand til nabogrense er minimum 4, meter. Det foreligger protester/bemerkninger til søknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 877/12: Bjerkøy 17, 31/1 - Godkjent sanitærsøknad for avløp fra gårdsbruk med ferieleiligheter. Vedtak Sanitærsøknad innkommet fra foretak Vennerød VVS for utvendig sanitæranlegg i forbindelse med minirenseanlegg for eksisterende våningshus og 3 nye ferieleiligheter med avløp til sjøen på eiendommen Bjerkøy 17 godkjennes i henhold til søknaden. Det henvises til betingelser i godkjenning av minirenseanlegget, sak 87/12 den DMK. 879/12: Torbjørnrødveien 98, 84/1 - Ett-trinnstillatelse for deling av grunneiendom Behandling etter plan- og bygningsloven I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 bokstav m) godkjennes søknad om ettrinnstillatelse iht. plan- og bygningsloven for deling av grunneiendom.

11 Side 9 av 14 Godkjenningen refererer seg til søknad og situasjonskart mottatt Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. DMK. 88/12: Ravnveien 11 A, 129/9 - tilskudd til omlegging av vannledning Vedtak: Søknad om tilskudd til omlegging av vann til gnr. 129 bnr. 9 tilhørende Irene Opsahl godkjennes og kr ,- avregnes mot faktura og faktura DMK. 881/12: Ramdalveien 1,129/39 - Ett-trinnstillatelse etter plan- og bygningsloven for deling av grunneiendom I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til søknad datert og situasjonskart datert Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. DMK. 882/12: Stalsbergveien 1, 129/411 - Ett-trinnstillatelse etter plan- og bygningsloven for deling av grunneiendom I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til søknad datert og situasjonskart datert Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. DMK. 883/12: Kirkeveien 24, 125/55 - Rammetillatelse, 2 leilighetsbygg I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse. Godkjenningen refererer seg til følgende tegninger og situasjonsplan: Tegnigner hus Øst mottatt , tegnigner hus Vest mottatt , og situasjonsplan revidert I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor.

12 Side 1 av 14 Tillatelsen innebærer ingen flere dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven, utover de allerede innvilgede, jfr HMK-sak 133/12. Det foreligger protester til søknaden. Disse er behandlet i dispensasjonssøknaden, jfr HMKsak 133/12. Rammetillatelsen gis på følgende vilkår: 8. Evnt. reviderte tegninger må være innsendt og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen før igangsettingstillatelse kan gis. 9. Plan for lekearealer som tilfredsstiller kommuneplanens pkt. 6.3 for nærlekeplass må være innsendt og godkjent før igangsettingstillatelse kan gis. 1. Sanitærsøknad må være innsendt og godkjent før igangsettingstillatelse kan gis. 11. Felles atkomstvei, lekeareal og fellesbygg må være opparbeidet før brukstillatelse kan gis. 12. Kontrollerte data for plasseringen, med påtegnede beregnede avstander til grenser etc., må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 13. Tinglyst tillatelse for å ha liggende vann- og avløpsledninger på annen eiers grunn må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 14. Plan for bortledning av overvann/drensvann må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. (Tilknytning til spillvannsledning er ikke tillatt). 15. Revidert gjennomføringsplan må være innsendt før igangsettingstillatelse kan gis. 16. Avkjørsel må være opparbeidet/utbedret i ht. kommunens veinorm før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse kan gis. 17. I henhold til kommunens kartverk overskrides kravene til støynivå slik at påvirkede fasader samt uteområdet må skjermes tilstrekkelig mot støy. Dette må dokumenteres i henhold til krav i bebyggelsesplanens 3 før igangsettingstillatelse kan gis (jfr T-1442) 18. Det må til igangsettingssøknad vedlegges tegninger av bygg for renovasjon, og størrelsen avklares med Vesar. Tiltaket tillates for øvrig ikke igangsatt før fullstendig søknad om igangsettingstillatelse er innsendt, undergitt nødvendig kontroll og godkjent av byggesaks- og oppmålingssjefen. Søknaden må inneholde fullstendig gjennomgang av ovenstående rammevilkår med dokumentasjon av hvordan de er innfridd. DMK. 885/12: Tanstadveien 22, 13/14 - fradeling av tomt og oppføring av enebolig - Vedtak om ettrinnstillatelse. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Vilkår for godkjenning: Tinglyst rett til adkomst til ny parsell over eiendom gnr. 13 bnr. 14 må foreligge før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse kan gis. Ny adkomst må ha reguleringsbredde på 5 meter, jfr. Nøtterøy Kommunes veinorm.

13 Side 11 av 14 Drift- og anleggsseksjonens vilkår må oppfylles. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 886/12: Middelborgveien 19, 42/3 - Ett-trinnstillatelse for rehabilitering av skorstein I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ett-trinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til dokumentasjon mottatt I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om foretak for ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 887/12: Føynveien 18, 19/119 - Ett-trinnstillatelse for rehabilitering av skorstein I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ett-trinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til dokumentasjon mottatt I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om foretak for ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 888/12: Munkerekkveien 43, 129/18 - Ett-trinnstillatelse for rehabilitering av skorstein I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til dokumentasjon mottatt I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om foretak for ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Tillatelsen innebærer ingen dispensasjon fra loven eller bestemmelser gitt i medhold av loven.

14 Side 12 av 14 Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 889/12: Meiseveien 11, 14/62 - bruksendring av underetasje, ny boenhet - Vedtak om ettrinnstillatelse. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt den I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett i ht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis dispensasjon fra deler av TEK 1 for en ny boenheten. Tiltaket oppfyller TEK1 når det gjelder krav til utsyn, lys, branncelle, rømningsveier og støy. Administrasjonen gir dispensasjonen fra deler av TEK1 da det etter en samlet vurdering ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 89/12: Tanstadveien 22, 13/14 - Godkjent sanitærsøknad for tilknytning av vann og avløp. Vedtak Sanitærsøknad datert fra foretak Andersen Bygg og Anlegg AS for tilknytning av vann og spillvann til bolig på eiendommen gnr. 13 bnr. 14, Tanstadveien 22 godkjennes i henhold til søknaden. Overvannet/takvannet må løses inne på egen eiendom. Vedr. omlegging av avløpet fra eksisterende bolig: Egen sanitærsøknad må sendes inn for dette. Her må en bl.a. ta hensyn til at: Eksisterende avløpsledninger fra gammel bolig må legges om og sikres med nødvendig rettighet over ny parsell. Takvannet må evt. også her kobles fra og løses på egen grunn. DMK. 893/12: Gamleveien 18, 1,7/562,14 - tilbygg bolig og riving av garasje - Vedtak om ettrinnstillatelse. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknad om ettrinnstillatelse. Godkjenningen refererer seg til tegninger og situasjonsplan mottatt/revidert den I medhold av plan- og bygningslovens 19-2 gis dispensasjon fra byggegrense mot Grindstuveien slik den fremkommer av gjeldende reguleringsplan nr Teie sentrum. På bakgrunn av at avstand mellom omsøkt tiltak og bolig på eiendom gnr. 7 bnr. 12 er under 8 meter, ilegges omsøkt tiltak krav om brannsikring jfr. byggteknisk forskrifts (TEK 1) 116.

15 Side 13 av 14 Det stilles samtidig som vilkår for godkjenning at gbr. 7/14 og gbr. 1/562 sammenføyes. Det foreligger ikke protester/bemerkninger til søknaden. Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder gjeldende arealplaner med bestemmelser. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. DMK. 894/12: Nestvikveien 36, 65/39 - Endringsmelding for tilbygg og fasadeendring på fritidsbolig. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknaden med tegning revidert Kommunen ber om at koordinater X, Y og Z (høyde) innsendes på nytt for ny- og eksisterende fritidsbolig før arbeidet igangsettes. Kommunen godtar et avvik på,7 meter på fritidsboligens veggliv (dvs. yttre kledning). Kommunen understreker at en evt. hovedombygging av eksisterende fritidsbolig er søknadspliktig jf. pbl Kommunen har fritatt fra varslingsplikt da avviket er lite og det er gitt samtykke fra nærmeste nabo. Endringen berører naboene i liten grad jf. pbl DMK. 896/12: Østbyveien 26, 18/46 - riving av 2 bygg og oppføring av bolig og garasje I medhold av plan- og bygningslovens 2-1 godkjennes søknad om endring av tillatelse gitt den Endringen omfatter situasjonskart revidert den Det foreligger en bemerkning til endringssøknaden. DMK. 92/12: Kirkeveien /23 - Nytt behandlingsbygg. Vedtak om igangsettingstillatelse. 2. IG. Arbeid godkjent i rammetillatelse datert , D-sak 75/12 og vilkår i D-sak 161/12 tillates nå igangsatt. Tillatelsen omfatter IG 2: Tett bygg. I medhold av plan- og bygningslovens 21-4 godkjennes søknader om ansvarsrett iht. oppgave under avsnittet Ansvar og kontroll nedenfor. Ansvarlige foretak skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av igangsettingstillatelsen.

16 Side 14 av 14

17 Side 1 av 1 Nøtterøy kommune JournalpostID 12/3223 Saksbehandler: Cecilie Helstad, telefon: Kommuneutvikling Referatsaker Utvalg Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato Saksnummer 148/12 Rådmannens innstilling Referatsaker tas til orientering. Skriv og meldinger Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/2893 I Fylkesmannen i Vestfold 2 12/2925 I Fylkesmannen i Vestfold Klage - gbnr 87/237 Kirkeveien Nøtterøy garasje Albykilen 11, 138/11- Riving av sjøbod, oppføring av anneks - klageavgjørelse

18 Nøtterøy kommune Postboks Nøtterøy Vår saksbehandler / telefon: Lars Gustavsen Deres referanse: Vår referanse: 211/7861 Arkivnr: Vår dato: Klage - gbnr 87/237 Kirkeveien Nøtterøy - garasje Fra kommunen har vi mottatt dokumentene i nevnte sak. Klagen behandles i medhold av plan- og bygningsloven 1-9, jf. delegeringsfullmakt i rundskriv T-2/9 fra Miljøverndepartementet, jf. forvaltningsloven 28. Fylkesmannens vedtak Klagen tas ikke til følge. Kommunens vedtak stadfestes. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages til høyere forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven 28 tredje ledd. ****** Kommunens framstilling av saken (nedkortet utdrag): «Kortversjon Saken gjelder klage på avslag på søknad om ansvarsrett for foretaket Lepto Plan AS i forbindelse med riving av eksisterende bolig med garasje og oppføring av ny bolig på gnr. 87 bnr.237. Foretaket ble fratatt ansvarsretteten i HMK-sak 132/9, da det ble ansett at foretaket ikke tilfredsstilte kravene til pålitelighet, dugelighet og kompetanse i plan- og bygningslovens regelverk. Ansvarsretten ble fratatt for rollene: søker, prosjekterende og kontrollerende for prosjekteringen for aktuelle byggetiltak. Sak om gyldighet av forvaltningsvedtak, inkludert spørsmålet om ansvarsrett, har av de private vært brakt inn for Tønsberg tingrett og Agder lagmannsrett, uten at retten har funnet grunn til å endre eller oppheve vedtaket. Lepto Plan AS har på nytt søkt om ansvarsrett for fagområdene som ble fratatt for å sluttføre byggesaken ved anmodning om ferdigattest. Søknad om ansvarsrett ble avslått administrativt 2. april 212, vedtak D-sak 35/12. Fylkesmannen i Vestfold Telefon: Telefaks: E-post: Postadresse: Postboks Tønsberg Orgnr Besøksadresse: Statens Park - Hus I Anton Jenssens gate 4

19 Vedtaket er påklaget ved advokat E. Eilertsen i brev av 3. mai s.å. Klagen følger i sin helhet som vedlegg til saken. Rådmannen kan ikke se at mottatte klage tilfører nye momenter som skulle tilsi at vedtak i D-sak 35/12 bør endres. Rådmannen anbefaler at klagen ikke imøtekommes og at saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig avgjørelse. Innledning Det ble i D-sak 35, datert 2. april 212, avslått en søknad om ny søknad om ansvarsrett for foretak Lepto Plan AS. Vedtaket lyder som følger: I medhold av plan- og bygningslovens (1985) 98a gis det avslag på søknad om ansvarsrett for prosjektering og kontroll av prosjektering iht. søknad datert Det foreligger ikke grunnlag for en fornyet tillatelse for ansvarsrett for foretak Lepto Plan AS. Advokat Eilertsen har på vegne av foretak Lepto Plan AS påklaget vedtaket i brev av 3.mai 212. Klagen følger i sin helhet som vedlegg til saken. Hovedpunktene i klagen er (utdrag av administrasjonen): Foretaket har søkt om ansvarsrett for PRO/KPR. Ved en fornyet vurdering av ansvarsrettsøknaden skal man etter godkjenningsforskriften foreta en overordnet vurdering og vurderingstema er om årsaken til ulovligheten er fjernet. BE (Statens bygningstekniske etat, nå Direktoratet for byggkvalitet) har fornyet den sentrale godkjenningen til Lepto Plan AS. Lepto Plan AS har ikke plassert boligen feil i forhold til nabogrensen. Lepto Plan AS har innlevert etterspurt dokumentasjon på statiske beregninger. Advokat Eilertsen anfører at Lepto Plan AS søker også om ansvarsrett for SØK det foreligger nå en revidert søknad om ansvarsrett. Det aksepteres at kommunen tar inn dette som begrunnelse ved klagebehandlingen. Faktagrunnlag Plan- og bygningsloven (1985) 93 b ansvarlig søker og prosjekterende. SAK byggesaksforskriften. GOF forskrift om foretak for ansvarsrett. Vurderinger Klagen anses innkommet innen klagefristens utløp, jf forvaltningsloven 29 første ledd. Det vises i sin helhet til den saksfremstilling og de vurderinger som ligger til grunn for det påklagede vedtak av 2. april 212, D-sak 35/12. Herfra siteres følgende: Plan- og bygningsloven 93 b lyder blant annet: Kommunen kan når som helst trekke tilbake godkjenningen når den finner at ansvarlig foretak ikke fyller de krav som stilles til pålitelighet og dugelighet eller dersom vedkommende o angjeldende sak, eller tidligere, har vist seg ikke faglig kvalifisert til oppgaven. 2

20 Ved vurderingen for tilbaketrekkingen av ansvarsretten i HMK-sak 132/9 ble det fra administrasjonen anført følgende: Leptoplan AS forhold til regelverket og foretakets gjennomgående uklare og mangelfulle dokumentasjon, er genet til å skape betydelige problemer for berørte parter i de sakene foretaket har ansvar for. Rådmannen har kommet til at det ikke er forsvarlig at Leptoplan AS beholder ansvarsrett for søking, prosjektering og kontroll i denne saken. Rådmannen anbefaler derfor at ansvarsretten for disse funksjonene trekkes tilbake, og at tiltakshaver engasjerer nytt foretak for dette i forbindelse med videreføring og avslutning av saken. Rådmannen kan ikke se at det foreligger grunnlag for en fornyet tillatelse for ansvarsretten som er fratatt Lepto Plan AS i denne sak. Vedtak av 9. september 29, HMK-sak 132/9, ble ikke påklaget, men kommunens vedtak om blant annet fratakelse av ansvarsrett ble brakt inn for retten, verken Tønsberg tingrett eller Agder lagmannsrett fant grunnlag for å oppheve eller endre kommunens vedtak. Kommunen ble frifunnet på alle punkter. Bakgrunnen for at foretaket ble fratatt ansvarsretten var at foretaket ikke tilfredsstilte de kravene til pålitelighet, dugelighet, og kompetanse som kreves i henhold til plan- og bygningslovens og bestemmelser gitt i medhold av loven, jf SAK. Lepto Plan AS sitt forhold til regelverket og foretakets gjennomgående uklare og mangelfulle dokumentasjon, er egnet til å skape betydelige problemer for berørte parter i de sakene foretaket har ansvarsrett for. Foretaket Lepto Plan AS er tross rettsavgjørelser fortsatt av den oppfatning at foretaket har utført tiltaket slik det var omsøkt og godkjent. Foretaket har derav ikke foretatt endringer i foretakets system for kvalitetssikring av søker- og prosjekteringsrollen for oppføring av bolig noe som er klart vilkår dersom det skal gis ny ansvarsrett. Det vises til GOF hvor følgende fremgår: Ny ansvarsrett kan gis dersom foretaket på ny dokumenterer at det oppfyller vilkårene i denne forskrift. Det må da innsendes ny søknad hvor det legges frem opplysninger på hvilke endringer foretaket har gjennomført for å hindre at tilsvarende situasjoner oppstår. Det overordnede vurderingstemaet er om årsaken til ulovligheten er fjernet. Direktoratet for byggkvalitet Dibk (tidligere Statens bygningstekniske etat, BE) har ansvaret med å følge opp de sentralt godkjente aktører i bransjen, men har ikke aktivt tatt tak i oversendelsen kommunen gjorde som følge av at Lepto Plan AS mistet deler av ansvarsretten i aktuelle byggesak. Det at Dibk ikke følger opp konkrete henvendelser og oversendte, deriblant mangler ved foretaket system og/eller mangler ved bruk av kvalitetssystem, kan ikke brukes som argument for å godkjenne foretaket i denne omgang. Det forhold at et foretak har sentral godkjenning, innebærer på ingen måte automatikk i at kommunen skal godkjenne foretaket. Kommunen skal på selvstendig grunnlag vurdere om foretaket kan og skal gis godkjenning. På bakgrunn av de faktiske opplysninger som foreligger i saken sammenholdt med planog bygningsloven og bestemmelser gitt i medhold av loven, jf TEK, SAK og GOF finner ikke rådmannen å kunne gi Leptoplan AS ansvarsrett som omsøkt. 3

21 Konklusjon Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder momenter som ikke var kjent under søknadsbehandlingen eller som av andre grunner tilsier at vedtaket bør endres. Klagen imøtekommes ikke. Rådmannens innstilling Klagen imøtekommes ikke. Vedtak i D-sak 35/12, datert , avslag på søknad om ansvarsrett for prosjektering og kontroll av prosjektering, jf plan- og bygningsloven (1985) 93 b, opprettholdes da klagen ikke tilfører nye momenter som ikke er vurdert tidligere. Det vises til den vurdering og begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig avgjørelse Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Behandling: Brev fra Adv. Eilert Eilertsens brev datert ble referert i møtet. Liv Berntsen (H) fratrådte som inhabil i saken. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med 1 stemmer. MK-11/12 Vedtak: Klagen imøtekommes ikke. Vedtak i D-sak 35/12, datert , avslag på søknad om ansvarsrett for prosjektering og kontroll av prosjektering, jf plan- og bygningsloven (1985) 93 b, opprettholdes da klagen ikke tilfører nye momenter som ikke er vurdert tidligere. Det vises til den vurdering og begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen. Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig avgjørelse.» FYLKESMANNENS MERKNADER Fylkesmannen forutsetter at klager er kjent med innholdet av sakens dokumenter og finner derfor ikke grunn til å referere ytterligere fra disse. Vi vil bemerke at klager har sendt inn en rekke brev og henvendelser både før og etter at vi mottok saken. Det vil føre for langt å vise til alle disse brevene i detalj, men vi kan forsikre om at alt er gjennomlest av saksbehandler. Ved behandlingen av en klage kan Fylkesmannen prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. forvaltningsloven 34 annet ledd. Vi skal vurdere de synspunkter klager kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av klageren. Vi kan stadfeste, omgjøre eller oppheve vedtaket og sende saken tilbake til kommunen for ny behandling, jf. bestemmelsens siste ledd. Saken gjelder søknad fra Leptoplan AS om ny ansvarsrett i forbindelse med søknad om ferdigattest. Foretaket ble fratatt ansvarsretten i 29, jf HMK- vedtak i sak 132/9. Kommunen 4

22 har avslått søknaden med begrunnelse i tidligere saksforhold, jf kommunens delegerte vedtak av (D- sak 35/12). Vedtaket er påklaget av advokat Eilertsen, på vegne av Leptoplan AS, i brev av Det er fremmet en rekke anførsler. For det første hevder klager at tidligere avgjørelser i domstolene bygger på uriktige forutsetninger, og det er fremlagt svært omfattende dokumentasjon som støtte for et slikt syn. Sistnevnte knytter seg primært til uttalelser fra fagpersoner om betydningen av kart som grunnlag for plassering av bebyggelse i det faktiske terrenget. Klager reiser videre spørsmål ved kommunens argumentasjon i forhold til at foretaket ikke anses å ha foretatt tilfredsstillende endringer i sitt kvalitetssystem. I denne forbindelse vises det bl.a. til at Leptoplan AS fikk fornyet sin sentrale godkjenning i 211, og da til tross for at kommunen hadde meldt fra til Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) om kritikkverdige forhold ved foretaket. Det anføres dessuten at kommunen har brukt uforholdsmessig lang tid med å behandle søknaden. For øvrige anførsler vises det til klagebrevet i sin helhet. Til klageanførslene vil Fylkesmannen innledningsvis bemerke at plan- og bygningsloven skiller mellom sentral ansvarsrett og lokal godkjenning. Denne saken omhandler lokal godkjenning, som administreres av kommunen. Det er dessuten viktig å påpeke at det ikke er automatikk i at et foretak som har sentral ansvarsrett skal få lokal godkjenning. I denne saken er byggetillatelsen gitt etter gammel lov (1985- loven). I overgangsbestemmelsene til ny plan- og bygningslov (28) 34-3 står det at søknader om byggetillatelse, som er innkommet før den nye loven trådte i kraft (1.7.1), skal hele byggesaken behandles etter gammel lov. Hvorvidt kommunen skal gi ny ansvarsrett i en byggesak er regulert i plan- og bygningsloven 93b nr. 4. Vi registrerer at kommunen har henvist til samme lov 98a i selve vedtaket i D- sak 35/12, noe som er misvisende. I saksutredningen er det vist til 93b, og vi kan ikke se at denne «glippen» vil ha betydning i saken. Det er heller ikke fremsatt anførsler om dette i klagen. I forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF) 2 nr. 4 er det gitt mer detaljerte føringer om hva som skal til for å få tilbake godkjenningen etter at denne er trukket tilbake. Selv om tilbaketrekkingen fra 29 gjaldt ansvaret knyttet til Bestemmelsen lyder: «Ny godkjenning skal gis dersom foretaket på ny dokumenterer oppfyllelse av vilkårene etter denne forskrift» I KRDs veiledning til bestemmelsen står det dessuten: «Ny ansvarsrett kan gis dersom foretaket på ny dokumenterer at det oppfyller vilkårene etter denne forskrift. Det må da sendes inn en ny søknad hvor det legges fram opplysninger på hvilke endringer foretaket har gjennomført for å hindre at tilsvarende situasjoner oppstår. Det overordnede vurderingstemaet er om årsaken til ulovligheten er fjernet.» I Rundskriv H-3/1 Reaksjoner mot ulovligheter etter plan- og bygningsloven er det i kapittel også redegjort for hva som eventuelt skal til for at foretaket skal få ny godkjenning: 5

23 «Etter GOF 2 nr. 4 skal foretaket få ny godkjenning når det dokumenterer at det oppfyller bestemmelsene i GOF. Det overordnede vurderingstemaet er om årsaken til ulovligheten er fjernet. I denne sammenheng kan det ha betydning om manglende fagkunnskap, svikt i rutinene eller manglende vilje til å følge lovverket som forårsaket det ulovlige forhold. Det er også av betydning hvordan den ansvarlige har forholdt seg til det ulovlige forholdet (avviket) og om dette er søkt rettet opp (lukket) eller holdt skjult. Hvorvidt Leptoplan AS bør gis ny ansvarsrett må bero på årsaken til at denne ble fratatt foretaket i første omgang, sammenholdt med de omstendigheter som har skjedd i ettertid, herunder viljen til å erkjenne feil og foreta nødvendige endringer for å hindre at slike feil kan skje igjen. Årsaken til at ansvarsretten ble fjernet var at foretaket ikke hadde sørget for at boligen ble plassert i henhold til opprinnelig søknad og byggetillatelse. Selve begrunnelsen fremgår av vedtaket i HMK- sak 132/9. Fra vedtaket siteres: «Leptoplan AS forhold til regelverket og foretakets gjennomgående uklare og mangelfulle dokumentasjon, er genet til å skape betydelige problemer for berørte parter i de sakene foretaket har ansvar for. Rådmannen har kommet til at det ikke er forsvarlig at Leptoplan AS beholder ansvarsrett for søking, prosjektering og kontroll i denne saken. Rådmannen anbefaler derfor at ansvarsretten for disse funksjonene trekkes tilbake, og at tiltakshaver engasjerer nytt foretak for dette i forbindelse med videreføring og avslutning av saken. Vårt utgangspunkt er at det foreligger et rettskraftig vedtak fra kommunen, som klart gir uttrykk for at boligen er feilplassert og at ansvarsretten er trukket tilbake. Vedtaket er ikke endret, slik at årsaken til ulovligheten ikke kan sies å være fjernet selv om klager fortsatt er uenig i kommunen og domstolenes forståelse av gjeldende kartverk. Siden Fylkesmannen ikke var part i rettstvisten er det dessuten vanskelig for oss å vurdere om det faktisk er fremsatt nye opplysninger som ikke ble vurdert i forbindelse med vedtaket om fratakelse av ansvarsrett, og hvilken betydning slik ny informasjon eventuelt ville ha hatt for utfallet av saken. Ut fra dette kan vi vanskelig se at de opplysningene som er fremlagt tilsier at vi kan legge til grunn en annen og mer formildende årsak til at foretaket mistet ansvarsretten enn det som følger av kommunens redegjørelse i HMK- sak 132/9. Vi kan heller ikke se at foretaket i ettertid har utvist atferd som tilsier at det er grunn til å anta at årsaken til ulovligheten er fjernet. Klager hevder fortsatt at ansvarsretten ikke skulle ha vært trukket tilbake, og foretaket tar ingen selvkritikk eller gir uttrykk for endringer i forhold til holdninger, rutiner eller faglige kvalifikasjoner. Bygningsmyndighetene er imidlertid avhengig av at en ny ansvarsrett skal gis til et foretak som kan samarbeide for å få sluttført byggesaken, og som det må forventes at følger opp kommunens føringer på en lojal måte. Argumentasjonen i søknaden og klagen viser en holdning hvor det er mer viktig å få rett i den tidligere tvisten med kommunen, enn at det iverksettes tiltak for å sikre et fremtidig samarbeid med bygningsmyndighetene for å løse de gjenstående oppgavene i byggeprosjektet. Slik vi ser det er denne saken nå kommet i et «fastlåst spor», og det er viktig at tiltakshaver i stedet engasjerer et nytt og uavhengig foretak når det skal søkes om ferdigattest. Dette må gjelde selv om Leptoplan AS ikke har mistet sin sentrale godkjenning, og i tillegg har fornyet denne så sent som i 211. Vi slutter oss derfor fullt ut til kommunens konklusjon om å avslå ny søknad om ansvarsrett fra Leptoplan AS. 6

24 Til slutt vil vi bemerke at Fylkesmannen har drøftet de anførsler som vi anser som mest relevante i forhold til sakens realitet. Vi vil imidlertid forsikre om at samtlige anførsler er lest og vurdert selv om dette ikke direkte fremgår av den skriftlige framstillingen. KONKLUSJON Klagen har ikke ført fram. Med hilsen Juridisk avdeling Per Arne Andreassen avdelingsdirektør Kopi til: Lepto Plan AS Advokat Eilert Eilertsen Lars Gustavsen seniorrådgiver Kirkeveien 549 Postboks KJØPMANNSKJÆR FREDRIKSTAD 7

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Nøtterøy kommune JournalpostID: 12/3224 Arkiv: FESaksbehandler: Cecilie Helstad, Telefon: Kommuneutvikling Spørsmål og informasjon Utvalg Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Spørsmål til spørretimen <skriv inn? her> Møtedato Saksnummer 149/12

39 Side 1 av 1 Spørsmål i hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk/det faste utvalg for plansaker 212. Møte 7. november 212 Spørsmålsstiller Spørsmål Svar Tone Kalheim, Felleslista Rød/SV Grindløkken skole, status og fremdrift for reguleringsarbeidet Bjørn Kåre Sevik, FRP Kalvetangveien 91 midlertidig bygge- og deleforbud Det ble oppdaget byggevirksomhet da HMK var på befaring på annen eiendom. Ønsker svar på dette. Administrasjonen sjekker PBJ = Kommunaldirektør Per Ole Bing-Jacobsen MWK = Utvalgssekretær TBE = Drifts- og anleggssjef Torgeir Bettum W:\websak-db1 notteroy\websak_notteroy\kmh\2951_1_p.doc Det har vært planoppstart og reguleringsplanarbeidet pågår. Reguleringen tar utgangspunkt i føringene i kommuneplanen som angir 8-1 boliger og bebyggelsestype 2 og 3. Det er innhentet tilbud på utarbeidelse av reguleringsplan med utredninger og kommunalteknisk plan. Finansiering av planarbeidet vedtatt i formannskapet. Det er behov for trafikkanalyse. Fremtidig bruk av skolebygning med hensynssone vern i kommuneplanen vurderes under reguleringen. Sjekkes opp av byggesak. MLØ = Kommuneutviklingssjef Margrethe Løgavlen Ansvar PBJ MLØ

40 A r b e i d spl a n for Politiske s a k e r Tekst Ansvar (Utvalgsbehandlingen må kvalitetssiktes både i planen og på selve saken) Behandling hovedutvalg/ AU Behandling F.skap Behandling K.styre Til orientering RÅDMANN/ FELLESTJENESTER Organisering 12 k Toril 213 Valg av pensjonsleverandør Jorunn Nov 212 Overordnet beredskapsplan Petter Nov 212 Parkering Tinghaug Petter Nov 212 Des 212 Sak vedr Teigar Budsjett og økonomiplan Toril Nov 12 Egne saker til budsjett TNT - samarbeid Toril Valg av bedriftshelsetjeneste Jorunn Utredning pensjonskasse Jorunn OPPVEKST/ KULTUR Ny kulturplanen - politisk behandling Side 1 av 6 Christian/ Einar Eventuelt nov./des Versjon av

41 A r b e i d spl a n for Politiske s a k e r Tekst Ansvar (Utvalgsbehandlingen må kvalitetssiktes både i planen og på selve saken) Behandling hovedutvalg/ AU Behandling F.skap Behandling K.styre Til orientering Frivillighetspris Einar Nov. 12 Kulturpris Einar Nov 12 Tilstandsrapport skolene 212 Kjell Oktober 212 God oppvekstplan Toril/Hilde Mai 213 Stillinger mindreårige flyktninger Birgit Prosjektering og bygging Teiehøyden barnehage EF Side 2 av 6 Nov 12 Versjon av

42 A r b e i d spl a n for Politiske s a k e r Tekst Ansvar (Utvalgsbehandlingen må kvalitetssiktes både i planen og på selve saken) Behandling hovedutvalg/ AU Behandling F.skap Behandling K.styre Til orientering TEKNISK Diverse utbyggingsavtaler: - Skallestad syd Smidsrødveien 146 Strandåsveien Borgheim syd Middelborgveien 39 Semsveien 79 og 81 Mallaåsen? Per Ole/ Høst 212 Margrethe Behandles HMK/FIK løpende Avslutning av anleggsregnskaper Torød Nestvikveien avløp Torød 2 avløp Kjøpmannskjær avløp Kjøpmannskjær vann Veumåsen veikryss Munkerekka vann, avløp, g/s vei Veibakken vann, avløp Bekkeveien avløp Tanstadveien vann, avløp, g/s vei Grindstuveien vann, avløp, g/s vei Per Ole/ Torgeir Avtale spleiselag Borgheimkrysset Per Ole Nov 212 Nov 212 Des 212 Per Ole Nov 212 Nov 212 Des 212 Parkering for Veierland Side 3 av 6 Versjon av

43 A r b e i d spl a n for Politiske s a k e r Tekst Ansvar (Utvalgsbehandlingen må kvalitetssiktes både i planen og på selve saken) Behandling hovedutvalg/ AU Behandling F.skap Behandling K.styre Brøyting private veier Per Ole Nov 212 Nov 212 Des 212 Høring RPBA Per Ole Navnesak TAU Per Ole Desember 212 Desember 212 Des. 212 Des. 212 Høring OF Per Ole Nov. 212 Nov. 212 Utrede område for lufting av hunder uten båndtvang, jf. K-sak 92/8 Per Ole Revisjon boligfornyingsprogram Per Ole Side 4 av 6 Versjon av Til orientering

44 A r b e i d spl a n for Politiske s a k e r Tekst Ansvar Behandling hovedutvalg/ AU Behandling F.skap Behandling K.styre Evaluering av opptrappingsplan for rusfeltet Karen Orientering om trygghetsnett (Birgitte Holmene) Karen Omsorgsteknologi i Nøtterøy kommune trygghetsnett Karen Dagtilbud yngre personer med demens- TNT samarbeid Karen Fremtidig dagsentertilbud til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer (Lena og Karen) Karen 213 Revisjon helse og sosial plan og demensplan, Karen psykiatriplanen, rehab plan (ledergruppe) 213 Omsorgsboliger Karen 213 Ruspolitisk handlingsplan, revisjon (Dagrun) Karen (Utvalgsbehandlingen må kvalitetssiktes både i planen og på selve saken) Til orientering. HELSE / SOSIAL Organisering av hjelpemiddellageret og syn og Karen hørselskontakter TNT Evaluering av tjenesteavtale praktisk bistand Side 5 av 6 Adm utv Januar Februar Adm utv Adm.utvalget Høsten 213 Versjon av

45 A r b e i d spl a n for Politiske s a k e r Tekst Ansvar (Utvalgsbehandlingen må kvalitetssiktes både i planen og på selve saken) Legevakt IKS Side 6 av 6 Behandling hovedutvalg/ AU Behandling F.skap Behandling K.styre Karen Versjon av Til orientering

46 PlanID: Plannavn: PÅGÅENDE PLANER E1 Teiesenteret Teie sentrum 3 34 Nord for Burås G/S - vei Fjærholmveien Skogro - Vest for Amundrødveien Sykkelvei/fortau langs FV 41 fra Tenvik Torød nord Kjøpmannskjær småbåthavn/utvidelse av brygge Østre Bolæren Kalvetangen - Endring av plan Bjørnebuveien Tenvik detaljregulering Dukenveien 42 og Torød sentrum Bjønnes sykehjem Skarphagaveien syd Del av Buerstad Kirkeveien 11/ Oterbekk Vest Detaljplan Banebakken Borgheim syd, områdeplan Gang-/sykkelvei Skarphagaveien Tømmerholtåsen Roppestadkollen Grindløkken skole Teie skole Kjernåsveien 13B Munkerekkveien Tokeneskilen Sjølystområdet, trafikkløsninger Knerten barnehage Smidsrødveien 11 m.fl Næringsområde Lindholmveien Lofterød gjenvinningsstasjon Gang-/sykkelvei Oserødveien fra Berganveien til Roppestadveien Fjellveien Oserødmyra Fjellveien Smidsrødveien 5, Ørsnesalleen 31 m.fl Fjordgløtt Alby Veierland, del av gbnr. 138/ Omlegging høyspent sør for Borgheim 43 Ny del av Buerstad 44 1-E3 Blåskjellveien 54, mindre endring 45 1-E2 Dukenveien 17, mindre endring E1 Tørkoppveien 12, mindre endring E1 Lerkeveien 1, mindre endring E2 Seileråsen 22, mindre endring E1 Petterødveien 44, mindre endring E1 Haugåkerveien 56, mindre endring, adm beh E1 Teie båthavn og Rosanes friområde E1 Skjerve, mindre endring adm beh E1 Skallestad syd - mindre endring E1 Buktaveien 17 A/B 55 Veumåsen, mindre endring, adm.beh. 5 Kommende planer: Beh. mindre endring Planoppstart Planprogram 1. gangsbehandling 2. gangsbehandling Klagebehandling HMK /2163 7/7119 7/6526 8/599 9/1889 9/2937 9/787 9/655 9/3174 9/4153 9/4855 1/448 1/663 1/72 1/669 9/1294 1/1646 1/2263 1/3461 1/4388 1/ / ArkivsakID 11/735 11/158 11/1512 1/ / /446 11/452 11/ /557 11/ / / / / / / / / / / / / / /614 12/ /42 W:\websak-db1 notteroy\websak_notteroy\kmh\29514_1_p Saksbehandler Plan DA ADE RHE ADE HKI OEH ADE HKI ADE TNO ADE ADE TNO OEH ADE ADE TNO OEH HKI HKI TNO TNO TNO OEH OEH TNO ADE ADE HKI HKI HKI TNO HKI ADE TNO ADE OEH OEH HKI HKI ADE TNO OEH TNO HKI OEH OEH OEH OEH OEH OEH OEH HKI/ADE OEH OEH OEH TNO Status HASKO TOMAU HASKO BHJ BHJ Avventer tilbakemelding fra tiltakshaver. Oppstart ikke varslet. Klager er avvist av fylkesmannen, skal gjøre en mindre justering ihht. sluttvedtak. Avventer tilbakemelding. Plan under opptegning. Behandlingstidspunkt er uvisst. Avventer tilbakemelding fra repr. for grunneierne. Kommunal plan-utsettes foreløpig. Avventer tilbakemelding fra forslagsstiller. Plan vedtatt, klagefrist Er sluttbehandlet, vedtak skal sendes ut. Har satt i gang omregulering. Har vært på offentlig ettersyn. Ute til offentlig ettersyn. Frist 26. oktober. Kommunal plan - utsettes. Konsulent skal utarbeide plan. Klagebehandling Vil ha oppstart. Kommunen avventer svar på komm tek krav. Planforslag under utarbeidelse, avventer arkeologisk registrering. Har mottatt forslag til plan, må justeres noe. Avventer planforslag. Plan vedtatt. Klagefrist 1. november. Jobber med forslag til 1.gangsbehandling. Konsulent skal utarbeide plan. Skal søke mindre endring? Konsulent er i gang med planforslag. Konsulent skal utarbeide plan. Konsulent skal utarbeide plan. Avventer tilbakemelding fra tiltakshaver. Oppstart ikke varslet. Planforslag ikke komplett. Dialog med tiltakshaver Hatt oppstartsmøte. Tiltakshaver ønsker å avvente politisk behandling. Konsulent skal utarbeide plan. 1.gangsbehandles i oktober. Avventer planforslag. Avventer planforslag. Avventer planforslag. THAMU THAMU THAMU HASKO HASKO TOAMU Bør ihht. HMK-sak 131/11 sette i gang reg.planarbeide i 212. Venter på planforslag. Kommunen ønsker å omregulere eiendommen før evt. salg. Oppstart varslet, frist 9 august Er varslet med uttalelsesfrist 6.september. Konsulent er i gang med planforslag. Oppstart behandles i HMK 1. oktober. RHE BHJ HASKO BHJ TOB KKV KKV KKV BHJ HASKO HASKO TOB HASKO TOMAU HASKO KKV KKV KKV HASKO RHE HASKO KKV HASKO BHJ RHE HASKO KKV Hatt oppstartsmøte, ønsker nytt møte før politisk behandling. HASKO Ønsker å fradele tomt. HASKO Vedtatt. Klagefrist 5. desember. Klage oversendt Fylkesmannen. HASKO Ønsker å bygge tomannsbolig. Forslagsstiller arbeider med varsel. THAMU Varslet med uttalelsesfrist 12. oktober. Planendring er varslet Venter på plandata. Avventer tiltakshaver. KKV TOAMU Vedtak varslet. Klagefrist 2 oktober. KKV Utbygger ønsker flere boenheter. Planendring varslet, uttalelsesfrist 29 oktober. Ønske om små justeringer formål/byggesgrenser.

47 Venteliste Venteliste Venteliste Venteliste Kalvetangen 92b Teiehøyden barnehage Ørsnes brygge - endring av plan. Kommunal plan - ansvar stab/planavdelingen. Plan med aktiv saksbehandling. Plan som er i gang, søknad forventes snarlig innkommet. (Oppstart, 1.gangsbehandling). Plan som "sover". Avventer tiltakshaver eller kommuneplan. Sendt faktura på gebyr Oppdatert ADE 1-E2 Kvartal nord for Linde Ramdalveien 1 Strengsdalsveien Volden-Rønningen, Veierland Fanejunkerveien Utvidelse Småbåthavn Buerstad Veibakken næringsområde Åsveien Bjerkøyveien 21, mindre endring 12/91 12/3168 W:\websak-db1 notteroy\websak_notteroy\kmh\29514_1_p TNO ADE ADE HKI ADE TNO HKI HKI OEH ADE OEH Informasjonsmøte avholdt HASKO Skal ha informasjonsmøte TOAMU Ønsker å regulere for boliger. Er fremt. boliomr. I komm.pl. Sendt brev om venteliste, Ønsker å regulere for boliger. Har ikke adkomst. Komm. utreder rettigheter innenfor omr (Ronny). Fått tilbud om oppstartsmøte, men ønsker ikke å starte opp nå. Kommunal plan-utsettes foreløpig. BHJ Tiltakshaver må utarbeide varsel Fått forespørsel om omregulering av en eiendom på Kalvetangen. Må sees i sammenheng med planen for hele området som skal endres. Befaring 8. oktober

48 andling. W:\websak-db1 notteroy\websak_notteroy\kmh\29514_1_p

49 Nøtterøy kommune JournalpostID: 12/2924 Arkiv: FESaksbehandler: Torgeir Bettum, Telefon: Drifts- og anleggsseksjonen Veierland - parkering Utvalg Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato Saksnummer 15/12 Rådmannens innstilling Nøtterøy kommune stiller til rådighet parkeringsplasser for fastboende på Veierland dels igjennom grunnleie til medlemmene av Veierland garasjesameie og dels på øvrige parkeringsareal på gbr nr 89/15 i Tenvik. Avtale med Veierland garasjesameie reforhandles. Formannskapet får fullmakt til å inngå ny avtale. Avgiftsperioden for avgiftsparkering i Tenvik ferlenges til å gjelde fra 1. mai til 1. september. Parkeringsavgiften reguleres til 12 kr/time, 12 kr/ døgn, 6 kr/uke, 4 kr/sesong. Grunnleien for å leie parkeringsplasser heves til kr 15 pr år pr plass. For fremtiden reguleres leien i hht konsumprisindeksen. I tillegg til parkeringstilbudet i Tenvik tilrettelegges avlastningspasser for Veierland i Kjøpmannskjær i hht til vedtatt reguleringsplan på område PP1. Formannskapet får fullmakt til å fremforhandle en avtale om tilretteleggingen med grunneier og utbygger av ny småbåthavn.

50 Dokumentoversikt: Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Parkeringsforholdene i Tenvik har vært en problemstilling i en rekke år. Det er tilretteleggelagt for økt bosetting på Veierland i kommuneplanen. Området i Tenvik er under regulering. Det er behov for å øke parkeringskapasiteten for Veierland og dette søkes gjort på en måte som reduserer presset på trafikken i Tenvik. Tilrettelegging av avlastningsplasser for Veieland i Kjøpmannskjær prioriteres derfor fremfor nye plasser i Tenvik. Det tilrettelegges videre for å bygge nye garasjer samt flytte de eldste garasjene slik at det gir mulighet for en oppstillingsplass foran hver garasje. Avtalen med Veierland garasjelag reforhandles for å sikre kommunens vilkår på en bedre måte. Det åpnes for at fastboende kan få leie inntil 2 parkeringsplasser med noen unntak. De reserverte plassene flyttes ned mot innkjøringen. Innledning Området i Tenvik er under regulering. Parkeringsforholdene i Tenvik har vært en problemstilling i en rekke år. Fylkesvei 41 slutter i Tenvik der det er anlagt kai med fergeanløp. Besøkende og fastboende på Veierland, Håøya og andre øyer parkerer i Tenvik og tar fergen og småbåter videre. Nøtterøy kommune har tilrettelagt for parkering i Tenvik. Dette omfatter opparbeidelse av parkeringsarealer med avgiftsparkering om sommeren, utleie av grunn til garasjer og avsetning av større parkeringsareal i kommuneplanen. Saken fremmes for å se parkeringen for Veierland i et fremtidig perspektiv på kort og lengre sikt. Faktagrunnlag Kommuneplan Kommuneplanen legger til rette for en økning på i alt 5 nye boliger på Veierland. Parkeringen skal legges på fastlandet (hovedøya). Forenklet reguleringsplan for deler av Veierland I Forenklet reguleringsplan for deler av Veierland - vedtatt stilles det til krav om 1 biloppstillingsplass pr. ny boenhet og at det skal foreligge en avtale om parkering på et sted med en naturlig tilknytning til avgang/ankomststed i forhold til Veierland. Reguleringsplan Kjøpmannskjær I reguleringsplanen tilrettelegges det for at - minimum 5 parkeringsplasser innenfor området PP1 skal forbeholdes til bruk som avlastningsplasser for Veierlandsparkeringen i Tenvik. Status parkering i Tenvik Nøtterøy kommune har tilrettelagt en parkeringsplass i Tenvik på til sammen 247 plasser. En del parkeringsplasser er reservert fastboende på Veierland (64 plasser), mens resterende parkering 183 plasser er offentlig parkering som dekker øvrig behov. På sommeren fra 15. juni til 1. september er den offentlige parkering avgiftsbelagt. Det er underdekning på parkering sommerstid og spesielt i pinsen. Det er derfor etablert parkering forbudt skilt opp forbi Skjerve for å hindre villparkering og sikre trafikksikkerhet og fremkommelighet til Tenvik. Videre er det inngått en muntlig avtale med eier av Skjerve om disponering av nedre parkeringsplass sommerstid. Den rommer ca 2 biler den er fullt belagt selv om det er lang vei (2 km) ned til fergeleiet. Mange opplever manglende parkeringkapasitet som et stort problem og kommer i fortvilte situasjoner når de selv eller besøkende ikke finner ledige parkeringsmuligheter innen naturlig rekkevidde.

51 Tenvik er for de fleste utgangspunktet for reise til Veierland pga fergeanløp for passasjerer og gods, men noen finner løsning ved å bruke Engø som utgangspunkt, da fergen også anløper Engø. Har man egen båt og båtplass kan Kjøpmannskjær være et alternativ, men i dag er det trolig relativt få som kan benytte denne løsningen fordi man da er avhengig av en båtplass. Garasjeplasser og reserverte plasser for Veierland. Veierland garasjesameie inngikk en avtale med kommunen om leie av et areal langs kollen på parkeringsplassens vestside til oppføring av garasjer (6 stk) på betingelser av at det kun var til fastboende. Senere 1. juli 198 har kommunen gitt tilatelse til etablering av 2 nye garasjebygg med samme betingelser. I vedtektene for sameiet pr er det bla innarbeidet at sameieren må være fastboende sameieren kan bare eie en garasjeplass overdragelse eller utleie kan bare skje med styrets tillatelse det er etablert venteliste hvor ledig garasje skal tilbys første på listen I 1976 gjorde kommunen avtale Olaf Torgersen - nå IS Alby, om rett til å plassere 2 garasjer i tilknytning til eksisterende garasjer på kommunal grunn i tilknytning til eksisterende garasjer ved parkeringsplassen i Tenvik. Bakgrunnen var at Torgersens garasje måtte flyttes ved opparbeidelse av snuplassen i Tenvik. IS Alby har så langt ikke benyttet retten. Det er i dag etablert 31 garasjeplasser på området. Videre er det reservert 18 plasser for fastboende mellom garasjene og 15 parkeringsplasser ute på parkeringsplassen vis a vis garasjene. I HMK i 27 vedtok man at fastboende som har bil og ikke tidligere har avtale med kommunen som en forsøksordning kan få tildelt et parkeringsbevis pr boenhet (senere har kommunen etter fastboendes ønske endret dette til å leie en fast parkeringsplass). Ikke alle fastboende har leiet faste plasser. Enkelte som har flere biler har fått avslag på leie av en ekstra plass. De som eier de nye nyeste garasjene har en oppstilingsplass utenfor sin garasje i tillegg og disponerer dermed 2 plasser. De som eier garasje i den eldste garasjen har ikke tilsvarende mulighet. Veierland garasjesameie har tidligere søkt om å etablere et garasjebygg mellom dagens garasjer dvs ca garasjeplasser. Videre kan det være et ønske om å fornye de eldste garasjene. I pågående arbeid med ny reguleringsplan i Tenvik tilrettelegges det for en ny plassering som muliggjør en parkeringsplass foran garasjen. Parkeringsplassen i Tenvik Fastboende parkering Offentlig Sum parkering parkering total Garasjeplasser garasjer fastboende mellom garasjer fastboende Uteplasser for fastboende (på parkeringsplassen) Sum fastboende handikap plasser offentlig parkering, fritidsboliger, hytter mm Sum offentlig parkering Sum parkering totalt Tabell sammenstilling av dagens parkeringskapasitet i Tenvik Nye boliger / fritidsboliger. Før 28 var det ikke satt parkeringskrav til bebyggelsen på Veierland i hht plb loven. I forenklet reguleringsplan for Veierland ble det satt krav om at nye boliger skal ha parkeringsplass pr boenhet. Parkeringen skal ligge på et sted med en naturlig tilknytning til avgang/ankomststed i

52 forhold til Veierland. Dvs at det i hver enkelt byggesak må det avtales/tinglyses en rett til parkering for eksempel på kommunens eiendom gbrnr 89/15 eller på en annen tomt i Tenvik. Det må derfor tas høyde for dette i parkeringsbehovet. Nye parkeringstiltak I utkast til ny reguleringsplan i Tenvik er det foreslått å tilrettelegge for etablering av en ny parkeringsplass nord for næringsområdet. Dette arealet er avsatt til trafikkareal i vedtatt kommuneplan. Denne plassen vil kunne romme ca 4 biler. Plassen kan også eventuelt i fremtiden nyttes til å sette opp garasjebygg. Vedtatt reguleringsplan i Kjøpmannskjær tilrettelegger for 5 parkeringsplasser for Veierland i tillegg til parkering for etablering av en ny småbåthavn. Det gir mulighet for hytteeiere og ev fastboende på Veierland og eventuelt også andre som har hytter i skjærgården til å få en fast båtplass. Utbygger av småbåthavnen har ervervet grunnen som i reguleringsplanen er avsatt parkering til småbåthavn og til parkering for Veierland. Kjøpmannskjær båtforening har foreløpig ikke iverksatt noen prosess for utvidelse av småbåthavnen. Vurderinger Teoretisk parkeringsbehov for Veierland og tilgjengelig parkering Med utgangspunkt i nåværende bygninger og det som kommuneplanen og forenklet reguleringsplan for Veierland gir rom for av nye boliger, er det behov for flere parkeringsplasser for Veierlands befolkning. Nedenstående tabell illustrerer et teoretisk behov hvor det er beregnet en viss % utnyttelse (samtidsbruksbruk). Utgangspunktet er registreringen i matrikkelen med tillegg av fremtidig utbygging i henhold til kommuneplanen. Det usikkerhet om de nye boligene vil bli benyttet til fastboende eller som fritidsboliger. I anslaget under fordeles de derfor med en økning med 25 på fritidsboliger og 25 på eneboliger for fastboende. I tillegg kan det komme en mulig økning ved fradeling i eksisterende boligtomter (det er ikke medregnet). Anslaget vist i sammenstillingen under viser et fremtidig behov for 89 plasser for fastboende i Tenvik beregnet etter en parkeringsplass pr boenhet. Av disse vil ca 48 i nær fremtid kunne være garasjeplasser (dagens 31 + ca17 mellom garasjene). Behovet for offentlige parkeringsplasser anslås til ca 29 plasser når en tar hensyn til samtidsbruk (reduksjonskoeffisient,75). Det kan da hende at i enkelte helger som for eksempel i pinsen vil etterspørselen etter parkeringsplasser være høyere. Antall % Behov enheter ut P-plasser 212 nyttelse 212 justert Eneboliger våningshus Fritid Veierland Hytter Veierland Fritid Håøya Friområde / båthavn Sum til fastboende Sum parkeringsbehov Sum offentlig parkering ,8,6,6 1,5, Tillegg enheter fremtidig Antall enheter fremtidig % ut nyttelse Behov Pplasser justert,8,6,6 1,5,6 Tabell sammenstilling av parkeringsbehov I utkast til reguleringsplan for Tenvik som har vært til offentlig ettersyn tilrettelegges det for å etablere en parkeringsplass med ca 4 parkeringsplasser ved innkjøringen til Sjønvik. I vedtatt

53 reguleringsplan for Kjøpmannskjær er det tilrettelagt for en parkering for minimum 5 plasser for avlastning til Veierland. De som kjøper en båtplass i privat båthavn i Kjøpmannskjær (hytter og fritidsboliger m.v.) kan i tillegg parkere på annen plass i Kjøpmannskjær. 212 Tenvik for fastboende fra Veierland Tenvik eksist offentlig parkering, hytter etc. Ny parkering nord for næringsområdet i Tenvik Ny parkering i Kjøpmannskjær - minimum Sum parkering fastboende Sum offentlig parkering, hytter m.v. Tilgjengelig parkering totalt Mulig Sum utvidelse/ fremtidig endring Tabell sammenstilling av tilgjengelig parkering og mulig utvidelse Parkeringstiltak på kort sikt. Fastboende bør prioriteres slik at de blir bedre sikret en parkeringsplass i Tenvik på gbr nr 89/15 enten ved at de tilbys å eie en garasjeplass eller avsatt plass på parkeringsplassen. Noen beboere har 2 biler og ønsker sterkt å kunne leie 2 plasser. Det er særlig viktig i den perioden parkeringsplassen er avgiftsbelagt. Rådmannnen foreslår at det åpnes for en slik mulighet, men at det begrenses til ikke å gjelde for de som har garasjeplass med mulighet for parkering foran egen garasje. Hvis alle skulle omfattes av ordningen vil det i tilfelle bety mindre kapasitet på den offentlige parkeringen for hytter, friluftsområder m.v.. De som i dag leier parkeringsplasser av kommunen tildeles plasser vis a vis garasjeanleggene. Det er et sterkt ønske om at disse reserverte plassene flyttes ned til innkjøringen for å ha kortest mulig vei til fergen. Utenom avgiftsperioden er det slik det i stor grad fungerer. Det betyr egentlig at noen legger beslag på 2 plasser og i helger med stor trafikk kan det være et problem (pinsen). Rådmannen foreslår at de reserverte plassene flyttes ned mot innkjøringen, dvs. nærmere fergeleiet. Den offentlige parkeringen er avgiftsbelagt i tidsrommet 15. juni til 1. september. Avgiftsparkeringen har medført at man har fått noe mindre press på den offentlige parkeringen. Pinsen som er en tid med stor trafikk og stor etterspørsel etter parkering, faller ofte utenfor denne perioden. Det foreslås derfor at starttidspunktet avgiftsperioden flyttes frem til 1. mai. Avtalen med Veierland garasjesameie Nåværende avtale er tuftet på kommunestyrets vedtak som godkjenner at det på kommunens område langs vestsiden av parkeringsplassen blir oppsatt garasjer for fastboende på Veierland. Leiekontrakten ble inngått med kommunen den Kommunen har kun satt krav om at det skal leies ut til fastboende. Sameiet har fulgt kommunens intensjoner i sine vedtekter, men disse kan sameiet endre ved flertallsvedtak uten at kommunen har noen form for innsigelse. Rådmannen foreslår derfor at kommunen benytter sin rett til oppsigelse for å reforhandle avtalen for å gi tydeligere vilkår ovenfor garasjesameiet. Det er ønskelig å innarbeide følgende vilkår: Sameieren må være fastboende (uforandret) Sameier kan bare eie1 garasje pr boenhet Sameier betaler grunnleie til Nøtterøy kommune det inntas punkt om regulering av grunnleien Ved salg bortfaller garasjeretten Nøtterøy kommune skal ha en plass i styret i garasjesameiet med møte og talerett

54 Parkeringstiltak på lengre sikt Etablering av flere garasjeplasser tilrettelegges gjennom reguleringsplanen for Tenvik. Når den er vedtatt forventes det at Veierland garasjesameie vil søke om etablering av nye garasjer mellom eksisterende garasjer og kanskje fornye de eldste garasjene. Dersom det gjøres vil flere få garasjeplasser ev 2 plasser. I utkast til ny reguleringsplan for Tenvik foreslås å gi mulighet til å øke parkeringskapasiteten ved å etablere nye plasser ved innkjøring til Skjønvik. Det vil kunne gi plass til ca 4 nye plasser. Det vil også kunne gi mulighet for nye garasjebygg dersom det i fremtiden skulle være et behov for å øke garasjekapasiteten. Hvis denne parkeringsplassen skal opparbeides foreslås det at plassen får samme parkeringsregulering som for den eksisterende parkering i Tenvik (privatrettslig). I Kjøpmannskjær er det i vedtatt reguleringsplan avsatt et parkeringsområde PP1 for parkering til ny småbåthavn og 5 avlastningsplasser for Veierland. Det gir mulighet for hytteeiere og ev fastboende på Veierland og eventuelt andre som har hytter i skjærgården til å få en fast båtplass og parkering i Kjøpmannskjær. Det vil gi en avlastning på trafikken til Tenvik. Rådmannen foreslår at opparbeidelse av avlastningsplasser i Kjøpmannskjær for Veierland prioriteres før utvidelse av parkeringen i Tenvik. Dette vil kunne gi en avlastning av trafikken og parkeringen i Tenvik, samtidig som det i Kjøpmannskjær er gode kollektive forbindelser og dagligvarebutikk som er attraktive for de som bruker hyttene. I sum vil trolig utvikling av småbåthavn og parkering redusere presset på trafikken til og fra Tenvik. Da utbygger av småbåthavnen i Kjøpmannskjær har ervervet grunnen som i reguleringsplanen er avsatt til både båthavnparkering og til parkering for Veierland, må kommunen etablere en dialog med utbygger om en avtale for etablering av parkeringen for Veierland. For ny bebyggelse på Veierland settes det nå krav til 1 biloppstillingsplass pr. boenhet og at det skal foreligge en avtale om parkering på et sted med en naturlig tilknytning til avgang/ankomststed i forhold til Veierland. Det anses naturlig at kommunen bidrar til å tilrettelegge for parkering for fastboende på Veierland i Tenvik da det er her fergen har anløp. Økt parkeringstilbud i Kjøpmannskjær er dermed i første rekke rettet inn mot fritidsboligene på Veierland. Fastboende på veierland kan selvsagt på frivillig basis også benytte et eventuelt nytt parkeringstilbud i Kjøpmannskjær i tillegg til Veierland. Økonomiske konsekvenser Flytting av reserverte plasser ned mot innkjøringen medfører ingen store kostnader og belastes vedlikeholdet. Forslag om å forlenge avgiftsperioden vil gi en noe høyere inntekt. Det foreslås å øke avgiftene og at det legges inn en spesiell økning for sesongkort fordi perioden blir lengre. I budsjett for 213 foreslås følgende satser: 12 kr/time (1 kr/t i 212), 12 kr/ døgn (1 kr/ døgn i 212), 6 kr/uke (5 kr/uke i 212) og 4 kr/sesong (25 kr/sesong i 212). Den vesentlige økningen i sesongkort begrunnes blant annet med utvidet parkeringstid. Grunnleien for leie av parkeringsplass enten som sameier i garasjelaget eller direkte av kommunen ute på parkeringsplassen foreslås økt noe i forhold til dagens satser. Det foreslås en økning fra kr 125 til kr 15 /år/plass, noe som fortsatt vurderes som relativt rimelig leie. Leien for garasjeplass har opp gjennom årene ikke hatt en årlig prisregulering, men det er på noen tidspunkt foretat prosentvis større reguleringer da grunnleien opprinnelig var meget lav. For fremtiden foreslås det at grunnleien reguleres i hht konsumprisindeksen. I vedtatt kommuneplan og i utkast til ny regulering for Tenvik er det avsatt ekstra parkeringsareal nord for næringsområdet ved innkjøringen til Skjønvik. Opparbeidelse av dette parkeringsarealet på ca 14m² vil ha en en betydelig kostnad da vesentlige deler av parkeringsplassen ikke er tilgjengelig uten at fjell i dagen må sprenges vekk for å få tomten

55 utnyttbar. Fjerning av all vegetasjon, sprenging av fjell og grusing av bærelag anslås med full opparbeidelse til ca 1 mill. kroner. Opparbeidelsestiltak vurderes i senere økonomiplaner etter sluttbehandling av reguleringsplanen. Tilrettelegging for av avlastningsplasser i Kjøpmannskjær er et vilkår som knyttes til bruk av parkeringsplassen PP1. Utbygger av småbåthavnen er nå grunneier og kommunen bør gå i dialog med grunneieren for å forhandle frem en avtale om tilrettelegging av plassene. Eventuelle kommunale kostnader foreslås vurdert avsatt i økonomiplanen for 214. Det bør vurderes om parkeringen i første omgang skal være gratis inntil man får erfaring med drift av plassen. Vurdering av anbefalt løsning Foreslått løsning i Tenvik vil gi bedre tilrettelegging for fastboende ved at det åpnes for å reservere for inntil 2 boenheter pr boenhet. Samtidig imøtekommes ønske fra fastboende på Veierland om å flytte den reserverte parkeringen ned til innkjøringen på parkeringsplassen. Kommunen stiller også til rådighet 1 parkeringplass pr boenhet for ny boligbebyggelse. Ved å reforhandle avtalen med Veierland garasjesameie vil kommunen sikre en bedre forankring av kommunens vilkår i vedtektene. For å tilrettelegge for dempet trafikkvekst i Tenvik prioriteres etablering av avlastningsplasser i Kjøpmannskjær fremfor utvidelser av parkeringen i Tenvik. En utvidelse i Tenvik bør vurderes på et senere tidspunkt. Parkering i Kjøpmannskjær forventes å bli mer attraktivt ved det tilrettelegges for både parkering og båtplasser. Det antas at tilbudet vil være spesielt attraktivt for hyttebefolkningen. For å stimulere til parkering i Kjøpmannskjær bør prisen være lav evt. gratis i Kjøpmannskjær. I Tenvik forlenges avgiftsparkeringsperioden slik at den starter allerede fra 1. mai (mot 15. juni tidligere). En prisøkning i Tenvik vil samtidig bidra til at flere trolig vil velge Kjøpmannskjær. På kort sikt vil man trolig kunne oppleve at det fortsatt vil være underdekning av parkeringen i Tenvik, men på sikt vil trolig situasjonen bedre seg. Konklusjon Det er behov for å justere på dagens parkeringsordninger for Veierland og tilrettelegge for økt parkeringskapasitet i Kjøpmannskjær for å redusere press på trafikk i Tenvik. Følgende tiltak foreslås Tilrettelegging for etablering av flere garasjeplasser i hht pågående regulering i Tenvik Utvidelse av avgiftsperioden i Tenvik til å gjelde fra 1. mai til 1. september samt en økning av parkeringsavgiftene Nåværende reserverte plasser for fastboende på Veierland flyttes ned mot innkjøringen i Tenvik Mulighet for fastboende til å leie 2 parkeringsplasser i Tenvik med unntak av de som leier garasjeplass og dermed har mulighet for oppstilling av ekstra bil. Grunnleien for leie av parkeringsplasser i Tenvik reguleres i hht konsumprisindeksen for årene fremover. Avtalen med Veierland garasjelag reforhandles for å innarbeide og tydeliggjøre vilkår Tilrettelegging av avlastningsplasser for Veierland i Kjøpmannskjær prioriteres før opparbeidelse av ny parkering ved innkjøring til Skjønvik i Tenvik. Det igangsetttes en dialog med utbygger av småbåthavnen for opparbeidelse av avlastningsplassene Etablering av ny parkering ved innkjøringen til Skjønvik vurderes i senere økonomiplaner etter sluttbehandling av pågående regulering i Tenvik..

56 Nøtterøy kommune JournalpostID: 12/27483 Arkiv: FESaksbehandler: Torgeir Bettum, Telefon: Drifts- og anleggsseksjonen Brøyting private veier Utvalg Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato Saksnummer /12 Rådmannens innstilling Ordningen med brøyting av private veier opphører fra høsten 213. Samtidig tilbys en betalt brøytetjeneste for private veier på vilkår som fremgår i saken under forutsetning av at det tegnes minst ca 6 avtaler.

57 Dokumentoversikt: Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon I forbindelse med innsparing til budsjett 213 fremmer rådmannen forslag om innsparing av kostnadene til privat brøyting med totalt kr 75 (kr 4 i 213 og 35 i 214). Innsparingen foreslås gjennomført ved at dagens ordning avvikles og erstattes med et tilbud om betalt brøytetjeneste. Vilkårene for brøytetjenesten fremgår av saksutredningen. Innledning Kommunestyret vedtok i Ksak 76/211 Økonomiplan Handlingsplan og årsbudsjett bla følgende: Rådmannen bes fremme egen sak om reduksjon av kostnader knyttet til brøyting av private veier til formannskapsseminaret i mars 212. Alternativt ser på muligheten for å finansiere dette gjennom kommunale avgifter. Til formannskapsseminaret den 3.mars 212 ble det utarbeidet et notat basert på overnevnte vedtak. Notatet er i sin helhet tatt inn i denne saken se nedenfor. Kommunestyret vedtok i sak 48/12 driftsforbedringer 19. juni 212 bla: Rådmannen bes fremlegge særsaker til budsjett 213 for følgende tiltak: bla: Alternativ til gjennomføring for privat brøyting Faktagrunnlag ( Notat til formannskapsseminaret 3. mars 212) Privat vei Det er et stort privat veinett på Nøtterøy. Totalt er det private veinettet ca. 15 km. Sammensetningen av det private veinettet er følgende: Type vei Private veier Lengde pr vei > 5 m 5 1 < 1 Antall km stk Kommunen brøyter ca 46 km av det private veinettet (16 veier) som representerer 26% av veinettet kommunen totalt brøyter. Til orientering er det kommunale veinettet inkl g/s veier ca 12 km. Mange som kjøper eiendommer er ikke klar over hvilke forpliktelser som følger med å være tilknyttet privat vei. Når det ikke er etablert et veilagsstyre kommer dette ikke frem. Bor man langs en privat vei er man med i et veilag etter veiloven. På Nøtterøy er det i liten grad opprettet veilagsstyrer for å ivareta veien og hva som kreves for å drifte og vedlikeholde denne. Generelt er det mye som skal passes på for å opprettholde veikapital, funksjon og trafikksikkerhet. Noen eksempler: Fornyelser og vedlikehold av veidekker og drenering. Ved legging av kabler og ledninger i veien skal det gis tillatelser med eventuelle vilkår samt at det skal gis gravetillatelser og oppfølging av arbeidet. Det skal gis tillatelser til eventuelle nye atkomster fra eiendommer og i den forbindelse bør det også gis vilkår. Veinavnskilt skal vedlikeholdes (viktig for å finne frem). Trafikksikkerhet skal ivaretas og veien skal brøytes og strøs. Anleggelse og drift av veilys er ofte ønskelig. Hvorfor er det så mange private veier det burde være en fordel at oppsitterne slipper vedlikeholdsforpliktelser? En vesentlig årsak er trolig at de private veiene er mindre arealkrevende ved utbygginger som igjen gir rom for større utnyttelse at tomten og derved

58 bedre økonomi for utbygger. Beboerne får derimot et stort felles ansvar og kostnader for vedlikehold og drift. På Nøtterøy har det eksistert veinormaler siden 197, men det er allikevel bygget et stort antall private veier. I nåværende veinormal er det iverksatt krav for at flest mulig veier skal bygges til kommunal veistandard. Norm for privat vei er begrenset til 8 beboere med 2 alternativer. Et alternativ med en veilengde på 3 m uten vendehammer og reguleringsbredde på 5 m eller alternativt en vei med reguleringsbredde på 6,5 m med vendehammer for renovasjonsbil. På den måten forsøker man å oppnå at størst mulig andel av boligveier bygges til en kommunal veistandard slik at veiene kan overtas til kommunalt drift og vedlikehold. Veiloven har bestemmelser 53,54,,55,og 56 som regulerer plikter og ansvarsforhold for private veier. Her er noen uttdrag fra bestemmelsene: 54. Når privat veg blir brukt som sams tilkomst for fleire eigedomar, pliktar kvar eigar, brukar eller den som har bruksrett, kvar etter same høvetal som gjeld for den bruk han gjer av vegen, å halde vegen i forsvarlig og brukande stand. Det blir med dette ikkje gjort endring i rettar som måtte vere vunne, eller i føresegner som elles måtte vere gitt for vedlikehaldet av vegen. Plikta kan oppfyllast med yting av materiale eller arbeid eller med betaling av pengar. 55 Dei som har plikter etter 54 første ledd, utgjer eit veglag. Veglaget skal møtast ein gong i året eller når det er turvande. Det tek fleirtalsavgjerd i alle spørsmål som gjeld vegfellesskapet og står for den daglege drifta. Når det ikkje er grunn for anna, har einkvar i veglaget ei røyst. Dersom nokon i veglaget blir tillagt større plikt enn andre, skal røysteretten aukast tilsvarande. I mangel av semje om slik fordeling skal veglaget leggje si avgjerd i saka fram til endeleg avgjerd for skjønnet etter 54 tredje ledd. Veglaget kan for den daglege drifta velje eit styre med eit eller fleire medlemmer til å handsame saker for det, og kan òg vedta vedtekter for laget. På grunnlag av høvetalet etter 54, fastset veglaget det årlege driftstilskotet frå den einskilde. Veglaget kan òg fastsette vederlaget for bruksrett til veg som alt ligg der. Veglaget har tilsynet med at pliktene blir stetta slik som fastsett av veglaget, ved skjønn, jordskifte eller på anna vis. Om nokon ikkje fyller sin part av plikter fastsette etter 54 og denne paragrafen, kan veglaget gjere vedtak om at arbeidet skal gjerast på den ansvarlege sin kostnad. Veglaget kan elles ta avgjerd om å - setje av pengar til eit fond for tiltak til utbetringar, - ta opp lån, - fremje søknad om rett til å krevje bompengar, - gi vilkårsbunden vegrett til nye brukarar og trekkje slik bruksrett tilbake, - gjere avtale med eigarane til veggrunnen, - fremje krav om oreigning, - treffe avgjerd om fartshinder og annan trafikkregulering og om parkering, - inngå kontrakt om bygging, utbetring og vedlikehald av vegen. Det som er bestemt i paragrafen her om den einskilde sine rettar og plikter, gjeld òg om ansvaret for drifta av vegen ligg i eit sameige, eit samvirkeføretak, eller er skipa på annan måte. Alternative løsninger (Notat til formannskapsseminaret 3 mars 212) 1. Alternativer reduksjon av kostnader uten opphør av ordningen. 1A Redusere antall utrykninger på private veier

59 Kriteriene for utrykning på veier (kommunale og private) er i dag ar ca 7 cm. Økes denne til 1-12 cm på private veier oppnås det mindre brøytekostnader pr sesong. Det er vanskelig å anslå redusert kostnad beredskap er konstant og det er selvsagt avhengig av hvor mye snø som kommer hver gang. Vurdering I dag ligger de private veiene i samme brøyterode som de kommunale veiene. Skal man redusere brøytestandarden ved å redusere antall uttrykninger pr sesong må det lages egne roder for private veier. En fordel kan være at det da kan gjøres avtale med mindre brøyteutstyr dvs. bedre tilpasset veistandard. Ved brøyting vil man da oppleve at det blir ulik utrykning og frekvens i brøytingen. Man vil kunne erfare at når man brøyter kommunale veier vil man hoppe over de private veiene og omvendt. I en del tilfelle hvis det ikke kommer nok snø, vil de private veiene ligge ubrøytet. Ved flere middels snøfall kan det bygge seg opp en del hjulspor som kan gi redusert fremkommelighet. Anslag på reduksjon er usikkert kr 2.. Vår erfaring er at det er fra de private veiene vi har fått flest klager vi må derfor forvente økt klagefrekvens ved dårligere brøyteservice 1B Redusere antall veier ved å ta ut veier som ikke holder kriteriene Ut fra dagens regelverk er det 7 stk veier med total lengde 2,2 km som ikke holder kriteriene dvs: mindre enn 1 m, mindre enn 3 oppsittere, manglende snuplass, osv se punkt 1 C., men som allikevel blir brøytet (i hht tidligere k sak sak 41/8). Vurdering Ved å stanse brøytingen av disse veiene vil det gi en besparelse på ca kr 35. Det gir ingen stor besparelse, men det gjennomføres et likhet/rettferdighets prinsipp i forhold til vilkårene for kommunal brøyting. 1C Redusere antall veier ved å endre kriteriene. Dagens kriterier med noen unntak er: Veien skal være mer enn 1 m og minst 3 oppsittere (helårsboliger) Veibredden skal minst være 3 m med snøopplag (1-1,5 m) Vegetasjon ut i veien og parkering skal ikke forekomme Snuplass i enden av veien Veistandarden skal være slik at det er forsvarlig å gjennomføre brøytingen i forhold til eks vis hjulspor, huller osv 6. Veien skal ha brøytestikker Måten å redusere kriteriene på er enten å forlenge veilengden eller antall oppsittere til veien. Vurdering Økes krav til antall oppsittere fra 3 til 4 reduseres antall veier med 19% Økes kravet til antall oppsittere fra 3 til 5 reduseres antall veier med 31%. Med utgangspunkt i en brøytekostnad og de samme prosentene i reduksjon får man en reduksjon på kr 133, kr 217, Ved å endre kriteriene vil vi foreslå at alle må søke på nytt. En fordel med det er at de som bor til private veier må aktivisere et samarbeid veilag som vil ha mange positive ringvirkninger - se eget kap.

60 2. Alternativer - opphør av brøyteordning 2 A opphør av ordningen uten nye tiltak Å varsle om opphør av brøyteordningen litt frem i tid vil gi oppsitterne en større mulighet til å planlegge og organisere en egen brøyteordning. Brøyteordning kan for eksempel utgå fra høsten 213. Vurdering Kommunen kan tilby bistand i form av informasjon om organisering, bestemmelser i hht veilov og annet, informasjon om entreprenører kommunen kjenner til (ikke entreprenører kommunen har avtale med) Erfaringen fra opphør av behovsprøvet brøyting er at vi på forespørsel har gitt informasjon og bistand i form av forslag til 2 3 aktuelle entreprenører. Situasjonen har da løst seg. Når veilag skal organisere brøyting åpner det seg muligheter for mindre entreprenører eller maskineiere som er i nærmiljøet. Det kan være mer hensiktsmessig med mindre maskiner på en del småveier enn det kommunen i dag har engasjert. Det er også en mulighet for at oppsittere på private veier kan bestille en høyere service feks raskere brøyting på enkelte steder enn det kommunen kan levere. Det kan også åpne muligheter for andre tjenester for eksempel strøing om det er ønskelig. 2B - Opphør av brøyteordning og gi tilbud om tilskudd til nødvendig oppgradering av veien til kommunal standard og overtakelse av veien For oppsitterne er det krevende å drifte og vedlikeholde en slik vei og det er ikke bare brøyting som skal utføres. Mange private veier har en lav veistandard en for lav standard til at den kan overtas til kommunal drift og vedlikehold. Kommunen har retningslinjer for overtakelse av nye veier til drift og vedlikehold som er forankret i gjeldene veinorm. Kommunen har også hatt retningslinjer for overtakelse av eksisterende veier siden 1972 knyttet til en tilskuddsordning. Den har ikke vært benyttet i senere år og tilskuddsordningen er derfor også blitt borte i veibudsjettet. I hovedsak er retningslinjene de samme som for nye veier, men en mulig tillempning av reguleringsbredde når det er forbundet med særdeles store utgifter til å oppnå nødvendig veigrunn, tilfredsstillende kurve og stigningsforhold. Det er også vilkår om at dersom det er nødvendig å ruste opp veien til den nødvendig standard kan det søkes om en kommunal støtte på 5%. Vurdering Tilskuddsordningen har hatt liten fokus i senere år og tilskuddsordningen har derfor ikke vært opprettholdt i budsjettet. Det kan være et forsøk verdt å gjenoppfriske mulighetene for å omklassifisere eksisterende private veier til kommunale veier og benytte hele eller deler av de frigjorte midler på kr 7 til en tilskuddsordningen. Det er ikke mulig å gi noe forhåndsvurdering av potensialet for omfang, men noen av veiene som i dag er innenfor brøyteordningen har i utgangspunktet en mulighet. I denne saken må man ha en langsiktig målsetting om at flest mulig veier innenfor en standard skal bli kommunale veier.. 2C - Opphør av brøyteordning og gi tilbud om tilskudd til brøyting av private veier Ved dette alternativet opphører kommunens tilbud om brøyting av private veier. Dette erstattes med en tilskuddsordning som betyr at må alle ordne brøytingen selv og søke

61 om tilskudd etter hver brøytesesong mot innlevert regnskap. Kommunen fordeler tilskuddet etter en ramme i hht et kriterium. Vurdering Ordingen krever en del administrasjon. Det må være etablert et veilag. Kriteriet for å komme i betraktning kan være: Minimums lengde på vei 1 ev 15m og minimums antall boenheter på 3 stk ev 4 eller 5 (ikke hytter).. Tilskuddet fordeles da etter lm vei. Det bør være en sikringsbestemmelse i forhold til brøytesesongen slik at man ikke fordeler hele budsjettet i en sesong med liten brøyteinnsats. Kommunens totale kostnad blir derved forutsigbar og kommunen kan dessuten bestemme nivået fra år til år. Ordningen vil åpne for søkere som i dag ikke er inkludert i ordningen. 3. Opphør av brøyteordningen og tilbud om brøytetjeneste mot betaling I kommunestyrevedtaket er det angitt at alternativt skal det ses på muligheter for å finansiere privat brøyting gjennom kommunale avgifter. Med avgift for brøytetjeneste forstås at kommunen skal utføre brøyting av private veier og ta betalt for tjenesten. Da kommunen ikke har myndighet eller ansvar for private veier kan ikke kommunen iversette en slik ordning uten avtale med oppsitterne av de private veiene. Det betyr at kommunen må avvikle kommunens tilbud om gratis brøyting av private veier og tilby en erstatningsordning der kommunen kan utføre brøyting mot betaling. Det kan enten gjøres ved et fast brøytegebyr til de veiene det gjelder eller etter medgått tid og kostnad. En slik ordning må baseres på at Kriteriene for veistandard legges til grunn for å utføre tjenesten for eksempel med grunnlag i dagens kriterier. Dette fordi man skal ha mulighet for på en rasjonell måte å brøyte med det utstyret kommunen generelt trenger (ikke spesialmaskiner). Det dannes et veilag jfr veiloven slik at kommunen kan gjøre en avtale med veilaget og ikke hver enkelt husstand. noe som ikke lar seg gjøre.. Det må inngås en avtale med de enkelte veilag og det bør også innbetales et forskudd fordi kommunen på sin side må inngå avtale med en entreprenør hvor det påløper faste kostnader. Tjenesteomfang kan for eksempel være utrykning på samme snømengdenivå som for kommunale veier Kommunen skal også ta seg betalt for administrering av ordningen Vurdering En slik ordning vil på sikt kunne gjennomføres innenfor den administrative ramme vi har i dag.det vil medføre en del etableringskostnader. Dersom alle veiene i dag oppfyller kravene til å danne veilag vil ordningen ha samme omfang som i dag. Det er nødvendig ut fra likhetsprinsipp, at man åpner for alle som kommer inn under kriteriene dvs at noen kan falle fra og noen kan komme til. Det anbefales at man i tilfelle velger en avtale etter medgåtte kostnader fremfor et fast brøyteavgift. Vurderinger Alternative løsninger I notatet til formannskapsseminaret er det beskrevet og vurdert ulike løsninger 1. Reduksjon av kostnader 2. Opphør av brøyteordning 3. Betalt brøytetjeneste (kommunal avgift for brøytetjeneste)

62 I budsjettforslag for 213 har rådmannen foreslått at brøytekostnaden fra og med sesongen innspares. Med bakgrunn i dette forslaget legger rådmannen legger frem 2 alternative lløsninger. A B Opphør av brøyteordning Opphør av brøyteordning innføring av betalt brøytetjeneste. A Opphør av brøyteordning Oppsitterne i de private veiene må organisere seg i veilag og inngå avtaler med aktuelle entreprenører. Oppsitterne informeres allerede i januar slik at de gis mulighet til å planlegge og organisere en egen brøyteordning. Det gir også muligheter for mindre entreprenører eller maskineiere som er i nærmiljøet. Det kan være mer hensiktsmessig med mindre maskiner på en del småveier enn det kommunen i dag har engasjert. Det gir også en mulighet for at oppsittere kan bestille en høyere service feks oftere eller raskere brøyting på enkelte steder enn det kommunen kan levere. Opphør av brøyteordningen medfører en innsparing på totalt kr 75 (kr 4 i 213 og 35 i 214) B opphør av brøyteordning innføring av betalt brøytetjeneste. Omfanget av brøytetjenesten slik den er i dag er 16 private veier med veilengder fra 1m til 1,5 km med hovedtyngde på 1 4 m. For at kommunen skal kunne tilby tjenesten må veilagene gi en bindende forhåndsbestilling av brøytetjenesten allerede i mai slik at omfanget av kontraktene kan beskrives i tilbudsinnhentingen i juni. Kontrakter bør inngås i august. Følgende prosess må etableres: Informasjon til beboerne annonse + brev i postkassene - januar Dialog med interesserte veilag - januar til mai Frist for bindende forhåndspåmelding - medio mai Utsending av konkurransegrunnlag - juni Inngåelse av kontrakter med entreprenører - juli/august Inngåelse av avtaler med veilagene - september/oktober Brøytesesongen starter i oktober/november Avregning og sluttfakturering etter endt brøytesesong - april Dagens kriterier for veistandard kan legges til grunn for tilbud om betalt brøytetjeneste.: 1. Veien skal være mer enn 1 m og minst 3 oppsittere (helårsboliger) 2. Veibredden skal minst være 3 m med snøopplag (1-1,5 m) 3. Vegetasjon ut i veien og parkering skal ikke forekomme 4. Snuplass i enden av veien 5. Veistandarden skal være slik at det er forsvarlig å gjennomføre brøytingen i forhold til eks vis hjulspor, huller osv 6. Veien skal ha brøytestikker Mindre justeringer av kriteriene kan vurderes, for eksempel å inkludere noe kortere veier dersom de øvrige kriterier tilfredstilles. Kriterier for uttrykning ved snøfall bør være de samme som for kommunale veier. Økonomiske konsekvenser Til gjennomføring av selve brøytetjenesten må kommunen engasjere 2-3 entreprenører (som i dag) avhengig av oppslutning til brøyteoppdragene. Kostnaden vil derfor ikke bli endelig før på høsten. Den administrative kostnaden vil være avhengig av oppslutning og vil dels bestå i kostnader til etablering av avtaler samt til oppfølging under brøytingen. Årskostnaden vil videre bestå av en fast administrativ del og en variabel del som er avhengig av antall utrykninger.

63 Uansett vinter vil man ha en fast minimumskostnad og det foreslås at veilagene betaler et årlig forskudd i juni som en bekreftelse på bestilling av neste års sesong. Årskostnadene vil variere i forhold til vinterforholdene. I slutten av sesongen (april) avregnes dette mot totalkostnaden. Det foreslås etablering av 3 takstgrupper. De foreløpige prisene pr år er beregnet med grunnlag i nåværende lønn og entreprisekostnader og volum. Prisene er inklusive mva. Taksgruppe Beskrivelse 1 Veilengde opp til 4m 2 Veilengde 4 8 m 3 Veilengde lengre enn 8 m Tabell: Budsjett årskostnader inkl mva Takst kr/ 1m I tillegg kommer en etableringskostnad på ca kr 36 pr vei inkl mva. Det skal i utgangspunktet etableres 16 avtaler med veilagene og kommunens kostnader er knyttet til kommunens involvering i etablering av veilagene og prossessen ved oppretting av avtalene første gang. Vurdering av anbefalt løsning Ved opphør av en dagens private brøyteordning tvinges oppsitterne til veiene uansett alternativ, til å danne eller formalisere et veilag eller i det minste etablere en kontaktperson med fullmakter. Det vil i selv vil være svært verdifullt for å ivareta veikapitalen på den private veien (generelt vedlikehold). Den mest krevende prosessen for beboerne vil trolig være å danne de ulike veilag. Kommunen må påregne at mye tid vil gå med til noe bistand dvs informasjon og avklaringer med de ulike veilagene. Kommunen kan bla bidra med et eksempel / mal på etablering av veilag som bla inkluderer fordeling av kostnader etter andel i veilag osv. Omfanget er uforutsigbart. Til å bistå veilagene er det uhensiktsmessig å leie inn eksterne ressurser til denne prosessen og man må derfor basere seg på at man i denne perioden stanser/utsetter andre oppgaver for en periode for å bistå. Når etableringen er gjennomført og avtaler er inngått vil arbeidet bli av mer ordinær art dvs oppfølging av entreprenører, betjene brøytehenvendelser fra oppsittere, faktureringsrutiner osv. Avtalene må ha en årlig indeks som regulerer prisutviklingen. Samtidig må man også hensynta fornyelse av entreprenørkontraktene som vanligvis har 3 årige avtaler og som medfører ny konkurranseutsetting. Det er på dette tidspunkt knyttet en stor usikkerhet til omfang av etableringen. Selve organiseringen vil trolig gjøre at brøytetjenesten blir mindre effektiv enn i dag hvor private- og kommunale veier brøytes fortløpende og samtidig. Nå vil man oppleve at brøytingen av private og kommunale veier ikke gjøres samtidig. Brøyteuttak bestemmes i forhold til mengde snø og temperatur og det bør være samme kriterier for brøyting av private veier som for de kommunale veiene. Brøyteuttak ved små nedbørsmengder prioriteres kun g/s sykkelveier. Det kan forventes en del synspunkter på nettopp dette i brøytesituasjoner. Kommunen vil med denne ordningen innspare totalt kr 75 (kr 4 i 213 og 35 i 214). Administrasjonskostnader kommunen har i dag ved admiministrasjon av privat brøyting har ikke vært synliggjort tidligere godtgjøringen vil ha en størrelsesorden på kr 25 (forbehold om volum). Godtgjøringen ved etableringsgebyr er kostnader knyttet til et ekstraarbeid som kreves ved en etablering. Størrelseorden antas å være ca kr 4 (forbehold om volum) første år. Konklusjon I forbindelse med innsparing til budsjett 213 fremmer rådmannen forslag om innsparing av kostnadene med privat brøyting med totalt kr 75 (kr 4 i 213 og 35 i 214). Innsparingen foreslås gjennomført ved at dagens ordning avvikles og erstattes med et tilbud om

64 betalt brøytetjeneste. Vilkår for tjenesten fremgår av saksutredningen. Kostnadene er ikke endelig før volum på tjenesten er klar og entreprenører er engasjert. Det foreslås et etableringsgebyr og 3 takstgrupper for årskostnaden. Det påregnes en godtgjøring av administrering av brøyteordningen.

65 Nøtterøy kommune JournalpostID: 12/2817 Arkiv: FA-K Saksbehandler: Eva Kittelsen, Telefon: / 9161 Kommuneutviklingsseksjonen Oslofjordens friluftsråds strategiplan med endret kommuneavgift og forslag om å endre organiseringen av Skjærgårdstjenesten høringsuttalelse Utvalg Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Formannskapet Møtedato Saksnummer 152/12 Rådmannens innstilling Følgende uttalelse oversendes Oslofjordens Friluftsråd: 1. Nøtterøy kommune slutter seg i hovedsak til OFs strategiplan. 2. Nøtterøy kommune kan akseptere en økning av kontingenten til 3,5 kr pr. innbygger. 3. Selv om dagens ordning i Færder enhet fungerer meget bra, er Nøtterøy kommune åpen for at OF gjennomgår organiseringen av Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden. Det er viktig at gjennomgangen omfatter flere alternativer, inkludert dagens ordning, og at fordeler og ulemper med alternativene vurderes grundig. Videre er det viktig at kommunene trekkes aktivt med i arbeidet, og at det legges opp til en åpen dialog med medlemmene for å ivareta hensyn til lokale forskjeller. Det er også viktig at arbeidet knyttes til statens evaluering av Skjærgårdstjenesten.

66 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Oslofjordens friluftsråd - høringsutkast 2. OFs forslag til strategiplan.pdf Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Saken gjelder Nøtterøy kommunes uttalelse til Oslofjorden friluftsråds strategiplan. Rådmannen går inn for at kommunen slutter seg til forslagene med noen kommentarer, spesielt til punktet om arbeidet med omorganisering Skjærgårdstjenesten. Bakgrunn Oslofjorden friluftsråd (OF) har sendt ny strategiplan på høring. Medlemskommunene bes om å komme med innspill til denne der de spesielt kommenterer kommunekontingenten og planene for omorganisering av Skjærgårdstjenesten. OFs styre vil behandle høringsuttalelsene, og årsmøtet 213 fatter vedtak 4. april. Oslofjorden friluftsråd er som vedtektene sier «et frivillig samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner samt foreninger og organisasjoner, for forvaltning av friluftsressurser, fremme av friluftslivet og vern av natur ved Oslofjorden», organisert som en interesseorganisasjon som arbeider for å øke allmennhetens tilgjengelighet til i skjærgården og å legge til rette for friluftsliv. Nøtterøy kommune er et av medlemene av OF. Strategiplan OFs strategiplan viser hvilke verdier foreningen vil bygge opp under og hvilke tiltak den vil prioritere og på hvilken måte. Disse handler om å bidra til fysisk aktivitet og god helse, styrke allemannsretten og øke tilgjengeligheten, tilrettelegge med toaletter, stier, brygger, parkeringsplasser og enklere adkomst for rullestol enkelte steder, tilby arrangementer for barn, ungdom, innvandrere, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne og å skape en god friluftskultur. OF legger opp til å kommunisere i flere kanaler, også mer digitalt. Kommunekontingent Medlemskommuner betaler i dag 2,8 kr pr. innbygger, og OF foreslår å øke denne kontingenten til 3,5 kr fra 214. Med utgangspunkt i folketall fra 1. januar 212 da personer var bosatt i Nøtterøy kommune (SSB), vil årskontingenten øke med ,5 kr. Konsumprisindeksen har økt mer enn kontingenten. De andre inntektene til OF har økt, først og fremst på grunn av tilskudd til nye prosjekter og brukerbetalinger, og høringsutkastet viser hvordan kontingenten har hatt en nedgang relativ til andre inntekter. Tilbudet fra OF er forbedret med store og nye tjenester. Behovene for tilsyn, vedlikehold og skjøtsel har økt. Krav og kostnader til saksbehandling er større enn før. Kommunekontingenten til OF er også lavere enn den andre friluftsråd i Norge har. Skjærgårdstjenesten Skjærgårdstjenesten har ansvar for skjøtsel, drift og tilsyn i friluftsområdene i skjærgården, og er en samarbeidstjeneste mellom OF, kommunene, fylkeskommunene og staten. Nøtterøy inngår i Skjærgårdstjenesten, Færder enhet. OF er sekretariat for tjenesten i Oslofjorden. OF ønsker nå å omorganisere Skjærgårdstjenesten, og i 211 vedtok årsmøtet å ta initiativ til å danne et IKS som skal arbeide med drift både i OFs friområder på land og i skjærgården, samt kystleden. Flere er skeptiske til denne nye organiseringen, og tilbakemeldingene gjør at OF vil se på flere organisasjonsmodeller og lokale tilpasninger. Det videre arbeidet skal knyttes til statens evaluering av Skjærgårdstjenesten og til OFs strategiplan.

67 Vi viser for øvrig til strategiplan, som er vedlagt. Faktagrunnlag «Hvilken vei går Oslofjorden friluftsråd?» Høringsutkast for Oslofjordens friluftsråds strategiplan med endret kommuneavgift og forslag om å endre organiseringen av Skjærgårdstjenesten. Vurderinger Strategiplan Rådmannen anbefaler at Nøtterøy kommune i hovedsak slutter seg til OFs strategiplan. OF legger opp til mange gode tiltak. Vi ser at strategiplanen er ambisiøs, og at tiltakene krever økte ressurser. OF bør ha dette i tankene, og se det i sammenheng med økonomien og utfallet av punktet om endring i kontingent. Kommunekontingent Rådmannen anbefaler at Nøtterøy kommune slutter seg til forslaget om å øke kontingenten til 3,5 kr pr. innbygger. Friluftsliv er et viktig satsingsområde. Tjenestene fra OF er verdifulle, og vi regner med at gevinsten ved et bedre økonomisk grunnlag vil komme i form av et enda bedre tilbud lokalt. Tiltakene og verdiene som strategiplanen belyser er positive for helsen til Nøtterøys innbyggere. Økningen for Nøtterøy blir relativt beskjeden, og dagens sats ligger som OF viser lavere enn andre friluftsråd i Norge. Skjærgårdstjenesten Rådmannen mener det er viktig i OFs videre arbeid med å utrede organiseringen av Skjærgårdstjenesten at behovene for lokale tilpasninger kartlegges i en åpen dialog med medlemmene, slik det nå legges opp til i høringsutkastet. At arbeidet knyttes til statens evaluering av Skjærgårdstjenesten er også et viktig moment. Rådmannen anbefaler at Nøtterøy kommune støtter videre arbeid i den retningen OF her antyder. Sett fra vår side fungerer Færder enhet i dag meget godt, og det er ikke registrert lokale behov som skulle tilsi en endring av organiseringen. Kommunene utgjør styret for Færder enhet og har løpende kontakt med Stiftelsen Havnøy, som utfører tjenestene. Rådmannen kan likevel forstå behovet for å vurdere en annen organisering av tjenesten for Oslofjorden som helhet, da andre medlemmer kan ha andre behov enn vi har. I den videre prosessen er det viktig at ulike organisasjonsmodeller vurderes grundig, med konkrete beskrivelser av fordeler og ulemper. Det er også av stor betydning at Statens naturoppsyns evaluering trekkes inn i OFs utredning. Videre er det viktig at kommunene er aktive i denne prosessen, slik at de ulike behovene i hvert område ivaretas. Dette sikrer lokal forankring og tilgang til kunnskap om hvordan dagens ordning fungerer og hvordan den eventuelt kan forbedres. Slik OF legger opp det videre arbeidet med organisering av Skjærgårdstjenesten nå, med en åpen dialog og lokale tilpasninger, tror rådmannen at behovene til Nøtterøy kommune og andre medlemmer vil ivaretas. Rådmannen vil også peke på at det nå foregår en prosess med å etablere nasjonalpark i vår skjærgård. Skjærgårdstjenesten er her tiltenkt en sentral rolle, både innenfor de mer tradisjonelle oppgavene med drift og skjøtsel av friområder, men også med tanke på informasjon, veiledning o.l. Dette kan gi spesielle føringer for tjenesten i vårt område som må tas hensyn til i utredningen.

68 Med disse merknadene mener rådmannen kommunen bør være åpen for at OF som sekretariat for Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden gjennomgår organiseringen av tjenesten. Konklusjon Rådmannen anbefaler at Nøtterøy kommune i hovedsak slutter seg til OFs strategiplan. Videre mener rådmannen at Nøtterøy kommune kan akseptere en økning i kommunekontingenten til 3,5 kr pr. innbygger. Kommunen bør også være åpen for at OF gjennomgår organiseringen av Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden, der det legges opp til en åpen dialog med medlemmene for å ivareta hensyn til lokale forskjeller og at arbeidet knyttes til statens evaluering av Skjærgårdstjenesten.

69

70 Nøtterøy kommune JournalpostID: 12/28367 Arkiv: FA-L12, PlanID-2128 Saksbehandler: Tore Nordvik, Telefon: Kommuneutvikling Fjordgløtt, detaljregulering - plannr avklaring Utvalg Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato Saksnummer 153/12 Rådmannens innstilling 1. Arbeidet med detalregulering av Fjordgløtt plan nr stilles i bero inntil rulleringen av kommuneplanen er sluttført. 2. Det fremmes innspill til rullering av kommuneplanen om utvidelse av byggeområde for boliger med det formål å gi rom for bygging av 15-2 boenheter i området.

71 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Fjordgløtt Illustrasjonsplan.pdf Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Det er vedtatt oppstart av detaljregulering for Fjordgløtt plan nr Det påbegynte reguleringsarbeidet synliggjør at det er vanskelig å realisere det antall boenheter som er ønsket innen det området som er avsatt til byggeområde i gjeldene kommuneplan. Det legges frem sak for å ta beslutning om hvordan planarbeidet skal videreføres. Rådmannen anbefaler at planarbeidet stilles i bero, og at det fremmes innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel om utvidelse av byggeområde for boliger. Innledning Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk vedtok planoppstart for detaljregulering av Fjordgløtt, plannr 2128, i sak 112/12. Fjordgløtt, gbnr. 14/9, er en eiendom på ca 3 daa beliggende på Nøtterøys vestside, like sør for Munkholmen. Området som er eid av Nøtterøy kommune er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligbygging og LNF. Arkitektfirmaet tegn_3 er engasjert til å utarbeide reguleringsplan for området. Varsel om planoppstart for området er sendt til berørte myndigheter og parter. Kommuneplanen har anslått at det innefor område som er avsatt til boligområde er mulighet for å etablere 1-2 boenheter, i lavblokk, rekkehus med mer enn tre boenheter, høyblokk eller terrassert bebyggelse. I oppstartsaken ble det uttrykkt at det ikke skulle planlegges for bolig i eksiterende LNFområdet. Engasjert konsulent, tegn_3, har nå lagt frem skisser for prosjektet. Disse viser at det er vanskelig å oppfylle ønsket om høy utnyttelse og samtidig oppfylle kommuneplanens krav til lekeareal, vegstandard m.v. innenfor det området som er avsatt til boligformål. Arkitekten har lagt frem skisse hvor det er plassert inn 18 boenheter i terrassert bebyggelse. Lekearealet som er på 27 m2 i skissen, er da i sin helhet lagt på eksisterende LNF-område og utenfor kommuneplanens byggeområde for boliger. Skal kommuneplanens krav til lekeareal oppfylles kreves det at det avsettes 5 kvm per boenhet, noe som tilsier 9 kvm ved 18 boenheter. Byggegrense mot Amundrødveien er 15 meter. Ut fra foreliggende faktiske forhold sammenholdt med kommuneplaneens arealdel med utfyllende bestemmelser, herunder tabell for antatt utnyttelse av området og krav til blant annet lek og MUA, samt byggegrense til vei, har rådmannen kommet frem til at det ikke er mulig å oppnå den ønskede tettheten og samtidig oppfylle kravene i gjeldende kommuneplan. Rådmannen legger derfor frem sak for avklaring om hvordan reguleringsplanarbeidet skal videreføres. Faktagrunnlag Kommuneplan for Nøtterøy kommune Plan- og bygningsloven kapittel Reguleringsplan.

72 Alternative løsninger Det kan skisseres fire alternative løsninger: 1. Redusere antall boliger til ca Fortsette planleggingen, og gi føringer for at en vil tillate at areal for lek tilrettelegges på friområdet (sambruk/offentlig tilgjengelig). 3. Dispensere fra kommuneplanens krav til lekeareal. 4. Stille reguleringsplanarbeidet i bero, og fremme innspill om utvidelse av byggeområde til boligformå til kommuneplanrulleringen. Vurderinger Ad alternativ 1: Ved å redusere antall boliger til 1-12 boenheter synes det ut fra tidligere erfaringer med etablering av infrastruktur, tvilsomt om lønnsomheten i prosjektet blir tilstrekkelig til å dekke inn de forventede utgifter som vil påløpe på grunn av krav til infrastruktur ved gjennomføring av prosjektet. Infrastruktur som må påregnes som følge av utbyggingen utover intern infrastruktur, er ny adkomstvei og gang/sykkelveg eller fortau langs Amundrødveien. Ad alternativ 2 og 3: Dersom en tillater å legge arealene til lek i eksisterende friområde, vil dette være i strid med kommuneplanen. En slik løsning ved opparbeidelse av lek i friområdet, kan i svært spesielle tilfelle anses som positivt, der lekearealet er åpent for allmennheten og det i tillegg legges til rette for større tilgjengelighet og bruk av friområdet, og dette bekostes av utbygger i samsvar med rekkefølgekrav. Nøtterøy kommune har i utgangspunktet hatt en restrektiv holdning til dette da det kan være uheldig å gjøre dette ut fra faren for presidens i lignende saker. Friområdet ved Fjordgløtt har behov for oppgradering og tilrettelegging for bedre bruk for allmennheten. En kombinasjon med lek og oppholdarealer for større barn kan eventuelt kombineres med opparbeidelse som friområde hvis det utføres på en planmessig god måte. Fare for presendens i lignende saker taler mot å dispensere fra kravet i kommuneplanen til lekearel per boenhet, selv om tilgrensende friområde vil være et godt lekealternativ for barn og unge som er vokst fra nærlekeplassen. Ad alternativ 4: Alternativet med å stille planarbeidet i bero og fremme innspill om utvidelse av byggeområdet i kommende kommuneplanrevisjon, slik at antall ønskede boenheter med påfølgende areal til lek med videre i henhold til kommuneplanens krav kan tilfredsstilles, vil medføre en utsettelse på ca 2 år. Ut fra planfaglige hensyn og ut fra hensynet til likebehandling og fare for presedens, vil rådmannen anbefale sistnevnte alternativ, at planarbeidet stilles i bero inntil kommuneplanens arealdel er revidert. Ved revisjon av kommuneplanen bør også de generelle krav til lekearealer for ulike typer utbyggingsområder vurderes særskilt. Rådmannen anbefaler at kommunen fremmer innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel om endring av arealformål for del av LNF-området. Konklusjon Rådmannen anbefaler at arbeidet med detaljregulering av Fjordgløtt plan nr stilles i bero og at det fremmes innspill til rulleringen av kommuneplanen om utvidelse av byggeområde for boliger for del av LNF-området.

73

74 Nøtterøy kommune JournalpostID: 12/29527 Arkiv: GBR-36/5, TI-&18 Saksbehandler: Lars Bøen-Johnsen, Telefon: Kommuneutviklingsseksjonen Eiendommen Fredly, gnr. 36 bnr. 5 - konsesjon Utvalg Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato Saksnummer 154/12 Rådmannens innstilling Nøtterøy kommune gir, med hjemmel i konsesjonsloven av 28.november 23 nr. 98, konsesjon til Tore Halkjell Espe, 216 Frogner, for erverv av eiendommen Fredly, gnr.36 bnr. 5 i Nøtterøy for en pris av kr 4,-.

75 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Kart - Fredly.pdf Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Tore Halkjell Espe, Sørum, har søkt om konsesjon for erverv av skogeiendommen Fredly, gnr. 36 bnr. 5. Eiendommen er en ubebygd skogeiendom på totalt 67 dekar. Søker eier fra før eiendommen Buerstad nordre, en liten landbrukseiendom som ligger nord for- og inntil konsesjonseiendommen. Ervervet gir en bra rasjonalisering og bidrar til oppløsing av sameie. Sett opp mot eiendommens produksjonsgrunnlag vurderes prisen som høy. Med bakgrunn i vedtak i sammenlignbare saker legges saken likevel fram med innstilling om konsesjon som omsøkt. Innledning Advokat Håkon Mathiesen har på vegene av Tore Halkjell Espe, Sørum, søkt om konsesjon for erverv av skogeiendommen Fredly, gnr. 36 bnr. 5, i Nøtterøy kommune. Eiendommen ligger i Buerstad/Vallers og består iht. kommunens opplysninger av følgende arealer: Skog, middels bonitet: Skog, lav bonitet: Skog, uproduktiv: Samlet areal: 9,1 daa 4,9 daa 17,1 daa 67,1 daa Eiendommen har siden 1978 vært eid i sameie med 5 parter. Ingen av eierne har annen eiendom i kommunen. Eiendommen er uten bebyggelse og består i det vesentligste av relativt svake skogarealer. Ved utarbeidelse av skogbruksplan i 1992 ble årlig tilvekst i hogstklasse III-V beregnet til 14 m3. All stående skog den gang var i hogstklasse IV og V. Det har ikke vært avvirket noe på eiendommen siden skogbruksplan ble utarbeidet. Hele eiendommen er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF. Konsesjonssøker eier fra før eiendommen Buerstad nordre, gnr. 72 bnr. 1 m.fl. Dette er en liten landbrukseiendom som ligger nord for- og med grense inntil omsøkte eiendom. Det er ikke tilkjennegitt noen bruk av eiendommen utover vanlig skogbruk. Avtalt kjøpesum er kr 4,-. Faktagrunnlag Lov av 28.november 23 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom. Alternative løsninger 1. Gi konsesjon som omsøkt 2. Avslå søknad om konsesjon med begrunnelse i at avtalt kjøpesum vurderes til ikke å tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Vurderinger Konsesjonsloven 9 sier at følgende momenter skal vektlegges særlig ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål: 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning og 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen 5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

76 Eiendommen har siden 1978 vært eid i sameie med i alt 5 eiere. Generelt erfaringsmateriell viser at sameie av landbrukseiendom kan være uheldig for driften, da det ofte oppstår uenigheter knyttet til investeringer, vedlikehold, type drift m.v. Konsesjonslovens bestemmelser om at konsesjon i alminnelighet ikke skal gis dersom det ved ervervet oppstår sameie, eller at antallet sameiere økes, viser at sameie anses som en lite ønsket eierform for landbrukseiendommer. Omsøkte erverv vil bidra til oppløsing av et sameie, noe som altså vurderes som positivt. Nøtterøy kommune preges av en eiendomsstruktur med et relativt stort antall små jord- og skogbrukseiendommer. Med et erverv slik det er søkt om vil eiendommen bli en del av en driftsenhet sammen med naboeiendommen, som er en liten bebygd landbrukseiendom. Dette er også et moment som taler for konsesjon. Eiendommen har et samlet areal på 67 dekar, hvorav 5 dekar er produktiv skog, hovedsakelig lav bonitet. Det produktive arealet består av hogstmoden skog, antatt om lag 7 m3. Med bakgrunn i bonitet og treslag vurderes kostnader til kulturarbeid med videre som relativ beskjedne. Som nevnt ble tilveksten i 1992 beregnet til 14 m3 (i hogstklasse IV og V). Avkastningsverdien for omsøkte eiendom vil være beskjeden. Med en nettoverdi på kr. 18/m3 vil denne være kr 63,-. Eiendommens produktive areal er i sin helhet bevokst med hogstmoden skog. Med bakgrunn i bonitet og arealets størrelse vil en trolig kunne forsvare en avvirkning av produktivt areal innenfor en svært kort periode. Verdien når en legger til grunn en slik rask realisering av stående kubikkmasse, anslås til mellom kr. 12,- og kr. 15,-. Det synes klart at avtalt kjøpesum er høy i forhold til hva som kan sies å være eiendommens avkastningsverdi. Pris kan alene være grunnlag for å avslå søknad om konsesjon. I en samlet vurdering må det legges vekt hvordan sammenlignbare saker i kommunen har blitt behandlet tidligere. Det har ved flere anledninger tidligere blitt akseptert relativt høye priser på landbrukseiendommer. Med bakgrunn i tidligere vedtak, og ut i fra prinsippet om likebehandling, fremmes saken med positiv innstilling. Konklusjon Omsøkte erverv vil gjøre at en oppløser et sameie som for landbrukseiendommer er en lite ønsket eierform. Samtidig vil ervervet gi en bra rasjonalisering og driftsmessig løsningen, i det en liten ubebygd skogeiendom knyttes opp til en inntilliggende, bebygd eiendom. Prisen vurderes som høy. Med bakgrunn i avgjørelser i sammenlignbare saker tilrås likevel konsesjon som omsøkt.

77

78 Nøtterøy kommune JournalpostID: 12/29585 Arkiv: FE-1 Saksbehandler: Alf Andreassen, Telefon: Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan Utvalg Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Formannskap - administrasjonsutvalget Kommunestyret Møtedato Saksnummer 51/12 155/12 43/12 Rådmannens innstilling 1. Forslag til økonomiplan og , handlingsplan og årsbudsjett 213 for Nøtterøy kommune vedtas. Netto driftsrammer fastsettes i henhold til budsjettheftets pkt. 6.1 for: Frie inntekter Netto finansutgifter Andre utgifter og inntekter Fellestjenester Oppvekst- og kultursektoren Helse- og sosialsektoren Teknisk sektor Kirkelig fellesråd 2. Forslag til investeringsrammer for for: Fellestjenester Kirkelig Fellesråd Oppvekst- og kultursektor Helse- og sosialsekktor Teknisk sektor godkjennes, jfr. budsjettheftets pkt Skatt på inntekt og formue/skattøret fastsettes etter høyeste sats 4. Det tas i 213 opp lån til finansiering av investeringer slik det fremgår av budsjettheftets pkt Gebyrregulativer med endrede gebyrsatser for teknisk sektor for 213 vedtas, jfr. vedlegg. 6. Endringer i egenbetalinger vedtas, jfr. oversikten i budsjettheftets pkt Endringer i årsverk som fremkommer i budsjettheftets pkt. 5 vedtas 8. Rådmannen gis for 213 fullmakt til å inngå leasingavtaler eller lån fra fond til anskaffelse av driftsmidler innenfor en ramme på 3 mill. kr, jfr. k. sak 7/3.

79

80 Vedlegg Budsjettforslag Detaljert alle sektorer.pdf Gebyrregulativ 212 og 213.pdf Budsjett og økonomiplan pdf Kortversjon Drifts- og investeringsrammer for økonomiplan , handlingsplan og årsbudsjett 213 legges frem til behandling. Innledning Rådmannen legger fram forslag til økonomiplan , handlingsplan og årsbudsjett 213. Etter at hovedutvalgene har behandlet saken 21. november skal formannskapet i sitt møte den 28. november behandle rådmannens forslag og hovedutvalgenes innspill og avgi innstilling til kommunestyret, som vedtar budsjett og økonomiplan. Formannskapets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn i 14 dager før kommunestyrets behandling. Faktagrunnlag Økonomiplanen omtales i kommunelovens 44 og årsbudsjettet i fastslår at kommunestyret en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan for de fire neste budsjettårene. Den skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden på en oversiktelig måte. 45 slår fast at kommunestyret innen årets utgang skal vedta budsjettet for det kommende kalenderår etter innstilling fra formannskapet og at innstillingen skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før behandlingen i kommunestyret. I 46 settes det krav til budsjettets innhold og det fremgår at budsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse. Videre skal budsjettet omfatte hele kommunens virksomhet, være realistisk og oversiktelig og inndelt i en drifts- og investeringsdel. Driftsresultatet skal minimum være tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger og det kan avsettes midler til senere budsjettår. 47 fastslår at kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning fra de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal rådmannen underrette kommunestyret som må foreta de nødvendige endringene. I kommuneplanen inngår en samfunnsdel og handlingsdel som angir hvordan planen følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig og knyttes opp mot økonomiplan og budsjett. Forslag til handlingsplan skal gjøres offentlig minst 3 dager før kommunestyrets behandling. Formannskapet behandlet rådmannens forslag til driftsrammer i sitt møte den 17. oktober og gjorde følgende vedtak: Formannskapet tar rådmannens forslag til budsjettrammer for 213 til etterretning. Forslaget til driftsrammer legges til grunn for Årsbudsjett 213 og økonomi- og handlingsplan

81 Rådmannen orienterte om økonomiplan, handlingsplan og årsbudsjett (drift og investeringer) i åpent møte 5. november og saken ble lagt ut på kommunens hjemmeside 7. november 212. Det er også gjennomført en åpen budsjetthøring mandag 12. november. Vurderinger Forutsetningene som er lagt til grunn for rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fremkommer i det vedlagte budsjettheftet. Det er fokusert på endringer i driften i forhold til 212budsjettet og budsjettet er pr sektor satt opp slik: Utvikling i utgifter og inntekter Endringer i basisbudsjett med kommentarer Driftsforbedrende tiltak med kommentarer Nye driftstiltak med kommentarer Handlingsplan Detaljert tallbudsjett for den enkelte virksomhet på hovedpostnivå og forslag til gebyrregulativer for teknisk sektor følger som vedlegg til saken. Oversikt over sektorenes investeringer fremkommer i heftets pkt Endringer i årsverk fremkommer i pkt. 5 og 5.1 i budsjettheftet. Oversikten viser en netto økning på,8 årsverk, dvs. ingen endring. Konklusjon De fremlagte drifts- og investeringsrammene for økonomiplan , handlingsplan og årsbudsjett 213 godkjennes og legges til grunn for driften i 213 og gir styringssignaler for resten av økonomiplanperioden.

82 Budsjettforslag 213 Fellestjenester Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag 213 Rådmann Sum andre refusjoner og overføringer 196 Rådmann 1 Sum Rådmann Politisk styring, kontroll, råd og utvalg Sum andre refusjoner og overføringer 191 Politisk styring, kontroll, råd og utvalg 11 Sum Politisk styring, kontroll, råd og utvalg IT-avdeling Sum finansutgifter og avsetninger Sum andre refusjoner og overføringer 19 IT-avdelingen Sum andre refusjoner og overføringer 192 VIB 199 ASVO 1982 Stokke websak 1983 Vesar 319 Samhandlingsreformen 6337 LH 9444 Citroen Berlingo - IT-seksjonen 111 Sum IT-avdeling Servicesenteret

83 Budsjettforslag 213 Fellestjenester Sum finansinntekter og bruk av avsetninger 195 Servicesenteret 115 Sum Servicesenteret Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Sekretariatseksjonen 192 Sekretariatseksjonen 12 Sum Sekretariatseksjonen Personalseksjonen Sum andre refusjoner og overføringer 193 Personalseksjonen 1935 Tillitsvalgte 13 Sum Personalseksjonen Økonomiseksjonen Sum andre refusjoner og overføringer 194 Økonomiseksjonen 14 Sum Økonomiseksjonen Eiendomsforvaltningen 11 Bjønnestoppen Semsvn Brattbakken 1 15 Dueveien

84 Budsjettforslag 213 Fellestjenester 19 Fasanveien Furumoveien 1 C 117 Kirkeveien Kirkeveien boligcontainer 1192 Kirkeveien Kirkeveien Kjernåsveien 15, Labakken funksj.h. - leil Kløverveien Lysakerveien Lysakerveien Lysheim, Sløydbygning 13 Midtåsveien Mølleveien Olav Knudsensvn.9 Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag

85 Budsjettforslag 213 Fellestjenester 1385 Oserødmyra 4 14 Oserødveien Oserødveien Sundveien 52 A 1425 Petterødveien 1 F/14A 144 Rektorveien Semsveien 2 A-D 147 Semsveien 88 (flykn.bolig) 148 Skallestadveien 1A-B 149 Solhaugveien Solåsveien Søndre Tenvikvei Smidsrødveien 14 A 156 Smidsrødveien Smidsrødveien 18 Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag

86 Budsjettforslag 213 Fellestjenester 158 Tinghaugveien Tinghaugveien 7-11 Sum andre refusjoner og overføringer 1595 Tinghaugveien 1 16 Tinghaugveien 15 A 165 Tinghaugveien 15 B Sum andre refusjoner og overføringer 197 Eiendomsforvaltningen 1975 Vaktmestere Sum andre refusjoner og overføringer 21 Nøtterøy kulturhus Sum andre refusjoner og overføringer 22 Nye Tinghaug - Tinghaugv. 18 Sum andre refusjoner og overføringer 225 Nytt NAV-bygg - Tinghaugv. 16 Sum andre refusjoner og overføringer 23 Gamle Tinghaug - Tinghaugv. 17 Sum andre refusjoner og overføringer 24 Brannstasjonen Sum andre refusjoner og overføringer 25 Skjærgården kulturskole Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag

87 Budsjettforslag 213 Fellestjenester Sum andre refusjoner og overføringer 26 Kirkeveien 213 Sum andre refusjoner og overføringer 27 Semsveien 7 - IT bygg/ kontorer Sum andre refusjoner og overføringer 28 Semsveien 13 - Gul garasje Sum andre refusjoner og overføringer 29 Semsveien 9 - Lager/vaktmester 215 Wilhelmsenhallen 216 Hårkollhallen 217 Nøtterøyhallen 22 Festeavgifter 223 Labakken 224 Stranda 225 Vestskogen 232 Skallestad 233 Vestskogen (Spar og Bensinstasjon) 3135 Midlertidige boligbrakker Oserødveien Sum andre refusjoner og overføringer Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag

88 Budsjettforslag 213 Fellestjenester 35 Felles Gipø Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Hjemsengveien 15, Gipø Nord Ekebergvn. 1, Rederboligen Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter 359 Østegaard - rehabilitering 365 Borgheim bo- og servicesenter Klokkerveien 366 Hjemsengveien 9, 11, 13, Gipø Syd 367 Hjemsengveien Ekeberg aldersboliger Ekebergveien Ekeberg omsorgsboliger Skogveien Aldersboliger Skallestadveien 12 og Breidablikk sjømannshjem Sum andre refusjoner og overføringer 371 Sjølyst eldresenter

89 Budsjettforslag 213 Fellestjenester 38 Veståsveien Engveien 6 og Veumåsen 2,4,6 383 Oserødmyra Oserødmyra 5 til Klokkerveien 3 A, B 39 Herstad dagsenter 41 Gamle Teie skole 412 Teie skole SFO - hytte 415 Teie skole 411 Grindløkken skole 412 Herstad skole 413 Føynland skole Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag

90 Budsjettforslag 213 Fellestjenester 414 Bergan skole 415 Torød skole 416 Brattås skole 417 Veierland skole 418 Vestskogen skole 424 Oserød skole 43 Borgheim ungdomsskole 432 Ny Teigar ungdomsskole - skolelokaler 45 Hårkollen dagsenter 51 Teiehøyden barnehage 511 Vestskogen barnehage 512 Skallestad barnehage 513 Gipø barnehage 514 Føynland barnehage 515 Herstadløkka barnehage Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag

91 Budsjettforslag 213 Fellestjenester 516 Labakken barnehage 517 Grindløkken barnehage 518 Torød barnehage 519 Oserød barnehage 52 Hårkollen barnehage 615 DH Ford elektrikkerbil (hogd 212) 68 KZ Toyota Yaris Verso D4D Vega 685 CF Toyota Yaris Verso - varebil Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Sum Eiendomsforvaltningen Sum NV Renault Kangoo - Eiendomsforv. Sum andre refusjoner og overføringer 666 Teie kirke Sum andre refusjoner og overføringer 6661 Torød kirke Sum andre refusjoner og overføringer 6663 Nøtterøy kirke 17 Opprinnelig budsjett 212

92 Budsjettforslag 213 Oppvekst- og kultursektor Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag 213 Kommunaldirektør oppvekst- og kultursektor Kommunaldirektør Sum Kommunaldirektør oppvekst- og kultursektor Skole- og barnehagekontoret Spesielle undervisningstiltak Sum andre refusjoner og overføringer Leirskole egne elever Sum andre refusjoner og overføringer 45 Leirskole Østre Bolæren Skyss førskole- og skolebarn Svømmeundervisning 49 Sfo Steinerskolen 411 Skole- og barnehagekontoret - adm. 413 Utleie skolelokaler

93 Budsjettforslag 213 Oppvekst- og kultursektor Sum andre refusjoner og overføringer Sum finansinntekter og bruk av avsetninger 44 Pedagogisk utvikling - skoler Sum andre refusjoner og overføringer Sum finansinntekter og bruk av avsetninger 441 Pedagogisk utvikling - barnehager Sum andre refusjoner og overføringer 443 Voksenopplæring Sum andre refusjoner og overføringer Bhg.barn m/ nedsatt funksjonsevne 5 assistenter Sum andre refusjoner og overføringer Bhg.barn m/ nedsatt funksjonsevne 51 pedagoger Sum andre refusjoner og overføringer 52 Felles barnehager Sum andre refusjoner og overføringer 53 Barnehagebarn - språkstimulering 54 Tiriltoppen barnehage 541 Steinerbarnehagen 5415 Brattås barnehage Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag

94 Budsjettforslag 213 Oppvekst- og kultursektor 542 Tripp-trapp åpen barnehage 5425 Kronli familiebarnehage AS 543 Trollbo familiebarnehage 544 Barnas Have 545 Lykkeliten familiebarnehage 55 Knerten barnehage 552 Teie kirkes barnehage 555 Stabburet familiebarnehage 556 Skarphaga familiebarnehage 558 Hundremeterskogen barnehage 5595 Smidsrød barnehage 211 Sum Skole- og barnehagekontoret Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Teie skole 415 Teie skole

95 Budsjettforslag 213 Oppvekst- og kultursektor 212 Sum Teie skole Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Grindløkken skole Gamle Teie skole 41 Gamle Teie skole 213 Sum Gamle Teie skole Grindløkken skole 214 Sum Grindløkken skole Herstad skole 412 Herstad skole 215 Sum Herstad skole Føynland skole Sum andre refusjoner og overføringer 413 Føynland skole 216 Sum Føynland skole

96 Budsjettforslag 213 Oppvekst- og kultursektor Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag 213 Torød skole Brattås skole - gruppe Sum Brattås skole Torød skole 217 Sum Torød skole Brattås skole 416 Brattås skole 218 Veierland skole 417 Veierland skole 219 Sum Veierland skole Vestskogen skole Sum andre refusjoner og overføringer 41 Norsk - og morsmålsundervisning 418 Vestskogen skole

97 Budsjettforslag 213 Oppvekst- og kultursektor 4181 Vestskogen - positivt skolemiljø 4182 Vestskogen - skolebibliotek 4183 Vestskogen skole - mottaksklasse (ikke lønn) 221 Sum Vestskogen skole Opprinnelig budsjett Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Oserød skole 424 Oserød skole 223 Sum Oserød skole Borgheim ungdomsskole 43 Borgheim ungdomsskole 437 Borgheim ungdomsskole - driftsutgifter Megin 434 Borgheim nord 224 Sum Borgheim ungdomsskole Teigar ungdomsskole Sum andre refusjoner og overføringer

98 Budsjettforslag 213 Oppvekst- og kultursektor 431 Teigar ungdomsskole 433 Teigar sør 225 Sum Teigar ungdomsskole Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Felles skoler 4 Felles skoler Sum andre refusjoner og overføringer Spesielle undervisningstiltak Reservetimer Sum Felles skoler Teiehøyden barnehage 51 Teiehøyden barnehage 227 Sum Teiehøyden barnehage Vestskogen barnehage 511 Vestskogen barnehage 228 Sum Vestskogen barnehage

99 Budsjettforslag 213 Oppvekst- og kultursektor Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag 213 Skallestad barnehage 512 Skallestad barnehage 229 Sum Skallestad barnehage Gipø barnehage 513 Gipø barnehage 231 Sum Gipø barnehage Føynland barnehage 514 Føynland barnehage 232 Sum Føynland barnehage Herstadløkka barnehage 515 Herstadløkka barnehage 233 Sum Herstadløkka barnehage Labakken barnehage 516 Labakken barnehage

100 Budsjettforslag 213 Oppvekst- og kultursektor 234 Sum Labakken barnehage Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Grindløkken barnehage 517 Grindløkken barnehage 235 Sum Grindløkken barnehage Torød barnehage 518 Torød barnehage 236 Sum Torød barnehage Oserød barnehage 519 Oserød barnehage 237 Sum Oserød barnehage Hårkollen barnehage 52 Hårkollen barnehage 238 Sum Hårkollen barnehage

101 Budsjettforslag 213 Oppvekst- og kultursektor Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag 213 Felles barnehager Den kulturelle spaserstokken Felles barnehager 239 Sum Felles barnehager Kulturenheten 215 Wilhelmsenhallen 216 Hårkollhallen 217 Nøtterøyhallen 218 Lysløyper Sum finansutgifter og avsetninger Sum andre refusjoner og overføringer Sum finansinntekter og bruk av avsetninger 561 Bygdebok mai arrangement 565 Prisutdelinger

102 Budsjettforslag 213 Oppvekst- og kultursektor 5675 Ungdomshus Sum andre refusjoner og overføringer 569 Ungdommens kulturmønstring Sum finansinntekter og bruk av avsetninger 58 Administrasjon kulturenheten Sum andre refusjoner og overføringer Sum finansinntekter og bruk av avsetninger 582 Den kulturelle skolesekken 584 Frivillighetsforum 585 Biblioteket 5855 Sidebygningen - Teie hovedgård 586 Vestfold-festspillene 587 Tønsberg ishall 588 Tilskudd lag og foreninger 5885 Tilskudd Stiftelsen Fagertun Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag

103 Budsjettforslag 213 Oppvekst- og kultursektor Sum andre refusjoner og overføringer 589 Spillemidler 24 Sum Kulturenheten Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Nøtterøy kulturhus 21 Nøtterøy kulturhus 25 Sum Nøtterøy kulturhus Skjærgården kulturskole Sum andre refusjoner og overføringer Sum finansinntekter og bruk av avsetninger 25 Skjærgården kulturskole 26 Sum Skjærgården kulturskole PP-tjenesten Sum andre refusjoner og overføringer 442 PP-tjeneste 27 Sum PP-tjenesten RMU Sum andre refusjoner og overføringer Sum finansinntekter og bruk av avsetninger

104 Budsjettforslag 213 Oppvekst- og kultursektor 32 Flyktninger 3229 De utrolige årene Sum andre refusjoner og overføringer 33 Senter for mennesker med utviklingsmuligheter 28 Sum RMU Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Barnevernstjenesten Sum finansutgifter og avsetninger Sum andre refusjoner og overføringer 315 Barnevernstjenesten 3151 Tiltak hjemmeboende Sum andre refusjoner og overføringer 3152 Tiltak utenfor foreldrehjemmet 3156 Krisesenteret 3157 Incestsenteret i Vestfold 3158 SO-mottak 324 Overgrepsteamet

105 Budsjettforslag 213 Oppvekst- og kultursektor 29 Sum Barnevernstjenesten Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Avdeling for forebyggende helsetjenester 312 Helsestasjon 3121 Ungdomshelsestasjon 3122 Tolketjenester 32 Flyktninger Sum andre refusjoner og overføringer 3224 Prosjekt SUNN OG GLAD Sum andre refusjoner og overføringer Helsefremmende skoler/barnehager De utrolige årene 3463 SLT-arbeid 295 Sum Avdeling for forebyggende helsetjenester Sum

106 Budsjettforslag 213 Helse- og sosialsektor Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag 213 Kommunaldirektør helse- og sosialsektor Sum andre refusjoner og overføringer 31 Kommunaldirektøren 311 Råd for funksjonshemmede 312 Veterinærtjenester Sum andre refusjoner og overføringer 313 Turnuslege 314 Legevakt 315 Driftstilskudd leger 317 Skyss helsepersonell 318 Møtestedet Sum andre refusjoner og overføringer 319 Samhandlingsreformen Sum andre refusjoner og overføringer 3228 Folkehelse

107 Budsjettforslag 213 Helse- og sosialsektor 3232 Av og til prosjektet Sum andre refusjoner og overføringer 3235 Trygge lokalsamfunn 3451 Kriseteam Sum andre refusjoner og overføringer 3459 God start 31 Sum Kommunaldirektør helse- og sosialsektor Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag LIFT avdelingen Sum andre refusjoner og overføringer Sum finansinntekter og bruk av avsetninger 3115 Avdeling for innovasjon og kunnskapsutvikling Sum andre refusjoner og overføringer 3228 Folkehelse 3232 Av og til prosjektet Sum andre refusjoner og overføringer 3235 Trygge lokalsamfunn 3454 Kvalitetsfond

108 Budsjettforslag 213 Helse- og sosialsektor Sum andre refusjoner og overføringer Sum finansinntekter og bruk av avsetninger 3458 Prosjekt omsorgsteknologi Sum finansinntekter og bruk av avsetninger 3462 Fremtidens helsehus Sum andre refusjoner og overføringer 357 Prosjekt ELIN K/Meldingsløftet Sum andre refusjoner og overføringer 3512 Pårørendeskolen 3545 Lærlinger 315 Sum LIFT avdelingen Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag NAV/Sosialtjenesten Sum andre refusjoner og overføringer 313 NAV sosialtjenesten Sum finansutgifter og avsetninger 3131 Arbeidstreningsgruppe 3132 Introduksjonsprogram innvandrere

109 Budsjettforslag 213 Helse- og sosialsektor 3133 Kvalifiseringsstønad Sum finansutgifter og avsetninger Sum andre refusjoner og overføringer Sum finansinntekter og bruk av avsetninger 3134 Bidrag sosialhjelp 3135 Midlertidige boligbrakker Oserødveien Sum andre refusjoner og overføringer 32 Flyktninger Sum andre refusjoner og overføringer 322 Prosjekt flyktninger Prosjekt "Trygge lokalsamfunn" "Inkl svømmetak" Sum andre refusjoner og overføringer 3256 Diverse utgifter NAV 331 Sum NAV/Sosialtjenesten Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Tjenester for psykisk helse og rus Sum finansutgifter og avsetninger 126 Lysakerveien 1

110 Budsjettforslag 213 Helse- og sosialsektor Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Sum andre refusjoner og overføringer Lysheim/Skjerve bofellesskap Småhusbebyggelse Lysheim Administrativ ledelse psykisk helse og rus Sum andre refusjoner og overføringer 39 Herstad dagsenter 391 Psykiatri Sum andre refusjoner og overføringer Oppfølging av personer med 3912 rusmiddelproblemer 393 Tinghaugv. rus og psykiatri Sum finansutgifter og avsetninger Sum andre refusjoner og overføringer 3931 Oppfølging i bolig for bostedsløse Sum finansinntekter og bruk av avsetninger 3962 Kirkeveien Sum Tjenester for psykisk helse og rus

111 Budsjettforslag 213 Helse- og sosialsektor Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag 213 Hjemmetjenesten Sum finansutgifter og avsetninger Sum andre refusjoner og overføringer Hjemsengvn 17/mattjenesten Sum andre refusjoner og overføringer Ekeberg sone (sone vest) Sum andre refusjoner og overføringer 341 Sjølyst sone (sone øst) 342 Arbeidslag Breidablikk Sum andre refusjoner og overføringer 3421 Rehabiliterende innsatsteam Sum andre refusjoner og overføringer 349 Leder hjemmetjenesten 365 Borgheim bo- og servicesenter Klokkerveien 34 Sum Hjemmetjenesten Gipø bo- og behandlingssenter

112 Budsjettforslag 213 Helse- og sosialsektor 3412 Prosjekt 1 Sum andre refusjoner og overføringer 3457 Ressurssenter (erst. vikarpool) Sum andre refusjoner og overføringer 35 Felles Gipø Sum finansutgifter og avsetninger 356 Drift av biler 351 Avsnitt Avsnitt Avsnitt Avsnitt 4 Sum andre refusjoner og overføringer 3542 Intermediæravdelingen Sum andre refusjoner og overføringer 3543 Øyeblikkelig hjelp Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag

113 Budsjettforslag 213 Helse- og sosialsektor Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Veståsveien Avsnitt 5 Sum finansutgifter og avsetninger 356 Kjøkken Gipø 357 Hjemsengveien 15, Gipø Nord 3581 Livsglede 341 Sum Gipø bo- og behandlingssenter Miljøarbeidertjenesten 381 Engveien 6 og Veumåsen 2,4,6 383 Oserødmyra 3-7 Sum finansutgifter og avsetninger 385 Klokkerveien 3 A, B 389 Leder miljøarbeidertjenesten

114 Budsjettforslag 213 Helse- og sosialsektor Sum finansutgifter og avsetninger 45 Hårkollen dagsenter 342 Sum Miljøarbeidertjenesten Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Tjenestekontoret 319 Samhandlingsreformen Sum finansutgifter og avsetninger Sum andre refusjoner og overføringer 314 Tjenestekontoret Boligsosialt arbeid KE 344 Sum Tjenestekontoret Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter 352 Bjønnestoppen 355 Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter

115 Budsjettforslag 213 Helse- og sosialsektor 359 Inn på tunet - Dagtilbud 3514 Meldingsløftet, ikke i bruk se Bogruppe 1, Bjønnesåsen 345 Sum Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Habilitering/rehabilitering og dagsenter 3452 Trygghetsnett Sum finansutgifter og avsetninger 356 Drift av biler 3545 Lærlinger Sum andre refusjoner og overføringer 359 Østegaard - rehabilitering Sum andre refusjoner og overføringer 3594 Frisklivsentral

116 Budsjettforslag 213 Helse- og sosialsektor 3595 Leder rehabiliteringen Sum andre refusjoner og overføringer 3596 Nøtterøy frivilligsentral Sum andre refusjoner og overføringer 3597 Ergo-/fysioterapiavdeling 37 Breidablikk sjømannshjem 371 Sjølyst eldresenter 35 Sum Habilitering/rehabilitering og dagsenter Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Smidsrød helsehus 3599 Felles Smidtsrød Helsehus 36 Sum Smidsrød helsehus Sum

117 Budsjettforslag 213 Teknisk sektor Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag 213 Kommunaldirektør teknisk sektor 1814 Fulehuk 1817 Tiltak Mellom Bolæren inkl. Rønningen Sum andre refusjoner og overføringer Vegetasjonsrydding skytebane MB Sum andre refusjoner og overføringer Færder - skjøtsel og landskapsvern Sum andre refusjoner og overføringer Østre Bolærne 1821 Vestre Bolæren - friluftsliv 1855 Nasjonalpark Sum andre refusjoner og overføringer 691 Kommunaldirektør teknisk sektor 41 Sum Kommunaldirektør teknisk sektor Plan og utvikling 189 Kystledhytte - Søndre Tenvik

118 Budsjettforslag 213 Teknisk sektor 1814 Fulehuk 1817 Tiltak Mellom Bolæren inkl. Rønningen 1819 Østre Bolærne 1821 Vestre Bolæren - friluftsliv Sum andre refusjoner og overføringer 1823 Forvaltningsplan landskapsvernområde Sum andre refusjoner og overføringer 1829 Vegetasjonsrydding skytebane MB 184 Reguleringsplan Teie Sentrum 185 Kommuneplan Sum andre refusjoner og overføringer 692 Plan og utvikling 42 Sum Plan og utvikling Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Kommuneutvikling 184 Reguleringsplan Teie Sentrum 3 3

119 Budsjettforslag 213 Teknisk sektor 185 Kommuneplan 693 Plan, byggesak og geodata 43 Sum Kommuneutvikling Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Småbåthavner 6944 Båthavner 7 Teie småbåthavn 71 Knarberg småbåthavn 72 Arås småbåthavn 73 Buerstad småbåthavn 74 Kjøpmannskjær småbåthavn 75 Tenvik småbåthavn 76 Hella småbåthavn 444 Sum Småbåthavner Feiing

120 Budsjettforslag 213 Teknisk sektor 6945 Feiing 445 Sum Feiing Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Renhold 122 Kjernåsveien 15, Labakken funksj.h. - leil. 159 Tinghaugveien Nøtterøy kulturhus Nye Tinghaug - Tinghaugv Nytt NAV-bygg - Tinghaugv Gamle Tinghaug - Tinghaugv Brannstasjonen Skjærgården kulturskole Kirkeveien Semsveien 7 - IT bygg/ kontorer 21 Semsveien 15 - Lager

121 Budsjettforslag 213 Teknisk sektor 215 Wilhelmsenhallen 217 Nøtterøyhallen 35 Felles Gipø 355 Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter 357 Hjemsengveien 15, Gipø Nord Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Østegaard - rehabilitering Hjemsengveien Hjemsengveien 9, 11, 13, Gipø Syd 3685 Ekebergvn. 1, Rederboligen Sjølyst eldresenter Breidablikk sjømannshjem Herstad dagsenter Gamle Teie skole 415 Teie skole Grindløkken skole

122 Budsjettforslag 213 Teknisk sektor 412 Herstad skole 415 Torød skole 416 Brattås skole 417 Veierland skole 418 Vestskogen skole 421 Borgar Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Borgheim ungdomsskole Teigar ungdomsskole 432 Ny Teigar ungdomsskole - skolelokaler 51 Teiehøyden barnehage 511 Vestskogen barnehage 512 Skallestad barnehage 513 Gipø barnehage 514 Føynland barnehage

123 Budsjettforslag 213 Teknisk sektor Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Herstadløkka barnehage Labakken barnehage 517 Grindløkken barnehage 518 Torød barnehage Oserød barnehage Hårkollen barnehage Sum andre refusjoner og overføringer 6946 Renhold 6947 Hjemmerenhold 446 Sum Renhold Brannvesen 6948 Brann 448 Sum Brannvesen Utedrift DA

124 Budsjettforslag 213 Teknisk sektor Sum finansutgifter og avsetninger Sum andre refusjoner og overføringer 6949 Utedrift DA 711 Lofterød fyllplass - drift og vedlikehold Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Sum andre refusjoner og overføringer Lofterød gjennvinningstasjon Sum andre refusjoner og overføringer Innsamling husholdningsavfall Sum Plan og prosjekt DA Innsamling husholdningsavfall 449 Sum Utedrift DA Plan og prosjekt DA 6647 Teie torv Sum andre refusjoner og overføringer Sum finansinntekter og bruk av avsetninger 695 Plan og prosjekt DA 711 Lofterød fyllplass - drift og vedlikehold Sum andre refusjoner og overføringer Sum finansinntekter og bruk av avsetninger 45

125 Budsjettforslag 213 Teknisk sektor Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag 213 Eiendomsforvaltningen 1 Berganveien Bjønnestoppen Semsvn Brattbakken 1 15 Dueveien Fasanveien Furumoveien 1 C 117 Kirkeveien Kirkeveien Kirkeveien boligcontainer 1192 Kirkeveien Kirkeveien

126 Budsjettforslag 213 Teknisk sektor 1215 Kjernåsveien 5 B 122 Kjernåsveien 15, Labakken funksj.h. - leil Kløverveien Konvallveien 2 E 126 Lysakerveien Lysakerveien Lysheim, Sløydbygning 13 Midtåsveien Mølleveien Olav Knudsensvn Oserødmyra 4 Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag

127 Budsjettforslag 213 Teknisk sektor 14 Oserødveien Oserødveien Sundveien 52 A 1425 Petterødveien 1 F/14A 144 Rektorveien Semsveien 2 A-D 147 Semsveien 88 (flykn.bolig) 148 Skallestadveien 1A-B 149 Solhaugveien Solåsveien Søndre Tenvikvei Smidsrødveien 14 A Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag

128 Budsjettforslag 213 Teknisk sektor 1551 Smidsrødveien 14 B 156 Smidsrødveien Smidsrødveien Tinghaugveien Tinghaugveien 7-11 Sum andre refusjoner og overføringer 1595 Tinghaugveien 1 16 Tinghaugveien 15 A 165 Tinghaugveien 15 B 1822 Vestre Bolæren - næring Sum andre refusjoner og overføringer 21 Nøtterøy kulturhus Sum andre refusjoner og overføringer Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag

129 Budsjettforslag 213 Teknisk sektor 22 Nye Tinghaug - Tinghaugv. 18 Sum andre refusjoner og overføringer 225 Nytt NAV-bygg - Tinghaugv. 16 Sum andre refusjoner og overføringer 23 Gamle Tinghaug - Tinghaugv. 17 Sum andre refusjoner og overføringer 24 Brannstasjonen Sum andre refusjoner og overføringer 25 Skjærgården kulturskole Sum andre refusjoner og overføringer 26 Kirkeveien 213 Sum andre refusjoner og overføringer 27 Semsveien 7 - IT bygg/ kontorer Sum andre refusjoner og overføringer 28 Semsveien 13 - Gul garasje Sum andre refusjoner og overføringer 29 Semsveien 9 - Lager/vaktmester Sum andre refusjoner og overføringer 215 Wilhelmsenhallen Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag

130 Budsjettforslag 213 Teknisk sektor Sum andre refusjoner og overføringer 216 Hårkollhallen Sum andre refusjoner og overføringer 217 Nøtterøyhallen Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Hjemsengveien 15, Gipø Nord Festeavgifter 3135 Midlertidige boligbrakker Oserødveien 35 Felles Gipø 355 Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter 359 Østegaard - rehabilitering 3599 Felles Smidtsrød Helsehus 365 Borgheim bo- og servicesenter Klokkerveien

131 Budsjettforslag 213 Teknisk sektor Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag Ekebergvn. 1, Rederboligen Hjemsengveien 9, 11, 13, Gipø Syd 367 Hjemsengveien Ekeberg aldersboliger Ekebergveien Ekeberg omsorgsboliger Skogveien Aldersboliger Skallestadveien 12 og Breidablikk sjømannshjem 371 Sjølyst eldresenter 38 Veståsveien Engveien 6 og 8

132 Budsjettforslag 213 Teknisk sektor 382 Veumåsen 2,4,6 383 Oserødmyra Klokkerveien 3 A, B 41 Gamle Teie skole 412 Teie skole SFO - hytte 415 Teie skole 411 Grindløkken skole 412 Herstad skole 413 Føynland skole 414 Bergan skole 415 Torød skole 416 Brattås skole Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag

133 Budsjettforslag 213 Teknisk sektor 417 Veierland skole 418 Vestskogen skole 424 Oserød skole 43 Borgheim ungdomsskole 432 Ny Teigar ungdomsskole - skolelokaler 45 Hårkollen dagsenter 511 Vestskogen barnehage 512 Skallestad barnehage 513 Gipø barnehage 514 Føynland barnehage 515 Herstadløkka barnehage 516 Labakken barnehage Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag

134 Budsjettforslag 213 Teknisk sektor 518 Torød barnehage 519 Oserød barnehage 52 Hårkollen barnehage 6355 LJ VW Caddy vaktbil 1 - leasing 6356 LJ VW Caddy vaktbil 2 - leasing Sum andre refusjoner og overføringer 696 Eiendomsforvaltningen 6965 Vaktmestere 46 Sum Eiendomsforvaltningen Sum Opprinnelig budsjett 212 Regulert budsjett 212 Budsjettforslag

135 NØTTERØY KOMMUNE TEKNISK SEKTOR Gebyrregulativer 213 Vedtatt av kommunestyret xx GEBYRREGULATIV FOR RENOVASJON... 2 GEBYRREGULATIV FOR VANN OG AVLØP... 3 GEBYRREGULATIV FOR FEIING... 5 GEBYRREGULATIV FOR GRAVING I KOMMUNAL GRUNN... 5 GEBYRREGULATIV FOR PARKERING... 5 GEBYRREGULATIV FOR BRØYTING AV PRIVATE VEIER..6 GEBYRREGULATIV FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 7 GEBYRREGULATIV FOR OPPMÅLINGSARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS SEKSJONERINGSSAKER ETTER EIERSEKSJONSLOVENS 7, 5. LEDD GEBYRREGULATIVER FOR PLANSAKER / PLANBEHANDLING 14 UTDRAG FRA FORSKRIFT OM GEBYR FOR BEHANDLING AV KONSESJONSSAKER M.V.. 16

136 2 GEBYRREGULATIV FOR RENOVASJON Årsgebyr inkl mva. Type abonnement Standardrenovasjon 3 X 14 L Delt abonnement (redusert volum) Fellesløsning (flere enheter har felles beholdere) Hjemmekompostering (ikke bioavfallsbeholder) Fellesløsning og hjemmekompostering Delt abonnement og hjemmekompostering Standard mini, 8 L restavfall (enslige / eldre) Fradrag, redusert restavfallsvolum pr. enhet Tillegg, økt restavfallsvolum pr. enhet Ekstrasekker pr. sekk Gangtillegg, pr påbegynte meter utover 15 meter. pr. beholder (pr. år) Tømming utenom vanlig rute Tilleggsgebyr for mangelfull sortering pr. abonnement 212 Standard Sommer renovasjon renovasjon kr kr % 213 Standard * Sommer renovasjon renovasjon kr kr % % 1 % * Sommerrenovasjon gjelder fra 15. april til 15. oktober. Gebyrer for henting av annet avfall inkl mva. Abonnement henting 2 ganger i året Tilfeldig bestilling, 1 henting 15 papirsekker tilkjørt 212 Hageavfall Grovavfall Gebyr for levering av privat avfall på gjenvinningsstasjonen inkl mva Sortert avfall = ikke restavfall Fri levering Usortert avfall = inkluderer restavfall kr 3 pr sekk eller kr 15 pr,5 m3 Hageavfall Grovavfall Fri levering kr 3 pr sekk eller kr 15 pr,5 m3 Årsgebyr ved leie av plastbeholder inkl mva. (Beholder til plastavfall kan velges istedenfor plastsekker) Enkelt abonnent: leie av 24 l beholder 263 leie av 36 l beholder To abonnenter deler beholder: leie av 36 l beholder pr. abonnent leie av 66 l beholder pr. abonnent Tre abonnenter deler beholder: leie av 66 l beholder pr. abonnent Fire abonnenter og oppover: Det koster ikke noe, men de får beholdersammensetning etter Vesars retningslinjer. Tømming av Wallanderdunker inkl mva. Tømming av Wallanderdunker pr. tømming, pr. enhet 212 kr 75 F:\Fellestjenester\Økonomi\Regnskapsavdelingen\Budsjett\213\Diverse fellesdokumenter\gebyrregulativ 212 og doc

137 3 GEBYRREGULATIV FOR VANN OG AVLØP Engangsgebyr for tilknytning inkl mva.. Vann Eiendom Boenhet over en kr Avløp, Avløp, spillvann overvann kr kr Samlet Vann kr kr Avløp, spillvann kr Avløp, overvann kr Samlet kr Der eiendommen består av flere nybygg, regnes den enkelte bygning som en eiendom dersom bygningen senere i teorien kan identifiseres med et eget gårds- og bruksnummer, festenummer eller seksjonsnummer. Gebyret for boenhet over en gjelder for enebolig med sekundærleilighet under 6 m2. Årsgebyr for vann og avløp inkl mva. Bruksareal etter Norsk Standard 394 m² > Vann 212 Vann Fastgebyr Forbruksgebyr Årsgebyr Fastgebyr Forbruksgebyr Årsgebyr kr kr ,91 pr. m² kr kr kr ,95 pr. m² kr Årsgebyr Fastgebyr 213 Avløp Forbruksgebyr kr kr kr ,61m² 212 Bruksareal etter Avløp Norsk Standard Fastgebyr Forbruksgebyr 394 m² kr kr > ,53 pr. m² Årsgebyr er summen av fastgebyr + forbruksgebyr. Årsgebyr kr Årsgebyr etter målt forbruk pr. eiendom Vann Avløp Vann Avløp Målerleie Fast- Forbruks- Fast- Forbruks- Målerleie Fast-gebyr ForbruksFastForbruksÅrlig gebyr gebyr gebyr gebyr gebyr gebyr gebyr forbruk m³ kr/måler kr/målekr /m³ kr/målekr /m³ kr/måler kr/målekr /m³ kr/målekr /m³ punkt punkt punkt punkt -4 5* * * , ,1 > 41 5* ,39 16,91 * landbruksmåler pr. måler Forbruk, fastgebyr og målerleie for landbruksmålere blir fakturert en gang pr. år. Tillegg om kommunen må sørge for avlesning av måler. Måleravlesningsgebyr, pr. avlest måler F:\Fellestjenester\Økonomi\Regnskapsavdelingen\Budsjett\213\Diverse fellesdokumenter\gebyrregulativ 212 og doc 3

138 4 Oppmøte i forbindelse med avstenging og påsetting av vannforsyning. Oppmøte i forbindelse med avstengning og påsetting av vannforsyning skal den gebyrpliktige betale et tilleggsgebyr på Behandlingsgebyr for søknad om separate avløpsanlegg. Behandlingsgebyr Gebyr for ulovlig vanning inkl mva. Gebyr ulovlig vanning (jfr. 9 i lokal forskrift for vann og avløpsgebyrer) Engangsgebyr for tilknytning, - og årsgebyr for fritidsboliger. Engangsgebyr for tilknytning for innlagt vann og vann fram til yttervegg: Årsgebyr for innlagt vann i fritidsboliger og vann fram til yttervegg: Årsgebyr for avløp tilknyttet kommunalt avløpsnett: Som for helårsbolig. Som for helårsboliger. Som for helårsbolig. Årsgebyr for sommervannledning: For sommervannledning som ikke er frostfri og som stenges av om vinteren betales det fullt fastgebyr og 5% av forbruksgebyr. Felles vannpost for fritidsboliger. Engangsgebyr for tilknytning pr. fritidsbolig i fellesskapet: 5% av ordinært gebyr. Årsgebyr: Fullt fastgebyr og 5% av forbruksgebyr. Slamgebyr inkl mva. Slamgebyr for abonnenter uten tilknytning til offentlig avløpsanlegg. Slamavskillere: Slamavskiller inntil 4 m³ med fast tømming hvert andre år: Ekstra volum: for hver påbegynte 4 m³ Ekstratømming: for hver påbegynte 4m³ Bomtur: pr. år pr. gang pr. tømming pr. gang Tette tanker: Tett tank inntil 4 m³ med fast tømming hvert år: Ekstra volum: for hver pågebynt 4 m³ Ekstratømming: for hver påbegynt 4m³ Bomtur: pr. år pr. gang pr. tømming pr. gang Abonnenter med flere tanker/avskillere. Det betales som for ekstratømming for ekstra tanker/avskillere. Abonnenter tilknyttet offentlig avløpsanlegg, og som kommer inn under ordningen med pålagt kommunal slamtømming, betaler ordinært avløpsgebyr, og skal ikke betale slamgebyr. Abonnentene skal likevel betale for eventuell bomtur. Tilskuddsordninger. Alle beløp under dette punktet er inklusiv merverdiavgift. Tilskudd gis på det grunnlag som er beskrevet i forskriftens 11. Tilskuddet er knyttet til Folketrygdens grunnbeløp, G. Tilskuddet regnes ut etter G-verdi på det tidspunktet kommunen forhåndsgodkjenner planer og kostnadsoverslag for tiltaket. Grunnbeløpet endres en gang hvert år og er fra kr For bygg som er definert i kategorien enebolig i matrikkelen beregnes ett tilskudd pr. bygg. For andre kategorier beregnes ett tilskudd pr. boenhet. Dersom man er berettiget til tilskudd for både vann og avløp, og disse ligger i felles grøft, benyttes tilskuddsordning for avløp. F:\Fellestjenester\Økonomi\Regnskapsavdelingen\Budsjett\213\Diverse fellesdokumenter\gebyrregulativ 212 og doc 4

139 5 Tilskudd ved pålegg om tilknytning av spillvann fra eksisterende boliger til kommunalt nett som går til renseanlegg Engangsgebyr for tilknytning reduseres med 8% etter påslag av merverdiavgift. For utgifter over,75 G, gis det etter søknad tilskudd. Tilskuddet er på 7 % for utgifter mellom,75 G og 1,5 G. Dersom utgiftene overstiger 1,5 G vil kommunen i hvert enkelt tilfelle vurdere størrelsen på tilskuddet, eventuelt trekke pålegget tilbake. Tilskudd ved frivillig tilknytning av spillvann fra eksisterende boliger og fritidsboliger til kommunalt nett som går til renseanlegg Engangsgebyr for tilknytning reduseres med 8% etter påslag av merverdiavgift. For utgifter over 1, G, gis det etter søknad tilskudd. Tilskuddet er på 7 % for utgifter mellom 1, G og 1,5 G. Tilskudd ved pålegg om separering av avløp For utgifter over,5 G, gis det etter søknad tilskudd. Tilskuddet er på 7 % for utgifter mellom,5 G og 1,5 G. Dersom utgiftene overstiger 1,5 G vil kommunen i hvert enkelt tilfelle vurdere størrelsen på tilskuddet, eventuelt trekke pålegget tilbake. Tilskudd i forbindelse med utskifting/rehabilitering av galvanisert vannledning. For utgifter over,25 G, gis det etter søknad tilskudd. For utgifter mellom,25 G og 1,5 G dekkes 5 % av utgiftene. Det gis ikke tilskudd til utgifter over 1,5 G. GEBYRREGULATIV FOR FEIING Kommunestyret vedtok i K-sak 72/2 ny feierordning i Nøtterøy kommune. Feiing utføres etter behov og i gjennomsnitt hvert 2 år og minst hvert 4 år. I tillegg skal det hvert 4 år utføres tilsyn i boliger. Feiegebyr pr. pipeløp pr. år GEBYRREGULATIV FOR GRAVING I KOMMUNAL GRUNN Behandlingsgebyr for søknad om gravetillatelse. Behandlingsgebyr om gravetillatelse i kommunal grunn - pr søknad: Behandlingsgebyr om gravetillatelse i kommunal grunn - pr vei: Forringelsesgebyr for graving i vei. Mengde nyanlagt asfalt Minstesats Tillegg pr m2 over 2 m GEBYRREGULATIV FOR PARKERING Parkeringsavgift Tenvik. Avgiftsparkeringstid 1. mai til 1 september, alle dager kl 8 2 Avgift pr. time Avgift pr. døgn Ukesavgift pr. uke Sesongavgift Parkeringsavgift Teie. Avgiftsparkeringstid : hverdager 9 18, lørdager 9 16 Parkeringsavgift pr.time. Maks parkeringstid 9 timer Leie av faste garasje- og parkeringsplasser i Tenvik. Leie garasje- og parkeringsplasser til fastboende på Veierland F:\Fellestjenester\Økonomi\Regnskapsavdelingen\Budsjett\213\Diverse fellesdokumenter\gebyrregulativ 212 og doc 5

140 6 REGULATIV FOR BRØYTING PRIVATE VEIER Årskostnader Taksgruppe Beskrivelse Veilengde opp til 4m Veilengde 4 8 m Veilengde lengre enn 8 m Etableringskostnad pr vei Takst kr/ 1m 36 F:\Fellestjenester\Økonomi\Regnskapsavdelingen\Budsjett\213\Diverse fellesdokumenter\gebyrregulativ 212 og doc 6

141 7 GEBYRREGULATIV FOR BYGGE-, EIENDOMSOPPRETTELSESMATRIKKEL- OG SEKSJONERINGSSAKER For søknader mottatt før gjelder regulativ vedtatt av kommunestyret den GENERELT 1.1 Alle gebyrer betales til økonomiseksjonen etter oppgave fra teknisk sektor. Krav om innbetaling av behandlingsgebyr sendes tiltakshaver (alle gebyrtyper tilknyttet byggesaker) eller hjemmelshaver (gebyrer tilknyttet eiendomsopprettelses-, matrikkel- og seksjoneringssaker) Gebyret dekker kommunens arbeid med saken og må betales for hver enkelt søknadsbehandling som resulterer i vedtak, også om søknaden avslås Dersom gebyret etter dette regulativ åpenbart er urimelig, kan kommunen fastsette et passende gebyr I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å beregne gebyr etter medgått tid. Følgende timepriser skal benyttes: - kontorarbeid - feltarbeid enkeltperson Kommunen kan rekvirere sakkyndig bistand for tiltakshavers regning NS 394 Areal- og volumberegning av bygninger benyttes ved utregning av bygningsarealer Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages, da dette kun er oppfølging av regulativet. Dette gjelder ikke der det treffes skjønnsmessige avgjørelser Gebyret fastsettes iht. gebyrregulativ gjeldende på det tidspunkt når komplett (behandlingsklar) søknad foreligger. 2 BYGGESAKER Søknadspliktige arbeider etter 2-2 Bruksareal/bebygd areal <= 15 m² Bruksareal/bebygd areal > 15 m² men <= 5 m² Bruksareal/bebygd areal >5 m² Driftsbygninger i landbruket Øvrige tiltak Søknadspliktige arbeider etter 2-1 Boenheter Enebolig/fritidsbolig/flerleilighetsbygg pr. boenhet Enebolig, med inntil 1 sekundærleilighet < 6 m2 bruksareal, totalt Bruksendring/oppdeling av boenhet (uavhengig av størrelse), pr. ny enhet Bruksendring/sammenslåing av boenhet, pr. ny enhet Driftsbygninger i landbruket >1 m2 bruksareal, sats som i pkt kr 1,- pr. m2 over 1 m F:\Fellestjenester\Økonomi\Regnskapsavdelingen\Budsjett\213\Diverse fellesdokumenter\gebyrregulativ 212 og doc 7

142 Øvrige søknadspliktige tiltak, herunder bruksendring Bruksareal/bebygd areal < 15 m2 Bruksareal/bebygd areal 15-5 m2 Bruksareal/bebygd areal 51-1 m2 Bruksareal/bebygd areal 11 m2 2 m2 Bruksareal/bebygd areal 21 m2 5 m2 Bruksareal/bebygd areal > 5 m2, de første 5 m2 deretter pr m2 5-1 m2 deretter pr. m m2 deretter pr. m m2 deretter pr. m2 utover 3 m Diversen arbeider Brygge, ny Brygge, endring i lengde/bredde Brygge, mindre endring som ikke medfører økning i areal Andre tiltak i marine områder Fasadeendring Riving Riving bygninger < 5 m2 BRA for oppføring av erstaningsbygg Basseng, brønn, dam etc. Bygningstekniske instllasjoner som egen søknad Søknadspliktige terrenginngrep Endring av tillatelse Pr. igangsettingstillatelse utover den første, pr. søknad Søknad om skilt, reklameinnretninger og lignende De oppgitte tiltak er ikke uttommende/minimunsgebyr Søknad om refusjon Ufullstendige søknader Dersom innsendt søknad er så ufullstendig at det er nødvendig å innhente tilleggsopplysninger skriftlig, herunder uttalelse/vedtak hos eksterne organer, betales i tillegg til ordinært gebyr Reduksjon/Tillegg Ved oversittelse av behandlingsfrister reduseres gebyret iht. bestemmelsene i plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften. Rabatten skal inkludere søknader om lokal godkjenning av ansvarsrett Søknader etter 21-7, 2. ledd, gebyrlegges med 75 % av ordinær sats, dog ikke under minimumsgebyr. Rabatten inkluderer ikke søknader om lokal godkjenning av ansvarsrett Byggesaker korrekt innsendt i ByggSøk gebyrlegges med 9 % av ordinær sats, dog ikke under minimumsgebyr. Rabatten inkluderer søknader om lokal godkjenning av ansvarsrett, og skal beregnes til slutt etter at evt. andre rabatter under pkt. 2.5 er fratrukket Søknader som oppfyller kriteriene for passivhus iht. gjeldende Norsk Standard gebyrlegges med 5 % av ordinær sats, dog ikke under minimumsgebyr. Rabatten inkluderer ikke søknader om lokal godkjenning av ansvarsrett. F:\Fellestjenester\Økonomi\Regnskapsavdelingen\Budsjett\213\Diverse fellesdokumenter\gebyrregulativ 212 og doc 8

143 Foretaksgodkjenning Lokal godkjenning for ansvarsrett for foretak uten sentral godkjenning, samt personlig godkjenning, pr. foretak/person Lokal godkjenning for ansvarsrett for foretak med sentral godkjenning, pr. foretak Dispensasjon Uten høring eksterne myndigheter, pr. dispensasjon Med høring eksterne myndigheter, pr. dispensasjon Tilretteleggingstiltak for allmenheten i LNF/friområder Igangsetting uten igangsettingstillatelse Igangsetting uten igangsettingstillatelse, eller i strid med gitt tillatelse, 5% av ordinært totalgebyr (ansvarsrettsøknader ikke inkludert) for dekning av kommunens merarbeid SØKNADER OM OPRETTELSE AV GRUNNEIENDOM Pr. enhet i regulert område Pr. enhet i uregulert område Tilleggsparsell/grensejustering F:\Fellestjenester\Økonomi\Regnskapsavdelingen\Budsjett\213\Diverse fellesdokumenter\gebyrregulativ 212 og doc 9

144 1 OPPMÅLINGSARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 32 Det skal betales gebyr for alle rekvirerte oppmålingsarbeider Rekvirenten er ansvarlig for gebyrinnbetaling Oppretting av matrikkelenhet. Oppretting av grunneiendom og festegrunn Gebyret beregnes på grunnlag av oppmålt areal Areal i m2, 2, 21, 5, 51, 2, Ved oppretting av flere tilgrensende eiendomsenheter samtidig betales 9 % av satsene for den 6. t.o.m. den 1.enhet Ved oppretting av flere tilgrensede eiendomsenheter samtidig betales 8 % av satsene f.o.m. den 11. eiendomsenhet. 1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Ved krav om oppmåling av eiendomsgrenser benyttes gebyrsatser og arealgrenser for pkt. 1.1 eller pkt Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon: Som pkt Oppretting av anleggseiendom Gebyret som beregnes på grunnlag av oppmålt volum. Volum i m3, 2, osv. med tillegg pr. påbegynt 1 m3 2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Gebyret er fastsatt til Setter loven krav til oppmålingsforretning benyttes gebyret kun ved rekvirentens skriftlig begjæring av matrikkelføring uten at oppmålingsforretningen er fullført. Gebyr for fullført oppmålingsforretning etter pkt. 1.1, 1.2, 1.3 eller 1.4 kommer i tillegg. F:\Fellestjenester\Økonomi\Regnskapsavdelingen\Budsjett\213\Diverse fellesdokumenter\gebyrregulativ 212 og doc 1

145 11 3 Grensejustering 3.1. Grunneiendom og festegrunn Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 5 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 2 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde Gebyret er fastsatt til For volum inntil 5 m3 er gebyret fastsatt til For volum over 5 m3 er gebyret fastsatt til Klarlegging av eksisterende grense der grensen er koordinatbestemt ved en tidligere oppmålingsforretning For inntil 2 grensemerker For overskytende grensepunkt, pr. punkt Gebyret er pr. eiendom som avstår grunn Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men maksimale grensen settes til 1 m3. Gebyret er fastsatt til 4 Arealoverføring 4.1. Grunneiendom og festegrunn Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. For areal inntil 5 m2 er gebyret fastsatt til For areal over 5 m2 brukes gebyrsatsene i pkt Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. 5 F:\Fellestjenester\Økonomi\Regnskapsavdelingen\Budsjett\213\Diverse fellesdokumenter\gebyrregulativ 212 og doc 11

146 12 6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning/eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 grensepunkt For overskytende grensepunkt, pr. punkt Dersom hele eiendommen skal klarlegges brukes gebyrsatser og arealgrenser som for pkt 1.1. Gebyr for kun klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 7 Avbrudd i oppmålingsforretningen eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene. Saken kan ikke bli trukket etter at oppmålingsforretning er avsluttet. 8 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan kommunen, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. 9 Betalingsbestemmelser Gebyret fastsettes etter det regulativet og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet og kreves inn forskuddsvis. Gebyrsatsene inkluderer hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter, merkemateriell og arbeidet med merking av grenser. Tinglysningsgebyr samt øvrige gebyrer til statlige etater kommer i tillegg (dokumentavgift, opplysninger fra grunnboken m.m.). 1 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. 11 Utstedelse av matrikkelbrev Gebyret fastsatt til: For matrikkelbrev inntil 1 sider For matrikkelbrev over 1 sider Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 12 Andre kart- og oppmålingsarbeider Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av anvendte timeverk. For et målelag i marken betales pr. time For en ingeniør betales pr. time Minstebeløpet er Regulering av gebyrregulativet Regulativet justeres hvert år av kommunestyret ved budsjettbehandling og gjelder fra 1. januar det påfølgende år. De nye gebyrene skal kunngjøres på en tilfresstillende måte. F:\Fellestjenester\Økonomi\Regnskapsavdelingen\Budsjett\213\Diverse fellesdokumenter\gebyrregulativ 212 og doc 12

147 13 SEKSJONERINGSSAKER ETTER EIERSEKSJONSLOVENS 7, 5. LEDD Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av eiendom Sak som krever befaring 5 rettsgebyr Sak som ikke krever befaring 3 rettsgebyr Blir seksjoneringstillatelse ikke gitt, skal tinglysingsgebyret og halvparten av gebyret for seksjoneringen betales tilbake. F:\Fellestjenester\Økonomi\Regnskapsavdelingen\Budsjett\213\Diverse fellesdokumenter\gebyrregulativ 212 og doc 13

148 14 GEBYRREGULATIVER FOR REGULERINGSPLANER / PLANBEHANDLING 1 REGULERINGSPLANER Generelt Behandlingsgebyr for reguleringsplan sendes tiltakshaver før 1. gangs behandling i Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk (HMK) Gebyr dekker kommunens arbeid med saken og må betales selv om søknaden avslås Dersom gebyret etter dette regulativ åpenbart er urimelig, kan kommunen fastsette et passende gebyr I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å beregne gebyr etter medgått tid. Følgende timepris benyttes: Områderegulering utarbeides av kommunen. Dersom kommunen overlater til private å utarbeide forslag til områderegulering (pbl 12-2), kan det avtales en utgiftskompensasjon til kommunen for medgåtte ekstrakostnader som avklares i hvert enkelt tilfelle Forespørsel om planoppstart For behandling av forespørsel om oppstart av planarbeid i HMK betales et gebyr på : Behandlingsgebyr for reguleringsplaner (detaljplaner) For behandling av forslag til reguleringsplan betales gebyr både for punktene og Areal: - 5 daa 5-1 daa 1-2 daa over 2 daa betales pr. påbegynt daa opp til 1 daa kr deretter pr. daa Ny bebyggelse: For boenheter: pr. boenhet For næringsformål, institusjon, skoler mv: pr. 1 m2 bebyd areal (BYA) Samlet gebyr for og skal ikke overstige F:\Fellestjenester\Økonomi\Regnskapsavdelingen\Budsjett\213\Diverse fellesdokumenter\gebyrregulativ 212 og doc 14

149 For mindre endringer delegert til administrasjonen betales et gebyr på For mindre endringer som kan behandles direkte i HMK betales et gebyr på For mindre kompliserte planer betales 8 % av gebyr etter pkt For planer som ikke er i samsvar med kommuneplanens arealdel, betales 3 % høyere gebyr enn i For kompliserte planer kan gebyret fastsettes 3 % høyere enn i pkt (kan også være kompliserte planer utenfor sentrene), Følgende reguleringsformål og planforslag er fritatt for gebyr: Spesialområde bevaring (unntatt byggeområder), grav- og urnelunder, friluftsområder og naturvernområder, friområder, eksisterende offentlige trafikkområder 1.4. Planer som avslås Planer som avslås av HMK ved 1. gangs behandling belastes med 75 % av gebyr etter pkt Planer som avslås av HMK ved 1. gangs behandling og som kreves fremmet for kommunestyret belastes med fullt gebyr etter pkt Endringer etter pbl For begge planendringene gjelder i tillegg gebyrsatsene i pkt , for boenheter / bebyggelse utover det som er godkjent i opprinnelig plan. Dersom planendringen medfører en full planprosess og behandling, skal det betales et ordinært gebyr for det areal som omreguleres iht. pkt.1.3. ovenfor. (ALLE PKT I 1.3. GJELDER) 1.6. Konsekvensutredning Kommunen er godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredning (jfr. vedlegg I og II i forskrift om konsekvensutredning). Det betales et gebyr på 75 % av gebyret for reguleringsplaner etter pkt F:\Fellestjenester\Økonomi\Regnskapsavdelingen\Budsjett\213\Diverse fellesdokumenter\gebyrregulativ 212 og doc 15

150 16 Utdrag fra forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker mv.: (Fastsatt av Landbruksdepartementet med hjemmel i lov av om behandlingsmåten av forvaltningssaker (forvaltningsloven) 27 a) 1. Det skal betales gebyr for behandling av flg. saker: a. Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter: 1. lov av nr. 5 om erverv av kalkstensforekomster 2. lov av nr. 3 om erverv av kvartsforekomster 3. lov av nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) b. Søknader om delingssamtykke etter lov om jord (jordloven)av nr For behandling av søknader som nevnt i 1 skal det betales 3 promille av den første millionen gebyrpliktig kjøpe- og leiesum, og 2 promille av det overskytende beløp. Gebyret skal ikke være 2. lavere enn kr 75 (grunngebyret) og ikke over 2 ganger grunngebyret. For utbyggingskontrakter skal det betales 1 ganger grunngebyret Gebyret avrundes nedad til nærmeste hele femkrone For behandling av søknader som nevnt i 1 b betales grunngebyret (Det vises for øvrig til hele forskriften). F:\Fellestjenester\Økonomi\Regnskapsavdelingen\Budsjett\213\Diverse fellesdokumenter\gebyrregulativ 212 og doc 16

151 NØTTERØY KOMMUNE Økonomiplan Handlingsplan Årsbudsjett 213 Rådmannens forslag

152 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 2

153 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 2 ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Frie inntekter Utgifter til lønn og pensjon Finansavkastning Fondsmidler Driftsforbedringer Investeringer Lånegjeld og avdrag Renter 9 3 ÅRSBUDSJETT 213 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPLAN, TALL OG KOMMENTARER 1 4 SEKTORENES DRIFTSRAMMER Fellestjenester Utvikling i utgifter og inntekter Endringer i basisbudsjett Driftsforbedrende tiltak Nye driftstiltak Handlingsplan Oppvekst- og kultursektor Utvikling i utgifter og inntekter Endringer i basisbudsjett Driftsforbedrende tiltak Nye driftstiltak Handlingsplan Helse- og sosialsektor Utvikling i utgifter og inntekter Endringer i basisbudsjett Driftsforbedrende tiltak Nye driftstiltak Handlingsplan Teknisk sektor Utvikling i utgifter og inntekter Endringer i basisbudsjett Driftsforbedrende tiltak Nye driftstiltak Handlingsplan

154 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Kirkelig fellesråd 41 BEMANNINGSOVERSIKT 42 Endringer i årsverk 43 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN SAMLET Driftsrammer Investeringsrammer Kommentarer til investeringsrammer Fellestjenester Oppvekst- og kultursektor Helse- og sosialsektor Teknisk sektor PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER 55 8 ØKONOMISKE HOVEDOVERSIKTER 59 4

155 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Innledning Budsjett 213 og økonomiplan med handlingsdel er preget av stramme rammer. For Nøtterøy kommune innebærer budsjettrammene at tjenestetilbudet reduseres på de fleste områder. Nøtterøy kommunes inntekter styres i hovedsak ved tildeling av midler over statsbudsjettet samt skatteinntekter. De frie inntektene som kommunen mottar, skal i prinsippet dekke alle de tjenesteområder kommunen har ansvar for, samtidig som lokale prioriteringer må prioriteres innenfor den samme rammen. Statlige reformer, rettighetsorienterte ytelser, lovpålagte tjenester, finansielle forpliktelser, omfattende saksbehandling og kvalitetssikring beslaglegger en stor andel av kommunens ressurser. For 213 er de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) beregnet til 982 mill. kr. Dette gir en økning på ca 5 mill. kr i forhold til justert budsjett for mill. kr av de frie inntektene er forbeholdt Samhandlingsreformen i pleie og omsorgssektoren som i 212. Disse midlene skal dekke medfinansiering for innleggelse på sykehus, og betaling for utskrivingsklare pasienter, evt. kommunens egne tiltak for å ta i mot uskrivningsklare pasienter og iverksette forebyggende tiltak. Basert på tidligere erfaring har rådmannen økt frie inntekter med 1 %, tilsvarende 1 mill. kr i 213. I budsjett for 213 er det en stor utfordring at ønske om økt aktivitet ikke balanserer med inntektsnivået. I budsjettet for 213 foreslår rådmannen en rekke driftsforbedringer, som innebærer en reduksjon i kommunens tjenester. Til sammen tilsvarer de ulike tiltakene ca 36 mill. kr. Dette er nødvendig for å dekke utgifter i 213 og videre i økonomiplanperioden Innenfor den enkelte sektor er det i budsjettet innarbeidet reduserte driftsutgifter / økte inntekter, tilsvarende: Helse- og sosialsektor 11,34 mill. kr Oppvekst- og kultursektor 14,692 mill. kr Teknisk sektor 8,5 mill. kr Fellestjenester 2,127 mill. kr Til tross for dette øker budsjettrammen i alle sektorer og justeringer i renter, avdrag, pensjonsutgifter, nye tiltak og pris- og lønnsvekst er innarbeidet. Den største utfordringen for 213 er vekst i pensjonsutgifter med 14 mill. kr som ikke kompenseres gjennom de statlige overføringene. De enkelte sektorers økning i utgifter fremkommer under tabellene endringer i basis og nye driftstiltak Forslag til budsjett/handlingsplan er stramt for alle deler av kommunens virksomhet. De lovpålagte oppgavene og tjenester direkte til kommunens innbyggere søkes prioritert. Det er lagt til grunn rimelig balanse mellom tjenesteområdene. I budsjett 213 er det forutsatt å benytte 1,7 mill. kr fra pensjonspremiefond til dekning av pensjonsutgifter. Det er videre foreslått å benytte ca 12 mill. kr fra premieavviksfondet som et alternativ til ytterligere driftsforbedringer og rådmannen legger opp til at premieavvik for 212 føres tilbake til premieavviksfondet. 5

156 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 I budsjettet foreslås det også at 1,1 mill. kr avsettes til uforutsette hendelser i løpet av 213. I økonomiplanperioden er det planlagt investeringer for til sammen 815 mill. kr og den samlede gjelden anslås til ca 1,3 mrd kr. ved utgangen av perioden. Kapitalutgifter dekkes av driftsmidler og en endring i rentenivå vil påvirke driftsutgifter. For å tilrettelegge for en mest mulig forutsigbar økonomi og stabil drift er det lagt opp til innbetaling av minsteavdrag på lån samt foretatt en rentebinding. For 213 er det planlagt investeringer for 376 mill. kr. I tillegg arbeides det med å realisere salg av eiendom, slik at kapitalutgiftene kan reduseres. Hovedtrekk i budsjett 213 og handlingsdel til økonomiplan : Opprettholder planlagte investeringer Åpne nytt helsehus på Smidsrød Starte bygging nytt sykehjem Bjønnesåsen Ny skole Brattås Teiehøyden barnehage Tilpasning av barnehageplasser Vedlikehold vei 3 mill årlig Trafikksikkerhet øker fra 3 5 pr år. Ombygging Borgheimkrysset Utbedring av vann og avløpssystemet Rehabiliteringsplan 25 mill årlig. Boligfornying 22 mill i 213. Revisjon av kommuneplan. Fokus på innovasjon og utvikling. Videreføre intermediæravdeling, øyeblikklig hjelp tilbud og innsatsteam med helårseffekt. Ny avdeling for boligsosialt arbeid I samarbeid med andre tilrettelegge for økning i antall boliger til vanskeligstilte Reduserer ikke driftsutgifter i skole og barnehage Innarbeidet økning valgfag 9 klasse, kulturtilbud i SFO/ barneskole. Økt overføring private barnehager, Utvidet bedriftshelsetjeneste Relativt beskjedne prisøkninger og egenbetalinger. Toril Eeg Rådmann 6

157 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Økonomiske forutsetninger 2.1 Frie inntekter Driftsrammer Økonomiplan Tall i tusen B212 B Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Sum skatt og rammetilskudd Andre generelle statstilskudd som omfatter: Investeringskompensasjon Rentekompensasjon Integreringstilskudd flyktninger Tilskudd ressurskrevende tjenester Kompensasjon mva. investeringer SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER De frie inntektene, som består av skatt og rammetilskudd, er i statsbudsjettet anslått til 972 mill. kr for kommunen. Dette er en økning på 37 mill. kr i forhold til økonomiplanen for 213. Rådmannen foreslår med henvisning til vedtatt økonomiplan og tidligere erfaring at det legges inn en økning på 1 % og øker de frie inntektene med 1 mill. kr til 982 mill. kr. Frie inntekter som gjelder samhandlingsreformen er inntektsført innenfor helse- og sosialsektoren med 3 mill. kr som i 212, slik at sum skatt og rammetilskudd fremkommer som 952 mill. kr i tabellen over. Økningen i frie inntekter skal i hovedsak dekke: Økte kostnader til lønn og pensjon Videreføring av maks pris for foreldrebetaling i barnehagene Opptrapping av tilskuddet til ikke- kommunale barnehager Omlegging av kontantstøtten Kulturskoletilbud i skole / SFO Innføring av valgfag for 9. trinn i ungdomsskolen Kommunalt rusarbeid Befolkningsutvikling / demografi For årene er det forutsatt en realvekst i de frie inntektene på 1 % per år. Generelle statstilskudd Investerings- og rentekompensasjon for omsorgsboliger, sykehjem, skole og kirker er budsjettert etter oppgaver fra Husbanken. Integreringstilskudd for flyktninger avhenger av hvor mange flyktninger som bosettes pr år med faste tilskudd over en 5- års periode. Antall flyktninger som skal bosettes i 213 er redusert fra 212 og inntekten er derfor redusert i årene fremover. Når det gjelder ressurskrevende tjenester sender kommunen krav i forhold til utgiftene som har påløpt. Ettersom flere av brukerne nærmer seg aldersgrensen for refusjon er det lagt inn en redusert inntekt utover i perioden. 7

158 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Utgifter til lønn og pensjon I statsbudsjettet er det anslått en årslønnsvekst på 4 %. Det forutsettes at denne % - vise økningen skal dekke både helårseffekten av lønnsoppgjørene i 212 (lønnsoverheng og lønnsglidning) og lønnsoppgjøret i 213. Helårseffekten av de lokale oppgjørene i 212 er beregnet til 14,7 mill. kr og det er lagt inn en lønnsøkning på 2,5 % i 213 tilsvarende 13, 3 mill. kr til sammen 28 mill. kr. Pensjonsutgiftene er beregnet i henhold til prognoser fra pensjonsleverandørene. Etter Storebrand sin laveste prognose for pensjonspremie i 213, med utgangspunkt i en lønns- og Gvekst på henholdsvis 3, % og 3,5 %, er kostnadene beregnet til 19 % av lønnsutgiftene mot 16 % i 212. For undervisningspersonalet, hvor Statens Pensjonskasse er pensjonsleverandør, beregnes pensjonspremien med en lavere sats (9,17 %). Kommunen mottar årlig en aktuar- beregning av hva som skal bokføres som årets pensjonskostnad. Denne ses i forhold til hva kommunen har betalt i pensjonspremie samme år. Når betalt premie er større enn bokført premie skal differansen det såkalte premieavviket inntektsføres i regnskapet og deretter utgiftsføres (amortiseres) i regnskapene over de kommende 15 år. Fra og med 211 er ordningen endret slik at beløpet skal utgiftsføres over 1 år. Premieavviket i 213 er foreslått inntektsført med 11,5 mill. kr, mens amortiseringsbeløpet (for begge ordningene) er ført opp med 1,3 mill. kr og foreslått dekt av premieavviksfondet. 2.3 Finansavkastning Kommunens finansielle aktiva er plassert i bank. Renteinntektene er budsjettert med 7,9 mill. kr, som er 2 mill. kr høyere enn i 212 med henvisning til ny bankavtale medio Fondsmidler Kommunens fondsbeholdning er følgende: 31. okt 211 Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Disposisjonsfond til sammen 31. okt 212 kr ,6 kr ,3 kr ,86 kr ,63 kr ,85 kr ,38 kr ,93 kr ,69 kr ,9 kr ,9 Midlene er i utgangspunktet knyttet opp til konkrete prosjekter. 2.5 Driftsforbedringer Driftsreduksjoner som ble vedtatt av kommunestyret i juni (k.sak 48/12) er innarbeidet i budsjettforslaget. I tillegg er det foreslått driftsforbedringer i budsjettprosessen, slik at samlede driftsforbedringer/-reduksjoner utgjør 36,2 mill. kr, jfr. de sektorvise tabellene. 8

159 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Investeringer Det er planlagt investeringer for til sammen 815 mill. kr i perioden ; ekskl. VARområdene med 183 mill. kr er investeringene på 632 mill. kr; jfr. oversikten som viser investeringsrammene, kapittel 6.2. Investeringene planlegges finansiert slik (tall i hele tusen): Merverdiavgift Nye lån Tilskudd Sum samlet finansiering Kompensasjonen av merverdiavgiften fra investeringene, som inntektsføres i driften, benyttes i sin helhet til delfinansiering av investeringene, slik alle kommunene er pålagt fra og med 214. Bruk av lån utgjør den største finansieringskilden med til sammen 513 mill. kr. Korrigert for lån til VAR- områdene øker lånene med 33 mill. kr. Tilskudd i 214 er beregnet iht nye satser på 1,12 mill. kr pr. sykehjemsplass og gjelder Smidsrød Helsehus (8 plasser) og nytt sykehjem Bjønnesåsen (78 plasser). 2.7 Lånegjeld og avdrag Basert på planlagte låneopptak og betalte avdrag vil gjelden øke til 1,27 mrd. kr ved utgangen av 216 (inkl. VAR- områdene, men eksklusiv Husbankens videreutlån), noe som tilsvarer om lag kr 6 pr innbygger. Låneopptaket i 213 foreslås tatt opp sent på året slik at finanskostnadene i liten grad vil belaste driften samme år. Dersom det av likviditetshensyn må tas opp lån tidligere enn planlagt foreslår rådmannen at disse renteutgiftene om nødvendig dekkes av rentebufferfondet. Det er gjort en forenklet beregning av minimumsavdrag som må betales årlig og avdragsutgiftene er budsjettert med utgangspunkt i denne beregningen. Låneopptak i 21 og 211 er gjennomført med 5 års avdragsfrihet. Rådmannen foreslår at eventuell avdragsfrihet vurderes årlig i forhold til minimumsavdragsberegningen dersom det er nødvendig for å kunne balansere regnskapet. 2.8 Renter Med utgangspunkt i reviderte renteavtaler: Prosentvis fordeling av lånene : Kortsiktig fast rente: Langsiktig fast rente: P.t. rente: Fordeling: I prosent: kr kr kr kr Kortsiktig fast rente er innenfor 2 år. Renteutgiftene for fastlån er beregnet i henhold til inngåtte avtaler. I oppstillingen over er det tatt hensyn til at den ettårige fastrenteavtalen for 3 mill. kr. avsluttes pr og går over på p.t. vilkår. Rådmannen vil fortløpende vurdere rentebinding for deler av lån på flytende vilkår. I avsetningen til renteutgifter er det tatt høyde for at den flytende renta i 213 kan stige med,5 % tilsvarende 2,35 mill. kr. Rentekostnadene på nye lån i 213 og 214 er beregnet ut i fra en rente på 3,5 %, mens det i 215 og 216 forutsettes en rente på 4 %. 9

160 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Årsbudsjett 213 økonomiplan med handlingsplan, tall og kommentarer 4 Sektorenes driftsrammer 4.1 Fellestjenester Utvikling i utgifter og inntekter Utvikling i utgifter og inntekter for sektoren (tall i tusen) Fellestjenester Økonomiplan B212 Lønnsutgifter Øvrige utgifter Inntekter Netto utgift B Forklaring til tabeller i avsnitt 4.1.2, og Budsjett 212 Budsjett 213 Endring Endring i basisbudsjett Driftsforbedringer Nye tiltak Sum Differanse Endringer i basisbudsjett Endringer i basisbudsjett sammenlignet med budsjett 212 (tall i tusen) Økonomiplan Ansvar Beskrivelse Alle Halvårseffekt av lønnsoppgjør 212 og økning i pensjonsutgifter 213 justert for nye tiltak, driftsforbedringer og endringer i basis 1* Generelle økninger i virksomhetene 11 Kontingent 12K 111 Serviceavtaler IT 17 Overføring av Eiendomsforvaltningen til Teknisk sektor B Eiendomsforvaltningen ble overført administrativt til teknisk sektor i 212. Fra 213 overføres virksomheten også regnskapsmessig. Nytt ansvar er 46. Kontingent til 12K ble i 212 dekket av fondsmidler i 12K. I 213 vil kontingenten gå over ordinær drift igjen. Serviceavtaler i IT-avdelingen øker med kr 1. Generelle utgiftsøkninger i sektoren er på til sammen kr 141. Driftsforbedrende tiltak fremkommer i tabell under og nye tiltak i tabell under

161 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Driftsforbedrende tiltak Driftsforbedringer sammenlignet med budsjett 212 (tall i tusen) Økonomiplan Ansvar Beskrivelse Driftsforbedringer, jfr. K.sak 48/12 Reduksjon telefonutgifter - nytt ringemønster pga mer bruk av mobiltelefon Reduksjon innkjøp av servere og inventar IT-avdelingen Økte inntekter IT-avdelingen fra eksterne Oppsigelse av Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Reduksjon av midler til bedriftsidrettslaget Reduksjon inventar økonomiseksjonen Forslag nye driftsforbedringer 2,5 % Egenandel forsikringer ansatte Reduksjon i Rådmannens julekurv til ansatte Mindre behov for trykking og distribusjon av sakspapirer Reduserer for gaver fra ordføreren og bevertning til politiske møter Overformynderiet flytter til Fylkesmannen. Reduksjon IT-drift: Lisensutgifter, hardware og konsulentbistand Økte inntekter IT-tjenester og Personal til Stokke, Vesar og VIB Redusert avsetning til Websak fond Spesielle tiltak i Servicesenteret i 212 faller bort i 213 Ytterligere reduksjon av portoutgifter pga økt bruk av e-medier Midlertidig vakant stilling i Personalseksjonen Nesten helt bortfall av velferdsmidler til fellestjenester Generelle driftsreduksjoner i Økonomiseksjonen B Rådmann Rådmannens budsjett er foreslått redusert med 128 kr. Inntekt fra ansattes egenandel av forsikringer foreslås oppjustert med 1 kr til dagens nivå og julekurv til ansatte foreslås redusert med 28 kr. 11 Politisk styring, kontroll, råd og utvalg Det er mindre behov for trykking og distribusjon av sakspapirer etter innføring av elektronisk leserbrett, og budsjettet foreslås redusert med kr overføres overformynderiet til Fylkesmannen i Vestfold. Dette gir en lønns- og utgiftsreduksjon i 213 på kr 253. I tillegg reduseres gaver fra ordfører og bevertning ved politiske møter med til sammen kr 2. Totalt reduseres driftsbudsjettet til politisk styring, kontroll, råd og utvalg med kr IT-avdeling IT-avdelingen foreslår reksjoner i driftsbudsjettet for 213 med kr 9. Dette fremkommer som reduserte telefonutgifter, som følge av nytt ringemønster, redusert innkjøp av inventar til ITavdelingen og økte inntekter fra eksterne. Videre er lisensutgifter foreslås redusert med kr 1, hardware og konsulentbistand med kr 5 hver. Reduksjonen på til sammen kr 3 utgjør litt over 5 % av IT-avdelingens driftsbudsjett. Økt omfang av tjenester til Stokke kommune, Vesar og VIB øker inntekter i IT-avdelingen med kr 224. Videre foreslås det å halvere den årlige avsetningen til det felles kommunale Websakfondet. 115 Servicesenteret Tiltak i Servicesenteret vedtatt i tertialrapportvedtakene i 212 er tatt ut for 213. Rammene i Servicesenterets budsjett pr videreføres i 212 kun med små endringer. 12 Sekretariatet Ved mer elektronisk kommunikasjon er utgifter til porto forventet å kunne reduseres ytterligere i 213 fra foregående år. 11

162 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Personalseksjonen Abonnementet på Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) er ikke fornyet og kr 1 er foreslått tatt ut av budsjettet. Ansatte mister tilbudet. Midlertidig vakant stilling på grunn av fratredelse ved alderpensjon reduserer lønnsutbetalinger i 213 med kr 24. Videre foreslås 8 % reduksjon av velferdsmidler til Fellestjenester. 14 Økonomiseksjonen Midler til bedriftsidrettslaget foreslås redusert med kr 4. Bedriftsidrettslagets mulighet for innkjøp av utstyr til trimrommet reduseres. Videre foreslås det å halvere økonomiseksjonens inventarbudsjett, kr Nye driftstiltak Nye driftstiltak sammenlignet med budsjett 212 (tall i tusen) Ansvar Beskrivelse 2 % stillingsøkning IT-avdelingen Ny stilling Servicesenteret Nettannonsering TB.no Valg 213 Bedriftshelsetjenesten B Økonomiplan Det foreslås å øke eksisterende vakant stilling i IT-avdelingen fra 8 % til 1 % begrunnet i arbeidsmengde og rekrutteringsmuligheter. I Servicesenteret er det behov for ett årsverk til å styrke grunnbemanningen i skranken, da publikumshenvendelser til Servicesenteret er økende. Det vil også være Servicesenteret som besvarer henvendelser på kommunens facebookprofil. For å kunne redusere utgifter til avisannonsering og informere og markedsføre kommunen bedre er det inngått avtale med TB.no om nettannonsering. Avtalen vil koste kr 132 årlig og er foreslått bevilget fra 213. Midler til gjennomføring av valg, kr 65, gjeninnføres for stortingsvalget 213. Årsaken til økningen i kostnadene ved bedriftshelsetjeneste er forskriftsendring fra 21 som øker omfanget av arbeidsgivers forpliktelse til å la seg bistå av bedriftshelsetjenesten i arbeidsmiljøspørsmål, særlig gjelder dette i forbindelse med forebygging og oppfølging av sykefravær. Forskriftsendringen medfører at Nøtterøy kommune må sette ordningen ut på anbud. Merkostnaden ved en utvidet ordning er vurdert til kr 25. som halvårsvirkning i

163 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Handlingsplan Tabellen viser hvilke tiltak sektoren planlegger å gjennomføre ut fra målene i kommuneplanen. Der sektoren ikke har kommentert målene, er det ikke planlagt tiltak. Mål i kommuneplan Tiltak Økonomi Utskifting av PC til lærere og elever hvert 4. år. 1,9 mill. kr i 216 Trådløst nettverk i adm.- og skolebygg. Tilgang til publikums PCer i Servicesenteret. Nytt telefonsystem. Finansiert Inngår i budsjett Inngår i budsjett Behov for nytt stam- og spredenett i T17. Regelmessig oppdatering av elektronikk for effektiv drift. Inngår i budsjett Delvis finansiert Opprettholde og utvikle en funksjonell og brukervennlig nettportal. Nøtterøy kommune på Facebook. Inngår i budsjett Servicesenterets rolle skal defineres. Det skal utarbeides kriseplaner for alle tjenesteområder. Kursing i krisehåndtering. Delvis finansiert Gjennomføre ROS analyser. Inngår i budsjett 3.1. Befolkningsutvikling 3.2. Arealforvaltning 3.3. Livskvalitet Gode bomiljøer God oppvekst Folkehelse 3.4. Kultur 3.5. Næringsliv 3.6. Miljø og bærekraftig utvikling 3.7. Infrastruktur og samferdsel Realkapitalforvaltning Samferdsel og transport Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 3.8 Samfunnssikkerhet 13

164 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Oppvekst- og kultursektor Utvikling i utgifter og inntekter Utvikling i utgifter og inntekter for sektoren (tall i tusen) Økonomiplan Oppvekst- og kultursektor B212 B213 Lønnsutgifter Øvrige utgifter Inntekter Netto utgift Forklaring til tabeller i avsnitt 4.2.2, og Budsjett 212 Budsjett 213 Endring Endringer i basisbudsjett Driftsforbedringer Nye tiltak Sum Differanse Sammenlignet med 212 er det en økning i netto utgift med 6,9 mill. kr. Endringer i basis utgjør 21,2 mill. kr, driftsforbedringer -14,9 mill. kr og nye tiltak,4 mill. kr Endringer i basisbudsjett Endringer i basisbudsjett sammenlignet med budsjett 212 (tall i tusen) Økonomiplan Ansvar Beskrivelse B Helårseffekt lønnsoppgjør 212 og økning pensjonsutgifter 213 justert for driftsforbedringer og endringer i basis 211 Spesielle undervisningstiltak - økning 211 Skyss førskole- og skolebarn - økning 211 Pedagogisk utvikling skoler og barnehager - just komm egenandel 211 Voksenopplæring - Tønsberg trekker seg ut av samarbeidet på Herstad senter - bortfall refusjon 211 Voksenopplæring - kjøp av tjenester fra Tønsberg - økning 211 Barnehager - tilskudd til redusert oppholdsavgift - reduksjon 211 Barnehager - styrket tilbud førskolebarn - reduksjon refusjon fra andre kommuner 211 Barnehager - redusert anslag refusjon barn fra andre kommuner 211 Private barnehager - økt anslag tilskudd SFO - endring oppholdsbetaling pga. økning antall brukere Skoler - økning fra nytt skoleår ,13 årsverk Skoler - endret driftsbudsjett pga. endret elevtall Borgheim og Teigar skole - justering av utgifter skolefrukt 216 Føynland skole - Husøyelever fra : refusjon fra Tønsberg lønn og øvrig drift oppholdsbetaling SFO

165 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 Økonomiplan Ansvar Beskrivelse B213 Teigar skole - Husøyelever - økt refusjon fra Tønsberg kommune Den kulturelle skolesekken - justering av kommunal egenandel Bygdebok - justering av salgsinntekter Idrettshallene - vaktmestertjenester Kulturskolen - økt refusjon fra andre kommuner Kulturskolen - reduksjon,1 årsverk PP-tjenesten - økt refusjon fra Tjøme kommune Redusert inntekt fra andre kommuner Reduserte utgifter barnevernstiltak i familien Økte utgifter i tiltak utenfor familien Årlig regulering krisesenteret Årlig regulering SO mottaket Økte utgifter tolketjenester Økt kommunal egenandel prosjekt Helsefremmende skoler og bhg Oppvekst- og kultursektor Helårseffekt av lønnsoppgjør 212 samt økning i pensjonsutgifter utgjør om lag 11,6 mill. kr. 211 Skole- og barnehagekontoret Utgifter til spesielle undervisningstiltak øker som følge av flere elever med spesielle behov på privatskolene samt en oppgang også på de fosterhjemsplasserte barna. Utgifter til skyss har økt blant annet som følge av at VKT nå beregner skyss til andre skoler enn nærskolen på en ny måte. Midler fylkeskommunen tidligere bidro med er nå blitt kommunens ansvar, og dette slår spesielt sterkt ut for de forsterkede avdelingene gruppe 1 ved Brattås skole og Teigar sør. I disse avdelingene er det også blitt flere elever. Ved at det er opprettet mottaksklasse ved Vestskogen skole, bidrar det også til økte utgifter for kommunen ved at dette ikke lenger faller inn under fylkeskommunens ansvar. I forbindelse med at Brattås-elevene dette skoleåret er midlertidig i Grindløkken skoles lokaler, øker også skyssutgiftene. Dette betyr ekstrautgifter fram til sommeren samt noen måneder utover i høsthalvåret 213. Brattås har hatt vanlig skolebusstilbud tidligere, men da for et begrenset antall elever. Nå gjelder tilbudet for hele skolen. Vedrørende voksenopplæring trekker Tønsberg kommune seg ut av samarbeidet kommunene har ved Herstad senter fra og med 213. Kommunen har fram til nå refundert utgifter tilsvarende,5 årsverk samt deler av husleien. Midler til grunnskoleopplæring ved Greveskogen i Tønsberg er tatt ut fra og med august 213 med begrunnelse at dette tilbudet er fylkeskommunens ansvar. Besparelsen utgjør kr 2 i 213. Midler til den ordinære grunnskoleopplæringen ved Tønsberg voksenopplæring er videreført i budsjettforslaget for 213 med 1,2 mill. kr. Tilskudd private barnehager Kommunen skal sørge for likeverdig behandling av alle barnehager i kommunen. Det kommunale tilskuddet skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagen som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Tilskuddet skal utgjøre samme andel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager, minimum 92 % (fra %). Det er fastsatt separate tilskuddsatser for drift og kapital: For drift skal det fastsettes én sats for små barn med heltidsplass og én sats for store barn med heltidsplass. Satsene skal fastsettes separat for ordinær barnehage, familiebarnehage og åpen barnehage og beregnes på bakgrunn av kommunens budsjetterte kostnader til drift av egne barnehager. Kommuner som ikke har egne barnehager skal benytte nasjonale gjennomsnittssatser fastsatt av departementet. 15

166 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 For kapital skal det fastsettes én sats per barn med heltidsplass, uavhengig av barnas alder. Tilskuddet skal dekke avskrivnings- og rentekostnader. Det skal fastsettes separate satser for ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager. Kommunen har valgt å benytte nasjonale gjennomsnittssatser som departementet fastsetter. Satsene for driftstilskudd til de ordinære private barnehagene er fastsatt på bakgrunn av kommunens budsjetterte utgifter til drift av egne barnehager. I budsjettforslaget er antall barn i kommunale og private barnehager basert på nivået i barnehagene høsten 212 lagt til grunn, men det er det faktiske antall barn pr som vil bli benyttet i tilskuddsutmålingen for 1. halvår 213. For 2. halvår 213 vil eventuelle aktivitetsendringer i det kommunale og private barnehagetilbudet tas hensyn til. Tilskuddsatsene som er benyttet ved utmåling av tilskudd i budsjettforslaget til de enkelte private barnehagene er som følger for 213: Forslag tilskuddssatser 213 i kroner per heltidsplass (ved 1 % tildeling) Drift inkl. adm. Ordinære barnehager, små barn (snitt vår og høst) Ordinære barnehager, store barn (snitt vår og høst) Ordinære barnehager, små barn - nasjonal sats Ordinære barnehager, store barn - nasjonal sats Familiebarnehager, små barn - nasjonal sats Familiebarnehager, store barn - nasjonal sats Kapital Drift og kapital Åpne barnehager 16+ t - nasjonal sats 26 4 Det samlede anslaget for tilskudd til de private barnehagene i 213 øker sammenlignet med budsjett 212 som følge av økte lønnsutgifter, høyere pensjonsutgifter og økt minimumstilskudd - fra 92 til 94 % fra august 213. I beregningen av tilskuddet til de private barnehagene er det forutsatt 589 plasser januar-juli og 6 plasser august-desember. I tillegg kommer åpen barnehage med 2 plasser. Dette gir et samlet anslag for tilskudd på 77 mill. kr. Sammenlignet med flere Vestfold-kommuner har Nøtterøy kommune et høyere beregningsgrunnlag pr. kommunal plass. Dette medfører at Nøtterøy kommune må legge til grunn tilskuddssatser pr. barn som er over gjennomsnittet for kommunene i Vestfold ved utbetaling av tilskudd til de ordinære private barnehagene i kommunen. En mulig forklaring kan være at Nøtterøy har flere mindre barnehagelokaler og at kapasiteten ikke er fullt utnyttet i alle barnehagene. Dette er med på å øke de kommunale utgiftene pr. barn. Leirskole Østre Bolærne Kommunen er ansvarlig for det pedagogiske opplegget (2,36 årsverk) ved leirskolen på Bolærne, mens KFUK-KFUM administrerer den daglige driften. Tilbudet har et nivå på 7-8 grupper fra andre kommuner. Staten yter øremerket tilskudd til elevenes bostedskommuner for gjennomførte opphold. I likhet med en del andre kommuner krever Nøtterøy en høyere pris for undervisningstilbudet som kommunen gir ved leirskolen enn refusjonssatsen i statstilskuddet. Prisen på undervisningstilbudet justeres i 213 med forventet prisvekst på kommunal tjenesteyting (3,3 %), slik at det foreslås at Nøtterøy skal kreve kr pr. leirskoleopphold pr. gruppe (inntil 22 elever) inntil 27,5 klokketimer. 16

167 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Skoler I henhold til prognose for nytt skoleår er midler lagt inn til dette. Samlet sett er det kun en liten økning i årsverk for skolene. Utgifter til skolefrukt på ungdomstrinnet er justert basert på faktisk forbruk i 211 og hittil i 212. Justeringen medfører ingen endring i tilbudet til elevene. I henhold til inngåtte avtaler med Tønsberg kommune vil Føynland skole motta 77 elever fra Husøy fra høsten 213. Dette medfører en endret driftssituasjon ved skolen, og Tønsberg kommune vil refundere sin andel av netto driftsutgifter for 213 beregnet til 1,7 mill. kr Teigar ungdomsskole har siden 21 tatt imot Husøyelever fra 13 elever høsten 21 og opp til nesten 5 elever fra høsten 213. De tilhørende utgifter samt refusjonen fra Tønsberg kommune er innarbeidet i budsjettforslaget. For 213 utgjør refusjonen om lag 3,5 mill. kr. 28 RMU Som følge av økt avlastningstilbud til egne innbyggere har RMU ikke lenger hatt kapasitet til å selge plasser til andre kommuner. Dette medfører en reduksjon i budsjettert inntekt fra andre kommuner. Utover dette foreligger det ingen vesentlige endringer i basis. 29 Barnevernet Basert på regnskap 212 har barnevernet hatt en vesentlig økning i utgifter i tiltak utenfor familien. Budsjett 213 er basert på beregnede utgifter for 212. Samtidig har virksomheten hatt en reduksjon i utgifter til barnevernstiltak i familien. Det er også i budsjettet lagt inn en regulering på overføringer til krisesenter og SO mottak i Helsestasjonen Det foreligger ingen vesentlige endringer i basis. Det er lagt inn en mindre økning til tolkeutgifter og en noe større kommunal egenandel i prosjektet Helsefremmende skoler og barnehager Driftsforbedrende tiltak Driftsforbedringer sammenlignet med budsjett 212 (tall i tusen) Økonomiplan Ansvar Beskrivelse B213 Driftsforbedringer, jfr. k.sak 48/12: Endret barnehagestruktur fra effekt fra 213 Private barnehager - lavere tilskudd pr. barn pga. endret 211 barnehagestruktur 211 Leirskole 7. trinn egne elever - bortfall fra Veierland skole - felles ledelse med Brattås skole Sum Forslag nye driftsforbedringer: 21 Kommunaldirektør - vakans i 7 mnd. 211 Skole- og barnehagekontoret -,4 årsverk udisponert Skoler - reduksjoner fra og : Teigar sør -,79 årsverk Brattås gruppe 1 -,71 årsverk Megin -,71 årsverk Mottaksklasser -,58 årsverk Øvrige pedagoger - 6,4 årsverk Assistent Teigar sør -,5 årsverk Assistent Brattås gruppe 1 -,5 årsverk

168 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 Økonomiplan Ansvar Beskrivelse B213 Ekstraressurs SFO - 1,64 årsverk Skoleassistenter - 4,23 årsverk SFO - økt oppholdsbetaling fra ,3 % Barnehager - reduksjoner fra : Føynland barnehage - 1 årsverk 2 avdelinger - 7 årsverk Øvrige driftsutgifter Oppholdsbetaling Kulturenheten Kulturskolen - bruk av prosjektmidler Kulturskolen - økt egenbetaling fra ,3 % Kulturskolen - reduksjon vikarmidler Frivillighetsforum - bortfall tilskudd Kulturhuset - reduksjon utgifter forestillinger Kulturhuset - økning inntekter utleie lokaler og utstyr + café 27 PP-tjenesten Vakans psykologspesialist 2 mnd. Reduksjon driftsbudsjett 28 RMU Reduksjon vikarmidler og ekstrahjelpsmidler Reduksjon øvrig drift 29 Barnevern Overføring OBU Reduksjon IT-utgifter Økt tilskudd statlig styrking barnevern 295 Helsestasjonen Reduksjon,2 årsverk SLT Tidligere vedtatte driftsforbedringer: I k.sak 48/12 ble driftsforbedrende tiltak tilsvarende 5,3 mill. kr vedtatt innarbeidet i budsjettforslaget for 213. I tabellen ovenfor er disse tiltakene endret til om lag 5,2 mill. kr. I tiltakene inngår endret barnehagestruktur i de kommunale barnehagene fra som gir en innsparingseffekt i 213 på 3,8 mill. kr. Denne effekten medfører også at kommunens tilskudd pr. barn til de ordinære private barnehagene isolert sett reduseres og dermed også det samlede tilskuddet. Et anslag på denne reduksjonen er,9 mill. kr. Tilbud om leirskole er inkludert i budsjettforslaget for skoleåret Det fremmes egen sak om leirskoleopphold fra neste skoleår. Det vil bli vurdert om ordningen skal fortsette som tidligere, endres i form, reduseres i omfang eller avvikles. Etter at rektor ved Veierland skole sluttet i juni 212, har skolen fått felles ledelse med Brattås skole. Selv om både Veierland og Brattås skole er blitt tilført ekstra ressurser i forbindelse med dette, er det en innsparing i dette tiltaket på ca. kr 22. Forslag nye driftsforbedringer: 21 Kommunaldirektør Kommunaldirektør for oppvekst- og kultursektor har ulønnet permisjon fram til og med juli 213. Rådmann fungerer som kommunaldirektør i dette tidsrommet. Besparelsen er beregnet til kr Skole- og barnehagekontoret Ved kontoret er,4 årsverk udisponert, og dette er innarbeidet i budsjettet for 213 med 18

169 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 kr 345. En konsekvens av denne vakansen kan være et større arbeidspress for de øvrige ved kontoret Skoler I budsjettforslaget for 213 er det foreslått reduksjoner med 16 årsverk fra 1/5 og 1/8. Til sammen utgjør disse reduksjonene om lag 4,4 mill. kr og fra 214 8,5 mill. kr. De foreslåtte reduksjonene fordeler seg på spesialavdelingene, pedagogressursen, ekstraressurser til SFO, Megin og skoleassistenter. Dette er konsekvensene ved de foreslåtte tiltakene: Tilpasset opplæring for alle elever vanskeliggjøres Gruppeinndeling i enkelte fag vanskeliggjøres Nedleggelse av Megin innebærer en svekkelse av et godt alternativt undervisningstilbud Den individuelle oppfølgingen av elever i mottaksklassene reduseres Reduksjon i gruppe 1 og Teigar Sør er utfordrende med ressurskrevende elever Redusert ekstrabemanning i SFO gir mindre mulighet til å styrke bemanningen ved særskilte behov Redusert assistentbistand i skoletiden Økt slitasje på personalet Oppfølging av kvalitetsplanen i skole og vedtatte innsatsområder vanskeliggjøres I takt med prisstigningen er oppholdsbetalingen i SFO foreslått indeksregulert fra med 3,3 %. Dette medfører at en hel plass vil koste kr fra og med januar. Samlet gir dette en merinntekt for kommunen på om lag,5 mill. kr Kommunale barnehager For å redusere overkapasiteten i det samlede tilbudet av barnehageplasser, foreslås en reduksjon i det kommunale tilbudet fra Dette tilsvarer 2 avdelinger og nesten 3 heldagsplasser og 7 årsverk. I tillegg reduseres antall barn i Føynland barnehage med 8 fra samme tidspunkt og 1 årsverk, i samsvar med k.sak 73/11 om å sikre skolebarn i barnehagen rett til plass ut barnehageåret Disse endringene medfører en mindreutgift på henholdsvis 1,5 mill. kr i 213 og 3,4 mill. kr fra 214. Det samlede barnehagetilbudet fra neste barnehageår vil være på 11 plasser, fordelt på 68 private plasser og 492 kommunale. Dette antallet samsvarer bra med antall rettighetsbarn som er nå i kommunen samt barn fra andre kommuner med plass i Nøtterøy-barnehagene. Utfordringen er dersom behovet for plass fra neste barnehageår blir større enn antall tilgjengelige plasser, eller om private plasser blir nedlagt utover det som kommunen har oversikt over pr. nå. En reduksjon i antall kommunale plasser betyr en større avhengighet av den private barnehagesektoren og en større sårbarhet i forhold til endringen i private plasser Kulturenheten Kulturenheten foreslår driftsforbedrende tiltak i 213 med til sammen kr 38. For kulturskolen gjelder det bruk av prosjektmidler, økt egenbetaling fra med 3,3 % og reduksjon i vikarmidler. Å benytte prosjektmidler for å dekke opp for budsjettreduksjoner, medfører mindre aktivitet i kulturskolen, fordi ordinær aktivitet erstattes med prosjekter i stedet for at prosjektene kommer i tillegg. Reduksjon i vikarutgiftene medfører et dårligere tilbud til elevene fordi ved kortvarig sykefravær vil undervisning bli avlyst inntil 2 ganger pr. tilbud pr. semester. Dette vil også ramme ulikt, fordi noen lærere er mer syke enn andre. Midler til frivillighetsforum foreslås tatt ut av budsjettforslaget. Midlene er ikke etterspurt. 19

170 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 For kulturhuset er det lagt til grunn reduserte utgifter til forestillinger og økte inntekter på utleie av kulturhuset og teknisk utstyr til seminarer, samt økte inntekter på salg i kaféen (forutsetter omgjøring av lokalet). Reduserte utgifter til forestillinger kan bety at tilbudet ikke vil bli fullt så bra som det til nå har vært. 27 PP-tjenesten Virksomheten foreslår driftsforbedrende tiltak med kr 2 i 213. Det dreier seg om at en stilling vil først bli besatt fra omkring 1. mars samt at det foreslås en reduksjon i driftsbudsjettet. 28 RMU Det er i forslag til budsjett lagt inn en reduksjon på vikarer og ekstrahjelp. Dette medfører redusert tilbud om avlastning i ferierer og helgedager samt redusert innleie av vikarer i Barnevernet Det er i forslag til budsjett lagt inn forslag om reduksjon i budsjett til IT utstyr. Dette innebærer at virksomheten utsetter kjøp av audiovisuelt utstyr til bruk i arbeidet. Videre er det lagt inn forslag om stoppet overføring til OBU. Forslaget kommer som følge av at Tønsberg også reduserer sin overføring til OBU, hvilket kan medføre fortsatt driftsproblemer for virksomheten. Barnevernstjenesten mister muligheten til å henvise familier eller ungdom til OBU. Det er mange familier på Nøtterøy som har god nytte av tilbudet som nå kan forsvinne. Det er lagt inn en økning i tilskudd til barnevernstjenesten som følge av statlige føringer om styrking av tjenesten. 295 Helsestasjonen Det er lagt inn forslag om å legge ned stilling som SLT-koordinator. Dette medfører manglende koordinering av kriminalitetsforebyggende tiltak Nye driftstiltak Nye driftstiltak sammenlignet med budsjett 212 (tall i tusen) Økonomiplan Ansvar 24 Beskrivelse B213 Lysløyper - leie av lokale til løypemateriell Skoler - kulturskoletilbud fra ,35 årsverk Skoler - kulturskoletilbud i SFO-tid - redusert opph.betaling Kulturenheten har behov for å leie et lokale til oppbevaring av snøscootere med mer, og det foreslås midler til dette i budsjettet. I statsbudsjettet for 213 foreslår regjeringen å innføre en uketime med frivillig og gratis kulturskoletilbud i SFO-tiden fra høsten 213. Kommunene blir kompensert gjennom tilsvarende økning i rammetilskuddet. For Nøtterøy kommune betyr dette en økning med ca.,35 årsverk fra I tillegg vil dette også medføre at den budsjetterte oppholdsbetalingen for SFO må reduseres, siden tilbudet skal gis som en gratis time i SFO-tiden. For 213 medfører tiltaket en utgift/mindreinntekt på kr 362 og kr 878 fra

171 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Handlingsplan Tabellen viser hvilke tiltak sektoren planlegger å gjennomføre ut fra målene i kommuneplanen. Der sektoren ikke har kommentert målene, er det ikke planlagt tiltak. Mål i kommuneplan Tiltak Økonomi 3.1. Befolkningsutvikling 3.2. Arealforvaltning 3.3. Livskvalitet Gode bomiljøer God oppvekst Fokus på tilrettelegging gode overganger mellom barnehage-barneskole-ungdomsskole. Tilpasse barnehagestruktur. Utarbeide kvalitetsplaner i barnehagene Folkehelse Eldre, syke og funksjonshemmede Mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer Videreføre foreldreskole for alle skoler. Økt innsats for godt skolemiljø. Finansiert Finansiert Deltagelse i prosjektet Helhetlig barnevern. Videreutvikle Kvello-modellen i barnevernstjenesten. Finansiert Øke ett årsverk i PPT. Økt helsesøsterressurs i skolene for kosthold, fedme og ernæring. Øke antall avlastningsdøgn for barn/unge og etablere ambulerende team. Videreutvikling av De utrolige årene, gi tilbud om foreldreveiledning også til familier med små barn. Ikke finansiert Finansiert Regelmessige møter mellom organisasjonsliv og kommunen. Prioritering av foreninger/aktiviteter for barn/unge. Etablere helsestier. Videreutvikle den kulturelle spaserstokken. Delvis finansiert Delvis finansiert Finansiert Etablere flere småhusprosjekter og andre boliger (Bolig9). Forberede samhandlingsreform innenfor rus og psykiatri. Inngår i budsjett Tilrettelegge for et mangfold av kulturelle opplevelser. Lager til utstyr, stor slitasje på gulv og møbler. Finansiert Tilrettelegge for variert tilbud og tilstrekkelig plasser i kulturskolen. Planlegge økte rammer på sikt for å utvikle kulturen. Finansiert Flerkulturelt samfunn 3.4. Kultur Kultur 21 Finansiert

172 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 Samarbeid med skolekorpsene om nye lokaler Friluftsliv 3.5. Næringsliv 3.6. Miljø og bærekraftig utvikling 3.7. Infrastruktur og samferdsel 3.8 Samfunnssikkerhet Gjennomføre ROS analyser. 22 Inngår i budsjett

173 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Helse- og sosialsektor Utvikling i utgifter og inntekter Utvikling i utgifter og inntekter for sektoren (tall i tusen) Helse- og sosialsektor Økonomiplan B212 B Lønnsutgifter Øvrige utgifter Inntekter Netto utgift Forklaring til tabeller i avsnitt 4.3.2, og Budsjett 212 Budsjett 213 Endring Endring i basisbudsjett Driftsforbedringer Nye tiltak Sum Differanse Sektorens budsjetterte inntekter er justert for årlig prisregulering og merinntekter fra budsjett 212 og er lagt inn med en økning på ca 5 mill kr for 213. Hovedårsaken til økning i sektorens driftsrammer skyldes økte lønnskostnader. Disse øker som følge av helårseffekt av lønnsoppgjør fra 212, regulerte satser for helgetillegg, økning i pensjonsutgifter, økning i vikarutgifter samt økt antall årsverk i sektoren. Sektoren har en økning i antall årsverk som følge av nye oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen og oppstarten av øyeblikkelig hjelp døgnavlastning, oppstart av Smidsrød helsehus, overtagelse av ny legevirksomhet, ny boligsosialt avdeling og nye stillinger i Miljøarbeidertjenesten opprettet i 212. En ytterligere spesifikasjon av nye årsverk er beskrevet i kapittel 5 om bemanningsoversikt. 23

174 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Endringer i basisbudsjett Endringer i basisbudsjett sammenlignet med budsjett 212 (tall i tusen) Endring i basis Ansvar Alle Økonomiplan Beskrivelse B213 Helårseffekt av lønnsoppgjør 212 og økning i pensjonsutgifter, aga og øvrige lønnsposter 213 justert for nye tiltak, driftsforbedringer og endringer i basis Alle Regulert budsjett vikarer og ekstrahjelp basert på lønnsoppgjør 212, endring i tillegg og merforbruk 212. Alle Reduksjon budsjett sykepengerefusjon Årlig regulering av tilskudd til kommuneoverlege Årlig regulering av tilskudd til veiledning av turnuslege Regulert overføring til legevakt i Tønsberg Ny komm kostn tilknyttet helsetj mottatt i annet EØS land Årlig regulering driftstilskudd leger Reduserte overføringer av samhandlingsmidler 4% fast stilling tidligere dekket med tilskuddsmidler Ingen tilføring av samhandlingsmidler i 213 Redusert statlig refusjonsinntekter tilknyttet sosiale bidrag. Økt budsjett sosiale utlån Helårseffekt drift av 4 nye midlertidige boliger Økt kostnad bidrag privat Redusert tilskudd Inntekt til rusarbeid innlemmet i rammeinntekt 213 Økte kostnader til bandasjemateriell Økt andel multidosebrukere Økte kostnader til drift av biler Økte kostnader til trygghetsalarmer Første år med helårsdrift av innsatsteam Ingen tilføring av samhandlingsmidler i 213 Prisøkning råvarer til produksjon av mat Reduksjon refusjonsinntekt praktikanter og tilrettelegging Helårseffekt av 5,2 nye årsverk i 211 Reduksjon budsjett brukerbetalinger Økt budsjett leie av kopimaskiner Økte kostnader kjøp av tiltak på klostergården/elverhøy Økte kostnader fritid med bistand Nytt tiltak på Vidaråsen Økte kostnader BPA Reduksjon i refusjon fra staten Regulert budsjett til mat Regulert budsjett til medisiner Trygghetsnett Regulert budsjett drift av biler Regulert budsjett til mat Reduksjon inntekt fra andre kommuner Økning driftstilskudd til fysioterapeuter (jfr rehab plan) Samhandlingsreformen: Nøtterøy kommune får overført 31 mill. kr for å dekke økte kommunale utgifter tilknyttet samhandlingsreformen i 213. Disse pengene skal dekke utgifter tilknyttet utskrivningsklare pasienter og kommunenes medfinansiering av sykehusinnleggelser. I budsjettforslag 213 er det lagt inn 25 mill. kr til medfinansiering. Dette er tilsvarende estimert kostnad til medfinansieringskostnad i 212. Gjenværende midler benyttes til utskrivningsklare pasienter og forebyggende tiltak som skal bidra til å 24

175 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 redusere medfinansieringsregningen fra helseforetaket. I tillegg er det i budsjettforslaget lagt inn at kommunen skal få 4,7 mill. kr til drift av øyeblikkelig hjelp døgnplasser i 213. Lønnsutgifter Økte pensjonsutgifter og helårseffekt av lønnsoppgjør 212 er den største utgiftsøkningen i sektoren. Pensjonsutgifter er lagt inn med en økning på 8,2 mill. kr for Helse og sosial. Denne økningen skyldes at avsetning til premieinnbetalinger i 213 øker fra 16% til 19%, samt at det er flere stillinger i sektoren. Lønnsoppgjør 212 ble kostbart for helse og sosialsektoren da helgetilleggene økte med 43% som er beregnet å utgjøre ca 4 mill. kr for kommunen og hvor mesteparten av disse tilleggene utbetales i helse og sosialsektoren. Videre er det i budsjettforsalget lagt inn en økning til vikarer som følge av helårseffekten av lønnsoppgjøret samt et merforbruk på denne posten i forhold til budsjett de siste årene. 31 Kommunaldirektøren Reduksjonen i budsjettet skyldes en budsjettert merinntekt tilknyttet drift av øyeblikkelig hjelp døgnplasser, samt endring i omfordelingen av samhandlingsmidler i 213. Det er i budsjettet lagt inn midler for å dekke økte kostnader til legevaktsordningen, driftstilskudd leger og ny kommunal kostnad tilknyttet kommunal andel av helsetjenester i annet EØS land. 315 Avdeling for innovasjon og kunnskapsutvikling Økningen i budsjett 213 skyldes i hovedsak at oppfølging av lærlinger er foreslått overført til LIFT fra Hab/rehab tjenesten i 213, samt en teknisk budsjettendring mht fordeling av samhandlingsmidler. Dagens drift i avdelingen videreføres og dette er en viktig drivkraft for tiltak knyttet til samhandlingsreformen og for å forebygge sykdom og sykehusinnleggelser som igjen vil bidra til å redusere utgifter til medfinansieringen på sikt. 331 NAV Sosialtjenesten Som følge av en statlig nedtrapping av Kvalifiseringsprogrammet (KVP) foreslås det å redusere driftutgifter tilknyttet KVP. Se tabell for foreslåtte driftsforbedringer. Det er ikke lagt inn forslag om økning i budsjett til sosiale bidrag 213, da det er en forventning om et mindreforbruk på denne posten i 212. Det foreslås redusert overføring fra staten tilknyttet bidragsutbetalinger som følge av reduserte refusjonsgrunnlag. I budsjettforslaget er det lagt inn noen økninger tilknyttet sosiale lån basert på estimerte utgifter Psykisk helse og rus Tilskudd til rusprosjekt er i 213 innlemmet i rammetilskuddet. Dette medfører en endring i basisbudsjett for tjenesten. Det er foreslått en reduksjon i stillinger tilsvarende 2 årsverk. Dette som følge av omorganiseringer og driftsforbedrende tiltak. Forholdet er ytterligere beskrevet i avsnitt for driftsforbedrede tiltak. 34 Hjemmetjenesten Økningen i budsjett for Hjemmetjenesten skyldes i hovedsak lønnskostnader. Kostnader til innsatsteamet som ble opprettet i midten av april 212 får en økningen som følge av at 213 er første år med helårs drift. Det er i budsjettforslaget lagt inn økte kostnader til bandsjemateriell da kommunen er forpliktet til å dekke en større del av dette. Det er lagt inn økte kostnader til multidose som følge av flere brukere og økte kostnader til drift av bilene i hjemmetjenesten. Priser for trygghetsalarmer forventes økt fra leverandør, noe som belastes brukerne i form av økte priser for trygghetsalarmer. 341/345 Gipø og Bjønnesåsen bo og behandlingssenter Kommunen har i løpet av 212 overtatt drift av respiratorprosjekt (prosjekt 1) Dette medfører en vridning i kostnader fra kjøp av tjenester til lønnskostnader og en økning i stillinger på 5,7 årsverk. Samlet sett er det ingen økning i kostnader for kommunen utover vanlig pris/lønnsregulering. Kommunen får dekket en del av kostnadene i form av refusjon ressurskrevende tjenester fra staten som tidligere. Kommunen har opprettet ny avdeling for øyeblikkelig hjelp døgnplasser. Denne avdelingen er lokalisert sammen med intermediæravdelingen på Gipø frem til åpningen av Smidsrød 25

176 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 Helsehus. Dette medfører en økning i stillinger på 3,5 årsverk. Kostnadene dekkes av statlige overføringer og det er i budsjettforslaget lagt inn en forventning om en merinntekt på 1,2 mill. kr tilknyttet dette tilbudet. Intermediæravdelingen reduserer antall plasser fra 7 til 6 for 213 basert på lavt belegg i 212. Tønsberg trekker seg ut av samarbeidet fra Miljøarbeidertjenesten Økning i budsjett skyldes i hovedsak effekt av lønnsoppgjør og helårseffekt av 5,2 nye årsverk opprettet i 212. Utover dette er det ingen vesentlige endringer i basis. 344 Tjenestekontoret Det er varslet økte satser fra leverandør tilknyttet BPA. Dette er lagt inn i budsjettforslaget, samt en økning i antall timer. Priser til våre BPA brukere reguleres i tråd med regulering av satser for praktisk bistand. En økning i tjenestens kostnader kan også knyttes til nytt tiltak på Vidaråsen, økte kostnader til kjøp av plasser på Klostergården/Elverhøy og noe økt kostnad til fritid med bistand. 35 Habilitering/ rehabiliteringstjenesten Det er lagt inn en forventning om reduksjon i overføring fra andre kommuner som følge av varsel om at en bruker flytter tilbake til hjemkommune ved oppstart av Smidsrød Helsehus. Tjenesten overtar ansvaret for drift av biler fra hvilket medfører at 3 årsverk og budsjett til drift av biler overføres fra Gipø til Hab/rehab. I budsjettforslaget er det lagt inn en økning i driftstilskudd til fysioterapeuter iht rehab planen, samt en mindre regulering av budsjettmidler til mat. Dagens organisering av fysio/ergoterapi tjenesten opphører ved åpningen av helsehuset. Ved oppstart av helsehuset etableres ny organisering i tverrfaglige team rundt pasientene. Dette innebærer også nye krav til å arbeide i turnus. Hensikten er å utnytte de totale stillingsressursene bedre og yte en tverrfaglig hverdagsrehabilitering til pasienter både i helsehuset og i hjemmet. 26

177 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Driftsforbedrende tiltak Driftsforbedringer sammenlignet med budsjett 212 (tall i tusen) Driftsforbedringer Ansvar Økonomiplan Beskrivelse B Driftsforbedringer, jfr. K.sak 48/12 Besparelser IT utstyr samhandling Salgsinntekter kurs Prosjekt omsorgsteknologi Reduksjon av midler til kvalitetsfondprosjekter Besparelser øvrig drift Reduksjon øvrig drift Reduksjon lederlønn Brukerbetaling trygghetsalarmer Brukerbetaling hjemmetjenester Inventar og utstyr Vaskerifunksjon legges ut på anbud Økt brukerbetaling Reduksjon utgifter til kjøp av plasser Reduksjon utgifter til kjøp av plasser Inventar og utstyr Brukerbetaling sjølyst Forslag nye driftsforbedringer 2,5% Øvrig drift Økt refusjon lønn Ø-hjelp merinntekt NPE Råd for funksjonshemede, møtestedet og kriseteam Prosjekt Elin K KVP stønad KVP tiltak Introstønad Bidrag flyktninger Midlertidige boliger Ett årsverk LAR Reduksjon vikarer: 1% stilling kirkeveien 27 (2% effekt ress.krevende) Reduksjon ekstrahjelp kirkeveien 27 (2% effekt ress.krev) Vikarutgifter innsatsteam Økte brukerbetalinger Kutt øvrig drift (Kjøp av konsulenttjenester) 1% stilling nestleder Vakttjenester Brukerbetalinger Husleie Reduksjon av sykehjemsplasser 1 stillinger dagsenter Annen utgiftsdekning ansatte Kjøp av plasser Øvrif drift Avlastning klostergården - økt inntekt Ferdig avskrevet bil Dagrehabilitering 75% ergo Kokkestilling sjølyst 45% Forebyggende hjemmebesøk

178 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Kommunaldirektøren Det er i budsjettforlaget redusert midler til IT utstyr tilknyttet samhandlingsreformen da samhandlingsreformen nå er innført og etablert. Det forventes noen IT utgifter ifm videreføringen av arbeidet med meldingsutveksling mellom kommuner og helseforetaket. Resterende budsjett på 5 skal dekke disse utgiftene. Videre er det i budsjettforslaget lagt inn en merinntekt på 1,2 mill. kr tilknyttet drift av øyeblikkelig døgnplasser. Denne merinntekten fremkommer med 241 i tabellen ovenfor som følge av at man har lagt inn en merinntekt på 1 mill. kr i 2. tertial 212. Det er lagt inn reduksjoner i øvrige driftsutgifter hos kommunaldirektøren, råd for funksjonshemmede og kriseteamet. Samlede driftsforbedrende tiltak er lagt inn med 1,6 mill. kr. 315 Avdeling for innovasjon og kunnskapsutvikling Av driftsforbedrende tiltak er det lagt inn 5 i økte inntekter ved arrangering av kurs. Tilskuddsperioden for prosjekt omsorgsteknologi er avsluttet i 212 og i budsjettforslaget er det ikke lagt inn noen kommunal egenandel til dette i 213. Midler til kvalitetsfondprosjektet er redusert med 4, hvilket innebærer at mindre penger til slike prosjekter deles ut i 213. Prosjektperioden for Elin k prosjektet avsluttes i 212 og det er ikke lagt inn penger til kommunal egenandel tilknyttet dette prosjektet i 213. Kommunen har igjen noen prosjektmidler som kan gå til å dekke kostnader til meldingsutveksling i tillegg til gjenværende budsjett for IT utgifter hos kommunaldirektøren. Samlede driftsforbedrende tiltak er lagt inn med 44 kr. 331 NAV NAV har redusert budsjett for øvrige driftsutgifter med kr 15. Disse reduksjonene knyttes til kontorhold, støtte gitt til Rødekorstheftet og midler til svømmegruppe. Hos NAV er det i budsjettforslaget redusert budsjettmidler til kvalifiseringsprogrammet (KVP) som følge av en nedtrapping av antall deltagere i programmet. Budsjettmidler til introduksjonsstønad og ventestønad er redusert som følge av at kommunen skal bosette færre flyktninger i 213. Budsjett for midlertidige boligutgifter er redusert som følge av at kommunen har etablert egne boliger og vi forventer en reduksjon i hotellregninger i 213. Samlede driftsforbedrende tiltak er lagt inn med 1,3 mill. kr. 335 Rus og psykiatri I tjenesten for Rus og psykiatri er det lagt inn forslag om reduksjon av stillinger tilsvarende 2 årsverk. Dette bidrar til større arbeidsbelastning ved bofellesskapet og mindre kapasitet i medisinteamet. Videre er det lagt inn forslag om reduksjon i vikarbudsjett noe som medfører at det ikke settes inn vikarer ved korttidsfravær. Tiltaket vurderes som forsvarlig men tjenesten har ingen kapasitet utover de lovpålagte oppgavene. Det er også lagt inn forslag til reduksjoner i øvrige driftsutgifter tilsvarende 275 som følge av at Lysheim/Skjerve bofellesskap er slått sammen med Lysakerveien. Samlede driftsforbedrende tiltak er lagt inn med 1,1 mill. kr. 34 Hjemmetjenesten Det er beregnet en merinntekt tilnyttet brukerbetalinger hos Hjemmetjenesten i 212 tilknyttet praktisk bistand og rengjøring og for trygghetsalarmer. Basert på forventningen om en merinntekt i 212 er budsjetterte brukerbetalinger 213 oppjustert i tillegg til at det er foreslått en regulering av satser for praktisk bistand og rengjøring på 2,5% i 213. For trygghetsalarmer er det foreslått en noe større økning i satser som følge av en økning i pris fra vår underleverandør. I budsjettforslaget er det derfor lagt inn en økning på 15% fra 32 til 368. Satser for trygghetsalarmer ble ikke regulert i 212 og har ligget på samme nivå i flere år. Sammenlignet med andre private aktører ligger kommunens sats lavere. I budsjettforslaget er det lagt inn forslag om reduksjon i vikarmidler til innsatsteamet. Dette innebærer at man ikke kan leie inn vikarer for de ansatte ved korttidsfravær og ferieavvikling. Budsjett for øvrige driftsutgifter er redusert med 15. Dette medfører et strammere budsjett og mindre rom for uforutsette utgifter og kjøp av eksterne vikarer. Samlede driftsforbedrende tiltakt er lagt inn med,8 mill. kr. 28

179 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett /345 Gipø og Bjønnesåsen bo og behandlingssenter Det er i budsjettforslaget lagt inn en reduksjon på 2 sykehjemsplasser. Dette tilsvarer at virksomheten kan redusere med ett årsverk. Behovet antas å være dekket med satsning på hverdagsrehabilitering. En reduksjon i sykehjemsplasser medfører økt press på kommunens gjenværende plasser samtidig som kommunen har redusert i budsjettmidler til kjøp av eksterne plasser. De to plassene er foreslått redusert på Bjønnesåsen slik at man samtidig kan legge til rette for å spesialisere en avdeling for brukere med utagerende atferd og/eller rusproblematikk. Dette er en gruppe som skaper store utfordringer på ordinære sykehjemsavdelinger og som trenger et bedre tilbud enn det de får i dag. Ved å samle ressurser til den reduserte avdelingen øker kvaliteten på tilbudet og behovet for ekstrahjelpsvakter på de ordinære avdelingene blir redusert. Det er lagt inn forslag om å fjerne nestlederstilling ved Gipø som følge av omorganiseringen av sykehjemsdriften når nytt sykehjem står ferdig. Kjøp av vakttjenester er foreslått fjernet og man ser på muligheten for at kommunens egen vaktordning kan utvides til å dekke Gipø sitt behov. Brukerbetalinger på Gipø og Bjønnes i 212 har vist seg å bli høyere enn antatt. Forventet merinntekt videreføres til budsjett 213. I budsjettforslaget er det lagt inn en redusert utgift på 25 ved konkurranseutsetting av vaskerifunksjonen på Gipø. I den politiske saken for konkurranseutsetting av vaskerifunksjonen ble det antydet at kommunen kunne spare opp mot,5 mill. kr. I forbindelse med konkurranseutsettingen er det lagt inn en reduksjon i stillinger på 2 årsverk, samt økt budsjett til kjøp av eksterne tjenester. Når Smidsrød Helsehus står ferdig samles gjenværende drift på Gipø til vestfløyen. Dette innebærer en reduksjon i husleie for Hjemsengveien 15. Eiendomsforvaltningen vil ikke ha tilsvarende reduksjon i husleieinntekter da leilighetene fortsatt skal leies ut som omsorgsboliger. Det er redusert i budsjett for inventar og utstyr som følge av innflytning i nytt sykehjem. Samlede driftsforbedrende tiltak er lagt inn med 4,9 mill. kr 342 Miljøarbeidertjenesten Det er i budsjettforslaget lagt inn en reduksjon i midler til kjøp av plasser. Denne reduksjonen er mulig som følge av endret tilbud fra Asvo tilknyttet en bruker. Det er videre lagt inn forslag om reduksjon av ett årsverk på Hårkollen dagsenter. Kapasiteten på dagsenteret reduseres og kan medføre at brukene på dagsenteret må være mer hjemme i sine kommunale boliger uten tilbud. Samlede driftsforbedrende tiltak er lagt inn med,6 mill. kr. 344 Tjenestekontoret I budsjettforslaget 213 er det lagt inn reduksjon i midler til kjøp av institusjonsplasser og midler til betaling av overliggerdøgn på sykehuset. Dette innebærer at kommunen må ta i mot alle utskrivningsklare pasienter og ha tilstrekkelig kapasitet på institusjonene for å dekke akutte behov. I tillegg er det lagt inn forslag om diverse reduksjoner i øvrig driftsbudsjett som medfører mindre midler til uforutsette utgifter gjennom året. Samlede driftsforbedrende tiltak er lagt inn med,8 mill. kr. 35 Hab/rehab. tjenesten I budsjettforslaget er det foreslått å legge ned dagrehabiliteringstilbudet på Østegård. Tilbudet gis i dag til inntil 5 pasienter som har vært innlagt på Østegård. Det er lagt inn en reduksjon i årsverksrammen på,75 årsverk tilknyttet nedleggelsen. Videre er det lagt inn forslag om å redusere mattilbudet på Sjølyst ved å redusere årsverksrammen med,45 årsverk. Dette innebærer at kantinen stenges på søndager og redusert åpningstid på hverdager til 5,5 timer per dag. Forebyggende hjemmebesøk foreslås redusert. Det er i budsjettforslaget lagt inn en reduksjon i årsverksrammen på,3 årsverk. Dette innebærer at det gjenstår,2 årsverk til hjemmebesøk en dag i uken. Det er lagt inn forslag om økt brukerbetaling på Sjølyst. Forslaget medfører en økning fra 35 til 5 kroner per år. 29

180 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Nye driftstiltak Nye driftstiltak sammenlignet med budsjett 212 (tall i tusen) Nye driftstiltak Ansvar Økonomiplan Beskrivelse B213 Ny avdeling for boligsosialt arbeid. Overført årsverk fra fra EF og Rus og psykiatri Smidsrød Helsehus Årsverk fra intermediæravdelingen som skal inngå i økt bemanningsbehov Smidsrød helsehus Kostnader til flytting fra gammelt til nytt sykehjem Økt bemanningsbehov nytt Smidsrød Helsehus Tjenestekontoret Det er i budsjettforslaget lagt inn en avdeling for boligsosialt arbeid som skal ligge under Tjenestekontoret. Denne avdelingen vil i 213 bestå av 2 årsverk overført fra Eiendomsforvaltningen og ett årsverk fra Rus og psykiatri. Teamet er opprettet iht boligsosial handlingsplan. 36 Smidsrød Helsehus På helsehuset kreves det økt bemanning som følge av personellkrevende og spesialiserte avdelinger for lindrende behandling, rehabilitering, øyeblikkelig hjelp og korttidsbehandling. Det er i helse og sosialsektoren lagt inn 2,5 mill. kr i budsjettforslaget 213 til økt bemanning i sykehjemmet inkludert midler til flytting fra gammelt til nytt sykehjem. For bemanningsoversikt se kapitel Handlingsplan Tabellen viser hvilke tiltak sektoren planlegger å gjennomføre ut fra målene i kommuneplanen. Der sektoren ikke har kommentert målene, er det ikke planlagt tiltak. Mål i kommuneplan Tiltak Økonomi Videreutvikle Gipø bbs profil som livsgledesykehjem. Inngår i budsjett Boligsosial handlingsplan iverksettes. Inngår i budsjett Nye omsorgsboliger planlegges med flere leiligheter med to soverom. Delvis finansiert Det legges til rette for boligkonsept for seniorer med oppvarmet uteområde året rundt tilsvarende Bovieran konseptet. God start prosjektet videreføres. Delvis finansiert 3.1. Befolkningsutvikling 3.2. Arealforvaltning Boligbygging Jordvern og kulturlandskap 3.3. Livskvalitet Gode bomiljøer God oppvekst 3 Inngår i budsjett

181 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Folkehelse Omsorgstjenester for pleietrengende og funksjonshemmede Mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer Frivilligsentralen videreutvikles i samarbeid med Frisklivsentralen og Selvhjelp Norge og legger til rette særlige tiltak for pårørende. Søknad om sertifisering som et trygt lokalsamfunn av WHO følges opp. Site-visit planlegges. Inngår i budsjett Kartlegge folkehelsen i kommunen jamfør ny folkehelselov og utarbeide tiltaksplan. Mangler kr 5. til kartlegging av krefttilfeller. Delvis finansiert Opprette en treningsløype Fit trail. Forebyggende hjemmebesøk reduseres til en dag i uken. Inngår i budsjett Inngår i budsjett Prosjektet Lyst på livet tilbys til eldre som forebyggende tiltak for trygghet, nettverk og helse. Inngår i budsjett Innsatsteam er opprettet i hjemmetjenesten for rask og intensiv oppfølging og trening i hjemmet. Inngår i budsjettet. Hverdagsrehabilitering innføres og alle ansatte får opplæring. Delvis finansiert Styrking av ressurser med en trivselsmedarbeider for sykehjemmene, kr 425., vil øke beboernes sosiale opplevelser. Ikke finansiert Utvide samarbeidet om praksisplasser for elever i videregående skole og prosjektet God start for å bedre muligheten for aktiviteter på sykehjemmene. Inngår i budsjett Tilrettelegge et godt tilbud for mennesker med vanskelig atferd på Bjønnes. Inngår i budsjett Planlegge opprettelse av kommunal poliklinikk. Mulig behov for ett årsverk til poliklinikken fra 214. Inngår i budsjett Ikke finansiert Omsorgsteknologi innføres som et tilbud både i institusjon og hjemme. Inngår i budsjett Videreutvikle øyeblikkelig hjelp tilbud for Tjøme, Stokke og Nøtterøy. Ikke finansiert Rekruttere gode støttekontakter. Satser i forhold til avlastning, ikke timelønn. Planlegge samhandlingsreformen innen psykisk helse og rus med mottak av utskrivningsklare pasienter og tilbud til erstatning for sykehusinnleggelser. Behov for ett årsverk psykolog/psykiater. Inngår i budsjett Øke antallet Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA plasser). Ikke finansiert 31 Inngår i budsjett Inngår i budsjett Ikke finansiert

182 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Flerkulturelt samfunn Videreutvikle samarbeidsmodellen med Asvo om arbeidstiltak for mennesker med rus, se dette sammen med et dagtilbud/kafe tilbud. Ikke finansiert Bygge flere småhus for bostedsløse etter Lysheim modellen. Utvikle tiltak for å sikre bolig til nye flyktninger. Delvis finansiert Handlingsplan for kjønnslemlestelse følges opp. Inngår i budsjett Den kulturelle spaserstokken videreføres. Inngår i budsjett Videreutvikle samarbeidet med næringslivet i forhold til praksisplasser/arbeidstreningsplasser. Inngår i budsjett Gjennomføre badevannsprøver for å unngå smitte ved forurenset vann. Inngår i budsjett Etablere trygg elektronisk kommunikasjon (helsenett) mellom pleie og omsorg og sykehuset. Inngår i budsjett Bedre elektronisk informasjon på hjemmesiden og gjøre det lettere å søke om tjenester elektronisk. Inngår i budsjett Utrede felles døgnberedskap for kriseteamene i Vestfold. Gjennomføre ROS analyser. Inngår i budsjett Inngår i budsjett 3.4. Kultur Kultur Friluftsliv 3.5. Næringsliv 3.6. Miljø og bærekraftig utvikling Naturvern og biologisk mangfold Kulturminnevern Klima og energi Vannforsyning Forurensning 3.7. Infrastruktur og samferdsel Realkapitalforvaltning Samferdsel og transport Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 3.8. Samfunnssikkerhet 32 Inngår i budsjett

183 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Teknisk sektor Utvikling i utgifter og inntekter Utvikling i utgifter og inntekter for sektoren (tall i tusen) Teknisk sektor Økonomiplan B212 Lønnsutgifter Øvrige utgifter Inntekter Netto utgift B Forklaring til tabeller i avsnitt 4.4.2, og Budsjett Budsjett Endring Endring i basisbudsjett Driftsforbedringer -8 5 Nye tiltak 28 Sum Differanse Endringer i basisbudsjett Endringer i basisbudsjettet for sektoren totalt er på til sammen 25,1 mill. kr. I hovedsak er endringen overføring av Eiendomsforvaltningen til teknisk sektor fra 213 med 23,7 mill. kr inklusiv driftsforbedrende tiltak og justert budsjett. Driftsforbedringer er på 7,5 mill. kr og nye tiltak i sektoren er budsjettert med kr 28. Avdelingen for plan og utvikling utgår fra 213 og fordeles mellom 41 Kommunaldirektør og 43 Kommuneutvikling. Helårseffekt av lønnsoppgjøret 212 og økning i pensjonsutgifter 213 justert for nye tiltak, driftsforbedringer og endringer i basis, til sammen 3,3 mill. kr. 33

184 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 Endringer i basisbudsjett sammenlignet med budsjett 212 (tall i tusen) Økonomiplan Ansvar Alle Beskrivelse B213 Helårseffekt av lønnsoppgjøret 211 og økning i pensjonsutgifter 212 justert for nye tiltak, driftsforbedringer og endringer i basis Kommunaldirektør teknisk sektor Vikar for miljøvernleder 5 mnd Miljøfyrtårn - økning i avgifter, gebyrer og lisenser Kommuneutvikling Kommuneplan - økte konsulenttjenester Plansaksavdelingen - økte kursutgifter Geodata - økte konsulenttjenester Nedjusterte inntekter byggesak og oppmåling Båthavner - økning i leieinntekter Feiing - reduserte indirekte kostnader VIB - prisstigning på tjeneste Utedrift DA Brøyting - økte entrepriser Veivedlikehold - strøing og feiing Veilys - økning strøm Redusert omfang av oppdrag for Borgheim Sentrumsbygg Vedlikeholdskostnad utstyr - barnehager Plan og prosjekt Veidatabase - 5-årig avtale Parkering Teie torg - økning i kostnader Fordelte utgifter, fordeling - ny fordelingsmodell fra 213 VAR samlet - endringer i forhold til indirekte kostnader, bruk av fond og renter Eiendomsforvaltning over til teknisk Lønnsøkning EF Leasing av to vaktbiler Gebyrer, kommunaleavgifter og annet - økning Kommunaldirektør Miljøvern, friluftsliv og næring er flyttet fra avdeling for Plan og utvikling til kommunaldirektør. Økte kostnader er vikar for miljøvernrådgiver i 5 måneder. I tillegg øker avgifter, gebyrer og lisenser til Miljøfyrtårn. 43 Kommuneutvikling (tidligere Byggesak, oppmåling og geodata) Fra avdeling for plan og utvikling er planavdelingen og landbruksforvaltning overført til Kommuneplan gir økte kostnader til konsulenttjenester som skal foreta analyse av fortetting, grønnstruktur, barnetråkk og eventuelt større områder. Plansaksavdelingen øker kursbudsjettet slik at ansatte kan holde seg oppdatert på nye lover og forskrifter. Det er merkostnad til konsulent på feltet geodata, viktig også her med oppdatering. Inntektene på byggesak, oppmåling og geodata justeres ned til 212-nivå. Inntektene ble justert opp ved 2. tertial 212. Økt saksbehandlingsmengde i 212 på grunn av innleid konsulent og samtidig noen store saker. Dette vil ikke fortsette i

185 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Småbåthavner Leieinntektene er indeksregulert. Dette gir en liten økning på kr 7 totalt. 445 Feiing Redusert påslag for indirekte kostnader, andel av bl.a. kontorutgifter, gir en total økning på kr Brannvesen Prisstigning i tjenesten fra VIB gir økte kostnader med,6 mill. kr Utedrift DA-Plan og prosjekt Økte priser til eksterne entreprenører som forestår brøyting, øker kostnaden, kr 7. Dette gjelder 4 brøyteroder. Overtid for strøing og feiing er tidligere ikke budsjettert. Kostnaden anslås til kr 57. Nøtterøy kommune har 5-årig avtale med Rådgivende ingeniørfirma om veidatabase. Den holder orden på ajourhold veivedlikehold, beregnet veikapital, lager, skiltarkiv m.m. Denne ble ikke budsjettert for 212 og må derfor på plass igjen med kr 14. Vedlikeholdskostnader til utstyr i barnehager øker, kr 2. Dette er nødvendig for å unngå ulykker. Økte kostnader fra parkeringsselskapet på Teie torg gir forventede mindreinntekter på kr 57. Vi har ikke påregnet økte inntekter, økte avgifter eller eventuelt høyere parkeringsbelegg. Det er beregnet økning i strømkostnaden til veilys på kr 17. Det er rom for økning fra 34 øre til 4 øre pr. kwh. Det er budsjettert med reduserte inntekter fra oppdrag for Borgheim Sentrumsbygg. Dette gjelder vedlikehold av utearealer. Reduksjonen er anslått til kr 38. I henhold til kostraveilederen for 212 plikter kommunene å fordele tidligere kostnader til administrasjon på laveste administrative ledernivå med tilhørende stab på andre funksjoner. Dette gir en ny fordelingstjeneste hvor kostnader fordeles på de funksjonene hvor den enkelte jobber. Mange av staben jobber med investeringsprosjekter hvor fordelte utgifter kommer som en inntekt i drift samtidig som kostnadene fordeles VAR-områdene. 46 Eiendomsforvaltningen Eiendomsforvaltningen ble overført administrativt til teknisk sektor i 212, og fra 213 overføres virksomheten også regnskapsmessig. Budsjettet i 212 var på 26,3 mill. kr. Helårs effekten i 213 av lønnsøkningen i 212 er 1,8 mill. kr. Boligkontorets overføring til helse og sosial sektor reduserer lønnseffekten med 1,6 mill. kr, se under XX. Økning i utgifter til leasing av biler, gebyrer, kommunale avgifter og andre driftsutgifter er på til sammen kr 378. Disse endringene sammen med driftsforbedrende tiltak i eiendomsforvaltningen gir et netto driftsbudsjett i 213 på 23,7 mill. kr. 35

186 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Driftsforbedrende tiltak Driftsforbedringer sammenlignet med budsjett 212 (tall i tusen) Økonomiplan Ansvar Beskrivelse B213 Driftsforbedringer, jfr. K.sak 48/12 Renhold - effektiviseringsgevinst Privat brøyting opphører fra høsten 213 Oppsigelse av paviljonger Føynland barnehage Reduksjon av brensel Borgheim skole Driftsforbedringer ifm budsjettprossessen Kommunaldirektør teknisk sektor Lønn jurist Diverse reduserte kostnader Kystledhytte Tenvik - husleie Næring - redusert aktivitet Redusert bidrag Gründerhuset Naturforvaltning - redusert aktivitet Friluftsliv - redusert aktivitet Klima og energiplan - reduksjon avgifter, gebyr og lisenser Klimarådet - reduksjon i tilgjengelige midler Økning i statstilskudd Kommuneutvikling Konsulenttjenester - reduksjon plan Reduksjon serviceavtaler Konsulenttjenester - reduksjon byggesak Tilsynssamarbeid byggesak andre kommuner Økning i inntekter plansaksbehandling Renhold Reduksjon stilling 66% Inntekter NAV, Fylkestannlegen, internt Utedrift DA Asfaltarbeid (investering) Friluftsliv - reduksjon av tilskudd frivillige Skiltvedlikehold i skjærgården utgår Salg av eksterne tjenester Gebyrfinansiert husleie garasje Plan og prosjekt Reduksjon av overtid Reduksjon av driftskostnader Parkering Tenvik - økt avgiftsperiode Garasjer Tenvik - økt grunnleie Eiendomsforvaltningen Overføring av boligkontoret i Helse og sosial Bortfall av paviljonger skoler/barnehager Reduksjon vedlikehold og inventar til kom.boliger Reduksjon i leie av driftsmidler Reduksjon i strømutgifter Diverse reduksjoner i driften Husleie kommunale boliger - økning Kommunaldirektør Diverse driftsforbedringer totalt på kr 373. Dette gjelder bl.a. lønn til jurist som er utlyst, reduksjon kr 62. Husleie Kystledhytte Søndre Tenvik tidligere ikke budsjettert, kr 35. Økning i statstilskudd, kr 174. Dessuten noe redusert aktivitet som gir mindre reduksjoner. 36

187 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Kommuneutvikling (tidligere Byggesak, oppmåling og geodata) Reduksjon i konsulenttjenester for planavdelingen og byggesak, til sammen kr 37. Dette gir liten virkning på avdelingen. Tilsynssamarbeid byggesaker med andre kommuner utgår, kr 35. Reduksjon i serviceavtaler og reparasjoner gir en mindreutgift på kr 155. Dette vil ikke påvirke avdelingen. Det er budsjettert med en økning i plangebyrene på kr 2 på grunn av økt volum og økt pris. 446 Renhold Reduksjon i stillinger med 66 % gir en mindreutgift på kr 35. Dette fører til at det er mindre ressurser å sette inn ved sykdom. Inntekter fra NAV, fylkestannlegen og internt tidligere ikke budsjettert gir driftsforbedring med kr Utedriftft DA-Plan og prosjekt Asfaltering 213 vil tas fra investeringsbudsjettet og gir en mindreutgift i driften på kr 3. Kommunen utfører en ikke lovpålagt tjeneste med brøyting av en andel av de private veiene i kommunen. Det er ca 15 km med private veier i kommunen hvorav kommunen brøyter ca 46 km. Ansvaret for brøyting og vedlikehold av private veier ligger etter veiloven hos de private oppsitterne. Årskostnadene for brøyting av private veier er på kr 7. Forslaget innebærer opphør fra vintersesongen 213/214 slik at reduksjonen i 213 anslås til kr 4. Husleien som gjelder garasje og verksted i Semsveien overføres fra Eiendomsforvaltningen. Kr 18 finansieres gjennom gebyrområdene og dette gir reduksjon i driften. Det forventes en inntekt ved salg av tjenester på kr 5. Dette kan være strøing, plukkhogst og lignende tjenester som gjøres uten økt bemanning. Skiltvedlikehold i skjærgården utgår og det legges opp til reduksjon av tilskudd til frivillige som jobber innen friluftsliv, bl.a. på Mellom Bolæren, til sammen kr 4. Reduksjon av overtid på Plan og prosjekt og reduksjon av driftsutgifter gir en mindreutgift totalt på kr 8. Parkeringssatsene på Tenvik kan ifølge parkeringsselskapet justeres noe spesielt er sesongkortene gunstige. Det foreslås at sesongkortene justeres fra kr 2 5 til kr 3 pr sesong. Timepris økes fra kr 1 til kr 12. Dagspris heves fra kr 1 til kr 12. Ukeprisen heves fra kr 5 til kr 6. Konsekvensen vil kunne være en avvisende effekt og noe mindre belegg. Grunnleien til garasjene og fastplassene vurderes som rimelige til tross for økninger de senere år. Det foreslås at disse justeres fra kr 1 25 til kr 1 5 pr år. 46 Eiendomsforvaltningen Utgifter til paviljonger på Føynland barnehage med kr 49 er falt bort ved oppsigelse og utgifter til brensel på Borgheim skole er redusert med kr 118. Leie av paviljonger ved Brattås skole og Teiehøyden barnehage er også sagt opp og reduserer driftsutgiftene med ytterligere kr 842. Utgifter til vedlikehold, inventar til kommunale boliger, strøm, leie av driftsmidler som lift og andre driftsutgifter er redusert med til sammen kr 771 for 213. Økning i husleieinntekter, hovedsakelig fra nyervervede kommunale boliger i 212, gir en merinntekt på kr

188 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Nye driftstiltak Nye driftstiltak sammenlignet med budsjett 212 (tall i tusen) Økonomiplan Ansvar 449 Beskrivelse B213 Utedrift DA Toalettanlegg Rosanes Utedrift DA-Plan og prosjekt Det er bygd et nytt toalettanlegg på Rosanes. Strøm og renholdskostnader er beregnet til kr Handlingsplan Tabellen viser hvilke tiltak sektoren planlegger å gjennomføre ut fra målene i kommuneplanen. Der sektoren ikke har kommentert målene, er det ikke planlagt tiltak. Mål i kommuneplan Tiltak Økonomi Stimulere og tilrettelegge for ønsket boligbygging gjennom revisjon av kommuneplanens arealdel. Inngår i budsjett Tilrettelegge for ønsket boligbygging gjennom forutsigbar og effektiv byggesaks- og reguleringsplanlegging. Inngår i budsjett Øke kommunens kapasitet til å håndtere økt boligbygging ved omfordeling av ressurser til planlegging. Benytte landbruksfaglige vurderinger, temakart og landbrukets miljøvirkemidler aktivt i forvaltningen. Inngår i budsjett Revidere barnetråkkanalysen Inngår i budsjett Gjennomføre trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram, herunder mindre trafikktiltak og planlegging av gang/- sykkelveier. Delvis finansiert. Søke tilskudd. Kartlegge trafikkulykker i samarbeid med vegvesen og politiet. Ikke finansiert Økt behov for midler til vedlikehold av parker, stier og grøntområder. Nytt helsehus under oppføring. Ikke finansiert Revidere boligfornyingsprogrammet Inngår i budsjett Anskaffe tilstrekkelig antall boliger for vanskeligstilte. Delvis finansiert 3.1. Befolkningsutvikling 3.2. Arealforvaltning Boligbygging Jordvern og kulturlandskap Inngår i budsjett 3.3. Livskvalitet Gode bomiljøer God oppvekst Folkehelse Eldre, syke og funksjonshemmede Mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer 38 Finansiert

189 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Flerkulturelt samfunn 3.4. Kultur Kultur Friluftsliv Enkle bryggeanlegg anlegges i skjærgården. Delvis finansiert Tiltak i handlingsplaner for sikrede friluftsområder gjennomføres. Delvis finansiert Forhandle med grunneiere om avtaler for kyststier og videreføre avtaler med foreninger om drift. Delvis finansiert Etablere ny kystledhytte i kommunen. Ikke finansiert Revidere grønnstrukturanalysen med fokus på friluftsliv. Inngår i budsjett Utvikle et program for stimulering av gode klima- og miljøløsninger i næringslivet. Ikke finansiert Samarbeide med Tønsberg om utvikling av Kaldnes. Delvis finansiert Gjennomføre tiltak i handlingsplan for OrmøFærder landskapsvernområde. Delvis finansiert Kartlegging av prioriterte naturtyper/ artsgrupper: gamle hule eiker Finansiert Økt bemanning for å gjennomføre klima- og energiarbeid i kommunen. Ikke finansiert Gjennomføre handlingsplanens tiltak innen transport, avfall, landbruk, næringsliv, utbygging, innkjøp Delvis finansiert Miljøfyrtårnsertifisering av adm. bygg Tinghaug og Torød skole. Finansiert Gjennomføre holdnings skapende informasjonsprogram om klima og energi rettet mot befolkningen. Ikke finansiert Kartlegge alle varmesentraler og planlegge ombygging av oljekjel til topping eller bruk av biobrensel Delvis finansiert Energimerking av alle utleieboliger og formålsbygg Inngår i budsjett Bygge nye sykehjem med jordvarme Gjennomføre tiltak innenfor hovedplan vann. Finansiert Finansiert 3.5. Næringsliv 3.6. Miljø og bærekraftig utvikling Naturvern og biologisk mangfold Kulturminnevern Klima og energi Vannforsyning 39

190 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Forurensning Planlegge utbygging av renseanlegget TAU med biologisk rensetrinn. Finansiert Gjennomføre tiltak innenfor hovedplan avløp som gir økt tilknytning til avløpsnettet. Finansiert Delta i arbeidet med forvaltningsplaner for vannområder i Oslofjorden. Finansiert Lage rutiner for samarbeid mellom driftspersonell og forvaltere for vedlikehold av all bygningsmasse. Delvis finansiert Analysere energiforbruk og lage rutiner for å minimalisere energiforbruket ved bygningsmassen Delvis finansiert Øke rehabilitering av vann og avløpsnettet. Delvis finansiert Omlegging fra luftstrekk til kabel for veilys. Gjennomføre konseptvalgutredning for ny transportløsning i Tønsbergområdet. Ikke finansiert Finansiert Gjennomføre analyse av innfartsparkering. Ikke finansiert Planlegge og anlegge flere gang- og sykkelstier i tråd med trafikksikkerhetsplanen. Delvis finansiert Gjennomføre tiltak i trafikksikkerhetsplanen. Forbedre bruken av digital plandialog og brukerdialog innen tekniske tjenester. Delvis finansiert Inngår i budsjett Gjennomføre ROS analyser. Inngår i budsjett 3.7. Infrastruktur og samferdsel Realkapitalforvaltning Samferdsel og transport Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 3.8 Samfunnssikkerhet 4

191 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Kirkelig fellesråd Det foreslås at driftsrammene for 212 videreføres med justeringer for lønn og kirkelig fellesråds andel av de generelle utgiftsreduksjonene. Lønnsoverhenget fra 212 utgjør kr 48, mens KF andel av driftsforbedringene er satt til kr 2. Revidert samarbeidsavtale mellom kommunen og Kirkelig Fellesråd er signert i 212. Kirkelig fellesråd vil etter ny avtale ha ansvaret for kirkens bygninger. Rest midler for pågående investeringsprosjekter med 5 mill. kr er overført KF. Eiendomsforvaltningen vil i en overgangsperiode ha ansvaret prosjektet utbedring av taklekkasje på Teie kirke. Teknisk sektor fortsetter planleggingen av utvidelse av Nøtterøy kirkegård. Utførelse er forventet i 213. Det er videre behov for forbedret avløp og ny drenering rundt Borgheim menighetssenter for å unngå flere vannskader i bygget. Kommunen eier bygget. Basert på forslag fra KF foreslås investeringsbudsjett som vist under 6.2. Kirkelig sektor foretar ingen endringer i bemanningsplanen og den totale stillingsressursen er uendret. De lovpålagte oppgaver videreføres samt tilbudet til barn og unge. Kirkelig fellesråd mottar midler fra staten til trosopplæring som dekker bl.a. lønnskostnader på 12 % stillingsressurs (hvorav 4 % er øremerket ungdomsarbeid). Budsjettet for trosopplæring dekkes av statlige tilskudd. Prisen på kremasjoner øker i 213 med 3,5 % i forhold til 212. Sammen med en økning i antall kremasjoner i Nøtterøy forventes kremasjonsutgifter i 213 til kr 7. 41

192 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Bemanningsoversikt Årsverk pr. virksomhet Rådmann Komuneadv/sekretariat/ordfører/varaordfører Servicesenteret Sekretariatseksjonen Personalseksjonen Økonomiseksjonen IT-avdelingen Eiendomsforvaltningen Vaktmestere Sum fellestjenester Budsjett 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Endring årsverk , 3,4 5, 4,5 12,7 16,5 1,3 12, 13, 79,4 2, 3,4 5, 4,5 13,7 15,5 11,3 12, 13, 8,4 3, 3,4 6,2 4,5 13,7 15,5 11,5,, 57,8 1,, 1,2,,,,2-12, -13, -22,6 Kommunaldirektør Skole- og barnehagekontoret Skoler Kommunale barnehager Kulturenheten Nøtterøy kulturhus Skjærgården kulturskole PP-tjenesten RMU Barnevernstjenesten Avdeling for forebyggende helsetjenester Sum oppvekst- og kultursektor 1, 3,51 341,63 14,43 4,48 4,3 7,58 1,5 44,98 14,5 11,7 611,61 1, 26,21 346,27 123,3 4,63 4,3 8,8 1,5 54,18 14,5 12,3 65,27 1, 25,85 337,89 115,3 4,63 4,3 7,98 1,5 54,18 14,5 12,3 588,43, -,36-8,38-8,,, -,1,,,, -16,84 Kommunaldirektør Administrasjon/stab inkl. turnuslege Avdeling for innovasjon og kunnskapsutvikling NAV/Sosialtjenesten Tjeneste for psykisk helse og rus Hjemmetjenesten Miljøarbeidertjenesten Gipø bo- og behandlingssenter Tjenestekontoret Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter Rehabilitering, habilitering og dagtilbud Smidsrød helsehus Sum helse- og sosialsektor 1, 4,, 2,6 4,9 82,3 83,52 136,16 9,35 4,19 34,69, 452,71 1, 3, 3,25 2,6 41,9 85,1 87,32 15,11 8,65 37,65 35,39, 473,97 1, 3, 3,65 2,6 39,9 85,1 91,52 153,56 11,65 36, 38,49 4,5 488,97,,,4, -2,, 4,2 3,45 3, -1,65 3,1 4,5 15, 1, 3, 8,5 1,5 1, 2,9 1, 11,5 33,,9 1,1 48,3, 16,3 34,5,4,6 49,17, 19,26 1, 3,61, 19,5 22, 13,5,,, 49,17 25, 133,78, 1,52-1, 8, 22, 13,5-34,5 -,4 -,6, 25, 24, , ,9 1268,98,8 Kommunaldirektør Administrasjon/stab/næring/natur Plan- og utviklingsseksjonen Kommuneutvikling DA utedrift Plan og prosjekt Drifts- og anleggsseksjonen Vann Avløp Renhold Eiendomsforvaltningen Sum teknisk sektor Sum alle sektorer 42

193 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Endringer i årsverk Samlede reduksjoner årsverk pr Fellestjenester Oppvekst- og kultursektor Helse- og sosialsektor Teknisk sektor Sum alle sektorer 25, 25,7 9,,9 59,97 Samlede økninger årsverk pr Fellestjenester Oppvekst- og kultursektor Helse- og sosialsektor Teknisk sektor Sum alle sektorer 2,4 8,23 24, 25,42 6,5 Netto endring årsverk pr ,8 Fellestjenester Antall årsverk i fellestjenester er redusert fra 8,4 til 57,8, til sammen en reduksjon på 22,6 årsverk. Endring i årsverks er spesifisert i oppstillingen nedenfor: Rådmann Servicesenteret It-avdelingen Eiendomsforvaltningen 1 årsverk innkjøpsfunksjon er overført fra teknisk sektor,8 årsverk fratrådt ved pensjon er erstattet med 1 årsverk 1 årsverk til skranke og oppfølging av kommunens facebookprofil.,8 årsverk erstattes med 1 årsverk 23 årsverk overføres til teknisk sektor 2 årsverk knyttet til kommunale boliger (Boligkontoret) er overført til helse og sosial sektor Oppvekst- og kultursektor Skole- og barnehagekontoret Udisponert i administrasjonen,4 årsverk Reduksjon leirskole Østre Bolærne,1 årsverk Økning barnehagebarn med spesielle behov,14 årsverk Skoler Økt ressurstildeling nytt skoleår,13 årsverk Kulturskoletilbud i SFO-tid fra 1/8,35 årsverk Husøyelever på Føynland fra 1/8 7,2 årsverk Reduksjon pedagoger fra 1/8 6,4 årsverk Reduksjon ekstraressurs SFO fra 1/5 1,64 årsverk Reduksjon skoleassistenter fra 1/5 4,23 årsverk Reduksjon Teigar sør og gruppe 1 fra 1/8 2,5 årsverk Reduksjon Megin fra 1/8,71 årsverk Reduksjon mottaksklasser fra 1/8,58 årsverk Barnehager Reduksjon Føynland barnehage fra 1/8 1 årsverk Reduksjon fra 1/8 7 årsverk Kulturenheten Reduksjon kulturskolen,1 årsverk 43

194 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 Helse- og sosialsektor Antall årsverk i helse- og sosialsektoren er økt fra 473,97 til 488,97, til sammen en økning på 15 årsverk. De største endringene i årsverksrammen fra budsjett 212 til 213 har skjedd gjennom året 212. Her kan nevnes økning i årsverksrammen til Miljøarbeidertjenesten med 5,2 årsverk og opprettelsen av øyeblikkelig hjelp døgnplasser med 3,5 årsverk. Kommunen har i løpet av 212 overtatt driften av respiratorprosjektet (prosjekt 1) som krever en økt kommunal bemanning på 5,7 årsverk. Nevnte økninger er finansiert med økt inntekt. Øyeblikkelig hjelp døgnplasser er fullfinansiert fra staten, mens respirator prosjekt ikke er et nytt tiltak, men en vridning fra kjøp av tjenester til lønnskostnader og dermed ingen reel kostnadsøkning. LIFT,4 stillinger overført fra Hab/rehab tjenesten.,2 fra forebyggende hjemmebesøk og,2 stilling vedrørende oppfølging av lærlinger. Ansvar for lærlinger er overføret LIFT fra Hab/rehab. Tjeneste for psykisk helse og rus 2 årsverk reduksjon iht driftsforbedringstiltak 213 Miljøarbeidertjenesten 5,2 nye stillinger k-sak 64/12 1 årsverk redusert på Hårkollen dagsenter iht driftsforbedringstiltak 213 Gipø bo- og behandlingssenter 3,5 økning i årverksramme til øyeblikkelig hjelp døgnplasser. 5,7 økning i årsverksramme prosjekt respirator (prosjekt 1),1 økning i legeårsverk intermediær. Finansiert ved reduksjon i vikarmidler.,5 årsverk reduksjon i intermediæravdelingen som følge av reduksjon antall plasser på avdelingen fra 7 til 6.,65 årsverk overført fra Bjønnesåsen. 1 årsverk foreslått bortfall av nestlederstilling iht driftsforbedringstiltak årsverk reduksjon i som følge av at vaskeritjenesten legges ut på anbud. 3 årsverk reduksjon som følge av at drift av biler overføres til Hab/ rehab tjenesten. Tjenestekontoret 3 årsverk til boligsosialt arbeid. 2 årsverk er overført fra EF. 1 årsverk overført fra Rus og psykiatri (fast stilling i prosjekt), medfører en netto økning for kommunen. Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter,65 årsverk overført til Gipø. 1 årsverk foreslått redusert som følge av reduksjon av 2 sykehjemsplasser. Hab/rehab. tjenesten 3 årsverk overført fra Gipø vedrørende overført ansvar for drift av biler.,45 årsverk redusert kokkestilling på Sjølyst iht driftsforbedringstiltak 213,75 årsverk reduksjon i dagrehabilitering iht driftsforbedringstiltak 213,3 årsverk redusert i forebyggende hjemmebesøk iht driftsforbedringstiltak 213,4 årsverk overfør til LIFT avdelingen 2 årsverk ifm overtakelse legevirksomhet 44

195 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 Smidsrød Helsehus 4,5 årsverk til økt bemanningsbehov drift av nytt sykehjem. Teknisk sektor Antall årsverk i teknisk sektor er økt fra 19,26 til 133,78, til sammen en økning på 24,52 årsverk. Endring i årsverks er spesifisert i oppstillingen nedenfor: Kommunaldirektøren Plan- og utviklingsseksjonen Kommuneutvikling DA utedrift DA plan og prosjekt Drifts- og anleggsseksjonen Vann Avløp Eiendomsforvaltningen 2 årsverk overføres fra Plan- og utviklingsseksjonen,9 årsverk utgår.,42 årsverk er vikar naturforvaltning til 1. juni Plan- og utviklingsseksjonen utgår og deles mellom Kommunaldirektøren og Kommuneutvikling 8 årsverk overføres fra Plan- og utviklingsseksjon 21 årsverk fra Drift- og anleggsseksjonen,,4 årsverk fra vann og,6 årsverk fra avløp 13,5 årsverk fra Drifts- og anleggsseksjonen 21 årsverk til DA utedrift 13,5 årsverk til DA plan og prosjekt,4 årsverk overført til DA utedrift,6 årsverk overført til DA utedrift 25 årsverk overført fra fellestjenester 45

196 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Budsjett og økonomiplan samlet 6.1 Driftsrammer Driftsrammer Økonomiplan Tall i tusen B212 B Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Sum skatt og rammetilskudd Andre generelle statstilskudd som omfatter: Investeringskompensasjon Rentekompensasjon Integreringstilskudd flyktninger Tilskudd ressurskrevende tjenester Kompensasjon mva. investeringer SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Renteinntekter Renteinntekter formidlingslån Renteutgifter eksisterende lån Renteutgifter formidlingslån Renteutgifter nye lån Mottatte avdrag på utlån Avdrag eksisterende lån Avdrag nye lån NETTO FINANSUTGIFTER TIL FORDELING Bruk av tidligere avsetninger Avsetninger Disponering av tidligere års overskudd Bruk av pensjonspremiefond Overført til investeringsformål Avtalefestet pensjon Årets premieavvik pensjon Amortisering tidligere års premieavvik pensjon Til lønnsoppgjør Lønnsoverheng Til formannskapets disposisjon Resultatforbedring Sum andre utgifter og inntekter Rådmann Politisk styring, kontroll, råd og utvalg IT-avdelingen Servicesenteret Sekretariatseksjonen Personalseksjonen Økonomiseksjonen Eiendomsforvaltningen - til teknisk sektor Sum fellestjenester 46

197 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 Driftsrammer Tall i tusen Økonomiplan B212 B Kommunaldirektør oppvekst- og kultursektor Skole- og barnehagekontoret Skoler Kommunale barnehager Kulturenheten Nøtterøy kulturhus Skjærgården kulturskole PP-tjenesten RMU Barnevernstjenesten Avdeling for forebyggende helsetjenester Sum oppvekst- og kultursektor Kommunaldirektør helse- og sosialsektor Avdeling for innovasjon og kunnskapsutvikling Sosialtjenesten Tjenester for psykisk helse og rus Hjemmetjenesten Gipø bo- og behandlingssenter Miljøarbeidertjenesten Tjenestekontoret Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter Habilitering/rehabilitering og dagsenter Smidsrød helsehus Sum helse- og sosialsektor Kommunaldirektør teknisk sektor Plan- og utviklingsseksjonen Byggesak- og oppmålingseksjonen Småbåthavner Feiing Renhold Brannvesen DA utedrift DA plan og prosjekt Eiendomsforvaltningen - fra fellestjenester Sum teknisk sektor Sum kirkelig fellesråd RESULTAT (Negativt tall er overskudd.) 47

198 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Investeringsrammer Investeringsrammer Tall i tusen B213 Ø k o n o m i p l a n Fellestjenester 81 IT-investeringer Oppgradering nettportalen Kirkelig Fellesråd Ny Teigar ungdomsskole Teiehøyden barnehage 8227 Brattås skole 8243 Ny Teie barneskole 821 IT-skole Nøtterøy kulturhus Kommunale veier - trafikksikkerhetstiltak 847 Kommunale veier - oppgradering 848 Veilys - oppgradering 8423 Nye gang- og sykkelveier Utvidelse kirkegård/gravplass 8249 Idrettsanlegg 8516 Friluftsformål 8614 Kartverket - nykartlegging mv Deponi rene masser 8527 Toalett Tangen Veierland Ombygging Borgheimkrysset Trafikksikkerhetstiltak helsehus Smidsrød Veiløsning Nes idrettsanlegg - andel Parkeringsplass Kjøpmannskjær Parkeringsplass Tenvik 8234 Rehabiliteringsplan 833 Boligfornyingsprogrammet Sum finansieringsbehov før gebyrfin. tiltak Sum samlet finansieringsbehov Merverdiavgift Nye lån Tilskudd Fond Sum samlet finansiering Oppvekst- og kultursektor Helse- og sosialsektor 8151 Smidsrød helsehus 8158 Nytt sykehjem Bjønnesåsen Omsorgsteknologi Kjøp av legevirksomhet Teknisk sektor Ikke-gebyrfinansierte tiltak 841 Nye lekeplasser 844 Fornyelse av maskinparken Gebyrfinansierte tiltak 864 Gjennomføring av hovedplan vann 862 Gjennomføring av hovedplan avløp Renovasjon 48

199 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 Detaljerte investeringsrammer Tall i tusen Budsjett 213 F i n a n s i e r i n g Mva. Lån Tilsk Fond F i n a n s i e r i n g Øk.pl 214 Mva. Lån Tilsk F i n a n s i e r i n g Fond Øk.pl 215 Mva. Lån Tilsk F i n a n s i e r i n g Øk.pl 216 Fond Mva. Lån Tilsk Fond Fellestjenester 81 IT-investeringer Oppgradering nettportalen Kirkelig Fellesråd Sum fellestjenester Ny Teigar ungdomsskole Innleveringsautomat biblioteket 8236 Teiehøyden barnehage 8227 Brattås skole 8243 Ny Teie barneskole 821 IT-skole Nøtterøy kulturhus Sum oppvekst- og kultursektor Smidsrød helsehus 8158 Nytt sykehjem Bjønnesåsen 819 Kjøp biler Omsorgsteknologi Kjøp av legevirksomhet Sum helse- og sosialsektor Oppvekst- og kultursektor Helse- og sosialsektor Teknisk sektor 841 Nye lekeplasser 844 Fornyelse av maskinparken 846 Kommunale veier - trafikksikkerhetstiltak 847 Kommunale veier - oppgradering 848 Veilys - oppgradering 8423 Nye gang- og sykkelveier Utvidelse kirkegård/gravplass 8249 Idrettsanlegg 8516 Friluftsformål 8614 Kartverket - nykartlegging mv Deponi rene masser 8527 Toalett Tangen Veierland Ombygging Borgheimkrysset Veiløsning Nes idrettsanlegg - andel Trafikksikkerhetstiltak helsehus Smidsrød Parkeringsplass Kjøpmannskjær Parkeringsplass Tenvik 8234 Rehabiliteringsplan 833 Boligfornyingsprogrammet Sum ikke-gebyrfinansierte tiltak Gjennomføring av hovedplan vann 862 Gjennomføring av hovedplan avløp Renovasjon Sum gebyrfinansierte tiltak Sum teknisk sektor SUM TOTALT

200 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Kommentarer til investeringsrammer Fellestjenester IKT-investeringer IKT investeringene foreslås i planperioden brukt til å oppdatere infrastrukturen i datanettverket gjennom vedlikehold og videreutvikling av den investeringen som er gjort i fibernettverket. Nyinvesteringer gjennomføres i henhold til økonomiplan. Administrasjonsnettet foreslås oppgradert gjennom nye switcher og trådløst nett med til sammen 1,845 mill. kr inklusiv ny kabling av Tinghaugveien 17. IT-investeringer skole Lærer PC foreslås tatt ut av det årlige investeringsbudsjettet (,4 mill. kr) og lagt inn i økonomiplanen som del av bevilgningen på 2,3 mill. kr i 216. Oppgradering nettportalen Kommunens nettportal bør oppgraderes til ACOS 212 standard. Ny design og LOS struktur på menyene vil gjøre det enklere for publikum å finne frem i informasjonen på nettsiden vår. Kirkelig Fellesråd Etter vedtak i k.sak 6/12 er overføringer fra kommunen til investeringer i kirkebygg å betrakte som rammebevilgninger som fullt ut disponeres av KF. Tabellen under viser KFs foreslåtte investeringsprosjekter for 213 og resten av planperioden i prioritert rekkefølge. Bevilgningene er rammebevilgninger eks mva, og KF vil kunne omfordele midlene innenfor de nedenfor nevnte prosjektene dersom dette er mer hensiktmessig eller behovene endres. Tiltak Nøtterøy kirke Rehabiliteringsprosjekt Beplantning langs kirkegårdsmuren Teie kirke Rullestolrampe (v/hovedinngang) Rehabiliteringstiltak Torød kirke Rehabiliteringstiltak Veierland kirke Rehabiliteringstiltak Nøtterøy kapell Utbedringsarbeider Nøtterøy kirkegård Asfaltering Sum investering Totalt Rehabiliteringsarbeider på Nøtterøy kirke foreslås i samsvar med pågående program med Castor Kompetanse som innleid prosjektledelse. Tilstandsanalysen er satt opp med et totalt kostnadsbehov i en 1-års plan på 1,8 mill. kr (inkl mva). 5

201 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 Det er behov for større rehabiliteringsarbeider på Torød kirke i forkant av kirkejubileet i 215. Tilstandsanalyse gjennomføres i 212 med forskutterte midler fra KFs disposisjonsfond (ref. K.sak 6/12). Nøtterøy kirkes eiketrær langs muren mot Kirkeveien og P-plassen nord for kirken må av hensyn til sikkerhet felles. Aktuelle firmaer vil bli kontaktet for beplantningsplan og anbud. Videre må vinduene i seremonirommet i Nøtterøy kapell og ytterdøren på østsiden av kapellet skiftes. Flere av veiene på Nøtterøy kirkegården må utbedres ved asfaltering. Arbeidet med veiene vil skje over en fire års periode. Arbeider i forbindelse med tilstandsvurdering av Veierland kirke er planlagt i 213. Utskifting av dører og vinduer, innvendig maling, reparasjoner av port/-stolper og utbedring av veier på kirkegården vil inngå i en langsiktig plan. Det er behov for rullestolrampe ved hovedinngangen i Teie kirke Oppvekst- og kultursektor Ny Teigar ungdomsskole, ny idrettshall og kunstgressbane Teie Det vises til k.sak 46/9 hvor endelig budsjett ble fastsatt til 27,3 mill. kr for skole, hall og bane. Anlegget ble ferdigstilt og overlevert kommunen i mars 211. Endringer underveis i prosjektet øker utgiftene og det foreslås å bevilge 14 mill. kr i 213 til dekning av disse merutgiftene. Fremmes som egen sak. Det foreslås å ta utgifter og et eventuelt krav i forbindelse med utfallet av rettssaken som eget prosjekt. Rettssaken er berammet til april 213. Teiehøyden barnehage På bakgrunn av k. sak 47/1 og endringer i prisnivået anslås totalutgiften for prosjektet nå til 32 mill. kr. Det planlagte bygget er ikke tilpasset den gjeldende reguleringsplanen, og planlagt anbudskonkurranse er avlyst. Omregulering av tomten eller eventuelt å bygge om gamle Teie barneskole til barnehage er alternativer som nå vurderes. Brattås skole Det vises til f.sak 119/11 hvor det bevilges 68 mill. kr til bygging av ny skole på Brattås, gymsal inkludert. Beregnet merutgift på 14 mill. kr er innarbeidet i budsjettforslaget for 213 og 214, jfr k.sak 17/12. Prisstigning, utsmykning og bytte av trafo kommer i tillegg til avtalt totalentreprise og det foreslås å øke totalrammen for prosjektet til 86,5 mill. kr. Byggstart var september 212. Forventet overleveringsdato er november 213. Ny Teie barneskole Det vises til k.sak 51/9 om oppstart og planlegging av ny barneskole. Bygging ble igangsatt mars 211 og skolen ble overlevert til skolestart 212. Arbeidet med sluttoppgjøret er påbegynt. Rådmannen forventer ingen endringer i bevilgningene på til sammen 125 mill. kr Helse- og sosialsektor Smidsrød helsehus Det vises til k.sak 34/9 om bygging av nytt helsehus på Smidsrød. Totalrammen for prosjektet er satt til 25 mill. kr hvor de siste 1 mill. kr er innarbeidet i budsjettet for 213. Tillegg for ny veiløsning opprettes som eget prosjekt under teknisk sektor. Det forutsettes 89 mill. kr i tilskudd fra Husbanken Byggestart var januar 212. Overlevering av bygget forventes i september 213, og bygget vil være klart til innflytting mot slutten av oktober

202 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 Nytt sykehjem Bjønnesåsen Det vises til k.sak 65/9 om bygging av nytt sykehjem på Bjønnesåsen. Totalrammen for prosjektet er satt til 214 mill. kr. 93 mill. kr er innarbeidet i budsjettet for 213. Det forutsettes 87 mill. kr i tilskudd fra Husbanken Forventet byggestart er mai 213. Overlevering av bygget forventes i desember 214, og bygget vil være klart til innflytting i januar Teknisk sektor DEL A IKKE GEBYRFINANSIERTE INVESTERINGER Rådmannens forslag til investeringer innen teknisk sektor tar utgangspunkt i vedtatt økonomiplan Det er foretatt noen endringer for noen tiltak. Vei, infrastruktur m.v Lek, idrett, friluft Eiendom Sum teknisk pr år (mill. kr) ,9 1,75 39, 62, ,7 1,75 4, 54, ,5 2,55 45, 56, ,5 1,75 45, 55,25 Vei og trafikktiltak Veier oppgradering Vedlikeholdsetterslepet er beregnet til i underkant av 6 mill. kr og årlig utskiftingsbehov 3 mill. kr. Det er foreslått avsatt 3 mill. kr årlig i økonomiplanen. Rådmannen prioriterer bruken av det årlige rammebeløpet basert på en samlet teknisk/ økonomisk vurdering av veienes tilstand. Veilys - oppgradering Det er behov for utskiftinger og fornyelse for å opprettholde funksjonsevnen samt veilyskapitalen som er beregnet til ca 55 mill. kr. Nevnte utskiftinger er beregnet til i overkant av 4 mill. kr. I rådmannens forslag er det funnet rom for kr 3 per år i resten av økonomiplanperioden. Rådmannen prioriterer bruken av det årlige rammebeløpet basert på en samlet teknisk/ økonomisk vurdering. Trafikksikkerhetstiltak generelt Årlig avsetning til mindre trafikksikkerhetstiltak inngår blant annet som egenandel ved søknad om tilskudd fra fylkeskommunen. I rådmannens forslag er årlig avsetning til trafikksikkerhetstiltak foreslått økt fra kr 3 per år til kr 5 per år. Bakgrunnen til økningen er at fylkeskommunen fordobler tilskuddsbeløpet som skal fordeles på kommunene. Disse midlene prioriteres årlig i egen sak i hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk. Trafikksikkerhetstiltak, nye g/s-veier Trafikksikkerhetsplanen vedtatt av kommunestyret i april 21 angir et utbyggingsbehov på ca 14 mill. kr, hvorav ca 4 mill. kr er den høyest prioriterte gruppen. I økonomiplanen for foreslås avsatt et årlig beløp på 2,5 mill. kr til formålet. Avsatte midler til g/s-veier prioriteres i egen sak i hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk. Ombygging Borgheimkrysset Formannskapet har vært positiv til spleiselag for spesielle veiprosjekter og fylkeskommunen har invitert til spleiselag for ombygging av Borgheimkrysset til rundkjøring eller lyskryss. Kommunen andel vil være 4 % eller 4, mill. kr. Egen sak fremmes for kommunestyret. 52

203 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 Trafikksikkerhetstiltak helsehus Smidsrød I forbindelse med bygging av helsehus Smidsrød er det forutsatt avbøtende tiltak for å begrense trafikkulempene for nabolaget og barn/ unge på skoleveien. Samtidig har Statens vegvesen stilt krav i forbindelse med reguleringen om bygging av gang-sykkelvei langs deler av Smidsrødveien og ombygging av krysset Smidsrødveien/ Sjøveien/ Jacob Tiedemannsvei. Tiltakene omfatter gang/ sykkelvei langs Skarphagaveien, Smidsrødveien og Øvre Smidrødvei. Reguleringsarbeid pågår. Totalt er kostnadene anslått til 8 mill. kr. Veiløsning Nes idrettsanlegg Det pågår reguleringsarbeid for ny veiløsning og parkeringsanlegg som skal dekke utvidelse av næringsarealer ved Lindholmveien og utvikling av Nesskogen idrettsanlegg. Det forutsettes at veien opparbeides til kommunal standard og overtas av kommunen til drift-/ vedlikehold. Det er forslått avsatt 2, mill. kr som et anleggsbidrag til bygging av veianlegget. Det fremmes egen politisk sak. Friluft, grønt, idrett, klima og miljø Lekeplasser Dette omfatter rehabilitering og fornyelse av lekeplasser i tråd med gjeldende forskrifter. En årlig avsetning på kr. 25 i økonomiplanen foreslås videreført. Rådmannen prioriterer bruken av det årlige rammebeløpet basert på en samlet teknisk/ økonomisk vurdering. Friluftsformål For å videreføre kommunens aktive friluftspolitikk og tilrettelegge for allmennheten i Nøtterøys friområder og skjærgård er det nødvendig å investere i friluftsformål. Det er foretatt en vurdering av investeringsbehov innen friluftsformål som gir et samlet behov på ca 35 mill. kr. Dette omfatter tiltak i skjærgården, Rosanes, Fjærholmen, Veierland samt diverse tiltak etter vedtatte forvaltningsplaner for friluftsområder. Det foreslås avsatt 1,5 mill. kr pr. år til formålet i tråd med tidligere økonomiplan. Avsatte midler til friluftsformål prioriteres i egen sak i hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk. Eiendomsforvaltning Rehabiliteringsplan I tråd med økonomiplanen for foreslås det ny bevilgning til Rehabiliteringsplanen for 213 på 25 mill. kr. Resten av planperioden følger også de sist vedtatte planene om bevilgning på 25 mill. kr hvert år. Kirkelig fellesråd har i revidert samarbeidsavtale fått myndighet til å håndtere investeringsprosjekter for kirkens bygningsmasse, jfr K.sak 6/12. Restmidler avsatt til kirkebygg i Rehabiliteringsplanen fra 211 og 212 på 5 mill. kr er overført Kirkelig Fellesråd i 212 for gjennomføring av planlagte prosjekter. Eiendomsforvaltningen vil i en overgangsperiode ha ansvaret for prosjektet utbedring taklekkasje Teie kirke. Det foreslås under at Boligfornyingsprogrammet skal favne alle kjøp, oppføringer og rehabilitering av kommunale boliger. For å skille Rehabiliteringsplanen fra Boligfornyingsprogrammet foreslås det derfor å endre navn til Rehabiliteringsplan formålsbygg, se pkt Boligfornyingsprogrammet. Rehabiliteringsplanen skal fremdeles omhandle andre bygg i tillegg til formålsbygg, men ikke kommunale boliger. Boligfornyingsprogrammet Det er tidligere vedtatt at bevilgningene i Boligfornyingsprogrammet til og med 21 skal benyttes før nye bevilgninger gis. Ved inngangen av 212 var det tilgjengelig udisponert bevilgning på til sammen 19,3 mill. kr. Rådmannen fremlegger sak om finansiering fra Boligfornyingsprogrammet til kjøp av 3 boliger i Smidsrødveien. Utgående balanse for 212 er etter dette forventet til om lag 2 mill. kr. 53

204 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 I samsvar med etableringen av egen boligvirksomhet i kommunen foreslår rådmann at alle kjøp, oppføringer og rehabilitering av kommunale boliger samles i Boligfornyingsprogrammet fra og med 213. Rehabiliteringsplanen vil omhandle alle andre kommunale bygg, unntatt kirkebygg. Boligfornyingsprogrammet øker og det foreslås nye bevilgninger i budsjettet for 213 på 22 mil. Kr som blant annet vil muliggjøre kjøp av planlagte boliger i Kirkeveien 24 samt redusere forfallet i kommunens boligmasse. Kjøp av Kirkeveien 24 fremmes som egen sak. Andre investeringstiltak teknisk Fornyelse av maskinpark Teknisk sektors utstyrs- og maskinpark har en verdi på 15 2 mill. kr. Regnes en avskrivningstid på 1 år bør det reinvesteres minimum 1,5 til 2 mill. kr årlig. I økonomiplanen er det en årlig avsetning på 1,2 mill. kr. Rådmannen foreslår at denne rammen videreføres i ny økonomiplan. Rådmannen prioriterer bruken av det årlige rammebeløpet ut fra en samlet teknisk/ økonomisk vurdering av maskinparkens tilstand og behov. Videreutvikling av kartverket Kommunens kartverk må videreutvikles, herunder nykartlegging, digitalt eiendomskart, nye høydedata, kommuneplankart m.v. Det er foreslått avsatt,4 mill. kr. pr. år i 213 for å dekke nykartlegging i samarbeid med nabokommune. Rådmannen prioriterer bruken av rammebeløpet ut fra en samlet teknisk/ økonomisk vurdering. DEL B - GEBYRFINANSIERTE INVESTERINGER VAR Rådmannen foreslår å videreføre investeringene innen vann som i økonomiplan , dvs. 13, mill. kr pr år. Innen avløp foreslås en opptrapping, jf. økonomiplan og kommunestyrets vedtak om hovedplan avløp. Midlene avsettes i budsjettet som rammebeløp. De årlige avsatte rammebeløp prioriteres til ulike vann og avløpsprosjekter i egen sak i hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk. Gjennomføring av hovedplan vann Gjennomføring av hovedplan avløp Renovasjon Hovedplan vann Hovedplan for vann ble vedtatt av kommunestyret i desember 27, KS-sak 17/7. Handlingsplanen i hovedplanen legges til grunn for økonomiplan og budsjett. De totale investeringsrammene innenfor vannsektoren er i hovedplanen satt til totalt 13 mill. kr årlig for å ivareta tiltakene som inngår i hovedplanen. Tiltakene i hovedplanen er delt opp i 2 kategorier (a) beredskapsmessige investeringer med en årlig gjennomsnittlig ramme på 2 mill. kr og (b) rehabilitering av ledningsnett med en årlig gjennomsnittlig ramme på 11 mill. kr. Hovedplan avløp Hovedplan avløp ble vedtatt av kommunestyret i , KS-sak 67/11. Hovedplanen legger opp til en vesentlig økning i årlige investeringer i avløpssektoren, spesielt til rehabilitering og utskifting av eksisterende ledningsnett. Total årlig avsetning til investeringer innen avløpsanlegg i 213 er foreslått til 26 mill. kr. Renovasjon Det er påvist sigevann fra gammel fylling på Støyten som renner ut i veigrøft og videre ut i vanningsdam. Det er behov for et forprosjekt som avklarer omfang og grunnlag for løsninger. 54

205 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Priser for kommunale tjenester Tjeneste Beskrivelse 212-satser 213-satser SFO Opphold ord. Opphold utv. pr. mnd. pr. mnd. 5/5 plass 4/5 plass 3/5 plass 2/5 plass 1/5 plass Kost pr. mnd Opphold ord. Opphold utv. pr. mnd. pr. mnd Kost pr. mnd Ingen søskenmoderasjon Barnehage Opphold pr. mnd. 5/5 plass 4/5 plass 3/5 plass Kost pr. mnd Opphold pr. mnd. Kost pr. mnd % søskenmoderasjon for opphold gis for barn nr. 2 og 5 % moderasjon for øvrige barn. Redusert oppholdsavgift innvilges med 3 % for foresatte med samlet brutto inntekt mellom kr 2 og kr 25. Redusert oppholdsavgift innvilges med 4 % for foresatte med samlet brutto inntekt mellom kr 175 og kr 2. Redusert oppholdsavgift innvilges med 5 % for foresatte med samlet brutto inntekt inntil kr 175. Kulturskole Avgift pr. semester Elevavgift Elevavgift gruppe Instrumentleie Instruksjon og dirigenter i korps Avgift pr. 2 min Avgift pr. semester Avgift pr. 2 min Fra august Fra august 25 % søskenmoderasjon Kulturhuset Ingen endringer er foreslått! Leirskole Østre Bolærne Sats pr. gruppe Undervisning inntil 22 elever pr. gruppe Sats pr. gruppe Praktisk bistand i hjemmene Inntekts- grunnlag G= Grunnbeløp i folketrygden 2G 2-2,5 G 2,5-3 G 3 4G 4 5G Over 5 G Abonnementspris for tjenestemottakere som har mer enn 8 timer bistand pr. måned. Vedtatte satser Abonnements- Timepris til og Timepris til og pris for med 8 timer med 8 timer tjenestebistand pr. bistand pr. mottakere som måned. måned. Forslag har mer enn 8 Vedtatte satser satser 213 timer bistand 212 pr. måned. Forslag satser

206 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 Brukerstyrt personlig assistanse Inntekts- grunnlag G= Grunnbeløp i folketrygden 2G 2-2,5 G 2,5-3 G 3 4G 4 5G Over 5 G Abonnementspris for tjenestemottakere som har mer enn 8 timer bistand pr. måned. Vedtatte satser Abonnements- Timepris til og Timepris til og pris for med 8 timer med 8 timer tjenestebistand pr. bistand pr. mottakere som måned. måned. Forslag har mer enn 8 Vedtatte satser satser 213 timer bistand 212 pr. måned. Forslag satser Renhold i hjemmene Inntektsgrunnlag G= grunnbeløp i folketrygden 2G 2 3G 3 4G 4 5G Over 5 G Pris for Pris for renhold pr. renhold pr. gang under gang under 6kvm. 6kvm. Forslag Vedtatte satser satser Pris for renhold pr. gang over 6 kvm. Vedtatte satser 212 Pris for renhold pr. gang over 6 kvm. Forslag satser Trygghetsalarmer Trygghetsalarmer Pris pr mnd Satser Satser Sjølyst Svømmehall Svømming brukere Svømming lag, foreninger, NK Svømming private Svømming kommersielle Lokaler Utleie Kafeteria Utleie Stue Utleie Kjøkken Utleie Biliotek Alle 3 lokaler hele lørdag Brukerbetaling Sjølystsenteret Brukerbetaling Satser frem til høst per halvår Lag/forening Private Satser frem til høst per halvår Lag/forening Private

207 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 Dagsenter Østegård 1/2 døgnpris * Reguleres iht. forskrift om egenebetaling Gipø og Bjønnesåsen Inntektsgrunnlag G= grunnbeløp i folketrygden 2G G 2.5 3G Over 3 G Gipø og Bjønnesåsen Inntektsgrunnlag G= grunnbeløp i folketrygden 2G 2-3 G Over 3 G * Reguleres iht. forskrift om egenebetaling Satser Satser 213 7* Satser 212 per dag 17 per mnd Satser 213 per dag 17 per mnd* Kortidsopphold Tjeneste Satser 212 Satser 213 Korttidsopphold * Reguleres iht. forskrift om egenebetaling 133/døgn 133/døgn* Tjeneste Satser 212 Satser 213 Middag fra Gipø Suppe/dessert fra Gipø Lørdagsmat fra Gipø 6/porsjon 12/porsjon 4/porsjon 62/porsjon 12/porsjon 41/porsjon Satser 212 Satser 213 Middag hjemmeboende Skjenkeavgifter Bevillingsgebyr For salg - minimum For skjenking - minimum

208 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 Årsgebyrer for en normalbolig inkl. mva. Tjeneste Satser 212 Standardrenovasjon 3x14 L Årsgebyr vann m2 Årsgebyr avløp m2 Feiing pr. pipeløp Forslag til sats For øvrige areal og tjenester, se gebyrregulativ 212 Tilknytningsgebyrer inkl. mva. Tjeneste Satser 212 Forslag til sats Vann Avløp, spillvann Avløp, overvann Eiendom totalt For øvrige areal, se gebyrregulativ 212 Byggesaksgebyrer Tjeneste Satser 212 Forslag til sats Søknadspliktige arbeider 2-2 >=5 m2 Søknadspliktige arbeider 2-1 enebolig/fritidsbolig/flerleil.bygg pr. enhet For øvrige areal og arbeider, se gebyrregulativ 212 Oppmålingsgebyrer Tjeneste Satser 212,-2, m2 21, - 5, m2 51, - 2, m2 Forslag til sats For øvrige areal og arbeider, se gebyrregulativ

209 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett Økonomiske hovedoversikter Driftsbudsjett Budsjett 213 Regulert budsjett 212 Regnskap 211 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue SUM DRIFTSINNTEKTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester inkl i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdragsutgifter Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER NETTO DRIFTSRESULTAT Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETNINGER Overført til investeringsformål Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven SUM AVSETNINGER Motpost avskrivninger MINDREFORBRUK 59

210 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 Investeringsbudsjett Budsjett 213 Regulert budsjett 212 Regnskap 211 Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak SUM INNTEKTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester inkl i kommunens tjeneste prod Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjeneste prod Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Fordelte utgifter SUM UTGIFTER Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Overføringer fra drift Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserven SUM FINANSIERING FINANSIERINGSBEHOV UDEKKET/UDISPONERT 6

211 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 Budsjettskjema 1A Budsjett 213 Utgifter = positive tall Regulert budsjett 212 Inntekter = negative tall Regnskap 211 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Sum skatt og rammetilskudd Andre generelle statstilskudd som omfatter: Investeringskompensasjon Rentekompensasjon Integreringstilskudd flyktninger Tilskudd ressurskrevende tjenester SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger NETTO AVSETNINGER Renteinntekter Renteutgifter Avdrag på lån NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Overført til investeringsformål TIL FORDELING DRIFT SUM FORDELT TIL SEKTORENE (i følge skjema 1B) MINDREFORBRUK 61

212 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 Budsjettskjema 1B Budsjett 213 Utgifter = positive tall Inntekter = negative tall TIL FORDELING (Fra skjema 1A) FORDELT SLIK: Regulert budsjett 212 Regnskap Sum teknisk sektor Sum kirkelig fellesråd Mottatte avdrag utlån Årets premieavvik pensjon Bruk av pensjonspremiefond Amortisering tidligere års premieavvik pensjon Avtalefestet pensjon Til formannskapets disposisjon Til lønnsoppgjør Tapsavsetning usikre krav Andre utgifter Andre inntekter Kompensasjon mva. investeringer Periodisert lønn Sum andre utgifter og inntekter Lønn Andre utgifter Inntekter Sum fellestjenester Lønn Andre utgifter Inntekter Sum oppvekst- og kultursektor Lønn Andre utgifter Inntekter Sum helse- og sosialsektor Lønn Andre utgifter Inntekter SUM FORDELT TIL DRIFT 62

213 Nøtterøy kommunes økonomiplan /handlingsplan/årsbudsjett 213 Budsjettskjema 2A Budsjett 213 Regulert budsjett 212 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag og renter på lån Avsetninger ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån/refusjoner Andre inntekter SUM EKSTERN FINANSIERING Overført fra drift Bruk av avsetninger SUM FINANSIERING UDEKKET/UDISPONERT Regnskap 211 Budsjettskjema 2B Budsjett 213 Regulert budsjett 212 TIL INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER (Fra skjema 2A) FORDELT SLIK: For budsjett 213, jfr. tidligere oversikter 63 Regnskap

214 Nøtterøy kommune JournalpostID: 12/315 Arkiv: FA-Q1 Saksbehandler: Per Ole Bing-Jacobsen, Telefon: Fylkesvegnettet spleiselag Borgheimkrysset Utvalg Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksnummer 156/12 Rådmannens innstilling Vedlagte utkast til avtale mellom Nøtterøy kommune og Vestfold fylkeskommune om finansiering av prosjekt fv. 38 Borgheimkrysset godkjennes.

215 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Fv.38 Borgheimkrysset_utkast til avtale.docx 2. Prosjektark kryss fv 38 Borgheim.pdf Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Vestfold fylkeskommune har i utkast til handlingsprogram for fylkesveinettet foreslått spleiselag for finansiering av ombygging av Borgheimkrysset. Dette er i tråd med tidligere innspill fra Nøtterøy kommune. Det er gjennomført forhandlinger om avtale som fremlegges for politisk behandling både i fylkeskommunen og Nøtterøy kommune. Innledning Nøtterøy kommune har i innspill til handlingsprogram for fylkesveinettet foreslått spleiselag for ombygging av Borgheimkrysset. Vestfold fylkeskommune har i oversendt utkast til handlingsprogram fulgt opp dette og foreslått spleiselag for ombygging av Borgheimkrysset. Det er gjennomført forhandlinger om avtale som fremlegges for politisk behandling. Avtalen skal avklare ansvarsfordeling for prosjektering, regulering og byggherreansvar samt finansiering og kostnadsfordeling. Avtalen vil gjelde til prosjektet er realisert, med forutsetning om budsjettbevilgninger i fylkeskommunen og kommunen. Hensikten med prosjektet er å forbedre fremkommeligheten for alle trafikantgrupper og tilrettelegge for sentrumsutvikling. Det skal utarbeides et forprosjekt som vil avklare teknisk løsning, herunder om krysset skal bygges som lyskryss eller rundkjøring. Statens vegvesen vil være ansvarlig for gjennomføring av forprosjektet og byggingen i samarbeid med Nøtterøy kommune. Totalkostnaden for prosjektet er anslått til 1 mill kroner. Kostnadsfordelingen er 6 % på Vestfold fylkeskommune og 4 % på Nøtterøy kommune. Rådmannen har lagt inn 4 mill i forslag til investeringsbudsjett for 213. I henhold til avtalen skal eventuell kostnadsøkning på inntil 15%, dvs.1,5 mill.kr dekkes pro rata av partene, noe som betyr ca 6. kr for Nøtterøy kommune. Kostnadsdekning ut over dette dekkes av Vestfold Fylkeskommune. Faktagrunnlag Utkast til avtale mellom Nøtterøy kommune og Vestfold fylkeskommune Vurderinger Det er behov for ombygging av Borgheimkrysset for å bedre fremkommeligheten i krysset og legge til rette for utvikling av Borgheim sentrum. Trafikkanalyse utarbeidet som del av områdeplan for Borgheim syd viser tydelig at Borgheimkrysset vil være begrensende for utviklingen i denne delen av kommunen hvis det ikke bygges om. Krysset består kun av fylkesveier; fv 38 Kirkeveien i nord/ syd retning, fv 428 Hellaveien i vestlig retning og fv 42 Semsveien i østlig retning. Krysset er dermed fullt og helt Vestfold fylkeskommunes ansvar. Fylkeskomunens liste over utbedringsbehov på fylkesveinettet er imidlertid lang og dette prosjektet er ikke i høyest prioriterte gruppe. Nøtterøy kommune har tidligere signalisert at kommunen foreslår et spleiselag for å få prosjektet realisert. Vestfold fylkeskommune har fulgt opp dette og foreslår en spleiselagsløsning. Etter gjennomførte forhandlinger har fylkeskommunen påtatt seg å finansiere 6 % av kostnadene. Rådmannen vurderer avtalen til å være akseptabel for kommunen og anbefaler den godkjent.

216 Konklusjon Utkast til avtale mellom Nøtterøy kommune og Vestfold fylkeskommune om finansiering av prosjekt fv. 38 Borgheimkrysset godkjennes.

217 Utkast til avtale mellom Nøtterøy kommune og Vestfold fylkeskommune, om finansiering av prosjekt fv. 38 Borgheimkrysset 1. Hensikt med avtalen Avtalen skal avklare ansvarsfordeling for prosjektering, regulering og byggherreansvar. I tillegg skal avtalen avklare den totale kostnadsfordelingen for prosjektet fv.38 Borgheimkrysset. Avtalen vil gjelde til prosjektet er realisert, med forutsetting om budsjettbevilgninger i fylkeskommunen og kommunen. 2. Hensikt med prosjektet Hensikten med prosjektet er i prioritert rekkefølge: Bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken Styrke sentrumsutviklingen rundt Borgheim. Bedre framkommeligheten for gående og syklende Bedre framkommeligheten for privatbiler Foreløpig vurderes det som at kollektivtrafikken fra fv.42 og fv.428 har problemer med å komme ut på fv.38. Hensikten vil være å sikre at bussen kommer lettere fram enn i dagens situasjon. Det pågår også et utviklingsarbeid i Nøtterøy kommune for tre av områdene rundt krysset. Å tenke langsiktig i forhold til framtidig sentrumsutvikling, ved planlegging av infrastrukturtiltak, vil være en viktig del av forprosjektet. 3. Innhold og omfang Innhold og omfang av prosjektet er ikke avklart, men forprosjekt vil avklare valg av løsning og omfang av prosjektet. Forprosjektet bør utvides og se hele området rundt Borgheim i et mer langsiktig perspektiv. Denne avtalen regulerer fordeling av ansvar og kostnader begrenset til realisering av Borgheimkrysset. 4. Status og prosjektering Det foreligger ingen planer for prosjektet og det må gjennomføres et forprosjekt. Statens vegvesen er ansvarlig for å gjennomføre et forprosjekt for å avklare hvilken løsning som totalt sett gir best effekt for hensikten med prosjektet. 5. Regulering Ved behov utarbeider Statens vegvesen reguleringsplan. 6. Byggherreansvar Statens vegvesen skal ha byggherreansvaret for prosjektet

218 7. Framdrift og avtalens varighet Forprosjekt leveres innen 1.juni 213. Det forutsettes at forprosjekt avklarer videre framdrift. Plan for utbetaling fra partene avklares når entreprenør er valgt. 8. Involvering Nøtterøy kommune skal være involvert i prosjektering, ved at dokumenter tilsendes og kommunen inviteres til alle interne møter i Statens vegvesen. Kommunen avgjør selv hvilke møter det er hensiktsmessig å delta på. I byggefasen inviteres kommunen til alle byggemøtene. Nøtterøy kommune sin kontaktperson er Torgeir Bettum. 9. Kostnader og kostnadsdeling a) Kostnadene Kostnadene er estimert av Statens vegvesen til om lag 1 mill. kr basert på en rundkjøring. Dette er et svært usikkert kostnadsestimat. Statens vegvesen vil etter forprosjektet utarbeide et detaljert kostnadsoverslag for byggeplan og eventuelt for reguleringsplan. b) Fordeling av kostnadene Kostnadene fordeles 6/4. Vestfold fylkeskommune dekker 6 pst. av kostnadene for prosjektet og Nøtterøy kommune dekker 4 pst. av kostnadene for prosjektet. Dette innebærer at Nøtterøy kommune vil faktureres for en noe større del enn 4 pst. av entreprenørkostnaden, siden fylkeskommunen bærer kostnadene for forprosjekt, regulering, prosjekterings- og byggherrekostnader. c) Håndtering av kostnadsøkning og kostnadsreduksjon Kostnadsøkning på inntil 15 pst. fordeles pro rata mellom partene. Kostnadsøkning ut over 15 pst. dekkes av Vestfold fylkeskommune. Kostnadsreduksjon fordeles pro rata mellom partene. d) Fakturering fra entreprenøren Entreprenøren fakturerer Statens vegvesen og Nøtterøy kommune for sine respektive deler av kostnadene. e) Hvis det er vesentlige endringer i forhold til avtalen etter at forprosjektet er ferdig avklart, så vurderes punktene i avtalen på nytt.

219 1. Vestfold fylkeskommunes rolle I inngått rammeavtale mellom Statens vegvesen og Vestfold fylkeskommune, så er Statens vegvesen delegert myndighet til å planlegge å gjennomføre utbyggingsprosjekter, innenfor gitte rammer. Statens vegvesen er således fylkeskommunens representant i det videre arbeidet med prosjektet. 11. Avtalens varighet Denne avtalen har virkning fra fylkeskommunen og kommunen har behandlet avtalen politisk, til prosjektet er realisert. Framdriften avhenger av årlige budsjettbevilgninger i både Vestfold fylkeskommune og Nøtterøy kommune, i henholdt til avtalt betalingsplan. Jfr. punkt 7.

220 Fv. 38 Kirkeveien x fv. 428 Borgheim Nøtterøy Lengde: Trafikkmengde: ÅDT fv. 38 syd - 8. ÅDT fv. 38 nord ÅDT fv ÅDT fv Fartsgrense: 4 og 5 km/t BORGHEIMKRYSSET Problemstilling Borgheimkrysset er et 4-armet vegkryss med stor årsdøgntrafikk, spesielt på hovedvegen, 38. Det ble for noen år siden gjennomført ulike trafikksikkerhetstiltak på fv. 38 med bl.a. opphøyde gangfelt og bedre belysning. Rent trafikksikkerhetsmessig fungerer forholdene i krysset tilfredsstillende, og i perioden fra 23 har det skjedd i alt 4 ulykker, alle med lettere skadegrad. Fire-armede vegkryss i Vestfold har gjennom de siste tiårene gradvis blitt ombygd til rundkjøringer eller lysregulerte kryss. Borgheimkrysset er ett av de viktigste kryssene i fylket som ikke er regulert etter disse prinsippene. Foreslåtte kryssombygging vil primært være et fremkommelighetstiltak. Det er i morgen- og ettermiddagstrafikken til dels store problemer, særlig for trafikk fra Hellaveien for å komme over- og inn på 38 nordover mot Tønsberg. På Borgheim er det ungdoms- og videregående skoler. Mange elever kommer til disse skolene i buss, som bruker oppstillingsareal med tilknytning til fylkesveg 428, Hellaveien. Bussene har i dag en avviklings- og framkommelighetsutfordring.

221 Tiltaksforslag: Rundkjøring eller signalregulering Tegningen under viser en rundkjøring som i all hovedsak kan etableres innenfor eksisterende vegareal. En ytre diameter på 35 meter er innenfor kravene fastsatt i håndbok 17, veg- og gateutforming. Kostnadene for signalregulering av krysset er anslått til å være noe dyrere enn ved etablering av rundkjøring. Dette skyldes bl.a. at en slik regulering bør omfatte opparbeidelse av egne felt for venstresving. Det kan også innebære behov for mer ekstra areal utover selve veggrunnen. Det må gjennom et forprosjekt nærmere avklare hvilket av de to alternativene, rundkjøring eller signalregulering, som totalt sett gir best effekt både når det gjelder framkommelighet og trafikksikkerhet. Ny kryssløsning vil også være et framkommelighetstiltak for kollektivtrafikken. Illustrasjon Planbehov Kommunedelplan Reguleringsplan Byggeplan Anlegg Planstatus Ingen planer foreligger Tidsbehov x x x 2 år 1 år 1 år Kostnadsoverslag 1 mill. kr

222 Nøtterøy kommune JournalpostID: 12/27987 Arkiv: GBR-13/12, FESaksbehandler: Anne-Line Semb Lie, Telefon: Kommuneutvikling Eiketoppen 4, 13/12 -Klage på vedtak i HMK sak 123/12, dispensasjon for ny tomannsbolig Utvalg Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato Saksnummer 157/12 Rådmannens innstilling Klager fra gbnr. 13/224 og gbnr.13/29 tas ikke til følge. Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk sitt vedtak av , i sak 123/12 opprettholdes. Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i rådmannens saksfremstilling. Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig behandling. Det er tidligere vedtatt utsatt iverksetting av vedtaket. Vedtak om utsatt iverksetting opprettholdes inntil endelig avgjørelse i saken foreligger ved vedtak av fylkesmannen.

223 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Kart i målestokk 1:5.pdf 2. Eiketoppen 4, 13/12 - tomannsbolig, garasjer - klage på vedtak 3. Eiketoppen 4, 13/12 - tomannsbolig, garasjer - klage 4. Kommentar til naboklager og utfyllende redgjørelse 2 nov 212.pdf Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Søknaden er utløst på grunn av brann og totalskade på tidligere bygning på eiendommen Eiketoppen 4. Det tidligere Tårnhuset ble oppført før området ble regulert og var i tre plan. Den planlagte tomannsboligen er på 2 etasjer og i tillegg er det innkjøring til garasje i en kjeller etasje, på denne måten fremtrer huset visuelt som tre etasjer sett fra nordøst. Estetikk og visuell utforming samt dispensasjon for ny tomannsbolig ble behandlet i sak 123/12, med et positivt vedtak. Vedtak av 5. september 212, sak 123/12, er påklaget av naboene innen klagefristens utløp. Rådmannen anbefaler at klagene ikke tas til følge da de ikke inneholder nye momenter eller momenter som ikke er vurdert tidligere i saken. Innledning Det vises til saksfremlegg til sak 123/12 av 5. september 212 som i sin helhet følger som vedlegg til saken. Sakens bakgrunn forutsettes derfor kjent. Aktuelle sak gjelder klage på hovedutvalgets vedtak av 5. september 212, sak 123/12, fra eiere av eiendommene gbnr. 13/224 og gbnr.13/29. Klagene følger i sin helhet som vedlegg til saken, og går i korthet ut på følgende: - dispensasjon burde ikke vært innvilget - bygget blir for stort - høyde er til ulempe, innsyn på terrasse og i hagen - redde for å miste sol på terrasse og i hagen - bekymret for kapasitet på felles vann- og avløpsledning - ønsker ikke økt belastning på Eikeveien - forringe verdien av eiendommen. Søkers uttalelse fra merknadene til søknaden fremkommer i sak 123/12 av 5. september 212, og legges fortsatt til grunn da de mener klagene ikke innholder nye momenter utover det Hovedutvalget hadde kunnskap om da det godkjente tiltaket som omsøkt. I tillegg viser de til følgende: - det er innhentet skriftlig avtale om veirett med grunneier Tønsberg kommune - nytt VA-anlegg planlegges i ny trase som følger veien. Sanitærsøknaden skal godkjennes før igangsettingstillatelse kan gis - ny revidert plantegning som viser bodareal i garasje og i husets hovedetasje er innkommet. Faktagrunnlag Reguleringsplan nr 113, Teieskogen, Valhalla - Midtåsen, vedtatt Kommuneplanens arealdel med utfyllende bestemmelser av 22. juni 211. Plan- og bygningsloven 19-2 dispensasjon. Plan- og bygningsloven 2-1 tiltak som krever søknad og tillatelse.

224 Plan- og bygningsloven 1-9 forholdet til forvaltningsloven og klage. Forvaltningsloven 29 klagefrist. Forvaltningsloven 42 utsatt iverksettelse av vedtak. Vurderinger Det vises til den vurdering som fremkommer i sak 12/12 av 4. januar 212. I tillegg har rådmannen følgende vurderinger: Ad vei. Eiere av Eiketoppen 4 har innhentet skriftlig avtale om veirett med grunneier Tønsberg kommune om adkomst til eiendom 13/12 over eiendom 13/1. Eiere av Eiketoppen 4 er inneforstått og deltagende i den praksis som er etablert med deling av brøyte- og vedlikeholdskostnader. De skriver at de tidligere har utbedret skader som oppsto på veien under brann og de påfølgende rivningsarbeidene slik at første del av Eiketoppen er avrettet og nyasfaltert. Kommunen har satt krav om at plan- og bygningslovens krav til vei, jf 18-1, må tilfredsstilles før igangsettingstillatelse kan gis. Ad VA-anlegg. I forprosjekteringen er det lagt til grunn at Eiketoppen 4 tilknyttes offentlig vann og avløpsssystem som legges utenom naboeiendommen. Kommunen er enig i at det naturlige blir å legge en ny trase som følger veien. Dette forholdet blir avklart med Tønsberg og Nøtterøy kommuner i forkant av søknad om igangsettingstillatelse. Kommunen har også her satt krav om at plan- og bygningslovens krav til vann og avløp, jf 18-1, må tilfredsstilles før igangsettingstillatelse kan gis. Ad bodareal. Reviderte plantegninger som viser tilstrekkelig bodareal skulle vært innkrevd i forkant av sak 123/12, men ble ved en forglemmelse utelatt. Disse tegningene ligger nå tilgjengelig på saken. Etter samlet vurdering finner rådmannen at klage fra naboene, grunneierne av Eiketoppen 1 og Granveien 7, ikke bør tas til følge da de ikke innholder nye momenter. Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk sitt vedtak av 5. september 212, sak 123/12, bør opprettholdes. Rådmannen anbefaler at vedtak om utsatt iverksettelse opprettholdes inntil fylkesmannen har fattet endelig vedtak i saken. Dersom utsatt iverksettelse ikke opprettholdes, bør det i vedtaket opplyses om og presiseres at eventuelle byggearbeider utføres på tiltakhavers egen regnings og risiko, og at fylkesmannen på selvstendig grunnlag kan fatte vedtak om utsatt iverksettelse. Konklusjon Klage fra grunneierne av gbnr. 13/224 og gbnr.13/29 tas ikke tilfølge. Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk sitt vedtak av , sak 123/12, opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Vestfold for endelig behandling. Det er tidligere vedtatt utsatt iverksetting av vedtaket. Rådmannen anbefalerat vedtak om utsatt iverksettelse opprettholdes inntil fylkesmannen har fattet endelig vedtak i saken.

225 Utskrift Målestokk 1:5 Page 1 of 1 NØTTERØY KOMMUNE Det tas forbehold om feil i kartgrunnlaget

226

227

228

229

230

231 Nøtterøy kommune JournalpostID: 12/2935 Arkiv: GBR-3/275, FESaksbehandler: Gunhild Fevang Wik, Telefon: Kommuneutvikling Knarbergveien, 3/275 - oppføre enebolig Utvalg Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato Saksnummer 158/12 Rådmannens innstilling 1. I henhold til plan- og bygningslovens 29-1 og 29-2 ansees tiltaket å ha en god arkitektonisk utforming, og er tilstrekkelig tilpasset sine omgivelser. 2. I medhold av plan- og bygningsloven 19-4 gis det dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav til takvinkel. Fordelen ved dispensasjon er klart større enn ulempene. Det vises til den vurdering og begrunnelse som fremkommer i saksutredningen. Saken behandles videre av kommuneutviklingssjefen i henhold til delegert fullmakt.

232 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Tegninger 2. Dispensasjonssøknad 3. Situasjonskart Rev D pdf 4. Ingen vesentlige merknader - gbnr 3/275 - Knarbergveien Nøtterøy - dispensasjon - oppføring av enebolig med svømmebasseng 5. Knarbergv-kart3.pdf 6. Knarbergv-flyfoto.pdf 7. Knarbergv-regplan.pdf 8. Knarbergv-regbest.pdf Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Det søkes oppført en spektakulær enebolig i delvis 2 etasjer med en murt garasje mot syd og vest, og en stor glassfasade og eksponerte konstruksjoner mot bukta vest for Ulvøveien og Knarberg båthavn. Tiltaket forutsetter dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene om takvinkel på min. 27 grader. Fylkesmannen har ingen merkaneder til omsøkte dispensasjon. Tiltaket fremlegges Hovedutvalget for miljøvern og kommunalteknikk også på grunn av visuell utforming og estetikk, jf HMK-sak 161/1. Innledning Tiltaket. Eiendommen er på 837m2. Tiltakets BYA er oppgitt til 29m2, og er dermed innenfor regulerings maksutnyttelse på 25 %. En del av Mallåsplanen nord for omsøkte tiltak, er nylig revidert ved en mindre endring. Dette kan ikke sees å ha innvirkning på tiltaket. Eiendommen ligger innerst i en bukt som er regulert til naturvernområde samt friområde og en større båthavn. Bukta munner ut i Bjerkøysundet. Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav om min. 27 grader fall på taket. Taket har en flat del mot sjøen, og et pulttak mot vest. Garasjen har flatt tak med takterrasse. Aktuelle tiltak er en spektakulær enebolig. Bygget har 2 etasjer mot gårdsrommet, og sammen med garasjen dannes det foran inngangen, et gårdsrom i hesteskoform. Garasjen har takterrasse med utgang fra boligens gulvnivå i 2.etasje. Mot øst og bukta ligger allrommet på et mellomnivå, med utendørs svømmebasseng. Takformen og bærekonstruksjonen er det som dominerer bygningen fra sjøen, mens mot syd og vest er det garasjens spesielle form i mur som dominerer. Boligen er utformet med tanke på å unngå uønsket innsyn og utsyn i forhold til omkringliggende naboskap. Terrenget på eiendommen skal fylles opp mot Ulvøveien for å oppnå tilstekkelig høyde for fall til avløp samt krav til høyde over vannflaten. Dette gjøres i samarbeid med de 2 øvrige eiendommene i nord for å oppnå et bedre sluttresultat av terrengendringene i området. Visuell utforming, akriktektur og estetikk. Omsøkte enebolig skiller seg klart ut i sitt formspråk sammenlignet med en gjennomsnitts enebolig. Den er også det første omsøkte tiltaket i denne delen av planen, og kan sånn sett bli tildels førende for fremtidig bebyggelse, spesiellt i forlengelsen nordover langs Ulvøveien.

233 Søknaden ansees derfor for å være innenfor den type tiltak som utvalget har ønsket å få til vurdering. Tiltaket er dessuten avhengig av dispensasjon fra regulerings krav om min. 27 grader takfall. Faktagrunnlag Reguleringsplanens bestemmelser 2 om krav til takvinkel. HMK-sak nr. 161/1 om Estetikk i byggesaker hovedutvalgets innflytelse. Plan- og bygningslovens kapittel 19 dispensasjon. Plan- og bygningsloven 29-1 og 29-2 om utforming av tiltak og visuelle kvaliteter. Vurderinger Visuel utforming, arkitektur og estetikk: Det vil alltid være et alternativ i slike saker å gi boligen en mer tradisjonell utforming. En standard-bolig vil alltid passe inn og de færreste vil reagere på bygget. Dersom man skal ta sjansen på noe nytt, kan vi gi rom for nyskapning, blikkfang, annerledeshet, engasjement, kreativitet, mangfold med videre, men det er viktig at dette gjøres uten å gi slipp på samhørigheten. Hva er samhørighet og tilpasning? Tilpasning skal ikke forstås som å ligne på, men er en vurdering av utslaget av markante avvik i forhold til eksisterende miljø. Dette gjelder for eksempel volumets størrelse, etasjehøyder, takform, utpregede linjer i terrenget, materialbruk, avstand mellom bygg, terrengbehandling, dominerende detaljer med videre. Omsøkte bolig er tilpasset terrenget da taket er lavt mot sjøen, og reiser seg mot vest sammen med landskapet. Boligen lukker seg mot naboeiendommene til beste for alle med tanke på innsyn. Den åpner seg mot sjøen med store glassfasader, og gir liv og lys tilbake til omgivelsene. Bærekonstruksjonen mot bukta og Uløveien er fremtredende, og er en skulpturell del av fasaden som synliggjøres ytterligere på høstmørke kvelder og lyse sommernetter. Det påkrevede terrengløftet gjøres i samarbeid med eiendommene i nord for å oppnå en mer naturlig terrengform. Takvinkelen: Kravet om takvinkel på min. 27 grader synes satt som krav for tilpasning til planens eksisterende boliger i vest. De tre eiendommen i øst som omsøkte blir en del av, ligger litt for seg selv med fronten mot sjøen og delvis adkilt fra resten av feltet med et lekeareal. De to eksisterende byggene i syd og vest har ulike møneretninger hvorav den ene med gavlen mot sjøen. Dette er ingen god løsning da gavlveggen virker ruvende, og det er ikke ønskelig med løsning som for de 3 eiendommen nordover. Det flate taket demper høyden noe mot sjøen, og synes som en god løsning til etterfølgelse langs Ulvøveien. Kravet til takvinkel kan også virke noe unødvendig i denne delen av planen der foreløpige nabobygg synes å ha svært slake saltak, og de 3 ubebygde eiendommene er delvis skilt fra resten med et lekeareal. Konklusjon Etter rådmannens vurdering synes bygningen gjennomtenkt i form, proporsjoner og terrengtilpasning. Tiltaket er etter rådmannens faglige vurdering ikke dominerende i størrelse og kan arkitektonisk sett, bli et positivt element og tilskudd til området. Rådmannen kan ikke se at hensynene bak bestemmelsen det er søkt dispensasjon fra eller lovens formål blir vesentlig tilsidesatt. Fordelen ved en dispensasjon synes større enn ulempene da takvinkelen synes naturlig da dette vil bedre tilnærmingen til sjøen.

234

235

236

237

238

239

240

241

242 BREILI Utskrift & Partnere MNAL AS Korsholmveien 5,3145 Tjøme Org.nr MVA Mail: Mobil: Prosjekt: NØTTERØY KOMMUNE NY ENEBOLIG 2-1 PBL Prosjektadresse: Knarbergveien 3133 DUKEN Gnr. Gnr.Bnr. 3 bnr. 275 Kote 2, etter tiltak Kote 2, Tiltakshaver: ROLF LEISTAD Tegn.: Kontroll: Målestokk: Dato: Kote 1, 3, Ba d 7,5 m2 4 Dato Ga rd. 125 So ve ro m 27, 5 m2 4 Åp en ne d t Ba sse 42 m2 ng Kjø kk 42 m2en / all rom Kote, TBL RB 1: Revisjonsmerknader Søknad Påført snitt og koter Terrengsnitt 1 (gje nno gassp mgåend eis) e Stu e 3 m2 Kote 3, etter tiltak 4 Ta k terras 64, 5 se m2 Te rra sse på bakke Terrengsnitt 2 PARSELL A Arealtomt: 837 m2 BYA:29 m2 u-grad,25 Målestokk 1:5 Situasjons kart Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må Tegn.nr./vedlegg: undersøkes nærmere. D1

243 Nøtterøy kommune Postboks Nøtterøy Vår saksbehandler / telefon: Fred-Ivar Syrstad Deres referanse: Vår referanse: 212/5518 Arkivnr: Vår dato: Søknad om dispensasjon til uttalelse - Ingen vesentlige merknader Gbnr 3/275 - Knarbergveien - Nøtterøy - Oppføring av enebolig med svømmebasseng Det vises til brev fra kommunen av 28. august 212 med anmodning om uttalelse. Saken gjelder Saken gjelder rammetillatelse til ny enebolig. Tiltaket ligger i regulert boligområde. Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav om minimum 27 grader fall på taket. Boligen vil bli liggende ca 25 meter fra sjøen, på oversiden av Ulvøveien. Fylkesmannens kompetanse Fylkesmannens miljø- og samfunnssikkerhetsavdeling skal påse at dispensasjoner ikke er i strid med nasjonale og viktige regionale interesser innen miljøvern, landbruk og samfunnssikkerhet. Så lenge en dispensasjon ikke er i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser, ligger det til det kommunale selvstyre å velge løsninger. Fylkesmannens vurdering Tiltaket ligger i et regulert område boligområde. Fylkesmannen kan ikke se at det dispensasjonen kommer i strid med de nasjonale interesser vi er satt til å ivareta. Vi har derfor ingen merknader til søknaden. Konklusjon Fylkesmannen har ingen merknader til søknaden om dispensasjon. Med hilsen Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen Fred Ivar Syrstad fagkoordinator Kopi til: Breili & Partnere MNAL AS Roar Rabbevåg overingeniør Korsholmveien TJØME Ved svar vennligst oppgi vår referanse212/5518/ Fylkesmannen i Vestfold Telefon: Telefaks: E-post: Postadresse: Postboks Tønsberg Orgnr Besøksadresse: Statens Park - Hus I Anton Jenssens gate 4

244 Utskrift Page 1 of 1 NØTTERØY KOMMUNE Målestokk 1:3 Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig

Klage gbnr 13/196 Dueveien 24 - Nøtterøy - rive eksisterende garasje og oppføring av tilbygg til bolig Nøtterøy kommune Postboks 250 3163 Nøtterøy Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Lars Gustavsen 2010/7542 07.05.2012 33 37 11 52 Arkivnr: 423.1 Klage gbnr 13/196 Dueveien

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 20.06.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 09:00 Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae,

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 09:00 Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae,

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 21.11.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 09:00 Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 20.03.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18. Merk dag! Møtetid: kl: 15:00 Faste medlemmer: A: Jon Sanness Andersen, Jorunn Anne Midthun,

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 10.10.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201410738/28 Saksbeh.: EPMJ Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE

GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE Sakstittel: Gbnr 17/358 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Britt Anne D. og Tormod Svendsen Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Tiltakshaver: Bynesveien 8 AS Klager: Advokatfullmektig Lars A. Haugli på vegne av tiltakshaver

Saksframlegg. Tiltakshaver: Bynesveien 8 AS Klager: Advokatfullmektig Lars A. Haugli på vegne av tiltakshaver Saksframlegg BYNESVEIEN 8 SØKNAD OM FRADELING KLAGEBEHANDLING Arkivsaksnr.: 04/15764 Saksbehandler: Morten Svarstad Tiltakshaver: Bynesveien 8 AS Klager: Advokatfullmektig Lars A. Haugli på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Status A-saker 12. desember 2017

Status A-saker 12. desember 2017 12.12.2017 Status A-saker 12. desember 2017 Om behandling av A-saker Behandling av A-saker er lagt i linja på Byplan Behandles som andre saker, etter Plan og bygningsloven Saker i henhold til gjeldende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marius Raael Arkiv: GBR 7/7 Arkivsaksnr.: 12/1764 Saksnr.: Utvalg Møtedato Teknikk, miljø og landbruksutvalget 11.03.2014 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK OVE KRISTIAN JAHREN

Detaljer

Innledning: Viser til avslag datert sak nr mottatt her den Anken er med det rettidig fremsatt.

Innledning: Viser til avslag datert sak nr mottatt her den Anken er med det rettidig fremsatt. Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN Bergen den: 10.02.16 Anke på avslag, søknad om legalisering / rammetillatelse oppføring av bolig / anneks sak nr 201531269 samt

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad om byggetillatelse. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7093-3 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 11/6/42 Gåsnesåsen søknad om dispensasjon fra reguleringsplan høyde på garasje, samt søknad

Detaljer

Vår ref. 10/29638 oppgis ved alle henvendelser. Langørgen 2 E, rammetillatelse for oppføring av enebolig og dobbelgarasje

Vår ref. 10/29638 oppgis ved alle henvendelser. Langørgen 2 E, rammetillatelse for oppføring av enebolig og dobbelgarasje Delegasjonssak nr: FBR RAM 3503/10 Byggmesterservice Trondheim AS Hornebergvegen 4 RAMMETILLATELSE N-7038 TRONDHEIM Vår saksbehandler Anders Nohre Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Randi

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes Ås kommune Byggesak og geodata Arkitekthuset Knut H. Knudtsen Postboks 117 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/02225-5 Annette Grimnes 14.09.2016 Gnr 61 Bnr 131 - Toppen 3 - Påbygg Tillatelse

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 Ing. Bjarne Aardal Hardangervegen 633 5268 HAUKELAND Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200908928/9 NYBY-5210 06.11.2009 ABPE TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE

SAKSFREMLEGG GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 152 BNR 38 OG 43 - FERGEVEIEN 2 - KLAGE PÅ AVSLAG BRUKSENDRING, TILBYGG OG GARASJE 01 02 03 04 05 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Søknad om rammetillatelse med

Detaljer

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 09/20410 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR RAM 2650/09 Bergersen Arkitekter AS Postboks 2682 RAMMETILLATELSE N-7415 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Jarleveien

Detaljer

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad

Gnr 54 bnr Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Gnr 54 bnr 420 - Hogstvetveien 27 - Enebolig - Klage på vedtak om avslag på dispensasjonssøknad Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 16/01594-26 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A

Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien 28 A Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2009 10170/2009 2008/6215 31/363 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/42 Planutvalget 24.03.2009 Klage på avslag - garasje og bod, Myrvollveien

Detaljer

Ås kommune. Saksutskrift. Gnr 111 Bnr Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage

Ås kommune. Saksutskrift. Gnr 111 Bnr Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage Saksutskrift Gnr 111 Bnr 267 - Kjærnesveien 95 - Støttemur - Klage Saksbehandler: Annette Grimnes Saksnr.: 13/05265-11 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 29/14 03.04.2014

Detaljer

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139 Arealbruk Tom Ek Sankthanshaugen 3 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 15672/2015/85/139/1627GUEN 21.12.2015 PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Eirik Berntsen / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Eirik Berntsen / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.04.2015 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/59 13/1418-19

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg PeWe entreprenør AS Postboks 18 3906 PORSGRUNN Ine S. Flathus Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/03526-2 Lilian Olsson 16.12.2015 Dispensasjon og

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201208987/12 Saksbeh.: BJBE Emnekode: EBYGG-5351 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK

BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK BÆRUM KOMMUNE BYGGESAK Profoyn Eie As Postboks 239 3101 TØNSBERG Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/104966-17/4140/BRIGRO 12.01.2017 Adresse - Tiltak: Markalleen 1 - riving og oppføring av lagerbygg - riving

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende klage på tillatelse til tilbygg/påbygg - Bærum kommune - Guldbrandslia 25 - gnr. 118 bnr. 447

Vedtak i klagesak vedrørende klage på tillatelse til tilbygg/påbygg - Bærum kommune - Guldbrandslia 25 - gnr. 118 bnr. 447 Juridisk avdeling Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Plan, byggesak, utvikling og landbruk

Plan, byggesak, utvikling og landbruk ARENDAL KOMMUNE Plan, byggesak, utvikling og landbruk Arkitekt - Service AS Postboks 424 4804 Arendal Dato: 29.05.2013 Vår ref: 2011/5847-34 Deres ref: Arkivkode: 206/647 Saksbeh.: Tlf.: 37013970 Liv Cathrine

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE

BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE BEHANDLING AV KLAGE PÅ ENDRING AV TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 6/1072 - Utvide terrasse Tiltakshaver: Lars Kjæreng Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk og miljø Utvalgssak Møtedato Saksbehandler:

Detaljer

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 11/76-24 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Hjemmel:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201002587/29 Saksbeh.: HARE Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

TILLATELSE TIL DISPENSASJON Etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

TILLATELSE TIL DISPENSASJON Etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR 668/10 Selberg Arkitektkontor AS Leiv Eriksson Senter RAMMETILLATELSE N-7492 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Landbruksvegen

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201314895/7 Saksbeh.: STIH Emnekode: EBYGG-5351 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Vegard Abrahamsen Vatle / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 18.01.2005 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793114/51793012. Vararepresentantar får eiga

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140 Samfunnsutvikling Arkitektkontoret Birger Håheim Wilhelmsbakken 3 1440 DRØBAK Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/8 03.07.2012 12/12140 Delegert sak nr: 12/223 GNR 71 BNR 8 WILHELMSBAKKEN

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 30.01.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 09:00 Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae,

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Saksframlegg. Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for sjøbuer og brygge på GB 32/86

Saksframlegg. Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for sjøbuer og brygge på GB 32/86 Søgne kommune Arkiv: 32/86 Saksmappe: 2005/983-5411/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 10.02.2015 Saksframlegg Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for sjøbuer og brygge på GB 32/86 Utv.saksnr

Detaljer

AVSLAG PÅ RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Henrik O. Mørch Arkiv: GNR 142/119 Arkivsaksnr.: 16/2581

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Henrik O. Mørch Arkiv: GNR 142/119 Arkivsaksnr.: 16/2581 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Henrik O. Mørch Arkiv: GNR 142/119 Arkivsaksnr.: 16/2581 DISPENSASJON FOR SKJÆRING OG FYLLING GNR 142 BNR 119 FRITIDSBOLIG Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 83/41 Arkivsaksnr: 2014/1859-25 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 83/41 - Sjøgata 3, 7503 Stjørdal - behandling av klage over

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 28.08.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 28.08.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 28.08.2008 FRA SAKSNR: 80/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 91/08 TIL KL: 20.45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR UFR 1454/11 Idéhus Trondheim AS Hornebergvegen 7 N-7038 TRONDHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. Tidligere ref: 11/1848 oppgis ved alle henvendelser

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69 Søgne kommune Arkiv: 30/51 Saksmappe: 2015/1839-31406/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 25.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 6258/2017/05/006/1627MEKR

Deres ref. Vår ref. Dato 6258/2017/05/006/1627MEKR Arealbruk Arve Eide AS 7140 OPPHAUG Deres ref. Vår ref. Dato 6258/2017/05/006/1627MEKR 11.07.2017 John Harsvik - Tillatelse til tiltak på 05/006 og 05/008 Saksområdet er delegert til rådmannen, jamfør

Detaljer

Øvre Eiker kommune - gnr 77/515 og 77/620 - Klage på rammetillatelse til to leilighetsbygg

Øvre Eiker kommune - gnr 77/515 og 77/620 - Klage på rammetillatelse til to leilighetsbygg Vår dato: 18.10.2013 Vår referanse: 2013/6696 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Rune Fredriksen Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266667 Øvre Eiker kommune - gnr

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vedr. sak nr , Gnr. 124, Bnr. 431, Sæls Vei 17. Anke over avslag på søknad om tillatelse utfyllende kommentarer.

Vedr. sak nr , Gnr. 124, Bnr. 431, Sæls Vei 17. Anke over avslag på søknad om tillatelse utfyllende kommentarer. Bergen Kommune Etat for byggesak og Private Planer Postboks 7700 5020 BERGEN Bergen den: 15.03.12 Vedr. sak nr. 201127343, Gnr. 124, Bnr. 431, Sæls Vei 17. Anke over avslag på søknad om tillatelse utfyllende

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/179 Arkivsaksnr: 2011/5071-37 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/179 - Stoksandvegen 15A, 7504 Stjørdal - dispensasjon fra

Detaljer

Øvre Eiker kommune - gnr 101/24 - Dynge 23 - klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av uthus

Øvre Eiker kommune - gnr 101/24 - Dynge 23 - klage på vedtak om dispensasjon for oppføring av uthus Vår dato: 19.07.2016 Vår referanse: 2016/2318 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Shekib Lotfi Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266648 Øvre Eiker kommune - gnr 101/24

Detaljer

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE

GBNR 20/1, RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE GBNR 20/1, 406 - RAMSØY - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFØRING AV GARASJE Sakstittel:Gbnr 20/1, 406 - Garasje Tiltakshaver: Steffen Nesheim Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

Saksbehandler: Kjell Kristian Mydland Arkiv: GNR 102/14 Arkivsaksnr.: 11/ /14 - LONGANESVEGEN, BYGNES. BYGNINGSKONTROLL- KLAGEBEHANDLING

Saksbehandler: Kjell Kristian Mydland Arkiv: GNR 102/14 Arkivsaksnr.: 11/ /14 - LONGANESVEGEN, BYGNES. BYGNINGSKONTROLL- KLAGEBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Kristian Mydland Arkiv: GNR 102/14 Arkivsaksnr.: 11/665 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 102/14 - LONGANESVEGEN, BYGNES. BYGNINGSKONTROLL- KLAGEBEHANDLING Forslag

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1

Namsos kommune etter plan- og bygningslovens 33-1 Gebyr for plan, bygge-, delingssaker for 2013 Revidert jfr. kommunestyrets vedtak i møte den 6.12.2012 NAMSOS KOMMUNE GEBYRER FOR PLAN, BYGGE-, DELINGSSAKER FOR 2013 Namsos kommune etter plan- og bygningslovens

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae, Anne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 26.08.2010 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte på Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 26.08.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer