Mattespill endelig utgitt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mattespill endelig utgitt!"

Transkript

1 Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER ÅRGANG Onøy/Lurøy skole: Mattespill endelig utgitt! Bakerst f.v. Mia Bentzen, Sandra Jensen, Mathea Nordås og Julie S. Eva. Foran f.v. Miriam Fjellgaard og Ida Haga Larsen. - Sommerfuglteorien side 2 Svartisfiberen side 5 Freddy Johnsen. side 15

2 2 SOMMERFUGLTEORIEN For nokså nøyaktig en måned siden lanserte den 46 år gamle lurøyfjerdingen Bjørn-Eirik Sinkaberg spenningsromanen Sommerfuglteorien på Kolofon Forlag. Den nybakte forfatteren er født og oppvokst på Sleneset, men har konvertert til Grimstad. Den ferske romanen bør ligge under mange juletrær denne jula eller du kan rett og slett låne den på Lurøy Biliotek. Konsulent i eget selskap Forfatteren driver i dag eget konsulentselskap, der ideen og drivkraften er å bidra til en endring i bedrifters kortsiktige tankesett og mer i retning av en langsiktig og bærekraftig utvikling. Det å sette seg visjonære mål som er større enn seg selv og der forretningen styres av ledere og ikke administratorer. De lange linjer framfor kortsiktig kvartalskapitalisme Kilde: Kolofon Forlag Romanens vaskeseddel Brage, historiens hovedperson, går gjennom en livskrise etter å ha blitt kurert for en antatt dødelig kreftsykdom. Han har solgt seg ut av et suksessrikt rådgivningsselskap, men sliter med å finne mening i livet. Tilfeldigheter fører han inn i en tilsynelatende fortiet historie mer enn tretti år tilbake i tid, en sak som synes å ha forgreninger helt opp til toppen av det politiske maktapparatet i Norge. Sammen med sin journalistvenn Trond, bestemmer de seg for å bore litt i saken. Og etter hvert blir det hele stadig mer foruroligende. Er det virkelig mulig? Dermed begynner snøballen å rulle... I sin debutroman tar forfatteren et oppgjør med sin nære fortid som toppleder. Hensikten med boken er å synliggjøre en kultur som forestiller, om makt som korrumperer, og feighet og unnfallenhet, egenskaper som viser det verste i oss mennesker. Sommerfuglteorien er også en fortelling inspirert av forfatterens barndom, oppvekst og fravær av omsorg fra sine biologiske foreldre. Samtidig er det en kjærlighetserklæring til Helgelandskysten, til små samfunn der alle kjenner alle - på godt og ondt. Og det er en fortelling om hvordan noen vennskap faktisk overlever alt.

3 3 SMÅ- NYTT Vant Gaselle Bedriften Prima Laks AS på Sleneset tok andreplassen i årets kåring av Gasellebedrift i Det er bedrifter med ryddig økonomi og jevn omsetningsøkning over flere år som blir fanget opp av kåringen til Dagens Næringsliv. Årets kåring favner om årene 2006 til 2009, og i den perioden har Prima Laks AS en svimlende omsetningsvekst på hele 7000 %. Bedriftsleder Harald Johansen skryter uhemmet av arbeidsstokken sin, som er utrolig stabile. Kilde: Helgelands Blad Dyktige krabbefiskere 1500 kg krabbe hver dag seks dager i uka i 16 uker. Det er fasit etter at brødrene Sarassen om bord i Håløygr av Indre Kvarøy er ferdige med krabbefisket for i år. Det er brødrene Leif Snorre (52), Helge (51) og Trond (47) som er landets beste krabbefiskere. Denne sesongen har de landet kilo krabbe! I Råfisklaget har de aldri tidligere opplevd større kvantum på én båt. Brødrene Sarassen har hatt 1020 teiner i drift, men har trukket bare halvparten daglig, og alt er fisket i nærområdet. Vi kan bare ta av oss hatten for båtlaget fra Kvarøya! Kilde: Rana Blad Folket i Lurøy leverte nok en gang! TV-aksjonen PÅ FLUKT ble gjennomført søndag 24. oktober, og pengene går i år til Flyktningehjelpen. Etter en vellykket innsamling var fasiten kr 73,- pr innbygger i Lurøy. Det er en betydelig framgang sammenlignet med fjorårets TV-aksjon. Det viser seg at Lurøy har et velsmurt innsamlingsapparat, og det fører oss opp blant de 3-4 beste kommunene i Nordland! For de som ennå ikke har fått sjansen til å gi, er det mulig å ringe givertelefon , og da gir du automatisk 200 kroner. Aksjonskomiteen i Lurøy vil rette en stor takk til lokalutvalgene, bøssebærerne, næringslivet, lag og foreninger, og folket i Lurøy som har gitt så det monner! Med dere alle på laget er det en fryd å arbeide for TV-aksjonen. Og etter en vellykket aksjon tidligere i høst, er det en sann glede å ønske alle våre lesere ei riktig god jul og et godt nytt år! Cato Rødsand, leder Krisesenteret i Rana Krisesenteret i Rana er et døgnåpent tilbud til deg som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Døgnåpen tlf: Kan også nås pr. meil: Krisesenteret er et eget tiltak i kommunens helse- og sosialtjeneste. Tiltaket er organisert inn i Sosialavdelingen, der det er etablert som en egen seksjon i styringslinjen i avdelingen. Krisesenteret i Rana er et gratis døgnåpnet tilbud til innbyggerne i Rana, Hemnes, Lurøy, Rødøy og Nesna kommune. Vi er et supplement til andre offentlige instanser i kommunene. Vi tilbyr: Et midlertidig og trygt botilbud for kvinner, menn og barn ifølge med foresatt. Mennesker som lytter til din historie og tror på det du forteller. Informasjon om dine rettigheter og muligheter. Råd og veiledning. Hjelp til Kartlegging av din situasjon og til å se løsninger. Hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, NAV eller andre offentlige instanser. Støtte eller følge dersom det er ønskelig eller nødvendig Oppfølging over tid Vårt tilbud er åpent for alle - ikke bare beboere ved krisesenteret. Vi kan treffes per telefon, meil eller ved personlig fremmøte. Ingen timeavtale eller henvisning trengs. Vi arbeider etter prinsippet hjelp til selvhjelp med fokus på respekt, selvbestemmelse, likeverd og personvern. Vi tar ikke valgene for deg, målet vårt er at du skal få den hjelpen du trenger slik at du videre kan hjelpe deg selv. Alle har rett til et liv uten vold Taushetsplikt De ansatte på krisesenteret har lovpålagt taushetsplikt og ingen trenger å vite at du har kontakt med oss.

4 4 Ordførerens spalte Carl Einar Isacchsen Hei! I skrivende stund er jeg i slutten av november. Det er lyse dager med litt snø, solskinn trass i mørketida, netter badet i måneskinn, kan vi ha det bedre? Ressursbruk og tjenesteproduksjon Vi nærmer oss slutten av året og med det også ei budsjettbeslutning for Lurøy kommune får innteksoverføringer fra staten som tar høyde for kommunens spesielle struktur, med hensyn til eldreomsorg, skole og helsetilbud i alle større kretser. Vi vil derfor være i stand til å videreføre driftsnivået for 2011 på nivå med inneværende år. Kommunaldepartementet bevilget 1 milliard i frie inntekter til landets kommuner i november. Dette ga Lurøy kommune en uttelling på kroner. Det ble samtidig bevilget mer til bygging av omsorgsleiligheter, med en økning i tilskuddsatsene fra 25 til 35%, og dette har betydning for omsorgsleilighetene vi nå bygger på Onøy. Lurøy kommune starter nå arbeidet med gjennomgang av den kommunale tjenesteproduksjonen, og første møte i dette arbeidet ble holdt den 25. november. Arbeidet skal gjennomføres i løpet av første halvår av Målet er ikke å kutte mest mulig i kommunale stillinger, men å tilpasse drift og tjenester til dagens utfordringer og behov. Samferdsel Vi har hatt flere møter med vegvesenet og fylkesråd for samferdsel, angående R 17 (kystriksveisen). Resultatet ar at vi er lovet at hele traseen mellom Røytvika og Kilboghavn vil bli planlagt som et sammenhengende prosjekt. Planarbeidet er allerede i gang i forbindelse med rassikring av traseen fra Bratland og forbi Olvikvatnet. Planlegging av oppstillingsplasser og trafikkløsning ved ferjeleiet i Stokkvågen vil også komme i gang med det første. Her er det gjort bevilgninger på fylkesbudsjettet med oppstart for utbedringer i Anbudskriterier for fergeforbindelsen mellom Stokkvågen, Onøy, Sleneset og Lovund er ennå ikke bekreftet. Jeg har imidlertid fått tilbakemelding fra fylkesråden for samferdsel om at det planlegges å legge inn to ferjer med kapasitet for 50 biler i denne ruta, og at det vil bli en sen avgang som tar hensyn til at slakteriet i Lovund arbeider med to skift. Det ser også ut til at dette seilingsopplegget vil gi betydelig bedre muligheter for arbeidspendling i dette sambandet. Manglende regularitet og kansellering av avganger har i det siste skapt mange problemer rundt hurtigbåten MS Helgeland. Lurøy og Træna arbeider sammen for å få til løsninger rundt dette, og begge kommuner var i møte med fylkesrådet i slutten av november. Utbygging av mobilnettet for Sila, Røytvik og Sørnesøy Vi hadde forventninger om å ha dette på plass i løpet av denne høsten. Arbeidet som kommunen har ansvaret for er gjennomført, men vi har fått brev fra Telenor, om at de på grunn av overgang til nytt senderutstyr i mobilnettet, ikke kan gjennomføre sin del av avtalen før tidligst i februar Fergeleiet på Tonnes Vi har, fra kommunens side, arbeidet med å få dette som en priortert sak for fylkeskommunen i kommende planperiode.utfordringen er at de langt på vei krever enighet mellom Lurøy og Rødøy for plassering av fergeleiet. Vi må derfor arbeide godt for å få til enighet med Rødøy om en felles innstilling til beste for innbyggerne/øyværigene i nordre basseng. Vannverk Kommunen har hatt problemer med å få tilstrekkelig kvalitet på vannet i Kvina. Det er gjort flere tiltak for å rette på dette, senest ved å innstallere utstyr for avsalting i forbindelse med renseanlegget. Jeg håper dette gir forventet resultat, slik at innbyggere og næringsliv får tilfredsstillende vannkvalitet. Kommunen har som mål å doble produksjonen av på vann i Lovund i løpet av første halvår av Dagens løsning kan maks gi 800 kubikkmeter vann i døgnet,

5 5 Svartisfiberen helt inn i stua og vi har erfart at det i tørre perioder ikke leveres mer enn kubikkmeter. Det er derfor bestemt å bygge et avsaltningsanlegg som vil være dimensjonert for å gi sikker vanntilgang, i forhold til de kjente utbyggingsplaner som er meldt fra Lovundsamfunnet. Nye ambulansebåter Helgelanssykehuset vil kontrahere nye ambulansebåter, hvorav en skal stasjoneres i Lurøy / Rødøy. Den skal være i drift i løpet av sommeren Vi har i den forbindelse - i samarbeid med Helgelandsykehuset og Rødøy kommune - sett på løsninger som skal gi oss en best mulig akuttberedskap og samtidig ivareta vår desentraliserte primærhelsetjeneste. Helgelandssykehuset forutsetter et legevaktsamarbeid mellom Rødøy og Lurøy. Vi har i tillegg arbeidet for å beholde en båt på dagtid som kan fungere som legekontor i Rødøy og ivareta skyss av helsepersonell i begge kommuner. Dette er ingen lett sak, men vi håper dette kan være endelig behandlet i kommunene i løpet av januar Så vil jeg takke alle for god innsats i arbeidet med å gjøre Lurøy til en stadig bedre kommune å bo i. Jeg vil også ønske alle en god og fredfull jul og et riktig godt nytt år. Ved Cato Rødsand Nå lyser høyhastighets telecomnettet Svartisfiberen like rundt hjørnet, der det blir mulig å flytte store mengder informasjon i ett og samme nett. Superraskt internett, digital TV og telefoni er bare begynnelsen på ei rivende utvikling som ligger nærmere enn vi tror. Telecom-nettet bygges ut i samarbeid mellom Meløy Energi AS og Rødøy-Lurøy Kraftverk AS. Som tjenestetilbyder inngår Signal Bredbånd AS. Det sier en engasjert kontorsjef Arne Tore Bang i RLK til Steinkjerringa. Spleiselag Nordland fylkeskommune er den største bidragsyteren i prosjektet med 50 % av kostnadene. Resten dekkes inn av energiselskapene, kommunene og næringslivet i Lurøy kommune. Sammen makter dette spleiselaget å tilby høyhastighets bredbånd til næringsliv og husstander som ellers ville vært vanskelig. Kostnadsrammen er på 44 millioner kroner. Arbeidet godt i gang Fibernettet kobler seg på linja i Kilvik i Meløy og skal legges helt sør og ut til Lovund i Lurøy, og arbeidet er allerede godt i gang. Linja går både som luftspenn, i sjøkabel og over land. Alle steder der kabelen legges innom, skal det bygges spredenett til kundene. Planen er å være i mål med tilkobling av kunder høsten I den nye strømforsyningen som ble lagt til Træna nå i høst, inngår fiberkabel, og denne vil bli tatt opp i det nye selskapet og satt i drift på samme måte som Svartisfiberen. Fiberoptikk Fiberoptikk er glass som overfører datasignaler som lys. Det er ikke mulig å overføre data raskere enn med lysets hastighet. I motsetning til den tradisjonelle kobberkabelen (telefonledningen) eller dagens kabel-tv, har fiberkabelen tilnærmet ubegrenset kapasitet. Fiberen strekkes helt inn til din bolig, og du knyttes dermed til nettet på en helt unik måte. Og en kapasitet på hele Mbit/s muliggjør transport av datasignaler i enorme hastigheter over lange strekninger uten at kvaliteten forringes. Samfunnsansvar RLK tar med dette et samfunnsansvar som vil sette vårt distrikt i stand til å konkurrere under de samme vilkårene som bedrifter i mer sentrale strøk. I så måte har RLK god erfaring i å bygge og drifte infrastruktur. Dette er noe som rett og slett tvinger seg fram. Prislapp Hva dette koster for hver enkelt bedrift eller husstand vet vi ikke helt nøyaktig i nå. Men legger du sammen dagens utgifter til bredbånd, TV-pakke og fasttelefon, så skal det være mulig å komme ut med nesten samme pris på fiberløsningen, tror Arne Tore Bank i RLK. Kilder: og

6 6 Brukerutvalget i NAV Lurøy Ved NAV-leder Cato Rødsand Bakgrunn og hensikt Arbeids- og velferdsetaten i Lurøy skal legge til rette for god kontakt med representanter for etatens brukergrupper. Det å sette brukeren av NAV i fokus på en god måte, er en viktig byggestein i vår nye etat. En del av denne fokuseringen dreier seg rundt aktiv brukermedvirkning. Definisjon av begrepet bruker Personer som henvender seg til NAV-kontoret for bistand, arbeidsgivere, lokale bedrifter og samarbeidsparter. Brukermedvirkning på systemnivå er et viktig virkemiddel for å oppnå god kvalitet i etatens oppgaveløsning. Med brukermedvirkning NAV med egen kanal for arbeidsgivere Fra 19. november 2010 blir arbeidsgivere i Nordland, Rogaland, Hordaland, Østfold og Hedmark møtt med et eget tastevalg når de ringer NAV Kontaktsenter ( tastevalg 1). Her møter de kundeveiledere med særlig kompetanse på arbeidsgiver-områdene. NAV Kontaktsenter har tidligere startet opp en pilot på foreldrepenger. Nå starter de opp med en tilsvarende arbeidsgivertelefon. på systemnivå menes samhandling mellom etat og organisasjoner som representerer brukere i arbeide med planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak. Brukermedvirkning på individnivå "På individnivå er samhandling og dialog mellom bruker og forvaltning avgjørende for å nå de ønskede målene. Brukerens kompetanse om egen livssituasjon blir en viktig forutsetning for å få fram endringspotensialet, og brukermedvirkningen blir først reell når endringer skjer ut fra de tilbakemeldinger brukeren gir. Brukermedvirkning på individnivå er rettighetsfestet gjennom lovverk og forskrifter og forplikter både ledelsens tilrettelegging og medarbeiderne i deres utøvelse. " (jfr. Basiskompetanse Versjon 2.0,2006). I dette ligger en ansvarliggjøring av den enkelte bruker i den daglige drift gjennom at brukeren involveres og myndiggjøres i sin sak. Eller sagt på en Pilot arbeidsgivere - Når vi nå har etablert en egen kanal for arbeidsgivere, møter vi dem med kundeveiledere som har ekstra kompetanse på spørsmål arbeidsgivere har, sier avdelingsdirektør Torill Sletteng i NAV Kontaktsenter Nordland. Hun kan fortelle at foreldrepengetelefonen allerede har høstet gode erfaringer etter noen ukers drift. Kontaktsenteret kan gi veiledning og informasjon, informere om status i sak, ta bestillinger og formidle kontakt. Tema som ofte går igjen er refusjoner, spørsmål om oppfølging av arbeidstakere, annen måte: nyttiggjøre aktivt brukerens tanker, innspill og forslag til løsninger/tiltak. Brukerutvalget i NAV Lurøy har som mandat å: - være et fast kontaktpunkt for gjensidig informasjon og diskusjon i saker som angår tjenestetilbud og service i NAV Lurøy - bidra til at brukermedvirkning innarbeides som arbeidsform i NAV både på individ og systemnivå - gi innspill til system for kvalitetsutvikling og rapportering - drøfte og følge opp resultater fra brukerundersøkelser og andre brukererfaringer i egen kommune - sørge for at brukerne/brukerorganisasjonene gir innspill om virkemiddelbruken i NAV for å støtte intensjonen om mulighet for arbeid og aktivitet - behandle saker knyttet til arbeidsmarkedet med konsekvens for brukerne rekruttering, omstilling og rettigheter. Pilot arbeidsgivere innebærer at de som ringer NAV i Østfold, Hedmark, Rogaland, Hordaland og Nordland vil bli møtt med eget tastevalg for arbeidsgivere. NAV Lurøy håper dette nye framstøtet mot arbeidsgivere vil føre til at flere bedrifter registrerer seg som brukere på og dermed får den veiledning og bistand de til enhver tid etterspør f.eks. bistand med raskere rekruttering til/utlysing av ledige stillinger.

7 7 Astri A. Hansen Vera Kroken Knut Magnus Hagen Torill Nordås Foto: H. Mindrum / C.Rødsand - følge opp at NAV Lurøy tar innspill fra brukerne på alvor(serviceklager og andre tilbakemeldinger) - sørge for at brukerne/brukerorganisasjonene gir innspill til oppfølging av skjønnsutøvelse i forvaltningen. - bidra til bedre kvalitet på etatens tjenester - jobbe på systemnivå og ikke ta opp individuelle saker. Etaten har ansvar for å holde utvalget oppdatert på aktuelle områder. Utvalget har ikke besluttende myndighet. Brukerutvalgets oppgaver Følgende gjøremål er innenfor brukerutvalgets rammer: Rådgiver Rådgivende instans i forbindelse med NAV sine satsningsområder og prioriteringer. Kan komme med konkrete forslag til aktiviteter som er knyttet til etatens service, som saksbehandlingstid, informasjon og veiledning. Erfaringsbank Ressurs når det gjelder opplevelse av servicenivå, som kvalitet, svartider og møtepunkter i etaten. Brukerutvalgets medlemmer Astri A. Hansen fra Tonnes representerer Lurøy ungdomsråd i brukerutvalget. Hun er ei aktiv jente som tar fatt på siste halvåret i 10. Klasse ved Konsvik skole. Astri kan du kontakte på telefon Vera Kroken fra Lovund representerer Lurøy eldreråd i brukerutvalget. Vera er nå pensjonist etter mange års arbeid i fiskeindustrien på Lovund. Vera kan du kontakte på telefon Knut Magnus Hagen fra Onøy er brukerrepresentant i brukerutvalget. Han har mange år bak seg som hjelpepleier i omsorgssektoren i Lurøy. Knut Magnus kan du kontakte på telefon Torill Nordås fra Lurøy representerer Rådet for Funksjonshemmede i brukerutvalget. Hun har tidligere jobbet som hjelpepleier i omsorgssektoren i Lurøy, men jobber nå innenfor reiselivsbransjen. Torill kan du kontakte på telefon NAV-leder Cato Rødsand er sekretær for brukerutvalget. Rapportør Gi tilbakemelding og rapporter på faktiske og særlig på utilsiktede virkninger av regelverk og rutiner i etaten. Initiativtaker Ta initiativ til aktiviteter og tiltak for samarbeid og informasjon som brukerne ser behov for. Det avsettes tid på hvert møte der brukerorganisasjonene orienterer om aktuelle saker de jobber med som har betydning for brukerutvalget. LURØY Ekspedisjonstider ved jul og nyttår 2010: Julaften holder vi stengt. Romjula desember åpningstid Nyttårsaften holder vi stengt Så begynner vi på ny frisk mandag 3. januar 2011!

8 8 Hva har skjedd i Lurøy bibliotek i 2010 Ved biblioteksjef Rita Jørgensdatter Leseåret 2010 I 2010 startet det første av 4 leseår, og dette har vært markert i Lurøy bibliotek med økt aktivitet hele året. Eksempler er BOKFLAKS som har gått hele året, og som er påskjønnelse av bibliotekets brukere i form av månedlig trekning av en bok for barn og en bok for voksne. Oppvekstetaten har bidratt økonomisk og gjort dette mulig. Takk til Karl Ole for dette. Presentasjon av dikt I mars hadde vi besøk av Brita Pollan som fortalte om sitt forfatterskap, og som spesielt tok utgangspunkt i diktsamlingen som hadde sin bakgrunn i Lurøy. De frammøtte opplevde en fin og stemningsfull kveld med Brita, som hadde skrivestue på Onøy da. Pulverheksa I april var Pulverheksa på besøk og barn fra barnehagene og småskolene i Lurøy, ville ikke gi slipp på henne. Barna ble til slutt overbevisst om at hun faktisk var Pulverheksa. Lokal matkultur I mai ble det arrangert temakveld Har du noe å fortelle, så skriv! sier forfatteren Bjørn Arild Ersland Matkultur på Helgeland og Turid Sjøholt som har tatt matkulturstudiet på høyskolen på Nesna, snakket om lokal mat i Lurøy. Denne kvelden ble det nedsatt en gruppe som jobber med å samle gamle oppskrifter, og målet er å få disse samlet i en bok. Gruppa arbeider nå, og de skal samles like etter jul, for å arbeide videre med prosjektet. Kjempeflott hvis vi skulle greie å realisere en lokal matkulturbok for Lurøy. Bob Dylan på nynorsk I oktober var det konsert i biblioteket. Tom Roger Aadland har oversatt Bob Dylans album Blood on the tracks til Blod på Spora, og han fremførte en flott konsert for de fremmøtte. Det er utrolig hvor mye det kom ut av en mann, en gitar og to munnspill. Slektsforskning Det ble også arrangert kurs i slektsforskning i oktober. Rune Bang holdt kurset, som gikk over fire kvelder. Deltakerne var fornøyd, og det er mulig at disse møtes av og til på kommunehuset og utveksler erfaringer. Takk til Rune for dette kurset. Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post: Utvidet returpunkt Bra-Pro i Aldersundet og ved Håkon Lund AS på Onøy. Her kan du nå levere: Glass- og metallemballasje Klær (rene og brukbare) Papp/papir Farlig avfall (maling, olje, lakk og lignende.) Elektriske/elektroniske produkter (egen container) Farlig avfall og elektriske/elektroniske produkter må leveres i åpningstiden til butikken/bra-pro. Det er ikke tillatt å sette annet avfall utenfor containerne. Henting av grov- og restavfall kan bestilles hos din lokale renovatør (egen rute med egne priser). Lurøy innland: Roald Stensland tlf: Onøy/Lurøy: Rolf Solvang, tlf

9 9 ETTERLYSER Forfatterbesøk I november var det forfatterbesøk, og denne gangen for mellomtrinnet. Bjørn Arild Ersland har skrevet mange bøker spesielt for denne aldersgruppen, og flere av bøkene hans fenget spesielt guttene. Han snakket om å skrive, og kom med et utsagn som det er verd å legge seg på minnet: Det som er viktig er at hvis du har noe å fortelle, så skriv! Selv om det ikke blir helt grammatisk korrekt. Bare skriv, så kommer rettskrivningen av seg selv etter hvert. Alt som er arrangert dette året, er et samarbeid mellom bibliotekene i Skjærgårdsbiblioteket, og de enkelte bibliotekene i regionen ville ikke greid dette alene. Allikevel greide vi ikke alt som var planlagt. I Lurøy var det også planlagt kurs i fransk samt en reklameutstilling i samarbeid med Helgeland Museum, men da undertegnede deler av året hadde permisjon fra bibliotekstillingen, ble året litt noe amputert. Men som nevnt innledningsvis, dette er det første i en serie på fire leseår, og vi skal nå starte planleggingen av bibliotekåret Da vil jeg bare ønske alle Lurøyfjerdinger og spesielt bibliotekbrukerne en God Jul, og velkommen til ett nytt år i Lurøy bibliotek. Hvem er dette? Tips om hvem som er på bildet kan sendes til: Rita Jørgensdatter Biblioteksjef/saksbehandler Tlf / Epost: luroy.kommune.no Tlf P. P. POSTEN NORGE P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks Gaveartikler og bruksgjenstander

10 10 Tilsettinger i Lurøy kommune Ann Kristin Sinkaberg Voksenopplæringen Lærer 18,81% Solveig Margrethe Hals Musikkskolen Lærer 20% Heidi Schotting Konsvik barnehage Renholder 20% fra Veronica Bratland Iversen Kvarøy oppvekstsenter Assistent 65% Hanne Kari Sinkaberg Sleneset barnehage Styrer 100% Eva Engen Isaksen Moflag skole Rektor Skoleåret 10/11 Marte Johanne Sund Paulsen Onøy/Lurøy skole Lærer 100% Skoleåret 10/11 Anne-Lise Bernhoff Storbakk Aldersund oppvekstsenter Lærer 100% Skoleåret 10/11 Arild Stenhaug Aldersund oppvekstsenter Lærer 100% Skoleåret 10/11 Ann Kristin Sinkaberg Onøy/Lurøy omsorgskrets Miljøarbeider 75% Tomas Nilsen Musikkskolen Lærer 30% Ragnar Selnes Lurøy innland krets Lokalutvalgssekretær Fra Ida Hiller Koteng Aldersund oppvekstsenter Llærer 100% Rebekka Spangrud Aldersund oppvekstsenter Lærer 100% Helena Løf Lovund skole Assistent 94,33% Ida Buschmann Lurøy/Onøy barnehage Vikar for assistent 100% Katharina Sinkaberg Moflag skole Lærer 100% Liu Chun Lian Kvarøy oppvekstsenter Renholder 23,73% Fra Anna Nordheim Johansen Sleneset omsorgskrets Assistent 18% Therese G Moflag Sleneset omsorgskrets Hjelpepleier 30% Irene Selsøyvoll Sleneset omsorgskrets Omsorgsarbeider 50% Gunn Karin Forsland Onøy/Lurøy omsorgskrets Avdelingsleder 100% Patricia McLean Lovund omsorgskrets Sykepleier 100% Tom Rune Johannessen Legeskyssbåten Æskulap Matros/motorpasser 100% Torill Skjæran Aldersund omsorgssenter Sykepleier 19% Freddy Johnsen Lurøy kommune Miljøarbeider rusomsorg 100% Kristin Gjelsten Kvarøy oppvekstsenter Lærer 70% Skoleåret 10/11 Hanne Sarassen Kvarøy oppvekstsenter Pedagogisk leder 61,19% Borgny Nystad Bjørsvik Lovund skole Rektor 100% Skoleåret 10/11 Kathrine Pedersen Aldersund oppvekstsenter Pedagogisk leder 100% Robert Ruuska Lovund barnehage Pedagogisk leder 100% Veronica Ragnvaldsen Lovund barnehage Pedagogisk leder 100% Vegard Gulbrandsen Lovund barnehage Pedagogisk leder 100% Lars Petter Østrem Konsvik skole Rektor 100% Aksel Johan Finseth Legeskyssbåten Æskulap Fører 100% Viktig melding fra Veolia/Helgelandske Fra og med fredag vil region Helgelandske bruke ny nettside. Det vil si at ikke lenger blir aktiv eller oppdatert. Når denne blir søkt på vil man automatisk bli videreført til siden Herunder vil man finne rutetider, priser, trafikkmeldinger, fartøyliste og annen informasjon, både om region Helgelandske og de andre regionene i Veolia Transport Norge. Abonnenter trafikkmeldinger I utgangspunktet er alle våre abonnenter importert til den nye siden, men det er sterkt å anbefale at man går inn og sjekker at man ligger inne med korrekt mailadresse. Man går inn til høyre på og klikker på Abonnér på trafikkmeldinger, trykk deretter på Pålogging eksisterende abonnenter. Dersom man ikke kommer inn da, logger du inn på Ny abonnent for å registrere deg på nytt. Vi kan være behjelpelig på å sjekke ditt abonnement evt. registrere deg på nytt. Kontakt oss på tlf eller epost:

11 11 Autoservice AS Onøy 8766 Lurøy Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger. Telefon: Telefaks: Mobil: Byggevarer Maling Jernvarer Grus Lurøy Byggevare Onøy 8766 Lurøy Tlf Fax

12 12 Onøy/Lurøy skole: Mine 4 første mattespill endelig utgitt! Stolte elever i 1-4 klasse ved Onøy/ Lurøy skole, med lærerne Marit Lorentsen og Trine Sandvær i bakgrunnen. Tekst: Cato Rødsand / Foto: O/L skole Nå er endelig spillene klare! Etter at elevene ved Onøy/Lurøy skole vant Årets Nysgjerrigper 2009, ville Egmont Forlag gjøre spillene klare for kommersielt bruk, og nå er spillene på plass! Dette er flotte spill som vi håper kan være med å trigge barns lyst til å lære matematikk på en artig måte! Spillene selges i butikker/bokhandlere både i Sandnessjøen, Mo og Mosjøen - sånn i nærheten - om noen av dere ønsker å bestille en forsendelse LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene Spillene passer for barn i aldersgruppen 4-7 år, det er ei flott julegave for de som har noen igjen på lista. Ellers er det også flott reklamemateriell for Lurøy kommune kommunevåpenet og logoen står på baksiden av spillet, sier en stolt rektor Elin Nystad. er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt

13 Min Hotellvert ved Lovund Rorbu Hotel, Sivert Olaisen, hadde akkurat pynta til julebordssesongen da vi ringte og spurte om hva som var hans kjæreste julesalme. O, helga natt kom det presist fra den unge hotellverten, fordi den minner meg om han far, Vigner Olaisen. Mange artister har sunget O helga natt, både Jussi Bjørling, Tommy Koerberg, Sissel Kyrkjebø, Jan Werner og Carola, for å nevne noen. Med ønske om ei fin julehelg, gjengir vi Siverts favorittønske. Hotellvert Sivert Olaisen: julesalme O helga natt, o helga stund för världen, då Gudamänskan till jorden steg ned! För att försona världens brott och synder, för oss han dödens smärta led. Och hoppets stråle går igenom världen, och ljuset skimrar över land och hav. Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet. : O helga natt, du frälsning åt oss gav. O helga natt, du frälsning åt oss gav.: Ty frälsar'n krossat våra tunga bojor Vår jord är fri, himlen öppen nu är Uti din slav du ser en älskad broder, och se, din ovän blir dig kär Från himlen bragte frälsaren oss friden, för oss han nedsteg i sin stilla grav. Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet. : O helga natt, du frälsning åt oss gav. O helga natt, du frälsning åt oss gav.: 13 Alt i Stein Gravmonumenter Kjøkkenbenkplater Bord Peisplater Vindusbrett Fasadestein Div. stein uteanlegg Skifer 6490 EIDE Tlf Faks Vår repr.: Ronny Jentoft 8730 Bratland Tlf Mob En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

14 14 Ønsker du: utdanning fagbrev jobbskifte vurdering av realkompetanse eller en samtale om dine muligheter Tilbudet er gratis. Ta kontakt med: Karrieresenteret Ytre Helgeland, Sandnessjøen Tlf , epost: Kjære bileier! Uansett hvilket bilmerke du har, er du velkommen! Alt til bilen på et sted: Periodisk kjøretøykontroll PKK Kilometerservice Teknisk service Alt av bildeler Stort utvalg av bilrekvisita Dekk og felger til alle kjøretøy DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: bilrekvisita Kvina Auto AS Kvina, 8752 Konsvikosen. Tlf Fax Distriktsgrossist: Tlf

15 Jeg begynte å jobbe i Lurøy kommune nå i høst. Stillingen min er en nyopprettet prosjektstilling innenfor rus og psykisk helsearbeid, der unge voksne er primærgruppen. En av mine viktigste oppgaver er bl.a. tett oppfølging og koordinering av aktuelle problemstillinger som omhandler rus og psykisk helse, eller bare en av de nevnte utfordringene, sier spesialsykepleier Johnsen. Freddy Johnsen nytilsatt i prosjektstilling 15 Videre omhandler stillingen oppfølging og utredning av saker man vet er i risikosonen for å utvikle et problem/lidelse, ut fra forskning og erfaring. Dette bør og skal omhandle en relativt vid gruppe i kommunen, og det er derfor viktig at man har en lav terskel for å gå inn i saken. For så å trekke seg ut hvis behovet ikke er til stede elle behovet er et annet. Tilbudet er frivillig, og fokuset er hele tiden å kunne hjelpe den enkelte å nå de mål den setter seg. Det viser seg at i arbeid med denne problematikken, er det svært viktig å komme tidlig i gang for å begrense omfanget og for å unngå at problemet utvikler seg. utprøvde forebyggende programmer som man kan benytte seg av i undervisningen for ungdommer, og implementere dette i ungdomskolen. Ungeogrus.no er et slikt program. Dette noe undertegnede for øvrig anbefaler og håper alle foreldre som har barn og unge i skolepliktig alder, ser på og setter seg inn i! Ungdommene flytter ut Delaktig i forberedelsene på overgangen fra grunnskolen til videregående skole. Der man knytter kontakter mellom Lurøy kommune og den aktuelle kommunen ungdommen skal til. Dette for lettere å kunne hjelpe hvis et behov dukker opp. Viktig her er å unngå at ungdom faller ut av skole/arbeidstilbud. Ruspolitisk handlingsplan Lurøy kommune har i disse dager utarbeidet en revidert ruspolitisk handlingsplan. Det legges stor vekt på å få planen godt forankret i kommunen, slik at den blant annet kan benyttes aktivt som et verktøy og handlingsmal for prosjektstillingen. Forebyggende og helsefremmende arbeid Forebyggende arbeid er en viktig faktor i stillingen, der samarbeidet med flere av kommunens ansatte innenfor forskjellige etater er hensiktsmessig. Dette angår psykiatrisk sykepleier, pedagogisk konsulent, helsesøster, politi, osv. Tett samarbeid med helse og sosial, oppvekst etaten, samt NAV er naturlig for at prosjektet skal fungere optimalt. Kommunen har opprettet et flott og nyttig samarbeid med organisasjonen Frikult (se: frikult.no) noe som videre er en viktig samarbeidspartner for denne stillingen. Under oppstarten av prosjektet har det vært et sterkt fokus på interkommunalt samarbeid, hvor det å knytte kontakter med kommunene rundt Lurøy har vært viktig. Dette for å se og lære av lignende prosjekter, men også å jobbe i fagteam og utveksle erfaringer og kompetanse på tvers av kommunegrensene. Forebyggende arbeid direkte ut mot kommunens ungdommer ved å delta på ungdomssamlinger som er relevante i forhold til rus og psykisk helse, dette både i skoletiden og fritiden. Anbefale godt Freddy Johnsen begynte i sin nye stilling i september (Foto: C. Rødsand)

16 FULLDISTRIBUSJON Lurøy 16 Kirkes 200 års jubileum Lurøy kirkelige fellesråd har valgt en jubileumskomité/arbeidsgruppe for Lurøy kirkes 200 års jubileum i Komiteen består av Anders Rosland, Chris Eva, Cato Rødsand, Karin Sund Olufsen, Birger Johannessen og Anders Olsen. Jubileumskomitéen har fått følgende mandat: 1. Velger leder og konstituerer seg selv på første møte 2. Utarbeider program for jubileumsåret som må godkjennes av fellesrådet innen Holde fellesrådet orientert om arbeidet i komiteen. Referat sendes fellesrådet ved kirkevergen 4. Inngå avtale med deltakere i godkjent program 5. Trykke godkjent program og distribuere dette 6. Fellesrådets bidrag til budsjett kr ,- 7. Fellesrådet fører regnskap for jubileet. Det var Chris Eva som kalte inn til første møte i desember, og dermed er planleggingen i gang. Vi kan allerede nå røpe at det kommer til å skje mye spennende gjennom jubileumsåret. Foto: Rune Bang. KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand tlf Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Anders Rosland TRYKK: PRINFO RØNNES,MOSJØEN

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten.

Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten. Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten. 1. INNLEDNING: Arbeids- og velferdsetaten skal legge til rette for kontakt med representanter for etatens brukergrupper. Brukermedvirkning

Detaljer

Fagdag i Brukerutvalget i NAV i Hedmark mai 2017

Fagdag i Brukerutvalget i NAV i Hedmark mai 2017 // REFERAT // Møtedato: 24.05.2017 // Referent: Bente Larsson Fagdag i Brukerutvalget i NAV i Hedmark - 24. mai 2017 Terningen Arena, Elverum - 0900-1500 1. Velkommen v/hans Petter Emilsen Hans Petter

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa)

Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) 9 1999 1 Innholdsfortegnelse (NP Nordlandsposten, NF Nordlands Framtid, MA Meløyavisa) Meløykalenderen 1999 side 3 NF 31.03.1999 Emneregister fra historielaget vedr. årbøkene 4 NF 29.04.1999 Meløy Historielag

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Brukerutvalg Brukermedvirkning og brukerutvalg

Brukerutvalg Brukermedvirkning og brukerutvalg Brukerutvalg 15.12.14. Brukermedvirkning og brukerutvalg Brukermedvirkning i NAV I Stortingsproposisjon nr 46 (2004-2005) om ny Arbeids og velferdsforvaltning (NAVproposisjonen) står det at NAV skal ha

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: Tid: 09.30

MØTEINNKALLING. Lurøy kommune. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: Tid: 09.30 Lurøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset, Tonnes Møtedato: 01.02.2017 Tid: 09.30 Kl 11-13 er det møte på Konsviktunet Se vedlagte plakat. INNKALTE: Funksjon Navn Forfall Møtt

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema?

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Ida Holth Mathiesen Hurtigruta 09.11.2010 1 Evaluering av skolens rådgivning Sosialpedagogisk rådgiving, Yrkes- og utdanningsrådgiving og Oppfølgingstjenesten Fullføres

Detaljer

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn Kommune har som oppgave å gi hjelp til mennesker med psykiske lidelser og problemer, mennesker

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H06 Arkivsaksnr.: 10/478

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H06 Arkivsaksnr.: 10/478 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H06 Arkivsaksnr.: 10/478 AMBULANSEBÅTTJENESTEN Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommunestyre tilslutter seg samhandlingsgruppas forslag til kostnadsfordeling

Detaljer

Hvor får brukerne den beste hjelpen?

Hvor får brukerne den beste hjelpen? Hvor får brukerne den beste hjelpen? Presentasjon for kommunestyret 3. april 2017 // Navn Navnesen Fra «en dør» til «riktig kanal» «NAV-kontoret har til nå vært en dør inn for alle brukere i NAV. Vi har

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Vekst & velferd. Svelvik Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Vekst & velferd. Svelvik Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Vekst & velferd Svelvik Arbeiderparti Vekst gir velferd! Et godt kommunalt tjenestetilbud koster penger. Pengene kommer fra statlige rammetilskudd, skatt fra innbyggerne og statlige

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Utviklingshemmede og seksualitet

Utviklingshemmede og seksualitet Utviklingshemmede og seksualitet Anita Tvedt Nordal, avdelingsleder Marta Helland, vernepleier Artikkelen tar utgangspunkt i et foredrag vi holdt på en fagdag i regi av Bergen kommune der tema var utviklingshemmede

Detaljer

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning

Grethe Rønning kommunalsjef oppvekst og utdanning 1 Det gjennomføres hvert år mange store og små kompetansetiltak i sektor for oppvekst og utdanning i Aurskog-Høland. Noen er individrettet og noen retter seg mot grupper. Enkelte tiltak er klart fagrettede

Detaljer

Bredbånd fra Telenor

Bredbånd fra Telenor Bredbånd fra Telenor Velkommen som bredbåndskunde hos Telenor Denne lille guiden skal hjelpe deg med å få mest mulig glede og nytte av ditt nye bredbåndsabonnement. Her finner du verdifulle tips om det

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage PROSJEKTBESKRIVELSE SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage Innledning: To barnehager i Bodø har gjennomført et pilotprosjekt "Entreprenørskap i Barnehagen" også kalt Barnas Bedrift.

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016

Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 Hva har skjedd? Oppsummering av samarbeidet Fritid 123 i 2016 En viktig del av arbeidet i 2016 har vært generell synliggjøring og implementering av de ulike samarbeids- og utviklingsområdene Fritid 123

Detaljer

Brukerutvalget for NAV Telemark Årsmelding 2015

Brukerutvalget for NAV Telemark Årsmelding 2015 Brukerutvalget for NAV Telemark Årsmelding 2015 side 1 Innhold 1. Medlemmer i brukerutvalget 2. Møtevirksomhet 3. Fokusområder for utvalget 4. Saker som er behandlet 5. Referater side 2 1. Medlemmer i

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING

LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING LUNDEDALEN BARNEHAGE. LEK, HUMOR OG LÆRING, GIR BARNA NÆRING PROSJEKT 2011-2012: SKAL VI LEKE BUTIKK? urdu tigrinja spansk arabisk litauisk thai dari norsk somalisk kurdisk sorani albansk Lundedalen barnehage,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, 3.etasje Møtedato: 10.03.2015 Tid: 14:00-00:00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall:

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

SOS-CHAT www.kirkens-sos.no. Ann-Kristin Fauske Mathisen daglig leder Kirkens SOS i Hedmark og Oppland 17.desember 2013

SOS-CHAT www.kirkens-sos.no. Ann-Kristin Fauske Mathisen daglig leder Kirkens SOS i Hedmark og Oppland 17.desember 2013 SOS-CHAT www.kirkens-sos.no Ann-Kristin Fauske Mathisen daglig leder Kirkens SOS i Hedmark og Oppland 17.desember 2013 Kirkens SOS Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. 400 og

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Evaluering av etablering og drift av brukerutvalg

Evaluering av etablering og drift av brukerutvalg Brukerutvalget NAV Møre og Romsdal Deres ref: Vår ref:11/6373-1 Vår dato: 31.05.11 Evaluering av etablering og drift av brukerutvalg Innledning Arbeids- og velferdsetaten skal legge til rette for kontakt

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Hva vil vi med brukerutvalg i NAV

Hva vil vi med brukerutvalg i NAV 25.April 2016 Hva vil vi med brukerutvalg i NAV. Brukermedvirkning på systemnivå i NAV i Østfold Ved fung. Fylkesdirektør Arild Hjortland Sentrale lovverk Brukermedvirkning er rettslig forankret i den

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Rapporteringsskjema for mottatt prosjektmidler fra Oppland fylkesbibliotek

Rapporteringsskjema for mottatt prosjektmidler fra Oppland fylkesbibliotek Fylkesbiblioteket Vår ref.: 201502618 Rapporteringsskjema for mottatt prosjektmidler fra Oppland fylkesbibliotek Når prosjektet er gjennomført skal dette rapporteringsskjemaet sendes til fylkesbiblioteket

Detaljer

Samhandling og brukermedvirkning

Samhandling og brukermedvirkning Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Samhandling og brukermedvirkning SAFOs

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK Vi lagde andaktsbok for hjemstedet vårt Flekkerøy er en 6,6 km 2 stor øy, helt sør i Kristiansand kommune. Her bor det om lag 3200 innbyggere. Mange

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

unge tanker...om kjærlighet

unge tanker...om kjærlighet unge tanker...om kjærlighet ungetanker_hefte_003.indd 1 9/13/06 10:11:03 AM Ofte er det sånn at man blir forelsket i dem som viser at de er interessert i deg. Joachim, 21 år ungetanker_hefte_003.indd 2

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013

BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013 BRUKERVEILEDNING Senter for pasientmedvirkning og samhandlingsforskning (SPS) Oslo universitetssykehus HF 2013 Innhold Innhold... 2 Generelt... 3 Åpen side for alle... 3 Side som krever innlogging... 3

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI

«Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI «Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg at jeg kan klare!» PIPPI VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider:

Detaljer

prosessveileder Fylkesmannen i Nordland

prosessveileder Fylkesmannen i Nordland Kommunereformen «Ny kommune N-Helgeland» Referat fra møte med politisk ledelse bestående av ordførere/opposisjonsledere i kommunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna og Rana - 28.06.2015 kl. 11:30 13:30,

Detaljer

La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria Calle Bjorn Lyng 4 35120 Arguineguin Gran Canaria www.colegio.no

La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria Calle Bjorn Lyng 4 35120 Arguineguin Gran Canaria www.colegio.no Utarbeidet av Heidi Nilsen 2011-10-19 Godkjent av Ledelsen 2011-11-07 Handlingsplan mot rus Det rusforebyggende arbeidet er forankret i ledelsen Handlingsplanen har to deler: Del 1: Hovedmål og arbeidsmål

Detaljer

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2008 22. ÅRGANG. Kongebesøk. Foto: Cathrine Wessel. i Lurøy kommune 17.

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2008 22. ÅRGANG. Kongebesøk. Foto: Cathrine Wessel. i Lurøy kommune 17. Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2008 22. ÅRGANG Kongebesøk Foto: Cathrine Wessel i Lurøy kommune 17. juni 2008

Detaljer

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge.

NBT. Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Til den det måtte angå Oslo, 16. desember 2011 NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS Viser til de siste meldingene om Norsk Bibliotek Transport AS på Biblioteknorge. Undertegnede ønsker med dette å komme med en

Detaljer

I løpet av prosjektet fikk elevene presentert nye bøker, vi brukte biblioteket flittig og hadde bokkasser i klasserommet.

I løpet av prosjektet fikk elevene presentert nye bøker, vi brukte biblioteket flittig og hadde bokkasser i klasserommet. Bakgrunn Ut fra ønsket om å øke lesehastighet, innholdsforståelse, ordforråd og ikke minst leseglede satte jeg høsten 2008 i gang et leseprosjekt ved Frøysland skole. Prosessmålet var å lese mye over tid

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende fra 01.01.13 Revidert i nasjonalt brukerråd 27.11.2013 0 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV... 1 1.3. ORGANISASJON...

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

LITTERATUR TIL FOLKET

LITTERATUR TIL FOLKET LITTERATUR TIL FOLKET Fylkesbiblioteket har fått støtte fra Fritt Ord til turneene «LITTERATUR TIL FOLKET». Det vi si at vi kan dekke reiseutgifter for forfatterne som reiser på turné i år. I tillegg ønsker

Detaljer

Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker!

Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker! Brukerråd, hva da? Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker! Som innbyggere i Trondheim mottar vi alle tjenester fra kommunen. Tjenestene varierer med de ulike fasene i livet.

Detaljer

alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD

alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD Innhold 5 Hva er et familieråd 7 Når kan familieråd brukes 9 Spørsmål til familierådet 11

Detaljer

Ukebrevet BARNEHAGEN FELLES

Ukebrevet BARNEHAGEN FELLES Observasjonsuker i småskolen for skolestartere: Ukebrevet Uke 43 (19/10 25/10) BARNEHAGEN Uke 45 og 46 er observasjonsuker for de som søker skoleplass her fra neste skoleår. Se vedlegg for tider. Husk

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Referat fra FAU-møte 6.oktober 2014

Referat fra FAU-møte 6.oktober 2014 Referat fra FAU-møte 6.oktober 2014 Sted: Lærerværelset på Disen skole Tid: 19:15-20:30 Informasjon fra skoleledelsen Sak nr: Sak: Ansvar/frist: 01. 10 Informasjon fra rektor Kari Røst Linna: Skolen har

Detaljer

Rissa. Tlf.: Søknadssum fra Helsedirektoratet ,- Andre statlige tilskudd (spesifiser)

Rissa. Tlf.: Søknadssum fra Helsedirektoratet ,- Andre statlige tilskudd (spesifiser) SØKNAD OM TILSKUDD 2015 Kommunalt rusarbeid Kap 0765 post 62 1. INFORMASJON OM SØKER Kommune: Rissa Postadresse: Rådhusvegen 13 Organisasjonsnummer: 944305483 Postnr/sted: 7100 Kontonummer: 42130510021

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 12/4 Ruspolitisk råd 06.03.2012 12/5 Råd for

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 ØSTGÅRD-STANDARDEN Vi har gjennom flere år jobbet med skolens forventninger i forhold til hva foresatte kan bidra med for å bedre sitt barns læringsmiljø, og hva foresatte

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.8 UKE 42/

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.8 UKE 42/ nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.8 UKE 42/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer