Mattespill endelig utgitt!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mattespill endelig utgitt!"

Transkript

1 Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER ÅRGANG Onøy/Lurøy skole: Mattespill endelig utgitt! Bakerst f.v. Mia Bentzen, Sandra Jensen, Mathea Nordås og Julie S. Eva. Foran f.v. Miriam Fjellgaard og Ida Haga Larsen. - Sommerfuglteorien side 2 Svartisfiberen side 5 Freddy Johnsen. side 15

2 2 SOMMERFUGLTEORIEN For nokså nøyaktig en måned siden lanserte den 46 år gamle lurøyfjerdingen Bjørn-Eirik Sinkaberg spenningsromanen Sommerfuglteorien på Kolofon Forlag. Den nybakte forfatteren er født og oppvokst på Sleneset, men har konvertert til Grimstad. Den ferske romanen bør ligge under mange juletrær denne jula eller du kan rett og slett låne den på Lurøy Biliotek. Konsulent i eget selskap Forfatteren driver i dag eget konsulentselskap, der ideen og drivkraften er å bidra til en endring i bedrifters kortsiktige tankesett og mer i retning av en langsiktig og bærekraftig utvikling. Det å sette seg visjonære mål som er større enn seg selv og der forretningen styres av ledere og ikke administratorer. De lange linjer framfor kortsiktig kvartalskapitalisme Kilde: Kolofon Forlag Romanens vaskeseddel Brage, historiens hovedperson, går gjennom en livskrise etter å ha blitt kurert for en antatt dødelig kreftsykdom. Han har solgt seg ut av et suksessrikt rådgivningsselskap, men sliter med å finne mening i livet. Tilfeldigheter fører han inn i en tilsynelatende fortiet historie mer enn tretti år tilbake i tid, en sak som synes å ha forgreninger helt opp til toppen av det politiske maktapparatet i Norge. Sammen med sin journalistvenn Trond, bestemmer de seg for å bore litt i saken. Og etter hvert blir det hele stadig mer foruroligende. Er det virkelig mulig? Dermed begynner snøballen å rulle... I sin debutroman tar forfatteren et oppgjør med sin nære fortid som toppleder. Hensikten med boken er å synliggjøre en kultur som forestiller, om makt som korrumperer, og feighet og unnfallenhet, egenskaper som viser det verste i oss mennesker. Sommerfuglteorien er også en fortelling inspirert av forfatterens barndom, oppvekst og fravær av omsorg fra sine biologiske foreldre. Samtidig er det en kjærlighetserklæring til Helgelandskysten, til små samfunn der alle kjenner alle - på godt og ondt. Og det er en fortelling om hvordan noen vennskap faktisk overlever alt.

3 3 SMÅ- NYTT Vant Gaselle Bedriften Prima Laks AS på Sleneset tok andreplassen i årets kåring av Gasellebedrift i Det er bedrifter med ryddig økonomi og jevn omsetningsøkning over flere år som blir fanget opp av kåringen til Dagens Næringsliv. Årets kåring favner om årene 2006 til 2009, og i den perioden har Prima Laks AS en svimlende omsetningsvekst på hele 7000 %. Bedriftsleder Harald Johansen skryter uhemmet av arbeidsstokken sin, som er utrolig stabile. Kilde: Helgelands Blad Dyktige krabbefiskere 1500 kg krabbe hver dag seks dager i uka i 16 uker. Det er fasit etter at brødrene Sarassen om bord i Håløygr av Indre Kvarøy er ferdige med krabbefisket for i år. Det er brødrene Leif Snorre (52), Helge (51) og Trond (47) som er landets beste krabbefiskere. Denne sesongen har de landet kilo krabbe! I Råfisklaget har de aldri tidligere opplevd større kvantum på én båt. Brødrene Sarassen har hatt 1020 teiner i drift, men har trukket bare halvparten daglig, og alt er fisket i nærområdet. Vi kan bare ta av oss hatten for båtlaget fra Kvarøya! Kilde: Rana Blad Folket i Lurøy leverte nok en gang! TV-aksjonen PÅ FLUKT ble gjennomført søndag 24. oktober, og pengene går i år til Flyktningehjelpen. Etter en vellykket innsamling var fasiten kr 73,- pr innbygger i Lurøy. Det er en betydelig framgang sammenlignet med fjorårets TV-aksjon. Det viser seg at Lurøy har et velsmurt innsamlingsapparat, og det fører oss opp blant de 3-4 beste kommunene i Nordland! For de som ennå ikke har fått sjansen til å gi, er det mulig å ringe givertelefon , og da gir du automatisk 200 kroner. Aksjonskomiteen i Lurøy vil rette en stor takk til lokalutvalgene, bøssebærerne, næringslivet, lag og foreninger, og folket i Lurøy som har gitt så det monner! Med dere alle på laget er det en fryd å arbeide for TV-aksjonen. Og etter en vellykket aksjon tidligere i høst, er det en sann glede å ønske alle våre lesere ei riktig god jul og et godt nytt år! Cato Rødsand, leder Krisesenteret i Rana Krisesenteret i Rana er et døgnåpent tilbud til deg som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Døgnåpen tlf: Kan også nås pr. meil: Krisesenteret er et eget tiltak i kommunens helse- og sosialtjeneste. Tiltaket er organisert inn i Sosialavdelingen, der det er etablert som en egen seksjon i styringslinjen i avdelingen. Krisesenteret i Rana er et gratis døgnåpnet tilbud til innbyggerne i Rana, Hemnes, Lurøy, Rødøy og Nesna kommune. Vi er et supplement til andre offentlige instanser i kommunene. Vi tilbyr: Et midlertidig og trygt botilbud for kvinner, menn og barn ifølge med foresatt. Mennesker som lytter til din historie og tror på det du forteller. Informasjon om dine rettigheter og muligheter. Råd og veiledning. Hjelp til Kartlegging av din situasjon og til å se løsninger. Hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, NAV eller andre offentlige instanser. Støtte eller følge dersom det er ønskelig eller nødvendig Oppfølging over tid Vårt tilbud er åpent for alle - ikke bare beboere ved krisesenteret. Vi kan treffes per telefon, meil eller ved personlig fremmøte. Ingen timeavtale eller henvisning trengs. Vi arbeider etter prinsippet hjelp til selvhjelp med fokus på respekt, selvbestemmelse, likeverd og personvern. Vi tar ikke valgene for deg, målet vårt er at du skal få den hjelpen du trenger slik at du videre kan hjelpe deg selv. Alle har rett til et liv uten vold Taushetsplikt De ansatte på krisesenteret har lovpålagt taushetsplikt og ingen trenger å vite at du har kontakt med oss.

4 4 Ordførerens spalte Carl Einar Isacchsen Hei! I skrivende stund er jeg i slutten av november. Det er lyse dager med litt snø, solskinn trass i mørketida, netter badet i måneskinn, kan vi ha det bedre? Ressursbruk og tjenesteproduksjon Vi nærmer oss slutten av året og med det også ei budsjettbeslutning for Lurøy kommune får innteksoverføringer fra staten som tar høyde for kommunens spesielle struktur, med hensyn til eldreomsorg, skole og helsetilbud i alle større kretser. Vi vil derfor være i stand til å videreføre driftsnivået for 2011 på nivå med inneværende år. Kommunaldepartementet bevilget 1 milliard i frie inntekter til landets kommuner i november. Dette ga Lurøy kommune en uttelling på kroner. Det ble samtidig bevilget mer til bygging av omsorgsleiligheter, med en økning i tilskuddsatsene fra 25 til 35%, og dette har betydning for omsorgsleilighetene vi nå bygger på Onøy. Lurøy kommune starter nå arbeidet med gjennomgang av den kommunale tjenesteproduksjonen, og første møte i dette arbeidet ble holdt den 25. november. Arbeidet skal gjennomføres i løpet av første halvår av Målet er ikke å kutte mest mulig i kommunale stillinger, men å tilpasse drift og tjenester til dagens utfordringer og behov. Samferdsel Vi har hatt flere møter med vegvesenet og fylkesråd for samferdsel, angående R 17 (kystriksveisen). Resultatet ar at vi er lovet at hele traseen mellom Røytvika og Kilboghavn vil bli planlagt som et sammenhengende prosjekt. Planarbeidet er allerede i gang i forbindelse med rassikring av traseen fra Bratland og forbi Olvikvatnet. Planlegging av oppstillingsplasser og trafikkløsning ved ferjeleiet i Stokkvågen vil også komme i gang med det første. Her er det gjort bevilgninger på fylkesbudsjettet med oppstart for utbedringer i Anbudskriterier for fergeforbindelsen mellom Stokkvågen, Onøy, Sleneset og Lovund er ennå ikke bekreftet. Jeg har imidlertid fått tilbakemelding fra fylkesråden for samferdsel om at det planlegges å legge inn to ferjer med kapasitet for 50 biler i denne ruta, og at det vil bli en sen avgang som tar hensyn til at slakteriet i Lovund arbeider med to skift. Det ser også ut til at dette seilingsopplegget vil gi betydelig bedre muligheter for arbeidspendling i dette sambandet. Manglende regularitet og kansellering av avganger har i det siste skapt mange problemer rundt hurtigbåten MS Helgeland. Lurøy og Træna arbeider sammen for å få til løsninger rundt dette, og begge kommuner var i møte med fylkesrådet i slutten av november. Utbygging av mobilnettet for Sila, Røytvik og Sørnesøy Vi hadde forventninger om å ha dette på plass i løpet av denne høsten. Arbeidet som kommunen har ansvaret for er gjennomført, men vi har fått brev fra Telenor, om at de på grunn av overgang til nytt senderutstyr i mobilnettet, ikke kan gjennomføre sin del av avtalen før tidligst i februar Fergeleiet på Tonnes Vi har, fra kommunens side, arbeidet med å få dette som en priortert sak for fylkeskommunen i kommende planperiode.utfordringen er at de langt på vei krever enighet mellom Lurøy og Rødøy for plassering av fergeleiet. Vi må derfor arbeide godt for å få til enighet med Rødøy om en felles innstilling til beste for innbyggerne/øyværigene i nordre basseng. Vannverk Kommunen har hatt problemer med å få tilstrekkelig kvalitet på vannet i Kvina. Det er gjort flere tiltak for å rette på dette, senest ved å innstallere utstyr for avsalting i forbindelse med renseanlegget. Jeg håper dette gir forventet resultat, slik at innbyggere og næringsliv får tilfredsstillende vannkvalitet. Kommunen har som mål å doble produksjonen av på vann i Lovund i løpet av første halvår av Dagens løsning kan maks gi 800 kubikkmeter vann i døgnet,

5 5 Svartisfiberen helt inn i stua og vi har erfart at det i tørre perioder ikke leveres mer enn kubikkmeter. Det er derfor bestemt å bygge et avsaltningsanlegg som vil være dimensjonert for å gi sikker vanntilgang, i forhold til de kjente utbyggingsplaner som er meldt fra Lovundsamfunnet. Nye ambulansebåter Helgelanssykehuset vil kontrahere nye ambulansebåter, hvorav en skal stasjoneres i Lurøy / Rødøy. Den skal være i drift i løpet av sommeren Vi har i den forbindelse - i samarbeid med Helgelandsykehuset og Rødøy kommune - sett på løsninger som skal gi oss en best mulig akuttberedskap og samtidig ivareta vår desentraliserte primærhelsetjeneste. Helgelandssykehuset forutsetter et legevaktsamarbeid mellom Rødøy og Lurøy. Vi har i tillegg arbeidet for å beholde en båt på dagtid som kan fungere som legekontor i Rødøy og ivareta skyss av helsepersonell i begge kommuner. Dette er ingen lett sak, men vi håper dette kan være endelig behandlet i kommunene i løpet av januar Så vil jeg takke alle for god innsats i arbeidet med å gjøre Lurøy til en stadig bedre kommune å bo i. Jeg vil også ønske alle en god og fredfull jul og et riktig godt nytt år. Ved Cato Rødsand Nå lyser høyhastighets telecomnettet Svartisfiberen like rundt hjørnet, der det blir mulig å flytte store mengder informasjon i ett og samme nett. Superraskt internett, digital TV og telefoni er bare begynnelsen på ei rivende utvikling som ligger nærmere enn vi tror. Telecom-nettet bygges ut i samarbeid mellom Meløy Energi AS og Rødøy-Lurøy Kraftverk AS. Som tjenestetilbyder inngår Signal Bredbånd AS. Det sier en engasjert kontorsjef Arne Tore Bang i RLK til Steinkjerringa. Spleiselag Nordland fylkeskommune er den største bidragsyteren i prosjektet med 50 % av kostnadene. Resten dekkes inn av energiselskapene, kommunene og næringslivet i Lurøy kommune. Sammen makter dette spleiselaget å tilby høyhastighets bredbånd til næringsliv og husstander som ellers ville vært vanskelig. Kostnadsrammen er på 44 millioner kroner. Arbeidet godt i gang Fibernettet kobler seg på linja i Kilvik i Meløy og skal legges helt sør og ut til Lovund i Lurøy, og arbeidet er allerede godt i gang. Linja går både som luftspenn, i sjøkabel og over land. Alle steder der kabelen legges innom, skal det bygges spredenett til kundene. Planen er å være i mål med tilkobling av kunder høsten I den nye strømforsyningen som ble lagt til Træna nå i høst, inngår fiberkabel, og denne vil bli tatt opp i det nye selskapet og satt i drift på samme måte som Svartisfiberen. Fiberoptikk Fiberoptikk er glass som overfører datasignaler som lys. Det er ikke mulig å overføre data raskere enn med lysets hastighet. I motsetning til den tradisjonelle kobberkabelen (telefonledningen) eller dagens kabel-tv, har fiberkabelen tilnærmet ubegrenset kapasitet. Fiberen strekkes helt inn til din bolig, og du knyttes dermed til nettet på en helt unik måte. Og en kapasitet på hele Mbit/s muliggjør transport av datasignaler i enorme hastigheter over lange strekninger uten at kvaliteten forringes. Samfunnsansvar RLK tar med dette et samfunnsansvar som vil sette vårt distrikt i stand til å konkurrere under de samme vilkårene som bedrifter i mer sentrale strøk. I så måte har RLK god erfaring i å bygge og drifte infrastruktur. Dette er noe som rett og slett tvinger seg fram. Prislapp Hva dette koster for hver enkelt bedrift eller husstand vet vi ikke helt nøyaktig i nå. Men legger du sammen dagens utgifter til bredbånd, TV-pakke og fasttelefon, så skal det være mulig å komme ut med nesten samme pris på fiberløsningen, tror Arne Tore Bank i RLK. Kilder: og

6 6 Brukerutvalget i NAV Lurøy Ved NAV-leder Cato Rødsand Bakgrunn og hensikt Arbeids- og velferdsetaten i Lurøy skal legge til rette for god kontakt med representanter for etatens brukergrupper. Det å sette brukeren av NAV i fokus på en god måte, er en viktig byggestein i vår nye etat. En del av denne fokuseringen dreier seg rundt aktiv brukermedvirkning. Definisjon av begrepet bruker Personer som henvender seg til NAV-kontoret for bistand, arbeidsgivere, lokale bedrifter og samarbeidsparter. Brukermedvirkning på systemnivå er et viktig virkemiddel for å oppnå god kvalitet i etatens oppgaveløsning. Med brukermedvirkning NAV med egen kanal for arbeidsgivere Fra 19. november 2010 blir arbeidsgivere i Nordland, Rogaland, Hordaland, Østfold og Hedmark møtt med et eget tastevalg når de ringer NAV Kontaktsenter ( tastevalg 1). Her møter de kundeveiledere med særlig kompetanse på arbeidsgiver-områdene. NAV Kontaktsenter har tidligere startet opp en pilot på foreldrepenger. Nå starter de opp med en tilsvarende arbeidsgivertelefon. på systemnivå menes samhandling mellom etat og organisasjoner som representerer brukere i arbeide med planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak. Brukermedvirkning på individnivå "På individnivå er samhandling og dialog mellom bruker og forvaltning avgjørende for å nå de ønskede målene. Brukerens kompetanse om egen livssituasjon blir en viktig forutsetning for å få fram endringspotensialet, og brukermedvirkningen blir først reell når endringer skjer ut fra de tilbakemeldinger brukeren gir. Brukermedvirkning på individnivå er rettighetsfestet gjennom lovverk og forskrifter og forplikter både ledelsens tilrettelegging og medarbeiderne i deres utøvelse. " (jfr. Basiskompetanse Versjon 2.0,2006). I dette ligger en ansvarliggjøring av den enkelte bruker i den daglige drift gjennom at brukeren involveres og myndiggjøres i sin sak. Eller sagt på en Pilot arbeidsgivere - Når vi nå har etablert en egen kanal for arbeidsgivere, møter vi dem med kundeveiledere som har ekstra kompetanse på spørsmål arbeidsgivere har, sier avdelingsdirektør Torill Sletteng i NAV Kontaktsenter Nordland. Hun kan fortelle at foreldrepengetelefonen allerede har høstet gode erfaringer etter noen ukers drift. Kontaktsenteret kan gi veiledning og informasjon, informere om status i sak, ta bestillinger og formidle kontakt. Tema som ofte går igjen er refusjoner, spørsmål om oppfølging av arbeidstakere, annen måte: nyttiggjøre aktivt brukerens tanker, innspill og forslag til løsninger/tiltak. Brukerutvalget i NAV Lurøy har som mandat å: - være et fast kontaktpunkt for gjensidig informasjon og diskusjon i saker som angår tjenestetilbud og service i NAV Lurøy - bidra til at brukermedvirkning innarbeides som arbeidsform i NAV både på individ og systemnivå - gi innspill til system for kvalitetsutvikling og rapportering - drøfte og følge opp resultater fra brukerundersøkelser og andre brukererfaringer i egen kommune - sørge for at brukerne/brukerorganisasjonene gir innspill om virkemiddelbruken i NAV for å støtte intensjonen om mulighet for arbeid og aktivitet - behandle saker knyttet til arbeidsmarkedet med konsekvens for brukerne rekruttering, omstilling og rettigheter. Pilot arbeidsgivere innebærer at de som ringer NAV i Østfold, Hedmark, Rogaland, Hordaland og Nordland vil bli møtt med eget tastevalg for arbeidsgivere. NAV Lurøy håper dette nye framstøtet mot arbeidsgivere vil føre til at flere bedrifter registrerer seg som brukere på og dermed får den veiledning og bistand de til enhver tid etterspør f.eks. bistand med raskere rekruttering til/utlysing av ledige stillinger.

7 7 Astri A. Hansen Vera Kroken Knut Magnus Hagen Torill Nordås Foto: H. Mindrum / C.Rødsand - følge opp at NAV Lurøy tar innspill fra brukerne på alvor(serviceklager og andre tilbakemeldinger) - sørge for at brukerne/brukerorganisasjonene gir innspill til oppfølging av skjønnsutøvelse i forvaltningen. - bidra til bedre kvalitet på etatens tjenester - jobbe på systemnivå og ikke ta opp individuelle saker. Etaten har ansvar for å holde utvalget oppdatert på aktuelle områder. Utvalget har ikke besluttende myndighet. Brukerutvalgets oppgaver Følgende gjøremål er innenfor brukerutvalgets rammer: Rådgiver Rådgivende instans i forbindelse med NAV sine satsningsområder og prioriteringer. Kan komme med konkrete forslag til aktiviteter som er knyttet til etatens service, som saksbehandlingstid, informasjon og veiledning. Erfaringsbank Ressurs når det gjelder opplevelse av servicenivå, som kvalitet, svartider og møtepunkter i etaten. Brukerutvalgets medlemmer Astri A. Hansen fra Tonnes representerer Lurøy ungdomsråd i brukerutvalget. Hun er ei aktiv jente som tar fatt på siste halvåret i 10. Klasse ved Konsvik skole. Astri kan du kontakte på telefon Vera Kroken fra Lovund representerer Lurøy eldreråd i brukerutvalget. Vera er nå pensjonist etter mange års arbeid i fiskeindustrien på Lovund. Vera kan du kontakte på telefon Knut Magnus Hagen fra Onøy er brukerrepresentant i brukerutvalget. Han har mange år bak seg som hjelpepleier i omsorgssektoren i Lurøy. Knut Magnus kan du kontakte på telefon Torill Nordås fra Lurøy representerer Rådet for Funksjonshemmede i brukerutvalget. Hun har tidligere jobbet som hjelpepleier i omsorgssektoren i Lurøy, men jobber nå innenfor reiselivsbransjen. Torill kan du kontakte på telefon NAV-leder Cato Rødsand er sekretær for brukerutvalget. Rapportør Gi tilbakemelding og rapporter på faktiske og særlig på utilsiktede virkninger av regelverk og rutiner i etaten. Initiativtaker Ta initiativ til aktiviteter og tiltak for samarbeid og informasjon som brukerne ser behov for. Det avsettes tid på hvert møte der brukerorganisasjonene orienterer om aktuelle saker de jobber med som har betydning for brukerutvalget. LURØY Ekspedisjonstider ved jul og nyttår 2010: Julaften holder vi stengt. Romjula desember åpningstid Nyttårsaften holder vi stengt Så begynner vi på ny frisk mandag 3. januar 2011!

8 8 Hva har skjedd i Lurøy bibliotek i 2010 Ved biblioteksjef Rita Jørgensdatter Leseåret 2010 I 2010 startet det første av 4 leseår, og dette har vært markert i Lurøy bibliotek med økt aktivitet hele året. Eksempler er BOKFLAKS som har gått hele året, og som er påskjønnelse av bibliotekets brukere i form av månedlig trekning av en bok for barn og en bok for voksne. Oppvekstetaten har bidratt økonomisk og gjort dette mulig. Takk til Karl Ole for dette. Presentasjon av dikt I mars hadde vi besøk av Brita Pollan som fortalte om sitt forfatterskap, og som spesielt tok utgangspunkt i diktsamlingen som hadde sin bakgrunn i Lurøy. De frammøtte opplevde en fin og stemningsfull kveld med Brita, som hadde skrivestue på Onøy da. Pulverheksa I april var Pulverheksa på besøk og barn fra barnehagene og småskolene i Lurøy, ville ikke gi slipp på henne. Barna ble til slutt overbevisst om at hun faktisk var Pulverheksa. Lokal matkultur I mai ble det arrangert temakveld Har du noe å fortelle, så skriv! sier forfatteren Bjørn Arild Ersland Matkultur på Helgeland og Turid Sjøholt som har tatt matkulturstudiet på høyskolen på Nesna, snakket om lokal mat i Lurøy. Denne kvelden ble det nedsatt en gruppe som jobber med å samle gamle oppskrifter, og målet er å få disse samlet i en bok. Gruppa arbeider nå, og de skal samles like etter jul, for å arbeide videre med prosjektet. Kjempeflott hvis vi skulle greie å realisere en lokal matkulturbok for Lurøy. Bob Dylan på nynorsk I oktober var det konsert i biblioteket. Tom Roger Aadland har oversatt Bob Dylans album Blood on the tracks til Blod på Spora, og han fremførte en flott konsert for de fremmøtte. Det er utrolig hvor mye det kom ut av en mann, en gitar og to munnspill. Slektsforskning Det ble også arrangert kurs i slektsforskning i oktober. Rune Bang holdt kurset, som gikk over fire kvelder. Deltakerne var fornøyd, og det er mulig at disse møtes av og til på kommunehuset og utveksler erfaringer. Takk til Rune for dette kurset. Helgeland Avfallsforedling IKS Tlf: e-post: Utvidet returpunkt Bra-Pro i Aldersundet og ved Håkon Lund AS på Onøy. Her kan du nå levere: Glass- og metallemballasje Klær (rene og brukbare) Papp/papir Farlig avfall (maling, olje, lakk og lignende.) Elektriske/elektroniske produkter (egen container) Farlig avfall og elektriske/elektroniske produkter må leveres i åpningstiden til butikken/bra-pro. Det er ikke tillatt å sette annet avfall utenfor containerne. Henting av grov- og restavfall kan bestilles hos din lokale renovatør (egen rute med egne priser). Lurøy innland: Roald Stensland tlf: Onøy/Lurøy: Rolf Solvang, tlf

9 9 ETTERLYSER Forfatterbesøk I november var det forfatterbesøk, og denne gangen for mellomtrinnet. Bjørn Arild Ersland har skrevet mange bøker spesielt for denne aldersgruppen, og flere av bøkene hans fenget spesielt guttene. Han snakket om å skrive, og kom med et utsagn som det er verd å legge seg på minnet: Det som er viktig er at hvis du har noe å fortelle, så skriv! Selv om det ikke blir helt grammatisk korrekt. Bare skriv, så kommer rettskrivningen av seg selv etter hvert. Alt som er arrangert dette året, er et samarbeid mellom bibliotekene i Skjærgårdsbiblioteket, og de enkelte bibliotekene i regionen ville ikke greid dette alene. Allikevel greide vi ikke alt som var planlagt. I Lurøy var det også planlagt kurs i fransk samt en reklameutstilling i samarbeid med Helgeland Museum, men da undertegnede deler av året hadde permisjon fra bibliotekstillingen, ble året litt noe amputert. Men som nevnt innledningsvis, dette er det første i en serie på fire leseår, og vi skal nå starte planleggingen av bibliotekåret Da vil jeg bare ønske alle Lurøyfjerdinger og spesielt bibliotekbrukerne en God Jul, og velkommen til ett nytt år i Lurøy bibliotek. Hvem er dette? Tips om hvem som er på bildet kan sendes til: Rita Jørgensdatter Biblioteksjef/saksbehandler Tlf / Epost: luroy.kommune.no Tlf P. P. POSTEN NORGE P O R T O B E T A LT LURØY HANDEL a.s 8766 Lurøy Tlf Faks Gaveartikler og bruksgjenstander

10 10 Tilsettinger i Lurøy kommune Ann Kristin Sinkaberg Voksenopplæringen Lærer 18,81% Solveig Margrethe Hals Musikkskolen Lærer 20% Heidi Schotting Konsvik barnehage Renholder 20% fra Veronica Bratland Iversen Kvarøy oppvekstsenter Assistent 65% Hanne Kari Sinkaberg Sleneset barnehage Styrer 100% Eva Engen Isaksen Moflag skole Rektor Skoleåret 10/11 Marte Johanne Sund Paulsen Onøy/Lurøy skole Lærer 100% Skoleåret 10/11 Anne-Lise Bernhoff Storbakk Aldersund oppvekstsenter Lærer 100% Skoleåret 10/11 Arild Stenhaug Aldersund oppvekstsenter Lærer 100% Skoleåret 10/11 Ann Kristin Sinkaberg Onøy/Lurøy omsorgskrets Miljøarbeider 75% Tomas Nilsen Musikkskolen Lærer 30% Ragnar Selnes Lurøy innland krets Lokalutvalgssekretær Fra Ida Hiller Koteng Aldersund oppvekstsenter Llærer 100% Rebekka Spangrud Aldersund oppvekstsenter Lærer 100% Helena Løf Lovund skole Assistent 94,33% Ida Buschmann Lurøy/Onøy barnehage Vikar for assistent 100% Katharina Sinkaberg Moflag skole Lærer 100% Liu Chun Lian Kvarøy oppvekstsenter Renholder 23,73% Fra Anna Nordheim Johansen Sleneset omsorgskrets Assistent 18% Therese G Moflag Sleneset omsorgskrets Hjelpepleier 30% Irene Selsøyvoll Sleneset omsorgskrets Omsorgsarbeider 50% Gunn Karin Forsland Onøy/Lurøy omsorgskrets Avdelingsleder 100% Patricia McLean Lovund omsorgskrets Sykepleier 100% Tom Rune Johannessen Legeskyssbåten Æskulap Matros/motorpasser 100% Torill Skjæran Aldersund omsorgssenter Sykepleier 19% Freddy Johnsen Lurøy kommune Miljøarbeider rusomsorg 100% Kristin Gjelsten Kvarøy oppvekstsenter Lærer 70% Skoleåret 10/11 Hanne Sarassen Kvarøy oppvekstsenter Pedagogisk leder 61,19% Borgny Nystad Bjørsvik Lovund skole Rektor 100% Skoleåret 10/11 Kathrine Pedersen Aldersund oppvekstsenter Pedagogisk leder 100% Robert Ruuska Lovund barnehage Pedagogisk leder 100% Veronica Ragnvaldsen Lovund barnehage Pedagogisk leder 100% Vegard Gulbrandsen Lovund barnehage Pedagogisk leder 100% Lars Petter Østrem Konsvik skole Rektor 100% Aksel Johan Finseth Legeskyssbåten Æskulap Fører 100% Viktig melding fra Veolia/Helgelandske Fra og med fredag vil region Helgelandske bruke ny nettside. Det vil si at ikke lenger blir aktiv eller oppdatert. Når denne blir søkt på vil man automatisk bli videreført til siden Herunder vil man finne rutetider, priser, trafikkmeldinger, fartøyliste og annen informasjon, både om region Helgelandske og de andre regionene i Veolia Transport Norge. Abonnenter trafikkmeldinger I utgangspunktet er alle våre abonnenter importert til den nye siden, men det er sterkt å anbefale at man går inn og sjekker at man ligger inne med korrekt mailadresse. Man går inn til høyre på og klikker på Abonnér på trafikkmeldinger, trykk deretter på Pålogging eksisterende abonnenter. Dersom man ikke kommer inn da, logger du inn på Ny abonnent for å registrere deg på nytt. Vi kan være behjelpelig på å sjekke ditt abonnement evt. registrere deg på nytt. Kontakt oss på tlf eller epost:

11 11 Autoservice AS Onøy 8766 Lurøy Driver med slipsetting av båter, reparasjon av båtmotorer + vinterlagring av båter inne i hus. Reparasjon av biler og landbruksutstyr. Salg av batterier, olje, dekk og deler til båt, landbruk og biler (alle merker) + bunnstoff, båtutstyr og maleutstyr. Pressing av hydraulikkslanger. Telefon: Telefaks: Mobil: Byggevarer Maling Jernvarer Grus Lurøy Byggevare Onøy 8766 Lurøy Tlf Fax

12 12 Onøy/Lurøy skole: Mine 4 første mattespill endelig utgitt! Stolte elever i 1-4 klasse ved Onøy/ Lurøy skole, med lærerne Marit Lorentsen og Trine Sandvær i bakgrunnen. Tekst: Cato Rødsand / Foto: O/L skole Nå er endelig spillene klare! Etter at elevene ved Onøy/Lurøy skole vant Årets Nysgjerrigper 2009, ville Egmont Forlag gjøre spillene klare for kommersielt bruk, og nå er spillene på plass! Dette er flotte spill som vi håper kan være med å trigge barns lyst til å lære matematikk på en artig måte! Spillene selges i butikker/bokhandlere både i Sandnessjøen, Mo og Mosjøen - sånn i nærheten - om noen av dere ønsker å bestille en forsendelse LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene Spillene passer for barn i aldersgruppen 4-7 år, det er ei flott julegave for de som har noen igjen på lista. Ellers er det også flott reklamemateriell for Lurøy kommune kommunevåpenet og logoen står på baksiden av spillet, sier en stolt rektor Elin Nystad. er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt

13 Min Hotellvert ved Lovund Rorbu Hotel, Sivert Olaisen, hadde akkurat pynta til julebordssesongen da vi ringte og spurte om hva som var hans kjæreste julesalme. O, helga natt kom det presist fra den unge hotellverten, fordi den minner meg om han far, Vigner Olaisen. Mange artister har sunget O helga natt, både Jussi Bjørling, Tommy Koerberg, Sissel Kyrkjebø, Jan Werner og Carola, for å nevne noen. Med ønske om ei fin julehelg, gjengir vi Siverts favorittønske. Hotellvert Sivert Olaisen: julesalme O helga natt, o helga stund för världen, då Gudamänskan till jorden steg ned! För att försona världens brott och synder, för oss han dödens smärta led. Och hoppets stråle går igenom världen, och ljuset skimrar över land och hav. Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet. : O helga natt, du frälsning åt oss gav. O helga natt, du frälsning åt oss gav.: Ty frälsar'n krossat våra tunga bojor Vår jord är fri, himlen öppen nu är Uti din slav du ser en älskad broder, och se, din ovän blir dig kär Från himlen bragte frälsaren oss friden, för oss han nedsteg i sin stilla grav. Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet. : O helga natt, du frälsning åt oss gav. O helga natt, du frälsning åt oss gav.: 13 Alt i Stein Gravmonumenter Kjøkkenbenkplater Bord Peisplater Vindusbrett Fasadestein Div. stein uteanlegg Skifer 6490 EIDE Tlf Faks Vår repr.: Ronny Jentoft 8730 Bratland Tlf Mob En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

14 14 Ønsker du: utdanning fagbrev jobbskifte vurdering av realkompetanse eller en samtale om dine muligheter Tilbudet er gratis. Ta kontakt med: Karrieresenteret Ytre Helgeland, Sandnessjøen Tlf , epost: Kjære bileier! Uansett hvilket bilmerke du har, er du velkommen! Alt til bilen på et sted: Periodisk kjøretøykontroll PKK Kilometerservice Teknisk service Alt av bildeler Stort utvalg av bilrekvisita Dekk og felger til alle kjøretøy DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: bilrekvisita Kvina Auto AS Kvina, 8752 Konsvikosen. Tlf Fax Distriktsgrossist: Tlf

15 Jeg begynte å jobbe i Lurøy kommune nå i høst. Stillingen min er en nyopprettet prosjektstilling innenfor rus og psykisk helsearbeid, der unge voksne er primærgruppen. En av mine viktigste oppgaver er bl.a. tett oppfølging og koordinering av aktuelle problemstillinger som omhandler rus og psykisk helse, eller bare en av de nevnte utfordringene, sier spesialsykepleier Johnsen. Freddy Johnsen nytilsatt i prosjektstilling 15 Videre omhandler stillingen oppfølging og utredning av saker man vet er i risikosonen for å utvikle et problem/lidelse, ut fra forskning og erfaring. Dette bør og skal omhandle en relativt vid gruppe i kommunen, og det er derfor viktig at man har en lav terskel for å gå inn i saken. For så å trekke seg ut hvis behovet ikke er til stede elle behovet er et annet. Tilbudet er frivillig, og fokuset er hele tiden å kunne hjelpe den enkelte å nå de mål den setter seg. Det viser seg at i arbeid med denne problematikken, er det svært viktig å komme tidlig i gang for å begrense omfanget og for å unngå at problemet utvikler seg. utprøvde forebyggende programmer som man kan benytte seg av i undervisningen for ungdommer, og implementere dette i ungdomskolen. Ungeogrus.no er et slikt program. Dette noe undertegnede for øvrig anbefaler og håper alle foreldre som har barn og unge i skolepliktig alder, ser på og setter seg inn i! Ungdommene flytter ut Delaktig i forberedelsene på overgangen fra grunnskolen til videregående skole. Der man knytter kontakter mellom Lurøy kommune og den aktuelle kommunen ungdommen skal til. Dette for lettere å kunne hjelpe hvis et behov dukker opp. Viktig her er å unngå at ungdom faller ut av skole/arbeidstilbud. Ruspolitisk handlingsplan Lurøy kommune har i disse dager utarbeidet en revidert ruspolitisk handlingsplan. Det legges stor vekt på å få planen godt forankret i kommunen, slik at den blant annet kan benyttes aktivt som et verktøy og handlingsmal for prosjektstillingen. Forebyggende og helsefremmende arbeid Forebyggende arbeid er en viktig faktor i stillingen, der samarbeidet med flere av kommunens ansatte innenfor forskjellige etater er hensiktsmessig. Dette angår psykiatrisk sykepleier, pedagogisk konsulent, helsesøster, politi, osv. Tett samarbeid med helse og sosial, oppvekst etaten, samt NAV er naturlig for at prosjektet skal fungere optimalt. Kommunen har opprettet et flott og nyttig samarbeid med organisasjonen Frikult (se: frikult.no) noe som videre er en viktig samarbeidspartner for denne stillingen. Under oppstarten av prosjektet har det vært et sterkt fokus på interkommunalt samarbeid, hvor det å knytte kontakter med kommunene rundt Lurøy har vært viktig. Dette for å se og lære av lignende prosjekter, men også å jobbe i fagteam og utveksle erfaringer og kompetanse på tvers av kommunegrensene. Forebyggende arbeid direkte ut mot kommunens ungdommer ved å delta på ungdomssamlinger som er relevante i forhold til rus og psykisk helse, dette både i skoletiden og fritiden. Anbefale godt Freddy Johnsen begynte i sin nye stilling i september (Foto: C. Rødsand)

16 FULLDISTRIBUSJON Lurøy 16 Kirkes 200 års jubileum Lurøy kirkelige fellesråd har valgt en jubileumskomité/arbeidsgruppe for Lurøy kirkes 200 års jubileum i Komiteen består av Anders Rosland, Chris Eva, Cato Rødsand, Karin Sund Olufsen, Birger Johannessen og Anders Olsen. Jubileumskomitéen har fått følgende mandat: 1. Velger leder og konstituerer seg selv på første møte 2. Utarbeider program for jubileumsåret som må godkjennes av fellesrådet innen Holde fellesrådet orientert om arbeidet i komiteen. Referat sendes fellesrådet ved kirkevergen 4. Inngå avtale med deltakere i godkjent program 5. Trykke godkjent program og distribuere dette 6. Fellesrådets bidrag til budsjett kr ,- 7. Fellesrådet fører regnskap for jubileet. Det var Chris Eva som kalte inn til første møte i desember, og dermed er planleggingen i gang. Vi kan allerede nå røpe at det kommer til å skje mye spennende gjennom jubileumsåret. Foto: Rune Bang. KOMMUNAL INFORMASJONSAVIS FOR LURØY Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag: 1400 (gratis til alle husstander i Lurøy) Abonnement utenbygds: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand tlf Les Steinkjerringa på nett: Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Anders Rosland TRYKK: PRINFO RØNNES,MOSJØEN

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter

NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG. Høstfest på Lurøy omsorgssenter Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2009 23. ÅRGANG Høstfest på Lurøy omsorgssenter God Jul Trivelig for beboere

Detaljer

NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2010 24. ÅRGANG Her får Thore overrakt vimpel fra Lurøy kommune. Kaptein ombord

Detaljer

Rekruttering til fiskeryrket

Rekruttering til fiskeryrket Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 mars 2010 25. ÅRGANG Prosjekt Småsamfunn: Rekruttering til fiskeryrket Rekruttering

Detaljer

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2008 22. ÅRGANG Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato

Detaljer

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2011 25. ÅRGANG NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy I slutten av august tok

Detaljer

15 år. Korps-tur til Barcelona. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. i A4-utgave

15 år. Korps-tur til Barcelona. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. i A4-utgave Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2006 20. ÅRGANG Korps-tur til Barcelona Her spiller kretskorpset i St.

Detaljer

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted

NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG. Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2007 21. ÅRGANG Katamaran levert fra Jakobsen Mek. Verksted Tekst: Cato

Detaljer

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside!

Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Fellesavisen KOM M U N A L INF OR M A SJON SAV I S FOR LU RØY KOM M U N E & Menighetsblad for Lurøy, Træna og Aldersund NR. 2 JUNI 2007 21. ÅRGANG Velkommen til Lurøy kommunes nye hjemmeside! Tekst og

Detaljer

Stemmerettsjubileet 1913 2013

Stemmerettsjubileet 1913 2013 Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 desember 2013 27. ÅRGANG Tekst og foto: Cato Rødsand Lurøy bibliotek har gjennom hele 2013

Detaljer

Kunstutstilling på Kvarøy

Kunstutstilling på Kvarøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER 2008 22. ÅRGANG Kunstutstilling på Kvarøy Tekst og foto: Ida Olsen Itje

Detaljer

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 FEBRUAR 2013 27. ÅRGANG Ny kulturhistorisk bok: «Tradisjonsmat fra Onøy og Lurøy

Detaljer

Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund Olufsen

Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund Olufsen Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 September 2009 23. ÅRGANG Eldrerådets eldretreff 2009 Tekst og foto: Karin Sund

Detaljer

NR. & 3 2013 27. ÅRGANG

NR. & 3 2013 27. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2013 27. ÅRGANG Folk i farten Som ansatt i kommunen er jeg avhengig av båtene som

Detaljer

Tok fagbrev som kokk

Tok fagbrev som kokk Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2015 29. ÅRGANG Tok fagbrev som kokk Tekst: Cato Rødsand Foto: Thorbjørg Nordås Aldri

Detaljer

NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG. -bedre kjent som Flåklypa-melodien. Her kom virkelig de mange messingblåserne

NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG. -bedre kjent som Flåklypa-melodien. Her kom virkelig de mange messingblåserne Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2009 23. ÅRGANG Felleskorpset tar imot velfortjent applaus fra folket på Lovund

Detaljer

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG

Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2004 18. ÅRGANG Konfirmanter i «GammelHjørnet» Steinkjerringa åpner med dette spalten «gammelhjørnet»,

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

Trimløypa på Nord-Solvær

Trimløypa på Nord-Solvær Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2012 26. ÅRGANG Trimløypa på Nord-Solvær Flott utsikt mot Tomma fra den røde

Detaljer

Feiret TO bursdager!

Feiret TO bursdager! Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2003 17. ÅRGANG SLENESET BARNEHAGE: Feiret TO bursdager! I september var både små og store på

Detaljer

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

TROLL STASJON SYDPOLEN. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2014 28. ÅRGANG TROLL STASJON SYDPOLEN Tidligere kommuneoverlege Geir Nedgård (innfelt)

Detaljer

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Sushi i barnehagen. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 Juni 2014 28. ÅRGANG Sushi i barnehagen Vi i Lovund barnehage var så heldig at Thomas (Lovundkokken)

Detaljer

Sterke opplevelser med strikking

Sterke opplevelser med strikking Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 Oktober 2014 28. ÅRGANG Sterke opplevelser med strikking Lurøy strikkefestival gikk av stabelen

Detaljer

LURØY FELLESKORPS PÅ TUR

LURØY FELLESKORPS PÅ TUR Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2004 18. ÅRGANG LURØY FELLESKORPS PÅ TUR Tekst: Cato Rødsand Foto: Marit Pedersen Første helga

Detaljer

Fresk 22-åring satser på gris

Fresk 22-åring satser på gris Fellesavisen Ko m m u n a l info r m a s j o n s av i s fo r Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 oktober 2012 26. ÅRGANG Fresk 22-åring satser på gris Trond Hopstad har satset mye

Detaljer

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e

Aktivitetsdag. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna. K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 Desember 2014 28. ÅRGANG Aktivitetsdag Dansegruppe Lørdag 15.november var det aktivitetsdag

Detaljer

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG

NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2004 18. ÅRGANG Mestas anleggsferge med det passende navnet Lagabru brukes i arbeidet med Kvarøy

Detaljer

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG

Nytt kommunehus. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2005 19. ÅRGANG Nytt kommunehus i Lurøy Tekst og foto: Cato Rødsand Endelig

Detaljer

Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner

Besto fagprøven. Fellesavisen. Menighetsblad for Lurøy og Træna K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE. BILAG: Attraktive utkantkommuner Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2002 16. ÅRGANG Besto fagprøven BILAG: Attraktive utkantkommuner med glans Etter to års læretid

Detaljer

NR. 2 JUNI 2003 17. ÅRGANG. Lovund havn INNHOLD. Oddøy Sanitetsforening. side 4. Sjøkartverkets oppmålinger. side 7. Kommunevalget i Lurøy 2003

NR. 2 JUNI 2003 17. ÅRGANG. Lovund havn INNHOLD. Oddøy Sanitetsforening. side 4. Sjøkartverkets oppmålinger. side 7. Kommunevalget i Lurøy 2003 Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 2 JUNI 2003 17. ÅRGANG Lovund havn Den nye havna vil få stor betydning for det lokale næringslivet på

Detaljer

NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND

NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2002 16. ÅRGANG BREDBÅND til Lurøy bibliotek Lurøy Bibliotek er et av 7 bibliotek i prosjekt Nordlandsnett

Detaljer