Telekom. Bygger fremtidens mobilnett på rekordtid side 3. Prosjektet som verktøy for innovasjon side 12. Fra telegraf til «tingenes Internett» side 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telekom. Bygger fremtidens mobilnett på rekordtid side 3. Prosjektet som verktøy for innovasjon side 12. Fra telegraf til «tingenes Internett» side 14"

Transkript

1 Nr En utgivelse fra Terramar Telekom Bygger fremtidens mobilnett på rekordtid side 3 Prosjektet som verktøy for innovasjon side 12 Fra telegraf til «tingenes Internett» side 14

2 >> 3 >> 6 >> 10 >> 11 Med gigantsatsingene BRAIN og LTE er Telenor i full gang med utviklingen av fremtidens superraske mobilnett. Gjennom BRAIN erstattes komponentene i det eksisterende nettet, mens LTE utnytter mulighetene dette gir og sørger for utbygging av den nye teknologien. Telenor tok for to år siden i bruk LEANelementer i sin prosjektmetodikk, og har halvert ledetiden fra idefase til gjennomføringsfase. Det kombinert med svært profesjonell prosjektporteføljestyring gir selskapet den kontroll, fleksibilitet og hurtighet som er nødvendig i telekomprosjekter. Telenor Eiendom ser ut over Norges grenser, og en viktig del av selskapets strategiske satsing er implementeringen av en helt ny plattform for systemstøtte. Terramars prosjektledere er ansvarlige for å gjennomføre prosjektet FutureIT. Nytt Munchmuseum og nytt Deichmanske hovedbibliotek i Bjør vika er landets viktigste kulturbyggprosjekt. Terramar leder prosjektets Rådgivende byggekomite. Et prestisjeprosjekt vi er svært stolte over å få være med i, oppsummerer Terramars Morten Danielsen. >> 12 >> 14 Vi er fortsatt utfordreren og liker å være først ute med nye teknologier, produkter og tjenester. Bak alt dette ligger selvsagt prosjekter, forteller teknisk direktør i NetCom, Jon Christian Hillestad. Glem Internett. Det er telegrafen som er den største nyvinningen i telekommunikasjonens historie. Telekom en spydspiss innen utviklingen av prosjektfaget Ny teknologi forandrer verden i et enormt tempo. Ikke minst gjelder dette telekomområdet. Sektoren preges av en ekstrem og rask teknologisk utvikling, som drives fra to hold; den teknologiske og det markedsmessige. Den teknologiske innovasjonen er stor, men ikke minst er kundene kravstore, enten det dreier seg om privat- eller bedriftsmarkedet. For å lykkes som en tilbyder i et slikt marked er det avgjørende å bygge opp bedriftskulturer, systemer, prosesser og arbeidsmetodikker på en måte som støtter opp om innovasjon og hurtighet. Smidighet og evne til å snu seg raskt er nøkkelord. benytter prosjektet som viktigste arbeidsform for å utvikle og lansere nye tjenester og produkter. Vi tror andre virksomheter og sektorer kan ha noe å lære av telekom bransjens tilnærming til prosjekter og vier derfor brorparten av denne utgaven til nettopp dette. Vi håper det er lærerik og interessant lesing! Prosjektformen er optimal i en slik sammenheng. Både Telenor og Netcom, landets to største aktører innen telekom, Pierre Bastviken Adm.dir, Terramar Ansvarlig utgiver: Terramar AS PB 438, 1327 Lysaker Ansvarlig redaktør: May Lysvik Tekst og design: Nucleus AS Foto: Caroline Roka Petter Tandberg (s 8) Trykk: Rolf Ottesen AS

3 BYGGER FREMTIDENS MOBILNETT PÅ REKORDTID Fire sentrale herrer i den største og mest komplekse nettoppgradering noen sinne på norsk jord: Arve Melum (Terramar), Daniel Mohn (Terramar), Rune Døssland (Telenor) og Erik Leenderts (Terramar). Med gigantsatsingene BRAIN og LTE er Telenor i full gang med utviklingen av fremtidens superraske mobilnett. Gjennom BRAIN erstattes komponentene i det eksisterende nettet, mens LTE utnytter mulighetene dette gir og sørger for utbygging av den nye teknologien. Det hele gjennomføres i et tempo som krever stor grad av samarbeid på tvers av programmer og prosjekter. BRAIN-programmet håndterer den største og mest komplekse nettoppgraderingen som noen gang er gjennomført her til lands. Formålet er å tilby kundene enda bedre funksjonalitet, stabilitet og kapasitet. Derfor skifter Telenor ut det meste av utstyr og teknologi i mobilnettet. Høy kompleksitet BRAIN-programmet består av seks prosjekter som sammen skal skifte ut samt lige 9500 basestasjoner i landet, innføre nytt kjernenett for all mobil datatrafikk, innføre nye driftsløsninger og statistikkverktøy for mobilnettet, nytt system for forvaltning og utbygging av mobilnettet, oppgradere transmisjonen til en rekke basestasjoner samt avhende gammelt utstyr. Terramars Erik Leenderts er prosjektleder for BRAIN PS Core, som skal innføre det nye kjernenettet for mobil datatrafikk, selve motoren i Telenors Mobilt Bredbånd produkt. Parallelt oppgraderer de det samme nettet til også å håndtere LTE, neste generasjons mobilteknologi. Telenor har svært ambisiøse mål for BRAIN og LTE, hvilket innebærer tidskrav og kompleksitet som gir et krevende koordineringsbehov. Dette håndteres ved å samle BRAIN-prosjektene i ett felles program som sørger for at endringer kan gjennomføres i parallell uten at kundene berøres mer enn absolutt nødvendig. Dette hadde ikke vært mulig uten den høye faglige kompetansen som finnes i Telenor, kombinert med gode og dedikerte team, konstaterer Leenderts. TEMA

4 Felles struktur Programdirektør for BRAIN, Rune Døssland, understreker at godt prosjektsamarbeid er essensielt for å få de nye plattformene på plass til planlagt tid: Dette nye veinettet for høyhastighetstrafikk vil sette oss i stand til å bygge fremtidens mobile bredbånd, og sikre oss en kostnadseffektiv plattform med mer effektiv håndtering av kundebetjening. I gjennomføringen er alle prosjektene avhengige av hverandre. Leveranser må komme til avtalt tid og grensesnitt stemme overens. Alle jobber på én lokasjon med felles styrings- og rapporteringsstruktur, arbeidsprosesser, kvalitetsstyring, office management og styringsgruppe. Hele programmet rapporterer også enhetlig til ledelsen i Norge. Det sikrer enhetlig kvalitetsmessig håndtering av leveranser og fremdrift, forteller han. Daniel Mohn og Arve Melum fra Terramar har sentrale roller i et av de andre prosjektene, BRAIN OSS (Operation Support System), som i tillegg til å innføre nye driftsløsninger for mobilnettet skal implementere et nytt statistikksystem i den mobile verdikjeden. Det vil gi Telenor et viktig verktøy for å følge opp mobilnettet på en bedre måte enn i dag, og dermed yte bedre kundeservice. Det er et verktøy for mer fornuftig ressursbruk hvor en tidlig kan se hvor trafikkøkning og ressursbehov vil oppstå, og dermed øke kapasiteten i forkant av behovet, forklarer Melum. Risikofokus Parallelt med at BRAIN får den nye infrastrukturen på plass, jobber de ansatte i LTE-programmet med å fylle den med ny teknologi for mobilt bredbånd. Neste generasjons mobilnett planlegges lansert overfor kunder i de største byene neste år. LTE innebærer en revolusjon ift. kundeopplevelse, der brukerne blant annet får høyere hastigheter og raskere respons fra nettet. Vi legger opp til et stramt løp, og det gir utfordringer knyttet til integrasjonen mellom det nye og det eksisterende nettet. Telenor skal fortsatt være best når vi lanserer dette, så vi har ekstremt fokus på risikoanalyse og kvalitetsstyring, forteller LTE-prosjektleder Kristoffer Kvam. Som ansvarlig for risikostyring og endringshåndtering i LTEs prosjektstøttestab har Thomas Hurlen fra Terramar en sentral rolle i arbeidet. Sammen med sine medarbeidere identifiserer han trusler som kan påvirke gjennomføringen av planen Telenor har lagt: Det kan dreie seg om tekniske, organisasjonsmessige og ressursmessige utfordringer. Vi må kartlegge hvor sikre vi til en hver tid er på å nå målene våre, og fortløpende sette opp riktige proaktive tiltak mot trusler som identifiseres. Vi må ha full kontroll på prosjektomfang, planer og endringer av krav og behov underveis. 4 TEMA

5 Dette er BRAIN Står for Broadband Radio All IP Network. Det største programmet i Telenors historie. Omfatter utskiftinger av en rekke systemer og tilnærmet all infrastruktur i Telenors kjernenett for mobilplattformen. Består av seks prosjekter. Oppstart desember 2009, planlagt ferdig Programmet involverer mer enn 650 prosjektressurser, og har et integrert team av underleverandører fra Kina, USA, India, Storbritannia og Norge. Dette er LTE Står for Long Term Evolution. Bygger neste generasjons bredbåndsnett for mobil data. Består av fem delprosjekter, og jobber tett opp mot BRAIN. Oppstart 2010, planlagt lansering første halvdel av Kristoffer Kvam (t.v) og resten av Telenors LTE-program bygger neste generasjons bredbåndsnett for mobil data med god hjelp av blant andre Terramars Thomas Hurlen. TEMA

6 Smidige prosjekter Agile metoder og lean-tankegang passer som hånd i hanske med telekomprosjekter, mener Elisabeth Krogh Svendsen fra Terramar og direktør for prosjektporteføljestyring i Telenor Jan-Arild Lyngstad

7 i Telenor Telenor tok for to år siden i bruk LEAN-elementer i sin prosjektmetodikk, og har halvert ledetiden fra idefase til gjennomføringsfase. Det kombinert med svært profesjonell prosjektporteføljestyring gir selskapet den kontroll, fleksibilitet og hurtighet som er nødvendig i telekomprosjekter. Endringstakten teknologisk og markedsmessig er enorm. For prosjektenes del kreves korte ledetider, samt evne til å skru prosjekter etter endringer i marked, etterspørsel og teknologisk utvikling. Det man tror er prosjektporteføljen de neste to årene kan forandre seg på et kvartal, forteller Jan-Arild Lyngstad, direktør for porteføljestyring av prosjekter i Telenor. Terramars Elisabeth Krogh Svendsen, som har bistått Telenor med prosjektledelse i en rekke oppdrag gjennom de siste 12 årene, supplerer: Kundenes krav og forventninger endrer seg raskt. Tempoforståelse, samt vilje og evne til å gjøre nødvendige grep underveis i prosjektene er viktig for å kunne treffe markedet med riktige produkter til riktig tid. Prosjekter og styringsmekanismer må være mer fleksible enn det som ofte er vanlig i mange andre bransjer. Porteføljestyring for maksimal effekt Lyngstads enhet har ansvar for at Telenor får mest mulig ut av totale økonomiske rammer avsatt til prosjektformål. Alle prosjekter som ønskes igangsatt må innom oss. Vi vurderer hvilken prioritet prosjektene skal gis og sikrer at det avsettes nok ressurser for gode gjennomføringer og ønsket effekt. Vi ser hvert prosjekt i sammenheng med porteføljen for øvrig og sikrer at prosjektene støtter opp om selskapets strategi og forretningsmål, forteller Lyngstad. Et prosjektporteføljeforum, med ledere fra alle divisjoner, bidrar til å sikre god porteføljestyring. Forumet gir formelle beslutninger for oppstart av prosjekter og sikrer at de dekker behov på tvers av organisasjonen. Når prosjekter er gitt godkjenning settes alle opp i en kvartalsvis, prioritert rekkefølge. Ressursbehov planlegges og gjennom en integrert prosess på tvers av hele Telenor Norge hentes inn tilgjengelige ressurser. Det er et krevende arbeid som stiller krav til disiplin i organisasjonen. Avdelinger og divisjoner som forplikter seg til å støtte et prosjektet sier jo fra seg ressurser de neste to til tre kvartalene, forteller Lyngstad. Leane metoder Dagens porteføljestyringsordning ble etablert for tre år siden parallelt med inn føringen av en ny og forbedret prosjektmetodikk. Den er delvis basert på prinsippene fra Lean-tankegangen. Resultatet er en betydelig økning i måloppnåelse og positiv gevinst av gjennomførte prosjekter. Prosjektmodellen bidrar til å sikre at prosjekter er vel anvendte penger, og har latt oss halvere ledetiden fra idéfase til utviklingsfase, forteller Lyngstad. Telenor har gjennom kombinasjon av nytenkning rundt Lean og Agile metoder, samt grunnleggende forståelse for håndverket innen prosjektledelse utviklet en metodikk som strømlinjeformer prosjektgjennomføring. Dette har gjort at Telenor ligger langt fremme i konkurranse med bedrifter som i utgangspunktet burde ha bedre grunnlag for en smidig innstilling til prosjektgjennomføring, supplerer Krogh Svendsen. Hun ledet nylig et forskningsprosjekt i regi av Norsk Senter for Prosjektledelse der formålet var å finne overførbare elementer fra agile metoder til mer tradisjonell prosjektgjennomføring. Telenor var en av bedriftene som var kommet lengst i dette arbeidet og som kunne vise til oppsiktsvekkende resultater. Hun tror mange andre virksomheter følger med på Telenor og deres erfaringer innen dette området. Jeg er litt usikker på om Telenor selv vet at de er en frontrunner i dette arbeidet, ler hun. Og bruken av Lean-metoder i prosjekter er bare ett eksempel på hvordan Telenor raskt fanger opp nye strømninger innen prosjektfaget og tilegner dette i sine prosesser. Uvant grep innen eierstyring Eierstyring er også et nøkkelord i selskapets prosjekt- og porteføljestyring. Her har selskapet gjort et uvant grep. Det er ikke uvanlig at prosjektledere måles av en styringsgruppe, men at prosjektledere også måler styringsgruppen er kanskje mer uvanlig. Dette bidrar til å sikre kvaliteten og fungerer godt, forteller han. Kvaliteten på styringsgruppens arbeid støttes også opp gjennom en opplæringspakke hvor roller og ansvar klargjøres. Styringsgruppemedlemmene vet derfor godt hva som kreves av dem og hva de er satt til å gjøre. Stolt! Lyngstad brenner for prosjektfaget, og understreker at det er svært spennende å få lov å ha en sentral rolle i Telenors prosjektvirksomhet. Det morsomste er å se det store engasjementet til prosjektlederne våre. Det imponerer og gjør meg stolt. Å være prosjektleder er blant de mest krevende lederjobbene man kan tenke seg. Det er et konstant press, og man følges opp og måles i mye større grad enn i en linjelederrolle, sier han. TEMA

8 Kjempesuksess for det nye nasjonalanlegget i Holmenkollen Fremtiden er mobil Oslo kommune kunne presentere verdens mest moderne skianlegg for utøvere, støtteapparat og publikum da ski VM 2011 ble avviklet i Holmenkollen. Det ble satt ny publikumsrekord med nesten besøkende og VM ble en flott folkefest fra start til slutt. Terramar har hatt sentrale roller i prosjektet Utbygging av Holmenkollen nasjonalanlegg siden 2007 og vært prosjektsjef på vegne av Oslo kommune siden sommeren Prosjektet har levert en ny arena for langrenn og skiskyting, nye løypetraseer, et helt nytt anlegg for snøproduksjon, omfattende og kompleks infrastruktur, og ikke minst to nye hoppbakker. Vi gratulerer Oslo kommune med et nytt fantastisk skianlegg, og takker for den tilliten de har vist oss og samarbeidet vi har hatt gjennom hele prosjektet. Terramars Marius Gran er mobilentusiast og en del av faggruppen for mobil strategi i Den Norske Dataforening. Faggruppen setter fokus på strategisk anvendelse av mobile løsninger og er en arena for erfarings utveksling for mobile prosjekter på tvers av norsk næringsliv. Nylig bidro faggruppen med et populært innslag under SW2011 i februar: «Fra sms til surfebrett din mobile fremtid». Her ble profetier om hvor mye mobilen kommer til å bety i fremtiden fremført og diskutert av en vitebegjærlig hærskare. Det hersker ingen tvil blant fagspesialistene om at mobilen er fremtiden og potensialet for smarte mobilløsninger er enormt. Det er kun toppen av isberget vi ser i dag, sier Marius Gran som oppfordrer til bevisstgjøring blant ledere på selskapets muligheter og mobilens rolle. For mer informasjon se Ny rammeavtale med Finansdepartementet: TERRAMAR SIKRER STATLIGE INVESTERINGER Terramar vant nylig en rammeavtale med Finansdepartement vedrørende kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter med en kostnadsramme på over 750 millioner kroner. Avtalen ble vunnet i fellesskap med PROMIS og Oslo Economics. Hensikten med ordningen er å øke sannsynligheten for å lykkes med de store offentlige prosjektene og å minimere risikoen for kostnadsoverskridelser og forsinkelser. Terramar, PROMIS og Oslo Economics er en av fem konstellasjoner som er gitt rammeavtale. Terramar har tidligere hatt tilsvarende rammeavtale i perioden og Vi er svært stolte over igjen å ha vunnet Finansdepartementets tillit. Vi gleder oss over at vi også de neste årene skal få være med å kvalitetssikre de største og viktigste prosjektene i norsk samfunnsliv. Avtalen bekrefter vår faglige tyngde og kompetanse, og har stor betydning for Terramar, sier Ole Martin Semb i Terramar. 8 TEMA

9 TROR PÅ ANDRE Arve Melum hevder han er prosjektleder av natur og følte seg tidlig kallet. Allerede som revysjef under studietiden innså elektroingeniøren at prosjektledelse byr på unike muligheter for å lære nye ting og ikke minst av andre mennesker. Erfaringsutveksling er det jeg liker best ved å være prosjektleder. Her i Terramar får jeg mulighet til å være med på en rekke forskjellige spennende prosjekter og tilegner meg ny kunnskap hele tiden, forteller Arve Melum. Arve er en engasjert prosjektleder som er oppriktig interessert i andre mennesker. For meg handler prosjektlederoppgaven mye om å tilrettelegge for at alle involverte har beste mulige forutsetninger for å utføre oppgavene sine. Jeg tror det lønner seg å være raus med menneskene rundt seg og tror på at alle kan gjøre en god jobb under riktige omstendigheter. Gode velfungerende team er den beste oppskriften på å komme i mål, mener han. Lang fartstid Elektroingeniøren har jobbet i Terramar i to og et halvt år, men har lang fartstid som prosjektleder og teknisk bakgrunn som utvikler innen elektronikk og telekommunikasjon. Jeg jobbet i Tandberg med utviklingen av den aller første videotelefoniløsningen. Dette var på slutten av 1980-tallet, den gang Tandberg kun telte 10 ansatte. Etter det har jeg vært innom flere steder, blant annet Ericsson, NAV og TietoEnator, forteller Arve som er vitebegjærlig og nysgjerrig også utenom arbeidstid. Jeg er utrolig interessert i alt som har med teknikk å gjøre og naturvitenskaplige fenomener. Jeg er vel stort sett altslukende og synes det er spennende med alt fra sorte hull til studier innen psykologi. Opplevelsen i høysete Reising er naturlig nok en sentral del av den kunnskapslystne ingeniørens liv. En yngre utgave av Arve Melum har vært på opptil flere interrailturer gjennom Europa, mens familieturene stort sett har vært rundt omkring i Norge eller i sydlige strøk. Felles for dem alle er at opplevelsen står i høysete. Jeg vil gjerne oppleve noe på reisene, en solseng alene er ikke nok, påpeker Arve. Tidligere har Arve tatt med seg kone og tre barn for å bo to år i Santa Barbara i California i forbindelse med et jobbprosjekt for Ericsson. Det var en god opplevelse og fin tid for hele familien, sier han. Roer ned med krydderurter For å roe seg ned i en hektisk hverdag liker Arve å dyrke krydderurter i hagen eller lese bøker. Hagedriften har han et avslappet forhold til i følge ham selv: Hvis det er noe som ikke gror, skyldes det alltid noe feil med jorda, aldri gartneren. Litteraturpreferansen innen «Fantasy»- sjangeren kan kanskje knyttes til elektroingeniørens medfødte prosjektlederlynne. Jeg liker utfordringer. Prosjektledelse handler av og til om å utføre mirakler, å få til ting som egentlig ikke skulle vært mulig. Det liker jeg godt, avslutter han. TEMA

10 Telenor Eiendom ser ut over Norges grenser, og en viktig del av selskapets strategiske satsing er implementeringen av en helt ny plattform for systemstøtte. Terramars prosjektledere er ansvarlige for å gjennomføre prosjektet FutureIT. Telenor Eiendom satser internasjonalt Vi reviderte vår selskapsstrategi i høst, og et viktig nytt element er at vi skal bevege oss ut av Norge for å kunne støtte Telenor også internasjonalt. Det er naturlig å se på Sverige og Danmark først. For å gjennomføre dette må vi oppgradere den norgesorienterte programvaren vi bruker i dag, slik at vi får en ny og mer internasjonalt orientert plattform for systemstøtte. Våre ansatte må kunne kommunisere med grensesnitt i våre naboland uten å være fysisk til stede, fastslår IT-direktør i Telenor Eiendom, Roy Johansen. Prosjektet har fått navnet FutureIT, og går helt til kjernen av vår virksomhet. Alle våre kjerneprosesser vil inngå i det nye systemet som kontrakts- og dokumenthåndtering, vedlikehold, helpdesk, regningsunderlag og CRM. Vi har seks-syv ulike systemverktøy i dag; målet er å kunne innføre et felles verktøy for alle prosesser, fortsetter han. Analyserer behovet FutureIT er inndelt i tre faser, og det er prosjektlederne Aimar Andersen og Marius Gran fra Terramar som gjennomfører hele prosjektet fra start til mål. I første kvartal 2011 er de i gang med den innledende analysefasen, forteller Andersen: Vi gjennomfører workshops med de forskjellige fagområdene i Telenor Eiendom, der vi finner ut hvilken systemstøtte de har i dag og hvilke behov de vil ha fremover. Vi vurderer eksisterende rutiner og prosesser, noe som munner ut i en rapport som går videre til ledergruppa. Basert på rapporten blir det utarbeidet en kravspesifikasjon, før det skal kjøres et løp for å velge leverandør eller leverandører. Siste fase er implementering av nytt system i organisasjonen. Kravspesifikasjonen er veldig viktig. Det er en utfordring å få kartlagt alle prosesser slik at vi får med flest mulig krav og slipper å gjøre ting to ganger, understreker Andersen. Viktig prosjektkompetanse Dette er det største prosjektet Terramarprosjektlederne gjennomfører for Telenor Eiendom, men det er langt fra det første. Helt siden 2006 har Terramar gjennomført investeringsprosjekter for selskapet, og Andersen og Gran utgjør i dag halve IT-avdelingen i Telenor Eiendom. De har blant annet implementert nytt system for møteromsbooking og et nytt kassasystem for restaurantdrift. For tiden er de også i ferd med å lage en løsning for virtuell resepsjonist, basert på Telepresence-teknologi. IT-direktør Roy Johansen har ingen betenkeligheter med å bruke eksterne ressurser til å gjennomføre slike prosjekter: Jeg styrer fremdriften og følger dem opp, mens de har ansvaret for selve gjennomføringen. De er faglig dyktige kapasiteter innen prosjektledelse, og viktige for at vi skal kunne realisere vår IT-strategi. I og med at Telenor Eiendom har en såpass liten IT- avdeling er vi helt avhengige av ekstern hjelp. Om Telenor Eiendom: Etablert i 2002 som et heleid Telenor-selskap. Driver eiendomsutvikling, forvaltning, drift/vedlikehold og ulike servicekonsepter. Er en av Norges største eiendomsaktører, og disponerer ca kvm bygningsareal fordelt på rundt 5200 bygg. Ca. 80 ansatte. 10 TEMA Prosjektet FutureIT er sentralt når Telenor Eiendom nå ser utover landets grenser, forteller IT-direktør i Telenor Eiendom Roy Johansen. Her omkranset av Terramarerne Aimar Andersen (t.v) og Marius Gran.

11 Direktør for Kulturbyggene i Bjørvika, Gunnar A. Leganger (t.v) har store forventninger til Rådgivende byggekomite, ledet av Terramars Morten Danielsen. Rådgivende byggekomités medlemmer: Morten Danielsen, leder Rigmor Hansen, nestleder Christian Joys, medlem Stein Olav Henrichsen, brukerrepresen tant Knut Skansen, brukerrepresen tant For mer om prosjektene og Kulturbyggene i Bjørvika, besøk Nytt prestisjeoppdrag i Bjørvika Nytt Munchmuseum og nytt Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika er landets viktigste kulturbyggprosjekt. Terramar leder prosjektets Rådgivende byggekomite. Et prestisjeprosjekt vi er svært stolte over å få være med i, oppsummerer Terramars Morten Danielsen. Vi har gjennom hele vår historie hatt sentrale roller i store, komplekse prosjekter med samfunnsmessig og industriell vekst og verdiskaping som fellesnevner. De senere årene har vi fått være med å prege bybildet i Oslo ved å ha hatt prosjektledelsen for Bislett stadion, nasjonalarenaen i Holmenkollen og operabygget i Bjørvika. Nå får vi være med å prege Bjørvika ytterligere. Det er vi selvsagt stolte over, sier Danielsen. Sivilingeniøren er med sine 19 år i Terramar, seks av dem som administrerende direktør, blant selskapets mest erfarne konsulenter. En spennende faglig utfordring Prosjektet er omfattende og komplekst, og vil også få mye oppmerksomhet fra allmennheten og pressen. Det nye Munchmuseumet og det nye Deichmanske hovedbibliotek vil være blant landets mest sentrale kulturbygg. Ansvaret er betydelig og byggherre har store forventninger til hvordan komiteen vil håndtere oppgaven. Det er en svært spennende faglig utfordring jeg ser frem til med glede, også med tanke på samarbeidet med de øvrige medlemmene av komiteen, understreker han. Byggherre er Oslo kommune ved Kulturbyggene i Bjørvika. Som navnet tilsier er dette en etat spesielt opprettet med tanke på dette prosjektet. Etatens oppgave er å sikre at byggingen av de to kulturinstitusjonenes nye lokaler leveres til avtalt tid, kostnad og kvalitet og oppfyller de krav, mål og føringer som er lagt for prosjektet. Rådgivende byggekomites mandat er å sikre at byggherreorganisasjonen leder prosjektet på en god måte. Danielsens rolle blir å lede komiteens arbeid samt å være en sentral rådgiver for etatens direktør Gunnar A. Leganger. Komiteen hadde sitt oppstartsmøte 22. februar og består av fem medlemmer (se faktaboks). Full tillit Terramar vant anbudet fremfor en rekke andre toneangivende aktører med bakgrunn i Terramars kompetanse, gode oppdragsforståelse og Morten Danielsens faglige og personlige egnethet. Det var svært viktig for Oslo kommune å velge en leder vi kan ha full tillit til. Terramar og deres kandidat Morten Danielsen ble valgt etter nøye overveielser, og vi har dermed lagt til rette for at arbeidet i rådgivende byggekomite er sikret nødvendig kvalitet, sier direktør Gunnar A. Leganger i Kulturbyggene i Bjørvika. Oppdraget har i utgangspunktet en varighet til og med forprosjektfasen som avsluttes 2013, med mulighet for videre engasjement også i byggefasen. Det nye Munch-museet, som også vil inkludere Stenersenmuseets samlinger blir delvis plassert ved siden av operabygget. Deichmanske skal ligge mellom operabygget og Oslo S, hvor E18 går i dag. Antatt byggestart for Munch-museet vil være , og 2013 for Deichmanske. Begge bygg har en antatt byggeperiode på 30 måneder. TEMA

12 PROSJEKTET SOM VERKTØY FOR INNOVASJON Vi er fortsatt utfordreren og liker å være først ute med nye teknologier, produkter og tjenester. Bak alt dette ligger selvsagt prosjekter, forteller teknisk direktør i NetCom, Jon Christian Hillestad. Prosjekter er den selvsagte arbeidsformen når NetCom utvikler nye teknologier, tjenester og produkter. Mengden prosjekter hos landets nest største mobilselskap er stor. Bare innen produktutvikling har vi til en hver tid rundt 30 prosjekter gående. Totalt sett er mengden betydelig. Ryddig metodikk er derfor helt avgjørende. Vi har en svært profesjonell prosjektorganisasjon, men jobber kontinuerlig for å forbedre oss, forteller Hillestad. Utfordrerkultur gir resultater Det er 18 år siden telemonopolet ble brutt. I 2010 hadde selskapet en omsetning på 7.5 milliarder kroner og en margin på 35,3%. Likevel sitter utfordrerkulturen tykk i veggene. Selvbildet som utfordrer er viktig og virker motiverende i organisasjonen, som preges av eierskapsfølelse og stort engasjement. Det er også noe av årsaken til at vi ønsker å være først med nye teknologier, tjenester og produkter, forteller han. Blant disse er iphone, som Netcom var først med å tilby i Norge. Lanseringen av 4G-nettet for mobiltelefoni for ett år siden var et langt større løft. Her var NetCom først ute med å se mulighetene, både i Norge og i verden for øvrig. Det største pågående prosjekt i NetCom-regi handler likevel om å bytte ut hele sitt eksisterende mobilnett. Prosjektet vil pågå i to år og har en kostnadsramme på rundt regnet en milliard. Dagens mobilnett dekker behovene i dag og i noen år fremover. Men vi ønsker å bygge fremtidens nett. Det nye blir helt i verdenstoppen hva angår hastighet og kvalitet, og innebærer blant annet at 89 prosent av befolkningen får tilgang til 4G-nett. Felles metodikk i alle land NetCom er eiet av TeliaSonera, med virksomhet blant annet i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Baltikum. Prosjektmetodikken er felles i alle land. NetCom tar prosjektfaget svært seriøst. Vi har blant annet et omfattende opplæringsprogram for prosjektledere og prosjekteiere for å sikre kvaliteten. Vi har også et godt prosjektstyringssystem som gir transparens, forutsigbarhet og kontroll med alle prosjekter. Her er den røde tråden til strategi og forretningsplan tydelig, ressurser utnyttes optimalt og det lar oss til en hver tid jobbe på de riktige prosjektene fra et kommersielt ståsted, forteller Hillestad. Prosjektene måles ikke bare på tid, kostnad og kvalitet, men også på leveransepresisjon. Som et resultat av systematisk arbeid med prosjektgjennomføring og forbedringer har NetCom klart å oppnå en leveransepresisjon på 90%. Dette er høyt i norsk målestokk, påpeker Hillestad. De riktige prosjektene En porteføljestyringsgruppe samordner alle prosjekter og behandler alle initiativ før det gis klarsignal til igangsettelse. Vi må ha en optimal portefølje av prosjekter for å oppnå maksimal effekt av hvert enkelt prosjekt og de samlede resultatene som skapes. Å gjennomføre vellykkede prosjekter er viktig, men det er enda viktigere å kjøre de riktige prosjektene, sier han. Selskapet benytter eksterne krefter i tillegg til egen prosjektressurser. Det har to årsaker: Vi kjører flere prosjekter enn vi har ressurser til. Samtidig ønsker vi å utnytte kompetansen til spesialiserte prosjektledervirksomheter. I slike tilfeller er det helt avgjørende å benytte prosjektledere med korrekt profil, sier Hillestad, som selv har 9 års bakgrunn som Terramarkonsulent. 12 TEMA

13 «Vi bygger fremtidens nett» Jon Christian Hillestad, NetCom TEMA

14 Telenor Objects (www.telenorobjects.com) er et selskap heleid av Telenor konsernet. Selskapet leverer driftede tjenester for maskin-til-maskin (M2M) kommunikasjon gjennom partnere innen segmentene Transport og Logistikk, Bygg og Anlegg og Helse. Glem Internett. Det er telegrafen som er den største nyvinningen i telekommunikasjonens historie. TEMA samlet museumskonsulent Arve Nordsveen og etonolog og forsker Nina Bratland, begge fra Norsk Telemuseum, og Hans- Christian Haugli, daglig leder i Telenor Objects til en samtale om telekommunikasjonens fortid og fremtid. 14 TEMA

15 Fra telegraf til «tingenes Internett» Overgangen fra manuell post via brevduer, ryttere og skip til telegrafen var en grensesprengende revolusjon som forandret måten vi tenker på for all tid. Derfor er telegrafen den største nyvinningen i telekommunikasjonens historie. Telefonen var bare produktutvikling i kjølvannet av telegrafen. De er enige om dette alle tre, både etonolog og forsker Nina Bratland, museumskonsulent Arve Nordsveen begge tilknyttet Norsk Telemuseum og Hans Christian Haugli, daglig leder i Telenor Objects, et selskap som jobber med å skape fremtidens telekommunikasjon. En stadig mindre verden Telekommunikasjonens historie handler om stadig økende demokratisering. Fra det eksklusive til allemannseie. Verden har blitt mindre. Mange har jo i dag kun mobiltelefon, en veldig personlig ting man ikke klarer seg uten. En flerbruksmaskin man også kan ringe med, fastlår Haugli med et smil. Før hadde man gjerne bare én eller to fasttelefoner, og før det igjen kun én, typisk plassert i gangen hvor man tok i mot folk, sier Bratland. Men for hundre år siden måtte man gjerne til en talestasjon, en tidlig form for telefonkiosk, for å ringe. Men først kom altså telegrafen, som ble bygget ut samtidig med jernbanelinjene fra 1850-tallet. Det første prøvetelegrammet ble sendt fra Sagdalen til Kristiania 19. desember Man brukte telegrafen for å varsle om toget var i rute. I 1855 kunne man telegrafere til kontinentet og i 1873 helt til Tokyo i Japan, forteller Nordsveen. Næringslivet first mover Næringslivet er alltid først med å ta i bruk ny teknologi. Slik også med telegrafen. Jernbanen og sildefisket i Lofoten hadde stor nytte av telegrafen, som innebar en enorm effektivisering. Innen fiske og redernæringen kunne man innhente og avtale priser på forhånd, forteller Nina Bratland. Telegrafen fant aldri veien til hjemmene slik som telefonen. Men også her var den profesjonelle bruken først ute. For serviceyrkene ble telefonen tidlig viktig for å foreta eller ta i mot bestillinger. Telefonselskapene hadde ulike betalingsmodeller, men alle hadde det felles at det var dyrt å ringe. Det tok derfor tid før den ble tatt i bruk privat, forteller Bratland. Haugli skyter inn: I dag bruker nordmenn i snitt bare en prosent av inntekten på telefoni. Prisfallet har vært dramatisk, og i dag kan man jo også ringe gratis via Internett. Telegrafen og telefonen forandret folks tenkemåte. Verden kom nærmere. Ikke minst forandret de media som fra tallet kunne trykke ferske nyheter fra andre deler av verden. Fjernskriver-teknologien kom på 30-tallet med Aftenposten blant de tidlige brukerne. Telexen avløste fjernskriverne da de kom i Telefaxen fikk vi i 1980, opplyser Nordsveen. Telefonen ble rullet ut av private telefonselskaper. Rundt 1900 var det knapt en bygd med respekt for seg selv som ikke hadde et eget privat telefonselskap. Gjennom Telegrafverket, og senere Televerket, kjøpte Staten opp disse lokale aktørene. Først i 1974 var det store oppkjøpsraidet avsluttet. Det statlige monopolet ble avsluttet i Det fysiske og virtuelle smelter sammen Datatrafikk fikk sitt gjennombrudd på 80-tallet da ny infrastruktur gjorde det mulig å overføre store mengder data. Krysningen data og telekommunikasjon kan Haugli mye om. Han har tidligere utviklet mobile satellitt kommunikasjonssystemer, og var forskningssjef i Telenor fra 2004 til De siste to årene har han ledet Telenor Objects, som jobber med å gjøre det lett å få ting på nett, som kan bli et nytt stort vekstområde nå når de fleste mennesker allerede har mobil telefon. Med datakommunikasjon ble tale bare en applikasjon, vi fikk en formidabel vekst som bare fortsetter. Nye tjenester blir bare et stykke software, fastslår han. Fremtiden vil handle om brobygging mellom den fysiske verden og Internett. Bransjeforeningen GSM Association mener 20 milliarder ting vil være på nett i I stadig større grad vil vi feste en sender på ting vi bryr oss om, og så via Internett og mobilen få informasjon om lokasjon og andre relevante data. For eksempel har vi vært med å utruste sauer med sendere slik at bøndene via nettet til en hver tid vet hvor de er, forteller han og fortsetter: Bruksområdene er nærmest uendelige. Fra trådløse lysbrytere til sendere i veidekker som varsler fra om skadelige vibrasjoner, eksemplifiserer han. Og teknologien blir stadig billigere. Igjen er det slik at næringslivet tar i bruk ny teknologi først. Og hvordan vil så privatmarkedet ta i bruk sporingsteknologi? Neste skritt er nok underholdning og det trivielle. Man kan jo fint tenke seg at husdyret, skiene, sykkelen eller båten varsler fra selv hvis de føler seg glemt eller noe skjer. Eller kanskje at de til og med lager sin egen blogg, avslutter han humrende. TEMA

16 En utgivelse fra Terramar Terramar AS Vollsveien 13C Postboks Lysaker Telefon Den 9. mars ble Terramar kåret til en av Norges beste arbeidsplasser av Great Place to Work. Et miljø preget av høy kompetanse, profesjonalitet, interessante kunder og høy trivsel er også noen av grunnene til at to nye Terramarere ønsket å jobbe i selskapet. Nye medarbeidere til en av Norges beste arbeidsplasser Frank Lund Iversen har solid bakgrunn fra gjennomføring av store multi nasjonale prosjekter innen telekom og IT. Lars Bruflat styrker Terramars kompetanse innen forretningsutvikling og prosjektledelse. Med ti års prosjektledererfaring fra blant annet Ericsson har Frank Lund Iversen solid bakgrunn fra gjennomføring av store multinasjonale prosjekter innen telekom og IT. Sivilingeniøren begynte hos telekom-giganten etter endt utdanning i 1995, og har vært prosjektleder siden Siden 2008 han også vært innom EDB og If. Han har bred prosjektlederbakgrunn fra utviklingssiden, og erfaring med mange ulike teknologier og utviklingsmetodikker. I Ericsson ledet jeg blant annet prosjektet med å utvikle en komplett ny IP-telefoniløsning, der 200 mennesker i mange land deltok i arbeidet. Jeg var også prosjektleder for utviklingen av Ericssons nye plattform innen mobil transmisjon. Hos If har jeg vært involvert i Waypoint, nordens største prosjekt innen dotnet-utvikling, forteller Iversen. 41-åringen, som bor på Hvalstad i Asker med kone og tre barn, ser frem til å bruke sine sterke sider i et bredt fagmiljø med fokus på profesjonell prosjektledelse: Det er noe jeg har savnet, så å begynne i Terramar var et enkelt valg for meg. Jeg har gode evner til å motivere og skape engasjement i prosjekter slik at vi leverer det vi skal. Det håper jeg å få god bruk for i min nye jobb. Bred prosjekterfaring Andremann er Lars Bruflat. 35-åringen har fem års økonomiutdanning fra USA, med markedsføring og ledelse fra California Lutheran University (1998) og siviløkonom fra Harvard University DCE i Cambridge, Massachusetts (2003). Bruflat har kone og ett barn, og bor på Nordstrand. Siden 1998 har han jobbet som forretningsutvikler i MCI WorldCom (Verizon Business) i Oslo og Stockholm, strategisk konsernrådgiver både i Skanska Norge AS og morselskapet Skanska AB i Stockholm, som Manager i Strategi- og operasjonell effektivitetsavdelingen i Deloitte Consulting i Oslo, og nå sist som bedriftsrådgiver i COOP Norge SA. Der har jeg vært inne som konsulent. Jeg har jobbet som prosjektleder og analytiker på konsernnivå, og jobbet spesielt med lønnsomhets- og verdikjedeprosjekter for en stor og spennende organisasjon under utvikling. Jeg har god erfaring fra prosjekter og prosesser innenfor beslutningsstøtte, verdivurderinger, lønnsomhet og kontantstrøm. I tillegg har jeg jobbet med mange strategiprosjekter, sier Bruflat, som gleder seg til å utvikle seg videre og lære av kompetansen i Terramar: Jeg begynner i Terramar fordi de har en spennende prosjektledelsesprofil, tung kompetanse, erfaring og interessante kunder. I tillegg virker miljøet veldig hyggelig. Jeg ser frem til å lære av menneskene der, og forhåpentligvis kan vi tilføre hverandre litt kunnskap og positiv energi også. En av Norges beste arbeidsplasser HR-direktør May Lysvik er svært fornøyd med å ha de to nye på plass. Bruflat og Lund Iversen er to flotte nye tilskudd i Terramarfamilien, sier hun og føler seg sikker på at de vil trives godt i selskapet: En god kultur er viktig for å kunne levere gode tjenester. Og det har vi nå også bekreftet fra objektivt hold. Vi er veldig stolte over 3. plassen i Great Place to Work sin kåring av Norges beste arbeidsplasser den 9. mars, avslutter hun.

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet

Etablering av en felles prosjektmodell i politiet Etablering av en felles prosjektmodell i politiet DIFI s gevinstrealiseringsseminar 18.12.2013 Cato Rindal, IKT-direktør Politidirektoratet Mange analyser har pekt på politiets umodenhet knyttet til prosjekter

Detaljer

Historikk. NetCom startet salg av mobiltelefoner til kr. 1,-, og antall abonnementer passerte 100 000 i april.

Historikk. NetCom startet salg av mobiltelefoner til kr. 1,-, og antall abonnementer passerte 100 000 i april. Årsrapport 2009 Historikk 1993 NetCom åpner mobilnettet 27. september. Telemonopolet blir brutt, og Norge får konkurranse i telemarkedet. Mobilmarkedet får to aktører, og ringeprisene på mobilsamtaler

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 VÅR BEDRIFT CA 340 ANSATTE 14 LOKASJONER I NORGE, SVERIGE OG DANMARK ARKITEKTUR, INTERIØR,

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR skulle flytte inn i nye lokaler. Administrerende direktør Ragnar Berg hadde en ting klart i hodet. Han ville ikke ta det gamle

Detaljer

TS FORUM Vårsamling Gardermoen, April 2014 En data eksplosjon og revolusjon. Per Espen Nordvik NetCom, TeliaSonera Norge

TS FORUM Vårsamling Gardermoen, April 2014 En data eksplosjon og revolusjon. Per Espen Nordvik NetCom, TeliaSonera Norge TS FORUM Vårsamling Gardermoen, April 2014 En data eksplosjon og revolusjon Per Espen Nordvik NetCom, TeliaSonera Norge Utvikling krever endring 2 Om NetCom Norges nest største mobiloperatør Norges raskeste

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Agile metoder i ulike prosjektfaser, betydning for anvendelse og fokus. Elisabeth Krogh Svendsen, Terramar 05.11.2009

Agile metoder i ulike prosjektfaser, betydning for anvendelse og fokus. Elisabeth Krogh Svendsen, Terramar 05.11.2009 Agile metoder i ulike prosjektfaser, betydning for anvendelse og fokus Elisabeth Krogh Svendsen, Terramar 05.11.2009 Hensikt med forskningsprosjektet Effektmål 1: Webside og formidling NSP (bedrifter/partnere/medlemmer)

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

Veileder for samhandling

Veileder for samhandling Veileder for samhandling Entreprenørens interesser/mål Rådgivers interesse/mål Byggherrens interesser/mål Vegdirektoratet, 03. desember 2015. Veileder for samhandling Generelt. Å avsette tid til en samhandlingsperiode

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

K O N S U L E N T - I D : 2 5 2 2 C U R R I C U L U M V I T A E

K O N S U L E N T - I D : 2 5 2 2 C U R R I C U L U M V I T A E K O N S U L E N T - I D : 2 5 2 2 C U R R I C U L U M V I T A E Utdannelse 1996-1998 2 årig Informatikk ved Høyskolen i Østfold 1994-1996 2 årig Økonomi og Administrasjon ved Høyskolen i Østfold Sertifiseringer

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Strategi for IP tjenester

Strategi for IP tjenester Strategi for IP tjenester Trond Øvreeide Direktør Salg og Forretningsutvikling Fiber og Borettslag 1 19.06.2013 NextGenTel Telio konsernet 2 dd.mm.yyyy NextGenTel NextGenTel NextGenTel er kjent som en

Detaljer

Metoder og erfaringer med prosjektporteføljestyring i Telenor

Metoder og erfaringer med prosjektporteføljestyring i Telenor Metoder og erfaringer med prosjektporteføljestyring i Telenor Utdrag fra Presentasjon for NSP Lysaker 14 desember Ragna Brekke Prosjektporteføljestyring Prinsipper og metoder for prosjekt porteføljestyringen

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Tekniske erfaringer med fellesføring

Tekniske erfaringer med fellesføring Tekniske erfaringer med fellesføring - Synspunkt fra en ekom-aktør Frank A. Olsen Telenor Norge, Network Engineering 7. februar 2012 Agenda 1. Telenor Norge - våre planer 2. Hvordan oppleves det enkelte

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars

Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag. INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Oppdater dine kunnskaper om dynamics på EG Kundedag INVITASJON TIL EG KuNdEdAG dynamics Gratis deltakelse Stavanger: 24. mars Tips dine kolleger Kjenner du andre som vil være med på å effektivisere arbeidsstrukturen

Detaljer

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket?

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Direktør Tor Helge Lyngstøl, Direktoratet for nødkommunikasjon Teleforum, Trondheim, 8. januar 2015 Nødnettleveransen Nødnett-infrastrukturen

Detaljer

TRINE NYGÅRD DAGLIG LEDER, METIER PROJECT RESOURCES GEIR BERGERSEN DAGLIG LEDER, METIER IKT

TRINE NYGÅRD DAGLIG LEDER, METIER PROJECT RESOURCES GEIR BERGERSEN DAGLIG LEDER, METIER IKT TRINE NYGÅRD DAGLIG LEDER, METIER PROJECT RESOURCES GEIR BERGERSEN DAGLIG LEDER, METIER IKT HVORDAN STÅR DET TIL MED PROSJEKTMODENHETEN I NORGE, OG HVA ER VEIEN VIDERE? Metierundersøkelsen 2016 - Hvordan

Detaljer

Prestasjonsutvikling idrett og næringsliv. Eksportens dag

Prestasjonsutvikling idrett og næringsliv. Eksportens dag Prestasjonsutvikling idrett og næringsliv Eksportens dag Kort om meg Aktiv langrennsløper til 1993. Hovedfag i idrett fysiologi og prestasjonsutvikling Grunnfag i Sosialøkonomi + Samfunnskunnskap I tillegg

Detaljer

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Bakgrunn (2002/2003) Behov for å få bredbånd til distriktene (i tråd med EFTAs retningslinjer) Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk

Detaljer

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014

IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 IT strategi for Universitet i Stavanger 2010 2014 1 Visjon Profesjonell og smart bruk av IT Utviklingsidé 2014 Gjennom målrettet, kostnadseffektiv og sikker bruk av informasjonsteknologi yte profesjonell

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Telekombransjens syn på telereguleringen. Randi Punsvik, TeliaSonera Norge AS

Telekombransjens syn på telereguleringen. Randi Punsvik, TeliaSonera Norge AS Telekombransjens syn på telereguleringen Randi Punsvik, TeliaSonera Norge AS TeliaSonera en internasjonal telegigant Norsk mobilkjempe med solid fotavtrykk NetCom og Chess 1,65 millioner kunder Omsetter

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN

HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN HR-STRATEGI FOR FORSVARSSEKTOREN Vårt samfunnsoppdrag Eksempler Forsvarssektoren har ansvar for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet. Endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser

Detaljer

LTE - NetComs erfaringer med 4G, og planene fremover

LTE - NetComs erfaringer med 4G, og planene fremover LTE - NetComs erfaringer med 4G, og planene fremover Vegard Kjenner, Director Mobility Technology Solutions, NetCom as 08.04.2011 Erfaringer - bruk Kundebase og aktive brukere Customer base 4G Stor andel

Detaljer

taksering fra Upptec Assure

taksering fra Upptec Assure rask enkel rettferdig lønnsom taksering fra Upptec Assure Taksering Vi snakker ikke med kunden din. Vi avgjør ikke om kunden din har krav på erstatning eller ikke. Vi holder ikke rede på hvilke forsikringer

Detaljer

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner

Nettskyen -i et densentralisert konsern. Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Nettskyen -i et densentralisert konsern Øyvind Lundbakk Leder Produkt og Partner Kjedehuset AS Konsern Komplett aktør innen salg og distribusjon av mobil- og datakommunikasjonsløsninger Omsetning 2010:

Detaljer

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 ConocoPhillips Prosjekter i Norge Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 Tananger Storbritannia Norge Tor Eldfisk Embla Ekofisk Teesside Emden Tyskland Ekofisk-området 2 Ekofisk-området viktige

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16

EFFEKTMÅL. Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker. Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 EFFEKTMÅL Nytt kommunalområde for Miljø og Plansaker Basert på medvirkningsseminar 10.3.16 Bearbeidet av Prosjektgruppa 29.3.16 1 INNHOLD SIDETALL Framtidsfortelling 3 Effektmål 4 Verdier 6 Seminarsammendrag

Detaljer

Modernisering av fastnettet. Arne Quist Christensen aqc@telenor.com

Modernisering av fastnettet. Arne Quist Christensen aqc@telenor.com Modernisering av fastnettet Arne Quist Christensen aqc@telenor.com Agenda Ta i bruk ny teknologi Oppgradere Forenkle 2 00 Month 0000 Hva hvis vi begynte i dag? Og hadde nok penger. Tjenester Infrastruktur

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Falske Basestasjoner Hvordan er det mulig?

Falske Basestasjoner Hvordan er det mulig? Sikkerhetskonferansen 2015 Falske Basestasjoner Hvordan er det mulig? Martin Gilje Jaatun 1 SINTEF IKT Hvem er vi? SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsinstitusjon Anvendt forskning FoU-partner

Detaljer

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann

Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll. Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Sesjon 2 Motiver dine medarbeidere gjennom internkontroll Mona Stormo Andersen Kai Roger Jensen Hege Brinchmann Hvordan motivere gjennom internkontroll uvant å tenke, lettere å få til! 1. Hva er kontroll?

Detaljer

Møller Ryen A/S. Bakgrunn. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Møller Ryen A/S. Bakgrunn. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Møller Ryen A/S Bakgrunn Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Prosjekteierrollen, krav og forventninger. Implementering av pensjonsreformen i Statens Pensjonskasse PERFORM

Prosjekteierrollen, krav og forventninger. Implementering av pensjonsreformen i Statens Pensjonskasse PERFORM Prosjekteierrollen, krav og forventninger Implementering av pensjonsreformen i Statens Pensjonskasse Bakgrunn og fakta Prosjekt Perform Implementering av regelverket knyttet til pensjonsreformen Migrering

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

Automasjon & Industriell IT

Automasjon & Industriell IT Automasjon & Industriell IT Fremtidsrettet automatisering Økt global konkurranse, økende krav til tilpassede varer fra kjøpesterke forbrukergrupper, miljø- og forbrukskrav fra myndigheter er virkeligheten

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi?

Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? Hvordan håndtere gevinster ved innføring av ny teknologi? : Prosjekt Digital Innsikt Gardermoen, 6. november 2013 Aleksander Øines, Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005

Når forskning og bedriftutvikling gir suksess. Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Når forskning og bedriftutvikling gir suksess Den nye generasjonen elæring, 21. september 2005 Et prosjekt med fremdrift og entusiasme Deltakere i LAP-prosjektet Brukerbedrifter: Forskningsinstitusjoner

Detaljer

Bedre målinger er nøkkelen til effektivitet!

Bedre målinger er nøkkelen til effektivitet! 16. oktober 2014 Bedre målinger er nøkkelen til effektivitet! Innledning til SINTEF Seminar "Hvordan få fart på byggenæringen?" ved Jan Alexander Langlo, forskningsleder, Teknologiledelse SINTEF Teknologi

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden

Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Bredbåndstelefon Framtidige tjenester Video-on-demand Triple-play Digital-TV Trådløst Internett Nå legger vi fiberoptisk kabel der du bor! Fremtiden er her, ikke mist den røde tråden Hva i all verden er

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Prosjektseminar for journalister

Prosjektseminar for journalister Prosjektseminar for journalister Theatercafeen 07.05.2013 Agenda Kort om Metier Innholdet i faget og prosjektets ulike faser - Prosjektteori - Hva er KS1 og KS2-analyser Hvorfor sprekker prosjekter så

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

NBLFs SYNSPUNKTER på: DIGITALT RADIOSAMBAND FOR NØDETATENE vedtatt på styremøte på Lysaker den 27. januar 2005.

NBLFs SYNSPUNKTER på: DIGITALT RADIOSAMBAND FOR NØDETATENE vedtatt på styremøte på Lysaker den 27. januar 2005. Side 1 NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers Member of Federation of the European Union of Fire Officers Associations Det Kongelige Justis- og politidepartement Postboks

Detaljer

SmartPhones. Vi viser vei i din mobile hverdag. Mobile trender og utviklingstrekk i bedriftsmarkedet. SBN Konferansen Stavanger, 26.

SmartPhones. Vi viser vei i din mobile hverdag. Mobile trender og utviklingstrekk i bedriftsmarkedet. SBN Konferansen Stavanger, 26. SmartPhones Vi viser vei i din mobile hverdag. Mobile trender og utviklingstrekk i bedriftsmarkedet SBN Konferansen Stavanger, 26. oktober 2011 Stein C. Tømmer, SmartPhones SmartPhones fokuserer på mobile

Detaljer

KommITs lederkurs i gevinstrealisering

KommITs lederkurs i gevinstrealisering KommITs lederkurs i gevinstrealisering Økonomiforum i Skien 4. juni 2015 Grete Kvernland-Berg, PA Consulting Group Liza Nienova, PA Consulting Group Plan for dagen 13:30 Introduksjon 13:50 14:20 14:30

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Praktisk og historisk tilnærming til forretningsutvikling i Internett bransjen i Norge 1993-2005. Haakon Klæbo

Praktisk og historisk tilnærming til forretningsutvikling i Internett bransjen i Norge 1993-2005. Haakon Klæbo Praktisk og historisk tilnærming til forretningsutvikling i Internett bransjen i Norge 1993-2005 Haakon Klæbo Hvem er Haakon? Siviløkonom Hovedoppgave: Internett og norske bedrifter mot år 2000 Produktsjef

Detaljer

St. Olavs Hospital. Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT

St. Olavs Hospital. Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT St. Olavs Hospital Forbedret pasientbehandling og sykehuslogistikk med IKT 28. oktober 2004 Rune Døssland og Jan Røberg-Larsen Telenor Norge AS, Divisjon Bedriftsmarked Visjon for det nye Universitetssykehuset

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Lokaler. Bilde fra 2008

Lokaler. Bilde fra 2008 For 30 år siden startet vi opp som forhandler for Polaris Industries. Vi følger naturlignok et behov for å markere jubileet med å feire begivenheten ved å takke alle våre kunder som har fulgt oss lojalt

Detaljer

TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving

TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving Selskapsinformasjon Etablert 2003 Lokalisert i Lillehammer og 57 ansatte Kunder i hele skandinavia

Detaljer

Logistikk på toppnivå med Infor M3

Logistikk på toppnivå med Infor M3 Løvenskiold Logistikk: Logistikk på toppnivå med Infor M3 Oslo 14. mai 2014: På fire og en halv måned gikk Løvenskiold Logistikk fra en tolv år gammel Movex-løsning til Infor M3. - Omfattende testing og

Detaljer

Konkurranse, regulering og digital dividende

Konkurranse, regulering og digital dividende Konkurranse, regulering og digital dividende Direktør Willy Jensen Post- og teletilsynet Telecom Line, 18. mai 2010 Utvikling i antall tilbydere 2006 2007 2008 2009 Fasttelefoni 83 93 87 90 herav: bredbåndstelefoni

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen

Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen Bo lenger hjemme Velferdsteknologi i Værnesregionen Elin Wikmark Darell IT-leder Hva er velferdsteknologi? «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet,

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS

Personvern og CAT. Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Personvern og CAT Thomas Marti - Salgsjef, Proplan AS Per Haraldsen - Løsningsarkitekt, Proplan AS Agenda 1. Visma Proplan CAT 2. Personvernproblematikk 3. Hvordan angripe Personvernproblematikk i CAT?

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Bedriftsiaden 2012. Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen

Bedriftsiaden 2012. Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen Bedriftsiaden 2012 Ceragon Networks AS 65 år med trådløs kommunikasjon i Bergen Eirik Nesse, Direktør for Portefølgestrategi 27. mars 2012 Ryktene om vår død er betydlig overdrevet... bt.no 16. mai 2011

Detaljer

3G Ny teknologi - nye muligheter

3G Ny teknologi - nye muligheter 3G Ny teknologi - nye muligheter Kjersti Solem Business Development Manager Telenor Nordic Lillestrøm 12. oktober Updated Q2 2005 3G Kort status 3G Evulusjon eller revulusjon? 3G Implementering i organisasjonen

Detaljer

Kritiske Suksess Faktorer (KSF) for Mobiloperatører (MO) ved kjøp av Site Aquisition (SA) tjenester i Norge

Kritiske Suksess Faktorer (KSF) for Mobiloperatører (MO) ved kjøp av Site Aquisition (SA) tjenester i Norge Kritiske Suksess Faktorer (KSF) for Mobiloperatører (MO) ved kjøp av Site Aquisition (SA) tjenester i Norge Trondheim 19. september 2008/ Student: Asle Birkeland INNHOLD: Bakgrunn for Masteroppgaven Nøkkelantakelser

Detaljer

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91

Side 1 av 5. www.infolink.no post@infolink.no. Infolink Datatjenester AS Ensjøveien 14, 0655 Oslo. Telefon 22 57 16 09 Telefax 22 57 15 91 Side 1 av 5 En grunnleggende guide til trådløst nettverk WiFi er et begrep som brukes om trådløst nettverk og internett. WiFi er et bransjenavn som inkluderer en rekke standarder for trådløs overføring

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2018

STRATEGISK PLAN 2014 2018 014 2018 STRATEGISK PLAN 2014 2018 1 FORORD Riksrevisjonen er tildelt en viktig samfunnsrolle som uavhengig revisjons- og kontrollorgan. Stortinget har gitt Riksrevisjonen oppdraget med å kontrollere at

Detaljer

Nummer 1 i prosjektledelse

Nummer 1 i prosjektledelse Nummer 1 i prosjektledelse Vår ambisjon er 1 å være nummer Skanskas prosjektmodell Vår prosjektmodell sikrer at du som kunde har forutsigbarhet for både gjennomføring og sluttleveranse. 3 Ditt prosjekt

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Prosjekt: IT-Salten IKS - utfordringer

Prosjekt: IT-Salten IKS - utfordringer Prosjekt: IT-Salten IKS - utfordringer De viktigste problemstillingene ved etablering av en felles IKT-organisasjon er: - Samlokalisering ved å etablere et felles miljø og organisasjon for å sikre en optimal

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Vedtatt av Lillesand bystyre 10.02.2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 2.1 Bredbånd... 3 2.2 Høyhastighetsbredbånd... 3 2.3 xdsl... 3 2.4

Detaljer

Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA,

Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA, Mobilt bredbånd, en arena for konkurranse også mellom teknologier? Knut Erik Walter Group Technology Telenor ASA, WiMAX- trådløse bredbåndsnett TEKNA-Seminar 26-27 februar 2008 Innhold Hva er egentlig

Detaljer

Bygg 21 Nasjonal nytenkning eller enda et «supperåd»?

Bygg 21 Nasjonal nytenkning eller enda et «supperåd»? Bygg 21 Nasjonal nytenkning eller enda et «supperåd»? PETTER EIKEN 08.01.2013 2 Hva er Bygg21? 3 Mål Resultatmål Utdanning og kunnskapsformidling skal gi dyktigere aktører i byggsektoren FoU skal heve

Detaljer

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA

Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Ole Vinje - Konsernsjef Komplett ASA Kort om Komplett konsernet Netthandel i Norge Kompletts suksesskriterier Forutsigbar og fleksibel logistikk Komplett konsernet Kort om Komplett Komplett er en ledende

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C.

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Tømmer Telenor Internett og mobilitet er den viktigste driveren for endring Den

Detaljer

Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS. Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm.

Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS. Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm. Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm.no, 930 45 010 Agenda Fakta om GPRS Fordeler med GPRS AMR nettverksløsninger

Detaljer

Innovativ tilnærming, innsikt, nysgjerrighet og brukerfokus for å skape gode, fremtidige tjenester i NAF

Innovativ tilnærming, innsikt, nysgjerrighet og brukerfokus for å skape gode, fremtidige tjenester i NAF Innovativ tilnærming, innsikt, nysgjerrighet og brukerfokus for å skape gode, fremtidige tjenester i NAF Vegard Hafsteen Direktør Innovasjon og Utvikling Norges Automobil-Forbund Digitaliseringskonferansen

Detaljer