Telekom. Bygger fremtidens mobilnett på rekordtid side 3. Prosjektet som verktøy for innovasjon side 12. Fra telegraf til «tingenes Internett» side 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telekom. Bygger fremtidens mobilnett på rekordtid side 3. Prosjektet som verktøy for innovasjon side 12. Fra telegraf til «tingenes Internett» side 14"

Transkript

1 Nr En utgivelse fra Terramar Telekom Bygger fremtidens mobilnett på rekordtid side 3 Prosjektet som verktøy for innovasjon side 12 Fra telegraf til «tingenes Internett» side 14

2 >> 3 >> 6 >> 10 >> 11 Med gigantsatsingene BRAIN og LTE er Telenor i full gang med utviklingen av fremtidens superraske mobilnett. Gjennom BRAIN erstattes komponentene i det eksisterende nettet, mens LTE utnytter mulighetene dette gir og sørger for utbygging av den nye teknologien. Telenor tok for to år siden i bruk LEANelementer i sin prosjektmetodikk, og har halvert ledetiden fra idefase til gjennomføringsfase. Det kombinert med svært profesjonell prosjektporteføljestyring gir selskapet den kontroll, fleksibilitet og hurtighet som er nødvendig i telekomprosjekter. Telenor Eiendom ser ut over Norges grenser, og en viktig del av selskapets strategiske satsing er implementeringen av en helt ny plattform for systemstøtte. Terramars prosjektledere er ansvarlige for å gjennomføre prosjektet FutureIT. Nytt Munchmuseum og nytt Deichmanske hovedbibliotek i Bjør vika er landets viktigste kulturbyggprosjekt. Terramar leder prosjektets Rådgivende byggekomite. Et prestisjeprosjekt vi er svært stolte over å få være med i, oppsummerer Terramars Morten Danielsen. >> 12 >> 14 Vi er fortsatt utfordreren og liker å være først ute med nye teknologier, produkter og tjenester. Bak alt dette ligger selvsagt prosjekter, forteller teknisk direktør i NetCom, Jon Christian Hillestad. Glem Internett. Det er telegrafen som er den største nyvinningen i telekommunikasjonens historie. Telekom en spydspiss innen utviklingen av prosjektfaget Ny teknologi forandrer verden i et enormt tempo. Ikke minst gjelder dette telekomområdet. Sektoren preges av en ekstrem og rask teknologisk utvikling, som drives fra to hold; den teknologiske og det markedsmessige. Den teknologiske innovasjonen er stor, men ikke minst er kundene kravstore, enten det dreier seg om privat- eller bedriftsmarkedet. For å lykkes som en tilbyder i et slikt marked er det avgjørende å bygge opp bedriftskulturer, systemer, prosesser og arbeidsmetodikker på en måte som støtter opp om innovasjon og hurtighet. Smidighet og evne til å snu seg raskt er nøkkelord. benytter prosjektet som viktigste arbeidsform for å utvikle og lansere nye tjenester og produkter. Vi tror andre virksomheter og sektorer kan ha noe å lære av telekom bransjens tilnærming til prosjekter og vier derfor brorparten av denne utgaven til nettopp dette. Vi håper det er lærerik og interessant lesing! Prosjektformen er optimal i en slik sammenheng. Både Telenor og Netcom, landets to største aktører innen telekom, Pierre Bastviken Adm.dir, Terramar Ansvarlig utgiver: Terramar AS PB 438, 1327 Lysaker Ansvarlig redaktør: May Lysvik Tekst og design: Nucleus AS Foto: Caroline Roka Petter Tandberg (s 8) Trykk: Rolf Ottesen AS

3 BYGGER FREMTIDENS MOBILNETT PÅ REKORDTID Fire sentrale herrer i den største og mest komplekse nettoppgradering noen sinne på norsk jord: Arve Melum (Terramar), Daniel Mohn (Terramar), Rune Døssland (Telenor) og Erik Leenderts (Terramar). Med gigantsatsingene BRAIN og LTE er Telenor i full gang med utviklingen av fremtidens superraske mobilnett. Gjennom BRAIN erstattes komponentene i det eksisterende nettet, mens LTE utnytter mulighetene dette gir og sørger for utbygging av den nye teknologien. Det hele gjennomføres i et tempo som krever stor grad av samarbeid på tvers av programmer og prosjekter. BRAIN-programmet håndterer den største og mest komplekse nettoppgraderingen som noen gang er gjennomført her til lands. Formålet er å tilby kundene enda bedre funksjonalitet, stabilitet og kapasitet. Derfor skifter Telenor ut det meste av utstyr og teknologi i mobilnettet. Høy kompleksitet BRAIN-programmet består av seks prosjekter som sammen skal skifte ut samt lige 9500 basestasjoner i landet, innføre nytt kjernenett for all mobil datatrafikk, innføre nye driftsløsninger og statistikkverktøy for mobilnettet, nytt system for forvaltning og utbygging av mobilnettet, oppgradere transmisjonen til en rekke basestasjoner samt avhende gammelt utstyr. Terramars Erik Leenderts er prosjektleder for BRAIN PS Core, som skal innføre det nye kjernenettet for mobil datatrafikk, selve motoren i Telenors Mobilt Bredbånd produkt. Parallelt oppgraderer de det samme nettet til også å håndtere LTE, neste generasjons mobilteknologi. Telenor har svært ambisiøse mål for BRAIN og LTE, hvilket innebærer tidskrav og kompleksitet som gir et krevende koordineringsbehov. Dette håndteres ved å samle BRAIN-prosjektene i ett felles program som sørger for at endringer kan gjennomføres i parallell uten at kundene berøres mer enn absolutt nødvendig. Dette hadde ikke vært mulig uten den høye faglige kompetansen som finnes i Telenor, kombinert med gode og dedikerte team, konstaterer Leenderts. TEMA

4 Felles struktur Programdirektør for BRAIN, Rune Døssland, understreker at godt prosjektsamarbeid er essensielt for å få de nye plattformene på plass til planlagt tid: Dette nye veinettet for høyhastighetstrafikk vil sette oss i stand til å bygge fremtidens mobile bredbånd, og sikre oss en kostnadseffektiv plattform med mer effektiv håndtering av kundebetjening. I gjennomføringen er alle prosjektene avhengige av hverandre. Leveranser må komme til avtalt tid og grensesnitt stemme overens. Alle jobber på én lokasjon med felles styrings- og rapporteringsstruktur, arbeidsprosesser, kvalitetsstyring, office management og styringsgruppe. Hele programmet rapporterer også enhetlig til ledelsen i Norge. Det sikrer enhetlig kvalitetsmessig håndtering av leveranser og fremdrift, forteller han. Daniel Mohn og Arve Melum fra Terramar har sentrale roller i et av de andre prosjektene, BRAIN OSS (Operation Support System), som i tillegg til å innføre nye driftsløsninger for mobilnettet skal implementere et nytt statistikksystem i den mobile verdikjeden. Det vil gi Telenor et viktig verktøy for å følge opp mobilnettet på en bedre måte enn i dag, og dermed yte bedre kundeservice. Det er et verktøy for mer fornuftig ressursbruk hvor en tidlig kan se hvor trafikkøkning og ressursbehov vil oppstå, og dermed øke kapasiteten i forkant av behovet, forklarer Melum. Risikofokus Parallelt med at BRAIN får den nye infrastrukturen på plass, jobber de ansatte i LTE-programmet med å fylle den med ny teknologi for mobilt bredbånd. Neste generasjons mobilnett planlegges lansert overfor kunder i de største byene neste år. LTE innebærer en revolusjon ift. kundeopplevelse, der brukerne blant annet får høyere hastigheter og raskere respons fra nettet. Vi legger opp til et stramt løp, og det gir utfordringer knyttet til integrasjonen mellom det nye og det eksisterende nettet. Telenor skal fortsatt være best når vi lanserer dette, så vi har ekstremt fokus på risikoanalyse og kvalitetsstyring, forteller LTE-prosjektleder Kristoffer Kvam. Som ansvarlig for risikostyring og endringshåndtering i LTEs prosjektstøttestab har Thomas Hurlen fra Terramar en sentral rolle i arbeidet. Sammen med sine medarbeidere identifiserer han trusler som kan påvirke gjennomføringen av planen Telenor har lagt: Det kan dreie seg om tekniske, organisasjonsmessige og ressursmessige utfordringer. Vi må kartlegge hvor sikre vi til en hver tid er på å nå målene våre, og fortløpende sette opp riktige proaktive tiltak mot trusler som identifiseres. Vi må ha full kontroll på prosjektomfang, planer og endringer av krav og behov underveis. 4 TEMA

5 Dette er BRAIN Står for Broadband Radio All IP Network. Det største programmet i Telenors historie. Omfatter utskiftinger av en rekke systemer og tilnærmet all infrastruktur i Telenors kjernenett for mobilplattformen. Består av seks prosjekter. Oppstart desember 2009, planlagt ferdig Programmet involverer mer enn 650 prosjektressurser, og har et integrert team av underleverandører fra Kina, USA, India, Storbritannia og Norge. Dette er LTE Står for Long Term Evolution. Bygger neste generasjons bredbåndsnett for mobil data. Består av fem delprosjekter, og jobber tett opp mot BRAIN. Oppstart 2010, planlagt lansering første halvdel av Kristoffer Kvam (t.v) og resten av Telenors LTE-program bygger neste generasjons bredbåndsnett for mobil data med god hjelp av blant andre Terramars Thomas Hurlen. TEMA

6 Smidige prosjekter Agile metoder og lean-tankegang passer som hånd i hanske med telekomprosjekter, mener Elisabeth Krogh Svendsen fra Terramar og direktør for prosjektporteføljestyring i Telenor Jan-Arild Lyngstad

7 i Telenor Telenor tok for to år siden i bruk LEAN-elementer i sin prosjektmetodikk, og har halvert ledetiden fra idefase til gjennomføringsfase. Det kombinert med svært profesjonell prosjektporteføljestyring gir selskapet den kontroll, fleksibilitet og hurtighet som er nødvendig i telekomprosjekter. Endringstakten teknologisk og markedsmessig er enorm. For prosjektenes del kreves korte ledetider, samt evne til å skru prosjekter etter endringer i marked, etterspørsel og teknologisk utvikling. Det man tror er prosjektporteføljen de neste to årene kan forandre seg på et kvartal, forteller Jan-Arild Lyngstad, direktør for porteføljestyring av prosjekter i Telenor. Terramars Elisabeth Krogh Svendsen, som har bistått Telenor med prosjektledelse i en rekke oppdrag gjennom de siste 12 årene, supplerer: Kundenes krav og forventninger endrer seg raskt. Tempoforståelse, samt vilje og evne til å gjøre nødvendige grep underveis i prosjektene er viktig for å kunne treffe markedet med riktige produkter til riktig tid. Prosjekter og styringsmekanismer må være mer fleksible enn det som ofte er vanlig i mange andre bransjer. Porteføljestyring for maksimal effekt Lyngstads enhet har ansvar for at Telenor får mest mulig ut av totale økonomiske rammer avsatt til prosjektformål. Alle prosjekter som ønskes igangsatt må innom oss. Vi vurderer hvilken prioritet prosjektene skal gis og sikrer at det avsettes nok ressurser for gode gjennomføringer og ønsket effekt. Vi ser hvert prosjekt i sammenheng med porteføljen for øvrig og sikrer at prosjektene støtter opp om selskapets strategi og forretningsmål, forteller Lyngstad. Et prosjektporteføljeforum, med ledere fra alle divisjoner, bidrar til å sikre god porteføljestyring. Forumet gir formelle beslutninger for oppstart av prosjekter og sikrer at de dekker behov på tvers av organisasjonen. Når prosjekter er gitt godkjenning settes alle opp i en kvartalsvis, prioritert rekkefølge. Ressursbehov planlegges og gjennom en integrert prosess på tvers av hele Telenor Norge hentes inn tilgjengelige ressurser. Det er et krevende arbeid som stiller krav til disiplin i organisasjonen. Avdelinger og divisjoner som forplikter seg til å støtte et prosjektet sier jo fra seg ressurser de neste to til tre kvartalene, forteller Lyngstad. Leane metoder Dagens porteføljestyringsordning ble etablert for tre år siden parallelt med inn føringen av en ny og forbedret prosjektmetodikk. Den er delvis basert på prinsippene fra Lean-tankegangen. Resultatet er en betydelig økning i måloppnåelse og positiv gevinst av gjennomførte prosjekter. Prosjektmodellen bidrar til å sikre at prosjekter er vel anvendte penger, og har latt oss halvere ledetiden fra idéfase til utviklingsfase, forteller Lyngstad. Telenor har gjennom kombinasjon av nytenkning rundt Lean og Agile metoder, samt grunnleggende forståelse for håndverket innen prosjektledelse utviklet en metodikk som strømlinjeformer prosjektgjennomføring. Dette har gjort at Telenor ligger langt fremme i konkurranse med bedrifter som i utgangspunktet burde ha bedre grunnlag for en smidig innstilling til prosjektgjennomføring, supplerer Krogh Svendsen. Hun ledet nylig et forskningsprosjekt i regi av Norsk Senter for Prosjektledelse der formålet var å finne overførbare elementer fra agile metoder til mer tradisjonell prosjektgjennomføring. Telenor var en av bedriftene som var kommet lengst i dette arbeidet og som kunne vise til oppsiktsvekkende resultater. Hun tror mange andre virksomheter følger med på Telenor og deres erfaringer innen dette området. Jeg er litt usikker på om Telenor selv vet at de er en frontrunner i dette arbeidet, ler hun. Og bruken av Lean-metoder i prosjekter er bare ett eksempel på hvordan Telenor raskt fanger opp nye strømninger innen prosjektfaget og tilegner dette i sine prosesser. Uvant grep innen eierstyring Eierstyring er også et nøkkelord i selskapets prosjekt- og porteføljestyring. Her har selskapet gjort et uvant grep. Det er ikke uvanlig at prosjektledere måles av en styringsgruppe, men at prosjektledere også måler styringsgruppen er kanskje mer uvanlig. Dette bidrar til å sikre kvaliteten og fungerer godt, forteller han. Kvaliteten på styringsgruppens arbeid støttes også opp gjennom en opplæringspakke hvor roller og ansvar klargjøres. Styringsgruppemedlemmene vet derfor godt hva som kreves av dem og hva de er satt til å gjøre. Stolt! Lyngstad brenner for prosjektfaget, og understreker at det er svært spennende å få lov å ha en sentral rolle i Telenors prosjektvirksomhet. Det morsomste er å se det store engasjementet til prosjektlederne våre. Det imponerer og gjør meg stolt. Å være prosjektleder er blant de mest krevende lederjobbene man kan tenke seg. Det er et konstant press, og man følges opp og måles i mye større grad enn i en linjelederrolle, sier han. TEMA

8 Kjempesuksess for det nye nasjonalanlegget i Holmenkollen Fremtiden er mobil Oslo kommune kunne presentere verdens mest moderne skianlegg for utøvere, støtteapparat og publikum da ski VM 2011 ble avviklet i Holmenkollen. Det ble satt ny publikumsrekord med nesten besøkende og VM ble en flott folkefest fra start til slutt. Terramar har hatt sentrale roller i prosjektet Utbygging av Holmenkollen nasjonalanlegg siden 2007 og vært prosjektsjef på vegne av Oslo kommune siden sommeren Prosjektet har levert en ny arena for langrenn og skiskyting, nye løypetraseer, et helt nytt anlegg for snøproduksjon, omfattende og kompleks infrastruktur, og ikke minst to nye hoppbakker. Vi gratulerer Oslo kommune med et nytt fantastisk skianlegg, og takker for den tilliten de har vist oss og samarbeidet vi har hatt gjennom hele prosjektet. Terramars Marius Gran er mobilentusiast og en del av faggruppen for mobil strategi i Den Norske Dataforening. Faggruppen setter fokus på strategisk anvendelse av mobile løsninger og er en arena for erfarings utveksling for mobile prosjekter på tvers av norsk næringsliv. Nylig bidro faggruppen med et populært innslag under SW2011 i februar: «Fra sms til surfebrett din mobile fremtid». Her ble profetier om hvor mye mobilen kommer til å bety i fremtiden fremført og diskutert av en vitebegjærlig hærskare. Det hersker ingen tvil blant fagspesialistene om at mobilen er fremtiden og potensialet for smarte mobilløsninger er enormt. Det er kun toppen av isberget vi ser i dag, sier Marius Gran som oppfordrer til bevisstgjøring blant ledere på selskapets muligheter og mobilens rolle. For mer informasjon se Ny rammeavtale med Finansdepartementet: TERRAMAR SIKRER STATLIGE INVESTERINGER Terramar vant nylig en rammeavtale med Finansdepartement vedrørende kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter med en kostnadsramme på over 750 millioner kroner. Avtalen ble vunnet i fellesskap med PROMIS og Oslo Economics. Hensikten med ordningen er å øke sannsynligheten for å lykkes med de store offentlige prosjektene og å minimere risikoen for kostnadsoverskridelser og forsinkelser. Terramar, PROMIS og Oslo Economics er en av fem konstellasjoner som er gitt rammeavtale. Terramar har tidligere hatt tilsvarende rammeavtale i perioden og Vi er svært stolte over igjen å ha vunnet Finansdepartementets tillit. Vi gleder oss over at vi også de neste årene skal få være med å kvalitetssikre de største og viktigste prosjektene i norsk samfunnsliv. Avtalen bekrefter vår faglige tyngde og kompetanse, og har stor betydning for Terramar, sier Ole Martin Semb i Terramar. 8 TEMA

9 TROR PÅ ANDRE Arve Melum hevder han er prosjektleder av natur og følte seg tidlig kallet. Allerede som revysjef under studietiden innså elektroingeniøren at prosjektledelse byr på unike muligheter for å lære nye ting og ikke minst av andre mennesker. Erfaringsutveksling er det jeg liker best ved å være prosjektleder. Her i Terramar får jeg mulighet til å være med på en rekke forskjellige spennende prosjekter og tilegner meg ny kunnskap hele tiden, forteller Arve Melum. Arve er en engasjert prosjektleder som er oppriktig interessert i andre mennesker. For meg handler prosjektlederoppgaven mye om å tilrettelegge for at alle involverte har beste mulige forutsetninger for å utføre oppgavene sine. Jeg tror det lønner seg å være raus med menneskene rundt seg og tror på at alle kan gjøre en god jobb under riktige omstendigheter. Gode velfungerende team er den beste oppskriften på å komme i mål, mener han. Lang fartstid Elektroingeniøren har jobbet i Terramar i to og et halvt år, men har lang fartstid som prosjektleder og teknisk bakgrunn som utvikler innen elektronikk og telekommunikasjon. Jeg jobbet i Tandberg med utviklingen av den aller første videotelefoniløsningen. Dette var på slutten av 1980-tallet, den gang Tandberg kun telte 10 ansatte. Etter det har jeg vært innom flere steder, blant annet Ericsson, NAV og TietoEnator, forteller Arve som er vitebegjærlig og nysgjerrig også utenom arbeidstid. Jeg er utrolig interessert i alt som har med teknikk å gjøre og naturvitenskaplige fenomener. Jeg er vel stort sett altslukende og synes det er spennende med alt fra sorte hull til studier innen psykologi. Opplevelsen i høysete Reising er naturlig nok en sentral del av den kunnskapslystne ingeniørens liv. En yngre utgave av Arve Melum har vært på opptil flere interrailturer gjennom Europa, mens familieturene stort sett har vært rundt omkring i Norge eller i sydlige strøk. Felles for dem alle er at opplevelsen står i høysete. Jeg vil gjerne oppleve noe på reisene, en solseng alene er ikke nok, påpeker Arve. Tidligere har Arve tatt med seg kone og tre barn for å bo to år i Santa Barbara i California i forbindelse med et jobbprosjekt for Ericsson. Det var en god opplevelse og fin tid for hele familien, sier han. Roer ned med krydderurter For å roe seg ned i en hektisk hverdag liker Arve å dyrke krydderurter i hagen eller lese bøker. Hagedriften har han et avslappet forhold til i følge ham selv: Hvis det er noe som ikke gror, skyldes det alltid noe feil med jorda, aldri gartneren. Litteraturpreferansen innen «Fantasy»- sjangeren kan kanskje knyttes til elektroingeniørens medfødte prosjektlederlynne. Jeg liker utfordringer. Prosjektledelse handler av og til om å utføre mirakler, å få til ting som egentlig ikke skulle vært mulig. Det liker jeg godt, avslutter han. TEMA

10 Telenor Eiendom ser ut over Norges grenser, og en viktig del av selskapets strategiske satsing er implementeringen av en helt ny plattform for systemstøtte. Terramars prosjektledere er ansvarlige for å gjennomføre prosjektet FutureIT. Telenor Eiendom satser internasjonalt Vi reviderte vår selskapsstrategi i høst, og et viktig nytt element er at vi skal bevege oss ut av Norge for å kunne støtte Telenor også internasjonalt. Det er naturlig å se på Sverige og Danmark først. For å gjennomføre dette må vi oppgradere den norgesorienterte programvaren vi bruker i dag, slik at vi får en ny og mer internasjonalt orientert plattform for systemstøtte. Våre ansatte må kunne kommunisere med grensesnitt i våre naboland uten å være fysisk til stede, fastslår IT-direktør i Telenor Eiendom, Roy Johansen. Prosjektet har fått navnet FutureIT, og går helt til kjernen av vår virksomhet. Alle våre kjerneprosesser vil inngå i det nye systemet som kontrakts- og dokumenthåndtering, vedlikehold, helpdesk, regningsunderlag og CRM. Vi har seks-syv ulike systemverktøy i dag; målet er å kunne innføre et felles verktøy for alle prosesser, fortsetter han. Analyserer behovet FutureIT er inndelt i tre faser, og det er prosjektlederne Aimar Andersen og Marius Gran fra Terramar som gjennomfører hele prosjektet fra start til mål. I første kvartal 2011 er de i gang med den innledende analysefasen, forteller Andersen: Vi gjennomfører workshops med de forskjellige fagområdene i Telenor Eiendom, der vi finner ut hvilken systemstøtte de har i dag og hvilke behov de vil ha fremover. Vi vurderer eksisterende rutiner og prosesser, noe som munner ut i en rapport som går videre til ledergruppa. Basert på rapporten blir det utarbeidet en kravspesifikasjon, før det skal kjøres et løp for å velge leverandør eller leverandører. Siste fase er implementering av nytt system i organisasjonen. Kravspesifikasjonen er veldig viktig. Det er en utfordring å få kartlagt alle prosesser slik at vi får med flest mulig krav og slipper å gjøre ting to ganger, understreker Andersen. Viktig prosjektkompetanse Dette er det største prosjektet Terramarprosjektlederne gjennomfører for Telenor Eiendom, men det er langt fra det første. Helt siden 2006 har Terramar gjennomført investeringsprosjekter for selskapet, og Andersen og Gran utgjør i dag halve IT-avdelingen i Telenor Eiendom. De har blant annet implementert nytt system for møteromsbooking og et nytt kassasystem for restaurantdrift. For tiden er de også i ferd med å lage en løsning for virtuell resepsjonist, basert på Telepresence-teknologi. IT-direktør Roy Johansen har ingen betenkeligheter med å bruke eksterne ressurser til å gjennomføre slike prosjekter: Jeg styrer fremdriften og følger dem opp, mens de har ansvaret for selve gjennomføringen. De er faglig dyktige kapasiteter innen prosjektledelse, og viktige for at vi skal kunne realisere vår IT-strategi. I og med at Telenor Eiendom har en såpass liten IT- avdeling er vi helt avhengige av ekstern hjelp. Om Telenor Eiendom: Etablert i 2002 som et heleid Telenor-selskap. Driver eiendomsutvikling, forvaltning, drift/vedlikehold og ulike servicekonsepter. Er en av Norges største eiendomsaktører, og disponerer ca kvm bygningsareal fordelt på rundt 5200 bygg. Ca. 80 ansatte. 10 TEMA Prosjektet FutureIT er sentralt når Telenor Eiendom nå ser utover landets grenser, forteller IT-direktør i Telenor Eiendom Roy Johansen. Her omkranset av Terramarerne Aimar Andersen (t.v) og Marius Gran.

11 Direktør for Kulturbyggene i Bjørvika, Gunnar A. Leganger (t.v) har store forventninger til Rådgivende byggekomite, ledet av Terramars Morten Danielsen. Rådgivende byggekomités medlemmer: Morten Danielsen, leder Rigmor Hansen, nestleder Christian Joys, medlem Stein Olav Henrichsen, brukerrepresen tant Knut Skansen, brukerrepresen tant For mer om prosjektene og Kulturbyggene i Bjørvika, besøk Nytt prestisjeoppdrag i Bjørvika Nytt Munchmuseum og nytt Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika er landets viktigste kulturbyggprosjekt. Terramar leder prosjektets Rådgivende byggekomite. Et prestisjeprosjekt vi er svært stolte over å få være med i, oppsummerer Terramars Morten Danielsen. Vi har gjennom hele vår historie hatt sentrale roller i store, komplekse prosjekter med samfunnsmessig og industriell vekst og verdiskaping som fellesnevner. De senere årene har vi fått være med å prege bybildet i Oslo ved å ha hatt prosjektledelsen for Bislett stadion, nasjonalarenaen i Holmenkollen og operabygget i Bjørvika. Nå får vi være med å prege Bjørvika ytterligere. Det er vi selvsagt stolte over, sier Danielsen. Sivilingeniøren er med sine 19 år i Terramar, seks av dem som administrerende direktør, blant selskapets mest erfarne konsulenter. En spennende faglig utfordring Prosjektet er omfattende og komplekst, og vil også få mye oppmerksomhet fra allmennheten og pressen. Det nye Munchmuseumet og det nye Deichmanske hovedbibliotek vil være blant landets mest sentrale kulturbygg. Ansvaret er betydelig og byggherre har store forventninger til hvordan komiteen vil håndtere oppgaven. Det er en svært spennende faglig utfordring jeg ser frem til med glede, også med tanke på samarbeidet med de øvrige medlemmene av komiteen, understreker han. Byggherre er Oslo kommune ved Kulturbyggene i Bjørvika. Som navnet tilsier er dette en etat spesielt opprettet med tanke på dette prosjektet. Etatens oppgave er å sikre at byggingen av de to kulturinstitusjonenes nye lokaler leveres til avtalt tid, kostnad og kvalitet og oppfyller de krav, mål og føringer som er lagt for prosjektet. Rådgivende byggekomites mandat er å sikre at byggherreorganisasjonen leder prosjektet på en god måte. Danielsens rolle blir å lede komiteens arbeid samt å være en sentral rådgiver for etatens direktør Gunnar A. Leganger. Komiteen hadde sitt oppstartsmøte 22. februar og består av fem medlemmer (se faktaboks). Full tillit Terramar vant anbudet fremfor en rekke andre toneangivende aktører med bakgrunn i Terramars kompetanse, gode oppdragsforståelse og Morten Danielsens faglige og personlige egnethet. Det var svært viktig for Oslo kommune å velge en leder vi kan ha full tillit til. Terramar og deres kandidat Morten Danielsen ble valgt etter nøye overveielser, og vi har dermed lagt til rette for at arbeidet i rådgivende byggekomite er sikret nødvendig kvalitet, sier direktør Gunnar A. Leganger i Kulturbyggene i Bjørvika. Oppdraget har i utgangspunktet en varighet til og med forprosjektfasen som avsluttes 2013, med mulighet for videre engasjement også i byggefasen. Det nye Munch-museet, som også vil inkludere Stenersenmuseets samlinger blir delvis plassert ved siden av operabygget. Deichmanske skal ligge mellom operabygget og Oslo S, hvor E18 går i dag. Antatt byggestart for Munch-museet vil være , og 2013 for Deichmanske. Begge bygg har en antatt byggeperiode på 30 måneder. TEMA

12 PROSJEKTET SOM VERKTØY FOR INNOVASJON Vi er fortsatt utfordreren og liker å være først ute med nye teknologier, produkter og tjenester. Bak alt dette ligger selvsagt prosjekter, forteller teknisk direktør i NetCom, Jon Christian Hillestad. Prosjekter er den selvsagte arbeidsformen når NetCom utvikler nye teknologier, tjenester og produkter. Mengden prosjekter hos landets nest største mobilselskap er stor. Bare innen produktutvikling har vi til en hver tid rundt 30 prosjekter gående. Totalt sett er mengden betydelig. Ryddig metodikk er derfor helt avgjørende. Vi har en svært profesjonell prosjektorganisasjon, men jobber kontinuerlig for å forbedre oss, forteller Hillestad. Utfordrerkultur gir resultater Det er 18 år siden telemonopolet ble brutt. I 2010 hadde selskapet en omsetning på 7.5 milliarder kroner og en margin på 35,3%. Likevel sitter utfordrerkulturen tykk i veggene. Selvbildet som utfordrer er viktig og virker motiverende i organisasjonen, som preges av eierskapsfølelse og stort engasjement. Det er også noe av årsaken til at vi ønsker å være først med nye teknologier, tjenester og produkter, forteller han. Blant disse er iphone, som Netcom var først med å tilby i Norge. Lanseringen av 4G-nettet for mobiltelefoni for ett år siden var et langt større løft. Her var NetCom først ute med å se mulighetene, både i Norge og i verden for øvrig. Det største pågående prosjekt i NetCom-regi handler likevel om å bytte ut hele sitt eksisterende mobilnett. Prosjektet vil pågå i to år og har en kostnadsramme på rundt regnet en milliard. Dagens mobilnett dekker behovene i dag og i noen år fremover. Men vi ønsker å bygge fremtidens nett. Det nye blir helt i verdenstoppen hva angår hastighet og kvalitet, og innebærer blant annet at 89 prosent av befolkningen får tilgang til 4G-nett. Felles metodikk i alle land NetCom er eiet av TeliaSonera, med virksomhet blant annet i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Baltikum. Prosjektmetodikken er felles i alle land. NetCom tar prosjektfaget svært seriøst. Vi har blant annet et omfattende opplæringsprogram for prosjektledere og prosjekteiere for å sikre kvaliteten. Vi har også et godt prosjektstyringssystem som gir transparens, forutsigbarhet og kontroll med alle prosjekter. Her er den røde tråden til strategi og forretningsplan tydelig, ressurser utnyttes optimalt og det lar oss til en hver tid jobbe på de riktige prosjektene fra et kommersielt ståsted, forteller Hillestad. Prosjektene måles ikke bare på tid, kostnad og kvalitet, men også på leveransepresisjon. Som et resultat av systematisk arbeid med prosjektgjennomføring og forbedringer har NetCom klart å oppnå en leveransepresisjon på 90%. Dette er høyt i norsk målestokk, påpeker Hillestad. De riktige prosjektene En porteføljestyringsgruppe samordner alle prosjekter og behandler alle initiativ før det gis klarsignal til igangsettelse. Vi må ha en optimal portefølje av prosjekter for å oppnå maksimal effekt av hvert enkelt prosjekt og de samlede resultatene som skapes. Å gjennomføre vellykkede prosjekter er viktig, men det er enda viktigere å kjøre de riktige prosjektene, sier han. Selskapet benytter eksterne krefter i tillegg til egen prosjektressurser. Det har to årsaker: Vi kjører flere prosjekter enn vi har ressurser til. Samtidig ønsker vi å utnytte kompetansen til spesialiserte prosjektledervirksomheter. I slike tilfeller er det helt avgjørende å benytte prosjektledere med korrekt profil, sier Hillestad, som selv har 9 års bakgrunn som Terramarkonsulent. 12 TEMA

13 «Vi bygger fremtidens nett» Jon Christian Hillestad, NetCom TEMA

14 Telenor Objects (www.telenorobjects.com) er et selskap heleid av Telenor konsernet. Selskapet leverer driftede tjenester for maskin-til-maskin (M2M) kommunikasjon gjennom partnere innen segmentene Transport og Logistikk, Bygg og Anlegg og Helse. Glem Internett. Det er telegrafen som er den største nyvinningen i telekommunikasjonens historie. TEMA samlet museumskonsulent Arve Nordsveen og etonolog og forsker Nina Bratland, begge fra Norsk Telemuseum, og Hans- Christian Haugli, daglig leder i Telenor Objects til en samtale om telekommunikasjonens fortid og fremtid. 14 TEMA

15 Fra telegraf til «tingenes Internett» Overgangen fra manuell post via brevduer, ryttere og skip til telegrafen var en grensesprengende revolusjon som forandret måten vi tenker på for all tid. Derfor er telegrafen den største nyvinningen i telekommunikasjonens historie. Telefonen var bare produktutvikling i kjølvannet av telegrafen. De er enige om dette alle tre, både etonolog og forsker Nina Bratland, museumskonsulent Arve Nordsveen begge tilknyttet Norsk Telemuseum og Hans Christian Haugli, daglig leder i Telenor Objects, et selskap som jobber med å skape fremtidens telekommunikasjon. En stadig mindre verden Telekommunikasjonens historie handler om stadig økende demokratisering. Fra det eksklusive til allemannseie. Verden har blitt mindre. Mange har jo i dag kun mobiltelefon, en veldig personlig ting man ikke klarer seg uten. En flerbruksmaskin man også kan ringe med, fastlår Haugli med et smil. Før hadde man gjerne bare én eller to fasttelefoner, og før det igjen kun én, typisk plassert i gangen hvor man tok i mot folk, sier Bratland. Men for hundre år siden måtte man gjerne til en talestasjon, en tidlig form for telefonkiosk, for å ringe. Men først kom altså telegrafen, som ble bygget ut samtidig med jernbanelinjene fra 1850-tallet. Det første prøvetelegrammet ble sendt fra Sagdalen til Kristiania 19. desember Man brukte telegrafen for å varsle om toget var i rute. I 1855 kunne man telegrafere til kontinentet og i 1873 helt til Tokyo i Japan, forteller Nordsveen. Næringslivet first mover Næringslivet er alltid først med å ta i bruk ny teknologi. Slik også med telegrafen. Jernbanen og sildefisket i Lofoten hadde stor nytte av telegrafen, som innebar en enorm effektivisering. Innen fiske og redernæringen kunne man innhente og avtale priser på forhånd, forteller Nina Bratland. Telegrafen fant aldri veien til hjemmene slik som telefonen. Men også her var den profesjonelle bruken først ute. For serviceyrkene ble telefonen tidlig viktig for å foreta eller ta i mot bestillinger. Telefonselskapene hadde ulike betalingsmodeller, men alle hadde det felles at det var dyrt å ringe. Det tok derfor tid før den ble tatt i bruk privat, forteller Bratland. Haugli skyter inn: I dag bruker nordmenn i snitt bare en prosent av inntekten på telefoni. Prisfallet har vært dramatisk, og i dag kan man jo også ringe gratis via Internett. Telegrafen og telefonen forandret folks tenkemåte. Verden kom nærmere. Ikke minst forandret de media som fra tallet kunne trykke ferske nyheter fra andre deler av verden. Fjernskriver-teknologien kom på 30-tallet med Aftenposten blant de tidlige brukerne. Telexen avløste fjernskriverne da de kom i Telefaxen fikk vi i 1980, opplyser Nordsveen. Telefonen ble rullet ut av private telefonselskaper. Rundt 1900 var det knapt en bygd med respekt for seg selv som ikke hadde et eget privat telefonselskap. Gjennom Telegrafverket, og senere Televerket, kjøpte Staten opp disse lokale aktørene. Først i 1974 var det store oppkjøpsraidet avsluttet. Det statlige monopolet ble avsluttet i Det fysiske og virtuelle smelter sammen Datatrafikk fikk sitt gjennombrudd på 80-tallet da ny infrastruktur gjorde det mulig å overføre store mengder data. Krysningen data og telekommunikasjon kan Haugli mye om. Han har tidligere utviklet mobile satellitt kommunikasjonssystemer, og var forskningssjef i Telenor fra 2004 til De siste to årene har han ledet Telenor Objects, som jobber med å gjøre det lett å få ting på nett, som kan bli et nytt stort vekstområde nå når de fleste mennesker allerede har mobil telefon. Med datakommunikasjon ble tale bare en applikasjon, vi fikk en formidabel vekst som bare fortsetter. Nye tjenester blir bare et stykke software, fastslår han. Fremtiden vil handle om brobygging mellom den fysiske verden og Internett. Bransjeforeningen GSM Association mener 20 milliarder ting vil være på nett i I stadig større grad vil vi feste en sender på ting vi bryr oss om, og så via Internett og mobilen få informasjon om lokasjon og andre relevante data. For eksempel har vi vært med å utruste sauer med sendere slik at bøndene via nettet til en hver tid vet hvor de er, forteller han og fortsetter: Bruksområdene er nærmest uendelige. Fra trådløse lysbrytere til sendere i veidekker som varsler fra om skadelige vibrasjoner, eksemplifiserer han. Og teknologien blir stadig billigere. Igjen er det slik at næringslivet tar i bruk ny teknologi først. Og hvordan vil så privatmarkedet ta i bruk sporingsteknologi? Neste skritt er nok underholdning og det trivielle. Man kan jo fint tenke seg at husdyret, skiene, sykkelen eller båten varsler fra selv hvis de føler seg glemt eller noe skjer. Eller kanskje at de til og med lager sin egen blogg, avslutter han humrende. TEMA

16 En utgivelse fra Terramar Terramar AS Vollsveien 13C Postboks Lysaker Telefon Den 9. mars ble Terramar kåret til en av Norges beste arbeidsplasser av Great Place to Work. Et miljø preget av høy kompetanse, profesjonalitet, interessante kunder og høy trivsel er også noen av grunnene til at to nye Terramarere ønsket å jobbe i selskapet. Nye medarbeidere til en av Norges beste arbeidsplasser Frank Lund Iversen har solid bakgrunn fra gjennomføring av store multi nasjonale prosjekter innen telekom og IT. Lars Bruflat styrker Terramars kompetanse innen forretningsutvikling og prosjektledelse. Med ti års prosjektledererfaring fra blant annet Ericsson har Frank Lund Iversen solid bakgrunn fra gjennomføring av store multinasjonale prosjekter innen telekom og IT. Sivilingeniøren begynte hos telekom-giganten etter endt utdanning i 1995, og har vært prosjektleder siden Siden 2008 han også vært innom EDB og If. Han har bred prosjektlederbakgrunn fra utviklingssiden, og erfaring med mange ulike teknologier og utviklingsmetodikker. I Ericsson ledet jeg blant annet prosjektet med å utvikle en komplett ny IP-telefoniløsning, der 200 mennesker i mange land deltok i arbeidet. Jeg var også prosjektleder for utviklingen av Ericssons nye plattform innen mobil transmisjon. Hos If har jeg vært involvert i Waypoint, nordens største prosjekt innen dotnet-utvikling, forteller Iversen. 41-åringen, som bor på Hvalstad i Asker med kone og tre barn, ser frem til å bruke sine sterke sider i et bredt fagmiljø med fokus på profesjonell prosjektledelse: Det er noe jeg har savnet, så å begynne i Terramar var et enkelt valg for meg. Jeg har gode evner til å motivere og skape engasjement i prosjekter slik at vi leverer det vi skal. Det håper jeg å få god bruk for i min nye jobb. Bred prosjekterfaring Andremann er Lars Bruflat. 35-åringen har fem års økonomiutdanning fra USA, med markedsføring og ledelse fra California Lutheran University (1998) og siviløkonom fra Harvard University DCE i Cambridge, Massachusetts (2003). Bruflat har kone og ett barn, og bor på Nordstrand. Siden 1998 har han jobbet som forretningsutvikler i MCI WorldCom (Verizon Business) i Oslo og Stockholm, strategisk konsernrådgiver både i Skanska Norge AS og morselskapet Skanska AB i Stockholm, som Manager i Strategi- og operasjonell effektivitetsavdelingen i Deloitte Consulting i Oslo, og nå sist som bedriftsrådgiver i COOP Norge SA. Der har jeg vært inne som konsulent. Jeg har jobbet som prosjektleder og analytiker på konsernnivå, og jobbet spesielt med lønnsomhets- og verdikjedeprosjekter for en stor og spennende organisasjon under utvikling. Jeg har god erfaring fra prosjekter og prosesser innenfor beslutningsstøtte, verdivurderinger, lønnsomhet og kontantstrøm. I tillegg har jeg jobbet med mange strategiprosjekter, sier Bruflat, som gleder seg til å utvikle seg videre og lære av kompetansen i Terramar: Jeg begynner i Terramar fordi de har en spennende prosjektledelsesprofil, tung kompetanse, erfaring og interessante kunder. I tillegg virker miljøet veldig hyggelig. Jeg ser frem til å lære av menneskene der, og forhåpentligvis kan vi tilføre hverandre litt kunnskap og positiv energi også. En av Norges beste arbeidsplasser HR-direktør May Lysvik er svært fornøyd med å ha de to nye på plass. Bruflat og Lund Iversen er to flotte nye tilskudd i Terramarfamilien, sier hun og føler seg sikker på at de vil trives godt i selskapet: En god kultur er viktig for å kunne levere gode tjenester. Og det har vi nå også bekreftet fra objektivt hold. Vi er veldig stolte over 3. plassen i Great Place to Work sin kåring av Norges beste arbeidsplasser den 9. mars, avslutter hun.

Nr. 02-2012. En utgivelse fra Terramar GOD SOMMER. Fremtidens Aker. Snart 4G-nett i Telenor. Gods på skinner. Balansert målstyring i Avinor

Nr. 02-2012. En utgivelse fra Terramar GOD SOMMER. Fremtidens Aker. Snart 4G-nett i Telenor. Gods på skinner. Balansert målstyring i Avinor Nr. 02-2012 En utgivelse fra Terramar GOD SOMMER Fremtidens Aker Snart 4G-nett i Telenor Gods på skinner Nordisk prosjektsamarbeid i Forsvaret Balansert målstyring i Avinor >> 4 >> 8 >> 9 >> 12 >> 14 >>

Detaljer

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover

NR. 1 2009 STOREBRAND. Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover NR. 1 2009 STOREBRAND Konsernsjef Idar Kreutzer Teknologien driver Storebrand fremover STOREBRAND Individuell behandling uten personlige relasjoner TV2 Teknologiutvikling skaper fremtidens butikk HAFSLUND

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK ÅF Advansia Årsrapport 2014 ÅF ADVANSIA Ledelse av komplekse landbaserte prosjekter 2 3 ÅF internasjonalt ÅF ÅF Advansia har med flere av Norges største landbaserte prosjekter vist at vi klarer å leve

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

Det er jeg som bestemmer i NetCom.

Det er jeg som bestemmer i NetCom. 2006 Det er jeg som bestemmer i NetCom. Pia Meling, kunde () Mobiloperatøren, kunden og alle de fine tallene. I et marked hvor produkter og tjenester er så like, er det viktig å være annerledes. I mobilmarkedet

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Vi legger stor vekt på å utvikle BrandMaster i tråd med markedet. T4M leverer til sine kunder.

Vi legger stor vekt på å utvikle BrandMaster i tråd med markedet. T4M leverer til sine kunder. Nr 1-2008 T4M AS Effektiviserer markedsføringen sparer millioner Med hjelp fra T4M kan du redusere kostnadene med opptil 30 prosent, øke effektiviteten og samtidig oppnå en enhetlig merkevareprofil. T4M

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon

Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon Nr 10 / 2010 3 Step IT AS: Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon IT er essensielt for bedriften, men oppfattes ofte som et logistikk- og kostnadsmessig mareritt å administrere. Dels dreier

Detaljer

Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt. Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer

Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt. Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer Magasin om ledelse, strategi og teknologi fra SAS Institute Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer i Danske Bank Adm.

Detaljer

ATEA LEVERERÅRS RAPPORT2010

ATEA LEVERERÅRS RAPPORT2010 ATEA LEVERERÅRS RAPPORT 1 I Atea jobber vi hardt for å levere ved å kombinere vekst og lønnsomhet. Dette kjennetegner Atea, og det skal vi gjøre også fremover Rune Falstad, CFO Atea ASA DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Innledning Illustrasjonsbilde: Fra prosjektet Arneberg Hage. 2 Innledning Forutsigbar og lønnsom Året vi har lagt bak oss endte med røde regnskapstall, noe

Detaljer

Totalleverandør med egne krefter

Totalleverandør med egne krefter TEMA: Teknologi Nr 5-2006 Ingeniør- og serviceselskapet Mollier AS: Totalleverandør med egne krefter Mens mange involverer eksterne leverandører når store prosjekter skal gjennomføres, velger Mollier å

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

ADVANTAGE PÅ VEI MOT HELDIGITALE INNKJØP. Fersk i jobben, veteran i bransjen. In business for people. Unit4 Ressursplanlegger får mer ut av ressursene

ADVANTAGE PÅ VEI MOT HELDIGITALE INNKJØP. Fersk i jobben, veteran i bransjen. In business for people. Unit4 Ressursplanlegger får mer ut av ressursene ADVANTAGE Et magasin fra Unit4 Nr 1, 2015 PÅ VEI MOT HELDIGITALE INNKJØP Fersk i jobben, veteran i bransjen In business for people Unit4 Ressursplanlegger får mer ut av ressursene 26. mars lanserte vi:

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

med wikipedia Hersker nettet Nettkongen Jimmy Wales Innovasjonsguru Sahar Hashemi: Skru deg på og utnytt teknologien Visma størst på ERP i Norden

med wikipedia Hersker nettet Nettkongen Jimmy Wales Innovasjonsguru Sahar Hashemi: Skru deg på og utnytt teknologien Visma størst på ERP i Norden ISMAgazine Nr 2 / 2010 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Innovasjonsguru Sahar Hashemi: Skru deg på og utnytt teknologien Visma størst på ERP i Norden Forutse inntjeningen Nettkongen Jimmy Wales Hersker nettet

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Forord I 2011 satte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ned et faglig råd om ledelse. Det faglige

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer