REFERAT ELDRERÅDSKONFERANSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT ELDRERÅDSKONFERANSEN"

Transkript

1 REFERAT ELDRERÅDSKONFERANSEN PÅ GRAND NORDIC HOTELL, TROMSØ SEPTEMBER 2014 Fylkeseldrerådet i Troms

2 PROGRAM 24. september: Registrering og kaffe Åpning ved fylkeseldrerådets leder Inge Hyld Hilsen fra fylkesordfører Knut Werner Hansen Lunsj Presentasjon og praktiske opplysninger v/ann Tobiassen, sekretær «Gammel, men ikke gått ut på dato» v/fylkesmann Svein Ludvigsen Kaffe m/frukt Aktuelle saker fra de kommunale eldreråd Innlevering av forslag til uttalelser 1900 Middag, sosialt samvær 25. september: «Velferdsteknologi: Varme hender eller stikkontakter?» v/rådgiver IKT helseog omsorg Ingebjørg Risse og Vibeke Jensen Redaksjonskomiteens forslag til behandling av innkomne saker Kaffe m/kake og utsjekking «Eldreomsorg Erfaringer og utfordringer» v/pasient- og brukerombud Odd Arvid Ryan, Troms «Eldrepolitisk handlingsplan for Troms» Innledning v/fylkeseldrerådets leder Inge Hyld 1400 Lunsj/Hjemreise Representanter til stede fra: Fylkeseldrerådet i Troms og fra de kommunale eldrerådene i: Bardu, Balsfjord, Berg, Dyrøy, Harstad, Karlsøy, Kvæfjord, Kåfjord, Lyngen, Ibestad, Lenvik, Målselv, Salangen, Storfjord, Sørreisa, Tranøy og Tromsø. Forelesere: Knut Werner Hansen, Svein Ludvigsen, Odd Gaare, Ingebjørg Riise, Vibeke Jensen, Odd Arvid Ryan og Inge Hyld Til sammen: 43 deltakere ONSDAG 24. SEPTEMBER Leder i fylkeseldrerådet Inge Hyld åpnet konferansen og ønsket velkommen til givende dager. Han ledet også konstitueringen av konferansen som gav følgende utfall: Registrering: Ann Tobiassen og Karin Næsvold Dirigenter: Magnor Olsen og Anne Vik Referenter: Inge Hyld og Ragnvald Myrvang Redaksjonskomite: Henry Høgmo, Jarle A. Larsen og Knut Melangen

3 PROGRAMPOSTER Fylkesordfører Knut Werner Hansen holdt hilsningstale og ønsket konferansen lykke til med to tette arbeidstager omkring eldre-tema. «Gammel, men ikke utgått på dato» v/fylkesmann emeritus, Svein Ludvigsen Ludvigsen hadde delt sitt tema i to deler, det å være aktiv tross alder, og framtidsutsikter for oss i nord. «Helsefagutdanningen, elevplasser og lærlingeordningen» v/spesialrådgiver Odd Gaare Han belyste de ordninger som eksisterer for utdanning og lærlingeplasser innen disse fagene, og behovene for fagfolk i fremtiden innen eldreomsorgen. (Se vedlegg). Aktuelle saker fra de kommunale eldrerådene Under denne posten fikk vi en del innblikk i hva som er på dagsorden ute i de kommunale eldrerådene og vi tar med disse her: Salangen arbeider med å få til pårørendeforening. Målselv arbeider med konferansen 20. oktober i eldrerådets regi. Lenvik arbeider med å få til aktivitets- og eldresenter på Finnsnes. Her er det dannet pårørendeforening. Lyngen har behandlet handlingsplanen og tatt ut 22 punkter som de vil følge opp. De har også fått med beboerrepresentant i sitt arbeid. Kåfjord bruker handlingsplanen i sitt planarbeid med helsesenter. I tillegg Ordningen med husmorvikarer kunne komme tilbake. Ordningen med pårørendeforening også må gjelde for de som blir alene i sine hjem Tema om helsestasjon for eldre- og aktivitetssenter Tanker rundt aktivitetsvenn, handleturer og frivillighetsleder Orientering om at det skal være brukerråd ved alle sykehjem. Men det er vanskelig å få kontinuitet i disse. Orientering om at det finnes midler for utbedringer for boliger for eldre Helsestasjon for eldre i Harstad fungerer godt Frivillighetsordningen i Kåfjord fungerer meget bra TT-ordningen Påminnelse om at midlene på nyttes fullt ut Eldrerådenes talerett i kommunestyrene En for øvrig meget interessant og nyttig programpost Innlevering av forslag til uttalelse: Det ble i denne sekvensen levert inn følgende forslag til redaksjonskomiteen:

4 Rekruttering til helsefagarbeidet og helsefagutdanning Anne Vik fremmet følgende forslag: «Konferansen for eldrerådene i Troms fylke, september 2014 vil rette søkelyset på den store utfordring helsesektoren står overfor de kommende år, både i Troms og hele landet. SSB opplyser at den eldre befolkningen over 70 år i Troms vil øke fra 10 % til 15 % og situasjonen er ganske lik i hele landet. Dette medfører sterkt økende pleie og omsorgsmengde i kommunene, noe som betyr betydelig større behov for helsefagarbeidere. I tillegg medfører samhandlingsreformen økende behov for helsearbeidere i kommunene. Undersøkelser viser at 70 % av norske kommuner mangler helsefagarbeidere i dag, og verre vil det bli, dersom vi ikke reagerer og tar de nødvendige grep. Det er også forstemmende at det i år har vært på tale å stenge hele eller deler av lokalsykehus i sommerperioden på grunn av mangel på helsepersonell. Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring i fylket, og primærkommunene har ansvar for lærlingeplasser og det er helt nødvendig at det samhandles og tas grep for å skaffe nok elevplasser og lærlingeplasser, både i Troms fylke, men også i hele landet. I tillegg må ungdom inspireres til å utdanne seg i helsesektoren. Konferansen mener at høyere lønn og en arbeidstid som er mer sammenfallende med yrkeslivet ellers, vil være med på å øke interessen for omsorgsyrkene. Konferansen for Eldrerådene i Troms vil sterkt understreke nødvendigheten at vi tar grep for at eldre og andre, både i dag og i framtiden får den omsorg og pleie de har behov for. Verdighetsgarantien må settes ut i livet. Vi må handle bevisst og målrettet. Utfordringen går både til kommunene, fylkeskommunene og våre øverste myndigheter.» Status for helsefagarbeidere Helfrid Mathisen fremmet forslag om bedre lønn og arbeidstid for omsorgsarbeiderne. Avgiftsbeskatningen må ned fra 4.7% til 3% Harald Haugen fremmet forslag om at avgiftsbeskatningen på folketrygden for pensjonister må settes ned. Kostnadene ved lærlingeordningen Ole Sandvik fremmet forslag om å ta opp sak omkring kostnadene ved lærlingeordningen. Endring av Lov om eldreråd Inge Steffensen fremmet forslag fra Målselv eldreråd om revidering av Lov om eldreråd. Det fremkom ikke konkret noe forslag om hva endringene skal gå ut på. (Dette forslaget ble ikke behandlet av redaksjonskomiteen, men ble overlevert direkte til referentene).

5 TORSDAG 25. SEPTEMBER Velferdsteknologi. Varme hender eller stikkontakt? v/rådgiver IKT helse- og omsorg Ingebjørg Riise og Vibeke Jensen Foreleserne belyste utviklingen av teknologiske hjelpemidler og sikkerhetstiltak for hjemmeboende eldre. Et høyst aktuelt tema i en tid hvor det blir færre omsorgspersoner i offentlig hjelpefunksjoner. Foreleserne gav konferansedeltakerne rikelig anledning til spørsmål og kommentarer. De ga en god innføring i funksjonene til de ulike hjelpemidler. (Se vedlegg) Redaksjonskomiteens behandling av innkomne forslag Anne Viks forslag til uttalelse om «Rekruttering til helsefagarbeidet og helsefagutdanning» Vedtak: Uttalelsen vedtas og oversendes til media, Statens Seniorråd, KS, stortingsrepresentantene fra Troms, kommunepolitikerne, fylkespolitikerne og Helse- og omsorgsdepartementet Helfrid Mathisens forslag om «Status for helsefagarbeiderne» Vedtak: Forslaget innarbeides i Anne Viks uttalelse Harald Haugens forslag om «Endring av avgiftsprosenten på folketrygden» Vedtak: Forslag oversendes til fylkeseldrerådet Ole Sandviks forslag om kostnadene vedrørende lærlingeordningen Vedtak: Forslaget oversendes fylkeseldrerådet Inge Steffensens forslag om revidering av Lov om Eldreråd Vedtak: Forslaget oversendes fylkeseldrerådet. Ikke behandlet av redaksjonskomiteen Eldreomsorg Erfaringer og utfordringer v/pasient- og brukerombud Odd Arvid Ryan Han redegjorde for ombudets funksjon og mulighetene for å kunne bruke dette. Likeså de muligheter som ligger i dette ombudet for endringer og påvirkning. (Se vedlegg). Eldrepolitisk handlingsplan v/fylkeseldrerådets leder Inge Hyld Ha tok for seg de oppfølginger som fylkeseldrerådet har gjort til nå med de tiltak som planen skisserer. Han registrerte også at flere kommuner allerede er i gang med tiltak som planen inneholder. Lyngen, Kåfjord og Målselv har på ulik vis nyttiggjort seg innholdet i planen. Fylkeseldrerådet vil fortsette å bruke planen som sitt arbeidsdokument videre i sin valgte periode, og håper at den kan være aktuell fremover. Eventuelt På konferansen ble det også lagt fram svar fra NAV angående forrige konferanses uttalelse vedrørende «Etterlattepensjon omregning av grunnpensjon og tilleggspensjon ved dødsfall»

6 NAV takket for initiativet og vil følge denne saken opp. Deltakerne i konferansen replisierte om at fylkeseldrerådet må etterlyse hvordan det går med denne saken da den er datert i mars 2014

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord kommunalt råd for eldre og funksjonshemmede Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000.

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 23.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 23.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 23.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Oppland fylkes Eldreråd

Oppland fylkes Eldreråd Oppland fylkes Eldreråd Årsmelding 2011 INNHOLD: LEDERS FORORD 3 MEDLEMMER 4 BUDSJETT 5 REGLEMENT 5 MØTER I ELDREERÅDET 7 HANDLINGSPLAN / FOKUSOMRÅDER 2011 7 ELDRE OG DATA 7 BRUKERRÅDET SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5

FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5 Foto: Ola Røe 1 INNHOLD SIDE FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED.. 2 ELDREPOLITISK HANDLINGSPROGRAM SAMMENDRAG AV DE FORSKJELLIG FORESLÅTTE TILTAK. 5 SAMHANDLING OM HELSETJENESTER 11 ELDRESENTER.

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: 02.02.2004 KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586140 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Innhold. Foto fremside: Austråttborgen

Innhold. Foto fremside: Austråttborgen Mulighetenes OPPLAND Årsmelding Oppland fylkes eldreråd 2014 2 Innhold Leders forord... 3 Medlemmer... 4 Budsjett... 4 Reglement... 5 Møter i eldrerådet... 6 Handlingsplan/fokusområder 2014... 6 Brukerrådet

Detaljer

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem»

«Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Rapport publisert 26. juni 2014 Ved prosjektleder Mona Pedersen, LØKTA og USH Troms «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» Sluttrapport for prosjekt i Bardu, Dyrøy, Kvæfjord, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Torsken,

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr.

Detaljer

Årsmøtet i Troms historielag 2015

Årsmøtet i Troms historielag 2015 Årsmøtet i Troms historielag 2015 Årsmøtet var i år lagt til Tromsø og Scandic Grand Hotel. To dager var avsatt, lørdag 21. og søndag 22. mars. Det møtte delegater i fra historielagene i Sørreisa, Harstad,

Detaljer

Et øyeblikk! Det er valgår i NSF! HTV skal på valg innen 1.mars. Fylkesstyre og landsmøtedelegater skal på valg 28.-29.mars på Fylkesmøtet

Et øyeblikk! Det er valgår i NSF! HTV skal på valg innen 1.mars. Fylkesstyre og landsmøtedelegater skal på valg 28.-29.mars på Fylkesmøtet Et øyeblikk! et informasjonsorgan for Norsk Sykepleierforbund, Troms Adresse: Norsk Sykepleierforbund, Troms Pb 626 9256 Tromsø Besøksadresse: Storgt. 61, 4.etg. Telefon 776 35 940 Telefaks 776 35 941

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00.

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Vårt nye kontor og møtelokaler finner vi i Aasegården i FI-senteret i 3. etasje. Her har vi, HLF Hordaland og mange andre

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 04. januar 2011 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2010-2013

Statens seniorråd. Rapport for rådsperioden 2010-2013 Statens seniorråd Rapport for rådsperioden 2010-2013 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Innledning s. 4 Statens seniorråd s. 4 Statens seniorråds mandat s. 4 Statens seniorråds medlemmer s. 4 Sekretariat

Detaljer

Statens seniorråd Sluttrapport for rådsperioden 2002 2005

Statens seniorråd Sluttrapport for rådsperioden 2002 2005 Statens seniorråd Sluttrapport for rådsperioden 2002 2005 Innholdsfortegnelse RÅDETS ARBEID I PERIODEN... 3 Mandat, sammensetning og arbeidsform... 3 Rådets mandat... 3 Sammensetning... 3 Arbeidsform...

Detaljer

FYLKESBRETTEN nr 2 August 2011

FYLKESBRETTEN nr 2 August 2011 Rogaland FYLKESBRETTEN nr 2 August 2011 - Informasjon til medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland - og andre interesserte Tusen takk til Cecilie Vedøy, Vedavågen, for flott bidrag til førstesiden

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner Schaufler, Roy-Willy

Detaljer

Eldrepolitisk program

Eldrepolitisk program En ressurs for framtida! Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag perioden 2013 2017 Utarbeidet av Eldrerådet i Nord-Trøndelag i samarbeid med de kommunale eldrerådene 12/00456 2 FORORD Eldrerådet i Nord-Trøndelag

Detaljer

HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK?

HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK? HVOR MANGE HELSEFAGARBEIDERE TRENGER VI I TELEMARK? Et kartleggings- og rekrutteringsprosjekt 01.06.11 30.06.12 Prosjektrapport Innhold: Innledning... 3 Bakgrunn... 3 Styringsgruppe... 4 Prosjektmedarbeidere

Detaljer

FULLT GJENNOMSLAG I BODØ!

FULLT GJENNOMSLAG I BODØ! LOKALAVISA 2 2011 Utgave 3 Lokalavisa, Norsk Fysioterapeutforbund avdeling Nordland. Sommerutgaven FULLT GJENNOMSLAG I BODØ! Ny takstmodell i privat praksis skaper hodebry Avdeling Nordland avholdt årsmøte

Detaljer