Åpning av årsmøtet ved fylkesleder, hilsninger fra inviterte gjester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpning av årsmøtet ved fylkesleder, hilsninger fra inviterte gjester"

Transkript

1 Protokoll fra årsmøte i Troms bondelag mars 2008 på Grand Nordic Hotell i Tromsø Sak 1 Åpning av årsmøtet ved fylkesleder, hilsninger fra inviterte gjester Fylkesleder Bjørn Mathisen ønsket velkommen. Følgende gjester hilste til årsmøtet ved åpningen: Jorunn S. Karlsen, Troms Bygdekvinnelag Berit Nikolaisen, Troms Bonde- og Småbrukarlag (hilste også fra Troms Pelsdyralslag) Sak 2 Navneopprop Organisasjonssjef, Jørn Agersborg, holdt navneopprop. Følgende utsendinger og representanter fra de lokale Bondelag og Bygdekvinnelag var til stede ved oppropet. Nr. Navn: Representerer: 1 Bjørn Mathisen Fylkesstyret 2 Asgeir Slåttnes Fylkesstyret 3 Bjarne Leonhardsen Fylkesstyret 4 Åse Heim Fylkesstyret 5 Ann-Kristin Mortensen Fylkesstyret 6 Jorunn S. Karlsen Fylkesstyret 7 Svein Olav Thomassen Fylkesstyret/ Kvænangen Bondelag 8 Birger Theodorsen Trondenes Bondelag 9 Inge Aspevoll Grytøy Bondelag 10 Edmund Ludvigsen Harstad Bondelag 11 Jim Henrik Slåttnes Kvaløy Bondelag 12 Peter Lakselvnes Østre Ullsfjord Bondelag 13 Tor Gunnar Eliassen Tromsøysund Bondelag 14 Ranveig Johansen Andersdal/ Ramfjord Bondelag 15 Erik Torheim Kvæfjord Bondelag 16 Osvald Rafaelsen Skånland og Gratangen Bondelag 17 Severin Øverli Ibestad Bondelag 18 Bernhardt Halvorsen Lavangen Bondelag 19 Rune Hokstad Bardu Bondelag 20 Tor Lyngås Målselv Bondelag 21 Einar Nicolaisen Midt Troms Bondelag 22 Dag Agnar Solbakk Dyrøy og Salangen Bondelag 23 Gjermund Klaussen Gisund Bondelag 24 Leif Heimro Malangen Bondelag 25 Inge S. Thorwarth Selnes Bondelag 26 Kjell Oddvar Skogli Balsfjord Bondelag 30 Ivar Løvland Balsfjord Bondelag

2 27 Jens-Richard Robertsen Lyngen Bondelag 28 Kristen Are Figenschou Storfjord Bondelag 29 Odd Erik Hansen Nordreisa Bondelag I tillegg deltok følgende: Annfrid Guleng Valgkomite Laila Agersborg Valgkomite Astrid Hokland Ordfører Jorun Bekkvik Nordahl Ordfører Berit Nergård Nyre Fylkesmannen i Troms Kjetil Helstad Troms fylkeskommune Berit Nicolaisen Troms Bonde- og Småbrukarlag Reidar Vinje Gjensidige forsikring Per O. Austmo Gjensidige forsikring Jørn Agersborg fylkeskontoret Teig Madsen fylkeskontoret Anita Skånhaug fylkeskontoret Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjennes Sak 4 Valg av 2 representanter til, sammen med møtelederne å underskrive protokollen Inge S. Thorwart Inge Aspevoll Sak 5 Valg av redaksjonskomité Bjarne Leonhardsen Rune Hokstad Bernhardt Halvorsen Sak 6 Leders tale Bjørn Mathisen fremførte leders tale. Generaldebatt: Følgende tok ordet: Side 2

3 Osvald Rafaelsen: tok opp rovviltproblematikken, store problemer i Skånland/Gratangen, medlemmer stiller spørsmål ved om det skjer noe Odd Erik Hanssen: tok opp utvikling av nye sorter, knyttet dette til konferansen som har vært avholdt i circumpolare tok opp klimautvikling og stilte spørsmål ved hva som vil skje i vår del av landet Bjarne Leonhardsen: tok opp forventningene til årets jordbruksavtale, argumenterte mot å sende ut avtalen på uravstemning Kjell Oddvar Skogli: orienterte om at Balsfjord Bondelag starter opp Averøy-aksjonen førstkommende fredag (28. mars) støttet Leonhardsen i synet på at avtalen ikke bør sendes ut på uravstemning Severin Øverli: norske politikere lever i en boble, de ser ikke sammenhengene i forhold til matproduksjon, ser kun at hyllene i supermarkedene er fulle argumenterte for å innføre et minsteprissystem oppfordret alle til å plante skog, både lauv og barskog Asgeir Slåttnes: la merke til en ny og mer aggressiv linje fra fylkesleder Bjørn Mathisen, tiden for å være klar og sterk og fremme krav er inne har lagt merke til at Trygve Hegnar har vært fraværende i mediebildet i forhold til landbruk den siste tiden det er vår moralske plikt å produsere egen mat Odd Erik Hanssen: viste til en rapport som er under utarbeiding i TINE som vil se nærmere på blant annet strukturutvikling og lønnsomhet tok opp utviklingen mhp kulturlandskap og sammenhengene for gjengroing og hvordan dette forstås av folk flest Bjørn Mathisen: Oppsummerte og kommenterte innleggene. Side 3

4 Sak 7 Fylkeslagets årsmelding for 2007 Forslag til årsmelding ble lagt frem av Organisasjonssjef Jørn Agersborg. Debatt: Følgende hadde ordet: Bjørn Mathisen: understreket alvoret i forhold til ressurstilgang og at fylkesstyret må prioritere hardt Vedtak Styrets forslag til årsmelding vedtas. Sak 8 Fylkeslagets regnskap for 2007 og budsjett 2008 Fylkeslagets regnskap for 2007 og budsjett for 2008 ble lagt frem av Anita Skånhaug. Post: Beskrivelse Budsjett 2008 Regnskap Troms BL Agiftsfritt salg kr 1 000,00 kr 480, Annonseinntekter kr ,00 kr , Kontorhold Tenkeloftet kr ,00 kr , Rammebevilgning kr ,00 kr , Tilskudd/ref. andre org. kr 1 000,00 kr 720, Ref. NB kr ,00 kr ,00 Sum driftsinntekter: kr ,00 kr ,00 Driftskostnader: Post: Beskrivelse Budsjett 2008 Regnskap Troms BL 4400 Kjøp varer kr 1 000, Møtegodtgjørelse kr ,00 kr , Arbeidsgiveravgift kr 8 500,00 kr 9 169, Revisjon kr 6 000,00 kr 5 625, Kontorrekvisita kr 9 000,00 kr 7 448, Andre møtekostnader kr ,00 kr , Gaver kr 6 000,00 kr 5 803, Bevilgning Nei til EU m.fl. kr 1 000, Gebyrer kr 1 000,00 kr 486, Tap på fordringer kr 1 600,00 Sum driftskostnader kr ,00 kr ,78 Side 4

5 Debatt: Severin Øverli: stilte spørsmål ved om det er vurdert å organisere prosjekter for å styrke økonomien Bjørn Mathisen: Gav svar til Øverli der det ble pekt på at Troms Bondelag mottar kontorleie fra prosjekt Arktisk tenkeloft og at det fortløpende vurderes om det er nødvendig å løse oppgaver i form av et prosjektarbeid. Den ordinære driften av fylkeslaget må imidlertid baseres på rammebevilgningen fra Norges Det foreliggende regnskap godkjennes som regnskap for Troms Bondelag for Det fremlagte budsjett godkjennes som budsjett for Troms Bondelag for Sak 9 Arbeidsplan for Troms Bondelag 2008 Følgende forslag til arbeidsplan ble lagt frem av leder Bjørn Mathisen. Oppfølging av politiske miljøer/ nettverksbygging Samling for tillitsvalgte i Troms Bondelag høsten 2008 Medlemsverving Debatt: Følgende hadde ordet: Odd Erik Hanssen: stort behov for å få til en samling som beskrevet i punkt 2 ellers fornøyd om styret prioriterer de foreslåtte hovedoppgavene Birger Theodorsen: ønsket seg konkretisering av hvordan lagene skal gjennomføre medlemsvervingen ønsket fokus på arbeidet med å bedre tilgangen på dyrket mark, sikre langsiktige leieavtaler, viste til at høy leiejordsandel er en utfordring ved investeringer, foreslo å sette ned en arbeidsgruppe som kan jobbe med dette i fylket ønsket informasjon ut til det enkelte medlem om hva som er realistisk i forhold til årets forhandlinger, dette for å unngå for stor frustrasjon i etterkant, ønsket også at Troms Bondelag tok initiativ til en gjennomgang for å forenkle og samordne ordninger over jordbruksavtalen med et mål om å kunne fordele midler slik at de gir inntektsvirkning mer effektivt fordelene ved samdrift må komme bedre frem Side 5

6 Vedtak Forslaget vedtas som arbeidsplan for Troms Bondelag for Sak 10 Innkomne saker Ingen saker er meldt inn. Sak 11 Valg Innstilling fra valgkomiteen ble lagt frem av Anfrid Guleng (leder av valgkomiteen). Debatt: Kristen Are Figenschou: støtter ikke å velge personer på bakgrunn av kjønn hadde ønsket at nye styremedlemmer var til stede og fikk presentere seg foreslo Svein Olav Thomassen som nytt styremedlem foreslo Jorunn Bekkvik Nordahl som 1. vara Anfrid Guleng: forklarte at valgkomiteen hadde prioritert å finne frem til en kvinnelig kandidat til styret, men ikke for enhver pris mange kvinnelige kandidater er forespurt Severin Øverli: viste til erfaring fra periode i valgkomiteen, svært vanskelig å finne kvinnelige kandidater som sier ja til et verv støttet at det kommer inn en geitmelkprodusent, kumelkprodusenter er overrepresentert Jorunn Karlsen: ønsket at årsmøte velger utsendinger til årsmøte i Troms Bygdekvinnelag Ranveig Johansen: viste til at en kandidat til styret bør ha erfaring fra et lokallagsstyre og vil ikke støtte valgkomiteens forslag Side 6

7 Odd Erik Hanssen: støttet argumentasjonen til Ranveig Johansen, viste til at han kjente både kandidaten fra valgkomiteen og benkeforslag fra Figenschou. vil støtte forslag på Svein Olav Thomassen Ved avstemningen var det registrert 28 stemmeberettigede til stede. Fylkeskontoret foretok innsamling og opptelling av stemmer. a) Leder for 1 år: Bjørn Mathisen valgt med 28 stemmer. b) Valg av to styremedlemmer for 2 år: Asgeir Slåttnes valgt med 26 stemmer, 2 blanke stemmer avgitt Svein Olav Thomassen valgt med 23 stemmer mot 5 stemmer på Siv Nina Myrvoll. c) Vararepresentanter til styret i nummerorden (for 1 år): 1. vara: Jorunn Bekkvik Nordahl, ved akklamasjon 2. vara: Daniel A. Hanssen, ved akklamasjon 3. vara: Bernhardt Halvorsen, ved akklamasjon d) Nestleder for 1 år blant de valgte styremedlemmer: Asgeir Slåttnes valgt ved akklamasjon e) To utsendinger til årsmøtene i Norges Bondelag for 2008/2009 samt 4 vararepresentanter i nummerorden: Bjarne Leonhardsen Åse Heim 1. vara: Daniel Arne Hanssen 2. vara: Jorunn Bekkvik Nordahl 3. vara: Bernhardt Halvorsen 4. vara: Jørn Agersborg f) Vararepresentant for nestlederen til representantskapet i Norges Bondelag: Side 7

8 Asgeir Slåttnes g) To utsendinger til årsmøtet i Troms Bygdekvinnelag for 2009 med vararepresentanter: Forslag: Fra Bjørn Mathisen: Jorunn Bekkvik Nordahl og Severin Øverli Jorunn Bekkvik Nordahl og Severin Øverli velges Vara: 1) Inge Aspevoll 2) Erik Torheim h) Møteleder med vararepresentant for årsmøtet i Troms Bondelag for 2009/2010: Spørsmål fra Kristen A. Figenschou om det er lurt å velge et styremedlem til vararepresentant? Jens O. Løvlid velges med personlig vare Åse Heim i) Et nytt medlem til valgkomiteen for årsmøtene i Troms Bondelag i perioden : Leif Arne Heimro j) Tre vararepresentanter i nummerorden til valgkomiteen: 1. Jan H. Tørfoss, Nordreisa 2. Erik Torheim, Kvæfjord 3. Brynhild Forseth, Bardu l) Revisor for 2008: Berg og Hammervik enstemmig valgt m) Godtgjørelser til fylkesstyret. Etter satser for tillitsvalgte fastsatt av Norges Bondelag Sak 12 Resolusjonsdebatt Leder av resolusjonskomiteen, Bjarne Leonhardsen, la frem forslag til uttalelse fra årsmøte. Side 8

9 Følgende hadde ordet i resolusjonsdebatten: Odd Erik Hanssen: foreslo å ta inn klimavekst i 2. avsnitt ( Dette som en følge av bl.a økt kjøpekraft i de mest folkerike områder klimaendringer ) Følgende resolusjon vedtas fra årsmøtet i Troms Bondelag 2008: Inntektsmulighetene i landbruket må styrkes vesentlig! t i Troms Bondelag har store forventninger om en positiv inntektsutvikling i de kommende jordbruksforhandlingene. Den sittende regjerings løfter om inntektsutviklingen for landbruket i Soria Moria erklæringen er ennå ikke oppfylt. I løpet av relativt kort tid har det internasjonale matvaremarkedet gått fra en overskuddssituasjon til underskudd. Dette som en følge av bl.a. økt kjøpekraft i de mest folkerike deler av verden, forbruksvekst, klimaendringer og befolkningsvekst. Dette har også ført til at prisene på enkelte importerte jordbruksprodukter nå har passert nivået på tilsvarende norske varer Tallenes tale for Tromsjordbruket er klar : gjennomsnittsinntekta i Tromsjordbruket er antall bruk i fylket er redusert med 40% de siste 10 årene totalproduksjonen synker Det kan synes som om norske politikere ikke har oppfattet hva som skjer. t i Troms Bondelag krever derfor at regjeringen tar landbrukets utfordringer på alvor. Skal vi fortsatt ha en nasjonal matproduksjon må inntektsgapet mellom landbruket og andre sammenlignbare grupper tettes. Jørn Agersborg ref Inge S. Thorwart Inge Aspevoll Innlegg Side 9

10 Gjensidiges landbruksstrategi region nord v/ Per Austmo Visjon: desidert best kompetanse ha det beste servicekonseptet ledende på produktutvikling ---- Utfordringer: brann våningshus: økende antall døde i brann husdyrsykdommer avlingsskade mange dødsfall, mange blir uføre, overrepresentasjon av ulykker nye næringer: inn på tunet/grønn omsorg, småskalaproduksjon Muligheter i nord norsk matproduksjon v/ Bjørn Mathisen Politisk vilje til å satse på norsk matproduksjon? v/ Endre Stakkerud utvikling nasjonalt og internasjonalt holdninger i de politisk partier siste års resultater i jordbruksforhandlingene Matproduksjon et marked i endring v/ Egil Olsvik Uviklingstrekk internasjonalt, råstoff for kraftfor sterk prisvekst Utviklingstrekk internasjonalt, befolkning/etterspørsel Uviklingstrekk internasjonalt, klimaendringer prising av endringer Utviklingstrekk internasjonalt, energi bioetanol/alkohol tap av inntektsmuligheter for norsk landbruk dyrere industri (mindre volum) svekkede merkevarer (med norskhetsgaranti) økt import-tilvenning manglende markedsdekning svekker tilliten til den norske landbrukspolitikken Hvordan skape produksjonsgrunnlag som gjør at norsk landbruk klarer å dekke etterspørselen i det norske markedet? WTO: markedsordningene må endres for å gi rom for økte priser, landbruk over hele landet (mottaksplikt, forsyningsplikt og prisansvar) la de som allerede er i næringa få vokse, enklere enn å rekruttere nye produsenter Side 10

11 løse opp på noen av strukturbegrensningene (samdrifter på melk og kjøtt, fjerne antallsbegrensning innen ammekuproduksjon, fellesløsninger for sau, fjerne strukturavgrensning for sau) flerdelt landbrukspolitikk presser seg frem (volum bærende for landbruk over hele landet, nisjer/småskala, turisme/reiseliv) LHMS v/ Halle Arnes organisering innhold i tilbud fra LHMS Jordbruksforhandlingene 2008 Innledning v/ Endre Stakkerud Følgende hadde ordet i tilknytning til innlegget: Birger Theodorsen: roset innlegg støttet vurderinger i forhold til krav og innretning Kjell Sverre Myrvoll: støttet vurderingene oppfordret lokallag til å støtte opp om Averøy-aksjonen savnet engasjement fra lokale politikere Bjørn Mathisen: nødvendig å nytte markedsmuligheter støttet vurderingene omkring kapitalbehov Bjarne Leonhardsen: forståelse for at det er vanskelig å være konkret om kravet fra Norges Bondelags side nå i forkant av representantskapet fremholdt betydningen av geitholdet i Troms Asgeir Slåttnes: kapasiteten i Troms er utnyttet fullt ut, de som er igjen som aktive produsenter må produsere mer for at vi skal kunne dekke etterspørselen de som styrer må ta ansvar vi krever kun en anstendig inntekt Severin Øverli: grunnleggende å få på plass en anstendig inntekt vi har vært for snill de siste 20 år i forbindelse med jordbruksforhandlingene Side 11

Troms Bondelag. Årsmelding 2009

Troms Bondelag. Årsmelding 2009 Troms Bondelag Årsmelding 2009 Side 2 Side 3 2. Innholdsfortegnelse 1. Leders side...2 2. Innholdsfortegnelse...4 3. Fylkesstyret i Troms Bondelag...6 4. Utvalg og representanter...7 4.1 Utvalg i regi

Detaljer

TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG ÅRSMELDING 2008 Troms Bonde- og Småbrukarlag Kjosvatn 9050 Storsteinnes telefon 77720839 mobil 95967575 e-post troms@smabrukarlaget.no BANKKONTONUMMER 4776 12 89981 Forskning

Detaljer

Årsmelding Og Regnskap 2013

Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2014 2 Innhold HILSEN FRA LEDER... 4 PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2014-2015... 5 REPRESENTASJON OG UTVALG 2014 2015... 7 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL

Detaljer

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent

Telefon. 2/2012 Godkjenning av protokoller av 01.11.2011. Vedtak: Godkjent 1 av 13 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 24.01.2012-25.01.2012 Vår dato: 01.02.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Rica Park Hotel, Drammen Telefon Sak 11/01677

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 Årsmelding 2011 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Bondelagets Servicekontor AS Opplag: 1500 2 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 3 Innhold Med kjærleik til norsk mat 5 Medlemmer 6 Kjønn og alder

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk Årsmelding 2009 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk 2 3 4 Innhold Innhold... 5 Medlemmer... 6 Æresmedlemmer... 8 Tillitsvalgte... 9 Årsmøtet... 9 Representantskapet... 11 Styret

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

Innhold. Øvrig arbeid i Hedmark Bondelag 17 Organisasjonssaker 17 Medlemsutviklingen 17 Elverum Bondelag beste vervelag i 2009! 17 Ledermøte 2009 17

Innhold. Øvrig arbeid i Hedmark Bondelag 17 Organisasjonssaker 17 Medlemsutviklingen 17 Elverum Bondelag beste vervelag i 2009! 17 Ledermøte 2009 17 Årsmelding 2009 Hedmark Bondelag Høyvangveien 40, 2322 Ridabu Telefon: 62 55 53 10 e-post: hedmark@bondelaget.no Internett: www.bondelaget.no/hedmark Bankkonto: 1800.07.00912 Innhold Bondesangen 3 Forord

Detaljer

BENYTT DINE MEDLEMSFORDELER

BENYTT DINE MEDLEMSFORDELER BENYTT DINE MEDLEMSFORDELER gjensidige.no Er du medlem av Norsk Bonde- og Smbrukarlag har du gode betingelser hos Gjensidige. Du fr fra 14 til 20% rabatt p tingforsikringer. Du tilbys gunstige personforsikringer

Detaljer

Årsmelding Akershus Bondelag 2013

Årsmelding Akershus Bondelag 2013 Innhold HILSEN FRA LEDER... 2 PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2013-2014... 3 STYRET... 3 REPRESENTASJON OG UTVALG 2013-2014.... 5 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013.... 9 AKTIVITETER I AKERSHUS BONDELAG

Detaljer

Årsmelding 2014 OPPLAND BONDELAG

Årsmelding 2014 OPPLAND BONDELAG Årsmelding 2014 OPPLAND BONDELAG Formål Norges Bondelag har som formål å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske,

Detaljer

Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag

Årsmelding. 62. arbeidsår. Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2008 62. arbeidsår Årsmelding 2008 1 Vest-Agder Bondelag Årsmelding 2008 2 Vest-Agder Bondelag Innhold Forord:... 4 A. NORGES BONDELAG... 5 Medlemsorganisasjonen... 5 Årsmøtet i Norges Bondelag

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

OPPLAND BONDELAG. Årsmelding

OPPLAND BONDELAG. Årsmelding OPPLAND BONDELAG Årsmelding 2008 Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem,

Detaljer

TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG ÅRSMELDING 2009 Troms Bonde- og Småbrukarlag Kjosvatn 9050 Storsteinnes telefon 77720839 mobil 95967575 e-post nettside troms@smabrukarlaget.no www.smabrukarlaget.no BANKKONTONUMMER

Detaljer

REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO

REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 17. APRIL 2010 PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL, OSLO DNTs leder, Nils Dagestad, ønsket delegater, presse, gjester og innbudte velkommen til generalforsamlingen.

Detaljer

TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG ÅRSMELDING 2012 Sametinget er en nasjonal folkevalgt forsamling for samene i Norge. Sametinget forvalter 35 millioner kroner til næringsutvikling. Det er satt et eget mål for

Detaljer

Leders tale til årsmøtet i Hedmark Bondelag 13. mars 2012. Ordfører, årsmøteutsendinger og gjester! Velkommen til årsmøte!

Leders tale til årsmøtet i Hedmark Bondelag 13. mars 2012. Ordfører, årsmøteutsendinger og gjester! Velkommen til årsmøte! Leders tale til årsmøtet i Hedmark Bondelag 13. mars 2012 Ordfører, årsmøteutsendinger og gjester! Velkommen til årsmøte! Fjoråret var preget av mye vær. I pinsen fikk vi veldig med regn, spesielt i Østerdalen

Detaljer

Protokoll. fra fylkesårsmøtet 26.-27. februar på Grand Hotell, Kongsberg.

Protokoll. fra fylkesårsmøtet 26.-27. februar på Grand Hotell, Kongsberg. Protokoll fra fylkesårsmøtet 26.-27. februar på Grand Hotell, Kongsberg. Møtet settes fredag 26.2. kl. 16.oo med velkommen av fylkesleder Ole Johnny Stavn til æresmedlemmer, gjester og delegater. Fylkesleder

Detaljer

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.

Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s. Årsmelding for Østfold Bondelag 2013 Hilsen fra leder s.2 Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.6 Næringspolitisk arbeid s.8 Organisatorisk arbeid

Detaljer

Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag

Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag Årsmelding 2007 1 Program årsmøte. Årsmøte 1. Mars 2007 på Felleskjøpet Agri Kløfta. Kl. 12:00-12:10 Kl. 12:10-13:00 Registrering. Årsmøtesaker. - Godkjenning av innkalling

Detaljer

Buskerud Bonde og Småbrukarlag

Buskerud Bonde og Småbrukarlag Buskerud Bonde og Småbrukarlag Årsmelding 2012-2013 1 Bli med på jubileumslaget! 2 3 Dyr mold Av Trygve Bjørgo Molda var den dyraste av all eige. Om det fortel Kjerringsletta. Inneklemd ligg ho mellom

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet:

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: Sak 8. Årsmelding 2014/2015 Sak 9. Regnskap 2014 Sak 10. Rammebudsjett for 2016 1 Saksliste for Norges

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger 2011. Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen

Detaljer

Forord 3. Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4

Forord 3. Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4 Innhold Forord 3 Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4 Fylkestyret 2012 5 Andre utvalg, styrer og representasjonsoppgaver 6 Arbeidsfordeling representasjonsoppgaver for fylkesstyret 6 Utsendinger til Norges

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

Årsmelding. og regnskap

Årsmelding. og regnskap Årsmelding og regnskap 2011 HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER 2011 har vært et aktivt år for Østfold Bondelag. Jordbruksoppgjøret, Stortingsmeldingen om mat og landbrukspolitikken og en rekke andre saker

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR.

PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. PROTOKOLL FRA FORSVARETS SENIORFORBUNDS 16. LANDSMØTE AVHOLDT 13. 15. MAI 2013 PÅ RICA HOTELL HAMAR. ÅPNING Leder for Forsvarets seniorforbund (FSF), Arild Kristensen, åpnet landsmøtet (LM) med å ønske

Detaljer