Ny bestillingsløsning på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny bestillingsløsning på www.osid.no"

Transkript

1

2 2 Årsmelding og rekneskap 2011 Ny bestillingsløsning på Enkelt trygt effektivt å bestille øremerker og andre produkter hos oss. OS ID as 2550 Os i Ø. Kundeservice:

3 Årsmelding og rekneskap Årsmøte Rogaland Sau og Geit 2012 Utstein Kloster Hotell AS Mosterøy 9. og 10. mars Lunsj frå kl (årsmøte tek til kl ). Møteleder: Sigmund Skjæveland, Bjerkreim (kan dessverre ikkje møte) Olaug Vikingstad blir ny møteleder. Sakliste fredag 9. mars: 01 Opning og velkomst Møteleiar, Rennesøy Sau og Geit og Ordførar i Rennesøy Kommune 02 Godkjenning av innkalling og saksliste 03 Opprop 04 Val av 2 personar til å skrive under møtebok 05 Tale ved leiar i Rogaland sau og Geit 06 Spørsmål og kommentarar Kaffipause 07 Årsmelding for Rekneskap for 2011 og budsjett for Innkomne saker 10 Arbeidsplan Foredrag ved Ola Øyen «Norske klimafjøs i TRE» Spørsmål og kommentarar Årsmøtemiddag Laurdag 10. mars: 12 Slakteria sin time 13 Val Pause 14 Innlegg ved Tone Edland Styremedlem NSG Avslutning og lunsj Påmelding til Torill Undheim innan 20. februar tlf / e-post adr.: Pris dobbeltrom: Kr. 990,- Pris enkeltrom: Kr. 790,- I tillegg kjem kurspakke med lunsj begge dagar: Kr. 475,- pr. person pr. dag (kr. 950,-) Årsmøtemiddag fredagskveld: Kr. 430,- pr. person. RSG betalar opphaldet for ein utsending pr. lokallag Automatisk tildeling av kraftfôr Tildeler kraftfôr opp til 9 ganger i døgnet. Kan brukes både ute og inne. Automaten blir driftet av 12 V oppladbart batteri. flexifôr Bjelland & Høiland as Opsal, 5583 Vikedal Tlf E-post: Produsert av MCE i Etne

4 4 Årsmelding og rekneskap 2011 SAUEKONTROLLEN Framtidens bønder er på nett! Enkelt registreringsverktøy som gir: God oversikt over din besetning Nyttige rapporter og noteringslister Automatisk overføring av slaktedata og avlsindekser God sikkerhet på lagring av data Bli medlem! Meld deg inn nå og få gratis t-skjorte! Dette gjør at du enkelt kan planlegge for bedre resultater! Kontakt ditt lokale slakteri eller ring Animalia på: Tlf: Epost:

5 Årsmelding og rekneskap Innhald Årsmøte Rogaland Sau og Geit Melding ifrå styret Året som startet godt...6 Styret i Rogaland Sau og Geit Året Saker som har vore handsama i Styret Rogaland Sau og Geit Handlingsplan Referat årsmøte Rogaland Sau og Geit...12 Fjelldagane Referat Leiarmøte...20 Medlemsoversikt Rogaland Sau og Geit Rogaland Sau og Geit i Romania...28 Fatland...33 Fotråte status ved årsskifte 2011/ KÅRINGSSTATISTIKK KÅRINGSSTATISTIKK VRAKA KÅRINGSSTATISTIKK O-KÅRA STATISTIKK OVER KÅRINGSTYPE Høgste nye indeksverer i Rogaland Året 2011 i Prima Gruppen...51 Lam til Forus og Sandeid i Årsmelding Felleskjøpet Rogaland Agder...59 ÅRSMELDING DALANE BUKKERING APOTEKAVTALEN...62 Jordbruksforhandlingane Beitelag og Sankelag i Rogaland...66 Kontaktpersonar rovvilt Rogaland...67 Kontaktliste vereringar og andre raselag...67 Resultat Balanse Forsidebilder: Asbjørn Haga Grafisk produksjon: Lura Trykkeri AS

6 6 Årsmelding og rekneskap 2011 Melding ifrå styret Året som startet godt Året 2011 er historie og tid for å gjøre opp status. Syns det ikke var så lenge siden sist års skifte. Året 2011 Har vært et spennende år og vil berømme alle styremedlemmene som har vært med på og dra lasset slik at hullet etter Øyvind ikke ble så vondt og tette. Med 3 nye medlemmer av fylkesstyret inkl 1 varamann har gjort det til at vi i styret nå er blitt en fin ung gjeng som det har kjekt og jobbe sammen med. En av de mest positive ting som vi har fått til i 2011 er apotekavtalen med Apotek 1 kjeden. Der vi etter innspill ifra lokalag tok den tjenestevei opptil NSG der de egentlig ikke fikk til noe annet en 1 %. Tok vi skjeen i egen hånd og fikk til en god avtale selv om den trenges å justeres litt. En annen sak vi tok opp var om NSG kunne stå i bresjen for å arrangere tur til VM i sauklipping og ullsortering i New Sealand nå i februar der vi av administrasjonen egentlig ble avist. Synd det er sikkert noen som kunne tenkt seg og bli med. Landsmøtet til NSG møtte Rogaland fulltallige med 7 representanter. Der ikke de store sakene var oppe men Rogaland var med på å påvirke valget. Og ser jo at NSG har et problem med informasjonsflyten. Resultatet av de siste års jordbruksforhandlinger viste resultater på utbetalinga ifra slakteriene i år. Bare så synd at det var mange som slet med og få lamma slakte modne når slakteria ville ha dyra. Det ble dermed åpnet for import. Det var riktig og gi den tidsbegrensete varighet slik at det ikke ble konkurranse mellom import og lamma som nå går inne til oppforing. Å drive med geit er nok som og komme til himmelen. For der er det ikke mye klaging, selv om de har sjukdommer og slite med dem også. Noe som sauenæringa har slitt med. Tenker da på fotroten som spesielt Rennesøy har slitt med og saneringa av den. Må bare berømme det arbeidet som Thorsen på Rennesøy la ned for og få pengene på bordet igjen for erstatning etter nedslakting. Rovdyr bør jo ikke forekomme i Rogaland. Dessverre så har vi hatt tap i 2011 også. Det ble åpnet for kåringsjå i høst for også å trekke det tilbake. Men de hadde i Suldal og Helleland. Ellers gardkåring. Så for oss å se hva det blir til i Men føler at RSG har god kontakt med Mattilsynet regionalt. Men ser jo at det er problemer med tolking av reglene på distriktskontora. Dette har Mattilsynet fokus på. Vi måtte i år også ta noen omrokeringer i styret etter at Siri Haugland fikk seg jobb i Nortura og derfor ønsket å trekke se ifra styret i RSG. Ønsker henne tilykke i ny jobb og Torild Undheim velkommen tilbake som 1. varamedlem. Vil takke styret for det arbeidet de har lagt ned i året som gikk. Lokallag for innspill og godt samarbeid. NSG ansatte og tillitsvalgte for det arbeidet som de legger ned for organisasjonen. Samt takke alle andre samarbeidsparter for et godt samarbeid i året som gikk Vil tilslutt takke lokallag, ansatte og tillitsvalgte i NSG og alle andre sammarbeidsparter for et godt arbeidsår vi har lagt bak oss. Storhaug den 1. Januar 2011 Ole Jonny Espevold

7 Årsmelding og rekneskap Styret i Rogaland Sau og Geit 2011 Leiar: Nestleiar: Kasserar: Styremedlem: Ole Jonny Espevold, Storhaug Tysværvåg Tlf e-post: Siri Kvam Haugland til 1. november e-post: Magne Jakob Bjørheim frå 1. november 2011, tlf e-post: Alf Torstein Pettersen, Rekeland, 4380 Hauge i Dalane Tlf & e-post: Magne Jakob Bjørheim, Ryfylke, tlf e-post: Siri Kvam Haugland, Time, til 1. november tlf Asbjørn Haga, tlf e-post: Bjarne Østerhus, Ryfylke, styremedlem frå 1. nov vara: Bjarne Østerhus, Ryfylke til 1. nov. 2011, tlf e-post: Torill Undheim, 4365 Nærbø, 1. vara til styret frå 1. nov vara: Torill Undheim, 4365 Nærbø, til 1. nov. 2011, tlf e-post: 3. vara: Peder Ravndal, 4330 Ålgård, tlf & Leiar Avlsutvalet: Leiar Rogaland Gjetarhundnemd: Geitenæringa: Sekretær: Per Johan Lyse, 5560 Nedstrand, Tlf & e-post: Kjell Helland. Amdal Tau, tlf & e-post: Jon Arvid Vassbø, 4389 Vikeså, tlf & e-post: Frå Nortura Karluf Håkull, Postboks 10, 5589 Sandeid, e-post: tlf &

8 8 Årsmelding og rekneskap 2011 Året 2011 Rogaland Sau og Geit består av 33 lokallag med til saman 1917 medlemmar. Det er ein nedgang på 13 medlemmar. Time Sau og Geit er fortsatt det største lokallaget med 167 medlemmer. Bjerkreim Sau og Geit er like bak med 163. Deretter kjem Sør-Jæren Sau og Geit med 145 medlemmar. Det minste laget er Årdal Sau og Geit med 6 medlemmar. Det arbeidas god i lokallaga og det viser igjen i auke i medlemstalet. Størst auke har Lund med 9 nye medlemmar, Hjelmeland 7, Vikedal/Imsland 5, Bjerkreim 4, Nærbø 4, Ølen 2, Vats 1, Strand 1 og Sauda 1. Flott arbeid! Gratulera! Det er og lokallag som sliter med og oppretthalda medlemstalet det viser ein nedgang på 13. Størst nedgang hadde Tysvær med -8 og Sandnes med -6. Valnemnda for Rogaland Sau og Geit: Valde på årsmøte 2011: Nord-Rogaland: Jan Byrkja, Skjold Vara: Per Johan Lyse Nedstrand Dalane: Knut R Thunheim, Lund Vara: Knut Arild Åmot Valde på årsmøtet 2010: Nord-Jæren: Rolf Røynlid Sandnes. Vara: Trygve Ravndal, Gjesdal Sør-Jæren: Svein Varhaug Sør-Jæren Vara: Jarl Nord-Varhaug Sør-Jæren Ryfylke: Bjørn Laugaland, Hjelmeland Vara: Ola Jordebrekk, Suldal Valregionar i Rogaland Sau og Geit: Dalane: Bjerkreim, Eigersund, Helleland, Sokndal/ Heskestad og Lund Sau og Geit. Sør-Jæren: Sør-Jæren, Nærbø, Klepp og Time Sau og Geit. Nord-Jæren: Gjesdal, Sandnes, Sola, Rennesøy/ Mosterøy og Kvitsøy Sau og Geit. Ryfylke: Forsand, Strand, Hjelmeland, Årdal, Finnøy, Halsnøy, Jøsenfjorden, Suldal og Sauda Sau og Geit. Nord-Rogaland: Bokn, Tysvær, Skåre, Karmøy, Nedstrand, Skjold, Vikedal/Imsland, Vats, Sandeid og Ølen Sau og Geit. Avlsutvalet for sau i Rogaland: Leiar: Per Johan Lyse, Nedstrand RSG: Lars Nevland Vara: Bjarne Østerhus, Erfjord/ Suldal Nortura: Rune Osland KLF: Hilde Kallekleiv Håland Observatør frå styret i RSG: Siri Kvam Haugland fram til 1. november Sekretær: Regionskonsulent i NSG: Kjell Steinar Løland Styret i RSG har i 2011 hatt 8 styremøter og behandla 56 saker, i tillegg til diverse møter.

9 Årsmelding og rekneskap Saker som har vore handsama i Styret 2011: Årsmøte 2011 Årsmelding Rekneskap Budsjett Handlingsplan 2011 Merking av småfe Brev til Mattilsynet Innskrift i øyremerke Brev til NSG, fagtur New Zealand Fadderordning for lokallaga Fotråte Jordbruksforhandlingane Rovdyr i Rogaland Møte med Mattilsynet Landsmøte NSG Leiarmøte NSG Fjelldagane 2011 Fjelldagane 2012 Leiarmøte 2011 Beitefond Bjerkreimsmarknaden Kåring Kurs for kåringsdommarar Heimesida til RSG Fjellam Innspel til valnemnda NSG Støtte møte Ølen Evaluering Leiarmøte Brev frå Time Sau og Geit- fellingspremie rev Revepremie Auka produksjon på sauehaldet i Rogaland Samordningsmøte Fylkesmannen og Mattilsynet Tur til Romania v/siri

10 10 Årsmelding og rekneskap 2011 Rogaland Sau og Geit Handlingsplan 2011 Aktivitet Ansvar Start Slutt Plass Kommentar Evaluering Medlemsverving Alle Januar Desember Styremøte Styret Januar Januar Aksdal Fordeling av årsmelding Styremøte Styremøte Februar Februar Egersund Val av avlsutval Fylkesårsmøte Alle August 2010 Februar 2011 Egersund Sende ur program og invitere gjesteretter liste januar Landsmøte NSG Utsendingar Mars 2011 Mars 2011 Os Fagtur til New Zealand Styremøte/møte med Mattilsynet Møte med Fylkesmannen Fjellgagane Dommarsamling/ PC sekretærar Styret i RSG og NSG Januar 2011 Mars 2012 New Zealand Under planleggingusikker på resultat Styret Mai Mai Høyland Årlig- leiar avtalar tid Styret Juni Juni? Ole Jonny/ Leif Avlsutvalet/ Kåringsdommarar August 2011 August 2011 Røros Årlig arrangement/ fagmøte August August Kurs for oppfrisking Styremøte Styret Oktober Time I forbindelse med leiarmøte Leiarmøte Styret Januar 2011 Oktober 2011 Leiarmøte NSG Leiar Okt. Okt.? Innspel til jordbruks-forhandlingane Lokallaga/ Fylkeslaga Time Sende program. Invitere gjester i aug. Samle lokallaga, ringlederar og styret November Januar 2012 Til godkjenning årsmøte 2012 Sauekontrollen Alle Januar Desember Sjå etter at Sauekontrollen fungera Møte valnemnda Valnemnda Okt. Februar Styremøte Styret Desember Desember Årsmelding/ jordbruksforhandlingar Neste styremøte Neste styremøte

11 Årsmelding og rekneskap

12 12 Årsmelding og rekneskap 2011 Referat årsmøte Rogaland Sau og Geit på Grand Hotel Egersund 18. og 19. februar 2011 Opning og velkomst: Årsmøte vart opna med eit minutt stillhet til minne om Øyvind Bergøys bortgang Møteleiar Sigmund Skjæveland ynskte velkomen til årsmøte i RSG der Bjerkreim Sau og Geit stod som arrangør. Han ga så ordet til leiar i Bjerkreim Sau og Geit, Halvard Veen som var både glad og stolt over at BSG stod som arrangør. Han fortalte videre at BSG har 166 medlemmer. Det er 20 nye i Berre fram til nå i 2011 har BSG fått 6 nye medlemmer! Han ga deretter ordet til ordføraren i Bjerkreim Marthon Skårland som orienterte om kommunen. Han beklaga at Bjerkreim ikkje har hotell og at dei må til nabokommunen for å halde så store årsmøter. Bjerkreim er på 660 kvkm og det er 2650 innbyggjarar. Det er ikkje så mange store bedrifter. Tine Meieri er der ennå, men har planar om nedlegging. Bjerkreim ligg sentralt i Rogaland og vindkraftprosjekt er eit stort satsingsområde der ein skal ta ut 480 mw. Bjerkreim er stor på sau! Dei knivar med Oppdal om å vera den største kommunen i landet. Bjerkreim er størst i Rogaland med vinterfora sau! Og 4 bruk med geit. Bøndene generelt i Bjerkreim har arbeid i tillegg til garden. Det er viktig at det er beitedyr som kan halda kulturlandskapet og produsera mat. Næringa trenger meir investering. Den står ikkje i takt med nedskrivinga, men det er mange som kvir seg grunna den store kostnaden dette medfører. Me trenger mat, så stå på. Norge trenger å auka sin matproduksjon! Stå saman og kjemp i lag for å få gjennomslag! Til slutt ynskte han oss alle eit godt årsmøte! Godkjenning av innkalling og saksliste: Sigmund orienterte om endringar i forhold til saksliste Saksliste og innkalling: Godkjent Opprop: Siri K Haugland hadde opprop. 4 lokallag møtte ikkje. Bokn Sau og Geit hadde meldt forfall grunna sjukdom. Sola, Forsand, Kvitsøy og Jøsenfjord møtte ikkje. I alt 52 stemmeberettiga. Val av 2 til å skrive under møteboka: Tor Gaute Eikeland og Ane Håkull blei valde Tale til Årsmøte av leiar Ole Jonny Espevold Svært glad for at så mange møter til Årsmøte! Og at så mange innviterte gjester møter! Dette er RSG svært glade for!

13 Årsmelding og rekneskap Økonomien i geitehaldet har hatt ein fin utvikling det siste året! Det er bra for næringa. Salet av lammekjøtt har gått bra i 2010, og berre 74 tonn på lager ved nyttår. Utfordringar: Smittepress i småfenæringa, korleis kan me bli betre? Kjøp og sal er eit stikkord her. Det er viktig at næringa tenkjer nytt! RSG har eit godt samarbeid med Mattilsynet med felles møter. Det som er utfordringa er ulik praksis i regionane frå Mattilsynet sitt personal. Toksoplasmose forsøket er nå avslutta med godt resultat. Referat frå forsøket er å lesa i årsmeldinga for Medlemstalet i Rogaland har auka med 7 medlemmer. Dette er bra! Det er kome innspel frå Time Sau og Geit til RSG om å arbeide for medlemsfordeler ved kjøp av medisiner til småfe. Dette skal RSG ta opp med dei forskjellige apotek kjeda. Det er store volum av preparater til småfe som blir omsatt i Rogaland. Utfordringa med rev som tek lam på vårbeite er eit problem i Rogaland. Lokallaga har ulike ordningar for premiering av uttak av rev. RSG vil ta tak i denne utfordringa og prøva å få like ordningar rundt om i fylket. Det er og kome inn forslag på at lisensjakta må starta likt med reinsdyrjakta. Politianmeldelsen mot styret i RSG er nå avslutta frå politiet si side. Kåringa for 2011 er fortsatt usikker om det blir felleskåring eller heimakåring. Det er fortsatt stor fare for smitteoverføring med samling av mange lam på ein plass. Fotråte er berre eit stikkord! Prosjektet «Felles løft for sauehaldet i Rogaland» er det mange som har vist sin interesse for, og spesielt innanfor nybygg/ombygging. Det har og vore eit arbeid for Farga spelsau. Etter ein del møter har ein kome fram til at Farga spæl skal ha sitt eige avlsopplegg. Det er eit eige nasjonalt styre for Farga spæl som arbeider med avlsmålet for denne gruppa. Styret i RSG ynskjer at det blir endå sterkare bånd mellom RSG og Rogaland Gjetarhundlag. Styret i RSG har og fått kritikk for at ingen var tilstades under «Lam 2011» i Stjørdal. Fjelldagane 2011 skal vera på Røros i August. Til nå er det ca. 50 påmeldte. Styret i Rogaland Sau og Geit vil takka lokallaga og andre samarbeidspartnar for godt samarbeid i Spørsmål/kommentarar: H. Veen: Kjøp av medisiner, korleis vil det fungera? Torsen: Heimesida til RSG? Østerhus: Har RSG kontakt med SNO Fylkesmannen? Robertsen: Kåring ver obs på smittefaren! Sven Haugom: Rovvilt, regionen må arbeida i lag Rogaland/Agder det er val til hausten, så bruk den muligheiten! Torsen: Korleis er samarbeidet mellom RSG og NSG? Havsø: Lokallag som ikkje møter. Kva gjer RSG her? Rogaland Bondelag: Styremedlem i Rogaland Bondelag hadde helsing til årsmøtet. RB er glade for at økonomien i småfenæringa har betra seg. Ein må sjå framover for å ikkje gå attende! Lyst kjøtt kommer i 2011 til å ha større andel hos forbrukaren enn rødt kjøtt! Det er viktig å vera markedsretta i forhold til markedet!

14 14 Årsmelding og rekneskap 2011 Han ynskte RSG eit fortsatt godt årsmøte! Foredrag av Ove Myklebust, Nortura: Ove hadde mange gode ord å seia i forhold til den gode kvaliteten som var på lammeslaktet i 2010, og ikkje minst den gode omsetnaden som hadde vore. Skulle han vera litt negative var han bekymra for at lagra av lammekjøtt var så små at det kan vera ein viss fare for import av lam til våren. Ove heldt eit lengre foredrag med tema «Ein holdbar sau» Her kom det fram mange moment som ein til dagleg ikkje tenkjer over. Faginnlegget kan ein lesa i sin heilhet på heimesida til Nortura under Medlem/småfe. Ove Myklebust hadde og helsing til årsmøte og takka for det gode samarbeidet som er mellom RSG og Nortura. Hilde K Håland takkar for invitasjonen til årsmøte. Ho fortalde at Fatland hadde hatt eit godt år i 2010 med god omsetnad på lammekjøtt! Ta vare på alle lamma markedet har bruk for dei! NSG: NSG ved Tone Edland skulle delta på årsmøte. Men grunna sjukdom blei Tone forhindra i å koma. Bjørn Høyland representerte NSG og hadde med helsing til årsmøte. Han la spesielt vekt på den gode medlemsvervinga som var i Rogaland. Vidare snakka han om Handlingsplanen- smitteplan. Han var og innom krav frå SLF i forhold til utbetaling ved sanering. Bjørn Høyland: leiar av landsrådet for saueavl var også med under årsmøtet. Han sa følgande: Kåringa for er fortsatt usikker, alt er ikkje på plass. Kan kåringa gjennomførast enklare? Sjukdomsituasjonen i Rogaland framover vil bestemma for korleis kåringa blir i framtida, men ein må heile tida sjå på kva som gagnar sauen best. Synnøve Vatn frå Animalia prosjekt «Friske føtter»: Synnøve heldt eit engasjerande innlegg om status, veien videre og nytenkning. Status: Alvorlig sjukdom har status som B-sjukdom Varierande agresivitet: Mindre hissig og alvorleg hissig Målet er å bekjempa alle med alvorleg fotråte. Kva er alvorleg? Stort sett dei med infeksjon eller såleløsning. I Rogaland er det 37 besetningar med hissig variant. Det er berre Rogaland som har att av denne varianten. Utfordringane i bekjempelsen av fotråte er i Rogaland Det er ein stor jobb å ta på Rennesøy. Bøndene må bli endå flinkare til å ta sjukdommen på alvor. Her er holdning viktig! Info er viktig! Haldningsplan for smittevern i saueholdet ved NSG. God oversikt Ha kontroll

15 Årsmelding og rekneskap Hindre smittespredning Spreie kunnskap Livdyrsal er fortsatt ein stor utfordring, sau er større risiko enn værer. Det er viktig at sauebøndene til ei kvar tid tenkjer smittevern. Både ved kjøp, besøk på garden, hund, fellesbeite, fellestransport Dette skal me klara! Spørsmål: Ualand: Dialog med mattilsynet ved kjøp. Hans Friestad: Ein må leva opp til det regelverket som finst. Blir selgar der kjøpar får fotråte båndlagt? Jon Halsne: Kan fotråte spreie seg frå Fogn til andre øyar? Pettersen: Kva sanksjonar kan eg få med å selje til Rennesøy? Havsø: Alle må bli behandla likt! Torsen: Lik praksis for alle, Mattilsynet må ha lik praksis i heile Rogaland. Østerhus: Næringa må redusera livdyrhandelen og alt må vera godkjent. Høyland: Dette går på holdningar alle må dra i lag! Torsen: Alt må opp på bordet, ver ærlig! Årsmelding 2010 Arnhild Skjørestad gjekk gjennom Årsmeldinga for Berre små kommentarar Vedtak: Godkjent Rekneskap for 2010 og budsjett for 2011 Alf Torstein Pettersen la fram rekneskap for 2010 og budsjett for 2011 berre små kommentarar Vedtak: Godkjent Budsjett 2011: Budsjett for 2011 vart lagt fram med ei inntekt på kr og utgifter på kr Godkjent einstemmig Jordbruksforhandlingane 2011 Det kom fram mange gode element som RSG blei oppfordra til å ta med i årets jordbruksforhandlingar. Auka avskrivingssatsane på driftsbygningar Fraktutjamning på kraftfor Telledato- tilskot påsettlam Auke i målpris Generell auke i økonomien for småfenæringa Styret i RSG sender inn forslag etter innspela som er kome inn. Fjellam Styret i RSG hadde Fjellam som sak i arbeidsåret 2010, med møte hos Fatland Jæren. RSG diskuterte denne saka og beslutta at dette skulle takast opp som sak på årsmøte. Arnhild Skjørestad la fram saka om kva styret hadde gjort og at det var opp til årsmøte å bestemma kva styret skulle gjera vidare med saka. Arnhild la fram alle sider ved saka og deretter blei Årsmøteutsendingane delte i grupper for å besvara felles spørsmål: Kva er Fjellam? Er det ok at berre eit slakteri arbeider med dette? Kvar går grensa for Fjellam? Pris? Kvalitetskrav?

16 16 Årsmelding og rekneskap 2011 Skal RSG arbeide med dette? Konklusjon: Det var mange forskjellige synspunkter. Det er vanskeleg å setja grense på kva som er eit Fjellam. Eit stort fleirtall meinte at RSG ikkje skulle arbeide vidare med Fjellam. Ein kan og risikera at om faglaget får dette innført vil det kunna føra til splittelse i laget. Er det nokon av slakteria som vil ha Fjellam i sitt konsept er RSG positive til dette. Val: Leiar i valnemda Halgeir Rønnevik gjekk gjennom innstilliga frå valnemda. Sigmund leia valet: Leiar for 1 år Ole Jonny Espevold: Ingen andre forslag. Vald 52 stemmer Styremedlem for 2 år Asbjørn Haga, Nord Jæren: Ingen andre forslag. Vald 52 stemmer Styremedlem for 2 år Alf Torstein Pettersen, Dalane: Ingen andre forslag. Vald med 50 stemmer. 1 blank og 1 på Magne Jakob Bjørheim Styremedlem for 1 år Magne Jakob Bjørheim, Ryfylke: Ingen andre forslag. Vald med 51 stemmer. 1 var blank Siri Kvam Haugland blei vald til nestleiar i styret for 1 år 1. varamedlem til styret: Bjarne Østerhus, Ryfylke for 1 år 2. varamedlem til styret: Torill Undheim, Sør Jæren for 1 år 3. varamedlem til styret: Peder Ravndal, Nord Jæren for 1 år Val av revisor for 2 år: Egil Svela, Bjerkreim med Brigt Åge Høyland som vara Møteleiar til årsmøte 2012: Sigmund Skjæveland, Bjerkreim Utsendingar til Landsmøte NSG: 1 Ole Jonny Espevold med Geir Tofte som vara 2 Alf Torstein Pettersen med 3 Siri Kvam Haugland med Torill Undheim som vara 4 Magne Jakob Bjørheim med Øystein Bjelland som vara 5 Bjarne Østerhus med Dagfinn Birkeland som vara 6 Styret får fulmakt til å velga siste utsending Valnemd : Ny valnemnd. Valde på årsmøtet i 2011: Nord Rogaland: Jan Byrkja, Skjold, med Per Johan Lyse som vara Dalane: Knut R. Thunheim, Lund med Knut Arild Åmot som vara Valde på årsmøtet i 2010: Sør-Jæren: Svein Varhaug, Sør-Jæren med Jarl Nord-Varhaug, Sør-Jæren som vara. Nord-Jæren: Rolf Røynlid, Sandnes med Trygve Ravndal, Gjesdal som vara. Ryfylke: Bjørn Laugaland, Hjelmeland med Ola Jordebrekk, Suldal som vara Godtgjersle tillitsvalde: Leiar: Uendra kr ,- Kasserar: Opp frå kr ,- til kr ,-

17 Nestleiar: Opp frå kr ,- til kr ,- Andre Styremedlemmer: Opp frå kr ,- til kr ,- 1. vara: Opp frå kr til kr ,- Årsmelding og rekneskap Tillegg for styremedlemmer for arbeidstid over 20 dagar med kr pr. dag over 6 timar og for dagar under 6 timar med kr Arbeidsplan 2011: Arbeidsplan 2011 godkjent med kommentar frå Havsø: «Oppfølging av lokallaga» Innkomne saker: Ingen innkomne saker Avslutning: Ole Jonny takkar for tilliten. Han takkar for det gode samarbeidet som var i styret. Ein spesiell takk med blomster og gåve til Arnhild Skjørestad, Per Johan Lyse og Torill Undheim for godt arbeid. KEGRANBERG Me tek imot skinn for beredning Me selger også dekorasjonsskinn, nappaskinn og lær Ølensvåg Tlf

18 18 Årsmelding og rekneskap 2011 Fjelldagane 2011 Sommaren 2011 frå august reiste ca. 90 sauebønder frå Rogaland til Røros på fjelldagar/fagtur. Det var Øyvind Bergøy og Leif Matnisdal som i 2010 tok kontakt på Røros og starta opp med planlegginga. Reisa for deltakarane var ulik, mange tok fly frå Sola til Trondheim og deretter buss til Røros. Andre tok dette som ein del av ferien og kom fram på andre måtar. Det var frammøte torsdag med Buffé. Deretter Bergstadvandring med guider. Fredag utflukt til Vingelen heile dagen der 2 bussar transporterte oss mellom alle besøksplassane. Fyrste stopp var på Eggen gardsysteri der me fekk høyra korleis dei var komet på tanken med og bygga opp eige gardsysteri og ikkje minst omsetja all osten sjølv. Bønder i området hadde organisert seg med og omsetja både ost og kjøtt med begrepet «Rørosmat». Dette hadde så langt stor sukkes. Det blei også anledning til både smaksprøve og ikkje minst kjøpa ost med seg heim Deretter reiste me til Bunstova. Omvising med kaffi og litt og bita i. Lunsj denne dagen var i Røros sentrum der det blei servert lokalmat. Også eit besøk innom OS ID Husdyrmerkefabrikk var planlagt. Her fekk me ei grundig orientering og om visning korleis OS ID arbeidar. Dette var imponerande. Etter middag fredag kveld var det lagt opp deltaking på skodespelet «Elden» som hadde framvising i amfiet i slagghaugane. Dette skodespelet handla om den tida då Svenskane skulle legga under seg gruvene på Røros, men møtte stor motstand og det heil ende med at fleire tusen Svenskar frøys i hel inn på fjellet. Laurdag var det inn på vidda med besøk i Olavsgrua. Interessant og høyra historia og samtidig få innblikk i korleis gruvedrifta har prega Rørossamfunnet gjennom hundrevis av år! Lunsjen denne dagen skulle serverast på Gjetebergvolden. Bussane kjørte langt innover vidda til slutt kom me fram til sætra der me skulle få servert lunsj. Dette var en gamma sæter som var bygd om til serveringsplass og kunn ta i mot ganske så mange gjester på ein gong. Budeie Gunnveig Harsørn tok vel i mot oss og gav oss ein god orientering frå gamaltid til i dag! Men når lunsjen blei servert trur eg at mange fekk «hakaslepp». Det var reine «julebordet» me fekk servert og alt var heimelaga. Heilt fantastisk! Sundagen var det faginnlegg frå Felleskjøpet, Fatland og Nortura. Felleskjøpet Rogaland Agder, Nortura, Fatland, Fiskå Mølle og Prima Jæren var og med på sponsing av fjelldagane. Stor TAKK! Fjelldagane 2011 blei avslutta med lunsj. Stor takk til Leif Matnisdal for svært godt opplegg! Dette kan du Leif! Takk til alle for ei flott og sosial helg! Fjelldagane 2012 er for 35. gong (eit lite jubileum kanskje) og då på Gaustadblikk i Telemark. Karluf Håkull

19 Årsmelding og rekneskap Bjerkreimsmarken september New Holland traktorer Redskaper fra de mest anerkjente fabrikat Reservedeler og service Ritchie veie- og saueutstyr Telefon: Telefaks:

20 20 Årsmelding og rekneskap 2011 Referat Leiarmøte 14. & 15. oktober 2011 Velkomen til Time ved leiar i Time sau og Geit Geir Nilsen og Ordførar i Time Reinert Kverneland Time Kommune har om lag innbyggarar. Me i Time er kry over høghuset me har med heile 18 etasjar. Nytt Garborgsenter! Time har 300 bruk som søker om landbruksstøtte, derav eit bruk med geit. Han ønskte RSG til lykke med Leiarsamlinga. Opprop: Desse lokallaga møtte ikkje; Sandeid, Halsenøy Velkomst og orientering ved leiar Ole Jonny Espevold: Takk for at RSG fekk komma til Time! Som leiar setter eg stor pris på å få komma ut i lokallaga. Stor del av innlegget til leiar dreia seg om rovviltproblema i Rogaland. Reven er den som tek mange lam på våren. I Hjelmeland har dei auka premien til kr. 600,-. Heldigvis har Rogaland per dato lite anna rovvilt, men dette kan snu fort! RSG inviterer Fylkesmannen og SNO til felles møte. Kåringa i haust har fungert bra! Berre 2 «normale kåringar» (Suldal og Bjerkreim). Det må setjast meir fokus på opplæring, då smårasane blir kåra etter rasepreg. Rogaland har bra med dommarar per dato, men må inn med nye til 2013 då fleire går av ved oppnådd aldersgrense. Dommarar som ikkje møter på felleskurs skal heller ikkje dømma det året! Sauetalet i Rogaland har auka. Felles inntransport og samling av slaktedyr for å oppnå betre betingelsar hos slakteria kan medføra fare for spreiing av sjukdomar. Dette er RSG lite glad i! Ole Jonny nytta og høve til og takke Leif Matingsdal for det gode arbeidet han utføret både før og under fjelldagane som var på Røros. Fjelldagane for 2012 blir lagt til Gaustadbikk i Telemark. Snart er det årsmøte tid for lokallaga. Ole Jonny minna om at årsmøta i lokallaga skal vera gjennomførte før februar. Fylkesårsmøte er i mars. Etter at Siri trekte seg frå styret i RSG grunna arbeid i Nortura, har det blitt litt omrokering, der Magne Jakob Bjørheim er blitt nestleiar. RSG samarbeida med Bjerkreim Sau og Geit med felles stand under Bjerkreimsmarknaden. Dette er positivt! RSG har og sett av på fond tilskot til felling av rev. Her blir laga retningslinjer og søknadsskjema. Utmarksresursar og organisering av felling av rovdyrved Arve Aarhus: Viktige moment i denne næringa: Kunna utnytta resursane lokalt Korleis kan ein ta ut økonomi i dette? Samarbeid på felling og uttak av rovvilt Samarbeid med andre som og brukar utmarka. Etter dette innlegget blei det ein fin diskusjon der ein reiste spørsmålet korleis ein oppretta fellingslag. Rogaland Bondelag: Oppsummering etter jordbruksforhandlingane 2011: Høgt krav lågt tilbod frå Staten Resultat 1.4 milliardar Sau/lam opp kr. 2,00 totalt Auke tilskot sau/lam

21 Årsmelding og rekneskap Auke utmarkstilskot Auke i avløysartilskot Utfordringar, Landbruksmeldinga, revidering av gjødselforskriftene. Ikkje alle utsendingane var einige med Bondelaget og meinte at resultatet var for dårleg. Men Bondelaget forsvarte dette med at om det hadde blitt brudd hadde resultatet blitt endå lågare Lokallagas time: Time Sau og Geit: Meir økonomi til lokallaga, held på og bygge opp e-post adr. har nå ca. 80 stk. Etterlyser program frå NSG for dette arbeidet. Rekruttering av nye til å ta styreverv. Premie til felling av rev, Apotekavtalen er bra, det har medført at andre apotek og gir rabattar! Resistens, ein ser nå at dette begynnar og blir eit problem. Er det rett resursbruk på avlsarbeidet? Heimesida til RSG må bli betre. Dette gjelder og utsending av referata. Egersund Sau og Geit: Har aktivitetsplan. Ikkje fornøyd med heimesida til RSG. RSG må ta hensyn til feriar når dei planlegger møter. Har fått til eigen avtale med lokalappotek. Helleland Sau og Geit: Reduksjon på kåringa. Lever på ullintekene. Har sommarfest for medlemmene og årsmøte med middag. Har mista litt medlemmer. Soknedal Sau og Geit: Har ca. 100 medlemmer. Alf Torstein styrer data! Erfaringsgruppe på sau er bra, hadde veterinær Meling med på møte. Ca 30 felte revar. Sosial samling for medlemmene ute på holmar med god mat! Sandnes Sau og Geit: Ca 100 medlemmer. Held grillkveld, fagmøter. Hadde heimakåring. Vats Sau og Geit: Held stormøte om gaupe etter at den blei sett i området og kurs i felling og jaktmetodar. Årdal Sau og Geit: Eit lite lag som støttar opp om få medlemmer. Skåre Sau og Geit: Lite lag, slit med aktivitetar. Har ullinsamling revepremie på kr. 400 og arrangerte fagtur til Suldalsmarknaden. Tysvær Sau og Geit: Medlemsmøte vår/haust, felleskåring for ringavdelingane, årsmøte med middag og faginnlegg. Bokn Sau og Geit: Årsmøte. God økonomi i laget. Premie på felling av rev. Ullinsamling og fellesmøter med andre faglag. Gjesdal Sau og Geit: Mange nye medlemmer. Veralag 42 verar på utlån, korleis får me tak i desse verene i framtida? Revepremie, apotekavtale. Dugnadsfest, heimekåring. Heimesida må bli betre. Karmøy sauavlslag: Godt frammøte på årsmøte, liten aktivitet. 2 medlemsmøter, gjetarhundtevlingar. Kåringa er på eit miniums nivå! Revepremie på kr. 200, brukar avisa til info for medlemmene. Har landets yngste deltakar i gjetarhundtevling på berre 11 år. Sauelaget sponsar han med medlemskap i Sau og Geit! For lang tid før referata når lokallaga. Ølen Sau og Geit: Bra frammøte på årsmøte. Medlemsmøte vår/haust. Får litt tilskot frå kommunen for felling av rev. Skal ha NM i saueklipping Suldal Sau og Geit: Ca 100 medlemmer, ullinsamling, vår/haustmøter, klatrekurs- sikringsarbeid. Felleskåring der det var ca personar innom! Gjetarhundarbeid med kurs og tevlingar. Får tilskot frå kommunen til felling av rev. Finnøy Sau og Geit: Slit med å få medlemmene til og engasjera seg!

22 22 Årsmelding og rekneskap 2011 Rennesøy Sau og Geit: Litt deppa grunna fotråte! Vårmøte, stort fokus på sanering, prøver å få heimesida til og fungera, sender mesteparten av info på e-post. Apotekavtale. Skjold Sau og Geit: Medlemsmøter, avtale med interkommunalt bossanlegg for sponsing av premie til felling av rev. Gaupe blei registrert sist vinter og filma. Nærbø Sau og Geit: Vanleg medlemsarbeid, Har kr. 300 i premie for felling av rev. Får kr. 150 av kommunen. Vikedal/Imsland Sau og Geit: Har fått 7 nye medlemmer. Grillfest, premie til felling av rev på kr Medlemmene betalar inn kr. 7 per vinterfora sau som blir brukt som fellingspremie. Strand Sau og Geit: Går bra! Slit med jegerar som kan fella rev. Sauda Sau og Geit: Lite lag. God økonomi. Fellesdrift for sau slit per i dag slik tilskotsreglane er for fellesdrift i næringa. Vår/haustmøte i lag med andre. Ønsker at årsmeldinga frå RSG kan komma på mail. Berre 14 lam kåra i Sauda. Slit med rekrutering av personar til verv i lokallaget. Hjelmeland Sau og Geit: Auke i medlemstalle med medlemmer! Kunne vore betre med lister frå NSG på medlemsoversikt. Ullinsamling. Vår/haustmøter, samarbeider med andre faglag med «open gard». Nedstrand Sau og Geit: Har mange unge medlemmer! Revepremie på kr Får tilskot frå kommunen. Kåring med kåringsfest i etterkant. Sør-Jæren Sau og Geit: Lite rev. Har årsplan, ullinsamling. Sliter med heimesida. Vår/haustmøte, sauekafe, søndagsturar, sauebingo og gjetarhundtevlingar. Bjerkreim Sau og Geit: Utdeling av Kongens fortenestemedalje til lokal veterinær for langt og godt arbeid. Sauekafe med veterinær. Hadde fylkesårsmøte. Sal av pålar, ullsekker og nett. Bjerkreimsmarknaden med utdeling av smaksprøvar. Felleskåring, klyppeopplæring. Internettsida er OK. Reven aukar på! Brukar medlemmene til lokalt arbeid. Geir Nilsen: Medlemsbladet «Sau og Geit» til støttemedlemmer også! Dette er viktig! Kåring 2011 ved Per Johan Lyse: Dommarkurs før kåringa ved Nortura Sandeid. Samling av dommarar for pelskåring Mattilsynet stilte strenge krav til felleskåring med blant anna fotbad før og etter frammøte. Nytt regelverk for kåring av smårasar som Pelssau. Farga spæl, Blæsete. Fuglestadbroket, Gamalnorsk Spæl, Suffolk og Kjøttsau. Litt mindre frammøtte til kåring denne hausten. Tilbakegang på kjøttkåring. Samarbeidsavtalen mellom Gjensidige og NSG: Torbjørn Bø frå Gjensidige Forsikring held eit godt innlegg om fellesavtalen mellom NSG og Gjensidige. Det er mange moment i denne avtalen som den enkelte medlem i NSG ikkje er klar over. Difor er det så viktig at medlemene blir kjent med innhaldet. Den beste måte og gjere dette kjent på er og invitera Gjensidige til medlemsmøte/årsmøte i lokallaga. Det er berre for lokallaga å ta kontakt me Gjensidige for å få til slike fellesmøter. Heimesida NSG ved Arne Flatabø: NSG har hatt heimeside siden 90- talet. Arne orienterte om den «nye» heimesida til NSG korleis denne kan nyttast av RSG og vidare ned i lokallaga. Det vil bli gitt opplæring mot Fylkeslaget og lokallaga. Heimesida til NSG er ein viktig arena til og spreie informasjon. Avslutning: Ole Jonny takka av til slutt og takka alle for ei god samling. Han minna om at lokallaga engasjera seg til vårens jordbruksfirhandlingar og kjem med innspel.

23 Årsmelding og rekneskap Støtt våre annonsører de støtter oss!

24 24 Årsmelding og rekneskap 2011 Lokallagsledere 2011 Sau og Geit Lokallag Leiar Telefon: Adresse Postn Lagets e-post Bjerkreim Halvard Veen Veen 4389 VIKESÅ Bokn Jens Morten Vatnaland Lodavn BOKN Eigersund Jan Helge Havsø Puntervold 4370 EGERSUND Finnøy Gaute Halleland FINNØY Forsand Roar Larsen Helle 4110 FORSAND Gjesdal Ivar Kyllingstad Kyllingstad 4330 ÅLGÅRD Halsnøy Johne Egil Halsne Halsne 4182 SKARTVEIT Helleland Harald Sleveland Slevelandsvn EGERSUND Hjelmeland Øystein Bjelland Randøy 4130 HJELMELAND Jøsenfjord Odd Gunnar Hauge Hauge 4134 JØSENFJORDEN Karmøy Trygve Høines Hilleslandsv SKUDESNESHAVN Klepp Jan Arild Anda Hattelandsv KLEPP ST. Kvitsøy Bjarne Nordbø Nøstvold 4180 KVITSØY Lund Knut R. Thunheim Skei MOI Nedstrand Magnar Helgeland Maurland 5560 NEDSTRAND Nærbø Martin Bøe Opstadv NÆRBØ Rennesøy & Mosterøy Kjell Åge Torsen Østhusvikv RENNESØY Sandeid Harald Hustoft SANDEID Sandnes Nils Stian Vold Ims 4308 SANDNES Sauda Dagfinn Birkeland Mosbakka 4208 SAUDASJØEN Skjold Gustav Frøyland Alendal 5574 SKJOLD Skåre Arne Frøystad Førlandsvegen HAUGESUND Sokndal & Heskestad Alf Torstein Pettersen Rekeland 4380 HAUGE I DALANE Sola Kristian Helleberg Vareheiv TJELTA Strand Magne Jakob Bjørheim Ryfylkeveien 4120 TAU Suldal Jon Egil Østerhus Østerhus 4233 ERFJORD Sør-Jæren Eirik Skretting Skrettingsv VARHAUG Time Geir Nielsen Garborgsveien BRYNE Tysvær Trond Håland Lindanger 5567 SKJOLDASTRAUMEN Vats Severin Fatland Eide 5578 NEDRE VATS Vikedal & Imsland Berge Kjell Opsal Opsal 5583 VIKEDAL Ølen Geir Tofte Rabbane 5580 ØLEN Årdal Karstein Sie Sedberg 4137 ÅRDAL I RYFYLKE

25 Årsmelding og rekneskap Tid for sau Fjøssystemer bruker mye tid på sau, slik at du kan bruke litt mindre. Vi har plukket ut de beste produktene fordi vi vet hvordan effektive sauefjøs bygges og driftes. Og gode sauefjøs gir mer tid. Derfor har vi blitt bonden og alle dyrenes førstevalg. Vi planlegger, prosjekterer, innreder og bygger komplette sauefjøs fra gulv til tak. Gulv (originale MIK plastrister) Lammesikre fronter Bingeskiller Vekt- og sorteringsanlegg Rullende fôrbrett Fôrhekker Vannopplegg Lammedrikkeautomat Kraftfôrtildeling Komplette bygg og ventilasjon Se for våre løsninger til sau. Øst 2634 Fåvang Tlf Sør 3174 Revetal Tlf Vest 4365 Nærbø Tlf Nordvest 6770 Nordfjordeid Tlf Midt 7473 Trondheim Tlf Bygg 2634 Fåvang Tlf

26 26 Årsmelding og rekneskap 2011 ALT FOR SAU OG GEIT Strekkmetallgolv på ramme» Reime strekkmetallrister med løse strekkmetallplater gjør det enkelt å bytte plater.» Ristene har meget god gjødselgjennomgang.» 60/100/120 x 200/240» Rammene er sydd sammen, slik at gulvet ligger meget stødig.» Maskestørrelse : 40 x 19 mm» Platetykkelse: 4,0 mm» Total høyde ramme : 50 mm TULLA småfeinnredning» Kan leveres med ulike fronter: etefront med faste ete - åpninger, c-c 40 cm fangfront front med liggende rør (kan leveres med stengegitter)» leveres i lengder fra 1,2 til 4,0 m» eteplass for lam under de ordinære eteplassene Kraftfôrstasjon til sau» Individuell fôring etter antall lam og hold» Fôret tildeles jevnt fordelt gjennom hele døgnet» God kontroll med dyras kraftfôropptak SPØR OSS OM KNARRHULT- PRODUKTER! Reime islandshekk» 160 x 215/315/420 (kan skjøtes)» 8 10 dyr pr. meter boks» 4-8 dyr kan fores samtidig pr. m.» Solid utførelse i galvanisert stål» Endegavler i 15 mm vannfast finèr» Regulering av eteåpning med enkelt håndgrep når fornivået minker» Kan tilpasses de fleste planløsninger Plastrister til småfe 40x80 cm Skillegitter med og uten port:» Trinnløse justerbare endestykker» Kan plasseres hvor som helst på front og bakvegg» Leveres med standard lengder 1,8, 2,0 og 2,4 meter Porter:» Lysåpning 80 cm» Portene har solid smekklås og justerbare hengsler» Portene til etefront og bakvegg er selvstendige enheter som kan plasseres hvor som helst mellom to seksjoner i etefront/bakvegg» Kan leveres pulverlakkert! inkludert glassfiber tverrligger

27 Årsmelding og rekneskap Medlemsoversikt Rogaland Sau og Geit 2011 Lokallaga i RSG Endring Bjerkreim Bokn Eigersund Finnøy Forsand Gjesdal Halsenøy Helleland Hjelmeland Jøsenfjord Karmøy Klepp Kvitsøy Lund Nedstrand Nærbø Rennesøy & Mosterøy Sandnes Sandeid Sauda Skjold Skåre Sokndal & Heskestad Sola Strand Suldal Sør-Jæren Time Tysvær Vats Vikedal & Imsland Ølen Årdal

28 28 Årsmelding og rekneskap 2011 Rogaland Sau og Geit i Romania sep 2011 Fra venstre bak: Birthe H. og Kjell Åge Torsen, Stein Pettersen, Ivar Kvinlaug, Bernt Undheim. Fra venstre framme: Nina Landa, Jonas Fjermestad, Siri K. Haugland, Thore Landa, Einar Svela, Geir Ove Svela og Vigdis Pettersen. Det var en spendt gjeng som møtte fram på Sola flyplass. Alle hadde fått med seg penger, pass og billetter. Første stopp var Gardemoen. Der måtte vi vente litt, som vi løste med et besøk på Karl Johan og en bedre middag. «Svoltne sauabønder kødde du ikkje mæ». Gode og mette tok vi fatt på neste flyreise. Då bare det til Munchen. Etter kort tid venting bare det endelig til Cluj Napoca (Romania). Vi reiste nord vest i Romania til en by som heter Zalau. Den ligger i Transylvania. Vi våknet til sol og varme grader. Friske og opplagte. Første dag sto besøk hos «fylkes- landbruksmannen», tror jeg. En av dei store gutta i svart dress med flott kontor. Då var det godt å ha tolk. Vi fikk info om landbruket i området. Etter på bar det ut i feltet for å sjå på sauer!! Dette hadde vi ventet på. Heima må me henta sauene. I Romania har dei folk til slikt. Ned fra åsen kom en gjeng med sauer og to gjetere. Sauerasen i Romania heter Toscana. Lang raggete ull med ikke for mye kjøtt. Det er vel mer en melke sau. Avkommet etter dei norske værene var preget av dei norske. Etter min mening stor avlsframgang. En annen ting som gjorde inntrykk, var gjeteren. Når sjefen ropte, SPRANG dei til han. Dei strålte når dei fikk gave fra Norge! ( T-skjorte med RSG på). Så stod fabrikken med musserende vin for tur, med prøvesmaking. Ganske fint å komme ned i en kald kjeller, for varme nordmenn. Det var et imponerende arbeid dei gjorde. Her var det ikke mange maskiner. Fantastisk håndarbeid og så forfriskende det smakte.

29 Årsmelding og rekneskap Andre dagen reiste vi til en Romersk festning. Så nå har vi og «Obelix og Asterix» vandra på samme vegen. En fantastisk historie fra virkeligheten. En opplevelse. Nå sto sauen i fokus igjen. Vi skulle få komme på besøk til Viorel Istoan ( tannlegen som kjøpte mange værer frå Norge). Gården hans heter Deleni. Kanskje får vi treffe kjente her!!!! Vi ble kjørt ut til et dal søkk. Gresset er gult, det har ikke regnet på nesten en mnd. Fina været, godt selskap og en flokk sauer, kan det bli bedre! Midt i flokken går en stor ver, det er noe kjent med den. Norske øremerker. Da ble det gang i gjengen. Glemt var dyre tellerskritt. Kjell Åge meinte han var fra Rennesøy. Han fikk rett!!! Den kom fra Jostein Eiane. Det var fantastisk å se igjen en av dei som vi sendte ned i «still going strong». FANTASTISK!!!!! Vi reist innom et monument som var reist av Mikael den djerve som samla Romania til ett rike i Vi ble brått avbrutt av en flokk storfe som gående. Da var det noen som glemte heile monumentet. Tredje dagen var vi i botanisk hage (Jibou). Det var varmt og flott! Så var det marked og landsbyfest. Vi koste oss. Tror den lokale smeden hadde en god dag. Her var det opptog med hest og kjerre. Pyntet til fest. En flott avslutning på turen!! Så var det mandag og heimreisen sto for tur. Tror alle er enige at det var en fantastisk tur, med en fantastisk gjeng. En stor takk til en fantastisk dyktig reiseleder Ivar Kvinlaug. Har noen lyst å oppleve det vi gjorde, er det muligheter for å lage flere turer! Hilsen Siri K. Haugland

30 30 Årsmelding og rekneskap 2011 Sweetlics mineraler Mineraler til sau, storfe og hest. Etter veldig gode tilbakemeldinger er vi glade for å kunne tilby flere varianter av mineral- og vitamintilskudd. Fra Inform Nutrition i Irland har vi et bredt spekter av tilskudd. Kom innom for en gjennomgang av mulighetene som finnes. Lac-Tek - prisgunstig automat til lam og kje Bryne Landbruksservice as er rustet til lammesesongen med ett bredt utvalg av grinder, porter, krybber, kraftforautomater, melkeautomater, smokker og selvfølgelig melke-erstatning og mineraler. Vi mener å ha det bredeste utvalg av rekvisita spesielt til saueprodusentene. Kom innom for gode tilbud. Vi har også lørdagsåpent fra Gullsøya Vårt eget utvalg av grinder, porter, fronter og fôrautomater for sau. Fôringsfront Justerbar eteåpning. 6 stk gir en rundballehekk. Kan også nyttes i andre anledninger. Leveres i målene: 120 cm og 250 cm Sprayfo lam Basert på melkeråstoff levert av: Spesial melkeerstatning for lam og kje med ett godt rykte i hele Norge. Leveres også i egne utgaver for kalv og smågris. Også disse er produsert med myse fra Tine. Sprayfo er homogenisert og spraytørket. Dette gir mikro energipartikler som er kapslet i protein. Protein og fettsammensettning som i helmelk. En meget lettfordøylig melkeerstattning med lang holdbarhet (12 mnd). Lett å løse opp. Oppløst er den stabil i 24 timer. Ingen fettavleiring i spann eller automater. Det ideelle produktet for oppfôring av lam og kje. w w w.b ls.n s -a o Bryne Landbruksservice as Hålandsveien 31- Håland Vest, Bryne Telefon Kraftfôrautomat Kraftfôrautomater Leveres i målene: 120 cm. og 250 cm. Med 12 eller 24 eteåpninger. Adopsjonsgrinder Sauegrinder Galvanisert stål med 22mm horisontale rør. Leveres i målene: 120cm 150cm 190cm 230cm Sauegrind med port: Leveres i målene: 190cm 230cm Saueport: Port med ramme, hengsle og portlås. Leveres i målene: 80cm 120cm 150cm Lettgrinder Lettgrinder med 7,5 x 7,5 cm. nett. Leveres i målene: 100 cm. 140 cm. 200 cm. 300 cm.

31 Årsmelding og rekneskap Me er til for dykk Tlf Telebank: SMS-bank:

32 32 Årsmelding og rekneskap 2011 Norges veterinærhøgskole Avdeling for småfeforskning og husdyrhelse, Kyrkjevegen , Høyland, Sandnes Har undervisning av veterinærstudenter i grupper i semester Driver forskning på sykdommer og helse på småfe Undersøker døde småfe og sjuke (etter henvisning fra lokal veterinær) gratis i undervisningsperiodene (marsmai, se detaljer i dagspressen). Tilbyr blodprøver og forskjellige undersøkelser i flokken i samråd med lokale veterinærer. Tlf. NVH Høyland,

33 Årsmelding og rekneskap FATLAND Fatland Jæren har siste året investert i et moderne anlegg for produksjon av Pinnekjøtt. Vi har bygd 1800 kvm til dette formålet, der et stort salterom og to store klimarom utgjør hovedparten. Pinnekjøttet skal modnes, få god smak og det skal tørkes jevnt. Kapasiteten er stor: Vi kan produsere 10 tonn pinnekjøtt kvar dag, og det produseres i Fatland over 400 tonn pinnekjøtt, som gir 1,2 million pinnekjøttmiddager! Fatland Ølen er det ny steikelinje der de kan lage mye forskjellig. Per i dag brukes den til å steke all karbonadeproduksjonen og en testkjøring på ferdigmat. Før jul er det medisterkaker som er i full produksjon på steikelinja. Det steikes i overkant av medisterkaker i timen og når det er karbonader på linja steikes i timen. Fatland konsernet: Fatland AS er et familieselskap etablert i I dag er det fjerde generasjons eiere. Disse er Ståle, Inge, Vidar og Svein Fatland som alle er aktive i bedriften. Utviklingen i Fatland har vært positiv for Antall ansatte er ca 580 for heile konsernet. Omsetningen er på rundt 2,9 milliarder for 2011, en auke på ca 10% frå siste år. Fatland har vel 16,1% markedsandel av all slakt i Norge. Vi er på vei mot 20% med den sterke veksten Fatland har hatt de siste årene. Fatland går nå også inn som medeier i Midt-Norge Slakteri og kan dermed oppnå dette allerede i Hilsen Berit Pettersen, Fatland

Referat - Leiarmøte 15. og 16. oktober 2010. Velkommen en til Suldal v/leiar for Suldal Sau og Geit og leiar for LMT Suldal

Referat - Leiarmøte 15. og 16. oktober 2010. Velkommen en til Suldal v/leiar for Suldal Sau og Geit og leiar for LMT Suldal Rogaland Sau og Geit Referat - Leiarmøte 15. og 16. oktober 2010 Velkommen en til Suldal v/leiar for Suldal Sau og Geit og leiar for LMT Suldal Suldal er ein stor kommune med heile 1.730 kvadrat km og

Detaljer

Referat årsmøte Rogaland Sau og Geit Utstein Kloster Hotell AS Mosterøy 9. 10. mars 2012

Referat årsmøte Rogaland Sau og Geit Utstein Kloster Hotell AS Mosterøy 9. 10. mars 2012 Rogaland Sau og Geit Referat årsmøte Rogaland Sau og Geit Utstein Kloster Hotell AS Mosterøy 9. 10. mars 2012 Sak- 01 Opning og velkomst: Leiar i Rennesøy & Mosterøy Sau og Geit Kjell Åge Torsen ønskte

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit 28. februar & 1. mars 2014 Ullensvang Hotel, Ullensvang Utsendingar og gjester møtte til årsmøte fredag 28. februar til faginnlegg v/finn Avdem

Detaljer

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar 3. Val av skrivar 4. Val av to til å underskriva

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad Kasserar ; Edgar Grindheim * Styremedlem ; Lone Møller

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau

Interesselaget for farga spælsau Interesselaget for farga spælsau Referat frå årsmøtet 2013 Årsmøtet med fagdag blei halde på Mjonøy kultursenter i Vinje 2. og 3. februar 2013. Laurdag 2. februar Ellen Nordstoga, som m. a. har vore distriktsmusikar

Detaljer

Vi merker levende verdier

Vi merker levende verdier 2 ÅRSMELDING OG REKNESKAP - 2010 Vi merker levende verdier Titusenvis av produsenter har nå tatt i bruk vårt elektroniske merkesystem for husdyr, CombiE. Merker og øvrige produkter er tilpasset norske

Detaljer

Referat frå årsmøte i Rogaland Sau og Geit på Nærland Gjestegård 23.02.07.

Referat frå årsmøte i Rogaland Sau og Geit på Nærland Gjestegård 23.02.07. Side 1 av 12 Referat frå årsmøte i Rogaland Sau og Geit på Nærland Gjestegård 23.02.07. Styremedlem i Rogaland Sau og Geit Øyvind Bergøy var møteleiar. Han ønskte velkommen. Leif Matnisdal las opp skriv

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 8. februar kl.19.30 i Ungdomshuset på Grønskaret. Ingvill Jørgensen frå medlemssentert

Detaljer

Vi merker levende verdier

Vi merker levende verdier Vi merker levende verdier Husdyr er levende verdier de er næring, vekst og liv for bonden, samfunnet og forbrukerne. Vi i OS ID er stolte av å være en ledende utvikler og produsent av løsninger for identifikasjon

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Haugaland landbruksrådgjeving Side - 19

Haugaland landbruksrådgjeving Side - 19 Kontingent for samdrifter Samdrifter som er ei organisatorisk eining skal betala ein avdelingskontingent + grunnkontingent for kvar av deltakarane i samdrifta. Dei samdriftmedlemene som i tillegg har ei

Detaljer

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik:

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik: Referat 16. januar 2013. REGIONUTVALG SAUEAVL VEST Referat frå møte i Regionutvalg Vest på Quality Airport Hotel Stavanger den 4. januar 2013. Desse møtte: Rolf Arne Torgersen, Per Johan Lyse, Tore Atle

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 06.03.2014 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent utan merknader Sak 2: Val av 2 personar til å skrive

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to til

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit. Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad *

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit. Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad * ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2013 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad * Kasserar ; Edgar Grindheim Styremedlem ; Marlen Rikstad

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Referat frå årsmøte i Rogaland Sau og Geit på Quality Hotell Residence, Sandnes 27. og 28. februar 2009.

Referat frå årsmøte i Rogaland Sau og Geit på Quality Hotell Residence, Sandnes 27. og 28. februar 2009. Side 1 av 13 Referat frå årsmøte i Rogaland Sau og Geit på Quality Hotell Residence, Sandnes 27. og 28. februar 2009. Møteleiar Sigmund Skjæveland, Bjerkreim. Sandnes Sau og Geit stod for årsmøtet og hadde

Detaljer

Referat frå årsmøte i Rsg i Haugesund fredag 24.02.06.

Referat frå årsmøte i Rsg i Haugesund fredag 24.02.06. Referat frå årsmøte i Rsg i Haugesund fredag 24.02.06. Møteleiar Olaug Vikingstad ønskte velkomen. Leiar i Tysvær Sau og Geit, Ole Jonny Espevold sa velkomen til Haugesund. Ordførar Reidar Pedersen ønskte

Detaljer

Time Sau og Geit. Årsmelding og rekneskap

Time Sau og Geit. Årsmelding og rekneskap Time Sau og Geit Årsmelding og rekneskap 2008 Kåre Kartevoll og Per J. Skretting kontrollerer om det er fotråte hjå Dann Fossfjell på Undheim. Foto:Geir Nielsen ÅRSMØTE 2009 Time Sau og Geit har årsmøte

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus.

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleiar 3. Valg av to personer til å skrive

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009

Rogaland Mållag. Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 Rogaland Mållag Gode målfolk, Bryne, 5. oktober 2009 INNKALLING TIL ROGALAND MÅLLAG SITT HAUSTKURS PÅ Styret i Rogaland Mållag vonar at mange målfolk vil ta seg tid til å møta på haustkurset. Me har sett

Detaljer

Trygg og effektiv øremerking siden 1936

Trygg og effektiv øremerking siden 1936 2013 Trygg og effektiv øremerking siden 1936 Husdyr er levende verdier de er næring, vekst og liv for bonden, samfunnet og forbrukerne. I over 75 år har OS ID bidratt til at bønder over hele landet kan

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

Time Sau & Geit Årsmelding og rekneskap - 2014 -

Time Sau & Geit Årsmelding og rekneskap - 2014 - Time Sau & Geit Årsmelding og rekneskap - 2014 - Her er Torkjell Mauland i aksjon med gjetarhunden 1 ÅRSMØTE Time Sau- og Geit har årsmøte på Undheim Samfunnshus 28. januar 2015 kl.19.30. Saker til årsmøtet

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

Drift av hjemmesiden krever litt arbeid, opplæring på hvordan man legger inn/redigerer info.

Drift av hjemmesiden krever litt arbeid, opplæring på hvordan man legger inn/redigerer info. Ledersamling på Eid 23 oktober 2012-10-23 Velkommen fra leder i Eid Sau og Geit Arve Dal Drift av hjemmesiden krever litt arbeid, opplæring på hvordan man legger inn/redigerer info. Ønsker en person som

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

Avslutningsinnlegg for seminaret "Stordrift med sau".

Avslutningsinnlegg for seminaret Stordrift med sau. Avslutningsinnlegg for seminaret "Stordrift med sau". Av Audun Meland, leiar i Fagutval småfe i Nortura Nortura har eit prosjekt gåande som heiter 100 000 fleire lam. Underskotet av lam har vore betydeleg

Detaljer

ÅRSMØTE ROGALAND FJØRFELAG

ÅRSMØTE ROGALAND FJØRFELAG INVITASJON TIL ÅRSMØTE ROGALAND FJØRFELAG laurdag 05.12.09 på Bryne Kro & Hotell 13.00 Årsmøte og val 13.30 Skal Rema 1000 pakka egga og slakta kyllingane våre? v/ Sveinung Svebestad, Styreleiar Nortura

Detaljer

Haugaland landbruksrådgjeving e-post: haugaland@lr.no Telefon: 948 51 010

Haugaland landbruksrådgjeving e-post: haugaland@lr.no Telefon: 948 51 010 E-postmelding frå: Boks 38. 5580 Ølen. Telefon: 53 76 83 57. E-post: haugaland. Organisasjonsnummer: 988 094 781 MVA Innhald 9. Mars 2009 Vi får nye telefon-nummer frå 15. Mars!!... Autorisasjonskurs for

Detaljer

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Kontakt Hallvard Slettebø hallvard@slettebo.no hvis du har noen av disse stemplene. Hvis du sender skann så bør de være i 600 dpi og lagret i tif-format. (Noen

Detaljer

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit 26.02.2011, Vestheim, Lista Flypark Organiserende lokallag Lista Ordstyrer: Einar Grødem 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøtet i Hordaland Sau og Geit 2015 20. & 21. februar 2015 Solstrand Hotel & Bad Fagdelen og den sosiale delen tok til fredag ettermiddag med innlegg av Fylkesmannen i Hordaland,

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Haugaland landbruksnytt, 2014

Haugaland landbruksnytt, 2014 Haugaland landbruksnytt, 2014 Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.nlr.no Nummer 37 29. september 2014 Grovfor-formidling Meld

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2012

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2012 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2012 Forum Gris Rogaland Årsmøte 7.mars 2013 Innkalling til årsmøte torsdag 7.mars 2013 på Kafe Jærbuen kl.19.30 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Forum Ku. Avholdes hos Kurt Hobberstad, Kvasselvbakken, Varhaug Onsdag, 23. mars 2011 kl. 19:00

Innkalling til årsmøte i Forum Ku. Avholdes hos Kurt Hobberstad, Kvasselvbakken, Varhaug Onsdag, 23. mars 2011 kl. 19:00 Innkalling til årsmøte i Forum Ku. Avholdes hos Kurt Hobberstad, Kvasselvbakken, Varhaug Onsdag, 23. mars 2011 kl. 19:00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to medlemmer til

Detaljer

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit 25.02.2012, Organiserende lokallag Hægebostad Ordstyrer: Gunnar Eikeland 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning ved Hægebostad

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

Forsand kommune. INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET Januar 2011

Forsand kommune. INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET Januar 2011 1 Forsand kommune INFORMASJON FRÅ LANDBRUKSKONTORET Januar 2011 SØKNAD OM PRODUKSJONSTILSKOT Du gløymer vel ikkje at det er tid å søkja produksjonstilskot og avløysartilskot seinast torsdag den 20.januar?

Detaljer

Referat fra ÅRSMØTE I SØR-JÆREN SAU OG GEIT Varhaug Misjonshus 29. januar 2013 kl. 19.00

Referat fra ÅRSMØTE I SØR-JÆREN SAU OG GEIT Varhaug Misjonshus 29. januar 2013 kl. 19.00 Referat fra ÅRSMØTE I SØR-JÆREN SAU OG GEIT Varhaug Misjonshus 29. januar 2013 kl. 19.00 Tilstede: ca. 60 personer Sak 1) Sak 2) Sak 3) Sak 4) Sak 5) Sak 6) Sak 7) Innkalling og sakliste ble enstemmig

Detaljer

Referat frå årsmøtet 2010 Årsmøtet vart halde på Rica Maritime hotell i Haugesund 19. og 20. februar 2010. Referert av Marie Fuglestad

Referat frå årsmøtet 2010 Årsmøtet vart halde på Rica Maritime hotell i Haugesund 19. og 20. februar 2010. Referert av Marie Fuglestad Side 1 av 10 Referat frå årsmøtet 2010 Årsmøtet vart halde på Rica Maritime hotell i Haugesund 19. og 20. februar 2010. Opning og velkomst. Referert av Marie Fuglestad Møteleiar Sigmund Skjæveland, Bjerkreim,

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Rapport skjønstilskot 2010

Rapport skjønstilskot 2010 2012 Rapport skjønstilskot 2010 Anne Reidun Garpestad Prosjektleiar universell utforming Klepp og Time kommune 02.08.2012 Rapport bruk av skjønstilskot 2010 Viser til søknad om skjønstilskot frå Klepp

Detaljer

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk.

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. medlemmer møtte Sak 01/2014 Opning av årsmøte 2013 Formann Frode Fester ønskte

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau

Interesselaget for farga spælsau Interesselaget for farga spælsau Referat frå årsmøtet 2014 Årsmøtet med fagdag blei halde på Solstad Hotell på Gol, 25. og 26. januar 2014. Laurdag 25. januar Stein Terje Moen frå Norilia, ullstasjonen

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2015 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2015 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-14 TIL 31/8-15 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2014-2015

Detaljer

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte

ÅRSMØTE I OSTERØY IDROTTSLAG Protokoll frå årsmøte Protokoll frå årsmøte Årsmøte vart halde på Banehuset på Hatland 16. mars 2016 kl. 19.00. 1. Godkjenna stemmeretten til dei frammøtte Frammøte: Det møtte 9 medlemmar. Desse møtte: Magne Espelid, Elin Herland,

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste:

HDBUL. Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag. Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: HDBUL Haugen og Dalen Bygdeutviklingslag Referat frå Årsmøte 02.03.2014. Saksliste: 1. Opning av møtet 2. Val av møteleiar 3. Val av referent 4. Val av to til å skrive under protokollen 5. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Innhald. Værlam Gamalnorsk spælsau VILLSAU. Vaksen villsauvær for sal. Risbitvær for sal (NKS) Nummer 41 24. oktober 2011.

Innhald. Værlam Gamalnorsk spælsau VILLSAU. Vaksen villsauvær for sal. Risbitvær for sal (NKS) Nummer 41 24. oktober 2011. Fagmelding Innhald Boks 38. 5588 Ølen Tlf: 948 51 010 Bankgiro: 3330-20-32438 Org.nr.: 988 094 781 MVA Internett: http://haugaland.lr.no haugaland@lr.no Nummer 41 24. oktober 2011 Aktivitetskalender Medlemsannonser

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Årsmøte i Årdal Båtforening

Årsmøte i Årdal Båtforening Årsmøte i Årdal Båtforening Tid: Onsdag 26.2.2014 kl.1800 Stad: Klingenberg hotell Sakliste: 1. Opning / Konstituering Det var ikkje kommentarar til innkallinga. Albert Berveling vart valt til møteleiar

Detaljer

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Torsdag 10. mars 2016 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Oppstart utbygging av 800 da. landbruksområde, på Vagle i Sandnes Kommune. www.jordvernforeningen.no

Detaljer

Referat frå leiarmøtet 16. og 17. oktober på Quality Airport hotell Stavanger.

Referat frå leiarmøtet 16. og 17. oktober på Quality Airport hotell Stavanger. Side 1 av 10 Referat frå leiarmøtet 16. og 17. oktober på Quality Airport hotell Stavanger. Ole Jonny Espevold, leiar i RSG ønskte velkommen til leiarmøtet på Sola.. Arnhild Skjørestad tok opprop. 22 av

Detaljer

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 21.02. 2017 til årsmøte i den 25. og 26. mars 2017 (TV-samling lørdag 25. mars og årsmøte søndag den 26. mars)

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund A 1 Per Frode Halsnes Haugesund 25 21 23 23 23 25 0 0 0 0 16 140 2 Odd Einar Egeberg Karmøy JFN 25 23 23 21 15 25 0 0 0 0 9 132 1 Side 1 av 12 B 1 Rune Aasheim Karmøy JFN 25 20 23 21 14 25 0 0 0 0 11 128

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Referat frå årsmøte i Rogaland sau- og geitalslag på Grand Hotell i Egersund fredag 26.02.05 og laurdag 27.02.05.

Referat frå årsmøte i Rogaland sau- og geitalslag på Grand Hotell i Egersund fredag 26.02.05 og laurdag 27.02.05. Side 1 av 10 Referat frå årsmøte i Rogaland sau- og geitalslag på Grand Hotell i Egersund fredag 26.02.05 og laurdag 27.02.05. Referent Gerd Helen Bø. 1.Møteleiar Olaug Vikingstad ønskte velkomen til årsmøtet

Detaljer

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap 2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap Trygg og effektiv øremerking siden 1936 Husdyr er levende verdier de er næring, vekst og liv for bonden, samfunnet og forbrukerne. I over 75 år har OS

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Geir Sjøveian Flikka 47 49 48 144 126,- 2. Geir Holten Gjesdal 49 48 47 144 0,- 3. Svein Rune Gramstad Gjesdal 47 47 44 138 0,- Pengepremier 15-skudd kl. V55 1. Harald Jensen

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

Haugaland landbruksrådgjeving e-post: haugaland@lr.no Telefon: 948 51 010

Haugaland landbruksrådgjeving e-post: haugaland@lr.no Telefon: 948 51 010 E-postmelding frå: Boks 38. 5580 Ølen. Telefon: 53 76 83 57. E-post: haugaland. Organisasjonsnummer: 988 094 781 MVA Innhald 2. Mars 2009 Vi får nye telefon-nummer frå 15. Mars!!... Autorisasjonskurs for

Detaljer

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år

ÅRSMELDING 2007. Avdelinga sitt 89. år ÅRSMELDING 2007 Avdelinga sitt 89. år TILLITSVALGTE FOR 2007 Foreninga har hatt følgande tillitsvalgte for 2007: Styret: ledar Claus Ivar Vatnehol nestledar/sekretær Øystein Longva kasserar Jarle Strand

Detaljer

Årsmøte i Haugaland landbruksrådgjeving

Årsmøte i Haugaland landbruksrådgjeving Fagmelding mandag 16.mars 2009 Årsmøte i Haugaland landbruksrådgjeving Over 25 personar møtte på årsmøte i Ølen 12.mars. Lege Geir Flatabø heldt foredrag om antioksidantar. Emnet engasjerte forsamlinga

Detaljer

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag

Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Årsmøte 2012 Ænes og Mauranger Bygdalag Søndag 03. mars kl. 14.00 2013. i Samfunnshuset Årsmøte startar kl. 14.00. Under årsmøte vert det vist film for borna. Kl. 15.00 vert det servert kjøttkaker m/dessertbord.

Detaljer

Årsmelding fylkespartiet 2008/ 2009

Årsmelding fylkespartiet 2008/ 2009 Årsmelding fylkespartiet 2008/ 2009 1. Arbeidet i fylkeslaget 2008/ 2009 1.1 Styret sin samansetnad: Leiar: Arne Bergsvåg, Vindafjord 1.Nestleiar: Jan Pettersen, Sokndal 2. Nestleiar: Sigrunn Hole Hosaas,

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012 Pengepremiering kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp 7 5 12 0,- beger 2. Astrid Hagelund Klepp 4 6 10 0,- 3. Annie Samuelsen Gann 5 4 9 0,- Pengepremiering kl. 2 1. Kai Petter Flesjå Finnøy 9 8 17 0,- beger

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET JÆRLAPPEN Nr. 2, 2015 Meldingsblad for Vennelaget for Jærmuseet - Vitengarden 15. årgang MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET På statsbudsjettet fekk Jærmuseet midler til magasin og restureing. Det vil mellom anna

Detaljer

Sogn og Fjordane Sau og Geit

Sogn og Fjordane Sau og Geit MEDLEMSINFO DESEMBER 2015 ÅRSMØTE 2015 Styret har vedteke at årsmøte i SFSG for 2015 vert på Skei Hotel, FREDAG 26. FEBRUAR 2016, med påfølgjande fagdag laurdag 27.februar. Saker som lokallag ønskjer skal

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Framtidsfjøset?? D E T E R S U N T B O N D E V E T T

Framtidsfjøset?? D E T E R S U N T B O N D E V E T T Framtidsfjøset?? D E T E R S U N T B O N D E V E T T Litt om meg Heiter: Anders Konglevoll - 42 år, har jobba som byggmester og byggeleder. - Med i «Team» Knarrhult hovedansvar for bygg. - Ansatt i Reime

Detaljer

Årsmelding Aust-Telemark Sau og Geit 2010

Årsmelding Aust-Telemark Sau og Geit 2010 Årsmelding Aust-Telemark Sau og Geit 2010 Aust-Telemark Sau og Geit vart danna i 2009. Da slo Gransherad og Heddal sauavlslag og Sauland Sauavlslag seg saman til eitt lokallag. Pr. 31.12.2010 er det 43

Detaljer

Ringbladet. Medlemskriv for Haugaland landbruksrådgjeving. Nr. 1. 19. februar 2007 3. årgang

Ringbladet. Medlemskriv for Haugaland landbruksrådgjeving. Nr. 1. 19. februar 2007 3. årgang Ringbladet Medlemskriv for Haugaland landbruksrådgjeving Nr. 1. 19. februar 2007 3. årgang - om Jordbruk og utbytte I Norge er Fullgjødsel et eksempel på skreddersydd produktutvikling med dokumenterte

Detaljer

Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg.

Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg. Til medlemmane i Mental Helse Os / MHO: Os, 5. februar 2014 Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg. Den viktigaste saka

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

file://f:\sau og geit\layout\web-content\referat\leiarmøte2005okt.html

file://f:\sau og geit\layout\web-content\referat\leiarmøte2005okt.html Side 1 av 5 Referat frå leiarmøte i Rsg på Quality Airport Hotel Sola 14. og 15. oktober 2005. Referert av Ove Myklebust. Fredag 14. oktober. Leiar i Rsg Sigmund Skjæveland ønskte velkomen. Det mangla

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG

ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG ÅRSMELDING 2012 \ BJØRKEDAL KYSTLAG STYRET: Tove Aurdal Hjellnes, leiar Ståle Mek, nestleiar Heidi Thöni Sletten, kasserar Frode Pilskog, styremedlem Ann-Elin H. Bjørkedal, styremedlem Ottar Bjørneset,

Detaljer

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/1 2/0 6/3 1/0 5/0 => 17/04 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Årsmelding og innkalling til årsmøte for

Årsmelding og innkalling til årsmøte for Årsmelding og innkalling til årsmøte for Rogaland 2013 Side 1 av 9 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR NORSVIN ROGALAND Onsdag 19. Februar 2014 Hotel Alstor, Stavanger, kl. 10.00. Kaffe m.m fra kl. 09.30 Saksliste:

Detaljer