Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Nesna rom A-207 Dato: Tidspunkt: 09:30 14:00.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Nesna rom A-207 Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 09:30 14:00."

Transkript

1 Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Nesna rom A-207 Dato: Tidspunkt: 09:30 14:00 Program for møtet Kl Kl Kl Kl Velkommen v/ styreleder 2 minutter med styret v/ Forskerforbundet 2 minutter med styret v/ Studentrådet Orientering om sykepleierutdanningen søkning, profil, opplegg, lokaler, kompetanse, utviklings- og forskningsprosjekter mv. v/ dekan Even Næss og utd. leder Else Lid Formelt styremøte 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Orienterings- og referatsaker 3. Beslutningssaker 4. Eventuelt Kl Kl Kl Lunsj Fortsatt styremøte Møteslutt Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , evt. mobil Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Vel møtt på Nesna! Hilsen Styret for Høgskolen i Nesna Aslaug Mikkelsen styreleder Sven Erik Forfang sekretær

2 Saksliste Saksnr Innhold U.off RS 58/11 OS 22/11 OS 23/11 Referatsaker Orienteringssaker Navneendring - senter for statlig økonomistyring RS 59/11 Brev til Kunnskapsdepartementet vedr. GLU 1-7 estetisk RS 60/11 Referat fra studentrådsmøte RS 61/11 Referat - studentrådet RS 62/11 Protokoll - valg av studentrådsleder og nestleder RS 63/11 Møteprotokoll TAP X RS 64/11 Referat fra møte i TUF - tilsettingsutvalget for undervisningspersonale RS 65/11 Brev fra Nesna kommune RS 66/11 Brev fra Forskerforbundet HiNe vedr. styrevedtak RS 67/11 RS 68/11 Henvendelse til styret vedr. sak 43/ 11 fra to styremedlemmer og to varamedlemmer Innspill til styret vedr. sak 43/ 11 fra tre styremedlemmer RS 69/11 Behov for presisering av vedtak - styresak 43/ 11 Beslutningssaker SAK 46/11 Godkjennelse av møteprotokoll fra styrets møte SAK 47/11 SAK 48/11 SAK 49/11 SAK 50/11 Oppnevning av forhandlingsutvalg GLU og SU Utvikling av digital kompetanse Prosjektbeskrivelser - omstillings- og utviklingsprosjekt Innstilling Bachelor i idrett SAK 51/11 Kvalitetsrapport SAK 52/11 Foreløpig budsjett 2012 SAK 53/11 Budsjettforslag 2013 Innenfor og utenfor rammen

3 RS 58/11 Referatsaker

4 OS 22/11 Orienteringssaker

5 Saksbehandler Deres dato Vår dato Herdis Øye Telefon Deres referanse Vår referanse /786-1 Til våre brukere og kunder Senter for statlig økonomistyring skifter navn til Direktoratet for økonomistyring Mandag 14. november 2011 skifter Senter for statlig økonomistyring (SSØ) navn til: Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Navneskiftet medfører ingen juridiske endringer, men følgende kontaktinformasjon blir endret: Ny adresse til våre nettsider blir I e-postadresser må domenenavnet sfso.no endres til dfo.no. Eksisterende e-postadresser vil fungere i en overgangsperiode. Ny besøksadresse for vårt kontor i Oslo Fra samme dato vil vårt kontor i Oslo (sentralenheten*) flytte inn i nye lokaler i Paléet i Karl Johans gate. Ny besøksadresse blir Karl Johansgt Nytt faksnummer til sentralenheten blir Postadresse, telefonnummer til sentralbord og våre ansatte blir ikke endret. * Sentralenheten omfatter følgende enheter: Direktør og stabsavdeling, forvaltnings- og analyseavdelingen samt IT-avdelingen. Vennlig hilsen Marianne Andreassen direktør Postadresse: Postboks 7154 St. Olavs plass, 0130 OSLO Kontoradresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo, Org. nr Sentralbord: Faks: E-post:

6

7 Referat fra studentrådsmøte Tilstede: Linda Einmo - Leder John Harald Bustnes - Nestleder Lena Kristin Vollen - Styremedlem Sandra M Hammer - Styremedlem Anne G H Nilsen - Org. Sekr. Studentrådet Oppfølging av saker fra tidligere møter: Sak â Hvor mange er det som er rammet av Nexen' s manglende anløp? Har ikke hørt noe fra verken fylket eller rederiet. Sandra følger opp denne saken. Og kontakter samtidig Boreal for å se på korrespondansen mellom bilferga Tomina og pendlerbåten Dønna fra Sandnessjøen. Sak â Obligatorisk undervisning som kolliderer Mail er skrevet til dekan, men det er foreløpig ikke kommet svar på henvendelsen. Påminnelse vil bli sendt dekanen. Sak â Studiested Sandnessjøen og Mo i Rana Orientering fra tur til Sandnessjøen 19. oktober. Studentene i Sandnessjøen er ikke alle like fornøyde. I forbindelse med besøket var det utformet ett spørreskjema. Når alle svarene er kommet inn vil studentrådet evaluere svarene og lage en rapport. Er det stort frafall på sykepleiestudiet i Sandnessjøen i forhold til andre studiested? Mo i Rana studiested Har ikke vært i møte enda.

8 Sak â Felles e post liste Denne saken følges opp. Saken tas opp på mandagsmøtet Sak â Tilpasset undervisningstid til fergeruter Utsatt. Vi håper høgskolen kan se på muligheten for tilrettelegging i forhold til kollektiv trafikken. â Valg Årets valg har vært avholdt. I år hadde vi to kandidater. Det ble reklamert for valget på høgkolens nettsider, klasserom på nett, blogg, plakater og facebook. I alt var det 72 stemmer. Linda Einmo : 38 stemmer ( 52,78% ) John Harald Bustnes : 28 stemmer ( 38,89% ) Blanke stemmer : 6 ( 8,33%) Linda Einmo er leder av studentrådet og Johan Harald Bustnes nestleder. Vi gratulerer med valget. Sak â Km godtgjørelse Km godtgjørelsen og praksis betaling økes i henhold til Studentrådets forslag. Trer i kraft fra

9 Sak 113/11 â Eksamensreglement for praktisk og muntlig eksamen Det er ute ett forslag på høring blant dekaner og opptakskontor. En eventuell endring må opp i høgskolestyret 27. oktober eller 24. november. Sak 114/11 â Budsjett 2012 Vi er begynt å sette opp budsjett for neste år. Orienteringssaker: Skrivekurset ved Halvard Kjelen er satt til Reklamert for på moodle og høgskolens sider. Det er meldt om stor interesse og er påmelding på kurset! Eventuelt Det må lages reklamemateriell for uke 47. Skrivekurs, juleverksted og julebord kan en reklamere med. Referater fra møtene vil heretter bli lagt i ephorte for de som har tilgang på dette. Andre vil få det per mail. Anne Grethe Holthe Nilsen Org.sekretær Studentrådet. E-post: arhn2hinesna.no Tlf: Referatet sendt : - Studentrådet - Direktør - Styreleder i SiNe - Rektor - Prorektor - Dekan - Studieadm. - Økonomi/pers.sjef. Sverre Knut Andresen ska asine.no Marte Volden hufsa hufsa2hotmail.com Svein Erik Forfang sefo (e hinesna.no Margrethe Norheim mn(c),,hinesna.no Even Næss en e,hinesna.no Rene Waara rw(a^,hinesna.no Øyvind Steinslett oes(2hinesna.no Magne Elstad menne hinesna.no

10 Referat fra studentrådsmøte Tilstede: Linda Einmo Leder John Harald Bustnes Nestleder Lena Vollen Styremedlem Sandra M Hammer Styremedlem Sara Grønvold Styremedlem Anne G H Nilsen Org. Sekretær Oppfølging av saker fra tidligere møter: Sak 115/11 Studiested Mo i Rana Sak 116/11 Er ikke besøkt enda, John Harald følger opp saken. Oppsummering mandagsmøte Studentrådet har hatt møte med eksamenskontor, praksiskontor og dekan for å sette fokus på utdanningen i Sandnessjøen. Her er det ting vi kan bli bedre på for å gi studentene ett fullverdig tilbud og en fin studietid. Her kan blant annet nevnes : Ett funksjonelt bibliotek, bedre informasjon fra høgskolen om rettigheter og plikter. Sak 117/11 Budsjett 2012 Forslag til budsjett. Går ut fra at vi har samme rammer som i fjor. Honorar styrer, råd og utvalg Konsulenthonorar, oppgavepliktig Arbeidsgiveravg av lønn og gruppeliv fors 500 Tjenestereiser - ansatte - oppgavepl Reisekostn studenter oppgavepl 1000 Reisekostn studenter ikke oppgavepl 1000 Salgs - og reklamekostnad 4000 Bevertning 4000 Tilskudd studentarr/ velferdsutg ,- Godkjent

11 Nye saker : Sak 118/11 Rektor er invitert til å informere om HiNe`s omstilling. Rektor Sven Erik Forfang var invitert til møte for å informere om styrevedtak om samarbeid med Universitetet i Nordland. Studentrådet reagerer sterkt på at en ikke er blitt involvert tidligere i prosessen. Dette vedtaket vil få konsekvenser for mange av studentene som studerer ved Høgskolen i Nesna. Vi reagerer sterkt på at vi i media får lese om mulige endringer i studieløp, før vi selv er informert om dette. Studentrådet ber styret om å utrede saker bedre før de tas opp i styret til vedtak og krever samtidig retten til å uttale seg før slike store avgjørelser tas. Rektor informerte også om Helgelandsmodellen. En ordning studentrådet har stor tro på. Rektor ble informert om situasjonen for studentene i Sandnessjøen. De mangler blant annet ett funksjonelt bibliotek. Sak 119/11 Nytt medlem av Studentrådet Sara Grønvold har sagt ja til å sitte i studentrådet. Orienteringssaker: Ped studentene vil stå i kantina å dele ut klementiner en dag i juleuka. Eventuelt Anne Grethe Holthe Nilsen Org.sekretær Studentrådet. E-post: Tlf:

12 Referatet sendt : - Studentrådet - Direktør Sverre Knut Andresen - Styreleder i SiNe Marte Volden - Rektor Svein Erik Forfang - Prorektor Margrethe Norheim - Dekan Even Næss Rene Waara - Studieadm. Øyvind Steinslett - Økonomi/pers.sjef. Magne Elstad

13 PROTOKOLL: VALG AV STUDENTRÅDSLEDER OG NESTLEDER TIL STUDENTRÅDET SAK: Det har vært avholdt elektronisk valg av Studentrådsleder og nestleder til Studentrådet ved Høgskolen i Nesna for studieåret GJENNOMFØRING/MARKEDSFØRING: Alle registrerte studenter ved Høgskolen i Nesna har hatt mulighet til å stille som kandidater til valget, og frist for å melde seg var torsdag 20 oktober Det ble opplyst om dette på Studentrådets hjemmeside, facebookside og via klasserom på nett (moodle). Valget startet tirsdag og ble avsluttet torsdag , og alle registrerte studenter ved Høgskolen ble invitert til å delta på avstemmingen. Det kom inn 72 stemmer, fordelt på 2 kandidater. RESULTATER: Valgstyret hadde opptelling av stemmene fredag Resultatet ble dette: Kandidater: Linda Einmo : 38 stemmer (52,78%) John Harald Bustnes: 28 stemmer (38.89%) Blanke stemmer: 6 stemmer (8,33%) Årets Leder og Nestleder ved Studentrådet er da som følger: Leder: Linda Einmo Nestleder: John Harald Bustnes

14 Vi gratulerer så mye og ønsker lykke til med arbeidet. Nesna, fredag Sandra Hammer Lena Kristin Vollen!-i r^aza- ^ Anita Fiksdal Anne Grethe Holte Nilsen EKSTERNE VITNER: nr^,l, ØaC^I^

15 Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Tilsettingsutvalg teknisk/administrativt personale Møtested: A-bygg 1 etg., Høgskolen i Nesna Dato: Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Joar Herseth Medlem Magne Elstad Medlem Øyvind Steinslett Medlem Kari Pettersen Medlem Sven Erik Forfang Leder Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Unn Storheil Sekretær Saksliste Saksnr Innhold U.off SAK 18/11 Orienteringssak TAP SAK 19/11 ***** ***** ***** ***** ***** X SAK 20/11 SAK 21/11 SAK 22/11 SAK 23/11 Tolking av permisjonsreglement og personalreglement - behandling av permisjonssøknad Søknad om studiepermisjon med lønn Utlysningstekst - vikar for Yvonne Langfors Utlysningstekst - Kvalitets, strategi og plankonsulent

16 SAK 18/11 Diverse orienteringssaker TAP Forslag til vedtak: Saken diskuteres på møte. Saksprotokoll i Tilsettingsutvalg teknisk/administrativt personale Vedtak Søknad avvises - enstemmig SAK 19/11 Tilsetting i stilling som adm.koordinator Forslag til vedtak: Som administrativ koordinator for avdelingene med tittel av seniorkonsulent tilsettes Torill Beate Risøy. Dersom hun ikke tar stillingen, tilsettes i følgende rekkefølge: 1. Torill Myrbostad 2. Robert Fagereng 3. Tore Kolstad Saksprotokoll i Tilsettingsutvalg teknisk/administrativt personale Vedtak Torill B. Risøy tilsettes om administrativ koordinator for avdelingene med tittelen seniorkonsulent. Dersom hun takker nei til stillingen, tilbys den i følgende rekkefølge til: 1. Torill Myrbostad 2. Robert Fagereng 3. Tore Kolstad

17 SAK 20/11 Tolking av permisjonsreglement og personalreglement - behandling av permisjonssøknad Forslag til vedtak: Innstilling, 3 alternativer i prioritert rekkefølge: 1. Søknad om studiepermisjon faller inn under Retningslinjer for permisjoner ved Høgskolen i Nesna pkt C, og kan behandles av studiesjef. Eventuelt: 2. Det finnes ikke klare retningslinjer for behandling av den aktuelle søknaden om studiepermisjon i Retningslinjer for permisjoner ved Høgskolen i Nesna. Søknaden må derfor behandles av studiesjef i samarbeid med personalkontoret. Eventuelt: 3. Omsøkte permisjon er ikke beskrevet i Retningslinjer for permisjoner ved Høgskolen i Nesna. Søknaden skal derfor behandles i TAP. TAP ber om at Retningslinjene for permisjon og Personalreglementet ved HiNe revideres slik at de sier noe om behandlingen av denne type studiepermisjon. 1. Brit Eva Huskebakk innvilges 6 dager med permisjon med lønn hvert av følgende semester: høst 2011, vår 2012, høst 2012 og vår Saksprotokoll i Tilsettingsutvalg teknisk/administrativt personale Vedtak Etter diskusjon kom det fram følgende endring i retningslinjene for permisjonsreglement (punkt b og c): Nærmeste leder kan innvilge en søknad for ett semester med inntil 6 dager. Søknad utøver dette innenfor en toårs periode skal behandles i tilsettingsutvalget for tekn/adm. personal TAP. SAK 21/11 Søknad om studiepermisjon med lønn Forslag til vedtak: Brit Eva Huskebakk innvilges 6 dager studiepermisjon med lønn i hvert av følgende semester: Høst 2011 Vår 2012 Høst 2012 Vår 2013 Studiepermisjonen gjelder studiet Bedriftsøkonomi årsstudium ved UiN.

18 Saksprotokoll i Tilsettingsutvalg teknisk/administrativt personale Vedtak Brit Eva Huskebakk innvilges 6 dager studiepermisjon med lønn i hvert av følgende semester: Høst 2011, høst og vår 2012 og vår 2013 Det må fremmes søknad særskilt om lese- og eksamensdager. Søknad skal behandles av nærmeste leder i samråd med personalkontor. SAK 22/11 Utlysningstekst - vikar for Yvonne Langfors Forslag til vedtak: Studiekonsulent Høgskolen i Nesna har ledig vikariat som studiekonsulent. Om høgskulen Høgskolen i Nesna har 1100 studentar og 120 tilsette. Høgskolen tilbyr grunnskolelærarutdanning, førskolelærarutdanning, sjukepleiarutdanning, bachelorog masterutdanningar samt etter- og vidareutdanningar. Høgskolen har hovudsete på Nesna og permanent verksemd i Mo i Rana og Sandnessjøen. Ansvars- og arbeidsområde Arbeidsoppgåvene vil femne om: Sakshandsaming av fagplanar Studievegleiing Internasjonalisering Sakshandsaming av studentsøknadar Stillinga er plassert i Studieadministrasjonen. Kvalifikasjonar Relevant utdanning frå universitet eller høgskule. Minimum bachelorgrad Erfaring frå sakshandsaming. Gode IKT-kunnskapar. Gode engelskkunnskapar. Evne til samarbeid og kommunikasjon. Lønn og nærare opplysningar Stillinga er lønna etter Statens regulativ i stillingskode 1408 som førstkonsulent, lønnsramme 21, lønnstrinn 37 57, eller som seniorkonsulent, stillingskode 1363, lønnsramme Frå lønna blir det trekt lovbestemt innskot i Statens pensjonskasse. Vi tilbyr interessante oppgåver i eit godt arbeidsmiljø på vakre Nesna. Gode velferdsordningar. Trening i arbeidstida. Den som blir tilsett må rette seg etter lovar, avtalar og instruksar som til ei kvar tid gjeld for tilsette i staten og for personale ved statlege høgskular. Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing, og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Vi oppmodar personar med innvandrarbakgrunn til å søkje stillinga. Nærare opplysningar får ein ved å vende seg til høgskulen v/ personalsjef Magne Elstad, eller rektor Sven Erik Forfang, telefon

19 Søknad med rettkjende kopiar av vitnemål og attestar skal sendast til Høgskolen i Nesna, 8700 Nesna, innan DATO Saksprotokoll i Tilsettingsutvalg teknisk/administrativt personale Vedtak Yvonne Langfors innvilges permisjon u/lønn for perioden SAK 23/11 Utlysningstekst - Kvalitets, strategi og plankonsulent Forslag til vedtak: Saksprotokoll i Tilsettingsutvalg teknisk/administrativt personale Vedtak Følgende utlysningstekst ble vedtatt med de endringer som kom fram på møte. Førstekonsulent/seniorkonsulent - Kvalitet, strategi og planarbeid med mulighet for fast tilsetting Høgskolen i Nesna har ledig fast stilling som kvalitets-, strategi- og plankonsulent med mulighet for fast tilsetting. Om høgskulen Høgskolen i Nesna har 1100 studentar og 120 tilsette. Høgskolen tilbyr grunnskolelærarutdanning, førskolelærarutdanning, sjukepleiarutdanning, bachelorog masterutdanningar samt etter- og vidareutdanningar. Høgskolen har hovudsete på Nesna og permanent verksemd i Mo i Rana og Sandnessjøen. Ansvars- og arbeidsområde Stillingshavaren er koordinator for administrativ verksemd i fagavdelingane. Arbeidsoppgåvene vil femne om: Vedlikehald og utvikling av høgskulens kvalitetssikringssystem Oppfølging, vedlikehald og rapportering knytt til høgskulens planstruktur Utgreiing knytt til strategiske og organisatoriske problemstillingar Stillinga er plassert i rektor sin stab. Kvalifikasjonar Relevant utdanning frå universitet eller høgskule. Minimum bachelorgrad Erfaring frå sakshandsaming. Gode IKT-kunnskapar. Evne til samarbeid og kommunikasjon. Kjennskap til universitets- og høgskulesektoren. Lønn og nærare opplysningar Stillinga er lønna etter Statens regulativ i stillingskode 1408 som førstkonsulent, lønnsramme 21,

20 lønnstrinn 37 57, eller som seniorkonsulent, stillingskode 1363, lønnsramme Frå lønna blir det trekt lovbestemt innskot i Statens pensjonskasse. Vi tilbyr interessante oppgåver i eit godt arbeidsmiljø på vakre Nesna. Gode velferdsordningar. Trening i arbeidstida. Den som blir tilsett må rette seg etter lovar, avtalar og instruksar som til ei kvar tid gjeld for tilsette i staten og for personale ved statlege høgskular. Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing, og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Vi oppmodar personar med innvandrarbakgrunn til å søkje stillinga. Nærare opplysningar får ein ved å vende seg til høgskulen v/ personalsjef Magne Elstad, eller studiesjef Øyvind Steinslett, telefon Søknad med rettkjende kopiar av vitnemål og attestar skal sendast til Høgskolen i Nesna, 8700 Nesna, innan

21 Referat fra møte i tilsettingsutvalget for undervisningspersonale Tidspunkt: 08. sept. Kl Sted: Møterom A-bygg, 1 etg. Møtt: Margrete Norheim, leder, Solveig Fretheim, FF, Anne-Lise Wie, FF Meldt forfall: Oddbjørn Knutsen, UF og Magne Elstad, adm. Møtt vara: Vidar Hammer Brattli, UF Møtt adm: Unn Storheil, sekretær Sak 19/2011 Vedtak: Stig Liljedal innvilges ikke omsøkt permisjon Sak 20/2011 Vedtak: I faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolektor tilsettes Andrea Hofman og Li Ma Sak 21/2011 Vedtak: Tilsettingsutvalget ved Høgskolen i Nesna tilsetter Tone M. Nordnes i stilling som stipendiat i pedagogikk. Dersom hun takker nei til stillingen, tilbys den i rangert rekkefølge til : 1. Bernt Andreas Hennum 2. Oddbjørn Knutsen Sak 22/2011 Vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. Unn Storheil seniorkonsulent, personal Høgskolen i Nesna e-post: telefon:

22

23

24 Forskerforbundet HiNe, v. Erik Bratland Til Høgskolestyret ved Høgskolen i Nesna, v. rektor Sven Erik Forfang og styreleder Aslaug Mikkelsen Uttalelse fra Forskerforbundets medlemsmøte Omgjør vedtaket om felles utdanninger i Nordland fra 2013 Høgskolestyrets vedtak om en felles grunnskolelærerutdanning og en sykepleierutdanning i Nordland fra 2013 er etter Forskerforbundets oppfatning et forhastet vedtak. Høgskolestyret bør ikke fatte vedtak med omfattende konsekvenser uten at disse er utredet nærmere. Vedtaket binder HiNe til en strategi som ikke er begrunnet, og vedtaket er fattet uten noen form for prosess i organisasjonen, eller som et resultat av en strategidiskusjon i forkant av vedtaket. Deler av høgskolestyrets vedtak 43/11 er overilt og uheldig, og bør omgjøres av høgskolestyret så snart som mulig. Forskerforbundet er positive til at HiNe er aktive i SAK prosessen, men vi mener det er avgjørende at denne prosessen er forankret i organisasjonen, og at eventuelle vedtak i høgskolestyret inngår i en gjennomtenkt strategi, med en klargjøring av HiNes posisjon i et nytt utdanningslandskap i Nordland. Forskerforbundet vil advare mot en utvikling hvor HiNe blir et underbruk av UiN, noe som kan bli et resultat av vedtaket om felles utdanninger i Nordland, med felles opptak, ressursbruk og fagplaner. Forskerforbundet er ikke i mot samarbeid med UiN, men mener at et samarbeid må starte med forhandlinger. Etter Forskerforbundets oppfatning bør en eventuell avtale om samarbeid og arbeidsdeling med UiN følge de linjer som er trukket opp av Nordlandsutvalget, hvor Nesna får ansvar for lærerutdanningene i Nordland. Forskerforbundet anbefaler at rektor lager en sak til styret der rektor ber styret om å presisere forhandlingsmandatet.

25 Fra: Hanne Maren Reistad Sendt: 16. november :28 Til: Kopi: 'Morten Mediå'; 'Hallstein Hegerholm'; 'Barbro Fossland'; 'Tor Helge Allern' Emne: Sak til styremøtet 24.november 2011 Til styret ved Høgskolen i Nesna Sak til styremøtet 24.november Vi ber om at sak 43/11 (felles lærerutdanning og sykepleierutdanning) blir tatt opp på nytt i neste styremøte 24.november. Det er svært ulik oppfatning om hva vedtaket betyr, og det er behov for utdypninger og presiseringer av vedtaket. Det er også nødvendig at en så betydningsfull sak kvalitetssikres via de vanlige kanalene, med saksutredning der sakspapirene er offentlige i forkant av møtet. Henviser til dette punktet i styrets instruks: 6. Saker som styret skal behandle Styret skal behandle alle saker som etter universitets- og høgskolelovens 9-2 hører inn under styret, og andre aktuelle saker når styreleder eller minst to av de øvrige styremedlemmene anser det nødvendig. I tillegg skal styret behandle saker når rektor krever slik behandling. Saker som et styremedlem ønsker at styret skal behandle i kommende møter, skal meldes inn under eventuelt i et tidligere møte. Saker til behandling under eventuelt skal meldes inn under møtets begynnelse. Saker meldt til behandling under eventuelt skal ikke vedtaksføres. Typiske saker under eventuelt vil være spørsmål, foreløpige drøftinger eller informasjonssaker. Alle saker som krever en formell beslutning i møtet, skal behandles som en del av ordinær saksliste. Styret avgjør om saker som ikke er nevnt i møteinnkallingen, skal behandles i møtet og avgjør gjennom alminnelig flertall om saken skal settes på sakskartet eller avvises Fra Kristine Toft Rosland, Alf- Magne Jacobsen, Morten Mediå og Hanne Maren Reistad

26 -----Opprinnelig melding----- Fra: Barbro Fossland Sendt: 16. november :38 Til: Kopi: Emne: Innspill til styret Til høgskolestyret Sak 43/11 (felles lærerutdanning og sykepleierutdanning) er blitt mye diskutert i organisasjonen og mediene etter siste styremøte. Vi ber om at styret i sitt møte setter av tid, uten medier tilstede, til å drøfte forløpet i den aktuelle saken dvs prosessen i forkant, under og i etterkant av forrige møte. Vi mener det er behov for en avklaring av roller knyttet til arbeidet med styresaker. Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm Barbro Fossland

27 Til: styret Fra: rektor Behov for presisering av vedtak sak 43/ 11 pkt. 3 og 4. Rektor har behov for presisering av styrets vedtak i sak 43/ 11 pkt. 3. og 4. for å kunne følge opp vedtaket. 1. Hva betyr felles GLU og felles SU? Betyr det en GLU og SU med samme profil, samme faginndeling/ fagvalg, samme fagplaner og samme organisering (antall samlinger og nettstøtte mv.) Er det snakk om utlysning av felles GLU og SU ett eller flere steder i fylket? Hva med Høgskolen i Narvik som også har SU? Skal ikke HiNarvik være med i den felles SU? Styrevedtaket nevner kun UiN. 2. Hva betyr felles opptak? Betyr det at opptaket skal skje via Samordnet opptak (SO) som nå Er det snakk om å opprette et felles opptakskontor for UiN og HiNe, evt. også HiNarvik for SU? Betyr det at UiN skal ta hele opptaket Betyr det at HiNe skal ta hele opptaket Betyr det separate opptak ved hver institusjon (ref. pkt. 8 i avtalen mellom UiS og MHS som styreleder la fram på siste styremøte) 3. Skal det utstedes felles vitnemål fra de to/ tre samarbeidende institusjoner? 4. Skal avtalen være tidsbegrenset? For hvor lenge (1-6 år). Skal det være mulighet til å si den opp, for eksempel med 12 mnd. varsel? (ref. pkt. 11 i avtale mellom UiS og MHS). sefo/

28 Beslutningssaker

29 Beslutningssaker

30 Arkiv: Arkivsaksnr: 2011/387-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 46/ Godkjennelse av møteprotokoll fra styrets møte Saksopplysninger Møteprotokoll fra HiNe-styrets møte 27. oktober 2011 legges herved fram for styret til godkjennelse. Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner møteprotokoll fra styrets møte

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Arkiv: Arkivsaksnr: 2011/667-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 47/ Oppnevning av forhandlingsutvalg felles GLU og SU Saksopplysninger Det vises til styrets vedtak i sak 43/11 pkt. 3. og 4. vedr. forhandling med UiN om felles grunnskolelærerutdanning og felles sykepleierutdanning. Det vises også til flere innspill til styret når det gjelder denne sak, jf. referatsaker. Styreleder ønsker at det oppnevnes et forhandlingsutvalg utgått fra styret som sammen med rektor skal forhandle med UiN om felles GLU og SU. Styreleder ser for seg at styret oppnevner to representanter til forhandlingsutvalget; et eksternt styremedlem og et internt styremedlem. Rektor er positiv til dette, og ser gjerne at styret gir føringer eller presiseringer til forhandlingsutvalget når det gjelder styrets intensjoner og ønsker med hensyn til felles GLU og SU. Forslag til vedtak: Det oppnevnes et forhandlingsutvalg for felles GLU og SU utgått fra styret. Følgende styremedlemmer oppnevnes.. Styret ønsker å presisere følgende overfor forhandlingsutvalget..

46 Arkiv: Arkivsaksnr: 2011/660-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 48/ Utvikling av digital kompetanse Saksopplysninger Det vises til styresak 44/ 11 Omstillings- og utviklingsprosjekt pkt. 4 Utvikling av digital kompetanse. Styret vedtok etter forslag fra Hallstein Hegerholm at pkt. 4 ble omarbeidet og at det ble lagt fram en prosjektskisse til neste møte. Ettersom Hallstein Hegerholm har god kompetanse på området og også er satt på som prosjektleder for dette prosjektet, har rektor bedt ham lage en skisse til prosjekt. Hegerholms skisse følger vedlagt. Det har ikke vært mulig å drøfte Hegerholms skisse internt. Rektor ber om at styret åpner for det, og at det først til neste styremøte blir lagt fram en endelig prosjektbeskrivelse. Forslag til vedtak: Administrasjonen bes om å legge fram en prosjektbeskrivelse til neste møte.

47 Prosjekt Her er følger prosjektbeskrivelsen for Prosjekt Digital kompetanse til styremøtet 24. nov.. Beskrivelsen består av rektors innstilling til forrige møte. Jeg har i tillegg to spørsmål som bør avklares begge bygger på erfaringene mine med organisasjonen. Hvordan skal prosjektet og prosjektorganisasjonen forankres i HiNes egen organisasjon? Hvordan skal en framtidig organisering av IT-tjenester kunne ivareta de målsettingene som rektor beskriver? Vedlagt følger også en beskrivelse av situasjonen for fleksibel undervisning ved HiNesna. Prosjektbeskrivelse Utvikling av digital kompetanse SAKprosjekt For alle studietilbud ved HiNe er utvikling av digital kompetanse viktig. For samarbeidet i Nordland er det viktig at alle institusjonene har den samme digitale plattform og styret ber HiNe om å utvikle den digitale kompetansen ved HiNe i samarbeid med UiN. En samlokalisering av IKT miljøet ved HiNe og UiN i Mo i Rana forutsettes. Konkret ber styret om: Kartlegging av behov for IKTinfrastruktur innen utdanning, forskning og formidling innen april 2012 Utarbeidelse av forslag til innkjøp og installasjon av IKTverktøy innen juni 2012 Utarbeidelse av en samordnet plan for opplæring i bruk av IKTverktøy innen oktober 2012 Prosjektperiode: oktober 2011 juni 2013 Leder og ansvarlig for prosjektet er førstelektor Hallstein Hegerholm Mine forslag: 1. Prosjektgruppen forankres i egen organisasjon bl.a. gjennom forpliktende deltakelse av avdelingsledere, samt leder av IT-drift og Magne Elstad som dennes arbeidsgiver. 2. For å sikre en samkjørt og robust framtidig IT-organisering, søker HiNesna råd hos eksterne kilder/konsulenter. 3. Prosjektgruppen må i tillegg til samarbeidet med UIN, HIN og SAKsamarbeid i forhold til Rana, kunne samarbeide nært og forpliktende med UNINETT i forhold til prosjektoppgavene. Kommenta/Begrunnelse Styret må sikre prosjektgruppa nødvendig og forpliktende forankring for at tiltak kan bli realisert. Mitt personlige synspunkt vil være å knytte IT-ledelse og organisering til ITIL rammeverk (Information technology infrastucture libarary). Det er en non-profit organisasjon, og en internasjonalt anerkjent og frittstående organisasjon som driver med IT Service Management. HiNesna gir selv kurs i denne standarden og er knytta til et ITService Mangement Forum sammen med f.eks Innkrevings Sentralen. Jeg kunne tenke meg at rektor, med nødvendig støtte, forsøker å forhandle fram en særegen avtale for HiNesna med UNINETT

48 Nettutdanning ved HiNesna Oppdatert oppsummering gitt til Uninett i forbindelse med involvering i e-campus prosjekt. HiNesna har, ved siden av sitt hovedcampus, studiesteder i Rana (Bachelor i Informatikk samt årskurs) og Sandnessjøen (Sykepleierutdanning). All utdanning ved HiNe er i dag fleksibel (med noen få unntak). Undervisningen er i hovedsak samlingsbasert, og utdanningene benytter LMS Moodle for å organisere og utvikle undervisningen. I forhold til nettundervisning er det mulig å skille mellom synkron og asynkron undervisning samt i hvilken grad den er nettbasert eller nettstøtta (forankra i andre læringsarenaer). Slik sett kan vi gruppere nettundervisningen vår slik: Nettbasert utdanning IKT og læring 1 og 2 Uten samlinger Asynkron årsenhet knytta til GLU og videreutdanning. Samlings- øvingsbasert nettstøtta GLU Synkron og asynkron støtte BBB og Kamtasia + SmartBoard - Streaming? Samlingsbasert del av Bachelor i Informasjonssystemer Asynkron nettstøtte samlinger lokalisert til Rana Nettstøttet synkron Sosialpedagogikk Studiesentret.no med samlinger Nettbasert Musikk og Kulturforsåelse Asynkron PodCast Fokus nå i utviklingsarbeidet, er å styrke bruken av digitale verktøy i GLU. Til det er det opprettet et tidsbegrenset prosjekt som bør oppsummeres nå på slutten av året. Vi vil da trolig oppsummere behovet for å styrke organiseringen, infrastruktur i og mellom ulike campus, opplæring og veiledning av undervisere samt teknisk støtte. Verktøyene for undervisning som vi prioriterer nå er: - Moodle videreutvikle og integrere nye verktøy i LMS Moodle - Big Blue Button for synkron undervisning og gruppearbeid o Problematisk å kommunisere på ønskelig nivå - Camtasia Relay for asynkron kommunikasjon o er nylig installert hos IT-drift, opplæring/veiledning blir nå organisert Prioriterte verktøy framover: - SmartBoard for forlesningsopptak som PodCast - Streaming av forelesning/undervisning for distribusjon av PodCast I forbindelse med denne prioriteringen vil det være nødvendig å styrke infrastruktur og teknisk/pedagogisk støtte samt anskaffe egna verktøy. Samarbeidsløsninger er av spesiell interesse både ut fra kostnader og kompetanseutvikling. HiNesna har i dag disse støttefunksjonene i forhold til utvikling av fleksibel utdanning: IT-drift 3 årsverk HiNe; ca. 2/3 årsverk Mo i Rana IKT bibliotekar 1/2 årsverk

49 IKT-pedagogisk støttefunksjon ca. 35% Nettstøtte til GLU - organisert som prosjekt Disse støttefunksjonene kan trekke veksler på ulike ressurser innen høgskolens undervisning: Tidligere erfaring fra desentralisert allmennlærerutdanning (Dalu) Utstyr og kompetanse knytta til Master-utdanning i Musikk samt andre miljø Bachelor i Informatikk, årskursene IKT og læring samt Digitale medier En evaluering av arbeidet med fleksibel læring vil trolig føre til endring og styrking av organisering og bemanning av støttefunksjonene. HiNesna 16. november Hallstein Hegerholm

50 Arkiv: Arkivsaksnr: 2008/812-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 49/ Prosjektbeskrivelser - omstillings- og utviklingsprosjekt Saksopplysninger Styret ba på forrige møte om at ansvarlig prosjektleder utarbeidet en detaljert prosjektbeskrivelse med milepæler til styremøtet 24. november, ref. møteprotokoll til sak 44/ 11. Vedlagt følger de prosjektbeskrivelser som foreligger. Det har vært lite tid til å jobbe med dette, og administrasjonen har behov for å arbeide videre med prosjektbeskrivelsene fram mot Det er også behov for å lage en prosjektbeskrivelse for arbeidet med revisjon av strategisk plan som er tilpasset arbeidet med de enkelte delprosjekter. Forslag til vedtak: Styret tar prosjektbeskrivelsene til orientering med de synspunkter som framkom på møtet. Styret forutsetter at de prosjektbeskrivelsene som mangler blir lagt fram på neste møte. Styret ønsker at status for prosjektene rapporters på styremøtet i april 2012.

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 Arkiv: Arkivsaksnr: 2011/309-0 Saksbehandler: Øyvind Steinslett Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 50/ Innstilling Bachelor i idrett Forslag til vedtak: 1. Bachelor i idrett utlyses over Samordna opptak for studieåret Studiemodellen sendes ut på høring for ferdigstilling. 3. Dersom høringsuttalelsene skulle vise at studiemodellen ikke holder mål, og ikke kvalifiserer for opptak til mastergradsutdanninger innen idrettsfag, trekkes studiet fra høgskolens Saksopplysninger Utlysning av Bachelor i idrett Høgskolestyret vedtok i sak 43/11 at endelig vedtak om utlysning av Bachelor i idrett skulle foretas av høgskolestyret 24. november. Bakgrunnen for dette var at dette er et nytt studium som skal ut på høring til andre institusjoner før det ferdigstilles. Grunnet sykdom er ikke den foreslåtte studiemodellen blitt sendt ut på høring. Med dette som bakgrunn foreslås det at studiet utlyses, og at studiemodellen samtidig sendes ut på høring. Endelig ferdigstilling av studieplan gjøres etter avsluttet høringsrunde. Dersom høringsuttalelsene skulle vise at studiemodellen ikke holder mål, og ikke kvalifiserer for opptak til mastergradsutdanninger innen idrettsfag, kan studiet senere trekkes fra høgskolens studietilbud. I saksutredningen som fulgte sak 43/11 skriver dekan for Avdeling for kultur og samfunn følgende om studiet: Bachelor i idrett Bruk av utenlandsstudier er strategisk for å få studentene til Nesna etter utenlandsopphold. Med bakgrunn i antall studenter som tar Idrett 2 etter opphold på Bali og Sydney, vil vi tilby

66 Bachelor i drett. Idrett 1 på Nesna vil ivareta lokale studenter som er involvert med lag på Helgeland og vil inngå i Idrett 2 klassen som rekrutterer fra Bali og Sydney. En bachelor i idrett vil bidra til heltids campus studenter og sikre et flerårlig løp. En bachelor i idrett vil kvalifisere til masterutdanning innenfor fagområdet og saken er ut til høring til institusjoner som tilbyr master. I kombinasjon med PPU vil studiet også kvalifisere til faglærer i idrett/kroppsøving i skoleverket. Vi ser videre et stadig økende fokus på fysisk aktivitet og helse både i skoleverket og i kommunene. Velger studenten en faglig retning innenfor bachelorgraden mot friluftsliv og natur- og friluftsguide vil utdanningen også kunne imøtekomme regionale og nasjonale behov for kompetanse innenfor reiseliv og naturturisme. Vi tror også at vi gjennom dette tilbudet også i større grad vil kunne rekruttere studenter fra Helgelandsregionen. Det er mulig å ta BA Idrett ved en rekke institusjoner i Norge i dag, men med kombinasjon av studier i eksotiske strøk i utlandet sammen med studier der vi tar i bruk det unike her på Helgeland, vil kunne skille oss ut som noe særegent.

67 Arkiv: Arkivsaksnr: 2011/669-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 51/ Kvalitetsrapport Saksopplysninger Kvalitetsrapport for studieåret legges herved fram for styret. Saken har vært behandlet i kvalitetsutvalget Referat fra møtet er vedlagt. Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner Kvalitetsrapporten for studieåret med de kommentarer som framkom i møtet.

68

69

70

71 Kvalitetsrapport 2010/2011 1

72 Innhold 1. KVALITETSOMRÅDER MÅLSETTINGER I KVALITETSARBEID KVALITET I OMRÅDET UTDANNING PROFESJONSUTDANNINGENE MASTERUTDANNINGENE ANDRE UTDANNINGSLØP KVALITET I OMRÅDET ADMINISTRASJON STUDIEADMINISTRASJONEN BIBLIOTEKET DIREKTØRENS STAB ØKONOMI OG PERSONAL

73 1. Kvalitetsområder Høgskolen i Nesna har i Kvalitetssystemet valgt ut seks dimensjoner ved utdanningskvaliteten som skal være førende for kvalitetsarbeidet: Inntakskvalitet Programkvalitet Undervisnings- og læringskvalitet Rammekvalitet Resultatkvalitet Systemkvalitet I rapporten er kvalitetsområdene fordelt etter naturlig tilhørighet til områdene Utdanning og Administrasjon. Hvert av områdene evalueres i henhold til målsettingene for de aktuelle kvalitetsområdene og til spesifiserte delområder Målsettinger i Kvalitetsarbeid - Høgskolen i Nesna skal legge til rette for livslang læring gjennom studier tilpasset for studenter i ulike faser av livet. - Høgskolen i Nesna ønsker å utdanne kandidater med høy faglig og/eller kunstnerisk kompetanse med relevans for samfunnets behov. - Høgskolen i Nesna ønsker å utdanne kandidater med høy faglig og/eller kunstnerisk kompetanse med relevans for samfunnets behov. - Høgskolen i Nesna skal føre en aktiv arbeidsgiverpolitikk slik at vi til enhver tid rekrutterer godt kvalifiserte personale i tråd med institusjonens oppgaver og ansvarsområder. - Fagkompetansen hos alle grupper av tilsatte må videreutvikles. - Høgskolen i Nesna skal ha engasjerte tilsatte som aktivt bidrar til utvikling av fagmiljøene og av høgskolen som organisasjon. - Avdelingene skal sikre at studentene får faglærere med høy formell kompetanse og at faglærere får mulighet til å oppnå førstekompetanse. - Avdelingene skal sikre at alle studier har relevante og oppdaterte fagplaner og pensumlister. - Avdelingene skal videreutvikle masterstudiene i tråd med NOKUTs krav og godkjenning. - Høgskolens mål for studentenes læringsutbytte etter gjennomført bachelor- eller mastergradsutdanning. - Høgskolens undervisning skal bygge på relevant forskning, samt faglig eller kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. - Høgskolen i Nesna skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømming. - Høgskolen i Nesna skal både ha nasjonalt og internasjonalt perspektiv i sine utdanninger. - Høgskolen i Nesna skal føre en aktiv arbeidsgiverpolitikk slik at vi til enhver tid rekrutterer godt kvalifiserte personale i tråd med institusjonens oppgaver og ansvarsområder. - Fagkompetansen hos alle grupper av tilsatte må videreutvikles. 3

74 - Høgskolen i Nesna skal ha engasjerte tilsatte som aktivt bidrar til utvikling av fagmiljøene og av høgskolen som organisasjon. - Avdelingene skal sikre at alle studier har relevante og oppdaterte fagplaner og pensumlister. - Avdelingene skal sikre at ny og internasjonal forskning presenteres innenfor avdelingens aktuelle fagområder. - Bibliotek, IKT-ressurser og annen infrastruktur skal være tilpasset organisering og undervisning og relateres til studienes mål. - Høgskolen i Nesna skal legge vekt på å utvikle et godt og helhetlig læringsmiljø gjennom planmessig samarbeid om studiekvalitet og studentvelferd. Studentsamskipnaden i Nesna og Studentsamfunnet ved HiNe skal sammen med høgskolens egne organer bidra til at studentene lykkes i studiesituasjonen. - Etter gjennomført studium ved høgskolen skal kandidatene sitte igjen med en positiv opplevelse av sin studietid. Det betyr at Høgskolen i Nesna legger vekt på at den enkelte student skal være synlig, få brukt og utviklet sine ressurser, ta ansvar for seg selv og medstudenter i faglige, pedagogiske og kunstneriske sammenhenger i studiesituasjonen, studentmiljø, lokalmiljø/region. - Etter gjennomført studium ved høgskolen skal kandidatene sitte igjen med en positiv opplevelse av sin studietid. Det betyr at Høgskolen i Nesna legger vekt på at den enkelte student skal være synlig, få brukt og utviklet sine ressurser, ta ansvar for seg selv og medstudenter i faglige, pedagogiske og kunstneriske sammenhenger i studiesituasjonen, studentmiljø, lokalmiljø/region. - Høgskolens mål for studentenes læringsutbytte etter gjennomført bachelor- eller mastergradsutdanning. - Høgskolen i Nesna skal gjennom evalueringer og tilbakemelding fra studenter og ansatte sikre en god studiekvalitet i tråd med nasjonale og lokale målsettinger. Et velfungerende kvalitetssystem skal sikres og videreutvikles gjennom kontinuerlig kvalitetsarbeid. 2. Kvalitet i området Utdanning Tiltak 1: Legge til rette for å øke de faglige ansattes formelle kompetanse, styrke og prioritere prosjekter hvor flere samarbeider om forskning rettet mot praksisfeltet. (videreføre tiltak fra forrige år, skrivekurs, forskerkurs etc.) I perioden har tre fagansatte fått opprykk til professor, og en fagansatt har fått opprykk til 1.lektor. I tillegg har to kvalifisert seg fra høgskolelærer til høgskolelektor. Studieåret gjennomførte høgskolen et skrivekurs med blant andre professor May Britt Postholm (NTNU). Dette ble videreført studieåret med en seminarrekke med fokus på forskningsdesign rettet mot praksisfeltet. I handlingsplan for FOU-virksomheten ved HiNe ( ) påpekes det at tildeling skal honorere prosjekt rettet mot relevante praksisfelt. Ved tildeling av FOU-midler/-ressurs i perioden er dette punktet i større grad lagt vekt på enn ved tidligere tildelinger. Arbeidet med å utvikle robuste forskningsteam har kommet i gang, men dette er et langsiktig arbeid som krever videre oppfølging for å sikre kvalitet og kvantitet. Tiltak 2: Fokusere på forskningsbasert undervisning, og dessuten å trekke studentene med i konkrete og relevante forskningsprosjekter. 4

75 Forskningsbasert undervisning og ønsket om å trekke studenter inn i konkrete og relevante forskningsprosjekter tydeliggjøres i Handlingsplan Grunnskolelærerutdanning og Handlingsplan Førskolelærerutdanning. Faglig ansatte ved HiNe har fokus på relevant forskningsbasert undervisning, og flere faglærere arbeider med forskningsprosjekter i forbindelse med Partnerskap HEL der et av delmålene er å utvikle fellesforskningsprosjekt med praksisfeltet (HEL; helhetlig lærerutdanning, et samarbeid mellom høgskolen og partnerskoler og partnerbarnehager). Et av delprosjektene i SAK lærerutdanning for region 6 (Nord-Norge) har forskning som fokus. Høsten 2010 arrangerte de samarbeidende institusjonene en FoU- konferanse ved Universitetet i Tromsø hvor det blant annet ble lagt vekt på forskningsproblemstillinger som metodebruk i FoUarbeid og publisering av FoU-arbeid. Konferansen bidro til å fokusere på relevant profesjonsforskning og forskningsbasert undervisning, og la til rette for faglig erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom ansatte i lærerutdanningene ved de nordnorske institusjonene. Det ble lyst ut midler gjennom delprosjektet for å gi faglig ansatte fra flere institusjoner i samarbeid mulighet til å utvikle felles forskningsprosjekter. I fikk 3 prosjekt, der også HiNe-ansatte deltar, tildelt midler. Foreløpig har få studenter blitt trukket inn i forskningsprosjekter. Dette vil få økende aktualitet i da de nye grunnskolelærerstudentene begynner på sin bacheloroppgaver. Tiltak 3: Øke studentenes egeninnsats. Dette er et arbeid som bør styrkes og videreføres. Høgskolen har allerede lagd emneplaner hvor innsats fremheves. Studenter har i tidligere evalueringer ved HiNe gitt tilbakemelding på at de opplever at egeninnsatsen i studiene er for lav. Samme tendens fremgår også i eksterne evalueringer (jf. Evaluering av førskolelærerutdanningen i Norge NOKUT). Høgskolen har i forbindelse med innføring av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk lagt betydelig mer vekt på å fokusere på studentinnsats. Forventet arbeidsmengde blir nå synliggjort i nye program- og emneplaner for , og målet er at det skal synliggjøres i alle program- og emneplaner for studieåret Planene skal synliggjøre hvor mye arbeid som forventes av studentene fordelt på på de ulike oppgavene som inngår i studiet. Høgskolen legger til grunn en veiledende norm for Arbeidsbelastning pr. studiepoeng (ECTS-norm). Tiltak 4: Økt fokus på gjennomstrømning: faglærere og utdanningsledere får et større ansvar med å følge opp studentene. Studenter som sliter med gjennomføring bør tidlig få tilbakemelding om status, og eventuelt på tilbud om tilpasset opplegg hvis det er mulig. Det er ønskelig å få til varsling i samarbeid med utdanningslederne / fagansvarlige, hvor vi får melding om studenter som står i faresonen. Høgskolen i Nesna har hatt utfordringer når det gjelder gjennomstrømming i de flerårige programmene. Det gjelder spesielt førskolelærerutdanningen, sykepleierutdanningen og masterutdanningen i profesjonsrettet naturfag. Tilbakemeldinger som studenter gir til faglærere/utdanningsledere gir oss noe informasjon om dette. Flere erfarer at en samlingsbaserte modell medfører større arbeidsbelastning enn de i utgangspunktet hadde forventet, og personlige forhold (arbeid, omsorgsoppgaver, og lignende) medfører at de har behov for lengre tid til å gjennomføre studiene enn normert. En deltids førskolelærerutdanning eller sykepleieutdanning kan synes å være mer overkommelig enn hva som er realiteten (45 studiepoeng per 5

76 år tilsvarer 75 % stilling). I disse utdanningene finner vi mange kvinner med jobb og forpliktelser ved siden av studiene. Disse tilbakemeldingene gir oss noe kunnskap om hvorfor studenter slutter /ikke gjennomfører på normert tid, men vi har ikke et godt nok system for å samle inn og følge opp slike data på institusjonsnivå. For å bedre gjennomstrømningen på mastergradsutdanningen i profesjonsrettet naturfag er det utarbeidet en 3-årig modell med oppstart høsten Synliggjøring av krav til studentinnsats kan bidra til bedre gjennomstrømming. Kvalitetsrapport for vil ev kunne synliggjøre dette. Tiltak 5: Legge til rette for å øke den digitale kompetanse i fagstaben. Stimulere til økt bruk av Web 2.0 applikasjoner Høgskolen har i perioden startet et arbeid med å øke den digitale kompetansen i fagstaben. En fagperson med bakgrunn i informatikk og lang erfaring med bruk av digitale medier har hatt 20 % stilling kun rettet mot intern opplæring, og en fra biblioteket har hatt 60 % stilling knyttet til opplæring og oppfølging. I perioden har faglærere for den nye grunnskolelærerutdanningen blitt prioritert, fordi høgskolen ønsker at studentene i periodene mellom samlingen skal være aktive på nett. En del faglærere har begynt å bruke flere av de digitale verktøyene som de har fått opplæring i (Big Blue Button forelesning og veiledning via bilde knyttet til LMS, Camtasia opptak av forelesning med f.eks. PowerPoint). Erfaringen med bruken av disse verktøyene gir oss kunnskap om både muligheter og begrensninger. Det er også faglærere utenfor grunnskolelærerutdanningene som har blitt kurset. Flere fra høgskolen har også deltatt på konferanser om nettbaserte og nettstøtta undervisning. Det har også vært et delprosjekt i SAK-region 6 (Nord-Norge) om bruk av digitale medier, men det har i perioden vært utskiftninger i arbeidsgruppen, noe som har medført at arbeidet har stanset opp Profesjonsutdanningene I årets kvalitetsrapport er det valgt å rapportere på programmene mot tidligere avdelingsvis rapportering. Høsten 2011 ble tre avdelinger slått sammen til to, og kvalitetsutvalget har derfor funnet det hensiktsmessig å legge en slik struktur til grunn for årets kvalitetsrapport. Denne delen av rapporten fokuserer i første rekke på kvalitetsområdene inntakskvalitet, programkvalitet, undervisnings- og læringskvalitet og resultatkvalitet innenfor de enkelte program. Inntakskvalitet og resultatkvalitet på institusjonsnivå omtales videre under pkt 4. Kvalitet i administrasjon. Inntakskvalitet - Studentenes karakterpoeng ved opptak er en indikator på inntakskvalitet. Tallene fra DBH viser at ved opptak i 2010 hadde søkere til GLU 5-10 gjennomsnittlig høyere karakterpoeng (42,6) enn søkere til GLU 1-7 (40,3). Årets opptak tegner imidlertid et annet bilde. Gjennomsnittlig karakterpoeng for 6

77 GLU 1-7 (42,8) ligger betydelig høyere enn på GLU 5-10 (36,9). Krav for opptak til de nye grunnskolelærerutdanningene er 35 karakterpoeng. - Opptak av studenter i 2010 var lavere enn våre egne måltall (30 studenter), og på GLU 1-7 ble de også betydelig lavere enn måltallene som KD krevde for oppstart. Et særtrekk som går igjen er at mange studenter som søker GLU 1-7 ikke er kvalifisert (det gjelder også på landsbasis, over 40 %). For opptak til GLU 1-7 i 2011ser vi imidlertid en positiv utvikling med prosentvis noe flere kvalifiserte søkere totalt. - Kvinneandelen er fortsatt relativt stor på begge løp, og det vil en utfordring i rekrutteringsarbeidet framover å få flere menn til å søke seg til grunnskolelærerutdanningene. GLU 2010 Antall 1. pri. søkere Antall opptak Kvinneandel Måltall GLU % 30 GLU % 30 Fagvalg: 9 Norsk/ 18 Matte GLU 2011 GLU % 30 GLU % 30 Fagvalg: 10 Norsk/ 17 Matte Programkvalitet - Utviklingen av nye fag og emneplaner følger godt tidsrammene som er beskrevet i Handlingsplan Grunnskolelærerutdanning. - Studentene gir positive tilbakemeldinger på den nye grunnskolelærerutdanningen, og gjennom evalueringer fremkommer det at de opplever utdanningen som helhetlig og integrert. - Studentene er generelt sett fornøyd med kvaliteten på programmet, men på bakgrunn av tilbakemeldinger fra studenter og lærere er studiemodell for GLU 5-10 endret. I den nye modellen fordeles 60 studiepoeng i Norsk og Matematikk jevnt på de to første årene, mot tidligere hvor det var 45 studiepoeng første år og 15 studiepoeng andre år. Bakgrunnen for endringen er at ny modell legger bedre til rette for progresjon og fordeling av arbeidsbelastning i forhold til fagene matematikk og norsk. Fagkompetanse innenfor Pedagogikk og elevkunnskap: to førsteamanuenser, tre høgskolelektorer og en stipendiat. Utdannings- og læringskvalitet Utdanningsleder og faglærere har gjennomført løpende evaluering i fagutvalgsmøter og sluttevaluering i tråd med høgskolens prosedyrer for kvalitetssikringsarbeidet. - Tilbakemeldinger fra studentene i GLU 1-7 viser at de opplever at de arbeider godt med lærerrolle, profesjonsforståelse og praksisnærhet, og at utdanningen har fokus på lærerarbeidet relatert til trinn, og at den har en god tilnærming til praksis i skolen. - Studentene i GLU 5-10 gir tilbakemeldinger om at de ønsker et større fokus på didaktikk og metodikk i fagene, og at de ønsker mer opplæring i forhold til undervisningsplanlegging og gjennomføring. - Studentene er også generelt sett fornøyd med praksis og praksisforberedelser. I den elektroniske evalueringen fremkommer det at majoriteten av studentene i GLU 5-10 er fornøyd med koordinering av praksis, og at de opplevde seg godt mottatt på praksisstedene. Det samme gjelder for løp 1-7. Noen av studentene på løp 5-10 påpeker at informasjon til praksisstedene i forkant av praksis kan bli bedre 7

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

Siv F. Almendingen og vara Svein-Halvard Jørgensen. 31/15 15/ Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2

Siv F. Almendingen og vara Svein-Halvard Jørgensen. 31/15 15/ Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2 MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Nesna Dato: 07.10.2015 kl. 10:00 14.00 Sted: Campus Helgeland Mo i Rana Rom C-113 Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Protokollfører: Aslaug

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 09:30 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Hallstein

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Mo i Rana Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Kristine

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Nesna Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Hallstein

Detaljer

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Magnar Solbakk Alf-Magne Jacobsen

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Magnar Solbakk Alf-Magne Jacobsen Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 27.04.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Tor-Helge Allern

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Tor-Helge Allern Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: IFS Sandnessjøen Dato: 29.04.2014 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Tor-Helge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 Dato: 16.02.2015 kl. 10:00 13.30 Sted: Campus Helgeland, rom C-205 Mo i Rana Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: IFS, Sandnessjøen Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern

Detaljer

Avsluttende oppsummering fra Prosjektet for utvikling av digital kompetanse.

Avsluttende oppsummering fra Prosjektet for utvikling av digital kompetanse. Avsluttende oppsummering fra Prosjektet for utvikling av digital kompetanse. Denne oppsummeringen bygger på tidligere arbeid i prosjektgruppa samt avsluttende møte 8/1-2013 om Organisering av IT-tjenester

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Bjørn Audun Risøy, Hanne Maren Reistad og Kristian Sivertsen. 17/15 15/00135-9 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2

Bjørn Audun Risøy, Hanne Maren Reistad og Kristian Sivertsen. 17/15 15/00135-9 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2 MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Nesna Dato: 20.05.2015 kl. 10:00 13:30 Sted: Rom D-210 Høgskolen i Nesna Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Aslaug

Detaljer

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 1 Innhold 1. KVALITETSOMRÅDER... 3 1.1. MÅLSETTINGER I KVALITETSARBEID... 3 2. KVALITET I OMRÅDET UTDANNING... 4 2.1. PROFESJONSUTDANNINGENE... 6 2.2. MASTERUTDANNINGENE... 11

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland MEDL

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland MEDL Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rica Nidelven hotel, Trondheim Dato: 22.11. 23.11.2012 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 den 22.11 til kl. 11:30 den 23.11 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 Dato: 16.03.2015 kl. 10:30 15:00 Sted: D-210 Høgskolen i Nesna, Nesna Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring AITeL styremøte 3/2010 Dato: 24.9.2010 PROTOKOLL Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Tid: Fredag 24.9.2010 kl 9:00 11:55 Sted: Midtrommet 3.etg

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt. Referat fra møtet 29.-30. september Tilstede: Hans-Kristian Hernes, Tine A. Hestbek, Jorunn Dahl Nordgård, Kristine Evjen, Geir Salvesen, Inger Margrethe Tallaksen, Rolf Mikkelsen, Kevin Johansen, Marianne

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte:

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:30-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Lovund rorbuhotell Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 14.06. kl. 19:30 21:00 og 15.06. kl. 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Camilla Nereid Dato: 23.11.2011 A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 I studieåret 2012/13 skal siste kull med ALU-studenter gå ut fra ALT. Samtidig

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 10.04.2012 Tid: kl 08.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 09.09.2015 kl. 10:00 13:45 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/04173 Tilstede: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger Torgnes, Bodil

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 02.12.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-16:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 2. mars 2012 TID: 9.00 13.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: MØTESTED: BIBEL OG BØNN: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen

Detaljer

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30 på Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYREMØTE

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYREMØTE AVDELING FOR LÆRERUTDANNING PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYREMØTE Dato: 8. desember 2016 Varighet: 14.15-16.00 Sted: Medlemmer: Forfall: Styrerommet Hilde Afdal (leder) Christian Bjerke (nestleder) (sak 77/16,

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 08:30-11:40 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/12 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 08:30-11:40 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 04/2006 Høgskolestyret HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 04/2006 INNKALLING Møtedato: 22. mars 2006 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-15.30 Saksliste: 017/2006: Handlingsplan økonomi og regnskap 2006 018/2006:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: 07.03.2013 Tid: 09:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-16:30 Til stede: Rita

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn,

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn, REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET Møtedag/-dato: mandag 23. februar 2015 Møtetidspunkt: fra kl 13.30 til 15.30 Møtested/ -rom: Høgskolen i Bergen, Kronstad, møterom A 720 Til stede: prorektor Bjørg

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER Vår dato: 18.11.03 Vår referanse: Vår saksbehandler: Pål Hovde Deres dato: Deres referanse: Til: Alle fast tilsatte i administrative stillinger ved HiST. IMPLEMENTERING AV ADM2003 - INNPLASSERING I STILLINGER

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

A. Overordnet beskrivelse av studiet

A. Overordnet beskrivelse av studiet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Navn på studieplan: Videreutdanning i organisasjonsutvikling og endringsarbeid 2. FS kode: K2SEVUPPT 3. Studiepoeng: 30 4. Dato for etablering: 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.12.2005 15.12.05/KK I:Avdstyre/2005/protokoll/apro0612.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005 Tilstede

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato: fakultetsdirektør Jørgen Fossland Tlf.: 77 64 45 95 Faks: 77 64 49 05 jorgen.fossland@uit.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato: 12.04.2013 - - - FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP

Detaljer

2.4 Prosjekt Lærarutdanning

2.4 Prosjekt Lærarutdanning 2.4 Prosjekt Lærarutdanning : Lærarutdanninga står i ei særstilling med tanke på oppstart av femårige integrerte masterutdanningar allereie frå hausten 2017, ei stor endring som kjem i tillegg til arbeidet

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

HØRING STUDIEPLAN I PEDAGOGISK VEILEDNING, STUDIEPOENG

HØRING STUDIEPLAN I PEDAGOGISK VEILEDNING, STUDIEPOENG Vedlegg 2 Vår dato:26.08.04 Vår referanse 04/1966 Vår saksbehandler: Hege Barreth Jacobsen Deres dato: Deres referanse Til Institusjoner i følge vedlagte liste over høringsinstanser HØRING STUDIEPLAN I

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET /KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403.

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET /KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403. 15.03.06/KK I:Avdstyre/2006/protokoll/apro1403.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 14.03.05 Tilstede fra Avdelingsstyret: Dekan Arnulf Omdal, stipendiat Carl Fredrik Dons, professor Frode Rønning,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tore Vikedal, Jørn Erik Bosness Winther. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Tore Vikedal, Jørn Erik Bosness Winther. Adm.sjef Børge Toft, sekr Kristin Vangen Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 29.03.2012 Tid: 09.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader til: - Innkalling

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 13.06.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-10/12 Rektor Orienterer Utdanningsrelaterte saker Søkertall De aller fleste studieprogram

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag. Dato: kl. 13:00 14:40 Møtesalen, Nylåna, Røstad Arkivsak: 15/00013

MØTEPROTOKOLL. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag. Dato: kl. 13:00 14:40 Møtesalen, Nylåna, Røstad Arkivsak: 15/00013 MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 10.12.2015 kl. 13:00 14:40 Sted: Møtesalen, Nylåna, Røstad Arkivsak: 15/00013 Tilstede: Bjørg Tørresdal styreleder Reidar Bye - nestleder Grethe

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 22.11.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til innkalling.

Vedtak: Ingen merknader til innkalling. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 02/00 Tid: 13. april 2000 kl. 09.00-13.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom C106 i fellesadministrasjonen Tilstede: Aud Findal Johnsen, styrets leder Jørn Wroldsen, styrets nestleder

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Irene Sandvik Medlem Stud Vigdis Abrahamsen Medlem Grøndahl Gro Telhaug Medlem Teknadm

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Irene Sandvik Medlem Stud Vigdis Abrahamsen Medlem Grøndahl Gro Telhaug Medlem Teknadm Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: F1-060, Studiested Halden Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder UF-pers

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Notat Til: Fakultetene Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Senter for utvikling og miljø Sommerskolen Museene Universitetsbiblioteket Fagområdet for Universitetspedagogikk

Detaljer

S T Y R E S A K # 35/12 STYREMØTET DEN 26.09.13 VITENSKAPELIG HØGSKOLE STATUS FOR AKKREDITERINGSPROSESSEN

S T Y R E S A K # 35/12 STYREMØTET DEN 26.09.13 VITENSKAPELIG HØGSKOLE STATUS FOR AKKREDITERINGSPROSESSEN S T Y R E S A K # 35/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 VITENSKAPELIG HØGSKOLE STATUS FOR AKKREDITERINGSPROSESSEN Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering. Vedlegg: Brev fra NOKUT

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: Tid: 09:00-16:00*

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: Tid: 09:00-16:00* Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: 19.12.2011 Tid: 09:00-16:00* * Styreseminar 09:00-12:00. Ordinært styremøte 12:00-16:00 Faste medlemmer som

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM FORM & FARGE I Steinerpedagogisk perspektiv Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv er et årsstudium

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 6. desember 2010 TID: 12.00 16.00 DELTAKERE: Berit Øksnes, styreleder, Inge Særheim, nestleder, Sveinung Hestnes, Asbjørn Salthe, Ingjerd

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 14.09.2011 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

ILU 19/17 Strategi for Institutt for lærerutdanning

ILU 19/17 Strategi for Institutt for lærerutdanning 1 av 5 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning 2017/1691 Notat Til: Kopi til: Fra: Signatur: Utvidet ledergruppe ved Institutt for lærerutdanning Instituttleder ILU 19/17

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 21.01.04 Møtenummer : 1/2004 Ekstraordinært styremøte Møtedag/-dato : Møtetid : Kl.

Detaljer

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.

NOTAT. Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. NOTAT Saksbehandler: Kristin Alfer tlf. eget nummer 73 55 98 30 15.03.2013 Ref.: Deres dato: Til NOKUT Rutiner for kvalitetssikring av praksis GLU 5 10, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. Arbeidet

Detaljer