Dryppsteinsgrottens pedagogikk Erfaringer fra digitale tester som obligatorisk arbeidskrav. John Christian Langli BI, 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dryppsteinsgrottens pedagogikk Erfaringer fra digitale tester som obligatorisk arbeidskrav. John Christian Langli BI, 3."

Transkript

1 Dryppsteinsgrottens pedagogikk Erfaringer fra digitale tester som obligatorisk arbeidskrav John Christian Langli BI, 3. februar 2011

2 Utfordring: Hvordan få studentene til å lære mer? Mulig løsning: Constructive Alignment Disposisjon: Hva er Constructive Alignment Erfaringer i BØK 3411 Backwash effekten + noen andre erfaringer/spekulasjoner/refleksjoner

3 CONSTRUCTIVE ALIGNMENT

4 I korte trekk Undervisningsopplegget må være integrert og synkronisert Læringsmål definerer ferdighetskrav Ferdighetskravene bruker verb for å angi hva studentene skal kunne (regne ut, beskrive, sammenlikne, utvikle...) Undervisnings- og læringsaktivitetene rettes inn mot verbene i læringsmålene Eksamen tester om og i hvilke grad studentene behersker ferdighetene spesifisert i læringsmålene Karakterer settes ut fra hvordan ferdighetskravene blir utført

5 BIG(G S) PICTURE LEARNING OUTCOMES Utvikling av mål for læringsutbytte Læreprosess Undervisningsaktiviteter Egenaktivitet TILBAKEMELDING Formativ evaluering DOKUMENTASJON Summativ evaluering Anne B. Swanberg

6 Prinsipp Aktiviteter underveis Aktivitetene skal ikke påvirke karakteren i kurset. Skal kun gi tilbakemelding om hvor studenten står Hvorfor: Læring pågår helt fram til eksamen starter. Underveis måles kun progresjonen. Dårlig start kan virke demotiverende. Man lærer av feil, men feilene må oppdages. Hvis feil teller på karakteren vil studentene forsøke å holde dem skjult eller (prøve å) jukse. 6

7 Læringsopplegg med aktiviteter underveis skal gjøre Robert mer lik Susan Susan Robert Kjennetegn: Intellektuell, faglig interessert, nysgjerrig, avansert, underviser seg selv. Vil forstå! Læringsstrategi: Deep approach to learning Kjennetegn: Ingen faglige ambisjoner, ønsker best mulig karakterer for minimum innsats (pga. jobbmulighetene) Læringsstrategi. Surface approach to learning

8 Når alle skal ha høyere utdanning øker andelen med Robert er Robert ene får lavere utbytte av tradisjonelle forelesninger enn Susan (de liker ikke 1800-tallsteknologien). Men de er ikke spesielt late eller inaktive. Robert enes læringsvilje må aktiviseres. Biggs m.fl. mener Constructive Alignment vil gjøre at Robert ene får økt læringsutbytte.

9 Student orientation, teaching method and level of engagement Students level of engagement Theorizing Applying Relating Explaining Describing A Academic Susan B Learning activities needed to achieve intended learning outcomes Note-taking Memorizing Non-academic Robert Passive Student activity required Active (e.g. the standard lecture) Teaching method (e.g. problem-based learning) (Biggs og Tang, 2007:10) 9

10 Ferdighetene vil øke over tid (drypp-drypp-drypp ) 10

11 ERFARINGER I BØK 3411 FINANS OG ØKONOMISTYRING I, HØSTEN 2009

12 Dimensjonene Innføringskurs på 7,5 sp i bedriftsøkonomi Økonomistyring, finans, regnskap/budsjett 200 timer inkl. 60 timer med forelesninger Felles for alle bachelorprogram ved BI unntatt siv.øk. Inngår også i årsenheter + andre tilbud Tilbys ved 6 studiesteder + nettstudier Heltid og deltid Høsten 2009: studenter fordelt på 16 klasser og 16 forelesere ved semesterstart Fra 27 til 587 studenter per klasse med et gjennomsnitt på 261 ved semesterstart Fra 17 til 502 studenter per klasse ved semesterslutt

13 Aktiviteter underveis Obligatoriske arbeidskrav (AK) = tester vha. Blackboard Kjøreplanen ble utdelt ved semesterstart Anga ut- og innleveringstidspunkter og pensumgrunnlaget Fem av åtte AK måtte være godkjent for å kunne ta eksamen Godkjent: minst 20 % riktig (2 av 10 spørsmål) En uke til disposisjon per innlevering Tidsforbruk per innlevering: anslått til ca 1 time Tre forsøk per innlevering og beste resultat telte Kunne ikke gå tilbake til foregående spørsmål Det skal ta litt tid + unngå hopping frem og tilbake for å finne de to letteste spørsmålet med en gang Alle fikk samme spørsmål Praktiske hensyn (plenumsgjennomgang blir uhåndterlig hvis spørsmål kan velges tilfeldig)

14 Tilbakemeldinger Oppnådd score etter hvert forsøk Fikk ikke vite hvilke spørsmål de har svart riktig på eller hva riktig svar var (i håp om at flere vil bruke tid på å fundere på hva riktig svar var) Studentene måtte selv holde oversikt på egne svar Fasit (uten forklaringer) tilgjengelig noen dager etter fristens utløp Det skal ta litt tid Ved å sammenlikne egne svar mot fasit finner studentene feilen(-e) Gjennomgang av oppgaver i plenum av foreleser etter behov/ønsker Foreleserne fikk oppnådd score brutt ned på studiested Studentene fikk muligheter til å se hvordan de lå an, relativt til andre i klassen og til resten av landet 14

15 Spørsmålet med stor S Fører arbeidskrav til økt læring? Metodisk problem: Alle fikk samme behandling. Det er umulig å isolere effekten av arbeidskravene Og store endringer i faglig innhold sammenliknet med tidligere år gjør sammenlikninger med tidligere år vanskelig

16 Datagrunnlaget (1/2) registrerte studenter ved første innlevering registrerte studenter ved semesterslutt studenter som var påmeldt til eksamen studenter tok eksamen 267 (8,5 % av de påmeldte) møtte ikke opp [De som ikke møtte hadde dårligere gjennomsnittlig score på AK ene og de hadde tatt færre AK] Har ikke komplett informasjon om samtlige studenter, så antall studenter i analysen er: Ca 2700 studenter når det ikke kreves detaljer fra sensuren Ca 1500 studenter når det kreves detaljer fra sensuren

17 Om aktivitetene underveis: Hvilke AK de har tatt Hvor mange forsøk de har brukt per AK Gjennomsnittlig poengsum per forsøk og per AK Hva de svarte på de (10x8=) 80 spørsmålene (bruker riktig/galt i analysene) Om studentene: Alder Kjønn Poengsum fra VGS Opptakspoeng Id på klasse (som stort sett er id på foreleser) Hvilket bachelorprogram (BP) de er påmeldt i Id på studiested Datagrunnlaget (2/2) Om eksamensresultatene Offisiell eksamenskarakter Id på sensorene Detaljerte sensurlister for ca studenter. Viser oppnådd score for hvert av de 25 spørsmålene som ble stilt på eksamen Koblingsskjema Sammenhengen mellom spørsmål i AK ene, spørsmål på prøveeksamen og spørsmål på eksamen

18 Metode Beskrivende statistikk (tabeller og fordelinger) Regresjonsanalyse: KAR i = β 0 + β 1j Xj i + ε i KAR i = β 0 + β 1j Xj i + β 2m AKm i + ε i KAR i = karakter for student i Xj i = j faktorer som antas å ha betydning for karakteren for student i, f. eks. alder, kjønn, poengsum videregående og faglige interesser AKm i = m faktorer som beskriver hvordan student i har arbeidet med AK ene, f. eks. antall AK og gjennomsnittlig score per AK Øk.adm. ligger i konstantleddet * (**) [***] angir p-verdi < 0.1, 0.05 og 0.01

19 Fordelingen av studenter per BP Liten skrift betyr at studentene ikke har startet på et tre-årig BP Antall stud. Gutteprosent Gjennomsnittlig Bachelor stk. i % alder snitt VGS Øk og adm % Mrk.føring % Inter. mrkf % Bed.øk % Eiendom % Mark.kom % Finans % Markedsøk % Varehandel % Revisjon % Forr.jus % Entreprenør % Kultur&led % Pr og komm % Øk og it % Reiseliv % Andre % Total %

20 Signifikante demografiske forskjeller per BP Sammenliknet med øk.adm. har: kultur og ledelse, PR og revisjon eldre studenter økonomi og IT, entreprenørskap og finans høyre gutteandel, eiendomsmegling samme gutteandel, mens alle andre programmer har lavere gutteandel kultur og ledelse (4.17) og PR (4.03) bedre karaktersnitt fra VGS, mens eiendomsmegling (3.68) har dårlige karaktergjennomsnitt. Gjennomsnitt for alle: 3,76 Finans, kultur og ledelse, PR og revisjon har høyest opptakspoeng, mens markedsføring skiller seg ut med lavest opptakspoeng. 25 % av studentene har et karaktersnitt fra VGS som er dårligere enn 3.38 bedre enn % av studentene har et karaktersnitt fra VGS på 5 eller bedre.

21 Utviklingen over tid i andel godkjente innleveringer, ikke prøvd seg og gj.sn. score (N=3640+) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, Gjennomsnittlig andel riktig Andel godkjent (antall godkjent/ antall studenter) Andel som ikke har vært inne 21

22 Hvor mange tok hhv 5, 6, 7 eller 8 AK? Antall ak tatt Antall studenter I prosent Akkumulert Total 2, % tok en eller flere AK frivillig

23 Hvordan ble eksamenskarakterene? Bachelor A=5 B=4 C=3 D=2 E=1 F=0 Total Andre Bed.øk Eiendom Entreprenør Finans Forr.jus Inter. mrkf Kultur&led Mark.kom Markedsøk Mrk.føring Pr og komm Reiseliv Revisjon Varehandel Øk og adm Øk og it Totalt Antall

24 Blir eksamensresultatene bedre for de med god innsats på AK-ene? Ja. Men NB: Ingen test av årsakvirkning! Fordelene som eldre studenter og studenter med høyt snitt fra VGS hadde, er blitt borte. Store forskjeller per BP AvgScore = gjennomsnittlig poengsum på fullførte arbeidskrav Antall ak = antall fullførte arbeidskrav (5, 6, 7 eller 8) Tallkar. Tallkar. Tallkar. Tallkar. Constant *** *** *** *** AvgScore *** *** *** Antall ak *** *** Kjønn *** *** Alder *** Poeng VGS *** Sum poeng *** *** Andre *** Eiendom *** *** Entreprenør *** Finans ** *** Intern. mrk *** *** Kultur og led *** *** Markedsøk *** ** Markedsføring *** *** Markedskom *** *** PR *** *** Reiseliv *** *** Revisjon *** *** Varehandel *** *** Adjusted R

25 Samme spørsmål - utvalgte BP er UTEN q_okadm q_mrkf q_fin q_eien q_reis q_pr q_rev Constant *** *** *** ** Kjønn *** * *** *** Alder *** * ** Poeng VGS *** * *** Sum poeng *** *** ** *** Observations Adjusted R MED: p_okadm p_mrkf p_fin p_eien p_reis p_pr p_rev Constant *** *** *** *** *** *** *** AvgScore *** *** *** *** *** *** *** Antall ak *** *** *** *** *** ** *** Kjønn *** *** *** Alder ** Poeng VGS * * Sum poeng *** ** * ** ** Observations Adjusted R Svaret er fortsatt ja: sterk positiv sammenheng mellom prestasjoner på AK ene, antall fullførte AK er og eksamenskarakteren

26 Hva er effekten av å ta AK frivillig? (NB: Måler kun samvariasjon og ikke årsak-virkning) Tallkarakter Tallkarakter Tallkarakter Tallkarakter AvgScore *** *** *** *** Antall ak *** Et frivillig ak *** *** To frivillige ak *** *** Tre frivillige ak *** *** Snittscore ak * Snittscore ak *** Snittscore ak *** *** Kjønn *** *** *** *** Alder Poeng VGS Sum poeng *** *** *** *** FE BP? Ja Ja Ja Ja FE bbc? Ja Ja Ja Ja Observations Adjusted R Sterk effekt: Studenter som har tatt alle AK ene har fått en bokstavkarakter bedre enn de som bare har gjort minimum

27 Er effekten av å ta AK frivillig uavhengig av studentenes faglige interesser? p_okadm p_mrkf p_fin p_eien p_reis p_pr p_rev Constant -5.37*** -3.86*** -3.80* -2.45* *** -4.86** AvgScore 0.04*** 0.04*** 0.03*** 0.03*** 0.05*** 0.04** 0.04*** Et frivillig ak 0.57*** 0.40** *** ** To frivillige ak 0.93*** 0.62*** 0.98*** 1.25*** 1.29** ** Tre frivillige ak 1.16*** 1.23*** 1.78*** 1.48*** 1.13** 1.56* 1.63*** Kjønn 0.43*** *** 0.59*** Alder ** Poeng VGS 0.36* * Sum poeng 0.06*** 0.05** 0.09* 0.10** * 0.07 Observations Adjusted R-squared Effekten av å ta et AK frivillig varierer mye mellom retningene. Effekten av å ta tre AK frivillig er ganske lik på tvers av retningene (og disse studentene har mye høyere eksamenskarakter)

28 Svar på enkeltspørsmål på AK ene og svar på tilsvarende spørsmål på eksamen Koblingsskjema (utdrag) Spørsmål på eksamen Referanse til AK Spørsmål på prøveeks. AK-nr Spm-nr. Kommentar mange slike oppgaver 2 ikke spurt 2a også 2-9 og 3-7 (mange på beregning av nåverdier) Mange på beregning av internrente men regneoppgave 7 ikke spurt 2b ikke spurt 7 10 ikke spurt mange: drypp-drypp delvis relevant, men har ikke med overgang fra nom. til reelt avk. krav.

29 Fire mulige kategorier for eksamensspørsmålene: A) Liknende spørsmål gitt som arbeidskrav B) Liknende spørsmål gitt på prøveeksamen C) Både A og B D) Ikke spurt om i arbeidskrav eller prøveeksamen Eksamensspørsmål fordelt på emner Finans Økonomistyring Regnskap og budsjettering Detaljert sensur fra en del av sensorene 4 er best og 0 er dårligst

30 Svarer studentene bedre når de har fått prøvd seg? Kategorier: N Snittkarakter Kun prøveeksamen Både prøveeks og arbeidskrav Bare arbeidskrav Uforberedt Snittkarakter på spørsmål N gitt som ak ikke gitt som ak t-verdi Alle spørsmål på eksamen Finansspørsmål Økonomistyringsspørsmål Regnskap/budsjettering Desidert mest drypp-drypp på arbeidskravspørsmålene, og det er disse spørsmålene studentene scorer best på

31 Svarer studentene bedre på eksamen når de har prøvd seg på de relevante arbeidskravene? Alle fikk tilgang til spørsmål og svar etter at forelesningene var avsluttet. Metode (regresjon): gj_akji = α + αjsnittscore_akji + Kontrollvariabler gr_akj = gjennomsnittskarakteren for student i på eksamenspørsmålene som er hentet fra arbeidskrav j Snittscore_akj = gjennomsnittsscoren som student i oppnådde på arbeidskrav j (satt lik 0 hvis han/hun ikke har prøvd seg). Kontrolvariabler: Alder, kjønn, bachelorprogram, poeng fra VGS, opptakspoeng, antall AK, gj.sn. score AK ene

32 Svarer studentene bedre... (forts.) gr_ak1 gr_ak2 gr_ak4 gr_ak5 gr_ak7 gr_ak8 Snittscore ak Snittscore ak Snittscore ak * Snittscore ak *** Snittscore ak Snittscore ak *** AvgScore *** *** *** *** *** *** Antall ak *** *** *** *** *** ** Constant *** *** *** *** *** Observations Adjusted R Bør kunne svare ja på spørsmålet

33 Svarer studentene bedre på eksamen når de svarte riktig på de tilsvarende arbeidskravsspørsmål? Regresjonsanalyse Analyser sammenhengen mellom poengsummen som sensor ga på et konkret eksamensspørsmål og score en som studenten fikk på tilsvarende arbeidskravspørsmål Alle kontrollvariablene er inkludert Svaret: Om de svarte riktig spiller ingen rolle. Det avgjørende er det generelle aktivitetsnivået (antall fullførte AK er) og gjennomsnittscoren per AK (AvgScore)

34 Oppsummering Sterk positiv samvariasjon mellom eksamensresultatene og prestasjoner på arbeidskrav og antall fullførte arbeidskrav, etter at det tas hensyn for studentenes: forkunnskaper (alder, kjønn, poeng VGS, opptakspoeng) faglige interesser (valgt bachelorprogram) Ser ut at innsatsen på arbeidskravene betaler seg i form av bedre eksamenskarakter Store karakterforskjeller på tvers av BP Studentene med best snitt fra VGS gjør det relativt sett dårligst til eksamen Studentene svarer bedre på oppgaver det har blitt terpet på gjennom semesteret Har de forstått hva de gjør, eller pugget teknikken? Er effekten av frivillige arbeidskrav større forskjeller mellom studentene?? Alle studenter får et opplegg som gir anledning til økt læring, men bare motiverte studenter benytter seg at tilbudet. Blir mindre motiverte studenter hengende mer etter?

35 BACKWASH-EFFEKTEN OG ANDRE ERFARINGER, SPEKULASJONER OG REFLEKSJONER

36 Backwash Studenter vil lære det de tror de blir testet i Strategi blir viktigere enn substans Studenter svare oppsiktsvekkende dårlig, selv når di har fått beskjed om at emnene kommer på eksamen Troverdighetsproblem hos avsenderen? Sperrer mot å forberede seg til eksamen ved å lese pensum (må de ha oppgaver?) Består eksamensforberedelsene i for stor grad av oppgaveløsning, kan man forvente høye strykprosenter når kurs/eksamensform legges om 36

37 Andre erfaringer, spekulasjoner og refleksjoner Har integrasjonen mellom læringsmål, arbeidskravene og eksamen vært god nok? Tidkrevende og vanskelig Har innføringen av CA endret måten det foreleses på? Tror foreleserne på CA? Gjør de ting annerledes? Fører digitale tester med automatisert retting til for stort fokus på regneoppgaver og for lite fokus på oppgaver som ikke kan besvares ved hjelp av tall? Arbeidskravene er nå gjort uavhengige av foreleserne Ingen plenumsgjennomgang mer detaljerte løsningsforslag. Håper det øker aktivitetsnivået blant studentene (de må gjøre noe selv for å finne svaret) Hvorfor klager studenter når antall eksamensspørsmål ikke tilsvarer antallet som ble gitt forrige gang? Hvordan tenker egentlig studentene?

38 Andre erfaringer... (forts.) Bør det være krav til minimumsinnsatsen på arbeidskravene? Lav prosent for godkjent AK: kan bestå uten å jobbe Høy prosent for godkjent AK: de samvittighetsfulle blir stresset, og insentivene til å få/kjøpe løsninger fra andre øker Hva gir størst effekt? Fungerer frivillige aktiviteter kun for de studentene som trenger det minst? Litt naivt å tro at studenter øker innsatsen nok når det ikke er tvang BØK 3411: Korte og avgrensede oppgaver som kan besvares i løpet av ca 1 time. I andre kurs nå: Flere tidkrevende arbeidskrav, samt omfattende oppgaver i AK ene som går igjen i flere AK er. Strykprosenter på 30 % 50 % er høyt Innføringen av arbeidskrav synes ikke å gitt merkbar økning i samlet tid brukt på studiene. Egenrapportering fra studentene viser at gjennomsnittstudenten jobber ca 60 % av normert tid, og at mindre enn 5 % jobber normert tid (og ca 5 % får A...) Basert på sammenlikninger mot siv.øk.: Studenter med best forkunnskaper målt med opptakspoeng jobber mye mer!

39 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

En analyse av sammenhengen mellom eksamensresultater og arbeidskrav i BØK 3411 Finans og økonomistyring I høsten 2010

En analyse av sammenhengen mellom eksamensresultater og arbeidskrav i BØK 3411 Finans og økonomistyring I høsten 2010 En analyse av sammenhengen mellom eksamensresultater og arbeidskrav i BØK 3411 Finans og økonomistyring I høsten 2010 15. september 2010 John Christian Langli og Rolf Gunnar Strand Institutt for regnskap,

Detaljer

Emne EN VURDERING AV GJENNOMFØRINGEN AV KURSENE FINANS OG ØKONOMISTYRING I HØSTEN 2009 OG FINANS- OG ØKONOMISTYRING II VÅREN 2010

Emne EN VURDERING AV GJENNOMFØRINGEN AV KURSENE FINANS OG ØKONOMISTYRING I HØSTEN 2009 OG FINANS- OG ØKONOMISTYRING II VÅREN 2010 Til: Fra Anne B. Svanberg og Torunn Gjelsvik Rolf Gunnar Strand og John Christian Langli Dato 15. september 2010 Emne EN VURDERING AV GJENNOMFØRINGEN AV KURSENE FINANS OG ØKONOMISTYRING I HØSTEN 2009 OG

Detaljer

Hva er suksesskriteriene for IKT- støttede ttede studier som vinner studiekvalitetspris? Enkelte eksempler fra ett kurs

Hva er suksesskriteriene for IKT- støttede ttede studier som vinner studiekvalitetspris? Enkelte eksempler fra ett kurs Hva er suksesskriteriene for IKT- støttede ttede studier som vinner studiekvalitetspris? Enkelte eksempler fra ett kurs Lars Egil Haugen, IPM Mike Moulton, SEVU Universitet for miljø- og biovitenskap Eksempel:

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Publisert fra 28.04.2011 til 05.05.2011 25 respondenter (25 unike) 1. Alder 1 19-29 79,2 % 19 2 30-39 12,5 % 3 3 30-49 8,3 % 2 4 49-59 0,0 % 0 Total

Detaljer

Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet

Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet Norsk matematikkråd satte våren 2006 ned følgende karakterpanel for å vurdere praksis i 2005 ved bruk av det nye karaktersystemet:

Detaljer

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Fagansvarlig: Professor Monica Martinussen Praktisk tilrettelegging: Rådgiver Line S. Forssman Viktig faglig vinkling

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Olav Skundberg Høgskolen i Sør-Trøndelag

Olav Skundberg Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsutbytter - Redskap i læring og vurdering Olav Skundberg Høgskolen i Sør-Trøndelag Denne presentasjonen handler om Hvordan detaljerte LU-formuleringer kan brukes i det enkelte emne for å: Fokusere

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Metodeutvikling og verktøyanvendelse for undervisning og læring med underveisvurdering i høyere utdanning

Metodeutvikling og verktøyanvendelse for undervisning og læring med underveisvurdering i høyere utdanning Metodeutvikling og verktøyanvendelse for undervisning og læring med underveisvurdering i høyere utdanning - i mellomstore og store klasser - Høyskolen i Sør Trøndelag Avd for informatikk og e læring Deltakere

Detaljer

VELKOMMEN TIL MAT-INF1100(L) Knut Mørken knutm@ifi.uio.no Rom 1033, Niels Henrik Abels hus

VELKOMMEN TIL MAT-INF1100(L) Knut Mørken knutm@ifi.uio.no Rom 1033, Niels Henrik Abels hus VELKOMMEN TIL MAT-INF1100(L) Knut Mørken knutm@ifi.uio.no Rom 1033, Niels Henrik Abels hus Foreleser Knut Mørken, Matematisk institutt Rom nr. 1033 i Niels Henrik Abels hus E-post: knutm@ifi.uio.no Arbeider

Detaljer

VELKOMMEN TIL MAT-INF1100(L) Knut Mørken knutm@ifi.uio.no Rom 1033, Niels Henrik Abels hus

VELKOMMEN TIL MAT-INF1100(L) Knut Mørken knutm@ifi.uio.no Rom 1033, Niels Henrik Abels hus VELKOMMEN TIL MAT-INF1100(L) Knut Mørken knutm@ifi.uio.no Rom 1033, Niels Henrik Abels hus Forelesere Knut Mørken og Martin Reimers, Matematisk institutt, 10. etg i Niels Henrik Abels hus Arbeider med

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

a. Eksamen skal foregå som en 5 timers skriftlig prøve. Det er i tråd med praksis på alle lærestedene i dag.

a. Eksamen skal foregå som en 5 timers skriftlig prøve. Det er i tråd med praksis på alle lærestedene i dag. Referat fra forkursmøte i Trondheim 17.-18.september Fra emnet «Kommunikasjon og norsk» Til stede: Anders Ulstein, Astrid Stifoss-Hanssen, Camilla Gudmundsdatter Magnusson, Even Einum, Heidi H. Fauske,

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

VELKOMMEN TIL MAT-INF 1100

VELKOMMEN TIL MAT-INF 1100 VELKOMMEN TIL MAT-INF 1100 1 Forelesere Geir Pedersen, Matematisk institutt, avd. for mekanikk Rom nr. 918 i Niels Henrik Abels hus E-post: geirkp@math.uio.no Arbeider med havbølger og numerisk analyse

Detaljer

BIO1000 2009. Sluttevaluering av kursansvarlige

BIO1000 2009. Sluttevaluering av kursansvarlige BIO1000 2009 Sluttevaluering av kursansvarlige Generelt Kurset ble i det store og hele gjennomført uten problemer i år. Totalt har vi hatt ca. 240 studenter som har fulgt kurset, og auditorium 3 har stort

Detaljer

BLENDED LEARNING Handelshøyskolen BI Executive

BLENDED LEARNING Handelshøyskolen BI Executive BLENDED LEARNING Handelshøyskolen BI Executive Hva er Blended Learning? Blended Learning er en undervisningsform som kombinerer samlinger med digitale læringsaktiviteter på en gjennomtenkt måte. Fordelingen

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2011-2012

Karakterstatistikk for grunnskolen 2011-2012 Karakterstatistikk for grunnskolen 0-0 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Samfunnskunnskap 1 Studieåret 2015/2016 Målgruppe Samfunnsfagslærere i ungdomsskole og videregående skole. Profesjons- og yrkesmål Studiet har som mål å bidra til kompetanseheving

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Featurejournalistikk. Feature Journalism. Enkeltstående emne, 15 studiepoeng. Bachelornivå Deltidsstudium SAK NR XX/12. Godkjenningsmyndighet og dato:

Featurejournalistikk. Feature Journalism. Enkeltstående emne, 15 studiepoeng. Bachelornivå Deltidsstudium SAK NR XX/12. Godkjenningsmyndighet og dato: SAK NR XX/12 Featurejournalistikk Feature Journalism Enkeltstående emne, 15 studiepoeng Bachelornivå Deltidsstudium Godkjenningsmyndighet og dato: Studieutvalget Fakultet for samfunnsfag 4. juni 2012 0

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Hetlandsmodellen Organisering og pedagogisk plattform

Hetlandsmodellen Organisering og pedagogisk plattform Organisering og pedagogisk plattform 2015 Innhold Ytre rammer 2 Møblering 2 Samarbeid 2 Samhandling 2 Tilrettelegging 2 Ansvar 3 Begrunnelse 3 Pedagogikk og metodikk 4 Suksesskriterier 4 Samarbeid 4 Informasjonsflyt

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene.

Detaljer

Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine?

Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine? NOKUTssynteserogaktueleanalyser Harbachelor-ogmasterstudenter ulikeoppfatningeravkvaliteti studieprogrammenesine? SteinErikLid,juni2014 Datagrunnlaget for Studiebarometeret inkluderer en rekke bakgrunnsvariabler

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2014

Studieprogramundersøkelsen 2014 1 Studieprogramundersøkelsen 2014 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. Alle studentene på studiene blir oppfordret til å

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

Eksamensformer og prestasjoner

Eksamensformer og prestasjoner UiO: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ILS Eksamensformer og prestasjoner Dagsseminar om papirløs eksamen. Trondheim 17. november 2014 Ketil Mathiassen Universitetet i Oslo. Det untdanningsvitenskapelige

Detaljer

Emnet vart holdt for profesjon og masterstudentar (3 stud). Mange forelesarar er involvert, ca 8. Mange stipendiatar som gjer dette sidan det er innan deira fagfelt. Emnet er vurdert som passe vanskelig,

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/økt/bedre/dypere læring? Marte Bratseth Johansen Seksjon for universitetspedagogikk

Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/økt/bedre/dypere læring? Marte Bratseth Johansen Seksjon for universitetspedagogikk 1 Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/økt/bedre/dypere læring? Marte Bratseth Johansen Seksjon for universitetspedagogikk 2 Kan kvalifikasjonsrammeverket bidra til mer/økt/bedre/dypere læring?

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

Mini rutine for kurs- og eksamenspåmelding Its Learning skjema

Mini rutine for kurs- og eksamenspåmelding Its Learning skjema Mini rutine for kurs- og eksamenspåmelding Its Learning skjema Trinn 1-3 Klargjøring for Its Learning påmelding. 1. Sjekke studentstatus og generell informasjon Er studenten innenfor fullføringsfristen?

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Investering og finansiering

Investering og finansiering Investering og finansiering Emnekode: BØK260_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Kropp og natur i førskolelærerutdanningen

Kropp og natur i førskolelærerutdanningen Kropp og natur i førskolelærerutdanningen en smakebit Espen Braaten 15. desember 2008 Utgangspunkt Høgskolen i Østfold la ned linjemodellen og innførte en ny hovedmodell i 2007. Faget fysisk fostring og

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp

www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp 2014 Mentorutdanning - Veiledning av nyutdannede førskolelærere 15 studiepoeng Mentoring Newly Qualified Teachers

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

VURDERINGSORDNINGEN OG BRUK AV SENSOR - RETNINGSLINJER FOR SIVILINGENIØRFAKULTETENE

VURDERINGSORDNINGEN OG BRUK AV SENSOR - RETNINGSLINJER FOR SIVILINGENIØRFAKULTETENE NTNU Forvaltningsutvalget for Norges teknisk-naturvitenskapelige sivilingeniørutdanningen universitet ved NTNU 5. 10. 2005/KEM/OF/ÅS og GB (FUS) VURDERINGSORDNINGEN OG BRUK AV SENSOR - RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov Studenttingssak 21/10 Utsatt eksamen Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken Møtedato: 15.04.10 Saksbehandler: Nemanja Trecakov STi-sak 21/10 Utsatt eksamen Vedlegg Paragraf 28.1 i Studiehåndbok_Teknologistudier_2009

Detaljer

Studieplan - Nettmat 2

Studieplan - Nettmat 2 Studieplan - Nettmat 2 Matematikk 2, nettbasert videreutdanning for lærere pa 5. - 10. trinn (30 studiepoeng) Studiepoeng: 30 studiepoeng Undervisningsspråk: Norsk Studiets omfang/varighet: Studiet har

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Fagevaluering FYS1000 - Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin

Fagevaluering FYS1000 - Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin Fagevaluering FYS1000 - Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin Vår 2008) Fysisk Fagutvalg 29. april 2008 I april 2008 gjennomførte Fysisk Fagutvalg evaluering av kurset FYS-1000. Resultatene av

Detaljer

OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009

OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009 OPINIONNAIRE TPG4135 Prosessering av petroleum 2009 25 av 42 studenter deltok i evalueringen (dvs. 60 %) Forelesningene Forelesningene har vært bra. Fint at man kan følge med i kompendiet samtidig som

Detaljer

Skjema for oppfølging av dem som fikk "Ikke bestått" på en eller flere av modulene Epi, Stat eller Avl i PopMedblokka.

Skjema for oppfølging av dem som fikk Ikke bestått på en eller flere av modulene Epi, Stat eller Avl i PopMedblokka. Side 1 av 5 IkkeBestått-oppfølging Ikke bestått til eksamen oppleves ofte som "et slag i ansiktet" og medfører dessuten mye ekstra bryderi og unødvendig bruk av krefter og ressurser. Det er viktig å finne

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010

Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010 Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010 Største utfordring å få sammenheng mellom Læringsutbytte UL-metoder tester /eksamen Høstsemester 19 uker uke 33-51 Vårsemester

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Sluttrapport i emne TFY4155/FY1003 ved Institutt for fysikk. Vår 2015

Sluttrapport i emne TFY4155/FY1003 ved Institutt for fysikk. Vår 2015 Sluttrapport i emne TFY4155/FY1003 ved Institutt for fysikk. Vår 2015 peder.brenne@ntnu.no senest to uker etter at sensuren i emnet har falt. Emnekode og -navn: TFY4155/FY1003 Elektrisitet og magnetisme

Detaljer

Fremdriftsplan, Farmasøytisk praksis B. RES11- HØST 2012 Introduksjon og kontekst Oversikt over arbeidskrav Undervisningsplan

Fremdriftsplan, Farmasøytisk praksis B. RES11- HØST 2012 Introduksjon og kontekst Oversikt over arbeidskrav Undervisningsplan Avdeling for helsefag Namsos Farmasøytisk Praksis B Fremdriftsplan, Farmasøytisk praksis B. RES11- HØST 2012 Introduksjon og kontekst Oversikt over arbeidskrav Undervisningsplan Introduksjon og kontekst

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Arbeidslivsfag Tema: HMS Trinn: 8 Tidsramme: 8 uker (Undervisningen pr uke er lagt opp slik at elevene har en undervisningstime 45 min i klasserom, og tre praktiske undervisningstimer

Detaljer

Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008

Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008 Utskriftsdato: 10.01.2009 Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008 Antall kandidater 6 5 4 3 2 Sensor Kandidat 1 0 A B C D E F Karakter Du finner mer om resultat fra opplegget

Detaljer

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG)

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) 1 Kommentarer til studieinformasjon Studieinformasjonen for programmet på web (http://www.uio.no/studier/program/dig/

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN

RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN RETNINGSLINJER FOR BACHELOROPPGAVEN Grunnskolelærerutdanningen Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Høgskolen i Telemark Emnene PEL 104/504 Porsgrunn, september 2015 2 Innhold 1. Formål...

Detaljer

Emneplan: Instruktør Scooter kl S 2014. Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2014

Emneplan: Instruktør Scooter kl S 2014. Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2014 Emneplan: Instruktør Scooter kl S 2014 Finnmarksfakultetet Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2014 Navn Instruktør Scooter klasse S Emnekode SCOOT. Videreutdanningsemne. Emnetype Emnet

Detaljer

H 12 Eksamen PED 3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode

H 12 Eksamen PED 3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode H 12 Eksamen PED 3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode Innlevering Eksamensbesvarelsen i PED3008 består av en individuell semesteroppgave i vitenskapsteori og forskningsmetode (teller 2/3 av endelig

Detaljer

Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng)

Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng) Emneplan for norsk for tolker (15 studiepoeng) Emnets engelske tittel: Norwegian for interpreters (15 ECTS) Emnet etablert og emneplan godkjent av rektor 5. juli 2012. Studieprogramkode: NFT Emnekode:

Detaljer

Klarer vi å samordne karakterbruken?

Klarer vi å samordne karakterbruken? Klarer vi å samordne karakterbruken? UHRs karaktersamling 28. oktober 2010 Iver Bragelien Leder, Nasjonalt råd for økonomisk-administrative fag (NRØA) Dekan for masterutdanningen, Norges Handelshøyskole

Detaljer

Tilsynssensors årsrapport for bachelorprogrammet i utviklingsstudier, UiO

Tilsynssensors årsrapport for bachelorprogrammet i utviklingsstudier, UiO Tilsynssensors årsrapport for bachelorprogrammet i utviklingsstudier, UiO 1. Bakgrunnsinformasjon 1.1 Emne og studieprogram rapporten er gyldig for Rapporten gjelder for UTV 1000 og UTV 3091 på bachelorprogrammet

Detaljer

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Kari Vea Salvanes Arbeidsnotat 18/2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Vurderingsform og karakterbruk

Vurderingsform og karakterbruk Vurderingsform og karakterbruk Christian F. Heide Høgskolen i Østfold Monica Kristiansen Høgskolen i Østfold Tom Heine Nätt Høgskolen i Østfold Sammendrag I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i emner

Detaljer

Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015

Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015 1 Oppsummering fra Studieprogramundersøkelsen 2015 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. HiL har gjennomført denne type undersøkelse

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Inspirasjonsdag på BI 2006 Elektroniske mapper som arbeids- og evalueringsform

Inspirasjonsdag på BI 2006 Elektroniske mapper som arbeids- og evalueringsform Inspirasjonsdag på BI 2006 Elektroniske mapper som arbeids- og evalueringsform Førstelektor Anders Tveit, Institutt for Samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI. Notatet finnes også på adressen: http://home.bi.no/fgl93020/simulering/inspirasjonsdag%202006%20att.doc

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning 2011

Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Grand Hotel, 17.oktober 2011 Hilde Ørnes Jens Breivik Status / bakgrunn Reformer og satsinger Stor variasjon i tiltak/virkemidler/ressursbruk etc i sektoren Behov

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Hamar 04.02.13 v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Agenda. Studiets innhold og oppbygning. Studenttraineeordningen Bachelor i organisasjon og ledelse Høgskolen i Lillehammer

Agenda. Studiets innhold og oppbygning. Studenttraineeordningen Bachelor i organisasjon og ledelse Høgskolen i Lillehammer Agenda Studenttraineeordningen Bachelor i organisasjon og ledelse Høgskolen i Lillehammer 29.januar 2008 Torgeir Skyttermoen Presentasjon av studiet Kort om oppbygning Hva er det studentene skal ha lært?

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Cooperative Learning in the Flipped Classroom: A Randomised Experiment

Cooperative Learning in the Flipped Classroom: A Randomised Experiment Cooperative Learning in the Flipped Classroom: A Randomised Experiment Førsteamanuensis Njål Foldnes BI Norwegian Business School 30. september 2014 It s a thing you do in the context of an overarching

Detaljer

1 of 45 04/03/15 15:40

1 of 45 04/03/15 15:40 Alle svar på én side Svar-ID 914067 Navn Levert av Magne Tommy Aldrin den 14. januar 2015 10:42 E-postadresse Generelt Magne Tommy Aldrin magnetal@math.uio.no Denne rapporten for høsten 2014 skal skrives

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap 05 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Navn: Bokmål: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Nynorsk: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitskap Engelsk: Bachelor

Detaljer