Dryppsteinsgrottens pedagogikk Erfaringer fra digitale tester som obligatorisk arbeidskrav. John Christian Langli BI, 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dryppsteinsgrottens pedagogikk Erfaringer fra digitale tester som obligatorisk arbeidskrav. John Christian Langli BI, 3."

Transkript

1 Dryppsteinsgrottens pedagogikk Erfaringer fra digitale tester som obligatorisk arbeidskrav John Christian Langli BI, 3. februar 2011

2 Utfordring: Hvordan få studentene til å lære mer? Mulig løsning: Constructive Alignment Disposisjon: Hva er Constructive Alignment Erfaringer i BØK 3411 Backwash effekten + noen andre erfaringer/spekulasjoner/refleksjoner

3 CONSTRUCTIVE ALIGNMENT

4 I korte trekk Undervisningsopplegget må være integrert og synkronisert Læringsmål definerer ferdighetskrav Ferdighetskravene bruker verb for å angi hva studentene skal kunne (regne ut, beskrive, sammenlikne, utvikle...) Undervisnings- og læringsaktivitetene rettes inn mot verbene i læringsmålene Eksamen tester om og i hvilke grad studentene behersker ferdighetene spesifisert i læringsmålene Karakterer settes ut fra hvordan ferdighetskravene blir utført

5 BIG(G S) PICTURE LEARNING OUTCOMES Utvikling av mål for læringsutbytte Læreprosess Undervisningsaktiviteter Egenaktivitet TILBAKEMELDING Formativ evaluering DOKUMENTASJON Summativ evaluering Anne B. Swanberg

6 Prinsipp Aktiviteter underveis Aktivitetene skal ikke påvirke karakteren i kurset. Skal kun gi tilbakemelding om hvor studenten står Hvorfor: Læring pågår helt fram til eksamen starter. Underveis måles kun progresjonen. Dårlig start kan virke demotiverende. Man lærer av feil, men feilene må oppdages. Hvis feil teller på karakteren vil studentene forsøke å holde dem skjult eller (prøve å) jukse. 6

7 Læringsopplegg med aktiviteter underveis skal gjøre Robert mer lik Susan Susan Robert Kjennetegn: Intellektuell, faglig interessert, nysgjerrig, avansert, underviser seg selv. Vil forstå! Læringsstrategi: Deep approach to learning Kjennetegn: Ingen faglige ambisjoner, ønsker best mulig karakterer for minimum innsats (pga. jobbmulighetene) Læringsstrategi. Surface approach to learning

8 Når alle skal ha høyere utdanning øker andelen med Robert er Robert ene får lavere utbytte av tradisjonelle forelesninger enn Susan (de liker ikke 1800-tallsteknologien). Men de er ikke spesielt late eller inaktive. Robert enes læringsvilje må aktiviseres. Biggs m.fl. mener Constructive Alignment vil gjøre at Robert ene får økt læringsutbytte.

9 Student orientation, teaching method and level of engagement Students level of engagement Theorizing Applying Relating Explaining Describing A Academic Susan B Learning activities needed to achieve intended learning outcomes Note-taking Memorizing Non-academic Robert Passive Student activity required Active (e.g. the standard lecture) Teaching method (e.g. problem-based learning) (Biggs og Tang, 2007:10) 9

10 Ferdighetene vil øke over tid (drypp-drypp-drypp ) 10

11 ERFARINGER I BØK 3411 FINANS OG ØKONOMISTYRING I, HØSTEN 2009

12 Dimensjonene Innføringskurs på 7,5 sp i bedriftsøkonomi Økonomistyring, finans, regnskap/budsjett 200 timer inkl. 60 timer med forelesninger Felles for alle bachelorprogram ved BI unntatt siv.øk. Inngår også i årsenheter + andre tilbud Tilbys ved 6 studiesteder + nettstudier Heltid og deltid Høsten 2009: studenter fordelt på 16 klasser og 16 forelesere ved semesterstart Fra 27 til 587 studenter per klasse med et gjennomsnitt på 261 ved semesterstart Fra 17 til 502 studenter per klasse ved semesterslutt

13 Aktiviteter underveis Obligatoriske arbeidskrav (AK) = tester vha. Blackboard Kjøreplanen ble utdelt ved semesterstart Anga ut- og innleveringstidspunkter og pensumgrunnlaget Fem av åtte AK måtte være godkjent for å kunne ta eksamen Godkjent: minst 20 % riktig (2 av 10 spørsmål) En uke til disposisjon per innlevering Tidsforbruk per innlevering: anslått til ca 1 time Tre forsøk per innlevering og beste resultat telte Kunne ikke gå tilbake til foregående spørsmål Det skal ta litt tid + unngå hopping frem og tilbake for å finne de to letteste spørsmålet med en gang Alle fikk samme spørsmål Praktiske hensyn (plenumsgjennomgang blir uhåndterlig hvis spørsmål kan velges tilfeldig)

14 Tilbakemeldinger Oppnådd score etter hvert forsøk Fikk ikke vite hvilke spørsmål de har svart riktig på eller hva riktig svar var (i håp om at flere vil bruke tid på å fundere på hva riktig svar var) Studentene måtte selv holde oversikt på egne svar Fasit (uten forklaringer) tilgjengelig noen dager etter fristens utløp Det skal ta litt tid Ved å sammenlikne egne svar mot fasit finner studentene feilen(-e) Gjennomgang av oppgaver i plenum av foreleser etter behov/ønsker Foreleserne fikk oppnådd score brutt ned på studiested Studentene fikk muligheter til å se hvordan de lå an, relativt til andre i klassen og til resten av landet 14

15 Spørsmålet med stor S Fører arbeidskrav til økt læring? Metodisk problem: Alle fikk samme behandling. Det er umulig å isolere effekten av arbeidskravene Og store endringer i faglig innhold sammenliknet med tidligere år gjør sammenlikninger med tidligere år vanskelig

16 Datagrunnlaget (1/2) registrerte studenter ved første innlevering registrerte studenter ved semesterslutt studenter som var påmeldt til eksamen studenter tok eksamen 267 (8,5 % av de påmeldte) møtte ikke opp [De som ikke møtte hadde dårligere gjennomsnittlig score på AK ene og de hadde tatt færre AK] Har ikke komplett informasjon om samtlige studenter, så antall studenter i analysen er: Ca 2700 studenter når det ikke kreves detaljer fra sensuren Ca 1500 studenter når det kreves detaljer fra sensuren

17 Om aktivitetene underveis: Hvilke AK de har tatt Hvor mange forsøk de har brukt per AK Gjennomsnittlig poengsum per forsøk og per AK Hva de svarte på de (10x8=) 80 spørsmålene (bruker riktig/galt i analysene) Om studentene: Alder Kjønn Poengsum fra VGS Opptakspoeng Id på klasse (som stort sett er id på foreleser) Hvilket bachelorprogram (BP) de er påmeldt i Id på studiested Datagrunnlaget (2/2) Om eksamensresultatene Offisiell eksamenskarakter Id på sensorene Detaljerte sensurlister for ca studenter. Viser oppnådd score for hvert av de 25 spørsmålene som ble stilt på eksamen Koblingsskjema Sammenhengen mellom spørsmål i AK ene, spørsmål på prøveeksamen og spørsmål på eksamen

18 Metode Beskrivende statistikk (tabeller og fordelinger) Regresjonsanalyse: KAR i = β 0 + β 1j Xj i + ε i KAR i = β 0 + β 1j Xj i + β 2m AKm i + ε i KAR i = karakter for student i Xj i = j faktorer som antas å ha betydning for karakteren for student i, f. eks. alder, kjønn, poengsum videregående og faglige interesser AKm i = m faktorer som beskriver hvordan student i har arbeidet med AK ene, f. eks. antall AK og gjennomsnittlig score per AK Øk.adm. ligger i konstantleddet * (**) [***] angir p-verdi < 0.1, 0.05 og 0.01

19 Fordelingen av studenter per BP Liten skrift betyr at studentene ikke har startet på et tre-årig BP Antall stud. Gutteprosent Gjennomsnittlig Bachelor stk. i % alder snitt VGS Øk og adm % Mrk.føring % Inter. mrkf % Bed.øk % Eiendom % Mark.kom % Finans % Markedsøk % Varehandel % Revisjon % Forr.jus % Entreprenør % Kultur&led % Pr og komm % Øk og it % Reiseliv % Andre % Total %

20 Signifikante demografiske forskjeller per BP Sammenliknet med øk.adm. har: kultur og ledelse, PR og revisjon eldre studenter økonomi og IT, entreprenørskap og finans høyre gutteandel, eiendomsmegling samme gutteandel, mens alle andre programmer har lavere gutteandel kultur og ledelse (4.17) og PR (4.03) bedre karaktersnitt fra VGS, mens eiendomsmegling (3.68) har dårlige karaktergjennomsnitt. Gjennomsnitt for alle: 3,76 Finans, kultur og ledelse, PR og revisjon har høyest opptakspoeng, mens markedsføring skiller seg ut med lavest opptakspoeng. 25 % av studentene har et karaktersnitt fra VGS som er dårligere enn 3.38 bedre enn % av studentene har et karaktersnitt fra VGS på 5 eller bedre.

21 Utviklingen over tid i andel godkjente innleveringer, ikke prøvd seg og gj.sn. score (N=3640+) 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, Gjennomsnittlig andel riktig Andel godkjent (antall godkjent/ antall studenter) Andel som ikke har vært inne 21

22 Hvor mange tok hhv 5, 6, 7 eller 8 AK? Antall ak tatt Antall studenter I prosent Akkumulert Total 2, % tok en eller flere AK frivillig

23 Hvordan ble eksamenskarakterene? Bachelor A=5 B=4 C=3 D=2 E=1 F=0 Total Andre Bed.øk Eiendom Entreprenør Finans Forr.jus Inter. mrkf Kultur&led Mark.kom Markedsøk Mrk.føring Pr og komm Reiseliv Revisjon Varehandel Øk og adm Øk og it Totalt Antall

24 Blir eksamensresultatene bedre for de med god innsats på AK-ene? Ja. Men NB: Ingen test av årsakvirkning! Fordelene som eldre studenter og studenter med høyt snitt fra VGS hadde, er blitt borte. Store forskjeller per BP AvgScore = gjennomsnittlig poengsum på fullførte arbeidskrav Antall ak = antall fullførte arbeidskrav (5, 6, 7 eller 8) Tallkar. Tallkar. Tallkar. Tallkar. Constant *** *** *** *** AvgScore *** *** *** Antall ak *** *** Kjønn *** *** Alder *** Poeng VGS *** Sum poeng *** *** Andre *** Eiendom *** *** Entreprenør *** Finans ** *** Intern. mrk *** *** Kultur og led *** *** Markedsøk *** ** Markedsføring *** *** Markedskom *** *** PR *** *** Reiseliv *** *** Revisjon *** *** Varehandel *** *** Adjusted R

25 Samme spørsmål - utvalgte BP er UTEN q_okadm q_mrkf q_fin q_eien q_reis q_pr q_rev Constant *** *** *** ** Kjønn *** * *** *** Alder *** * ** Poeng VGS *** * *** Sum poeng *** *** ** *** Observations Adjusted R MED: p_okadm p_mrkf p_fin p_eien p_reis p_pr p_rev Constant *** *** *** *** *** *** *** AvgScore *** *** *** *** *** *** *** Antall ak *** *** *** *** *** ** *** Kjønn *** *** *** Alder ** Poeng VGS * * Sum poeng *** ** * ** ** Observations Adjusted R Svaret er fortsatt ja: sterk positiv sammenheng mellom prestasjoner på AK ene, antall fullførte AK er og eksamenskarakteren

26 Hva er effekten av å ta AK frivillig? (NB: Måler kun samvariasjon og ikke årsak-virkning) Tallkarakter Tallkarakter Tallkarakter Tallkarakter AvgScore *** *** *** *** Antall ak *** Et frivillig ak *** *** To frivillige ak *** *** Tre frivillige ak *** *** Snittscore ak * Snittscore ak *** Snittscore ak *** *** Kjønn *** *** *** *** Alder Poeng VGS Sum poeng *** *** *** *** FE BP? Ja Ja Ja Ja FE bbc? Ja Ja Ja Ja Observations Adjusted R Sterk effekt: Studenter som har tatt alle AK ene har fått en bokstavkarakter bedre enn de som bare har gjort minimum

27 Er effekten av å ta AK frivillig uavhengig av studentenes faglige interesser? p_okadm p_mrkf p_fin p_eien p_reis p_pr p_rev Constant -5.37*** -3.86*** -3.80* -2.45* *** -4.86** AvgScore 0.04*** 0.04*** 0.03*** 0.03*** 0.05*** 0.04** 0.04*** Et frivillig ak 0.57*** 0.40** *** ** To frivillige ak 0.93*** 0.62*** 0.98*** 1.25*** 1.29** ** Tre frivillige ak 1.16*** 1.23*** 1.78*** 1.48*** 1.13** 1.56* 1.63*** Kjønn 0.43*** *** 0.59*** Alder ** Poeng VGS 0.36* * Sum poeng 0.06*** 0.05** 0.09* 0.10** * 0.07 Observations Adjusted R-squared Effekten av å ta et AK frivillig varierer mye mellom retningene. Effekten av å ta tre AK frivillig er ganske lik på tvers av retningene (og disse studentene har mye høyere eksamenskarakter)

28 Svar på enkeltspørsmål på AK ene og svar på tilsvarende spørsmål på eksamen Koblingsskjema (utdrag) Spørsmål på eksamen Referanse til AK Spørsmål på prøveeks. AK-nr Spm-nr. Kommentar mange slike oppgaver 2 ikke spurt 2a også 2-9 og 3-7 (mange på beregning av nåverdier) Mange på beregning av internrente men regneoppgave 7 ikke spurt 2b ikke spurt 7 10 ikke spurt mange: drypp-drypp delvis relevant, men har ikke med overgang fra nom. til reelt avk. krav.

29 Fire mulige kategorier for eksamensspørsmålene: A) Liknende spørsmål gitt som arbeidskrav B) Liknende spørsmål gitt på prøveeksamen C) Både A og B D) Ikke spurt om i arbeidskrav eller prøveeksamen Eksamensspørsmål fordelt på emner Finans Økonomistyring Regnskap og budsjettering Detaljert sensur fra en del av sensorene 4 er best og 0 er dårligst

30 Svarer studentene bedre når de har fått prøvd seg? Kategorier: N Snittkarakter Kun prøveeksamen Både prøveeks og arbeidskrav Bare arbeidskrav Uforberedt Snittkarakter på spørsmål N gitt som ak ikke gitt som ak t-verdi Alle spørsmål på eksamen Finansspørsmål Økonomistyringsspørsmål Regnskap/budsjettering Desidert mest drypp-drypp på arbeidskravspørsmålene, og det er disse spørsmålene studentene scorer best på

31 Svarer studentene bedre på eksamen når de har prøvd seg på de relevante arbeidskravene? Alle fikk tilgang til spørsmål og svar etter at forelesningene var avsluttet. Metode (regresjon): gj_akji = α + αjsnittscore_akji + Kontrollvariabler gr_akj = gjennomsnittskarakteren for student i på eksamenspørsmålene som er hentet fra arbeidskrav j Snittscore_akj = gjennomsnittsscoren som student i oppnådde på arbeidskrav j (satt lik 0 hvis han/hun ikke har prøvd seg). Kontrolvariabler: Alder, kjønn, bachelorprogram, poeng fra VGS, opptakspoeng, antall AK, gj.sn. score AK ene

32 Svarer studentene bedre... (forts.) gr_ak1 gr_ak2 gr_ak4 gr_ak5 gr_ak7 gr_ak8 Snittscore ak Snittscore ak Snittscore ak * Snittscore ak *** Snittscore ak Snittscore ak *** AvgScore *** *** *** *** *** *** Antall ak *** *** *** *** *** ** Constant *** *** *** *** *** Observations Adjusted R Bør kunne svare ja på spørsmålet

33 Svarer studentene bedre på eksamen når de svarte riktig på de tilsvarende arbeidskravsspørsmål? Regresjonsanalyse Analyser sammenhengen mellom poengsummen som sensor ga på et konkret eksamensspørsmål og score en som studenten fikk på tilsvarende arbeidskravspørsmål Alle kontrollvariablene er inkludert Svaret: Om de svarte riktig spiller ingen rolle. Det avgjørende er det generelle aktivitetsnivået (antall fullførte AK er) og gjennomsnittscoren per AK (AvgScore)

34 Oppsummering Sterk positiv samvariasjon mellom eksamensresultatene og prestasjoner på arbeidskrav og antall fullførte arbeidskrav, etter at det tas hensyn for studentenes: forkunnskaper (alder, kjønn, poeng VGS, opptakspoeng) faglige interesser (valgt bachelorprogram) Ser ut at innsatsen på arbeidskravene betaler seg i form av bedre eksamenskarakter Store karakterforskjeller på tvers av BP Studentene med best snitt fra VGS gjør det relativt sett dårligst til eksamen Studentene svarer bedre på oppgaver det har blitt terpet på gjennom semesteret Har de forstått hva de gjør, eller pugget teknikken? Er effekten av frivillige arbeidskrav større forskjeller mellom studentene?? Alle studenter får et opplegg som gir anledning til økt læring, men bare motiverte studenter benytter seg at tilbudet. Blir mindre motiverte studenter hengende mer etter?

35 BACKWASH-EFFEKTEN OG ANDRE ERFARINGER, SPEKULASJONER OG REFLEKSJONER

36 Backwash Studenter vil lære det de tror de blir testet i Strategi blir viktigere enn substans Studenter svare oppsiktsvekkende dårlig, selv når di har fått beskjed om at emnene kommer på eksamen Troverdighetsproblem hos avsenderen? Sperrer mot å forberede seg til eksamen ved å lese pensum (må de ha oppgaver?) Består eksamensforberedelsene i for stor grad av oppgaveløsning, kan man forvente høye strykprosenter når kurs/eksamensform legges om 36

37 Andre erfaringer, spekulasjoner og refleksjoner Har integrasjonen mellom læringsmål, arbeidskravene og eksamen vært god nok? Tidkrevende og vanskelig Har innføringen av CA endret måten det foreleses på? Tror foreleserne på CA? Gjør de ting annerledes? Fører digitale tester med automatisert retting til for stort fokus på regneoppgaver og for lite fokus på oppgaver som ikke kan besvares ved hjelp av tall? Arbeidskravene er nå gjort uavhengige av foreleserne Ingen plenumsgjennomgang mer detaljerte løsningsforslag. Håper det øker aktivitetsnivået blant studentene (de må gjøre noe selv for å finne svaret) Hvorfor klager studenter når antall eksamensspørsmål ikke tilsvarer antallet som ble gitt forrige gang? Hvordan tenker egentlig studentene?

38 Andre erfaringer... (forts.) Bør det være krav til minimumsinnsatsen på arbeidskravene? Lav prosent for godkjent AK: kan bestå uten å jobbe Høy prosent for godkjent AK: de samvittighetsfulle blir stresset, og insentivene til å få/kjøpe løsninger fra andre øker Hva gir størst effekt? Fungerer frivillige aktiviteter kun for de studentene som trenger det minst? Litt naivt å tro at studenter øker innsatsen nok når det ikke er tvang BØK 3411: Korte og avgrensede oppgaver som kan besvares i løpet av ca 1 time. I andre kurs nå: Flere tidkrevende arbeidskrav, samt omfattende oppgaver i AK ene som går igjen i flere AK er. Strykprosenter på 30 % 50 % er høyt Innføringen av arbeidskrav synes ikke å gitt merkbar økning i samlet tid brukt på studiene. Egenrapportering fra studentene viser at gjennomsnittstudenten jobber ca 60 % av normert tid, og at mindre enn 5 % jobber normert tid (og ca 5 % får A...) Basert på sammenlikninger mot siv.øk.: Studenter med best forkunnskaper målt med opptakspoeng jobber mye mer!

39 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

En analyse av sammenhengen mellom eksamensresultater og arbeidskrav i BØK 3411 Finans og økonomistyring I høsten 2010

En analyse av sammenhengen mellom eksamensresultater og arbeidskrav i BØK 3411 Finans og økonomistyring I høsten 2010 En analyse av sammenhengen mellom eksamensresultater og arbeidskrav i BØK 3411 Finans og økonomistyring I høsten 2010 15. september 2010 John Christian Langli og Rolf Gunnar Strand Institutt for regnskap,

Detaljer

Emne EN VURDERING AV GJENNOMFØRINGEN AV KURSENE FINANS OG ØKONOMISTYRING I HØSTEN 2009 OG FINANS- OG ØKONOMISTYRING II VÅREN 2010

Emne EN VURDERING AV GJENNOMFØRINGEN AV KURSENE FINANS OG ØKONOMISTYRING I HØSTEN 2009 OG FINANS- OG ØKONOMISTYRING II VÅREN 2010 Til: Fra Anne B. Svanberg og Torunn Gjelsvik Rolf Gunnar Strand og John Christian Langli Dato 15. september 2010 Emne EN VURDERING AV GJENNOMFØRINGEN AV KURSENE FINANS OG ØKONOMISTYRING I HØSTEN 2009 OG

Detaljer

Hva er suksesskriteriene for IKT- støttede ttede studier som vinner studiekvalitetspris? Enkelte eksempler fra ett kurs

Hva er suksesskriteriene for IKT- støttede ttede studier som vinner studiekvalitetspris? Enkelte eksempler fra ett kurs Hva er suksesskriteriene for IKT- støttede ttede studier som vinner studiekvalitetspris? Enkelte eksempler fra ett kurs Lars Egil Haugen, IPM Mike Moulton, SEVU Universitet for miljø- og biovitenskap Eksempel:

Detaljer

Eksempel på organisering av gruppeundervisning med en kritisk vurdering

Eksempel på organisering av gruppeundervisning med en kritisk vurdering Eksempel på organisering av gruppeundervisning med en kritisk vurdering Hans Petter Langtangen Simula Research Laboratory Inst. for informatikk, Universitetet i Oslo Mars, 2007 Outline 1 Litt om kurset

Detaljer

Emnerapport 2013 vår, KJEM202 Miljøkjemi

Emnerapport 2013 vår, KJEM202 Miljøkjemi Emnerapport 2013 vår, KJEM202 Miljøkjemi Faglærers vurdering av gjennomføring Praktisk gjennomføring KJEM202 er et kurs som har studenter fra en rekke institutter ved MNF. Det er totalt 24 dobbelttimer

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

Evaluering av Aorg210 våren 2010

Evaluering av Aorg210 våren 2010 Evaluering av Aorg210 våren 2010 Denne evalueringen er basert på evalueringsskjema som ble delt ut på siste forelesning onsdag 28.04. Det ble samlet inn 11 besvarelser av i alt 33 oppmeldte studenter til

Detaljer

GEOV111 Geofysiske metoder - oppsummering av studentevalueringen VÅR 2016

GEOV111 Geofysiske metoder - oppsummering av studentevalueringen VÅR 2016 GEOV111 V16 Emneevaluering fra emneansvarlig: GEOV111 Geofysiske metoder - oppsummering av studentevalueringen VÅR 2016 Bakgrunn og svarprosent: GEOV111 er et grunnkurs i Jordens fysikk som er obligatorisk

Detaljer

OLE Organisering, læring og. endring. Vår Evalueringsrapport

OLE Organisering, læring og. endring. Vår Evalueringsrapport OLE Organisering, læring og endring Vår 2015 Evalueringsrapport Innledning Her følger en evaluering av prosess og resultater for kullet som gjennomførte emnet «OLE Organisering, læring og endring» (AORG602)

Detaljer

Forvaltningspolitikk. medvirkning, styring og autonomi. Høst Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat Forvaltningspolitikk Høst 2014

Forvaltningspolitikk. medvirkning, styring og autonomi. Høst Evalueringsrapport. UiB/LO-Stat Forvaltningspolitikk Høst 2014 Forvaltningspolitikk medvirkning, styring og autonomi Høst 2014 Evalueringsrapport 1 Innledning Her følger en evaluering av prosess og resultat for kullet som gjennomførte emnet «Forvaltningspolitikk medvirkning,

Detaljer

EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2015

EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2015 EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2015 Om emnet og undervisningsopplegget SAMPOL106 Politiske institusjoner i etablerte demokrati ble holdt for første gang

Detaljer

Emnerapport 2014 høst KJEM230

Emnerapport 2014 høst KJEM230 Emnerapport 2014 høst KJEM230 Faglærers vurdering av gjennomføring Praktisk gjennomføring Kurset er grovt delt inn i en spektroskopi-del og en kromatografi-del. De to delene ble undervist av forskjellige

Detaljer

Evalueringsrapport BIO101 vår 2016

Evalueringsrapport BIO101 vår 2016 Evalueringsrapport BIO101 vår 2016 Antall oppmeldt i BIO101: 127 stk (+ BIF101: 19 stk) Antall tatt eksamen: 111 stk (+ BIF101:19 stk) Karakterfordeling (Fig. 1) viser at gjennomsnittskarakteren var C

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 00-0 Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2012/13

Karakterstatistikk for grunnskolen 2012/13 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Fagansvarlig: Professor Monica Martinussen Praktisk tilrettelegging: Rådgiver Line S. Forssman Viktig faglig vinkling

Detaljer

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Innledning og oppsummering Kurset IBER1501 er et introduksjonskurs til iberiske verdens historie. Kurset er på 10 studiepoeng og undervises fra

Detaljer

EVALUERING SAMPOL105 STATS- OG NASJONSBYGGING VÅRSEMESTERET 2015

EVALUERING SAMPOL105 STATS- OG NASJONSBYGGING VÅRSEMESTERET 2015 EVALUERING SAMPOL105 STATS- OG NASJONSBYGGING VÅRSEMESTERET 2015 Om emnet SAMPOL105 «Stat -og Nasjonsbygging» ble holdt for første gang våren 2014. Emnet erstatter SAMPOL110 Stat -og nasjonsbygging sammen

Detaljer

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap 2017

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap 2017 NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap 2017 September 2017 1 NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning, samt godkjent

Detaljer

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder

09.05.2011 12:20 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Evaluering av PSY-2577/PSY-3008, Multivariate metoder Publisert fra 28.04.2011 til 05.05.2011 25 respondenter (25 unike) 1. Alder 1 19-29 79,2 % 19 2 30-39 12,5 % 3 3 30-49 8,3 % 2 4 49-59 0,0 % 0 Total

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen

Karakterstatistikk for grunnskolen Karakterstatistikk for grunnskolen 2014-15 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 10. trinn våren 2015. Analysen baserer seg i hovedsak på tall publisert

Detaljer

VELKOMMEN TIL MAT-INF1100

VELKOMMEN TIL MAT-INF1100 VELKOMMEN TIL MAT-INF1100 Foreleser Knut Mørken, Institutt for informatikk, CMA Rom nr. 1033 i Niels Henrik Abels hus E-post: knutm@ifi.uio.no Arbeider med numerisk analyse og representasjon av geometri.

Detaljer

Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Høst

Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Høst Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Høst Emneansvarlig: Hege Høivik Bye, Institutt for samfunnspsykologi Bakgrunn Emnet ble undervist første gang våren 2014 og består av fire hoveddeler: 1) Teori og praktiske

Detaljer

GEOV364. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD

GEOV364. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD GEOV364 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper du har

Detaljer

Digitale verktøy for å gi bedre støtte underveis i læringsprosessen. Anne Swanberg NVU-konferansen i Steinkjer

Digitale verktøy for å gi bedre støtte underveis i læringsprosessen. Anne Swanberg NVU-konferansen i Steinkjer Digitale verktøy for å gi bedre støtte underveis i læringsprosessen Anne Swanberg NVU-konferansen i Steinkjer 16.3.11 Metodeutvikling og verktøyanvendelse for undervisning og læring med underveisvurdering

Detaljer

KJEM/FARM110 - Emnerapport 2013 vår

KJEM/FARM110 - Emnerapport 2013 vår KJEM/FARM110 - Emnerapport 2013 vår Faglærers vurdering av gjennomføring Praktisk gjennomføring Undervisningen i KJEM/FARM110 ble gitt som forelesninger (2x2t pr uke, i alt 48 timer), kollokvier (4x2t

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi

Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi Nina Gunnerud Berg Professor og instituttleder Geografisk institutt, NTNU 7491 Trondheim nina.gunnerud.berg@svt.ntnu.no 25.10.07 Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi 1. Bakgrunnsinformasjon 1.1. Rapporten

Detaljer

VELKOMMEN TIL MAT-INF1100(L) Knut Mørken knutm@ifi.uio.no Rom 1033, Niels Henrik Abels hus

VELKOMMEN TIL MAT-INF1100(L) Knut Mørken knutm@ifi.uio.no Rom 1033, Niels Henrik Abels hus VELKOMMEN TIL MAT-INF1100(L) Knut Mørken knutm@ifi.uio.no Rom 1033, Niels Henrik Abels hus Forelesere Knut Mørken og Martin Reimers, Matematisk institutt, 10. etg i Niels Henrik Abels hus Arbeider med

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Akershus 20.03.14 v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive

Detaljer

Metodeutvikling og verktøyanvendelse for undervisning og læring med underveisvurdering i høyere utdanning

Metodeutvikling og verktøyanvendelse for undervisning og læring med underveisvurdering i høyere utdanning Metodeutvikling og verktøyanvendelse for undervisning og læring med underveisvurdering i høyere utdanning - i mellomstore og store klasser - Høyskolen i Sør Trøndelag Avd for informatikk og e læring Deltakere

Detaljer

Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet

Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet Rapport fra karakterpanel for matematikk om bruk av det nye karaktersystemet Norsk matematikkråd satte våren 2006 ned følgende karakterpanel for å vurdere praksis i 2005 ved bruk av det nye karaktersystemet:

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

VELKOMMEN TIL MAT-INF1100(L) Knut Mørken knutm@ifi.uio.no Rom 1033, Niels Henrik Abels hus

VELKOMMEN TIL MAT-INF1100(L) Knut Mørken knutm@ifi.uio.no Rom 1033, Niels Henrik Abels hus VELKOMMEN TIL MAT-INF1100(L) Knut Mørken knutm@ifi.uio.no Rom 1033, Niels Henrik Abels hus Foreleser Knut Mørken, Matematisk institutt Rom nr. 1033 i Niels Henrik Abels hus E-post: knutm@ifi.uio.no Arbeider

Detaljer

GEOV260. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor

GEOV260. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor GEOV260 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet Postbachelor Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Effektevaluering av Ny GIV - foreløpige resultater

Effektevaluering av Ny GIV - foreløpige resultater 1 Effektevaluering av Ny GIV - foreløpige resultater Lars Kirkebøen (SSB), Marte Rønning (SSB), Edwin Leuven (UiO), Oddbjørn Raaum (Frischsenteret), Gaute Eielsen (SSB) Evalueringsseminar, 30. november

Detaljer

Aktiv læring Læringsdesign og vurdering for læring. Anna Steen-Utheim Seniorrådgiver, BI LearningLab

Aktiv læring Læringsdesign og vurdering for læring. Anna Steen-Utheim Seniorrådgiver, BI LearningLab Aktiv læring Læringsdesign og vurdering for læring Anna Steen-Utheim Seniorrådgiver, BI LearningLab Assosiert med Undervisningsmetoder Læringsstrategier Teknikker Øvelser Mekanismer Hva er aktiv læring

Detaljer

VELKOMMEN TIL MAT-INF 1100

VELKOMMEN TIL MAT-INF 1100 VELKOMMEN TIL MAT-INF 1100 1 Forelesere Geir Pedersen, Matematisk institutt, avd. for mekanikk Rom nr. 918 i Niels Henrik Abels hus E-post: geirkp@math.uio.no Arbeider med havbølger og numerisk analyse

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2015 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 47 1) Generelle spørsmål Besvarelser fordelt på kull Høsten 2014 15 31.9 %

Detaljer

Hva er mappevurdering?

Hva er mappevurdering? Hva er mappevurdering? Endret paragraf i universitetets grads- og studieforskrift vedtatt i universitetsstyret 20.10.16: 6.2.5 Særskilt om mappevurdering (1) Mappevurdering er det na r ett eller flere

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Olav Skundberg Høgskolen i Sør-Trøndelag

Olav Skundberg Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsutbytter - Redskap i læring og vurdering Olav Skundberg Høgskolen i Sør-Trøndelag Denne presentasjonen handler om Hvordan detaljerte LU-formuleringer kan brukes i det enkelte emne for å: Fokusere

Detaljer

KJEM/FARM110 - Emnerapport 2015 vår

KJEM/FARM110 - Emnerapport 2015 vår KJEM/FARM110 - Emnerapport 2015 vår Faglærers vurdering av gjennomføring Praktisk gjennomføring Undervisningen i KJEM/FARM110 ble gitt som forelesninger (2x2t pr uke, i alt 48 timer fordelt på 16 uker),

Detaljer

Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020D Spesialpedagogisk utviklingsarbeid

Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020D Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020D Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Det er 18 av 22 studenter som har svart. Evalueringsskjema ble delt ut på siste forelesning og var besvart anonymt. Oppfølging

Detaljer

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Overordnet tilfredshet I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Bachelor, 6 5 4 3 6 5 4 3 Jeg går på det studieprogrammet jeg helst ville gå på 4,0

Detaljer

Studieplanendringer Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling og Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling

Studieplanendringer Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling og Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling Til studieutvalget Dato: 17. desember 2013 VEDTAKSSAK NR 26/12 Saksnr.: Skriv inn saksnr. Journalnr.: Skriv inn journalnr. Saksbehandler: Anne Drag Tidemand-Fossum og Liv Gjestrum Studieplanendringer Bachelorstudium

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

EVALUERING SAMPOL107 POLITISK MOBILISERING VÅRSEMESTERET 2015

EVALUERING SAMPOL107 POLITISK MOBILISERING VÅRSEMESTERET 2015 EVALUERING SAMPOL107 POLITISK MOBILISERING VÅRSEMESTERET 2015 Om emnet SAMPOL107 «Politisk mobilisering» ble holdt for første gang våren 2014. Emnet erstatter SAMPOL110 «Stat -og nasjonsbygging» sammen

Detaljer

Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år

Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år Theo Schewe NRØA møte 3-06 Bø i Telemark 16. 17. 10. 2006 Studiemodell for Bachelorstudium i Økonomi og administrasjon

Detaljer

Periodisk emneevaluering av SGO Bacheloroppgave (våren 2016)

Periodisk emneevaluering av SGO Bacheloroppgave (våren 2016) Periodisk emneevaluering av SGO 3090 - Bacheloroppgave (våren 0) Kristian Stokke 3. september 0 SGO 3090 er en obligatorisk del av bachelorgraden i samfunnsgeografi. Emnet gir studentene anledning til

Detaljer

Karakterfordeling A B C D E F gjennomsnittskarakter C

Karakterfordeling A B C D E F gjennomsnittskarakter C MOL100 Innføring i molekylærbiologi Emneevaluering 2016 vår Praktisk gjennomføring Orienteringsmøte: Forelesning: Kollokvier: Forelesere: Undervisningsassistenter: Deleksamen: 1 x 2 timer 16 x 2 timer

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Emnerapport 2015 vår - Kjem130 og Farm130

Emnerapport 2015 vår - Kjem130 og Farm130 Emnerapport 2015 vår - Kjem130 og Farm130 Faglærers vurdering av gjennomføring Praktisk gjennomføring Undervisningen omfatter emnene KJEM130 og FARM130. Undervisningen i KJEM130 og FARM130 er identisk,

Detaljer

:53 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-1002 Psykologisk metodologi I

:53 QuestBack eksport - Evaluering av PSY-1002 Psykologisk metodologi I Evaluering av PSY-1002 Psykologisk metodologi I Publisert fra 11.05.2011 til 18.05.2011 39 respondenter (39 unike) 1. Alder 1 19-29 87,2 % 34 2 30-39 5,1 % 2 3 30-49 7,7 % 3 4 49-59 0,0 % 0 Total 39 1

Detaljer

VELKOMMEN TIL MAT-INF1100 og MAT-INF1105. Knut Mørken Rom Ø368, Fysikkbygget

VELKOMMEN TIL MAT-INF1100 og MAT-INF1105. Knut Mørken Rom Ø368, Fysikkbygget VELKOMMEN TIL MAT-INF1100 og MAT-INF1105 Knut Mørken knutm@ifi.uio.no Rom Ø368, Fysikkbygget Lærere Knut Mørken og Martin Reimers, Matematisk institutt Arbeider med beregningsorientert matematikk. En anvendelse

Detaljer

EVALUERING KUN2015/KUN4015. VÅR FAGANSVALIG: PER SIGURD T. STYVE

EVALUERING KUN2015/KUN4015. VÅR FAGANSVALIG: PER SIGURD T. STYVE EVALUERING KUN2015/KUN4015. VÅR 2017. FAGANSVALIG: PER SIGURD T. STYVE Emnet bestod av 10 dobbeltforelesninger og 8 seminartimer spredt over hele semesteret fra januar til mai. Obligatorisk aktivitet bestod

Detaljer

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningen våren 2017

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningen våren 2017 NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningen våren 2017 September 2017 NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning

Detaljer

a. Eksamen skal foregå som en 5 timers skriftlig prøve. Det er i tråd med praksis på alle lærestedene i dag.

a. Eksamen skal foregå som en 5 timers skriftlig prøve. Det er i tråd med praksis på alle lærestedene i dag. Referat fra forkursmøte i Trondheim 17.-18.september Fra emnet «Kommunikasjon og norsk» Til stede: Anders Ulstein, Astrid Stifoss-Hanssen, Camilla Gudmundsdatter Magnusson, Even Einum, Heidi H. Fauske,

Detaljer

Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid

Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Studieevaluering - Våren 2013 SPED4020 Spesialpedagogisk utviklingsarbeid Det er 30 av 35 studenter som har svart. Svarprosenten er 86%. Evalueringsskjema ble delt ut på siste forelesning og var besvart

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 11 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 65% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

Eksamensformer og prestasjoner

Eksamensformer og prestasjoner UiO: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ILS Eksamensformer og prestasjoner Dagsseminar om papirløs eksamen. Trondheim 17. november 2014 Ketil Mathiassen Universitetet i Oslo. Det untdanningsvitenskapelige

Detaljer

Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010

Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010 Oppsummering av sluttevaluering av SOS101 våren 2010 Innledning Denne evalueringsrapportens hovedkilde er en surveyundersøkelse som ble gjennomført på siste forelesning (20.04.2010). Svarene fra surveyundersøkelsen

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 194 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 23% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

BLENDED LEARNING Handelshøyskolen BI Executive

BLENDED LEARNING Handelshøyskolen BI Executive BLENDED LEARNING Handelshøyskolen BI Executive Hva er Blended Learning? Blended Learning er en undervisningsform som kombinerer samlinger med digitale læringsaktiviteter på en gjennomtenkt måte. Fordelingen

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 11 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 48% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 10 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 45% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN ANNUAL EVALUATION REPORT DEPARTMENT OF BIOMEDICINE Emnekode: COURSE CODE: Emnenavn: COURSE NAME: Emneansvarlig: COURSE COORDINATOR: Rapporteringsdato: DATE OF REPORT:

Detaljer

Kort om kursene INF1100 og MAT-INF1100L

Kort om kursene INF1100 og MAT-INF1100L Kort om kursene INF1100 og MAT-INF1100L Hans Petter Langtangen 1,2 Joakim Sundnes 1,2 Simula Research Laboratory 1 University of Oslo, Dept. of Informatics 2 Aug 24, 2016 INF1100 er en første introduksjon

Detaljer

BIO1000 2009. Sluttevaluering av kursansvarlige

BIO1000 2009. Sluttevaluering av kursansvarlige BIO1000 2009 Sluttevaluering av kursansvarlige Generelt Kurset ble i det store og hele gjennomført uten problemer i år. Totalt har vi hatt ca. 240 studenter som har fulgt kurset, og auditorium 3 har stort

Detaljer

SOS201. Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen

SOS201. Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering. av Hanne Widnes Gravermoen SOS201 Sosiologisk teori: Nyere perspektiv Oppsummering av studentevaluering av Hanne Widnes Gravermoen Sosiologisk institutt våren 2012 Innledning... 3 Beskrivelse av emnet... 3 Beskrivelse av studentmassen...

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo 9. februar Periodisk emnerapport MEVIT1700 Digital kultur høsten 2015

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo 9. februar Periodisk emnerapport MEVIT1700 Digital kultur høsten 2015 Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo 9. februar 2016 Periodisk emnerapport MEVIT1700 Digital kultur høsten 2015 Grunnlagsmateriale for denne periodiske emnerapporten - Emnebeskrivelsen

Detaljer

GEO112 Vegetasjon, klima og marin geografi

GEO112 Vegetasjon, klima og marin geografi U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport høsten 2014: GEO112 Vegetasjon, klima og marin geografi Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

Spørreskjema Bokmål

Spørreskjema Bokmål Spørreskjema 2015 Bokmål Velkommen til Studiebarometeret! Choose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten.

Detaljer

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT

Voksnes læring og grunnleggende ikt. Voksnes læring og grunnleggende IKT 2012-2013 Side 1/5 KODE IKTVO Emnebetegnelse Voksnes læring og grunnleggende IKT 30 Studiepoeng Norsk Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Godkjent 29.06.2011 Institutt for pedagogikk HØST 2012

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Våren 2014 var 138 studenter oppmeldt til eksamen i emnet. Av disse bestod 117 de obligatoriske arbeidskravene og 109 leverte skoleeksamen.

Våren 2014 var 138 studenter oppmeldt til eksamen i emnet. Av disse bestod 117 de obligatoriske arbeidskravene og 109 leverte skoleeksamen. Om emnet SAMPOL107 «Politisk mobilisering» ble holdt for første gang våren 2014. Emnet erstatter SAMPOL110 «Stat -og nasjonsbygging» sammen med SAMPOL106 Politiske institusjoner i etablerte demokrati og

Detaljer

Veien til å få bedre karakterer: 1. avgrense, 2. mestre og 3. bruke ferdigheter for å lære.

Veien til å få bedre karakterer: 1. avgrense, 2. mestre og 3. bruke ferdigheter for å lære. Læringssirkelen Veien til å få bedre karakterer: avgrense, mestre og bruke ferdigheter for å lære. Det første steget i denne 3-stegs prosessen er bevisstgjøring av de 9 grunnleggende stegene for læring.

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelser gitt til studenter etter forkurseksamene vår 2017

Resultater fra spørreundersøkelser gitt til studenter etter forkurseksamene vår 2017 Resultater fra spørreundersøkelser gitt til studenter etter forkurseksamene vår 2017 Arlene Hall Studieansvarlig, UiT i Narvik 13.09.17 Hensikten med spørreundersøkelse Å viderebringe tilbakemeldinger

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2014

Studieprogramundersøkelsen 2014 1 Studieprogramundersøkelsen 2014 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. Alle studentene på studiene blir oppfordret til å

Detaljer

Hetlandsmodellen Organisering og pedagogisk plattform

Hetlandsmodellen Organisering og pedagogisk plattform Organisering og pedagogisk plattform 2015 Innhold Ytre rammer 2 Møblering 2 Samarbeid 2 Samhandling 2 Tilrettelegging 2 Ansvar 3 Begrunnelse 3 Pedagogikk og metodikk 4 Suksesskriterier 4 Samarbeid 4 Informasjonsflyt

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er

Detaljer

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig)

Overordnet tilfredshet. I hvilken grad er du enig i de følgende påstandene: Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Overordnet tilfredshet Skala: 1-5 (1 = ikke enig og 5 = helt enig) Universitetet i Oslo Master, Universitetet i Oslo Jeg går på det studieprogrammet jeg helst ville gå på 4,6 4,1 4,4 4,6 Jeg er, alt i

Detaljer

Kropp og natur i førskolelærerutdanningen

Kropp og natur i førskolelærerutdanningen Kropp og natur i førskolelærerutdanningen en smakebit Espen Braaten 15. desember 2008 Utgangspunkt Høgskolen i Østfold la ned linjemodellen og innførte en ny hovedmodell i 2007. Faget fysisk fostring og

Detaljer

Høsten SAMPOL 100: Innføring i sammenliknende politikk. Fagevaluering

Høsten SAMPOL 100: Innføring i sammenliknende politikk. Fagevaluering UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for Sammenliknende Politikk Høsten 2010 SAMPOL 100: Innføring i sammenliknende politikk Fagevaluering Emneansvarlige Lise Rakner og Vibeke Wang Evalueringen er gjennomført

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon

Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon Undervisningsleder Elisabeth Staksrud Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon (vedlegg 1 til studiekvalitetsrapporten 2014) Metode Studenter ved IMK som leverte masteroppgave

Detaljer

EVALUERING SAMPOL324 POLITISK ENGASJEMENT: ENDRINGER OG UTFORDRINGER VÅRSEMESTERET 2015

EVALUERING SAMPOL324 POLITISK ENGASJEMENT: ENDRINGER OG UTFORDRINGER VÅRSEMESTERET 2015 EVALUERING SAMPOL324 POLITISK ENGASJEMENT: ENDRINGER OG UTFORDRINGER VÅRSEMESTERET 2015 Om emnet SAMPOL324 Politisk engasjement: Endringer og utfordringer ble holdt for første gang våren 2015. Våren 2015

Detaljer

Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng?

Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng? INF143 Hvor fornøyd er du med kurset? Hvor mye har du lært på kurset? Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng? Har du savnet forkunnskap? Hvis ja, hva har du savnet forkunnskaper

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Målet

Detaljer

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk 1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk Emnekode: 1FSD21PH og 1FSD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Denne studieplanen omfatter fagdidaktikk i engelsk

Detaljer

Investering og finansiering

Investering og finansiering Investering og finansiering Emnekode: BØK260_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer